Sony | SA-CRW55 | Sony SA-CRW55 Instrucţiuni de utilizare

Sistem de boxe
Manual de instrucţiuni
RO
SA-CRW55 /
SA-CRW33
© 2009 Sony Corporation
ATENŢIE
Pentru a preveni incendiile şi şocurile electrice,
nu expuneţi aparatul la ploaie şi la umezeală.
Pentru a preveni incendiile, nu acoperiţi fantele
de aerisire ale aparatului cu ziare, cu faţa de masă,
cu draperii etc.
Nu aşezaţi pe aparat flăcări deschise, de exemplu
lumânări aprinse.
Pentru a reduce riscul de incendiu şi electrocutări,
nu expuneţi acest aparat la stropire cu apă sau
udare şi nu aşezaţi pe aparat recipiente ce conţin
lichide (cum ar fi vazele cu apă).
Nu aşezaţi aparatul în spaţii închise şi strâmte,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.
Deoarece ştecărul este utilizat pentru a deconecta
aparatul de la reţea, aveţi grijă să cuplaţi sistemul
la o priză de perete uşor accesibilă. În cazul
în care constataţi un comportament anormal,
decuplaţi imediat ştecărul de la priza de perete.
Aparatul nu este deconectat de la sursa de curent
alternativ (reţea) atât timp cât este în priză, chiar
dacă echipamentul propriu-zis este oprit.
Notă pentru clienţi : următoarele
informaţii sunt valabile numai pentru
echipamentele comercializate în ţări
în care se aplică Directivele Uniunii
Europene
Producătorul acestui sistem este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
servicii sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm
să apelaţi la adresa menţionată în documentele
separate pentru service sau garanţie.
2
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
• Înainte de a acţiona subwoofer-ul, aveţi grijă
ca tensiunea de funcţionare a acestuia să fie
aceeaşi cu tensiunea reţelei locale, de la care
este alimentat.
• Dacă subwoofer urmează să nu fie utilizat o
perioadă îndelungată de timp, decuplaţi-l de la
priza de perete. Pentru aceasta apucaţi şi trageţi
de ştecăr. Nu trageţi niciodată de cablu.
• Dacă în subwoofer pătrunde vreun lichid sau
vreun obiect decuplaţi adaptorul de reţea şi
supuneţi echipamentul verificării de către o
persoană calificată, înainte de a-l mai utiliza.
• Cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit
numai la un service specializat.
• Amplasaţi sistemul astfel încât cablul de
alimentare să poată fi decuplat rapid de la
priză, îndată ce este sesizată vreo problemă.
Cu privire la funcţionare
• Evitaţi folosirea continuă a sistemului de boxe
la o putere care să depăşească puterea de intrare
maximă acceptată de acesta.
• Dacă polaritatea conexiunilor boxelor nu este
corectă, tonurile joase vor fi slabe şi poziţia
diverselor instrumente va fi neclară.
• Contactul dintre porţiunile dezizolate ale
cablurilor boxelor de la terminale poate conduce
la producerea de scurtcircuite.
• Înainte de conectare, opriţi amplificatorul pentru
a evita deteriorarea sistemului de boxe.
• Volumul nu trebuie mărit până la nivelul la care
apar distorsiuni.
• Nu încercaţi să desfaceţi carcasa sau să scoateţi
boxele din interior ori să demontaţi grilajul
acestora.
• Nu apăsaţi, intenţionat sau din greşeală, protecţia
împotriva prafului.
Asamblare
Dacă apar neregularităţi de culoare
la imaginile unui televizor aflat în
apropiere
Boxa centrală este ecranată magnetic pentru a
putea fi amplasată în apropierea televizorului. Cu
toate acestea, la anumite tipuri de televizoare, este
posibil să fie sesizate neregularităţi de culoare.
Cum boxele pentru efect de învăluire (surround)
nu sunt ecranate magnetic, vă recomandăm să le
îndepărtaţi de televizor.
Dacă observaţi neregularităţi de
culoare...
c Opriţi alimentarea televizorului, apoi reporniţi-o
după 15 ÷ 30 de minute.
Ataşarea suporturilor de
amortizare
Aveţi grijă să montaţi suporturile de amortizare:
A La boxa centrală
Suporturi de amortizare mici
B La subwoofer
Dacă observaţi din nou neregularităţi de
culoare...
c Îndepărtaţi boxele mai mult de aparatul TV.
Dacă se aude zgomot
c Repoziţionaţi boxele sau reduceţi volumul
sonor de la amplificator.
Suporturi de amortizare mari
Cu privire la amplasarea boxelor
• Nu aşezaţi boxele în poziţie înclinată.
• Nu amplasaţi boxele :
– în locuri unde este prea cald sau prea frig,
– în spaţii cu mult praf sau murdărie,
– unde umiditatea este ridicată,
– în locuri supuse la vibraţii,
– în locuri unde este supus la radiaţii solare
directe.
• Aveţi grijă când amplasaţi boxele pe podele
care au fost special tratate (ceruite, lustruite,
date cu lac etc.) deoarece suprafaţa acestora se
poate decolora sau păta.
• Aveţi grijă să evitaţi accidentarea prin lovirea
de colţurile subwoofer-ului.
Montarea boxelor pentru efect de
învăluire pe perete (C)
1
Pregătiţi şuruburile (nu sunt furnizate)
care sunt adecvate pentru orificiile aflate
în partea din spate a boxelor pentru efect
de învăluire (surround).
C-1
Şurub (nu este furnizat)
mai mult de 4 mm
mai mult de 30 mm
Cu privire la curăţare
Curăţaţi carcasa cu ajutorul unei bucăţi de pânză
uşor umezite într-o soluţie slabă de detergent
sau apă. Nu folosiţi nici un fel de substanţă
abrazivă, de praf de curăţat sau de solvenţi, cum
ar fi alcoolul sau benzina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de
acest sistem, vă rugăm să consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
Orificiu aflat
în partea din
spate a boxei
surround
Continuare l
3
2 Prindeţi şurubul de perete. Şurubul trebuie
să pătrundă în perete pe o adâncime
cuprinsă între 7 mm şi 10 mm.
Pentru o mai mare flexibilitate în poziţionarea
boxelor, folosiţi suporturile opţionale de boxe,
tip WS-FV11, WS-FV10D (disponibile doar în
anumite ţări).
Înainte de a monta suporturile pentru boxe, aveţi
grijă să detaşaţi şurubul A (D) de la boxă şi să
îl folosiţi la instalare.
C-2
de la 7 mm la 10 mm
D
3 Agăţaţi boxele de şuruburi.
C-3
Montarea boxelor pentru efect de
învăluire pe suporturi opţionale
(nu sunt furnizate)
Şurub A
Orificiu în partea
din spate al boxei
de surround
Pentru detalii legate de montarea suporturilor
pentru boxe, consultaţi manualul de instrucţiuni
furnizat pentru acestea.
Note
• Când folosiţi suporturile opţionale pentru boxe,
nu vă sprijiniţi şi nu vă agăţaţi de boxe, deoarece
acestea se pot dărâma.
• Aşezaţi sistemul de boxe pe o suprafaţă plană
şi rigidă.
Note
• Utilizaţi şuruburi adecvate pentru materialul
din care este construit peretele şi pentru
rezistenţa acestuia. Deoarece pereţii de rigips
sunt deosebit de fragili, prindeţi şuruburile de
într-un loc în care peretele este susţinut de o
grindă de lemn. Montaţi boxele pe un perete
vertical, plat şi întărit.
• Contactaţi un magazin specializat sau un
instalator pentru a solicita informaţii cu privire
la materialul din care este construit peretele sau
la tipurile de şuruburi ce trebuie utilizate.
• Firma Sony nu este responsabilă pentru
accidentele sau deteriorările cauzate de o
montare inadecvată, de rezistenţa insuficientă a
peretelui, de montarea incorectă a şuruburilor,
de calamităţi naturale etc.
4
Conectarea sistemului
Aveţi grijă să opriţi alimentarea amplificatorului şi a subwoofer-ului înainte de a realiza vreo
conexiune.
Conectaţi boxa centrală şi pe cele pentru efect de învăluire (surround) la mufele de ieşire ale unui
amplificator şi folosiţi conectorul LINE IN al subwoofer-ului pentru cuplarea acestuia la amplificator
(E).
Notă
• Evitaţi folosirea continuă a sistemului de boxe la o putere care să depăşească puterea de intrare
maximă acceptată a acestuia.
E
Subwoofer
Boxă centrală
Amplificator
Cablu lung
Cablu lung
Boxă
surround
(dreapta)
Boxă
surround
(stânga)
Note (F)
• Aveţi grijă ca bornele pozitivă (+) şi negativă (–) ale boxelor să corespundă
mufelor plus (+) şi minus (–) ale amplificatorului.
• Aveţi grijă ca toate conexiunile să fie ferme. Contactul dintre porţiunile
dezizolate ale cablurilor boxelor de la terminale poate conduce la
producerea de scurtcircuite.
• Conectaţi cablul de alimentare al subwoofer-ului la o priză de perete.
• Pentru detalii legate de conectarea amplificatorului, consultaţi manualul
de instrucţiuni furnizat împreună cu acesta.
F
Observaţie
• Cablurile negre sau cele cu dungi negre sunt de polaritate negativă (–)
şi trebuie să fie conectate la bornele negative (–) ale boxelor.
5
Poziţionarea boxelor
Amplasarea fiecărei boxe (G)
Fiecare boxă trebuie să fie orientată cu partea
frontală spre poziţia de audiţie. Se va obţine un
efect de învăluire mai bun dacă toate boxele
sunt aşezate la distanţă egală de poziţia în care
se află ascultătorul.
Plasaţi subwoofer-ul într-una din părţile laterale
ale televizorului.
Aşezaţi boxa centrală în partea de sus, centrală
a aparatului TV.
Amplasarea boxelor pentru efect de învăluire
(surround) depinde mult de configuraţia camerei
în care se află sistemul. Boxele de surround pot
fi plasate puţin în spatele poziţiei de audiţie.
G
Boxă centrală
Subwoofer
Boxă de surround
(stânga)
Boxă de surround
(dreapta)
Amplasarea boxei centrale (H)
Aşezaţi boxa centrală deasupra televizorului,
având grijă să fie complet orizontală.
Folosiţi neapărat suporturile de amortizare care
trebuie ataşate în partea de jos a boxei.
H
Suporturi
de amortizare
6
Reglarea
amplificatorului
Când conectaţi un amplificator cu decodoare
interne multicanal, trebuie să folosiţi meniurile
de configurare ale amplificatorului pentru a
ajusta parametrii sistemului dvs. de boxe.
Consultaţi tabelul de mai jos pentru a afla
reglajele adecvate. Pentru detalii legate de
procedura de reglare, consultaţi manualul de
instrucţiuni al amplificatorului.
Reglarea boxelor
Pentru
Boxe frontale
(nu sunt furnizate)
Boxa centrală
Boxe pentru efect de
învăluire (surround)
Subwoofer
Alegeţi varianta
SMALL
SMALL
SMALL
ON (sau YES)
Dacă folosiţi amplificatorul cu frecvenţă de
separare (crossover) reglabilă, se recomandă
să alegeţi 150 Hz (sau o valoarea apropiată de
aceasta) ca frecvenţă de separare (crossover)
pentru boxele centrală şi de surround.
Ascultarea sunetului (I)
Mai întâi, diminuaţi volumul de la amplificator.
Volumul trebuie redus la minim înainte să înceapă
redarea de la sursa de semnal.
Pornirea şi oprirea automată a
alimentării
— Funcţia de pornire / oprire automată
1 Porniţi amplificatorul şi selectaţi sursa de
(J)
Dacă subwoofer-ul este pornit (de ex. indicatorul
POWER devine luminos şi de culoare verde)
şi nu există semnal de intrare timp de câteva
minute, indicatorul POWER se modifică,
devenind roşu şi subwoofer-ul trece în modul
economic de funcţionare. Câtă vreme aparatul
se află în acest mod, dacă este recepţionat un
semnal la intrare, subwoofe-ul va porni automat
(funcţia de pornire / oprire automată).
Pentru a opri această
facilitate, deplasaţi
comutatorul POWER SAVE,
aflat în partea din spate a
aparatului, în poziţia OFF.
semnal.
2 Apăsaţi butonul POWER de pe panoul aflat
în partea din spate a subwoofer-ului.
Subwoofer-ul porneşte şi indicatorul de
alimentare (POWER) de pe panoul frontal al
acestuia devine luminos şi de culoare verde.
I
Indicator POWER
3 Porniţi redarea semnalului de la sursă.
Note (F)
• Nu trebuie niciodată să stabiliţi tonul de
comandă al amplificatorului (BASS - başi,
TREBLE - înalte etc.), să reglaţi ieşirea
egalizorului la un nivel înalt sau să introduceţi
curbe sinus de 20 Hz sau de 50 Hz înregistrate
pe un disc de testare disponibil în comerţ şi nici
sunete speciale (sunete joase de la instrumente
muzicale electronice, zgomot de la un disc
analogic de vinil, sunete cu başii neobişnuit de
intenşi etc.), la un nivel ridicat la acest aparat.
Oricare dintre aceste variante poate conduce la
deteriorarea boxelor.
Când este redat un disc special ce conţine başi
anormal intensificaţi, pe lângă sunetul original
poate fi generat zgomot. Reduceţi nivelul
sunetului într-un astfel de caz.
• Semnalul de ieşire de la subwoofer (semnal
DOLBY digital) provenit de la un procesor
digital de surround comercializat separat, este
stabilit mai mare de 10 dB de compania Dolby
Laboratories Licensing. În cazul utilizării
obişnuite, ajustaţi nivelul de subwoofer.
• Dacă reduceţi prea mult nivelul volumului
de la amplificator, este posibil să fie activată
funcţia de oprire / pornire automată care să
treacă subwoofer-ul în modul economic de
funcţionare.
7
Ajustarea sunetului
Puteţi ajusta sunetul de la subwoofer pentru a-l adapta sonorului produs de boxele frontale.
Intensificarea sunetului başilor va face ca atmosfera sonoră să fie mai impresionantă.
1 Ajustaţi frecvenţa de tăiere (K).
Rotiţi butonul de comandă CUT OFF FREQ, în funcţie de frecvenţele de reproducere ale boxelor
dvs. frontale. Când efectuaţi reglajul, consultaţi informaţiile următoare :
1 Boxe obişnuite de dimensiuni foarte mici :
4 - 5 cm diametru
2 Boxe obişnuite de mici dimensiuni :
6 - 8 cm diametru
K
3 Boxe obişnuite de dimensiune medie :
9 - 15 cm diametru
4 Boxe obişnuite de mari dimensiuni :
16 - 24 cm diametru
5 Boxe obişnuite de dimensiuni foarte mari :
peste 25 cm diametru.
Pentru a profita pe deplin de funcţia Convertor de nivel scăzut
La redarea unor semnale LFE, Dolby Digital sau DTS, vă recomandăm să alegeţi pentru butonul
CUT OFF FREQ valoarea 200 Hz (maxim) pentru a obţine cele mai bune performanţe de la
funcţia Convertor de nivel scăzut.
2 Ajustaţi nivelul volumului de la subwoofer (L).
Rotiţi butonul LEVEL pentru a face să se audă sunetul de başi
puţin mai mult ca înainte. Pentru a mări volumul, rotiţi butonul
în sens orar. Pentru a descreşte volumul, butonul trebuie rotit
în sens antiorar.
L
Nivel
3 Redaţi melodia sau filmul dvs. preferat.
Se realizează acordul pe vocile masculine, vocile care conţin başi fiind cele mai adecvate pentru
realizarea reglajului. Stabiliţi pentru volumul boxelor frontale nivelul obişnuit.
4
Selectaţi polaritatea fazei (M).
Folosiţi selectorul de fază (PHASE) pentru a stabili polaritatea
fazei.
M
Fază
5 Repetaţi paşii de la 1 la 4 pentru a alege variantele care corespund preferinţelor
dumneavoastră.
După ce aţi reglat convenabil subwoofer-ul, folosiţi butonul VOLUME de la amplificator pentru
a adapta volumul subwoofer-ului la cel stabilit pentru restul boxelor. Nu este necesar să ajustaţi
reglajele subwoofer-ului când modificaţi nivelul volumului de la amplificator.
8
Note
• Anumite funcţii ale amplificatorului destinate
intensificării sunetului este posibil să cauzeze
distorsiuni la subwoofer. Dacă apare un astfel
de inconvenient, opriţi funcţiile respective.
• Pentru a beneficia de un sunet de înaltă
calitate, nu măriţi prea mult volumul sonor la
subwoofer.
• Dacă sunetul prezintă distorsiuni când activaţi
o facilitate de intensificare a başilor de la
amplificator (cum ar fi D.B.F.B., GROOVE,
egalizorul grafic etc.) opriţi intensificarea
başilor şi ajustaţi sunetul.
• Nu rotiţi complet butonul LEVEL deoarece
este posibil ca sunetele de frecvenţe joase să
devină prea slabe. În plus, este posibil să se
audă zgomote ciudate.
• Alegând una dintre variantele NORMAL sau
REVERSE cu ajutorul selectorului PHASE,
acesta va inversa polaritatea şi se va putea
asigura o mai bună reproducere a başilor în
anumite spaţii de audiţie (în funcţie de tipul de
boxe frontale folosite, de poziţia subwooferului şi de reglarea frecvenţei de tăiere). Poate
fi de asemenea modificată lărgimea sunetului
(extins sau îngust) precum şi efectul produs de
atmosfera sonoră. Selectaţi configurarea care
asigură sonorul preferat când ascultaţi aflându-vă în poziţia dvs. obişnuită.
Stabilirea poziţiei pentru selectorul
de tensiune (numai pentru modelele
dotate cu selector de tensiune) (N)
Verificaţi dacă selectorul de tensiune aflat în
partea din spate a subwoofer-ului este în poziţia
corespunzătoare tensiunii din reţeaua locală.
Dacă selectorul nu este adecvat poziţionat,
deplasaţi-l în poziţia corectă cu ajutorul unei
şurubelniţe, înainte de a conecta cablul de
alimentare la priză.
N
Soluţionarea
problemelor
Dacă întâlniţi vreo problemă legată de sistemul
dvs. de boxe, verificaţi lista următoare şi aplicaţi
măsurile indicate. Dacă problema persistă,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Nu se aude nici un sunet de la sistemul
de boxe.
• Verificaţi dacă sunt corect realizate toate
conexiunile.
• Verificaţi dacă nivelul volumului de la
amplificator este reglat corespunzător.
• Rotiţi butonul LEVEL de la subwoofer în
sens orar pentru a mări volumul.
• Verificaţi dacă selectorul de surse al
amplificatorului este în poziţia dorită.
• Verificaţi dacă sunt conectate căştile şi
deconectaţi-le dacă este cazul.
Sunetul emis de subwoofer este
distorsionat.
• Verificaţi dacă la amplificator a fost activată
vreo facilitate de intensificare a sunetului,
iar în caz afirmativ, opriţi-o.
• Stabiliţi pentru frecvenţa de tăiere (CUT OFF
FREQ) o valoare cât mai ridicată atunci când
este redată o sursă Dolby Digital.
Boxele emit un zgomot sau un fâşâit
puternic.
• Verificaţi dacă sunt corect realizate toate
conexiunile.
• Verificaţi dacă echipamentele audio se află la
distanţă suficient de mare de televizor.
Sunetul s-a oprit brusc.
• Verificaţi dacă sunt corect realizate
conexiunile. Capetele dezizolate ale
cablurilor boxelor pot genera scurtcircuite în
cazul în care intră în contact unele cu altele.
Realizaţi în mod corect conexiunile.
9
Specificaţii
SA-CRW55 / SA-CRW33
Boxe pentru efect de învăluire (surround)
SS-SR5 / SS-SR33
Sistem de boxe
registru complet, bass reflex
Unităţi de boxe
70 mm, tip con
Impedanţa nominală : 8 ohmi
Capacitatea puterii admise
Puterea de intrare maximă : 100 W
Nivel de sensibilitate
85 dB (1 W, 1 m)
Domeniul de frecvenţe
între 150 Hz şi 20 000 Hz
Dimensiuni (L×Î×A)
aproximativ 87 × 215 × 95 mm
inclusiv grilajul frontal
Masa : aproximativ 0,9 kg
Boxă centrală SS-CN5 / SS-CN33
Sistem de boxe
registru complet, bass reflex,
ecranată magnetic
Unităţi de boxe
70 mm, tip con × 2
Impedanţa nominală : 8 ohmi
Capacitatea puterii admise
Puterea de intrare maximă : 100 W
Nivel de sensibilitate
85 dB (1 W, 1 m)
Domeniul de frecvenţe
între 150 Hz şi 20 000 Hz
Dimensiuni (L×Î×A)
aproximativ 430 × 97 × 95 mm
inclusiv grilajul frontal
Masa : aproximativ 1,6 kg
Subwoofer SA-W55 / SA-W33
Sistem de boxe
subwoofer activ, bass reflex
Unităţi de boxe : 250 mm, tip con
Domeniul de frecvenţe
între 28 Hz şi 200 Hz
Frecvenţa de tăiere pentru domeniul
frecvenţelor înalte
între 50 Hz şi 200 Hz
Selector de fază (Phase)
NORMAL, REVERSE
Puterea RMS continuă la ieşire
• modelul pentru America de Sud :
90 W (6 ohmi 80 Hz, 10% THD)
• alte modele :
100 W (6 ohmi 80 Hz, 10% THD)
Intrare
LINE IN (mufă pin de intrare)
Caracteristici generale
Cerinţe privind alimentarea
• modelul pentru America de Nord :
120 V c.a., 60 Hz
• modelul pentru America de Sud :
120/220/240 V c.a., 50/60 Hz
• modelul pentru Europa :
230 V c.a., 50/60 Hz
Consum de putere : 70 W
Dimensiuni (L/Î/A) (inclusiv grilajul frontal) :
aprox. 350 × 350 × 350 mm
Masă : aprox. 10 kg
Accesorii furnizate :
– Cablu pentru boxe - scurt (1),
– Cablu pentru boxe - lung (2)
– Cablu de conectare audio (1)
– Suporturi de amortizare - mici (4)
– Suporturi de amortizare - mari (4)
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.
• Consumul de putere în standby : 0,3 W
• La anumite plăci cu circuite imprimate nu au fost folosiţi inhibitori de combustie cu halogeni.
10
11
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising