Sony | SS-F55H | Sony SS-F55H Instrucţiuni de utilizare

Sistem de boxe
Manual de instrucţiuni
RO
SS-F55H
© 2009 Sony Corporation
Notă pentru clienţi : următoarele informaţii sunt valabile numai pentru
echipamentele comercializate în ţări în care se aplică Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui sistem este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni legate
de garanţie, vă rugăm să apelaţi la adresa menţionată în documentele separate pentru service sau
garanţie.
Conectare
• Înainte de conectare, opriţi amplificatorul pentru a evita deteriorarea sistemului de boxe.
• Acest sistem de boxe lucrează optim împreună cu un amplificator sau cu un receptor având puterea
nominală indicată la secţiunea specificaţii.
Folosirea unui amplificator de putere mai mică poate conduce la obţinerea unui semnal discontinuu
care poate conduce la deteriorarea tweeter-ului. De aceea, se recomandă să folosiţi un amplificator
sau un receptor cu puterea nominală suficient de mare.
Notă
• Evitaţi folosirea continuă a sistemului de boxe la o putere care să depăşească puterea de intrare
maximă acceptată a acestuia.
Conexiune standard
Lăsaţi puntea în poziţia ei, când conectaţi
Dreapta
Stânga
n
A Punte
B Amplificator
2
Conexiune cu cablaj dublu
n
Demontaţi puntea înainte de conectare
A Punte
B Terminale de bandă înaltă
C Terminale de bandă joasă
,
2
,
2
,
2
D Amplificator de putere
E Amplificator de comandă
3
Măsuri de precauţie
Specificaţii
• Nu încercaţi să desfaceţi carcasa sau să scoateţi
boxele din interior. Sistemul nu conţine părţi
care să poată fi reparate de utilizator.
• Benzile înregistrate, ceasurile şi cărţile de credit
personale ce folosesc un sistem de codare
magnetic trebuie păstrate la distanţă de sistemul
de boxe.
• Ştergeţi periodic carcasa boxelor cu o bucată
de pânză moale. Nu folosiţi nici un fel de praf
de curăţat, de substanţă abrazivă sau de solvent
pentru curăţare.
• Aveţi grijă să montaţi plasa în poziţia corectă.
Sistem de boxe
3 căi, bass reflex, ecranate magnetic
Amplasarea boxelor
Vă rugăm să ţineţi seama că, adesea, datorită
acusticii camerei, o mică deplasare a boxelor
poate avea ca efect o mare diferenţă în ceea ce
priveşte sonorul.
• Aşezaţi sistemul de boxe pe o suprafaţă plană
şi rigidă.
• Amplasaţi sistemul de boxe în apropierea unui
perete dur, la o distanţă de aproximativ 100 mm
de acesta. Proporţia de sunete joase va creşte
pe măsură ce apropiaţi boxele de zonele de
intersecţie ale suprafeţelor din cameră (dintre
doi pereţi etc.).
• Plasaţi boxa din stânga şi cea din dreapta în
spaţii acustice similare.
• Se recomandă ca boxele şi persoana care
audiază să fie astfel poziţionate încât să descrie
un triunghi echilateral
Unităţi de boxe
Woofer : 100 mm, tip con ×2
Registru mediu : 100 mm, tip con
Tweeter : 25 mm, simetric, tip dom
Impedanţa nominală
8 ohmi
Capacitatea puterii admise
Puterea de intrare maximă : 120 W
Nivel de sensibilitate
86 dB (1 W, 1 m)
Domeniul de frecvenţe
între 50 Hz şi 70 000 Hz
Dimensiuni (L×Î×A)
aproximativ 265 × 1.070 × 280 mm
inclusiv grila frontală
Masa
aproximativ 10 kg
Accesorii furnizate
Cablu pentru boxe (2)
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising