Sony | NW-A45HN | Sony NW-A45HN Walkman® A40 din seria A Instrucţiuni de utilizare

4-698-300-72(1)
Manual de instrucțiuni
©2017 Sony Corporation Printed in Czech Republic
NW-A45/A45HN/A46HN/A47
Despre manualele de utilizare
1. Manual de instrucțiuni (acest manual)
2. (Ghid de inițiere)
Ghidul de inițiere descrie următoarele:
• Instrucțiuni de utilizare de bază a dispozitivului WALKMAN®
• Accesarea site-urilor web cu aplicaţii utile pentru computere
3. Ghidul de asistenţă (document electronic pentru
computere/smartphone-uri)
Ghidul de asistenţă conţine instrucţiuni de utilizare
şi specificaţii mai detaliate şi adresa site-ului web de
asistenţă pentru clienţi etc.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa40/h_ww/
Deşi navigarea este gratuită, este posibil să vi se perceapă o taxă de
comunicaţie, în funcţie de contractul cu furnizorul dumneavoastră.
În funcţie de ţara/regiunea din care aţi achiziţionat playerul Walkman,
anumite modele pot fi indisponibile.
Observaţii privind utilizarea playerului
Walkman
Observaţie privind bateria
• Pentru a evita deteriorarea bateriei, încărcaţi-o cel puţin o dată la
şase luni.
Formatarea unei cartele microSD
Citiţi instrucţiunile pentru cartelele microSD din Ghidul de asistenţă de
pe internet înainte de a salva conţinut pe o cartelă microSD (neinclusă).
Funcţionarea volumului conform directivelor europene
şi coreene
• Pentru clienţii din Europa
• Pentru clienţii din Coreea (modelele cu căşti incluse)
Alarma (bipul) şi avertismentul [Check the volume level.] au rolul
de a vă proteja auzul. Acestea sunt emise când măriţi pentru prima
dată volumul până la un nivel dăunător auzului. Puteţi anula alarma
şi avertismentul prin apăsarea tastei [OK] din caseta de dialog de
atenţionare.
Observaţie
•Puteţi mări volumul după anularea alarmei şi a avertismentului.
•După avertismentul iniţial, alarma şi avertismentul se repetă la fiecare 20 de
ore cumulate când volumul este setat la un nivel dăunător auzului. Când se
întâmplă acest lucru, volumul este micşorat automat.
•Dacă opriţi playerul Walkman după ce aţi selectat un volum ridicat care poate
dăuna auzului, volumul este redus automat la următoarea pornire a playerului
Walkman.
Funcţiile BLUETOOTH®
Puteţi asculta melodiile stocate în playerul Walkman prin intermediul
unor dispozitive audio Bluetooth precum căşti sau difuzoare.
Asocierea (la prima utilizare a dispozitivului)
Atunci când conectaţi dispozitive audio Bluetooth fără fir pentru
prima dată, dispozitivele trebuie înregistrate unul la celălalt. Această
înregistrare se numeşte „asociere”.
1. Setaţi dispozitivul audio Bluetooth în modul de asociere. (Consultaţi
manualul de instrucţiuni al dispozitivului.)
2. Apăsaţi pe
–[
Settings] (Setări) – [Connect to/Add Audio
Device] (Conectare la/Adăugare dispozitiv audio) din meniul
[Bluetooth].
3. Apăsaţi pe butonul Bluetooth pentru a activa funcţia Bluetooth.
4. Apăsaţi pe [Add Device (Pairing)] (Adăugare dispozitiv - Asociere)
pentru a începe asocierea.
5. Selectaţi dispozitivul din lista de dispozitive asociate pentru a realiza
conexiunea Bluetooth.
După stabilirea conexiunii Bluetooth, pe ecran se afişează
[Connected] (Conectat).
Conectarea (utilizările ulterioare)
1. Porniţi dispozitivul audio Bluetooth asociat şi setaţi-l la standby.
–[
Settings] (Setări) – [Connect to/Add Audio
2. Apăsaţi pe
Device] (Conectare la/Adăugare dispozitiv audio) din meniul
[Bluetooth].
3. Apăsaţi pe butonul Bluetooth pentru a activa funcţia Bluetooth.
4. Selectaţi dispozitivul din lista de dispozitive asociate pentru a realiza
conexiunea Bluetooth.
Deconectarea
1. Apăsaţi pe
–[
Settings] (Setări) – [Connect to/Add Audio
Device] (Conectare la/Adăugare dispozitiv audio) din meniul
[Bluetooth].
2. Apăsaţi pe denumirea dispozitivului conectat din lista de dispozitive
asociate şi apăsaţi pe [OK] în caseta de dialog de deconectare.
Observaţie
•Informaţiile despre asociere sunt şterse în următoarele situaţii. Asociaţi din nou
dispozitivele.
–– Unul sau ambele dispozitive sunt resetate la parametrii de fabrică.
–– Informaţiile despre asociere sunt şterse din dispozitive, de exemplu, atunci
când dispozitivele sunt reparate.
Remedierea problemelor
Bateria playerului Walkman nu poate fi încărcată sau playerul
Walkman nu este recunoscut de computer.
• Cablul USB (inclus) nu este conectat în mod corect la priza USB a
computerului. Deconectaţi cablul USB, apoi reconectaţi-l.
• Ledul de încărcare de pe playerul Walkman este aprins în culoarea
roşie pe durata încărcării bateriei şi se stinge după finalizarea
încărcării.
• Când utilizaţi playerul Walkman pentru prima dată sau dacă nu
l-aţi utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp, este posibil să
dureze câteva minute ca să fie recunoscut de computer. După circa
10 minute de la conectarea la computer, verificaţi dacă playerul
Walkman este recunoscut de computer.
• Dacă problema nu se remediază după utilizarea soluţiilor enumerate
mai sus, opriţi complet computerul şi deconectaţi playerul Walkman.
După aceea, deconectaţi cablul de alimentare, bateria şi orice alte
dispozitive conectate la computer şi lăsaţi-l să se descarce timp de
cinci minute. După descărcare, reporniţi computerul şi reconectaţi
playerul Walkman.
Conformitatea şi informaţii
Informaţii despre legislaţie şi mărci comerciale
• Pentru detalii privind legi, reglementări şi drepturi comerciale,
consultaţi documentul „Informaţii importante”, care se află în
software-ul furnizat. Pentru a-l citi, instalaţi pe computer software-ul
furnizat.
Pentru instalare, deschideţi [WALKMAN] din sistemul de stocare al
playerului Walkman după ce l-aţi conectat la computer.
Utilizatori Windows: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]
Utilizatori Mac: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]
După instalarea software-ului, faceţi dublu clic pe comanda rapidă
sau pe pictograma generată pe desktop.
• Simbolul N este marcă înregistrată sau marcă comercială înregistrată
a NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii se aplică
numai echipamentelor vândute în ţările care respectă
directivele UE
Acest produs a fost fabricat de către sau în numele Sony Corporation.
Importator UE: Sony Europe Limited.
Întrebări către importatorul UE sau referitoare la conformitatea
produsului în Europa se trimit către reprezentantul autorizat al
producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Pentru a preveni eventualele afecţiuni ale auzului, evitaţi
ascultarea la volum ridicat pentru perioade lungi de timp.
Acest marcaj de conformitate este valabil numai pentru
NW-A45/A45HN.
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în
conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la
următoarea adresă internet: http://www.compliance.sony.de/
Această declaraţie de conformitate este valabilă numai pentru
NW-A45/A45HN.
Funcţie wireless
Frecvenţă de funcţionare
2400 – 2483,5 MHz
13,56 MHz
Putere de ieşire maximă
< 20,0 dBm [2400 – 2483,5 MHz]
< 42 dBμA/m la 10 m [13,56 MHz]
• Atunci când utilizaţi căşti interne cu grad ridicat de aderenţă, reţineţi
următoarele aspecte. În caz contrar, puteţi suferi leziuni ale canalelor
auriculare sau ale timpanelor.
–– Nu introduceţi căştile forţat.
–– Nu scoateţi căştile brusc. Atunci când scoateţi căştile, mişcaţi-le
uşor în sus şi în jos.
• Nu demontaţi, nu deschideţi şi nu spargeţi acumulatorii sau bateriile.
• Nu expuneţi acumulatorii sau bateriile la căldură sau foc. Evitaţi să le
păstraţi în lumina directă a soarelui.
• În cazul în care electrolitul unei baterii curge, evitaţi contactul
acestuia cu pielea sau cu ochii. În cazul contactului cu pielea sau
cu ochii, spălaţi zona afectată cu apă din abundenţă şi solicitaţi
asistenţă medicală.
• Acumulatorii şi bateriile trebuie încărcate înainte de a le utiliza.
Consultaţi instrucţiunile producătorului sau manualul echipamentului
pentru instrucţiuni privind încărcarea corectă.
• După perioade îndelungate de păstrare, pot fi necesare încărcarea
şi descărcarea elementelor sau bateriilor de mai multe ori, pentru
autonomie maximă.
• Eliminaţi în mod corespunzător.
Despre căşti
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără preaviz.
Căştile interne
• Evitaţi redarea la această unitate la un volum atât de ridicat care v-ar
putea dăuna auzului.
• Este posibil să nu se poată auzi sunetele exterioare când volumul
este ridicat. Evitaţi ascultarea la aparat în situaţiile în care auzul nu
trebuie afectat, cum ar fi situaţiile în care conduceţi maşina sau
mergeţi cu bicicleta.
• Întrucât căştile sunt de tip spaţii deschise, sunetele se propagă
în afara căştilor. Ţineţi minte să nu deranjaţi persoanele de lângă
dumneavoastră.
Download PDF

advertising