Sony | MHC-M40D | Sony MHC-M40D Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

4-731-979-11(1)
MHC-M80D/MHC-M60D/MHC-M40D
RO
MHC-M80D este modelul utilizat pentru exemplificare.
Citiţi acest ghid înainte de a utiliza produsul.
© 2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic
Conectarea sistemului la televizorul dvs.
Pentru vizionarea clipurilor video
Conectaţi cablul HDMI de mare viteză cu Ethernet (nefurnizat) la sistem. Pentru mai multe operațiuni, consultați
„Conectarea televizorului” din instrucțiunile de utilizare furnizate.
Cablu HDMI de mare viteză cu Ethernet (nefurnizat)
sau
Pentru a asculta sunetul de la televizor prin intermediul sistemului
Alegeți una din conexiunile de mai jos ( sau ). Pentru mai multe operațiuni, consultați „Conectarea televizorului” din
instrucțiunile de utilizare furnizate.
 Cablu audio (nefurnizat)
 Cablu HDMI de mare viteză cu Ethernet (nefurnizat)
Consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate, pentru detalii privind
redarea de pe disc/USB şi alte funcţii.
Instrucţiuni de utilizare
Ascultarea de muzică de pe un dispozitiv BLUETOOTH (Împerechere
și conectare)
Dispozitiv BLUETOOTH
Asigurați-vă că ați plasat dispozitivul BLUETOOTH la distanţă de maxim 1 metru de unitate.
Porniţi sistemul şi apăsaţi în mod repetat pe FUNCTION de pe unitate pentru a selecta „BLUETOOTH”.
Dacă nu există informații de împerechere, sistemul intră automat în modul împerechere și indicatorul BLUETOOTH
luminează intermitent des. Treceți la pasul .
Țineţi apăsat pe PAIRING de pe unitate cel puţin 2 secunde. Indicatorul BLUETOOTH luminează intermitent des.
Porniţi funcţia BLUETOOTH pe dispozitivul BLUETOOTH şi selectaţi numele sistemului (de exemplu, „MHC-M80D”).
După stabilirea conexiunii BLUETOOTH, se aprinde indicatorul BLUETOOTH.
Porniţi redarea pe dispozitivul BLUETOOTH.
Reglaţi volumul.
Pentru detalii cu privire la setările BLUETOOTH, consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate.
Cu privire la ascultarea muzicii de pe un PC
•• Asigurați-vă că PC-ul dvs. prezintă funcția BLUETOOTH și activați funcţia BLUETOOTH pe PC-ul dvs.. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare a PC-ului.
•• Stabiliți setarea boxelor pe PC în modul pornit. Dacă s-a setat modul dezactivare sunet (oprit), sistemul nu va
scoate sunetul.
——Mod dezactivare sunet (oprit)
——Mod pornit
Dacă sunetul tot nu este scos din sistem, faceți clic pe pictograma volum și reglați volumul.
Download PDF

advertising