Sony | NW-A35 | Sony NW-A35 Walkman® cu sunet de înaltă rezoluție Instrucţiuni de utilizare

4-593-954-11(1) (RO)
Manual de instrucţiuni
RO
Notă
• Puteţi mări volumul după anularea alarmei şi a avertizării.
• După avertizarea iniţială, alarma şi avertizarea se repetă la intervale cumulate
de 20 de ore, pentru a vă indica că volumul este setat la un nivel dăunător
pentru urechi. Atunci când se întâmplă acest lucru, volumul este redus în mod
automat.
• În cazul în care volumul este setat la un nivel dăunător pentru urechi şi opriţi
dispozitivul Walkman, volumul este redus în mod automat la un nivel sigur
pentruurechi.
Capacităţi Bluetooth
Puteţi asculta muzica stocată pe Walkman de pe dispozitive audio
Bluetooth, cum ar fi căştile sau difuzoarele.
©2016 Sony Corporation
NW-A35/A35HN/A36HN/A37HN
Română
Despre manuale
1. Manual de instrucţiuni (acest manual)
2.
(Ghid de pornire)
Ghidul de pornire descrie următoarele:
• Instrucţiunile de bază pentru utilizarea dispozitivului WALKMAN®
• Modul de accesare a site-urilor Web de aplicaţii utile pentru PC
pe Internet
3. Ghid de asistenţă (document web pentru un PC/
smartphone) Ghidul de asistenţă conţine instrucţiuni
de utilizare mai detaliate, specificaţii şi adresa URL
a site-ului Web de asistenţă pentru clienţi etc.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa30/h_ww/
Deşi navigarea este gratuită, este posibil să vi se aplice
o taxă de comunicaţii, în conformitate cu contractul pe
care îl aveţi cu operatorul.
În funcţie de ţara/regiunea în care aţi achiziţionat dispozitivul Walkman,
este posibil ca unele modele să nu fie disponibile.
Note pentru utilizarea dispozitivului
Walkman
Notă pentru baterie
• Pentru a preveni deteriorarea bateriei, încărcaţi-o cel puţin o dată la şase luni.
Formatarea unui card microSD
Asiguraţi-vă că aţi citit instrucţiunile pentru carduri microSD din Ghidul
de asistenţă de pe Internet înainte de a stoca conţinut pe un card
microSD (nefurnizat).
Despre operarea volumului (doar pentru ţările/zonele
care aplică directivele europene şi din Coreea)
O alarmă (un semnal sonor) şi o avertizare [Check the volume level]
sunt menite să vă protejeze urechile, atunci când măriţi prima dată
volumul la un nivel care este dăunător pentru urechi. Puteţi revoca
alarma şi avertizarea atingând [OK] în caseta de dialog de avertizare.
Împerecherea (la prima utilizare a dispozitivului)
1. Setaţi dispozitivul audio Bluetooth în modul de împerechere.
(Consultaţi manualul de instrucţiuni al dispozitivului).
2. Atingeţi
-[
Settings] - [Connect to/Add Audio Device]
în [Bluetooth].
3. Atingeţi comutatorul Bluetooth pentru a activa funcţia Bluetooth.
4. Atingeţi [Add Device (Pairing)] pentru a porni împerecherea.
5. Selectaţi dispozitivul din lista de dispozitive împerecheate pentru
a stabili conexiunea Bluetooth.
După stabilirea conexiunii Bluetooth, se afişează [Connected.].
Se conectează (utilizări ulterioare)
1. Porniţi dispozitivul audio Bluetooth împerecheat şi setaţi-l în modul
standby.
2. Atingeţi
-[
Settings] - [Connect to/Add Audio Device]
în [Bluetooth].
3. Atingeţi comutatorul Bluetooth pentru a activa funcţia Bluetooth.
4. Selectaţi dispozitivul din lista de dispozitive împerecheate pentru
astabili conexiunea Bluetooth.
Se deconectează
1. Atingeţi
-[
Settings] - [Connect to/Add Audio Device]
în [Bluetooth].
2. Atingeţi numele dispozitivului de conectare în lista de dispozitive
împerecheate şi apăsaţi [OK] în caseta de dialog de deconectare.
Simptome şi remedii
Dispozitivul Walkman nu poate încărca bateria sau nu este
recunoscut pe computerul dvs.
• Cablul USB (furnizat) nu este conectat corespunzător la un conector
USB de pe computerul dumneavoastră. Deconectaţi cablul USB şi
conectaţi-l din nou.
• Lampa de încărcare de pe Walkman se aprinde în roşu în timp ce
bateria se încarcă şi se stinge atunci când încărcarea este finalizată.
• Atunci când utilizaţi dispozitivul Walkman pentru prima dată sau
dacă nu l-aţi utilizat o perioadă îndelungată de timp, poate dura
câteva minute pentru a fi recunoscut de computer. Verificaţi dacă
dispozitivul Walkman este recunoscut de computer după ce l-aţi
conectat la computer timp de aproximativ 10 minute.
• În cazul în care abordările enumerate mai sus nu reuşesc să
remedieze problema, opriţi complet computerul şi deconectaţi
dispozitivul Walkman. Apoi deconectaţi cablul de alimentare,
bateria şi orice alte elemente conectate la computer şi aşteptaţi
cinci minute. După descărcare, porniţi computerul din nou şi
reconectaţi dispozitivul Walkman.
(Continuare pe verso)
(Continuare de pe pagina frontală)
Conformitate şi informaţii
Informaţii referitoare la legi şi mărci comerciale
Pentru informaţii referitoare la legile, regulamentele şi drepturi de
marcă, consultaţi secţiunea „Informaţii importante” din software-ul
furnizat. Pentru a o citi, instalaţi software-ul furnizat pe computer.
Pentru a-l instala, deschideţi [WALKMAN] în sistemul de stocare al
dispozitivului Walkman, după conectarea la computer.
Utilizator Windows: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]
Utilizator Mac: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]
După instalarea software-ului, faceţi dublu clic pe comanda rapidă
sau pe pictograma alias de pe desktop.
Despre căştile intraauriculare
Căştile interne vă etanşează urechile. Prin urmare, reţineţi că există
riscul de vătămare a urechilor sau timpanelor dacă se aplică o presiune
puternică pe căştile interne sau dacă acestea sunt îndepărtate brusc
de pe urechi. După utilizare, asiguraţi-vă că scoateţi uşor căştile interne
din urechi.
Despre căşti
• Evitaţi redarea pe unitate la un volum atât de puternic încât redarea
prelungită v-ar afecta auzul.
• La un volum ridicat, este posibil ca sunetele exterioare să nu fie
auzite. Evitaţi ascultarea la unitate în situaţiile în care auzul nu
trebuie să fie afectat, cum ar fi, spre exemplu, în timpul condusul
sau mersului pe bicicletă.
• Deoarece căştile prezintă un design deschis, sunetele se aud în afara
acestora. Reţineţi să nu deranjaţi persoanele din apropiere.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii sunt
valabile doar în cazul echipamentelor vândute
în statele ce aplică directivele UE
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia
Cu privire la conformitatea produsului în UE: Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia
Pentru a preveni eventuala afectare a auzului, nu ascultaţi
la niveluri ridicate ale volumului pe perioade îndelungate.
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este
în conformitate cu cerinţele de bază şi cu alte prevederi relevante
ale Directivei 1999/5/CE. Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi
următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
• Nu demontaţi, deschideţi sau sfărâmaţi celulele secundare
sau bateriile.
• Nu expuneţi celulele sau bateriile la căldură sau foc.
Evitaţi depozitarea în lumină solară directă.
• În cazul unei scurgeri a celulei, nu lăsaţi lichidul să intre în contact
cu pielea sau ochii. În cazul în care s-a produs contactul, spălaţi
zona afectată cu cantităţi mari de apă şi consultaţi medicul.
• Celulele secundare şi bateriile trebuie să fie încărcate înainte de
utilizare. Consultaţi întotdeauna indicaţiile producătorului sau
manualul echipamentului pentru instrucţiuni corespunzătoare
privind încărcarea.
• După perioade prelungite de depozitare, poate fi necesar să încărcaţi
şi descărcaţi celulele sau bateriile de câteva ori pentru a obţine
performanţe maxime.
• Eliminaţi-le în mod corespunzător.
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
Download PDF

advertising