Sony | NSA-PF1 | Sony NSA-PF1 Instrucţiuni de utilizare

Sistem de boxe
Manual de instrucţiuni
NSA-PF1
© 2008 Sony Corporation
Prezentarea unui nou mod de audiţie.
Sunet, spaţiu şi materiale îmbinate pentru
a crea o experienţă nemaiîntâlnită până
acum de către auditoriu.
2
3
Audiţie plină de stil
Un design sofisticat însă flexibil, permite modificări rapide ale culorilor şi ale
texturii.
Pentru obţinerea unui aspect modern, îndepărtaţi cilindrul de piele naturală.
Puteţi schimba culoarea tubului de sticlă organică în funcţie de dispoziţia dvs.
Detaşarea cilindrului
Ridicaţi cilindrul şi glisaţi-l spre partea de sus a tublului de
sticlă.
Când cilindrul nu este utilizat, împingeţi stoper-ul pentru
a-l ascunde. Înaine de a monta la loc cilindrul, readuceţi
stoper-ul în poziţia iniţială.
4
stoper
5
Sunet omnidirecţional
Tubul de sticlă organică se comportă ca un dispozitiv ce acoperă un unghi de 360°, emiţând
în mod uniform şi egal sunetul în toate direcţiile, către toţi ascultătorii, indiferent de locul
unde este amplasat.
Datorită vibraţiilor întregului tub de sticlă organică,
boxa devine mai eficientă din punct de vedere
acustic comparativ cu boxele standard. Sunt
acoperite o arie vastă de poziţii de audiţie, fără a
fi impuse limitări ale înălţimii la care este aşezat
sistemul, ale distanţei de audiţie sau ale poziţiei.
Defectul sistemelor de boxe standard
actuale constă în dependenţa de poziţia de
amplasare a boxelor.
Poziţie de audiţie îngustată
Pentru a obţine un sunet superior
Aşezaţi boxa la distanţă de suprafeţe care pot vibra, cum ar fi pereţii.
6
7
Puterea unei boxe unice
Experimentaţi dinamismul unui spectacol în direct şi sesizaţi tehnica artistului prin intermediul
puternicelor vibraţii ale tubului de sticlă organică cu înălţimea de un metru.
Ilustrarea în culori a simulării acestor vibraţii, indică
modul în care rezonează întregul tub de sticlă
organică.
Amplitudine
Mare
Mică
Analiza vibraţiilor la 5 kHz
8
9
Părţi componente şi butoane : boxă
Butoanele şi mufele se află în partea de jos a boxei.
A
B
Comutator ]/1 (pornit/standby)
Porneşte/opreşte alimentarea.
Indicatorul cronometrului SLEEP.
Devine luminos şi de culoare roşie când
cronometrul este activ.
Indicatorii INPUT SELECT (ANALOG,
OPTICAL şi COAXIAL)
Sursa de intrare selectată devine luminoasă şi de culoare verde.
Indicatorul WIDE
Devine luminos şi de culoare portocalie
când este selectat efectul sonor “WIDE”.
C
D
E
F
Butoanele VOLUME +/–
Pentru ajustarea volumului sonor.
Mufa INPUT (intrare)
Pentru conectarea echipamentelor sursă
de semnal*.
Butonul INPUT SELECTOR
Selectează sursa de intrare pentru redare.
Mufa AC IN
Pentru conectarea cablului de alimentare
cu energie electrică.
Senzor pentru telecomandă
Recepţionează semnalul de la
telecomandă, din toate direcţiile.
* Când conectaţi un echipament care foloseşte o conexiune audio digitală, alegeţi pentru ieşirea
audio a acestuia varianta Stereo Linear PCM.
10
11
Părţi componente şi butoane : telecomandă
Pur şi simplu minunat.
A
]/1 (pornit/standby)
Porneşte/opreşte alimentarea.
B
SLEEP
Opreşte alimentarea după 60 de minute.
C
ANALOG / OPTICAL / COAXIAL Selectează sursa de intrare (analogic /
optic sau coaxial).
Permite ajustarea luminozităţii.
DIMMER
D
E
LIGHTING COLOR (Culoarea de Schimbă culoarea luminii emise (albastră,
portocalie sau violet deschis)
iluminare)
Ajustează nivelul sunetelor joase / înalte.
BASS / TREBLE
Varianta implicită este sunet uniform
(0dB). La fiecare apăsare se modifică
nivelul în următoarea ordine : + (sus), –
(jos), 0 dB (uniform).
NORMAL / WIDE
F
12
Butoanele VOLUME +/–
Permite ajustarea efectelor acustice :
• WIDE : este creată senzaţia unui sunet
mai amplu. Indicatorul luminos WIDE
devine de culoare portocalie.
• NORMAL : nici un efect
Pentru ajustarea volumului sonor.
13
ATENŢIE
• Pentru a reduce riscul de incendii sau de electrocutări, nu expuneţi aparatul la ploaie
sau umezeală.
• Nu amplasaţi aparatul în spaţii înguste, cum ar fi într-o bibliotecă sau într-un dulap.
• Pentru a preveni incendiile nu acoperiţi fantele de aerisire ale aparatului cu ziare, cu faţa
de masă sau cu draperii etc. şi nu puneţi lumânări aprinse pe acesta.
• Pentru a preveni pericolele de incendiu sau de electrocutare, nu aşezaţi pe aparat recipiente
care conţin lichide, cum ar fi o vază cu flori.
• Nu expuneţi bateriile (bateriile separat sau cele montate în aparat) la căldură prea mare,
cum ar fi la radiaţii solare directe, foc sau alte surse similare.
• Aparatul nu este decuplat de la reţea câtă vreme este cuplat la o priză, chiar dacă
echipamentul propriu-zis a fost oprit.
• Cuplaţi aparatul la o priză uşor accesibilă. Dacă remarcaţi vreun comportament anormal,
decuplaţi imediat ştecărul de la priză.
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanţie,
vă rugăm să apelaţi la adresa menţionată în documentele separate pentru service sau garanţie.
Notă pentru clienţii din Marea Britanie
Pentru protecţie, la acest echipament este adaptat un conector compatibil BS1363.
Dacă siguranţa acestuia se arde ea trebuie înlocuită cu o alta care prezintă aceleaşi caracteristici şi care
este aprobată de ASTA sau BSI pentru BS 1362 (marcată cu semnele sau ).
Dacă siguranţa prezintă un capac de protecţie detaşabil, nu uitaţi să-l puneţi la loc după înlocuirea
siguranţei. Nu folosiţi niciodată siguranţa fără capac. În cazul în care pierdeţi capacul, contactaţi cel
mai apropiat service Sony.
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în
Uniunea Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi
electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a
acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru
mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de
preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
14
Dezafectarea bateriilor (acumulatoarelor) uzate (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau pe ambalajul acesteia indică faptul că
respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să
îl dezafectaţi. Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri
dezafectând în mod corect acest produs. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. În cazul produselor care din motive de siguranţă, de asigurare a performanţelor
sau de integritate a datelor necesită conectarea permanentă a acumulatorului încorporat, acesta trebuie
înlocuit numai de personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l
la punctele de colectare stabilite pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă a
acumulatorului şi să le duceţi la punctele de colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local,
serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Pentru clienţii din Marea Britanie, Irlanda, Malta şi Cipru
Folosiţi cablul de alimentare de tip A.
Din motive de siguranţă, cablul de alimentare tip B nu
este destinat ţărilor / regiunilor mai sus menţionate şi
din acest motiv nu trebuie utilizat.
Avertizare
Nici unul dintre aceste modele de cabluri de alimentare nu trebuie utilizat în Elveţia şi în
Liechtenstein
Pentru clienţii din următoarele regiuni
Pentru alte ţări ce aparţin Zonei Economice Europene, folosiţi cablul de alimentare de tip B.
În legătură cu cablul de alimentare
Cablul de alimentare furnizat trebuie să fie utilizat numai pentru acest echipament (NSA-PF1). Nu îl
utilizaţi pentru alte aparate.
15
În legătură cu poziţia plăcuţei cu denumirea produsului
Plăcuţa pe care este inscripţionată denumirea produsului
se află pe suportul cilindric de aluminiu (când manşonul
de piele este montat, plăcuţa nu este vizibilă).
Plăcuţa cu denumirea
produsului
Introducerea bateriilor în telecomandă
Introduceţi două baterii R03 (mărimea AAA) orientând
corect polarităţile 3 şi # ale bateriilor în funcţie de
marcajele din interiorul compartimentului.
• Nu lăsaţi telecomanda într-un loc extrem de călduros
sau unde umiditatea este foarte mare.
Folosiţi o monedă etc.
• Aveţi grijă să nu pătrundă obiecte străine în interiorul
pentru deblocare
telecomenzii, mai ales atunci când înlocuiţi bateriile.
• Folosirea greşită a bateriilor poate conduce la scurgerea
lichidului coroziv din baterii sau la deteriorarea
acestora.
– Nu folosiţi baterii noi împreună cu baterii vechi şi nu utilizaţi simultan baterii de tipuri diferite.
– Nu încercaţi să încărcaţi bateriile.
– Dacă nu intenţionaţi să folosiţi telecomanda o perioadă îndelungată de timp, scoateţi bateriile din
aceasta.
– Evitaţi să atingeţi lichidul scurs din baterii. Ştergeţi-l cu grijă înainte de a introduce noi baterii în
telecomandă.
• Nu expuneţi direct senzorul pentru telecomandă la radiaţii solare sau la lumina emisă de corpurile
de iluminat deoarece poate fi afectată funcţionarea telecomenzii.
16
Măsuri de precauţie
La deplasarea aparatului
• Aparatul trebuie deplasat de două sau mai multe persoane.
• Prindeţi secţiunea de aluminiu de la bază.
• Nu apucaţi de tubul de sticlă organică.
• Nu împingeţi aparatul către alte obiecte.
Note privind tubul de sticlă organică
La acest aparat este folosită sticlă organică. Utilizarea incorectă poate conduce la deteriorarea sticlei, la
accidentări grave sau la pierderea vederii. Pentru a preveni accidentele, ţineţi seama de următoarele:
• Evitaţi contactele puternice
Nu scăpaţi şi nu ciocniţi tubul de sticlă cu nimic. Sticla se va sparge chiar dacă impactul este uşor.
• Evitaţi spargerea sticlei
O crăpătură sau o ciobire uşoară a sticlei poate conduce la spargerea acesteia. Este posibil ca sticla
să nu se spargă imediat după impact, însă se poate sparge în mod neaşteptat, ulterior. Dacă observaţi
o crăpătură sau o ciobire cât de fină, consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
• Evitaţi variaţiile mari de temperatură
Sticla organică nu este rezistentă la temperatură. Nu aşezaţi obiecte fierbinţi deasupra sau obiecte
care să închidă tubul de sticlă. O variaţie mare de temperatură poate conduce la spargerea sticlei.
Note privind deplasarea tubului de sticlă organică
• Evitaţi frecarea tubului de sticlă. Pentru a îndepărta praful de pe acesta, folosiţi o pensulă moale sau
cu un pămătuf de pene moi, după care ştergeţi tubul de sticlă organică cu materialul textil de curăţat
care v-a fost furnizat. Nu folosiţi perii sau burete de curăţat.
• Îndepărtaţi amprentele digitale sau picăturile de ulei suflând aer cald pe sticlă şi apoi ştergând locul
respectiv cu materialul textil furnizat.
• În cazul unor pete sau marcaje persistente, folosiţi o bucată de pânză moale, uşor umezită în apă
călduţă cu săpun.
• Pentru a evita deteriorarea finisajului suprafeţei, nu folosiţi pentru curăţare detergenţi, tiner, benzină
sau alcool.
• Nu demontaţi aparatul deoarece se poate acumula praful în interiorul tubului de sticlă.
Pentru a evita deteriorarea aparatului
• Nu demontaţi şi nu modificaţi aparatul.
• Reduceţi volumul la minim înainte de a porni / opri aparatul sau de a schimba sursa de intrare a
semnalului.
• Nu folosiţi la intrare următoarele tipuri de semnale continue :
– zgomot alb de la surse FM,
– semnale continue de înaltă frecvenţă, cum ar fi cele de la instrumente electronice,
– semnale cu nivel ridicat şi de înaltă frecvenţă, transmise în mod obişnuit de casetofoane, în timpul
operaţiei de rulare rapidă înainte.
Note privind lumina emisă de tubul de sticlă organică
• Nu priviţi în mod direct sursa de lumină.
17
Soluţionarea defecţiunilor
Dacă întâlniţi vreuna dintre următoarele dificultăţi în timpul utilizării sistemului, folosiţi ghidul de
soluţionare a problemelor pentru a remedia disfuncţionalitatea înainte de a solicita efectuarea de
reparaţii. Dacă problema persistă, consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Sistemul nu emite nici un sunet
Alimentarea sistemului este oprită.
b Verificaţi alimentarea sistemului.
Nu este corect conectat echipamentul de redare.
b Verificaţi dacă este corect conectat echipamentul.
Volumul sonor este redus.
b Verificaţi nivelul volumului sonor emis de sistem.
Nu a fost selectată sursa de intrare pentru sistem.
b Selectaţi corect sursa de intrare de semnal pentru sistem.
Pentru un echipament conectat digital nu este stabilită varianta Linear PCM.
b Verificaţi dacă pentru echipamentul conectat digital este stabilită varianta Linear PCM.
Se aude un bâzâit sau zgomot
Echipamentul de redare nu este corect conectat.
b Verificaţi dacă este corect conectat echipamentul de redare.
Echipamentele audio sunt plasate în apropierea altor componente care produc zgomot
(televizoare etc.).
b Aşezaţi echipamentele audio la distanţă mai mare de televizor etc.
Pe ecranul TV apar neregularităţi de culoare.
b Îndepărtaţi sistemul de televizor.
Cele trei indicatoare INPUT SELECT clipesc simultan.
b Opriţi sistemul, decuplaţi cablul de alimentare şi consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
18
Specificaţii
Sistem de boxe
boxă activă cu 3 căi
Boxe
woofer : 13 cm tip con
registru mediu : 7 cm tip con
tweeter : tip sticlă organică
Tip de carcasă
bas reflex
Domeniu de frecvenţe
50 Hz ÷ 20 kHz
Intrări
Analogică
Linie (mufă pin stânga / dreapta)
Digitală
COAXIALĂ (mufă pin)
OPTICĂ (TOS)
Linear PCM 2 canale (32 ; 44,1 ; 48 ; 96 kHz / 16 biţi, 24 biţi)
Caracteristici generale
Cerinţe privind alimentarea
220 ÷ 240 V c.a., 50 / 60 Hz
Consum de putere
85 W
0,3 W (mod standard)
Dimensiuni (L×Î×A)
aprox. 325 mm × 1845 mm × 325 mm
Masă (aprox.)
12,5 kg
Accesorii furnizate
cablu de alimentare (2)
pânză de curăţare (1)
telecomandă (1)
baterii R03 (dimensiunea AAA) (2)
manual de instrucţiuni
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.
19
Download PDF