Sony | NWZ-X1060 | Sony NWZ-X1060 Instrucţiuni de utilizare

1 Opera iuni
i meniuri preliminare
Cuprins
Index
Ghid de utilizare
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061
© 2009 Sony Corporation
4-141-609-11 (1)
2
Navigarea prin ghidul de utilizare
Pentru a folosi butoanele din Ghidul de utilizare
Faceţi clic pe butoanele din partea din dreapta sus a paginilor acestui manual pentru a ajunge
la „Cuprins” sau „Index”.
Sare la cuprins
Găsiţi ceea ce căutaţi dintr-o listă de subiecte din manual.
Sare la index
Găsiţi ceea ce căutaţi dintr-o listă de cuvinte cheie menţionate în manual.
Sfaturi utile
• Puteţi trece la pagina indicată făcând clic pe numărul unei pagini din cuprins, din lista
meniului acasă sau din index.
• Puteţi trece la pagina indicată făcând clic pe indicaţia referinţei unei pagini (de ex.
pag.
4) de pe fiecare pagină.
• Pentru a căuta o referinţă după un cuvânt cheie, introduceţi cuvântul cheie în câmpul de
găsire text din fereastra Adobe Reader.
• Procedurile de operare pot diferi în funcţie de versiunea dvs. de Adobe Reader.
Pentru a schimba formatul paginii
Butoanele din partea inferioară a ecranului Adobe Reader vă permit să selectaţi modul de
afişare a paginilor.
Câmp de text pentru a găsi textul
Continuu
Paginile se afişează continuu, făcând
lăţimea paginii să se potrivească în
fereastră. La defilare, paginile anterioare
sau următoare se vor derula automat.
Pagină unică
Paginile se afişează una câte una,
potrivind mărimea paginii în fereastră. La
defilare, afişajul trece pe pagina
anterioară sau următoare.
3
Cuprins
Operaţiuni şi meniuri preliminare
Componente şi comenzi.......................6
Conectarea căştilor…………………………8
Pornirea şi oprirea aparatului ..............6
Dezactivarea butoanelor de operare şi a
panoului tactil .......................................10
Utilizarea ecranului tactil......................11
Despre meniul „Home” (Acasă)...........13
Utilizarea meniului „Home” (Acasă)....14
Utilizarea meniului „Option” (Opţiune)
................................................................18
Introducere text .....................................20
Despre software-ul integrat .................22
Windows Media Player 11 ...................22
Media Manager pentru WALKMAN .....22
Transfer de date...................................23
Pregătirea aparatului
Încărcarea aparatului ............................24
Setarea datei şi orei ..............................26
Preluarea fişierelor de muzică/video/
foto/podcast...........................................27
Transferul fişierelor de muzică/video/
foto/podcast...........................................28
Conexiunea LAN wireless ....................33
Reţele wireless ce se pot folosi cu
aparatul ...............................................33
Conectarea la o reţea wireless LAN ...34
Deconectarea de la o reţea wireless LAN
............................................................36
Redarea muzicii
Redarea de melodii (Muzică)................37
Meniul de redare a muzicii ..................38
Meniul listă ..........................................39
Navigarea prin coperte pentru a selecta un
album...................................................41
Căutarea de melodii .............................42
Căutarea informaţiilor de referinţă privind
o melodie (Legături aferente)...............43
Ştergerea melodiilor .............................44
Folosirea meniului de opţiuni pentru
muzică ....................................................45
Afişarea ecranului cu informaţii detaliate
............................................................46
Schimbarea setărilor pentru muzică... 47
Modul de redare.................................. 47
Intervalul de redare............................. 48
Egalizorul ............................................ 48
VPT (Surround)................................... 50
DSEE (Accentuare sunet)................... 51
Sunet stereo clar................................. 52
Normalizor dinamic ............................. 52
Format afişare album.......................... 53
Redarea videoclipurilor
Redarea unui videoclip (Videoclipuri) . 54
Meniul de redare video ......................... 55
Navigare prin scene (Derulare scene).. 57
Căutarea unui videoclip ........................ 58
Ştergerea videoclipurilor ...................... 59
Ştergerea videoclipului curent .............. 59
Ştergerea videoclipurilor prin selectarea
dintr-o listă ............................................ 59
Utilizarea meniului de opţiuni video .... 60
Schimbarea setărilor video................... 61
Setări de mărire .................................... 61
Redarea exclusivă a sunetului unui
videoclip (întrerupere afişare) ............... 63
Ordinea listei de videoclipuri................. 63
Redarea imaginilor
Afişarea imaginilor (Imagini) ................ 64
Meniul de afişare imagini ...................... 66
Căutarea unei imagini ........................... 67
Ştergerea imaginilor .............................. 68
Utilizarea meniului de opţiuni foto....... 69
Schimbarea setărilor foto ..................... 70
Setarea formatului de afişare a listei de
imagini................................................... 70
Continuare Ø
4
Ascultarea staţiilor radio FM
Ascultarea staţiilor radio FM................. 71
Pentru a asculta staţii radio FM ........ 72
Presetarea automată a staţiilor
(Presetare automată)......................... 73
Presetarea manuală a staţiilor........... 74
Ştergerea staţiilor presetate .............. 74
Modificarea setărilor pentru radio FM.. 75
Sensibilitatea la scanare.................... 75
Mono/auto.......................................... 75
Utilizarea meniului de opţiuni radio FM 76
Vizualizarea de videoclipuri de pe
YouTube
Vizualizarea videoclipurilor de pe YouTube
................................................................. 77
Pentru a vizualiza videoclipuri de pe
YouTube ........................................... 77
Meniul de redare YouTube ................ 79
Căutarea videoclipurilor de pe YouTube
........................................................... 80
Alegerea ţării/regiunii ......................... 81
Alegerea perioadei de timp................ 81
Utilizarea meniului de opţiuni pentru
YouTube ................................................ 82
Redarea de podcast-uri
Înainte de a utiliza podcast-ul .............. 83
Ce este un podcast?.......................... 83
Înregistrarea unui podcast ................... 84
Înregistrarea unui podcast folosind
navigatorul de internet al aparatului .. 84
Descărcarea de episoade ..................... 86
Descărcarea de pe podcast............... 86
Descărcarea de pe toate podcast-urile
selectatet pentru reîmprospătare....... 87
Selectarea/deselectarea podcast-urilor ce
urmează a fi reîmprospătate.............. 88
Setarea numărului de episoade de
descărcat ........................................... 89
Redarea unui podcast ........................... 90
Pentru redarea unui podcast ............. 90
Meniul de redare a podcast-ului ........ 91
Căutarea unui podcast .......................... 94
Pentru căutarea unui podcast ............ 94
Meniul listei cu episoade .................... 95
Meniul listei de podcast ...................... 96
Ştergerea podcast-urilor ........................ 98
Ştergerea episodului curent ............... 98
Ştergerea unui episod din lista de
episoade ............................................. 98
Ştergerea tuturor episoadelor de pe un
podcast ............................................... 98
Ştergerea unui podcast ...................... 98
Ştergerea tuturor podcast-urilor ......... 99
Utilizarea meniului de opţiuni pentru
podcast .................................................... 100
Vizualizarea siturilor web
Vizualizarea siturilor web (browser
internet)....................................................
Meniu browser internet.......................
Operaţiunile efectuate cu ajutorul
butoanelor de comandă ........................
Utilizarea listei de favorite ..................
Utilizarea istoricului ............................
Modificarea setărilor browser-ului de
internet ....................................................
Modul de vizualizare...........................
Informaţii despre pagină.....................
Pagina de pornire ...............................
Setări detaliate ...................................
Setări de confidenţialitate ...................
Setări fişiere cookie ............................
102
104
105
106
106
107
107
107
108
108
109
109
Utilizarea funcţiei de anulare a
zgomotului
Despre anularea zgomotului.................. 110
Redarea folosind funcţia de anulare a
zgomotului .............................................. 112
Ascultarea surselor audio externe (modul
intrare externă) ....................................... 113
Reducerea zgomotului ambiant fără
redarea muzicii (Mod silenţios) ............. 115
Modificarea setărilor de anulare a
zgomotului .............................................. 116
Selectarea mediului de anulare a
zgomotului .......................................... 116
Setarea nivelului de anulare a zgomotului
............................................................ 117
Continuare Ø
5
Setări comune
Modificarea setărilor comune ...........118
Informaţii privind aparatul.................118
AVLS (Limitare volum) .....................119
Setări semnal sonor .........................119
Cronometru oprire ecran..................120
Luminozitatea...................................121
Setări imagine de fundal ..................121
Setare dată-oră ................................122
Format afişare dată..........................123
Format afişare oră............................123
Menţinere setări ...............................123
Resetarea tuturor setărilor ...............124
Ştergerea istoricului intrărilor ...........124
Formatarea.......................................125
Modul de conectare USB .................125
Setări de limbă .................................126
Ţara/regiunea de serviciu ................126
Modificarea setărilor LAN wireless ..127
Activare/dezactivare funcţie WLAN..127
Înregistrare nouă ..............................128
Meniu puncte de acces ....................133
Detalii privind conexiunea curentă ...136
Informaţii detaliate............................137
Deconectarea de la reţea.................137
Ghid al problemelor de funcţionare
Ghid al problemelor de funcţionare….143
Mesajele……………………………………160
Informaţii suplimentare
Precauţii ............................................. 161
Precauţii privind afişajul ...................167
Cu privire la curăţare .......................168
Cu privire la programul software......168
Aviz de licenţă şi mărci înregistrate.171
Specificaţii ..........................................173
Index ................................................... 179
Sfaturi utile
Maximizarea duratei de viaţă a bateriei
........................................................... 138
Ce sunt formatul şi rata de biţi? ..... 139
Ce este formatul audio? ..............…139
Ce este formatul video? ..............…140
Ce este formatul foto?.................…140
Stocarea datelor ............................... 141
Actualizarea firmware-ului aparatului 142
Notă
• Este posibil ca unele modele să nu fie disponibile, în funcţie de ţara/regiunea în care aţi
achiziţionat aparatul.
6
Componente şi comenzi
Faţă
1 Ecranul (panou tactil)
Atingeţi uşor o pictogramă, un element, un
buton de comandă etc. de pe ecran pentru a
opera aparatul (
pagina 11).
3 Mufa WM-PORT
Folosiţi această mufă pentru a conecta cablul
USB furnizat sau dispozitive periferice
opţionale.
2 Butonul „HOME" (Acasă)
Apăsaţi pentru a afişa meniul „Home” (Acasă)
(
pagina 13).
Dacă apăsaţi şi menţineţi butonul „HOME”,
ecranul se stinge, iar aparatul intră în modul
standby. Dacă apăsaţi orice buton în timp ce
aparatul se află în modul standby, reapare
ecranul afişat înainte de a intra în modul
standby (de ex. ecranul de redare, ecranul
listă etc.), iar aparatul este gata de
funcţionare.
Totodată, dacă lăsaţi aparatul în modul
standby aproximativ o zi, aparatul se opreşte
complet automat. Apoi, dacă apăsaţi orice
buton când aparatul este oprit, mai întâi apare
ecranul de pornire şi abia apoi meniul „Home”
(Acasă).
4 Antena integrată
Aveţi grijă să nu acoperiţi antena cu mâna sau
cu alte obiecte în timpul comunicării cu
reţeaua LAN wireless.
Notă
• Aparatul consumă foarte puţină baterie chiar
şi când este în modul standby. Prin urmare,
bateria se poate consuma destul de repede
dacă ţineţi aparatul în modul standby, fără a îl
opri.
5 Butonul VOL +*1/–
Reglează volumul.
6 Comutatorul NOISE CANCELING
(Anulare zgomot)
Glisând comutatorul „NOISE CANCELING”
(Anulare zgomot) în direcţia săgeţii
se
activează funcţia de Anulare zgomot (
pagina 110).
7 Butonul RESET
Resetează aparatul când apăsaţi butonul
„RESET” cu un ac mic, etc. (
pagina 143).
Continuare Ø
7
Spate
8 Butoanele
Apăsaţi pentru a găsi începutul unei melodii
sau al unui videoclip, pentru a derula înainte
sau înapoi.
10 Butonul
Apăsaţi butonul
pentru a începe redarea
unei melodii sau a unui videoclip. În timpul
redării, apăsaţi butonul
pentru a întrerupe.
9 Mufa pentru căşti
Conectează căştile (
11 Comutatorul „HOLD” (Menţinere)
Folosiţi comutatorul „HOLD” pentru a
dezactiva butoanele şi panoul tactil, pentru a
evita acţiuni neintenţionate.
pag. 8).
*1 Există puncte tactile. Folosiţi-le pentru a vă
ajuta la operarea butoanelor.
8
Conectarea căştilor
Introduceţi căştile în mufa pentru căşti a aparatului până ce se anclanşează în
poziţie. În cazul în care căştile nu sunt conectate corect, sunetul nu se redă.
Căşti
Notă
•
Căştile furnizate sunt exclusiv pentru acest aparat. Este posibil ca sunetul să
nu se audă în cazul în care conectaţi căştile furnizate la un alt aparat.
Despre funcţia de anulare a zgomotului
Funcţia de anulare a zgomotului (
pag. 110) se activează când se folosesc căştile
furnizate. Căştile furnizate sunt exclusiv pentru acest aparat şi nu se pot folosi cu alte
dispozitive.
Instalarea corectă a pernuţelor pentru căşti
Dacă pernuţele pentru căşti nu vi se potrivesc în urechi, este posibil să nu auziţi
başii, iar funcţia de anulare a zgomotului (
pag. 110) poate să nu fie operabilă.
Pentru a asculta sunet la calitate superioară, schimbaţi mărimea pernuţelor sau
reglaţi poziţia acestora.
La achiziţie, sunt instalare pernuţe mărimea M. Dacă pernuţele nu
sunt bune pentru urechile dvs., încercaţi mărimea S sau mărimea
L.
Când schimbaţi pernuţele, trebuie să le răsuciţi pentru a le instala
ferm pe căşti, astfel încât pernuţa să nu se desprindă şi să nu vă
rămână în ureche.
Când pernuţa se rupe, achiziţionaţi pernuţe opţionale (EP-EX1).
9
Pornirea şi oprirea aparatului
Butonul „HOME” (Acasă)
Pentru a porni aparatul
Apăsaţi orice buton pentru a porni aparatul.
Sfat util
• Dacă în partea superioară a ecranului apare indicaţia
, glisaţi
comutatorul „HOLD” (Menţinere) din partea din spate a aparatului în direcţia
opusă săgeţii pentru a anula funcţia de menţinere.
Pentru a opri aparatul
Dacă apăsaţi şi menţineţi butonul „HOME” (Acasă), apare ecranul „POWER OFF”
(Oprire alimentare), ecranul se stinge, iar aparatul intră în modul standby. În plus,
dacă lăsaţi aparatul în modul standby aproximativ o zi, acesta se opreşte automat.
•
•
•
Sfaturi utile
După o anumită perioadă de timp cu setarea „Screen Off Timer” (Cronometru
oprire ecran) (
pag. 120), ecranul se opreşte, dar încă îl puteţi atinge
pentru a-l porni.
La aproximativ 10 minute de la oprirea ecranului, aparatul intră în modul
standby. Nu puteţi atinge panoul tactil în timpul modului standby. Apăsaţi orice
buton de pe aparat pentru a îl porni, înainte de folosire.
Reglaţi data şi ora aparatului înainte de a-l folosi (
pag. 26).
Note
• Nu puteţi opera aparatul când acesta este conectat la computer. Deconectaţi
cablul USB înainte de a opera aparatul.
• Când aparatul este conectat la un computer printr-un cablu USB, se şterg
informaţiile de reluare privind ultima melodie, ultimul videoclip, ultima imagine
redată etc. Reselectaţi conţinutul dorit din ecranul listă.
10
Dezactivarea butoanelor de operare şi a panoului tactil
Puteţi proteja aparatul împotriva operării din greşeală, folosind comutatorul
„HOLD" (Menţinere) când îl transportaţi.
Comutatorul „HOLD” (Menţinere)
Pentru a bloca aparatul
1 Glisaţi comutatorul „HOLD” (Menţinere) în direcţia săgeţii .
Se dezactivează butoanele de operare şi panoul tactil, iar în spaţiul pentru
informaţii apare mesajul
( pag. 13).
Sfat util
• Puteţi bloca panoul tactil, lăsând activate butoanele de operare (
123).
pag.
Pentru a debloca aparatul
1 Glisaţi comutatorul „HOLD” (Menţinere) în direcţia opusă săgeţii .
Se activează butoanele de operare şi panoul tactil şi dispare mesajul
din spaţiul pentru informaţii ( pag. 13).
Notă
• Nu puteţi folosi panoul tactil în timp ce aparatul este blocat. Dacă apăsaţi
orice buton al aparatului în timp ce este blocat, în spaţiul pentru informaţii
apare mesajul
.
11
Utilizarea ecranului tactil
Puteţi folosi ecranul panoului tactil pentru a opera aparatul. Atingeţi uşor o
pictogramă, un element, un buton de control etc. de pe ecran, pentru a opera
aparatul. Trageţi în sus sau în jos pentru a derula o listă şi deplasaţi rapid degetul
pentru a derula rapid o listă sau miniaturile (imagini mici care apar într-o listă).
Atingere pentru selectare
Atingeţi o pictogramă, un element, un buton de control etc. pentru a îl selecta.
Tragerea pentru derulare
Treceţi cu degetul în sus sau în jos pe listă pentru a derula lista. Trageţi indicatorul
de-a lungul barei de glisare pentru a alege un punct de începere a redării.
Continuare Ø
12
Deplasarea rapidă
Treceţi rapid cu degetul în sus sau în jos pe ecran pentru a vă deplasa rapid printr-o
listă. De asemenea, deplasaţi-vă rapid, în sus, în jos sau în lateral, pentru a vedea
albumul următor/anterior de pe ecranul de derulare a albumelor sau imaginea
următoare/anterioară de pe ecranul de derulare a scenelor.
Aviz pentru utilizarea panoului tactil
Panoul tactil al aparatului nu funcţionează corespunzător când este operat cu:
• Degetele înmănuşate.
• Două sau mai multe degete.
• Unghia.
• Degetele umede.
• Un stilou, pix, creion etc.
• Alte obiecte, pe lângă deget.
13
Despre meniul „Home” (Acasă)
Următorul tabel prezintă lista de elemente a aparatului.
Pentru detalii privind fiecare element de meniu, consultaţi pagina de referinţă
specificată.
Spaţiul pentru informaţii
Radio FM
Browser internet
Fotografii
YouTube
Videoclipuri
Muzică
Setări
Browser internet
Radio FM
Moduri NC (Anulare zgomot)
Podcast-uri
Navigare pe situri web prin conexiunea wireless la internet (
pag. 102).
Ascultare emisie radio FM (
pag. 71).
YouTube
Vizualizare videoclipuri de pe YouTube prin conexiunea
wireless la internet (
pag. 77).
Fotografii
Vizualizarea imaginilor transferate pe aparat (
Muzică
Ascultarea melodiilor transferate pe aparat (
Videoclipuri
Vizualizarea videoclipurilor transferate pe aparat (
Setări
Configurarea aparatului şi a aplicaţiilor sale (
Podcast-uri
Descărcare episoade podcast prin conexiunea wireless la
internet şi redare (
pag. 83).
Reducerea zgomotului ambiental nedorit printr-o tehnologie
activă de control al zgomotului (
pag. 110).
Moduri NC
pag. 64).
pag. 64).
pag. 64).
pag. 118).
Despre spaţiul pentru informaţii
Pictogramele din tabelul de mai jos apar în spaţiul pentru informaţii. Pictogramele
variază în funcţie de starea de redare, setări sau ecrane. Pentru detalii cu privire la
pictograme, vedeţi paginile de referinţă.
Pictograme
Descriere
pag. 38, 55, 79, 91, 92)
etc. Stare de redare (
Indicaţie menţinere (
pag. 10)
Stare comunicare wireless (
pag. 129)
Indicaţie anulare zgomot (
Indicaţie baterie rămasă (
pag. 112)
pag. 24)
14
Utilizarea meniului „Home” (Acasă)
Meniul „Home” (Acasă) este punctul de plecare al oricărei aplicaţii, de exemplu al
căutării de melodii, al modificării setărilor etc.
Puteţi afişa meniul „Home” (Acasă) când apăsaţi butonul „Home” (Acasă) al
aparatului.
Butonul „HOME” (Acasă)
Din meniul „Home” (Acasă), puteţi selecta elementul dorit de pe ecran cu ajutorul
operaţiunilor cu panoul tactil (
pag. 11). Pe ecranul de redare a muzicii,
videoclipurilor, imaginilor etc. puteţi opera aparatul selectând butonul de control sau
elementul de pe ecran.
Continuare Ø
15
În acest manual, instrucţiunile de operare din meniul „Home” (Acasă) sunt
descrise astfel.
Exemplu: Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Muzică) Î
(Căutare) Î „Album” Î albumul dorit Î melodia dorită.
Operaţiunile pentru exemplul de mai sus sunt menţionate mai jos.
1 Apăsaţi butonul „HOME” (Acasă).
Va apărea Meniul „Home” (Acasă).
Butonul „HOME” (Acasă)
2 Atingeţi
(Muzică).
Va apărea ecranul de Redare muzică.
• Puteţi opera aparatul atingând butoanele de control de
pe ecranul de redare muzică.
3 Atingeţi
(Căutare).
Va apărea Meniul de căutare.
Continuare Ø
16
4 Atingeţi „Album.”
Apare meniul listei de albume.
• Puteţi derula lista deplasând degetul în sus sau în jos.
5 Atingeţi albumul dorit.
Apare meniul cu lista de melodii pentru albumul selectat.
6 Atingeţi melodia dorită.
Va apărea ecranul de Redare muzică şi va începe
redarea.
Continuare Ø
17
Pentru a reveni la meniul „Home” (Acasă) în timpul utilizării
Apăsaţi butonul „HOME” (Acasă).
Pentru a reveni la ecranul anterior în timpul utilizării
Apăsaţi
(La listă) / (sus).
18
Utilizarea meniului de opţiuni
Elementele meniului de opţiuni variază de la o funcţie la alta, permiţându-vă
să modificaţi setările fiecărei aplicaţii.
Puteţi atinge
(Meniul de opţiuni) de pe ecranul de redare sau de pe ecranul
listă pentru a afişa meniul de opţiuni. Pentru a închide meniul de opţiuni,
apăsaţi încă o dată
(Meniul de opţiuni).
Ecranul de redare
Meniul de opţiuni
(Meniul de opţiuni)
Puteţi selecta elementul dorit din meniul de opţiuni cu ajutorul operaţiunilor cu
panoul tactil ( pag. 11).
De exemplu, mai jos sunt prezentate operaţiunile pentru setarea opţiunii „Play
Mode” (Mod de redare) pe „Shuffle” (Aleatoriu).
1 Din ecranul de redare a muzicii, atingeţi
(Meniul de opţiuni).
Va apărea Meniul de opţiuni.
(Meniul de opţiuni)
Continuare Ø
19
2 Atingeţi „Play Mode” (Mod de redare).
3 Atingeţi „Shuffle” (Aleatoriu).
4 Atingeţi „OK”.
Modul de redare trece pe „Shuffle” (Aleatoriu).
Elementele din meniul de opţiuni diferă, în funcţie de ecranul pe care apăsaţi
(Meniul de opţiuni). Pentru mai multe detalii, consultaţi paginile următoare.
• „Utilizarea meniului de opţiuni pentru muzică” (
pagina 45)
• „Utilizarea meniului de opţiuni pentru video” (
pagina 60)
• „Utilizarea meniului de opţiuni pentru imagini” (
pagina 69)
• „Utilizarea meniului de opţiuni pentru radio FM” (
pagina 76)
• „Utilizarea meniului de opţiuni pentru YouTube” (
pagina 82)
• „Utilizarea meniului de opţiuni pentru Podcast” (
pagina 100)
20
Introducere text
Puteţi folosi tastatura de pe ecran pentru a introduce text.
Selectaţi un câmp de text în care intenţionaţi să introduceţi text, de exemplu adresa
unei pagini web, pentru a afişa tastatura de pe ecran.
Exemplu: Tastatură alfanumerică pentru limba engleză
Câmp de introducere
Câmp texte predictive (doar pentru
limbile engleză şi chineză)
Tastă mod de introducere
Schimbarea modului de introducere (alocare taste)
Pe măsură ce apăsaţi tasta Mod de intrare, alocarea tastelor se modifică ciclic.
Hărţile de alocare a tastelor variază în funcţie de limbă.
Notă
• În funcţie de câmpul de text, este posibil să nu puteţi schimba modul de intrare, din
cauza restricţiilor de caractere.
Despre metoda de introducere pentru China
Puteţi folosi metoda de introducere pinyin (pentru chineza simplificată) şi metoda de
introducere zhuyin (pentru chineza tradiţională) pentru a introduce text în limba
chineză.
Despre funcţia de prezicere a textului
Tastatura de pe ecran pentru limba engleză şi limba chineză este prevăzută cu
funcţia de prezicere a textului. Atunci când introduceţi un caracter, funcţia de
prezicere a textului afişează cuvintele candidate sub textul pe care l-aţi introdus.
Puteţi reduce numărul de apăsări de taste selectând unul din aceste cuvinte. Pentru
a selecta, apăsaţi câmpul de prezicere a textului pentru a afişa lista completă, trageţi
pentru a găsi cuvântul dorit, apoi apăsaţi-l pentru a îl adăuga la textul deja introdus.
Sfat util
• Puteţi folosi funcţia de prezicere a textului pentru adresele URL apăsând tasta
„URL” din modul de introducere a caracterelor alfanumerice. Cuvintele candidate
pentru introducerea adreselor URL care încep cu caracterele introduse vor apărea în
câmpul de prezicere a textului. Dacă atingeţi câmpul de prezicere a textului, va
apărea întreaga listă de cuvinte candidate pentru introducerea adresei URL.
Continuare Ø
21
Introducerea textului
Următorul exemplu arată cum să introduceţi „Blue” (Albastru) în modul de
introducere a caracterelor alfanumerice.
1 Atingeţi de cinci ori tasta „ABC2”.
În câmpul de introducere apare „B”.
De fiecare dată când apăsaţi tasta, caracterul se modifică.
2 Atingeţi tasta „Δ.
Cursorul de text se deplasează la dreapta lui „B”.
3 Atingeţi de trei ori tasta „JKL5”.
În câmpul de introducere apare „l”.
4 Atingeţi tasta „Δ.
Cursorul de text se deplasează la dreapta lui „l”.
5 Atingeţi de două ori tasta „TUV8”.
În câmpul de introducere apare „u”.
6 Atingeţi tasta „”.
Cursorul de text se deplasează la dreapta lui „u”.
7 Atingeţi de două ori tasta „DEF3”.
În câmpul de introducere apare „e”.
8 Atingeţi tasta „Set” (Setare).
Se confirmă textul „Blue” (Albastru) din câmpul de introducere.
9 Atingeţi tasta „OK”.
Tastatura de pe ecran dispare, iar textul „Blue” (Albastru) este introdus în
câmpul de text care a adus în faţă tastatura.
22
Despre software-ul integrat
Windows Media Player 11
Windows Media Player poate importa date audio de pe CD-uri şi le poate transfera
pe aparat. Pentru fişiere audio WMA protejate şi fişiere video WMV protejate, folosiţi
acest software.
Fişiere transferabile: Muzică (MP3, WMA), Video (WMV), Foto (JPEG)
Pentru detalii cu privire la utilizare, consultaţi secţiunea de Ajutor a programului sau
vizitaţi următorul sit web:
http://www.support.microsoft.com/
Sfat util
• Unele computere care au deja instalat Windows Media Player 10 pot prezenta
limitări la fişierele (AAC, fişiere video, etc.) ce pot fi transferate prin tragere şi
plasare. Dacă instalaţi Windows Media Player 11 de pe CD-ROM-ul furnizat, puteţi
rezolva această problemă şi puteţi transfera din nou prin tragere şi plasare. Înainte
de a instala Windows Media Player 11 pe computer, verificaţi dacă programul sau
serviciul dvs. corespunde cu Windows Media Player 11.
Media Manager pentru WALKMAN*1
Media Manager pentru WALKMAN poate transfera muzică, imagini sau videoclipuri
de pe computer pe aparat şi poate importa date audio de pe CD-uri. Media Manager
pentru WALKMAN se poate abona la noutăţi RSS şi poate transfera fişierele
muzicale şi video descărcate de pe podcast-uri. Pentru detalii cu privire la utilizare,
consultaţi secţiunea de Ajutor a programului. Fişierele audio (AAC) sau videoclipurile
pot fi transferate prin tragere şi plasare folosind Windows Explorer şi Media Manager
pentru WALKMAN.
Fişiere transferabile: Muzică (MP3, WMA, AAC*2, WAV), Foto (JPEG), Video (profil
simplu MPEG-4, AVC (H.264/AVC) profil linie de bază, WMV*2*3), Podcast (muzică,
video)
*1
Media Manager pentru WALKMAN nu este integrat produselor vândute în S.U.A.
Descărcaţi-l de la următoarea adresă:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
*2 Fişierele DRM nu sunt compatibile.
*3 Unele fişiere WMV nu pot fi redate după ce au fost transferate cu Media
Manager pentru WALKMAN. Dacă le retransferaţi folosind Windows Media Player
11, este posibil să se poată reda.
Notă
• Nu pot fi redate fişierele video protejate, cum ar fi filmele de pe DVD sau
programele înregistrate de pe posturile de televiziune digitală.
23
Content Transfer (Transfer de conţinut)
Programul „Content Transfer" poate transfera muzică, videoclipuri şi imagini de pe
computer pe aparat prin tragere şi plasare. Puteţi folosi Windows Explorer sau
iTunes® pentru a trage şi a plasa datele în Content Transfer Dacă transferaţi un
podcast de pe iTunes® pe aparat, podcast-ul se înregistrează pe aparat, permiţânduvă să descărcaţi episoadele podcast-ului folosind funcţia de LAN wireless a
aparatului. Pentru detalii cu privire la utilizare, consultaţi secţiunea de Ajutor a
programului.
Fişiere transferabile: Muzică (MP3, WMA, AAC*1, WAV), Foto (JPEG), Video (profil
simplu MPEG-4, AVC (H.264/AVC) profil linie de bază, WMV*1*2), Podcast (muzică,
video)
*1 Fişierele DRM nu sunt compatibile.
*2 Unele fişiere WMV nu pot fi redate după ce au fost transferate cu Content
Transfer. Dacă le retransferaţi folosind Windows Media Player 11, este posibil să
se poată reda.
Sfaturi utile
• Fişierele ATRAC gestionate de SonicStage pot fi transferate pe aparat după ce au
fost transformate în format MP3. Pentru a transforma fişiere, descărcaţi programul
de conversie MP3 de pe situl web de asistenţă pentru clienţi ( pagina 170).
• Puteţi înregistra podcast-uri pe aparat folosind iTunes® şi Transfer conţinut. Pentru
a înregistra, trageţi şi plasaţi titlul unui podcast de pe iTunes® la Transferul de
conţinut.
24
Încărcarea aparatului
Bateria aparatului se încarcă în timp ce aparatul este
conectat la un computer în stare de funcţiune.
Când conectaţi aparatul la computer, folosiţi cablul
USB furnizat.
Când indicatorul bateriei rămase din partea din
dreapta sus a afişajului arată:
, încărcarea s-a
încheiat (durata de încărcare este de aproximativ 3 ore). Dacă nu se afişează
indicatorul bateriei rămase, apăsaţi butonul „HOME” (Acasă) al aparatului pentru a-l
afişa.
Când folosiţi aparatul pentru prima dată sau dacă nu aţi folosit aparatul o perioadă
îndelungată, reîncărcaţi-l complet până ce pe ecran apare
.
Despre indicatorul bateriei
Pictograma bateriei din spaţiul pentru informaţii arată bateria rămasă.
Pe măsură ce scade tensiunea din baterie, barele pictogramei dispar. Dacă apar
mesajul „LOW BATTERY. Please Charge” (Baterie redusă. Încărcaţi bateria), nu
puteţi opera aparatul. În acest caz, încărcaţi bateria prin conectare la computer. Vezi
pagina 176 pentru detalii cu privire la durata bateriei.
Sfat util
• În timpul încărcării, după ce a trecut un anumit timp de la setarea „Screen Off
Timer” (Cronometru oprire ecran) (
Pentru a vedea starea de încărcare sau alte
indicaţii, apăsaţi butonul „HOME” (Acasă) pentru a porni ecranul.
Note
• Încărcaţi bateria la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5 ºC şi 35 ºC (41°F 95°F).
• Bateria poate fi încărcată de aproximativ 500 de ori înainte de a se epuiza. Acest
număr poate diferi, în funcţie de condiţiile în care folosiţi aparatul.
• Indicatorul bateriei de pe ecran este estimativ. De exemplu, o secţiune neagră a
indicatorului nu va arăta întotdeauna exact un sfert de baterie încărcată.
• Pe ecran apare mesajul „Do not disconnect” (Nu deconectaţi) în timp ce aparatul
accesează computerul. Nu deconectaţi cablul USB furnizat în timp ce apare
mesajul „Do not disconnect” (Nu deconectaţi), deoarece se pot distruge datele
transferate.
• Panoul tactil şi butoanele de comandă de pe aparat sunt dezactivate atunci când
acesta este conectat la computer.
• Dacă nu intenţionaţi să folosiţi aparatul timp de peste o jumătate de an, încărcaţi
bateria la cel puţin 6-12 luni pentru întreţinere.
Continuare Ø
25
•
•
•
•
•
•
Unele dispozitive USB conectate la computer pot interfera cu funcţionarea
corespunzătoare a aparatului.
Nu garantăm reîncărcarea bateriei folosind computere asamblate personal sau
computere modificate.
În cazul în care computerul intră într-un mod de economie de energie (adormire
sau hibernare), când aparatul este conectat prin cablul USB, bateria aparatului
nu se încarcă. Aparatul va continua însă să consume putere de la baterie,
descărcând-o.
Nu lăsaţi aparatul conectat mult timp la un laptop neconectat la priză, deoarece
aparatul poate descărca bateria computerului.
În timp ce aparatul este conectat la un computer, nu porniţi, reporniţi, scoateţi din
modul de adormire şi nu închideţi computerul. Aceste operaţiuni pot duce la
deteriorarea aparatului. Deconectaţi aparatul de la computer înainte de a efectua
aceste operaţiuni.
Când aparatul este conectat la un computer printr-un cablu USB, se şterg
informaţiile de reluare privind ultima melodie, ultimul videoclip, ultima imagine
redată etc. Reselectaţi conţinutul dorit din ecranul listă.
26
Setarea datei şi orei
Unele aplicaţii ale aparatului nu funcţionează corect până nu sunt setate data
şi ora. Setaţi data şi ora curentă înainte de a folosi aparatul.
Setări
Butonul „HOME” (Acasă)
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Common Settings”
(Setări comune) Î „Clock Settings” (Setări oră) Î „Set Date-Time”
(Setare dată-oră).
2 Trageţi în sus sau în jos de an, lună, dată, oră şi minut pentru a regla data şi
ora.
3 Selectaţi „OK.”
27
Preluarea fişierelor de muzică/video/foto/podcast
Pentru a asculta/vizualiza muzica, imaginile, videoclipurile şi fişierele podcast
pe aparat, trebuie să pregătiţi datele pe computer.
Puteţi importa muzică de pe cd-uri audio sau de pe internet etc. Puteţi importa
videoclipuri din videoclipurile înregistrate sau de pe internet etc. Puteţi importa
fotografii de pe o cameră digitală etc.
Pentru a importa datele în computer, folosiţi programele corespunzătoare.
Pentru detalii cu privire la importarea datelor, consultaţi secţiunea de Ajutor a
fiecărui program. Pentru detalii cu privire la formatele de fişiere compatibile,
vezi „Formatul fişierelor compatibile” (
pag. 173).
•
Sfat util
Puteţi conecta aparatul la internet cu ajutorul funcţiei LAN wireless pentru
a descărca episoade de podcast fără a folosi un computer (
pag. 84).
28
Transferul fişierelor de muzică/video/foto/podcast
Puteţi transfera direct datele prin tragere şi plasare folosind Windows Explorer pe
computer.
Ierarhia datelor ce pot fi redate are anumite reguli. Pentru a transfera corect datele,
urmaţi instrucţiunile de mai jos.
Pentru detalii cu privire la programele integrate ce pot transfera date, vezi
pagina
22.
•
•
•
•
•
•
•
Sfaturi utile
Unele computere care au deja instalat Windows Media Player 10 pot prezenta
limitări la fişierele (AAC, fişiere video, etc.) ce pot fi transferate prin tragere şi
plasare. Dacă instalaţi Windows Media Player 11 (pentru detalii vezi „Instalarea
ghidului de utilizare şi a programului" de la „Ghid de pornire rapidă") de pe CDROM-ul furnizat, puteţi rezolva această problemă şi puteţi transfera din nou prin
tragere şi plasare. Înainte de a instala Windows Media Player 11 pe computer,
verificaţi dacă programul sau serviciul dvs. corespunde cu Windows Media Player
11.
Este posibil ca ierarhia datelor să difere, în funcţie de mediul computerului dvs.
Unele fişiere WMV pot fi redate doar dacă sunt transferate cu Windows Media
Player 11.
Nu deconectaţi cablul USB în timp ce apare mesajul „Do not disconnect” (Nu
deconectaţi), deoarece se pot distruge datele transferate.
Dacă porniţi sau reporniţi computerul în timp ce aparatul este conectat la el, este
posibil ca aparatul să nu funcţioneze corect. În acest caz, apăsaţi butonul RESET
(Resetare) al aparatului pentru a-l reseta (
Deconectaţi aparatul de la
computer înainte de a porni sau reporni computerul.
Nu puteţi şterge sau redenumi următoarele directoare: „MUSIC” (Muzică),
„MP_ROOT”, „MPE_ROOT”, „VIDEO”, „PICTURES” (Imagini), „DCIM”,
„PODCASTS” (Podcast-uri) şi „FEEDS” (Tranşe de episoade).
Nu schimbaţi direct numele directorului sau fişierului în directorul „MP_ROOT”
sau „MPE_ROOT”. Altfel, acestea nu vor fi afişate pe aparat.
1 Conectaţi aparatul la computer folosind cablul USB furnizat.
Introduceţi conectorul cablului USB în aparat cu semnul
în sus.
2 Selectaţi aparatul in Windows Explorer, apoi trageţi şi plasaţi fişierele.
Aparatul apare în Windows Explorer ca [WALKMAN].
Continuare Ø
29
Pentru melodii
(În Windows Explorer)
Trageţi şi plasaţi fişierele sau directoarele în directorul
„MUSIC” (Muzică).
Fişierele şi directoarele nu vor fi recunoscute peste
nivelul 8.
1
7
8
9
Notă
• Nu ştergeţi sau redenumiţi directorul „MUSIC” (Muzică).
(Pe aparat)
Directoarele se afişează mai întâi în ordinea numelui directorului; apoi
fişierele se afişează în ordinea numelui fişierului. În acest caz nu se disting
majusculele şi minusculele.
Continuare Ø
30
Pentru videoclipuri
(În Windows Explorer)
Trageţi şi plasaţi fişierele sau directoarele în directorul
„VIDEO”.
Se vor recunoaşte fişierele de la primul la al optulea nivel.
Fişierele nu vor fi recunoscute peste nivelul 8.
1
7
8
9
Notă
• Nu schimbaţi numele directorului „VIDEO”. Dacă îl redenumiţi, directorul
nu se va afişa pe aparat.
(Pe aparat)
În setarea implicită, fişierele video sunt afişate în ordinea în care sunt
transferate prin tragere şi plasare. (Cele mai recente date se află cel mai sus.)
•
•
•
Sfaturi utile
Puteţi aranja lista de videoclipuri după data de transfer sau după titlul
videoclipului ( pag. 63).
Puteţi seta fişiere JPEG ca miniaturi pentru fişiere video, plasând fişierele
JPEG în directoarele video corespunzătoare. Când afişaţi lista de
videoclipuri, puteţi vedea miniaturile (imagini mici ce se afişează în meniu)
pentru fişierele video de pe aparat. Pentru a afişa o miniatură pentru un
fişier video, creaţi un fişier JPEG (orizontal 160 x vertical 120 pixeli, cu
extensia: .jpg) şi denumiţi-l la fel ca pe fişierul video dorit, apoi puneţi-l în
directorul cu fişierul video.
Mărimea maximă a videoclipurilor ce pot fi redate de aparat este 320 x
240. Pentru specificaţii detaliate, consultaţi secţiunea „Specificaţii” ( pag.
173).
Continuare Ø
31
Pentru imagini
(În Windows Explorer)
Trageţi şi plasaţi fişierele sau directoarele în directoarele
„PICTURE" (Imagine), „PICTURES” (Imagini) sau „DCIM”.
Se vor recunoaşte fişierele de la primul la al optulea nivel.
Fişierele nu vor fi recunoscute peste nivelul 8.
1
7
8
9
Notă
• Nu schimbaţi numele directoarelor „PICTURE” (Imagine), „PICTURES”
(Imagini) şi „DCIM”. Dacă îl redenumiţi, directorul nu se va afişa pe
aparat.
(Pe aparat)
Fişierele de imagine se afişează în ordine alfabetică. Fişierele din directoarele
„PICTURE” (Imagine), „PICTURES” (Imagini) şi „DCIM” se afişează în
directoarele „PICTURE” (Imagine), „PICTURES” (Imagini) şi „DCIM”,
respectiv.
Dacă există directoare în cadrul directoarelor „PICTURE” (Imagine),
„PICTURES” (Imagini) şi „DCIM”, acestea apar ca directoare. Apăsaţi pe
directorul dorit pentru a afişa fişierele foto din acesta.
Continuare Ø
32
Pentru podcast-uri
(În Windows Explorer)
Trageţi şi plasaţi directoarele de podcast-uri în directorul
„PODCASTS” şi episoadele în directoarele de podcasturi.
La primul nivel, directorul „PODCASTS” va recunoaşte
doar directoare. Nu se vor recunoaşte episoadele de pe
primul nivel. La cel de-al doilea nivel, se vor recunoaşte
doar fişierele şi nu se vor recunoaşte directoare. Peste
nivelul al doilea nu se vor mai recunoaşte fişiere sau
directoare.
1
2
3
(Pe aparat)
Directoarele din directorul „PODCASTS” se afişează în ordine alfabetică.
Episoadele din directoarele de podcast-uri se afişează în ordine cronologică
inversă. Episoadele transferate cu Windows Explorer se afişează în lista cu
ordine cronologică inversă, în ordine alfabetică.
Sfat util
• Puteţi conecta aparatul la internet cu ajutorul funcţiei LAN wireless pentru a
înregistra podcast-uri, a descărca episoade şi a le reda ( pag. 84).
Note
• Nu schimbaţi numele directorului „PODCASTS”. Dacă îl redenumiţi,
directorul nu se va afişa pe aparat.
• Nu puteţi reîmprospăta podcast-urile transferate cu Windows Explorer
nici după ce conectaţi aparatul la internet prin reţeaua LAN wireless.
Pentru a reîmprospăta un podcast, înregistraţi-l folosind aparatul (
pag. 84) sau folosind funcţia de Media Manager pentru WALKMAN (
pag. 22).
33
Conexiunea LAN wireless
Reţele wireless ce se pot folosi cu aparatul
Aparatul se poate conecta la următoarele reţele LAN wireless.
• Reţeaua LAN wireless de acasă
• Reţeaua LAN wireless de la birou sau de la şcoală
• Reţele LAN wireless publice (în cafenele, hoteluri, biblioteci etc.)
Standard
Securitate
Intervalul de
comunicaţii
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
WEP (128 biţi/64 biţi, cheie sistem deschis)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Aprox. 50m
(Intervalul de comunicaţii poate varia în funcţie de
condiţiile de utilizare şi de setări).
Note
• Pentru a vă conecta la un punct de acces, este posibil să aveţi nevoie de
SSID şi de cheia de criptare. Pentru setările necesare ( pag. 127),
consultaţi persoana care a instalat punctul de acces. Pentru setările
punctului de acces, consultaţi manualul de instrucţiuni al punctului de
acces sau producătorul acestuia.
• Pentru setările necesare ( pag. 127) pentru a vă conecta la o reţea LAN
wireless, contactaţi administratorul reţelei (de la birou/acasă) sau
furnizorul de servicii publice de internet.
• Aparatul nu este compatibil cu sistemele de securitate personalizate de la
unele puncte de acces. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al
punctului de acces.
• Aparatul nu este compatibil cu sistemul AOSS.
• Setaţi opţiunea „WLAN Function On/Off” (Funcţie LAN wireless
activată/dezactivată) pe „Off” (Dezactivată) dacă este restrânsă sau
interzisă conexiunea la reţea, de exemplu în spitale sau în avioane (
pag. 127).
• Unele reţele publice de LAN wireless necesită autentificare prin browserul
de internet.
34
Conectarea la o reţea LAN wireless
Pentru a vă conecta la o reţea LAN wireless, selectaţi din listă punctul de acces dorit,
apoi introduceţi cheia de criptare dacă este necesar.
De regulă, atunci când browserul internet, YouTube sau Podcast necesită conectare,
ecranul de confirmare a conectării apare automat, pentru a vă conecta la o reţea
LAN wireless. Următoarele instrucţiuni folosesc browserul internet drept exemplu.
Deplasaţi-vă în intervalul de comunicare al punctului de acces la care doriţi să vă
conectaţi înainte de a începe operaţiunea.
Pentru a vă conecta la un punct de acces folosind metoda WPS, consultaţi secţiunea
„Înregistrare nouă” (
pag. 128).
Note
•
•
Pentru a vă conecta la un punct de acces folosind metoda WPS, consultaţi
secţiunea „Înregistrare nouă” ( pag. 128) pentru a înregistra punctul de acces
înainte de a vă conecta la el.
Setaţi opţiunea „WLAN Function On/Off” (Funcţie LAN wireless
activată/dezactivată) pe „On” (Activată) înainte de a vă conecta la o reţea LAN
wireless (
Configurarea implicită este „Off” (Dezactivată).
Browser
internet
Butonul „HOME” (Acasă)
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Browser internet).
Apare ecranul de confirmare a conexiunii.
2 Selectaţi „Yes” (Da).
Apare ecranul de selectare a punctului de acces.
• Pe acest ecran, se afişează într-o listă punctele de
acces înregistrate şi punctele de acces instalate în
intervalul de comunicaţii al aparatului.
Da
Continuare Ø
35
3 Selectaţi din listă punctul de acces la care vreţi să vă
conectaţi.
Dacă aveţi nevoie de o cheie de criptare, va apărea
ecranul de introducere date.
• Dacă nu e nevoie de nicio cheie de criptare, apare
dialogul pentru conectare. După stabilirea conexiunii,
apare browserul internet.
4 Selectaţi „WEP Key” (Cheie WEP) sau „WPA Key”
(Cheie WPA), introduceţi cheia de criptare, apoi
selectaţi „OK”.
Apare dialogul de conectare. După stabilirea conexiunii,
apare browserul internet.
•
Pentru introducerea textului, consultaţi „Introducere
text” ( pag. 20).
•
Pentru a înregistra punctul de acces, bifaţi „Save
encryption key” (Salvare cheie de criptare). După
înregistrare, vă puteţi conecta la punctul de acces
selectându-l din meniul Selectare punct de
acces.
•
Dacă nu ştiţi cheia WEP sau cheia WPA a
punctului de acces, consultaţi manualul de
instrucţiuni al acestuia sau contactaţi
administratorul reţelei sau furnizorul de servicii
publice de internet.
Cheie WEP
sau cheie WPA
Dacă nu vă puteţi conecta
Unele puncte de acces necesită setări mai detaliate. Consultaţi „Schimbarea
setărilor LAN wireless” ( pag. 127) pentru configurare. Dacă nu sunteţi
sigur în legătură cu setările, întrebaţi persoana care a instalat punctul de
acces, administratorul reţelei LAN wireless sau furnizorul de servicii publice
de internet.
Continuare Ø
36
Note
• Dacă opţiunea „WLAN Function On/Off” (Funcţie LAN wireless
activată/dezactivată) este setată pe „Off” (Dezactivată) aparatul nu se
poate conecta la o reţea LAN wireless.
• Dacă în timp ce este conectat la o reţea LAN wireless aparatul intră în
modul standby, este oprit sau conectat la un computer prin cablul USB, se
deconectează de la reţeaua LAN wireless.
• Unele reţele publice de LAN wireless necesită autentificare prin browserul
de internet. În acest caz, până nu vă autentificaţi pe situl respectiv, nu
puteţi naviga pe alte situri web, nu puteţi vizualiza videoclipuri pe
YouTube şi nu puteţi descărca episoade de podcast. Pentru detalii,
consultaţi furnizorul de servicii publice de internet.
• Verificaţi dacă punctul de acces pe care intenţionaţi să îl înregistraţi este
sigur, înainte de a-l înregistra.
Sfat util
• Puteţi înregistra un punct de acces din meniul „Home” (Acasă),
(Setări)
Î „Wireless LAN Settings” (Setări LAN wireless) Î „Înregistrare nouă”
înainte de a vă conecta la el ( pag. 128). Puteţi înregistra un punct de
acces în această fază dacă punctul de acces dorit nu apare în lista ecranului
Selectare punct de acces.
Deconectarea de la o reţea LAN wireless
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „LAN Wireless
Settings” (Setări LAN wireless) Î „Disconnect from Network”
(Deconectare de la reţea) Î „Yes” (Da).
Note
•
În timp ce aparatul este conectat la o reţea LAN wireless, bateria i se
consumă rapid. Setaţi opţiunea „WLAN Function On/Off” (Funcţie LAN
wireless activată/dezactivată) pe „Off” (Dezactivată) dacă nu intenţionaţi
să folosiţi momentan conexiunea.
•
Setaţi opţiunea „WLAN Function On/Off” (Funcţie LAN wireless
activată/dezactivată) pe „Off” (Dezactivată) dacă este restrânsă sau
interzisă conexiunea la reţea, de exemplu în spitale sau în avioane (
pag. 127).
37
Redarea de melodii (Muzică)
Pentru a reda muzică, selectaţi
(Muzică) din meniul „Home” (Acasă),
pentru a afişa ecranul de redare a muzicii.
Puteţi căuta melodiile dorite selectând
(Căutare) de pe ecranul de redare
muzică.
Informaţiile privind melodiile, butoanele de comandă etc. se afişează pe
ecranul de redare a muzicii.
Muzică
Butonul „HOME” (Acasă)
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Muzică).
Va apărea ecranul de Redare muzică.
• Când selectaţi
(Căutare) pe ecranul de redare muzică, apare meniul
de căutare. Puteţi selecta metoda de căutare dorită pentru afişarea
ecranului listă şi căutarea melodiilor. Consultaţi „Căutarea melodiilor”
( pag. 42) pentru mai multe detalii.
2 Selectaţi
.
Începe redarea melodiilor.
• Puteţi atinge uşor butoanele de comandă,
pictogramele etc. de pe ecranul de redare muzică,
pentru a opera aparatul. Pentru detalii privind
operarea redării de muzică, consultaţi „Ecranul de
redare muzică” ( pag. 38).
38
Meniul de redare a muzicii
Puteţi aduce în faţă sau puteţi ascunde butoanele de comandă atingând uşor
ecranul. Dacă nu se efectuează nicio operaţiune un anumit timp, butoanele
dispar.
Spaţiul pentru
Modul de redare ( pag.
47), Intervalul de redare
(
pag. 48), Egalizorul
(
pag. 48), VPT
(Surround) (
pag. 50),
Pictogramele indicatoare
informaţii
Numele melodiei
Numele artistului
Numele albumului
Timpul scurs
Numărul melodiei
curente/Numărul total de
melodii ce trebuie redate
Timpul total
Bara de glisare
Operaţiuni pe ecranul de redare a muzicii
Puteţi atinge uşor butoanele de comandă de pe ecran, pentru a opera
aparatul. De asemenea, puteţi folosi butoanele
de pe aparat,
pentru a-l opera.
Pentru (indicaţie pe ecran) Faceţi acest lucru
Redare (
)/pauză ( )*1
• Apăsaţi
(redare)/ (pauză).
• Apăsaţi butonul
de pe carcasă.
Derulare rapidă
• Apăsaţi şi menţineţi
.
înainte (
)/
• Apăsaţi şi menţineţi butonul
de pe
înapoi (
)
carcasă.
Găsirea începutului melodiei
• Apăsaţi
.
anterioare (sau curente)
• Apăsaţi butonul
de pe carcasă.
(
)/găsirea începutului
melodiei următoare (
)
Deplasarea la orice punct într- Trageţi indicatorul (punctul de redare) de-a lungul
o melodie
barei de glisare. Redarea începe la punctul
indicatorului.
Navigarea prin copertele
Trageţi de copertă în sus sau în jos pentru a afişa
albumelor pentru a selecta
ecranul de derulare albume. Trageţi de copertă pe
un album
ecran pentru a selecta albumul dorit. Pentru detalii,
consultaţi „Navigarea prin coperte pentru a selecta un
album (Derulare albume)” (
pag .41).
*1 În timpul pauzei, dacă nu se efectuează nicio operaţiune un anumit timp, aparatul
intră automat în modul standby.
Continuare Ø
39
Pictogramele de pe ecranul de redare
Pictograma
(La listă)
(Căutare)
(Legături
aferente)
(Meniul de
opţiuni)
Descriere
Afişează un ecran listă.
Afişează Meniul de căutare. Puteţi selecta metoda de
căutare dorită pentru afişarea ecranului listă şi căutarea
melodiilor. Consultaţi „Căutarea melodiilor” (
pag. 42)
pentru mai multe detalii.
Afişează ecranul de legături aferente. Puteţi căuta pe
internet informaţii în legătură cu melodia redată în prezent.
Consultaţi „Căutarea informaţiilor de referinţă privind o
melodie (Legături aferente)” (
pag. 43) pentru mai multe
detalii.
Afişează Meniul de opţiuni. Consultaţi „Utilizarea meniului
de opţiuni pentru muzică” (
pag. 45) pentru detalii privind
meniul de opţiuni pentru muzică.
Meniul listă
Următoarele sunt exemple de ecrane listă.
Index
Selectaţi o literă
iniţială pentru numele
melodiei, titlul
albumului, numele
artistului etc. pentru a
îl aduce sus pe
ecranul listă.
Ecranul listă albume
(titlu şi copertă)
•
Sfat util
Puteţi schimba formatul de afişare al listei de albume pentru a afişa doar
miniaturile copertelor ( pagina 53).
Continuare Ø
40
Operaţiuni pe ecranul listă
Pentru
Faceţi acest lucru
A selecta un element Atingeţi uşor un element.
A derula o listă în sus Trageţi în sus sau în jos.
sau în jos
Pictogramele de pe ecranul listă
Pictograma
(Sus)
(Căutare)
(La ecranul de
redare)
(Meniul de
opţiuni)
Descriere
Afişează ecranul listă al următorului nivel superior
(de exemplu pictograma unui ecran listă pentru
melodie poate afişa un ecran listă pentru albume).
Afişează Meniul de căutare. Consultaţi „Căutarea
melodiilor” ( pag. 42) pentru mai multe detalii.
Revine la ecranul de redare muzică.
Afişează Meniul de opţiuni. Consultaţi „Utilizarea
meniului de opţiuni pentru muzică” ( pag. 45)
pentru detalii privind meniul de opţiuni pentru
muzică.
41
Navigarea prin coperte pentru a selecta un album (Derulare
albume)
Pe ecranul de redare muzică puteţi trage în sus sau în jos de coperte, pentru
a selecta albumul respectiv.
Ecranul de derulare albume
Copertă
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Muzică).
2 Trageţi în sus sau în jos de copertă.
Apare ecranul de derulare a albumelor.
3 Trageţi în sus sau în jos de copertă
pentru a naviga prin copertele de
albume.
Imaginilor copertelor sunt aranjate după
titlu în ordine alfabetică.
4 Atingeţi coperta albumului dorit.
Va reapărea ecranul de Redare muzică şi va începe redarea albumului
selectat.
Pentru a anula navigarea
Apăsaţi
(Înapoi).
42
Căutarea de melodii
Când apăsaţi
(Căutare) pe ecranul de redare muzică sau pe ecranul listă,
apare meniul de căutare. Puteţi selecta metoda de căutare dorită pentru a
căuta melodiile dorite în listă.
Muzică
Butonul „HOME” (Acasă)
Sfat util
• Listele „All Songs” (Toate melodiile), „Album” şi „Artist” sunt aranjate în
ordine alfanumerică.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Muzică) Î
(Căutare) Î
metoda de căutare dorită Î melodia dorită.
•
Selectaţi elementele după cum urmează până ce apare o listă de
melodii.
Metoda de căutare
Metoda
„All Songs” (Toate
melodiile)
Album
Artist*1
„Genre” (Gen)
„Release Year” (Anul
lansării)
„Playlists” (Liste de
piese)*2
„Folder” (Director)
Descriere
Selectaţi o melodie din lista de melodii.
Selectaţi un album Î o melodie.
Selectaţi un artist Î un album Î o melodie.
Selectaţi un gen Î un artist Î un album Î o melodie.
Selectaţi un an al lansării Î un artist Î o melodie.
Selectaţi o listă de piese Î o melodie.
Selectaţi un director Î o melodie.
*1 La aranjarea listei se omite particula „The” de la începutul numelui unui artist.
*2 Listele de piese sunt create folosind Windows Media Player 11. Pentru informaţii
privind crearea unei liste de piese, consultaţi secţiunea de Ajutor a Windows Media
Player 11. Imaginile copertelor înregistrate pe o listă de piese nu se afişează pe aparat.
43
Căutarea informaţiilor de referinţă privind o melodie
(Legături aferente)
Puteţi căuta pe internet după cuvânt cheie pentru informaţii privind melodia
redată în prezent, album, artist etc. Puteţi căuta pe YouTube videoclipuri sau
puteţi căuta informaţii pe un sit web.
Selectaţi
(Legături aferente) de pe ecranul de redare a muzicii pentru a
căuta pe internet informaţii privind melodia care se redă.
Muzică
Butonul „HOME” (Acasă)
Note
• Funcţia de Legături aferente necesită o conexiune LAN wireless.
• Este posibil ca funcţia de căutare să nu fie disponibilă în funcţie de setarea
„Service country/region” (Ţară/regiune de serviciu).
1 Din ecranul de redare muzică, selectaţi
(Legături aferente) Î
cuvântul cheie dorit Î situl web pe care doriţi să căutaţi.
După căutare, apar aplicaţia YouTube sau browserul internet.
•
Puteţi selecta numele artistului, numele melodiei sau titlul
albumului drept cuvânt cheie pentru căutare.
•
Puteţi selecta
(Yahoo! oneSearch) sau
(Căutare pe YouTube) ca sit web de căutare.*1
•
Când selectaţi
(Căutare pe YouTube), se opreşte redarea
melodiei. Pentru a reporni redarea, selectaţi
(Muzică) din meniul
„Home” (Acasă).
*1 Situl web de căutare poate diferi sau poate să nu fie disponibil în funcţie de
setarea „Service country/region” (Ţară/regiune de serviciu) ( pag. 126).
Notă
• Puteţi seta ţara/regiunea pentru a folosi siturile web de căutare din zona dvs.
Pentru instrucţiuni privind alegerea ţării/regiunii pentru YouTube, consultaţi „Alegerea
ţării/regiunii” ( pag. 81). Pentru instrucţiuni privind alegerea ţării/regiunii pentru
Yahoo! oneSearch, consultaţi „Ţara/regiunea de serviciu” ( pag. 126).
44
Ştergerea melodiilor
Când ştergeţi melodii de pe aparat, folosiţi programul pe care l-aţi utilizat
pentru a transfera melodiile sau Windows Explorer.
Pentru detalii cu privire la utilizarea programului, consultaţi secţiunea de
Ajutor a acestuia.
Notă
• Aparatul nu poate şterge melodiile fără a fi conectat la computer.
45
Folosirea meniului de opţiuni pentru muzică
Puteţi afişa meniul de opţiuni pentru muzică selectând
(Meniul de opţiuni)
de pe ecranul de listă pentru muzică sau de pe ecranul de redare muzică.
Pentru detalii cu privire la meniul de opţiuni, consultaţi
pag. 18.
Elementele din meniul de opţiuni diferă, în funcţie de ecranul din care afişaţi
meniul de opţiuni. Consultaţi pagina de referinţă pentru setări şi utilizare.
Elementul de opţiuni ce apare pe ecranul listă
Elementul de
opţiuni
„Album Display
Format” (Format
afişare album)
Descriere/pagina de referinţă
Selectează formatul listei de albume (
pagina 53).
Elementele de opţiuni ce apar pe ecranul de redare
Elementele de
opţiuni
Play Mode (Modul de
redare)
Playback Range
(Intervalul de redare)
Equalizer (Egalizorul)
VPT(Surround)
DSEE (Accentuare
sunet)
Clear Stereo (Stereo
clar)
Dynamic Normalizer
(Normalizor dinamic)
Detailed Information
(Informaţii detaliate)
Add to
Wishlist/Remove
from Wishlist
(Adăugare la lista de
dorinţe/Scoatere de
pe lista de dorinţe)
Descriere/pagina de referinţă
Setează modul de redare (
Setează intervalul de redare (
pagina 47).
pagina 48).
Personalizează calitatea sunetului ( pagina 48).
Personalizează setările „VPT (Surround)” ( pagina 50).
Activează/dezactivează opţiunea „DSEE (Sound
Enhancer)” (Accentuare sunet) ( pagina 51).
Activează/dezactivează opţiunea „Clear Stereo” (Stereo
clar) ( pagina 52).
Activează/dezactivează opţiunea „Dynamic Normalizer”
(Normalizor dinamic) ( pagina 52).
Afişează informaţii detaliate despre o melodie, precum
durata de redare, formatul audio şi rata de biţi ( pagina
46).
Adaugă melodia la lista de dorinţe pentru achiziţii din
program./Scoate melodia din lista de dorinţe.
46
Afişarea ecranului cu informaţii detaliate.
1 Din ecranul de redare a muzicii, selectaţi
Information” (Informaţii detaliate).
(Meniul de opţiuni) Î „Detailed
Ecranul „Detailed Information” (Informaţii detaliate)
Numele melodiei
Numele artistului
Titlul albumului
Genul
Anul lansării
Lungimea melodiei
Codec
Conţinut protejat la copiere
Rata de biţi
În timpul redării melodiilor cu rată de biţi variabilă, se afişează „VBR”. În timpul
redării VBR, indicaţia timpului scurs şi indicatorul barei de glisare pot fi instabile şi
inexacte.
Nume fişier
47
Schimbarea setărilor pentru muzică
Pentru a schimba setările pentru muzică, selectaţi
(Setări) din meniul
„Home” (Acasă), apoi selectaţi „Music Settings” (Setări muzică).
Butonul „HOME” (Acasă)
Setări
Modul de redare
Aparatul oferă o gamă variată de regimuri de redare, inclusiv redarea în
ordine aleatorie şi redarea repetată a selecţiei.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Music Settings”
(Setări de muzică) Î „Play Mode” (Mod de redare) Î modul de
redare dorit Î „OK”.
Tipul
Normal / Fără
pictogramă
Repeat (Repetare) /
Shuffle (Redare în
ordine aleatorie) /
Shuffle&Repeat
(Redare aleatorie
repetată) /
Repeat 1 song
(Repetare 1 cântec) /
Descriere
Melodiile din intervalul de redare se redau în ordinea din
lista de melodii. (Setare implicită)
Melodiile din intervalul de redare se redau în ordinea din
lista de melodii, iar redarea se repetă.
Melodiile din intervalul de redare se redau în ordine
aleatorie.
Melodiile din intervalul de redare se redau în ordine
aleatorie, iar redarea se repetă.
Melodia curentă sau melodia din lista de melodii se redă
repetat.
Notă
• Melodiile ce vor fi redate diferă în funcţie de setările intervalului de redare (
pagina 48).
48
Intervalul de redare
Puteţi seta intervalul de redare a melodiilor.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Music Settings” (Setări
de muzică) Î „Playback Range” (Interval de redare) Î intervalul de
redare dorit Î „OK”.
Tipul
All Range (Interval
toate)
Descriere
Redă toate melodiile din toate listele cu metoda de căutare
selectată.
De exemplu, dacă începeţi redarea de la o listă de albume, se
redau toate albumele de pe aparat.
Selected Range
(Interval selectat)
Pe ecran apare simbolul
şi se redau doar melodiile din
listele de la care începe redarea. (Setări implicite) De
exemplu, dacă începeţi redarea de pe o listă de albume, se
redau doar melodiile de pe album.
Egalizorul
Puteţi seta calitatea sunetului în funcţie de genul de muzică, etc.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Music Settings” (Setări
de muzică) Î „Equalizer” (Egalizor) Î tipul de egalizor dorit Î „OK”.
Tipul
Nimic
Pop
Descriere
Nu este activată setarea calităţii sunetului. (Setare implicită)
Accentuează gamele ridicate şi joase, pentru un sunet
puternic.
Accentuează sunetul de gamă medie, ideal pentru voce.
Jazz
Accentuează gamele ridicate şi joase, pentru un sunet mai viu.
Heavy – Greu
Unique – Unic
Personalizat 1
Personalizat 2
Accentuează gamele ridicate şi joase, astfel încât se pot auzi
cu uşurinţă şi sunetele slabe.
Setări de sunet personalizate de utilizator la care puteţi regla
individual intervalul de frecvenţă. Consultaţi
pag. 49
pentru detalii.
Note
•
Dacă setările dvs. personale salvate drept „Custom 1” (Personalizat 1) şi
„Custom 2" (Personalizat 2) par a realiza un nivel diferit al volumului decât alte
setări, este probabil să trebuiască să ajustaţi volumul manual, pentru a
compensa.
•
Setarea „Equalizer” (Egalizor) nu se aplică la redarea unui videoclip, videoclip de
pe YouTube, videoclip de podcast sau dacă folosiţi radio FM.
Continuare Ø
49
Personalizarea calităţii sunetului
Puteţi preseta valoarea pentru „CLEAR BASS” (Accentuare başi) şi
pentru egalizorul pe 5 benzi drept „Custom 1” (Personalizat 1) sau
„Custom 2” (Personalizat 2).
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Music Settings”
(Setări de muzică) Î „Equalizer” (Egalizor) Î „Custom 1”
(Personalizat 1) sau „Custom 2” (Personalizat 2).
2 Trageţi bara de glisare pentru CLEAR BASS (Accentuare başi) sau
setarea intervalului de frecvenţă pentru a regla nivelul de setare,
apoi selectaţi „OK”.
Opţiunea „CLEAR BASS” (Accentuare başi) poate fi setată pe oricare din
cele 4 nivele de sunet, iar cele 5 intervale de frecvenţă pot fi setate pe
oricare din cele 7 nivele de sunet.
Notă
• Setarea „Equalizer” (Egalizor) nu se aplică la redarea unui videoclip,
videoclip de pe YouTube, videoclip de podcast sau dacă folosiţi radio FM.
50
VPT(Surround)
Puteţi personaliza sunetul surround folosind funcţia VPT*1 (Surround)
pentru a accentua calitatea de reproducere a sunetului pentru redarea
audio. Realismul este accentuat în ordinea: „Studio” Î „Live” Î „Club”
Î „Arena” (cel mai accentuat).
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Music
Settings” (Setări de muzică) Î „VPT (Surround)” Î tipul de
VPT (Surround) dorit Î „OK”.
Tipul
Nimic
Studio
Live
Club
Arena
Matrix (Matrice)
Karaoke
*1
Descriere
Nu este activată setarea „VPT(Surround)”. (Setare
implicită)
Creează sunetul dintr-un studio de înregistrări.
Creează sunetul dintr-o sală de concerte.
Creează sunetul dintr-un club.
Creează sunetul de pe un stadion.
Reproduce un sunet surround suplimentar şi creează
un sunet natural, însă îmbogăţit.
Creează un câmp de sunet ca pe scenă eliminând
vocile şi adăugând muzicii un efect surround.
VPT, prescurtare de la „Virtual Phone Technology” (Tehnologie de
telefonie virtuală) este o tehnologie proprietară de prelucrare a sunetului
dezvoltată de Sony.
Notă
• Setarea „VPT (Surround)” nu se aplică la redarea unui videoclip, videoclip
de pe YouTube, videoclip de podcast, intrare audio externă sau dacă folosiţi
radio FM.
51
DSEE (Accentuare sunet)
Activând opţiunea „DSEE*1 (Sound Enhance)” (Accentuare sunet), puteţi
asculta un sunt bogat şi natural, aproape la fel ca sursa originală.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Music Settings”
(Setări de muzică) Î „DSEE (Sound Enhance)” (Accentuare sunet)
Î tipul de DSEE (Accentuare sunet) dorit Î „OK”.
Tipul
On
(Pornit)
Off
(Oprit)
*1
Descriere
Funcţia „DSEE*1 (Sound Enhance)” (Accentuare sunet)
este activată şi redă sunet extins în mod natural, apropiat
de sunetul original.
Dezactivează funcţia „DSEE (Sound Enhance)”
(Accentuare sunet) şi redă sunet normal. (Setare implicită)
DSEE este o prescurtare de la „Digital Sound Enhancement Engine”
(Tehnologie de accentuare digitală a sunetului), o tehnologie dezvoltată de
Sony pentru mărirea calităţii sunetului fişierelor audio comprimate prin
restaurarea sunetului la frecvenţe înalte eliminat prin procesul de
comprimare.
Note
•
Setarea „DSEE (Sound Enhance)” (Accentuare sunet) nu se aplică la
redarea unui videoclip, videoclip de pe YouTube, videoclip de podcast,
intrare audio externă sau dacă folosiţi radio FM.
•
Funcţia „DSEE (Sound Enhance)" (Accentuare sunet) nu este operabilă
la melodiile cu format necomprimat sau la melodiile cu rată de biţi
ridicată, fără pierdere treble.
•
În cazul melodiilor cu rată de biţi foarte redusă, funcţia „DSEE (Sound
Enhance)" (Accentuare sunet) nu este operabilă.
52
Sunet stereo clar
Opţiunea „Clear Stereo” (Sunet stereo clar) permite procesarea digitală stânga şi
dreapta a sunetului.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Music Settings” (Setări
de muzică) Î „Clear Stereo” (Stereo clar) Î tipul de clarificare stereo
dorită Î „OK”.
Tipul
On (Activat)
Off (Dezactivat)
Descriere
Activează funcţia „Clear Stereo” (Stereo clar) când folosiţi
căştile furnizate. (Setare implicită)
Dezactivează funcţia „Clear Stereo” (Stereo clar) şi
redă sunet normal.
Note
•
•
Setarea „Clear Stereo” (Stereo clar) nu se aplică la redarea unui videoclip,
videoclip de pe YouTube, videoclip de podcast, intrare audio externă sau dacă
folosiţi radio FM.
Funcţia „Clear Stereo” (Stereo clar) este proiectată pentru a obţine efect
maxim când folosiţi căştile furnizate. Este posibil ca efectul „Clear Stereo”
(Stereo clar) să nu se obţină cu alte căşti. Când folosiţi alte căşti, setaţi „Clear
Stereo” (Stereo clar) pe „Off” (Dezactivat).
Normalizor dinamic
Puteţi reduce nivelul volumului de la o melodie la alta. Cu această setare, când
ascultaţi melodiile de pe album în modul de redare repetată, nivelul volumului dintre
melodii este moderat pentru a reduce la minim diferenţa în nivelul de înregistrare.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Music Settings” (Setări
de muzică) Î „Dynamic Normalizer” (Normalizor dinamic) Î tipul de
normalizor dinamic dorit Î „OK”.
Tipul
Descriere
On (Activat) Reduce la minim diferenţa la nivelul volumului de la o melodie la alta.
Off (Oprit)
Redă melodiile cu nivelul original de volum, aşa cum au fost
transferate. (Setare implicită)
Notă
• Setarea „Dynamic Normalizer” (Normalizor dinamic) nu se aplică la redarea unui
videoclip, videoclip de pe YouTube, videoclip de podcast, intrare audio externă sau
dacă folosiţi radio FM.
53
Format afişare album
Puteţi selecta formatul de afişare a albumelor.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Music Settings”
(Setări de muzică) Î „Album Display Format” (Format afişare
album) Î tipul de format de afişare album dorit Î „OK”.
Tipul
Ecranul
Titlu şi copertă (Setare implicită)
Doar copertă
Sfat util
•
Coperta apare doar dacă sunt incluse informaţii de copertă. Puteţi seta
coperta folosind programul integrat Windows Media Player 11. Pentru
detalii privind operarea, consultaţi secţiunea de Ajutor a programului
Windows Media Player 11. Reţineţi că aparatul nu afişează copertele
ataşate listelor de piese.
54
Redarea unui videoclip (Videoclipuri)
Pentru a reda un videoclip, selectaţi
(Videoclipuri) pentru a afişa ecranul
de redare videoclipuri. Puteţi selecta videoclipul dorit selectând
(Căutare)
de pe ecranul de redare video. Informaţiile privind videoclipurile, butoanele de
comandă etc. se afişează pe ecranul de redare video.
Videoclipuri
Butonul „HOME” (Acasă)
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Videoclipuri).
Va apărea ecranul de Redare video.
• Când selectaţi
(Căutare) pe ecranul de redare video, apare meniul
de căutare. Puteţi selecta metoda de căutare dorită pentru afişarea
ecranului listă şi căutarea videoclipurilor. Consultaţi „Căutarea
videoclipurilor” ( pag. 58) pentru mai multe detalii.
2 Selectaţi ►.
Începe redarea videoclipului.
• Puteţi atinge uşor butoanele de comandă,
pictogramele etc. de pe ecranul de redare
video, pentru a opera aparatul. Pentru detalii
privind operarea redării video, consultaţi
„Ecranul de redare video” ( pag. 55).
•
Sfat util
Când opţiunea „On-Hold Display” (Menţinere afişaj) este setată pe „No”
(Nu), puteţi opri ecranul pentru a asculta doar sunet, setând comutatorul
HOLD (Menţinere) pe „On” (Activat) în timpul redării video. Cu ajutorul
acestei operaţiuni, puteţi reduce consumul de energie, pentru ca bateria
să dureze mai mult.
55
Meniul de redare video
Puteţi aduce în faţă sau puteţi ascunde butoanele de comandă, pictogramele etc.
atingând uşor ecranul. Dacă nu se efectuează nicio operaţiune un anumit timp,
butoanele dispar.
Spaţiul pentru
informaţii
Durata totală
Bara de glisare
Timpul scurs
Operaţiuni pe ecranul de redare video
Puteţi atinge uşor butoanele de comandă de pe ecran, pentru a opera aparatul. De
asemenea, puteţi folosi butoanele
de pe aparat, pentru a-l opera.
Pentru (indicaţie pe ecran) Faceţi acest lucru
Redare (
)/pauză ( )*1
• Apăsaţi
(redare)/ (pauză).
• Apăsaţi butonul
de pe carcasă.
Derulare rapidă înainte
• Apăsaţi
sau apăsaţi şi menţineţi
.*2
(
)/ înapoi (
)
• Apăsaţi şi menţineţi butonul
de pe carcasă.
Derulare rapidă înainte
• Apăsaţi şi menţineţi
în timpul pauzei.
(
)/ înapoi (
) în
• Apăsaţi şi menţineţi butonul
de pe carcasă în
timpul pauzei *3
timpul pauzei.
Deplasarea la scena*4
• Apăsaţi
.
anterioară sau la capitolul
• Apăsaţi butonul
de pe carcasă.
anterior (
)/deplasarea
la scena sau capitolul
următor (
)
Derulare uşoară
Apăsaţi
(derulare înapoi)/
(derulare înainte) în timpul
înapoi/înainte
pauzei.
A vă deplasa la orice punct Trageţi de bara de glisare pentru a deplasa indicatorul (punctul
în videoclip
de redare). Redarea începe la punctul indicatorului.
*1 În timpul pauzei, dacă nu se efectuează nicio operaţiune un anumit timp, aparatul intră
automat în modul standby.
*2 Viteza de derulare înainte se schimbă pe 3 nivele, prin apăsarea repetată a butonului
(
(×10),
(×30),
(×100)). Viteza de derulare înapoi se schimbă pe 3 nivele,
prin apăsarea repetată a butonului
(×10),
(×30),
(×100)). Apăsaţi
pentru a ieşi din operaţiune şi a relua redarea normală.
*3 Viteza de derulare rapidă înainte/înapoi în timpul pauzei variază în funcţie de lungimea
videoclipului.
*4 Dacă videoclipul conţine un singur capitol, poziţia de redare se schimbă la un interval de 5
minute.
Continuare Ø
Pictogramele de pe ecranul de redare
56
Pictograma
(La listă)
(Căutare)
(Derulare
scenă)
(Meniul de
opţiuni)
Descriere
Afişează un ecran listă.
Afişează Meniul de căutare. Puteţi selecta metoda de
căutare dorită pentru afişarea ecranului listă şi
căutarea videoclipurilor. Consultaţi „Căutarea
videoclipurilor” (
pag. 58) pentru mai multe detalii.
Afişează ecranul de derulare a scenelor. Puteţi naviga
prin scene sau capitole deplasând miniatura*1 de pe
ecran pentru a selecta scena dorită. Pentru mai multe
detalii, consultaţi secţiunea „Navigarea prin scene
(derulare scene) ( pag. 57).
Afişează Meniul de opţiuni. Consultaţi „Utilizarea
meniului de opţiuni pentru video” (
pag. 60) pentru
detalii privind meniul de opţiuni pentru video.
*1 Miniatura se referă la imaginea redusă a unei scene dintr-un videoclip.
57
Navigare prin scene (Derulare scene)
Puteţi afişa miniaturile*1 pentru a selecta scena sau capitolul care să fie redat.
*1 Miniatura se referă la imaginea redusă a unei scene dintr-un videoclip.
Ecranul de derulare scene
Setare interval scenă
Sfat util
• Pe ecranul de căutare scene puteţi seta intervalul scenelor afişate ca
miniaturi. Puteţi seta intervalul la „15 Sec”, „30 Sec”, „1 Min”, „2 Min” sau „5
Min”. Atingeţi setarea intervalului de scenă din partea superioară a ecranului
pentru a selecta intervalul dorit. Folosiţi miniaturile scenelor ca ghid (pentru
că fiecare miniatură se poate abate de la intervalul exact).
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Videoclipuri) Î
Î videoclipul dorit Î
(Derulare scene).
Apare ecranul de derulare a scenelor.
(La listă)
2 Trageţi în lateral de imagini pentru a
naviga.
3 Atingeţi imaginea dorită.
Va reapărea ecranul de Redare video şi va începe redarea de la
începutul scenei selectate.
Pentru a anula navigarea
Apăsaţi
(Înapoi).
58
Căutarea unui videoclip
Când apăsaţi
(Căutare) pe ecranul de redare video sau pe ecranul listă,
apare meniul de căutare. Puteţi selecta metoda de căutare dorită pentru a
căuta videoclipurile dorite în listă.
Videoclipuri
Butonul „HOME” (Acasă)
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Videoclipuri)
Î (Căutare) Î metoda de căutare dorită Î videoclipul dorit.
Metoda de căutare
Metoda
All Videos (Toate
videoclipurile)
VIDEO
Descriere
Selectaţi un videoclip din lista de videoclipuri.
Puteţi căuta videoclipurile după director. Selectaţi
un director Î un videoclip.
59
Ştergerea videoclipurilor
Puteţi şterge videoclipurile de pe aparat.
Ştergerea videoclipului redat în prezent
1 Din ecranul de redare a muzicii, atingeţi
(Meniul de opţiuni) Î
„Delete Video” (Ştergere videoclip) Î „Yes” (Da).
Ştergerea videoclipurilor selectând dintr-o listă
1 Din ecranul de listă video, atingeţi
(Meniul de opţiuni) Î „Delete
Video” (Ştergere videoclip) Î videoclipul pe care intenţionaţi să îl
ştergeţi Î „Yes” (Da).
•
Sfat util
Când ştergeţi fişierele video de pe aparat, folosiţi Media Manager pentru
WALKMAN sau Windows Explorer. Folosiţi Media Manager pentru
WALKMAN pentru a şterge videoclipurile transferate cu ajutorul lui.
Folosiţi Windows Explorer pentru a şterge videoclipurile transferate cu
ajutorul lui.
60
Utilizarea meniului de opţiuni video
Puteţi afişa meniul de opţiuni pentru video selectând
(Meniul de opţiuni) de
pe ecranul de listă pentru video sau de pe ecranul de redare video. Pentru
instrucţiuni privind utilizarea meniului de opţiuni, consultaţi
pag. 18.
Elementele din meniul de opţiuni diferă, în funcţie de ecranul din care afişaţi
meniul de opţiuni. Consultaţi pagina de referinţă pentru setări şi utilizare.
Elementul de opţiuni ce apare pe ecranul listă
Elementul de
opţiuni
Order of Video List
(Listă ordine video)
Delete Video
(Ştergere video)
Descriere/pagina de referinţă
Aranjează lista de videoclipuri după dată sau după titlu
(
pag. 63).
Şterge videoclipurile (
pag. 59).
Elementele de opţiuni ce apar pe ecranul de redare
Elementele de
opţiuni
Zoom Settings (Setări
de panoramare)
Brightness
(Luminozitate)
On-Hold Display
(Menţinere afişare)
Detailed Information
(Informaţii detaliate)
Delete Video
(Ştergere video)
Descriere/pagina de referinţă
Setează funcţia de panoramare (
Reglează luminozitatea ecranului (
pag. 61).
pag. 121).
Setează oprirea ecranului video cât timp aparatul
este în aşteptare (
pag. 63).
Afişează informaţii despre fişier precum mărimea,
rezoluţia, formatul de compresie video/audio,
numele fişierului, etc.
Şterge videoclipurile de pe aparat (
pag. 59).
61
Schimbarea setărilor video
Pentru a schimba setările video, selectaţi
(Setări) din meniul „Home”
(Acasă), apoi selectaţi „Video Settings” (Setări video).
Setări
Butonul „HOME” (Acasă)
Setări de panoramare
Puteţi panorama videoclipul curent.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Video Settings”
(Setări video) Î „Zoom Settings” (Setări mărire) Î tipul de
panoramare dorit Î „OK”.
Tipul
Auto
Descriere
Imaginea video se măreşte/reduce, astfel încât să se potrivească
complet în spaţiul disponibil pentru afişare, păstrându-se proporţia de
aspect. (Setare implicită)
• Când se afişează o imagine video 16:9, aceasta se măreşte/reduce,
astfel încât să se potrivească complet în spaţiul disponibil pentru
afişare, păstrându-se proporţia de aspect.
• Când se afişează o imagine video 4:3, aceasta apare cu partea
scurtă a imaginii video complet potrivită pe ecran şi cu benzi negre în
dreapta şi în stânga.
sursă 16:9
sursă 4:3
Continuare Ø
60
Utilizarea meniului de opţiuni video
Puteţi afişa meniul de opţiuni pentru video selectând
(Meniul de opţiuni) de
pe ecranul de listă pentru video sau de pe ecranul de redare video. Pentru
instrucţiuni privind utilizarea meniului de opţiuni, consultaţi
pag. 18.
Elementele din meniul de opţiuni diferă, în funcţie de ecranul din care afişaţi
meniul de opţiuni. Consultaţi pagina de referinţă pentru setări şi utilizare.
Elementul de opţiuni ce apare pe ecranul listă
Elementul de
opţiuni
Order of Video List
(Listă ordine video)
Delete Video
(Ştergere video)
Descriere/pagina de referinţă
Aranjează lista de videoclipuri după dată sau după titlu
(
pag. 63).
Şterge videoclipurile (
pag. 59).
Elementele de opţiuni ce apar pe ecranul de redare
Elementele de
opţiuni
Zoom Settings (Setări
de panoramare)
Brightness
(Luminozitate)
On-Hold Display
(Menţinere afişare)
Detailed Information
(Informaţii detaliate)
Delete Video
(Ştergere video)
Descriere/pagina de referinţă
Setează funcţia de panoramare (
Reglează luminozitatea ecranului (
pag. 61).
pag. 121).
Setează oprirea ecranului video cât timp aparatul
este în aşteptare (
pag. 63).
Afişează informaţii despre fişier precum mărimea,
rezoluţia, formatul de compresie video/audio,
numele fişierului, etc.
Şterge videoclipurile de pe aparat (
pag. 59).
63
Redarea exclusivă a sunetului unui videoclip
(Întrerupere afişare)
Puteţi seta oprirea ecranului video cât timp aparatul este în aşteptare şi puteţi
asculta doar sunetul fişierelor video.
Dacă setaţi această opţiune pe „No" (Nu), economisiţi baterie, iar bateria va
dura mai mult.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Video Settings”
(Setări video) Î „On-Hold Display” (Setare menţinere afişare) Î
tipul de setare menţinere afişare dorit Î „OK”.
Tipul
Yes (Da)
No (Nu)
Descriere
Când aparatul se află în aşteptare, sunt dezactivate
panoul tactil şi butoanele, dar videoclipurile se vor
reda normal. (Setare implicită)
Când aparatul se află în aşteptare, sunt dezactivate
panoul tactil şi butoanele, iar ecranul se stinge, dar se
redă sunetul videoclipului curent.
Ordinea listei de videoclipuri
Aranjează lista de videoclipuri după dată sau după titlu.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Video Settings”
(Setări video) Î „Order of Video List” (Listă ordine videoclipuri) Î
tipul de listă de ordine a videoclipurilor dorit Î „OK”.
Tipul
Date/Time (Oldest)
(Data/ora – cel mai
vechi)
Date/Time (Newest)
(Data/ora – cel mai
nou)
Title (Titlu) (A>Z)
Title (Titlu) (Z>A)
Descriere
Aranjează lista de videoclipuri după data de
transfer/înregistrare, în ordine ascendentă.
Aranjează lista de videoclipuri după data de
transfer/înregistrare, în ordine descendentă.
(Setare implicită)
Aranjează lista de videoclipuri după titlu, în ordine
ascendentă.
Aranjează lista de videoclipuri după titlu, în ordine
descendentă.
64
Afişarea imaginilor (Imagini)
Pentru a vizualiza fotografii, selectaţi
(Fotografii) din meniul „Home” (Acasă),
pentru a afişa ecranul de afişare a fotografiilor.
Puteţi selecta fotografiile dorite dintr-o listă selectând
(Căutare) de pe ecranul de
afişare a fotografiilor.
Informaţiile privind fotografiile, butoanele de comandă etc. se afişează pe ecranul de
afişare a fotografiilor.
Imagini
Butonul „HOME” (Acasă)
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Fotografii).
Apare ecranul de afişare a fotografiilor.
• Când selectaţi
(Căutare) pe ecranul de afişare a fotografiilor, apare
meniul de căutare. Puteţi selecta metoda de căutare dorită pentru
afişarea ecranului listă şi căutarea fotografiilor. Consultaţi „Căutarea
fotografiilor” ( pag. 67) pentru mai multe detalii.
2 Trageţi în lateral pentru a afişa imaginea
anterioară/următoare.
• Puteţi atinge uşor butoanele de
comandă, pictogramele etc. de pe
ecranul de afişare a fotografiilor, pentru a
opera aparatul. Pentru detalii privind
operarea afişării fotografiilor, consultaţi
„Ecranul de afişare a fotografiilor” (
pag. 66).
Continuare Ø
65
•
•
Sfaturi utile
Redarea melodiilor continuă chiar şi când căutaţi imagini în listele de
directoare foto sau în listele foto, sau când se afişează ecranul de
afişare a fotografiilor.
Puteţi aranja imaginile transferate pe aparat după director. Selectaţi
aparatul (ca [WALKMAN]) folosind Windows Explorer, trageţi şi plasaţi
un nou director în directorul „DCIM”, „PICTURES” (Imagini) sau
„PICTURE” (Imagine). Pentru detalii cu privire la ierarhia datelor, vezi
pagina 31.
Notă
•
Dacă mărimea imaginii este prea mare sau dacă fişierul foto este
deteriorat, apare , iar imaginea nu poate fi afişată.
66
Meniul de afişare imagini
Puteţi aduce în faţă sau puteţi ascunde butoanele de comandă,
pictogramele etc. atingând uşor ecranul. Dacă nu se efectuează nicio
operaţiune un anumit timp, butoanele dispar.
Spaţiu pentru
informaţii
Operaţiuni pe ecranul de afişare a fotografiilor
Puteţi atinge uşor butoanele de comandă de pe ecran, pentru a opera
aparatul.
Pentru
A afişa imaginea
următoare/anterioară
A afişa consecutiv
imaginile
următoare/anterioare
Faceţi acest lucru
Trageţi la stânga (următoarea) la dreapta (anterioara).
Apăsaţi
(următoarea) sau
(anterioara).
Atingeţi şi apăsaţi
(următoarea) sau
(anterioara).
Pictogramele de pe ecranul de afişare a fotografiilor
Pictograma
(La listă)
(Căutare)
(Meniul de opţiuni)
Descriere
Afişează un ecran listă.
Afişează Meniul de căutare. Puteţi selecta metoda de
căutare dorită pentru afişarea ecranului listă şi căutarea
imaginilor. Consultaţi „Căutarea imaginilor” (
pag. 67)
pentru mai multe detalii.
Afişează Meniul de opţiuni. Consultaţi „Utilizarea
meniului de opţiuni foto” ( pag. 69) pentru detalii
privind meniul de opţiuni foto.
67
Căutarea unei imagini
Când apăsaţi
(Căutare) pe ecranul de afişare a fotografiilor sau pe ecranul
listă, apare meniul de căutare. Puteţi selecta metoda de căutare dorită pentru
a căuta fotografiile dorite în listă.
Fotografii
Butonul „HOME” (Acasă)
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Fotografii) Î
(Căutare) Î metoda de căutare dorită Î fotografia dorită.
•
Selectaţi elementele după cum urmează până ce apare o listă de
fotografii.
Metoda de căutare
Metoda
Toate imaginile
DCIM
PICTURE
PICTURES
Descriere
Selectaţi o imagine din lista cu toate imaginile.
Selectaţi o imagine după director.
Selectaţi un director din directorul „DCIM” Î o imagine.
Selectaţi o imagine după director.
Selectaţi un director din directorul „PICTURE” Î o imagine.
Selectaţi o imagine după director.
Selectaţi un director din directorul „PICTURES Î o imagine.
68
Ştergerea imaginilor
Când ştergeţi fişierele foto de pe aparat, folosiţi Media Manager pentru
WALKMAN sau Windows Explorer.
Folosiţi Media Manager pentru WALKMAN pentru a şterge fotografiile
transferate cu ajutorul lui.
Pentru detalii cu privire la utilizarea Media Manager pentru WALKMAN,
consultaţi secţiunea de Ajutor a programului.
Note
•
•
Dacă folosiţi Windows Explorer pentru a redenumi o fotografie de pe
aparat, Media Manager pentru WALKMAN nu poate şterge fotografia
respectivă. Folosiţi Windows Explorer pentru a o şterge.
Aparatul nu poate şterge fotografii fără a fi conectat la computer.
69
Utilizarea meniului de opţiuni foto
Puteţi afişa meniul de opţiuni foto selectând
(Meniul de opţiuni) de pe
ecranul de listă foto sau de pe ecranul de afişare a fotografiilor. Pentru detalii
cu privire la meniul de opţiuni, consultaţi
pag. 18.
Elementele din meniul de opţiuni diferă, în funcţie de ecranul din care afişaţi
meniul de opţiuni. Consultaţi pagina de referinţă pentru setări şi utilizare.
Elementul de opţiuni ce apare pe ecranul listă
Elementul de
Descriere/pagina de referinţă
opţiuni
Photo List Display Selectează formatul de afişare a listei foto (
Format (Formatul de
afişare a listei foto)
pag. 70).
Elementele de opţiuni ce apar pe ecranul de afişare
Elementele de
opţiuni
Brightness
(Luminozitate)
Detailed Information
(Informaţii detaliate)
Set as Wallpaper
(Setare ca fundal)
Descriere/pagina de referinţă
Reglează luminozitatea ecranului (
pag. 121).
Afişează informaţii despre fişier precum mărimea,
rezoluţia, numele fişierului, etc.
Setează imaginea curentă ca imagine de fundal (
70
Schimbarea setărilor foto
Pentru a schimba setările foto, selectaţi
(Setări) din meniul „Home”
(Acasă), apoi selectaţi „Photo Settings” (Setări foto).
Butonul „HOME” (Acasă)
Setări
Setarea formatului de afişare a listei de imagini
Aparatul oferă 2 formate de afişare. Puteţi seta formatul de afişare al listei foto
ca „Thumbnail + Title”*1 (Titlu cu miniatură) sau „Thumbnail Only" (Doar
miniatură).
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Photo Settings”
(Setări foto) Î „Photo List Format” (Format listă foto) Î tipul de
format dorit pentru lista de fotografii Î „OK”.
Tipul
Thumbnail + Title
(Miniatură + titlu)
Thumbnail Only
(Doar miniatură)
Descriere
Afişează titlul imaginii cu o miniatură în lista de
imagini.
Afişează doar miniaturile din lista foto. (Setare
implicită)
*1 Miniatura se referă la imaginea redusă a unei fotografii.
Notă
•
Este posibil ca miniaturile să nu se afişeze, în funcţie de formatul fişierului.
71
Ascultarea staţiilor radio FM
Pentru a reda muzică, selectaţi
(Radio FM) din meniul „Home” (Acasă),
pentru a afişa ecranul Radio FM.
Informaţiile privind radioul FM, butoanele de comandă etc. se afişează pe
ecranul Radio FM.
Radio FM
Butonul „HOME” (Acasă)
Notă
• Cablul căştii serveşte ca antenă, deci întindeţi-l cât mai mult.
72
Pentru a asculta staţii radio FM
Frecvenţa
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Radio FM) Î
frecvenţa dorită sau numărul presetat.
• Puteţi atinge uşor butoanele de comandă, pictogramele
etc. de pe ecranul Radio FM, pentru a opera aparatul.
Numărul presetat
Ecranul Radio FM
Pentru
A acorda manual posturile
de radio
A căuta staţia anterioară
următoare ce poate fi
recepţionată*1
A selecta numărul de
presetare
anterior/următor*2
Faceţi acest lucru
Trageţi în sus sau în jos de frecvenţă.
Apăsaţi
.
Pentru a opri căutarea, apăsaţi pe ecran sau
apăsaţi unul dintre butoanele
de pe
carcasa aparatului.
• Apăsaţi
.
• Apăsaţi butonul
de pe carcasă.
*1
Dacă sensibilitatea este prea mare, schimbaţi setarea „Scan Sensitivity”
(Sensibilitate scanare) ( pag. 75) pe „Low” (Redus).
*2 Nu puteţi selecta numărul presetat dacă nu sunt introduse staţii
presetate. Presetaţi staţiile ce pot fi recepţionate folosind opţiunea „Auto
Preset” (Presetare automată) ( pag. 73).
Pictogramele de pe ecranul Radio FM
Pictograma
(Meniul de
opţiuni)
Descriere
Afişează Meniul de opţiuni. Consultaţi „Utilizarea
meniului de opţiuni pentru radio FM” ( pag. 76)
pentru detalii privind meniul de opţiuni pentru radio FM.
73
Presetarea automată a staţiilor (Presetare automată)
Puteţi preseta automat staţiile ce pot fi recepţionate (până la 30 de staţii) în
zona dvs., selectând opţiunea „Auto Preset” (Presetare automată). La prima
utilizare a radio-ului FM sau când vă mutaţi într-o altă regiune, vă
recomandăm să presetaţi staţiile ce pot fi recepţionate selectând opţiunea
„Auto Preset” (Presetare automată).
1 Din ecranul Radio FM, selectaţi
(Meniul de opţiuni) Î „Auto Preset”
(Presetare automată) Î „Yes” (Da).
Staţiile ce pot fi emise vor fi presetate în ordine, de la frecvenţele joase la
cele înalte.
Când s-a încheiat presetarea, apare mesajul „Auto Preset completed”
(S-a încheiat presetarea automată), apoi se poate recepţiona prima staţie
de presetare.
• Selectaţi „No” (Nu) pentru a anula presetarea automată.
•
Sfat util
Dacă sensibilitatea prea mare face ca aparatul să recepţioneze multe
staţii nedorite, schimbaţi setarea „Scan Sensitivity” (Sensibilitate
scanare) ( pag. 75) pe „Low” (Redus).
Notă
Operaţia „Auto Preset” (Presetare automată) va şterge staţiile presetate
anterior.
74
Presetarea manuală a staţiilor
Puteţi preseta staţiile ce pot fi recepţionate pe care nu le detectează opţiunea
„Auto Preset” (Presetare automată) ( pag. 73).
1 Selectaţi frecvenţa dorită pe ecranul Radio FM.
2 Selectaţi
(Meniul de opţiuni) ΄Save to Preset” (Salvare pentru
presetare).
Se presetează frecvenţa selectată la pasul 1, iar numărul de
presetare alocat apare sub frecvenţă.
Sfat util
• Puteţi preseta maxim 30 de staţii.
Notă
• Numerele presetate sunt memorate în ordine, de la frecvenţele joase la
cele înalte.
Ştergerea staţiilor presetate
1 Apăsaţi + / — pe ecranul Radio FM pentru a selecta numărul
presetat dorit pentru frecvenţa respectivă.
2 Selectaţi
(Meniul de opţiuni) ΄Delete from Preset” (Ştergere de la
presetare).
Se şterge staţia presetată selectată.
75
Modificarea setărilor pentru radio FM
Pentru a schimba setările radio FM, selectaţi
(Setări) din meniul „Home”
(Acasă), apoi selectaţi „FM Radio Settings” (Setări radio FM).
Butonul „HOME” (Acasă)
Setări
Sensibilitatea la scanare
Când selectaţi staţii folosind funcţia „Auto Preset” (Presetare automată) (
pag. 73) sau butonul
, este posibil ca receptorul FM să recepţioneze
multe staţii nedorite deoarece sensibilitatea este prea ridicată. În acest caz,
setaţi recepţia pe „Low” (Redus). Opţiunea „High” (Ridicată) este implicită.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „FM Radio
Settings” (Setări radio FM) Î „Scan Sensitivity” (Sensibilitate
scanare) Î „Low” (Redus) Î „OK”.
• Pentru a readuce sensibilitatea la recepţie la valoarea implicită, selectaţi
„High” (Ridicată).
Mono/Auto
Dacă se produc zgomote în timpul recepţiei FM, setaţi receptorul pe „Mono”
pentru monofonic. Dacă setaţi opţiunea „Auto”, se selectează automat
recepţia monofonică/stereo, în funcţie de condiţiile de recepţie. Opţiunea
„Auto” este implicită.
76
Utilizarea meniului de opţiuni radio FM
Puteţi afişa meniul de opţiuni pentru radio FM selectând
(Meniul de opţiuni)
de pe ecranul radio FM. Pentru detalii cu privire la utilizarea meniului de
opţiuni, consultaţi
pag. 18.
Elementele de
opţiuni
Scan Sensitivity
(Sensibilitatea la
scanare)
Mono/Auto
Save to Preset
(Salvare pentru
presetare)
Delete from Preset
(Ştergere din
presetare)
Auto Preset
(Presetare
automată)
Descriere/pagina de referinţă
Reglează sensibilitatea recepţiei radio (
pagina 75).
Trece pe monofonic sau stereo ( pagina 75).
Presetează staţia curentă ( pagina 74).
Şterge o staţie dintre staţiile presetate (
Presetează automat staţiile emise (
pagina 74).
pagina 73).
77
Vizualizarea videoclipurilor de pe YouTube
Pentru a vizualiza videoclipuri de pe YouTube, selectaţi
(YouTube) din
meniul „Home” (Acasă), pentru a afişa ecranul listă YouTube. Puteţi reda un
videoclip de pe YouTube selectând din listă videoclipul dorit.
Informaţiile privind videoclipurile, butoanele de comandă etc. se afişează pe
ecranul de redare YouTube.
YouTube
Butonul „HOME” (Acasă)
Note
• Pentru a vizualiza videoclipuri de pe YouTube, trebuie să vă conectaţi la o
reţea LAN wireless. Pentru informaţii privind setările conexiunii LAN
wireless, consultaţi „Conexiunea LAN wireless” ( pag. 33).
• Înainte de a vizualiza videoclipuri de pe YouTube, reglaţi data şi ora (
pag. 26).
Pentru a vizualiza videoclipuri de pe YouTube
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(YouTube).
Dacă aparatul nu s-a conectat încă la o reţea LAN wireless, apare ecranul
de confirmare a conexiunii. Urmaţi instrucţiunile de la „Conectarea la o
reţea LAN wireless” ( pag. 34) pentru a vă conecta.
După stabilirea unei conexiuni, apare ecranul listă YouTube.
• Când selectaţi
(Căutare) pe ecranul de redare YouTube sau pe
ecranul listă YouTube, apare meniul de căutare. Puteţi selecta metoda
de căutare dorită pentru afişarea ecranului listă şi căutarea
videoclipurilor. Consultaţi „Căutarea videoclipurilor pe YouTube” ( pag.
80) pentru mai multe detalii.
Continuare Ø
78
2 Selectaţi videoclipul dorit.
Începe redarea videoclipului de pe YouTube.
• Puteţi atinge uşor butoanele de comandă, pictogramele
etc. de pe ecranul de redare YouTube, pentru a opera
aparatul. Pentru detalii privind operarea redării
videoclipurilor, consultaţi „Ecranul de redare YouTube”
( pag. 79).
79
Meniul de redare YouTube
Puteţi aduce în faţă sau puteţi ascunde butoanele de comandă,
pictogramele etc. atingând uşor ecranul. Dacă nu se efectuează nicio
operaţiune un anumit timp, butoanele dispar.
Spaţiul pentru
informaţii
Durata totală
Bara de glisare
Timpul scurs
Operaţiuni pe ecranul de redare YouTube
Puteţi atinge uşor butoanele de comandă de pe ecran, pentru a opera aparatul. De
asemenea, puteţi folosi butoanele
de pe aparat, pentru a-l opera.
Pentru (indicaţie pe
ecran)
Redare (
)/pauză
( )*1
Găsirea începutului
videoclipului curent
Deplasarea la orice
punct într-un videoclip*2
Faceţi acest lucru
• Apăsaţi
(redare)/ (pauză).
• Apăsaţi butonul
de pe carcasă.
• Apăsaţi
.
• Apăsaţi butonul
de pe carcasă.
Trageţi indicatorul (punctul de redare) de-a lungul barei
de glisare. Redarea începe la punctul indicatorului.
*1 În timpul pauzei, dacă nu se efectuează nicio operaţiune un anumit timp, aparatul intră
automat în modul standby.
*2 Nu vă puteţi deplasa la un punct pentru care nu s-au încărcat datele video.
Pictogramele de pe ecranul de redare
Pictograma
(La listă)
(Căutare)
(Meniul de opţiuni)
Descriere
Afişează un ecran listă.
Afişează Meniul de căutare. Puteţi selecta metoda de căutare
dorită pentru afişarea ecranului listă şi căutarea videoclipurilor.
Consultaţi „Căutarea videoclipurilor pe YouTube” (
pag. 80)
pentru mai multe detalii.
Afişează Meniul de opţiuni. Consultaţi „Utilizarea meniului
de opţiuni YouTube” (
pag. 82) pentru detalii privind
meniul de opţiuni YouTube.
80
Căutarea videoclipurilor de pe YouTube
Când apăsaţi
(Căutare) pe ecranul de redare YouTube sau pe ecranul
listă, apare meniul de căutare. Puteţi selecta metoda de căutare dorită
pentru a căuta videoclipurile dorite în listă.
YouTube
Butonul „HOME” (Acasă)
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(YouTube) Î
Î metoda de căutare dorită Î videoclipul dorit.
Metoda
Featured
(Prezentat)*1
Most Viewed (Cele
mai vizionate) *1, *2
Keyword Search
(Căutare după
cuvânt cheie)
Related Videos
(Videoclipuri
înrudite)
(Căutare)
Descriere
Selectaţi dintr-o listă de videoclipuri prezentate pe
situl YouTube.
Selectaţi dintr-o listă a celor mai văzute videoclipuri
de pe situl YouTube.
Căutaţi videoclipurile după un cuvânt cheie şi
afişaţi lista videoclipurilor. Puteţi introduce un
cuvânt cheie folosind tastatura de pe ecran şi
selectaţi „OK” pentru a afişa lista de videoclipuri.
Pentru introducerea textului, consultaţi „Introducere
text” ( pag. 20).
Selectaţi dintr-o listă de videoclipuri înrudite cu ultimul
videoclip redat.
*1 Puteţi restrânge lista alegând ţara/regiunea ( pag. 81).
*2 Puteţi restrânge lista alegând un cadru de timp ( pag. 81).
81
Alegerea ţării/regiunii
Puteţi restrânge listele „Featured” (Prezentate) şi „Most Viewed” (Cele
mai vizionate), alegând ţara/regiunea.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(YouTube) Î
(Căutare)
Î „Featured” (Prezentate) sau „Most Viewed” (Cele mai vizionate)
Î
(Meniul de opţiuni) Î „Country/ Region” (Ţara/regiunea) Î
ţara/regiunea dorită ΄OK”.
Sfat util
• Puteţi selecta şi
(Setări) Î „YouTube Settings” (Setări YouTube) Î
„Country/Region” (Ţara/regiunea) din meniul „Home” (Acasă) pentru a alege
ţara/regiunea.
Alegerea perioadei de timp
Puteţi restrânge lista „Most Viewed” (Cele mai văzute), alegând o perioadă de
timp.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(YouTube) Î
(Căutare)
Î „Most Viewed” (Cele mai vizionate) Î
(Meniul de opţiuni) Î
„Timeframe” (Perioada de timp) Î tipul perioadei de timp dorite
΄OK”.
Tipul
Today (Astăzi)
Descriere
Afişează o listă a celor mai văzute videoclipuri în ziua
respectivă.
This Week
Afişează o listă a celor mai văzute videoclipuri în
(Săptămâna aceasta) săptămâna respectivă.
This Month (Luna
Afişează o listă a celor mai văzute videoclipuri în luna
aceasta)
respectivă.
All Time (Din toate
Afişează o listă a celor mai văzute videoclipuri din
timpurile)
toate timpurile.
(Setare implicită)
Sfat util
• Puteţi selecta şi
(Setări) Î „YouTube Settings” (Setări YouTube) Î
„Timeframe” (Perioadă de timp) din meniul „Home” (Acasă) pentru a alege o
perioadă de timp.
82
Utilizarea meniului de opţiuni pentru YouTube
Puteţi afişa meniul de opţiuni YouTube selectând
(Meniul de opţiuni) de pe
ecranul de redare YouTube sau de pe ecranul listă YouTube. Pentru
instrucţiuni privind utilizarea meniului de opţiuni, consultaţi
pag. 18.
Elementele din meniul de opţiuni diferă, în funcţie de ecranul din care afişaţi
meniul de opţiuni. Consultaţi pagina de referinţă pentru setări şi utilizare.
Elementul de opţiuni ce apare doar pe ecranul listă
Elementul de opţiuni
Country/Region
(Ţara/regiunea) *1
Timeframe (Perioada
de timp) *2
Descriere/pagina de referinţă
Restrânge lista video alegând ţara (
pag. 81).
Restrânge lista video alegând o perioadă de
timp ( pag. 81).
*1 Această opţiune apare doar când se afişează lista „Featured” (Prezentate)
sau lista „Most Viewed” (Cele mai vizionate).
*2 Această opţiune apare doar când se afişează lista „Most Viewed” (Cele mai
vizionate).
Elementele de opţiuni ce apar pe ecranul de redare
Elementele de
opţiuni
Zoom Settings (Setări
de panoramare)
Brightness
(Luminozitate)
On-Hold Display
(Menţinere afişare)
Descriere/pagina de referinţă
Setează funcţia de mărire (
pag. 61).
Reglează luminozitatea ecranului (
pag. 121).
Setează oprirea ecranului video cât timp
aparatul este în aşteptare ( pag. 63).
83
Înainte de a utiliza podcast-ul
Puteţi folosi funcţia de podcast a aparatului în trei feluri. Pentru mai multe
detalii, consultaţi fiecare descriere.
• Înregistraţi un podcast folosind aparatul (
pag. 84), descărcaţi episoade
folosind funcţia LAN wireless a aparatului ( pag. 86), apoi redaţi-le (
pag. 90).
•
Înregistraţi un podcast folosind Media Manager pentru WALKMAN sau
Transfer conţinut ( pag. 22), descărcaţi episoade folosind funcţia LAN
wireless a aparatului ( pag. 86), apoi redaţi-le ( pag. 90).
•
Descărcaţi episoade pe computer ( pag. 22), transferaţi-le de pe
computer pe aparat folosind Media Manager pentru WALKMAN, Transfer
conţinut sau Windows Explorer ( pag. 22), apoi redaţi-le ( pag. 90).
Note
•
•
Dacă transferaţi episoade de podcast de pe computer pe aparat folosind
Windows Explorer, nu puteţi reîmprospăta podcast-ul folosind funcţia
LAN wireless până nu înregistraţi podcast-ul.
Aparatul este compatibil cu podcast-uri video şi audio. Aparatul nu este
compatibil cu podcast-uri foto.
Ce este un podcast?
Un „podcast” este un grup de fişiere audio sau video publicate pe internet.
Fişierele, numite episoade, se pot descărca automat folosind RSS, pentru a fi
redate. Multe situri de ştiri, corporaţii sau persoane fizice publică podcast-uri
folosind RSS. Puteţi înregistra un podcast pe aparat folosind pictograma RSS
de pe un sit web. După înregistrare, când pe podcast se adaugă episoade
noi, le puteţi descărca.
84
Înregistrarea unui podcast
Pentru a reda episoade de podcast, trebuie să înregistraţi podcast-ul pe
aparat şi să descărcaţi episoadele. Puteţi înregistra un podcast selectând
pictograma RSS afişată pe browserul internet al aparatului. Pentru instrucţiuni
privind utilizarea browserului internet al aparatului, consultaţi „Vizualizarea
siturilor web (browserul internet)” (
pag. 102).
Puteţi transfera un podcast şi folosind Media Manager pentru WALKMAN sau
Transfer conţinut, pentru a înregistra podcast-ul pe aparat. Pentru detalii
privind transferul podcast-urilor, consultaţi secţiunea de Ajutor a programului.
Browser internet
Butonul „HOME” (Acasă)
Sfat util
• Puteţi înregistra uşor podcast-uri folosind colecţia de legături pentru
podcast-uri. Din ecranul listă, selectaţi
(Meniul de opţiuni) Î „To Podcast
Links” (La legăturile de podcast), apoi mergeţi la pasul 2 din pagina
următoare.
Înregistrarea unui podcast folosind navigatorul de internet al
aparatului
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Browser internet).
Dacă aparatul nu s-a conectat încă la o reţea LAN wireless, apare ecranul
de confirmare a conexiunii. Urmaţi instrucţiunile de la „Conectarea la o
reţea LAN wireless” ( pag. 34) pentru a vă conecta. După stabilirea
conexiunii, apare browserul internet.
Continuare Ø
85
2 Deschideţi pagina web a podcast-ului dorit, apoi selectaţi pictograma
RSS.
Podcast-ul se înregistrează pe aparat prin selectarea pictogramei RSS.
•
Pictogramele RSS diferă de la un sit web la altul. Consultaţi
informaţiile de pe situl web pentru a selecta o pictogramă RSS.
•
Pentru instrucţiuni privind utilizarea browserului internet , consultaţi
„Vizualizarea siturilor web (browserul internet)” (
pag. 102).
•
Sfat util
Puteţi transfera episoade de pe computer pe aparat fără a înregistra
podcast-ul. Consultaţi „Transferul melodiilor/fişierelor
video/fotografiilor/podcast-urilor” (
pag. 28) pentru mai multe detalii.
Notă
• Dacă transferaţi episoade de podcast de pe computer pe aparat
folosind Windows Explorer, nu puteţi reîmprospăta podcast-ul folosind
funcţia LAN wireless. Dacă intenţionaţi să reîmprospătaţi podcast-ul,
înregistraţi-l folosind aparatul sau Media Manager pentru WALKMAN.
Pentru detalii privind înregistrarea podcast-urilor folosind Media
Manager pentru WALKMAN, consultaţi secţiunea de Ajutor a Media
Manager-ului pentru WALKMAN.
86
Descărcarea de episoade
Puteţi descărca ultimele episoade din podcast-ul dorit. De asemenea, puteţi
descărca ultimele episoade din toate podcast-urile pe care aţi ales să le
reîmprospătaţi.
Butonul „HOME” (Acasă)
Podcast-uri
Notă
• Pentru a descărca episoade din podcast-urile înregistrate pe aparat,
aparatul trebuie să se conecteze la o reţea LAN wireless.
Descărcarea de pe podcast
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Înapoi).
Apare ecranul listă podcast-uri.
(Podcast-uri) Î
(La listă) Î
2 Selectaţi podcast-ul dorit Î
(Meniul de opţiuni) ΄Refresh
This Podcast” (Actualizează acest podcast).
Dacă aparatul nu s-a conectat încă la o reţea LAN wireless, apare ecranul
de confirmare a conexiunii. Urmaţi instrucţiunile de la „Conectarea la o
reţea LAN wireless” ( pag. 34) pentru a vă conecta.
După stabilirea conexiunii, începe descărcarea celor mai noi episoade..
•
Puteţi selecta „Cancel” (Anulare) pentru a anula descărcarea şi a
reveni la lista episoadelor.
•
Puteţi selecta „Skip” (Salt) pentru a anula descărcarea episodului
curent şi a continua descărcarea de la episodul următor.
87
Descărcarea de pe toate podcast-urile selectate pentru actualizare
Puteţi descărca ultimele episoade din toate podcast-urile pe care aţi ales să le
reîmprospătaţi. Pentru informaţii privind selectarea/deselectarea podcasturilor de împrospătat, consultaţi secţiunea „Selectarea/deselectarea podcasturilor de împrospătat” ( pag. 88).
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Înapoi).
Apare ecranul listă podcast-uri.
(Podcast-uri) Î
(La listă) Î
2 Selectaţi
(Meniul de opţiuni) ΄Refresh Podcasts” (Actualizare
podcast-uri).
Dacă aparatul nu s-a conectat încă la o reţea LAN wireless, apare ecranul
de confirmare a conexiunii. Urmaţi instrucţiunile de la „Conectarea la o
reţea LAN wireless” ( pag. 34) pentru a vă conecta.
După stabilirea conexiunii, începe descărcarea celor mai noi episoade din
fiecare podcast.
•
Puteţi selecta „Cancel” (Anulare) pentru a anula descărcarea şi a
reveni la ecranul listei de podcast-uri.
•
Puteţi selecta „Skip” (Salt) pentru a anula descărcarea episodului
curent şi a continua descărcarea de la episodul următor. Dacă
săriţi peste ultimul episod din podcast, aparatul continuă
descărcarea următorului podcast.
•
Sfat util
Puteţi seta numărul de episoade noi ce urmează a fi descărcate setând
opţiunea „Number of Downloads” (Numărul de descărcări) ( pag. 89).
88
Selectarea/deselectarea podcast-urilor ce urmează a fi
actualizate
Puteţi selecta/desvelecta podcast-urile ce urmează a fi reîmprospătate.
Selectând podcast-urile ce urmează a fi actualizate, puteţi descărca ultimele
episoade ale podcast-urilor, folosind opţiunea „Refresh Podcasts” (Actualizare
podcast-uri) ( pag. 87).
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Înapoi).
Apare ecranul listă podcast-uri.
(Podcast-uri) Î
(La listă) Î
2 Selectaţi
(Meniul de opţiuni) ΄Select Podcasts to Refresh”
(Selectare podcast-uri de actualizat) Î podcast-urile de reîmprospătat
Î „OK”.
Bifaţi podcast-ul pe care îl selectaţi pentru a-l actualiza. Debifaţi podcasturile pe care doriţi să le deselectaţi. Când un podcast este înregistrat,
este selectat pentru actualizare.
•
Sfat util
Puteţi selecta şi
(Setări) Î „Podcast Settings” (Setări Podcast) Î
„Select Podcast to Refresh” (Selectare podcast de actualizat) din meniul
„Home” (Acasă) pentru a selecta/deselecta podcast-urile de
reîmprospătat.
Notă
• Dacă transferaţi episoade de podcast de pe computer pe aparat folosind
Windows Explorer, nu puteţi reîmprospăta podcast-ul folosind funcţia LAN
wireless până nu înregistraţi podcast-ul. Dacă intenţionaţi să reîmprospătaţi
podcast-ul, înregistraţi-l folosind aparatul sau Media Manager pentru
WALKMAN. Podcast-ul ce poate fi reîmprospătat este indicat prin
pictograma
în ecranul listă podcast-uri.
89
Setarea numărului de episoade de descărcat
Puteţi seta numărul episoadelor noi care să fie descărcate la reîmprospătarea
podcast-urilor.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi (Podcast-uri) Î
(La listă) Î
(Meniul de opţiuni) Î „Number of Downloads” (Numărul de
descărcări) Î tipul numărului de episoade dorit ΄OK”.
Tipul
Latest Episode (Cel mai
recent episod)
Latest 3 Episodes (Cele mai
recente 3 episoade)
Latest 5 Episodes (Cele mai
recente 5 episoade)
Latest 10 Episodes (Cele mai
recente 10 episoade)
Latest 100 Episodes (Cele
mai recente 100 episoade)
•
Descriere
Descarcă cel mai recent episod. (Setare
implicită)
Descarcă cele mai recente 3 episoade.
Descarcă cele mai recente 5 episoade.
Descarcă cele mai recente 10 episoade.
Descarcă cele mai recente 100 episoade.
Sfat util
Puteţi selecta şi
(Setări) Î „Podcast Settings” (Setări Podcast) Î
„Number of Downloads” (Numărul de descărcări) din meniul „Home”
(Acasă) pentru a selecta numărul de episoade care să fie descărcate.
Notă
•
Dacă un episod s-a descărcat deja, nu se mai descarcă la actualizarea
podcast-urilor. De exemplu, dacă opţiunea este setată pe „Latest 3
Episodes” (Cele mai recente 3 episoade) şi unul din cele mai recente 3
episoade a fost descărcat deja, se descarcă celelalte 2 episoade rămase.
90
Redarea unui podcast
Pentru a reda un podcast, selectaţi
(Podcast-uri) pentru a afişa ecranul de
redare a podcast-urilor. Puteţi selecta episodul dorit selectând
(La listă) de
pe ecranul de redare podcast.
Informaţiile privind episodul, butoanele de comandă etc. se afişează pe
ecranul de redare podcast.
Butonul „HOME” (Acasă)
Podcast-uri
Pentru redarea unui podcast
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Podcast-uri).
Va apărea ecranul de redare podcast.
• Când selectaţi
(La listă) pe ecranul de redare podcast, apare lista de
episoade ( pag. 95). Când selectaţi
(Înapoi) în ecranul listă
episoade, apare ecranul listă podcast-uri ( pag. 96).
2 Selectaţi ►.
Începe redarea episodului.
• Puteţi atinge uşor butoanele de comandă,
pictogramele etc. de pe ecranul de redare podcast,
pentru a opera aparatul. Pentru detalii privind
operarea redării podcast, consultaţi „Ecranul de
redare podcast” ( pag. 91).
Notă
• Nu puteţi reda continuu episoadele de podcast.
91
Meniul de redare a podcast-ului
Puteţi aduce în faţă sau puteţi ascunde butoanele de comandă atingând uşor
ecranul. Dacă nu se efectuează nicio operaţiune un anumit timp, butoanele
dispar.
Puteţi atinge uşor butoanele de comandă de pe ecran, pentru a opera
aparatul. De asemenea, puteţi folosi butoanele
de pe aparat,
pentru a-l opera.
Ecranul de redare audio
Spaţiul pentru informaţii
Numele episodului
Numele artistului
Numele podcast-ului
Durata scursă
Durata totală
Bara de glisare
Operaţiuni pe ecranul de redare audio
Pentru (indicaţie pe ecran)
Redare (
)/pauză ( )*1
Derulare rapidă înainte (
înapoi (
)
)/
Găsirea începutului episodului*2
Deplasarea la orice punct într-o
melodie
Faceţi acest lucru
• Apăsaţi
(redare)/ (pauză).
• Apăsaţi butonul
de pe carcasă.
• Apăsaţi şi menţineţi
.
• Apăsaţi şi menţineţi butonul
de pe
carcasă.
• Apăsaţi
.
• Apăsaţi butonul
de pe carcasă.
Trageţi indicatorul (punctul de redare) de-a lungul
barei de glisare. Redarea începe la punctul
indicatorului.
*1 În timpul pauzei, dacă nu se efectuează nicio operaţiune un anumit timp, aparatul intră
automat în modul standby.
*2 Ambele butoane
găsesc începutul episodului. Pentru a reda următorul episod,
selectaţi
(La listă), pentru a afişa lista de episoade, pentru a selecta episodul dorit.
Continuare Ø
92
Ecranul de redare video
Spaţiul pentru informaţii
Durata totală
Bara de glisare
Durata scursă
Operaţiuni pe ecranul de redare video
Pentru (indicaţie pe
ecran)
Redare (
)/pauză
( )*1
Derulare rapidă înainte
(
)/ înapoi (
)*2*3
Derulare rapidă înainte
(
)/ înapoi (
) în
timpul pauzei *5
Deplasarea la scena
anterioară (
)/
deplasarea la scena
următoare(
)
Derulare uşoară
înapoi/înainte
A vă deplasa la orice
punct în videoclip
Faceţi acest lucru
• Apăsaţi
(redare)/ (pauză).
• Apăsaţi butonul
de pe carcasă.
• Apăsaţi
sau apăsaţi şi menţineţi
.*4
• Apăsaţi şi menţineţi butonul
de pe carcasă.
• Apăsaţi şi menţineţi
în timpul pauzei.
• Apăsaţi şi menţineţi butonul
de pe carcasă în
timpul pauzei.
• Apăsaţi
.
• Apăsaţi butonul
de pe carcasă.
Apăsaţi
(derulare înapoi)/
(derulare înainte) în timpul
pauzei.
Trageţi de bara de glisare pentru a deplasa indicatorul (punctul
de redare). Redarea începe la punctul indicatorului.
*1 În timpul pauzei, dacă nu se efectuează nicio operaţiune un anumit timp, aparatul intră
automat în modul standby.
*2 Dacă derulaţi rapid către finalul episodului, redarea se întrerupe. Dacă derulaţi rapid către
începutul episodului în timpul redării, redarea reporneşte automat. Dacă derulaţi rapid către
începutul episodului în timpul pauzei, redarea rămâne întreruptă.
*3 Este posibil ca aceste butoane să nu funcţioneze conform descrierii de mai sus, în funcţie
de episod.
*4 Viteza de derulare înainte se schimbă pe 3 nivele, prin apăsarea repetată a butonului
(
(×10),
(×30),
(×100)). Viteza de derulare înapoi se schimbă pe 3 nivele, prin
apăsarea repetată a butonului
(×10),
(×30),
(×100). Apăsaţi ► pentru a
ieşi din operaţiune şi a relua redarea normală.
*5 Viteza de derulare rapidă înainte/înapoi în timpul pauzei variază în funcţie de lungimea
videoclipului.
93
Pictogramele de pe ecranul de redare
Pictograma
(La listă)
(Căutare)
(Meniul de
opţiuni)
Descriere
Afişează un ecran cu lista de episoade. Când
selectaţi
(Înapoi) în ecranul listă episoade,
apare ecranul listă podcast-uri. Consultaţi
„Căutarea podcast-urilor” ( pag. 94) pentru mai
multe detalii.
Afişează Meniul de opţiuni. Consultaţi „Utilizarea
meniului de opţiuni Podcast” ( pag. 100) pentru
detalii privind meniul de opţiuni Podcast
Afişează ecranul de derulare a scenelor. Puteţi
naviga prin scene deplasând imaginile de pe
ecran pentru a selecta scena dorită. Pentru mai
multe detalii, consultaţi secţiunea „Navigarea prin
scene (derulare scene) (pagina 57).
*1 Pictograma Derulare scene apare doar pe ecranul de redare video.
94
Căutarea unui podcast
Când apăsaţi
(La listă) pe ecranul de redare podcast, apare lista de
episoade şi puteţi selecta episodul pe care doriţi să îl redaţi. Când apăsaţi
(Înapoi) pe ecranul listei episoadelor, apare lista de podcast-uri şi puteţi
selecta podcast-ul dorit pentru a-i afişa lista de episoade.
Butonul „HOME” (Acasă)
Podcast-uri
Pentru căutarea unui podcast
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Înapoi).
Apare ecranul listă podcast-uri.
(Podcast-uri) Î
(La listă) Î
2 Selectaţi podcast-ul dorit.
Apare ecranul listei de episoade.
3 Selectaţi episodul dorit.
Începe redarea episodului selectat.
•
•
•
Sfaturi utile
Podcast-urile sunt aranjate după nume.
Episoadele sunt aranjate după data şi ora publicării în ordine cronologică
inversă. Episoadele transferate cu Windows Explorer se afişează în lista
cu ordine cronologică inversă, în ordine alfabetică.
După ce descărcaţi un episod pe aparat, dacă descărcaţi acelaşi episod
de pe computer pe aparat, se afişează ambele fişiere în lista de
episoade.
95
Meniul listei cu episoade
Nume podcast
Pictogramă redare
Pictogramă video
Pictogramă audio
Pictogramă nou
Pictogramele episoadelor
În câmpul de episod se afişează următoarele pictograme.
Pictograma
(Pictogramă audio)
(Pictogramă video)
(Pictogramă nou)
(Pictogramă redare)
Descriere
Arată că episodul este un episod audio.
Arată că episodul este un episod video.
Arată că episodul nu a mai fost redat până acum.
Arată că episodul este redat actualmente.
Operaţiuni pe ecranul listă cu episoade
Pentru
Faceţi acest lucru
A selecta un episod
Apăsaţi un episod.
A derula lista în sus sau în Trageţi în sus sau în jos.
jos
Pictogramele de pe ecranul listă cu episoade
Pictograma
(Înapoi)
(La ecranul de
redare)
(Meniul de opţiuni)
Descriere
Afişează ecranul listei de podcast-uri.
Revine la ecranul de redare podcast.
Afişează Meniul de opţiuni. Consultaţi „Utilizarea
meniului de opţiuni Podcast” (
pag. 100) pentru
detalii privind meniul de opţiuni Podcast.
96
Meniul listei de podcast
Pictogramă nou
Pictogramă selectat pentru reîmprospătare
Pictogramă eroare reîmprospătare
Pictogramă RSS
Pictogramele podcast-urilor
În câmpul nume de podcast*1 se afişează următoarele pictograme.
Pictograma
(Pictogramă RSS)
(Pictogramă selectat
pentru actualizare)
(Pictogramă nou)*3
(Pictogramă eroare
actualizare)*4
Descriere
Arată că podcast-ul este înregistrat pe aparat.
Această pictogramă nu se afişează la episoadele
transferate de pe computer folosind Windows
Explorer*2.
Arată că podcast-ul este selectat pentru
reîmprospătare folosind funcţia „Actualizare podcasturi”.
Arată că s-a descărcat cel mai recent episod al
podcast-ului.
Apare când actualizarea sau descărcarea a eşuat.
*1 Pentru un podcast transferat de pe computer pe aparat folosind Windows Explorer
apare numele directorului.
*2 Nu puteţi actualiza podcast-ul transferat de pe computer pe aparat folosind
Windows Explorer. Dacă intenţionaţi să reîmprospătaţi podcast-ul, înregistraţi-l
folosind aparatul sau Media Manager pentru WALKMAN.
*3 După ce afişaţi lista de episoade a podcast-ului, dispare pictograma Nou.
*4 După ce podcast-ul este reîmprospătat correct, dispare pictograma Eroare
reîmprospătare.
Continuare Ø
97
Operaţiuni pe ecranul listă podcast-uri
Pentru
Selecta un podcast
A derula lista în sus sau în
jos
Faceţi acest lucru
Atingeţi un podcast
Trageţi în sus sau în jos.
Pictograme pe ecranul listă podcast-uri
Pictograma
(La ecranul de redare)
(Meniul de opţiuni)
Descriere
Revine la ecranul de redare podcast.
Afişează Meniul de opţiuni. Consultaţi
„Utilizarea meniului de opţiuni Podcast”
(pag. 100) pentru detalii privind meniul de
opţiuni Podcast.
98
Ştergerea podcast-urilor
Puteţi şterge un episod, toate episoadele unui podcast, un podcast şi toate
podcast-urile înregistrate.
Ştergerea episodului curent
1 Din ecranul de redare al episodului pe care doriţi să îl ştergeţi,
selectaţi
(Meniul de opţiuni) Î „Delete This Episode” (Şterge
acest episod) Î „Yes” (Da).
Ştergerea unui episod din lista de episoade
1 Din lista de episoade, atingeţi
(Meniul de opţiuni) Î „Delete
Episode” (Şterge episodul) Î episodul pe care intenţionaţi să îl
ştergeţi Î „Yes” (Da).
Ştergerea tuturor episoadelor de pe un podcast
Această operaţiune şterge toate episoadele dintr-un podcast, însă nu şi
podcast-ul respectiv.
1 Din lista de episoade a podcast-ului pe care doriţi să îl ştergeţi,
selectaţi
(Meniul de opţiuni) Î „Delete All Episodes” (Şterge toate
episoadele) Î „Yes” (Da).
Ştergerea unui podcast
Această operaţiune şterge toate episoadele dintr-un podcast şi înregistrarea
podcast-ului.
1 Din ecranul de listă podcast-uri, atingeţi
(Meniul de opţiuni) Î
„Delete Podcast” (Ştergere podcast) Î videoclipul pe care
intenţionaţi să îl ştergeţi Î „Yes” (Da).
sau
1 Din lista de episoade a podcast-ului pe care doriţi să îl ştergeţi,
selectaţi
(Meniul de opţiuni) Î „Delete This Podcast” (Şterge
acest podcast) Î „Yes” (Da).
99
Ştergerea tuturor podcast-urilor
Această operaţiune şterge toate episoadele din toate podcast-urile şi
înregistrările tuturor podcast-urilor.
1 Din ecranul listă podcast-uri, selectaţi
(Meniul de opţiuni) Î „Delete
All Podcasts” (Şterge toate podcast-urile) Î „Yes” (Da).
Notă
•
Folosiţi funcţiile aparatului pentru a şterge episoadele de podcast-uri.
Dacă încercaţi să ştergeţi episoadele folosind computerul, este posibil ca
acestea să nu se şteargă.
100
Utilizarea meniului de opţiuni pentru podcast
Puteţi afişa meniul de opţiuni podcast selectând
(Meniul de opţiuni) de pe ecranul
de redare podcast sau de pe ecranul listă. Pentru instrucţiuni privind utilizarea
meniului de opţiuni, consultaţi
pag. 18. Elementele din meniul de opţiuni diferă, în
funcţie de ecranul din care afişaţi meniul de opţiuni. Consultaţi pagina de referinţă
pentru setări şi utilizare.
Elementele de opţiuni ce apar pe ecranul de redare podcast
Elementele de opţiuni
Equalizer (Egalizor) (doar audio)
VPT (Surround) (doar
audio)
DSEE (Accentuare sunet)
(doar audio)
Clear Stereo (Stereo clar) (doar
audio)
Dynamic Normalizer
(Normalizor dinamic) (doar
audio)
Zoom Settings (Setări
de panoramare) (doar
video)
Brightness (Luminozitatea)
(doar video)
On-Hold Display
(Menţinere afişare)
(doar video)
Detailed Information (Informaţii
detaliate)
Delete This Episode (Şterge
acest episod)
Descriere/pagina de referinţă
Personalizează calitatea sunetului (
pag. 48).
Personalizează setările „VPT (Surround)” (
pag. 50).
Activează/dezactivează opţiunea „DSEE (Sound
Enhancer)” (Accentuare sunet) (
pag. 51)
Activează/dezactivează opţiunea „Clear Stereo” (Stereo
clar) (
pag. 52)
Activează/dezactivează opţiunea „Dynamic Normalizer”
(Normalizor dinamic) (
pag. 52).
Setează funcţia de mărire (
pag. 61).
Reglează luminozitatea ecranului (
pag. 121).
Setează oprirea ecranului video cât timp aparatul este în
aşteptare (
pag. 63).
Afişează informaţii detaliate despre episod.
Şterge un episod (
pag. 98).
Elementul de opţiuni ce apare pe ecranul listă de episoade
Elementul de opţiuni
Number of Downloads (Numărul
de descărcări)
Refresh This Podcast
(Actualizează acest podcast)
Delete Episode (Ştergere
episod)
Delete All Episodes (Şterge
toate episoadele)
Delete This Podcast (Şterge
acest podcast)
Descriere/pagina de referinţă
Setează numărul de episoade ce urmează a fi descărcate
(
pag. 89).
Se conectează la internet prin LAN wireless şi descarcă
cele mai recente episoade ale podcast-ului curent (
pag. 86).
Afişează ecranul de ştergere a episodului, pentru a
selecta un episod de şters (
pag. 98).
Şterge toate episoadele dintr-un podcast. Nu se şterge
înregistrarea podcast-ului (
pag. 98).
Şterge podcast-ul (
pag. 98).
Continuare Ø
101
Elementul de opţiuni ce apare pe ecranul listă podcast-uri
Elementul de opţiuni
Number of Downloads
(Numărul de descărcări)
Select Podcast to
Refresh (Selectare
podcast de actualizat)
Refresh Podcasts
(Actualizare podcast-uri)
Descriere/pagina de referinţă
Setează numărul de episoade ce urmează a fi descărcate (
pag. 89).
Selectează/deselectează podcast-urile ce trebuie reîmprospătate
folosind funcţia „Reîmprospătare podcast-uri” (
pag. 88).
Se conectează la internet prin LAN wireless şi descarcă cele
mai recente episoade ale podcast-urilor pe care aţi selectat să le
reîmprospăteze (
pag. 87).
Delete Podcast (Şterge Afişează ecranul de ştergere a podcast-ului, pentru a selecta un
podcast)
podcast, pentru a-i şterge toate episoadele şi înregistrarea
podcast-ului (
pag. 98).
Delete All Podcasts
Şterge toate episoadele tuturor podcast-urilor
(Şterge toate podcast- înregistrate şi înregistrările acestora (
pag. 99).
urile)
To Podcast Links (La
Se conectează la internet prin LAN wireless şi deschide browserul internet pentru a afişa colecţia de legături la podcast-urile
legăturile de podcasturi)
recomandate.
102
Vizualizarea siturilor web (Browserul internet)
Pentru a vizualiza siturile web, selectaţi
(Fotografii) din meniul „Home”
(Acasă), pentru a afişa browserul internet.
Puteţi efectua operaţiuni precum introducere a adreselor paginilor,
favorite, setări avansate etc. selectând
(Meniu) din partea din dreapta
jos a browserului internet.
Browser internet
Butonul „HOME” (Acasă)
Notă
• Pentru a folosi browserul internet, trebuie să vă conectaţi la o reţea LAN wireless.
Pentru informaţii privind setările conexiunii LAN wireless, consultaţi „Conexiunea
LAN wireless” ( pag. 33).
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Browser internet).
Dacă aparatul nu s-a conectat încă la o reţea LAN wireless, apare ecranul de
confirmare a conexiunii. Urmaţi instrucţiunile de la „Conectarea la o reţea LAN
wireless” (
pag. 34) pentru a vă conecta. După stabilirea conexiunii, apare
browserul internet.
2 Selectaţi
(Meniu).
Apar butoanele de comandă ale browserului internet.
3 Selectaţi
(Introducere adresă).
Va apărea ecranul pentru introducerea adresei.
Pagina
web
Introducere adresă Meniu
Continuare Ø
103
4 Introduceţi adresa sitului web dorit, apoi selectaţi „OK”.
Apăsaţi câmpul de introducere a adresei pentru a afişa tastatura de pe
ecran.
Introduceţi adresa şi selectaţi „OK” pe tastatura de pe ecran pentru a
reveni la ecranul de introducere adresă. După ce selectaţi „OK” pe
ecranul de introducere a adresei, pagina web începe să se încarce. În
timpul încărcării apare bara ce arată încărcarea. Când încărcarea s-a
încheiat, se afişează pagina web.
• Pentru introducerea unei adrese, consultaţi „Introducere text” ( pag.
20).
•
Sfat util
Puteţi folosi funcţia de prezicere a textului pentru adresele URL, pentru a
introduce rapid cuvinte şi secvenţe frecvente, precum „http://”.
Note
•
•
•
•
•
Dacă setarea „Setare dată-oră” nu este corectă, este posibil să nu se
poată afişa unele pagini web ( pag. 26).
Aparatul nu este compatibil cu descărcarea de muzică de pe internet.
Transferaţi fişierele muzicale de pe computer pe aparat.
Unele pagini web pot să nu fie afişate sau pot să nu funcţioneze corect.
De asemenea, este posibil să nu se afişeze paginile web mari, care
conţin imagini sau videoclipuri.
Browserul internet al aparatului nu este compatibil cu următoarele funcţii:
Conţinutul Flash®
Încărcarea/descărcarea fişierelor
Redarea fişierelor audio şi video prin internet
Ferestrele care deschid o nouă fereastră la clic.
Este posibil ca paginile web să nu se afişeze corect, din cauza setărilor
aparatului, circumstanţelor de utilizare sau stării reţelei.
104
Meniu browser internet
Puteţi opera browserul internet apăsând şi trăgând pe ecran. Totodată, puteţi
efectua operaţiuni precum introducere a adreselor paginilor, favorite, setări
avansate etc. selectând
(Meniu) din partea din dreapta jos a browserului
internet.
Pagină web
Operaţiuni pe ecranul browserului internet
Pentru
A derula pagina web
A deschide o pagină
web cu legătură
A înregistra un podcast
Faceţi acest lucru
Trageţi de pagină.
Apăsaţi o legătură.
Apăsaţi o pictogramă RSS (
pag. 84).
Pictogramele de pe browserul Internet
Pictograma
(Înapoi)
(Micşorare)
(Mărire)
(Meniu)
Descriere
Revine la pagina web anterioară.
Micşorează.
Scara se schimbă în ordinea mare Îmediu Î mic Î
minim.
Măreşte.
Scara se schimbă în ordinea minim Î mic Î mediu Î
mare.
Afişează butoanele de comandă. Pentru detalii privind
butoanele de comandă, consultaţi „Operaţiunile
butoanelor de comandă” (
pag. 105).
105
Operaţiunile efectuate cu ajutorul butoanelor de
comandă
Pentru a afişa butoanele de comandă, selectaţi
(Meniu) din partea din
dreapta jos a browserului internet. Pentru a ascunde butoanele de comandă,
apăsaţi zona din afara butoanelor.
Butoanele de comandă ale browserului internet
Pagină web
Butoane de comandă
(Meniu)
Pictograma
(Înapoi)
(Înainte)
(Actualizare) /
(Stop)
(Introducere
adresă)
(Rotire)
(Listă favorite)
(Adaugă la
favorite)
(Istoric)
(Meniu browser)
Descriere
Revine la pagina web anterioară.
Redeschide pagina web care a fost afişată înainte de a
selecta
(Înapoi).
(Reîmprospătare) reîncarcă pagina web pentru a afişa
ultimele modificări. În timpul afişării barei de încărcare,
(Stop) opreşte încărcarea.
Vă permite introducerea adresei unei pagini web.
Roteşte pagina web pe orizontală sau pe verticală.
Afişează lista de Favorite (
pag. 106).
Adaugă pagina web la lista de Favorite (
Afişează istoricul (
pag. 106).
pag. 106).
Vă permite configurarea browserului internet (
107).
pag.
106
Utilizarea listei de favorite
Adăugând o pagină web la lista de favorite, puteţi deschide pagina web
selectând-o din lista de favorite.
1 Din browserul internet, selectaţi
sau
(Lista de favorite).
Pentru
A adăuga pagina
web pe care o
vizualizaţi la lista de
favorite
A deschide o
pagină web din
lista de favorite
A edita o pagină
web din lista de
favorite
A şterge o pagină
web din lista de
favorite
(Meniu) Î
(Adăugare la favorite)
Faceţi acest lucru
Selectaţi
(Adăugare la favorite) Î confirmaţi
numele şi adresa Î selectaţi „OK”.
Selectaţi
(Lista de favorite) Î pagina web dorită.
Selectaţi
(Lista de favorite) Î (Meniul de opţiuni)
Î „Edit” (Editare) Î pagina web dorită Î editaţi
numele şi adresa Î selectaţi „OK”.
• Apăsaţi câmpul de nume sau de adresă de pe
ecranul de editare pentru a afişa tastatura de pe
ecran. Pentru introducerea textului, consultaţi
„Introducere text” (
pag. 20).
Selectaţi
(Lista de favorite) Î (Meniul de opţiuni)
Î „Delete” (Ştergere) Î pagina web pe care vreţi să
o ştergeţi Î selectaţi „OK”.
Note
•
•
Pentru a derula lista de favorite, selectaţi
selectaţi .
Nu puteţi şterge favoritele presetate.
. Pentru a închide,
Utilizarea istoricului
Puteţi afişa o pagină web în istoric.
1 Din browserul internet, selectaţi
web dorită.
Notă
Pentru a derula istoricul, selectaţi
•
(Meniu) Î
(Istoric) Î pagina
. Pentru a închide, selectaţi
.
107
Modificarea setărilor browser-ului de internet
Pentru a schimba setările browserului internet, selectaţi
browserului internet, apoi selectaţi
(Meniu browser).
(Setări) din meniul
Modul de vizualizare
Puteţi modifica aspectul paginii web.
1 Din browserul internet, selectaţi
(Meniu) Î
(Meniu browser) Î
eticheta „View” (Vizualizare) Î „View Mode” (Mod vizualizare) Î
modul de vizualizare dorit.
Tipul
Normal
Just-Fit (Potrivire)
Smart-Fit (Potrivire
inteligentă)
Descriere
Afişează pagina web ca atare. (Setare implicită)
Micşorează o pagină web pentru a se potrivi pe lăţimea
ecranului.
Modifică aranjamentul unei pagini web pentru a se potrivi pe
lăţimea ecranului. Imaginile mai late decât ecranul vor fi
micşorate.
Informaţii despre pagină
Puteţi afişa informaţii privind pagina web vizualizată.
1 Din browserul internet, selectaţi
(Meniu) Î
(Meniu browser) Î
eticheta „View” (Vizualizare) Î „Page Information” (Informaţii
despre pagină).
Element
Title (Titlul):
Address (Adresa):
Type (Tipul):
Date of Acquisition
(Data încărcării):
File Size (Byte)
(Mărimea fişierului
în biţi):
Server Certificate
(Certificat server)
Descriere
Titlul paginii web.
Adresa paginii web.
Tipul paginii web.
Data şi ora la care browserul a încărcat pagina web.
Mărimea fişierului paginii web.
Informaţii privind certificatele serverului web (se afişează
doar când există certificate pentru pagina web pe care o
vizualizaţi).
108
Pagina de pornire
Puteţi seta să se afişeze pagina de pornire la pornirea browserului internet.
1 Din browserul internet, selectaţi
(Meniu) Î
(Meniu browser) Î
eticheta „View” (Vizualizare) Î „Startup Page” (Pagină de pornire)
Î tipul de pagină de pornire dorit.
Tipul
Blank Page (Pagină
liberă)
Page Last Displayed
(Ultima pagină
afişată)
Descriere
Când porniţi browserul internet se afişează o pagină liberă.
Când porniţi browserul internet se afişează ultima pagină
vizualizată. (Setare implicită)
Setări detaliate
Puteţi activa sau dezactiva JavaScript, salvarea informaţiilor de autentificare
şi fişierele cache. Bifaţi elementul pe care doriţi să îl activaţi.
Puteţi selecta un fus orar şi puteţi vizualiza informaţii privind browserul.
1 Din browserul internet, selectaţi
(Meniu) Î
(Meniu browser) Î
eticheta „Settings” (Setări) Î „Detailed Settings” (Setări detaliate).
Element
Enable JavaScript
(Activare
JavaScript)
Save Authentif. Info
(Salvare informaţii
autentificare)
Use Cache (Utilizare
cache)
Descriere
Activează JavaScript.
Dacă este activată, salvează informaţiile de autentificare.
Informaţiile salvate se introduc automat următoarea dată
când este necesară autentificarea.
Dacă este activată, salvează pagina web încărcată în fişierul
cache, permiţându-i aparatului să afişeze mai repede pagina
web.
Time Zone (Fusul
Vă permite selectarea unui fus orar.
orar)
Selectaţi un oraş din lista fusurilor orare. Pentru a derula lista,
selectaţi
. Pentru a închide, selectaţi .
Browser Information Afişează informaţii privind browserul internet.
(Informaţii privind
browserul)
109
Setări de confidenţialitate
Puteţi şterge fişierele cache, cookie, istoricul şi informaţiile de autentificare.
1 Din browserul internet, selectaţi
(Meniu) Î
(Meniu browser) Î
eticheta „Settings” (Setări) Î „Privacy Settings” (Setări de
confidenţialitate) Î „OK” Î „OK”.
Setări fişiere cookie
Puteţi seta să primiţi sau să nu primiţi fişierele cookie de pe serverele web.
2 Din browserul internet, selectaţi
(Meniu) Î
(Meniu browser) Î
eticheta „Settings” (Setări) Î „Cookie Settings” (Setări cookie) Î
tipul de setare dorit Î „OK”.
Tipul
Accept All (Acceptare
toate)
Block All (Blocare
toate)
Verify before
Accepting (Verificare
înainte de acceptare)
Descriere
Acceptă toate fişierele cookie. (Setare implicită)
Blochează toate fişierele cookie.
Afişează ecranul de confirmare înainte de a accepta un fişier
cookie.
110
Despre anularea zgomotului
Microfonul intern al căştilor poate capta zgomotul ambiant. Aparatul generează un
zgomot antifazic, contrar zgomotului ambiant, pentru a-l reduce. Funcţia de anulare a
zgomotului poate reduce zgomotul ambiant nedorit, în special în vehicule precum
avioanele, trenurile, autobuzele etc., permiţându-vă să ascultaţi muzica la volum
redus.
1 Forma de undă a
zgomotului ambiant
(sunet original).
Microfonul intern integrat
în căşti preia zgomotul
ambiant. Apoi, circuitul de
anulare a zgomotului
analizează forma de undă
a zgomotului.
2 Forma de undă
antifazică, contrară
zgomotului
Aparatul generează forma
de undă antifazică,
contrară zgomotului, pentru
a-l anula.
3 Forma de undă
compusă. Două forme
de undă s-au anulat
reciproc.
Forma de undă iniţială şi
forma de undă antifazică de
anulează reciproc, reducând
zgomotul ambiental.
Note
• Dacă nu se folosesc corect căştile, efectul funcţiei de anulare a zgomotului
poate fi afectat. Pentru a utiliza funcţia la maxim, utilizaţi pernuţe de mărimea
corectă şi introduceţi-vă bine căştile în ureche.
•
•
Funcţia de anulare a zgomotului reduce în principal zgomotul ambiant din
benzile de frecvenţă joasă şi nu are niciun efect asupra zgomotului ambiant din
benzile de frecvenţă înaltă. Nu are niciun efect asupra unor sunete.
Nu acoperiţi partea de microfon a căştilor cu mâinile, etc.; este posibil ca funcţia
de anulare a zgomotului să nu fie operabilă.
Microfon
•
Puteţi auzi un zgomot uşor când se activează funcţia de anulare a zgomotului.
Acest zgomot este caracteristic funcţiei şi nu reprezintă o defecţiune.
Continuare Ø
111
•
•
•
•
Este posibil să vi se pară că funcţia de anulare a zgomotului nu funcţionează
sau că zgomotul este mai puternic într-un mediu silenţios sau în funcţie de
zgomot. În acest caz, eliberaţi funcţia de anulare a zgomotului.
Telefoanele mobile pot afecta zgomotul. În acest caz, ţineţi aparatul la distanţă
faţă de telefoanele mobile.
Scoateţi-vă căştile din urechi înainte de a conecta sau deconecta căştile de la
mufa de căşti a aparatului. În cazul în care conectaţi sau deconectaţi căştile de
la aparat în timpul redării sau în timp ce este activă funcţia de anulare a
zgomotului, se poate produce zgomot. Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Când se activează sau se dezactivează funcţia de anulare a zgomotului, se va
auzi un zgomot de comutare. Acest sunet este generat de comutarea circuitului
de anulare a zgomotului şi nu reprezintă o defecţiune.
112
Redarea folosind funcţia de anulare a zgomotului
Puteţi reduce zgomotul ambiant nedorit folosind funcţia de anulare a
zgomotului de pe aparat. Microfonul intern al căştilor poate capta zgomotul
ambiant pentru a reduce zgomotul emiţând un zgomot antifazic.
Comutatorul NOISE CANCELING
(Anulare zgomot)
Notă
• Dacă se folosesc alte căşti decât cele furnizate, funcţia de anulare a
zgomotului nu va fi operabilă chiar şi când comutatorul „NOISE
CANCELING" (Anulare zgomot) este pornit.
1 Glisaţi comutatorul „NOISE CANCELING” (Anulare zgomot) în direcţia
săgeţii .
În spaţiul pentru informaţii apare pictograma
.
•
•
Sfaturi utile
Când este activă funcţia de anulare a zgomotului, pe ecran se afişează
semnul
. Dacă se folosesc alte căşti decât cele furnizate, funcţia de
anulare a zgomotului nu va fi operabilă chiar şi când comutatorul „NOISE
CANCELING" (anulare zgomot) este glisat în direcţia săgeţii . În acest
caz, în spaţiul pentru informaţii apare pictograma
.
Puteţi regla efectul funcţiei de anulare a zgomotului. Consultaţi
pagina
116 pentru mai multe detalii.
113
Ascultarea surselor audio externe
(Modul intrare externă)
Puteţi activa funcţia de anulare a zgomotului când ascultaţi sunet de la surse
audio externe, precum dispozitivele audio din avioane.
Utilizarea cu dispozitive audio externe
La mufa pentru că ti
Cablul de intrare audio furnizat
Utilizarea cu echipamente de zbor
Adaptorul furnizat pentru
Cablul de intrare audio furnizat
La echipamentele de zbor
Butonul „HOME” (Acasă)
Moduri anulare
zgomot
1 Conectaţi casca furnizată la aparat şi glisaţi comutatorul „NOISE
CANCELING” (Anulare zgomot) în direcţia săgeţii .
2 Conectaţi dispozitivul de sursă audio şi aparatul folosind cablul de intrare
audio furnizat.
3 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Moduri NC).
Puteţi asculta sunet cu zgomot ambiant redus.
Continuare Ø
114
•
•
Sfaturi utile
Puteţi schimba între „Mod intrare externă” şi „Mod silenţios” ( pag. 115)
selectând opţiunea „External Input Mode” (Mod intrare externă) sau
„Quiet Mode” (Mod silenţios) de pe ecran.
Dacă deconectaţi cablul de intrare audio furnizat, funcţia de anulare a
zgomotului intră automat în „Quiet Mode” (Mod silenţios) ( pag. 115).
Note
•
•
Este posibil ca unele echipamente de zbor să nu se poată conecta la
aparat.
La conectarea la un dispozitiv audio, introduceţi cablul de intrare audio
furnizat în mufa pentru căşti a dispozitivului. Nu îl introduceţi în mufa
LINE OUT (Ieşire linie).
115
Reducerea zgomotului ambiant fără redarea muzicii
(Mod silenţios)
Puteţi folosi funcţia de anulare a zgomotului pentru a avea linişte.
Butonul „HOME” (Acasă)
Moduri anulare
zgomot
1 Conectaţi casca furnizată la aparat şi glisaţi comutatorul „NOISE
CANCELING” (Anulare zgomot) în direcţia săgeţii .
2 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
•
(Moduri NC).
Sfat util
Când aparatul recepţionează un semnal de intrare audio de la cablul de
intrare audio furnizat conectat la portul WM, aparatul intră în modul de
intrare externă. Puteţi schimba între „Mod intrare externă” şi „Mod
silenţios” selectând opţiunea „External Input Mode” (Mod intrare externă)
sau „Quiet Mode” (Mod silenţios) de pe ecran. De asemenea, dacă
deconectaţi cablul de intrare audio furnizat în timpul modului de intrare
externă, funcţia de anulare a zgomotului intră automat în „Quiet Mode”
(Mod silenţios).
Notă
•
Funcţia de anulare a zgomotului reduce în principal zgomotul ambiant
din benzile de frecvenţă joasă şi nu are niciun efect asupra zgomotului
ambiant din benzile de frecvenţă înaltă. Nu are niciun efect asupra unor
sunete.
116
Modificarea setărilor de anulare a zgomotului
Pentru a schimba setările de anulare a zgomotului, selectaţi
(Setări) din
meniul „Home” (Acasă), apoi selectaţi „NC Settings” (Setări de anulare a
zgomotului).
Setări
Butonul „HOME” (Acasă)
Selectarea mediului de anulare a zgomotului
Puteţi selecta filtrul digital cel mai adecvat pentru reducerea zgomotului
ambiant.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „NC Settings”
(Setări anulare zgomot) Î „Select NC Environment” (Selectare
mediu NC) Î tipul de setare dorit Î „OK”.
Tipul
Bus/Train
(Autobuz/tren)
Airplane (Avion)
Office (Birou)
•
Descriere
Potrivit pentru reducerea zgomotului într-un
autobuz sau într-un tren.
Potrivit pentru reducerea zgomotului într-un
avion.
Potrivit pentru reducerea zgomotului într-un
birou.
Sfat util
Puteţi selecta filtrul şi din ecranul de anulare a zgomotului, selectând
(Meniu de opţiuni) Î „Selectare mediu NC”.
Notă
•
Această funcţie este operabilă doar când comutatorul NOISE
CANCELING (Anulare zgomot) este pornit.
117
Setarea nivelului de anulare a zgomotului
Aparatul este proiectat pentru a obţine efecte maxime pentru funcţia de
anulare a zgomotului (
pagina 110). Este posibil să puteţi accentua efectul
în funcţie de forma urechii dvs. sau de mediul de utilizare mărind (reducând)
sensibilitatea microfonului instalat în căşti. Puteţi regla sensibilitatea
microfonului setând nivelul de anulare a zgomotului. Reglaţi funcţia când
nivelul de anulare a zgomotului este slab.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „NC Settings”
(Setări NC) Î „Set Noise Cancel Level” (Setare nivel anulare
zgomot).
2 Trageţi indicatorul (valoarea setării) pentru a selecta valoarea dorită.
Setarea poate fi reglată în 31 de paşi. Poziţia centrală a glisorului va
realiza efect maxim. Mutaţi poziţia glisorului în stânga sau în dreapta
pentru a regla la valoarea dorită.
3 Selectaţi „OK.”
•
Sfat util
Puteţi regla setarea şi din ecranul de anulare a zgomotului,
selectând
(Meniu de opţiuni) Î „Set Noise Cancel Level” (Setare
nivel anulare zgomot).
Note
•
•
Această funcţie este operabilă doar când comutatorul NOISE
CANCELING (Anulare zgomot) este pornit.
Setarea implicită (poziţia centrală a glisorului) va realiza efect maxim.
Efectul funcţiei de anulare a zgomotului nu este accentuat chiar dacă se
măreşte la maxim sensibilitatea microfonului.
118
Modificarea setărilor comune
Pentru a schimba setările comune ale aparatului, selectaţi
(Setări) din
meniul „Home” (Acasă), apoi selectaţi „Common Settings” (Setări comune).
Butonul „HOME” (Acasă)
Setări
Informaţii privind aparatul
Se pot afişa informaţii precum numele modelului, versiunea de firmware, etc.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Common
Settings” (Setări comune) Î „Unit Information” (Informaţii despre
aparat).
Element
Model:
Firmware:
Free/Total Memory
Space (Memoria
liberă/totală):
Total Songs (Total
melodii):
Total Videos (Total
videoclipuri):
Total Photos (Total
imagini):
WM-PORT:
Descriere
Afişează numele modelului aparatului.
Afişează informaţii în legătură cu versiunea de firmware
a aparatului.
Afişează memoria liberă şi memoria totală a
aparatului.
Afişează numărul total de melodii*1 stocate pe aparat.
Afişează numărul total de videoclipuri*1 stocate pe
aparat.
Afişează numărul total de imagini stocate pe aparat.
Afişează informaţii despre versiunea WM-PORT.
*1 Numărul total de melodii include podcast-urile audio, iar numărul total de
videoclipuri include podcast-urile video.
119
AVLS (Limitare volum)
Puteţi seta funcţia „AVLS (Volume Limit)” (Sistem automat de limitare a
volumului) pentru a limita volumul maxim, pentru a preveni deranjarea sau
distragerea publicului. Cu ajutorul funcţiei „AVLS” (Limită volum) puteţi asculta
muzica la un volum confortabil.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Common
Settings” (Setări comune) Î „AVLS (Volume Limit)” (Limită volum)
Î tipul de setare dorit Î „OK”.
Tipul
On (Pornit)
Off (Oprit)
Descriere
Păstrează volumul la nivel moderat.
Redă sunetul la volumul original. (Setare implicită)
Setare semnal sonor
Puteţi porni sau opri sunetele de operare ale aparatului.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Common
Settings” (Setări comune) Î „Beep Settings” (Setări semnal sonor)
Î tipul de setare dorit Î „OK”.
Tipul
On (Pornit)
Off (Oprit)
Descriere
Emite semnale sonore. (Setare implicită)
Nu emite semnale sonore.
120
Cronometru oprire ecran
Dacă aparatul nu funcţionează un timp, ecranul acestuia se închide. Puteţi
seta durata de aşteptare pentru oprirea ecranului.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Common
Settings” (Setări comune) Î „Screen Off Timer” (Cronometru oprire
ecran) Î durata de aşteptare dorită Î „OK”.
Tipul
After 15 sec (După
15 secunde)
After 30 sec (După
30 de secunde)
After 1 Min (După 1
min)
After 3 Min (După 3
min)
After 5 Min (După 5
min)
Descriere
Opreşte ecranul dacă nu se efectuează nicio
operaţiune timp de 15 secunde.
Opreşte ecranul dacă nu se efectuează nicio
operaţiune timp de 30 secunde. (Setare implicită)
Opreşte ecranul dacă nu se efectuează nicio
operaţiune timp de 1 minut.
Opreşte ecranul dacă nu se efectuează nicio
operaţiune timp de 3 minute.
Opreşte ecranul dacă nu se efectuează nicio
operaţiune timp de 5 minute.
Notă
• Aparatul nu opreşte ecranul în următoarele situaţii.
La redarea unui videoclip, a unui videoclip de pe YouTube, a unui
videoclip de podcast etc.
La utilizarea funcţiei „Presetare automată” pentru radio FM.
La ştergerea unui video, a unui episod de podcast etc.
La ştergerea unei înregistrări de podcast, la presetarea unei staţii
radio FM etc.
121
Luminozitatea
Puteţi seta luminozitatea ecranului la unul dintre cele 5 nivele.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Common Settings”
(Setări comune) Î „Brightness” (Luminozitate).
2 Trageţi indicatorul (valoarea setării) pentru a selecta nivelul dorit.
Puteţi seta luminozitatea ecranului la unul dintre cele 5 nivele. Cu cât este mai
mare numărul, cu atât este mai luminos ecranul. Opţiunea „3” este implicită.
3 Selectaţi „OK.”
Sfat util
• Dacă reglaţi luminozitatea ecranului la un nivel inferior, bateria va dura mai mult (
pagina 176).
Setări imagine de fundal
Puteţi seta fundalul ecranului.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Common Settings”
(Setări comune) Î „Wallpaper Settings” (Setări fundal) Î tipul de fundal
dorit Î „OK”.
Tipul
No Wallpaper (Fără
fundal)
User’s Wallpaper
(Fundalul
utilizatorului)
User’s W.p.(dark)
(Fundalul utilizatorului
– întunecat)
Descriere
Afişează fundalul implicit.
Afişează fotografia setată ca fundal. (Vezi instrucţiunile
următoare.)
Afişează fotografia setată ca fundal. (Vezi instrucţiunile
următoare.)
Această opţiune reduce luminozitatea imaginii astfel încât să
puteţi recunoaşte rapid opţiunile din meniu sau pictogramele.
Pentru a transforma o imagine în fundal
Trebuie să alegeţi o fotografie de pe aparat pentru fundal înainte de a selecta
„User's Wallpaper" (Fundalul utilizatorului) sau „User's W.p. (dark)" (Fundalul
utilizatorului (întunecat)) pentru a seta fotografia ca fundal.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Fotografii) Î (Căutare) Î
metoda de căutare dorită Î fotografia dorită Î
(Meniul de opţiuni) Î
„Set as Wallpaper” (Setare ca fundal).
122
Setare dată-oră
Puteţi seta data şi ora.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Common
Settings” (Setări comune) Î „Clock Settings” (Setări oră) Î „Set
Date-Time” (Setare dată-oră).
2 Trageţi în sus sau în jos de an, lună, dată, oră şi minut pentru a regla
data şi ora.
3 Selectaţi „OK.”
•
Sfat util
Puteţi selecta formatul datei dintre „YYYY/MM/DD” (AAAA/LL/ZZ),
„MM/DD/YYYY” (LL/ZZ/AAAA) şi „DD/MM/YYYY” (ZZ/LL/AAAA). În plus,
puteţi selecta formatul orei dintre „12-hour” (12 ore) sau „24-hour" (24 de
ore). Pentru mai multe detalii, consultaţi „Formatul de afişare a datei” (
pagina 123) sau „Formatul de afişare a orei” ( pagina 123).
Note
•
•
Dacă s-a terminat bateria, de exemplu când aparatul nu este folosit o
perioadă îndelungată, setările dvs. de dată şi oră pot fi resetate şi se
poate afişa „-" în loc de data şi ora curentă.
Ceasul poate merge înainte sau înapoi cu până la 60 de secunde pe
lună. În acest caz, setaţi din nou ceasul.
123
Format afişare dată
Puteţi seta formatul datei afişate pentru ora curentă (
pagina 122) dintre
„YYYY/MM/DD” (AAAA/LL/ZZ), „MM/DD/YYYY” (LL/ZZ/AAAA) şi „DD/MM/YYYY”
(ZZ/LL/AAAA).
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Common Settings”
(Setări comune) Î „Clock Settings” (Setări oră) Î „Date Display Format”
(Format afişare dată) Î tipul de format dorit Î „OK”.
Tipul
YYYY/MM/DD (AAAA/LL/ZZ)
MM/DD/YYYY (LL/ZZ/AAAA)
DD/MM/YYYY (ZZ/LL/AAAA)
Descriere
Data apare ca an/lună/zi.
Data apare ca lună/zi/an.
Data apare ca zi/lună/an.
Format afişare oră
Puteţi selecta formatul orei afişate pentru ora curentă (
hour” (12 ore) sau „24-hour” (24 de ore).
pagina 122) dintre „12-
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Common Settings”
(Setări comune) Î „Clock Settings” (Setări oră) Î „Time Display Format”
(Format afişare oră) Î tipul de format dorit Î „OK”.
Tipul
12-hour (12 ore)
24-hour (24 de ore)
Descriere
Afişează ora curentă în formatul cu 12 ore.
Afişează ora curentă în formatul cu 24 de ore.
Menţinere setări
Puteţi seta starea de menţinere a aparatului când glisaţi comutatorul HOLD
(Menţinere) în direcţia săgeţii .
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Common Settings”
(Setări comune) Î „HOLD Settings” (Setări menţinere) Î tipul de setare
dorit Î „OK”.
Tipul
All Operations Disable
(Dezactivare toate operaţiunile)
Touch Panel Disable
(Dezactivare ecran tactil)
Descriere
Blochează butoanele şi panoul tactil în timpul
funcţiei HOLD.
Blochează panoul tactil în timpul funcţiei HOLD,
lăsând operaţionale butoanele de pe carcasă.
124
Resetarea tuturor setărilor
Puteţi reseta aparatul la configurările implicite. Resetarea aparatului şterge şi
cheia de criptare LAN wireless, dar nu date precum muzica, fişierele video şi
imaginile.
Notă
• Această funcţie este disponibilă doar în modul pauză.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Common
Settings” (Setări comune) Î „Reset/Format” (Resetare/formatare)
Î „Reset All Settings” (Resetarea tuturor setărilor) Î „Yes” (Da).
Apare mesajul „Restored factory settings.” (S-au restaurat setările din
fabrică)
• Pentru a anula operaţiunea, selectaţi „No” (Nu) pe ecranul de
confirmare.
Ştergerea istoricului intrărilor
Puteţi şterge istoricul intrărilor pentru funcţia de prezicere text. Aparatul
foloseşte istoricul atunci când introduceţi text folosind tastatura de pe ecran,
pentru a afişa cuvintele candidate.
Dacă ştergeţi istoricul intrărilor, cuvintele sau expresiile pe care le-aţi introdus
se şterg şi nu mai apar pe lista de prezicere.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Common
Settings” (Setări comune) Î „Reset/Format” (Resetare/formatare)
Î „Clear Input History” (Ştergerea istoricului intrărilor) Î „Yes”
(Da).
Apare mesajul „Deleted the input history” (S-a şters istoricul intrărilor).
•
Pentru a anula operaţiunea, selectaţi „No” (Nu) pe ecranul de
confirmare.
125
Formatarea
Puteţi formata memoria flash integrată a aparatului.
Note
•
•
Dacă se formatează memoria, se vor şterge toate datele (melodiile,
videoclipurile, imaginile etc. inclusiv mostrele instalate în fabrică). Verificaţi
datele stocate în memorie înainte de formatare şi exportaţi în prealabil datele
importante pe hard disk-ul computerului dvs.
Nu iniţializaţi (formataţi) memoria flash integrată a aparatului folosind Windows
Explorer. Dacă aţi formatat cu Windows Explorer, formataţi cu ajutorul
aparatului.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Common Settings”
(Setări comune) Î „Reset/Format” (Resetare/Formatare) Î „Format”
(Formatare).
Va apărea mesajul „All data including songs will be deleted. Proceed?” (Se vor
şterge toate datele. Continuaţi?)
2 Selectaţi „Yes” (Da).
Va apărea mesajul „All data will be deleted. Proceed?” (Se vor şterge toate
datele. Continuaţi?)
• Pentru a anula, selectaţi „No” (Nu).
3 Selectaţi „Yes” (Da).
Când s-a încheiat iniţializarea, apare mesajul „Memory formatted” (Memorie
formatată).
• Pentru a anula, selectaţi „No” (Nu).
Modul de conectare USB
Când faceţi legătura cu computerul cu ajutorul cablului USB, este posibil ca unele
computere să nu poată stabili conexiunea cu aparatul, iar aparatul nu va afişa
mesajul „Connecting” (Se conectează).
În acest caz, puteţi afişa ecranul de standby al conexiunii USB înainte de conectare,
astfel încât conexiunea USB să se stabilească într-un mod mai fiabil.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Common Settings”
(Setări comune) Î „USB Connection Mode” (Mod conexiune USB).
Apare mesajul „Use when USB connection cannot be established. Use this
mode?” (A se folosi când nu se poate stabili conexiunea USB. Folosiţi acest
mod?).
2 Selectaţi „Yes” (Da).
Aparatul intră în modul standby pentru conexiunea USB şi afişează ecranul de
standby pentru conexiunea USB. După ce se face conexiunea cu un computer cu
ajutorul cablului USB, apare mesajul „Connecting” (Se conectează).
126
Setări de limbă
Puteţi selecta dintr-o varietate de limbi pentru afişarea meniurilor şi
mesajelor aparatului.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Language
Settings” (Setări de limbă) Î setarea limbii dorite.
Limba
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Português
Mesajele şi meniurile se afişează în:
Germană
Engleză
Spaniolă
Franceză
Italiană
Portugheză
Rusă
Japoneză
Coreeană
Chineză simplificată
Chineză tradiţională
*1 Este posibil ca afişarea în japoneză să nu fie disponibilă, în funcţie de
regiunea de lansare a aparatului.
Ţara/regiunea de serviciu
Puteţi alege ţara/regiunea în care situl web de căutare să caute informaţii cu
ajutorul funcţiei Legături aferente ( pag. 43).
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Service
Country/Region” (Ţara/regiunea de serviciu) Î ţara/regiunea
dorită Î „OK”.
Notă
• Pentru instrucţiuni privind alegerea ţării/regiunii pentru YouTube, consultaţi
„Alegerea ţării/regiunii” ( pag. 81).
127
Modificarea setărilor LAN wireless
Pentru a schimba sau verifica setările LAN wireless, selectaţi
(Setări) din
meniul „Home” (Acasă), apoi selectaţi „Wireless LAN Settings” (Setări LAN
wireless).
Setări
Butonul „HOME” (Acasă)
Activare/dezactivare funcţie WLAN
Puteţi activa sau dezactiva funcţia WLAN
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Wireless LAN Settings”
(Setări LAN wireless) Î „WLAN Function On/Off” (Pornire/oprire funcţie LAN)
Î tipul de setare dorit Î „OK”.
Tipul
On (Pornit)
Off (Oprit)
Descriere
Activează funcţia LAN wireless. Când o aplicaţie precum
browserul internet necesită o conexiune LAN wireless,
apare ecranul de confirmare pentru conectare.
Dezactivează funcţia LAN wireless. Aparatul nu se
conectează la o reţea LAN wireless chiar dacă aplicaţiile au
nevoie de conexiune. (Setare implicită)
Note
•
•
•
Când această opţiune este setată pe „Off” (Dezactivat), aparatul nu transmite
unde radio pentru LAN wireless. Setaţi opţiunea „WLAN Function On/Off”
(Funcţie LAN wireless activată/dezactivată) pe „Off” (Dezactivată) dacă este
restrânsă sau interzisă conexiunea la reţea, de exemplu în spitale sau în
avioane.
Dacă schimbaţi opţiunea de pe „On” (Pornit) pe „Off” (Dezactivat) în timp ce
sunteţi conectaţi la o reţea LAN wireless, conexiunea se întrerupe.
În funcţie de mediul conexiunii, este posibil să se audă zgomot în căşti în timpul
comunicaţiei LAN wireless.
128
Înregistrare nouă
Puteţi înregistra punctul de acces pe aparat folosind asistentul de configurare.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Wireless LAN Settings”
(Setări LAN wireless) Î „New Registration” (Înregistrare nouă) Î tipul de
setare dorit Î „Next” (Următorul).
Există 5 moduri de înregistrare a unui punct de acces. Consultaţi descrierea pentru a
selecta metoda corespunzătoare.
Tipul
Scan Wireless LANs
(Scanare reţele LAN
wireless)
Manual Registration
(Înregistrare manuală)
WPS Button (Buton
WPS)
WPS PIN (PIN WPS)
<Wireless Internet
access service
provider name*1>
(Numele furnizorului
de servicii internet
wireless)
Descriere
Caută punctele de acces instalate în intervalul de comunicaţii.
După căutare, apare ecranul Rezultate scanare (
pag. 129).
Vă permite să reglaţi manual codul SSID. Când punctul de acces
este setat să ascundă codul SSID, folosiţi această setare. Apare
ecranul Introducere SSID (
pag. 130) şi puteţi introduce
manual codul SSID.
Se conectează la punctul de acces compatibil WPS folosind
metoda Apăsare buton. Folosiţi această setare când punctul de
acces este compatibil cu metoda Apăsare buton. Apare ecranul
Buton WPS (
pag. 130).
Se conectează la punctul de acces compatibil WPS folosind
metoda PIN. Folosiţi această setare când punctul de acces este
compatibil cu metoda PIN.
Apare ecranul WPS PIN (
pag. 130).
Configurarea se realizează folosind informaţiile privind setarea
reţelei LAN wireless publice presetate pe aparat.
Informaţiile pentru setare pentru unii furnizori de servicii internet
sunt presetate pe aparat. Dacă v-aţi abonat deja la unul dintre
servicii, selectaţi numele furnizorului pentru configurare.
În funcţie de furnizor, poate apărea ecranul de acord de utilizare
sau ecranul de autentificare.
După finalizarea setării, apare ecranul de confirmare (
pag.
132).
*1 Este posibil ca acest element să nu apară, în funcţie de ţară/regiune. De
asemenea, nu puteţi folosi furnizorul dacă nu este disponibil în ţara/regiunea dvs.,
chiar dacă se afişează numele furnizorului.
După selectarea tipului de setare, urmaţi instrucţiunile de pe ecranul asistentului de
configurare. Pentru detalii privind ecranul asistentului de configurare, consultaţi
pagina de referinţă.
Continuare Ø
129
Note
•
Pentru informaţii privind setările WPS ale punctului de acces, consultaţi
manualul de instrucţiuni al punctului de acces.
•
După setarea WPS pentru conexiunea LAN wireless dintre aparat şi
punctul de acces, punctul de acces poate să nu se mai conecteze la
dispozitivele conectate anterior. Pentru detalii, consultaţi manualul de
instrucţiuni al punctului de acces.
•
Pentru informaţii privind setările punctului de acces, consultaţi manualul
de instrucţiuni al punctului de acces, administratorul punctului de acces
sau furnizorul de servicii de internet.
•
Puteţi înregistra până la 32 de puncte de acces.
•
Dacă începeţi noua înregistrare folosind metoda Apăsare buton sau
metoda PIN în timp ce vă conectaţi la o reţea LAN wireless, conexiunea
se deconectează.
Ecranul Rezultate scanare
Când selectaţi „Scan Wireless LANs” (Scanare reţele LAN wireless) din
ecranul Înregistrare nouă, apare lista punctelor de acces instalate în intervalul
de comunicaţii. Pentru fiecare punct de acces se afişează următoarele
informaţii.
Element
Descriere
Se afişează puterea undei radio a punctului de acces.
SSID
Se afişează codul SSID al punctului de acces.
Când punctul de acces este setat să folosească o
metodă de criptare, se afişează .
1 Selectaţi punctul de acces dorit Î „Next” (Următorul).
Apare ecranul Setări adresă IP ( pag. 131).
•
Dacă selectaţi punctul de acces indicat cu , apare ecranul Introducere
cheie de criptare ( pag. 131).
•
Puteţi căuta din nou punctele de acces şi reîmprospăta lista selectând
„Scanare”
Notă
•Nu apar în listă punctele de acces care au fost setate să-şi ascundă
codul SSID. Selectaţi „Back” (Înapoi) pentru a reveni la ecranul
Înregistrare nouă, apoi selectaţi „Manual Registration” (Înregistrare
manuală) pentru a configura manual ( pag. 128).
•
Continuare Ø
130
Ecran introducere cod SSID/ecran Setări securitate
Când selectaţi „Manual Registration” (Înregistrare manuală) din ecranul
Înregistrare nouă, apare ecranul Introducere cod SSID.
1 Selectaţi câmpul de introducere SSID pentru a afişa tastatura de pe
ecran, apoi introduceţi codul SSID şi selectaţi „Next” (Următorul).
Va apărea ecranul Setări de securitate.
• Pentru introducerea textului, consultaţi „Introducere text” ( pag. 20).
2 Selectaţi tipul de metodă de criptare pentru punctul de acces Î
„Next” (Următorul).
Apare ecranul Setări adresă IP ( pag. 131).
• Când punctul de acces necesită introducerea unei chei de criptare,
apare ecranul Introducere cheie de criptare ( pag. 131).
3 Dacă aveţi nevoie de o cheie de criptare, va apărea ecranul
Introducere cheie de criptare ( pag. 131).
Tipul
Nimic
WEP
WPA/WPA2-PSK
TKIP
WPA/WPA2-PSK
AES
Descriere
Selectaţi atunci când punctul de acces nu foloseşte
nicio metodă de criptare.
Selectaţi atunci când punctul de acces foloseşte
WEP.
Selectaţi atunci când punctul de acces foloseşte
WPA-PSK TKIP sau WPA2-PSK TKIP.
Selectaţi atunci când punctul de acces foloseşte
WPA-PSK AES sau WPA2-PSK AES.
Notă
• Dacă selectaţi „WPA/WPA2-PSK TKIP” sau „WPA/WPA2-PSK AES” ca metodă de
criptare, se va selecta WPA sau WPA2 în funcţie de setările punctului de acces, la
stabilirea conexiunii.
Ecranul WPS Button (Buton WPS)
Când selectaţi „WPS Button” (Buton WPS) din ecranul Înregistrare nouă, apare
ecranul Buton WPS. Configuraţi urmând instrucţiunile de pe ecran. După setare,
apare ecranul Confirmare (
pag. 132).
Ecranul WPS PIN
Când selectaţi „WPS PIN” din ecranul Înregistrare nouă, se afişează codul PIN al
aparatului (un număr din 8 cifre). Introduceţi codul PIN la punctul de acces.
După setare, apare ecranul Confirmare (
pag. 132).
Continuare Ø
131
Ecranul Introducere cheie de criptare
Când punctul de acces este setat să folosească o metodă de criptare, apare
ecranul Introducere cheie de criptare.
1 Selectaţi câmpul „WEP Key:” (Cheie WEP) sau câmpul „WPA Key:” (Cheie
WPA) pentru a afişa tastatura de pe ecran, apoi introduceţi cheia de
criptare şi selectaţi „Next” (Următorul).
Introduceţi cheia de criptare pentru a vă conecta la punctul de acces. Puteţi
introduce un şir de caractere sau un şir de numere hexazecimale drept cheie de
criptare.
• Pentru introducerea textului, consultaţi „Introducere text” (
pag. 20).
După setare, apare ecranul Setări adresă IP (
pag. 131).
Notă
• Codul WEP al aparatului nu este compatibil cu cheia de criptare pe 152 biţi şi cu
autentificarea cu cheie partajată.
Ecranul Setări adresă IP
După finalizarea setărilor conexiunii punctului de acces pentru „Scanare reţele
LAN wireless” sau „Înregistrare manuală” de pe ecranul Înregistrare nouă,
apare ecranul Setări adresă IP. Selectaţi metoda de setare în funcţie de
punctul de acces.
Element
Automatic Acquisition
(Achiziţie automată)
Manual Settings
(Setări manuale)
Descriere
Setează automat adresa IP folosind DHCP când
punctul de acces este compatibil cu DHCP.
Setează manual adresa IP.
Introduceţi adresa IP, masca sub-reţelei, ieşirea implicită,
adresa DNS primară şi secundară în ecranul Setări
manuale.
1 Selectaţi unul din elemente pentru setările adresei IP.
Dacă selectaţi „Automatic Acquisition” (Achiziţie automată), apare ecranul
Confirmare (
pag. 132).
Dacă selectaţi „Manual Settings” (Setări manuale), apare ecranul Setări
manuale.
2 Selectaţi fiecare câmp pentru a afişa tastatura de pe ecran pentru a
introduce setările şi selectaţi „Next” (Următorul).
Apare ecranul Confirmare (
pag. 132).
• Pentru introducerea textului, consultaţi „Introducere text” (
pag. 20).
Continuare Ø
132
Ecranul de confirmare
După finalizarea tuturor setărilor, apare ecranul de confirmare. Confirmaţi
setările afişate şi introduceţi numele conexiunii.
1 Confirmaţi setările de înregistrare.
2 Selectaţi câmpul de introducere a Numelui conexiunii pentru a afişa
tastatura de pe ecran, introduceţi un nume de conexiune şi selectaţi
„Complete” (Finalizat).
Introduceţi un nume uşor de înţeles pentru numele conexiunii (de ex.
Acasă, Birou etc.).
Setările de înregistrare se salvează şi s-a încheiat noua înregistrare a
punctului de acces.
133
Meniu puncte de acces
Puteţi afişa lista punctelor de acces înregistrate pe aparat.
Când selectaţi un punct de acces, apar elementele de setare care vă permit
să vă conectaţi, să editaţi setările sau să ştergeţi înregistrarea unui punct de
acces.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Wireless LAN
Settings” (Setări LAN wireless) Î „Registered Access Points”
(Puncte de acces înregistrate) Î punctul de acces dorit Î elementul
de setare dorit.
Element
Connect
(Conectare)
Edit (Editare)
Delete (Ştergere)
Descriere
Se conectează la punctul de acces.
Editează setările punctului de acces. Pentru detalii,
consultaţi „Editarea setărilor punctului de acces”.
Şterge înregistrarea punctului de acces. Selectaţi
„Yes” (Da) pe ecranul de confirmare pentru a şterge.
Note
•
•
•
Dacă selectaţi „Edit” (Editare) pentru punctul de acces conectat la aparat,
se deconectează automat.
Dacă ştergeţi înregistrarea punctului de acces conectat la aparat, se
deconectează automat.
Nu puteţi edita codul de identificare utilizator pentru autentificarea în reţelele
LAN wireless publice. Pentru a schimba codul de identificare utilizator, ştergeţi
înregistrarea punctului de acces, apoi înregistraţi-l din nou.
Pentru a edita setările punctului de acces
Puteţi edita setările punctului de acces.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Wireless LAN
Settings” (Setări LAN wireless) Î „Registered Access Points” (Puncte
de acces înregistrate) Î punctul de acces dorit Î „Edit” (Editare) Î
elementul de setare ce trebuie editat.
2 Editaţi setarea şi selectaţi „OK.”
Pentru editarea setărilor, consultaţi următoarele descrieri.
Continuare Ø
134
Element
Connection Name
(Nume conexiune):
Descriere
Puteţi edita numele conexiunii pentru punctul de acces.
Selectaţi câmpul de intrare pentru a afişa tastatura de pe
ecran, apoi introduceţi numele.
Introduceţi un nume uşor de înţeles (de ex. Acasă, Birou
etc.).
SSID:
Puteţi edita codul SSID pentru punctul de acces.
Selectaţi câmpul de intrare pentru a afişa tastatura de pe
ecran, apoi introduceţi codul SSID.
Security Settings
Puteţi deschide ecranul Setări securitate pentru a edita
(Setări securitate)
metoda de securitate şi cheia de criptare pentru conectarea
la punctul de acces.
IP Address Settings
Puteţi deschide ecranul Setări adresă IP pentru a edita
(Setări adresă IP)
setările adresei IP pentru conectarea la internet prin punctul
de acces.
Pentru detalii consultaţi „Ecranul setări adresă IP” ( pag. 131).
Proxy Server Settings Puteţi deschide ecranul Setări server proxy pentru a edita
(Setări server proxy) setările serverului proxy pentru conectarea la internet prin
punctul de acces. Pentru detalii consultaţi „Editarea setărilor
serverului proxy” ( pag. 135).
User ID (Cod
Codul de identificare utilizator pentru autentificarea în reţelele
identificare utilizator):* LAN wireless publice este afişat în scop informativ, nu îl
puteţi edita. Pentru a schimba codul de identificare utilizator,
ştergeţi înregistrarea punctului de acces, apoi înregistraţi-l din
nou.
Password (Parolă):* Puteţi edita parola pentru autentificarea în reţelele LAN
wireless publice.
* Apare doar când se selectează un serviciu de reţea LAN wireless publică.
Sfat util
Pentru introducerea textului, consultaţi „Introducere text” (
pag. 20).
Note
Pentru informaţii privind setările punctului de acces, consultaţi manualul
de instrucţiuni al punctului de acces, administratorul punctului de acces
sau furnizorul de servicii de internet.
•
Pentru informaţii privind setările serverului proxy, consultaţi
administratorul reţelei wireless LAN sau furnizorul de servicii publice de
internet.
•
Continuare Ø
135
Pentru a edita setările serverului proxy
Puteţi edita setările serverului proxy, în funcţie de reţeaua LAN wireless la
care doriţi să vă conectaţi.
Element
Address (Adresa):
Port:
Descriere
Când reţeaua LAN wireless la care doriţi să vă conectaţi
nu foloseşte un server proxy, lăsaţi liber.
Când reţeaua LAN wireless foloseşte un server proxy,
introduceţi adresa IP sau numele de domeniu al
serverului proxy.
La introducerea adresei IP, introduceţi-o în format
„xxx.xxx.xxx.xxx” (xxx este un număr întreg de la 0 la
255).
Introduceţi numărul portului serverului proxy. Introduceţi
un număr întreg de la 0 la 65535.
1 Selectaţi elementul de setare al serverului proxy ce trebuie editat.
Pentru a introduce adresa sau numărul portului, selectaţi câmpul de
intrare pentru a afişa tastatura de pe ecran.
2 Introduceţi adresa şi numărul portului.
• Pentru introducerea textului, consultaţi „Introducere text” (
3 Selectaţi „OK.”
pag. 20).
136
Detalii privind conexiunea curentă
Puteţi afişa starea conexiunii curente.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Wireless LAN
Settings” (Setări LAN wireless) Î „Current Connection Details”
(Detalii privind conexiunea curentă).
Element
Wireless LAN
Function (Funcţia
LAN wireless):
Connection Name
(Nume conexiune):
SSID:
Security Method
(Metoda de
securitate):
Channel (Canal):
Signal Strength
(Puterea semnalului):
IP Address Settings
(Setări adresă IP):
IP Address (Adresă
IP):
Subnet Mask (Masca
sub-reţelei):
Default Gateway
(Ieşire implicită):
Primary DNS (Adresă
DNS primară):
Secondary DNS
(Adresă DNS
secundară):
Proxy Server Settings
(Setări server proxy):
Port:
Descriere
Setarea opţiunii „WLAN Function On/Off” (Funcţie WLAN
pornită/oprită) (
pag. 127). Dacă elementul este setat pe
„Off” (Oprit), nu se afişează următoarele elemente.
Numele punctului de acces conectat. Dacă punctul de acces
nu se înregistrează pe aparat, se afişează mesajul
„Unknown” (Necunoscut). Dacă aparatul nu este conectat la
o reţea LAN wireless, se afişează „None” (Nimic), iar
următoarele elemente nu se afişează.
Codul SSID al punctului de acces actualmente conectat.
Metoda de securitate folosită pentru conectare (
pag.
130).
Canalul LAN wireless folosit pentru conectare.
Puterea unei radio (exprimată ca procent).
Metoda de setare a adresei IP (
pag. 131).
Adresa IP alocată aparatului.
Masca sub-reţelei pentru reţeaua LAN wireless.
Adresa ieşirii pentru reţeaua LAN wireless.
Adresa IP a serverului DNS primar.
Adresa IP a serverului DNS secundar.
Adresa IP sau numele de domeniu al serverului proxy. Când
aparatul nu foloseşte niciun sever proxy, se afişează
mesajul „Do Not Use” (Nu se foloseşte).
Numărul portului serverului proxy.
137
Informaţii detaliate
Puteţi afişa adresa MAC a aparatului.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Wireless LAN
Settings” (Setări LAN wireless) Î „Detailed Information”
(Informaţii detaliate).
Element
MAC Address (Adresa
MAC):
Descriere
Adresa MAC a aparatului.
Note
•
•
Nu puteţi modifica adresa MAC.
Repararea aparatului poate schimba adresa MAC, în funcţie de natura
reparaţiei. Dacă folosiţi funcţia de filtrare a accesului după adresa MAC,
funcţie cu care este prevăzut punctul de acces, setaţi noua adresă MAC
a aparatului pe punctul de acces.
Deconectarea de la reţea
Puteţi deconecta conexiunea LAN wireless.
1 Din meniul „Home” (Acasă), selectaţi
(Setări) Î „Wireless LAN
Settings” (Setări LAN wireless) Î „Disconnect from Network”
(Deconectare de la reţea) Î „Yes” (Da).
138
Maximizarea duratei de viaţă a bateriei
Reglând setările sau gestionând corect alimentarea cu energie, se poate face
economie de baterie şi, deci, aparatul poate fi utilizat mai mult timp.
Opriţi manual aparatul
Dacă apăsaţi şi menţineţi butonul „HOME” (Acasă), aparatul intră în modul
standby, iar ecranul se stinge pentru a economisi bateria. În plus, dacă lăsaţi
aparatul în modul standby aproximativ o zi, acesta se opreşte automat.
Modificarea setărilor
Puteţi economisi bateria prin setare, astfel.
Setări pentru ecran
„Brightness” (Luminozitate) (
pagina 121)
„Screen Off Timer” (Cronometru
oprire ecran) (
pagina 120)
“1”
„After 15 sec”
(După 15
secunde)
Setări pentru efectul „Equalizer” (Egalizor) (
pagina 48)
de sunet
„VPT (Surround)” (
pagina 50)
„DSEE (Sound Enhancer)”
(Accentuare sunet) (
pagina 51)
Dezactivare
„Clear Stereo” (Stereo clar) (
pagina 52)
„Dynamic Normalizer" (Normalizor
dinamic) (
pagina 52)
Oprit
Funcţia de anulare a zgomotului (
pagina 110)
Setări video
„On-Hold Display” (Afişare menţinută)
„No” (Nu)
(
pagina 63)
Reglarea formatului datelor şi a ratei de biţi
Durata de redare va diferi, deoarece încărcarea bateriei poate fi afectată de formatul
şi rata de biţi a melodiilor, videoclipurilor sau imaginilor redate.
Pentru mai multe detalii cu privire la durata de încărcare sau durata de consumare,
vezi
pagina 24.
139
Ce reprezintă formatul şi rata de biţi?
Ce este formatul audio?
Formatul audio se referă la metoda utilizată pentru importarea datelor audio
de pe Internet sau a CD-urilor audio pe un computer şi salvarea acestora ca
fişier audio. Printre formatele comune se numără MP3, WMA, etc.
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) este o tehnologie comună de comprimare
audio dezvoltată de grupul de lucru MPEG al ISO (Organizaţia Internaţională
de Standardizare). MP3 poate comprima fişierele audio la aproximativ 1/10
din mărimea fişierelor audio standard de pe CD.
WMA: WMA (Windows Media Audio) este o tehnologie comună de compresie
audio dezvoltată de Microsoft Corporation. Formatul WMA oferă aceeaşi
calitate a sunetului ca formatul MP3, la o mărime mai mică a fişierului.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding – Codificare audio avansată) este o
tehnologie comună de comprimare audio dezvoltată de grupul de lucru MPEG
al ISO (Organizaţia Internaţională de Standardizare). Formatul AAC oferă
aceeaşi calitate a sunetului ca formatul MP3, la o mărime mai mică a
fişierului.
PCM linear: PCM linear este un format de înregistrare audio fără comprimare
digitală. Puteţi asculta sunetul la aceeaşi calitate ca şi muzica de pe CD,
înregistrând cu acest format.
Ce este protejarea prin drepturi de autor?
Unele fişiere de muzică, video etc. pe care la achiziţionaţi pe un sit web
specializat pot aplica tehnologii de control al accesului, precum criptarea,
pentru a asigura deţinătorii drepturilor de autor că utilizarea şi duplicarea
fişierelor de muzică şi video este limitată.
Ce este rata de biţi?
Rata de biţi se referă la volumul de date utilizate pentru memorarea fiecărei
secunde de sunet. În general, ratele de biţi superioare oferă o calitate mai
bună a sunetului, însă necesită mai mult spaţiu de stocare pentru aceeaşi
lungime a sunetului.
Continuare Ø
140
Care este legătura dintre rata de biţi, calitatea sunetului şi mărimea de
stocare?
În general, ratele de biţi superioare oferă o calitate mai bună a sunetului, însă
necesită mai mult spaţiu de stocare pentru aceeaşi lungime a sunetului, deci veţi
putea stoca mai puţine melodii pe aparat. Ratele de biţi inferioare vă permit să
stocaţi mai multe melodii, dar la o calitate mai redusă a sunetului.
Notă
• Dacă importaţi o melodie de pe CD pe computer la o rată de biţi redusă, nu puteţi
ameliora calitatea sunetului acestei melodii selectând o rată de biţi ridicată când
transferaţi melodia de pe computer pe aparat.
Ce este formatul video?
Formatul video se referă la metoda utilizată pentru importarea datelor video şi audio
pe un computer şi salvarea acestora ca fişier video. Printre formatele comune se
numără MPEG-4, AVC, etc.
MPEG-4: MPEG-4 se referă la tehnologia „Moving Picture Experts Group phase 4"
(Grupul experţilor în imagine mobilă faza 4), dezvoltată de grupul de lucru MPEG al
ISO (Organizaţia Internaţională de Standardizare). Formatul de comprimare este
pentru date video şi audio.
AVC: AVC se referă la tehnologia „Advanced Video Coding” (Codificare audio
avansată), dezvoltată de grupul de lucru MPEG al ISO (Organizaţia Internaţională de
Standardizare). Aceasta permite reproducerea unor imagini mai vii la o rată de biţi
inferioară. Fişierele AVC includ patru profiluri, iar „AVC Baseline Profile” (Profil de
bază AVC) este unul dintre acestea. Formatul AVC se bazează pe standardul
MPEG-4 AVC al ISO (Organizaţia Internaţională de Standardizare) şi deoarece AVC
este standardizat drept „MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding” (Codificare video
avansată MPEG-4 Partea 10), este denumit frecvent MPEG-4 AVC/H.264 sau
H.264/AVC.
WMV: WMA (Windows Media Video) este un format de comprimare video dezvoltat
de Microsoft Corporation. S-a construit pe baza MPEG-4, realizează o rată de
comprimare ridicată şi este compatibil cu controlul copierii prin DRM.
Ce este formatul foto?
Formatul foto se referă la metoda utilizată pentru importarea imaginilor pe un
computer şi salvarea acestora ca fişier de imagine. Printre formatele comune se
numără JPEG, etc.
JPEG: JPEG (Joint Photographic Experts Group – Grupul experţilor fotografici) este
un format comun de comprimare a imaginilor dezvoltat de JPEG. JPEG poate
comprima un fişier de imagine la aproximativ 1/10 – 1/100 din mărimea imaginii
originale.
Sfat util
• Pentru detalii cu privire la formatele şi ratele de biţi compatibile, consultaţi
173.
pagina
141
Stocarea datelor
Puteţi stoca date de pe computer în memoria flash integrată a aparatului
transferând datele de pe computer folosind Windows Explorer sau un alt
program de transfer. Dacă aparatul este conectat la computer, memoria flash
integrată apare în Windows Explorer ca [WALKMAN].
Note
• Nu folosiţi programul integrat în timp ce folosiţi Windows Explorer pentru a
interacţiona cu memoria flash integrată a aparatului.
• Nu deconectaţi cablul USB furnizat în timp ce apare mesajul „Do not
disconnect” (Nu deconectaţi), în timpul transferului de date. Datele se
pot deteriora.
• Nu formataţi memoria flash integrată folosind Windows Explorer. Dacă
formataţi memoria flash integrată, formataţi-o pe aparat (
pagina 125).
• Nu puteţi schimba numele directoarelor şi nu puteţi şterge directoarele
„MUSIC” (Muzică), „MP_ROOT”, „MPE_ROOT”, „VIDEO”, „PICTURES”
(Imagini), „PICTURE” (Imagine), „DCIM”, „PODCASTS” (Podcast-uri) şi
„FEEDS” (Episoade).
• Nu schimbaţi direct numele directorului sau fişierului în directorul
„MP_ROOT” sau „MPE_ROOT”. Altfel, acestea nu vor fi afişate pe
aparat.
142
Actualizarea firmware-ului aparatului
Puteţi actualiza firmware-ul aparatului, ceea ce vă permite să adăugaţi noi
opţiuni pe aparat, instalând ultimul firmware al aparatului. Pentru detalii cu
privire la cele mai recente informaţii de firmware şi modul de instalare al
acestora, vizitaţi următorul sit web:
Pentru clienţii din S.U.A.: http://www.sony.com/walkmansupport
Pentru clienţii din Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pentru clienţii din Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Pentru clienţii din America Latină: http://www.sony-latin.com/index.crp
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni: http://www.sony-asia.com/support
Pentru clienţii care au achiziţionat modelul străin:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
1 Descărcaţi programul de actualizare pe computer de pe situl web.
2 Conectaţi aparatul la computer şi porniţi programul de actualizare.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a actualiza firmware-ul aparatului.
S-a încheiat actualizarea firmware-ului.
143
Ghid al problemelor de funcţionare
Dacă aparatul nu funcţionează cum trebuie, încercaţi să luaţi următoarele
măsuri pentru a rezolva problema.
1 Găsiţi simptomele problemei în următoarele tabele de depistare a
defecţiunilor şi încercaţi acţiunile corective prevăzute.
2 Conectaţi aparatul la computer pentru a încărca bateria.
Este posibil ca unele probleme să se remedieze prin încărcarea bateriei.
3 Apăsaţi butonul „RESET” cu un ac mic etc.
Dacă apăsaţi butonul „RESET” (Resetare) în
timp ce operaţi aparatul, este posibil ca datele şi
setările de pe aparat să fie şterse.
4 Căutaţi informaţii despre problemă în
secţiunea de Ajutor a fiecărui program.
5 Căutaţi informaţii despre problemă pe unul
din siturile web de asistenţă.
Pentru clienţii din S.U.A., vizitaţi: http://www.sony.com/walkmansupport
Pentru clienţii din Canada, vizitaţi: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pentru clienţii din Europa, vizitaţi: http://support.sony-europe.com/DNA
Pentru clienţii din America Latină, vizitaţi: http://www.sonylatin.com/index.crp
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni, vizitaţi: http://www.sony-asia.com/support
Pentru clienţii ce au achiziţionat modelele din străinătate, vizitaţi:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
6 Dacă măsurile de mai sus nu rezolvă problema, contactaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Continuare Ø
144
Funcţionare
Simptomul
Cauza/soluţia
Nu se aude niciun
sunet.
• Nivelul volumului este setat la zero.
¼ Măriţi volumul (
pagina 6).
• Mufa pentru căşti nu este conectată corect.
¼ Conectaţi corect mufa pentru căşti (
pagina 8).
• Mufa pentru căşti este murdară.
¼ Curăţaţi mufa pentru căşti cu o cârpă moale şi uscată.
• Pe aparat nu sunt stocate melodii sau videoclipuri.
¼ Urmaţi instrucţiunile din mesajul afişat şi transferaţi melodii
sau videoclipuri de pe computer.
Nu se redau datele.
• Bateria s-a consumat.
¼ Încărcaţi complet bateria (
pagina 24).
¼ Dacă aparatul nu reacţionează nici după încărcarea bateriei,
apăsaţi butonul „RESET” (Resetare) pentru a reseta aparatul
(
pagina 143).
• Pe aparat nu sunt stocate date.
¼ Urmaţi instrucţiunile din mesajul afişat şi transferaţi date de
pe computer.
• Formatul fişierelor transferate nu poate fi redat. Pentru detalii
consultaţi secţiunea „Supported file format” (Format fişier
compatibil) din „Specifications” (Specificaţii) (
pagina 173).
¼ Este posibil ca melodiile sau videoclipurile să nu poată fi
redate în funcţie de formatul fişierului (
pagina 173).
¼ Este posibil ca imaginile să nu poată fi afişate, în funcţie de
formatul sau mărimea fişierului ( pagina 165).
• Puneţi fişiere audio MP4 într-un director video prin tragere şi
plasare.
¼ Puneţi-le în directorul „MUSIC” (Muzică) prin tragere şi
plasare.
• Perioada de redare limitată a melodiei a expirat din cauza
condiţiilor abonamentului, etc.
¼ Nu se pot reda melodiile a căror perioadă de redare limitată
a expirat. Actualizaţi-le folosind programul utilizat la transfer.
• După tragere şi plasare în Windows Explorer, nivelurile
ierarhice ale datelor nu corespund cu aparatul (
pagina 28).
Nu se pot şterge datele • Nu puteţi şterge melodii sau imagini de pe aparat.
de pe aparat.
¼ Ştergeţi-le folosind programul pe care l-aţi utilizat pentru a
transfera datele sau Windows Explorer.
Continuare Ø
145
Funcţionarea (continuare)
Simptomul
Cauza/soluţia
Datele transferate nu sunt
afişate în listă.
• S-a atins numărul maxim de fişiere ce pot fi afişate. Numă-rul
maxim de fişiere este 2.000 de fişiere pentru videoclipuri, 20.00 de
fişiere pentru imagini şi 20.000 de fişiere pentru episoadele de
podcast. De asemenea, numărul maxim de directoare este de
1.000 de directoare în lista de podcast.
¼ Ştergeţi datele inutile.
• Dacă redenumiţi un fişier video transferat de pe computer pe
aparat sau îl mutaţi în alt director, este posibil ca aparatul să nu îl
recunoască, iar fişierul să nu apară într-o listă video.
• Datele au fost puse într-un loc eronat prin tragere şi copiere.
¼ Puneţi datele la locul corect prin tragere şi copiere (
pagina
28).
• Capacitatea disponibilă este insuficientă.
¼ Ştergeţi datele inutile pentru a mări spaţiul liber de pe aparat.
• După tragere şi plasare în Windows Explorer, nivelurile ierarhice
ale datelor nu corespund cu aparatul (
pag. 28).
Când este selectată
opţiunea „All Songs"
(Toate melodiile) sau
„Album", vor apărea toate
melodiile, însă unele nu
vor apărea când este
selectată opţiunea „Folder"
(Director).
Melodiile se redau doar
într-un interval de redare
limitat, spre exemplu întrun album.
• Fişierele audio nu se află în directoare din directorul „MUSIC"
(Muzică).
¼ Puneţi-le în directoare din directorul „MUSIC” (Muzică) prin
tragere şi plasare.
• Opţiunea „Playback Range” (Interval de redare) (
pag. 48)
este setată pe „Selected Range” (Intervalul selectat).
¼ Schimbaţi setarea intervalului de redare.
Un album transferat apare • Când importaţi un album compilaţie pe computer folosind
în listă ca două sau mai
Windows Media Player, este posibil ca acesta să se importe sub
multe albume.
forma a două sau mai multe albume. În acest caz, organizaţi-le ca
un singur album folosind Windows Media Player şi retransferaţi-le
pe aparat. Pentru reorganizare, consultaţi secţiunea de Ajutor a
programului Windows Media Player.
Melodiile nu se afişează în • Melodiile nu se afişează în ordinea în care au fost transferate.
ordinea în care au fost
Dacă doriţi să aranjaţi melodiile în ordinea dorită, creaţi liste de
transferate.
piese folosind Windows Media Player, înainte de a transfera pe
aparat. Pentru informaţii privind listele de piese, consultaţi
secţiunea de Ajutor a programului Windows Media Player.
Continuare Ø
146
Funcţionarea (continuare)
Simptomul
Cauza/soluţia
Se aude zgomot.
• S-a setat funcţia de anulare a zgomotului într-un loc silenţios.
¼ Zgomotul este mai observabil într-un loc liniştit sau în funcţie de tipul
de zgomot. Eliberaţi anularea zgomotului (
pagina 110). În plus,
căştile furnizate sunt proiectate pentru sensibilitate relativ ridicată pentru
a maximiza eficacitatea anulării zgomotului în locuri zgomotoase
precum în exterior sau în tren. Din acest motiv, este posibil să auziţi
zgomote într-un loc liniştit chiar dacă eliberaţi anularea zgomotului.
• Lângă aparat se foloseşte un dispozitiv ce emite semnale radio, precum
telefonul mobil.
¼ Când utilizaţi dispozitive precum telefoanele mobile, menţineţi-le la
distanţă faţă de aparat.
• Datele audio importate de pe CD-uri, etc., sunt deteriorate.
¼ Ştergeţi datele, apoi importaţi-le şi transferaţi-le din nou. Când
importaţi date pe computer închideţi celelalte aplicaţii pentru a evita
deteriorarea datelor.
• Formatul fişierelor transferate nu poate fi redat. Pentru detalii consultaţi
secţiunea „Supported file format” (Format fişier compatibil) din
„Specifications” (Specificaţii) (
pagina 173).
¼ Este posibil ca unele melodii să nu poată fi redate, în funcţie de
specificaţiile fişierului.
• Comutatorul „NOISE CANCELING” (Anulare zgomot) este setat în
poziţia oprit.
¼ Glisaţi comutatorul „NOISE CANCELING” (Anulare zgomot) în
direcţia săgeţii ►.
• Folosiţi alte căşti decât cele furnizate.
¼ Folosiţi căştile furnizate.
• Căştile furnizate nu sunt utilizate corect.
¼ Schimbaţi mărimea pernuţelor sau reglaţi poziţia pernuţelor
confortabil pe ureche (
pagina 8). La schimbarea mărimii pernuţelor,
instalaţi-le bine pe căşti, pentru ca pernuţa să nu se desprindă şi să vă
rămână în ureche.
• Sensibilitatea microfonului nu este ajustată corect.
¼ Aparatul este reglat din fabrică să maximizeze efectul funcţiei de
anulare a zgomotului. Puteţi obţine o eficacitate sporită mărind sau
reducând sensibilitatea microfonului integrat în căştile furnizate.
Reajustaţi funcţia de anulare a zgomotului (
pag. 117).
• Filtrul digital selectat nu este potrivit pentru reducerea zgomotului
ambiant în locul în cauză.
¼ Selectaţi filtrul digital cel mai adecvat pentru locaţie (
pag. 116).
• Aparatul se foloseşte într-un loc liniştit.
¼ Este posibil ca funcţia de anulare a zgomotului să nu opereze într-un
loc liniştit sau în funcţie de tipul de zgomot.
• La emiterea prin difuzoarele audio externe folosind dispozitivul
opţional, este posibil ca setările „VPT (Surround)” şi funcţia „Clear
Stereo" (Stereo clar) să nu fie operabile deoarece aparatul este proiectat
doar pentru căşti compatibile. Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Funcţia de
anulare a
zgomotului nu
este operabilă.
Nu funcţionează
setarea „VPT
(Surround)” sau
„Clear Stereo”
(Stereo clar).
Continuare Ø
147
Funcţionarea (continuare)
Simptomul
Cauza/soluţia
Nu se poate
vizualiza
videoclipul, dar
se poate auzi.
Butoanele sau
panoul tactil nu
funcţionează.
• Fişierul este un fişier .3gp. (Formatul .3gp suportă doar sunet.)
• Videoclipul nu se află într-un director video.
¼ Puneţi videoclipul într-un director video prin tragere şi plasare.
Butoanele
funcţionează
corect, dar
panoul tactil nu
funcţionează.
Redarea nu se
opreşte.
Aparatul nu
funcţionează.
Nu se pot găsi
datele
transferate.
• Comutatorul „HOLD” (Menţinere) este setat în poziţia „HOLD” (Menţinere).
¼ Glisaţi comutatorul „HOLD” (Menţinere) în poziţia opusă (
pagina 10).
• În aparat s-a format condens.
¼ Aşteptaţi câteva ore, ca aparatul să se usuce.
• Bateria nu este încărcată suficient.
¼ Încărcaţi bateria conectând aparatul la un computer în funcţiune (
pagina 24).
¼ Dacă încărcaţi bateria şi nu se schimbă nimic, apăsaţi butonul „RESET”
(Resetare) pentru a reseta aparatul (
pagina 143).
• În timp ce se afişează mesajele „Connecting” (În curs de conectare) sau
„Connected USB (MTP)” (USB (MTP) conectat), nu puteţi opera aparatul.
¼ Deconectaţi conexiunea USB, apoi operaţi aparatul.
• Opţiunea „HOLD Settings” (Setări menţinere) este setată pe „Touch Panel
Disable” (Dezactivare panou tactil), iar comutatorul HOLD” (Menţinere) este
setat în poziţia „HOLD” (Menţinere).
¼ Glisaţi comutatorul „HOLD” (Menţinere) în poziţia opusă (
pagina 10).
• La acest aparat nu există diferenţă între oprire şi întrerupere. Când apăsaţi
butonul
apare II , iar redarea se întrerupe/se opreşte.
• Bateria nu este încărcată suficient.
¼ Încărcaţi bateria conectând aparatul la un computer în funcţiune (
pagina 24).
¼ Dacă încărcaţi bateria şi nu se schimbă nimic, apăsaţi butonul „RESET”
(Resetare) pentru a reseta aparatul (
pagina 143).
• Memoria flash integrată a aparatului a fost formatată folosind Windows
Explorer.
¼ Formataţi memoria flash integrată pe aparat (
pagina 125).
• Cablul USB furnizat a fost deconectat de la aparat în timp ce se transferau
date.
¼ Transferaţi fişierele utilizabile înapoi pe computer şi formataţi memoria
flash integrată pe aparat (
pagina 125).
• După tragere şi plasare în Windows Explorer, nivelurile ierarhice ale datelor
nu corespund cu aparatul (
pagina 28).
• Formatul fişierelor transferate nu poate fi redat. Pentru detalii consultaţi
secţiunea „Supported file format” (Format fişier compatibil) din
„Specifications” (Specificaţii) (
pagina 173).
¼ Este posibil ca melodiile sau videoclipurile să nu poată fi redate în
funcţie de formatul fişierului ( pagina 173).
¼ Este posibil ca imaginile să nu poată fi afişate, în funcţie de formatul sau
mărimea fişierului ( pagina 65).
Continuare Ø
148
Funcţionarea (continuare)
Simptomul
Cauza/soluţia
Volumul nu este suficient • Este activată funcţia „AVLS (Volume limit)” (Limită volum).
de puternic.
¼ Dezactivaţi funcţia „AVLS (Volume Limit) (Limită volum)” (
pagina 119).
Nu se aude sunetul de la • Mufa pentru căşti nu este introdusă complet.
canalul drept al căştilor.
¼ În cazul în care căştile nu sunt conectate corect, sunetul nu
Sau sunetul de la canalul se va emite corespunzător. Introduceţi mufa căştilor până ce
drept se aude prin
face clic (
pagina 8).
ambele părţi ale căştilor.
Redarea s-a oprit brusc. • Bateria nu este încărcată suficient.
¼ Încărcaţi bateria conectând aparatul la un computer în
funcţiune (
pagina 24).
• Se redau melodii sau videoclipuri ce nu pot fi redate.
¼ Redaţi alte melodii sau videoclipuri.
Nu se afişează
• Melodiile nu au informaţii de copertă al căror format să fie
miniaturile.
compatibil cu aparatul. Miniaturile se afişează doar când melodiile
au informaţii de copertă al căror format este compatibil cu aparatul.
¼ Transferaţi din nou folosind programul integrat Windows
Media Player 11 sau alt program de transfer. Este posibil să nu
se afişeze copertele melodiilor transferate cu Windows Explorer.
• Numele miniaturii nu corespunde videoclipului sau videoclipul nu
se află în locaţia corectă.
¼ Puneţi un fişier JPEG cu acelaşi nume ca videoclipul într-un
director din directorul „VIDEO”.
• Dacă imaginile nu au miniaturi compatibile cu formatul de fişier
Exif, nu se pot afişa miniaturile.
¼ Retransferaţi imaginile folosind Media Manager pentru
WALKMAN.
Coperta nu este afişată. • Datele nu au asociate informaţii de copertă.
¼ Coperta apare doar dacă sunt incluse informaţii de copertă.
Este posibil să nu se afişeze copertele melodiilor transferate cu
Windows Explorer.
Puteţi seta coperta folosind programul Windows Media Player 11
integrat sau alt program de transfer pentru setarea copertei.
Pentru detalii cu privire la funcţionare, apelaţi la secţiunea de
Ajutor sau la producătorul programului.
• Este posibil să nu se afişeze coperta, în funcţie de formatul
fişierului de copertă.
Aparatul nu poate realiza • Bateria nu este încărcată suficient.
formatarea.
¼ Încărcaţi bateria conectând aparatul la un computer în
funcţiune (
pagina 24).
Alimentarea aparatului s- • Dacă se produce o defecţiune, aparatul se opreşte şi apoi se
a oprit brusc, apoi s-a
reporneşte automat.
repornit.
Aparatul nu funcţionează • Se porneşte sau reporneşte computerul cu aparatul conectat.
normal.
¼ Resetaţi aparatul apăsând butonul „RESET” al aparatului.
Deconectaţi aparatul când porniţi sau reporniţi computerul.
Continuare Ø
149
Afişarea
Simptomul
Cauza/soluţia
La titlu se afişează
simbolul „□”.
• Titlul conţine caractere ce nu se pot afişa pe aparat.
¼ Redenumiţi titlul cu caractere corespunzătoare folosind
programul pe care l-aţi utilizat pentru a transfera datele sau
Windows Explorer.
La numele unui album,
artist, etc. se afişează
mesajul „Unknown”
(Necunoscut).
Caracterele sunt afişate
incorect.
• Datele nu conţin informaţii precum numele albumului sau
artistului, etc.
• Limba este selectată incorect.
¼ Selectaţi limba corectă de la „Language Settings” (Setări de
limbă) (
pagina 126) apoi transferaţi din nou datele pe
aparat.
Ecranul se întunecă în
• Nu s-a încercat realizarea niciunei operaţiuni în intervalul
timpul afişării unei imagini. selectat la „Screen Off Timer” (Cronometru oprire ecran) (
pagina 120).
¼ Apăsaţi orice buton.
Ecranul se stinge.
• Nu s-a încercat realizarea niciunei operaţiuni în intervalul
selectat la „Screen Off Timer” (Cronometru oprire ecran) (
pagina 120).
¼ Apăsaţi orice buton.
• Opţiunea „On-Hold Display” (Afişare menţinută) este setată pe
„No” (Nu).
¼ Glisaţi comutatorul „HOLD” (Menţinere) în poziţia opusă
(
pagina 10).
¼ Setaţi opţiunea„On-Hold Display” (Afişare menţinută) pe
„Yes” (Da) (
pagina 63) . Puteţi reda un videoclip şi când
este activată funcţia „HOLD” (Menţinere).
Apare un mesaj.
• Vezi „Mesaje” (
pagina 160).
Continuare Ø
150
Alimentarea
Simptomul
Durata de viaţă a
bateriei este scurtă.
Cauza/soluţia
• Temperatura de operare este sub 5 °C (41 °F).
¼ Durata de viaţă a bateriei se scurtează din cauza caracteristicilor
bateriei. Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
• Durata de încărcare a bateriei nu este suficientă.
¼ Încărcaţi bateria până ce apare pictograma
.
• Reglând setările sau gestionând corect alimentarea cu energie, se
poate face economie de baterie şi, deci, aparatul poate fi utilizat mai
mult timp (
pagina 176).
• Nu aţi folosit aparatul o perioadă îndelungată.
¼ Eficienţa bateriei se va îmbunătăţi prin încărcări şi descărcări
repetate.
• Când durata de viaţă utilă a bateriei ajunge la jumătate din durata
normală, chiar şi după o încărcare completă, bateria trebuie
schimbată.
¼ Contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
• Se redau conţinuturi protejate la copiere.
¼ La redarea de conţinuturi protejate la copiere, durata de viaţă a
bateriei poate fi mai scurtă.
Aparatul nu poate
• Cablul USB nu este conectat corect la un port USB de pe
încărca bateria.
computerul dvs.
¼ Deconectaţi cablul USB, apoi reconectaţi-l.
¼ Folosiţi cablul USB furnizat.
• Bateria este încărcată la o temperatură ambiantă în afara intervalului
de 5 ºC - 35 ºC (41°F - 95°F).
¼ Încărcaţi bateria la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5 ºC şi
35 ºC (41°F - 95°F).
• Computerul nu este pornit.
¼ Porniţi computerul.
• Computerul a intrat în starea de adormire sau hibernare.
¼ Scoateţi computerul din starea de adormire sau hibernare.
• Se foloseşte un adaptor de c.a. incompatibil cu aparatul.
¼ Folosiţi un adaptor de c.a. compatibil cu aparatul.
• Se foloseşte un hub USB.
¼ Este posibil să nu puteţi conecta aparatul printr-un hub USB.
Conectaţi aparatul la computer folosind cablul USB furnizat.
• Sistemul de operare instalat pe computer nu este compatibil cu
aparatul.
¼ Pentru a încărca aparatul, conectaţi aparatul la computer cu
sistemul de operare compatibil cu aparatul.
• Dacă problema persistă după aplicarea soluţiilor de mai sus, apăsaţi
butonul RESET al aparatului şi reconectaţi-l la computer folosind
cablul USB furnizat.
Aparatul se închide • Aparatul se închide automat pentru a evita consumul inutil al
automat.
bateriei.
¼ Apăsaţi orice buton pentru a porni aparatul.
Încărcarea se
• Dacă bateria este deja aproape complet încărcată când începe
încheie foarte rapid. încărcarea, este nevoie de puţin timp pentru a fi încărcată complet.
Continuare Ø
151
Conexiunea la computer
Simptomul
Cauza/soluţia
Nu se poate instala
programul.
• Computerul are instalat un sistem de operare incompatibil cu
aparatul.
¼ Verificaţi sistemul de operare al computerului (
pag.
178).
• Alt program rulează sub Windows.
¼ Dacă rulează alt program, acesta poate interfera cu
instalarea. Asiguraţi-vă că opriţi programele de securitate,
pentru că acestea pot solicita mult computerul.
• Nu este suficient spaţiu liber pe disc.
¼ Programul necesită spaţiu de 450 MB. Ştergeţi fişierele
inutile.
• Contul dvs. nu are privilegii de administrare sau nu v-aţi
autentificat ca administrator al computerului.
¼ Pentru a instala programul, autentificaţi-vă pe un cont cu
privilegii de administrare sau ca administrator al computerului
• Ecranul de instalare acoperă o casetă de mesaj.
¼ Apăsaţi şi menţineţi tasta [Alt] şi apăsaţi tasta [Tab] de
câteva ori până ce caseta dispare. Apoi urmaţi mesajele.
Bara de progres de pe
• Aşteptaţi până ce instalarea se încheie, pentru că ea se
ecranul de instalare nu se efectuează corespunzător. Instalarea poate dura 30 de minute
modifică. Sau lampa de
sau mai mult, în funcţie de computer.
acces a discului hard nu
se aprinde timp de câteva
minute.
Programul de instalare nu • După introducerea CD-ului, dacă programul de instalare nu
porneşte automat.
porneşte automat, selectaţi [My Computer] (Windows XP) sau
[Computer] (Windows Vista) din meniul [start] de pe bara de
sarcini a Windows, apoi faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM
pentru a porni programul de instalare.
Media Manager pentru
• Mediul computerului dvs. s-a schimbat, probabil din cauza unei
WALKMAN nu porneşte.
actualizări a sistemului de operare Windows.
Continuare Ø
152
Conexiunea la computer
Simptomul
Cauza/soluţia
Când aparatul este
conectat la computer cu
cablul USB furnizat nu
apare mesajul
„Connecting” (În curs de
conectare) sau
„Connected USB (MTP)”
(USB (MTP) conectat).
• Cablul USB nu este conectat corect la un port USB de pe
computerul dvs.
¼ Deconectaţi cablul USB, apoi reconectaţi-l.
¼ Folosiţi cablul USB furnizat.
• Se foloseşte un hub USB.
¼ Este posibil să nu funcţioneze conectarea aparatului printrun hub USB. Conectaţi aparatul la computer folosind cablul
USB furnizat.
• Se poate efectua autentificarea programului care poate dura.
Aşteptaţi.
• A eşuat instalarea programului.
¼ Reinstalaţi programul folosind programul de instalare
furnizat pe CD. Datele importate vor rămâne intacte.
• Computerul rulează alt software decât cel folosit pentru
transfer.
¼ Deconectaţi cablul USB, aşteptaţi câteva minute şi apoi
reconectaţi-l. Dacă problema persistă, deconectaţi cablul USB,
reporniţi computerul şi apoi reconectaţi aparatul.
• Este posibil ca pe aparat să nu apară mesajele „Connecting”
(În curs de conectare) sau „Connected USB (MTP)” (USB (MTP)
conectat), în funcţie de software-ul ce rulează pe computer.
¼ Activaţi Windows Media Player sau Windows Explorer.
• Setând aparatul în modul standby conexiune USB înainte de al conecta la computer, puteţi stabili conexiunea între aparat şi
computer cu o eficienţă mai mare.
¼ Selectaţi „Yes” (Da) la „USB Connection Mode” (Mod
conexiune USB) (
pag. 125). Aparatul intră în modul
standby conexiune USB şi apare ecranul standby conexiune
USB
• Dacă problema încă persistă după aplicarea soluţiilor de mai
sus, apăsaţi butonul RESET al aparatului şi reconectaţi-l la
computer folosind cablul USB furnizat.
• Cablul USB nu este conectat corect la un port USB de pe
computerul dvs.
¼ Deconectaţi cablul USB, apoi reconectaţi-l.
• Se foloseşte un hub USB.
¼ Este posibil să nu funcţioneze conectarea aparatului printrun hub USB. Conectaţi aparatul la computer folosind cablul
USB furnizat.
• Este posibil ca portul USB de pe computerul dvs. să aibă o
problemă. Conectaţi aparatul la un alt port USB de pe
computerul dvs.
Aparatul nu este
recunoscut de computer
când este conectat la
acesta.
Continuare Ø
153
Conexiunea la computer (continuare)
Simptomul
Cauza/soluţia
Nu se pot transfera
• Este posibil ca transferul să fie oprit din cauza influenţei electricităţii
date pe aparatul dvs. statice, etc. Acest lucru se întâmplă pentru a proteja datele.
de la computer.
¼ Deconectaţi aparatul, apoi reconectaţi-l.
• Dacă transferaţi fişiere prin tragere şi plasare pe unele computere
care nu au instalat Windows Media Player 11, pot apărea limitări la
fişierele (AAC, fişiere video, etc.) ce pot fi transferate prin tragere şi
plasare.
¼ Instalaţi Windows Media Player 11 de pe CD-ROM-ul furnizat,
apoi transferaţi fişierele prin tragere şi plasare. Înainte de a instala
Windows Media Player 11 pe computer, verificaţi dacă programul
sau serviciul dvs. corespunde cu Windows Media Player 11. Pentru
detalii cu privire la utilizare sau asistenţă pentru Windows Media
Player, vizitaţi următorul sit web: http://support.microsoft.com/
• Cablul USB nu este conectat corect la un port USB de pe
computerul dvs.
¼ Deconectaţi cablul USB, apoi reconectaţi-l.
• Memoria flash integrată nu are suficient spaţiu liber.
¼ Transferaţi datele inutile înapoi pe computer, pentru a mări
spaţiul liber.
• Puteţi transfera pe aparat până la 8192 de liste de piese. Dacă
numărul total al listelor de piese de pe aparat ajunge la 8192, nu mai
puteţi transfera liste de piese pe aparat. De asemenea, dacă o listă
de piese conţine mai mult de 65.535 de melodii, nu o puteţi transfera
pe aparat.
• Este posibil să nu se poată transfera melodiile cu durată de redare
limitată sau cu număr limitat de redări, din cauza restricţiilor setate de
deţinătorii drepturilor de autor. Pentru detalii cu privire la setările
fiecărui fişier audio, contactaţi distribuitorul.
• Pe aparat există fişiere anormale.
¼ Transferaţi fişierele utilizabile înapoi pe computer şi formataţi
memoria flash integrată pe aparat (
pagina 125).
• Nu folosiţi programul furnizat pentru a transfera date pe aparat.
• Instalaţi programul furnizat şi folosiţi-l pentru a transfera date.
• Este posibil ca datele să fie deteriorate.
¼ Ştergeţi datele ce nu pot fi transferate de pe computer, apoi
importaţi-le din nou pe computer. Când importaţi date pe computer,
închideţi toate celelalte aplicaţii, pentru a evita deteriorarea.
• Încercaţi să transferaţi un fişier într-un format ce nu se poate reda.
¼ Pentru informaţii privind formatul compatibil al fişierelor,
consultaţi secţiunea „Supported file format” (Format fişier
compatibil) din „Specifications” (Specificaţii) (
pagina 173). Este
posibil să nu puteţi transfera un fişier, în funcţie de specificaţiile
sale.
Continuare Ø
154
Conexiunea la computer (continuare)
Simptomul
Nu se pot transfera date
pe aparatul dvs. de la
computer. (continuare)
Transferul durează prea
mult.
Cauza/soluţia
• S-a depăşit limita de transfer pentru fişiere şi
directoare.
¼ Ştergeţi datele inutile.
• Încercaţi să transferaţi fişiere .m4a, .mp4, .3gp sau
.m4v pe un computer pe care s-a instalat deja Windows
Media Player 10.
¼ Instalaţi Windows Media Player 11 de pe CD
ROM-ul furnizat.
• Dacă transferaţi datele folosind un program de transfer,
dar nu se realizează transferul, consultaţi producătorul.
• Transferaţi un fişier mare.
¼ Transferul unui fişier mare poate dura mai mult.
Pe aparat pot fi transferate • Memoria flash integrată nu are suficient spaţiu liber.
doar puţine date.
¼ Ştergeţi datele inutile pentru a mări spaţiul liber.
• Pe aparat sunt stocate date ce nu pot fi redate.
¼ Dacă pe aparat se stochează şi alte date decât
melodii, videoclipuri sau imagini, se pot transfera mai
puţine date. Transferaţi înapoi pe computer datele ce
nu pot fi redate pe aparat pentru a mări spaţiul
disponibil.
Aparatul devine instabil
• Se foloseşte un hub USB sau un cablu de prelungire
când este conectat la
USB.
computer.
¼ Este posibil să nu funcţioneze conectarea aparatului
printr-un hub USB sau printr-un cablu de prelungire
USB. Conectaţi aparatul la computer folosind cablul
USB furnizat.
Nu puteţi şterge sau
• Nu puteţi şterge sau redenumi directoarele „MUSIC”
redenumi directoarele.
(Muzică), „MP_ROOT”, „MPE_ROOT”, „VIDEO”,
„PICTURES” (Imagini), „PICTURE” (Imagine),
„PODCASTS” (Podcast-uri) şi „FEEDS” (Episoade).
Continuare Ø
155
Reţeaua LAN wireless
Simptomul
Aparatul nu se
conectează la o
reţea LAN wireless.
Cauza/soluţia
• Opţiunea „WLAN Function On/Off” (Funcţie WLAN pornită/oprită)
este setată pe „Off” (Oprită).
¼ Setaţi opţiunea pe „On” (Pornită) (
pag. 127).
• Reconectaţi-vă manual la o reţea wireless (
pag. 133).
• Verificaţi dacă aveţi nevoie de setări suplimentare pentru a vă
conecta la reţeaua wireless, de ex. de o cheie de criptare
(WEP/WPA), de o adresă IP fixă sau de o setare proxy (
pag.
127).
• Punctul de acces foloseşte o cheie de criptare pe 152 biţi sau
autentificare cu cheie partajată, ca metodă de criptare.
¼ Codul WEP al aparatului nu este compatibil cu autentificarea
cu cheie de criptare pe 152 biţi sau cu cheie partajată.
• Punctul de acces pe care vreţi să îl folosiţi este setat să nu îşi
afişeze codul SSID utilizatorilor.
¼ În acest caz, este posibil ca punctul de acces să nu fie afişat
pe lista punctelor de acces pentru reţeaua wireless. Introduceţi
manual codul SSID (
pag. 130).
• La conectarea la internet, unele puncte de acces publice pentru
LAN wireless necesită introducerea unui cod de utilizator şi a unei
parole cu ajutorul browser-ului de internet.
¼ Verificaţi serviciul public de LAN wireless la care doriţi să vă
conectaţi.
• Este posibil ca punctul de acces al reţelei wireless să folosească un
sistem de protecţie de securitate incompatibil cu aparatul.
¼ Consultaţi administratorul reţelei.
• Este posibil ca punctul de acces să filtreze accesul după adresa
MAC.
¼ Verificaţi adresa MAC a aparatului (
pag. 137), apoi
înregistraţi adresa MAC pe punctul de acces, pentru a vă conecta
la reţeaua wireless.
• Setările de reţea ale punctului de acces nu sunt corecte.
¼ Reglaţi setările conform manualelor punctului de acces şi
informaţiilor furnizate de administratorul reţelei LAN wireless.
• Aparatul se află prea departe de punctul de acces.
¼ Apropiaţi aparatul de punctul de acces.
• Obstacolele dintre aparat şi punctul de acces, precum pereţii de
metal sau beton, pot afecta conexiunea.
¼ Încercaţi să mutaţi aparatul altundeva.
• În apropiere se află alte echipamente ce folosesc banda de
frecvenţă de 2,4 GHz (de ex. telefoane mobile, cuptoare cu
microunde sau echipamente Bluetooth).
¼ Mutaţi aceste echipamente sau opriţi-le.
• Serviciul LAN wireless este temporar indisponibil sau defect.
¼ Consultaţi administratorul reţelei LAN wireless.
Continuare Ø
156
Reţeaua LAN wireless
Simptomul
Vă aflaţi în raza de acţiune
a unei reţea LAN wireless
care este disponibilă, însă
pictograma ecranului
Selectare punct de acces
nu arată puterea
semnalului.
Cauza/soluţia
• Starea reţelei LAN wireless se reînnoieşte când se afişează
ecranul Selectare punct de acces sau când se apasă „Scan”
(Scanare).
¼ Selectaţi „Scan” (Scanare) de pe ecranul Selectare punct
de acces.
Unele aplicaţii nu pot folosi • Unele puncte de acces LAN wireless publice limitează
funcţia LAN wireless
utilizarea serviciului până ce introduceţi codul de utilizator şi
parola pe situl web al furnizorului, folosind browser-ul internet.
¼ Verificaţi utilizare serviciului public de LAN wireless.
• Unele puncte de acces LAN wireless publice restricţionează
utilizarea serviciului internet.
¼ Conectaţi-vă la alt punct de acces.
Punctul de acces la care
• Punctul de acces pe care doriţi să îl folosiţi este setat să îşi
vreţi să vă conectaţi nu
ascundă codul SSID faţă de utilizatori.
apare pe ecranul Selectare ¼ În acest caz, punctul de acces poate să nu fie afişat pe lista
punct de acces
punctelor de acces pentru reţeaua wireless. Introduceţi manual
codul SSID (
pag. 130).
Pictograma antenei arată o • Serverul la care doriţi să vă conectaţi poate fi indisponibil
putere suficientă a
momentan.
semnalului, însă aparatul
¼ Aşteptaţi puţin, apoi încercaţi din nou.
nu se poate conecta la
internet.
Continuare Ø
157
Radio FM
Simptomul
Cauza/soluţia
Nu puteţi auzi bine
emisia FM.
• Frecvenţa de recepţie nu este acordată complet.
¼ Selectaţi manual frecvenţa pentru a îmbunătăţi recepţia
trăgând în sus sau în jos de frecvenţă (
pag. 72).
• Semnalul radio este slab.
¼ Ascultaţi emisia FM în apropierea unei ferestre deoarece
semnalul poate fi slab în interiorul clădirilor sau vehiculelor.
• Cablul pentru căşti nu este întins complet.
¼ Cablul pentru căşti funcţionează ca o antenă. Întindeţi cât
mai mult cablul pentru căşti.
• Setarea receptorului pe monofonic poate reduce zgomotele.
¼ Setaţi opţiunea „Mono/Auto” pe „Mono” (
pag. 75).
• Lângă aparat se foloseşte un dispozitiv ce emite semnale
radio, precum telefonul mobil.
¼ Când utilizaţi dispozitive precum telefoanele mobile,
menţineţi-le la distanţă faţă de aparat.
Recepţia şi calitatea
sunetului sunt slabe.
Emisia FM este afectată
de interferenţe.
YouTube
Simptomul
Cauza/soluţia
Sunetul sau imaginea se
întrerup intermitent.
• Rata de transfer a reţelei LAN wireless este prea lentă.
¼ Mutaţi aparatul mai aproape de punctul de acces sau
conectaţi-vă la alt punct de acces. Sau întrerupeţi până ce
se încheie amortizarea, apoi începeţi redarea.
• Unele videoclipuri specificate de YouTube ca fiind nepotrivite
pentru minori nu se afişează şi nu se redau pe aparat.
• Nu sunteţi conectat la o reţea LAN wireless (
pag. 33).
• Unele puncte de acces LAN wireless publice limitează
utilizarea serviciului până ce introduceţi codul de utilizator şi
parola la situl web al furnizorului folosind browser-ul internet.
¼ Verificaţi utilizarea serviciului public de LAN wireless.
• Nu s-a finalizat încărcarea.
¼ Nu puteţi deplasa indicatorul (locul de redare) într-o parte
unde nu s-au citit încă date. Aşteptaţi până se încheie
încărcarea, apoi vă puteţi deplasa.
Unele videoclipuri nu
apar în listă.
Nu se poate conecta la
YouTube.
Nu se poate deplasa mai
înainte pe bara de glisare.
Continuare Ø
158
Podcast
Simptomul
Cauza/soluţia
Nu se poate
reîmprospăta un podcast.
• Dacă transferaţi episoade de podcast de pe computer pe
aparat folosind Windows Explorer, nu puteţi reîmprospăta
podcast-ul respectiv.
¼ Înregistraţi podcast-ul folosind aparatul sau Media
Manager pentru WALKMAN.
• Podcast-ul nu este selectat pentru a fi reîmprospătat.
¼ Selectaţi podcast-ul pentru reîmprospătare (
pag. 88).
Nu se pot descărca
episoadele folosind
funcţia „Reîmprospătare
podcast-uri”.
Nu se poate reda un
episod.
Se descarcă prea puţine
episoade.
• Aparatul nu este compatibil cu formatul episodului.
¼ Verificaţi formatul fişierului, dacă se poate reda pe aparat
(
pag. 173).
• Nu se descarcă un episod care a fost deja descărcat pe
aparat (
pag. 89).
• Nu se descarcă un episod cu un format incompatibil (
pag.
173).
Browser-ul internet
Simptomul
Cauza/soluţia
O anumită pagină web
nu se afişează corect.
• Deoarece gama de standarde şi tehnologii folosite pentru
proiectarea paginilor web este atât de vastă, nu se poate
garanta afişarea corectă a tuturor paginilor web.
• Ora este setată greşit.
¼ Reglaţi ora (
pag. 26).
• Este dezactivat JavaScript.
¼ Pagina se poate afişa dacă activaţi JavaScript (
pag.
108).
• Nu puteţi derula listele de favorite, istoricul şi lista fusurilor
orare, prin tragere.
¼ Selectaţi
pentru derulare.
Nu se pot derula listele
din browser-ul internet.
Continuare Ø
159
Altele
Simptomul
Cauza/soluţia
Panoul tactil nu
funcţionează corect.
• Nu s-a aplicat corect plasticul de protecţie a ecranului sau
filtrul de confidenţialitate.
¼ Dacă plasticul depăşeşte marginea ecranului sau nu se
aşază bine în fantă, aşezaţi-l din nou. Dacă folosiţi alt plastic
decât cel furnizat de Sony, panoul tactil poate să nu
funcţioneze.
• Comutatorul „HOLD” (Menţinere) este setat în poziţia „HOLD”.
¼ Glisaţi comutatorul „HOLD” (Menţinere) în poziţia opusă
(
pag. 10).
• Funcţia „Beep Settings” (Setări semnal sonor) este setată pe
„Off" (Dezactivat).
¼ Setaţi funcţia „Beep Settings” (Setări semnal sonor) pe
„On” (Activat) (
pagina 119).
• Semnalul sonor nu se aude când aparatul este conectat la
încărcătorul opţional sau la un alt dispozitiv.
• Aparatul poate fi cald în timpul încărcării bateriei şi imediat
după încărcare. Aparatul se poate încălzi şi când se transferă
un volum mare de date. Aceasta este ceva normal şi nu trebuie
să vă îngrijoraţi. Puneţi aparatul deoparte, puţin timp, ca să se
poată răci.
• Dacă aţi lăsat aparatul să stea puţin cu bateria consumată,
este posibil ca data şi ora să se reseteze. Aceasta nu
reprezintă o defecţiune. Încărcaţi bateria până ce pe ecran
apare pictograma
(
pagina 24) şi setaţi din nou data şi
ora (
pagina 26).
• Scoateţi căştile din urechi atunci când le introduceţi sau
scoateţi din aparat. Dacă scoateţi sau introduceţi căştile în timp
ce ascultaţi melodii sau când folosiţi funcţia de anulare a
zgomotului, se poate să auziţi un zgomot din căşti. Aceasta nu
este o defecţiune.
Nu se aude semnalul
sonor în timpul
funcţionării aparatului.
Aparatul se încălzeşte.
S-au resetat data şi ora.
Se aude zgomot la
introducerea sau
scoaterea căştilor
160
Mesajele de pe ecran
Urmaţi instrucţiunile de mai jos dacă pe ecran apare un mesaj.
Mesajul
Semnificaţia
Soluţia
„Cannot play; file format
is not supported” (Nu se
poate reda; formatul
fişierului nu este
suportat).
• Încercaţi să redaţi un
fişier ce nu poate fi redat
pe aparat.
• Aţi transferat un fişier
audio în directoarele video
prin tragere şi plasare.
Nu puteţi reda o melodie într-un
format nesuportat (
pagina 173).
Puneţi-le în directoare din directorul
„MUSIC” (Muzică).
Dacă aparatul nu poate reda fişiere
WMV, acestea pot fi redate dacă
sunt transferate cu Windows Media
Player 11.
„Delete failed” (Ştergerea Aţi încercat să ştergeţi un
Ştergeţi videoclipul folosind Media
a eşuat).
videoclip, însă aparatul nu l- Manager pentru WALKMAN sau
a putut şterge.
Windows Explorer.
„Do not disconnect” (Nu Aparatul este conectat la un Acesta nu este un mesaj de eroare.
deconectaţi).
computer sau la alte
Nu deconectaţi cablul USB până nu
dispozitive externe pentru
se încheie transferul.
transferul de date.
„Firmware update failed” A eşuat actualizarea
Urmaţi instrucţiunile afişate pe
(A eşuat actualizarea
firmware-ului.
computer pentru a reîncerca să
firmware-ului).
actualizaţi firmware-ul.
„LOW BATTERY. Please Bateria aparatului este
Încărcaţi bateria ( pagina 24).
Charge" (Baterie
scăzută.
descărcată. Încărcaţi
bateria).
„Noise Canceling
Funcţia „NC Modes” (Moduri Asiguraţi-vă că comutatorul „NOISE
unavailable.
anulare zgomot) este
CANCELING” (Anulare zgomot) este
Unable to execute”.
indisponibilă deoarece
setat în poziţia activat (
pagina
(Funcţia de anulare a
mediul de utilizare nu
112) şi că se folosesc căştile
respectă cerinţele pentru
zgomotului este
furnizate.
acele funcţii.
indisponibilă. Nu se
poate executa.)
„Not enough free space
Capacitatea disponibilă
Conectaţi aparatul la computer
in memory. Delete files to a aparatului este
folosind cablul USB furnizat şi ştergeţi
ensure free space.”
insuficientă.
toate datele inutile de pe aparat
(Spaţiu insuficient în
folosind programul utilizat la transfer
sau Windows Explorer. Puteţi şterge
memorie. Ştergeţi fişiere
pentru a elibera spaţiu).
episoadele de podcast folosind
aparatul (
pag. 98).
„Unable to set photo as
Imaginea selectată nu poate Asiguraţi-vă că imaginea nu este
wallpaper.” (Imaginea nu fi setată ca fundal.
un fişier deteriorat sau că mărimea
poate fi setată ca fundal).
nu este prea mare.
161
Precauţii
Următoarea declaraţie FCC se aplică doar pentru versiunea acestui
model fabricată spre a fi vândută în SUA. Este posibil ca alte versiuni să
nu respecte normele tehnice FCC.
NOTĂ:
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că respectă limitele pentru aparatele
digitale din Clasa B, conform Părţii 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt
concepute să asigure o protecţie rezonabilă împotriva interferenţei dăunătoare într-o
instalare de tip rezidenţial. Acest echipament generează, foloseşte şi poate emite
energie de radiofrecvenţă şi, dacă nu este instalat şi folosit conform instrucţiunilor,
poate provoca interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Totuşi, nu există garanţia
că interferenţele nu vor apărea în cazuri particulare. Dacă acest echipament
provoacă interferenţe dăunătoare recepţiei radio sau TV, lucru care poate fi
determinat oprind şi pornind echipamentul, utilizatorul este sfătuit să încerce să
corecteze interferenţa printr-una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
- Reorientaţi sau repoziţionaţi antena de recepţie.
- Măriţi distanţa dintre echipament şi receptor.
- Conectaţi echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este
conectat receptorul.
- Consultaţi distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experienţă, pentru asistenţă.
Sunteţi avertizat că orice schimbări sau modificări neaprobate expres în acest
manual vă pot anula dreptul de a opera acest echipament.
Acest aparat nu trebuie amplasat sau operat împreună cu orice altă antenă sau
transmiţător.
Continuare Ø
162
Dacă aveţi întrebări despre acest produs:
Vizitaţi: www.sony.com/walkmansupport
Contactaţi: Centrul de servicii informaţii clienţi Sony la 1-(866)-456-7669
Scrieţi la: Centrul de servicii informaţii clienţi Sony 12451 Gateway Blvd., Fort
Myers, FL 33913
Declaraţie de conformitate
Nume comercial:
SONY
Nr. model:
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061
Partea responsabilă: Sony Electronics Inc.
Adresa:
16530 Via Esprillo, San Diego CA 92127 S.U.A.
Telefon:
858-942-2230
Prezentul aparat respectă prevederile Părţii 15 din Regulamentul FCC.
Funcţionarea sa se supune următoarelor două condiţii: (1) Acest dispozitiv nu poate
provoca interferenţe dăunătoare şi (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice
interferenţă primită, inclusiv interferenţe care pot provoca funcţionarea nedorită.
Dovezile ştiinţifice disponibile nu arată că există probleme de sănătate asociate cu
utilizarea dispozitivelor wireless cu putere redusă. Nu există, însă, dovezi care să
ateste că aceste dispozitive cu putere redusă sunt absolut sigure. Dispozitivele
wireless cu putere redusă emit nivele reduse de energie de frecvenţă radio (RF) în
gama microundelor, în timpul folosirii. În timp ce nivelele ridicate de RF pot avea
efecte asupra sănătăţii (prin încălzirea ţesuturilor), expunerea la nivele reduse de RF,
care nu produc încălzire, nu provoacă efecte adverse. Numeroase studii privind
expunerea la nivele reduse de RF nu au depistat efecte biologice. Unele studii au
sugerat că pot exista efecte biologice, însă aceste constatări nu au fost confirmate
prin cercetări suplimentare. Aceste modele au fost testate şi stabilite ca fiind
conforme cu limitele de expunere la radiaţii ale FCC prevăzute pentru echipamente
necontrolate şi, de asemenea, respectă normele de expunere la frecvenţă radio
elaborate de FCC în Suplimentul C la OET65.
Continuare Ø
163
Pentru clienţii din Canada
Funcţionarea se supune următoarelor două condiţii: (1) acest dispozitiv nu poate
provoca interferenţe şi (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă
primită, inclusiv interferenţe care pot provoca funcţionarea nedorită a acestui
dispozitiv.
Dovezile ştiinţifice disponibile nu arată că există probleme de sănătate asociate cu
utilizarea dispozitivelor wireless cu putere redusă. Nu există, însă, dovezi care să
ateste că aceste dispozitive cu putere redusă sunt absolut sigure. Dispozitivele
wireless cu putere redusă emit nivele reduse de energie de frecvenţă radio (RF) în
gama microundelor, în timpul folosirii. În timp ce nivelele ridicate de RF pot avea
efecte asupra sănătăţii (prin încălzirea ţesuturilor), expunerea la nivele reduse de RF,
care nu produc încălzire, nu provoacă efecte adverse. Numeroase studii privind
expunerea la nivele reduse de RF nu au depistat efecte biologice. Unele studii au
sugerat că pot exista efecte biologice, însă aceste constatări nu au fost confirmate
prin cercetări suplimentare. Aceste modele au fost testate şi stabilite ca fiind
conforme cu limitele de expunere la radiaţii ale IC prevăzute pentru echipamente
necontrolate şi, de asemenea, respectă normele RSS-102 privind expunerea la
frecvenţă radio.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii se aplică doar în cazul
echipamentelor comercializate în statele ce aplică directivele UE
Acest produs este fabricat de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
Japonia. Reprezentantul Autorizat pentru EMC şi siguranţa produsului este Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
reparaţii sau garanţie, vă rugăm să comunicaţi aceste probleme la adresele
prevăzute în documentele separate de service sau garanţie.
Reciclarea echipamentelor electrice şi electronice uzate (aplicabil în ţările
Uniunii Europene şi în alte ţări din Europa de Est cu sisteme de colectare
diferenţiate)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică faptul că
produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deşeu menajer. Acest
produs trebuie predat la punctele de colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Asigurându-vă că
debarasarea de acest produs se realizează în mod corect, puteţi
împiedica eventualele consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor
naturale. Pentru detalii suplimentare referitoare la reciclarea acestui produs,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de evacuare a deşeurilor menajere
sau magazinul de la care aţi cumpărat produsul.
Accesorii cărora se aplică aceste directive: Căşti
Continuare Ø
164
Reciclarea acumulatorilor uzaţi (aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte
ţări din Europa de Est cu sisteme de colectare diferenţiate)
Acest simbol ilustrat pe acumulator sau pe ambalajul acestuia
indică faptul că acumulatorul furnizat împreună cu acest produs nu
trebuie tratat ca un deşeu menajer.
Asigurându-vă că debarasarea de aceşti acumulatori se realizează
în mod corect, puteţi împiedica eventualele consecinţe negative
asupra mediului şi sănătăţii umane. Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale.
În situaţia produselor care, ca măsură de siguranţă, pentru asigurarea
funcţionării continue ori pentru integritatea datelor manevrate, necesită o
conexiune permanentă la un acumulator încorporat, acesta din urmă trebuie
înlocuit numai de către personal specializat
Pentru a vă asigura că acest acumulator este reciclat în mod corespunzător,
atunci când este atinsă durata maximă de viaţă predaţi-l unui punct autorizat de
colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
În ceea ce priveşte toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea referitoare la modul
de înlocuire a bateriilor. Predaţi bateriile unui punct autorizat de colectare pentru
reciclarea bateriilor uzate.
Pentru detalii suplimentare referitoare la reciclarea acestui produs sau
acumulator, contactaţi autorităţile locale, serviciul local de evacuare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care aţi cumpărat produsul.
Pentru clienţii din Franţa
La volum ridicat, ascultarea prelungită a aparatului poate afecta
auzul.
Cu privire la siguranţă
• Nu scurtcircuitaţi bornele aparatului cu alte obiecte metalice.
• Nu atingeţi bateria reîncărcabilă cu mâinile goale, dacă prezintă scurgeri. Deoarece
în baterie poate rămâne lichid, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony sau
centru de service Sony, dacă bateria a prezentat scurgeri. Dacă vă pătrunde lichid
în ochi, nu vă frecaţi ochii, deoarece există pericol de orbire. Spălaţi-vă ochii cu apă
curată şi consultaţi imediat un medic.
Dacă ajunge lichid pe corpul sau pe hainele dvs., spălaţi-le imediat. În caz contrar,
pot apărea arsuri sau leziuni. Dacă sunteţi ars sau rănit de lichidul din baterie,
consultaţi un medic.
• Nu turnaţi apă pe aparat şi nu introduceţi în el obiecte străine. Acest lucru
poate provoca incendiu sau un şoc electric.
Dacă se întâmplă aceasta, opriţi imediat aparatul, deconectaţi cablul USB de la
aparat şi consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony sau centru de service Sony.
• Nu puneţi aparatul în foc.
Continuare Ø
165
• Nu dezmembraţi sau remodelaţi aparatul. Acest lucru poate provoca un şoc
electric. Contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony sau centru de service Sony
pentru schimbarea bateriilor reîncărcabile, verificări interne sau reparaţii.
Cu privire la instalare
• Nu puneţi pe aparat obiecte grele şi nu îl supuneţi la şocuri puternice. Aparatul
poate funcţiona necorespunzător sau se poate deteriora.
• Nu folosiţi aparatul în spaţii unde va fi supus unor valori extreme de lumină,
temperatură, umiditate sau vibraţii. Aparatul se poate decolora, strica sau deteriora.
• Nu lăsaţi aparatul expus la temperaturi ridicate, într-o maşină parcată în soare sau
în bătaia soarelui.
• Nu lăsaţi aparatul în locuri cu foarte mult praf.
• Nu lăsaţi aparatul pe suprafeţe instabile sau în poziţie înclinată.
• Dacă aparatul provoacă interferenţe cu recepţia radio sau TV, opriţi aparatul şi
îndepărtaţi-l de radio sau televizor.
• Când folosiţi aparatul, urmaţi precauţiile de mai jos pentru a nu deforma carcasa
sau pentru a nu provoca funcţionarea defectuoasă a aparatului.
- Nu vă aşezaţi cu aparatul în buzunarul de la spate.
- Nu puneţi aparatul în geantă cu cablul de căşti înfăşurat în jurul lui
şi nu supuneţi geanta la şocuri puternice.
• Nu expuneţi aparatul la apă. Aparatul nu este impermeabil.
Urmaţi precauţiile de mai jos.
- Nu aruncaţi aparatul în chiuvetă sau în alt recipient plin cu apă.
- Nu folosiţi aparatul în spaţii umede sau în condiţii meteorologice
nefavorabile (ploaie, zăpadă).
- Nu udaţi aparatul.
Dacă atingeţi aparatul cu mâinile ude sau îl puneţi într-un obiect de
îmbrăcăminte umed, aparatul se poate uda şi poate funcţiona
necorespunzător.
• Când scoateţi căştile din aparat, ţineţi de mufă. Dacă trageţi de cablul căştilor,
acesta se poate deteriora.
Continuare Ø
166
Notă cu privire la electricitatea statică
Când aerul este deosebit de uscat, este posibil să vă ţiuie uşor urechile.
Aceasta se datorează electricităţii statice acumulate în corp şi nu reprezintă o
defecţiune a aparatului.
Efectul poate fi anulat purtând haine din materiale naturale.
Cu privire la încălzire
Aparatul se poate încălzi în timpul încărcării dacă se foloseşte o perioadă
îndelungată.
Cu privire la căşti
Siguranţa rutieră
Nu ascultaţi la căşti în situaţiile în care nu trebuie să vă fie afectat auzul.
Prevenirea deteriorării auzului
Nu folosiţi căştile la volum ridicat. Experţii nu vă recomandă redarea continuă,
îndelungată, la volum ridicat. Dacă auziţi zumzăit în urechi reduceţi volumul
sau întrerupeţi utilizarea.
Nu măriţi volumul brusc, în special când folosiţi căştile. Măriţi volumul treptat,
astfel încât volumul ridicat să nu vă afecteze urechile.
Respectul faţă de ceilalţi
Menţineţi volumul la nivel moderat. Aceasta vă va permite să auziţi
sunetele din exterior şi să îi respectaţi pe cei din jur.
Avertizare
Dacă se produc fulgere când folosiţi aparatul, scoateţi imediat căştile.
Dacă aveţi o reacţie alergică la căştile furnizate, nu le mai folosiţi şi consultaţi
un medic.
Continuare Ø
167
Cu privire la utilizare
• Când folosiţi o bandă (vândută separat), aveţi grijă să nu o agăţaţi de
obiectele pe lângă care treceţi. Aveţi grijă să nu balansaţi aparatul de bandă,
pentru a nu lovi oamenii.
• Respectaţi recomandările echipajului de bord şi nu folosiţi aparatul în
timpul decolării sau aterizării unui avion.
• Dacă aparatul este mutat rapid de la temperatură joasă la temperatură
ridicată sau dacă este folosit într-o cameră în care tocmai s-a aprins
radiatorul, se poate forma condens temporar. Condensul creează un
fenomen prin care umezeala din aer se lipeşte de suprafeţele precum
panourile de metal, etc., şi apoi se transformă în lichid.
Dacă în aparat se formează condens, lăsaţi-l oprit până ce dispare
condensul. Dacă folosiţi aparatul cu condens prezent, acesta poate
funcţiona necorespunzător.
Precauţii privind afişajul
Cu privire la afişajul OLED (diodă care emite lumină organică)
• Nu aplicaţi o forţă puternică asupra suprafeţei afişajului. Aceasta poate
funcţiona necorespunzător.
Cu privire la afişaj
Suprafaţa afişajului aparatului este din sticlă.
La manipularea aparatului, aveţi grijă să nu îl scăpaţi şi să nu îl loviţi,
pentru că puteţi deteriora afişajul. Dacă sticla se sparge sau se ciobeşte,
nu mai folosiţi aparatul şi evitaţi atingerea părţii sparte, pentru că vă puteţi
răni.
Cu privire la OLED (dioda care emite lumină organică)
Afişarea prelungită a unei imagini fixe sau afişarea repetată a aceleiaşi
imagini poate provoca apariţia fenomenului de imagini fantomă („screen
burn”). Pentru a proteja ecranul, evitaţi afişarea imaginilor ce pot provoca
acest fenomen şi respectaţi precauţiile privind utilizarea aparatului.
Continuare Ø
168
Cu privire la imaginile fantomă
În general, pe panourile OLED pot apărea imagini fantomă din cauza
caracteristicilor materialelor folosite pentru a afişa imagini de înaltă definiţie.
Dacă afişaţi o imagine fixă în aceeaşi poziţie a ecranului sau dacă afişaţi în
mod repetat aceeaşi imagine, imaginea se impregnează pe ecran şi nu o mai
puteţi elimina.
Imagini ce pot produce acest fenomen
• Imaginile pe ecran lat cu bare negre deasupra şi dedesubt (în formatul
letterbox)
• Imagini cu raport de aspect 4:3
• Fotografii şi imagini fixe ce rămân pe ecran o perioadă îndelungată
Pentru a preveni producerea fenomenului
• Afişaţi imaginile pe întregul ecran.
Setaţi opţiunea „Zoom Settings” (Setări panoramare) pe „Auto” sau „Full”
(Complet) ( pag. 61).
Cu privire la curăţare
• Curăţaţi carcasa aparatului cu o cârpă moale, precum lavetele pentru
ochelari.
• În cazul în care carcasa aparatului devine foarte murdară, curăţaţi-o cu o
lavetă moale, umezită uşor cu apă sau cu o soluţie slabă de detergent.
• Nu utilizaţi nici un fel de burete abraziv, praf de curăţat, sau solvenţi cum ar
fi neofalina sau alcoolul, deoarece pot strica finisajul carcasei.
• Aveţi grijă să nu pătrundă apă în aparat prin deschizătura de lângă
conector.
• Curăţaţi periodic mufa pentru căşti.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la apraat, vă rugăm să consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
Cu privire la programul software
• Legile dreptului de autor interzic reproducerea software-ului sau a
manualului ce îl însoţeşte, integral sau parţial, sau închirierea softwareului fără permisiunea deţinătorului drepturilor de autor.
• SONY nu va fi în niciun caz responsabilă pentru daunele financiare sau
pierderile de profit, inclusiv pentru reclamaţiile formulate de terţi, ca urmare a
utilizării software-ului furnizat cu acest aparat.
Continuare Ø
169
• Software-ul furnizat cu acest aparat nu poate fi utilizat cu alte echipamente
decât cele desemnate ca atare.
• Reţineţi că, datorită eforturilor continue de îmbunătăţire a calităţii,
specificaţiile software-ului pot fi modificate fără preaviz.
• Garanţia nu acoperă funcţionarea acestui aparat cu alt software decât cel
furnizat.
• Capacitatea de afişare a limbilor pe software-ul furnizat va depinde de
sistemul de operare instalat pe computerul dvs. Pentru rezultate optime,
asiguraţi-vă că sistemul de operare instalat este compatibil cu limba pe care
doriţi s-o afişaţi.
— Nu garantăm afişarea corectă a tuturor limbilor pe software-ul furnizat.
— Este posibil ca unele caractere speciale şi caracterele create de
utilizatori să nu poată fi afişate.
• Explicaţiile din acest manual pleacă de la premisa că sunteţi familiarizat cu
operaţiile de bază din Windows.
Pentru detalii cu privire la utilizarea computerului şi a sistemului de operare,
consultaţi manualele corespunzătoare.
Aviz pentru utilizatori
• Melodia înregistrată se va utiliza doar în scopuri personale. Pentru
utilizarea melodiei în alte scopuri se necesită permisiunea deţinătorilor
drepturilor de autor.
• Sony nu se face responsabilă pentru înregistrarea/descărcarea incompletă
sau pentru deteriorarea datelor din cauza unor probleme ale aparatului sau
ale computerului.
• Capacitatea de afişare a limbilor pe software-ul furnizat va depinde de
sistemul de operare instalat pe computerul dvs. Pentru rezultate optime,
asiguraţi-vă că sistemul de operare instalat este compatibil cu limba pe care
doriţi s-o afişaţi.
- Nu garantăm afişarea corectă a tuturor limbilor pe software-ul furnizat.
- Este posibil ca unele caractere speciale şi caracterele create de
utilizatori să nu poată fi afişate.
• În funcţie de tipurile de text şi caractere, este posibil ca textul afişat pe
aparat să nu fie afişat corect pe dispozitiv. Aceasta se datorează
următoarelor motive:
- Capacitatea aparatului conectat.
- Aparatul nu funcţionează normal.
- Informaţiile de conţinut sunt scrise într-o limbă sau cu caractere
incompatibile cu aparatul.
Continuare Ø
170
Despre mostrele de date *1
Aparatul soseşte preinstalat cu mostre de date.
Dacă ştergeţi mostrele de date, nu le puteţi restaura şi nu vă vom furniza
mostre de înlocuire.
*1
În unele ţări/regiuni nu sunt instalate unele mostre de date.
• Melodia înregistrată se va utiliza doar în scopuri personale. Pentru
utilizarea melodiei în alte scopuri se necesită permisiunea deţinătorilor
drepturilor de autor.
• Sony nu se face responsabilă pentru înregistrarea/descărcarea
incompletă sau pentru deteriorarea datelor din cauza unor probleme
ale aparatului sau ale computerului.
• În funcţie de tipurile de text şi caractere, este posibil ca textul afişat pe
aparat să nu fie afişat corect pe dispozitiv. Aceasta se datorează
următoarelor motive:
- Capacitatea aparatului conectat.
- Aparatul nu funcţionează normal.
- Informaţiile de conţinut sunt scrise într-o limbă sau cu caractere
incompatibile cu aparatul.
Despre siturile web de asistenţă pentru clienţi
Dacă aveţi întrebări sau probleme în legătură cu acest produs sau doriţi
informaţii despre elementele compatibile cu acest produs, vizitaţi următoarele
situri web.
Pentru clienţii din S.U.A.: http://www.sony.com/walkmansupport
Pentru clienţii din Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pentru clienţii din Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Pentru clienţii din America Latină: http://www.sony-latin.com/index.crp
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni: http://www.sony-asia.com/support
Pentru clienţii ce au achiziţionat modelele din străinătate:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
171
Aviz de licenţă şi mărci înregistrate
• OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus, ATRAC Advanced Lossless şi logo-urile lor
sunt mărci înregistrate ale Sony Corporation.
• „WALKMAN” şi logo-ul „WALKMAN” sunt mărci înregistrate ale Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista şi Windows Media sunt mărci comerciale sau mărci
înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări.
•
şi
sunt mărci înregistrate ale Sony Corporation.
• Adobe, Adobe Reader şi Adobe Flash Player sunt mărci comerciale sau mărci
înregistrate ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau alte ţări.
• Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories. Dolby şi simbolul dublu-D sunt mărci
înregistrate ale Dolby Laboratories.
• Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3 precum şi brevetele aferente sunt
licenţiate de la Fraunhofer IIS şi Thomson.
• IBM şi PC/AT sunt mărci înregistrate ale International Business Machines Corporation.
• QuickTime şi logo-ul QuickTime sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Apple
Inc., folosite sub licenţă.
•
•
•
•
Pentium este o marcă comercială sau înregistrată a Intel Corporation.
YouTube şi logo-ul YouTube sunt mărci înregistrate ale Google Inc.
Yahoo! şi logo-ul Yahoo! Sunt mărci înregistrate ale Yahoo! Inc.
Wi-Fi, logo-ul Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 şi „Wi-Fi Protected Setup” sunt mărci
înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
• Acest produs conţine browserul NetFront al ACCESS CO., LTD.
• ACCESS, logo-ul ACCESS şi NetFront sunt mărci înregistrate ale ACCESS CO., LTD.
în Statele Unite, Japonia şi/sau alte ţări.
• © 2007 ACCESS CO., LTD. Toate drepturile rezervate
• Acest software se bazează parţial pe munca Grupului JPEG independent.
• ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT SUB LICENŢA DE PORTOFOLIU DE BREVET
VIZUAL MPEG-4 PENTRU UZUL PERSONAL ŞI NECOMERCIAL AL UNUI
CONSUMATOR PENTRU
(i) CODIFICAREA VIDEO CONFORM STANDARDULUI VIZUAL MPEG-4
(„MPEG-4 VIDEO”) ŞI/SAU
(ii) DECODIFICAREA DE VIDEO MPEG-4 CODIFICAT DE UN CONSUMATOR
IMPLICAT ÎN ACTIVITĂŢI PERSONALE ŞI NECOMERCIALE ŞI/SAU OBŢINUT
DE LA UN FURNIZOR VIDEO LICENŢIAT DE MPEG LA PENTRU A FURNIZA
VIDEO MPEG-4.
NU SE ACORDĂ LICENŢĂ ŞI NU SE CONSIDERĂ CA IMPLICITĂ PENTRU ORICE
ALTĂ UTILIZARE. INFORMAŢII SUPLIMENTARE INCLUSIV CELE REFERITOARE LA
UTILIZĂRILE ŞI LICENŢIERILE PROMOŢIONALE, INTERNE ŞI COMERCIALE SE
POT OBŢINE DE LA MPEG LA, LLC. VEZI HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Continuare Ø
172
• ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT SUB LICENŢA DE PORTOFOLIU DE BREVET
AVC PENTRU UZUL PERSONAL ŞI NECOMERCIAL AL UNUI CONSUMATOR
PENTRU
(i) CODIFICAREA VIDEO CONFORM STANDARDULUI AVC („AVC VIDEO”)
ŞI/SAU
(ii) DECOFIDICAREA DE VIDEO AVC CODIFICAT DE UN CONSUMATOR
IMPLICAT ÎN ACTIVITĂŢI PERSONALE ŞI NECOMERCIALE ŞI/SAU OBŢINUT
DE LA UN FURNIZOR VIDEO LICENŢIAT DE MPEG LA PENTRU A FURNIZA
VIDEO AVC. NU SE ACORDĂ LICENŢĂ ŞI NU SE CONSIDERĂ CA IMPLICITĂ
PENTRU ORICE ALTĂ UTILIZARE. SE POT OBŢINE INFORMAŢII
SUPLIMENTARE DE LA MPEG LA, L.L.C. VEZI HTTP://MPEGLA.COM
• ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT SUB LICENŢA DE PORTOFOLIU DE BREVET
VC-1 PENTRU UZUL PERSONAL ŞI NECOMERCIAL AL UNUI CONSUMATOR
PENTRU
(i) CODIFICAREA VIDEO CONFORM STANDARDULUI VC-1 („VC-1 VIDEO”)
ŞI/SAU
(ii) DECOFIDICAREA DE VIDEO VC-1 CODIFICAT DE UN CONSUMATOR
IMPLICAT ÎN ACTIVITĂŢI PERSONALE ŞI NECOMERCIALE ŞI/SAU OBŢINUT
DE LA UN FURNIZOR VIDEO LICENŢIAT PENTRU A FURNIZA VIDEO VC-1.
NU SE ACORDĂ LICENŢĂ ŞI NU SE CONSIDERĂ CA IMPLICITĂ PENTRU ORICE
ALTĂ UTILIZARE. SE POT OBŢINE INFORMAŢII SUPLIMENTARE DE LA MPEG LA,
L.L.C. VEZI HTTP://MPEGLA.COM
• Toate celelalte mărci comerciale şi mărci înregistrate aparţin deţinătorilor lor. Semnele
™ şi ® nu sunt specificate în acest manual.
Acest produs este protejat prin drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft
Corporation. Utilizarea sau distribuţia acestei tehnologii în afara acestui produs este
interzisă fără licenţă de la Microsoft sau de la o filială Microsoft autorizată.
Furnizorii de conţinut folosesc tehnologia de management a drepturilor digitale
pentru Windows Media pe acest dispozitiv („WM-DRM”) pentru a proteja integritatea
conţinutului („Conţinut protejat”), astfel încât proprietatea intelectuală, inclusiv
drepturile de autor, asupra acestui conţinut, să nu fie arogate abuziv.
Acest dispozitiv foloseşte software WM-DRM pentru redarea conţinutului protejat
(„Software WM-DRM”). Dacă securitatea software-ului WM-DRM de pe acest
dispozitiv a fost compromisă, proprietarii conţinutului protejat („Proprietarii
conţinutului protejat”) pot cere ca Microsoft să revoce dreptul software-ului WM-DRM
de a achiziţiona noi licenţe de copiere, afişare şi/sau redare a conţinutului protejat.
Revocarea nu schimbă capacitatea software-ului WM-DRM de a reda conţinuturile
neprotejate. Pe dispozitivul dvs. se trimite o listă de software WM-DRM revocat de
fiecare dată când descărcaţi o licenţă pentru conţinut protejat de pe internet sau de
pe un calculator. Împreună cu această licenţă Microsoft poate descărca şi liste de
revocare pe dispozitivul dvs., în numele proprietarilor de conţinut protejat.
Programul © 2009 Sony Corporation
Documentaţia © 2009 Sony Corporation
173
Specificaţii
Format fişier compatibil
Muzică (inclusiv podcast)
Formate
MP3
audio
(codec)
WMA
AAC-LC*2
PCM linear
Video (inclusiv podcast)
Formate
AVC (H.264/
video
AVC)
(codec)
MPEG-4
Windows
Media Video
9
Formate
audio
(codec)
AAC-LC
(pentru
AVC,
MPEG-4)
WMA
(pentru
Windows
Media Video
9)
Mărime fişier
Max. 2 GB
Numărul de
fişiere
Max. 2.000
Format fişier media: Format fişier MP3 (MPEG-1 Layer3)
Extensie fişier: .mp3
Rata de biţi: 32-320 kbps (Compatibil cu rată de biţi variabilă (VBR))
Frecvenţa de eşantionare*1: 32, 44,1, 48 kHz
Format fişier media: Format fişier ASF
Extensie fişier: .wma
Rata de biţi: 32-192 kbps (Compatibil cu rată de biţi variabilă (VBR))
Frecvenţa de eşantionare*1: 44,1 kHz
* Compatibil cu WM-DRM 10
Format fişier media: Format fişier MP4
Extensie fişier: .mp4, .m4a, .3gp
Rata de biţi: 16-320 kbps (Compatibil cu rată de biţi variabilă (VBR))*3
Frecvenţa de eşantionare*1: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz
Format fişier media: Format fişier Wave-Riff
Extensie fişier: .wav
Rata de biţi: 1,411 kbps
Frecvenţa de eşantionare*1: 44,1 kHz
Format fişier media: Format fişier MP4, format video „stick de memorie”
Extensie fişier: .mp4, .m4v
Profil: Profil linie de bază
Nivel: Max. 1.3
Rata de biţi: Max. 768 kbps
Frecvenţa cadrelor: Max. 30 fps
Rezoluţie: Max. QVGA (320 × 240)
Format fişier media: Format fişier MP4, format video „stick de memorie”
Extensie fişier: .mp4, .m4v
Profil: Profil simplu
Rata de biţi: Max. 2.500 kbps
Frecvenţa cadrelor: Max. 30 fps
Rezoluţie: Max. QVGA (320 × 240)
Format fişier: Format fişier ASF
Extensie fişier: .wmv
Profil: Profil simplu VCI, Profil principal
Rata de biţi: Profil simplu max. 1.700 kbps, Profil principal max. 5.000 kbps
Frecvenţa cadrelor: Max. 30 fps
Rezoluţie: Profil simplu max. 480 × 270, Profil principal max. QVGA (320 × 240)
Număr canal: Max. 2 canale
Frecvenţa de eşantionare*1: 24, 32, 44.1, 48 kHz
Rata de biţi: Max. 288 kbps / canal
Rata de biţi: 32-192 kbps (Compatibil cu rată de biţi variabilă (VBR))
Frecvenţa de eşantionare*1: 44,1 kHz
Continuare Ø
174
Foto*4
Format foto JPEG
(codec)
Format fişier media: Compatibil cu formatul de fişier DCF 2.0/Exif 2.21
Extensie fişier: .jpg
Profil: Profil linie de bază
Numărul de pixeli: Max. 4.096 × 4.096 pixeli
Numărul de Max. 20.000
fişiere
Podcast*5
Numărul de Max. 20.000
fişiere
*1
Este posibil ca frecvenţa de eşantionare să nu corespundă cu toate codificările.
*2 Fişierele protejate cu drepturi de copiere nu se pot reda.
*3 Sunt incluse rate de biţi non-standard sau negarantate, în funcţie de frecvenţa de eşantionare.
*4 Unele fişiere foto nu pot fi redate în funcţie de formatul fişierului.
*5 Nu sunt compatibile fişierele foto.
Numărul maxim înregistrabil de piese şi durata de redare (aprox.)
Duratele aproximative se bazează pe cazul în care transferaţi sau înregistraţi doar
melodii de 4 minute (fără videoclipuri şi imagini) în format MP3. Numărul poate fi
diferit pentru melodiile în alt format decât MP3 şi cu altă durată.
Rata de biţi
48 kbps
64 kbps
128 kbps
256 kbps
320 kbps
NWZ-X1050
Piese
10.350
7.750
3.850
1.900
1.550
Durata
690 ore 00 min.
516 ore 00 min.
256 ore 00 min.
130 ore 00 min.
102 ore 00 min.
NWZ-X1060
Piese
21.000
15.650
7.800
3.900
3.150
Durata
1.400 ore 00 min.
1.042 ore 20 min.
520 ore 00 min.
260 ore 00 min.
210 ore 00 min.
Durata maximă înregistrabilă pentru videoclipuri (aprox.)
Duratele aproximative de înregistrare sunt estimate pentru cazurile în care se
transferă doar videoclipuri. Durata poate diferi, în funcţie de condiţiile în care folosiţi
aparatul.
Rata de biţi*1
384 kbps
768 kbps
NWZ-X1050
Durata
61 ore 00 min.
35 ore 00 min.
NWZ-X1060
Durata
124 ore 30 min.
71 ore 00 min.
*1 Rata de biţi pentru video. Rata de biţi pentru audio este de 128 kbps.
Continuare Ø
175
Numărul maxim înregistrabil de imagini ce se pot transfera (aprox.)
Max. 20,000
Numărul înregistrabil de imagini poate fi mai mic, în funcţie de mărimea
fişierelor.
Capacitatea (capacitatea disponibilă pentru utilizator) *1
NWZ-X1050: 16 GB (aprox. 14,6 GB = 15.775.629.312 biţi)
NWZ-X1060: 32 GB (aprox. 29,6 GB = 31.871.533.056 biţi)
*1 Capacitatea disponibilă de stocare a aparatului poate varia.
O parte din memorie se foloseşte pentru funcţiile de gestionare a datelor.
Ieşire (căşti)
Frecvenţa de răspuns
20 – 20.000 Hz (la redarea fişierelor de date de 44,1 kHz, măsurare semnal
unic)
Rata totală de suprimare a zgomotului *1
Aprox. 17 dB*2
*1 Conform standardului de măsurare Sony
*2 Echivalent cu aproximativ 98,0% reducere a energiei sonore, faţă de cazul
nepurtării căştilor. (Mediul de anulare zgomot: avion)
Radio FM
Gama de frecvenţă FM 87.5 – 108.0 MHz
IF (FM)
128 kHz
Antena
Antenă cu cablu prin căşti
Reţea LAN wireless
Standarde: IEEE 802.11b/g
Intervalul de comunicaţie*1:
Aproximativ 50 m
Formatul de modulaţie:
DSSS (conform IEEE 802.11b, OFDM (conform IEEE 802.11g)
Securitate: WEP/WPA/WPA2
*1 Intervalul de comunicaţie poate diferi în funcţie de condiţiile de funcţionare
sau de setări.
Continuare Ø
176
Interfaţă
Căşti: Mufă minijack stereo
WM-PORT (terminal de conexiune multiplă): 22 pini
Hi-Speed USB (compatibil USB 2.0)
Temperatură de lucru
Între 5 °C şi 35 °C ()
Sursa de alimentare
• Baterie litiu-ion integrată reîncărcabilă
• Alimentare prin USB (de la computer, prin cablul USB furnizat)
Durata de încărcare
Încărcare pe USB
Aprox. 3 ore (încărcare completă), aprox. 1,5 ore (aprox. 80%)
Durata de viaţă a bateriei (redare continuă)
Cu următoarele setări se poate preconiza o durată mai mare de viaţă a
bateriei.
Duratele de mai jos sunt aproximate pentru când sunt dezactivate opţiunile
„Equalizer” (Egalizor), „VPT(Surround)”, „DSEE (Sound Enhance)”
(Accentuare sunet), „Clear Stereo” (Stereo clar), „Dynamic Normalizer”
(Normalizor dinamic), „WLAN Function On/Off”. În plus, pentru videoclipuri,
durata se aproximează când luminozitatea ecranului este setată la „3".
Duratele de mai jos pot diferi în funcţie de temperatura ambiantă sau de
starea de utilizare.
Cu funcţia de anulare zgomot Cu funcţia de anulare zgomot
dezactivată
activată
Muzică
Redare MP3 128 kbps
Redare WMA 128 kbps
Redare AAC-LC 128 kbps
Redare PCM Linear 1.411 kbps
Video
Redare MPEG-4 768 kbps
Redare MPEG-4 384 kbps
Redare AVC bază 768 kbps
Redare AVC bază 384 kbps
Reţeaua LAN wireless
La navigare pe web
La navigare pe YouTube
La recepţionarea emisiilor FM
Aprox. 33 ore
Aprox. 31 ore
Aprox. 29 ore
Aprox. 31 ore
Aprox. 21,5 ore
Aprox. 21,5 ore
Aprox. 20,5 ore
Aprox. 21,5 ore
Aprox. 7,5 ore
Aprox. 9,0 ore
Aprox. 7,5 ore
Aprox. 8,0 ore
Aprox. 6,5 ore
Aprox. 7,5 ore
Aprox. 6,5 ore
Aprox. 7,5 ore
Aprox. 5,5 ore
Aprox. 4,5 ore
Aprox. 17,5 ore
Aprox. 5,0 ore
Aprox. 4,0 ore
Aprox. 14 ore
Continuare Ø
177
Afişajul
Afişaj color OLED (diodă care emite lumină organică), 3 ţoli, WQVGA (432 × 240
pixeli), 144 culori
Dimensiuni (lăţime/înălţime/grosime, fără părţile ce ies în afară)
52 × 96,5 × 9,8 mm
Dimensiuni (lăţime/înălţime/grosime)
52,5 × 97,4 × 10,5 mm
Masa
Aprox. 98 g
Accesorii furnizate
• Căşti (1)
• Cablu USB (1)
• Pernuţe pentru urechi (mărimile S, L) (1)
• Ataşament (1)
A se folosi la conectarea aparatului la suportul opţional etc.
• Cablu de intrare audio (1)
• Adaptor alimentare pentru utilizare în avion (simplu/dual) (1)
• CD-ROM*1*2 (1)
- Media Manager pentru WALKMAN*3
- Windows Media Player 11
- Transfer conţinut
- Manual de instrucţiuni (fişier PDF)
• Ghid pentru pornire rapidă (1)
*1 Nu încercaţi să redaţi acest CD-ROM pe un player de CD-uri audio.
*2 În funcţie de ţara/regiunea în care aţi achiziţionat aparatul, este posibil ca
programele furnizate să difere.
*3 Media Manager pentru WALKMAN nu este integrat în pachetele vândute în Statele
Unite. Descărcaţi-l de pe următorul sit web:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
Continuare Ø
178
Cerinţe de sistem
• Computer
Computer IBM PC/AT sau compatibil, care are instalat unul din următoarele sisteme de
operare Windows:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 sau superior) / Windows XP Profesional
(Service Pack 2 sau superior) / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 sau superior) /
Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 sau superior) / Windows Vista Business
(Service Pack 1 sau superior) / Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 sau superior)
* Exclude sistemele de operare nesuportate de Microsoft.
* Exclude Windows® XP Professional x64 Edition
* Exclude sistemele de operare pe 64 de biţi care se folosesc cu programul „Media
Manager pentru WALKMAN”
• Procesor: Pentium 4 1.0 GHz sau superior
• RAM: Minim 512 MB
• Hard disk: Minim 380 MB spaţiu liber
Este posibil ca programul furnizat să necesite mai mult spaţiu, în funcţie de versiunea de
Windows. De asemenea, aveţi nevoie de mai mult spaţiu pentru a stoca muzică, videoclipuri,
imagini etc.
• Afişajul:
—
Rezoluţie ecran: 800 × 600 pixels (sau mai mult) (se recomandă 1,024 × 768 sau
mai mult)
—
Culori: 8 biţi sau mai mult (se recomandă 16 biţi)
• Unitate CD-ROM (cu capacitate de redare CD-uri muzicale digitale cu WDM). Pentru a crea
CD-uri originale este nevoie de o unitate CD-R/RW.
• Placă de sunet
• Port USB (se recomandă USB de înaltă viteză)
• Aveţi nevoie de Microsoft .NET Framework 2.0 or 3.0, QuickTime® 7.3, Internet Explorer
6.0 sau 7.0, Windows Media Player 10 sau 11, DirectX9.0. (Se recomandă Windows Media
Player 11. Unele computere care au deja instalat Windows Media Player 10 pot prezenta
limitări la fişierele (AAC, fişiere video, etc.) ce pot fi transferate prin tragere şi plasare).
• Trebuie instalat Adobe Flash Player 8 sau superior.
• Pentru folosirea opţiunii de distribuţie electronică a muzicii (EMD) sau pentru a vizita situl
web este necesară o conexiune de mare viteză la internet.
Nu garantăm funcţionarea pe toate computerele, chiar dacă acestea sunt conforme cu
Cerinţele de sistem menţionate mai sus.
Nu este compatibil cu următoarele medii de lucru:
— Computere sau sisteme de operare asamblate de utilizator
— Un mediu ce reprezintă o îmbunătăţire a unui sistem de operare original, instalat de
producător
— Medii cu butare multiplă
— Medii cu monitoare multiple
— Macintosh
Modelul şi specificaţiile se pot modifica fără preaviz.
179
Index
Simboluri
(Repetare) ................................... 47
(Redare în ordine aleatorie) ..... 47
(Redare aleatorie repetată) .. 47
(Repetare 1 cântec) ................... 53
(Heavy – Greu) .......................... 48
(Pop) ......................................... 48
(Jazz) ......................................... 48
(Unique - Unic) .......................... 48
(Personalizat 1) .......................... 48
(Personalizat 2) ......................... 48
(Studio) ....................................... 50
(Live) .......................................... 50
(Club) ......................................... 50
(Arena) ....................................... 50
(Matrix) ....................................... 50
(Karaoke) ................................... 50
Butonul de comandă browser .........
Introducere adresă ....................
Adăugare la favorite ..................
Înapoi ........................................
Meniu browser ...........................
Listă favorite ..............................
Înainte .......................................
Istoric .........................................
Reîmprospătare ........................
Rotire .........................................
Stop ...........................................
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
C
Cablul USB ..................................... 177
Cache ...................................... 108, 109
Cadrul de timp .................................. 81
Calitatea sunetului ............................ 48
Capacitate ...................................... 175
Căşti .................................................. 8
(Interval selectat) ........................ 48 Căutare după cuvânt cheie ............ 80
Căutare informaţii de referinţă ........ 43
A
Căutarea melodiilor ........................ 42
AAC ....................................................139
album ........................................ 42
AAC-LC ..............................................173
artist .......................................... 42
Accesorii .............................................177
director ...................................... 42
Adobe Reader ....................................2
gen ............................................ 42
Adresa MAC .................................... 137
liste de piese ............................. 42
Adresă (proxy) ....................................135
anul lansării ............................... 42
Afişaj ............................................. 53, 70 Cele mai văzute .............................. 80
Alimentare ............................ 9, 138, 150 Cheie de criptare ...................... 35, 130
Anul lansării ....................................... 42 Cheie WEP ..................................... 131
Apăsare ............................................. 11 Cheie WPA ..................................... 131
Arena ..................................................50
Clear Stereo (Stereo clar) .............. 52
Ataşament ..........................................177 Club ................................................ 50
AVC ....................................................140 Cod identificare utilizator ................ 134
AVLS (Limită volum)...........................119 Computer .......................... 27, 151, 178
Comutatorul „HOLD” (Menţinere) .. 10
B
Conectare (punct de acces) ........... 133
Bateria ....................................... 24, 176 Content Transfer (Transfer de conţinut)
Bateria rămasă .................................. 24
........................................................ 23
Browser internet ........................ 102, 158 Copertă ........................................... 41
Buton WPS ...................................... 130 Cronometrul de oprire a ecranului .. 120
Butonul „HOME" (Acasă) .............. 13, 14
Butonul RESET (Resetare) ........... 6, 143
Continuare Ø
Butonul VOL+/- ................................... 6
180
D
Data-Ora ......................................... 122
Date ................................................ 141
Deconectare de la reţea ........... 36, 137
Derulare album ...................................41
Derulare scenă .................................. 57
Detalii privind conexiunea curentă .. 136
DHCP .............................................. 131
Director .............................................. 28
DSEE (Accentuare sunet) .................. 51
Dynamic Normalizer (Normalizor
dinamic) ............................................. 52
E
Ecran (afişaj) .............................. 6, 149
Ecranul de redare ........... 38, 55, 79, 91
Ecranul tactil ....................................... 6
Editare (punct de acces) ................. 133
Episod ................................................ 86
Equalizer (Egalizorul) ......................... 48
Explorer (Explorator) .......................... 28
F
Favorite ............................................ 106
Firmware ................................. 118, 142
Format afişare album..........................53
Format afişare dată .......................... 123
Format afişare oră ........................... 123
Format foto ...................................... 140
Format video .................................... 140
Formatare (Iniţializare) ..................... 125
Formatul audio.................................. 139
Formatul de afişare a listei foto .......... 70
Fotografii ............................................ 64
Fusul orar ........................................ 108
G
Ghid al problemelor de funcţionare . 143
I
Informaţii ......................................... 118
Informaţii despre pagină .................. 107
Informaţii detaliate ........................... 137
Informaţii pentru autentificare... 108, 109
Iniţializare (Formatare) .................... 125
Interval .............................................. 57
Interval selectat ................................. 48
Interval toate ......................................48
Intervalul de redare ........................... 48
Introducere text ................................. 20
Î
Îmbunătăţirea .................................. 142
Înregistrare nouă ............................. 128
Înregistrarea unui podcast ................. 84
J
JavaScript ....................................... 108
Jazz ................................................... 48
JPEG ............................................... 140
Just-Fit (Potrivire) ............................ 107
K
Karaoke ............................................. 50
L
La ecranul de redare ............. 40, 95, 97
La legăturile de podcast-uri ............. 101
Legături aferente ............................... 43
Limbă .............................................. 126
Lista de episoade .............................. 95
Lista de favorite ............................... 105
Lista de podcast-uri ........................... 96
Listă istoric ...................................... 106
Listă ordine video .............................. 63
Liste de piese .................................... 42
Live .................................................... 50
Luminozitate .................................... 121
H
Heavy – Greu ..................................... 48
Continuare Ø
181
M
Matrice ............................................... 50
Mărire ............................................... 104
Mărire/micşorare ................................ 61
Media Manager pentru WALKMAN ... 22
Meniu (Browser internet) ................. 104
Meniul „HOME” (Acasă) ............... 13, 14
Meniul de opţiuni ...................................
18, 45, 60, 69, 76, 82, 100
Menţinere afişare ............................... 63
Mesaje ............................................. 160
Micşorare ......................................... 104
Miniaturi (coperte) .............................. 53
Miniaturi (foto) .................................... 70
Miniaturi (video) ................................. 57
Mod silenţios .................................... 115
Model ............................................... 118
Modul de conexiune USB ................ 125
Modul de redare ................................. 47
Modul de vizualizare ........................ 107
Modul intrare externă ....................... 113
Mono/Auto ......................................... 75
MP3 ................................................. 139
MPEG-4 ........................................... 140
Mufa pentru căşti ................................ 7
Muzică ............................................... 37
N
Normal ............................................... 47
Noise Canceling (Anulare zgomot) .. 110
Normal ............................................... 47
Numărul de descărcări ....................... 89
Nume conexiune .............................. 132
O
Oprirea manuală a aparatului .......... 138
P
Pagina de pornire ............................ 108
Parola .............................................. 134
PCM linear ....................................... 139
Pernuţe pentru căşti ............................ 8
Personalizat ....................................... 49
Pictogramă RSS ........................ 84, 104
PIN WPS ......................................... 130
Podcast ..................................... 83, 158
Podcast-uri ........................................ 83
Pop .................................................... 48
Pornire/oprire funcţie WLAN ........... 127
Port .................................................. 135
Presetare automată ...........................73
Prezentat ........................................... 80
Punct de acces .......................... 33, 128
Putere undă radio ..................... 129, 136
R
Radio FM ................................... 71, 157
Rata de biţi ...................................... 139
Redare în ordine aleatorie ................. 47
Reîmprospătare ................................ 86
Reîmprospătare podcast-uri .............. 86
Reîmprospătare podcast-uri .............. 87
Reîncărcarea ..................................... 24
Repetare ........................................... 47
RESET (Resetare) (pentru aparat) . 143
Resetare toate setările .................... 124
S
Selectare podcast de reîmprospătat . 88
Selectaţi mediul NC ......................... 116
Sensibilitatea la scanare ................... 75
Server proxy .................................... 135
Setare dată-oră ......................... 26, 122
Setare nivel anulare zgomot ........... 117
Setări ............................................... 118
Setări adresă IP .............................. 131
Setări browser internet .................... 107
Setări cookie ................................... 109
Setări de confidenţialitate ................ 109
Setări de mărire (video) ..................... 61
Setări detaliate ................................ 108
Setări fundal .................................... 121
Setări LAN wireless ......................... 127
Setări menţinere .............................. 123
Setări oră ................................... 26, 122
Setări securitate .............................. 130
Setări semnal sonor ........................ 119
Continuare Ø
182
Setări server proxy ...........................
Smart-Fit (Potrivire inteligentă) ........
Spaţiu pentru informaţii ....................
SSID ................................................
Stocare date computer ....................
Studio ...............................................
W
WEP ................................................. 130
Windows Explorer ............................. 28
Windows Media Player ..................... 22
WMA ........................................ 139, 173
WM-PORT .................................. 6, 118
WMV ................................................ 140
WPA/WPA2-PSK AES ..................... 130
Ş
Şterge acest episod ......................... WPA/WPA2-PSK TKIP .................... 130
Şterge acest podcast .......................
Şterge toate episoadele ................... Y
Şterge toate podcast-urile ................ YouTube .................................... 77, 157
Ştergere (punct de acces) ...............
Ştergere episod ...............................
Ştergere imagini ...............................
Ştergere melodii ...............................
Ştergere videoclipuri ........................
Ştergerea istoricului intrărilor ...........
T
Total imagini ....................................
Total melodii ....................................
Total videoclipuri ..............................
Tragere ...........................................
Tragere rapidă .................................
Transferul datelor .............................
Ţ
Ţara/regiunea de serviciu ................
U
Unic ..................................................
V
Videoclipuri ......................................
Videoclipuri înrudite .........................
Volum ...............................................
VPT (Surround) ................................
Download PDF

advertising