Sony | NW-A45HN | Sony NW-A45HN Walkman® A40 din seria A Instrucţiuni de utilizare

4-698-300-11(1)
Manual de instrucţiuni
©2017 Sony Corporation
NW-A45/A45HN/A46HN/A47
Română
Despre manuale
1. Manual de instrucţiuni (acest manual)
2. (Ghid de pornire)
Ghidul de pornire descrie următoarele:
• Instrucţiunile de bază pentru utilizarea dispozitivului WALKMAN®
• Modul de accesare a site-urilor Web de aplicaţii utile pentru
PC pe Internet
3. Ghid de asistenţă (document web pentru un PC/
smartphone) Ghidul de asistenţă conţine instrucţiuni
de utilizare mai detaliate, specificaţii şi adresa URL a
site-ului Web de asistenţă pentru clienţi etc.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa40/h_ww/
Deşi navigarea este gratuită, este posibil să vi se aplice
o taxă de comunicaţii, în conformitate cu contractul pe
care îl aveţi cu operatorul.
În funcţie de ţara/regiunea în care aţi achiziţionat dispozitivul Walkman,
este posibil ca unele modele să nu fie disponibile.
Note pentru utilizarea dispozitivului
Walkman
Notă pentru baterie
• Pentru a preveni deteriorarea bateriei, încărcaţi-o cel puţin o dată
la 6 luni.
Formatarea unui card microSD
Asiguraţi-vă că aţi citit instrucţiunile pentru carduri microSD din Ghidul
de asistenţă de pe Internet înainte de a stoca conţinut pe un card
microSD (nefurnizat).
Operarea volumului în conformitate cu directivele
europene şi coreene
• Pentru clienţii europeni
• Pentru clienţii coreeni (modelele cu căşti incluse)
Alarma (semnalul sonor) şi avertizarea [Check the volume level.]
(verificaţi nivelul volumului.) au scopul de a vă proteja auzul.
Acestea apar atunci când porniţi iniţial volumul la un nivel dăunător.
Puteţi revoca alarma şi avertizarea atingând [OK] în caseta de dialog
de avertizare.
Notă
•Puteţi mări volumul după anularea alarmei şi a avertizării.
•După avertizarea iniţială, alarma şi avertizarea se vor repeta la intervale cumulate
de 20 de ore, pentru a vă indica că volumul este setat la un nivel dăunător pentru
auz. Atunci când se întâmplă acest lucru, volumul se va reduce în mod automat.
•Dacă opriţi dispozitivul Walkman după ce aţi selectat un volum ridicat care v-ar
putea vătăma timpanele, nivelul volumului va fi automat mai mic la următoarea
pornire a dispozitivului Walkman.
Capacităţi BLUETOOTH®
Puteţi asculta muzica stocată pe Walkman de pe dispozitive audio
Bluetooth, cum ar fi căştile sau difuzoarele.
Împerecherea (la prima utilizare a dispozitivului)
Când conectaţi dispozitivele audio Bluetooth în sistem wireless pentru
prima dată, dispozitivele trebuie să fie înregistrate unele cu altele.
Această înregistrare se numeşte „împerechere”.
1. Setaţi dispozitivul audio Bluetooth în modul de împerechere.
(Consultaţi manualul de instrucţiuni al dispozitivului).
2.Atingeţi
–[
Settings] – [Connect to/Add Audio Device] în
[Bluetooth].
3. Atingeţi comutatorul Bluetooth pentru a activa funcţia Bluetooth.
4. Atingeţi [Add Device (Pairing)] pentru a porni împerecherea.
5. Selectaţi dispozitivul din lista de dispozitive împerecheate pentru
a stabili conexiunea Bluetooth.
După stabilirea conexiunii Bluetooth, se afişează [Connected].
Se conectează (utilizări ulterioare)
1. Porniţi dispozitivul audio Bluetooth împerecheat şi setaţi-l în modul
standby.
2.Atingeţi
–[
Settings] – [Connect to/Add Audio Device] în
[Bluetooth].
3. Atingeţi comutatorul Bluetooth pentru a activa funcţia Bluetooth.
4. Selectaţi dispozitivul din lista de dispozitive împerecheate pentru
a stabili conexiunea Bluetooth.
Se deconectează
1.Atingeţi
–[
Settings] – [Connect to/Add Audio Device] în
[Bluetooth].
2. Atingeţi numele dispozitivului de conectare în lista de dispozitive
împerecheate şi apăsaţi [OK] în caseta de dialog de deconectare.
Notă
•Informaţiile legate de împerechere sunt şterse în următoarele situaţii.
Împerecheaţi din nou dispozitivele.
–– Unul sau ambele dispozitive sunt resetate la setările din fabrică.
–– Informaţiile legate de împerechere sunt şterse de pe dispozitive,
ca în situaţia în care dispozitivele sunt reparate.
Depanare
Dispozitivul Walkman nu poate încărca bateria sau nu este
recunoscut pe computerul dvs.
• Cablul USB (furnizat) nu este conectat corespunzător la un conector
USB de pe computerul dumneavoastră. Deconectaţi cablul USB şi
conectaţi-l din nou.
• Lampa de încărcare de pe Walkman se aprinde în roşu în timp ce
bateria se încarcă şi se stinge atunci când încărcarea este finalizată.
• Atunci când utilizaţi dispozitivul Walkman pentru prima dată sau
dacă nu l-aţi utilizat o perioadă îndelungată de timp, poate dura
câteva minute pentru a fi recunoscut de computer. Verificaţi dacă
dispozitivul Walkman este recunoscut de computer după ce l-aţi
conectat la computer timp de aproximativ 10 minute.
• În cazul în care abordările enumerate mai sus nu reuşesc să remedieze
problema, opriţi complet computerul şi deconectaţi dispozitivul
Walkman. Apoi deconectaţi cablul de alimentare, bateria şi orice
alte elemente conectate la computer şi aşteptaţi cinci minute.
După descărcare, porniţi computerul din nou şi reconectaţi
dispozitivul Walkman.
Conformitate şi informaţii
Informaţii referitoare la legi şi mărci comerciale
• Pentru informaţii referitoare la legile, regulamentele şi drepturi de
marcă, consultaţi secţiunea „Informaţii importante” din software-ul
furnizat. Pentru a o citi, instalaţi software-ul furnizat pe computer.
Pentru a-l instala, deschideţi [WALKMAN] în sistemul de stocare al
dispozitivului Walkman, după conectarea la computer.
Utilizator Windows: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]
Utilizator Mac: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]
După instalarea software-ului, faceţi dublu clic pe comanda rapidă
sau pe pictograma alias de pe desktop.
• Marca N este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată
a NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
Despre căştile intraauriculare
• Când utilizaţi căşti intraauriculare cu un grad ridicat de aderenţă,
reţineţi următoarele. În caz contrar, vă puteţi deteriora auzul sau
timpanele.
–– Nu introduceţi cu forţa elementele intraauriculare în urechi.
–– Nu scoateţi brusc elementele intraauriculare din urechi. Când vă
scoateţi căştile, mişcaţi elementele intraauriculare în sus şi în jos uşor.
Despre căşti
• Evitaţi redarea pe unitate la un volum atât de puternic încât redarea
prelungită v-ar afecta auzul.
• La un volum ridicat, este posibil ca sunetele exterioare să nu fie auzite.
Evitaţi ascultarea la unitate în situaţiile în care auzul nu trebuie să fie
afectat, cum ar fi, spre exemplu, în timpul condusului sau mersului pe
bicicletă.
• Deoarece căştile prezintă un design deschis, sunetele se aud în afara
acestora. Reţineţi să nu deranjaţi persoanele din apropiere.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii sunt
valabile doar în cazul echipamentelor vândute în
statele ce aplică directivele UE
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia
Pentru conformitatea produsului în UE: Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia
Pentru a preveni eventuala afectare a auzului, nu ascultaţi la
niveluri ridicate ale volumului pe perioade îndelungate.
Această marcă de conformitate este valabilă numai pentru
NW-A45/A45HN.
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament se
conformează cerinţelor Directivei 2014/53/UE. Textul integral al Declaraţiei
de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:
http://www.compliance.sony.de/
Această declarație de conformitate este aplicabilă numai pentru
NW-A45/A45HN.
Funcţie wireless
Frecvenţa de funcţionare
2400 – 2483,5 MHz
13,56 MHz
Putere maximă de ieşire
< 20,0 dBm [2400 – 2483,5 MHz]
< 42 dBμA/m la 10 m [13,56 MHz]
• Nu demontaţi, deschideţi sau sfărâmaţi celulele secundare sau
bateriile.
• Nu expuneţi celulele sau bateriile la căldură sau foc. Evitaţi depozitarea
în lumină solară directă.
• În cazul unei scurgeri a celulei, nu lăsaţi lichidul să intre în contact
cu pielea sau ochii. În cazul în care s-a produs contactul, spălaţi
zona afectată cu cantităţi mari de apă şi consultaţi medicul.
• Celulele secundare şi bateriile trebuie să fie încărcate înainte de
utilizare. Consultaţi întotdeauna indicaţiile producătorului sau
manualul echipamentului pentru instrucţiuni corespunzătoare
privind încărcarea.
• După perioade prelungite de depozitare, poate fi necesar să încărcaţi
şi descărcaţi celulele sau bateriile de câteva ori pentru a obţine
performanţe maxime.
• Eliminaţi-le în mod corespunzător.
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
Download PDF

advertising