Sony | NW-A35 | Sony NW-A35 Walkman® cu sunet de înaltă rezoluție Instrucţiuni de utilizare

4-593-954-71(1)
Manual de instrucțiuni
Observaţie
•Puteţi mări volumul după anularea alarmei şi a avertismentului.
•După avertismentul iniţial, alarma şi avertismentul se repetă la fiecare 20 de
ore cumulate când volumul este setat la un nivel dăunător auzului. Când se
întâmplă acest lucru, volumul este micşorat automat.
•Dacă volumul este setat la un nivel dăunător auzului şi opriţi playerul Walkman,
volumul este redus automat până la un nivel de ascultare în siguranţă.
Funcţiile Bluetooth
Puteţi asculta melodiile stocate în playerul Walkman prin intermediul
unor dispozitive audio Bluetooth precum căşti sau difuzoare.
©2016 Sony Corporation Printed in Czech Republic
NW-A35/A35HN/A36HN/A37HN
Despre manualele de utilizare
1. Manual de instrucțiuni (acest manual)
2. (Ghid de inițiere)
Ghidul de inițiere descrie următoarele:
• Instrucțiuni de utilizare de bază a dispozitivului WALKMAN®
• Accesarea site-urilor web cu aplicaţii utile pentru computere
3. Ghidul de asistenţă (document electronic pentru
computere/smartphone-uri)
Ghidul de asistenţă conţine instrucţiuni de utilizare
şi specificaţii mai detaliate şi adresa site-ului web de
asistenţă pentru clienţi etc.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa30/h_ww/
Deşi navigarea este gratuită, este posibil să vi se perceapă o taxă de
comunicaţie, în funcţie de contractul cu furnizorul dumneavoastră.
În funcţie de ţara/regiunea din care aţi achiziţionat playerul Walkman,
anumite modele pot fi indisponibile.
Observaţii privind utilizarea playerului
Walkman
Observaţie privind bateria
• Pentru a evita deteriorarea bateriei, încărcaţi bateria cel puţin o dată
la şase luni.
Formatarea unei cartele microSD
Citiţi instrucţiunile pentru cartelele microSD din Ghidul de asistenţă de
pe internet înainte de a salva conţinut pe o cartelă microSD (neinclusă).
Despre utilizarea volumului (doar pentru ţările/
regiunile care respectă directivele europene și
coreene)
Semnalul sonor (bip) şi avertizarea [Check the volume level] au rolul de
a vă proteja urechile când măriţi pentru prima oară volumul până la un
nivel dăunător auzului. Puteţi anula semnalul sonor şi avertizarea prin
apăsarea tastei [OK] din caseta de dialog de atenţionare.
Asocierea (la prima utilizare a dispozitivului)
1. Setaţi dispozitivul audio Bluetooth în modul de asociere. (Consultaţi
manualul de instrucţiuni al dispozitivului.)
2. Apăsaţi pe
-[
Settings] (Setări) – [Connect to/Add Audio
Device] (Conectare la/Adăugare dispozitiv audio) din meniul
[Bluetooth].
3. Apăsaţi pe butonul Bluetooth pentru a activa funcţia Bluetooth.
4. Apăsaţi pe [Add Device (Pairing)] (Adăugare dispozitiv - Asociere)
pentru a începe asocierea.
5. Selectaţi dispozitivul din lista de dispozitive asociate pentru a realiza
conexiunea Bluetooth.
După stabilirea conexiunii Bluetooth, pe ecran se afişează
[Connected.] (Conectat).
Conectarea (utilizările ulterioare)
1. Porniţi dispozitivul audio Bluetooth asociat şi setaţi-l la standby.
2. Apăsaţi pe
-[
Settings] (Setări) – [Connect to/Add Audio
Device] (Conectare la/Adăugare dispozitiv audio) din meniul
[Bluetooth].
3. Apăsaţi pe butonul Bluetooth pentru a activa funcţia Bluetooth.
4. Selectaţi dispozitivul din lista de dispozitive asociate pentru a realiza
conexiunea Bluetooth.
Deconectarea
1. Apăsaţi pe
-[
Settings] (Setări) – [Connect to/Add Audio
Device] (Conectare la/Adăugare dispozitiv audio) din meniul
[Bluetooth].
2. Apăsaţi pe denumirea dispozitivului conectat din lista de dispozitive
asociate şi apăsaţi pe [OK] în caseta de dialog de deconectare.
Simptom şi remediu
Bateria playerului Walkman nu poate fi încărcată sau playerul
Walkman nu este recunoscut de computer.
• Cablul USB (inclus) nu este conectat în mod corect la priza USB a
computerului. Deconectaţi cablul USB, apoi reconectaţi-l.
• Ledul de încărcare de pe playerul Walkman este aprins în culoarea
roşie pe durata încărcării bateriei şi se stinge după finalizarea
încărcării.
• Când utilizaţi playerul Walkman pentru prima dată sau dacă nu
l-aţi utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp, este posibil să
dureze câteva minute ca să fie recunoscut de computer. După circa
10 minute de la conectarea la computer, verificaţi dacă playerul
Walkman este recunoscut de computer.
• Dacă problema nu se remediază după utilizarea soluţiilor enumerate
mai sus, opriţi complet computerul şi deconectaţi playerul Walkman.
După aceea, deconectaţi cablul de alimentare, bateria şi orice alte
dispozitive conectate la computer şi lăsaţi-l să se descarce timp de
cinci minute. După descărcare, reporniţi computerul şi reconectaţi
playerul Walkman.
Conformitatea şi informaţii
Informaţii despre legislaţie şi mărci comerciale
Pentru detalii privind legi, reglementări şi drepturi comerciale,
consultaţi documentul „Informaţii importante”, care se află în
software-ul furnizat. Pentru a-l citi, instalaţi pe computer software-ul
furnizat.
Pentru instalare, deschideţi [WALKMAN] din sistemul de stocare al
playerului Walkman după ce l-aţi conectat la computer.
Utilizatori Windows: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]
Utilizatori Mac: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]
După instalarea software-ului, faceţi dublu clic pe comanda rapidă sau
pe pictograma generată pe desktop.
Căştile interne
Căştile interne astupă canalul auricular. Prin urmare, există riscul
producerii de leziuni ale urechilor sau timpanelor dacă aplicaţi o
presiune prea mare pe căştile interne sau dacă scoateţi căştile brusc.
După utilizare, scoateţi uşor căştile interne din urechi.
Despre căşti
• Evitaţi redarea la această unitate la un volum atât de ridicat care v-ar
putea dăuna auzului.
• Este posibil să nu se poată auzi sunetele exterioare când volumul
este ridicat. Evitaţi ascultarea la aparat în situaţiile în care auzul nu
trebuie afectat, cum ar fi situaţiile în care conduceţi maşina sau
mergeţi cu bicicleta.
• Întrucât căştile sunt de tip spaţii deschise, sunetele se propagă
în afara căştilor. Ţineţi minte să nu deranjaţi persoanele de lângă
dumneavoastră.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii se aplică
numai echipamentelor vândute în ţările care respectă
directivele UE
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonia
Pentru conformitatea UE a aparatului: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia
Pentru a preveni eventualele afecţiuni ale auzului, evitaţi
ascultarea la volum ridicat pentru perioade lungi de timp.
Prin prezenta, Sony Corp., declară că acest echipament respectă
cerinţele esenţiale şi este în conformitate cu prevederile Directivei
1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/
• Nu demontaţi, nu deschideţi şi nu spargeţi acumulatorii sau bateriile.
• Nu expuneţi acumulatorii sau bateriile la căldură sau foc. Evitaţi să le
păstraţi în lumina directă a soarelui.
• În cazul în care electrolitul unei baterii curge, evitaţi contactul
acestuia cu pielea sau cu ochii. În cazul contactului cu pielea sau
cu ochii, spălaţi zona afectată cu apă din abundenţă şi solicitaţi
asistenţă medicală.
• Acumulatorii şi bateriile trebuie încărcate înainte de a le utiliza.
Consultaţi instrucţiunile producătorului sau manualul echipamentului
pentru instrucţiuni privind încărcarea corectă.
• După perioade îndelungate de păstrare, pot fi necesare încărcarea
şi descărcarea elementelor sau bateriilor de mai multe ori, pentru
autonomie maximă.
• Eliminaţi în mod corespunzător.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără preaviz.
Download PDF

advertising