Sony | NWZ-F887 | Sony NWZ-F887 Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

Componente şi comenzi
Ghid de pornire rapidă
Mod de instalare a software-ului furnizat
Mod de utilizare a „WALKMAN-ului”
Notă
ˎˎPuteţi mări volumul peste nivelul specificat după anularea alarmei şi a
avertismentului.
ˎˎDupă avertizarea iniţială, alarma şi avertismentul se repetă la fiecare 20 de
ore cumulate când volumul este setat peste nivelul specificat; când se
întâmplă acest lucru, volumul este readus automat la setarea iniţială.
ˎˎDacă volumul este setat peste nivelul specificat şi opriţi Walkman-ul,
volumul revine automat la nivelul specificat.
1
ˎˎConexiunea Wi-Fi şi contul Google pot fi setate şi mai târziu.
Mod de instalare a WALKMAN Guide şi
Media Go (pentru Windows)
1
Setări iniţiale
NWZ-F886/F887
 Sugestie
Utilizaţi cablul USB inclus pentru a conecta
Walkman-ul la un computer pornit şi
încărcaţi Walkman-ul.
Conectaţi Walkman-ul la un computer pornit
utilizând cablul USB inclus. Conectaţi cablul USB cu
simbolul
orientat în sus, asigurându-vă că
respectiva conexiune este sigură.
Notă despre funcţia de anulare a zgomotului
Despre manuale
Pe lângă acest Ghid de pornire rapidă, acest manual este furnizat cu o
versiune parţială şi o versiune completă a Ghidului de Asistenţă, care vă
oferă mai multe detalii despre utilizare.
Ghid de Asistenţă (versiunea parţială):
Puteți vizualiza Ghidul de Asistenţă (versiunea parţială) pe ecranul unui
computer. Pentru detalii, consultaţi „Mod de instalare a WALKMAN Guide
şi Media Go (pentru Windows)” şi „Mod de instalare a Ghidului de
Asistenţă şi a aplicaţiei Content Transfer (pentru Mac)”.
Ghid de Asistenţă (versiunea completă):
Puteţi accesa versiunea completă a Ghidului de Asistenţă de pe
următorul URL. Când îl vizualizaţi cu Walkman-ul, consultaţi „Mod de
utilizare a Ghidului de Asistenţă pe „WALKMAN””.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzf880/h_ww/
Funcţia de anulare a zgomotului este disponibilă doar când se folosesc
căştile incluse sau căşti cu o funcţie de anulare a zgomotului. Căştile
incluse au un model creat exclusiv pentru Walkman-ul dumneavoastră.
 Ecran (ecran tactil)
Atingeţi (apăsaţi) pictogramele, elementele etc, de pe ecran pentru a
utiliza Walkman-ul.
 Microfon încorporat
 Port pentru căşti
 WM-PORT Port
Conectaţi cablul USB (inclus) sau alte accesorii care acceptă WM-PORT
(neinclus).
©2013 Sony Corporation Printed in Czech Republic
4-472-609-81(1)
Conţinut
Vă rugăm să verificaţi articolele din pachet.
„WALKMAN” (1)
Căşti (1)
Căşti interne (1 set)
USB Cablu USB (1)
Ghid de pornire rapidă (acest manual)
Despre sistemul de operare
Asiguraţi-vă că sistemul de operare este Windows XP*1 (Service Pack 3
sau ulterior), Windows Vista*2 (Service Pack 2 sau ulterior), Windows 7*2
(Service Pack 1 sau ulterior) sau Windows 8.
*1 Excluzând versiunile sistemelor de operare de 64 biţi.
*2 Nu este acceptat [Mod compatibilitate] pentru Windows XP.
Pentru Mac, asiguraţi-vă că sistemul de operare este Mac OS X v10.6 sau
ulterior.
Neacceptat de sisteme de operare în afară de cele de mai sus
 Orificiu pentru curea
 Antenă încorporată
Wi-Fi, Bluetooth şi antenele GPS sunt încorporate.
 VOL Butonul (de volum) +/–
 Buton 
Săriţi la cântecul următor, la capitolul următor al unui fişier video sau la o
scenă cu 5 minute mai departe. Dacă ţineţi apăsat butonul, cântecele
sau fişierele video sunt derulate repede înainte.
2 Dacă apare ecranul USB conectat, atingeți
pentru a ieşi din ecran, apoi continuaţi cu
setările iniţiale.
Apăsaţi butonul RESET cu un pix, cu o agrafă de birou etc., pentru a
reseta Walkman-ul.
  Butonul (Alimentare)
Apăsaţi: Porneşte aparatul sau aprinde/stinge ecranul.
Apăsare şi menţinere: Opreşte aparatul.
Notă
ˎˎWalkman-ul se va reseta dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul  timp
de circa 8 secunde.
acordului de licenţă, apoi atingeți [Agree].
ˎˎPuteţi accesa Walkman-ul de la computer.
2 Selectaţi următoarea succesiune la computer.
ˎˎWindows 7 sau anterior: Selectaţi [Start] – [Computer] sau
[Computerul meu] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS].
ˎˎWindows 8: Selectaţi [Desktop] din [Ecranul de Start] pentru a
deschide [File Explorer]. În lista [Computer], selectaţi [WALKMAN] –
[FOR_WINDOWS].
3 Daţi dublu clic pe [Setup.exe].
Apare expertul de instalare.
 Sugestie
Acest ecran este afişat în limba engleză.
6 Selectaţi limba dorită.
7Atingeți  pentru a începe utilizarea
Walkman-ului.
 Difuzor
* Alarma (bipul) nu sună când conectaţi un dispozitiv audio Bluetooth.
ˎˎCând executaţi [Setup.exe], fişierul [Setup.exe] stocat în folderul
[FOR_WINDOWS] al Walkman-ului dumneavoastră este copiat în
computer ca copie de rezervă, iar WALKMAN Guide şi Media Go sunt
instalate în computer.
ˎˎDacă aţi schimbat tipul de conexiune USB la o setare diferită de modul
MSC, schimbaţi setarea înapoi la modul MSC atingând [Connected as
USB Storage] pe panoul de notificare.
ˎˎDacă nu porneşte [Setup.exe], copiaţi fişierul [Setup.exe] pe desktop,
apoi daţi dublu clic pe el.
4 Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.
După ce termină expertul de instalare, comenzile rapide WALKMAN
Guide şi Media Go apar pe desktopul computerului.
Ghid de Asistenţă este inclus în WALKMAN Guide.
Atingeţi un dispozitiv Bluetooth dotat cu funcţia NFC de acest simbol.
O alarmă sonoră (bip)* şi un avertisment [Check the volume level] au ca
scop protejarea urechilor când măriţi volumul peste nivelul specificat
pentru prima oară. Puteţi anula alarma şi avertismentul atingând butonul
[OK] din caseta de alertă.
Acest ecran este afişat în limba engleză.
Apare ecranul iniţial de setare.
 Sigla
Despre acţionarea volumului (Doar
pentru ţările/zonele unde se aplică
Directivele Europene)
Bară de stare
4 Asiguraţi-vă că aţi înţeles condiţiile
Săriţi la cântecul anterior, la capitolul anterior al unui fişier video sau la o
scenă cu 5 minute mai devreme. Dacă ţineţi apăsat butonul, cântecele
sau fişierele video sunt derulate repede înapoi.
 RESET Butonul Reset
ˎˎDacă mesajul [USB connected] apare pe ecran, atingeți [Turn on USB
storage] pentru a conecta Walkman-ul.
ˎˎDacă nu este afişat următorul ecran, trageți cu degetul bara de stare din
partea de sus a ecranului şi atingeți [Turn on USB storage] pe panoul de
notificare.
User License Agreement.
 Buton 
Acest ecran este afişat în limba engleză.
8 Setaţi conexiunea Wi-Fi, contul Google şi
data/ora etc., urmând instrucţiunile afişate
pe ecran.
aplicaţiei Finder, apoi deschideţi folderul [FOR_MAC].
3 Daţi dublu clic pe pictograma programului de
instalare a software-ului dorit:
 Sugestie
 Sugestie
3 Selectaţi limba dorită pentru a afişa End
Redaţi sau puneţi în pauză cântecele sau fişierele video.
2 Pe computer, selectaţi [WALKMAN] din bara laterală a
După ce termină programul de instalare, aliasul (comanda rapidă)
software-ului instalat (Ghid de Asistenţă sau Content Transfer) apare
pe desktopul computerului.
* În funcţie de locul unde aţi cumpărat Walkman-ul, este posibil să nu
apară ecranul de selectare a limbii.
 Buton 
Conectaţi Walkman-ul la un computer pornit
utilizând cablul USB (inclus).
4 Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.
Apare ecranul* de selectare a limbii.
5Atingeți .
1
Pentru a instala Ghidul de Asistenţă: [Help_Guide_Installer_for_Mac]
Pentru a instala software-ul Content Transfer: [ContentTransfer.pkg]
Walkman-ul porneşte.
Notă
ˎˎDacă este afişat un simbol mare pentru
acumulator în timpul încărcării Walkmanului, energia rămasă este încă prea mică
pentru ca Walkman-ul să funcţioneze.
Walkman-ul va porni automat după ce se
va încărca circa 10 minute.
Mod de instalare a Ghidului de
Asistenţă şi a aplicaţiei Content Transfer
(pentru Mac)
ˎˎÎnainte de a încerca să ştergeţi software-ul din Walkman, copiaţi folderul
[FOR_MAC] în computerul dumneavoastră Mac, ca o copie de rezervă, dacă
este necesar.
Pornirea/oprirea „WALKMAN-ului”
Mod de utilizare a ecranului tactil
Opriţi Walkman-ul dacă nu îl folosiţi o perioadă îndelungată de timp.
Ecranul Walkman-ului este sensibil la atingere. Puteţi utiliza Walkman-ul
prin gesturi precum atingere, apăsare şi lovire uşoară a ecranului.
Consultaţi Ghidul de Asistenţă pentru detalii.
Atingere
1
Apăsare şi menţinere
din ecranul de bază, apoi
[Ghid de Asistenţă].
 Sugestie
ˎˎGhidul de Asistenţă din WALKMAN Guide instalat pe computerul
dumneavoastră este cel în versiunea parţială.
ˎˎPuteţi accesa versiunea completă a Ghidului de Asistenţă şi cu ajutorul altor
dispozitive, cum ar fi un computer, de la următorul URL sau cod QR.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzf880/h_ww/
Depanare
Specificații
Dacă Walkman-ul nu funcţionează conform aşteptărilor, încercaţi
următorii paşi pentru a rezolva problema.
Durata de pornire după descărcarea completă a acumulatorului
Circa 10 minute
Temperatura de utilizare a acumulatorului
Între 5 °C și 35 °C
1
Identificaţi simptomele problemei în capitolul
„Depanare” din Ghidul de Asistenţă (document
HTML) şi încercaţi acţiunile de corectare enumerate.
Pentru detalii privind conectarea la un computer, consultaţi tabelul de
mai jos.
2 Conectaţi Walkman-ul la computer pentru a încărca
Apăsaţi butonul  pentru a porni Walkmanul.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul 
pentru a opri Walkman-ul.
acumulatorul.
Lovire uşoară
Este posibil să rezolvaţi unele probleme prin încărcarea
acumulatorului.
Glisare
3 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul 
timp de circa 8 secunde sau apăsaţi
butonul RESET cu un pix, o agrafă de
birou etc.
2 Când opriţi Walkman-ul, atingeţi [Power off]
– [OK].
Buton 
Înainte de a reseta Walkman-ul, asiguraţi-vă că nu Buton RESET
redaţi muzică, fişiere video etc. în momentul
respectiv. Puteţi apoi reseta Walkman-ul în siguranţă.
Pornirea/oprirea ecranului
Ecranul se va opri dacă nu este efectuată nicio operaţie pentru o anumită
perioadă de timp.
1
1Atingeţi
4 Verificaţi informaţiile despre problemă în opţiunea
Apropierea/îndepărtarea
degetelor
de ajutor a software-ului pe care îl folosiţi.
5 Căutaţi informaţii privind problema pe unul dintre
site-urile Web de asistenţă pentru clienţi.
Apăsaţi butonul .
Pentru site-urile Web de asistenţă pentru clienţi, consultaţi „Pentru
ultimele informaţii”.
Va fi afişat ecranul de blocare.
6 Dacă soluţiile enumerate mai sus nu vă ajută să
rezolvaţi problema, consultaţi cel mai apropiat
furnizor Sony.
2Glisaţi
dreapta.
Ecran de bază
de la stânga la
Ecranul de bază este afişat prin atingerea butonului
Simptom
.
Walkman-ul dumneavoastră este
deblocat şi apare ecranul de bază.
Apăsaţi din nou butonul pentru a
închide ecranul.
Acest ecran este
afişat în limba
engleză.
Acest ecran este afişat în limba
engleză.
Widget [Music player]
Redă muzică.
Comandă rapidă aplicaţii
Porneşte aplicaţiile individual.
Comandă rapidă [Music player]
Redă fişiere de muzică transferate cu Media Go sau prin glisare şi fixare.
Comandă rapidă [Video player]
Redă fişiere video prin operaţii intuitive.
Aplicaţii
Afişează toate aplicaţiile şi widget-urile.
Comandă rapidă [Photo viewer]
Vizualizează fotografii şi succesiuni de imagini.
Comandă rapidă [FM radio]
Porneşte radio FM.
Mod de utilizare a Ghidului de
Asistenţă pe „WALKMAN”
Când accesaţi pagina de Internet, puteţi vizualiza versiunea completă a
Ghidului de Asistenţă de pe „Walkman”.
Cauză/Remediu
Computerul nu
 Dacă acumulatorul este descărcat, încărcaţi
recunoaşte Walkman- acumulatorul.
ul.
 Când utilizaţi Walkman-ul pentru prima oară
sau dacă nu aţi utilizat Walkman-ul o perioadă
îndelungată de timp, este posibil să dureze
câteva minute până când acesta va fi
recunoscut de computer. Verificaţi dacă
Walkman-ul este recunoscut de computer
după 10 minute de la conectarea la computer.
 Asiguraţi-vă că aţi conectat cablul USB la
computer în mod corect şi sigur.
 Folosiţi cablul USB inclus.
 Este posibil ca Walkman-ul să nu funcţioneze
când este conectat printr-un hub USB.
Conectați Walkman-ul direct la mufa USB a
computerului.
 Asigurați-vă că nu este dezactivată conexiunea
USB. Dacă Walkman-ul este în modul MSC,
glisați bara de stare, apoi atingeți [Turn on USB
storage] de pe panoul de notificare urmat de
[Turn on USB storage], apoi [ON].
 Este posibil ca anumite dispozitive sau
software-uri să nu recunoască Walkman-ul
când este activată depanarea USB. Atingeți ,
apoi atingeți
[Settings] – [  Developer
options] – [USB debugging] și debifați caseta.
 Dacă soluţiile enumerate mai sus nu vă ajută
să rezolvaţi problema, apăsați și țineți apăsat
butonul  circa 8 secunde sau apăsați butonul
RESET cu un pix, o agrafă de birou etc., pentru
a reseta Walkman-ul, apoi încercați din nou
conexiunea USB.
Walkman-ul devine
 Este posibil ca Walkman-ul să fie instabil dacă
instabil când este
utilizaţi un hub USB sau un prelungitor USB.
conectat la computer.
Conectaţi Walkman-ul direct la portul USB al
computerului.
Walkman-ul se
încălzeşte.
 Walkman-ul se poate încălzi când acumulatorul
este în curs de încărcare sau imediat după
încărcare. De asemenea, Walkman-ul se poate
încălzi temporar când este transferată o
cantitate mare de date. Lăsaţi Walkman-ul
deoparte o perioadă pentru a se răci.
Măsuri de precauţie
Trebuie să acceptaţi condiţiile din End User License Agreement când
utilizaţi Walkman-ul pentru prima oară. Pentru a le reciti ulterior, atingeți
–
[Settings] – [  About device] – [Legal information] – [Sony EULA].
Informaţii despre legislaţie şi mărci comerciale
Google, Android şi alte mărci sunt mărci comerciale deţinute de Google
Inc.
Robotul Android este reprodus sau modificat pornind de la lucrări create
şi distribuite de Google şi utilizat în conformitate cu termenii descrişi de
licenţa Creative Commons 3.0 Atribuire.
Pentru mai multe informaţii despre legislaţie, reglementări şi drepturile
privind mărcile comerciale, consultaţi capitolul „Informaţii importante”
din software-ul inclus. Pentru a le citi, instalați software-ul inclus pe
computer.
Despre căştile auriculare
Căştile interne sigilează urechile. De aceea, aveţi grijă că există riscul
accidentării urechilor sau timpanelor dacă aplicaţi o presiune prea mare pe
căştile interne sau dacă scoateţi căştile interne brusc. După utilizare, scoateţi
căştile interne cu mare grijă.
Pentru ultimele informaţii
Dacă aveţi întrebări sau probleme referitoare la acest produs sau dacă
doriţi informaţii despre elemente compatibile cu produsul, vizitaţi
următoarele site-uri Web.
Pentru clienţii din SUA:
http://www.sony.com/walkmansupport
Pentru clienţii din Canada:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pentru clienţii din America Latină:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Pentru clienţii din Europa:
http://support.sony-europe.com/dna/wm/
Pentru clienţii din Asia, Oceania şi Africa:
Engleză: http://www.sony-asia.com/support
Coreeană: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Chineză simplificată: http://service.sony.com.cn/KB/
Chineză tradiţională: http://service.sony.com.tw/
Pentru clienţii care au achiziţionat modele de pe un alt continent:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Download PDF

advertising