Sony | MZ-NH600 | Sony MZ-NH600 Használati útmutató

3-266-468-23(1)
Portable MiniDisc
Recorder
Használati utasítás
10. oldal
A felvevőkészülék kezelése __________________________
86. oldal
A szoftver kezelése _________________________________
A „WALKMAN” a Sony Corporation bejegyzett védjegye, amely
a fejhallgatós sztereó készülékeket jelöli.
a Sony
Corporation védjegye.
MZ-NH600
© 2004 Sony Corporation
FIGYELMEZTETÉS
A tűz vagy áramütés kockázatának
elkerülése érdekében ne tegye ki
a készüléket esőnek vagy
nedvességnek.
Ne tegye a készüléket szűk helyre,
például könyvespolcra vagy
beépített szekrénybe.
Tűzvédelmi okokból ne fedje le
a készülék szellőzőnyílásait
újságokkal, asztalterítővel, függönnyel
stb., és ne helyezzen rá meggyújtott
gyertyát.
A tűz és az áramütés veszélyének
elkerülése érdekében ne helyezzen
folyadékokkal teli tárgyakat – például
vázát – a készülékre.
Egyes országok szabályozhatják
a készülékhez használt elemek
újrahasznosítását.
Kérjük, érdeklődjön a helyi
hatóságoknál.
VIGYÁZAT — NYITOTT
ÁLLAPOTBAN LÁTHATATLAN
LÉZERSUGÁRZÁS
ÓVAKODJON
A SUGÁRNYALÁBTÓL
VIGYÁZAT — NYITOTT
ÁLLAPOTBAN 1M
VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYÚ
LÁTHATATLAN
LÉZERSUGÁRZÁS!
NE TEKINTSEN BELE
KÖZVETLENÜL OPTIKAI
ESZKÖZÖKKEL!
2
Tájékoztatás
AZ ELADÓ NEM FELEL
SEMMILYEN KÖZVETLEN,
VÉLETLEN VAGY
KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT,
ILLETVE HIBÁS TERMÉK
VAGY BÁRMIFÉLE,
A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL
EREDŐ VESZTESÉGÉRT
VAGY KÁRÉRT.
A CE jelzés érvényessége csak azokra
az országokra korlátozódik, ahol ezt
törvény írja elő, főleg az EGK
(Európai Gazdasági Közösség)
országaiban.
— A csatlakoztatott készülék
tulajdonsága.
— A készülék nem megfelelő működése.
Tudnivalók a felhasználók
számára
A mellékelt szoftverről
• A szerzői jog védelméről szóló
törvények tiltják a szoftver vagy
a hozzá tartozó kézikönyv vagy azok
egyes részeinek a szerzői jog
tulajdonosának engedélye nélküli
újraelőállítását, illetve a szoftver
kölcsönadását.
• A SONY a felvevőkészülékhez
mellékelt szoftver használatából
eredően semmilyen körülmények
között nem felel semmiféle anyagi
kárért, elmaradt haszonért, beleértve
a harmadik személy által támasztott
kártérítési igényt.
• Ha a szoftverrel kapcsolatban
gyártási hibára visszavezethető
problémák merülnek fel, a SONY
kicseréli a szoftvert. Ezen túlmenően
azonban a SONY semmiféle
felelősséget nem vállal.
• A felvevőkészülékhez mellékelt
szoftvert kizárólag a rendeltetésének
megfelelő berendezésekkel együtt
szabad használni.
• Kérjük vegye figyelembe, hogy
a minőség javítását szolgáló
folyamatos fejlesztések nyomán
a szoftver specifikációi előzetes
értesítés nélkül megváltozhatnak.
• A garancia nem vonatkozik arra az
esetre, ha a felvevőkészüléket
a mellékelten kívül más szoftverrel is
használják.
• A szoftver nyelvkijelzési jellemzői
a számítógép operációs rendszerétől
függnek. Jobb eredmény elérése
érdekében ellenőrizze, hogy operációs
rendszere kompatibilis-e
a megjeleníteni kívánt nyelvvel.
— Valamennyi nyelv tökéletes
megjelenítése a szoftveren nem
garantálható.
— A felhasználó által létrehozott
karakterek és a különleges
karakterek megjelenítése szintén
gondot okozhat.
• A szoftveren megjelenített szöveg és
a karakterek típusától függően
előfordulhat, hogy az adott szöveg nem
jelenik meg megfelelően a készüléken.
Ennek oka a következő lehet:
• SonicStage és SonicStage embléma
•
•
•
•
•
•
•
•
a Sony Corporation védjegye illetve
bejegyzett végjegye.
MD Simple Burner, OpenMG,
„Magic Gate”, „MagicGate Memory
Stick”, „Memory Stick”, Hi-MD,
Net MD, ATRAC, ATRAC3,
ATRAC3plus és ezek emblémái
a Sony Corporation védjegyei.
A Microsoft, a Windows, a Windows
NT és a Windows a Microsoft
Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
Az IBM és a PC/AT az International
Business Machines Corporation
bejegyzett védjegye.
A Macintosh az Apple Computer,
Inc. védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
A Pentium az Intel Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
Az összes többi védjegy és bejegyzett
védjegy az érintett tulajdonosok
védjegye, illetve bejegyzett névjegye.
A ™ és ® jeleket ebben
a kézikönyvben nem használjuk.
CD and music-related data from
Gracenote, Inc., copyright © 20002003 Gracenote. Gracenote CDDB®
Client Software, copyright 2000-2003
Gracenote. This product and service
may practice one or more of the
following U.S. Patents: #5,987,525;
#6,061,680; #6,154,773, #6,161,132,
#6,230,192, #6,230,207, #6,240,459,
#6,330,593 and other patents issued
or pending.
Gracenote and CDDB are registered
trademarks of Gracenote. The
Gracenote logo and logotype, the
Gracenote CDDB logo, and the
“Powered by Gracenote” logo are
trademarks of Gracenote.
Program © 2001, 2002, 2003, 2004
Sony Corporation
Dokumentáció © 2004 Sony
Corporation
3
Tartalomjegyzék
A készülék funkciói és a mellékelt kézikönyvek ...............8
A felvevőkészülék kezelése
Kezelőszervek ....................................................................11
Első lépések .......................................................................13
Azonnali felvételkészítés ...................................................15
Azonnali lejátszás ..............................................................19
A menük használata ...........................................................21
A menük használata .................................................................................21
Menük listája .............................................................................................22
Különböző felvételi üzemmódok ......................................24
Felvétel előtt ..............................................................................................24
Információk megtekintése .......................................................................25
Felvétel készítése TV-ről vagy rádióról (analóg felvétel) ...................26
Felvételi mód kiválasztása .......................................................................27
A felvételi szint kézi beállítása ................................................................28
Műsorszámjelek hozzáadása felvétel közben ........................................29
Csoport funkció használata felvételkor .................................................30
A hangforrást lejátszó eszközzel összehangolt felvételindítás
és -leállítás (szinkronfelvétel) ............................................................32
Különböző lejátszási módok .............................................33
Információk megtekintése .......................................................................33
Lejátszási mód kiválasztása .....................................................................34
Műsorszám keresése (keresés) ................................................................38
A hangzásminőség kiválasztása (hatsávos ekvalizer) ...........................39
4
A felvett műsorszámok szerkesztése ..............................41
Szerkesztés előtt ........................................................................................41
Címek hozzáadása (cím) ..........................................................................41
Műsorszámok vagy csoportok új csoportba való sorolása
(csoportbeállítás) .................................................................................45
Csoportbeállítás feloldása (csoport feloldása) ......................................46
Felvett műsorszámok és csoportok áthelyezése (áthelyezés) ..............46
Műsorszámok és a teljes lemez törlése (törlés) .....................................48
Műsorszám felosztása (felosztás) ............................................................50
Műsorszámok összevonása (összevonás) ...............................................51
Lemez formázása (formázás) ..................................................................52
Egyéb műveletek ................................................................53
A menüpontok megjelenítésének megváltoztatása
(menü üzemmódja) ..............................................................................53
Hallásának védelmében (AVLS) ............................................................53
A sípoló hangjelzés kikapcsolása ............................................................54
Az egyes lemezek beállításainak tárolása (lemezmemória) ................54
Gyors lejátszásindítás (gyors üzemmód) ................................................55
Lemez lejátszási módjának kiválasztása (lemezlejátszási mód) ..........56
A kijelző kontrasztjának beállítása (kontrasztbeállítás) ......................56
A kijelző működési irányának megváltoztatása ....................................57
A felvevőkészülék használata számítógéppel .................58
A számítógépes kapcsolat által nyújtott lehetőségek ...........................58
A felvevőkészülék csatlakoztatása a számítógéphez ............................58
Nem hangadatok tárolása lemezen .........................................................60
További információ ............................................................62
Óvintézkedések .........................................................................................62
Műszaki adatok .........................................................................................64
Hibakeresés és magyarázatok .........................................66
Hibaelhárítás .............................................................................................66
Üzenetek ....................................................................................................75
Magyarázatok ............................................................................................80
5
A program használata
Mire használható az MD Simple Burner és
a SonicStage ..................................................................86
Telepítés ..............................................................................88
A szükséges rendszerkörnyezet biztosítása ...........................................88
A szoftver telepítése a számítógépre ......................................................89
Az MD Simple Burner használata .....................................90
Az MD Simple Burner használata előtt .................................................90
Felvétel készítése az MD Walkman használatával
(Egyszerű mód) ....................................................................................91
Felvétel készítése a számítógép használatával
(Normál mód) ......................................................................................92
A SonicStage használata ...................................................94
Hangadatok importálása ..........................................................................94
Hanganyag átvitele számítógépről MD Walkman készülékre ............96
Hanganyag visszamásolása MD Walkman készülékről
számítógépre ........................................................................................98
A SonicStage Help használata ..............................................................101
Keresés a SonicStage Helpben ..............................................................103
Egyéb információk ...........................................................105
A SonicStage/MD Simple Burner program eltávolítása ....................105
Szerzői jogok védelme ...........................................................................106
Hibakeresés .............................................................................................107
Tárgymutató ............................................................................................110
6
7
A készülék funkciói és a mellékelt kézikönyvek
A következőkben a hordozható MiniDisc felvevőkészülék funkcióinak leírása és
a mellékelt kézikönyvek felsorolása olvasható. A felvevőkészülék különböző
felhasználási módjait a megfelelő kézikönyvek tárgyalják.
Mit jelent a Hi-MD?
A „Hi-MD” a szabványos MD formátumnál fejlettebb, új MiniDisc formátum.
A „Mire használható a Hi-MD Walkman” ismertető
A szórólap a Hi-MD Walkman főbb tulajdonságait ismerteti, és
leírja, hogy miben különbözik a szabványos MD Walkmantól.
Mire használható a felvevőkészülék?
CD-ről saját felvételeket készíthet, majd azokat visszahallgathatja.
__________________
_____
___________________
_____
A felvevőkészülék kezelése (10–84. oldal)
Ez a fejezet a felvevőkészülék funkcióinak leírását tartalmazza.
Részletesen ismerteti még, milyen problémák tapasztalhatók
a felvevő használata közben, ezek milyen lehetséges
megoldásokkal orvosolhatók, és mi a teendő a kijelzőn
megjelenő különböző üzenetek esetében.
, Ha problémákat tapasztal vagy további információkra van
szüksége:
Lapozza fel a „Hibakeresés és magyarázatok” (66. oldal)
című részt.
8
A felvevő használata számítógéphez csatlakoztatva
A mellékelt SonicStage szoftverrel lehetővé válik az audioadatok átvitele
a felvevőkészülék és a számítógép között.
A mellékelt MD Simple Burner szoftverrel lehetővé válik az audioadatok felvétele
a felvevőkészüléken.
Audio CD-k
Internet
Zenefájlok
A program használata (86–109. oldal)
A mellékelt SonicStage/MD Simple Burner szoftver telepítésének és alapvető
műveleteinek leírása.
A SonicStage súgója
A számítógép képernyőjén olvasható súgó.
Az online súgó a SonicStage szoftver kezelésének
részletes leírását és a szoftverrel kapcsolatos részletes
tudnivalókat tartalmazza. Az online súgó akkor is
segítségére lehet, ha a SonicStage használata közben
problémát tapasztal.
Megjegyzések „A szoftver kezelése” című részhez
• A szoftver kezeléséről szóló részben a „Net MD” a felvevőkészülék szabványos lemezzel való
használatára, a „Hi-MD” pedig a készülék Hi-MD lemezzel, vagy szabványos lemezzel, de
Hi-MD üzemmódban történő használatára vonatkozik.
• A kézikönyvben szereplő illusztrációk a szoftver tényleges képernyőképeitől eltérhetnek.
• A magyarázatok a Windows használatának alapszintű ismeretét feltételezik. A számítógép és
az operációs rendszer kezelésére vonatkozóan lásd az ezekről szóló kézikönyveket.
• Az ebben a részben szereplő magyarázatok a Hi-MD/Net MD termékeket általánosan írják le,
emiatt lehetséges, hogy néhány magyarázat (vagy illusztráció) az Ön Hi-MD/Net MD
készülékére nem érvényes. Ilyen esetben lapozza fel az Ön Hi-MD/Net MD készülékének
használati utasítását is.
9
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
Fejhallgató/fülhallgató (1)
USB-kábel (1)
Kis szorítókapcsok a hálózati adapterhez (2)
Ha a tetszés szerint alkalmazható hálózati adaptert használja, erősítse fel a vezetékre
a szorítókapcsokat (lásd: 65. oldal).
Nagy méretű szorítókapcsos szűrő az opcionális vonali kábelhez (1)
A szorítókapcsos szűrővel kapcsolatos további információkért tekintse meg az
útmutatóhoz mellékelt „A nagy szorítókapcsos szűrő használata” című részt.
CD-ROM (SonicStage/MD Simple Burner) (1)*
*Ne próbáljon CD-ROM-ot lejátszani audio-CD-lejátszón!
Megjegyzés
A ház meggörbülése és a meghibásodások elkerülése érdekében az
egység használata során tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.
Ügyeljen arra, nehogy leüljön, miközben a készülék farzsebében van.
10
Kezelőszervek
A felvevőkészülék
J Ötutas vezérlőgomb
Művelet
Funkció
Az NENT1)
megnyomása
lejátszás, bevitel
A gomb
megnyomása
a.
irányába
az előző
műsorszám
kezdetének
megkeresése,
gyors
visszatekerés
A felvevőkészülék kezelése
A x (leállítás) • CANCEL gomb
B OPEN kapcsoló
C Kijelzőablak
D T MARK/REC (+N) gomb
E • NAVI/ MENU gomb
Nyomja meg enyhén a NAVI
(navigáció) beállítási üzemmódba
lépéshez (34. oldal). Nyomja le
2 másodpercig a MENU beállítási
üzemmódba lépéshez (21. oldal).
F GROUP gomb
G DC IN 3V aljzat
A hálózati adaptert használat
esetén ehhez az aljzathoz
csatlakoztassa.
H X (szünet) gomb
I Léptetőtárcsa
A gomb
a következő
megnyomása
műsorszám
a > irányába kezdetének
megkeresése,
gyors
előretekerés
folytatás
11
Művelet
Funkció
A gomb
megnyomása
a VOL + 1)
vagy a VOL –
irányába.
hangerő
NENT és a VOL + gomb
mellett tapintható pontok vannak.
1) Az
K
USB-csatlakozó
L LINE IN (OPT) aljzat
M Elemtartó (a készülék alján)
N HOLD kapcsoló
A kapcsolót a nyíl irányába húzva
zárolhatja a készülék gombjait. Ha
el szeretné kerülni, hogy a gombok
a készülék szállítása közben
működésbe lépjenek, használja ezt
a funkciót.
O i (fejhallgató/fülhallgató) aljzat
A felvevőkészülék kijelzőablaka
1
2
7
A Szöveges információs kijelző
Jelzi a lemez és a műsorszámok
címét, dátumát, a hibaüzeneteket,
a műsorszámok sorszámát stb.
B SYNC (szinkronfelvétel) kijelzése
C Hi-MD/MD üzemmód jelzése
„Hi-MD” szimbólum jelenik meg,
ha a készülék Hi-MD üzemmódban
van, és „MD” szimbólum, ha MD
üzemmódban.
D REC jelzés
Felvétel vagy a számítógéppel
folytatott adatforgalom (fájl
másolása) közben világít. Ha villog,
akkor a felvevő felvétel-készenléti
állapotban van.
E Akkumulátor szimbóluma
Az akkumulátor töltöttségének
hozzávetőleges szintjét mutatja. Ha
az akkumulátor töltöttségi szintje
alacsony, a szimbólum üres lesz és
villogni kezd.
12
3
4 5
8
6
9
F Lemez szimbólum
A felvételt és lejátszást forgással
jelzi.
G Műsorszám lejátszási módja (PCM,
Hi-SP, Hi-LP, SP, LP2, LP4,
MONO)
H Lejátszási alüzemmód/ismétlő
lejátszás jelzése
A kiválasztott lejátszási
alüzemmódot (egyetlen műsorszám
lejátszása, kevert sorrendű lejátszás
stb.), illetve az ismétlő lejátszási
üzemmódot jelzi.
I Lejátszási főüzemmód
A kiválasztott lejátszási
főüzemmódot (csoportlejátszás,
kedvencek lejátszása stb.) jelzi.
Első lépések
1
Helyezzen be egy alkáli szárazelemet.
1 Húzza el az OPEN gombot 2 Helyezzen be egy AAaz elemtartó fedelének
kinyitásához.
3 Zárja le a fedelet.
méretű alkáli szárazelemet
(a negatív végpont nézzen
befelé).
e
E
2
Csatlakoztassa a tartozékokat, és oldja fel a kezelőszervek
zárolását.
1 Csatlakoztassa a fejhallgatót/fülhallgatót
a i aljzatba.
2 Húzza a HOLD kapcsolót a nyíllal (.)
ellentétes irányba a készüléken
a kezelőszervek zárolásának
feloldásához.
HOLD
–i
Mikor kell a szárazelemet cserélni?
Az akkumulátor állapotát a felvevőkészülék
kijelzőjén ellenőrizheti.
Az akkumulátor teljesítménye
csökken
Csatlakoztassa stabilan
Az akkumulátor szintjelzése hozzávetőleges
pontosságú. A működési és környezeti
feltételektől függően a tényleges töltésszint
a jelzettnél magasabb és alacsonyabb is
lehet.
m
Gyenge az akkumulátor
m
Az akkumulátor lemerült.
„LOW BATTERY” jelzés villog
a kijelzőn, majd a készülék
kikapcsol.
13
Az elemek élettartama1)
Megjegyzés
Hi-MD mód (1 GB-os Hi-MD lemez
használata esetén)
(Egység: kb. óra)(JEITA2))
Folyamatos
Lineáris Hi-SP
PCM
Hi-LP
2,5
felvételkészítés esetén
3,5
4,5
lejátszás
esetén
18,5
21,5
11,0
1) Az
új Sony LR6 (AA – ceruzaelem –
méretű) „STAMINA” alkáli szárazelem
(Japánban gyártott termék) használata
esetén.
2) A JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association) szabványa szerint mérve.
Hi-MD üzemmód (60/74/80 perces
szabványos lemez használata esetén)
(Egység: kb. óra)(JEITA)
Folyamatos
Lineáris Hi-SP
PCM
Hi-LP
5,0
felvételkészítés esetén
8,0
9,5
9,5
17,0
20,0
lejátszás
esetén
MD-üzemmód
(Egység: kb. óra)(JEITA)
Folyamatos
SP
LP2
LP4
sztereó sztereó sztereó
7,5
felvételkészítés esetén
lejátszás
esetén
14
20,5
9,5
11,0
24,0
26,0
• Elem- vagy akkumulátorcsere előtt
kapcsolja ki a felvevőkészüléket.
• Felvételkészítés vagy szerkesztés közben
javasoljuk, hogy hálózati áramforrásról
működtesse (hálózati adapter
segítségével) a készüléket. Ha mégis
elemmel működtetné ilyen esetben, akkor
ügyeljen arra, hogy kizárólag új alkáli
szárazelemeket használjon.
• Az 1 GB Hi-MD lemez használata esetén
a folyamatos felvétel ideje rövidebb lehet,
ha többször is rövid felvételeket készít.
Azonnali felvételkészítés
CD-lejátszóról, digitális televíziókészülékről vagy egyéb optikai
kábellel csatlakoztatott digitális műsorforrásról digitális felvételt az
alábbi módon készíthet. Győződjön meg arról, hogy valóban optikai
kábelt használ.
1
Csatlakoztassa az optikai kábelt a felvevőkészülékhez és
valamilyen külső eszközhöz. (Csatlakoztassa stabilan a kábeleket
a megfelelő csatlakozókba.)
CD-lejátszó, MD-lejátszó,
DVD videólejátszó, stb.
Digitális (optikai) kimeneti aljzathoz
Optikai minidugó
Optikai dugó
Optikai kábel*
– LINE IN (OPT)
∗ Lásd: „Külön beszerezhető
tartozékok” (65. oldal).
Megjegyzés
Felvétel készítése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az USB-kábelt kihúzta a készülékből.
folytatás
15
2
Helyezzen be egy írható lemezt.
1 Az OPEN gomb elhúzásával nyissa ki
2 Előre néző címkével helyezzen be egy
a készülék fedelét.
lemezt, majd zárja le a fedelet.
Ügyeljen arra,
hogy
a felvételgátló
fül be legyen
zárva.
3
Erősítse meg az üzemmódot.
A felvevőkészülék a következő két üzemmódban működik: „Hi-MD üzemmód” és
„MD üzemmód”. A készülék automatikusan felismeri az üzemmódot a lemezek
behelyezésekor. A lemez behelyezése után ellenőrizze a felvevőkészülék kijelzőjén,
milyen üzemmódban van a készülék.
„Hi-MD” felirat jelenik meg Hi-MD üzemmódban, „MD” felirat
pedig MD üzemmódban.
• Hi-MD lemez használatakor az üzemmód csak Hi-MD lehet.
• Szabványos (60/74/80 perces) lemez használatakor az üzemmódot
a következőképpen állíthatja be:
Lemez állapota
Üzemmód
Üres lemez
A „Disc Mode” menüben beállított értéke.1)
A „Disc Mode” gyári beállítása „Hi-MD”.
Ha a lemezt más olyan készülékben szeretné
használni, amely nem alkalmas a Hi-MD üzemmódra,
állítsa a „Disc Mode” beállítást „MD” üzemmódra
a lemez MD üzemmódban való használatához.
A lemez Hi-MD üzemmódban
felvett anyagot tartalmaz
A lemez MD üzemmódban
felvett anyagot tartalmaz
Hi-MD
1) A
MD
„Lemez lejátszási módjának kiválasztása (lemezlejátszási mód)” (56. oldal) című fejezetben
olvashat bővebben a „Disc Mode” beállításról.
16
4
Készítsen hangfelvételt.
1 Válassza ki a felvenni kívánt hanganyagot
2 Ellenőrizze, hogy a készülék kijelzőjén
tartalmazó forrást, és állítsa a készüléket
készenléti állapotba.
a lemezszimbólum forgása megállt-e.
Ellenőrizze, hogy a lemezszimbólum
forgása megállt-e.
PAUSE
Csatlakoztatott készülék
3 Amikor a felvevőkészülék leállt, nyomja le
és tartsa lenyomva a készülék T MARK/
REC gombját, és nyomja le az NENT
gombot.
Megjelenik a „REC” felirat, és
a felvétel megkezdődik.
T MARK/REC
4 Játssza le a felvenni kívánt forrást.
Ha olyan lemezt helyez a készülékbe,
amelyre előzőleg már készített
felvételt, az új felvétel a meglévő
hanganyag után kezdődik majd.
A műsorszámjeleket a készülék
a műsorforráson lévő jeleknek
megfelelően rögzíti, a hanganyagot
pedig egy csoportba szervezve veszi
majd fel.
PAUSE
NENT
Csatlakoztatott készülék
Művelet
Leállítás
Szünet
A lemez kivétele
Gomb
Nyomja meg a x gombot.
Nyomja meg a X1) gombot.
A felvétel folytatásához ismét nyomja meg a X gombot.
Nyomja le a x gombot, és nyissa ki a fedelet. (A fedél nem
nyílik ki, amíg a „SYSTEM FILE WRITING” felirat villog
a kijelzőn.)
1) Egy
műsorszámjelzés kerül oda, ahol a szünet alatt a felvétel folytatásához ismét megnyomta
a X gombot, így a műsorszám hátralévő része új műsorszámnak számít majd.
17
Ha nem indul el a felvétel
• Ellenőrizze, hogy nincs-e zárolva
a felvevőkészülék (12. és 13. oldal).
• Bizonyosodjon meg arról, hogy a lemez
nem írásvédett (16. és 63. oldal).
• A gyári, műsoros lemezekre nem lehet
felvételt készíteni.
Megjegyzés
• Amikor 1 GB Hi-MD lemezre készít
felvételt, használjon új alkáli
szárazelemeket (a töltöttségi szint jelzése:
) vagy csatlakoztassa a külön
beszerezhető hálózati adaptert
a felvevőkészülékhez. Amikor 1 GB
Hi-MD lemezre próbál felvételt készíteni,
előfordulhat, hogy a „NotENOUGH
POWER TO REC” jelenik meg, és
felvételkészítésre még akkor sincs mód, ha
a töltöttségi szint elegendő tartalék
tápellátást mutat a készülék állása vagy
működése során. Ennek oka az
a mechanizmus, mely letiltja a felvételt, ha
a felvevőkészülék a fennmaradó
akkumulátorteljesítményt kevésnek tartja
felvétel készítéséhez az 1 GB-os Hi-MD
lemez magas teljesítményfelvétele miatt.
• Mielőtt az opcionális váltakozó áramú
hálózati adapter segítségével felvételt
készítene, mindig helyezzen
a felvevőkészülékbe új alkáli szárazelemet.
Ezzel biztosítja, hogy a felvételi művelet
sikeresen befejeződjön.
• Felvételkészítéshez helyezze
a felvevőkészüléket stabil, rezgésmentes
felületre.
• Ha olyankor indítja el a felvételt, amikor
a kijelzőn még forog a lemezszimbólum, az
anyag első néhány másodperce lemarad
a felvételről. Felvétel készítése előtt
bizonyosodjon meg arról, hogy a lemez
szimbóluma már nem forog a kijelzőn.
• A szárazelemet ne cserélje ki működés
közben még akkor sem, ha a hálózati
adaptert csatlakoztatta a készülékhez,
mert a készülék ilyenkor leállhat.
• Ne mozgassa és ne tegye ki erőhatásnak
a felvevőkészüléket, illetve ne szüntesse
meg a tápellátást felvétel közben, vagy
amíg a kijelzőn a „DATA SAVE” vagy
a „SYSTEM FILE WRITING” felirat
villog. Ellenkező esetben megtörténhet,
hogy az addig felvett adatokat a lemez
nem rögzíti, vagy a lemezen található
adatok sérülnek.
18
• Ha a lemezen nincs elég hely a felvételhez,
akkor nem lehet felvételt készíteni.
• Amennyiben a felvételi vagy szerkesztési
művelet során az áramellátás megszakad
(pl. az akkumulátort eltávolítják, lemerül,
vagy a hálózati adaptert lekapcsolják),
vagy miközben a „DATA SAVE” vagy
a „SYSTEM FILE WRITING” felirat
látható a kijelzőn, a fedelet nem lehet
kinyitni addig, amíg az áramellátás helyre
nem áll.
• Amikor hordozható CD-lejátszóról készít
felvételt, vegye figyelembe
a következőket:
—Egyes hordozható CD-lejátszók nem
adnak digitális kimenőjelet, ha
a hálózati adapter nincs csatlakoztatva.
Ebben az esetben csatlakoztassa
a hálózati adaptert a hordozható
CD-lejátszóhoz, és áramforrásként
használja a hálózati áramot.
—Egyes hordozható CD-lejátszók nem
adnak optikai kimenőjelet, ha
a rázkódásvédelmi funkció be van
kapcsolva (pl. ESP* vagy
G-PROTECTION). Ebben az esetben
kapcsolja ki a rázkódásvédelmet.
∗ Electronic Shock Protection
(Elektronikus rázkódásvédelem)
z
• A gyári beállításnak megfelelően
a felvevőkészülék minden felvétel
alkalmával új csoportot hoz létre. Ha nem
kíván csoportot létrehozni, állítsa
a„
:REC” beállítást „
:REC Off”
értékre (31. oldal).
• Ha a lemez meghatározott pontjától
szeretné kezdeni a felvételt, állítsa
készenléti üzemmódba a készüléket az
adott ponton, majd indítsa el innen
a felvételt.
• Felvétel közben hallgathatja a rögzített
hanganyagot. Csatlakoztassa
a fejhallgatót/fülhallgatót a i aljzatba,
majd állítsa be a hangerőt az ötutas
vezérlőgomb VOL + vagy – helyzetbe
állításával a felvevőkészüléken. Ez
a felvételi szintet nem befolyásolja.
Azonnali lejátszás
1
Helyezzen a készülékbe egy műsorszámokat tartalmazó
lemezt.
1 Az OPEN gomb elhúzásával nyissa fel
a fedelet.
2
2 Előre néző címkével helyezzen be egy
lemezt, majd zárja le a fedelet.
Játssza le a lemezt.
1 Nyomja meg az ötutas vezérlőgombot
(NENT) a készüléken.
A műveletek közben
a fejhallgatóban/fülhallgatóban rövid
sípoló hang hallatszik.
Ötutas vezérlőgomb
(NENT, ., >, VOL +, –)
2 A hangerő módosításához nyomja az
ötutas vezérlőgombot VOL + vagy –
irányba a felvevőkészüléken.
A hangerő értéke megjelenik
a kijelzőn.
Léptetőtárcsa
x
X
GROUP
A lejátszás megállításához nyomja meg a x gombot.
A műveletek közben a fejhallgatóban/fülhallgatóban hosszú sípoló hang hallatszik. A lejátszás
attól a ponttól indul újra, ahol utoljára leállította. Az akkumulátorról működtetett készülék a
leállítását követően 10 másodperc múlva (elemek használata esetén), vagy 3 perc múlva
automatikusan kikapcsol.
19
Művelet
Művelet a készüléken
Leállítás
Nyomja meg a x gombot.
Szünet
Nyomja meg a X gombot. A lejátszás folytatásához nyomja le
ismét a X gombot.
Műsorszám közvetlen
kiválasztása
a műsorszám címe
vagy száma alapján
A léptetőtárcsa forgatásával válasszon ki egy műsorszámot, és
nyomja meg az NENT gombot a választás érvényesítéséhez.
Az aktuális műsorrész Nyomja az ötutas vezérlőgombot . irányba. Nyomja az
kezdetének
ötutas vezérlőgombot . irányba addig, amíg a kívánt
megkeresése
műsorszám elejéhez nem ér.
A következő műsorrész Nyomja az ötutas vezérlőgombot > irányba.
kezdetének megkeresése
Vissza- és előretekerés Nyomja az ötutas vezérlőgombot . vagy > irányába, és
lejátszás közben
tartsa lenyomva.
A műsorszám egy
pontjának keresése az
eltelt idő figyelésével
(idő szerinti keresés)
A lejátszást szüneteltetve nyomja az ötutas vezérlőgombot .
vagy > irányba, és tartsa lenyomva.
Műsorszám keresése
a sorszám figyelésével
(jelzőszám szerinti
keresés)
A készüléket leállítva nyomja az ötutas vezérlőgombot .
vagy > irányba, és tartsa lenyomva.
Ezzel a művelettel
Nyomja meg a GROUP gombot, majd nyomja az ötutas
csoport egyik számának vezérlőgombot . vagy > irányba.
lejátszása közben
a lejátszás a következő
vagy az előző csoportra
lép tovább
(csoportkihagyás)1)
Indítás a lemez első
műsorszámával
A felvevőkészülék leállított helyzetében két másodpercnél
tovább tartsa nyomva az NENT gombot.
A lemez kivétele
Nyomja le a x gombot, és nyissa ki a fedelet.2)
1) Ezzel
a művelettel csoportbeállítások nélküli lemez lejátszásakor a lejátszás minden tizedik
műsorszám elejére ugrik.
2) Ha felnyitja a fedelet, a lejátszás az első műsorszám elején fog kezdődni.
Ha a lejátszás nem indul el
Ellenőrizze, hogy nincs-e zárolva
a felvevőkészülék (12. és 13. oldal).
20
Megjegyzés
A lejátszás során akkor ugorhat a hang, ha:
• a készülék folyamatosan és
nagymértékben rázkódik,
• szennyezett vagy sérült lemezt játszik le.
Ha a lemezt Hi-MD módban használja,
előfordulhat maximum 12 másodperces
hangkiesés.
A menük használata
A menük használata
A felvevőkészüléknek számos menüje van, amely a felvételhez, lejátszáshoz,
szerkesztéshez és más műveletekhez tartalmaz hasznos funkciókat.
A menüpontok beállításához kövesse az alábbi eljárást.
Ha a felvevőkészülék megvásárlását követően először végez a menüben műveletet,
a kijelzőn villogó „Menu Mode” felirat tűnik fel. A menüműveletek megkezdése
előtt a „Menu Mode” beállításával a következő menümegjelenítési módok közül
választhat: „Simple” állásban csak a gyakran használt menüpontok látszanak,
„Advanced” állásban minden menüpont látszik. A menümód beállítását lásd:
„A menüpontok megjelenítésének megváltoztatása (menü üzemmódja)” (53. oldal).
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
Léptetőtárcsa
x
NAVI/MENU
1
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a NAVI/MENU gombot, és tartsa
lenyomva legalább 2 másodpercig.
2
3
A léptetőtárcsa forgatásával jelölje ki a kívánt menüpontot.
4
Ismételje meg a 2. és a 3. lépést.
A beállítás az ötutas vezérlőgomb (NENT) megnyomásával lép életbe.
Nyomja meg az ötutas vezérlőgombot (NENT) a kijelölt pontba való
belépéshez.
Visszatérés az előző beállításhoz
Nyomja meg a x gombot.
A művelet megszakítása beállítás közben
Tartsa lenyomva a x gombot legalább 2 másodpercig.
21
Menük listája
A következő táblázat a választható menüpontokat sorolja fel. A menüpontok csak
a felvevőkészülékről érhetőek el.
Az „1. menü” alatt találhatók a menü megjelenítésekor látható pontok, a „2. menü”
alatt pedig az egyes menüpontokon belül megjelenő további választási lehetőségek.
Az összes menüpont csak akkor jeleníthető meg, ha a „Menu Mode” beállítása
„Advanced”. A csillaggal (*) jelölt menüpontok nem jelennek meg, ha a „Menu
Mode” beállítása „Simple”. A részleteket lásd: „A menüpontok megjelenítésének
megváltoztatása (menü üzemmódja)” (53. oldal).
Megjegyzés
Az üzemeltetési körülményektől és a lemezbeállításoktól függően különböző jelzések
jelenhetnek meg a kijelzőn.
1. menü
2. menü
Funkció
Oldalszám
Edit
Title*
Műsorszám, album, csoport vagy lemez
címének, előadó nevének hozzáadása.
41. oldal
: Set*
Felvett műsorszámok vagy csoportok
hozzárendelése új csoporthoz.
45. oldal
: Release*
Csoportbeállítások törlése.
46. oldal
Display
Move*
Műsorszámok vagy csoportok sorrendjének 46. oldal
megváltoztatása.
Erase
Műsorszámok, csoportok vagy a lemez
teljes tartalmának törlése.
48. oldal
Format*
Lemez formázása és visszaállítása eredeti
(vásárláskori) állapotába (csak Hi-MD
módban).
52. oldal
Lap Time
Különféle információk, például
a felvevőkészülék állapotának
megjelenítése a kijelzőn.
25. oldal,
33. oldal
RecRemain
(felvételkor és
leállított
állapotban)/
1 Remain
(lejátszáskor)
AllRemain
Title1/Title2
Sound*
Codec/
TrackMode*
22
1. menü
2. menü
Funkció
SubPMode
Normal
Lejátszási mód (például egyetlen
37. oldal
műsorszám lejátszása vagy kevert sorrendű
lejátszás) kiválasztása.
1 Track
Oldalszám
Shuffle
A-BRepeat*
Sound
Normal
Az ekvalizer üzemmódjainak testreszabása. 39. oldal
Useful*
Search*
Műsorszámok keresése cím, csoportnév,
előadó vagy az album címe szerint.
REC Set
REC Mode
Felvételi üzemmód kiválasztása (PCM,
27. oldal
Hi-SP vagy Hi-LP a Hi-MD üzemmódhoz/
SP, LP2, LP4 vagy monó az MD
üzemmódhoz).
RECVolume*
Felvételi szint kézi beállítása.
28. oldal
Time Mark*
Műsorszámjelek automatikus hozzáadása
meghatározott időközönként.
29. oldal
:REC*
A felvevőkészülék beállítása új csoport
létrehozására minden felvétel alkalmával
(csoportfelvétel).
30. oldal
SYNC REC*
Műveletek egyszerűsítése digitális
felvételeknél (szinkronfelvétel).
32. oldal
Menu Mode
A megjelenített menüpontok
megváltoztatása.
53. oldal
AVLS*
Maximális hangerő határértékének
beállítása a hallás védelme érdekében.
53. oldal
Sound EQ
Option
38. oldal
Beep*
Sípoló hangjelzésjelzés be- és kikapcsolása. 54. oldal
Disc Mem*
A felvevőkészülék beállításainak eltárolása 54. oldal
(lemezmemória).
QuickMode*
A felvevőkészüléken indítja a lejátszást.
55. oldal
Disc Mode
MD vagy Hi-MD mód kiválasztása üres
lemez behelyezésekor.
56. oldal
Contrast*
A felvevőkészüléken a kijelző
kontrasztjának beállítása.
56. oldal
Jog Dial*
Irányváltás a kijelzőn a léptetőtárcsa
elforgatásakor.
57. oldal
23
Különböző felvételi üzemmódok
Felvétel előtt
Üzemmód kiválasztása
A felvevőkészülék a következő két
üzemmódban működik: „Hi-MD
üzemmód” és „MD üzemmód”.
A készülék automatikusan felismeri az
üzemmódot a lemezek behelyezésekor.
A lemez behelyezése után ellenőrizze
a felvevőkészülék kijelzőjén, milyen
üzemmódban van a készülék.
„Hi-MD” felirat jelenik meg Hi-MD
üzemmódban, „MD” felirat pedig MD
üzemmódban.
Normál üres lemez behelyezésekor
a Disc Mode funkcióval beállíthatja,
hogy a lemezt Hi-MD vagy MD
üzemmódban kívánja-e használni.
Ha a felvevőkészülék segítségével
készített lemezt más, Hi-MD
üzemmódra nem alkalmas
készülékekben is le szeretné játszani,
a felvételhez a menüben állítsa a „Disc
Mode” beállítást „MD” üzemmódra.
A részletekről lásd: „Lemez lejátszási
módjának kiválasztása (lemezlejátszási
mód)” (56. oldal).
A menü üzemmódjának
kiválasztása
Ha a „Simple” menümódot választja,
nem minden menüpont jelenik meg.
Ha a készülék kezelése közben nem
talál bizonyos menüpontokat,
ellenőrizze, hogy a menümegjelenítési
mód „Advanced” állapotban van-e.
A menü üzemmódjának beállításával
kapcsolatos részleteket lásd:
„A menüpontok megjelenítésének
megváltoztatása (menü üzemmódja)”
(53. oldal).
24
Megjegyzés
• Amikor 1 GB Hi-MD lemezre készít
felvételt, használjon új alkáli
szárazelemeket (a töltöttségiszint-jelzés:
) vagy csatlakoztassa a külön
beszerezhető hálózati adaptert
a felvevőkészülékhez. Amikor 1 GB
Hi-MD lemezre próbál felvételt készíteni,
előfordulhat, hogy a „NotENOUGH
POWER TO REC” jelenik meg, és
felvételkészítésre még akkor sincs mód, ha
a töltöttségi szint elegendő tartalék
tápellátást mutat a készülék állása vagy
működése során. Ennek oka az
a mechanizmus, mely letiltja a felvételt, ha
a felvevőkészülék a fennmaradó
akkumulátorteljesítményt kevésnek tartja
felvétel készítéséhez az 1 GB-os Hi-MD
lemez magas teljesítményfelvétele miatt.
• Mielőtt az opcionális váltakozó áramú
hálózati adapter segítségével felvételt
készítene, mindig helyezzen
a felvevőkészülékbe új alkáli szárazelemet.
Ezzel biztosítja, hogy a felvételi művelet
sikeresen befejeződjön.
• Nincs felvétel, ha az USB-kábel
a készülékhez csatlakozik. Felvétel
készítése előtt bizonyosodjon meg róla,
hogy az USB-kábelt kihúzta a készülékből.
• Ha olyankor indítja el a felvételt, amikor
a lemez szimbóluma a kijelzőn még forog,
az anyag első néhány másodperce lemarad
a felvételről. Felvétel készítése előtt
bizonyosodjon meg róla, hogy a lemez
szimbóluma már nem forog a kijelzőn.
• Ne mozgassa és ne tegye ki erőhatásnak
a felvevőkészüléket, illetve ne szüntesse
meg a tápellátást felvétel közben, vagy
amíg a kijelzőn a „DATA SAVE” vagy
a „SYSTEM FILE WRITING” felirat
villog. Ellenkező esetben megtörténhet,
hogy az addig felvett adatokat a lemez
nem rögzíti, vagy a lemezen található
adatok sérülnek.
A leállított készüléken: A/B/C
Információk megtekintése
A
A hátralévő időt, a műsorszám számát
stb. felvétel közben és leállított
állapotban is ellenőrizheti.
Csoport és Eltelt idő
műsorszám
száma
Ötutas vezérlőgomb
(NENT)
Léptetőtárcsa
NAVI/MENU
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a „Display” pontot.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
keresse ki a kívánt információt
a kijelzőn, majd nyomja meg
az NENT gombot a kijelölt
pontba való belépéshez.
Fordulatonként a kijelzés
a következőképpen változik:
Lap Time t RecRemain t
AllRemain t Title1/Title2
(Hi-MD) t Sound
Az NENT gomb megnyomásakor
a kiválasztott információ
megjelenik az A, B és a C
helyeken.
Kijelzőablak
A szimbólumok jelentése:
: Lemez neve
: Műsorszám címe
: Csoport neve
: Előadó neve
: Album címe
B
C
• Műsorszám
címe és
előadó neve
(Hi-MD)
• Műsorszám
címe (MD)
Csoport és • Felvételre • „RecRemain”
és
műsorszám felhasznál„FreeSpace”
száma
ható
(Hi-MD)
hátralévő
• „RecRemain”
idő és
(MD)
szabad hely
(Hi-MD)
• Felvételre
felhasználható
hátralévő
idő (MD)
A jelenlegi
műsorszám
utáni
műsorszám
ok számai
A lemezen az „AllRemain”
aktuális
pozíció után
hátralévő idő
• Lemez
• Lemez neve Műsorszám
neve és
és album
címe
előadó
címe
neve
(Hi-MD)3)
(Hi-MD)1) • Csoport
• Lemez
neve
neve1)
(MD)3)
Hangüzem- A kiválasztott (nincs)2)
mód neve2) hangüzemmód
kijelzése2)
1) A
műsorszám száma jelenik meg, ha az
éppen kiválasztott műsorszám nem része
egy csoportnak sem.
2) Ez a felirat nem jelenik meg, ha a „Menu
Mode” a következőre van állítva: „Simple”
(53. oldal).
3) A lemez neve jelenik meg, ha az éppen
kiválasztott műsorszám nem része egy
csoportnak sem.
25
Felvétel közben: A/B/C
A
B
Csoport és Eltelt idő
műsorszám
száma
C
Szintjelző
„RecRemain”
Csoport és Felvételre
műsorszám felhasználható hátralévő
száma
idő.
• Lemez
• Lemez
Műsorszám
neve és
neve és
címe
előadó
album
neve
címe
(Hi-MD)1) (Hi-MD)2)
• Lemez
• Csoport
neve
neve
(MD)1)
(MD)2)
1) A
műsorszám száma jelenik meg, ha az
éppen kiválasztott műsorszám nem része
egy csoportnak sem.
2) A lemez neve jelenik meg, ha az éppen
kiválasztott műsorszám nem része egy
csoportnak sem.
Felvétel készítése TV-ről
vagy rádióról (analóg
felvétel)
Ez a fejezet azt írja le, hogyan
készíthető felvétel analóg kimenetű
készülékekről, így TV-ről, rádióról
vagy kazettás magnóról.
A művelet csak a felvevőkészüléken
hajtható végre.
TV, kazettás magnó
stb.
A LINE OUT stb. csatlakozókhoz
R
(piros)
L
(fehér)
Vonalszintű
csatlakozókábel
RK-G129,
RK-G136, stb.
Megjegyzés
• Amikor a lemezt Hi-MD üzemmódban
használja, a szabad terület kijelzése
„2.0MB” lesz, amikor a fennmaradó
felvételi idő a „-0:00:00” értékre vált. Ez
egy rendszerkorlát, a „2.0MB” a tartalék
domain kapacitása.
• A csoportbeállításoktól, üzemeltetési
körülményektől és lemezbeállításoktól
függően bizonyos szimbólumok nem
választhatók ki, vagy a szimbólumok
különbözőképpen jelenhetnek meg.
z
Ha lejátszás során ellenőrizni kívánja
a lejátszási pozíciót vagy a műsorszám
nevét, lásd: „Információk megtekintése”
(33. oldal).
26
T MARK/REC
– LINE IN (OPT)
Ötutas vezérlőgomb
(NENT)
1
Csatlakoztassa a kábeleket.
Használjon a műsorforrásnak
megfelelő csatlakozókábelt.
A részleteket lásd: „Külön
beszerezhető tartozékok”
(65. oldal).
2
A felvétel megkezdéséhez nyomja
le egyszerre az NENT és
a T MARK/REC gombot.
3
Játssza le a felvenni kívánt forrást.
Felvételi mód kiválasztása
Mindig a kívánt felvételi időnek
megfelelően válassza ki a felvételi
üzemmódot.
A Hi-MD vagy MD (MDLP)
üzemmódban felvett lemezeket csak
Hi-MD vagy MD (MDLP) üzemmódra
alkalmas MD-lejátszókkal vagy –
felvevőkkel lehet lejátszani.
Ötutas vezérlőgomb (NENT)
Felvételi Kijelző Felvételi idő
üzemmód
Hi-LP
sztereó
Hi-LP
• Körülbelül
610 perc normál
80 perces lemezen
• Körülbelül
2 040 perc egy 1 GB
Hi-MD lemezen
Felvétel MD módban használt
lemezre
Felvételi
Kijelző
üzemmód1)
Felvételi
idő3)
SP sztereó
Körülbelül
80 perc
SP
LP2 sztereó LP2
Körülbelül
160 perc
LP4 sztereó LP4
Körülbelül
320 perc
Léptetőtárcsa
NAVI/MENU
1
2
A leállított készüléken lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „REC Set” –
„REC Mode”.
A léptetőtárcsa forgatásával
válassza ki a kívánt felvételi
módot, majd nyomja meg az
NENT gombot a kiválasztott
üzemmódba való belépéshez.
A felvevőkészülék a következő
felvételhez a beállított felvételi
üzemmódban marad.
Felvétel Hi-MD módban használt
lemezre
Felvételi Kijelző Felvételi idő
üzemmód
Lineáris
PCMsztereó
Hi-SP
sztereó
PCM
Hi-SP
• Körülbelül
28 perc normál
80 perces lemezen
• Körülbelül
94 perc egy 1 GB
Hi-MD lemezen
• Körülbelül
140 perc normál
80 perces lemezen
• Körülbelül
475 perc egy 1 GB
Hi-MD lemezen
Mono
rendszerű2)
MONO
Körülbelül
160 perc
1) A
jobb hangminőség érdekében normál
sztereó (SP) vagy LP2 sztereó módban
végezze a felvételt.
2) Ha sztereó forrásról monó üzemmódban
végez felvételt, a felvevőkészülék a bal és
a jobb oldali hangokat egybekeveri.
3) 80 perces írható lemez használata esetén.
z
A Hi-SP sztereó és Hi-LP sztereó, valamint
a lineáris PCM-sztereó módokat támogató
audiokomponenseket a(z)
vagy a(z)
embléma jelöli. Az LP2 sztereó vagy
LP4 sztereó üzemmóddal rendelkező
audiokészülékeken
vagy
embléma látható.
Megjegyzés
• Hosszú felvételeknél javasolt a (nem
tartozék) hálózati adapter használata.
• Amikor LP4 módban készít felvételt,
akkor bizonyos hangforrások esetén,
rendkívül ritkán, pillanatnyi zaj hallható.
Ez a különleges digitális hangtömörítési
technológia miatt van, amely lehetővé teszi
hosszú idejű felvételek készítését. Ha zaj
hallható, akkor – a jobb hangminőség
érdekében – a felvételt tanácsos normál
sztereó vagy LP2 módban készíteni.
27
• Tanácsos a felvevőkészüléken szerkeszteni
Minden szintjelző mutatja
a következőket:
Felső – a bal csatorna bemeneti
szintje
Alsó – a jobb csatorna bemeneti
szintje
(összevonni vagy felbontani) a lineáris
PCM sztereóban rögzített hosszú
műsorszámokat. Hosszabb időt vesz
igénybe, ha ezeket a számítógépre helyezi
át és ott szerkeszti.
A felvételi szint kézi
beállítása
Felvétel közben a szintszabályzás
automatikus. Szükség esetén mind
analóg, mind digitális felvétel során
manuálisan is beállíthatja a felvételi
szintet.
X
T MARK/REC
Léptetőtárcsa
NAVI/MENU
1
28
–12 dB
5
OVER
Nyomja meg a X -t ismét a felvétel
megkezdéséhez.
Ha a műsorforrás kívülről
csatlakoztatott készülék, álljon
a hanganyagban a felvétel kívánt
kezdetéhez, majd indítsa el
a felvételt.
Visszakapcsolás automatikus
szintszabályozásra
Válassza az „Auto (AGC)” lehetőséget
a 2 lépésben.
Megjegyzés
Nyomja meg és tartsa lenyomva
a T MARK/REC gombot, majd
nyomja meg a X gombot.
2
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „REC Set” –
„RECVolume” – „Manual”.
3
4
Játssza le a forrást.
Miközben a szintjelzőt figyeli
a kijelzőn, állítsa be a felvételi
szintet a léptetőtárcsa forgatásával.
A felvételi szintet úgy állítsa be,
hogy a kijelzőn a –12 dB körüli
szegmensek világítsanak.
Ha akkora a hangerő, hogy
a szintjelző eléri az OVER
szegmenst, csökkentse a felvételi
szintet.
• A bal és jobb csatorna szintje külön nem
állítható.
• A felvétel leállítása után a felvevőkészülék
automatikus felvételi szintbeállítási
üzemmódra tér vissza a következő
felvételhez.
• Szinkronfelvétel esetén a felvételi szint
kézi beállításához hajtsa végre az ebben
a fejezetben leírt eljárást az 1. lépéstől
a 4. lépésig, és eközben a „SYNC REC”
beállítása legyen „SYNC Off”. Ezután
állítsa a „SYNC REC” beállítást „SYNC
On” értékre, és indítsa el a felvételt
(32. oldal).
Műsorszámjelek
hozzáadása felvétel
közben
Felvétel közben műsorszámjeleket
(műsorszám számokat) adhat meg,
ezzel az anyagot részekre oszthatja, így
egy adott műsorszámot később
gyorsan és könnyen megtalálhat.
T MARK/REC
Léptetőtárcsa
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a kijelzőn a kívánt
időintervallumot, majd nyomja
meg az NENT gombot
a kiválasztott érték
érvényesítéséhez.
Egy elforgatás az időbeállítást
(Time:) módosítja 1 perccel, 1 és
60 perc között.
Időjel törlése
Válassza az „Off” lehetőséget
a 1 lépésben.
Műsorszámjelölések hozzáadása
felvétel közben időjel segítségével
NAVI/MENU
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
Műsorszámjelek kézi
hozzáadása
Miközben a készülék felvételt készít,
nyomja meg a T MARK gombot annál
a pontnál, ahol műsorszámjelet
szeretne elhelyezni.
Műsorszámjelek
automatikus hozzáadása
(Auto Time Mark)
Ezt a funkciót az analóg bemeneti
csatlakozón keresztüli felvétel közben
a műsorszámjelölések adott
időközönként történő automatikus
hozzáadásához használhatja. Ez
a funkció hosszú ideig tartó felvételek
készítésekor (értekezletek, előadások
stb.) használható kényelmesen.
1
Felvétel közben vagy a felvétel
szüneteltetésekor lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „REC Set” –
„Time Mark” – „On”.
Amikor az eltelt felvételi idő
meghaladja az időjelhez megadott
intervallumot:
A felvevőkészülék a beállítás
pillanatában, majd ezt követően
a beállított értéknek megfelelő
szabályos időközönként helyez el
műsorszámjeleket.
Példa: Nyolc percnyi felvétel után az
időjel intervallumát 5 percre állítja be.
A készülék a felvétel kezdetétől
számított nyolcadik percnél elhelyez
egy műsorszámjelet, majd ettől kezdve
5 percenként folyamatosan.
Amikor az időjelhez beállított
időtartam hosszabb az eltelt felvételi
időnél:
A felvevőkészülék akkor helyezi el az
első műsorszámjelet, amikor az időjel
beállított időköze letelik.
Példa: Három percnyi felvétel után az
időjel intervallumát 5 percre állítja be.
A készülék a felvétel kezdetétől
számított ötödik percnél elhelyez egy
műsorszámjelet, majd ettől kezdve
5 percenként folyamatosan.
29
z
Az időjel (Time Mark) funkció által
elhelyezett műsorszámjelek időpontja előtt
„T” jel látható.
Megjegyzés
• Ha a T MARK vagy a X stb. gomb
megnyomásával helyez el műsorszámjelet
felvétel közben, az időjel funkció
automatikusan megkezdi
a műsorszámjelek hozzáadását,
valahányszor a beállított időköz eltelik.
• A beállítást a készülék figyelmen kívül
hagyja, ha digitális optikai kábelt használ
a csatlakoztatáshoz.
Csoport funkció
használata felvételkor
Mi a csoport funkció?
A csoport funkció lehetővé teszi
csoportbeállításokat tartalmazó
lemezek lejátszását. A csoport funkció
olyan lemezek lejátszásakor nyújt több
kényelmet, amelyeken több album
vagy rövid CD anyagát rögzítették.
Mi a csoportbeállítással rendelkező
lemez?
A felvevőkészülék számos funkciót
hajthat végre egységesen egy-egy
csoporton, vagyis olyan
műsorszámokon, amelyeket külön
csoportokba foglalva rögzítettek
a lemezen, amint azt a következő
példa mutatja:
Csoportbeállítások végrehajtása előtt
Lemez
1. csoport
2. csoport
1 2 3 4 5 6 7 8
m
3. csoport
12131415
Az 1–5. műsorszám tartozzon az 1. csoporthoz.
A 8–12. műsorszám tartozzon a 2. csoporthoz.
A 13–15. műsorszám tartozzon a 3. csoporthoz.
A 6–7. műsorszám ne tartozzon semmilyen
csoporthoz.
Csoportok kijelölése után
Lemez
1. csoport
2. csoport
12345 6 7 12345
3. csoport
123
Azok a műsorszámok, amelyeket egyik
csoporthoz sem rendeltek hozzá, a „Group - -”
csoporthoz fognak tartozni.
Hi-MD vagy Hi-MD üzemmódú
normál lemezen legfeljebb 255, MD
üzemmódú normál lemezen legfeljebb
99 csoportot hozhat létre.
30
Megjegyzés
Nem lehet csoportbeállításokat
végrehajtani, ha az adott lemezen
a műsorszámok, csoportok, valamint
a lemez neve meghaladják a megadott felső
határértéket (csak MD üzemmódban).
Műsorszám felvétele
meglévő csoportba
Műsorszámot hozzáadhat már létező
csoporthoz.
X
T MARK/REC
GROUP
NAVI/MENU
Léptetőtárcsa
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
Új műsorszám hozzáfűzése egy
meglévő csoport végéhez
1
A leállított felvevőkészüléken
válassza ki azt a csoportot,
amelyhez műsorszámot szeretne
adni, majd nyomja le egyszerre az
NENT, a T MARK/REC és
a GROUP gombot.
2
Játssza le a hangforrást.
A csoport aktuális
tartalomjegyzékében a meglévő
anyagot követően egy műsorszám
csoport jelenik meg.
Új csoport automatikus
létrehozása felvétel közben
A felvevő gyárilag úgy van beállítva,
hogy felvételkor automatikusan új
csoportot hozzon létre. E funkció
használata akkor kényelmes, ha több
CD-t vesz föl egymás után.
A csoportfelvételi beállításokat
a következőképpen ellenőrizheti:
Műsorszám felvétele
a meghatározott pozícióba egy
kiválasztott csoporton belül
1
Állítsa meg a lejtászást a Pause
(Szünet) gombbal a csoporton
belül annál a pontnál, ahová új
műsorszámot szeretne felvenni,
majd nyomja le egyszerre az
NENT, a T MARK/REC és
a GROUP gombot.
2
Nyomja meg a X gombot a felvétel
megkezdéséhez, és indítsa el
a hangforrást.
A leállított készüléken lépjen be
a menübe, és válassza a következőket:
„REC Set” - „ :REC” „ : REC On”.
Felvétel készítése új csoport
létrehozása nélkül
Válassza a „ :REC Off” beállítást
a fenti műveletsor végén.
31
A hangforrást lejátszó
eszközzel összehangolt
felvételindítás és -leállítás
(szinkronfelvétel)
Szinkronfelvétel közben a felvétel
indítása és leállítása a hangforrással
összehangolva történik. Ez
megkönnyíti digitális felvételek
készítését (például CD-lejátszóról),
mivel csak a felvevőkészüléket vagy
a lejátszókészüléket kell kezelni.
Szinkronfelvétel csak csatlakoztatott
optikai kábellel lehetséges.
Ötutas vezérlőgomb (NENT)
Léptetőtárcsa
NAVI/MENU
1
Csatlakoztassa a kábeleket.
Használjon megfelelő,
a műsorforráshoz illeszkedő
optikai kábelt. A részleteket lásd:
„Külön beszerezhető tartozékok”
(65. oldal).
2
A leállított készüléken lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „REC Set” „SYNC REC” - „SYNC On”.
z
Ha a szinkronfelvétel során körülbelül
3 másodpercig nem érkezik hang
a lejátszótól, a felvevőkészülék
önműködően készenléti üzemmódba
kapcsol. Amikor ismét hang érkezik
a lejátszótól, a készülék folytatja
a szinkronfelvételt. Ha a készülék 5 percnél
hosszabb ideig készenléti üzemmódban
marad, önműködően leáll.
32
Megjegyzés
• A szüneteltetési funkciót szinkronfelvétel
közben nem lehet kézzel ki- vagy
bekapcsolni.
• Felvétel közben ne változtassa meg
a „SYNC REC” beállítást, mert
előfordulhat, hogy a felvétel hibás lesz.
• Előfordulhat, hogy a hangforrásból jövő
zajszint miatt a szinkronfelvétel során
a készülék nem kapcsol automatikusan
szünetre akkor sem, ha a hangforrásból
nem érkezik hang.
• Ha a készülék nem CD-ről vagy MD-ről
történő szinkronfelvétel során
2 másodperces csendes részt talál, akkor
önműködően új műsorszámot kezd ott,
ahol a csendes rész véget ér.
Különböző lejátszási módok
Kijelzőablak: A/B/C
Információk megtekintése
A lejátszás során ellenőrizheti
a műsorszám címét, a lemez címét stb.
Ötutas vezérlőgomb (NENT)
Léptetőtárcsa
NAVI/MENU
1
Lejátszás közben lépjen be
a menübe, és válassza
a következőt: „Display”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
keresse ki a kívánt információt
a kijelzőn, majd nyomja meg az
NENT gombot a kijelölt pontba
való belépéshez.
Fordulatonként a kijelzés
a következőképpen változik:
Lap Time t 1 Remain t
AllRemain t Title1/Title2
(Hi-MD) t Sound t Codec
(Hi-MD)/TrackMode (MD)
Az NENT gomb megnyomásakor
a kiválasztott információ
megjelenik az A, B és a C
helyeken.
Kijelzőablak
A
B
Csoport és Eltelt idő
műsorszám
száma
• Műsorszám címe
és előadó
neve
(Hi-MD)
• Műsorszám címe
(MD)
A jelenlegi
műsorszám
utáni
műsorszámok számai
• Lemez
neve és
előadó
neve
(Hi-MD)1)
• Lemez
neve
(MD)1)
Hangüzemmód neve2)
• Kodek
(Hi-MD)2)
• (nincs)
(MD)2)
Az aktuális
műsorszámból
hátralévő
idő
A lemezen
az aktuális
pozíció után
hátralévő
idő
• Lemez
neve és
album
címe
(Hi-MD)3)
• Csoport
neve
(MD)3)
A
kiválasztott
hangüzemmód
kijelzése2)
• Műsorszám
lejátszási
módja és
az átviteli
sebesség
(Hi-MD)2)
• Műsorszámlejátszási
mód (MD)2)
C
• Műsorszám
címe és
előadó neve
(Hi-MD)
• Műsorszám
címe (MD)
„1 Remain”
„AllRemain”
Műsorszám
címe
(nincs)2)
• „Codec”
(Hi-MD)2)
• „TrackMode”
(MD)2)
1) A
A szimbólumok jelentése:
: Lemez neve
: Műsorszám címe
: Csoport neve
: Előadó neve
: Album címe
műsorszám száma jelenik meg, ha az
éppen kiválasztott műsorszám nem része
egy csoportnak sem.
2) Ez a felirat nem jelenik meg, ha a „Menu
Mode” a következőre van állítva: „Simple”
(53. oldal).
3) A lemez neve jelenik meg, ha az éppen
kiválasztott műsorszám nem része egy
csoportnak sem.
33
Megjegyzés
A csoportbeállításoktól, üzemeltetési
körülményektől és lemezbeállításoktól
függően bizonyos szimbólumok nem
választhatók ki, vagy a szimbólumok
különbözőképpen jelenhetnek meg.
Műsorszámok lejátszása
lejátszási főüzemmódban
1
Lejátszás közben nyomja meg
a NAVI/MENU gombot.
A felvevőkészülék navigációs
módba lép, és a lejátszási
főüzemmód kijelzése megjelenik.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
válassza ki a kívánt lejátszási
üzemmódot, majd nyomja meg az
NENT gombot az üzemmód
érvényesítéséhez.
Valahányszor elforgatja
a léptetőtárcsát, az A érték
a következőképpen módosul:
Amikor megnyomja az NENT
gombot, a B érték jelenik meg
a kijelzőn.
z
A felvétel során vagy a leállított készüléken
a hátralévő idő vagy a felvételi pozíció
ellenőrzéséhez lásd: „Információk
megtekintése” (25. oldal).
Lejátszási mód
kiválasztása
A műsorszámokat különböző
lejátszási üzemmódokban hallgathatja
meg. A lejátszási üzemmód a lejátszási
főüzemmód, a lejátszási alüzemmód és
az ismétlő lejátszás együttese is lehet.
• Lejátszási főüzemmód: a lejátszáshoz
használt egységet választja ki,
például műsorszámokat vagy
csoportokat
• Lejátszási alüzemmód: kijelöli
a lejátszás módját
• Ismétlő lejátszás: kiválasztja az
Ismétlő lejátszást
Kijelzés:
A/B
Lejátszási üzemmód
Normal/
(semmi)
Normál lejátszás
(a kiválasztott műsorszámot
követő összes műsorszámot
egyszer játssza le a készülék)
Group/
Csoport lejátszása (egy
kiválasztott csoport
műsorszámait játssza le)
Ötutas vezérlőgomb (NENT, ., >)
Artist/
Léptetőtárcsa
GROUP
NAVI/MENU
Album/
1)
1)
Előadó lejátszása (egy
meghatározott előadó
műsorszámait játssza le)
Album lejátszása (egy
meghatározott album
műsorszámait játssza le)
Bookmark/ Kedvencek lejátszása
(a megjelölt műsorszámokat
játssza le)
1) Csak
Hi-MD módban használt lemezek
esetében jelenik meg.
34
Műsorszámok lejátszása normál
üzemmódban
1
2
3
Hajtsa végre az 1. lépést, és
válassza a „Normal” lehetőséget
a 2. lépésben a „Műsorszámok
lejátszása lejátszási
főüzemmódban” (34. oldal) című
részben.
Ha csoporton kívüli műsorszámot
kíván kiválasztani, hagyja ki ezt
a lépést.
Csoporton belüli műsorszám
kiválasztásához forgassa el
a léptetőtárcsát addig, amíg
a megfelelő csoport meg nem
jelenik a képernyőn, majd nyomja
meg az NENT gombot
a belépéshez.
A kiválasztott csoport
műsorszámainak listája megjelenik
a képernyőn.
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a kívánt
műsorszámot a kijelzőn, majd
nyomja meg az NENT gombot az
érvényesítéshez.
A készülék megkezdi a kiválasztott
műsorszám lejátszását. A lejátszás
a kiválasztott műsorszámtól
a lemez utolsó műsorszámáig
folytatódik.
Csoport műsorszámainak
lejátszása (csoport lejátszása)
1
Hajtsa végre az 1. lépést, és
válassza a „Group” lehetőséget
a 2. lépésben a „Műsorszámok
lejátszása lejátszási
főüzemmódban” (34. oldal)
részben.
Megjelenik a lemezen lévő
csoportok listája.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a kívánt csoportot
a kijelzőn, majd az NENT gomb
megnyomásával lépjen tovább.
Megjelenik a kiválasztott csoport
műsorszámainak listája.
3
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a kívánt
műsorszámot a kijelzőn, majd
nyomja meg az NENT gombot az
érvényesítéshez.
A kijelzőn megjelenik az aktuális
műsorszám csoportjának neve.
A készülék lejátssza a csoporthoz
tartozó műsorszámokat, az
aktuális műsorszámtól kezdve az
utolsóig.
z
Egy csoport elejére ugorhat. Lejátszás
közben nyomja meg a GROUP gombot
a felvevőkészüléken, majd nyomja az ötutas
vezérlőgombot az . vagy az >
irányába a kívánt csoport kiválasztásához.
Egy meghatározott előadó
műsorszámainak meghallgatása
(előadó lejátszása) (csak Hi-MD
üzemmódban)
Ha a műsorszámok adatai az előadó
nevét is tartalmazzák, egy
meghatározott előadó számai is
lejátszhatók.
1
Hajtsa végre az 1. lépést, és
válassza az „Artist” lehetőséget
a 2. lépésben a „Műsorszámok
lejátszása lejátszási
főüzemmódban” (34. oldal) című
részben.
A lemezen szereplő előadók
betűrend szerinti listája jelenik
meg.
folytatás
35
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a kívánt előadó nevét
a kijelzőn, majd az NENT gomb
megnyomásával lépjen tovább.
Megjelennek a kiválasztott előadó
műsorszámai a felvétel
sorrendjében.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a kívánt album nevét
a kijelzőn, majd az NENT gomb
megnyomásával lépjen tovább.
Megjelennek a kiválasztott album
műsorszámai a felvétel
sorrendjében.
3
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a kívánt
műsorszámot a kijelzőn, majd
nyomja meg az NENT gombot az
érvényesítéshez.
A kijelzőn megjelenik az aktuális
műsorszám előadójának neve.
A készülék lejátssza az előadó
műsorszámait az aktuális
műsorszámtól kezdve az utolsóig.
3
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a kívánt
műsorszámot a kijelzőn, majd
nyomja meg az NENT gombot az
érvényesítéshez.
A kijelzőn megjelenik az aktuális
műsorszámot tartalmazó album
neve. A készülék lejátssza
a lemezen szereplő
műsorszámokat az aktuálistól az
utolsóig.
z
A következő vagy előző előadó első
műsorszámához ugorhat. Lejátszás közben
nyomja meg a készüléken a GROUP
gombot, majd nyomja az ötutas
kezelőgombot . vagy > irányba.
A kiválasztott album
műsorszámainak lejátszása (album
lejátszása) (csak Hi-MD módban)
Ha a műsorszámok adatai az album
nevét is tartalmazzák, egy
meghatározott album számai is
lejátszhatók.
1
36
Hajtsa végre az 1. lépést, és
válassza az „Album” lehetőséget
a 2. lépésben a „Műsorszámok
lejátszása lejátszási
főüzemmódban” (34. oldal) című
részben.
Megjelenik a lemezen szereplő
albumok listája betűrendben.
z
A következő vagy előző album első
műsorszámához ugorhat. Lejátszás közben
nyomja meg a készüléken a GROUP
gombot, majd nyomja az ötutas
kezelőgombot . vagy > irányba.
Kiválasztott műsorszámok
lejátszása (kedvencek lejátszása)
A lemezen megjelölhetők a kedvenc
műsorszámok és a lejátszás ezekre
korlátozható. A megjelölt
műsorszámok sorrendje nem
változtatható meg.
Kedvenc műsorszámok megjelölése
1
A megjelölni kívánt műsorszám
lejátszása közben nyomja le és
tartsa benyomva az NENT
gombot legalább 2 másodpercig.
A kedvencek jelölése villogni kezd.
Ezzel meghatározta az első
lejátszandó kedvencet.
2
Ismételje meg az 1. lépést a többi
műsorszám kijelöléséhez.
Kijelölések törlése
Annak a műsorszámnak a lejátszása
közben, amelynek kijelölését meg
szeretné szüntetni, nyomja meg és
tartsa benyomva az NENT
léptetőgombot legalább
2 másodpercig.
Műsorszámok lejátszása
lejátszási alüzemmódban/
ismétlő lejátszás
üzemmódban
A lejátszási alüzemmódok segítségével
a lejátszási főüzemmódban kiválasztott
műsorszámokat különbözőképpen
játszhatja le.
Ha például a „Group” lehetőséget
választja a lejátszási főüzemmódban és
a „Shuffle” lehetőséget lejátszási
alüzemmódban, a készülék
a kiválasztott csoport műsorszámait
kevert sorrendben fogja lejátszani.
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a „SubPMode” pontot.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
válassza ki a kívánt lejátszási
üzemmódot, majd nyomja meg az
NENT gombot az üzemmód
érvényesítéséhez.
Valahányszor elforgatja
a léptetőtárcsát, az A érték
a következőképpen módosul:
Amikor megnyomja az NENT
gombot, a B érték jelenik meg
a kijelzőn.
A kedvenc műsorszámok lejátszása
1
Hajtsa végre az 1. lépést, és
válassza a „Bookmark”
lehetőséget a 2. lépésben
a „Műsorszámok lejátszása
lejátszási főüzemmódban”
(34. oldal) című részben.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
válassza ki a megfelelő
műsorszámot, majd az NENT
gomb megnyomásával
érvényesítése a választást.
A készülék a megjelölt
műsorszámokat azok
számsorrendjében játssza le.
1
37
Kijelzés
A/B
Lejátszási üzemmód
Normal/
(semmi)
Normál lejátszás
(minden műsorszámot
egyszer játszik le)
1 Track/1
Egy műsorszám
lejátszása (csak egy
műsorszámot játszik le)
Shuffle/
Kevert sorrendű
lejátszás (a lejátszási
főüzemmódban
kiválasztott összes
műsorszámot
véletlenszerű
sorrendben játssza le)
SHUF
A-B Repeat lejátszás
A-BRepeat/
)1) (A és B közötti
A- (A-B
műsorszámok
folyamatosan
ismétlődő lejátszása)
1) „A-BRepeat”
nem jelenik meg, ha
a „Menu Mode” beállítása „Simple”.
3
Forgassa a léptetőtárcsát addig,
amíg „RepeatOn” (műsorszám
folyamatosan ismétlődő lejátszása)
vagy „RepeatOff” felirat nem
jelenik meg a kijelzőn, majd az
NENT gomb megnyomásával
érvényesítse a választást (kivéve
A-B Repeat lejátszáskor).
Műsorszám kiválasztott részének
folyamatosan ismétlődő
meghallgatása (A-B Repeat)
Egy műsorszámon belül is kiválaszthat
egy A és B pont közötti részt az
ismételt meghallgatáshoz. Ügyeljen
arra, hogy az A és B pont ugyanazon
a műsorszámon belül legyen.
1
38
Az ismételni kívánt szakaszt
tartalmazó műsorszám lejátszása
közben lépjen be a menübe, majd
válassza a következőket:
„SubPMode” – „A-BRepeat”.
Az „A-” jel villog a kijelzőn.
2
Nyomja meg az NENT gombot
a kezdőpontnál (A).
Ezzel megadta az A pontot, és
a „B” kezd villogni a kijelzőn.
3
Nyomja meg az NENT gombot
a végpontnál (B).
Ezzel megadta a B pontot,
megjelenik az „A-B” és a „ ” jel,
a készülék pedig megkezdi az A és
B pont közötti szakasz ismétlődő
lejátszását.
z
Újraállíthatja A és B pontokat, ha az ötutas
vezérlőgombot > irányba nyomja A-B
Repeat (A-B közti ismétlés) lejátszás
közben.
Megjegyzés
Ha az A pont kiválasztása közben
a készülék eléri a lemez utolsó
műsorszámának végét, a beállítás törlődik.
Műsorszám keresése
(keresés)
Könnyen kereshet műsorszámokat
cím, csoportnév, az előadó neve vagy
az album címe alapján. Az előadók
neve és az albumok címe csak Hi-MD
üzemmódban használt lemezeknél
látható.
Ötutas vezérlőgomb
(NENT)
Léptetőtárcsa
x
NAVI/MENU
1
2
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Useful” –
„Search”.
A léptetőtárcsát forgatva válassza
ki a keresni kívánt elemet, majd
a bevitelhez nyomja meg az
NENT gombot.
Kijelző
Művelet
by Track
Műsorszám címe
szerinti keresés
by Group
Csoportnév szerinti
keresés
by Artist1)
Előadó neve szerinti
keresés
by Album1)
Album címe szerinti
keresés
1) Csak
Hi-MD módban használt lemezek
esetében jelenik meg.
3
4
Ha a „by Track”
(Műsorszámonként) beállítást
választotta a 2. lépésben, ezt
a lépést ugorja át.
Ha nem a „by Track” beállítást
választotta a 2. lépésben,
a léptetőtárcsát forgatva válassza
ki a kívánt csoportot, majd
a bevitelhez nyomja meg az
NENT gombot.
Megjelenik a kiválasztott
csoporthoz, előadóhoz, illetve
albumhoz tartozó műsorszámok
listája.
• Kereséskor a címkézetlen műsorszámok
a listák végén jelennek meg.
• Miközben a készülék rendezi a kiválasztott
tételeket, a kijelzőn „SORTING” felirat
jelenik meg. Várjon, amíg a felirat el nem
tűnik a kijelzőről, és csak ezután kezdjen
más műveletet.
A hangzásminőség
kiválasztása (hatsávos
ekvalizer)
A hatsávos ekvalizer hatféle
különböző hangzást állíthat be.
A virtuális hangzás változtatásával
különböző akusztikai hatásokat
hozhat létre, vagy saját ízléséhez
igazíthatja a hangzást, és azt
eltárolhatja későbbi felhasználásra is.
Ötutas vezérlőgomb (NENT, ., >)
Léptetőtárcsa
NAVI/MENU
1
Lejátszás közben lépjen be
a menübe, és válassza
a következőt: „Sound” „Sound EQ”.
A léptetőtárcsa forgatásával
válassza ki a kívánt műsorszámot,
majd az NENT gomb
megnyomásával érvényesítse
a választást.
A készülék megkezdi a kiválasztott
műsorszám lejátszását.
Megjegyzés
• A 4. lépés után a lejátszási főüzemmód és
alüzemmód törlődik (az ismétlő lejátszás
továbbra is érvényben marad).
39
2
A léptetőtárcsa forgatásával
válassza ki a kívánt
hangüzemmódot, majd nyomja
meg az NENT gombot
a kiválasztott üzemmód
érvényesítéséhez.
Hangzás módosítása és tárolása
A hangzás módosítását követően az
eredményt „Custom1” és „Custom2”
néven tárolhatja.
1
Lejátszás közben lépjen be
a menübe, és válasszon a „Sound”
– „Sound EQ” – „Custom1” vagy
„Custom2” lehetőség közül.
2
A frekvencia kiválasztásához
nyomja az ötutas vezérlőgombot
. vagy > irányba.
A
Szintek az egyes frekvenciákon
(100 Hz – 10 kHz)
B
Frekvencia (100 Hz)
Balról kezdve a 100 Hz, 250 Hz, 630 Hz,
1,6 kHz, 4 kHz és 10 kHz közül választhat.
Valahányszor elforgatja
a léptetőtárcsát, az A érték az
alábbiak szerint módosul.
Az NENT gomb lenyomásakor
a B érték jelenik meg.
A
3
A léptetőtárcsa forgatásával
kiválaszthatja a frekvenciához
tartozó szintet.
B
Heavy
SH
Pops
SP
Jazz
SJ
Unique
SU
Custom1
S1
Custom2
S2
Szint (+10 dB)
Hét szint közül választhat:
–10dB, –6 dB, –3 dB, 0 dB, +3 dB, +6 dB,
+10dB
4
A szint kiválasztása után nyomja
meg az NENT gombot az
érvényesítéshez.
A beállítás törlése
Válassza az „Normal” lehetőséget
az 1. lépésben.
Megjegyzés
Felvétel közben a hatsávos ekvalizer nem
működik.
40
A felvett műsorszámok szerkesztése
Szerkesztés előtt
Címek hozzáadása (cím)
Felvételeit műsorszámjelek
hozzáadásával és törlésével vagy
a műsorszámok és a lemezek
címkézésével szerkesztheti.
A műsorszámokat, csoportokat és
lemezeket címmel vagy névvel láthatja
el. Hi-MD módban használt lemezek
esetében megadhatja
műsorszámokhoz az album címét és az
előadó nevét is.
Megjegyzés
• Amikor 1 GB Hi-MD lemezre készített
felvételt szerkeszt, használjon új alkáli
szárazelemeket (a töltöttségiszint-jelzés:
) vagy csatlakoztassa a külön
beszerezhető hálózati adaptert
a felvevőkészülékhez. Amikor 1 GB
Hi-MD lemezen próbál felvételt
szerkeszteni, előfordulhat, hogy
a „NotENOUGH POWER TO EDIT”
jelenik meg, és szerkesztésre még akkor
sincs mód, ha a töltöttségi szint elegendő
tartalék tápellátást mutat a készülék állása
vagy működése során. Ennek oka az
a mechanizmus, mely letiltja a szerkesztési
műveleteket, ha a felvevőkészülék
a fennmaradó akkumulátorteljesítményt
kevésnek tartja szerkesztéshez az 1 GB-os
Hi-MD lemez magas teljesítményfelvétele
miatt.
• Mielőtt az opcionális váltakozó áramú
hálózati adapter segítségével szerkesztési
műveleteket hajtana végre, mindig
helyezzen a felvevőkészülékbe új alkáli
szárazelemet. Ezzel biztosítja, hogy
a szerkesztési művelet sikeresen
befejeződjön.
• A gyári műsoros lemezek nem
szerkeszthetők.
• Szerkesztés előtt zárja le a felvételgátló
fület a lemez oldalán.
• Ne mozgassa vagy ütögesse
a felvevőkészüléket, illetve ne szüntesse meg
a tápellátást szerkesztés közben, vagy amíg
a kijelzőn a „SYSTEM FILE WRITING”
villog. Ha ezt teszi, előfordulhat, hogy az
addig a pontig szerkesztett adatok nem
kerülnek rögzítésre e lemezre, vagy
a lemezen lévő adatok megsérülnek.
A szerkesztési eredmények rögzítése alatt
a „SYSTEM FILE WRITING” felirat villog.
• Amíg a „SYSTEM FILE WRITING”
felirat villog, a készülék fedele zárolt
állapotba kerül.
Felhasználható írásjelek
• Az európai ábécék kis- és nagybetűi1)
• Számok 0-tól 9-ig
• Szimbólumok2)
1) Az
angoltól eltérő európai ábécék csak
Hi-MD módban használt lemeznél
jelennek meg.
2) A Hi-MD és MD módban különböző
szimbólumok jelennek meg (lásd:
„Karaktertábla”, 42. oldal).
Maximális karakterszám nevenként
Műsorszámok címe, csoportnevek és
lemezcímek esetében: kb. 200
(a felhasználható karakterek vegyes
használatát feltételezve)
Használható karakterszám
lemezenként
Hi-MD módban:
Legfeljebb kb. 55 000 karakter
MD módban:
Legfeljebb kb. 1 700 karakter
A lemezenként tárolható nevek és
címek száma a nevekben és címekben
szereplő karakterek számától függ.
41
Karaktertábla
A felvevőkészüléken végrehajtott
műveletek során a karaktereket
a kijelzőn megjelenő karaktertáblából
lehet kiválasztani.
A karaktertábla a következőképpen
néz ki:
Karakterpaletta az
Hi-MD üzemmódhoz
Megjegyzés
Ha a lemezcímekben „//” jelet is alkalmaz
(például „abc//def”), a csoportfunkció nem
fog működni (MD módban).
Ötutas vezérlőgomb
(NENT, ., >, VOL +, –)
Léptetőtárcsa
Karakterpaletta az
MD üzemmódhoz
x
GROUP
X
NAVI/MENU
Címkézés
Betűbeviteli terület
A kurzor villog.
A műsorszámokat, a csoportokat és
a lemezt címkével láthatja el felvétel
vagy lejátszás közben, vagy amikor
a felvevőkészülék áll. Hi-MD módban
az előadók nevét és az albumok címét
is címkézheti. Ha a készülék leállított
állapotában szeretne egy
műsorszámot, előadót vagy albumot
megcímkézni, előbb ki kell választania
az érintett műsorszámot.
Csoport címkézésére akkor van
lehetőség, amikor a készülék
csoporthoz tartozó műsorszámot vesz
föl vagy játszik le, vagy ha a leállított
készüléken kiválasztotta a csoport
egyik műsorszámát.
1
Karaktertábla
Mivel a kijelzőn a karaktertáblának
egyszerre csak egy része látható,
a kezelőszervek segítségével lehet
a kurzort mozgatni és a kívánt
karaktert kijelölni.
42
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” – „Title”.
2
Válassza ki a következők egyikét,
majd nyomja meg a léptetőtárcsát:
Cím
Kijelző
Műsorszám címe
„Track”
Csoport neve
„Group”
„Artist”
Előadó neve
(műsorszám esetében)1)
Album neve
„Album”
(műsorszám esetében)1)
Lemez neve
4
Válasszon ki egy betűt az ötutas
vezérlőgomb segítségével, majd
nyomja meg az NENT gombot
a bevitelhez.
A kiválasztott betű megjelenik
a karakterbeviteli területen, majd
a kurzor a következő
karakterpozícióra ugrik.
A kurzor a következő beviteli pozícióban
villog.
„Disc”
1) Csak
Hi-MD módban használt lemezek
esetében jelenik meg.
A kurzor villogni kezd
a karakterbeviteli területen.
A kurzor és a karakter váltakozva jelenik meg.
3
A karakterek bevitelére szolgáló
gombok és azok funkciói
a következők:
Funkciók1)
Műveletek
A kurzor
mozgatása
a karaktertáblában.
Ötutas vezérlőgomb
fel
Nyomja az ötutas vezérlőgombot
VOL – irányba.
A kurzor a karakterbeviteli
területről a karaktertáblára ugrik.
balra
jobbra
le
Forgassa
a léptetőtárcsát
(a kurzort jobbra
vagy balra mozgatja).
A kurzor és a karakter váltakozva jelenik meg.
Betű kijelölése
Forgassa
a karakterbeviteli a léptetőtárcsát.
területen.
Betű bevitele.
Nyomja meg
az NENT gombot.
Cím bevitele.
Tartsa lenyomva
az NENT gombot
legalább
2 másodpercig.
Szóköz megadása. A GROUP gomb
nyomva tartása
közben nyomja az
ötutas
vezérlőgombot >
irányba.
folytatás
43
Funkciók1)
Műveletek
Betű törlése.
A GROUP gomb
nyomva tartása
közben nyomja az
ötutas
vezérlőgombot .
irányba.
A címkézés
törlése.
Tartsa lenyomva
a x gombot legalább
2 másodpercig.
Kurzor mozgatása Nyomja az ötutas
a betűbeviteli
vezérlőgombot
területről
VOL – irányba.
a karaktertáblába.
Kurzor átvitele
Nyomja meg
a karaktertáblából a x gombot.
a betűbeviteli
területre.
Ezzel
megjelenítheti
a „_ (szóköz)”,
„:”, „/”, vagy az
„–” elemeket
a beviteli terület
beviteli
pozíciójában.
Nyomja meg
a X gombot.
Váltás nagybetűk és Nyomja meg
a X gombot.
kisbetűk között.
1) A
gombok és a kezelőszervek funkciói
megváltoznak, attól függően, hogy a kurzor
a karakterbeviteli területen vagy
a karaktertáblában van-e.
5
Ismételje meg a 4. lépést, és írja be
a címke összes karakterét.
6
Tartsa lenyomva az NENT
gombot legalább 2 másodpercig.
Megjegyzés
Ha a felvétel leáll, vagy továbblép
a következő műsorszámra címkézés közben,
a készülék az adott pontot automatikusan
megjelöli.
44
Címkék megváltoztatása
A „Címkézés” (42. oldal) eljárással
megváltoztathatja a műsorszámok,
albumok, csoportok vagy lemezek
címét és az előadó nevét.
A műsorszám címének, az előadó
nevének vagy az album nevének
újracímkézése:
Játssza le azt a műsorszámot,
amelyiket újra szeretné címkézni, majd
lejátszás közben végezze el a szükséges
módosítást. A leállított készüléken is
megteheti ezt, ha a műsorszámot
előzőleg kijelöli.
Lemez újracímkézése:
A lemezt felvétel vagy lejátszás
közben, vagy a leállított készüléken
egyaránt újracímkézheti.
Megjegyzés
• A készülék képes megjeleníteni a japán
„Katakana” írásjeleket, de nem tudja őket
felhasználni címkézéshez.
• A készülék nem tudja átírni a más
eszközzel létrehozott, 200 betűnél
hosszabb lemez- vagy műsorszámcímeket
(kizárólag MD módban).
Műsorszámok vagy
csoportok új csoportba
való sorolása
(csoportbeállítás)
Ezzel a funkcióval meglévő
műsorszámokat vagy csoportokat új
csoportba sorolhat be, illetve ezzel
a funkcióval sorolhat be meglévő
csoportokba olyan meglévő
műsorszámokat, amelyek előzőleg
nem tartoztak semmilyen csoporthoz.
Hi-MD lemezen vagy Hi-MD
üzemmódú normál lemezen legfeljebb
255, normál lemezen legfeljebb
99 csoportot hozhat létre.
Lemez
Műsorszám száma
1 2 3 4 5 6
Megjegyzés
• Ha a lemezen a címekben lévő karakterek
száma meghaladja a megadható
maximumot:
—Ha a lemezt Hi-MD üzemmódban
használja, csoportbeállítást létrehozhat,
de csoportnevet nem tud felvenni
a 4. lépésben.
—Ha a lemezt MD üzemmódban
használja, nem tud csoportbeállítást
létrehozni.
• A műsorszámoknak vagy csoportoknak
egymás után kell következniük. Ha
a műsorszámok vagy csoportok nem
egymás után következnek, először egymás
mellé kell helyezni azokat, és csak ezután
foglalhatók egy csoportba („Felvett
műsorszámok és csoportok áthelyezése
(áthelyezés)”, 46. oldal).
Ötutas vezérlőgomb (NENT)
1. csoport
2. csoport
7 8
9 101112
x
Az 1–3. műsorszámokat egy új
csoporthoz rendeli hozzá
Az 1. és 2. csoport besorolása új
csoportba
NAVI/MENU
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” –
„
: Set”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg az első műsorszám
sorszámát a kijelzőn, majd nyomja
meg az NENT gombot
a kiválasztáshoz.
Ezzel kiválasztja az új csoport első
műsorszámát. Ha a lemezen
vannak csoportok, csak
a csoportok első műsorszámainak
sorszámai jelennek meg.
Lemez
2. csoport
1. csoport
1 2 3
4 5 6
7 8 9 101112
Nem egymást követő műsorszámok
besorolása nem lehetséges (például
a 3., 7. és 8. műsorszám együtt nem
sorolható be új csoportba).
Nem lehetséges új csoportot létrehozni
akkor, ha az első vagy az utolsó
kiválasztott műsorszám egy meglévő
csoport közepén van.
A műsorszámok sorszámait a lemezen
elfoglalt pozíció határozza meg, és nem
a csoporton belül elfoglalt hely.
Léptetőtárcsa
folytatás
45
3
4
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg az utolsó műsorszám
sorszámát a kijelzőn, majd nyomja
meg az NENT gombot
a kiválasztáshoz.
Ezzel kiválasztja az új csoport
utolsó műsorszámát. Ezután
a csoport címkézhető. Ha
a lemezen csoportok vannak,
minden csoportból csak az utolsó
műsorszám sorszáma jelenik meg.
Csoport címkézése (lásd: „Címek
hozzáadása (cím)” (41. oldal)).
Megjegyzés
• A 2. lépésben elsőként olyan műsorszám
adható meg, amely vagy egy meglévő
csoport első eleme, vagy nem tartozik
semmilyen csoporthoz.
• Amikor a 3. lépésnél az utolsó
műsorszámot választja ki, ügyeljen rá,
hogy az adott műsorszám a 2. lépésben
kiválasztott után következik. Utolsóként
olyan műsorszám adható meg, amely vagy
egy meglévő csoport utolsó eleme, vagy
nem tartozik semmilyen csoporthoz.
1
Válasszon ki egy feloldani kívánt
csoportot, és ellenőrizze annak
tartalmát (lásd: 35. oldal).
2
3
Nyomja meg a x gombot.
4
Nyomja meg az NENT gombot
a csoport feloldásához.
A kiválasztott csoport
csoportbeállításai megszűnnek.
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” –
„
: Release”.
A kijelzőn felváltva a „Group
Release?” és a „PUSH
YES:ENTER NO:CANCEL”
felirat jelenik meg.
Felvett műsorszámok és
csoportok áthelyezése
(áthelyezés)
A felvett műsorszámok és csoportok
sorrendje megváltoztatható.
Ötutas vezérlőgomb (NENT)
Csoportbeállítás feloldása
(csoport feloldása)
Válassza ki a megszüntetni kívánt
csoportot, és ellenőrizze annak
tartalmát (lásd: „Csoport
műsorszámainak lejátszása (csoport
lejátszása)” (35. oldal)).
Ötutas vezérlőgomb (NENT)
Léptetőtárcsa
x
NAVI/MENU
46
Léptetőtárcsa
x
NAVI/MENU
A műsorszámok helyének
megváltoztatása a lemezen
Az áthelyezett műsorszámokat
a készülék automatikusan átszámozza.
Példa
Helyezze át a C műsorszámot (a 3. műsorszám)
a harmadikról a második helyre.
A
B
C
Műsorszám áthelyezése
csoportbeállításokat
tartalmazó lemezen
A műsorszámokat kiveheti
a csoportjukból, vagy áthelyezheti
másik csoportba. Csoporton kívüli
műsorszámot is áthelyezhet már
meglévő csoportba.
D
Lemez
Áthelyezés előtt
1. csoport
A
C
B
D
1 2 3 4
5 6
2. csoport
3. csoport
1 2 3 4
1 2 3
Áthelyezés után
1
Az áthelyezni kívánt műsorszám
lejátszása közben lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” – „Move” –
„
: Move”.
A kiválasztott műsorszám
sorszáma megjelenik a kijelzőn.
Az 1. csoport 2. műsorszámának
áthelyezése úgy, hogy a 2. csoport
3. műsorszáma legyen
Lemez
1. csoport
1 2 3
2
3
A léptetőtárcsa forgatásával
válassza ki az új sorszámot, amely
villogva megjelenik a kijelzőn.
Mivel a C műsorszámot a „02”
pozícióba kívánja áthelyezni,
forgassa a léptetőtárcsát addig,
amíg a „02” jelzés meg nem jelenik
a kijelzőn.
Nyomja meg az NENT gombot
a művelet végrehajtásához.
A műsorszám a célként megjelölt
műsorszámhelyre kerül át.
4 5
2. csoport
3. csoport
1 2 3 4 5
1 2 3
1
Hajtsa végre az 1. lépést
„A műsorszámok helyének
megváltoztatása a lemezen”
(47. oldal) című részben.
2
Ha a műsorszámot kiveszi
a csoportból, hagyja ki ezt a lépést.
Ha a műsorszámot másik csoportba
helyezi át, forgassa a léptetőtárcsát
addig, amíg a másik csoport meg
nem jelenik a kijelzőn, majd
nyomja meg az NENT gombot
a továbblépéshez.
folytatás
47
3
Forgassa el a léptetőtárcsát az új
sorszám megjelenéséig, majd
nyomja meg az NENT gombot
a művelet végrehajtásához.
Megjegyzés
Ha minden műsorszámot eltávolítottak egy
csoportból, a csoport automatikusan
megszűnik, és eltűnik a lemezről.
Példa: Műsorszám áthelyezése a második
csoport (GP02) „03” pozíciójába (hármas számú
műsorszám a második csoportban).
Műsorszámok és a teljes
lemez törlése (törlés)
A csoport helyének
megváltoztatása a lemezen
1
Az áthelyezni kívánt csoport
valamelyik műsorszámának
lejátszása közben lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” – „Move” –
„
: Move”.
A kijelző középső sorában jelenik
meg annak a csoportnak
a sorszáma, amelyhez az éppen
lejátszott műsorszám tartozik.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
válassza ki az új helyet a lemezen,
majd nyomja meg az NENT
gombot a művelet
végrehajtásához.
Példa: A lemez első csoportjának áthelyezése
a második és a harmadik csoport közé.
z
Ha a műsorszámnak vagy csoportnak van
címkéje, nyomja az ötutas vezérlőgombot
> irányba, és ennek hatására
a műsorszám vagy a csoport neve
megjelenik a kijelzőn. Ha a vezérlőgombot
. irányba nyomja, ismét a műsorszám,
illetve a csoport sorszáma jelenik meg
a kijelzőn.
48
Törölheti a lemezről a fölöslegessé vált
műsorszámokat, vagy törölheti a lemez
teljes tartalmát is.
Számítógépről átmásolt
műsorszámok törlése
Ha számítógépről átmásolt
műsorszámokat törölt, az átmásolt
műsorszámok hitelesítő jele
a következőképpen alakul:
• Ha a műsorszámokat Hi-MD
üzemmódban másolta át,
a műsorszámok hitelesítő jelét
automatikusan visszaállítja
a rendszer, amikor a lemezt
a felvevőkészülékbe helyezi, és
a készüléket a számítógéphez
csatlakoztatja.
• Ha a műsorszámokat MD
üzemmódban másolta át,
a műsorszámok hitelesítő jelei
elvesznek. Ha nem szeretné
elveszíteni a hitelesítő jeleket, állítsa
vissza a hitelesítést, törlés előtt
visszamásolva a műsorszámokat
a számítógépre.
Megjegyzés
Nem hangadatokat (például szöveges
adatokat vagy képadatokat) Hi-MD
üzemmódban használt lemezekről nem tud
törölni.
Ötutas vezérlőgomb (NENT)
Léptetőtárcsa
x
NAVI/MENU
Műsorszám törlése
Ne felejtse el, hogy ha egy
műsorszámot töröl, az nem
állítható vissza. Legyen
körültekintő a törlendő műsorszám
kiválasztásakor.
1
2
A törölni kívánt műsorszám
lejátszása közben lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” – „Erase” –
„
: Erase”.
A kijelzőn az „Erase OK?” és
a „PUSH YES:ENTER
NO:CANCEL” felirat jelenik meg.
Ha a kijelölt műsorszámot
a számítógépről másolta lemezre,
a kijelzőn a „TrkFromPC ERASE
OK?” felirat is megjelenik.
A műsorszám törléséhez nyomja
meg az NENT gombot.
A készülék törli a műsorszámot, és
elkezdi játszani a következőt.
A törölt műsorszám után
valamennyi műsorszám
automatikusan átszámozódik.
Műsorszám egy részének törlése
Tegyen műsorszámjeleket a törölni
kívánt rész elejére és végére, majd
törölje a részt (50. oldal).
Csoport törlése
Törölheti a kijelölt csoportban lévő
műsorszámokat.
Ne felejtse el, hogy ha egy
műsorszámot töröl, az nem
állítható vissza. Törlés előtt
okvetlenül ellenőrizze a csoport
tartalmát.
1
Válassza ki a törölni kívánt
csoportot, és ellenőrizze annak
tartalmát (lásd: 35. oldal).
2
3
Nyomja meg a x gombot.
4
A csoport törléséhez nyomja meg
az NENT gombot.
A csoportot a rendszer törölte.
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” – „Erase” –
„
: Erase”.
A kijelzőn a „Group Erase OK?”
és a „PUSH YES:ENTER
NO:CANCEL” felirat jelenik meg.
Ha a kiválasztott csoport olyan
műsorszámokat tartalmaz,
amelyeket számítógépről másolt
át, a kijelzőn a „TrkFromPC
ERASE OK?” felirat is
megjelenik.
Megjegyzés
Ha egy csoport minden műsorszámát
törölték, a csoport automatikusan törlődik
a lemezről.
49
A teljes lemez törlése
Gyorsan és egyidejűleg törölheti
a lemezen lévő összes műsorszámot és
egyéb adatokat.
Ne felejtse el, hogy ha egy
műsorszámot töröl, az nem
állítható vissza. Törlés előtt
okvetlenül ellenőrizze a lemez
tartalmát.
Hi-MD lemez, illetve normál, Hi-MD
módban használt lemez esetében
a felvevőkészülékkel csak
a hangadatokat törölheti. Az egyéb
adatokat, például a szöveges adatokat
vagy a képeket a készülékkel nem
törölheti.
1
Játssza le a törölni kívánt lemezt
a tartalom ellenőrzéséhez.
2
3
Nyomja meg a x gombot.
4
50
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” – „Erase” –
„AllErase”.
A kijelzőn az „ALL TRACK
Erase OK?” és a „PUSH
YES:ENTER NO:CANCEL”
felirat jelenik meg.
Ha a lemez olyan műsorszámokat
is tartalmaz, amelyeket
számítógépről másolt át, a kijelzőn
a „TrkFromPC ERASE OK?”
felirat is megjelenik.
Nyomja meg az NENT gombot
a teljes lemez törléséhez.
A „SYSTEM FILE WRITING”
felirat villog a kijelzőn és
a készülék minden műsorszámot
töröl.
A törlési művelet végén a kijelzőn
„NO TRACK” felirat jelenik meg
Hi-MD módban, illetve
„BLANKDISC” és „00:00” MD
módban.
Műsorszám felosztása
(felosztás)
Műsorszámot műsorszámjelek
segítségével oszthat részekre;
a műsorszámjelet követő rész önálló
műsorszámmá válik. A műsorszámok
sorszámai az alábbiak szerint fognak
növekedni:
Megjegyzés
• A számítógépről átmásolt műsorszámokat
nem láthatja el műsorszámjelekkel.
• Nem lehet felosztani olyan műsorszámot,
amelynek a felvétele Hi-MD
üzemmódban, a MD Simple Burner
változatával történt.
• A felosztás alkalmazásakor a kedvencek
kijelölése törlődik.
• A műsorszám elején vagy végén nem lehet
felosztást végezni.
• Nem oszthat fel műsorszámot akkor, ha
a felosztás után a lemezen lévő
műsorszámok száma meghaladná
a megengedettet (2 047 műsorszám
Hi-MD módban használt lemez esetében,
illetve 254 műsorszám normál lemez
esetében).
1
2
3
4
4
5
Műsorszámjelölés
1
2
3
A műsorszámok sorszáma növekszik.
T MARK
Műsorszám közvetlen
felosztása
1
Lemez lejátszása közben vagy
a lejátszás szüneteltetésekor nyomja
meg a felvevőn a T MARK gombot
a megjelölni kívánt ponton.
„MARK ON” felirat jelenik meg
a kijelzőn, és a készülék beilleszti
a műsorszámjelet. A műsorszám
sorszáma eggyel növekszik.
Műsorszám megjelölése felvétel
közben (kivéve a szinkronfelvételt)
Nyomja le a T MARK gombot
a megjelölni kívánt helyen.
Az időjel funkcióval meghatározott
időközönként automatikusan hozhat
létre műsorszámjeleket (kivéve ha
digitális felvételt készít) (29. oldal).
Műsorszámok
összevonása (összevonás)
Analóg (vonali) bemenetről történő
felvételkor felesleges műsorszámjelölések kerülhetnek felírásra, ahol
a felvételi szint alacsony.
A műsorszámjelölés törlésével
összevonhatja a jelzés előtti és utáni
műsorszámokat.
A műsorszámok sorszámai az alább
illusztrált módon fognak változni.
3
4
Műsorszámjelölés törlése
1
2
3
A műsorszámok sorszáma csökken
Ötutas vezérlőgomb (.)
T MARK
X
1
A törölni kívánt jelölésű
műsorszám lejátszása közben
a leállításhoz nyomja meg a X
gombot.
2
Keresse meg a műsorszámjelet az
ötutas vezérlőgombot finoman
. irányba nyomva.
Ha például a harmadik
műsorszámjelölést kívánja törölni,
keresse meg a harmadik
műsorszám elejét. „00:00” felirat
jelenik meg a kijelzőn.
Néhány másodpercre a „MARK”
felirat jelenik meg a kijelzőn.
3
A jelölés törléséhez nyomja le
a T MARK gombot.
„MARK OFF” felirat jelenik meg
a kijelzőn. A műsorszámjelet törli
a rendszer és összevonja a két
műsorszámot.
Megjegyzés
• A számítógépről átmásolt műsorszámok
esetében nem lehetséges
a műsorszámjelek törlése.
• Nem lehetséges a műsorszámjelek törlése
olyan műsorszámon, amelynek a felvétele
Hi-MD üzemmódban a MD Simple
Burner szoftver változatával történt.
• Különböző felvételi módokban készült
műsorszámokat nem lehet összevonni.
2
z
Ha két műsorszám összevonásakor törlődik
a műsorszámjel, a második műsorszám címe
és a felvétel ideje azonos lesz az első
műsorszáméval.
51
Megjegyzés
Ha törli a műsorszámjelet két olyan egymás
utáni műsorszám között, melyek külön
csoportba tartoznak, akkor a második
műsorszámot a rendszer átsorolja az első
műsorszám csoportjába. Ezenkívül, ha egy
csoporthoz tartozó műsorszámot egy
csoporton kívüli műsorszámmal von össze
(két egymást követő műsorszám esetén),
a második műsorszám felveszi az első
regisztrációs beállításait.
Lemez formázása
(formázás)
Ha a lemezt Hi-MD módban
használja, az eredeti, vásárláskori
állapotot a formázási funkcióval
állíthatja vissza.
Ezt a funkciót csak akkor használhatja,
ha a lemez Hi-MD módban van.
Lemez
típusa
A formázás végrehajtása
után
1 GB
Hi-MD
lemez
Megjelenik a „NO TRACK”
felirat.
Minden adat törlődik, a nem
hangadatok is.
MEGJEGYZÉS: Az átmásolt
műsorszámok hitelesítő jele
helyreállítható, ha
a készüléket a számítógéphez
csatlakoztatja.
60/74/80
perces
normál
lemez
Megjelenik
a „BLANKDISC” felirat.
Minden adat törlődik, a nem
hangadatok is. Ezt követően
a lemezt akár MD, akár
Hi-MD módban újra
felhasználhatja.
MEGJEGYZÉS: Az átmásolt
műsorszámok hitelesítő jele
eggyel csökken.
52
Megjegyzés
• Formázáskor a lemezen lévő összes adat
(beleértve a nem hangadatokat is) elvész.
Ha úgy gondolja, hogy egy lemezen ilyen
adatok is lehetnek, helyezze a lemezt
a felvevőkészülékbe, kapcsolja
a készüléket a számítógéphez, és
ellenőrizze a lemez tartalmát.
• Ha megformáz egy lemezt, a lemezen lévő
másolt műsorszámok is törlődnek, és az
érintett műsorszámok másolásvédelmi
számlálója eggyel nő. Ha szeretné
megakadályozni, hogy az átmásolt
műsorszámok hitelesítő jele csökkenjen,
állítsa vissza a hitelesítő jelet, a lemez
formázása előtt visszamásolva
a műsorszámokat a számítógépre.
• A „Disc Mode” menüben beállított
üzemmód lesz érvényes a 60/74/80 perces
normál üres lemezekre, még akkor is, ha
a SonicStage szoftverben más üzemmód van
beállítva, vagy ha más üzemmód jelent meg
a kijelzőn, miután a lemezt a SonicStage
szoftver segítségével megformázta.
Ötutas vezérlőgomb (NENT)
Léptetőtárcsa
x
NAVI/MENU
1
A leállított készüléken lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” – „Format”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a „YES” feliratot
a kijelzőn, majd nyomja meg az
NENT gombot az
érvényesítéshez.
Amikor a formázás befejeződik,
„NO TRACK” felirat jelenik meg
a kijelzőn, ha 1 GB-os Hi-MD
lemez, és „BLANKDISC” felirat,
ha normál, Hi-MD üzemmódú
lemez van a felvevőkészülékben.
Egyéb műveletek
A menüpontok
megjelenítésének
megváltoztatása (menü
üzemmódja)
Választhat, hogy a menüben minden
menüpontot meg szeretne-e jeleníteni
(teljes üzemmód), vagy csak az
alapvető menüpontokat (egyszerű
üzemmód).
A meg nem jeleníthető
menüpontokkal kapcsolatban lásd:
„Menük listája” (22. oldal).
Hallásának védelmében
(AVLS)
Az AVLS (Automatikus hangerő
korlátozó rendszer) funkció
alacsonyan tartja a maximális hangerőt
és így védi az Ön hallásának épségét.
Ötutas vezérlőgomb (NENT)
Léptetőtárcsa
Ötutas vezérlőgomb (NENT)
NAVI/MENU
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Option” –
„AVLS”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a „AVLS On”
feliratot a kijelzőn, majd nyomja
meg az NENT gombot az
érvényesítéshez.
Ha túl magasra próbálja állítani
a hangerőt, megjelenik az „AVLS
NO VOLUME OPERATION”
felirat a kijelzőn. A hangerő
közepes szinten marad.
Léptetőtárcsa
NAVI/MENU
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Option” –
„Menu Mode”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a „Simple” vagy az
„Advanced” feliratot a kijelzőn,
majd nyomja meg az NENT
gombot az érvényesítéshez.
A hangerőkorlátozás (AVLS)
kikapcsolása
Válassza az „AVLS Off” lehetőséget
a 2. lépésben.
53
A sípoló hangjelzés
kikapcsolása
A sípoló hangot ki- és bekapcsolhatja.
Ötutas vezérlőgomb (NENT)
Léptetőtárcsa
NAVI/MENU
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Option” –
„Beep”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a „Beep Off”
feliratot a kijelzőn, majd nyomja
meg az NENT gombot az
érvényesítéshez.
Az egyes lemezek
beállításainak tárolása
(lemezmemória)
A felvevő gyári beállításának
megfelelően képes az egyes
lemezekhez automatikusan különböző
beállításokat tárolni.
A felvevő automatikusan tárolja
a lemezre vonatkozó beállításokat, és
előhívja azokat, valahányszor a lemezt
a készülékbe helyezik.
A következő beállításokat lehet
eltárolni:
• Kedvencek
• „Custom1” és „Custom2” beállítások
a hatsávos ekvalizerhez
A beállításokat a következőképpen
ellenőrizheti:
Ötutas vezérlőgomb (NENT)
A sípoló hangjelzés bekapcsolása
Válassza a „Beep On” lehetőséget
a 2. lépésben.
Léptetőtárcsa
NAVI/MENU
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Option” –
„Disc Mem”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg az „On” feliratot
a kijelzőn, majd nyomja meg az
NENT gombot az
érvényesítéshez.
A felvevő beállítása úgy, hogy
a lemezbeállításokat a rendszer ne
tárolja
Válassza az „Off” lehetőséget
a 2. lépésben.
54
A lemezinformációk törlése
1
2
Helyezze be a lemezt, amelynek
adatait törölni kívánja, és
ellenőrizze tartalmát.
Válassza az „1MemErase” pontot
a 2. lépésben.
A lemezinformációk törlődnek.
Gyors lejátszásindítás
(gyors üzemmód)
A lejátszógomb megnyomása vagy egy
műsorszám kiválasztása után
a lejátszás azonnal elindul.
Ötutas vezérlőgomb (NENT)
z
„Disc Memory” jelzés jelenik meg, ha egy
eltárolt beállításokkal rendelkező lemezt
helyez a készülékbe.
Léptetőtárcsa
Megjegyzés
NAVI/MENU
• Maximum 64 lemez beállításait lehet
tárolni. Az ezután eltárolt újabb beállítás
a 64 közül a legritkábban használt helyére
kerül. A tárolható lemezek száma az egyes
lemezeken lévő műsorszámok számától
függ. Minél több műsorszám van egy adott
lemezen, annál kevesebb lemez tárolható.
• Ha olyan lemez információit próbálja
törölni, amelyhez semmi sem lett eltárolva,
akkor néhány másodpercre a „NO DISC
MEMORY” felirat jelenik meg a kijelzőn.
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Option” –
„QuickMode”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a „Quick On”
feliratot a kijelzőn, majd nyomja
meg az NENT gombot az
érvényesítéshez.
Visszakapcsolás normál beállításra
A „Quick Off” választása
a 2. lépésben.
Megjegyzés
• Ha a gyors üzemmód „Quick On” állásban
van, a készülék bekapcsolva marad akkor
is, ha közben a kijelzőn semmi sem jelenik
meg. Így az elemek élettartama csökken.
• Ha a készüléket nem használja (beleértve
a fedél nyitását és zárását is) egy óráig,
a felvevőkészülék automatikusan
kikapcsol. Ezért ilyen esetben a lejátszás
vagy más művelet legközelebbi indításakor
a készülék nem reagál a megszokott
gyorsasággal. A készülék azonban ezt
követően visszatér gyors üzemmódba.
55
Lemez lejátszási módjának
kiválasztása
(lemezlejátszási mód)
A kijelző kontrasztjának
beállítása
(kontrasztbeállítás)
Ha a készülékbe 60/74/80 perces
szabványos üres lemezt helyez, ezzel
a funkcióval határozhatja meg, hogy
a lemezt Hi-MD vagy MD módban
kívánja-e használni.
Ha a felvevőkészülék segítségével
készített lemezt más, Hi-MD
üzemmódra nem alkalmas
készülékekben is le szeretné játszani,
a felvételhez a menüben állítsa a „Disc
Mode” beállítást „MD” üzemmódra.
Beállíthatja a kijelző kontrasztját.
Ötutas vezérlőgomb (NENT)
Léptetőtárcsa
NAVI/MENU
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Option” –
„Disc Mode”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a „Hi-MD” (gyári
beállítás) vagy az „MD” feliratot
a kijelzőn, majd nyomja meg az
NENT gombot az
érvényesítéshez.
Megjegyzés
• Még ha az „MD” beállítást választotta is
a „Disc Mode” beállításakor, az üzemmód
csak „Hi-MD” lehet 1 GB-os Hi-MD
lemez használatakor.
• A „Disc Mode” menüben beállított
üzemmód lesz érvényes a 60/74/80 perces
normál üres lemezekre, még akkor is, ha
a SonicStage szoftverben más üzemmód
van beállítva, vagy ha más üzemmód jelent
meg a kijelzőn, miután a lemezt
a SonicStage szoftver segítségével
megformázta.
56
Ötutas vezérlőgomb (NENT)
Léptetőtárcsa
NAVI/MENU
1
A leállított készüléken lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „Option” –
„Contrast”.
2
A léptetőtárcsa elforgatásával
állítsa be a kívánt kontrasztot,
majd nyomja meg az NENT
gombot a beállított érték
érvényesítéséhez.
A kijelző működési
irányának megváltoztatása
A léptetőtárcsa óramutató járásával
megegyező elforgatása a kijelzőt lefelé
görgeti. Ez a gyári beállítás. A gyári
beállítás megváltoztatható oly módon,
hogy a léptetőtárcsa a kijelzőt
ellenkező irányba görgesse.
Ötutas vezérlőgomb (NENT)
Léptetőtárcsa
NAVI/MENU
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Option” – „Jog
Dial”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a „Reverse” feliratot
a kijelzőn, majd nyomja meg az
NENT gombot az
érvényesítéshez.
Visszakapcsolás normál
üzemmódba
Válassza a „Default” lehetőséget
a 2. lépésben.
57
A felvevőkészülék használata számítógéppel
z
A számítógépes kapcsolat
által nyújtott lehetőségek
A felvevőkészülék számítógéppel
együtt történő használatához
telepítenie kell a mellékelt CD-ROM
lemezt. A telepítési folyamattal
kapcsolatos részleteket ebben
a részben találja: „A program
használata”.
A mellékelt szoftverek használata
A részletes magyarázatokat lásd „A
program használata” című fejezetben
vagy a súgóban.
• Hangadatok átvitele a számítógép
és a felvevőkészülék között
A mellékelt SonicStage szoftverrel
lehetővé válik a hangadatok átvitele
a felvevőkészülék és a számítógép
között. Ha Hi-MD módban használt
lemezt helyez a felvevőkészülékbe,
a CD-lejátszóról felvett
műsorszámok átmásolhatók
a számítógépre.
• Közvetlen felvétel CD-ről MD-re
A mellékelt MD Simple Burner
szoftver lehetővé teszi, hogy
a számítógép meghajtójába helyezett
CD-ről közvetlenül felvételt
készíthessen a felvevőben elhelyezett
lemezre.
A felvevőbe helyezett lemez
használata háttértárként
A készülékbe helyezett Hi-MD lemez
a Windows Intézőben külső
lemezegységként jelenik meg, és
lehetővé válik, hogy hangadatoktól
eltérő, például szövegfájlokat, Excel és
Word fájlokat vagy akár képeket
tároljon a lemezen. A részleteket lásd:
„Nem hangadatok tárolása lemezen”
(60. oldal).
58
Ha a szoftver segítségével játszik le
hangfájlokat, a hang Hi-MD módban
a számítógép hangszóróiból hallható, míg
MD módban a felvevőhöz csatlakoztatott
fejhallgatóból/fülhallgatóból.
A felvevőkészülék
csatlakoztatása
a számítógéphez
Ha a mellékelt USB-kábelt
közvetlenül csatlakoztatja a készülék
USB-csatlakozójához, a tápellátás (bus
power) a számítógép USBcsatlakozójából valósul meg. Így
a felvevőkészülék anélkül is
használható, hogy áramot fogyasztana
az akkumulátorból.
Megjegyzés
• Windows 2000 Professional használata
esetén
Mindig válassza le az USB-kábelt, mielőtt
bekapcsolja vagy újraindítja a számítógépet.
Ha az USB-kábel nincs leválasztva ilyen
esetekben, de a későbbiekben leválasztja,
előfordulhat, hogy a számítógép nem ismeri
fel a felvevőkészüléket, amikor a következő
alkalommal csatlakoztatja az USB-kábelt.
Ha a számítógép nem ismeri fel
a felvevőkészüléket, szüntesse meg az
USB-kábel csatlakoztatását, indítsa újra
a számítógépet, majd csatlakoztassa újra az
USB-kábelt. Az itt leírt probléma
orvosolható a Windows operációs rendszer
legújabb javításait tartalmazó verziójának
telepítésével.
• Windows ME vagy Windows 98SE
használata esetén
Ha a felvevőkészüléket úgy csatlakoztatja
a számítógéphez, hogy
a felvevőkészüléken a lemez lejátszási
üzemmódja a „Hi-MD” lehetőségre van
állítva (gyári beállítás), és ezután behelyez
egy 60/74/80 perces normál lemezt, a lemez
üzemmódja automatikusan a Hi-MD
üzemmódra vált akkor is, ha nem kíván
semmit sem felvenni.
• Windows ME vagy Windows 98SE
használata esetén
Amikor leválasztja az USB-kábelt, az
„Eszköz nem biztonságos eltávolítása”
üzenet jelenik meg a számítógép
képernyőjén. Ez nem jelent problémát.
Csupán kattintson az „OK” gombra, és az
üzenet eltűnik.
Számítógép
Az USB-kábel vagy a lemez
eltávolításának módja
Ügyeljen arra, hogy a következő leírás
szerint járjon el, amikor
a felvevőkészüléket leválasztja
a számítógépről vagy a lemezt kiveszi
a készülékből. Ellenkező esetben
megsérülhetnek az adatok.
Az USB-csatlakozóhoz
1
Ellenőrizze, hogy nem világít
„REC” felirat a készülék
kijelzőjén.
2
Nyomja meg a x gombot
a felvevőn.
„EJECT DISC OK” felirat jelenik
meg a kijelzőn.
A körülményektől függően némi
időt vehet igénybe, amíg a kijelzőn
megjelenik a „EJECT DISC OK”
(A lemez kiadva) felirat.
3
Húzza ki az USB-kábelt
a számítógépből, vagy vegye ki
a lemezt a felvevőből.
USB-kábel
Az USB-kábel csatlakozó aljzatához
1
Helyezzen egy írható lemezt
a felvevőbe.
2
Csatlakoztassa a berendezéseket
a következők szerint:
1 Csatlakoztassa a mellékelt
USB-kábelt a felvevőhöz és
a számítógéphez.
2 Győződjön meg arról, hogy
a felvevőkészülék áll, és a HOLD
ki van oldva.
3
Ellenőrizze a csatlakozásokat.
Ha a csatlakozások rendben
vannak, a kijelzőn „PC – –MD”
felirat jelenik meg.
Megjegyzés
• Ha a készüléket számítógéppel
összekapcsolva használja, ajánlott új alkáli
elemek segítségével üzemeltetni, vagy
teljesen feltöltött akkumulátort, illetve
alkáli szárazelemeket alkalmazni, mivel
így megelőzheti a tápfeszültség nem várt
megszűnését, az USB-kapcsolat
megszakadását és egyéb, nem várt
eseményeket. Nem garantálhatjuk
a kifogástalan működést, ha hibás kezelés,
átviteli hibák, vagy előre nem látható
események következtében a hangadat
megsérül.
• Ha az USB-kábelt kihúzta a készülékből,
és újra csatlakoztatni szeretné, várjon
előtte legalább 2 másodpercet.
59
• Felvételkészítéshez helyezze
a felvevőkészüléket stabil, rezgésmentes
felületre.
• Lejátszás vagy felvétel közben ne
csatlakoztassa a készüléket
a számítógéphez.
• Rendszerhibához vezethet, ha
a számítógép energiatakarékos készenléti
vagy hibernált állapotra vált, miközben
a felvevőkészülék csatlakoztatva van.
Csatlakoztatott állapotban ne használja
a számítógép fenti funkcióit.
• A felvevőt és a számítógépet ne
csatlakoztassa USB-elosztón keresztül.
• Nem garantáljuk a problémamentes
működést minden olyan számítógépen,
amely kielégíti
a rendszerkövetelményeket.
Nem hangadatok tárolása
lemezen
A számítógéphez csatlakozó
készülékbe helyezett Hi-MD lemez
a Windows Explorer ben külső
lemezegységként jelenik meg, és
lehetővé válik, hogy nem
hangadatokat, például szövegfájlokat
vagy képeket tároljon a lemezen.
A lemezméretek a következő oldalon
találhatók.
A számítógéphez csatlakozó
felvevőkészülékbe helyezett Hi-MD
lemez a Windows Explorerben külső
lemezegységként jelenik meg, és itt
a készüléket más eszközökhöz
hasonlóan kezelheti.
Megjegyzés
• Amikor a SonicStage program működik,
a felvevőkészüléket a számítógép nem
ismeri fel adattároló eszközként.
• Ha egy lemezt a számítógéppel formáz,
a SonicStage verziójával tegye.
• Ügyeljen, hogy a fájlkezelő mappát
(a HMDHIFI mappa és a HI-MD.IND
fájl) le ne törölje a Windows Explorerben.
60
Az egyes lemezek tárolóképessége (a SonicStage programmal formázva)
Lemez típusa
Teljes méret
Lemezkezelési
terület1)2)
Szabad terület
60 perces
normál lemez
219 MB
(229 965 824 bájt)
832 KB
(851 968 bájt)
218 MB
(229 113 856 bájt)
74 perces
normál lemez
270 MB
(283 312 128 bájt)
832 KB
(851 968 bájt)
269 MB
(282 460 160 bájt)
80 perces
normál lemez
291 MB
(305 856 512 bájt)
832 KB
(851 968 bájt)
290 MB
(305 004 544 bájt)
Hi-MD lemez
964 MB
(1 011 613 696 bájt)
832 KB
(851 968 bájt)
963 MB
(1 010 761 728 bájt)
1) Ez
a terület a lemezen lévő fájlok kezelésére szolgál.
lemezkezelési terület mérete számítógépe egyéb működési feltételeinek és egyéb
tényezőknek megfelelően változhat. Ennek következtében az aktuális felhasználható
lemezterület kisebb lehet, mint a Windows Explorer által jelzett.
2) A
61
További információ
Halláskárosodás megelőzése
Óvintézkedések
A biztonság érdekében
Ne helyezzen idegen tárgyat a DC IN 3V
aljzatba (A hálózati adapter használata
opcionális).
Áramforrások
• Használjon háztartási hálózati áramot,
vagy LR6 (AA-méretű) elemet.
• Ha hosszabb ideig nem használja
a felvevőkészüléket, kapcsolja le az
áramforrásról.
Melegedés
Hosszabb ideig tartó használat során
a készülék felmelegedhet. Ez azonban nem
utal rendellenes működésre.
Üzembe helyezés
• Ha a felvevőt nagymértékű elektromos
zavarnak kitett helyen használja, rossz
lehet a felvétel, de akár el is veszhetnek
a felvett adatok. Ha ilyen körülmények
között másol, a másolásvédelmi adatok
elveszhetnek.
• Soha ne használja a készüléket olyan
helyen, ahol szélsőséges fénynek,
hőmérsékletnek, nedvességnek vagy
rezgésnek lenne kitéve.
• Amikor a készüléket (nem mellékelt)
hálózati adapterről használja, ne
csomagolja be. Előfordulhat, hogy
felmelegedés következtében a készülék
hibásan kezd működni.
Fejhallgató/fülhallgató
Közlekedésbiztonság
Ne használja a fejhallgatót/fülhallgatót
vezetés, kerékpározás vagy bármilyen
gépjármű üzemeltetése közben.
Közlekedési balesetet okozhat, és sok
helyütt tilos is. Az is veszélyes lehet, ha séta
közben nagy hangerőn hallgatja
a készüléket, különösen
gyalogátkelőhelyeknél. Legyen különösen
körültekintő, vagy ne használja a készüléket
potenciálisan veszélyes helyzetekben.
62
Ne használja magas hangerőn a fejhallgatót/
fülhallgatót. Hallásszakértők szerint
a folyamatos, hangos és hosszan tartó
lejátszás ártalmas. Ha csengeni kezd a füle,
vegye lejjebb a hangerőt, vagy kapcsolja ki
a készüléket.
Legyen tekintettel másokra
Tartsa a hangerőt közepes szinten. Ilyenkor
hallja a kívülről érkező hangokat is, és
másokra is oda tud figyelni.
MiniDisc
• Szállításkor vagy tároláskor tartsa
a MiniDiscet a tartójában.
• Ne feszítse szét a zárat.
• Soha ne helyezze a tartót olyan helyre,
ahol szélsőséges fénynek, hőmérsékletnek,
nedvességnek vagy rezgésnek lenne kitéve.
• A mellékelt lemezcímkét csak a lemezen
kijelölt helyre ragassza. Ne helyezze
a lemez egyéb felületére.
Tisztítás
• A készülék burkolatát tisztítsa vízzel vagy
semleges tisztítószer-oldattal kissé
benedvesített, puha ruhával. Ne használjon
semmiféle dörzskendőt, súrolószert vagy
oldószert, például alkoholt vagy benzint,
mivel ezek károsíthatják a burkolatot.
• A lemez tartódobozáról a szennyeződést
száraz ruhával törölje le.
• A lencsére rakódott por működési zavart
okozhat. A lemez behelyezése vagy
kivétele után mindig csukja le a lemeztartó
fedelét.
• A legjobb hangminőség elérése érdekében
törölje meg a fejhallgató/fülhallgató dugóit
száraz ruhával. A szennyezett dugók
a hang eltorzulását és szakaszosságát
okozhatják.
Akkumulátor
Helytelen használat esetén az
akkumulátorban lévő folyadék szivárogni
kezdhet, vagy az akkumulátor
szétrobbanhat. Az ilyen balesetek
elkerülése érdekében tartsa be az alábbi
óvintézkedéseket:
• Az akkumulátor + és – sarkait megfelelően
helyezze el.
• Ha hosszabb időn át nem használja
a készüléket, vegye ki belőle az elemet
vagy akkumulátort.
• Elemszivárgás esetén vigyázva és alaposan
törölje ki az elemfolyadékot az elemtartó
rekeszből, mielőtt új elemeket helyezne be.
Ha bármilyen kérdése vagy problémája van
felvevőkészülékével kapcsolatban, kérjük,
forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz. (Ha a probléma
bekövetkeztekor volt lemez
a felvevőkészülékben, javasoljuk, hogy
hagyja benne a lemezt, amikor a Sony
kereskedőt felkeresi, hogy könnyebben
kideríthető legyen a probléma oka.)
Mechanikus zaj
A felvevőkészülék működése során
mechanikus zajt ad ki, ezt a készülék
energiatakarékossági rendszere okozza és
nem jelent problémát.
Felvételeket tartalmazó lemez
írásvédelme
A lemezek írásvédelméhez csúsztassa el
a lemez oldalán lévő fület nyitott állapotba.
Ebben az állásban a lemezre nem lehet
felvételt készíteni. Ha ismét felvételt akar
készíteni, csúsztassa vissza a fület, hogy az
látható legyen.
Fül
A felvett anyag védve van.
A lemez hátoldala
A felvett anyag nincs védve.
63
Frekvencia-jelleggörbe
Műszaki adatok
20-tól 20 000 Hz-ig ± 3 dB
Hanglejátszó rendszer
LINE IN (OPT)1):
sztereó mini csatlakozó az analóg
bemenetekhez
(minimális bemeneti szint 49 mV)
optikai (digitális) mini csatlakozó az
optikai (digitális) bemenethez
MiniDisc digitális hangrendszer
Lézerdióda tulajdonságai
Anyaga: GaAlAs
Hullámhossz: λ = 790 nm
Sugárzás időtartama: folyamatos
Lézer kimeneti teljesítménye: kisebb,
mint 44,6 µW
(Ez a teljesítmény a 7 mm-es nyílású optikai
felszedő lencse felületétől 200 mm-re mért
értéket jelöli.)
Felvételi és lejátszási idő
(A részletekhez lásd: 81. oldal)
HMD1G használatával (1 GB-os lemez)
Maximum 34 óra Hi-LP sztereó
üzemmódban
MDW-80 használatával Hi-MD
üzemmódban:
Maximum 10 óra 10 perc Hi-LP sztereó
üzemmódban
MDW-80 használatával MD üzemmódban:
Maximum 160 perc monó módban
Maximum 320 perc LP4 sztereó módban
Fordulatszám
percenként 350–3 000 (CLV)
Hibajavítás
Hi-MD:
LDC (Long Distance Code)/BIS (Burst
Indicator Subcode)
MD:
ACIRC (Advanced Cross Interleave
Reed Solomon Code)
Mintavételezési frekvencia
44,1 kHz
Mintavételezésifrekvencia-átalakító
Bemenet: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Kódolás
Hi-MD:
Lineáris PCM (44,1 kHz/16 bit) — PCM
ATRAC3plus (Adaptive TRansform
Acoustic Coding 3 plus)
MD:
ATRAC
ATRAC3 — LP2/LP4
Modulációs rendszer
Hi-MD:
1-7RLL (Run Length Limited)/PRML
(Partial Response Maximum Likelihood)
MD:
EFM (Eight to Fourteen Modulation)
64
Bemenetek
Kimenetek
i: sztereo mini-aljzat
Maximális kimenőjel
(egyenfeszültség)
Fejhallgató:
3 mW + 3 mW (16 Ω) (Európában
használatos típusok)
5 mW + 5 mW (16 Ω) (egyéb típusok)
Energiaszükséglet
Egy LR6 (AA – ceruzaelem – méretű)
alkáli elem
Hálózati adapter: 3 V egyenfeszültség
Üzemi hőmérséklet
+5°C és +35°C között
Az akkumulátor üzemideje2)
Lásd: „Az elemek élettartama” (14. oldal).
Méretek
Körülbelül 83,6 × 28,9 × 77,0 mm (sz/m/h)
(a kiálló alkatrészek és kezelőszervek
nélkül)
Tömeg
Körülbelül 101 g (csak a felvevőkészülék)
1)A LINE
IN (OPT) aljzat digitális (optikai)
kábel és vonalszintű jeleket hordozó
analóg csatlakozókábel csatlakoztatására
egyaránt alkalmas.
2)A JEITA előírásainak megfelelően mérve.
Szabadalmak az USA-ban és más
országokban a Dolby Laboratories
licencével.
A készülék, illetve annak műszaki adatai
figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
Külön beszerezhető tartozékok
Hálózati adapter
AC-ES3010K (Szingapúrban,
Ausztráliában és Új-Zélandon használt
típusok)
AC-E30HG (egyéb modellek)
Optikai kábel
POC-151HG, POC-152HG, POC-MZ1,
POC-MZ2, POC-15B, POC-15AB, POCDA12SP
Vonalkábel (line kábel)
RK-G129, RK-G136
MDR sorozatú sztereó fejhallgatók/
fülhallgatók*
SRS sorozatú aktív hangszórók
MDW-sorozatú írható MiniDiscek
Írható Hi-MD lemez
HMD1G
Előfordulhat, hogy a márkakereskedőnél
nincs meg a fent felsorolt tartozékok egyike.
Kérjük, kérdezze meg a kereskedőt az
országában rendelkezésre álló
tartozékokról.
∗ Ha külön beszerezhető fejhallgatót
használ, csak mini sztereó csatlakozóval
ellátott fejhallgatót/fülhallgatót
vásároljon. Mikrocsatlakozóval ellátott
fej- vagy fülhallgató nem használható.
Az opcionális hálózati adapter
használata esetén:
Mielőtt használatba venné az hálózati
adaptert, az alábbi lépések segítségével
erősítse a hálózati adapter kábeleit
a szorítókapcsokba. (A ferritgyűrűket
az EMC-szabványoknak megfelelően
kell felhelyezni.)
2 Az alábbi ábrának megfelelően tekerje fel
a hálózati adapter vezetékét.
Maximális
hossz:
körülbelül 4 cm
Maximális hossz:
körülbelül 4 cm
3 Zárja össze a szorítókapcsokat.
Győződjön meg
arról, hogy
a kapcsok
teljesen össze
vannak zárva.
1 Nyissa ki a szorítókapcsokat.
65
Hibakeresés és magyarázatok
Hibaelhárítás
Ha a használat során probléma merül fel, kövesse az alábbi lépéseket mielőtt
a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz fordulna. Ha a kijelzőn bármilyen üzenet
megjelenik, célszerű azt lejegyezni.
1
2
Ellenőrizze, hogy a hibajelenség szerepel-e a „Hibaelhárítás” (66. oldal) című
részben.
Ellenőrizze az „Üzenetek” (75. oldal) című részt is.
Ha az 1. lépést követően sem oldódik meg a probléma, forduljon a legközelebbi
Sony márkakereskedőhöz.
Felvétel alatt
66
Hiba
Ok/Megoldás
„NotENOUGH
POWER TO REC”
jelenik meg, és az
1 GB Hi-MD lemezre
nem lehet felvételt
készíteni.
• 1GB-os Hi-MD lemez használatakor felvételkészítésre még
akkor sincs mód, ha a töltöttségi szint elegendő tartalék
tápellátást mutat a készülék állása vagy működése során.
Ennek oka az a mechanizmus, mely letiltja a felvételt, ha
a felvevőkészülék a fennmaradó akkumulátorteljesítményt
kevésnek tartja felvétel készítéséhez az 1 GB-os Hi-MD
lemez magas teljesítményfelvétele miatt.
, Helyezzen be új alkáli szárazelemeket vagy csatlakoztassa
a (nem mellékelt) hálózati adaptert a felvevőkészülékhez.
Fennmaradó felvételi
időként „-0:00:00”
jelenik meg, és
a felvétel nem
készíthető el, bár
2.0MB szabad terület
látható a kijelzőn.
• Ez egy rendszerkorlátozás. A „2.0MB” a tartalék domain
kapacitása.
A felvevőkészülék
minden felvételkor új
csoportot hoz létre.
• A csoportfelvétel („
:REC”) a következő állásban van:
„
: REC On”. (A műsorszámokat nem lehet felülírni.)
, A csoportfelvétel beállítását módosítsa a következőre
„
:REC Off” (31. oldal).
A műsorszám első
néhány másodperce
lemarad a felvételről.
• Ha még a lemezszimbólum forgása alatt elkezdi a felvételt, az
első műsorszám első néhány másodperce le fog maradni
a felvételről.
, Várja meg, amíg a lemezszimbólum forgása leáll.
Hiba
Ok/Megoldás
Nem sikerül a felvétel. • Lehet, hogy a hangforrások nincsenek megfelelően
csatlakoztatva.
, Szedje szét a kábelezést, majd csatlakoztassa ismét
a hangforrásokat (15., 26. oldal).
• Nem érkezik digitális jel a hordozható CD-lejátszóról.
, Hordozható CD-lejátszóról történő digitális felvétel során
használjon hálózati adaptert, és kapcsolja ki a CD-lejátszó
ugrásgátló (például ESP) funkcióját (18. oldal).
• Az analóg felvételt osztóval ellátott csatlakozókábellel
végezte.
, Használjon osztó nélküli kábelt.
• A felvételi szint túl alacsony (kézi szintszabályzás esetében).
, Állítsa szünetre a felvevőkészüléket és állítsa be a felvételi
szintet (28. oldal).
• A felvevőkészülék a számítógéphez csatlakozik.
, Válassza le a felvevőt a számítógépről felvétel közben.
• A készüléket leválasztották az áramforrásról, vagy
áramszünet volt felvétel közben.
, A lemezre nem került rá a felvétel. Ismételje meg
a felvételt.
• Gyári műsoros lemez van a felvevőben.
, Cserélje ki a lemezt írható lemezre.
• Ha a lemezen a fennmaradó idő 48 másodperc vagy kevesebb,
előfordulhat, hogy nem lehet felvételt készíteni (A „DISC
FULL” (A lemez megtelt) felirat jelenik meg a kijelzőn).
, Cserélje ki a lemezt.
Sztereó hang
hallatszik
a fejhallgatóban/
fülhallgatóban, holott
a felvétel monó volt.
• A jelenség normális. Digitális felvétel esetén a fejhallgatóban/
fülhallgatóban hallható hang sztereó, akkor is, ha a felvett
hang monó volt.
Egy-egy pillanatra zaj
jelentkezik felvétel
közben.
• Az LP4 sztereó üzemmódban használt speciális digitális
hangtömörítési technológia miatt bizonyos hangforrásokkal
kivételes esetekben pillanatnyi zaj hallható.
, A felvételt készítse SP vagy LP2 üzemmódban.
A fedél nem nyílik ki
a felvétel végén.
• A fedél nem nyílik ki, amíg a „SYSTEM FILE WRITING”
felirat el nem tűnik a kijelzőről.
„TRACK FULL”
jelzés jelenik meg
jóval azelőtt, hogy
a lemez felvételi
időkapacitását elérte
volna, és nem lehet
felvételt készíteni.
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák. Ha 254 műsorszám
(normál lemez esetén), illetve 2 047 (Hi-MD módban használt
lemez esetén) kerül egy lemezre, megjelenik a „TRACK
FULL” jel, függetlenül a felhasznált időtől. 254 illetve
2 047 műsorszámnál több nem vehető fel egy lemezre.
, A felvétel folytatásához töröljön le olyan műsorszámokat,
amelyekre nincs szüksége.
folytatás
67
68
Hiba
Ok/Megoldás
A hátralévő felvételi
idő még sok rövid
műsorszám törlése
után sem növekszik.
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák (csak MD módban).
A 12 másodpercnél (SP sztereó), 24 másodpercnél (LP2
sztereó, illetve monó), illetve 48 másodpercnél (LP4 sztereó)
rövidebb műsorszámokat a rendszer nem veszi figyelembe,
ezért ezek törlése nem vezet a felvételre felhasználható idő
növekedéséhez.
A felvett idő és
a lemezen hátralévő
idő összege nem
egyenlő a lemez
maximális felvételi
idejével (60, 74, vagy
80 perc).
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák (csak MD módban).
Normál esetben a felvétel rögzítése körülbelül 2 másodperces
(SP sztereó üzemmódban), 4 másodperces (LP2 sztereó, vagy
monó üzemmódban) vagy 8 másodperces (LP4 sztereó
üzemmódban) egységekben történik. Amikor a felvételt
leállítja, a felvevőkészülék akkor is kitölti a 2, 4 vagy
8 másodpercet, ha a tényleges felvétel rövidebb.
Hasonlóképpen, ha a leállítás után újból elindítja a felvételt,
a felvevőkészülék a következő felvétel elé automatikusan
beilleszt egy 2, 4 vagy 8 másodperces üres helyet. (Ily módon
elkerülhető az előző műsorszám véletlen törlése új felvétel
kezdetekor.) Emiatt valahányszor leállítja a felvételt,
a tényleges felvételi idő a potenciális felvételi időhöz
viszonyítva maximum 6, 12 vagy 24 másodperccel csökkenni
fog.
A „TRACK FULL”
jelzés még azelőtt
megjelenik, mielőtt
a lemez elérte volna
a maximális
műsorszámmennyiséget vagy
felvételi időt.
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák. Az ismételt
felvételek és törlések adattöredezettséget okozhatnak.
Jóllehet a töredezett adatok is olvashatók, valamennyi
adattöredék külön műsorszámnak számít. Ebben az esetben
elképzelhető, hogy a műsorszámok száma elérte a 254
(normál lemez esetén), illetve a 2 047 (Hi-MD módban
használt lemez esetén) határt, és nem készíthető további
felvétel.
, A felvétel folytatásához töröljön le olyan műsorszámokat,
amelyekre nincs szüksége.
Lejátszás
Hiba
Ok/Megoldás
A készülék
a lemezt nem
megfelelően
játssza le.
• Az ismétlő lejátszás a kiválasztott mód.
, Lépjen be a lejátszási alüzemmódba, és váltson vissza normál
lejátszásra (37. oldal).
• Megváltozott a lejátszási üzemmód.
, A normál lejátszáshoz való visszatéréshez lépjen be
a Lejátszási főüzemmódba vagy a Lejátszási alüzemmódba
(37. oldal).
A felvevőkészülék • A lemez lejátszása azelőtt fejeződött be, hogy az utolsó
nem a lemez első
műsorszámhoz ért volna.
műsorszámától
, Nyomja az ötutas vezérlőgombot (NENT)
kezdi a lejátszást.
a felvevőkészüléken legalább 2 mp-ig a lejátszás indításához.
A lejátszás ugrál.
• A felvevőkészüléket olyan helyre tette, ahol az folyamatos
rázkódásnak van kitéve.
, Tegye a felvevőkészüléket stabil helyre.
• Egy nagyon rövid műsorszám miatt ugrik a hang.
, Ne készítsen túlságosan rövid műsorszámokat.
A hangban túl sok • A televízióból vagy más eszközből származó mágnesesség zavarja
a zavar.
a készülék működését.
, Vigye el a készüléket az erős mágnesesség forrásától.
A felvétel
hangereje
alacsony.
• A műsorszámot analóg módban vette fel (digitális felvételnél
a felvételi szint automatikusan azonos lesz a forrás szintjével).
Esetleg osztóval ellátott csatlakozókábelt használt.
, Használjon osztó nélküli csatlakozókábelt.
• A felvételi szint túl alacsony volt.
, Állítsa kézileg magasabbra a felvételi szintet felvétel közben
(28. oldal).
A hangerőt nem
lehet fokozni.
• AVLS be van kapcsolva.
, AVLS beállítások feloldása (53. oldal).
Nem jön hang
a fej- vagy
fülhallgatóból.
• A fej- vagy fülhallgató csatlakozása nem elég szoros.
, Dugja be a távvezérlő dugóját határozott mozdulattal a i
jelzésű nyílásba.
• A csatlakozó szennyezett.
, Tisztítsa meg a csatlakozót.
A lemezt nem
lehet másik
készüléken
lejátszani.
• A másik készülék nem támogatja a Hi-MD üzemmódot.
, A Hi-MD üzemmódban használt lemezek csak a Hi-MD
üzemmódot támogató készülékeken játszhatók le.
folytatás
69
Hiba
Ok/Megoldás
Az ötutas
kezelőgomb
megnyomásával
. vagy >
irányba a felvevő
a következő vagy
az előző csoportra
ugrik (vagy
jónéhány
műsorszámot
ugrik előre vagy
hátra).
• Megnyomta a GROUP gombot, mielőtt még . vagy >
irányba nyomta volna az ötutas vezérlőgombot.
, A felvevőkészülék normál üzemre vált, ha 5 másodpercig nem
hajt végre semmilyen műveletet.
Előfordulhat,
hogy a keresési
műveletek során
a szerkesztett
műsorszámoknál
hangkimaradás
vehető észre.
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák. Az adatok
töredezettsége hangkimaradást okozhat a keresés során, mivel
a műsorszámok lejátszása a normál lejátszásnál gyorsabban
történik.
A jobb
• A jobb csatornában nincs hang, ha a kazettás magnóhoz vagy az
csatornában nincs
erősítőhöz monó kábellel csatlakozik.
hang kazettás
, Ellenőrizze, hogy sztereó kábelt használ-e. Ha
magnóról felvett
a csatlakoztatott berendezés monó, a sztereó kábel
műsorszám
használatakor sem lesz hang a jobb csatornában.
esetében, vagy egy
műsorszám
erősítőn keresztüli
meghallgatásakor,
illetve erősítőből,
vagy kazettás
magnóból jövő
hang
hallgatásakor.
Szerkesztés
70
Hiba
Ok/Megoldás
„NotENOUGH
POWER TO
EDIT” jelenik
meg, és nem lehet
szerkesztést
végezni az 1 GB
Hi-MD lemezen.
• 1GB-os Hi-MD lemez használatakor szerkesztésre még akkor
sincs mód, ha a töltöttségi szint elegendő tartalék tápellátást
mutat a készülék állása vagy működése során. Ennek oka az
a mechanizmus, mely letiltja a szerkesztési műveleteket, ha
a felvevőkészülék a fennmaradó akkumulátorteljesítményt
kevésnek tartja szerkesztéshez az 1 GB-os Hi-MD lemez magas
teljesítményfelvétele miatt.
, Helyezzen be új alkáli szárazelemeket vagy csatlakoztassa
a (nem mellékelt) hálózati adaptert a felvevőkészülékhez.
Hiba
Ok/Megoldás
A fedél nem nyílik • A készüléket felvétel vagy szerkesztés közben lekapcsolták az
fel.
áramforrásról vagy lemerült az akkumulátor.
, Csatlakoztassa ismét az áramforrásokat vagy cserélje
a lemerült elemet újra.
Nem lehet
szerkeszteni.
• A készüléket leválasztották az áramforrásról, vagy
áramkimaradás volt szerkesztés közben.
, Az előzőleg végrehajtott szerkesztési művelet eredménye nem
jelent meg a lemezen. Hajtsa végre ismét a szerkesztési
műveletet.
Csak hangadat
törölhető.
• A Törlés funkció kizárólag a hangadatokat törli.
, Ellenőrizze a lemez tartalmát a felvevőhöz csatlakoztatott
számítógéppel. Ha a teljes tartalom törölhető, alkalmazza
a formázás funkciót (52. oldal).
A műsorszámok
nem vonhatók
össze.
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák. Ha a műsorszámok
töredezettek, és mindegyikük rövid*, előfordulhat, hogy nem
lehet őket összevonni.
* Előfordulhat, hogy az alábbi hosszúságú műsorszámokat nem lehet
összevonni.
Hi-MD üzemmód
Linear PCM sztereó: 9 mp vagy kevesebb
Hi-SP sztereó: 8 mp vagy kevesebb
Hi-LP sztereó: 32 mp vagy kevesebb
MD üzemmód
SP sztereó: 12 mp vagy kevesebb
LP2 sztereó/monó: 24 mp vagy kevesebb
LP4 sztereó: 48 mp vagy kevesebb
• Nem vonhat össze különböző felvételi üzemmódban felvett
műsorszámokat, például sztereóban felvett műsorszámot monó
rendszerben felvett műsorszámmal, és nem vonhat össze digitális
csatlakozással felvett műsorszámot analóg csatlakozással felvett
műsorszámmal.
A lemez nem
szerkeszthető más
berendezésen.
• A berendezés nem támogatja az MDLP és a Hi-MD üzemmódot.
, Szerkesszen az MDLP vagy a Hi-MD üzemmódot támogató
berendezésen.
71
Csoport funkció használata
Hiba
Ok/Megoldás
A csoportos
funkció nem
működik.
• Csoportbeállítások nélküli lemeznél próbálta elérni a csoportokra
vonatkozó menüt.
, Helyezzen be egy olyan lemezt, amelyen vannak
csoportbeállítások.
Egy műsorszámot
nem lehet új
csoportba
rögzíteni. Nem
lehet új csoportot
létrehozni.
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák (csak MD
üzemmódban). A csoportinformáció olyan helyre lett rögzítve,
ahol a lemez neve is tárolásra kerül. A lemez nevét és
a műsorszámok címeit a készülék egy helyen tárolja a lemezen,
amely terület maximálisan kb. 1 700 karakter befogadására képes.
Ha a teljes mennyiség ezt meghaladja, nem lehet új csoportot
létrehozni, még ha a csoportos mód be is van kapcsolva. Ilyenkor
csoportbeállítást sem lehet végezni.
A felvevőkészülék számítógéphez csatlakozik
Hiba
Ok/Megoldás
A felvevőkészü• Az USB-kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.
léket a számítógép
, Stabilan csatlakoztassa az USB-kábelt a felvevőhöz és
nem látja.
a számítógéphez.
• USB-elosztót használ.
, Csatlakoztassa az átviteli USB-kábelt közvetlenül
a számítógép USB-portjához.
• A hálózati kommunikáció meghiúsult.
, Húzza ki a mellékelt USB-kábelt, várjon legalább
2 másodpercig, majd csatlakoztassa újra. Ha
a felvevőkészüléket ekkor sem ismeri fel a számítógép,
válassza le az átviteli USB-kábelt, indítsa újra a számítógépet,
majd csatlakoztassa újra az átviteli USB-kábelt.
Bár a számítógép
felismeri
a felvevőt,
a rendszer nem
üzemel
megfelelően.
• USB-elosztót használ.
, Csatlakoztassa az átviteli USB-kábelt közvetlenül
a számítógép USB-portjához.
• A felvevőkészülék rázkódásnak van kitéve.
, Tegye a felvevőt rázkódásmentes helyre.
A felvevőt nem
• A SonicStage vagy a MD Simple Burner szoftver aktív.
lehet háttértárként
, Zárja be a SonicStage vagy a MD Simple Burner szoftvert
alkalmazni.
• Normál lemez van a felvevőben.
, Helyezzen a készülékbe Hi-MD üzemmódban használt
lemezt. Csak Hi-MD üzemmódban használt lemezt lehet
háttértároló adathordozóként alkalmazni.
72
Hiba
Ok/Megoldás
Egy másolt
műsorszám
lejátszási ideje
a számítógépben
eltér
a felvevőkészülék
által mutatott
időtől.
Ez a számítógép és a felvevőkészülék számítási módja közötti
eltérésből fakad.
Nem lehet
átmásolni
műsorszámokat
a lemezeken
fennmaradó
felvételi idő
kitöltésére.
• A minimális felvételi idő egy lemezen alapesetben körülbelül
2 másodperc (SP sztereó üzemmódban), 4 másodperc (LP2
sztereó, vagy monó üzemmódban) vagy 8 másodperc (LP4 sztereó
üzemmódban) lehet. Ha egy műsorszámot másol át
a számítógépről, a felvevőnek minimálisan 2 (vagy 4, illetve 8)
másodperc üres helyre van szüksége még akkor is, ha
a műsorszám ennél rövidebb. Emellett a felvevőkészülék 2
(vagy 4, illetve 8) másodperc szünetet is beilleszt az egyes
műsorszámok közé másolás közben. A fentiek miatt az egyes
műsorszámok felvételekor a felvevőkészülék további 6 (12, illetve
24) másodpercnyi helyet használ fel a lemezen. Ez a maximális
felvételi időt műsorszámonként 6 (12, illetve 24) másodperccel
csökkenti másoláskor (csak MD módban).
A számítógép által • A különbség abból adódik, hogy a számítógép kettes
kijelzett
számrendszerben számolja ki a méretet, míg a lemezen és más
lemezméret nem
cserélhető adathordozón tízes számrendszerben számolva tüntetik
azonos a lemezre
azt fel. A lemezméretekkel kapcsolatban további tudnivalókat itt
írt mérettel.
talál. 61. oldal.
Nem
üzemeltetheti
a felvevőkészüléket („PC –
–MD” felirat
jelenik meg).
• Nem üzemeltetheti a felvevőkészüléket, ha az számítógéphez van
csatlakoztatva.
A fedél nem nyílik • Akkor fordulhat elő, ha a mellékelt USB-kábelt számítógépes
fel.
adatvitel, felvétel vagy szerkesztés közben kapcsolta szét, de az
alkáli szárazelem lemerült.
, Kapcsolja vissza a mellékelt USB-kábelt, vagy helyezzen be
egy új alkáli szárazelemet a felvevőkészülékbe, majd nyomja
meg a x gombot.
73
Egyéb
Hiba
Ok/Megoldás
Bizonyos
menüpontok nem
jelennek meg.
• A „Menu Mode” paraméter állapota „Simple”.
, Állítsa a „Menu Mode” lehetőséget „Advanced” állapotba az
összes menüpont megjelenítéséhez.
A készülék nem,
vagy nem
megfelelően
működik.
• A hangerő túl alacsony.
, Növelje a hangerőt.
• Nincs lemez a készülékben.
, Helyezzen a készülékbe egy műsorszámokat tartalmazó
lemezt.
• A HOLD funkció be van kapcsolva („HOLD” jelenik meg
a képernyőn, amikor a vezérlőgombok egyikét megnyomja
a készüléken).
, A felvevőn kapcsolja ki a HOLD funkciót a HOLD kapcsoló
nyíllal ellentétes irányba csúsztatásával (12., 13. oldal).
• A fedél nincs megfelelően becsukva.
, Zárja le a fedelet kattanásig. A fedél kinyitásához húzza el az
OPEN reteszt.
• Nedvesség csapódott le a készülék belsejében.
, Vegye ki a lemezt a készülékből, és hagyja a készüléket meleg
helyen néhány órára, amíg a nedvesség el nem párolog.
• Gyenge a szárazelem (a „LOW BATTERY” villog vagy semmi
sem jelenik meg a kijelzőn).
, Cserélje ki a szárazelemet újra.
• A lemez sérült, vagy nem tartalmaz megfelelő felvételi vagy
szerkesztési adatot.
, Helyezze be a lemezt újra. Ismételje meg a felvételt a lemezre.
Ha most is megjelenik a hibaüzenet, cserélje ki a lemezt
másikra.
• A rendszerben belső hiba van.
• A működés során a készüléket mechanikai ütés érte, túlságosan
feltöltődött statikusan, illetve villámlás, stb. következtében
túlfeszültség érte.
, Kezdje újra a működtetést az alábbiak szerint:
1 Válassza le a tápáramforrásokat és az USB-kábelt.
2 Pihentesse a készüléket körülbelül 30 másodpercig.
3 Csatlakoztassa az áramforrást.
A kijelzőn
• A felvevőt lecsatlakoztatták az áramforrásról.
rendellenes dolgok
, Hagyja a felvevőt pihenni egy ideig, vagy kapcsolja le majd
látszanak.
vissza, majd nyomja meg bármelyik vezérlő gombot.
• Ha üres 60/74/80 perces normál lemezt használ a készülékben,
A 60/74/80 perces
a „Disc Mode” menüben beállított üzemmód lesz érvényes.
normál lemezek
, A „Disc Mode” menüben állíthatja be a kívánt üzemmódot.
üzemmódja
különbözik
a formázást követő
üzemmódtól, vagy
a SonicStage
szoftverben
kiválasztott
üzemmódtól.
74
Üzenetek
Ha a következő üzenetek villogni kezdenek a kijelzőn, ellenőrizze az alábbi
táblázatot.
Üzenet
Jelentés/megoldás
AVLS NO
VOLUME
OPERATION
• Az AVLS funkció „AVLS On” állásban van, ezért a hangerő nem
fokozható.
, Állítsa az AVLS funkciót „AVLS Off” helyzetbe (53. oldal).
BLANKDISC
• Üres lemezt helyezett be.
BUSY WAIT A • A felvevőkészülék a lemezen lévő adatokat olvassa.
MOMENT
• Akkor próbálta működtetni a felvevőkészüléket, amikor az éppen
a felvett adatot olvasta.
, Várjon, amíg az üzenet eltűnik (ritka esetekben ez néhány
percig is eltarthat).
CANNOT
EDIT
• „ : Set”, „ : Release”, „Move”, vagy „Erase” lehetőséget
választott ki felvétel közben.
• Az első műsorszám elejéről próbált műsorszámjelet törölni.
• A műsorszámjelzést olyan műsorszámok összevonásához próbálta
törölni, amelyeket a készülék nem tud összevonni (például egy
sztereó és egy monó rendszerben felvett műsorszám).
• Műsorszámjelet próbált felülírni.
• Olyan címet próbált módosítani, amely a felvevőkészülék által nem
szerkeszthető karaktereket tartalmaz.
, A címek szerkesztése nem lehetséges, ha a cím
a felvevőkészülék által nem szerkeszthető karaktereket
tartalmaz.
CANNOT
OPERATE
• A szinkronfelvétel során megpróbálta megnyomni a X vagy
a T MARK gombot.
CANNOT
RECORD OR
PLAY
• Nincs a lemezen lejátszható hangfájl.
• A hangfájlok vagy a lemezkezelő fájlok megsérültek.
, Törölje a teljes lemezt (50. oldal) vagy formázza újra (52. oldal).
CANNOT SET
• Időjelbeállítást próbált végrehajtani szinkronfelvétel közben.
• A „RECVolume” lehetőséget választotta, de a felvevőkészülék
nincs felvétel-szüneteltetés állapotban.
, A „RECVolume” lehetőséget a felvevőkészülék felvételszüneteltetés állapotában állítsa be.
• Felvétel közben a következő beállításokat kísérelte meg:
— Lemezmemória
— Lejátszás üzemmód
— Felvétel üzemmód
— Felvételi szint
—„
:REC” kiválasztása a menüben
DATA SAVE
• A felvevőkészülék adatot ír a rendszerfájlba, például felvett adatot,
vagy adatszerkesztés folyik.
, Várjon, amíg az üzenet el nem tűnik a kijelzőről.
75
76
Üzenet
Jelentés/megoldás
DC IN TOO
HIGH
• Az áramforrás feszültsége túl magas (nem a javasolt hálózati
adaptert vagy gépkocsiakkumulátor-vezetéket használja).
, Használja az ajánlott (nem mellékelt) hálózati adaptert vagy
gépkocsiakkumulátor-vezetéket.
DISC FULL
• Ha a lemezen a fennmaradó idő 48 másodperc vagy kevesebb,
előfordulhat, hogy nem lehet felvételt készíteni.
, Cserélje ki a lemezt.
D-L READY
• MD Simple Burner készen áll audio CD felvételére egyszerű
üzemmódban (lásd: „A program használata”).
EJECT DISC
OK
• A felvevőkészülék befejezte a kommunikációt a számítógéppel, és
most már biztonságosan kiveheti a lemezt a felvevőkészülékből,
illetve leválaszthatja az átviteli USB-kábelt.
End
• A felvevőkészülék lejátszás közben a lemez végére ért, vagy
megnyomta a > gombot.
ERROR
• A rendszerben belső hiba lépett föl.
, Kezdje újra a működtetést az 1-3 lépés végrehajtásával
(74. oldal).
ERROR XX
• A rendszerben belső hiba lépett föl.
, Kezdje újra a működtetést az 1-3 lépés végrehajtásával
(74. oldal). Ha az üzenet ismét megjelenik, kérjük, forduljon
a legközelebbi Sony kereskedőhöz.
FORMAT
ERROR DISC
• A behelyezett lemez formátumát a felvevőkészülék nem támogatja.
• A behelyezett lemezt számítógépben formázták.
, Helyezzen be normál MD lemezt vagy Hi-MD üzemmódban
használt lemezt.
, Amikor számítógépben formázza a lemezt, ügyeljen rá, hogy
a program SonicStage változatát alkalmazza.
GROUP FULL
• Megpróbálta létrehozni a 256. csoportot Hi-MD üzemmódban
használt lemezen, vagy a 100. csoportot normál lemezen.
, Csak 255 csoportot hozhat létre Hi-MD üzemmódban használt
lemezen, illetve 99 csoportot normál lemezen. A csoportok
számát tartsa 255, illetve 99 alatt.
HOLD
• A felvevőkészülék le van zárva.
, A felvevőkészülék feloldásához csúsztassa el a HOLD gombot
a nyíllal ellentétes irányba (13. oldal).
LOW
BATTERY
• Gyenge az akkumulátor.
, Cserélje ki a szárazelemet (13. oldal).
MEMORY
OVER
• Felvételt próbált készíteni egy állandó rázkódásnak kitett
felvevőkészülékkel.
, Tegye a készüléket stabil helyre, és indítsa újra a felvételt.
NO
BOOKMARK
TRACK
• Kedvencek lejátszását választotta anélkül, hogy megadott volna
kedvenceket.
, Jelölje ki a kedvenceket (37. oldal).
Üzenet
Jelentés/megoldás
NO DIGITAL
COPY
• Olyan lemezről próbált másolatot készíteni, amelyet a Serial Copy
Management System (Soros másolásvédelmi rendszer) véd. Nem
készíthet másolatokat olyan digitálisan csatlakoztatott forrásról,
amely maga is digitális csatlakoztatással lett felvéve.
, A (26. oldal) helyett használjon analóg csatlakoztatást.
NO DISC
• Úgy próbált felvételt vagy lejátszást végezni, hogy nem volt lemez
a készülékben.
, Helyezzen be egy lemezt.
NO DISC
MEMORY
• Olyan lemez memóriáját próbálta törölni, amelynek nincsenek
lemezmemória beállításai (54. oldal).
NO GROUP
• Fel akarta szabadítani a csoportbeállításokat egy olyan lemez
esetében, amelyen nincsenek csoportok.
, Helyezzen be egy olyan lemezt, amelyen vannak
csoportbeállítások.
•„
: Erase” lehetőséget választott ki olyan lemeznél, amelynek
nincsenek csoportbeállításai.
, Nem törölhetők csoportok olyan lemezről, amelyen nincsenek
csoportok.
NO INPUT
SIGNAL
• A készülék nem ismeri fel a digitális bemeneti jelet.
, Bizonyosodjon meg róla, hogy a forrás megfelelően van
csatlakoztatva (15. oldal).
NO NAME
• „Artist” lehetőséget próbált kiválasztani lejátszási főüzemmódként
olyan lemeznél, amelyen nem szerepelnek az előadók nevei.
• „by Artist” lehetőséget próbált kiválasztani a keresés funkció
használata során egy olyan lemeznél, amelyen nem szerepelnek az
előadók nevei.
NON
GROUPED
TRACK
•A„
: Move” vagy „
: Erase” lehetőséget választotta, vagy
megpróbált felcímkézni egy csoportot a készülék leállított
állapotában, vagy olyan műsorszám lejátszása közben, amely nem
tartozik csoporthoz.
, Válasszon ki egy olyan műsorszámot, amely a szerkeszteni
kívánt csoporton belül van, majd hajtsa végre újra a szerkesztési
műveletet.
NotENOUGH
POWER TO
EDIT
• A tartalom szerkesztését próbálta elvégezni egy 1 GB-os Hi-MD
lemezen, miközben nem volt elegendő akkumulátorteljesítmény
a szerkesztéshez (66. oldal).
, Helyezzen be új alkáli szárazelemeket vagy csatlakoztassa
a (nem mellékelt) hálózati adaptert a felvevőkészülékhez.
NotENOUGH
POWER TO
REC
• Felvételt próbált készíteni egy 1 GB-os Hi-MD lemezre, miközben
nem volt elegendő akkumulátorteljesítmény a felvételhez
(66. oldal).
, Helyezzen be új alkáli szárazelemeket vagy csatlakoztassa
a (nem mellékelt) hálózati adaptert a felvevőkészülékhez.
77
78
Üzenet
Jelentés/megoldás
NO TITLE
• „Album” lehetőséget próbált kiválasztani lejátszási
főüzemmódként olyan lemeznél, amelyen nem szerepelnek az
albumok címei.
• „by Album” lehetőséget próbált kiválasztani a keresés funkció
használata során egy olyan lemeznél, amelyen nem szerepelnek az
albumok címei.
NO TRACK
• Olyan lemezt próbált lejátszani, amelyen nincsenek felvett
műsorszámok.
, Helyezzen a készülékbe egy műsorszámokat tartalmazó lemezt.
NO TRACK IS
SELECTED
•A„
: Move” vagy „
: Erase” lehetőséget választotta, vagy
megpróbált felcímkézni egy csoportot anélkül, hogy előzőleg
kiválasztott volna egy műsorszámot.
, A kívánt műsorszám kiválasztása után ismételje meg
a szerkesztési műveletet.
P/B ONLY
DISC
• Gyári műsoros lemezre próbált felvenni, vagy ilyen lemezt próbált
szerkeszteni (a P/B lejátszást jelent).
, Helyezzen be egy írható lemezt.
PC – –MD
• A felvevőkészülék a számítógéphez csatlakozik.
PROTECTED
DISC
• Olyan lemezre próbált felvenni, vagy olyan lemezt próbált
szerkeszteni, amelyen a fül írásvédett helyzetben van.
, Csúsztassa vissza a fülecskét (63. oldal).
PUSH STOP
BUTTON
• Megpróbálta kinyitni a fedelet a OPEN kapcsoló elhúzásával,
miközben a készülék a számítógéphez kapcsolt USB-kábelen
keresztül lemezadatokat mentett.
, A művelet csak azután hajtható végre, miután megnyomta
a x gombot, és a „SYSTEM FILE WRITING” eltűnt
a kijelzőről.
READ
ERROR
• A felvevőkészülék nem tudja megfelelően olvasni a lemez
tartalmát.
, Helyezze be a lemezt újra.
REC ERROR
• A felvétel nem megfelelően történt.
, Helyezze a felvevőt olyan helyre, amely stabil és nem rázkódik,
majd ismételje meg a felvételt.
• A lemez szennyezett (olajfilm vagy ujjlenyomat került rá) vagy
összekarcolódott, vagy nem szabványos lemez.
, Próbálja meg a felvételt másik lemezzel.
SYSTEM FILE
WRITING
• A felvevőkészülék információt (műsorszám kezdet- és
végpozíciókat) ment a memóriából a lemezre.
, Várjon, amíg a folyamat befejeződik. Ne tegye ki a lejátszót
fizikai sérülésnek, és ne zavarja meg az áramellátást.
TEMP OVER
REC STOP
• A készülék felmelegedett.
, Hagyja, hogy a készülék lehűljön.
TITLE FULL
• 200 karakternél többel próbált címkézni egy adott műsorszámot,
csoportot vagy lemezt.
• 55 000 (Hi-MD üzemmódban) vagy 1 700 (MD üzemmódban)
karakternél többet próbált felhasználni a lemezen lévő címekhez.
Üzenet
Jelentés/megoldás
TOC DATA
ERROR
• A felvevőkészülék nem tudja megfelelően olvasni a lemez
tartalmát.
, Helyezzen be egy másik lemezt.
, Ha nem probléma az egész lemezt törölni, tegye azt (50. oldal).
TRACK FULL
• Több, mint 2 047 műsorszámot próbált rögzíteni a lemezen Hi-MD
üzemmódban, illetve 254 műsorszámot MD üzemmódban.
, Töröljön olyan műsorrészeket, amelyekre nincsen szüksége
(49. oldal).
TrkFromPC NO • Számítógépről másolt műsorszámokat próbált egyesíteni vagy
EDIT
feldarabolni.
, Nem egyesíthet és nem oszthat fel másolt műsorszámokat.
• Olyan műsorszámokat próbált egyesíteni vagy feldarabolni,
amelyeket Hi-MD üzemmódban vett fel a MD Simple Burner.
, Nem lehet felosztani vagy egyesíteni olyan műsorszámokat,
amelyeket a Hi-MD üzemmódban vett fel a MD Simple Burner.
TrkFromPC NO • Védett, számítógépről másolt műsorszámra próbált felvételt
REC
készíteni.
• Egy olyan műsorszámra próbált felvételt készíteni, amelyet Hi-MD
üzemmódban vett fel a MD Simple Burner.
, Nem vehet fel új anyagot védett műsorszámra vagy olyan
műsorszámra, amelyet Hi-MD üzemmódban vett fel
a MD Simple Burner.
79
Magyarázatok
Az Hi-MD
A „Hi-MD” egy új MiniDisc formátum.
Az új ATRAC3plus hangtömörítési eljárást alkalmazó Hi-MD olyan új felvételi formátum,
amely a közönséges MD formátumnál hosszabb felvételi időt tesz lehetővé. A Hi-MD lemezek
nem hangadatok, például szöveges fájlok vagy képek számítógépes adattároló
adathordozójaként is alkalmazhatók.
A Hi-MD formátumra vonatkozó további részleteket lásd „Mire használható a Hi-MD
Walkman” című szórólapon.
Az ATRAC3plus
Az ATRAC3plus az ATRAC3 továbbfejlesztett változata.
Az ATRAC3 formátummal összehasonlítva (a felvevőkészülék LP2 és LP4 üzemmódjában),
amely a CD-hez képest tízszeres tömörítést alkalmaz, az ATRAC3plus (a felvevőkészülék
Hi-SP és Hi-LP üzemmódjában) magasabb tömörítési arányt ér el (a CD-hez képest 20-szoros
tömörítés) hangminőség-veszteség nélkül.
„Hi-MD mód” és „MD mód”
A felvevőkészüléknek kétféle üzemmódja van: „Hi-MD mód” és „MD mód”, amelyeket
automatikusan választ ki a behelyezett lemez fajtájától függően. Ha üres lemezt tesz
a készülékbe, megválaszthatja, hogy milyen módban kíván felvételeket készíteni (a Hi-MD
lemezek kivételével, amelyek csak a Hi-MD módot támogatják). Üres lemez használatakor
a „Disc Mode” beállításhoz válassza ki a „Hi-MD” vagy a „MD” értéket.
Lineáris PCM
A lineáris PCM rendszer digitális, tömörítés nélküli hangkódoló rendszer. Ha ebben az
üzemmódban készít felvételeket, kiváló, CD minőségű hangot kap.
A „no sound” – nincs hang jelentése
A „No sound” – nincs hang – olyan állapotot jelent a felvevőkészülék számára, amikor
a bemeneti szint kb. 4,8 mV analóg jel esetén, és kevesebb, mint –89 dB optikai (digitális)
bemenet esetén (0 dB-nek tekintve a teljes kivezérlést (a maximális felvehető szintet
a MiniDisc számára)).
A „rendszerfájl” rövid ismertetése
A rendszerfájl egy olyan hely a lemezen, ahol olyan adatok vannak tárolva, amelyek nem
a hangfájlok részei – ilyenek például a műsorszámok sorszámai.
A MiniDisc lemezt könyvhöz hasonlítva a rendszerfájl a tárgymutatónak vagy
a tartalomjegyzéknek felel meg.
A felvevőkészülék minden alkalommal újraírja a rendszerfájlt, amikor műsorszámjelet vesz fel,
töröl vagy ad a többihez, vagy áthelyez műsorszámokat. (Amikor a felvevőkészülék újraírja
a rendszerfájlt, a kijelzőn a „SYSTEM FILE WRITING” (A rendszerfájl írása folyamatban)
felirat látható.) Amikor a felvevőkészülék lemezinformációkat ír a lemezre, ne mozgassa vagy
rázza a készüléket, és ne szüntesse meg a tápellátást, mert az felvételi hibákat vagy
a lemeztartalom elvesztését okozhatja.
80
Az egyes lemezek felvételi idői
A lemez Hi-MD üzemmódban történő használata
Felvételi idő1)
Felvételi üzemmód
a felvevőkészüléken
Felvételi
üzemmód
a felvevőkészüléken
Codec/
Adatátviteli
sebesség
PCM
Lineáris PCM/ 1 óra 34 perc 28 perc
1,4 Mb/s
Hi-SP
ATRAC3plus/ 7 óra 55 perc 2 óra 20 perc 2 óra 10 perc 1 óra 45 perc
256 kb/s
Hi-LP
ATRAC3plus/ 34 óra
64 kb/s
1 GB Hi-MD 80 perces
lemez
normál
lemez
60 perces
normál
lemez
26 perc
21 perc
10 óra 10 perc 9 óra 25 perc 7 óra 40 perc
Felvételi idő1)2)
Számítógépről átmásolva
Codec/Adatátviteli
sebesség
74 perces
normál
lemez
1 GB Hi-MD 80 perces
lemez
normál
lemez
74 perces
normál
lemez
60 perces
normál
lemez
Lineáris PCM/1,4 Mb/s
1 óra 34 perc 28 perc
26 perc
21 perc
ATRAC3plus/256 kb/s
7 óra 55 perc 2 óra 20 perc 2 óra 10 perc 1 óra 45 perc
ATRAC3plus/64 kb/s
34 óra
10 óra 10 perc 9 óra 25 perc 7 óra 40 perc
ATRAC3plus/48 kb/s
45 óra
13 óra 30 perc 12 óra
30 perc
10 óra
10 perc
ATRAC3/132 kb/s
16 óra 30 perc 4 óra 50 perc 4 óra 30 perc 3 óra 40 perc
ATRAC3/105 kb/s
20 óra 50 perc 6 óra 10 perc 5 óra 40 perc 4 óra 40 perc
ATRAC3/66 kb/s
32 óra 50 perc 9 óra 50 perc 9 óra
7 óra 20 perc
1) Hozzávetőleges
2) 5
idő
perces műsorszámok átvitelekor
81
A lemez MD üzemmódban történő használata
Felvételi idő1)
Felvételi üzemmód
a felvevőkészüléken
Felvételi
üzemmód
a felvevőkészüléken
Codec/
Adatátviteli
sebesség
SP
ATRAC3/292 kb/s 80 perc
74 perc
60 perc
LP2
ATRAC3/
132 kb/s
2 óra 28 perc
2 óra
LP4
ATRAC3/66 kb/s 5 óra 20 perc
MONO (monó) Mono rendszerű
80 perces
normál lemez
2 óra 40 perc
2 óra 40 perc
4 óra 56 perc
4 óra
2 óra 28 perc
2 óra
Felvételi idő1)2)
Számítógépről átmásolva
Codec/Adatátviteli sebesség
80 perces
normál lemez
74 perces
60 perces
normál lemez normál lemez
ATRAC(stereo)/292 kb/s
80 perc
74 perc
60 perc
ATRAC3/132, 105 kb/s
2 óra 40 perc
2 óra 28 perc
2 óra
ATRAC3/66 kb/s
5 óra 20 perc
4 óra 56 perc
4 óra
1) Hozzávetőleges
idő
2) 5 perces műsorszámok átvitelekor
82
74 perces
60 perces
normál lemez normál lemez
Megjegyzések a digitális felvétellel kapcsolatban
A felvevőkészülék a Serial Copy Management System-et (Soros másoláskezelő rendszer)
alkalmazza, amellyel első generációs digitális másolatok készíthetők gyári műsoros szoftverről.
Házilag felvett MiniDiscről csak az analóg (line out) csatlakozók használatával tud felvételt
készíteni.
Gyári felvétel, például műsoros CD-k vagy MD-k.
Mikrofon, lemezjátszó, rádió, stb. (analóg kimeneti
csatlakozókkal).
Analóg felvétel
Digitális felvétel
Házi felvételt tartalmazó lemez
Házi
felvételt
tartalmazó
lemez
Nincs
digitális
felvétel
Írható lemez
Digitális felvétel
Írható lemez
Nincs
digitális
felvétel
Írható lemez
A számítógépről átmásolt műsorszámok szerkesztésének korlátai
A készüléket úgy tervezték, hogy a szerkesztési funkciók (például műsorszámjelek
hozzáadása, műsorszámjelek törlése) nem használhatók azoknál a műsorszámoknál,
amelyeket számítógépről másoltak át. Ez azért van így, hogy elkerülhető legyen az
átmásolt műsorszámok hitelesítő jelének elvesztése. Ezeket a műsorszámokat
a számítógépre átmásolás után szerkesztheti.
DSP TYPE-S rendszer az ATRAC/ATRAC3 számára
A készülék támogatja a DSP TYPE-S rendszert, amely a legmagasabb minőségű, digitális
jelprocesszorral (DSP) felszerelt Sony MiniDisc készülékekre vonatkozó specifikáció.
A specifikációnak megfelelő készülékek az MDLP módban felvett műsorszámokat is
kiváló minőségben játsszák vissza. Ezek a készülékek továbbra is támogatják a DSP
TYPE-R rendszert, de a normál sztereó módban (SP) is jobb minőségű felvételeket
készítenek és jobb minőségű lejátszást nyújtanak.
A hang ugrálásának kiküszöbölése (G-PROTECTION)
A G-PROTECTION funkció kifejlesztésének célja a jelenlegi lejátszóknál rázkódásra
kevésbé érzékeny készülékek létrehozása volt.
83
A digitális (optikai) és analóg (vonal) bemenetek közti különbség
A készülék bemeneti csatlakozója digitális és analóg bemeneti csatlakozóként
egyaránt működik. Csatlakoztassa a felvevőkészüléket CD-lejátszóhoz vagy kazettás
magnóhoz digitális (optikai) vagy analóg (vonal) bemenettel. A digitális (optikai)
bemeneten történő felvételhez lásd az „Azonnali felvételkészítés” (15. oldal), az
analóg (vonal) bemeneten történő felvételhez pedig a „Felvétel készítése TV-ről
vagy rádióról (analóg felvétel)” (26. oldal).
Különbség
Digitális (optikai) bemenet
Analóg (vonal) bemenet
Csatlakoztat- Digitális (optikai) kimeneti
ható forrás
csatlakozóval ellátott készülékek
(CD-lejátszó, DVD-lejátszó stb.)
Analóg (vonal) kimeneti
csatlakozóval ellátott készülékek
(kazettás magnó, rádió,
lemezjátszó stb.)
Használható
kábel
Optikai kábel (optikai vagy optikai
minicsatlakozóval) (15. oldal)
Vonalkábel (2 phono
csatlakozóval vagy sztereó
minicsatlakozóval) (26. oldal)
A forrásból
érkező jel
Digitális
Analóg
A felvevőkészüléknek küldött
jel akkor is analóg, ha digitális
forrás (például CD-lejátszó)
csatlakozik a készülékhez.
Műsorszámjelek1)
Automatikusan jelöli (másolja)
• a forráséval megegyező pozícióban
(ha a hangforrás CD vagy MD).
• 2 másodpercnél hosszabb üres rész
(80. oldal) vagy halk rész után (ha
a hangforrás nem CD vagy MD).
• ha a készülék szüneteltetés
üzemmódban van (legalább
3 másodperces csend
szinkronfelvételnél).
Automatikusan jelöli
• 2 másodpercnél hosszabb üres
rész (80. oldal) vagy halk rész
után.
• ha a felvevőkészüléket
a felvétel során szünetre
kapcsolják.
Felvett
hangszint
A forráséval megegyező.
Manuálisan is beállítható (Digitális
felvételiszint-beállítás) („A felvételi
szint kézi beállítása”, 28. oldal).
Automatikusan beállított.
Manuálisan is beállítható
(„A felvételi szint kézi
beállítása”, 28. oldal).
1) A
felvétel után törölheti a szükségtelen jelöléseket. („Műsorszámok összevonása
(összevonás)”, 51. oldal).
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy a műsorszámjelölést a készülék hibásan másolja:
• egyes digitális (optikai) bemenetet használó CD-lejátszókról vagy CD-táras lejátszókról
történő felvétel esetén.
• digitális (optikai) bemenet használata esetén, ha a forrás véletlen sorrendű vagy programozott
lejátszási üzemmódban van. Ilyen esetben játssza le a forrást normál lejátszási üzemmódban.
• digitálisan sugárzott hang (például digitális TV) digitális (optikai) bemeneten keresztüli
felvétele esetén.
84
85
Mire használható az MD Simple Burner
és a SonicStage
Mire használható az MD Simple Burner?
Az MD Simple Burner lehetővé teszi műsorszámok felvételét a számítógép
meghajtójában lévő audio CD-ről MD Walkman készülékre anélkül, hogy azokat
előzőleg a számítógépre kellene másolni.
MD Walkman
Audio CD
Mire használható a SonicStage?
A SonicStage lehetővé teszi hanganyag importálását a számítógépre különböző
műsorforrásokból, így például audio CD-ről vagy az Internetről, majd ezt
a számítógépen tárolt hanganyagot át lehet másolni MD-re.
MD Walkman
Audio CD
Importálás
Internet
86
Mp3, illetve wav
formátumú zenefájlok
Átvitel
Az MD Walkman alapvető használatának folyamatábrája
SonicStage
MD Simple Burner
A szükséges rendszerkörnyezet biztosítása (88. oldal)
A szoftver telepítése a számítógépre (89. oldal)
Műsorszámok felvétele
a számítógép meghajtójában
lévő audio CD-ről (90. oldal)
Hanganyag importálása
a számítógépre (94. oldal)
MD Walkman csatlakoztatása
a számítógéphez (lásd
„A felvevőkészülék kezelése”)
A program használata
MD Walkman csatlakoztatása
a számítógéphez (lásd
„A felvevőkészülék kezelése”)
Hanganyag másolása
a számítógépről (96. oldal)
MD lejátszása
87
Telepítés
A szükséges rendszerkörnyezet biztosítása
Rendszerkövetelmények
Az MD Walkman számára készült SonicStage/MD Simple Burner szoftver
használatához a következő rendszerkövetelményeket kell teljesíteni:
Számítógép
IBM PC/AT vagy azzal kompatibilis
• CPU: Pentium II 400 MHz vagy ennél gyorsabb
(Pentium III 450 MHz vagy ennél gyorsabb javasolt.)
• Hely a merevlemezen: 200 MB vagy több (1,5 GB vagy annál
több javasolt) (A helyigény a használt Windows verziójától és
a merevlemezen tárolt zeneszámok mennyiségétől függően
változó.)
• RAM: 64 MB vagy több (128 MB vagy annál több javasolt)
Egyebek
• CD-meghajtó (WDM alapú digitális lejátszásra alkalmas)
• Hangkártya
• USB port (USB támogatás (korábbi USB 1.1))
Operációs
rendszer
Gyárilag telepítve:
Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media
Center Edition/Windows XP Professional/Windows XP Home
Edition/Windows 2000 Professional/Windows Millennium
Edition/Windows 98 Second Edition
Kijelző
High Color (16 bites) vagy annál jobb, 800 × 600 képpontos felbontás
vagy annál jobb (1024 × 768 képpont vagy annál jobb javasolt)
Egyebek
• Internet-hozzáférés: webes regisztrációhoz, EMD szolgáltatások
és CDDB funkciók használatához
• Windows Media Player (7.0 vagy későbbi verzió) telepítése
a WMA-fájlok lejátszásához
A szoftver nem működik a következő környezetekben:
• A fentiektől eltérő operációs rendszerek
• Házilag barkácsolt személyi számítógépek vagy operációs rendszerek
• A gyártó által eredetileg telepített operációs rendszer frissítésével létrejövő környezet
• Multi-boot környezet
• Több képernyős környezet
• Macintosh
Megjegyzés
• Nem garantáljuk, hogy a szoftver a rendszerkövetelményeknek megfelelő összes
számítógépen zavartalanul fut.
• A Windows XP és Windows 2000 Professional NTFS formátuma csak a normál (gyári)
beállításokkal használható.
• Nem garantáljuk, hogy a rendszer készenléti, alvó vagy hibernációs üzemmódjai minden
számítógépen zavartalanul működnek.
• Azok a felhasználók, akik Windows 2000 Professional operációs rendszert használnak,
a szoftver használata előtt telepítsék a Service Pack 3, vagy egy későbbi javítócsomagot.
88
A szoftver telepítése a számítógépre
Mielőtt telepítené a szoftvert
• Bizonyosodjon meg róla, hogy bezárta víruskereső szoftverét, mivel az ilyen
szoftverek általában jelentős rendszererőforrást kötnek le.
• Az MD Walkman elem használatakor ügyeljen rá, hogy a szoftvert a tartozékként
rendelkezésre álló CD-lemezről telepítse.
— Ha az OpenMG Jukebox, a SonicStage vagy a Net MD Simple Burner szoftvert
már korábban telepítette, a rendszer a korábbi szoftvert felül fogja írni. Az új
változat a régi változat funkcióin felül újabb lehetőségekkel is rendelkezik.
— Ha a SonicStage Premium vagy a SonicStage Simple Burner elemet már
telepítette, a korábbi változat az újjal együtt marad meg a rendszeren.
— A korábbi változat által felvett zenei adatokat továbbra is használni tudja majd,
még a SonicStage telepítését követően is. Elővigyázatosságból azonban
javasoljuk, készítsen biztonsági mentést zenefájljairól. Az adatok biztonsági
mentéséhez lásd: [Backing Up My Library] – [Backing Up Data to a Disk],
SonicStage Help.
• Amennyiben az MD Walkman készülék USB-kábellel csatlakozik a számítógéphez,
a szoftver telepítése előtt szüntesse meg az USB-kábel csatlakozását.
1
2
Kapcsolja be számítógépét, és indítsa el a Windows programot.
Helyezze be a kapott CD-ROM-ot számítógépe CD-meghajtójába.
A telepítőprogram automatikusan elindul, és megjelenik a telepítőablak.
Régiótól függően megjelenhet az ország kiválasztására szolgáló ablak. Ebben az
esetben kövesse a megjelenő utasításokat.
3
Kattintson az [Install SonicStage and MD Simple Burner] gombra, majd
kövesse a megjelenő utasításokat.
Kattintson az „[Install SonicStage and MD
Simple Burner]” gombra.
Gondosan olvassa el az útmutatást.
Régiótól függően az [Install SonicStage and MD Simple Burner] gomb
kivételével a gombok eltérhetnek a bal oldali ábrán láthatóaktól.
A telepítés a rendszerkörnyezettől függően 20 és 30 perc közötti ideig tarthat.
Miután a telepítés véget ért, indítsa újra számítógépét.
Sikeresen lezajlott a telepítés?
Ha a telepítés során problémák merültek fel, lásd: „Hibakeresés” (107. oldal).
89
Az MD Simple Burner használata
Az MD Simple Burner használata előtt
Az MD Simple Burner lehetővé teszi, hogy a számítógépe CD-meghajtójába
helyezett CD-ről műsorszámokat vehessen át az MD Walkman készülékre.
Kétféleképpen készíthet felvételt audio
CD-ről.
• Egyszerű mód (91. oldal)
Az MD Walkman készüléket kezelve
fölveheti egy teljes CD anyagát vagy akár
csak az első műsorszámot anélkül, hogy az
MD Simple Burner programot elindítaná.
• Normál mód (92. oldal)
Az MD Simple Burner program elindításával
a számítógép segítségével készíthet felvételt.
Vegye fel egy teljes CD anyagát vagy
a kiválasztott műsorszámokat.
Megjegyzés
• Az MD Simple Burner csak
jelzésű audio CD-vel használható.
• A rendszer zavartalan működése másolásvédelemmel ellátott CD-k esetén nem garantált.
• Nem készíthet felvételt egyszerű mód üzemmódban, amíg az MD Simple Burner normál mód
vagy az OpenMG szoftver (SonicStage, OpenMG Jukebox, stb.) aktív.
90
Felvétel készítése az MD Walkman használatával (Egyszerű mód)
1
Helyezzen írható lemezt az MD Walkman készülékbe, majd
csatlakoztassa az MD Walkmant a számítógéphez.
A csatlakoztatás módjával kapcsolatban lásd a „A felvevőkészülék kezelése”
fejezetet.
Ne húzza ki se a tápegységet, se az USB kábelt az átvitel befejezése előtt.
2
Helyezze be számítógépe CD-meghajtójába a rögzíteni kívánt audio
CD-t.
CDDB regisztrációs ablak jelenik meg a CDDB első használata alkalmával.
A CDDB használatához a számítógépet csatlakoztatni kell az Internethez.
3
Nyomja le és tartsa lenyomva a T MARK/REC gombot, és nyomja le az
MD Walkman készülék NENT gombját.
A felvétel elindul.
A CD minden műsorszáma új csoportként jelenik meg a felvételben.
A felvétel leállítása
Kattintson az
gombra a számítógép képernyőjén.
Az első műsorszám felvétele közben a x (stop) gomb segítségével állíthatja le
a felvételt az MD Walkman készüléken.
A felvételi üzemmód beállítása
A felvétel megkezdése előtt kattintson a jobb egérgombbal a feladatkezelő
Simple Burner ikonjára, majd válassza ki a megfelelő felvételi üzemmódot
[recording mode].
MD
Csak az első műsorszám felvétele
A felvétel megkezdése előtt kattintson a jobb egérgombbal a feladatkezelő
MD
Simple Burner ikonjára, majd válassza a következőt: [Recording settings] – [Record
1st Track Only].
Beállítás abban az esetben, ha a CDDB több információs bejegyzéssel
rendelkezik
A felvétel megkezdése előtt kattintson a jobb egérgombbal a feladatkezelő
MD
Simple Burner ikonjára, majd válassza ki a megfelelő beállítást a következő
pontokra kattintva: [CDDB(r)] – [Multiple Matches].
— [User Selection]: Megjelenik egy ablak a választáshoz
— [No Resolve]: Nincs letöltött CD-információ
— [First Choice]: Az első tétel letöltése kész
91
Felvétel készítése a számítógép használatával
(Normál mód)
Az MD Simple Burner elindításához kattintson a [Start] – [All Programs]* – [MD
Simple Burner] – [MD Simple Burner] pontra.
∗ [Programs] menüpont aWindows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/
Windows 98 Second Edition esetében
z
Az MD Simple Burner az alábbiaknak megfelelően, másképp is elindítható:
• Kattintson kétszer a feladatkezelő
MD Simple Burner ikonjára, vagy kattintson a jobb
egérgombbal, és válassza a [Show Standard Mode] pontot.
• Kattintson kétszer az asztalon lévő
MD Simple Burner parancsikonra.
A CD összes műsorszámának felvételére szolgáló ablak
[REC/STOP]
A CD összes műsorszámának új csoportként
történő felvételéhez kattintson ide.
A felvétel leállításához kattintson a [Stop] gombra.
A CD kiválasztott
műsorszámainak
összes ideje
CD ikon
Album neve (CD)
MD ikon
Lemez neve (MD)
A beillesztett MD
hátralévő felvételi ideje
Előadó neve (CD)
[OPEN]
A 93. oldalon látható
kijelző megnyitásához
kattintson ide.
92
Felvételi üzemmód legördülő menü
Audio CD kiválasztott műsorszámainak felvételére szolgáló
ablak
Műsorszáminformáció (CD)
Előadó neve
[CONFIG]
Kattintson ide a következő műveletek végrehajtásához:
– CD-ROM-meghajtó kiválasztása
– Az MD Simple Burner verzió információjának megtekintése
– A CDDB rendszerben bejegyzett CD-információ jóváhagyása
Műsorszám-információ
(MD)
A műsorszám
neve és sorszáma
megváltoztatható
A CD kiválasztott műsorszámainak összes ideje
A lemez
Album címe
[REC/STOP] neve
(MD)
[Get CD info]
Az audio CD-re vonatkozó
információk (album címe,
műsorszámok címei stb.)
megjelennek a műsorszámok
listájában.
[New Group]
Felvételi üzemmód
legördülő menü
[CLOSE]
A 92. oldalon látható kijelző
bezárásához kattintson ide.
A CD használatáról szóló rész
Ezekkel a kezelőszervekkel erősítheti meg a CD-ről felvenni
kívánt műsorszámokat
Az összes műsorszám kiválasztásának megszüntetéséhez kattintson ide. [Erase]
Az összes műsorszám kiválasztásához kattintson ide.
Jelölje be a négyzeteket
Jelölje ki a felvenni kívánt műsorszámokat
[All Erase]
A beillesztett MD hátralévő ideje
93
A SonicStage használata
Hangadatok importálása
Ez a fejezet bemutatja, hogyan rögzíthet és másolhat hangadatokat audio CD-ről
a SonicStage által a számítógépe merevlemezén létrehozott My Library könyvtárba.
Lehetőség van zene rögzítésére vagy importálására más forrásokból, például
a számítógép merevlemezéről. A részletekhez lásd: SonicStage Help.
Megjegyzés
• A SonicStage csak
jelzésű audio CD-vel használható.
• A rendszer zavartalan működése másolásvédelemmel ellátott CD-k esetén nem garantált.
Forrás kijelzése
[Music Source]
[CD Info]
[Format/Bit Rate]
1
A SonicStage indítása.
Válassza a következő menüpontot: [Start] – [All Programs]* – [SonicStage]
– [SonicStage].
∗ [Programs] menüpont aWindows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/
Windows 98 Second Edition esetében
Elindul a SonicStage, és megjelenik a főablak.
z
A SonicStage az Asztalon található
elindítható.
2
ikonra ([SonicStage] ikon) kattintva is
Helyezze be számítógépe CD-meghajtójába a rögzíteni kívánt audio
CD-t.
A kijelző bal felső részén kijelzett forrás helyén [Record a CD] jelenik meg.
3
Kattintson a [Music Source] gombra.
Az audio CD tartalma megjelenik a zeneforrások listáján (a képernyő bal oldalán).
94
4
Szükség esetén a
jelölőnégyzetre kattintva törölje a műsorszámokat,
amelyeket nem kíván rögzíteni.
Ha véletlenül törölte egy négyzetből a jelölést, akkor újra rákattintva ismét
bejelölheti.
gombra.
Az összes négyzet bejelöléséhez kattintson a
Az összes négyzet jelölésének törléséhez kattintson a
gombra.
5
Szükség esetén módosítsa az audio CD rögzítésénél használni kívánt
formátumot és adatátviteli sebességet.
A képernyő jobb oldalán látható [Format/Bit Rate] gombra kattintva
megjelenik a „CD Recording Format [My library]” párbeszédablak.
A párbeszédablakban az audio CD rögzítésénél használni kívánt formátumot és
adatátviteli sebességet kell kiválasztania.
6
Kattintson a
gombra.
Megkezdődik a 4. lépésben kijelölt műsorszámok importálása.
A felvétel leállítása
Kattintson a
gombra.
z
Ha a CD-re vonatkozó információk, így az album címe, az előadó neve, illetve a műsorszámok
címei nem jönnek elő automatikusan, kattintson a képernyő jobb oldalán lévő [CD Info]
gombra. Eközben a számítógépnek kapcsolódnia kell az Internethez.
95
Hanganyag átvitele számítógépről MD Walkman
készülékre
A SonicStage program My Library könyvtárában tárolt hanganyag tetszőleges
alkalommal átvihető az MD Walkman készülékre.
Átviteli célhely lista
[Transfer]
A My Library
lista
[Transfer Mode]
1
Csatlakoztassa az MD Walkmant a számítógéphez.
A csatlakoztatásra vonatkozó további információkért lásd „A felvevőkészülék
használata” című részt.
Ne húzza ki se a tápegységet, se az USB kábelt az átvitel befejezése előtt.
2
Válassza ki az átvételi célhelyet az Átviteli célhelylistáról a képernyő
jobb oldalán, és nyomja meg a [Transfer] gombot.
A monitoron az Átvitel (Hi-MD vagy Net MD) képernyő jelenik meg.
3
Kattintson az átvinni kívánt műsorszámokra a képernyő bal oldalán
lévő My Library listában.
Több műsorszám kiválasztásához tartsa lenyomva a [Ctrl] gombot
a műsorszámok kiválasztása közben.
Egy album összes műsorszámának kiválasztásához kattintson az albumra.
96
4
Ha szükséges, módosítsa az átviteli módot.
Alapbeállításként az OpenMG (PCM/ATRAC3/ATRAC3plus) formátumú
műsorszámok azonos formátumban és adatátviteli sebességgel kerülnek
átvitelre (normál átvitel).
Ha a számítógéphez csatlakoztatott eszköz nem támogatja a fenti formátumot,
a formátum és az adatátviteli sebesség az eszköz által támogatott formátumra és
sebességre konvertálódik. Bizonyos esetekben ez az eljárás némi időt vesz
igénybe.
Ha meg szeretné változtatni a formátumot és az adatátviteli sebességet,
a „[Transfer Mode]” dialógusablak megjelenítéséhez kattintson a képernyő
közepén lévő Transfer Mode Settings gombra.
5
Kattintson a
gombra.
Megkezdődik a 3. lépésben kiválasztott műsorszámok átvitele.
Az átvitel leállítása
Kattintson a
gombra.
Átvitel Hi-MD Walkman készülékre
Ha olyan Net MD Walkman készüléken szeretné lejátszani az átvitt
műsorszámokat, amely nem támogatja a Hi-MD rendszert, válassza a [Net MD]
üzemmódot a képernyő jobb oldalán a 2. lépést követően. Ez az üzemmód csak
akkor választható, ha normál lemezre Hi-MD üzemmódban készít felvételt.
Megjegyzés
• Az átvitel meghiúsul, és hibaüzenet jelenik meg a következő esetekben:
—Ha nincs elegendő szabad terület a lemezen.
—Ha a műsorszámra lejátszási korlátozások vonatkoznak.
• Az átvitel alatt a rendszer készenléti, alvó, illetve hibernációs üzemmódjai nem működnek.
• A szöveg típusától és a karakterek számától függően a SonicStage által megadott szöveg
esetleg nem jelenik meg a csatlakoztatott MD Walkman készüléken. Ez a csatlakoztatott MD
Walkman készülék korlátai miatt van így.
97
Hanganyag visszamásolása MD Walkman készülékről
számítógépre
Átviteli célhely lista
[Transfer]
A My Library lista
Az MD-n lévő
műsorszámok
listája
Átvitel MD Walkman készülékről számítógépre
A számítógépről MD-re átvitt és azon tárolt hanganyag visszavihető a számítógépre
a SonicStage program My Library könyvtárába.
1
Csatlakoztassa az MD Walkmant a számítógéphez.
A csatlakoztatásra vonatkozó további információkért lásd „A felvevőkészülék
használata” című részt.
Ne húzza ki se a tápegységet, se az USB kábelt az átvitel befejezése előtt.
2
Válassza ki az átvételi célhelyet az Átviteli célhelylistáról a képernyő
jobb oldalán, és nyomja meg a [Transfer] gombot.
A monitoron az Átvitel (Hi-MD vagy Net MD) képernyő jelenik meg.
3
A képernyő jobb oldalán lévő listában kattintással válassza ki
a számítógépre átvinni kívánt műsorszámokat.
4
Kattintson a képernyő közepén lévő
Megkezdődik a 3. lépésben kijelölt műsorszámok átvitele.
98
gombra.
Az átvitel leállítása
Kattintson a
gombra.
Megjegyzés
Más számítógépről az MD Walkman készülékre másolt műsorszámokat nem lehet számítógépe
My Library könyvtárába másolni.
Hi-MD Walkman* készülékkel készített felvételek átvitele
számítógépre
Hi-MD Walkman* készülékkel készített felvételek csak egyszer másolhatók be
a számítógépén lévő SonicStage program My Library könyvtárába.
∗ Csak Hi-MD módban készült felvételekre vonatkozik
1
Helyezzen egy írható lemezt a Hi-MD Walkman készülékbe, és
csatlakoztassa az eszközt a számítógépéhez.
2
Válassza ki az átvételi célhelyet az Átviteli célhelylistáról a képernyő
jobb oldalán, és nyomja meg a [Transfer] gombot.
3
A képernyő jobb oldalán lévő Hi-MD listában kattintson az átvinni
kívánt műsorszámokra.
Több műsorszám kiválasztásához tartsa lenyomva a [Ctrl] gombot
a műsorszámok kiválasztása közben.
A csoport összes műsorszámának átviteléhez kattintson a csoportra.
4
Kattintson a képernyő közepén lévő
gombra.
Megjelenik az „Import” párbeszédablak.
5
A párbeszédablakban adja meg azt a helyet, ahová a műsorszámokat át
szeretné másolni.
Ha egy új albumba szeretne műsorszámokat importálni, válassza az „Import to a
new album” menüpontot, és adja meg az album nevét a szövegablakban.
Ha egy, a My Library könyvtárban meglévő albumba szeretne műsorszámokat
importálni, válassza az „Import to an existing album” menüpontot, és kattintson
a „Browse” gombra az album kijelöléséhez.
6
Kattintson az „OK” gombra.
Megkezdődik a 3. lépésben kijelölt műsorszámok importálása.
99
Az importálás leállítása
Kattintson a
gombra.
Megjegyzés
Megjegyzés
• Net MD módban készített felvételeket nem importálhat számítógépére, sem olyan
műsorszámokat, amelyeket Hi-MD módot nem támogató eszközzel vettek fel.
• A Hi-MD Walkman készüléken rögzített műsorszámok számítógépre történő importálása
előtt kattintson a képernyő jobb oldalán látható [Properties] lehetőségre, hogy ellenőrizni
tudja a [Import Settings] jelölőnégyzet állapotát. (Alapértelmezés szerint a négyzet jelölt.)
Ezután végezze el a következő műveleteket:
—Ha úgy szeretne műsorszámokat importálni a My Library könyvtárba, hogy azokat
egyidejűleg eltávolítsa a Hi-MD Walkman készülékről, akkor törölje a négyzetből a jelölést.
—Az importált műsorszámok SonicStage-ben történő szerkesztéséhez törölje a négyzetből
a jelölést.
—Ha műsorszámokat szeretne importálni a My Library mappába, miközben másolatukat
meghagyja a Hi-MD Walkman készüléken, ellenőrizze a jelölőnégyzetet. A Hi-MD
Walkman készüléken meghagyott műsorszámokat ugyanúgy kezeli a készülék, mint
a számítógépről automatikusan átmásoltakat. Ezért ezeket nem lehet részekre osztani, vagy
egymással a Hi-MD Walkman készüléken kombinálni.
• Amennyiben a Hi-MD Walkman készüléken lineáris PCM üzzemódban rögzített
műsorszámot másol át számítógépre szerkesztés (különválasztás vagy egyesítés) céljából a My
Library könyvtárba, a szerkesztés hosszú időt vehet igénybe, a műsorszámok hosszától és
a számítógép képességeitől függően. Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák. Ha lineáris
PCM üzemmódban rögzített hosszabb műsorszámokat kíván szerkeszteni, javasoljuk, hogy
először a Hi-MD Walkman készüléken végezze el a szerkesztést, ezután másolja a szerkesztett
adatot a számítógépre.
100
A SonicStage Help használata
A SonicStage Help további információt ad arról, hogy hogyan használja
a SonicStage programot. A SonicStage Help használatával könnyen kikereshet
bizonyos információkat a felsorolt műveletekkel kapcsolatban (például „Importing
Tracks” vagy „Transferring Tracks”), a kulcsszavak átfogó listájából vagy
a feltehetőleg a megfelelő magyarázathoz elvezető szavak beírásával.
A SonicStage Help megjelenítése
Kattintson a [Help] – [SonicStage Help] pontokra a SonicStage futása közben.
[SonicStage Help]
z
A SonicStage Help a következő útvonalon is megjeleníthető:
[Start] – [All Programs]* – [SonicStage] – [SonicStage Help].
∗ [Programs] menüpont aWindows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/
Windows 98 Second Edition esetében
Megjegyzés
• A SonicStage Help értelmezésében „Device/Media” alatt általában külső készüléket kell
érteni, például MD Walkman, Network Walkman és CD Walkman.
• Az EMD-szolgáltatások alkalmazása esetén ajánlott rendszerkövetményekkel kapcsolatosan
tanulmányozza internetszolgáltatója tájékoztatóját.
101
A SonicStage Help használata
Jobb oldali keret
Bal oldali keret
1 Kattintson kétszer az [Overview] elemre a bal oldali keretben.
2 Kattintson az [About This Help File] gombra.
Megjelenik a magyarázat a jobb oldali keretben.
3 Olvassa el a szöveget.
Ha szükséges, görgessen a kijelzőn.
Az aláhúzott szavakra kattintva a hozzájuk tartozó magyarázatokhoz ugorhat.
Szó keresése a magyarázaton belül
[Search]
„Type in the keyword
to find” szövegdoboz
List Topics
Kijelöléshez tartozó
magyarázat
A keresett szavak
listája
[Display]
1 Kattintson a [Search] gombra a „Search” ablak megnyitásához.
2 Írja be a szavakat.
3 Kattintson a [List Topics] gombra.
Megjelenik a keresett szavak listája.
4 Kattintással jelölje ki a felsoroltak közül a kívánt szót.
5 Kattintson a [Display] gombra.
Megjelenik a kijelöléshez tartozó magyarázat.
102
Keresés a SonicStage Helpben
Kattintson a [Contents] elemre a Help ablak bal oldalán az egyes műveletek listájának
megtekintéséhez. A részletek megjelenítéséhez kattintson az egyes pontokra.
Hangadatok importálása a számítógépre
Művelet
SonicStage Help
Hanganyag importálása az
Internetről
[Importing Tracks] – [Purchasing Tracks from a
Music Service Site]
Számítógépen tárolt
hangadatok importálása
SonicStage-be
[Importing Tracks] – [Importing Music Files]
Számítógépen található hangadatok meghallgatása
Művelet
SonicStage Help
A CD-meghajtón vagy a My
Library könyvtárban
található hanganyag
meghallgatása
[Music Playback] – [Playing Back an Audio CD]
vagy [Playing Back a Track in My Library]
Hanganyag meghallgatása
a számítógéphez
csatlakoztatott MD
Walkman készüléken
[Music Playback] – [Playing Back a Track on a
Device/Media]
Importált műsorszámok kezelése és szerkesztése
Művelet
SonicStage Help
CD-információk letöltésével [Changing SonicStage Settings] – [Changing
kapcsolatos adatok
Settings for Getting CD information]
módosítása
Album szerkesztése
Műsorszámok törlése
[Managing Tracks and Albums] – [Creating/Editing
Albums]
[Changing SonicStage Settings] – [Changing the
Műsorszámok közvetlen
tárolásához megadott célhely Location for Saving Recorded Files]
módosítása
103
Biztonsági másolat készítése hangadatokról
Javasoljuk, hogy a merevlemez megrongálódása, vagy a számítógép cseréje esetére
elővigyázatosságból készítsen biztonsági másolatot hanganyagairól.
Művelet
SonicStage Help
Biztonsági másolat készítése
hangadatokról a My Library
könyvtárba
[Backing Up My Library] – [Backing Up Data to a
Disk]
Tudnivalók a SonicStage
biztonsági mentés
funkciójáról
[Backing Up My Library] – [FAQ-About
SonicStage Backup Tool]
Hibakeresés
Művelet
SonicStage Help
Tudnivalók a hibaelhárításról [Additional Information] – [Troubleshooting]
Hogyan lehet?
104
Művelet
SonicStage Help
Ismeretlen szavak keresése
[Additional Information] – [Glossary]
A SonicStage használatával
kezelhető hangadatfajták
keresése
[Overview] – [Content Handled Within SonicStage]
A SonicStage program
segítségével használható
funkciók keresése
[Overview] – [Features]
Egyéb információk
A SonicStage/MD Simple Burner program eltávolítása
A SonicStage/MD Simple Burner program eltávolításához kövesse az alábbi
lépéseket.
1
Kattintson a [Start] – [Control Panel]* parancsokra.
∗ [Settings] – [Control Panel] a Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/
Windows 98 Second Edition esetében
2
Kattintson kétszer az [Add/Remove Programs] parancsra.
3
Kattintson a [SonicStage 2.x.xx] vagy az [MD Simple Burner 2.0.xx]
elemre a „Currently Installed Programs” listán, majd kattintson
a [Change and Remove]* gombra.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd indítsa újra számítógépét.
Az eltávolítás a számítógép újraindításával ér véget.
∗ [Change/Remove] Windows 2000 Professional esetén, [Add/Remove]
Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition esetén
Megjegyzés
A SonicStage Ver. 2.x/MD Simple Burner Ver. 2.0 program telepítésével egyidejűleg az
OpenMG Secure Module x.x programot is telepíti. Az OpenMG Secure Module x.x programot
ne törölje, mert lehet, hogy azt más szoftver is használja.
105
Szerzői jogok védelme
Az OpenMG technológiával anélkül élvezheti a digitális zenét, hogy megsértené
a kapcsolódó szerzői jogokat. A SonicStage a hangfájlokat OpenMG formátumban
kódolja, és úgy tárolja azokat a számítógép merevlemezén, hogy megakadályozza
jogosulatlan terjesztésüket.
Hanganyagokkal kapcsolatos korlátozások
Az Interneten működő zeneterjesztő szolgáltatások révén széles körben elérhetőek
jó minőségű hanganyagok. A szerzői jogoknak a jogosulatlan terjesztéssel szembeni
védelméhez a hanganyagok egy részére rögzítési és lejátszási korlátozások
érvényesek. Ilyen lehet például a hanganyagok lejátszásának időbeli vagy szám
szerinti korlátozása.
106
Hibakeresés
Ha a SonicStage/MD Simple Burner használata során problémák merülnének fel,
tegye a következőket:
1 Ellenőrizze az ebben a „Hibakeresés” fejezetben leírt jelenségeket.
2 SonicStage használata közben ellenőrizze a jelenségeket a SonicStage Helpben.
3 Ha a probléma nem oldható meg a fenti hivatkozások ellenőrzésével.
Ellenőrizze az alábbi táblázatban foglaltakat, majd konzultáljon a legközelebbi Sony
viszonteladóval.
Számítógép
• Gyártó:
• Modell:
• Típus: Asztali/hordozható számítógép típusa
Operációs rendszer:
RAM kapacitás:
Merevlemez-meghajtó (amelyen a SonicStage/MD Simple Burner és a hangadatok
találhatók)
• A meghajtó kapacitása:
• Szabad lemezterület:
A szoftver verziója
• SonicStage Ver. 2.x1)
• MD Simple Burner Ver. 2.02)
Hibaüzenet (ha van):
Csatlakoztatott külső CD-ROM-meghajtó használata esetén
• Gyártó:
• Modell:
• Típus: CD-ROM / CD-R/CD-RW / DVD-ROM / egyéb (
)
• A számítógépes csatlakozás típusa: PC kártya / USB / IEEE1394 / egyéb (
)
Más USB-csatlakozós készülék használata esetén
• A készülék (vagy készülékek) neve:
1)
2)
A SonicStage verziószámának ellenőrzéséhez nézze meg a [Help] – [About SonicStage]
pontot a SonicStage ablakban.
Az MD Simple Burner verziószámának ellenőrzéséhez nézze meg a [CONFIG] – [Version]
pontot az MD Simple Burner ablakban.
107
A számítógépre nem lehet telepíteni a szoftvert
Probléma
Ok/elhárítás
A telepítés nem járt sikerrel. A használt operációs rendszer nem támogatja
a szoftvert.
tTovábbi részletekhez lásd: 88. oldal.
Nem zárta be a többi alkalmazásablakot.
tHa a telepítés indításakor más programok
futottak a számítógépen, akkor hiba merülhet
fel. Ez különösen érvényes jelentős
rendszererőforrást igénylő programok, például
víruskereső szoftver esetén.
Merevlemezén nincs elég szabad hely.
tA merevlemezen legalább 200MB vagy annál
több szabad területnek kell rendelkezésre állnia.
108
Úgy tűnik, hogy a telepítés
megszakadt, mielőtt véget
ért volna.
Ellenőrizze, hogy a telepítőablak alatt megjelent-e
hibaüzenet.
tAz [Alt] billentyű lenyomása közben nyomja
meg a [Tab] billentyűt. Ha hibaüzenet látható,
nyomja meg az [Enter] gombot. A telepítés
folytatódik. Ha nem látható üzenet, a telepítés
továbbra is folyamatban van. Várjon még egy
kis ideig.
A képernyőn látható
folyamatjelző nem változik.
Néhány percen át nem világít
a használatjelző lámpa.
A telepítés rendben halad. Kérem, várjon.
A telepítés a használt CD-meghajtótól vagy
rendszerkörnyezettől függően 30 percig vagy még
több ideig is tarthat.
A számítógéphez csatlakoztatott MD Walkman használata
Probléma
Ok/elhárítás
A számítógép nem ismeri fel Az MD Walkman készüléket nem csatlakoztatta
az MD Walkman készüléket. megbízhatóan a számítógéphez a kijelölt USB
kábellel.
tCsatlakoztassa újra, megbízhatóan az
MD Walkman készüléket a számítógéphez.
tSzüntesse meg az MD Walkman csatlakozását,
majd csatlakoztassa újra. Ha a számítógép
továbbra sem ismeri fel az MD Walkman
készüléket, húzza ki a kábelt, indítsa újra
a számítógépet, majd csatlakoztassa a kábelt ismét.
Nincs lemez az MD Walkman készülékben.
tEllenőrizze, hogy van-e lemez az MD Walkman
készülékben.
A Net MD meghajtó nincs telepítve.
tTelepítse a SonicStage/MD Simple Burner
programot a mellékelt CD-ROM-ról.
A program telepítése nem sikerült.
tVálassza le a csatlakoztatott eszközt, majd telepítse
újra a programot a mellékelt CD-ROM-ról.
A mellékelt USB kábel nincs csatlakoztatva.
tCsatlakoztassa megbízhatóan a mellékelt USB
kábelt.
A csatlakozás USB hubon keresztül történik.
tA működés nem garantált USB hub használata
esetén. Csatlakoztassa az MD Walkman
készüléket közvetlenül a számítógép USB
csatlakozójához.
Bár a csatlakozás az MD
Walkman készülékhez
a mellékelt USB kábellel
történik, az MD Walkman
kijelzőjén nem jelenik meg
a csatlakozás jelzése.
A SonicStage felismerése időt vesz igénybe. Kérem,
várjon.
Másik alkalmazás fut.
tEgy idő múlva csatlakoztassa újra a mellékelt USB
kábelt. Ha a számítógép továbbra sem ismeri fel az
MD Walkman készüléket, válassza le az MD
Walkman készüléket, indítsa újra a számítógépet,
majd csatlakoztassa újra az USB kábelt.
Bár a számítógép felismeri az A mellékelt USB kábel nincs csatlakoztatva.
MD Walkman készüléket,
tCsatlakoztassa megbízhatóan a mellékelt USB
nem működik üzemszerűen.
kábelt.
A csatlakozás USB hubon keresztül történik.
tA működés nem garantált USB hub használata
esetén. Csatlakoztassa az MD Walkman
készüléket közvetlenül a számítógép USB
csatlakozójához.
109
Tárgymutató
A
F
A rendszer korlátai 88
Adattárolás 60
Akkumulátor
akkumulátor élettartama 14
ATRAC3plus 80
AVLS 53
Felosztás 50
Felvétel
analóg 26
digitális 15
mikrofonról 26
műsorszámjelek hozzáadása 29
szint 28
üzemmód (Hi-MD/MDLP) 27
Felvétel mód
(adatátviteli sebesség) 95, 99
Felvételi mód 91
Formázás 52
Á
Áthelyezés
csoportok 47
műsorszámok 46
Átvitel
a számítógépre 98
az MD Walkman készülékre 96
B
BEEP 54
C
CDDB 88, 91
CD-meghajtó 88
CD-ROM 89
Cím 41
Címkézés 42
Csatlakozás 90, 91
analóg 26
digitális 15
számítógép 58
Csoport
áthelyezés 48
beállítás 45
feloldás 46
felvétel 30
törlés 49
D
G
Gyors üzemmód 55
H
Hatsávos ekvalizer 39
Hi-MD 80
HOLD 12
I
Időjel 29
Importálás 94
Indítás (szoftver)
MD Simple Burner 92
SonicStage 94
K
Kedvencek
hozzáadás 36
lejátszás 37
Keresés 38
Kézi felvétel 28
Kontraszt 56
DSP TYPE-S 83
L
E
Lejátszási üzemmód
Ismétlő lejátszás 37
Lejátszási alüzemmód 37
Lejátszási főüzemmód 34
Lemez lejátszási üzemmódja 56
Lemezmemória 54
Lineáris PCM 80
Egyszerű mód 91
Ellenőrzés
hátralévő idő 25, 33
lejátszási pozíció 33
EMD szolgáltatás 88
110
M
W
MD Simple Burner 90
MDLP 27
Menü 22
Menü üzemmód 53
Merevlemez
szabad terület 88
Műsorszámjel
Hozzáadás (Felosztás) 50
Törlés (Egyesítés) 51
Műsorszámok egyesítése 51
My Library 94
Windows 2000 Professional 88, 92, 94,
N
Net MD 90
O
101, 105
Windows 98 Second Edition 88, 92, 94,
101, 105
Windows Media Player 88
Windows Millennium Edition 92, 94,
101, 105
Windows XP Home Edition 88
Windows XP Media Center Edition 88
Windows XP Media Center Edition 2004
88
Windows XP Professional 88
WMA 88
OpenMG Secure Module x.x 105
P
Program eltávolítása 105
R
RÁZKÓDÁSVÉDELEM 83
Rendszerkörnyezet 88
S
SonicStage 94
SonicStage Súgó 101
Szerzői jogok 106
Szinkron felvétel 32
T
Tartozékok
külön beszerezhető 65
mellékelve 10
Telepítés 88
Tisztítás 62
Törlés
csoportok 49
műsorszámok 49
teljes lemez 50
U
USB port 88
USB-kábel 10
Ú
Újracímkézés 44
111
Printed in Malaysia
* 3 2 6 6 4 6 8 2 3 * (1)
Download PDF

advertising