Sony | SS-NA2ES | Sony SS-NA2ES Boxă stereo de podea Instrucţiuni de utilizare

4-267-166-11(2) (RO)
Sistem de boxe
SS-NA2ES
Instrucţiuni de utilizare
© 2012 Sony Corporation
Română
Pentru clienţii din Europa
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii sunt valabile doar în cazul
echipamentelor vândute în statele ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în numele Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebările referitoare la modul în care acest produs respectă
legislaţia Uniunii Europene trebuie să fie adresate reprezentantului autorizat,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Comunicaţi orice probleme legate de service sau garanţie la adresele oferite în
documentele separate de service sau garanţie.
Casarea echipamentelor electrice şi electronice uzate (valabil în
ţările Uniunii Europene şi în alte ţări din Europa care au sisteme
de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică faptul că produsul
respectiv nu trebuie tratat ca deşeu menajer. În schimb, acesta trebuie predat
la punctul de colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice
şi electronice. Asigurându-vă că acest produs este casat în mod corect, veţi
ajuta la prevenirea eventualelor consecinţe negative asupra mediului ambiant şi asupra
sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă ca deşeu
a acestui produs. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
 Index pentru componentele boxelor
Faţă
Cu cadrul grilă ataşat*1
Spate
Tweeter secundar
Canal (superior)
Tweeter principal
Boxă de frecvenţă medie
Carcasă
Cadru grilă
Woofer
Canal (inferior)*2
Terminale
Panou deflector
Picioare
 Configurarea boxelor
 Conexiunile amplificatorului
C
A
Boxă stânga
B
45 - 60°
Boxă dreapta
Boxă dreapta
Boxă stânga
Bornă de
conexiuni
B
Amplificator
Poziţie de
ascultare
Cabluri pentru boxe
(nefurnizate)
Cabluri pentru boxe
(nefurnizate)
 Index pentru componentele boxelor
Conectarea la amplificator
Înainte de conectare, opriţi amplificatorul.
Note cu privire la utilizare
 Nu atingeţi membranele boxelor.
 Culoarea şi aspectul (modelele de granulaţie) pot varia de la o carcasă la alta deoarece
aceasta este realizată din lemn natural. În funcţie de condiţiile de iluminare, carcasele
pot avea un aspect diferit dar acest lucru nu înseamnă că sunt deteriorate.
 Nu aşezaţi niciun obiect sau mâinile în niciunul dintre canalele (superior sau inferior)
aflate pe spatele carcasei.
 Dacă observaţi un obiect străin în canal, nu încercaţi să îl scoateţi singuri. Contactaţi
cel mai apropiat distribuitor.
 Picioarele se înşurubează. Asiguraţi-vă că picioarele nu sunt slăbite. Dacă sunt slăbite,
strângeţi-le prin înşurubare în sensul acelor de ceas.
Înainte de a ataşa cadrul grilă, asiguraţi-vă că orientarea de montare este corectă.
La ataşare, apăsaţi deasupra pinului pentru o fixare fermă. În cazul în care cadrul grilă
este ieşit în exterior (nu se va desprinde), împingeţi-l înăuntru până la capăt. Ataşarea
cadrelor grilă este recomandată chiar dacă nu folosiţi boxele, pentru a le proteja
împotriva deteriorării. Boxele sunt performante cu cadrele grilă ataşate dar, se poate
obţine o performanţă superioară dacă se demontează cadrele grilă. Când demontaţi
cadrul grilă, aveţi grijă să nu îl îndoiţi sau să nu îl distorsionaţi excesiv.
Canalul inferior posterior este amplasat uşor în partea dreaptă de la centru.
*1
*2
 Configurarea boxelor
A
Aşezaţi boxele astfel încât distanţa dintre ele să fie mai mică decât distanţa dintre
poziţia de ascultare şi fiecare boxă.
B
Aşezaţi boxele la o distanţă egală de poziţia de ascultare.
C
Aşezaţi boxele la o distanţă mai mare de 50 cm de perete.
Poziţia boxelor este unul dintre cei mai importanţi factori pentru obţinerea unui sunet de
înaltă calitate. Respectaţi următoarele indicaţii atunci când aşezaţi boxele pentru a folosi
caracteristicile boxelor la capacitate maximă:
 Amplasaţi boxele pe o podea dură, plată.
 Asiguraţi-vă că picioarele nu sunt slăbite.
 Aşezaţi boxele lângă un perete dur la o distanţă de cel puţin 50 cm de perete.
 Aşezaţi boxele în medii acustice similare (şi anume, în aceeaşi încăpere).
 Aşezaţi boxele astfel încât tweeterele să fie la înălţimea urechilor atunci când
sunteţi aşezaţi.
 Aşezaţi boxele la o distanţă egală de poziţia de ascultare.
 Dacă nu puteţi aşeza boxele la o distanţă suficient de mare una de cealaltă, întoarceţi
boxele uşor spre exterior. De asemenea, dacă boxele trebuie aşezate la o distanţă mai
mare de 2 metri una de cealaltă, întoarceţi-le uşor spre interior pentru a obţine un
sunet stereo mai eficient.
Nu amplasaţi boxele în următoarele locuri:
 În locuri expuse la temperaturi ridicate sau la lumină solară directă
 În locuri expuse la praf sau mizerie excesivă
 În locuri expuse la umiditate excesivă
 În apropierea componentelor sursă (CD playere, recordere, etc.)
 Lângă carduri magnetice (carduri de credit, cartele de transport în comun, etc.)
Cardurile magnetice se pot defecta din cauza magneţilor din boxe.
 Lângă televizoare
Boxele nu sunt ecranate magnetic. În consecinţă, dacă folosiţi boxele în apropierea
televizoarelor CRT, culorile de pe ecranul televizoarelor se pot estompa.
Conectaţi terminalele boxei din dreapta la terminalele pentru boxa din dreapta ale
amplificatorului şi, conectaţi terminalele boxei din stânga la terminalele pentru boxa
din stânga ale amplificatorului.
Notă
Strângeţi bine fiecare bornă de conexiuni. Este recomandat să verificaţi periodic bornele
de conexiuni pentru a preveni slăbirea acestora în timp.
Despre rodaj
Boxele ating performanţa maximă după un anumit interval de timp. Folosiţi boxele la
volum normal în jur de 10 ore pentru acomodare.
Specificaţii
Sistem de boxe
Boxă
Sistem de boxe cu 3 căi şi 6 drivere, Bass reflex
Woofer: 165 mm, tip conic (2)
Boxă de frecvenţă medie: 130 mm, tip conic (1)
Tweeter: Tweeter principal, 25 mm, tip cupolă (1)
Tweeter secundar, 19 mm, tip cupolă (2)
Impedanţă nominală
4 ohmi
Putere de intrare maximă 100 waţi
Sensibilitate
90 dB (2,83 V, 1 m)
Răspuns în frecvenţă
45 Hz - 45.000 Hz
Dimensiuni (l/î/a)
Aprox. 255 × 990 × 415 mm
Masă
Aprox. 32 kg
Accesorii furnizate
Cârpă de curăţare (1)
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
Măsuri de precauţie
La pornirea sau oprirea unui amplificator sau a unei componente sursă
Reduceţi la minim volumul amplificatorului.
Dacă nu se aude basul sau poziţiile fonice ale instrumentelor sunt
nedefinite
Verificaţi dacă aţi conectat cablurile boxelor în conformitate cu marcajele +/– ale
terminalelor pentru boxe corespunzătoare.
Curăţarea carcasei
 Nu folosiţi niciun fel de detergent neutru, benzină sau alcool deoarece pot deteriora
finisajul de suprafaţă al carcasei.
 Pentru a menţine luciul fin al carcasei o perioadă îndelungată, îndepărtaţi praful uşor
cu o perie moale sau cu un pămătuf şi ştergeţi carcasa cu cârpa de curăţare furnizată.
(Nu utilizaţi niciun tip de perie sau burete abraziv.)
 Ştergeţi cu grijă petele, cum ar fi amprentele sau petele uleioase, cu cârpa de
curăţare furnizată.
 Dacă petele sunt dificile, ştergeţi-le cu o pânză moale îmbibată cu soluţie de apă
cu săpun şi stoarsă bine.
 Aveţi grijă să nu deterioraţi carcasa.
 Cârpa de curăţare furnizată poate fi spălată şi refolosită.
Pentru a evita deteriorarea boxelor
Nu dezasamblaţi sau nu modificaţi boxele, circuitele de reţea sau carcasa.
 Conexiunile amplificatorului
Selectarea amplificatorului/cablurilor boxelor
Selectaţi un amplificator (nefurnizat) şi cablurile boxelor (nefurnizate) în conformitate
cu cerinţele următoare.
Pentru selectarea amplificatorului:
Impedanţa boxelor este stabilită la 4 ohmi. Volumul excesiv al sunetului poate deteriora
boxele, astfel că trebuie să verificaţi poziţia butonului de reglare a volumului de pe
amplificator şi să evitaţi intrările excesive.
Condiţie cu privire la selectarea cablurilor boxelor (o pereche)
Pentru a scoate semnale de sunet de înaltă calitate, folosiţi cabluri de boxe cu lungimea
minimă necesară prevăzute cu unul dintre următoarele două tipuri de componente
la capete:
 Cu miezuri de cablu (diametru mai mic de 4,5 mm) dezvelite prin îndepărtarea cămăşii
pe o porţiune de 10 mm de la fiecare capăt + şi –
Miezul de cablu dezvelit se poate oxida în timp. În acest caz, reconectaţi cablurile boxelor
după îndepărtarea cămăşii pentru a expune un nou segment de miez de cablu la fiecare
capăt. În acest fel vă veţi bucura de un sunet mai bun.
 Cu conectori papuc (cu diametru interior mai mare de 8 mm şi, diametru exterior mai
mic de 12 mm)
Pentru a evita deteriorarea circuitelor
Nu introduceţi continuu următoarele semnale:
 Zgomotul intern al staţiei FM
 Semnalele de înaltă frecvenţă ale instrumentelor electronice
 Semnalele de ieşire puternice şi semnalele de înaltă frecvenţă în modurile de derulare
rapidă înainte şi înapoi ale unui casetofon
Download PDF