Sony | SS-TBL700 | Sony SS-TBL700 Instrucţiuni de utilizare

Sistem de difuzoare
Instrucţiuni
SS-TBL700
© 2008 Sony Corporation
Tipărit în Japonia
Accesorii
Difuzor
Placă de bază
Adaptor de susţinere a suportului
Şurub M5x8
Şurub M4x12
2RO Pentru detalii privind utilizarea
ale televizorului.
şi
, consultaţi instrucţiunile de utilizare
Cu privire la siguranţă
Acest produs este un sistem de difuzoare sub formă de suport pentru masă,
proiectat pentru utilizarea cu un televizor Sony.
Produsele Sony sunt concepute având în vedere în permanenţă siguranţa.
Utilizarea incorectă poate provoca vătămări grave, prin arsuri sau şocuri
electrice. Aveţi grijă să respectaţi următoarele măsuri de precauţie, pentru a
preveni astfel de accidente.
Atenţie
•
Dacă instalarea nu este efectuată corect, televizorul poate cădea. Pentru
mai multe detalii privind instalarea, utilizarea şi precauţiile, consultaţi
manualul de utilizare al televizorului.
• Nu folosiţi produsul dacă este deteriorat şi luaţi legătura cu distribuitorul
Sony, pentru reparaţii.
• La instalarea difuzorului deconectaţi cablul de alimentare de la televizor.
Produse specificate
Acest produs este proiectat pentru a fi utilizat împreună cu televizorul digital
color LCD KDL-40ZX1. (În septembrie 2008)
3RO Note cu privire la utilizare
Modul de curăţare a difuzorului
• Ştergeţi carcasa cu o lavetă moale, uşor umezită cu săpun.
• Nu utilizaţi produse chimice cum ar fi alcoolul, neofalina sau diluanţii,
deoarece pot strica suprafaţa difuzorului.
Observaţii cu privire la instalare
• Înainte de a fixa placa de bază de difuzor, scoateţi folia de protecţie a plăcii
de bază.
• Consultaţi instrucţiunile de operare furnizate împreună cu televizorul, pentru
informaţii privind instalarea televizorului.
Reciclarea echipamentelor electrice şi electronice uzate (aplicabil în
ţările Uniunii Europene şi în alte ţări din Europa de Est cu sisteme de
colectare diferenţiate)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică faptul că produsul
respectiv nu trebuie tratat ca un deşeu menajer. Acest produs trebuie predat
la punctele de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că debarasarea de acest produs se realizează în
mod corect, puteţi împiedica eventualele consecinţe negative asupra mediului
şi sănătăţii umane. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. Pentru detalii suplimentare referitoare la reciclarea acestui
produs, contactaţi autorităţile locale, serviciul local de evacuare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care aţi cumpărat produsul.
Acest produs este fabricat de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075, Japonia. Reprezentantul Autorizat pentru EMC şi siguranţa
produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germania. Pentru reparaţii sau garanţie, vă rugăm să comunicaţi
aceste probleme la adresele prevăzute în documentele separate de service
sau garanţie.
Specificaţii
Difuzoarele
Interval complet:
3 cm (4)
Woofer:
5,8 × 9 cm (1)
Impedanţa:
8 ohmi (interval complet), 4 ohmi (woofer)
Puterea maximă de alimentare:
6W + 6W (interval complet) + 12 W (woofer)
Dimensiuni (lăţime/înălţime/grosime) (aprox.):
41,5 × 18,3 × 41,5 cm
Masa:
3,8 kg
4RO 
Download PDF