Sony | SA-VS130H | Sony SA-VS130H VS130H 5.1ch ready speaker system Instrucţiuni de utilizare

Boxele surround: În funcție de configurația încăperii.
4 - 182 - 539 - 11 (1)
Sistem de boxe
Home Theatre
SA - VS130H
Boxele surround pot fi amplasate oriunde între pozițiile (
un exemplu de poziționare a boxelor.
SA - WVS 350 (subwoofer)
) și pozițiile (
). Vezi în ilustrația
Cablarea sistemului ( )
Înainte de legarea tuturor componentelor, asigurați-vă că alimentarea lor cu energie electrică
este întreruptă (inclusiv în cazul subwooferului).
Conectați boxele la terminalele de ieșire pentru boxe ale unui amplificator. Imaginea reprezintă
un exemplu al modului în care boxele pot fi conectate la amplificator.
Pentru detalii referitoare la conectarea cu amplificatorul, consultați instrucțiunile de utilizare ale
acestuia.
Sistem
subwoofer activ
Unități
woofer: 150 mm (x2), con
Tip carcasă
Bass reflex, încărcat acustic
Gama de frecvențe reproduse 28 Hz - 200 Hz
Ieșire putere continuă RMS 150 W (6 ohmi 100 Hz, 10%
DAT)
Intrări
LINE IN (mufă jack)
Conectarea boxelor ( )
Informații generale
Reglarea amplificatorului
Accesorii furnizate
Alimentare
220 - 230 V AC, 50 / 60 Hz
• Asigurați-vă că terminalele (+) și (-) ale boxelor sunt conectate la terminalele (+) și (-) ale
Consum
90 W / sub 0,9 W (standby)
amplificatorului.
Dimensiuni (l x î x a) Aproximativ 197 mm x 410 mm
• Asigurați-vă că toate conexiunile sunt ferme. Contactul între cablurile boxelor poate duce la
x 505 mm, incluzând grila
scurtcircuit.
frontală
• Asigurați-vă că ați strâns bine toate șuruburile de pe terminalele boxelor, deoarece șuruburile
Greutate
Aproximativ 13 kg
slăbite pot genera zgomot nedorit.
© Sony Corporation. Tipărit în China La conectarea cu un amplificator dotat cu decodoare interne multicanal (Dolby Digital, DTS, etc.),
Cablu audio de conectare (1)
se recomandă utilizarea meniurilor de configurare ale amplificatorului la specificarea parametrilor Cabluri conectare boxe, lungi (2)
Cabluri conectare boxe, scurte (2)
sostemului dumneavoastră de boxe.
POWER
Pornește boxele.
Indicatorul ON / STANDBY
Atunci când subwooferul este pornit, luminează în culoarea verde. Atunci când subwooferul este
oprit, luminează în roșu.
Panoul posterior
LEVEL
Rotiți pentru ajustarea volumului. Pentru a vă bucura de o calitate superioară a sunetului, nu
ridicați nivelul volumului subwooferului prea mult.
BASS BOOST
Rotiți pentru a regla nivelul BASS BOOST.
POWER SAVE
Sunetul se aude cu zgomot sau paraziți.
• Asigurați-vă că toate conexiunile au fost corect făcute.
• Asigurați-vă că nici un component audio nu este amplasat prea aproape de televizor.
• Dacă volumul subwooferului este maxim, pot apărea zgomote care nu fac parte din semnalul
audio redat.
Sunetul s-a întrerupt brusc.
• Asigurați-vă că toate conexiunile au fost corect făcute. Contactul între cablurile boxelor poate
duce la scurtcircuit.
Bassul este prea puternic.
• Anumite materiale sunt create cu accent pe sunetele puternice, care poate fi excesiv în unele
situații. Rotiți BASS BOOST la nivelul minim.
Au loc microfonii.
• Schimbați poziția boxelor sau micșorați nivelul volumului de pe amplificator.
Caracteristici de putere
Poziționarea boxelor ( )
Fiecare boxă trebuie așezată cu fața către locul în care utilizatorul se va așeza (poziția de
ascultare). Se va obține un efect surround mai bun dacă toate boxele vor fi amplasate la
aceeași distanță de poziția de ascultare.
Așezați boxele după cum urmează:
Boxele frontale: La o distanță corespunzătoare, în stânga și dreapta televizorului.
Subwooferul: În oricare parte a televizorului.
Boxa centrală: Deasupra centrului ecranului.
150 W
81 db (1 W, 1 m)
120 Hz - 50.000 Hz
Aproximativ 345 mm x 86 mm x 98 mm, incluzând grila frontală
Aproximativ 1,7 kg
SS - SRV 130 (boxe frontale și surround)
Sistem
Unități
Tip carcasă
Impedanța nominală
2 căi
woofer: 60 mm x 100 mm, con; tweeter: 25 mm, dom echilibrat
bass reflex
8 ohmi
Caracteristici de putere
Putere maximă intrare
Nivel de senzitivitate
Gama de frecvențe
Dimensiuni (l x î x a)
Greutate
150 W
81 db (1 W, 1 m)
120 Hz - 50.000 Hz
Aproximativ 82 mm x 184 mm x 98 mm, incluzând grila frontală
Aproximativ 1 kg
Surround
(stânga)
Prezentele instrucțiuni de operare
Putere maximă intrare
Nivel de senzitivitate
Gama de frecvențe
Dimensiuni (l x î x a)
Greutate
2 căi
woofer: 57 mm (x 2), con; tweeter: 25 mm, dom echilibrat
bass reflex
8 ohmi
Surround
(dreapta)
)
SS - CNV 350 (boxa centrală)
Curățați carcasele cu o cârpă moale ușor umezită într-o soluție de detergent slab sau apă.
Nu utilizați substanțe abrazive, praf de curățat ori solvenți precum alcoolul sau benzina.
SA - VS130 H este un sistem audio 5.1 alcătuit din două boxe frontale, două boxe
surround, o boxă centrală și un subwoofer. Echipamentul suportă standardele Sony Digital
Cinema Sound, Dolby* ProLogic, Dolby Digital și DTS**, fiind așadar destinat în principal
utilizării pentru vizualizarea filmelor.
* ”Dolby” și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
** ”DTS” și ”DTS Digital Surround” sunt mărci comerciale înregistrate ale Digital Theater
Systems, Inc.
Surround
(stânga)
Specificații
Sistem
Unități
Tip carcasă
Impedanța nominală
Curățare
Surround
(dreapta)
)
• Verificați dacă pe amplificator au fost activate funcții de îmbunătățire a sunetului. Dacă da,
dezactivați-le.
• Dacă sunetul este distorsionat atunci când activați augmentarea bassului de pe amplificator
(DBFB, GROOVE, egalizorul grafic, etc.), reduceți nivelul funcției respective și reglați volumul.
Amplificator
• Nu amplasați boxele în plan înclinat.
• Nu amplasați boxele în locuri:
- Extrem de calde sau extrem de reci
- Pline de murdărie sau praf
- Cu umiditate crescută
- Supuse vibrațiilor
- Aflate sub acțiunea directă a razelor soarelui.
• Atenție la amplasarea echipamentului pe suprafețe special tratate (ceruite, gresate,
lustruite), întrucât poate avea ca efect decolorarea sau pătarea acestora.
Sunetul de la subwoofer este distorsionat.
Față (dreapta)
Amplasare
Asigurați-vă că toate conexiunile au fost corect făcute.
Asigurați-vă că volumul a fost reglat corect pe amplificator.
Asigurați-vă că selectorul de sursă de semnal al amplificatorului selectează sursa corectă.
Verificați dacă sunt conectate căștile. Dacă sunt, deconectați-le.
Asigurați-vă că subwooferul nu este oprit. Dacă reduceți prea mult volumul se poate activa
funcția de oprire automată, ceea ce va duce la oprirea subwooferului.
Față (stânga)
• Nu utilizați boxele la o putere mai mare decât puterea de intrare a sistemului.
• Dacă polaritățile boxelor nu sunt conectate corect, sunetele joase nu vor avea
amplitudine iar reprezentarea audio a celorlalte sunete va fi aleatoare.
• Înainte de conectare, opriți amplificatorul pentru a evita deteriorarea sistemului.
• Grilajele boxelor nu pot fi înlăturate. Nu încercați înlăturarea lor deoarece boxele se
vor defecta.
• Nivelul volumului nu trebuie ridicat până la atingerea punctului în care sunetele sunt
reprezentate distorsionat.
•
•
•
•
•
Subwoofer
Operare
Din sistem nu se aude nici un sunet.
Centru
• Înainte de utilizarea echipamentului, asigurați-vă că tensiunea de operare a acestuia
este identică cu aceea furnizată de către sistemul dumneavoastră de alimentare cu
energie electrică.
• Dacă nu intenționați să utilizați echipamentul pentru o lungă perioadă de timp,
deconectați-l de la rețeaua de alimentare. Deconectați cablul de alimentare de la
priză trăgând de ștecher și nu de cablu.
• În situația în care un corp străin sau o substanță lichidă au pătruns în aparat, opriți
aparatul și duceți-l la o verificare efectuată de personal de service autorizat înainte de
a-l folosi din nou.
• Cablul de alimentare trebuie schimbat numai de către personal de service autorizat.
Spatele boxelor
Comutați pentru a selecta între polaritate a fazelor NORMAL și REVERSE. Inversarea polarităților
poate oferi un bass mai bun în anumite medii de ascultare (în funcție de boxele frontale, de
poziția subwooferului și de nivelul BASS BOOST). Selectați configurarea care vi se pare cea mai
potrivită din poziția normală de ascultare.
Spatele subwooferului
PHASE
Producătorul acestui echipament este Sony Corporation, 1 - 7 - 1 Konan Minato-ku, Tokyo, Activează funcția automată de pornire / oprire. Dacă subwooferul este pornit iar sistemul nu
108-0075, Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC și siguranța produsului este Sony primește nici un semnal timp de câteva minute, indicatorul ON / STANDBY își schimbă culoarea în
Deutschland GmbH, Hedelἀnger Strasse 61, 70327, Stuttgart, Germania. Pentru orice
roșu iar subwooferul se oprește. Dacă subwooferul primește semnal, pornește automat.
probleme legate de service sau garanție, adresați-vă centrelor speciale ale căror adrese
sunt indicate în certificatele de garanție ori service.
Probleme de funcționare
Identificați în tabelul de mai jos problema întâlnită și efectuați acțiunile corective indicate.
Precauții
Dacă problema persistă, luați legătura cu cel mai apropiat dealer Sony.
Utilizarea în siguranță
Panou frontal
Panoul frontal
Față (stânga)
Notă pentru clienți: informațiile de mai jos sunt aplicabile numai
echipamentelor vândute în țările în care se aplică Directivele UE.
Reglarea subwooferului ( )
Centru
Acest simbol, amplasat pe produs sau pe ambalajul produsului, indică
faptul că produsul nu trebuie tratat ca gunoi menajer. Trebuie predat la
cel mai apropiat punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor
electrice și electronice. Asigurându-vă că reciclați în mod corespunzător
acest echipament, ajutați la prevenirea potențialelor consecințe negative
pentru mediul înconjurător și societate, ce ar putea apărea ca urmare a
manevrării necorespunzătoare a deșeurilor rezultate din acest
echipament. Reciclarea materialelor ajută la conservarea resurselor. Pentru informații mai
detaliate în legătură cu reciclarea acestui echipament, adresați-vă autorităților locale,
companiilor specializate în reciclare sau magazinului de la care ați achiziționat acest
produs.
Specificați frecvența de întretăiere.
Dacă utilizați un amplificator cu frecvență de întretăiere ajustabilă, se recomandă selectarea
nivelului de 180 Hz (sau a unuia apropiat) pentru frecvența de întretăiere a boxelor frontale,
centrală și a subwooferului.
Subwoofer
Reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate
(dispoziții aplicabile în Uniunea Europeană și în țările
dotate cu sisteme separate de colectare)
2.
Designul și specificațiile se pot modifica fără o notificare
prealabilă.
Față (dreapta)
Pentru a reduce riscurile de incendiu, nu acoperiți orificiile de ventilație cu ziare, fețe de
masă, pânze, etc. Nu așezați pe aparat surse de flacără deschisă, precum lumânările.
Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți aparatul la scurgeri de
lichid sau stropiri și nu amplasați obiecte care conțin lichid, precum vazele, pe acest
aparat.
Pentru a preveni riscul de rănire, acest aparat trebuie fixat corespunzător de podea /
perete, în conformitate cu instrucțiunile de instalare.
Echipamentul nu este deconectat de la alimentarea cu curent electric atâta timp cât cablul
de alimentare este cuplat la priză, chiar dacă aparatul este oprit.
Întrucât alimentarea acestui aparat se face prin cablu, conectați-l la o priză de curent
electric ușor accesibilă. În situația în care observați o funcționare anormală a aparatului,
deconectați imediat cablul de alimentare de la priză.
Nu instalați aparatul în spații închise precum biblioteci cu uși sau dulapuri.
Plăcuța cu datele de identificare este amplasată pe exteriorul părții posterioare.
Specificați dimensiunile boxelor.
Pentru configurările corespunzătoare, vezi tabelul de mai jos. Pentru detalii ale procedurii
de configurare, vezi instrucțiunile furnizate împreună cu amplificatorul.
Pentru
Reglați pe
Boxele frontale
SMALL
Boxa centrală
SMALL
Boxele surround
SMALL
Subwoofer
ON (sau YES)
Panou posterior
1.
AVERTIZARE
Sistem de boxe 5.1 canale
ROMÂNĂĂ
Download PDF