Sony | MHC-V7D | Sony MHC-V7D Sistem audio personal de mare putere cu tehnologia BLUETOOTH® Prospect

4-566-978-11(1) (RO)
Română
Daţi petreceri nebune cu aplicaţiile
„SongPal” şi „Fiestable”!
SongPal
1
Fiestable
Pregătiţi-vă sistemul audio şi descărcaţi „SongPal”.
Referitor la
sistemul audio
Porniţi
sistemul.
Referitor la dispozitivul Android™
Scanaţi codul bidimensional sau
căutaţi „SongPal” la adresa URL
din partea dreaptă.
http://sonyapp.jp/songpal.html
Menţineţi apăsat
butonul BLUETOOTH
timp de
2 secunde sau
mai mult
pentru a intra în modul
de împerechere.
BLUETOOTH
2
Referitor la iPhone sau iPod
Atingeţi „Settings” >
„Bluetooth” şi porniţi funcţia
BLUETOOTH, apoi stabiliţi
conexiunea BLUETOOTH cu
sistemul dvs. audio.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru
a descărca „SongPal”.
De asemenea, puteţi descărca aplicaţia
scanând codul bidimensional sau căutând-o
la adresa URL de mai sus.
Lansaţi „SongPal” şi descărcaţi „Fiestable”.
Lansaţi „SongPal” şi atingeţi pictograma
„Fiestable” în colţul din stânga sus.
Puteţi descărca „Fiestable” din
App Store sau Google PlayTM.
Siglele şi marca BLUETOOTH® sunt mărci comerciale înregistrate aparţinând Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către
Sony Corporation se face în baza unei licenţe.
Android şi Google Play sunt mărci comerciale aparţinând Google Inc.
iPhone şi iPod sunt mărci comerciale aparţinând Apple Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări. App Store este marca unui
serviciu aparţinând companiei Apple Inc.
Toate celelalte mărci comerciale aparţin deţinătorilor de drept ai acestora.
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising