Sony | MZ-NH700 | Sony MZ-NH700 Használati útmutató

3-266-457-23(1)
Portable
MiniDisc Recorder
Kezelési útmutató
10. oldal
A felvevőkészülék kezelése __________________________
90. oldal
A program használata _______________________________
A „WALKMAN” a Sony Corporation bejegyzett védjegye, amely
a fejhallgatós sztereó készülékeket jelöli.
a Sony
Corporation védjegye.
MZ-NH700
© 2004 Sony Corporation
FIGYELMEZTETÉS
A tűz vagy áramütés kockázatának
elkerülése érdekében ne tegye ki
a készüléket esőnek vagy
nedvességnek.
Ne tegye a készüléket szűk helyre,
például könyvespolcra vagy
beépített szekrénybe.
Tűzvédelmi okokból ne fedje le
a készülék szellőzőnyílásait újságokkal,
asztalterítővel, függönnyel stb., és ne
helyezzen rá meggyújtott gyertyát.
A tűz és az áramütés veszélyének
elkerülése érdekében ne helyezzen
folyadékokkal teli tárgyakat – például
vázát – a készülékre.
Egyes országok szabályozhatják
a készülékhez használt elemek
újrahasznosítását.
Kérjük, érdeklődjön a helyi
hatóságoknál.
VIGYÁZAT — NYITOTT
ÁLLAPOTBAN LÁTHATATLAN
LÉZERSUGÁRZÁS
ÓVAKODJON
A SUGÁRNYALÁBTÓL
VIGYÁZAT — NYITOTT
ÁLLAPOTBAN 1M
VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYÚ
LÁTHATATLAN
LÉZERSUGÁRZÁS
NE TEKINTSEN BELE
KÖZVETLENÜL OPTIKAI
ESZKÖZÖKKEL
2
Tájékoztatás
AZ ELADÓ NEM FELEL
SEMMILYEN KÖZVETLEN,
VÉLETLEN VAGY
KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT,
ILLETVE HIBÁS TERMÉK
VAGY BÁRMIFÉLE,
A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL
EREDŐ VESZTESÉGÉRT
VAGY KÁRÉRT.
A CE jelzés érvényessége csak azokra
az országokra korlátozódik, ahol ezt
törvény írja elő, főleg az EGK
(Európai Gazdasági Közösség)
országaiban.
Tudnivalók a felhasználók
számára
A mellékelt szoftverről
• A szerzői jog védelméről szóló
törvények tiltják a szoftver vagy
a kézikönyv egészében vagy
részleteiben történő másolását és
a szoftver bérbeadását a szerzői jog
tulajdonosának beleegyezése nélkül.
• A SONY a felvevőkészülékhez
mellékelt szoftver használatából
eredően semmilyen körülmények
között nem felel semmiféle anyagi
kárért, elmaradt haszonért, beleértve
a harmadik személy által támasztott
kártérítési igényt.
• Ha a szoftverrel kapcsolatban gyártási
hibára visszavezethető problémák
merülnek fel, a SONY kicseréli
a szoftvert. Ezen túlmenően azonban
a SONY semmiféle felelősséget nem
vállal.
• A felvevőkészülékhez mellékelt
szoftvert kizárólag a rendeltetésének
megfelelő berendezésekkel együtt
szabad használni.
• Kérjük, vegye figyelembe, hogy
a minőségjavítást szolgáló folyamatos
fejlesztések nyomán a szoftver
specifikációja előzetes figyelmeztetés
nélkül megváltozhat.
• A garancia nem vonatkozik arra az
esetre, ha a felvevőkészüléket
a mellékelten kívül más szoftverrel is
használják.
• A szoftver nyelvkijelzési jellemzői
a számítógép operációs rendszerétől
függnek. Jobb eredmény elérése
érdekében ellenőrizze, hogy operációs
rendszere kompatibilis-e
a megjeleníteni kívánt nyelvvel.
— Valamennyi nyelv tökéletes
megjelenítése a szoftveren nem
garantálható.
— A felhasználó által létrehozott
karakterek és a különleges
karakterek megjelenítése szintén
gondot okozhat.
• A szoftveren megjelenített szöveg és
a karakterek típusától függően
előfordulhat, hogy az adott szöveg nem
jelenik meg megfelelően a készüléken.
Ennek oka a következő lehet:
— A csatlakoztatott készülék
tulajdonsága.
— A készülék nem megfelelő
működése.
• SonicStage és SonicStage embléma
a Sony Corporation védjegye illetve
bejegyzett végjegye.
• MD Simple Burner, OpenMG, „Magic
Gate”, „MagicGate Memory Stick”,
„Memory Stick”, Hi-MD, Net MD,
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus és
ezek emblémái a Sony Corporation
védjegyei.
• A Microsoft, a Windows, a Windows
NT és a Windows a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és
más országokban.
• Az IBM és a PC/AT az International
Business Machines Corporation
bejegyzett védjegye.
• A Macintosh az Apple Computer, Inc.
védjegye az Egyesült Államokban és
más országokban.
• A Pentium az Intel Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• Az összes többi védjegy és bejegyzett
védjegy az érintett tulajdonosok
védjegye ill. bejegyzett névjegye.
• A ™ és ® jeleket ebben
a kézikönyvben nem használjuk.
• CD and music-related data from
Gracenote, Inc., copyright © 20002003 Gracenote. Gracenote CDDBR
Client Software, copyright 2000-2003
Gracenote. This product and service
may practice one or more of the
following U.S. Patents: #5,987,525;
#6,061,680; #6,154,773, #6,161,132,
#6,230,192, #6,230,207, #6,240,459,
#6,330,593 and other patents issued or
pending.
Gracenote and CDDB are registered
trademarks of Gracenote. The
Gracenote logo and logotype, the
Gracenote CDDB logo, and the
“Powered by Gracenote” logo are
trademarks of Gracenote.
Program © 2001, 2002, 2003, 2004 Sony
Corporation
Dokumentáció © 2004 Sony
Corporation
3
Tartalomjegyzék
A készülék funkciói és a mellékelt kézikönyvek ...............8
A felvevőkészülék kezelése
Kezelőszervek ....................................................................11
Első lépések .......................................................................14
Azonnali felvételkészítés ...................................................18
Azonnali lejátszás ..............................................................22
Menük használata ..............................................................24
A menük használata .................................................................................24
Menük listája .............................................................................................25
Különböző felvételi üzemmódok ......................................27
Felvétel előtt ..............................................................................................27
Információk megtekintése .......................................................................28
Felvétel mikrofonról ................................................................................29
Felvétel készítése TV-ről vagy rádióról (analóg felvétel) ...................31
Felvételi mód kiválasztása .......................................................................31
A felvételi szint kézi beállítása ................................................................32
Műsorszámjelek hozzáadása felvétel közben ........................................33
Csoport funkció használata felvételkor .................................................34
A hangforrást lejátszó eszközzel összehangolt felvételindítás
és -leállítás (szinkronfelvétel) ............................................................36
Különböző lejátszási módok .............................................37
Információk megtekintése .......................................................................37
Lejátszási mód kiválasztása .....................................................................38
Műsorszám keresése (keresés) ................................................................42
A hangminőség kiválasztása (hatsávos ekvalizer) ................................43
4
A felvett műsorszámok szerkesztése ..............................45
Szerkesztés előtt ........................................................................................45
Címek hozzáadása (cím) ..........................................................................45
Műsorszámok vagy csoportok új csoportba való sorolása
(csoportbeállítás) .................................................................................48
Csoportbeállítás feloldása (csoport feloldása) ......................................50
Felvett műsorszámok és csoportok áthelyezése (áthelyezés) ..............50
Műsorszámok és a teljes lemez törlése (törlés) .....................................53
Műsorszám felosztása (felosztás) ............................................................55
Műsorszámok összevonása (összevonás) ...............................................56
Lemez formázása (formázás) ..................................................................57
Egyéb műveletek ................................................................58
A menüpontok megjelenítésének megváltoztatása
(menü üzemmódja) ..............................................................................58
Hallásának védelmében (AVLS) ............................................................58
A sípoló hangjelzés kikapcsolása ............................................................59
Az egyes lemezek beállításainak tárolása (lemezmemória) ................59
Gyors lejátszásindítás (gyors üzemmód) ................................................60
Lemez lejátszási módjának kiválasztása (lemezlejátszási mód) ..........60
A kijelző kontrasztjának beállítása (kontrasztbeállítás) ......................61
A kijelző működési irányának megváltoztatása ....................................61
A felvevőkészülék használata számítógéppel .................62
A számítógépes kapcsolat által nyújtott lehetőségek ...........................62
A felvevő csatlakoztatása a számítógéphez ...........................................62
Nem hangadatok tárolása lemezen .........................................................64
További információ ............................................................66
Óvintézkedések .........................................................................................66
Műszaki adatok .........................................................................................68
Hibakeresés és magyarázatok .........................................70
Hibakeresés ...............................................................................................70
Üzenetek ....................................................................................................79
Néhány magyarázat ..................................................................................84
5
A program használata
Mire használható az MD Simple Burner és
a SonicStage ..................................................................90
Telepítés ..............................................................................92
A szükséges rendszerkörnyezet biztosítása ...........................................92
A szoftver telepítése a számítógépre ......................................................93
Az MD Simple Burner használata .....................................95
Az MD Simple Burner használata előtt .................................................95
Felvétel készítése az MD Walkman használatával
(Egyszerű üzemmód) ..........................................................................96
Felvétel készítése a számítógép használatával
(Normál üzemmód) .............................................................................97
A SonicStage használata ...................................................99
Hangadatok importálása ..........................................................................99
Hanganyag átvitele számítógépről MD Walkman készülékre ..........101
Hanganyag visszamásolása MD Walkman készülékről
számítógépre ......................................................................................103
A SonicStage Help használata ..............................................................106
Keresés a SonicStage Helpben ..............................................................108
Egyéb információk ...........................................................110
A SonicStage/MD Simple Burner program eltávolítása ....................110
Szerzői jogok védelme ...........................................................................111
Hibakeresés .............................................................................................112
Tárgymutató ............................................................................................115
6
7
A készülék funkciói és a mellékelt kézikönyvek
A következőkben a hordozható MiniDisc felvevőkészülék funkcióinak leírása és
a mellékelt kézikönyvek felsorolása olvasható. A felvevőkészülék különböző
felhasználási módjait a megfelelő kézikönyvek tárgyalják.
Mit jelent a Hi-MD?
A „Hi-MD” a szabványos MD formátumnál fejlettebb, új MiniDisc formátum.
„Mire használható a Hi-MD Walkman” szórólap
A szórólap a Hi-MD Walkman főbb tulajdonságait ismerteti, és
leírja, hogy miben különbözik a szabványos MD Walkmantól.
Mire használható a felvevőkészülék?
CD-ről vagy mikrofonról saját felvételeket készíthet, majd azokat visszahallgathatja.
A felvevőkészülék kezelése (10–88. oldal)
Ez a fejezet a felvevőkészülék funkcióinak leírását tartalmazza.
Részletesen ismerteti még, milyen problémák tapasztalhatók
a felvevő használata közben, ezek milyen lehetséges
megoldásokkal orvosolhatók, és mi a teendő a kijelzőn
megjelenő különböző üzenetek esetében.
, Ha problémákat tapasztal vagy további információkra van
szüksége
Lapozza fel a „Hibakeresés és magyarázatok” (70. oldal)
című részt.
8
A felvevő használata számítógéphez csatlakoztatva
A mellékelt SonicStage szoftverrel lehetővé válik az audioadatok átvitele
a felvevőkészülék és a számítógép között.
A mellékelt MD Simple Burner szoftverrel lehetővé válik az audioadatok felvétele
a felvevőkészüléken.
Hang CD-k
Internet
Zenefájlok
A program használata (90–114. oldal)
A mellékelt SonicStage/MD Simple Burner szoftver telepítésének és alapvető
műveleteinek leírása.
SonicStage Help
A számítógép képernyőjén olvasható súgó.
Az online súgó a SonicStage verziószámú szoftver
kezelésének részletes leírását és a szoftverrel
kapcsolatos részletes tudnivalókat tartalmazza.
Az online súgó akkor is a segítségére lehet, ha
a SonicStage használata közben problémát tapasztal.
Megjegyzések „A szoftver kezelése” című részhez
• A szoftver kezeléséről szóló részben a „Net MD” a felvevőkészülék szabványos lemezzel való
használatára, a „Hi-MD” pedig a készülék Hi-MD lemezzel, vagy szabványos lemezzel, de
Hi-MD üzemmódban történő használatára vonatkozik.
• A kézikönyvben szereplő illusztrációk a szoftver tényleges képernyőképeitől eltérhetnek.
• A magyarázatok a Windows használatának alapszintű ismeretét feltételezik. A számítógép és
az operációs rendszer kezelésére vonatkozóan lásd az ezekről szóló kézikönyveket.
• Az ebben a részben szereplő magyarázatok a Hi-MD/Net MD termékeket általánosan írják le,
emiatt lehetséges, hogy néhány magyarázat (vagy illusztráció) az Ön Hi-MD/Net MD
készülékére nem érvényes. Ilyen esetben lapozza fel az Ön Hi-MD/Net MD készülékének
használati utasítását is.
9
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
Hálózati adapter (1)
Távvezérlő (1)
USB-kábel (1)
NH-7WMAA nikkelfémhidrid akkumulátor (1)
Fejhallgató/fülhallgató (1)
Optikai kábel (kivéve a kanadai és a mexikói típusokat) (1)
Szorítókapcsos szűrők (2)
A szorítókapcsos szűrőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg az útmutatóhoz
mellékelt „A szorítókapcsos szűrők használata” című részt.
CD-ROM (SonicStage/MD Simple Burner) (1)*
Akkumulátortok (1)
Hordtasak (1)
* Ne próbáljon CD-ROM-ot lejátszani audio-CD-lejátszón!
Megjegyzés
A ház meggörbülése és a meghibásodások elkerülése érdekében az egység használata
során tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.
• Ügyeljen arra, nehogy leüljön,
miközben a készülék
farzsebében van.
10
• Ne helyezze a felvevőt táskájába úgy, hogy
a távvezérlő, vagy a fejhallgató/fülhallgató
zsinórja a készülék köré csavarodik, s ne tegye
ki a táskát erős ütéseknek illetve rázkódásnak.
Kezelőszervek
A felvevőkészülék
1
8
2
9
q;
3
qa
4
qs
qd
6
qf
7
qg
A Kijelzőablak
B T MARK/REC (+N) gomb
C Léptetőtárcsa
D Ötutas vezérlőgomb
Művelet
Funkció
A gomb
A következő
megnyomása
műsorszám
a > irányába kezdetének
megkeresése,
gyors előretekerés
A gomb
megnyomása
a VOL +1)
vagy a VOL –
irányába.
Hangerő
A felvevőkészülék kezelése
5
1) Az NENT és a VOL + gomb mellett
tapintható pontok vannak.
Művelet
Funkció
Az NENT
megnyomása1)
Lejátszás, bevitel
A gomb
Az előző
megnyomása
műsorszám
a . irányába kezdetének
megkeresése, gyors
visszatekerés
E DC IN 3V csatlakozó
F X (szünet) gomb
G x (leállítás) • CANCEL/CHG gomb
H OPEN kapcsoló
I GROUP gomb
J •NAVI/ MENU gomb
Nyomja meg enyhén a NAVI
(navigáció) beállítási üzemmódba
lépéshez (38. oldal). Nyomja le
legalább 2 másodpercig a MENU
beállítási üzemmódba lépéshez
(24. oldal).
11
K
USB-csatlakozó
L LINE IN (OPT) csatlakozó
M MIC (PLUG IN POWER)
csatlakozó
A MIC (PLUG IN POWER)
csatlakozó mellett tapintható pont
van.
N HOLD kapcsoló
A kapcsolót a nyíl irányába húzva
zárolhatja a készülék gombjait. Ha
el szeretné kerülni, hogy a gombok
a készülék szállítása közben
működésbe lépjenek, használja ezt
a funkciót.
O i (fejhallgató/fülhallgató)/
csatlakozó
A felvevőkészülék kijelzőablaka
1
2
7
A Szöveges információ kijelző
Jelzi a lemez és a műsorszámok
címét, dátumát, a hibaüzeneteket,
a műsorszámok sorszámát stb.
B SYNC (szinkronfelvétel) kijelzés
C Hi-MD/MD üzemmód jelzése
„Hi-MD” szimbólum jelenik meg,
ha a készülék Hi-MD üzemmódban
van, és „MD” szimbólum, ha MD
üzemmódban.
D REC jelzés
Felvétel vagy a számítógéppel
folytatott adatforgalom (fájl
másolása) közben világít. Ha villog,
akkor a felvevő felvétel-készenléti
állapotban van.
E Akkumulátor szimbóluma
Az akkumulátor töltöttségének
hozzávetőleges szintjét mutatja.
12
F
G
H
I
3
4 5
8
6
9
Ha az akkumulátor töltöttségi
szintje alacsony, a szimbólum üres
lesz és villogni kezd.
Lemez szimbólum
A felvételt és a lejátszást forgással
jelzi.
Műsorszám lejátszási módja
(PCM, Hi-SP, Hi-LP, SP, LP2,
LP4, MONO)
Lejátszási alüzemmód/ismétlő
lejátszás jelzése
A kiválasztott lejátszási
alüzemmódot (egyetlen műsorszám
lejátszása, kevert sorrendű lejátszás
stb.), illetve az ismétlő lejátszási
üzemmódot jelzi.
Lejátszási főüzemmód
A kiválasztott lejátszási
főüzemmódot (csoportlejátszás,
kedvencek lejátszása stb.) jelzi.
Fejhallgató/fülhallgató távvezérlővel
4
1
5
2
6
3
7
A Csíptető
B HOLD kapcsoló
Ha el szeretné kerülni, hogy
a gombok a készülék szállítása
közben működésbe lépjenek,
használja ezt a funkciót.
C
(csoport) +, – gombok
D Hangerőszabályzó (VOL +, –)
A hangerő beállításához forgassa
el.
E NX (lejátszás, szünet, távvezérlő)
gomb
F x (leállítás) gomb
G ., > gombok
Művelet
Funkció
A.
megnyomása
Az előző
műsorszám
kezdetének
megkeresése,
gyors
visszatekerés
A>
megnyomása
A következő
műsorszám
kezdetének
megkeresése,
gyors előretekerés
13
Első lépések
Használat előtt töltse fel az akkumulátort.
1
Az akkumulátor behelyezése.
1 Húzza el az OPEN gombot 2 Helyezze be az NH-7WMAA 3 Zárja le a fedelet.
az elemtartó fedelének
kinyitásához.
akkumulátort a E végével
előre.
e
E
2
Töltse fel az akkumulátort.
1 Csatlakoztassa a hálózati adaptert
a készülék DC IN 3V feliratú
csatlakozójához, valamint a fali
csatlakozóaljzathoz.
A fali aljzatba
2 Nyomja meg a x • CANCEL/CHG gombot.
A kijelzőn villogni kezd a „Charging”
felirat, megjelenik a e szimbólum,
és a töltés megkezdődik. Amikor
a töltés befejeződik, az akkumulátor
jelzőfénye kialszik.
Hálózati
adapter
x • CANCEL/CHG
DC IN 3V
3 A feltöltés végeztével húzza ki a hálózati
adapter csatlakozóját a készülékből.
14
z
A teljesen lemerült akkumulátor feltöltése
körülbelül 2 órát vesz igénybe. A feltöltési
idő az akkumulátor állapotától függően
változhat.
3
Csatlakoztassa a tartozékokat, és oldja fel a kezelőszervek
zárolását.
1 Csatlakoztassa a készülékhez mellékelt,
2 Húzza a HOLD kapcsolót a nyíllal (.)
távvezérlővel ellátott fej- vagy fülhallgatót
a i csatlakozóhoz.
ellentétes irányba a készüléken vagy
a távvezérlőn a kezelőszervek
zárolásának feloldásához.
Csatlakoztassa stabilan
HOLD
Csatlakoztassa stabilan
i
15
Hálózati adapterrel szállított
típusok
Amennyiben a váltakozó áramú
hálózati adapter nem illik bele a fali
aljzatba, használja a váltakozó áramú
csatlakozó adaptert.
Szárazelem használata
Az akkumulátor helyett helyezzen be
egy LR6 (AA – ceruzaelem – méretű)
alkáli szárazelemet (nem tartozék).
Mikor kell feltölteni az akkumulátort
vagy kicserélni a szárazelemet
Az akkumulátor állapotát a felvevőkészülék
kijelzőjén ellenőrizheti.
Az akkumulátor teljesítménye
csökken
m
Gyenge az akkumulátor
m
Az akkumulátor lemerült
„LOW BATTERY” jelzés villog
a kijelzőn, majd a készülék
kikapcsol.
Megjegyzés
• Ne használja a készüléket az akkumulátor
cseréje közben akkor sem, ha a készülékhez
előzőleg csatlakoztatta a hálózati adaptert,
mert a készülék ilyenkor leállhat.
• Előfordulhat, hogy a „Charging” felirat és
a e ikon nem jelenik meg azonnal
a hálózatra csatlakozás és a x • CANCEL/
CHG gomb megnyomása után. A jelzés
azonban néhány percen belül villogni
kezd, és a töltés megkezdődik.
• Az akkumulátorok karakterisztikájából
fakadóan azok kapacitása az első
használatkor vagy hosszabb,
használatmentes időszakot követően
kisebb lehet a normálisnál. Ilyenkor
többször egymás után töltse fel és süsse ki
az akkumulátorokat. Ezt követően az
akkumulátor normál kapacitása helyreáll.
• Az akkumulátort +5°C – +35°C közötti
hőmérsékleten töltse. A töltési idő függhet
a környezeti hőmérséklettől is.
• Felvétel és szerkesztés esetén a készüléket
ajánlatos az elektromos hálózatról
használni. Ha a felvevőkészüléket
akkumulátorról üzemelteti, teljesen
feltöltött akkumulátort vagy új alkáli
szárazelemet használjon.
16
Az akkumulátor szintjelzése hozzávetőleges
pontosságú. A működési és környezeti
feltételektől függően a tényleges töltésszint
a jelzettnél magasabb és alacsonyabb is
lehet.
Az akkumulátorok élettartama
Folyamatos felvételnél
Hi-MD mód (1 GB-os Hi-MD lemez
használata esetén)
(Egység: kb. óra)(JEITA1))
Akkumulátorok
Lineáris Hi-SP
PCM
Hi-LP
NH7WMAA2)
3
4,5
5
LR63)
2,5
3,5
4,5
1) A
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association) szabványa szerint mérve.
2) Teljesen (100%) feltöltött nikkel fémhidrid
akkumulátor használata esetén.
3) Sony LR6 (AA – ceruzaelem – méretű)
„STAMINA” alkáli szárazelem (Japánban
gyártott termék) használata esetén.
Hi-MD üzemmód (60/74/80 perces
szabványos lemez használata
esetén)
(Egység: kb. óra)(JEITA)
Akkumulátorok
Lineáris Hi-SP
PCM
HiLP
NH7WMAA
2,5
4,5
5,5
LR6
5
8
9,5
Megjegyzés
• Elem- vagy akkumulátorcsere előtt
kapcsolja ki a felvevőkészüléket.
• 1GB-os Hi-MD lemez használata esetén
a folyamatos felvétel ideje rövidebb lehet,
ha többször készít rövid felvételt.
MD üzemmód
(Egység: kb. óra)(JEITA)
Akkumulátorok
SP
LP2
LP4
sztereó sztereó sztereó
NH-7WMAA 4,5
LR6
7,5
6
6,5
9,5
11
Folyamatos lejátszásnál
Hi-MD mód (1 GB-os Hi-MD lemez
használata esetén)
(Egység: kb. óra)(JEITA)
Akkumulátorok
Lineáris Hi-SP
PCM
NH-7WMAA 4,5
LR6
11
Hi-LP
7,5
9
18,5
21,5
Hi-MD üzemmód (60/74/80 perces
szabványos lemez használata esetén)
(Egység: kb. óra)(JEITA)
Akkumulátorok
Lineáris Hi-SP
PCM
Hi-LP
NH7WMAA
4
7,5
9
LR6
9,5
17
20
MD üzemmód
(Egység: kb. óra)(JEITA)
Akkumulátorok
SP
LP2
LP4
sztereó sztereó sztereó
NH-7WMAA 7,5
LR6
20,5
9
10
24
26
17
Azonnali felvételkészítés
CD-lejátszóról, digitális TV-ről vagy egyéb optikai kábellel
csatlakoztatott digitális műsorforrásról digitális felvételt készíthet
a következő módon. Ellenőrizze, hogy valóban optikai kábellel
csatlakozik-e.
1
Csatlakoztassa a kábeleket. (Csatlakoztassa stabilan a kábeleket
a megfelelő csatlakozókba.)
1 Csatlakoztassa a hálózati adaptert
2 Csatlakoztassa az optikai kábelt
a felvevőkészülékhez és a fali aljzathoz.
a felvevőkészülékhez és valamilyen külső
eszközhöz.
CD-lejátszó, MD-lejátszó,
DVD videólejátszó, stb.
A fali aljzatba
Digitális (optikai)
kimeneti aljzathoz
Optikai dugó
Optikai minidugó
Hálózati
adapter
Optikai kábel*
LINE IN (OPT)
∗ Lásd: „Külön beszerezhető
tartozékok” (69. oldal).
DC IN 3V
Megjegyzés
Felvétel készítése előtt bizonyosodjon meg róla, hogy az USB-kábelt kihúzta a készülékből.
18
2
Helyezzen be egy írható lemezt.
1 Az OPEN gomb elhúzásával nyissa ki
a készülék fedelét.
2 Előre néző címkével helyezzen be egy
lemezt, majd lenyomva zárja le a fedelet.
Ügyeljen arra,
hogy a
felvételgátló fül
be legyen zárva.
3
Erősítse meg az üzemmódot.
A felvevő két üzemmódban működik: „Hi-MD üzemmód” és „MD üzemmód”.
A készülék automatikusan felismeri az üzemmódot a lemezek behelyezésekor.
A lemez behelyezése után ellenőrizze a felvevőkészülék kijelzőjén, milyen
üzemmódban van a készülék.
A „Hi-MD” felirat jelenik meg Hi-MD üzemmódban,
a „MD” felirat pedig MD üzemmódban.
• 1 GB-os Hi-MD lemez használatakor az üzemmód csak Hi-MD lehet.
• Szabványos (60/74/80 perces) lemez használatakor az üzemmódot
a következőképpen állíthatja be.
Lemez állapota
Üzemmód
Üres lemez
A „Disc Mode” menüben beállított értéke.1)
Az „Disc Mode” gyári beállítása „Hi-MD”.
Ha a lemezt más olyan készülékben szeretné
használni, amely nem alkalmas a Hi-MD üzemmódra,
állítsa a „Disc Mode” beállítást „MD” üzemmódra
a lemez MD üzemmódban való használatához.
A lemez Hi-MD üzemmódban Hi-MD
felvett anyagot tartalmaz
A lemez MD üzemmódban
MD
felvett anyagot tartalmaz
1) „Lemez
lejátszási módjának kiválasztása (lemezlejátszási mód)” (60. oldal) című fejezetben
olvashat bővebben a „Disc Mode” beállításról.
folytatás
19
4
Készítsen felvételt egy lemezre.
1 Válassza ki a felvenni kívánt hanganyagot
2 Ellenőrizze, hogy a készülék kijelzőjén
tartalmazó forrást, és állítsa a készüléket
készenléti állapotba.
a lemezszimbólum forgása megállt-e.
Ellenőrizze, hogy a lemezszimbólum
forgása megállt-e.
PAUSE
Csatlakoztatott készülék
3 Amikor a felvevőkészülék leállt, nyomja le
és tartsa lenyomva a készülék T MARK/REC
gombját, és nyomja le az NENT gombot.
Kigyullad a „REC” felirat, és
a felvétel megkezdődik.
T MARK/REC
4 Játssza le a felvenni kívánt forrást.
Ha olyan lemezt helyez a készülékbe,
amelyre előzőleg már készített
felvételt, az új felvétel a meglévő
hanganyag után kezdődik majd.
A műsorszámjeleket a készülék
a műsorforráson lévő jeleknek
megfelelően rögzíti, a hanganyagot
pedig egy csoportba szervezve veszi
majd fel.
PAUSE
NENT
Csatlakoztatott készülék
Művelet
Gomb
Leállítás
Nyomja meg a x gombot.
Szünet
Nyomja meg a X1) gombot.
A felvétel folytatásához ismét nyomja meg a X gombot.
A lemez kivétele
Nyomja le a x gombot, és nyissa ki a fedelet. (A fedél nem
nyílik ki, amíg a „SYSTEM FILE WRITING” felirat villog
a kijelzőn.)
1) Egy
műsorszámjelzés kerül oda, ahol a szünet alatt a felvétel folytatásához ismét megnyomta
a X gombot, így a műsorszám hátralévő része új műsorszámnak számít majd.
20
Ha nem indul el a felvétel
• Ellenőrizze, hogy nincs-e zárolva
a felvevőkészülék (12. és 15. oldal).
• Bizonyosodjon meg arról, hogy a lemez
nem írásvédett (19. és 67. oldal).
• A gyári, műsoros lemezekre nem lehet
felvételt készíteni.
Megjegyzés
• Amikor 1 GB-os Hi-MD lemezre készít
felvételt, csatlakoztassa a hálózati adaptert
a felvevőkészülékhez, töltse fel teljesen az
akkumulátort (a töltöttségi szint jelzése:
), vagy használjon új alkáli
szárazelemet (a töltöttségi szint jelzése:
). Amikor 1 GB-os Hi-MD lemezre
próbál felvételt készíteni, előfordulhat,
hogy a „NotENOUGH POWER TO
REC” jelenik meg, és nem lehet felvételt
készíteni, még akkor sem, ha a készülék
töltöttségi szintje elegendő tartaléktápellátást mutat, miközben a készüléken
leállt a felvétel, vagy lejátszás van
folyamatban. Ez amiatt a mechanizmus
miatt van, amely letiltja a felvételt, amikor
a meglevő akkumulátorteljesítmény
a felvevőkészülék becslése szerint nem
elégséges az 1 GB-os Hi-MD lemez
felvételéhez szükséges magas
teljesítményfelvétel miatt.
• Felvételkészítéshez helyezze
a felvevőkészüléket stabil, rezgésmentes
felületre.
• Ha olyankor indítja el a felvételt, amikor
a kijelzőn még forog a lemezszimbólum, az
anyag első néhány másodperce lemarad
a felvételről. Felvétel készítése előtt
bizonyosodjon meg róla, hogy a lemez
szimbóluma már nem forog a kijelzőn.
• Az akkumulátort ne cserélje ki működés
közben még akkor sem, ha a hálózati
adaptert csatlakoztatta a készülékhez,
mert a készülék ilyenkor leállhat.
• Ne mozgassa és ne tegye ki erőhatásnak
a felvevőkészüléket, illetve ne szüntesse
meg a tápellátást felvétel közben, vagy
amíg a kijelzőn a „DATA SAVE” vagy
a „SYSTEM FILE WRITING” felirat
villog. Ellenkező esetben megtörténhet,
hogy az addig felvett adatokat a lemez
nem rögzíti, vagy a lemezen található
adatok sérülnek.
• Ha a lemezen nincs elég hely a felvételhez,
akkor nem lehet felvételt készíteni.
• Amennyiben a felvételi vagy szerkesztési
művelet során az áramellátás megszakad
(pl. az akkumulátort eltávolítják, lemerül,
vagy a hálózati adaptert lekapcsolják),
vagy miközben a „DATA SAVE” vagy
a „SYSTEM FILE WRITING” felirat
látható a kijelzőn, a fedelet nem lehet
kinyitni addig, amíg az áramellátás helyre
nem áll.
• Amikor hordozható CD-lejátszóról készít
felvételt, vegye figyelembe a következőket:
—Egyes hordozható CD-lejátszók nem
adnak digitális kimenőjelet, ha a hálózati
adapter nincs csatlakoztatva. Ebben az
esetben csatlakoztassa a hálózati
adaptert a hordozható CD-lejátszóhoz,
és áramforrásként használja a hálózati
áramot.
—Egyes hordozható CD-lejátszók nem
adnak optikai kimenőjelet, ha
a rázkódásvédelmi funkció be van
kapcsolva (pl. ESP* vagy
G-PROTECTION). Ebben az esetben
kapcsolja ki a rázkódásvédelmet.
∗ Electronic Shock Protection
(Elektronikus rázkódásvédelem)
z
• A gyári beállításnak megfelelően
a felvevőkészülék minden felvétel
alkalmával új csoportot hoz létre. Ha nem
kíván csoportot létrehozni, állítsa
a„
:REC” beállítást „
:REC Off”
értékre (35. oldal).
• Ha a lemez meghatározott pontjától
szeretné kezdeni a felvételt, állítsa
készenléti üzemmódba a készüléket az
adott ponton, majd indítsa el innen
a felvételt.
• A felvétel közben hallgathatja a rögzített
hanganyagot. A fejhallgatót, vagy
a távvezérlős fülhallgatót csatlakoztassa
a i aljzathoz, majd állítsa be a hangerőt az
ötutas vezérlőgomb VOL + vagy – irányba
nyomásával a felvevőkészüléken
(vagy forgassa el a hangerőszabályzót
a távvezérlőn). Ez a felvételi szintet nem
befolyásolja.
21
Azonnali lejátszás
1
Helyezzen a készülékbe egy műsorszámokat tartalmazó
lemezt.
1 Az OPEN gomb elhúzásával nyissa fel
2 Előre néző címkével helyezzen be egy
a fedelet.
2
lemezt, majd lenyomva zárja le a fedelet.
Játssza le a lemezt.
1 Nyomja meg az ötutas vezérlőgombot
2 A hangerő beállításához
(NENT) a készüléken.
Nyomja meg a NX gombot a távvezérlőn.
A műveletek közben
a fejhallgatóban/fülhallgatóban rövid
sípoló hang hallatszik.
a felvevőkészüléken nyomja az ötutas
vezérlőgombot VOL + vagy – irányba.
A távvezérlőn forgassa a hangerőszabályzót
VOL + vagy – irányba.
A hangerő értéke megjelenik
a kijelzőn.
Ötutas vezérlőgomb
(NENT, ., >, VOL +, –)
Hangerőszabályzó
Léptetőtárcsa
GROUP
NX
x
+, –
x
., >
X
A lejátszás megállításához nyomja meg a x gombot.
A műveletek közben a fejhallgatóban/fülhallgatóban hosszú sípoló hang hallatszik. A lejátszás
attól a ponttól indul újra, ahol utoljára leállította. Az akkumulátorról működtetett készülék
a leállítását követően 10 másodperc múlva, a hálózati árammal működtetett készülék 3 perc
múlva automatikusan kikapcsol.
22
Művelet
Leállítás
Szünet
Művelet a készüléken
Nyomja meg a x gombot.
Nyomja meg a X gombot.
A lejátszás folytatásához nyomja
le ismét a X gombot.
Műsorszám közvetlen A léptetőtárcsa forgatásával
válasszon ki egy műsorszámot, és
kiválasztása
a műsorszám címe vagy nyomja meg az NENT gombot
a választás érvényesítéséhez.
száma alapján
Az aktuális műsorrész Nyomja az ötutas vezérlőgombot
kezdetének
. irányba. Nyomja az ötutas
megkeresése
vezérlőgombot . irányba
addig, amíg a kívánt műsorszám
elejéhez nem ér.
Nyomja az ötutas vezérlőgombot
A következő
műsorrész kezdetének > irányba.
megkeresése
Vissza- és előretekerés Nyomja az ötutas vezérlőgombot
lejátszás közben
. vagy > irányába, és tartsa
lenyomva.
A lejátszást szüneteltetve nyomja
A műsorszám egy
pontjának keresése az az ötutas vezérlőgombot .
eltelt idő figyelésével vagy > irányba, és tartsa
(idő szerinti keresés)
lenyomva.
A készüléket leállítva nyomja az
Műsorszám keresése
a sorszám figyelésével ötutas vezérlőgombot . vagy
> irányba, és tartsa lenyomva.
(jelzőszám szerinti
keresés)
Ezzel a művelettel egy Nyomja meg a GROUP gombot,
csoport egyik
majd nyomja az ötutas
számának lejátszása
vezérlőgombot . vagy >
közben a lejátszás
irányba.
a következő vagy az
előző csoportra ugrik
(csoportkihagyás)1)
Indítás a lemez első
A felvevőkészülék leállított
műsorszámával
helyzetében két másodpercnél
tovább tartsa nyomva az NENT
gombot.
A lemez kivétele
Nyomja le a x gombot, és nyissa
ki a fedelet.2)
Művelet a távvezérlőn
Nyomja meg a x gombot.
Nyomja meg a NX gombot.
A lejátszás folytatásához ismét
nyomja meg a NX gombot.
—
Nyomja meg a . gombot.
Nyomja le ismételten a .
gombot, amíg a kívánt
zeneszám elejére nem ér.
Nyomja meg a > gombot.
Tartsa nyomva a . vagy
a > gombot.
A szünet közben tartsa
nyomva a . vagy a >
gombot.
A készülék leállított
állapotában tartsa nyomva
a . vagy a > gombot.
Nyomja meg a
a – gombot.
+ vagy
A felvevőkészülék leállított
helyzetében két
másodpercnél tovább tartsa
nyomva az NX gombot.
Nyomja le a x gombot, és
nyissa ki a fedelet.2)
1) Ezzel
a művelettel csoportbeállítások nélküli lemez lejátszásakor a lejátszás minden
tizedik műsorszám elejére ugrik.
2) Amint felnyitja a fedelet, a lejátszás az első műsorszám elején fog kezdődni.
Ha a lejátszás nem indul el
Ellenőrizze, hogy nincs-e zárolva
a felvevőkészülék (12. és 15. oldal).
Megjegyzés
A lejátszás során akkor ugorhat a hang, ha:
• a felvevőkészülék erőteljes rázkódásnak
van kitéve.
• szennyezett vagy sérült lemezt játszik le.
Ha a lemezt Hi-MD módban használja,
előfordulhat maximum 12 másodperces
hangkiesés.
23
Menük használata
A menük használata
A felvevőkészüléknek számos menüje van, amely a felvételhez, lejátszáshoz,
szerkesztéshez és más műveletekhez tartalmaz hasznos funkciókat.
A menüpontok beállításához kövesse az alábbi eljárást.
Ha a felvevő megvásárlását követően először végez a menüben műveletet, a kijelzőn
villogó „Menu Mode” felirat tűnik fel. A menüműveletek megkezdése előtt a „Menu
Mode” beállításával a következő menümegjelenítési módok közül választhat:
„Simple” állásban csak az alapvető menüpontok látszanak, „Advanced” állásban
minden menüpont látszik. A menümód beállítását lásd „A menüpontok
megjelenítésének megváltoztatása (menü üzemmódja)” (58. oldal).
NAVI/MENU
Ötutas vezérlőgomb (NENT)
Léptetőtárcsa
x
1
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a NAVI/MENU gombot, és tartsa
lenyomva legalább 2 másodpercig.
2
3
A léptetőtárcsa forgatásával jelölje ki a kívánt menüpontot.
4
Ismételje meg a 2. és a 3. lépést.
A beállítás az ötutas vezérlőgomb (NENT) megnyomásával lép életbe.
Nyomja meg az ötutas vezérlőgombot (NENT) a kijelölt pontba való
belépéshez.
Visszatérés az előző beállításhoz
Nyomja meg a x gombot.
A művelet megszakítása beállítás közben
Tartsa lenyomva a x gombot legalább 2 másodpercig.
24
Menük listája
A következő táblázat a választható menüpontokat sorolja fel. A menüpontok csak
a felvevőkészülékről érhetőek el.
Az „1. menü” alatt találhatók a menü megjelenítésekor látható pontok, a „2. menü”
alatt pedig az egyes menüpontokon belül megjelenő további választási lehetőségek.
Az összes menüpont csak akkor jeleníthető meg, ha a „Menu Mode” beállítása
„Advanced”. A csillaggal (*) jelölt menüpontok nem jelennek meg, ha a „Menu
Mode” beállítása „Simple”. A részleteket lásd „A menüpontok megjelenítésének
megváltoztatása (menü üzemmódja)” (58. oldal).
Megjegyzés
Az üzemeltetési körülményektől és a lemezbeállításoktól függően különböző jelzések
jelenhetnek meg a kijelzőn.
1. menü
2. menü
Funkció
Oldalszám
Edit
Title*
Műsorszám, album, csoport vagy lemez
címének, előadó nevének hozzáadása.
45. oldal
Felvett műsorszámok vagy csoportok
hozzárendelése új csoporthoz.
48. oldal
: Set*
: Release*
Display
Csoportbeállítások törlése.
50. oldal
Move*
Műsorszámok vagy csoportok
sorrendjének megváltoztatása.
50. oldal
Erase
Műsorszámok, csoportok vagy a lemez
teljes tartalmának törlése.
53. oldal
Format*
Lemez formázása és visszaállítása eredeti 57. oldal
(vásárláskori) állapotába (csak Hi-MD
módban).
Lap Time
Különféle információk, például a felvevő
állapotának megjelenítése a kijelzőn.
28. oldal,
37. oldal
Lejátszási mód (például egyetlen
műsorszám lejátszása vagy kevert
sorrendű lejátszás) kiválasztása.
41. oldal
RecRemain(felvét
elkor és leállított
állapotban)/
1 Remain
(lejátszáskor)
AllRemain
Title1/Title2
Sound*
Codec/
TrackMode*
SubPMode
Normal
1 Track
Shuffle
A-BRepeat*
25
1. menü
2. menü
Funkció
Oldalszám
Sound
Normal
Az ekvalizer üzemmódjainak személyre
szabása.
43. oldal
42. oldal
Sound EQ
Useful*
Search*
Műsorszámok keresése cím, csoportnév,
előadó vagy az album címe szerint.
REC Set
REC Mode
Felvételi üzemmód kiválasztása (PCM,
31. oldal
Hi-SP vagy Hi-LP a Hi-MD üzemmódhoz/
SP, LP2, LP4 vagy monó az MD
üzemmódhoz).
RECVolume*
Felvételi szint kézi beállítása.
32. oldal
MIC AGC*
Felvételszint-beállításra állítja
a mikrofont.
30. oldal
MIC Sens*
A mikrofon érzékenységének beállítása
a hangforrásnak megfelelően.
29. oldal
Time Mark*
Műsorszámjelek automatikus hozzáadása 33. oldal
meghatározott időközönként.
:REC*
A felvevőkészülék beállítása új csoport
34. oldal
létrehozására minden felvétel alkalmával
(csoportfelvétel).
Option
26
SYNC REC*
Műveletek egyszerűsítése digitális
felvételeknél (szinkronfelvétel).
36. oldal
Menu Mode
A megjelenített menüpontok
megváltoztatása.
58. oldal
AVLS*
Maximális hangerő határértékének
beállítása a hallás védelme érdekében.
58. oldal
Beep*
Sípoló hangjelzésjelzés be- és
kikapcsolása.
59. oldal
Disc Mem*
A felvevőkészülék beállításainak
eltárolása (lemezmemória).
59. oldal
QuickMode*
Beállításával a felvevőkészülék gyorsan
indul lejátszáskor.
60. oldal
Disc Mode
MD vagy Hi-MD mód kiválasztása üres
lemez behelyezésekor.
60. oldal
Contrast*
A felvevőkészüléken a kijelző
kontrasztjának beállítása.
61. oldal
Jog Dial*
Irányváltás a kijelzőn a léptetőtárcsa
elforgatásakor.
61. oldal
Különböző felvételi üzemmódok
Felvétel előtt
Üzemmód kiválasztása
A felvevő két üzemmódban működik:
„Hi-MD üzemmód” és „MD
üzemmód”. A készülék automatikusan
felismeri az üzemmódot a lemezek
behelyezésekor. A lemez behelyezése
után ellenőrizze a felvevőkészülék
kijelzőjén, milyen üzemmódban van
a készülék.
A „Hi-MD” felirat jelenik meg Hi-MD
üzemmódban, a „MD” felirat pedig
MD üzemmódban.
Normál üres lemez behelyezésekor
a Disc Mode funkcióval beállíthatja,
hogy a lemezt Hi-MD vagy MD
üzemmódban kívánja használni.
Ha a felvevőkészülék segítségével
készített lemezt más, Hi-MD
üzemmódra nem alkalmas
készülékekben is le szeretné játszani,
a felvételhez a menüben állítsa a „Disc
Mode” beállítást „MD” üzemmódra.
A részletekről lásd: „Lemez lejátszási
módjának kiválasztása (lemezlejátszási
mód)” (60. oldal).
A menü üzemmódjának kiválasztása
Ha a „Simple” menümódot választja,
nem minden menüpont jelenik meg.
Ha a készülék kezelése közben nem
talál bizonyos menüpontokat,
ellenőrizze, hogy a menümegjelenítési
mód „Advanced” állapotban van-e.
A menü üzemmódjának beállításával
kapcsolatos részleteket lásd
„A menüpontok megjelenítésének
megváltoztatása (menü üzemmódja)”
(58. oldal).
Megjegyzés
• Amikor 1 GB-os Hi-MD lemezre készít
felvételt, csatlakoztassa a hálózati adaptert
a felvevőkészülékhez, töltse fel teljesen az
akkumulátort (a töltöttségi szint jelzése:
), vagy használjon új alkáli
szárazelemet (a töltöttségi szint jelzése:
). Amikor 1 GB-os Hi-MD lemezre
próbál felvételt készíteni, előfordulhat,
hogy a „NotENOUGH POWER TO
REC” jelenik meg, és nem lehet felvételt
készíteni, még akkor sem, ha a készülék
töltöttségi szintje elegendő tartaléktápellátást mutat, miközben a készüléken
leállt a felvétel, vagy lejátszás van
folyamatban. Ez amiatt a mechanizmus
miatt van, amely letiltja a felvételt, amikor
a meglevő akkumulátorteljesítmény
a felvevőkészülék becslése szerint nem
elégséges az 1 GB-os Hi-MD lemez
felvételéhez szükséges magas
teljesítményfelvétel miatt.
• Nincs felvétel, ha az USB-kábel
a készülékhez csatlakozik. Felvétel
készítése előtt bizonyosodjon meg róla,
hogy az USB-kábelt kihúzta a készülékből.
• Ha olyankor indítja el a felvételt, amikor
a lemez szimbóluma a kijelzőn még forog,
az anyag első néhány másodperce lemarad
a felvételről. Felvétel készítése előtt
bizonyosodjon meg róla, hogy a lemez
szimbóluma már nem forog a kijelzőn.
• Ne mozgassa és ne tegye ki erőhatásnak
a felvevőkészüléket, illetve ne szüntesse
meg a tápellátást felvétel közben, vagy
amíg a kijelzőn a „DATA SAVE” vagy
a „SYSTEM FILE WRITING” felirat
villog. Ellenkező esetben megtörténhet,
hogy az addig felvett adatokat a lemez
nem rögzíti, vagy a lemezen található
adatok sérülnek.
27
A leállított készüléken: A/B/C
Információk megtekintése
A
A hátralévő időt, a műsorszám számát
stb. felvétel közben és leállított
állapotban is ellenőrizheti.
Csoport és Eltelt idő
műsorszám
száma
B
Léptetőtárcsa
NAVI/MENU
Ötutas vezérlőgomb
(NENT)
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a „Display” pontot.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
keresse ki a kívánt információt
a kijelzőn, majd nyomja meg
az NENT gombot a kijelölt
pontba való belépéshez.
Fordulatonként a kijelzés
a következőképpen változik:
Lap Time t RecRemain t
AllRemain t Title1/Title2
(Hi-MD) t Sound
Az NENT gomb megnyomásakor
a kiválasztott információ megjelenik
a A, B és a C helyeken.
Kijelzőablak
A szimbólumok jelentése:
: Lemez címe
: Műsorszám címe
: Csoport neve
: Előadó neve
: Album címe
28
C
• Műsorszám
címe és
előadó neve
(Hi-MD)
• Műsorszám
címe (MD)
Csoport és • Felvételre • „RecRemain”
és
műsorszám felhasznál„FreeSpace”
száma
ható hátra(Hi-MD)
lévő idő és
szabad hely • „RecRemain”
(MD)
(Hi-MD)
• Felvételre
felhasználh
ató hátralévő idő (MD)
A jelenlegi
műsorszám
utáni műsorszámok
számai
A lemezen az „AllRemain”
aktuális
pozíció után
hátralévő idő.
• Lemez
• Lemez neve Műsorszám
neve és
és album
címe
előadó
címe
3)
neve
(Hi-MD)
(Hi-MD)1) • Csoport
• Lemez
neve (MD)3)
neve1)
Hangüzemmód
neve2)
A kiválasztott hangüzemmód
kijelzése2)
(nincs)2)
1) A
műsorszám száma jelenik meg, ha az
éppen kiválasztott műsorszám nem része
egy csoportnak sem.
2) Ez a felirat nem jelenik meg, ha a „Menu
Mode” a következőre van állítva: „Simple”
(58. oldal).
3) A lemez neve jelenik meg, ha az éppen
kiválasztott műsorszám nem része egy
csoportnak sem.
Felvétel közben: A/B/C
A
B
Csoport és Eltelt idő
műsorszám
száma
C
Szintjelző
A
B
Csoport és Felvételre
műsorszám felhasználszáma
ható hátralévő idő.
C
„RecRemain”
• Lemez neve Műsorszám
• Lemez
és album
címe
neve és
címe
előadó
2)
(Hi-MD)
neve
(Hi-MD)1) • Csoport
neve (MD)2)
• Lemez
neve
(MD)1)
Felvétel mikrofonról
Sztereó mikrofon*
NAVI/MENU
T MARK/REC
1) A
műsorszám száma jelenik meg, ha az
éppen kiválasztott műsorszám nem része
egy csoportnak sem.
2) A lemez neve jelenik meg, ha az éppen
kiválasztott műsorszám nem része egy
csoportnak sem.
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
z
Ha lejátszás során ellenőrizni kívánja
a lejátszási pozíciót vagy a műsorszám
nevét, lásd „Információk megtekintése”
(37. oldal).
MIC (PLUG
IN POWER)
∗ Lásd: „Külön beszerezhető
tartozékok” (69. oldal).
Megjegyzés
• Amikor a lemezt Hi-MD üzemmódban
használja, a szabad terület kijelzése
„2.0MB” lesz, amikor a fennmaradó
felvételi idő a „–0:00:00” értékre vált. Ez
egy rendszerkorlát, a „2.0MB” a tartalék
domain kapacitása.
• A csoportbeállításoktól, üzemeltetési
körülményektől és lemezbeállításoktól
függően bizonyos szimbólumok nem
választhatók ki, vagy a szimbólumok
különbözőképpen jelenhetnek meg.
Léptetőtárcsa
1
Csatlakoztassa a sztereó mikrofont
a MIC (PLUG IN POWER)
aljzathoz.
2
A felvétel megkezdéséhez nyomja
le egyszerre az NENT és
a T MARK/REC gombot.
A mikrofon érzékenységének
kiválasztása
A mikrofon érzékenységét
a hangforrás hangerejének
megfelelően választhatja ki.
1
Felvétel közben vagy álláskor
lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „REC Set” –
„MIC Sens”.
folytatás
29
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a „Sens High” vagy
a „Sens Low” feliratot a kijelzőn,
majd nyomja meg az NENT
gombot az érvényesítéshez.
Sens High: Halk vagy normál
erősségű hang felvétele.
Sens Low: Erős vagy közeli
hangok, például interjú vagy
koncert felvételekor.
A mikrofon felvételiszintszabályozási üzemmódjának
kiválasztása
Mikrofonos felvétel esetén választhatja
az automatikus felvételiszintszabályozási üzemmódot, amely
a hangforrás jellegének megfelelően
állítja be a mikrofon felvételi szintjét.
1
Felvétel közben vagy álláskor
lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „REC Set” –
„MIC AGC”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a „Standard” vagy az
„LoudMusic” feliratot a kijelzőn,
majd nyomja meg az NENT
gombot az érvényesítéshez.
Standard: Normál hangerejű
hangforrás, például beszélgetés
vagy halk zene felvételekor.
LoudMusic: Viszonylag nagy
hangerejű hangforrás, például
koncert vagy hangszeren történő
gyakorlás felvételekor.
z
• Ha a „MIC AGC” „LoudMusic” állásban
van, nagy hangerejű műsorforrások
hangjáról torzítatlanabb felvételt
készíthet, és a hangerőátmenetek is
természetesebbek lesznek.
30
• A külső tápegységet igénylő mikrofon
a tápkapcsolója kikapcsolása esetén is
használható, mivel a szükséges
tápfeszültséget a felvevőkészülék is képes
szolgáltatni.
Megjegyzés
• A felvevőkészülék a bemenetet
önműködően a következő sorrendben
kapcsolja át: optikai bemenet,
mikrofonbemenet és analóg bemenet.
Nem tud mikrofonról felvételt készíteni,
ha a LINE IN (OPT) aljzathoz optikai
kábel van csatlakoztatva.
• Nem választhatja a „MIC AGC” beállítást,
ha a felvétel a felvételi szint kézzel történő
beállítása mellett folyik (32. oldal).
• Előfordulhat, hogy a mikrofon
a felvevőkészülék működésének hangját is
felveszi. Ilyen esetekben használja
a mikrofont a felvevőkészüléktől kellő
távolságra. Vegye figyelembe, hogy
a mikrofon a felvevőkészülék zaját is
felveheti, ha a mikrofonkábel rövid.
• Ha monó mikrofont használ, csak a bal
csatornára készül felvétel.
• Ne érintse meg a mikrofon kábelét vagy
annak csatlakozóját, ha a készüléket
hálózati adapterről üzemelteti, mert
a felvételben zaj keletkezhet.
• Normál erősségű hangok felvételekor
állítsa a „MIC AGC” kapcsolót
„Standard” állásba. Ha váratlanul erős
hang hangzik fel, amikor a „MIC AGC”
kapcsoló „LoudMusic” állásban van, az
utána felvett hangok hangereje nagyon
alacsonyra eshet, a hangforrás
hangerejétől függően.
Felvétel készítése TV-ről
vagy rádióról (analóg
felvétel)
Ez a fejezet azt írja le, hogyan
készíthető felvétel analóg kimenetű
készülékekről, így TV-ről, rádióról
vagy kazettás magnóról.
A művelet csak a felvevőkészüléken
hajtható végre.
TV, kazettás magnó stb.
A LINE OUT stb. csatlakozókhoz
L
(fehér)
2
A felvétel megkezdéséhez nyomja
le egyszerre az NENT és
a T MARK/REC gombot.
3
Játssza le a felvenni kívánt forrást.
Felvételi mód kiválasztása
Mindig a kívánt felvételi időnek
megfelelően válassza ki a felvételi
üzemmódot.
A Hi-MD vagy MD (MDLP)
üzemmódban felvett lemezeket
csak Hi-MD vagy MD (MDLP)
üzemmódra alkalmas MDlejátszókkal vagy -felvevőkkel lehet
lejátszani.
Léptetőtárcsa
R
(piros)
NAVI/
MENU
Vonalszintű
csatlakozókábel
RK-G129,
RK-G136, stb.
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
T MARK/REC
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
1
LINE IN (OPT)
Csatlakoztassa a kábeleket.
Használjon megfelelő,
a műsorforrásnak megfelelő
csatlakozókábelt. A részleteket
lásd „Külön beszerezhető
tartozékok” (69. oldal).
1
A leállított készüléken lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „REC Set” –
„REC Mode”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
válassza ki a kívánt felvételi
módot, majd nyomja meg az
NENT gombot a kiválasztott
üzemmódba való belépéshez.
A felvevőkészülék a következő
felvételhez a beállított felvételi
üzemmódban marad.
folytatás
31
Felvétel Hi-MD módban használt
lemezre
Felvételi
Kijelző Felvételi idő
üzemmód
Lineáris
PCM
sztereó
PCM
• Kb. 28 perc
normál 80 perces
lemezen
• Kb. 94 perc
1 GB-os Hi-MD
lemezen
Hi-SP
sztereó
Hi-SP
• Kb. 140 perc
normál 80 perces
lemezen
• Kb. 475 perc
1 GB-os Hi-MD
lemezen
Hi-LP
sztereó
Hi-LP
• Kb. 610 perc
normál 80
perces lemezen
• Kb. 2 040 perc
1 GB-os Hi-MD
lemezen
Felvétel MD módban használt
lemezre
Kijelző Felvételi idő3)
Felvételi
üzemmód1)
SP sztereó
SP
Kb. 80 perc
LP2 sztereó LP2
Kb. 160 perc
LP4 sztereó LP4
Kb. 320 perc
Megjegyzés
• Hosszú felvételeknél javasolt a mellékelt
hálózati adapter használata.
• Amikor LP4 módban készít felvételt,
akkor bizonyos hangforrások esetén,
rendkívül ritkán, pillanatnyi zaj hallható.
Ez a különleges digitális hangtömörítési
technológia miatt van, amely lehetővé
teszi hosszú idejű felvételek készítését. Ha
zaj hallható, akkor – a jobb hangminőség
érdekében – a felvételt tanácsos normál
sztereó vagy LP2 módban készíteni.
• Tanácsos a felvevőkészüléken szerkeszteni
(összevonni vagy felbontani) a lineáris
PCM sztereóban rögzített hosszú
műsorszámokat. Hosszabb időt vesz
igénybe, ha ezeket a számítógépre helyezi
át és ott szerkeszti.
A felvételi szint kézi
beállítása
Felvétel közben a szintszabályzás
automatikus. Szükség esetén mind
analóg, mind digitális felvétel esetén
manuálisan is beállíthatja a felvételi
szintet.
T MARK/REC
Léptetőtárcsa
NAVI/MENU
MONO Kb. 160 perc
Mono
rendszerű2)
1) A
jobb hangminőség érdekében normál
sztereó (SP) vagy LP2 sztereó módban
végezze a felvételt.
2) Ha sztereó forrásról monó üzemmódban
végez felvételt, a felvevőkészülék a bal és
a jobb oldali hangokat egybekeveri.
3) 80 perces írható lemez használata esetén
X
1
Nyomja le egyszerre az NENT
a T MARK/REC és a X gombot.
A készülék készen áll a felvételre.
2
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „REC Set” –
„RECVolume” – „Manual”.
3
Játssza le a forrást.
z
A Hi-SP sztereó és Hi-LP sztereó, valamint
a lineáris PCM-sztereó módokat támogató
audiokomponenseket a(z)
vagy a(z)
embléma jelöli. Az LP2 sztereó vagy
LP4 sztereó üzemmóddal rendelkező
audiokészülékeken
vagy
embléma látható.
32
Ötutas vezérlőgomb
(NENT)
4
Miközben a szintjelzőt figyeli
a kijelzőn, állítsa be a felvételi
szintet a léptetőtárcsa forgatásával.
A felvételi szintet úgy állítsa be,
hogy a kijelzőn a –12 dB körüli
szegmensek világítsanak.
Ha akkora a hangerő, hogy a szintjelző eléri az OVER szegmenst,
csökkentse a felvételi szintet.
Minden szintjelző mutatja
a következőket:
Felső – a bal csatorna bemeneti
szintje
Alsó – a jobb csatorna bemeneti
szintje
Műsorszámjelek
hozzáadása felvétel közben
Felvétel közben műsorszámjeleket
(műsorszám számokat) adhat meg,
ezzel az anyagot részekre oszthatja, így
egy adott műsorszámot később
gyorsan és könnyen megtalálhat.
T MARK/REC
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
–12 dB
5
OVER
Nyomja meg a X-t ismét a felvétel
megkezdéséhez.
Ha a műsorforrás kívülről
csatlakoztatott készülék, álljon
a hanganyagban a felvétel kívánt
kezdetéhez, majd indítsa el
a felvételt.
Visszakapcsolás automatikus
szintszabályozásra
Válassza az „Auto (AGC)” pontot
a 2. lépésben.
Megjegyzés
• A bal és jobb csatorna szintje külön nem
állítható.
• A felvétel leállítása után a felvevőkészülék
automatikus felvételi szintbeállítási üzemmódra tér vissza a következő felvételhez.
• Szinkronfelvétel esetén a felvételi szint
kézi beállításához hajtsa végre az ebben
a fejezetben leírt eljárást az 1. lépéstől
a 4. lépésig, és eközben a „SYNC REC”
beállítása legyen „SYNC Off”. Ezután
állítsa a „SYNC REC” beállítást „SYNC
On” értékre, és indítsa el a felvételt
(36. oldal).
Műsorszámjelek kézi
hozzáadása
Miközben a készülék felvételt készít,
nyomja meg a T MARK gombot annál
a pontnál, ahol műsorszámjelet
szeretne elhelyezni.
Műsorszámjelek automatikus
hozzáadása (Auto Time Mark)
Ezt a funkciót az analóg bemeneti
csatlakozón vagy mikrofonon keresztüli
felvétel közben a műsorszámjelek adott
időközönként történő automatikus
hozzáadásához használhatja. Ez
a funkció hosszú ideig tartó felvételek
készítésekor (értekezletek, előadások
stb.) használható kényelmesen.
1
Felvétel közben vagy a felvétel
szüneteltetésekor lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „REC Set” –
„Time Mark” – „On”.
folytatás
33
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a kijelzőn a kívánt
időintervallumot, majd nyomja meg
az NENT gombot a kiválasztott
érték érvényesítéséhez.
Forgatási fokozatonként az idő
(Time:) 1 perccel változik, 1 és
60 perc között.
Időjel törlése
Válassza az „Off” pontot az 1. lépésben.
megnyomásával helyez el műsorszámjelet
felvétel közben, az időjel funkció
automatikusan megkezdi
a műsorszámjelek hozzáadását,
valahányszor a beállított időköz eltelik.
• A beállítást a készülék figyelmen kívül
hagyja, ha digitális optikai kábelt használ
a csatlakoztatáshoz.
Műsorszámjelek hozzáadása
felvétel közben időjel segítségével
Csoport funkció
használata felvételkor
Amikor az eltelt felvételi idő
meghaladja az időjelhez megadott
intervallumot:
Mi a csoport funkció?
A csoport funkció lehetővé teszi
csoportbeállításokat tartalmazó
lemezek lejátszását. A csoport funkció
olyan lemezek lejátszásakor nyújt több
kényelmet, amelyeken több album
vagy rövid CD anyagát rögzítették.
A felvevő a beállítás pillanatában, majd
ezt követően a beállított értéknek
megfelelő szabályos időközönként
helyez el műsorszámjeleket.
Példa: Nyolc percnyi felvétel után az
időjel intervallumát 5 percre állítja be.
A készülék a felvétel kezdetétől
számított nyolcadik percnél elhelyez
egy műsorszámjelet, majd ettől kezdve
5 percenként folyamatosan.
Amikor az időjelhez beállított időtartam
hosszabb az eltelt felvételi időnél:
A felvevő akkor helyezi el az első
műsorszámjelet, amikor az időjel
beállított időköze letelik.
Példa: Három percnyi felvétel után az
időjel intervallumát 5 percre állítja be.
A készülék a felvétel kezdetétől
számított ötödik percnél elhelyez egy
műsorszámjelet, majd ettől kezdve
5 percenként folyamatosan.
z
Az időjel (Time Mark) funkció által
elhelyezett műsorszámjelek időpontja előtt
„T” jel látható.
34
Megjegyzés
• Ha a T MARK vagy a X stb. gomb
Mi a csoportbeállítással rendelkező
lemez?
A felvevőkészülék számos funkciót
hajthat végre egységesen egy-egy
csoporton, vagyis olyan
műsorszámokon, amelyeket külön
csoportokba foglalva rögzítettek
a lemezen, amint azt a következő
példa mutatja.
Csoportbeállítások végrehajtása előtt
Új csoport automatikus
létrehozása felvétel közben
Lemez
1. csoport
2. csoport
1 2 3 4 5 6 7 8
m
3. csoport
12131415
Az 1-5. műsorszámok az 1. csoporthoz vannak
rendelve.
A 8-12. műsorszám tartozzon a 2. csoporthoz.
A 13-15. műsorszám tartozzon a 3. csoporthoz.
A 6-7. műsorszám ne tartozzon semmilyen
csoporthoz.
Csoportok kijelölése után
Lemez
1. csoport
2. csoport
12345 6 7 12345
A felvevő gyárilag úgy van beállítva,
hogy felvételkor automatikusan új
csoportot hozzon létre. E funkció
használata akkor kényelmes, ha több
CD-t vesz föl egymás után.
A csoportfelvételi beállításokat
a következőképpen ellenőrizheti.
A leállított készüléken lépjen be
a menübe, és válassza a következőket:
„REC Set” – „ :REC” –
„ : REC On”.
3. csoport
123
Felvétel készítése új csoport
létrehozása nélkül
Válassza a „ :REC Off” beálíltást
a fenti műveletsor végén.
Azok a műsorszámok, amelyeket egyik
csoporthoz sem rendeltek hozzá, a „Group - -”
csoporthoz fognak tartozni.
Hi-MD vagy Hi-MD üzemmódú
normál lemezen legfeljebb 255, MD
üzemmódú normál lemezen legfeljebb
99 csoportot hozhat létre.
Nem lehet csoportbeállításokat
végrehajtani, ha az adott lemezen
a műsorszámok, csoportok, valamint
a lemez neve meghaladják a megadott felső
határértéket (csak MD üzemmódban).
1
A leállított felvevőkészüléken
válassza ki azt a csoportot,
amelyhez műsorszámot szeretne
adni, majd nyomja le egyszerre
az NENT, a T MARK/REC és
a GROUP gombot.
2
Játssza le a hangforrást.
A csoport aktuális
tartalomjegyzékében a meglévő
anyagot követően egy műsorszám
csoport jelenik meg.
Léptetőtárcsa
NAVI/MENU
GROUP
X
Műsorszámot hozzáadhat már létező
csoporthoz.
Új műsorszám hozzáfűzése egy
meglévő csoport végéhez
Megjegyzés
T MARK/REC
Műsorszám felvétele
meglévő csoportba
Ötutas vezérlőgomb
(NENT)
35
Műsorszám felvétele
a meghatározott pozícióba egy
kiválasztott csoporton belül
1
2
Állítsa meg a lejtászást a Pause
(Szünet) gombbal a csoporton
belül annál a pontnál, ahová új
műsorszámot szeretne felvenni,
majd nyomja le egyszerre
az NENT, a T MARK/REC és
a GROUP gombot.
Nyomja meg a X gombot a felvétel
megkezdéséhez, és indítsa el
a hangforrást.
A hangforrást lejátszó
eszközzel összehangolt
felvételindítás és -leállítás
(szinkronfelvétel)
Szinkronfelvétel közben a felvétel
indítása és leállítása a hangforrással
összehangolva történik. Ez
megkönnyíti digitális felvételek
készítését (például CD-lejátszóról),
mivel csak a felvevő vagy a lejátszó
készüléket kell kezelni.
Szinkronfelvétel csak csatlakoztatott
optikai kábellel lehetséges.
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
36
1
Csatlakoztassa a kábeleket.
Használjon megfelelő,
a műsorforráshoz illeszkedő
optikai kábelt. A részleteket lásd
„Külön beszerezhető tartozékok”
(69. oldal).
2
A leállított készüléken lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „REC Set” –
„SYNC REC” – „SYNC On”.
z
Ha a szinkronfelvétel során körülbelül
3 másodpercig nem érkezik hang
a lejátszótól, a felvevőkészülék
önműködően készenléti üzemmódba
kapcsol. Amikor ismét hang érkezik
a lejátszótól, a készülék folytatja
a szinkronfelvételt. Ha a készülék 5 percnél
hosszabb ideig készenléti üzemmódban
marad, önműködően leáll.
Megjegyzés
• A szüneteltetési funkciót szinkronfelvétel
közben nem lehet kézzel ki- és bekapcsolni.
• Felvétel közben ne változtassa meg
a „SYNC REC” beállítást, mert
előfordulhat, hogy a felvétel hibás lesz.
• Előfordulhat, hogy a hangforrásból jövő
zajszint miatt a szinkronfelvétel során
a készülék nem kapcsol automatikusan
szünetre akkor sem, ha a hangforrásból
nem érkezik hang.
• Ha a készülék nem CD-ről vagy MD-ről
történő szinkronfelvétel során
2 másodperces csendes részt talál, akkor
önműködően új műsorszámot kezd ott,
ahol a csendes rész véget ér.
Különböző lejátszási módok
Kijelzőablak
Információk megtekintése
A lejátszás során ellenőrizheti
a műsorszám címét, a lemez címét stb.
Léptetőtárcsa
A szimbólumok jelentése:
: Lemez címe
: Műsorszám címe
: Csoport neve
: Előadó neve
: Album címe
NAVI/
MENU
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
1
Lejátszás közben lépjen be
a menübe, és válassza a következőt
„Display”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
keresse ki a kívánt információt
a kijelzőn, majd nyomja meg
az NENT gombot a kijelölt
pontba való belépéshez.
Fordulatonként a kijelzés
a következőképpen változik:
Lap Timet 1 Remain t
AllRemain t Title1/Title2
(Hi-MD) t Sound t Codec
(Hi-MD)/TrackMode (MD)
Az NENT gomb megnyomásakor
a kiválasztott információ
megjelenik a A, B és a C
helyeken.
Kijelzőablak: A/B/C
A
B
Csoport és Eltelt idő
műsorszám
száma
C
• Műsorszám
címe és
előadó neve
(Hi-MD)
• Műsorszám
címe (MD)
• Műsorszám
címe és
előadó
neve
(Hi-MD)
• Műsorszám címe
(MD)
Az aktuális „1 Remain”
műsorszámból hátralévő
idő
A jelenlegi
műsorszám
utáni műsorszámok
számai
A lemezen az „AllRemain”
aktuális
pozíció után
hátralévő idő.
• Lemez neve Műsorszám
• Lemez
és album
címe
neve és
címe
előadó
3)
(Hi-MD)
neve
(Hi-MD)1) • Csoport
• Lemez
neve (MD)3)
neve
(MD)1)
Hangüzemmód
neve2)
A kiválasztott hangüzemmód
kijelzése2)
(nincs)2)
folytatás
37
A
B
C
• Kodek
• Műsorszám • „Codec”
(Hi-MD)2) lejátszási
(Hi-MD)2)
• (nincs)
módja és az • „TrackMode”
(MD)2)
(MD)2)
átviteli
sebesség
(Hi-MD)2)
• Műsorszám
lejátszási
mód
(MD)2)
1) A
műsorszám száma jelenik meg, ha az
éppen kiválasztott műsorszám nem része
egy csoportnak sem.
2) Ez a felirat nem jelenik meg, ha a „Menu
Mode” a következőre van állítva: „Simple”
(58. oldal).
3) A lemez neve jelenik meg, ha az éppen
kiválasztott műsorszám nem része egy
csoportnak sem.
Megjegyzés
A csoportbeállításoktól, üzemeltetési
körülményektől és lemezbeállításoktól
függően bizonyos szimbólumok nem
választhatók ki, vagy a szimbólumok
különbözőképpen jelenhetnek meg.
z
A felvétel során vagy a leállított készüléken
a hátralévő idő vagy a felvételi pozíció
ellenőrzéséhez lásd: „Információk
megtekintése” (28. oldal).
Lejátszási mód kiválasztása
A műsorszámokat különböző lejátszási
üzemmódokban hallgathatja meg.
A lejátszási üzemmód a lejátszási
főüzemmód, a lejátszási alüzemmód és
az ismétlő lejátszás együttese is lehet.
• Lejátszási főüzemmód: kiválasztja
a lejátszás egységét, például
műsorszámokat vagy csoportokat
• Lejátszási alüzemmód: kijelöli
a lejátszás módját
• Ismétlő lejátszás: kiválasztja az
ismétlő lejátszást
38
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
Ötutas vezérlőgomb
(NENT, ., >)
GROUP
Műsorszámok lejátszása
főüzemmódban
1
Lejátszás közben nyomja meg
a NAVI/MENU gombot.
A felvevőkészülék navigációs
módba lép, és a lejátszási
főüzemmód kijelzése megjelenik.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
válassza ki a kívánt lejátszási
üzemmódot, majd nyomja meg
az NENT gombot az üzemmód
érvényesítéséhez.
Valahányszor elforgatja
a léptetőtárcsát, az A érték
a következőképpen módosul:
Amikor megnyomja az NENT
gombot, a B érték jelenik meg
a kijelzőn.
Kijelzés:
A/B
Lejátszási üzemmód
Normal/
(semmi)
Normál lejátszás
(A kiválasztott műsorszámot
követő összes műsorszámot
egyszer játssza le a készülék.)
Group/
Csoport lejátszása
(Egy kiválasztott csoport
műsorszámait játssza le.)
Artist/
Album/
1)
1)
Előadó lejátszása
(Egy meghatározott előadó
műsorszámait játssza le.)
Album lejátszása
(Egy meghatározott album
műsorszámait játssza le.)
3
Csoport műsorszámainak
lejátszása (csoport lejátszása)
1
Hajtsa végre az 1. lépést, és
válassza a „Group” lehetőséget
a 2. lépésben a „Műsorszámok
lejátszása főüzemmódban”
(38. oldal) részben.
Megjelenik a lemezen lévő
csoportok listája.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a kívánt csoportot
a kijelzőn, majd az NENT gomb
megnyomásával lépjen tovább.
Megjelenik a kiválasztott csoport
műsorszámainak listája.
3
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a kívánt
műsorszámot a kijelzőn, majd
nyomja meg az NENT gombot az
érvényesítéshez.
A kijelzőn megjelenik az aktuális
műsorszám csoportjának neve.
A készülék lejátssza a csoporthoz
tartozó műsorszámokat, az aktuális
műsorszámtól kezdve az utolsóig.
Bookmark/ Kedvencek lejátszása
(A megjelölt műsorszámokat
játssza le.)
1) Csak
Hi-MD módban használt lemezek
esetében jelenik meg.
Műsorszámok lejátszása normál
üzemmódban
1
2
Hajtsa végre az 1. lépést, és
válassza a „Normal” lehetőséget
a 2. lépésben a „Műsorszámok
lejátszása főüzemmódban”
(38. oldal) részben.
Ha csoporton kívüli műsorszámot
kíván kiválasztani, hagyja ki ezt
a lépést.
Csoporton belüli műsorszám
kiválasztásához forgassa el
a léptetőtárcsát addig, amíg
a megfelelő csoport meg nem
jelenik a képernyőn, majd nyomja
meg az NENT gombot
a belépéshez.
A kiválasztott csoport
műsorszámainak listája megjelenik
a képernyőn.
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a kívánt
műsorszámot a kijelzőn, majd
nyomja meg az NENT gombot az
érvényesítéshez.
A készülék megkezdi a kiválasztott
műsorszám lejátszását. A lejátszás
a kiválasztott műsorszámtól
a lemez utolsó műsorszámáig
folytatódik.
z
Egy csoport elejére ugorhat. Lejátszás
közben nyomja meg a GROUP gombot
a felvevőkészüléken, majd nyomja az ötutas
vezérlőgombot az . vagy az >
irányába a kívánt csoport kiválasztásához.
(A távvezérlőn nyomja meg a
+ vagy
a – gombot.)
39
Egy meghatározott előadó
műsorszámainak meghallgatása
(előadó lejátszása) (csak Hi-MD
üzemmódban)
Ha a műsorszámok adatai az előadó
nevét is tartalmazzák, egy
meghatározott előadó számai is
lejátszhatók.
1
2
3
Hajtsa végre az 1. lépést, és
válassza a „Artist” lehetőséget
a 2. lépésben a „Műsorszámok
lejátszása főüzemmódban”
(38. oldal) részben.
A lemezen szereplő előadók
betűrend szerinti listája jelenik
meg.
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a kívánt előadó nevét
a kijelzőn, majd az NENT gomb
megnyomásával lépjen tovább.
Megjelennek a kiválasztott előadó
műsorszámai a felvétel
sorrendjében.
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a kívánt
műsorszámot a kijelzőn, majd
nyomja meg az NENT gombot az
érvényesítéshez.
A kijelzőn megjelenik az aktuális
műsorszám előadójának neve.
A készülék lejátssza az előadó
műsorszámait az aktuális
műsorszámtól kezdve az utolsóig.
z
A következő vagy előző előadó első
műsorszámához ugorhat. Lejátszás közben
nyomja meg a készüléken a GROUP gombot,
majd nyomja az ötutas vezérlőgombot .
vagy > irányba. (A távvezérlőn nyomja
meg a
+ vagy a – gombot.)
40
A kiválasztott album
műsorszámainak lejátszása (album
lejátszása) (csak Hi-MD módban)
Ha a műsorszámok adatai az album
nevét is tartalmazzák, egy
meghatározott album számai is
lejátszhatók.
1
Hajtsa végre az 1. lépést, és
válassza a „Album” lehetőséget
a 2. lépésben a „Műsorszámok
lejátszása főüzemmódban”
(38. oldal) részben.
Megjelenik a lemezen szereplő
albumok listája betűrendben.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a kívánt album nevét
a kijelzőn, majd az NENT gomb
megnyomásával lépjen tovább.
Megjelennek a kiválasztott album
műsorszámai a felvétel
sorrendjében.
3
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a kívánt
műsorszámot a kijelzőn, majd
nyomja meg az NENT gombot az
érvényesítéshez.
A kijelzőn megjelenik az aktuális
műsorszámot tartalmazó album
neve. A készülék lejátssza
a lemezen szereplő műsorszámokat
az aktuálistól az utolsóig.
z
A következő vagy előző album első
műsorszámához ugorhat. Lejátszás közben
nyomja meg a készüléken a GROUP gombot,
majd nyomja az ötutas vezérlőgombot .
vagy > irányba. (A távvezérlőn nyomja
meg a
+ vagy a – gombot.)
Kiválasztott műsorszámok
lejátszása (kedvencek lejátszása)
A lemezen megjelölhetők a kedvenc
műsorszámok és a lejátszás ezekre
korlátozható. A megjelölt
műsorszámok sorrendje nem
változtatható meg.
Kedvenc műsorszámok megjelölése
1
A megjelölni kívánt műsorszám
lejátszása közben nyomja le és
tartsa benyomva az NENT
gombot legalább 2 másodpercig.
A kedvencek jelölése villogni kezd.
Ezzel meghatározta az első
lejátszandó kedvencet.
2
Ismételje meg az 1. lépést a többi
műsorszám kijelöléséhez.
A kedvenc műsorszámok lejátszása
1
Hajtsa végre az 1. lépést, és válassza
a „Bookmark” lehetőséget
a 2. lépésben a „Műsorszámok
lejátszása főüzemmódban”
(38. oldal) részben.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
válassza ki a megfelelő
műsorszámot, majd az NENT
gomb megnyomásával
érvényesítése a választást.
A készülék a megjelölt
műsorszámokat azok
számsorrendjében játssza le.
Kijelölések törlése
Annak a műsorszámnak a lejátszása
közben, amelynek kijelölését meg
szeretné szüntetni, nyomja meg és
tartsa benyomva az NENT
léptetőgombot legalább 2 másodpercig.
Műsorszámok lejátszása
alüzemmódban/Ismétlő
lejátszás
A lejátszási alüzemmódok segítségével
a lejátszási főüzemmódban
kiválasztott műsorszámokat
különbözőképpen játszhatja le.
Ha például a „Group” lehetőséget
választja a lejátszási főüzemmódban és
a „Shuffle” lehetőséget lejátszási
alüzemmódban, a készülék
a kiválasztott csoport műsorszámait
kevert sorrendben fogja lejátszani.
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a „SubPMode” pontot.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
válassza ki a kívánt lejátszási
üzemmódot, majd nyomja meg az
NENT gombot az üzemmód
érvényesítéséhez.
Valahányszor elforgatja
a léptetőtárcsát, az A érték
a következőképpen módosul:
Amikor megnyomja az NENT
gombot, a B érték jelenik meg
a kijelzőn.
1
Kijelzés
A/B
Lejátszási üzemmód
Normal/
(semmi)
Normál lejátszás (Minden
műsorszámot egyszer
játszik le.)
1 Track/1
Egy műsorszám lejátszása
(Csak egy műsorszámot
játszik le.)
folytatás
41
Kijelzés
A/B
Lejátszási üzemmód
Shuffle/
SHUF
Kevert sorrendű lejátszás
(A lejátszási főüzemmódban
kiválasztott összes
műsorszámot véletlenszerű
sorrendben játssza le.)
A-BRepeat/ A-B Repeat lejátszás
(A és B közötti
A- (A-B
)1)
műsorszámok folyamatosan
ismétlődő lejátszása)
1) „A-BRepeat”
nem jelenik meg, ha
a „Menu Mode” beállítása „Simple”.
3
Forgassa a léptetőtárcsát addig,
amíg „RepeatOn” (műsorszám
folyamatosan ismétlődő lejátszása)
vagy „RepeatOff” felirat nem
jelenik meg a kijelzőn, majd az
NENT gomb megnyomásával
érvényesítse a választást (kivéve
A-B Repeat lejátszáskor).
Műsorszám kiválasztott részének
folyamatosan ismétlődő
meghallgatása (A-B Repeat)
Egy műsorszámon belül is kiválaszthat
egy A és B pont közötti részt az
ismételt meghallgatáshoz. Ügyeljen
arra, hogy az A és B pont ugyanazon
a műsorszámon belül legyen.
1
42
Ezzel megadta B pontot, kigyullad
az „A-B” és a „ ” jel, a készülék
pedig megkezdi az A és B pont
közötti szakasz ismétlődő
lejátszását.
z
Újraállíthatja A és B pontokat, ha az ötutas
vezérlőgombot > irányba nyomja A-B
Repeat (A-B közti ismétlés) lejátszás
közben.
Megjegyzés
Ha az A pont kiválasztása közben
a készülék eléri a lemez utolsó
műsorszámának végét, a beállítás törlődik.
Műsorszám keresése
(keresés)
Könnyen kereshet műsorszámokat
cím, csoportnév, az előadó neve vagy
az album címe alapján. Az előadók
neve és az albumok címe csak Hi-MD
üzemmódban használt lemezeknél
látható.
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
Az ismételni kívánt szakaszt
tartalmazó műsorszám lejátszása
közben lépjen be a menübe, majd
válassza a következőket:
„SubPMode” – „A-BRepeat”.
Az „A-” jel villog a kijelzőn.
2
Nyomja meg az NENT gombot
a kezdőpontnál (A).
Ezzel megadta az A pontot, és
a „B” kezd villogni a kijelzőn.
3
Nyomja meg az NENT gombot
a végpontnál (B).
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
x
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Useful” –
„Search”.
2
A léptetőtárcsát forgatva válassza
ki a keresni kívánt elemet, majd
a bevitelhez nyomja meg
az NENT gombot.
Kijelző
Művelet
by Track
Műsorszám címe
szerinti keresés
by Group
Csoportnév szerinti
keresés
by
Artist1)
by Album1)
Előadó neve szerinti
keresés
Album címe szerinti
keresés
1) Csak
Hi-MD módban használt lemezek
esetében jelenik meg.
3
4
Ha a „by Track”
(Műsorszámonként) beállítást
választotta a 2. lépésben, ezt
a lépést ugorja át.
Ha nem a „by Track” beállítást
választotta a 2. lépésben,
a léptetőtárcsát forgatva válassza
ki a kívánt csoportot, majd
a bevitelhez nyomja meg az
NENT gombot.
Megjelenik a kiválasztott
csoporthoz, előadóhoz, illetve
albumhoz tartozó műsorszámok
listája.
A léptetőtárcsa forgatásával
válassza ki a kívánt műsorszámot,
majd az NENT gomb
megnyomásával érvényesítse
a választást.
A készülék megkezdi a kiválasztott
műsorszám lejátszását.
A hangminőség
kiválasztása (hatsávos
ekvalizer)
A hatsávos ekvalizer hatféle
különböző hangzást állíthat be.
A virtuális hangzás változtatásával
különböző akusztikai hatásokat
hozhat létre, vagy saját ízléséhez
igazíthatja a hangzást, és azt
eltárolhatja későbbi felhasználásra is.
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
Ötutas vezérlőgomb
(NENT, ., >)
1
Lejátszás közben lépjen be
a menübe, és válassza a következőt
„Sound” – „Sound EQ”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával válassza
ki a kívánt hangüzemmódot, majd
nyomja meg az NENT gombot
a kiválasztott üzemmód
érvényesítéséhez.
A
Megjegyzés
• A 4. lépés után a lejátszási főüzemmód és
alüzemmód törlődik (az ismétlő lejátszás
továbbra is érvényben marad).
• Kereséskor a címkézetlen műsorszámok
a listák végén jelennek meg.
• Miközben a készülék rendezi a kiválasztott
tételeket, a kijelzőn „SORTING” felirat
jelenik meg. Várjon, amíg a felirat el nem
tűnik a kijelzőről, és csak ezután kezdjen
más műveletet.
Szintek az egyes frekvenciákon
(100 Hz – 10 kHz)
B
folytatás
43
Valahányszor elforgatja
a léptetőtárcsát, az A érték
a következőképpen módosul.
Az NENT gomb lenyomásakor
a B érték jelenik meg.
A
A léptetőtárcsa forgatásával
kiválaszthatja a frekvenciához
tartozó szintet.
B
Heavy
SH
Pops
SP
Jazz
SJ
Unique
SU
Custom1
S1
Custom2
S2
Hangzás módosítása és tárolása
A hangzás módosítását követően az
eredményt „Custom1” és „Custom2”
néven tárolhatja.
Szint (+10 dB)
Hét szint közül választhat:
–10 dB, –6 dB, –3 dB, 0 dB, +3 dB, +6 dB, +10 dB
4
A szint kiválasztása után nyomja
meg az NENT gombot az
érvényesítéshez.
A beállítás törlése
Válassza a „Normal” pontot
az 1. lépésben.
Megjegyzés
1
Lejátszás közben lépjen be
a menübe, és válasszon a „Sound”
– „Sound EQ” – „Custom1” vagy
„Custom2” lehetőség közül.
2
A frekvencia kiválasztásához
nyomja az ötutas vezérlőgombot
. vagy > irányba.
Frekvencia (100 Hz)
Balról kezdve a 100 Hz, 250 Hz, 630 Hz,
1,6 kHz, 4 kHz és 10 kHz közül választhat.
44
3
Felvétel közben a hatsávos ekvalizer nem
működik.
A felvett műsorszámok szerkesztése
Szerkesztés előtt
Címek hozzáadása (cím)
Felvételeit műsorszámjelek
hozzáadásával és törlésével vagy
a műsorszámok és a lemezek
címkézésével szerkesztheti.
A műsorszámokat, csoportokat és
lemezeket címmel vagy névvel láthatja
el. Hi-MD módban használt lemezek
esetében megadhatja műsorszámokhoz
az album címét és az előadó nevét is.
Megjegyzés
• Amikor 1 GB-os Hi-MD lemezre készített
felvételt szerkeszt, csatlakoztassa
a hálózati adaptert a felvevőkészülékhez,
töltse fel teljesen az akkumulátort
(a töltöttségi szint jelzése:
), vagy
használjon új alkáli szárazelemet
(a töltöttségi szint jelzése:
). Amikor
1 GB-os Hi-MD lemez tartalmát
szerkeszti, előfordulhat, hogy
a „NotENOUGH POWER TO EDIT”
jelenik meg, és nem lehet felvételt
készíteni, még akkor sem, ha a készülék
töltöttségi szintje elegendő tartalék
tápellátást mutat, miközben a készüléken
leállt a felvétel, vagy a készüléken lejátszás
van folyamatban. Ez amiatt
a mechanizmus miatt van, amely letiltja
a szerkesztési műveleteket, amikor
a meglevő akkumulátorteljesítmény
a felvevőkészülék becslése szerint nem
elégséges az 1 GB-os Hi-MD lemez
szerkesztéséhez szükséges magas
teljesítményfelvétel miatt.
• A gyári műsoros lemezek nem
szerkeszthetők.
• Szerkesztés előtt zárja le a felvételgátló
fület a lemez oldalán.
• Ne mozgassa és ne ütögesse
a felvevőkészüléket, illetve ne szüntesse
meg a tápellátást szerkesztés közben,
illetve amíg a kijelzőn a „SYSTEM FILE
WRITING” villog. Ha ezt teszi,
előfordulhat, hogy az addig a pontig
szerkesztett adatokat a lemez nem rögzíti,
vagy a lemezen lévő adatok megsérülnek.
A szerkesztés rögzítése alatt a „SYSTEM
FILE WRITING” felirat villog.
• Amíg a „SYSTEM FILE WRITING”
felirat villog, a készülék fedele zárolt
állapotba kerül.
Felhasználható írásjelek
• Az európai ábécék kis- és nagybetűi1)
• Számok 0-tól 9-ig
• Szimbólumok2)
1) Az
angoltól eltérő európai ábécék csak
Hi-MD módban használt lemeznél
jelennek meg.
2) A Hi-MD és MD módban különböző
szimbólumok jelennek meg (lásd:
„Karaktertábla”, 46. oldal).
Maximális karakterszám nevenként
Műsorszámok címe, csoportnevek és
lemezcímek esetében: Kb. 200
(a felhasználható karakterek vegyes
használatát feltételezve)
Használható karakterszám
lemezenként
Hi-MD módban:
Legfeljebb kb. 55 000 karakter
MD módban:
Legfeljebb kb. 1 700 karakter
A lemezenként tárolható nevek és
címek száma a nevekben és címekben
szereplő karakterek számától függ.
45
Karaktertábla
A felvevőkészüléken végrehajtott
műveletek során a karaktereket
a kijelzőn megjelenő karaktertáblából
lehet kiválasztani.
A karaktertábla a következőképpen
néz ki.
Karakterpaletta az
Hi-MD üzemmódhoz
Megjegyzés
Ha a lemezcímekben „//” jelet is alkalmaz
(például „abc//def”), a csoportfunkció nem
fog működni (MD módban).
Ötutas vezérlőgomb
(NENT, ., >,
VOL +, –)
Léptetőtárcsa
Karakterpaletta az
MD üzemmódhoz
NAVI/
MENU
GROUP
X
x
Címkézés
Betűbeviteli terület
A kurzor villog.
A műsorszámokat, a csoportokat és
a lemezt címkével láthatja el felvétel
vagy lejátszás közben, vagy amikor
a felvevőkészülék áll. Hi-MD módban
az előadók nevét és az albumok címét
is címkézheti. Ha a készülék leállított
állapotában szeretne egy
műsorszámot, előadót vagy albumot
megcímkézni, előbb ki kell választania
az érintett műsorszámot.
Csoport címkézésére akkor van
lehetőség, amikor a készülék
csoporthoz tartozó műsorszámot vesz
föl vagy játszik le, vagy ha a leállított
készüléken kiválasztotta a csoport
egyik műsorszámát.
1
Karaktertábla
Mivel a kijelzőn a karaktertáblának
egyszerre csak egy része látható,
a kezelőszervek segítségével lehet
a kurzort mozgatni és a kívánt
karaktert kijelölni.
46
Lépjen be a menübe, és válassza a
következőket: „Edit” – „Title”.
2
Válassza ki a következők egyikét,
majd nyomja meg a léptetőtárcsát:
Cím
Kijelző
Műsorszám címe
„Track”
Csoport neve
„Group”
A kiválasztott betű megjelenik
a karakterbeviteli területen, majd
a kurzor a következő
karakterpozícióra ugrik.
A kurzor a következő beviteli pozícióban villog.
Előadó neve
„Artist”
(műsorszám esetében)1)
Album neve
„Album”
(műsorszám esetében)1)
Lemez címe
„Disc”
1) Csak
Hi-MD módban használt lemezek
esetében jelenik meg.
A kurzor villogni kezd
a karakterbeviteli területen.
A kurzor villog.
A karakterek bevitelére szolgáló
gombok és azok funkciói
a következők:
Funkciók1)
Műveletek
A kurzor mozga- Ötutas vezérlőgomb
tása a karaktertáfel
blában.
balra
jobbra
le
3
Nyomja az ötutas vezérlőgombot
VOL – irányba.
A kurzor a karakterbeviteli
területről a karaktertáblára ugrik.
A kurzor és a karakter váltakozva jelennek meg.
4
Válasszon ki egy betűt az ötutas
vezérlőgomb segítségével, majd
nyomja meg az NENT gombot
a bevitelhez.
Forgassa a léptetőtárcsát (a kurzort
jobbra vagy balra
mozgatja).
Betű kijelölése
Forgassa
a karakterbeviteli a léptetőtárcsát.
területen.
Betű bevitele.
Nyomja meg
az NENT gombot.
Cím bevitele.
Tartsa lenyomva
az NENT gombot
legalább
2 másodpercig.
Szóköz bevitele.
A GROUP gomb
nyomva tartása
közben nyomja az
ötutas vezérlőgombot
> irányba.
Karakter törlése.
A GROUP gomb
nyomva tartása
közben nyomja az
ötutas vezérlőgombot
. irányba.
folytatás
47
Funkciók1)
Műveletek
A címkézés
törlése.
Tartsa lenyomva
a x gombot legalább
2 másodpercig.
Kurzor mozgatása Nyomja az ötutas
a betűbeviteli
vezérlőgombot
területről
VOL – irányba.
a karaktertáblába.
Kurzor átvitele
Nyomja meg
a karaktertáblából a x gombot.
a betűbeviteli
területre.
Ezzel
Nyomja meg
megjelenítheti
a X gombot.
a „_ (szóköz)”,
„:”, „/”, vagy a „–”
elemeket a beviteli
terület beviteli
pozíciójában.
Váltás nagybetűk Nyomja meg
és kisbetűk között. a X gombot.
1) A
gombok és a kezelőszervek funkciói
megváltoznak, attól függően, hogy a kurzor
a karakterbeviteli területen vagy
a karaktertáblában van-e.
5
Ismételje meg a 4. lépést, és írja be
a címke összes karakterét.
6
Tartsa lenyomva az NENT
gombot legalább 2 másodpercig.
Megjegyzés
Ha a felvétel leáll, vagy továbblép
a következő műsorszámra címkézés közben,
a készülék az adott pontot automatikusan
megjelöli.
48
Címkék megváltoztatása
A „Címkézés” (46. oldal) eljárással
megváltoztathatja a műsorszámok,
albumok, csoportok vagy lemezek
címét és az előadó nevét.
A műsorszám címének, az előadó
nevének vagy az album nevének
újracímkézése:
Játssza le azt a műsorszámot,
amelyiket újra szeretné címkézni, majd
lejátszás közben végezze el a szükséges
módosítást. A leállított készüléken is
megteheti ezt, ha a műsorszámot
előzőleg kijelöli.
Lemez újracímkézése:
A lemezt felvétel vagy lejátszás
közben, vagy a leállított készüléken
egyaránt újracímkézheti.
Megjegyzés
• A készülék képes megjeleníteni a japán
„katakana” írásjeleket, de a címkézéshez
ezeket nem tudja használni.
• A készülék nem tudja átírni a más
eszközzel létrehozott, 200 betűnél
hosszabb lemez- vagy műsorszámcímeket
(kizárólag MD módban).
Műsorszámok vagy
csoportok új csoportba való
sorolása (csoportbeállítás)
Ezzel a funkcióval meglévő
műsorszámokat vagy csoportokat új
csoportba sorolhat be, illetve ezzel
a funkcióval sorolhat be meglévő
csoportokba olyan meglévő
műsorszámokat, amelyek előzőleg
nem tartoztak semmilyen csoporthoz.
Hi-MD lemezen vagy Hi-MD
üzemmódú normál lemezen legfeljebb
255, normál lemezen legfeljebb
99 csoportot hozhat létre.
foglalhatók egy csoportba („Felvett
műsorszámok és csoportok áthelyezése
(áthelyezés)”, 50. oldal).
Lemez
Műsorszám száma
1. csoport
2. csoport
7 8
9 101112
1 2 3 4 5 6
Léptetőtárcsa
NAVI/MENU
Az 1-3. műsorszámokat egy új
csoporthoz rendeli hozzá
Az 1. és 2. csoport besorolása új
csoportba
Lemez
1. csoport
1 2 3
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” – „ :
Set”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg az első műsorszám
sorszámát a kijelzőn, majd nyomja
meg az NENT gombot
a kiválasztáshoz.
Ezzel kiválasztja az új csoport első
műsorszámát. Ha a lemezen
vannak csoportok, csak
a csoportok első műsorszámainak
sorszámai jelennek meg.
3
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg az utolsó műsorszám
sorszámát a kijelzőn, majd nyomja
meg az NENT gombot
a kiválasztáshoz.
Ezzel kiválasztja az új csoport
utolsó műsorszámát. Ezután
a csoport címkézhető. Ha
a lemezen csoportok vannak,
minden csoportból csak az utolsó
műsorszám sorszáma jelenik meg.
4
Csoport címkézése (lásd: „Címek
hozzáadása (cím)” (45. oldal)).
2. csoport
4 5 6
7 8 9 101112
Nem egymást követő műsorszámok
besorolása nem lehetséges (például
a 3., 7. és 8. műsorszám együtt nem
sorolható be új csoportba).
Nem lehetséges új csoportot létrehozni
akkor, ha az első vagy az utolsó
kiválasztott műsorszám egy meglévő
csoport közepén van.
A műsorszámok sorszámait a lemezen
elfoglalt pozíció határozza meg, és
nem a csoporton belül elfoglalt hely.
Megjegyzés
• Ha a lemezen a címekben lévő karakterek
száma meghaladja a megadható
maximumot:
—Ha a lemezt Hi-MD üzemmódban
használja, csoportbeállítást létrehozhat,
de csoportnevet nem tud felvenni a(z)
4. lépésben.
—Ha a lemezt MD üzemmódban
használja, nem tud csoportbeállítást
létrehozni.
• A műsorszámoknak vagy csoportoknak
egymás után kell következniük. Ha
a műsorszámok vagy csoportok nem
egymás után következnek, először egymás
mellé kell helyezni azokat, és csak ezután
x
49
4
Megjegyzés
• A 2. lépésben elsőként olyan műsorszám
adható meg, amely vagy egy meglévő
csoport első eleme, vagy nem tartozik
semmilyen csoporthoz.
• A 3. lépésben ügyeljen arra, hogy az
utolsóként megadott műsorszám
a 2. lépésben kiválasztott műsorszám után
következzen. Utolsóként olyan műsorszám
adható meg, amely vagy egy meglévő
csoport utolsó eleme, vagy nem tartozik
semmilyen csoporthoz.
Csoportbeállítás feloldása
(csoport feloldása)
Válassza ki a megszüntetni kívánt
csoportot, és ellenőrizze annak
tartalmát (lásd: „Csoport
műsorszámainak lejátszása (csoport
lejátszása)” (39. oldal)).
Léptetőtárcsa
NAVI/MENU
Nyomja meg az NENT gombot
a csoport feloldásához.
A kiválasztott csoport
csoportbeállításai megszűnnek.
Felvett műsorszámok és
csoportok áthelyezése
(áthelyezés)
A felvett műsorszámok és csoportok
sorrendje megváltoztatható.
Léptetőtárcsa
NAVI/MENU
x
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
A műsorszámok helyének
megváltoztatása a lemezen
Az áthelyezett műsorszámokat
a készülék automatikusan átszámozza.
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
1
2
3
50
x
Válassza ki a megszüntetni kívánt
csoportot, és ellenőrizze annak
tartalmát (lásd: 39. oldal).
Példa
Helyezze át C műsorszámot (a 3. műsorszám)
a harmadikról a második helyre.
A
B
C
D
B
D
Áthelyezés előtt
Nyomja meg a x gombot.
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” –
„ : Release”.
A kijelzőn felváltva a „Group
Release?” és a „PUSH
YES:ENTER NO:CANCEL”
felirat jelenik meg.
A
C
Áthelyezés után
1
Az áthelyezni kívánt műsorszám
lejátszása közben lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” – „Move”
– „ : Move”.
A kiválasztott műsorszám
sorszáma megjelenik a kijelzőn.
Műsorszám áthelyezése
csoportbeállításokat
tartalmazó lemezen
A műsorszámokat kiveheti
a csoportjukból, vagy áthelyezheti
másik csoportba. Csoporton kívüli
műsorszámot is áthelyezhet már
meglévő csoportba.
Lemez
2
A léptetőtárcsa forgatásával
válassza ki az új sorszámot, amely
villogva megjelenik a kijelzőn.
Mivel a C műsorszámot a „02”
pozícióba kívánja áthelyezni,
forgassa a léptetőtárcsát addig,
amíg a „02” jelzés meg nem jelenik
a kijelzőn.
1. csoport
1 2 3 4
5 6
2. csoport
3. csoport
1 2 3 4
1 2 3
Az 1. csoport 2. műsorszámának
áthelyezése úgy, hogy a 2. csoport
3. műsorszáma legyen
Lemez
3
1. csoport
Nyomja meg az NENT gombot
a művelet végrehajtásához.
A műsorszám a célként megjelölt
műsorszámhelyre kerül át.
1 2 3
1
4 5
2. csoport
3. csoport
1 2 3 4 5
1 2 3
Hajtsa végre az 1. lépést
a „A műsorszámok helyének
megváltoztatása a lemezen”
(50. oldal) részben.
folytatás
51
2
Ha a műsorszámot kiveszi
a csoportból, hagyja ki ezt a lépést.
Ha a műsorszámot másik csoportba
helyezi át, forgassa a léptetőtárcsát
addig, amíg a másik csoport meg
nem jelenik a kijelzőn, majd
nyomja meg az NENT gombot
a továbblépéshez.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
válassza ki az új helyet a lemezen,
majd nyomja meg az NENT
gombot a művelet végrehajtásához.
Példa: A lemez első csoportjának áthelyezése
a második és a harmadik csoport közé.
z
3
Forgassa el a léptetőtárcsát az új
sorszám megjelenéséig, majd
nyomja meg az NENT gombot
a művelet végrehajtásához.
Példa: Műsorszám áthelyezése a második
csoport (GP02) „03” pozíciójára (hármas számú
műsorszám a második csoportban).
Ha a műsorszámnak vagy csoportnak van
címkéje, nyomja az ötutas vezérlőgombot
> irányba, és ennek hatására a műsorszám
vagy a csoport neve megjelenik a kijelzőn.
Ha a vezérlőgombot . irányba nyomja,
ismét a műsorszám, illetve a csoport
sorszáma jelenik meg a kijelzőn.
Megjegyzés
Ha minden műsorszámot eltávolítottak egy
csoportból, a csoport automatikusan
megszűnik, és eltűnik a lemezről.
A csoport helyének
megváltoztatása a lemezen
1
52
Az áthelyezni kívánt csoport
valamelyik műsorszámának
lejátszása közben lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” – „Move” –
„ : Move”.
A kijelző középső sorában jelenik
meg annak a csoportnak
a sorszáma, amelyhez az éppen
lejátszott műsorszám tartozik.
Műsorszámok és a teljes
lemez törlése (törlés)
Törölheti a lemezről a fölöslegessé vált
műsorszámokat, vagy törölheti a lemez
teljes tartalmát is.
Számítógépről átmásolt
műsorszámok törlése
Ha számítógépről átmásolt
műsorszámokat törölt, az átmásolt
műsorszámok hitelesítő jele
a következőképpen alakul:
• Ha a műsorszámokat Hi-MD
üzemmódban másolta át,
a műsorszámok hitelesítő jelét
automatikusan visszaállítja
a rendszer, amikor a lemezt
a felvevőkészülékbe helyezi, és
a készüléket a számítógéphez
csatlakoztatja.
• Ha a műsorszámokat MD
üzemmódban másolta át,
a műsorszámok hitelesítő jelei
elvesznek. Ha nem szeretné
elveszíteni a hitelesítő jeleket, állítsa
vissza a hitelesítést, törlés előtt
visszamásolva a műsorszámokat
a számítógépre.
Megjegyzés
Nem hangadatokat (például szöveges
adatokat vagy képadatokat) Hi-MD
üzemmódban használt lemezekről nem tud
törölni.
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
Műsorszám törlése
Ne felejtse el, hogy ha egy
műsorszámot töröl, az nem
állítható vissza. Legyen
körültekintő a törlendő műsorszám
kiválasztásakor.
1
A törölni kívánt műsorszám
lejátszása közben lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” – „Erase”
– „ : Erase”.
A kijelzőn az „Erase OK?” és
a „PUSH YES:ENTER
NO:CANCEL” felirat jelenik meg.
Ha a kijelölt műsorszámot
a számítógépről másolta lemezre,
a kijelzőn a „TrkFromPC Erase
OK?” felirat is megjelenik.
2
A műsorszám törléséhez nyomja
meg az NENT gombot.
A készülék törli a műsorszámot, és
elkezdi játszani a következőt.
A törölt műsorszám után
valamennyi műsorszám
automatikusan átszámozódik.
Megjegyzés
Ha egy csoport minden műsorszámát
törölték, a csoport automatikusan törlődik
a lemezről.
Műsorszám egy részének törlése
Tegyen műsorszámjeleket a törölni
kívánt rész elejére és végére, majd
törölje a részt (55. oldal).
x
53
Csoport törlése
Törölheti a kijelölt csoportban lévő
műsorszámokat.
Ne felejtse el, hogy ha egy
műsorszámot töröl, az nem
állítható vissza. Törlés előtt
okvetlenül ellenőrizze a csoport
tartalmát.
1
Válassza ki a törölni kívánt
csoportot, és ellenőrizze annak
tartalmát (lásd: 39. oldal).
2
3
Nyomja meg a x gombot.
4
54
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” – „Erase” –
„ : Erase”.
A kijelzőn az „Group Erase OK?”
és a „PUSH YES:ENTER
NO:CANCEL” felirat jelenik meg.
Ha a kiválasztott csoport olyan
műsorszámokat tartalmaz,
amelyeket számítógépről másolt
át, a kijelzőn a „TrkFromPC Erase
OK?” felirat is megjelenik.
A teljes lemez törlése
Gyorsan és egyidejűleg törölheti
a lemezen lévő összes műsorszámot és
egyéb adatokat.
Ne felejtse el, hogy ha egy
műsorszámot töröl, az nem
állítható vissza. Törlés előtt
okvetlenül ellenőrizze a lemez
tartalmát.
Hi-MD lemez, illetve normál, Hi-MD
módban használt lemez esetében
a felvevőkészülékkel csak
a hangadatokat törölheti. Az egyéb
adatokat, például a szöveges adatokat
vagy a képeket a készülékkel nem
törölheti.
1
Játssza le a törölni kívánt lemezt
a tartalom ellenőrzéséhez.
2
3
Nyomja meg a x gombot.
4
Nyomja meg az NENT gombot
a teljes lemez törléséhez.
A „SYSTEM FILE WRITING”
felirat villog a kijelzőn és a készülék
minden műsorszámot töröl.
A törlési művelet végén a kijelzőn
„NO TRACK” felirat jelenik meg
Hi-MD módban, illetve
„BLANKDISC” és „00:00” MD
módban.
A csoport törléséhez nyomja meg
az NENT gombot.
A csoportot a rendszer törölte.
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” – „Erase” –
„AllErase”.
A kijelzőn az „ALL TRACK
Erase OK?” és a „PUSH
YES:ENTER NO:CANCEL”
felirat jelenik meg.
Ha a lemez olyan műsorszámokat
is tartalmaz, amelyeket
számítógépről másolt át, a kijelzőn
a „TrkFromPC Erase OK?” felirat
is megjelenik.
Műsorszám felosztása
(felosztás)
Műsorszámot műsorszámjelek
segítségével oszthat részekre;
a műsorszámjelet követő rész önálló
műsorszámmá válik. A műsorszámok
sorszámai az alábbiak szerint fognak
növekedni:
Megjegyzés
• A számítógépről átmásolt műsorszámokat
nem láthatja el műsorszámjelekkel.
• Nem lehet felosztani olyan műsorszámot,
amelynek a felvétele Hi-MD üzemmódban,
az MD Simple Burner szoftverrel készült.
• A felosztás alkalmazásakor a kedvencek
kijelölése törlődik.
• A műsorszám elején vagy végén nem lehet
felosztást végezni.
• Nem oszthat fel műsorszámot akkor, ha
a felosztás után a lemezen lévő
műsorszámok száma meghaladná
a megengedettet (2 047 műsorszám Hi-MD
módban használt lemez esetében, illetve
254 műsorszám normál lemez esetében).
1
2
3
4
4
5
Műsorszám közvetlen
felosztása
Lemez lejátszása közben vagy
a lejátszás szüneteltetésekor nyomja
meg a felvevőn a T MARK gombot
a megjelölni kívánt ponton.
„MARK ON” felirat jelenik meg
a kijelzőn, és a készülék beilleszti
a műsorszámjelet. A műsorszám
sorszáma eggyel növekszik.
Műsorszám megjelölése felvétel
közben (kivéve a szinkronfelvételt)
Nyomja le a T MARK gombot
a megjelölni kívánt helyen.
Az időjel funkcióval meghatározott
időközönként automatikusan hozhat
létre műsorszámjeleket (kivéve ha
digitális felvételt készít) (33. oldal).
Műsorszámjel
1
2
3
A műsorszámok sorszáma növekszik.
T MARK
55
Műsorszámok összevonása
(összevonás)
Analóg (vonali) bemenetről történő
felvételkor felesleges műsorszámjelek
kerülhetnek felírásra, ahol a felvételi
szint alacsony. A műsorszámjelek
törlésével összevonhatja a jelzés előtti
és utáni műsorszámokat.
A műsorszámok sorszámai az alább
illusztrált módon fognak változni.
2
Keresse meg a műsorszámjelet az
ötutas vezérlőgombot finoman
. irányba nyomva.
Ha például a harmadik
műsorszámjelet kívánja törölni,
keresse meg a harmadik
műsorszám elejét. „00:00” jelenik
meg a kijelzőn.
Néhány másodpercre a „MARK”
felirat jelenik meg a kijelzőn.
3
A jel törléséhez nyomja le
a T MARK gombot.
„MARK OFF” felirat jelenik meg
a kijelzőn. A műsorszámjelet törli
a rendszer és összevonja a két
műsorszámot.
Megjegyzés
• A számítógépről átmásolt műsorszámok
esetében nem lehetséges a műsorszámjelek
törlése.
• Nem lehetséges a műsorszámjelek törlése
olyan műsorszámon, amelynek a felvétele
Hi-MD üzemmódban az MD Simple
Burner szoftverrel készült.
• Különböző felvételi módokban készült
műsorszámokat nem lehet összevonni.
1
2
3
4
Műsorszámjelek törlése
1
2
3
A műsorszámok sorszáma csökken
T MARK
X
1
56
Ötutas vezérlőgomb
(.)
A törölni kívánt jelű műsorszám
lejátszása közben a leállításhoz
nyomja meg a X gombot.
z
Ha két műsorszám összevonásakor törlődik
a műsorszámjel, a második műsorszám címe
és a felvétel ideje azonos lesz az első
műsorszáméval.
Megjegyzés
Ha törli a műsorszámjelet két olyan egymás
utáni műsorszám között, melyek külön
csoportba vannak sorolva, akkor a második
műsorszámot a rendszer átsorolja az első
műsorszám csoportjába. Ezenkívül, ha egy
csoporthoz tartozó műsorszámot egy
csoporton kívüli műsorszámmal von össze
(két egymást követő műsorszám esetén),
a második műsorszám felveszi az első
regisztrációs beállításait.
• A „Disc Mode” menüben beállított
Lemez formázása
(formázás)
Ha a lemezt Hi-MD módban használja,
az eredeti, vásárláskori állapotot
a formázási funkcióval állíthatja vissza.
Ezt a funkciót csak akkor használhatja,
ha a lemez Hi-MD módban van.
Lemez
típusa
A formázás végrehajtása
után
1 GB-os
Hi-MD
lemez
Megjelenik a „NO TRACK”
(Nincs műsorszám) felirat.
Minden adat törlődik, a nem
hangadatok is.
MEGJEGYZÉS: Az átmásolt
műsorszámok hitelesítő jele
helyreállítható, ha
a készüléket a számítógéphez
csatlakoztatja.
60/74/80
perces
normál
lemez
Megjelenik
a „BLANKDISC” (Nincs
műsorszám) felirat.
Minden adat törlődik, a nem
hangadatok is. Ezt követően
a lemezt akár MD, akár
Hi-MD módban újra
felhasználhatja.
MEGJEGYZÉS: Az átmásolt
műsorszámok hitelesítő jele
eggyel csökken.
Megjegyzés
• Formázáskor a lemezen lévő összes adat
(beleértve a nem hangadatokat is) elvész.
Ha úgy gondolja, hogy egy lemezen ilyen
adatok is lehetnek, helyezze a lemezt
a felvevőkészülékbe, kapcsolja
a készüléket a számítógéphez, és
ellenőrizze a lemez tartalmát.
• Ha megformáz egy lemezt, a lemezen lévő
másolt műsorszámok is törlődnek, és az
érintett műsorszámok másolásvédelmi
számlálója eggyel nő. Ha szeretné
megakadályozni, hogy az átmásolt
műsorszámok hitelesítő jele csökkenjen,
állítsa vissza a hitelesítő jelet, a lemez
formázása előtt visszamásolva
a műsorszámokat a számítógépre.
üzemmód lesz érvényes a 60/74/80 perces
normál üres lemezekre, még akkor is, ha
a SonicStage szoftverben más üzemmód
van beállítva, vagy ha más üzemmód jelent
meg a kijelzőn, miután a lemezt
a SonicStage szoftver segítségével
megformázta.
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
x
1
A leállított készüléken lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” –
„Format”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a „YES” feliratot
a kijelzőn, majd nyomja meg az
NENT gombot az
érvényesítéshez.
Amikor a formázás befejeződik,
a „NO TRACK” felirat jelenik
meg a kijelzőn 1 GB-os Hi-MD
lemezt, „BLANKDISC” felirat
normál, Hi-MD üzemmódú lemezt
helyezve a felvevőkészülékbe.
57
Egyéb műveletek
A menüpontok
megjelenítésének
megváltoztatása (menü
üzemmódja)
Választhat, hogy a menüben minden
menüpontot meg szeretne-e jeleníteni
(teljes üzemmód), vagy csak az
alapvető menüpontokat (egyszerű
üzemmód).
A meg nem jeleníthető
menüpontokkal kapcsolatban lásd:
„Menük listája” (25. oldal).
Hallásának védelmében
(AVLS)
Az AVLS (Automatikus hangerő
korlátozó rendszer) funkció alacsonyan
tartja a maximális hangerőt és így védi
fülei épségét.
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
Léptetőtárcsa
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
NAVI/
MENU
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
58
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Option” –
„Menu Mode”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a „Simple” vagy az
„Advanced” feliratot a kijelzőn,
majd nyomja meg az NENT
gombot az érvényesítéshez.
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Option” –
„AVLS”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg az „AVLS On”
feliratot a kijelzőn, majd nyomja
meg az NENT gombot az
érvényesítéshez.
Ha túl magasra próbálja állítani
a hangerőt, megjelenik az „AVLS
NO VOLUME OPERATION”
felirat a kijelzőn. A hangerő
közepes szinten marad.
A hangerőkorlátozás (AVLS)
kikapcsolása
Válassza az „AVLS Off” pontot
a 2. lépésben.
A sípoló hangjelzés
kikapcsolása
A sípoló hangot ki- és bekapcsolhatja.
Léptetőtárcsa
A következő beállításokat lehet
eltárolni:
• Kedvencek
• „Custom1” és „Custom2” beállítások
a hatsávos ekvalizerhez
A beállításokat a következőképpen
ellenőrizheti:
NAVI/
MENU
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
1
2
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Option” –
„Beep”.
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a „Beep Off”
feliratot a kijelzőn, majd nyomja
meg az NENT gombot az
érvényesítéshez.
A sípoló hangjelzés bekapcsolása
Válassza a „Beep On” pontot
a 2. lépésben.
Az egyes lemezek
beállításainak tárolása
(lemezmemória)
A felvevő gyári beállításának
megfelelően képes az egyes
lemezekhez automatikusan különböző
beállításokat tárolni. A felvevő
automatikusan tárolja a lemezre
vonatkozó beállításokat, és előhívja
azokat, valahányszor a lemezt
a készülékbe helyezik.
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
1
Vegye ki a lemezt
a felvevőkészülékből, lépjen be
a menübe és válassza
a következőket: „Option” – „Disc
Mem”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg az „On” feliratot
a kijelzőn, majd nyomja meg az
NENT gombot az érvényesítéshez.
A felvevő beállítása úgy, hogy
a lemezbeállításokat a rendszer ne
tárolja
Válassza az „Off” pontot a 2. lépésben.
A lemezinformációk törlése
1
Helyezze be a lemezt, amelynek
adatait törölni kívánja, és
ellenőrizze a tartalmát.
2
Válassza az „1MemErase” pontot
a 2. lépésben.
A lemezinformációk törlődnek.
z
Ha a „Disc Mem” értéke „On”, „Disc
Memory” jelenik meg a kijelzőn
valahányszor a tárolt beállításoknak
megfelelő lemezt helyez a készülékbe.
59
Megjegyzés
• Maximum 64 lemez beállításait lehet
tárolni. Az ezután eltárolt újabb beállítás
a 64 közül a legritkábban használt helyére
kerül. A tárolható lemezek száma az egyes
lemezeken lévő műsorszámok számától
függ. Minél több műsorszám van egy adott
lemezen, annál kevesebb lemez tárolható.
• Ha olyan lemez információit próbálja
törölni, amelyhez semmi sem lett eltárolva,
akkor néhány másodpercre a „NO DISC
MEMORY” felirat jelenik meg a kijelzőn.
A készülék állása során minimálisra
csökkentheti az akkumulátor
fogyasztását.
Megjegyzés
Ha a gyors üzemmód „Quick On” állásban
van, a készülék bekapcsolva marad akkor is,
ha közben a kijelzőn semmi sem jelenik
meg. Ha az akkumulátor teljesen lemerül,
a felvevő belső tápegysége automatikusan
kikapcsol.
Lemez lejátszási módjának
kiválasztása
(lemezlejátszási mód)
Gyors lejátszásindítás
(gyors üzemmód)
A felvevő gyári beállításának
megfelelően gyorsan indul lejátszáskor
a lejátszógomb megnyomása után.
A beállításokat a következőképpen
ellenőrizheti:
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
Ha a készülékbe 60/74/80 perces
szabványos üres lemezt helyez, ezzel
a funkcióval határozhatja meg, hogy
a lemezt Hi-MD vagy MD módban
kívánja-e használni.
Ha a felvevőkészülék segítségével
készített lemezt más, Hi-MD
üzemmódra nem alkalmas
készülékekben is le szeretné játszani,
a felvételhez a menüben állítsa a „Disc
Mode” beállítást „MD” üzemmódra.
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
1
2
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Option” –
„QuickMode”.
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg az „Quick On”
feliratot a kijelzőn, majd nyomja
meg az NENT gombot az
érvényesítéshez.
Ha hosszú időn át nem használja
a készüléket
Válassza az „Quick Off” pontot a 2.
lépésben.
60
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Option” – „Disc
Mode”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a „Hi-MD” (gyári
beállítás) vagy az „MD” feliratot
a kijelzőn, majd nyomja meg az
NENT gombot az érvényesítéshez.
Megjegyzés
• Még ha „MD” beállítást választotta is
a „Disc Mode” beállításakor, az üzemmód
csak „Hi-MD” lehet 1 GB-os Hi-MD
lemez használatakor.
• A „Disc Mode” menüben beállított
üzemmód lesz érvényes a 60/74/80 perces
normál üres lemezekre, még akkor is, ha
a SonicStage szoftverben más üzemmód
van beállítva, vagy ha más üzemmód jelent
meg a kijelzőn, miután a lemezt
a SonicStage szoftver segítségével
megformázta.
A kijelző működési
irányának megváltoztatása
A léptetőtárcsa óramutató járásával
megegyező elforgatása a kijelzőt lefelé
görgeti. Ez a gyári beállítás. A gyári
beállítás megváltoztatható oly módon,
hogy a léptetőtárcsa a kijelzőt
ellenkező irányba görgesse.
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
A kijelző kontrasztjának
beállítása
(kontrasztbeállítás)
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
Beállíthatja a kijelző kontrasztját.
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
1
A leállított készüléken lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „Option” –
„Contrast”.
2
A léptetőtárcsa elforgatásával
állítsa be a kívánt kontrasztot,
majd nyomja meg az NENT
gombot a beállított érték
érvényesítéséhez.
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Option” – „Jog
Dial”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a „Reverse” feliratot
a kijelzőn, majd nyomja meg az
NENT gombot az
érvényesítéshez.
Visszakapcsolás normál
üzemmódba
Válassza a „Default” pontot
a 2. lépésben.
61
A felvevőkészülék használata számítógéppel
z
A számítógépes kapcsolat
által nyújtott lehetőségek
Ha a felvevőkészüléket
a számítógéppel együtt kívánja
használni, telepítse kell a mellékelt
CD-ROM lemezt. A telepítési
folyamattal kapcsolatos részleteket
ebben a részben találja: „A program
használata”.
A mellékelt szoftverek használata
A részletes magyarázatokat lásd
„A program használata” című
fejezetben vagy a súgóban.
• Hangadatok átvitele a számítógép
és a felvevőkészülék között
A mellékelt SonicStage szoftverrel
lehetővé válik a hangadatok átvitele
a felvevőkészülék és a számítógép
között. Ha Hi-MD módban használt
lemezt helyez a felvevőbe,
a CD-lejátszóról vagy mikrofonról
felvett műsorszámok átmásolhatók
a számítógépre.
• Közvetlen felvétel CD-ről MD-re
A mellékelt MD Simple Burner
szoftver lehetővé teszi, hogy
a számítógép meghajtójába helyezett
CD-ről közvetlenül felvételt
készíthessen a felvevőben elhelyezett
lemezre.
A felvevőbe helyezett lemez
használata háttértárként
A készülékbe helyezett Hi-MD lemez
a Windows Intézőben külső
lemezegységként jelenik meg, és
lehetővé válik, hogy hangadatoktól
eltérő, például szöveg- vagy
képfájlokat tároljon a lemezen.
A részleteket lásd: „Nem hangadatok
tárolása lemezen” (64. oldal).
62
Ha a szoftver segítségével játszik le
hangfájlokat, a hang Hi-MD módban
a számítógép hangszóróiból hallható, míg
MD módban a felvevőhöz csatlakoztatott
fejhallgatóból/fülhallgatóból.
A felvevő csatlakoztatása
a számítógéphez
Ha a mellékelt USB-kábelt
közvetlenül csatlakoztatja a készülék
USB-csatlakozójához, a tápellátás (bus
power) a számítógép USBcsatlakozójából valósul meg. Így
a felvevőkészülék anélkül is
használható, hogy áramot fogyasztana
az akkumulátorból.
Megjegyzés
• Windows 2000 Professional használata
esetén
Mindig válassza le az USB-kábelt, mielőtt
bekapcsolja vagy újraindítja
a számítógépet. Ha az USB-kábel nincs
leválasztva ilyen esetekben, de
a későbbiekben leválasztja, előfordulhat,
hogy a számítógép nem ismeri fel
a felvevőkészüléket, amikor a következő
alkalommal csatlakoztatja az USB-kábelt.
Ha a számítógép nem ismeri fel
a felvevőkészüléket, szüntesse meg az
USB-kábel csatlakoztatását, indítsa újra
a számítógépet, majd csatlakoztassa újra az
USB-kábelt. Az itt leírt probléma
orvosolható a Windows operációs rendszer
legújabb javításait tartalmazó verziójának
telepítésével.
• Windows ME vagy Windows 98SE
használata esetén
Ha a felvevőkészüléket úgy csatlakoztatja
a számítógéphez, hogy
a felvevőkészüléken a lemez lejátszási
üzemmódja a „Hi-MD” lehetőségre van
állítva (gyári beállítás), és ezután behelyez
egy 60/74/80 perces normál lemezt, a lemez
üzemmódja automatikusan Hi-MD
üzemmódra válthat akkor is, ha nem kíván
semmit sem felvenni.
• Windows ME vagy Windows 98SE
használata esetén
Amikor leválasztja az USB-kábelt, az
„Eszköz nem biztonságos eltávolítása”
üzenet jelenik meg a számítógép
képernyőjén. Ez nem jelent problémát.
Csupán kattintson az „OK” gombra, és az
üzenet eltűnik.
3
Ellenőrizze a csatlakozásokat.
Ha a csatlakozások rendben
vannak, a kijelzőn „PC – –MD”
jelenik meg.
Számítógép
Az USB-csatlakozóhoz
USB-kábel
Az USB-kábel vagy a lemez
eltávolításának módja
Ügyeljen arra, hogy a következő leírás
szerint járjon el, amikor
a felvevőkészüléket leválasztja
a számítógépről vagy a lemezt kiveszi
a készülékből. Ellenkező esetben
megsérülhetnek az adatok.
1
Ellenőrizze, hogy nem világít
„REC” felirat a készülék kijelzőjén.
2
Nyomja meg a x gombot
a felvevőn.
„EJECT DISC OK” felirat jelenik
meg a kijelzőn.
A körülményektől függően némi
időt vehet igénybe, amíg a kijelzőn
megjelenik az „EJECT DISC OK”
(A lemez kiadva) felirat.
3
Húzza ki az USB-kábelt
a számítógépből, vagy vegye ki
a lemezt a felvevőből.
Az
USB-kábel csatlakozó
aljzatához
1
Helyezzen egy írható lemezt
a felvevőbe.
2
Csatlakoztassa a berendezéseket
a következők szerint:
1 Csatlakoztassa a mellékelt
USB-kábelt a felvevőhöz és
a számítógéphez.
2 Győződjön meg arról, hogy
a felvevő áll, és a HOLD ki van
oldva.
63
Megjegyzés
• Ha a készüléket számítógéppel
összekapcsolva használja, ajánlott hálózati
adapterről üzemeltetni, vagy teljesen
feltöltött akkumulátort, illetve alkáli
szárazelemeket alkalmazni, mivel így
megelőzheti a tápfeszültség nem várt
megszűnését, az USB-kapcsolat
megszakadását és egyéb, nem várt
eseményeket. Nem garantálhatjuk
a kifogástalan működést, ha hibás kezelés,
átviteli hibák, vagy előre nem látható
események következtében a hangadat
megsérül.
• Ha az USB-kábelt kihúzta a készülékből,
és újra csatlakoztatni kívánja szeretné,
várjon előtte legalább 2 másodpercet!
• Felvételkészítéshez helyezze
a felvevőkészüléket stabil, rezgésmentes
felületre.
• Lejátszás vagy felvétel közben ne
csatlakoztassa a készüléket
a számítógéphez.
• Rendszerhibához vezethet, ha
a számítógép energiatakarékos készenléti
vagy hibernált állapotra vált, miközben
a felvevő csatlakoztatva van.
Csatlakoztatott állapotban ne használja
a számítógép fenti funkcióit.
• A felvevőt és a számítógépet ne
csatlakoztassa USB-elosztón keresztül.
• Nem lehetséges az újratölthető
akkumulátor feltöltése
a felvevőkészülékben, amikor a készülék
táplálása az USB-csatlakozáson keresztül
történik.
• Nem garantáljuk a problémamentes
működést minden olyan számítógépen,
amely kielégíti
a rendszerkövetelményeket.
64
Nem hangadatok tárolása
lemezen
A számítógéphez csatlakozó
készülékbe helyezett Hi-MD lemez
a Windows Explorerben külső
lemezegységként jelenik meg, és
lehetővé válik, hogy nem hangadatokat,
például szövegfájlokat vagy képeket
tároljon a lemezen.
A lemezméretek a következő oldalon
találhatók.
A számítógéphez csatlakozó
felvevőkészülékbe helyezett Hi-MD
lemez a Windows Explorerben külső
lemezegységként jelenik meg, és itt
a készüléket más eszközökhöz
hasonlóan kezelheti.
Megjegyzés
• Amikor a SonicStage program működik,
a felvevőkészüléket a számítógép nem
ismeri fel adattároló eszközként.
• Ha egy lemezt a számítógéppel formáz,
a SonicStage program verziójával tegye.
• Ügyeljen, hogy a fájlkezelő mappát
(a HMDHIFI mappa és a HI-MD.IND
fájl) le ne törölje a Windows Intézőben.
Az egyes lemezek tárolóképessége (a SonicStage verziójú
programmal formázva)
Lemez típusa
Teljes méret
Lemezkezelési
terület1)2)
Szabad terület
60 perces normál 219 MB
lemez
(229 965 824 bájt)
832 KB
(851 968 bájt)
218 MB
(229 113 856 bájt)
74 perces normál 270 MB
lemez
(283 312 128 bájt)
832 KB
(851 968 bájt)
269 MB
(282 460 160 bájt)
80 perces normál 291 MB
lemez
(305 856 512 bájt)
832 KB
(851 968 bájt)
290 MB
(305 004 544 bájt)
Hi-MD lemez
832 KB
(851 968 bájt)
963 MB
(1 010 761 728 bájt)
964 MB
(1 011 613 696 bájt)
1) Ez
a terület a lemezen lévő fájlok kezelésére szolgál.
lemezkezelési terület mérete számítógépe egyéb működési feltételeinek és egyéb
tényezőknek megfelelően változhat. Ennek következtében az aktuális felhasználható
lemezterület kisebb lehet, mint a Windows Explorer által jelzett.
2) A
65
További információ
• Soha ne használja a készüléket olyan
Óvintézkedések
A biztonság érdekében
Ne helyezzen idegen tárgyat a DC IN 3V
aljzatba.
helyen, ahol szélsőséges fénynek,
hőmérsékletnek, nedvességnek vagy
rezgésnek lenne kitéve.
• Amikor a készüléket hálózati adapterről
használja, ne csomagolja be. Előfordulhat,
hogy felmelegedés következtében
a készülék hibásan kezd működni.
Áramforrások
• Használjon hálózati feszültséget, nikkel-
Fejhallgató/fülhallgató
fémhidrid akkumulátort vagy LR6
(AA – ceruzaelem – méretű) elemet.
• Otthoni használat esetén: Használja
a felvevőkészülékhez mellékelt hálózati
adaptert. Ne használjon másfajta hálózati
adaptert, mert ez meghibásodást okozhat!
Közlekedésbiztonság
A dugó polaritása
• Csatlakoztassa a váltóáramú hálózati
adaptert egy könnyen elérhető aljzatba.
Ha valamilyen rendellenességet fedez fel
a váltóáramú hálózati adapterben, azonnal
húzza ki az aljzatból.
• A felvevőkészülék mindaddig nem
kapcsolódik le a váltakozó áramú
hálózatról, amíg az adapter be van
csatlakoztatva van a fali aljzatba, még
akkor sem, ha maga a felvevőkészülék ki
van kapcsolva.
• Ha hosszabb ideig nem használja
a felvevőkészüléket, kapcsolja le az
áramforrásról (hálózati adapter,
szárazelem vagy akkumulátor). A hálózati
adapter fali aljzatból való kihúzásakor
mindig a dugót fogja meg, soha ne
a zsinórt húzza.
Melegedés
Hosszabb ideig tartó használat során
a készülék felmelegedhet. Ez azonban nem
utal rendellenes működésre.
Üzembe helyezés
• Ha a felvevőt nagymértékű elektromos
zavarnak kitett helyen használja, rossz
lehet a felvétel, de akár el is veszhetnek
a felvett adatok. Ha ilyen körülmények
között másol, a másolásvédelmi adatok
elveszhetnek.
66
Ne használja a fejhallgatót/fülhallgatót
vezetés, kerékpározás vagy bármilyen
gépjármű üzemeltetése közben. Közlekedési
balesetet okozhat, és sok helyütt tilos is. Az
is veszélyes lehet, ha séta közben nagy
hangerőn hallgatja a készüléket, különösen
gyalogátkelőhelyeknél. Legyen különösen
körültekintő, vagy ne használja a készüléket
potenciálisan veszélyes helyzetekben.
Halláskárosodás megelőzése
Ne használja magas hangerőn a fejhallgatót/
fülhallgatót. Hallásszakértők szerint
a folyamatos, hangos és hosszan tartó
lejátszás ártalmas. Ha csengeni kezd a füle,
vegye lejjebb a hangerőt, vagy kapcsolja ki
a készüléket.
Legyen tekintettel másokra
Tartsa a hangerőt közepes szinten. Ilyenkor
hallja a kívülről érkező hangokat is, és
másokra is oda tud figyelni.
A távvezérlő
A mellékelt távvezérlő kizárólag ehhez
a felvevőhöz készült. A felvevő nem
használható más készülék számára készült
távvezérlővel.
Töltés
• A töltővel csak a készülékhez mellékelt
vagy azzal azonos típusú akkumulátort
töltse (NH-7WMAA).
• Mindig a mellékelt hálózati adaptert
használja.
• Az akkumulátort +5°C és +35°C közötti
hőmérsékleten töltse.
• A felvevőkészülék a töltés közben
fölmelegedhet, ez azonban nem veszélyes.
• Az akkumulátorok karakterisztikájából
Akkumulátor
fakadóan azok kapacitása az első
használatkor vagy hosszabb,
használatmentes időszakot követően
kisebb lehet a normálisnál. Ilyenkor
többször egymás után töltse fel és süsse ki
az akkumulátorokat. Ezt követően az
akkumulátor normál kapacitása helyreáll.
• Ha az akkumulátor kapacitása a felére
csökken, cserélje ki.
• Ha a felvevőt hosszabb ideig nem
szándékozik használni, távolítsa el belőle
az akkumulátort, és a hálózati adaptert is
húzza ki a fali aljzatból.
Helytelen használat esetén az
akkumulátorban lévő folyadék szivárogni
kezdhet, vagy az akkumulátor
szétrobbanhat. Az ilyen balesetek
elkerülése érdekében tartsa be az alábbi
óvintézkedéseket:
• Az akkumulátor + és – sarkait megfelelően
helyezze el.
• Ha hosszabb időn át nem használja
a készüléket, vegye ki belőle az elemet
vagy akkumulátort.
• Elemszivárgás esetén vigyázva és alaposan
törölje ki az elemfolyadékot az elemtartó
rekeszből, mielőtt új elemeket helyezne
be.
MiniDisc
• Szállításkor vagy tároláskor tartsa
a MiniDiscet a tartójában.
• Ne feszítse szét a zárat.
• Soha ne helyezze a tartót olyan helyre, ahol
szélsőséges fénynek, hőmérsékletnek,
nedvességnek vagy rezgésnek lenne kitéve.
• A mellékelt lemezcímkét csak a lemezen
kijelölt helyre ragassza. Ne helyezze
a lemez egyéb felületére.
Tisztítás
• A készülék burkolatát tisztítsa vízzel vagy
semleges tisztítószer-oldattal kissé
benedvesített, puha ruhával. Ne
használjon semmiféle dörzskendőt,
súrolószert vagy oldószert, például
alkoholt vagy benzint, mivel ezek
károsíthatják a burkolatot.
• A lemez tartódobozáról a szennyeződést
száraz ruhával törölje le.
• A lencsére rakódott por működési zavart
okozhat. A lemez behelyezése vagy
kivétele után mindig csukja le a lemeztartó
fedelét.
• A legjobb hangminőség érdekében törölje
meg a fejhallgató/fülhallgató és
a távvezérlő dugóit száraz ruhával.
A szennyezett dugók a hang eltorzulását
és szakaszosságát okozhatják.
Mechanikus zaj
A felvevőkészülék működése során
mechanikus zajt ad ki, ezt a készülék
energiatakarékossági rendszere okozza és
nem jelent problémát.
Felvételeket tartalmazó lemez
írásvédelme
A lemezek írásvédelméhez csúsztassa el
a lemez oldalán lévő fület nyitott állapotba.
Ebben az állásban a lemezre nem lehet
felvételt készíteni. Ha ismét felvételt akar
készíteni, csúsztassa vissza a fület, hogy az
látható legyen.
Fül
A felvett anyag védve van.
A lemez hátoldala
A felvett anyag nincs védve.
67
Ha bármilyen kérdése vagy problémája van
felvevőkészülékével kapcsolatban, kérjük,
forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz. (Ha a probléma
bekövetkeztekor volt lemez
a felvevőkészülékben, javasoljuk, hogy
hagyja benne a lemezt, amikor a Sony
kereskedőt felkeresi, hogy könnyebben
kideríthető legyen a probléma oka.)
Műszaki adatok
Hanglejátszó rendszer
MiniDisc digitális hangrendszer
Lézerdióda tulajdonságai
Anyaga: GaAlAs
Hullámhossz: λ = 790 nm
Sugárzás időtartama: folyamatos
Lézer kimeneti teljesítménye: kisebb,
mint 44,6 µW
(Ez a teljesítmény a 7 mm-es nyílású optikai
felszedő lencse felületétől 200 mm-re mért
értéket jelöli.)
Felvételi és lejátszási idő
(A részletekhez lásd: 85. oldal)
HMD1G használatával (1 GB-os lemez)
Maximum 34 óra Hi-LP sztereó
üzemmódban
MDW-80 használatával Hi-MD
üzemmódban:
Maximum 10 óra 10 perc Hi-LP sztereó
üzemmódban
MDW-80 használatával MD üzemmódban:
Maximum 160 perc monó rendszerben
Maximum 320 perc LP4 sztereóban
Fordulatszám
Percenként 350–3 000 (CLV)
Hibajavítás
Hi-MD:
LDC (Long Distance Code)/BIS (Burst
Indicator Subcode)
MD:
ACIRC (Advanced Cross Interleave
Reed Solomon Code)
Mintavételezési frekvencia
44,1 kHz
Mintavételezésifrekvencia-átalakító
Bemenet: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Kódolás
Hi-MD:
Lineáris PCM (44,1 kHz/16 bit) — PCM
ATRAC3plus (Adaptive TRansform
Acoustic Coding 3 plus)
MD:
ATRAC
ATRAC3 — LP2/LP4
Modulációs rendszer
Hi-MD:
1-7RLL (Run Length Limited)/PRML
(Partial Response Maximum Likelihood)
MD:
EFM (Eight to Fourteen Modulation)
Frekvencia-jelleggörbe
20-tól 20 000 Hz-ig ± 3 dB
68
Bemenetek
Mikrofon: sztereó mini jack
(minimális bemeneti szint 0,13 mV)
LINE IN (OPT)1):
sztereó mini jack az analóg bemenetekhez
(minimális bemeneti szint 49 mV)
optikai (digitális) mini jack az optikai
(digitális) bemenethez
Kimenetek
i2): sztereó mini jack (távvezérlő csatlakozó)
Maximális kimenőjel (egyenfeszültség)
Fejhallgató:
3 mW + 3 mW (16 Ω) (európai típusok)
5 mW + 5 mW (16 Ω) (egyéb típusok)
Energiaszükséglet
Sony váltakozó áramú hálózati adapter
a DC IN 3V aljzathoz csatlakoztatva:
120 V váltakozó feszültség, 60 Hz (USA,
Kanada, Mexikó és Tajvan)
240 V váltakozó feszültség, 50 Hz
(Ausztrália)
220 V váltakozó feszültség, 50 Hz
(Kínában és Argentínában használatos
típusok)
100–240 V váltakozó feszültség, 50/60 Hz
(Egyéb modellek)
A felvevőkészülék:
Nikkel-fémhidrid akkumulátor,
NH-7WMAA 1,2V 700 mAh (MIN)
Ni-MH
LR6 (AA – ceruzaelem – méretű) alkáli
elem
Hálózati adapter: 3V egyenfeszültség
A tervezés és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát
fenntartjuk.
Külön beszerezhető tartozékok
Optikai kábel
POC-151HG, POC-152HG, POC-MZ1,
POC-MZ2, POC-15B, POC-15AB, POCDA12SP
Vonalkábel (line kábel)
RK-G129, RK-G136
Sztereó mikrofonok
ECM-MS907, ECM-MS957
MDR sorozatú sztereó fejhallgatók/
fülhallgatók*
SRS sorozatú aktív hangszórók
MDW-sorozatú írható MiniDiscek
Írható Hi-MD lemez
HMD1G
Előfordulhat, hogy a márkakereskedőnél
nincs meg a fent felsorolt tartozékok egyike
Kérjük, kérdezze meg a kereskedőt az
országában rendelkezésre álló tartozékokról.
∗ Ha külön beszerezhető fejhallgatót
használ, csak mini sztereó csatlakozóval
ellátott fejhallgatót/fülhallgatót
vásároljon. Mikrodugóval ellátott fejvagy fülhallgató nem használható.
Üzemi hőmérséklet
+5°C ~+35°C
Az akkumulátor üzemideje2)
Lásd: „Az akkumulátorok élettartama”
(16. oldal)
Méretek
Kb. 81,0 × 29,2 × 78,9 mm (sz/m/h)
(a kiálló alkatrészek és kezelőszervek nélkül)
Tömeg
Kb. 103 g (csak a felvevőkészülék)
Kb. 122 g (az akkumulátorral együtt)
1)A
LINE IN (OPT) aljzat digitális (optikai)
kábel és vonalszintű jeleket hordozó
analóg csatlakozókábel csatlakoztatására
egyaránt alkalmas.
2)A JEITA előírásainak megfelelően mérve.
Szabadalmak az USA-ban és más
országokban a Dolby Laboratories
licencével.
69
Hibakeresés és magyarázatok
Hibakeresés
Ha a használat során probléma merül fel, kövesse az alábbi lépéseket mielőtt
a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz fordulna. Ha a kijelzőn bármilyen üzenet
megjelenik, célszerű azt lejegyezni.
1
2
Ellenőrizze, hogy a hibajelenség szerepel-e a „Hibakeresés” (70. oldal) részben.
Ellenőrizze az „Üzenetek” (79. oldal) című részt is.
Ha az 1. lépést követően sem oldódik meg a probléma, forduljon a legközelebbi
Sony márkakereskedőhöz.
Töltés
Hiba
Ok/Megoldás
Az akkumulátor nem • Az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve, vagy a hálózati
kezdi meg a töltést.
adapter nincs megfelelően csatlakoztatva.
Az akkumulátort nem , A megfelelő módon helyezze be az akkumulátort, illetve
lehet teljesen
csatlakoztassa a hálózati adaptert.
• Az akkumulátorok karakterisztikájából fakadóan azok
feltölteni.
kapacitása az első használatkor vagy hosszabb, használatmentes
időszakot követően kisebb lehet a normálisnál.
, Ilyenkor többször egymás után töltse fel és süsse ki az
akkumlátort. Ezt követően az akkumulátor normál
kapacitása helyreáll.
• Az akkumulátor lemerült (a kijelző üres).
, Töltse fel az akkumulátort. A x • CANCEL/CHG gomb
megnyomása után mintegy egy percig tart, amíg megjelenik
valami a kijelzőn, illetve míg a töltés megkezdődik. Ha
a töltés nem kezdődik meg egy perc után sem, húzza ki
a hálózati adaptert a készülékből, majd csatlakoztassa újra,
és nyomja meg a x • CANCEL/CHG gombot.
• A környezeti hőmérséklet túl magas, vagy túl alacsony
(„CHARGE 5°C–35°C 41F–95F” jelenik meg a kijelzőn).
, Az akkumulátorok töltését +5°C és +35°C közötti
hőmérsékleten végezze.
Az akkumulátor
• A gyors üzemmód „Quick On” állásban van.
lemerült, pedig
, Ha a gyors üzemmód „Quick On” állásban van, a készülék
a készüléket egy ideje
használaton kívül is folyamatosan bekapcsolva marad, ami
nem is használta.
hamar lemeríti az akkumulátort (60. oldal). Ha az
akkumulátor nem volt teljesen feltöltve, egy idő után
lemerülhet. Ha ez előfordul, töltse fel újra az akkumulátort
(14. oldal).
Még ha teljesen fel is • Az akkumulátor valószínűleg élettartama végéhez közeledik.
van töltve az
, Cserélje ki az akkumulátort egy újra.
akkumulátor, az
üzemidő a normálisnak
csak kb. fele.
A felvevő töltés
közben felmelegszik.
70
• A jelenség normális, nem jelent veszélyt.
Felvétel alatt
Hiba
A „NotENOUGH
POWER TO REC”
jelenik meg, és az
1 GB-os Hi-MD
lemezre nem lehet
felvételt készíteni.
Ok/Megoldás
• 1 GB-os Hi-MD lemezre nem lehet felvételt készíteni, még
akkor sem, ha az akkumulátorjelzés elegendő teljesítményt
mutat, miközben a felvevőkészülék le van állítva vagy lejátszik.
Ez amiatt a mechanizmus miatt van, amely letiltja a felvételt,
amikor a meglevő akkumulátorteljesítmény a felvevőkészülék
becslése szerint nem elégséges az 1 GB-os Hi-MD lemez
felvételéhez szükséges magas teljesítményfelvétel miatt.
, Csatlakoztassa a hálózati adaptert a felvevőkészülékhez,
vagy helyezzen be teljesen feltöltött újratölthető
akkumulátort vagy új alkáli szárazelemet.
• Ez egy rendszerkorlát. A „2.0MB” a tartalék domain
kapacitása.
Még ha a szabad
terület így jelenik is
meg: „2.0MB”,
a felvételre
felhasználható
hátralévő idő így:
„–0:00:00”, és nem
készíthető felvétel.
A felvevő minden
• A csoportfelvétel („ :REC”) a következő állásban van „
:
felvételkor új csoportot REC On”. (A műsorszámokat nem lehet felülírni.)
hoz létre.
, A csoportfelvétel beállítását módosítsa a következőre
„ :REC Off” (35. oldal).
A műsorszám első
• Ha még a lemezszimbólum forgása alatt elkezdi a felvételt,
néhány másodperce
az első műsorszám első néhány másodperce le fog maradni
lemarad a felvételről.
a felvételről.
, Várja meg, amíg a lemezszimbólum forgása leáll.
Nem sikerül a felvétel. • Lehet, hogy a hangforrások nincsenek megfelelően csatlakoztatva.
, Szedje szét a kábelezést, majd csatlakoztassa ismét
a hangforrásokat (18., 31. oldal).
• Nem érkezik digitális jel a hordozható CD-lejátszóról.
, Hordozható CD-lejátszóról történő digitális felvétel során
használjon hálózati adaptert, és kapcsolja ki a CD-lejátszó
ugrásgátló (például ESP) funkcióját (21. oldal).
• Az analóg felvételt osztóval ellátott csatlakozókábellel végezte.
, Használjon osztó nélküli kábelt.
• A felvételi szint túl alacsony (kézi szintszabályzás esetében).
, Állítsa szünetre a felvevőkészüléket és állítsa be a felvételi
szintet (32. oldal).
• A felvevő a számítógéphez csatlakozik.
, Válassza le a felvevőt a számítógépről felvétel közben.
• A készüléket leválasztották az áramforrásról, vagy áramszünet
volt felvétel közben.
, A lemezre nem került rá a felvétel. Ismételje meg a felvételt.
• Gyári műsoros lemez van a felvevőben.
, Cserélje ki a lemezt írható lemezre.
• Ha a lemezen a fennmaradó idő 48 másodperc vagy kevesebb,
előfordulhat, hogy nem lehet felvételt készíteni (A „DISC
FULL” (A lemez megtelt) felirat jelenik meg a kijelzőn).
, Cserélje ki a lemezt.
71
Hiba
Ok/Megoldás
Sztereó hang hallatszik • A jelenség normális. Digitális felvétel esetén a fejhallgatóban/
a fejhallgatóban/
fülhallgatóban hallható hang sztereó, akkor is, ha a felvett
fülhallgatóban, holott
hang monó volt.
a felvétel monó volt.
Egy-egy pillanatra zaj • Az LP4 sztereó üzemmódban használt speciális digitális
hangtömörítési technológia miatt bizonyos hangforrásokkal
jelentkezik felvétel
kivételes esetekben pillanatnyi zaj hallható.
közben.
, A felvételt készítse SP vagy LP2 üzemmódban.
A fedél nem nyílik ki • A fedél nem nyílik ki, amíg az „SYSTEM FILE WRITING”
a felvétel végén.
felirat el nem tűnik a kijelzőről.
„TRACK FULL”
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák. Ha 254 műsorszám
jelzés jelenik meg jóval (normál lemez esetén), illetve 2 047 (Hi-MDmódban használt
azelőtt, hogy a lemez
lemez esetén) kerül egy lemezre, megjelenik a „TRACK
felvételi időkapacitását FULL” jel, függetlenül a felhasznált időtől. 254 illetve 2 047
elérte volna, és nem
műsorszámnál több nem vehető fel egy lemezre.
lehet felvételt
, A felvétel folytatásához töröljön le olyan műsorszámokat,
készíteni.
amelyekre nincs szüksége.
A hátralévő felvételi
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák (csak MD módban).
idő még sok rövid
A 12 másodpercnél (SP sztereó), 24 másodpercnél (LP2
műsorszám törlése
sztereó ill. monó), illetve 48 másodpercnél (LP4 sztereó)
után sem növekszik.
rövidebb műsorszámokat a rendszer nem veszi figyelembe,
ezért ezek törlése nem vezet a felvételre felhasználható idő
növekedéséhez.
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák (csak MD módban).
A felvett idő és
Normál esetben a felvétel rögzítése körülbelül 2 másodperces
a lemezen hátralévő
(SP sztereó üzemmódban), 4 másodperces (LP2 sztereó, vagy
idő összege nem
monó üzemmódban) vagy 8 másodperces (LP4 sztereó
egyenlő a lemez
üzemmódban) egységekben történik. Amikor a felvételt
maximális felvételi
idejével (60, 74, vagy 80 leállítja, a felvevőkészülék akkor is kitölti a 2, 4 vagy
8 másodpercet, ha a tényleges felvétel rövidebb.
perc).
Hasonlóképpen, ha a leállítás után újból elindítja a felvételt,
a felvevőkészülék a következő felvétel elé automatikusan
beilleszt egy 2, 4 vagy 8 másodperces üres helyet. (Ily módon
elkerülhető az előző műsorszám új felvétel kezdésekor való
véletlen letörlése). Emiatt valahányszor leállítja a felvételt,
a tényleges felvételi idő a potenciális felvételi időhöz
viszonyítva maximum 6, 12 vagy 24 másodperccel csökkenni fog.
A „TRACK FULL”
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák. Az ismételt
jelzés még azelőtt
felvételek és törlések adattöredezettséget okozhatnak. Jóllehet
megjelenik, mielőtt
a töredezett adatok is olvashatók, valamennyi adattöredék
a lemez elérte volna
külön műsorszámnak számít. Ebben az esetben elképzelhető,
a maximális
hogy a műsorszámok száma elérte a 254 (normál lemez
műsorszámesetén), illetve a 2 047 (Hi-MD módban használt lemez esetén)
mennyiséget vagy
határt, és nem készíthető további felvétel.
felvételi időt.
, A felvétel folytatásához töröljön le olyan műsorszámokat,
amelyekre nincs szüksége.
72
Lejátszás
Hiba
Ok/Megoldás
A készülék a lemezt • Az ismétlő lejátszás van kiválasztva.
nem megfelelően
, Lépjen be a lejátszási alüzemmódba, és váltson vissza normál
játssza le.
lejátszásra (41. oldal).
• Megváltozott a lejátszási üzemmód.
, A normál lejátszáshoz való visszatéréshez lépjen be a Lejátszási
főüzemmódba vagy a Lejátszási alüzemmódba (41. oldal).
A felvevő nem
a lemez első
műsorszámától
kezdi a lejátszást.
• A lemez lejátszása azelőtt fejeződött be, hogy az utolsó
műsorszámhoz ért volna.
, Nyomja meg az ötutas vezérlőgombot (NENT)
a felvevőkészüléken, vagy nyomja meg a NX gombot
a távvezérlőn legalább két másodpercig a lejátszás elindításához.
A lejátszás ugrál.
• A felvevőkészüléket olyan helyre tette, ahol az folyamatos
rázkódásnak van kitéve.
, Tegye a felvevőkészüléket stabil helyre.
• Egy nagyon rövid műsorszám miatt ugrik a hang.
, Ne készítsen túlságosan rövid műsorszámokat.
A hangban túl sok • A televízióból vagy más eszközből származó mágnesesség zavarja
a zavar.
a készülék működését.
, Vigye el a készüléket az erős mágnesesség forrásától.
A felvétel
• A műsorszámot analóg módban vette fel (digitális felvételnél
hangereje alacsony. a felvételi szint automatikusan azonos lesz a forrás szintjével).
Esetleg osztóval ellátott csatlakozókábelt használt.
, Használjon osztó nélküli csatlakozókábelt.
• A felvételi szint túl alacsony volt.
, Állítsa kézileg magasabbra a felvételi szintet felvétel közben
(32. oldal).
A hangerőt nem
lehet fokozni.
• AVLS védelem be van kapcsolva.
, AVLS beállítások feloldása (58. oldal).
Nem jön hang a fej- • A fej- vagy fülhallgató csatlakozása nem elég szoros.
vagy fülhallgatóból. , Csatlakoztassa határozott mozdulattal a fej- vagy fülhallgató
dugóját a távvezérlőhöz. Csatlakoztassa a távvezérlő dugóját
határozott mozdulattal az i aljzatba.
• A csatlakozó szennyezett.
, Tisztítsa meg a dugót.
A lemezt nem lehet • A másik készülék nem támogatja a Hi-MD üzemmódot.
másik készüléken
, A Hi-MD üzemmódban használt lemezek csak a Hi-MD
üzemmódot támogató készülékeken játszhatók le.
lejátszani
73
Hiba
Ok/Megoldás
Az ötutas
• Megnyomta a GROUP gombot, mielőtt még . vagy >
kezelőgomb
irányba nyomta volna az ötutas vezérlőgombot.
megnyomásával
, A felvevő normál üzemre vált, ha 5 másodpercig nem hajt
. vagy >
végre semmilyen műveletet.
irányba a felvevő a
következő vagy az
előző csoportra
ugrik (vagy
jónéhány
műsorszámot ugrik
előre vagy hátra).
Előfordulhat, hogy • Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák. Az adatok
a keresési
töredezettsége hangkimaradást okozhat a keresés során, mivel
műveletek során
a műsorszámok lejátszása a normál lejátszásnál gyorsabban
a szerkesztett
történik.
műsorszámoknál
hangkimaradás
vehető észre.
A jobb csatornában • A jobb csatornában nincs hang, ha a kazettás magnóhoz vagy az
nincs hang kazettás erősítőhöz monó kábellel csatlakozik.
magnóról felvett
, Ellenőrizze, hogy sztereó kábelt használ-e. Ha a csatlakoztatott
műsorszám
berendezés monó, a sztereó kábel használatakor sem lesz hang
esetében, vagy egy
a jobb csatornában.
műsorszám
erősítőn keresztüli
meghallgatásakor,
illetve erősítőből,
vagy kazettás
magnóból jövő
hang hallgatásakor.
Szerkesztés
Hiba
Ok/Megoldás
A „NotENOUGH • 1 GB-os Hi-MD lemezt nem lehet szerkeszteni, még akkor sem, ha
POWER TO
az akkumulátorjelzés elegendő teljesítményt mutat, miközben
EDIT” jelenik
a felvevőkészülék le van állítva vagy lejátszik. Ez amiatt
meg, és az 1 GB-os a mechanizmus miatt van, amely letiltja a szerkesztési
Hi-MD lemezre
műveleteket, amikor a meglevő akkumulátorteljesítmény a
nem lehet felvételt
felvevőkészülék becslése szerint nem elégséges az 1 GB-os Hi-MD
készíteni.
lemez szerkesztéséhez szükséges magas teljesítményfelvétel miatt.
, Csatlakoztassa a hálózati adaptert a felvevőkészülékhez, vagy
helyezzen be teljesen feltöltött újratölthető akkumulátort vagy
új alkáli szárazelemet.
A fedél nem nyílik • A készüléket felvétel vagy szerkesztés közben lekapcsolták az
fel.
áramforrásról vagy lemerült az akkumulátor.
, Csatlakoztassa ismét az áramforrásokat vagy cserélje
a lemerült elemet újra.
74
Hiba
Ok/Megoldás
Nem lehet
szerkeszteni.
• A készüléket leválasztották az áramforrásról, vagy áramkimaradás
volt szerkesztés közben.
, Az előzőleg végrehajtott szerkesztési művelet eredménye nem
jelent meg a lemezen. Hajtsa végre ismét a szerkesztési
műveletet.
Csak hangadat
törölhető.
• A Törlés funkció kizárólag a hangadatokat törli.
, Ellenőrizze a lemez tartalmát a felvevőhöz csatlakoztatott
számítógéppel. Ha a teljes tartalom törölhető, alkalmazza
a formázás funkciót (57. oldal).
A műsorszámok
nem vonhatók
össze.
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák. Ha a műsorszámok
töredezettek, és mindegyikük rövid*, előfordulhat, hogy nem lehet
őket összevonni.
* Előfordulhat, hogy az alábbi hosszúságú műsorszámokat nem lehet
összevonni.
Hi-MD üzemmód
Lineáris PCM sztereó: 9 másodperc vagy kevesebb
Hi-SP sztereó: 8 másodperc vagy kevesebb
Hi-LP sztereó: 32 másodperc vagy kevesebb
MD üzemmód
SP sztereó: 12 másodperc vagy kevesebb
LP2 sztereó/monó: 24 másodperc vagy kevesebb
LP4 sztereó: 48 másodperc vagy kevesebb
• Nem vonhat össze különböző felvételi üzemmódban felvett
műsorszámokat, például sztereóban felvett műsorszámot monó
rendszerben felvett műsorszámmal, és nem vonhat össze digitális
csatlakozással felvett műsorszámot analóg csatlakozással felvett
műsorszámmal.
A lemez nem
szerkeszthető más
berendezésen.
• A berendezés nem támogatja az MDLP és a Hi-MD üzemmódot.
, Szerkesszen az MDLP vagy a Hi-MD üzemmódot támogató
berendezésen.
Csoport funkció használata
Hiba
Ok/Megoldás
A csoport funkció
nem működik.
• Csoportbeállítások nélküli lemeznél próbálta elérni a csoportokra
vonatkozó menüt.
, Helyezzen be egy olyan lemezt, amelyen vannak
csoportbeállítások.
Egy műsorszámot
nem lehet új
csoportba
rögzíteni. Nem
lehet új csoportot
létrehozni.
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák (csak MD
üzemmódban). A csoportinformáció olyan helyre lett rögzítve,
ahol a lemez neve is tárolásra kerül. A lemez nevét és
a műsorszámok címeit a készülék egy helyen tárolja a lemezen,
amely terület maximálisan kb. 1 700 karakter befogadására képes.
Ha a teljes mennyiség ezt meghaladja, nem lehet új csoportot
létrehozni, még ha a csoport mód be is van kapcsolva. Ilyenkor
csoportbeállítást sem lehet végezni.
75
A felvevőkészülék számítógéphez csatlakozik
Hiba
Ok/Megoldás
A felvevőt
a számítógép nem
látja.
• Az USB-kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.
, Stabilan csatlakoztassa az USB-kábelt a felvevőhöz és
a számítógéphez.
• USB-elosztót használ.
, Csatlakoztassa az átviteli USB-kábelt közvetlenül
a számítógép USB-portjához.
• A hálózati kommunikáció meghiúsult.
, Húzza ki a mellékelt USB-kábelt, várjon legalább
2 másodpercig, majd csatlakoztassa újra. Ha
a felvevőkészüléket ekkor sem ismeri fel a számítógép,
válassza le az átviteli USB-kábelt, indítsa újra a számítógépet,
majd csatlakoztassa újra az átviteli USB-kábelt.
Bár a számítógép • USB-elosztót használ.
felismeri a felvevőt, , Csatlakoztassa az átviteli USB-kábelt közvetlenül
a rendszer nem
a számítógép USB-portjához.
üzemel
• A felvevő rázkódásnak van kitéve.
megfelelően.
, Tegye a felvevőt rázkódásmentes helyre.
A felvevőt nem
• A SonicStage vagy a MD Simple Burner szoftver aktív.
lehet háttértárként , Zárja be a SonicStage vagy a MD Simple Burner szoftvert.
alkalmazni.
• Normál lemez van a felvevőben.
, Helyezzen a készülékbe Hi-MD üzemmódban használt lemezt.
Csak Hi-MD üzemmódban használt lemezt lehet háttértároló
adathordozóként alkalmazni.
Egy másolt
Ez a számítógép és a felvevő számítási módja közötti eltérésből
műsorszám
fakad.
lejátszási ideje
a számítógépben
eltér a felvevő által
mutatott időtől.
Nem lehet
átmásolni
műsorszámokat
a lemezeken
fennmaradó
felvételi idő
kitöltésére.
• A minimális felvételi idő egy lemezen alapesetben körülbelül
2 másodperc (SP sztereó üzemmódban), 4 másodperc
(LP2 sztereó, vagy monó üzemmódban) vagy 8 másodperc
(LP4 sztereó üzemmódban) lehet. Ha egy műsorszámot másol át
a számítógépről, a felvevőnek minimálisan 2 (vagy 4 ill. 8)
másodperc üres helyre van szüksége még akkor is, ha a műsorszám
ennél rövidebb. Emellett a felvevő 2 (vagy 4 ill. 8) másodperc
szünetet is beilleszt az egyes műsorszámok közé másolás közben.
A fentiek miatt az egyes műsorszámok felvételekor a felvevő
további 6 (12 ill. 24) másodpercnyi helyet használ fel a lemezen.
Ez a maximális felvételi időt műsorszámonként 6 (12 ill. 24)
másodperccel csökkenti másoláskor (csak MD módban).
A számítógép által • A különbség abból adódik, hogy a számítógép kettes
kijelzett
számrendszerben számolja ki a méretet, míg a lemezen és más
lemezméret nem
cserélhető adathordozón tízes számrendszerben számolva tüntetik
azonos a lemezre
azt fel. A lemezméretekkel kapcsolatban további tudnivalókat itt
írt mérettel.
talál: 65. oldal.
76
Hiba
Ok/Megoldás
Nem üzemeltetheti • Nem üzemeltetheti a felvevőkészüléket, ha az számítógéphez van
a felvevőkészüléket csatlakoztatva.
(„PC – –MD”
felirat jelenik meg).
A fedél nem nyílik • Akkor fordulhat elő, ha a mellékelt USB-kábelt számítógépes
adatvitel, felvétel vagy szerkesztés közben húzta ki, és az
fel.
akkumulátor nincs benne a lejátszóban vagy lemerült.
, Csatlakoztassa újra a mellékelt USB-kábelt, vagy helyezzen be
egy teljesen feltöltött akkumulátort a lejátszóba, és nyomja
meg a x gombot.
Egyéb
Hiba
Ok/Megoldás
Bizonyos
menüpontok nem
jelennek meg.
• A „Menu Mode” paraméter állapota „Simple”.
, Állítsa a „Menu Mode” lehetőséget „Advanced” állapotba az
összes menüpont megjelenítéséhez.
A készülék nem,
vagy nem
megfelelően
működik.
• Az akkumulátor nincs feltöltve.
, Töltse fel az akkumulátort.
• A hangerő túl alacsony.
, Növelje a hangerőt.
• Nincs lemez a készülékben.
, Helyezzen a készülékbe egy műsorszámokat tartalmazó lemezt.
• A „HOLD” funkció be van kapcsolva („HOLD” jelenik meg
a képernyőn, amikor a vezérlőgombok egyikét megnyomja
a készüléken).
, A felvevőn kapcsolja ki a „HOLD” funkciót a „HOLD”
kapcsoló nyíllal ellentétes irányba csúsztatásával (12., 15. oldal).
• A fedél nincs megfelelően becsukva.
, Zárja le a fedelet kattanásig. A fedél kinyitásához húzza el az
OPEN reteszt.
• Nedvesség csapódott le a készülék belsejében.
, Vegye ki a lemezt a készülékből, és tartsa a készüléket meleg
helyen néhány órán keresztül, amíg a nedvesség el nem párolog.
• A hálózati adapter nem csatlakozik megfelelően.
, Csatlakoztassa a hálózati adaptert stabilan a felvevőn lévő
DC IN 3V aljzathoz.
• Az akkumulátor vagy a szárazelem gyenge (a „LOW BATTERY”
villog, vagy semmi nem jelenik meg a kijelzőn).
, Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki a szárazelemet újra,
vagy használja a tartozék hálózati adaptert.
• A lemez sérült, vagy nem tartalmaz megfelelő felvételi vagy
szerkesztési adatot.
, Helyezze be a lemezt újra. Ismételje meg a felvételt a lemezre. Ha
most is megjelenik a hibaüzenet, cserélje ki a lemezt másikra.
• A rendszerben belső hiba van.
• A működés során a készüléket mechanikai ütés érte, túlságosan
feltöltődött statikusan, illetve villámlás, stb. következtében
túlfeszültség érte.
, Kezdje újra a működtetést az alábbiak szerint:
1 Válassza le a tápáramforrásokat és az USB-kábelt.
2 Pihentesse a készüléket körülbelül 30 másodpercig.
3 Csatlakoztassa az áramforrást.
77
Hiba
Ok/Megoldás
A kijelzőn
• A felvevőt lecsatlakoztatták az áramforrásról.
rendellenes dolgok
, Hagyja a felvevőt pihenni egy ideig, vagy kapcsolja le majd
látszanak.
vissza, majd nyomja meg bármelyik vezérlő gombot.
Hálózati adapter
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák. A felvevőkészülék
használata esetén
a leállítása után 3 perccel kikapcsol, hogy ki tudja számítani az
a felvevő kijelzője
akkumulátor feltöltési idejét.
a készülék leállítása
után is egy ideig
halványan világít.
A 60/74/80 perces
• Ha üres 60/74/80 perces normál lemezt használ a készülékben,
normál lemezek
a „Disc Mode” menüben beállított üzemmód lesz érvényes.
üzemmódja
, A „Disc Mode” menüben állíthatja be a kívánt üzemmódot.
különbözik
a formázást követő
üzemmódtól, vagy
a SonicStage
szoftverben
kiválasztott
üzemmódtól.
78
Üzenetek
Ha a következő üzenetek villogni kezdenek a kijelzőn, ellenőrizze az alábbi táblázatot.
Üzenet
Jelentés/megoldás
AVLS NO
VOLUME
OPERATION
• Az AVLS funkció „AVLS On” állásban van, ezért a hangerő nem
fokozható.
, Állítsa az AVLS funkciót „AVLS Off” helyzetbe (58. oldal).
BLANKDISC
• Üres lemezt helyezett be.
BUSY WAIT A • A felvevőkészülék a lemezen lévő adatokat olvassa.
MOMENT
• Akkor próbálta működtetni a felvevőkészüléket, amikor az éppen
a felvett adatot olvasta.
, Várjon, amíg az üzenet eltűnik (ritka esetekben ez néhány percig
is eltarthat).
CANNOT EDIT • „ : Set”, „ : Release”, „Move”, vagy „Erase” lehetőséget
választott ki felvétel közben.
• Az első műsorszám elejéről próbált műsorszámjelet törölni.
• A műsorszámjelzést olyan műsorszámok összevonásához próbálta
törölni, amelyeket a készülék nem tud összevonni (például egy
sztereó és egy monó rendszerben felvett műsorszám).
• Műsorszámjelet próbált felülírni.
• Olyan címet próbált módosítani, amely a felvevőkészülék által nem
szerkeszthető karaktereket tartalmaz.
, A cím nem szerkeszthető, ha a cím a felvevőkészülék által nem
szerkeszthető karaktereket tartalmaz.
CANNOT
OPERATE
• A szinkronfelvétel során megpróbálta megnyomni a X vagy
a T MARK gombot.
CANNOT
RECORD OR
PLAY
• Nincs a lemezen lejátszható hangfájl.
• A hangfájlok vagy a lemezkezelő fájlok megsérültek.
, Törölje a teljes lemezt (54. oldal) vagy formázza újra (57. oldal).
CANNOT SET
• Időjelbeállítást próbált végrehajtani szinkronfelvétel közben.
• A „RECVolume” lehetőséget választotta, de a felvevő nincs felvételszüneteltetés állapotban.
, A „RECVolume” lehetőséget a felvevő felvétel-szüneteltetés
állapotában állítsa be.
• Felvétel közben a következő beállításokat kísérelte meg:
— Lemezmemória
— Lejátszás üzemmód
— Felvétel üzemmód
— Felvételi szint
— „ :REC” kiválasztása a menüben
5°C–35°C
41F–95F
CHARGE
• Az akkumulátort olyan helyen próbálta tölteni, ahol a hőmérséklet
az üzemi hőmérséklettartományon kívül esik.
, Az akkumulátorok töltését +5°C és +35°C közötti
hőmérsékleten végezze.
Charging
• Az akkumulátor töltése folyamatban van.
DATA SAVE
• A felvevőkészülék adatot ír a rendszerfájlba, például felvett adatot,
vagy adatszerkesztés folyik.
, Várjon, amíg az üzenet el nem tűnik a kijelzőről.
79
Üzenet
Jelentés/megoldás
DC IN TOO
HIGH
• Az áramforrás feszültsége túl magas (nem a tartozék hálózati
adaptert vagy az ajánlott gépkocsiakkumulátor-vezetéket használja).
, Használja a tartozék hálózati adaptert vagy azajánlott
gépkocsiakkumulátor-vezetéket.
DISC FULL
• Ha a lemezen a fennmaradó idő 48 másodperc vagy kevesebb,
előfordulhat, hogy nem lehet felvételt készíteni.
, Cserélje ki a lemezt.
D-L READY
• MD Simple Burner készen áll audio CD felvételére egyszerű
üzemmódban. (Lapozza fel a következő részt: „A program
EJECT DISC
OK
• A felvevőkészülék befejezte a kommunikációt a számítógéppel, és
most már biztonságosan kiveheti a lemezt a felvevőkészülékből,
illetve leválaszthatja az átviteli USB-kábelt.
End
• A felvevő lejátszás közben a lemez végére ért, vagy megnyomta
a > gombot.
ERROR
• A rendszerben belső hiba lépett föl.
, Ismételje meg a műveletet az 1 - 3. lépés végrehajtásával
(77. oldal).
ERROR XX
• A rendszerben belső hiba lépett föl.
, Kezdje újra a működtetést az 1-3 lépés végrehajtásával
(77. oldal). Ha az üzenet ismét megjelenik, kérjük, forduljon
a legközelebbi Sony kereskedőhöz.
FORMAT
ERROR DISC
• A behelyezett lemez formátumát a felvevő nem támogatja.
• A behelyezett lemezt számítógépben formázták.
, Helyezzen be normál MD lemezt vagy Hi-MD üzemmódban
használt lemezt.
, Amikor számítógépben formázza a lemezt, ügyeljen, hogy
a program SonicStage verzióját használja e célra. verziójával
tegye.
GROUP FULL
• Megpróbálta létrehozni a 256. csoportot Hi-MD üzemmódban
használt lemezen, vagy a 100. csoportot normál lemezen.
, Csak 255 csoportot hozhat létre Hi-MD üzemmódban használt
lemezen, illetve 99 csoportot normál lemezen. A csoportok
számát tartsa 255 illetve 99 alatt.
HOLD
• A felvevőkészülék le van zárva.
, A felvevőkészülék feloldásához csúsztassa el a HOLD gombot
a nyíllal ellentétes irányba (15. oldal).
IN MENU
• A felvevőkészüléken történő menüválasztás közben megnyomott
egy gombot a távvezérlőn.
LOW
BATTERY
• Gyenge az akkumulátor.
, Töltse fel az akkumulátort, vagy cserélje ki a szárazelemet
(14. oldal).
MEMORY
OVER
• Felvételt próbált készíteni egy állandó rázkódásnak kitett
felvevőkészülékkel.
, Tegye a készüléket stabil helyre, és indítsa újra a felvételt.
NAVI
• Megnyomott egy gombot a távvezérlőn, miközben a lejátszási
főüzemmódot választotta ki a felvevőn.
használata”.)
80
Üzenet
Jelentés/megoldás
NO BATTERY
• Szárazelemet próbált tölteni.
, Helyezzen a készülékbe akkumulátort, és kezdje újra a töltést.
NO
BOOKMARK
TRACK
• Kedvencek lejátszását választotta anélkül, hogy megadott volna
kedvenceket.
, Jelölje ki a kedvenceket (41. oldal).
NO DIGITAL
COPY
• Olyan lemezről próbált másolatot készíteni, amelyet a Serial Copy
Management System (Soros másolásvédelmi rendszer) véd. Nem
készíthet másolatokat olyan digitálisan csatlakoztatott forrásról,
amely maga is digitális csatlakoztatással lett felvéve.
, Használjon analóg csatlakoztatást (31. oldal).
NO DISC
• Úgy próbált felvételt vagy lejátszást végezni, hogy nem volt lemez
a készülékben.
, Helyezzen be egy lemezt.
NO DISC
MEMORY
• Olyan lemez memóriáját próbálta törölni, amelynek nincsenek
lemezmemória beállításai (59. oldal).
NO GROUP
• Fel akarta szabadítani a csoportbeállításokat egy olyan lemez
esetében, amelyen nincsenek csoportok.
, Helyezzen be egy olyan lemezt, amelyen vannak
csoportbeállítások.
• „ : Erase” lehetőséget választott ki olyan lemeznél, amelynek
nincsenek csoportbeállításai.
, Nem törölhetők csoportok olyan lemezről, amelyen nincsenek
csoportok.
NO INPUT
SIGNAL
• A készülék nem ismeri fel a digitális bemeneti jelet.
, Bizonyosodjon meg róla, hogy a forrás megfelelően van
csatlakoztatva (18. oldal).
NO NAME
• „Artist” lehetőséget próbált kiválasztani lejátszási főüzemmódként
olyan lemeznél, amelyen nem szerepelnek az előadók nevei.
• „by Artist” lehetőséget próbált kiválasztani a keresés funkció
használata során egy olyan lemeznél, amelyen nem szerepelnek az
előadók nevei.
NON
GROUPED
TRACK
•A„
: Move” vagy „
: Erase” lehetőséget választotta, vagy
megpróbált felcímkézni egy csoportot a készülék leállított
állapotában, vagy olyan műsorszám lejátszása közben, amely nem
tartozik csoporthoz.
, Válasszon ki egy olyan műsorszámot, amely a szerkeszteni kívánt
csoporton belül van, majd hajtsa végre újra a szerkesztési
műveletet.
NotENOUGH
POWER TO
EDIT
• A tartalom szerkesztését próbálta elvégezni egy 1 GB-os Hi-MD
lemezen, miközben nem volt elegendő akkumulátorteljesítmény
a szerkesztéshez (74. oldal).
, Csatlakoztassa a hálózati adaptert a felvevőkészülékhez, vagy
helyezzen be teljesen feltöltött újratölthető akkumulátort vagy új
alkáli szárazelemet.
81
Üzenet
Jelentés/megoldás
NotENOUGH
POWER TO
REC
• Felvételt próbált készíteni egy 1 GB-os Hi-MD lemezre, miközben
nem volt elegendő akkumulátorteljesítmény a felvételhez (71. oldal).
, Csatlakoztassa a hálózati adaptert a felvevőkészülékhez, vagy
helyezzen be teljesen feltöltött újratölthető akkumulátort vagy új
alkáli szárazelemet.
NO TITLE
• „Album” lehetőséget próbált kiválasztani lejátszási főüzemmódként
olyan lemeznél, amelyen nem szerepelnek az albumok címei.
• „by Album” lehetőséget próbált kiválasztani a keresés funkció
használata során egy olyan lemeznél, amelyen nem szerepelnek az
albumok címei.
NO TRACK
• Olyan lemezt próbált lejátszani, amelyen nincsenek felvett
műsorszámok.
, Helyezzen a készülékbe egy műsorszámokat tartalmazó lemezt.
NO TRACK IS
SELECTED
•A„
: Move” vagy „
: Erase” lehetőséget választotta, vagy
megpróbált felcímkézni egy csoportot anélkül, hogy előzőleg
kiválasztott volna egy műsorszámot.
, A kívánt műsorszám kiválasztása után ismételje meg
a szerkesztési műveletet.
P/B ONLY DISC • Gyári műsoros lemezre próbált felvenni, vagy ilyen lemezt próbált
szerkeszteni (a P/B lejátszást jelent).
, Helyezzen be egy írható lemezt.
PC – –MD
• A felvevő a számítógéphez csatlakozik.
PROTECTED
DISC
• Olyan lemezre próbált felvenni, vagy olyan lemezt próbált
szerkeszteni, amelyen a fül írásvédett helyzetben van.
, Csúsztassa vissza a fület (67. oldal).
PUSH STOP
BUTTON
• Megpróbálta kinyitni a fedelet a OPEN kapcsoló elhúzásával,
miközben a készülék a számítógéphez kapcsolt USB-kábelen
keresztül lemezadatokat mentett.
, A művelet csak azután hajtható végre, miután megnyomta
a x gombot, és a „SYSTEM FILE WRITING” eltűnt
a kijelzőről.
READ ERROR • A felvevő nem tudja megfelelően olvasni a lemez tartalmát.
, Helyezze be a lemezt újra.
82
REC ERROR
• A felvétel nem megfelelően történt.
, Helyezze a felvevőt olyan helyre, amely stabil és nem rázkódik,
majd ismételje meg a felvételt.
• A lemez szennyezett (olajfilm vagy ujjlenyomat került rá) vagy
összekarcolódott, vagy nem szabványos lemez.
, Próbálja meg a felvételt másik lemezzel.
SYSTEM FILE
WRITING
• A felvevőkészülék információt (műsorszám kezdet- és
végpozíciókat) ment a memóriából a lemezre.
, Várjon, amíg a folyamat befejeződik. Ne tegye ki a lejátszót
fizikai sérülésnek, és ne zavarja meg az áramellátást.
TEMP OVER
REC STOP
• A készülék felmelegedett.
, Hagyja, hogy a készülék lehűljön.
Üzenet
Jelentés/megoldás
TITLE FULL
• 200 karakternél többel próbált címkézni egy adott műsorszámot,
csoportot vagy lemezt.
• 55 000 (Hi-MD üzemmódban) vagy 1 700 (MD üzemmódban)
karakternél többet próbált felhasználni a lemezen lévő címekhez.
TOC DATA
ERROR
• A felvevő nem tudja megfelelően olvasni a lemez tartalmát.
, Helyezzen be egy másik lemezt.
, Ha nem probléma az egész lemezt törölni, tegye meg (54. oldal).
TRACK FULL
• Több, mint 2 047 műsorszámot próbált rögzíteni a lemezen Hi-MD
üzemmódban, illetve 254 műsorszámot MD üzemmódban.
, Töröljön olyan műsorrészeket, amelyekre nincsen szüksége
(53. oldal).
TrkFromPC NO • Számítógépről másolt műsorszámokat próbált egyesíteni vagy
EDIT
feldarabolni.
, Nem egyesíthet és nem oszthat fel másolt műsorszámokat.
• Olyan műsorszámokat próbált egyesíteni vagy feldarabolni,
amelyeket Hi-MD üzemmódban vett fel az MD Simple Burner
szoftverrel.
, Nem lehet felosztani vagy egyesíteni olyan műsorszámokat,
amelyeket a Hi-MD üzemmódban vett fel az MD Simple Burner
szoftverrel.
TrkFromPC NO • Védett, számítógépről másolt műsorszámra próbált felvételt
REC
készíteni.
• Egy olyan műsorszámra próbált felvételt készíteni, amelyet Hi-MD
üzemmódban vett fel az MD Simple Burner szoftverrel.
, Nem vehet fel új anyagot védett műsorszámra vagy olyan
műsorszámra, amelyet Hi-MD üzemmódban vett fel az MD
Simple Burner szoftverrel.
83
Néhány magyarázat
A Hi-MD
A „Hi-MD” egy új MiniDisc formátum.
Az új ATRAC3plus hangtömörítési eljárást alkalmazó Hi-MD olyan új felvételi formátum,
amely a közönséges MD formátumnál hosszabb felvételi időt tesz lehetővé. A Hi-MD lemezek
nem hangadatok, például szöveges fájlok vagy képek számítógépes adattároló
adathordozójaként is alkalmazhatók.
A Hi-MD formátumra vonatkozó további részleteket lásd „Mire használható a Hi-MD
Walkman” című szórólapon.
Az ATRAC3plus
Az ATRAC3plus az ATRAC3 továbbfejlesztett változata.
Az ATRAC3 formátummal összehasonlítva (a felvevő LP2 és LP4 üzemmódjában), amely
a CD-hez képest tízszeres tömörítést alkalmaz, az ATRAC3plus (a felvevő Hi-SP és Hi-LP
üzemmódjában) magasabb tömörítési arányt ér el (a CD-hez képest 20-szoros tömörítés)
hangminőség-veszteség nélkül.
„Hi-MD mód” és „MD mód”
A felvevőkészüléknek kétféle üzemmódja van: „Hi-MD mód” és „MD mód”, amelyeket
automatikusan választ ki a behelyezett lemez fajtájától függően. Ha üres lemezt tesz
a készülékbe, megválaszthatja, hogy milyen módban kíván felvételeket készíteni (a Hi-MD
lemezek kivételével, amelyek csak a Hi-MD módot támogatják). Üres lemez használatakor
a „Disc Mode” beállításhoz válassza ki a „Hi-MD” vagy az „MD” értéket.
Lineáris PCM
A lineáris PCM rendszer digitális, tömörítés nélküli hangkódoló rendszer. Ha ebben az
üzemmódban készít felvételeket, kiváló, CD minőségű hangot kap.
A „no sound” – nincs hang jelentése
A „No sound” – nincs hang – olyan állapotot jelent a felvevő számára, amikor a bemeneti szint
kb. 4,8 mV analóg jel esetén, és kevesebb, mint –89 dB optikai (digitális) bemenet esetén
(0 dB-nek tekintve a teljes kivezérlést (a maximális felvehető szintet a MiniDisc számára)).
A „rendszerfájl” rövid ismertetése
A rendszerfájl egy olyan hely a lemezen, ahol olyan adatok vannak tárolva, amelyek nem
a hangfájlok részei – ilyenek például a műsorszámok sorszámai.
A MiniDisc lemezt könyvhöz hasonlítva a rendszerfájl a tárgymutatónak vagy
a tartalomjegyzéknek felel meg.
A felvevőkészülék minden alkalommal újraírja a rendszerfájlt, amikor műsorszámjelet vesz fel,
töröl vagy ad a többihez, vagy áthelyez műsorszámokat. (Amikor a felvevőkészülék újraírja
a rendszerfájlt, a kijelzőn a „SYSTEM FILE WRITING” (A rendszerfájl írása zajlik) felirat
látható.) Amikor a felvevőkészülék lemezinformációkat ír a lemezre, ne mozgassa vagy rázza
a készüléket, és ne szüntesse meg a tápellátást, mert az felvételi hibákat vagy a lemeztartalom
elvesztését okozhatja.
84
Az egyes lemezek felvételi idői
A lemez Hi-MD üzemmódban történő használata
Felvételi idő1)
Felvételi üzemmód
a felvevőkészüléken
Felvételi
Codec/
üzemmód
Tömörítési
a felvevőké- arány
szüléken
1 GB Hi-MD
lemez
80 perces
normál
lemez
74 perces
normál
lemez
60 perces
normál
lemez
26 perc
21 perc
PCM
Lineáris
1 óra 34 perc 28 perc
PCM/1,4 Mb/s
Hi-SP
ATRAC3plus 7 óra 55 perc 2 óra 20 perc 2 óra
/256 kb/s
10 perc
1 óra 45 perc
Hi-LP
ATRAC3plus 34 óra
/64 kb/s
7 óra 40 perc
9 óra
25 perc
Felvételi idő1)2)
Számítógépről átmásolva
Codec/Adatátviteli
sebesség
10 óra
10 perc
1 GB Hi-MD
lemez
80 perces
normál
lemez
74 perces
normál
lemez
60 perces
normál
lemez
26 perc
21 perc
Lineáris PCM/1,4 Mb/s
1 óra 34 perc 28 perc
ATRAC3plus/256 kb/s
7 óra 55 perc 2 óra 20 perc 2 óra
10 perc
1 óra 45 perc
ATRAC3plus/64 kb/s
34 óra
10 óra
10 perc
9 óra
25 perc
7 óra 40 perc
ATRAC3plus/ 48 kb/s
45 óra
13 óra
30 perc
12 óra
30 perc
10 óra
10 perc
ATRAC3/132 kb/s
16 óra
30 perc
4 óra 50 perc 4 óra
30 perc
3 óra 40 perc
ATRAC3/105 kb/s
20 óra
50 perc
6 óra 10 perc 5 óra
40 perc
4 óra 40 perc
ATRAC3/66 kb/s
32 óra
50 perc
9 óra 50 perc 9 óra
7 óra 20 perc
1) Hozzávetőleges
2) 5
idő
perces műsorszámok átvitelekor
85
A lemez MD üzemmódban történő használata
Felvételi idő1)
Felvételi üzemmód
a felvevőkészüléken
Felvételi
üzemmód
a felvevőkészüléken
Codec/
Adatátviteli
sebesség
SP
ATRAC/292 kb/s 80 perc
74 perc
60 perc
LP2
ATRAC3/
132 kb/s
2 óra 28 perc
2 óra
80 perces
normál lemez
2 óra 40 perc
LP4
ATRAC3/66 kb/s 5 óra 20 perc
4 óra 56 perc
4 óra
MONO (monó)
Mono rendszerű 2 óra 40 perc
2 óra 28 perc
2 óra
Felvételi idő1)2)
Számítógépről átmásolva
Codec/Adatátviteli sebesség
80 perces
normál lemez
74 perces
60 perces
normál lemez normál lemez
ATRAC(stereo)/292 kb/s
80 perc
74 perc
60 perc
ATRAC3/132, 105 kb/s
2 óra 40 perc
2 óra 28 perc
2 óra
ATRAC3/66 kb/s
5 óra 20 perc
4 óra 56 perc
4 óra
1) Hozzávetőleges
idő
2) 5 perces műsorszámok átvitelekor
86
74 perces
60 perces
normál lemez normál lemez
Megjegyzések a digitális felvétellel kapcsolatban
A felvevőkészülék a Serial Copy Management System-et (Soros másoláskezelő rendszer)
alkalmazza, amellyel első generációs digitális másolatok készíthetők gyári műsoros szoftverről.
Házilag felvett MiniDiscről csak az analóg (line out) csatlakozók használatával tud felvételt
készíteni.
Gyári felvétel, például műsoros CD-k vagy MD-k.
Mikrofon, lemezjátszó, rádió stb.
(analóg kimeneti aljzattal).
Analóg felvétel
Digitális felvétel
Házi felvételt tartalmazó lemez
Házi felvételt Nincs
tartalmazó
digitális
lemez
felvétel
Írható lemez
Digitális felvétel
Írható lemez
Nincs
digitális
felvétel
Írható lemez
A számítógépről átmásolt műsorszámok szerkesztésének korlátai
A készüléket úgy tervezték, hogy a szerkesztési funkciók (például műsorszámjelek
hozzáadása, műsorszámjelek törlése) nem használhatók azoknál a műsorszámoknál,
amelyeket számítógépről másoltak át. Ez azért van így, hogy elkerülhető legyen az
átmásolt műsorszámok hitelesítő jelének elvesztése. Ezeket a műsorszámokat
a számítógépre átmásolás után szerkesztheti.
DSP TYPE-S rendszer az ATRAC/ATRAC3 számára
A készülék támogatja a DSP TYPE-S rendszert, amely a legmagasabb minőségű, digitális
jelprocesszorral (DSP) felszerelt Sony MiniDisc készülékekre vonatkozó specifikáció.
A specifikációnak megfelelő készülékek az MDLP módban felvett műsorszámokat is
kiváló minőségben játsszák vissza. Ezek a készülékek továbbra is támogatják a DSP
TYPE-R rendszert, de a normál sztereó módban (SP) is jobb minőségű felvételeket
készítenek és jobb minőségű lejátszást nyújtanak.
A hang ugrálásának kiküszöbölése (G-PROTECTION)
A G-PROTECTION funkció kifejlesztésének célja a jelenlegi lejátszóknál rázkódásra
kevésbé érzékeny készülékek létrehozása volt.
87
A digitális (optikai) és analóg (vonal) bemenetek közti különbség
A készülék bemeneti csatlakozója digitális és analóg bemeneti csatlakozóként
egyaránt működik. Csatlakoztassa a felvevőkészüléket CD-lejátszóhoz vagy
kazettás magnóhoz digitális (optikai) vagy analóg (vonal) bemenettel. A felvételhez
lásd „Azonnali felvételkészítés” (18. oldal) a digitális (optikai) bemeneten történő
felvételhez és „Felvétel készítése TV-ről vagy rádióról (analóg felvétel)” (31. oldal)
az analóg (vonal) bemeneten történő felvételhez.
Különbség
Digitális (optikai) bemenet
Analóg (vonal) bemenet
CsatlakozDigitális (optikai) kimeneti
tatható forrás csatlakozóval ellátott készülékek
(CD-lejátszó, DVD-játszó stb.)
Analóg (vonal) kimeneti
csatlakozóval ellátott készülékek
(kazettás magnó, rádió,
lemezjátszó stb.)
Használható Optikai kábel (optikai vagy optikai
kábel
mini dugóval) (18. oldal)
Vonalkábel (2 phono dugóval
vagy sztereó mini dugóval)
(31. oldal)
A forrásból
érkező jel
Digitális
Analóg
A felvevőkészüléknek küldött jel
akkor is analóg, ha digitális forrás
(például CD-lejátszó) csatlakozik
a készülékhez.
Műsorszámjelek1)
Automatikusan jelöli (másolja)
• a forráséval megegyező pozícióban
(ha a hangforrás CD vagy MD).
• 2 másodpercnél hosszabb üres rész
(84. oldal) vagy halk rész után (ha
a hangforrás nem CD vagy MD).
• ha a készülék szüneteltetés
üzemmódban van (legalább
3 másodperces csend
szinkronfelvételnél).
Automatikusan jelöli
• 2 másodpercnél hosszabb üres
rész (84. oldal) vagy halk rész
után.
• ha a felvevőkészüléket
a felvétel során szünetre
kapcsolják.
Felvett
hangszint
A forráséval megegyező.
Manuálisan is beállítható (Digitális
felvételiszint-beállítás) („A felvételi
szint kézi beállítása”, 32. oldal).
Automatikusan beállított.
Manuálisan is beállítható
(„A felvételi szint kézi
beállítása”, 32. oldal).
1) A
felvétel után törölheti a szükségtelen jeleket. („Műsorszámok összevonása (összevonás)”,
56. oldal).
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy a műsorszámjelet a készülék hibásan másolja:
• egyes digitális (optikai) bemenetet használó CD-lejátszókról vagy CD-táras lejátszókról
történő felvétel esetén.
• digitális (optikai) bemenet használata esetén, ha a forrás véletlen sorrendű vagy programozott
lejátszási üzemmódban van. Ilyen esetben játssza le a forrást normál lejátszási üzemmódban.
• digitálisan sugárzott hang (például digitális TV) digitális (optikai) bemeneten keresztüli
felvétele esetén.
88
89
Mire használható az MD Simple Burner
és a SonicStage
Mire használható az MD Simple Burner?
Az MD Simple Burner lehetővé teszi műsorszámok felvételét a számítógép
meghajtójában lévő audio CD-ről MD Walkman készülékre anélkül, hogy azokat
előzőleg a számítógépre kellene másolni.
MD Walkman
Audio CD
Mire használható a SonicStage?
A SonicStage lehetővé teszi hanganyag importálását a számítógépre különböző
műsorforrásokból, így például audio CD-ről vagy az Internetről, majd ezt
a számítógépen tárolt hanganyagot át lehet másolni MD-re.
Audio CD
MD Walkman
Importálás
Internet
90
Mp3, illetve wav
formátumú zenefájlok
Átvitel
Az MD Walkman alapvető használatának folyamatábrája
SonicStage
MD Simple Burner
A szükséges rendszerkörnyezet biztosítása (92. oldal)
A szoftver telepítése a számítógépre (93. oldal)
Hanganyag importálása
a számítógépre (99. oldal)
Műsorszámok felvétele
a számítógép meghajtójában
lévő audio CD-ről (95. oldal)
MD Walkman
csatlakoztatása a
számítógéphez (lásd „A
felvevőkészülék kezelése”)
A program használata
MD Walkman
csatlakoztatása
a számítógéphez (lásd „A
felvevőkészülék kezelése”)
Hanganyag másolása
a számítógépről (101. oldal)
MD lejátszása
91
Telepítés
A szükséges rendszerkörnyezet biztosítása
Rendszerkövetelmények
Az MD Walkman számára készült SonicStage/MD Simple Burner szoftver
használatához a következő rendszerkövetelményeket kell teljesíteni:
Számítógép
IBM PC/AT vagy azzal kompatibilis
• CPU: Pentium II 400 MHz vagy ennél gyorsabb
(Pentium III 450 MHz vagy ennél gyorsabb javasolt.)
• Hely a merevlemezen: 200 MB vagy több (1,5 GB vagy annál
több javasolt) (A helyigény a használt Windows verziójától és
a merevlemezen tárolt zeneszámok mennyiségétől függően
változó.)
• RAM: 64 MB vagy több (128 MB vagy annál több javasolt)
Egyebek
• CD-meghajtó (WDM alapú digitális lejátszásra alkalmas)
• Hangkártya
• USB port (USB támogatás (korábbi USB 1.1))
Operációs
rendszer
Gyárilag telepítve:
Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media
Center Edition/Windows XP Professional/Windows XP Home
Edition/Windows 2000 Professional/Windows Millennium
Edition/Windows 98 Second Edition
Kijelző
High Color (16 bites) vagy annál jobb, 800 × 600 képpontos felbontás
vagy annál jobb (1024 × 768 képpont vagy annál jobb javasolt)
Egyebek
• Internet-hozzáférés: webes regisztrációhoz, EMD szolgáltatások
és CDDB funkciók használatához
• Windows Media Player (7.0 vagy későbbi verzió) telepítése
a WMA-fájlok lejátszásához
A szoftver nem működik a következő környezetekben:
• A fentiektől eltérő operációs rendszerek
• Házilag barkácsolt személyi számítógépek vagy operációs rendszerek
• A gyártó által eredetileg telepített operációs rendszer frissítésével létrejövő környezet
• Multi-boot környezet
• Több képernyős környezet
• Macintosh
Megjegyzés
• Nem garantáljuk, hogy a szoftver a rendszerkövetelményeknek megfelelő összes
számítógépen zavartalanul fut.
• A Windows XP és Windows 2000 Professional NTFS formátuma csak a normál (gyári)
beállításokkal használható.
• Nem garantáljuk, hogy a rendszer készenléti, alvó vagy hibernációs üzemmódjai minden
számítógépen zavartalanul működnek.
• Azok a felhasználók, akik Windows 2000 Professional operációs rendszert használnak,
a szoftver használata előtt telepítsék a Service Pack 3, vagy egy későbbi javítócsomagot.
92
A szoftver telepítése a számítógépre
Mielőtt telepítené a szoftvert
• Bizonyosodjon meg róla, hogy bezárta víruskereső szoftverét, mivel az ilyen
szoftverek általában jelentős rendszererőforrást kötnek le.
• Az MD Walkman elem használatakor ügyeljen rá, hogy a szoftvert a tartozékként
rendelkezésre álló CD-lemezről telepítse.
— Ha az OpenMG Jukebox, a SonicStage vagy a Net MD Simple Burner szoftvert
már korábban telepítette, a rendszer a korábbi szoftvert felül fogja írni. Az új
változat a régi változat funkcióin felül újabb lehetőségekkel is rendelkezik.
— Ha a SonicStage Premium vagy a SonicStage Simple Burner elemet már
telepítette, a korábbi változat az újjal együtt marad meg a rendszeren.
— A korábbi változat által felvett zenei adatokat továbbra is használni tudja majd,
még a SonicStage telepítését követően is. Elővigyázatosságból azonban
javasoljuk, készítsen biztonsági mentést zenefájljairól. Az adatok biztonsági
mentéséhez lásd: [Backing Up My Library] – [Backing Up Data to a Disk],
SonicStage Help.
• Amennyiben az MD Walkman készülék USB-kábellel csatlakozik
a számítógéphez, a szoftver telepítése előtt szüntesse meg az USB-kábel
csatlakozását.
1
Kapcsolja be számítógépét, és indítsa el a Windows programot.
2
Helyezze be a kapott CD-ROM-ot számítógépe CD-meghajtójába.
A telepítőprogram automatikusan elindul, és megjelenik a telepítőablak.
Régiótól függően megjelenhet az ország kiválasztására szolgáló ablak. Ebben az
esetben kövesse a megjelenő utasításokat.
folytatás
93
3
Kattintson az [Install SonicStage and MD Simple Burner] gombra, majd
kövesse a megjelenő utasításokat.
Kattintson az „[Install SonicStage and MD
Simple Burner]” gombra.
Gondosan olvassa el az útmutatást.
Régiótól függően az [Install SonicStage and MD Simple Burner] gomb
kivételével a gombok eltérhetnek a bal oldali ábrán láthatóaktól.
A telepítés a rendszerkörnyezettől függően 20 és 30 perc közötti ideig tarthat.
Miután a telepítés véget ért, indítsa újra számítógépét.
Sikeresen lezajlott a telepítés?
Ha a telepítés során problémák merültek fel, lásd: „Hibakeresés” (112. oldal).
94
Az MD Simple Burner használata
Az MD Simple Burner használata előtt
Az MD Simple Burner lehetővé teszi, hogy a számítógépe CD-meghajtójába
helyezett CD-ről műsorszámokat vehessen át az MD Walkman készülékre.
Kétféleképpen készíthet felvételt audio
CD-ről.
• Egyszerű üzemmód (96. oldal)
Az MD Walkman készüléket kezelve fölveheti
egy teljes CD anyagát vagy akár csak az első
műsorszámot anélkül, hogy az MD Simple
Burner programot elindítaná.
• Normál üzemmód (97. oldal)
Az MD Simple Burner program elindításával
a számítógép segítségével készíthet felvételt.
Vegye fel egy teljes CD anyagát vagy
a kiválasztott műsorszámokat.
Megjegyzés
• Az MD Simple Burner csak
jelzésű audio CD-vel használható.
• A rendszer zavartalan működése másolásvédelemmel ellátott CD-k esetén nem garantált.
• Nem készíthet felvételt egyszerű üzemmód üzemmódban, amíg az MD Simple Burner normál
üzemmód vagy az OpenMG szoftver (SonicStage, OpenMG Jukebox, stb.) aktív.
95
Felvétel készítése az MD Walkman használatával
(Egyszerű üzemmód)
1
Helyezzen írható lemezt az MD Walkman készülékbe, majd
csatlakoztassa az MD Walkmant a számítógéphez.
A csatlakoztatás módjával kapcsolatban lásd a „A felvevőkészülék kezelése”
fejezetet.
Ne húzza ki se a tápegységet, se az USB-kábelt az átvitel befejezése előtt.
2
Helyezze be számítógépe CD-meghajtójába a rögzíteni kívánt audio CD-t.
CDDB regisztrációs ablak jelenik meg a CDDB első használata alkalmával.
A CDDB használatához a számítógépet csatlakoztatni kell az Internethez.
3
Nyomja le és tartsa lenyomva a T MARK/REC gombot, és nyomja le az
MD Walkman készülék NENT gombját.
A felvétel elindul.
A CD minden műsorszáma új csoportként jelenik meg a felvételben.
A felvétel leállítása
Kattintson az
gombra a számítógép képernyőjén.
Az első műsorszám felvétele közben a x (stop) gomb segítségével állíthatja le
a felvételt az MD Walkman készüléken.
A felvételi üzemmód beállítása
A felvétel megkezdése előtt kattintson a jobb egérgombbal a feladatkezelő
Simple Burner ikonjára, majd válassza ki a megfelelő felvételi üzemmódot
[recording mode].
MD
Csak az első műsorszám felvétele
A felvétel megkezdése előtt kattintson a jobb egérgombbal a feladatkezelő
MD
Simple Burner ikonjára, majd válassza a következőt: [Recording settings] – [Record
1st Track Only].
Beállítás abban az esetben, ha a CDDB több információs bejegyzéssel
rendelkezik
A felvétel megkezdése előtt kattintson a jobb egérgombbal a feladatkezelő
MD
Simple Burner ikonjára, majd válassza ki a megfelelő beállítást a következő
pontokra kattintva: [CDDB(r)] – [Multiple Matches].
— [User Selection]: Megjelenik egy ablak a választáshoz
— [No Resolve]: Nincs letöltött CD-információ
— [First Choice]: Az első tétel letöltése kész
96
Felvétel készítése a számítógép használatával
(Normál üzemmód)
Az MD Simple Burner elindításához kattintson a [Start] – [All Programs]* – [MD
Simple Burner] – [MD Simple Burner] pontra.
∗ [Programs] menüpont aWindows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/
Windows 98 Second Edition esetében
z
Az MD Simple Burner az alábbiaknak megfelelően, másképp is elindítható:
• Kattintson kétszer a feladatkezelő
MD Simple Burner ikonjára, vagy kattintson a jobb
egérgombbal, és válassza a [Show Standard Mode] pontot.
• Kattintson kétszer az asztalon lévő
MD Simple Burner parancsikonra.
A CD összes műsorszámának felvételére szolgáló ablak
[REC/STOP]
A CD összes műsorszámának új csoportként
történő felvételéhez kattintson ide.
A felvétel leállításához kattintson a [Stop] gombra.
A CD kiválasztott
műsorszámainak
összes ideje
CD ikon
Album neve (CD)
MD ikon
Lemez neve (MD)
A beillesztett MD
hátralévő felvételi ideje
Előadó neve (CD)
[OPEN]
A 98. oldalon látható
kijelző megnyitásához
kattintson ide.
Felvételi üzemmód legördülő menü
97
Audio CD kiválasztott műsorszámainak felvételére szolgáló
ablak
Műsorszáminformáció (CD)
Előadó neve
[CONFIG]
Kattintson ide a következő műveletek végrehajtásához:
– CD-ROM-meghajtó kiválasztása
– Az MD Simple Burner verzió információjának megtekintése
– A CDDB rendszerben bejegyzett CD-információ jóváhagyása
Műsorszám-információ
(MD)
A műsorszám
neve és sorszáma
megváltoztatható
A CD kiválasztott műsorszámainak összes ideje
A lemez
[REC/STOP] neve
Album címe
(MD)
[Get CD info]
Az audio CD-re vonatkozó
információk (album címe,
műsorszámok címei stb.)
megjelennek a műsorszámok
listájában.
[New Group]
Felvételi üzemmód
legördülő menü
[CLOSE]
A 97. oldalon látható kijelző
bezárásához kattintson ide.
A CD használatáról szóló rész
Ezekkel a kezelőszervekkel erősítheti meg a CD-ről felvenni
kívánt műsorszámokat
Az összes műsorszám kiválasztásának megszüntetéséhez kattintson ide. [Erase]
Az összes műsorszám kiválasztásához kattintson ide.
Jelölje be a négyzeteket
Jelölje ki a felvenni kívánt műsorszámokat
98
[All Erase]
A beillesztett MD hátralévő ideje
A SonicStage használata
Hangadatok importálása
Ez a fejezet bemutatja, hogyan rögzíthet és másolhat hangadatokat audio CD-ről
a SonicStage által a számítógépe merevlemezén létrehozott My Library könyvtárba.
Lehetőség van zene rögzítésére vagy importálására más forrásokból, például
a számítógép merevlemezéről. A részletekhez lásd: SonicStage Help.
Megjegyzés
• A SonicStage csak
jelzésű audio CD-vel használható.
• A rendszer zavartalan működése másolásvédelemmel ellátott CD-k esetén nem garantált.
Forrás kijelzése
[Music Source]
[CD Info]
[Format/Bit Rate]
1
A SonicStage indítása.
Válassza a következő menüpontot: [Start] – [All Programs]* – [SonicStage]
– [SonicStage].
∗ [Programs] menüpont aWindows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/
Windows 98 Second Edition esetében
Elindul a SonicStage, és megjelenik a főablak.
z
A SonicStage az Asztalon található
2
ikonra ([SonicStage] ikon) kattintva is elindítható.
Helyezze be számítógépe CD-meghajtójába a rögzíteni kívánt audio
CD-t.
A kijelző bal felső részén kijelzett forrás helyén [Record a CD] jelenik meg.
3
Kattintson a [Music Source] gombra.
Az audio CD tartalma megjelenik a zeneforrások listáján (a képernyő bal oldalán).
folytatás
99
4
Szükség esetén a
jelölőnégyzetre kattintva törölje a műsorszámokat,
amelyeket nem kíván rögzíteni.
Ha véletlenül törölte egy négyzetből a jelölést, akkor újra rákattintva ismét
bejelölheti.
gombra.
Az összes négyzet bejelöléséhez kattintson a
Az összes négyzet jelölésének törléséhez kattintson a
gombra.
5
Szükség esetén módosítsa az audio CD rögzítésénél használni kívánt
formátumot és adatátviteli sebességet.
A képernyő jobb oldalán látható [Format/Bit Rate] gombra kattintva
megjelenik a „CD Recording Format [My library]” párbeszédablak.
A párbeszédablakban az audio CD rögzítésénél használni kívánt formátumot és
adatátviteli sebességet kell kiválasztania.
6
Kattintson a
gombra.
Megkezdődik a 4. lépésben kijelölt műsorszámok importálása.
A felvétel leállítása
Kattintson a
gombra.
z
Ha a CD-re vonatkozó információk, így az album címe, az előadó neve, illetve a műsorszámok
címei nem jönnek elő automatikusan, kattintson a képernyő jobb oldalán lévő [CD Info]
gombra. Eközben a számítógépnek kapcsolódnia kell az Internethez.
100
Hanganyag átvitele számítógépről MD Walkman készülékre
A SonicStage program My Library könyvtárában tárolt hanganyag tetszőleges
alkalommal átvihető az MD Walkman készülékre.
Átviteli célhely lista
[Transfer]
A My Library
lista
[Transfer Mode]
1
Csatlakoztassa az MD Walkmant a számítógéphez.
A csatlakoztatásra vonatkozó további információkért lásd „A felvevőkészülék
használata” című részt.
Ne húzza ki se a tápegységet, se az USB-kábelt az átvitel befejezése előtt.
2
Válassza ki az átvételi célhelyet az Átviteli célhelylistáról a képernyő
jobb oldalán, és nyomja meg a [Transfer] gombot.
A monitoron az Átvitel (Hi-MD vagy Net MD) képernyő jelenik meg.
3
Kattintson az átvinni kívánt műsorszámokra a képernyő bal oldalán
lévő My Library listában.
Több műsorszám kiválasztásához tartsa lenyomva a [Ctrl] gombot
a műsorszámok kiválasztása közben.
Egy album összes műsorszámának kiválasztásához kattintson az albumra.
folytatás
101
4
Ha szükséges, módosítsa az átviteli módot.
Alapbeállításként az OpenMG (PCM/ATRAC3/ATRAC3plus) formátumú
műsorszámok azonos formátumban és adatátviteli sebességgel kerülnek
átvitelre (normál átvitel).
Ha a számítógéphez csatlakoztatott eszköz nem támogatja a fenti formátumot,
a formátum és az adatátviteli sebesség az eszköz által támogatott formátumra és
sebességre konvertálódik. Bizonyos esetekben ez az eljárás némi időt vesz
igénybe.
Ha meg szeretné változtatni a formátumot és az adatátviteli sebességet,
a [Transfer Mode] dialógusablak megjelenítéséhez kattintson a képernyő
közepén lévő „Transfer Mode Settings” gombra.
5
Kattintson a
gombra.
Megkezdődik a 3. lépésben kiválasztott műsorszámok átvitele.
Az átvitel leállítása
Kattintson a
gombra.
Átvitel Hi-MD Walkman készülékre
Ha olyan Net MD Walkman készüléken szeretné lejátszani az átvitt
műsorszámokat, amely nem támogatja a Hi-MD rendszert, válassza a [Net MD]
üzemmódot a képernyő jobb oldalán a 2. lépést követően. Ez az üzemmód csak
akkor választható, ha normál lemezre Hi-MD üzemmódban készít felvételt.
Megjegyzés
• Az átvitel meghiúsul, és hibaüzenet jelenik meg a következő esetekben:
—Ha nincs elegendő szabad terület a lemezen.
—Ha a műsorszámra lejátszási korlátozások vonatkoznak.
• Az átvitel alatt a rendszer készenléti, alvó, illetve hibernációs üzemmódjai nem működnek.
• A szöveg típusától és a karakterek számától függően a SonicStage által megadott szöveg
esetleg nem jelenik meg a csatlakoztatott MD Walkman készüléken. Ez a csatlakoztatott MD
Walkman készülék korlátai miatt van így.
102
Hanganyag visszamásolása MD Walkman készülékről
számítógépre
Átviteli célhely lista
[Transfer]
A My Library lista
Az MD-n lévő
műsorszámok
listája
Átvitel MD Walkman készülékről számítógépre
A számítógépről MD-re átvitt és azon tárolt hanganyag visszavihető a számítógépre
a SonicStage program My Library könyvtárába.
1
Csatlakoztassa az MD Walkmant a számítógéphez.
A csatlakoztatásra vonatkozó további információkért lásd „A felvevőkészülék
használata” című részt.
Ne húzza ki se a tápegységet, se az USB-kábelt az átvitel befejezése előtt.
2
Válassza ki az átvételi célhelyet az Átviteli célhelylistáról a képernyő
jobb oldalán, és nyomja meg a [Transfer] gombot.
A monitoron az Átvitel (Hi-MD vagy Net MD) képernyő jelenik meg.
3
A képernyő jobb oldalán lévő listában kattintással válassza ki
a számítógépre átvinni kívánt műsorszámokat.
4
Kattintson a képernyő közepén lévő
gombra.
Megkezdődik a 3. lépésben kijelölt műsorszámok átvitele.
103
Az átvitel leállítása
Kattintson a
gombra.
Megjegyzés
Más számítógépről az MD Walkman készülékre másolt műsorszámokat nem lehet számítógépe
My Library könyvtárába másolni.
Hi-MD Walkman* készülékkel készített felvételek átvitele
számítógépre
Hi-MD Walkman* készülékkel készített felvételek csak egyszer másolhatók be
a számítógépén lévő SonicStage program My Library könyvtárába.
∗ Csak Hi-MD módban készült felvételekre vonatkozik
1
Helyezzen egy írható lemezt a Hi-MD Walkman készülékbe, és
csatlakoztassa az eszközt a számítógépéhez.
2
Válassza ki az átvételi célhelyet az Átviteli célhelylistáról a képernyő
jobb oldalán, és nyomja meg a [Transfer] gombot.
3
A képernyő jobb oldalán lévő Hi-MD listában kattintson az átvinni
kívánt műsorszámokra.
Több műsorszám kiválasztásához tartsa lenyomva a [Ctrl] gombot
a műsorszámok kiválasztása közben.
A csoport összes műsorszámának átviteléhez kattintson a csoportra.
4
Kattintson a képernyő közepén lévő
gombra.
Megjelenik az „Import” párbeszédablak.
5
A párbeszédablakban adja meg azt a helyet, ahová a műsorszámokat át
szeretné másolni.
Ha egy új albumba szeretne műsorszámokat importálni, válassza az „Import to a
new album” menüpontot, és adja meg az album nevét a szövegablakban.
Ha egy, a My Library könyvtárban meglévő albumba szeretne műsorszámokat
importálni, válassza az „Import to an existing album” menüpontot, és kattintson
a „Browse” gombra az album kijelöléséhez.
6
Kattintson az „OK” gombra.
Megkezdődik a 3. lépésben kijelölt műsorszámok importálása.
104
Az importálás leállítása
Kattintson a
gombra.
Megjegyzés
Megjegyzés
• Net MD módban készített felvételeket nem importálhat számítógépére, sem olyan
műsorszámokat, amelyeket Hi-MD módot nem támogató eszközzel vettek fel.
• A Hi-MD Walkman készüléken rögzített műsorszámok számítógépre történő importálása
előtt kattintson a képernyő jobb oldalán látható [Properties] lehetőségre, hogy ellenőrizni
tudja a [Import Settings] jelölőnégyzet állapotát. (Alapértelmezés szerint a négyzet jelölt.)
Ezután végezze el a következő műveleteket:
—Ha úgy szeretne műsorszámokat importálni a My Library könyvtárba, hogy azokat
egyidejűleg eltávolítsa a Hi-MD Walkman készülékről, akkor törölje a négyzetből a jelölést.
—Az importált műsorszámok SonicStage-ben történő szerkesztéséhez törölje a négyzetből
a jelölést.
—Ha műsorszámokat szeretne importálni a My Library mappába, miközben másolatukat
meghagyja a Hi-MD Walkman készüléken, ellenőrizze a jelölőnégyzetet. A Hi-MD
Walkman készüléken meghagyott műsorszámokat ugyanúgy kezeli a készülék, mint
a számítógépről automatikusan átmásoltakat. Ezért ezeket nem lehet részekre osztani, vagy
egymással a Hi-MD Walkman készüléken kombinálni.
• Amennyiben a Hi-MD Walkman készüléken lineáris PCM üzzemódban rögzített
műsorszámot másol át számítógépre szerkesztés (különválasztás vagy egyesítés) céljából a My
Library könyvtárba, a szerkesztés hosszú időt vehet igénybe, a műsorszámok hosszától és
a számítógép képességeitől függően. Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák. Ha lineáris
PCM üzemmódban rögzített hosszabb műsorszámokat kíván szerkeszteni, javasoljuk, hogy
először a Hi-MD Walkman készüléken végezze el a szerkesztést, ezután másolja a szerkesztett
adatot a számítógépre.
105
A SonicStage Help használata
A SonicStage Help további információt ad arról, hogy hogyan használja
a SonicStage programot. A SonicStage Help használatával könnyen kikereshet
bizonyos információkat a felsorolt műveletekkel kapcsolatban (például „Importing
Tracks” vagy „Transferring Tracks”), a kulcsszavak átfogó listájából vagy
a feltehetőleg a megfelelő magyarázathoz elvezető szavak beírásával.
A SonicStage Help megjelenítése
Kattintson a [Help] – [SonicStage Help] pontokra a SonicStage futása közben.
[SonicStage Help]
z
A SonicStage Help a következő útvonalon is megjeleníthető:
[Start] – [All Programs]* – [SonicStage] – [SonicStage Help].
∗ [Programs] menüpont aWindows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/
Windows 98 Second Edition esetében
Megjegyzés
• A SonicStage Help értelmezésében „Device/Media” alatt általában külső készüléket kell
érteni, például MD Walkman, Network Walkman és CD Walkman.
• Az EMD-szolgáltatások alkalmazása esetén ajánlott rendszerkövetményekkel kapcsolatosan
tanulmányozza internetszolgáltatója tájékoztatóját.
106
A SonicStage Help használata
Jobb oldali keret
Bal oldali keret
1 Kattintson kétszer az [Overview] elemre a bal oldali keretben.
2 Kattintson az [About This Help File] gombra.
Megjelenik a magyarázat a jobb oldali keretben.
3 Olvassa el a szöveget.
Ha szükséges, görgessen a kijelzőn.
Az aláhúzott szavakra kattintva a hozzájuk tartozó magyarázatokhoz ugorhat.
Szó keresése a magyarázaton belül
[Search]
„Type in the keyword
to find” szövegdoboz
List Topics
Kijelöléshez tartozó
magyarázat
A keresett szavak
listája
[Display]
1 Kattintson a [Search] gombra a „Search” ablak megnyitásához.
2 Írja be a szavakat.
3 Kattintson a [List Topics] gombra.
Megjelenik a keresett szavak listája.
4 Kattintással jelölje ki a felsoroltak közül a kívánt szót.
5 Kattintson a [Display] gombra.
Megjelenik a kijelöléshez tartozó magyarázat.
107
Keresés a SonicStage Helpben
Kattintson a [Contents] elemre a Help ablak bal oldalán az egyes műveletek listájának
megtekintéséhez. A részletek megjelenítéséhez kattintson az egyes pontokra.
Hangadatok importálása a számítógépre
Művelet
SonicStage Help
Hanganyag importálása az
Internetről
[Importing Tracks] – [Purchasing Tracks from a
Music Service Site]
Számítógépen tárolt
hangadatok importálása
SonicStage-be
[Importing Tracks] – [Importing Music Files]
Számítógépen található hangadatok meghallgatása
Művelet
SonicStage Help
A CD-meghajtón vagy a My
Library könyvtárban
található hanganyag
meghallgatása
[Music Playback] – [Playing Back an Audio CD]
vagy [Playing Back a Track in My Library]
Hanganyag meghallgatása
a számítógéphez
csatlakoztatott MD
Walkman készüléken
[Music Playback] – [Playing Back a Track on a
Device/Media]
Importált műsorszámok kezelése és szerkesztése
Művelet
SonicStage Help
CD-információk letöltésével
kapcsolatos adatok
módosítása
[Changing SonicStage Settings] – [Changing
Settings for Getting CD information]
Album szerkesztése
Műsorszámok törlése
[Managing Tracks and Albums] – [Creating/Editing
Albums]
[Changing SonicStage Settings] – [Changing the
Műsorszámok közvetlen
tárolásához megadott célhely Location for Saving Recorded Files]
módosítása
108
Biztonsági másolat készítése hangadatokról
Javasoljuk, hogy a merevlemez megrongálódása, vagy a számítógép cseréje esetére
elővigyázatosságból készítsen biztonsági másolatot hanganyagairól.
Művelet
SonicStage Help
Biztonsági másolat készítése
hangadatokról a My Library
könyvtárba
[Backing Up My Library] – [Backing Up Data to a
Disk]
Tudnivalók a SonicStage
biztonsági mentés
funkciójáról
[Backing Up My Library] – [FAQ-About
SonicStage Backup Tool]
Hibakeresés
Művelet
SonicStage Help
Tudnivalók a hibaelhárításról [Additional Information] – [Troubleshooting]
Hogyan lehet?
Művelet
SonicStage Help
Ismeretlen szavak keresése
[Additional Information] – [Glossary]
A SonicStage használatával
kezelhető hangadatfajták
keresése
[Overview] – [Content Handled Within SonicStage]
A SonicStage program
segítségével használható
funkciók keresése
[Overview] – [Features]
109
Egyéb információk
A SonicStage/MD Simple Burner program eltávolítása
A SonicStage/MD Simple Burner program eltávolításához kövesse az alábbi
lépéseket.
1
Kattintson a [Start] – [Control Panel]* parancsokra.
∗ [Settings] – [Control Panel] a Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/
Windows 98 Second Edition esetében
2
Kattintson kétszer az [Add/Remove Programs] parancsra.
3
Kattintson a [SonicStage 2.x.xx] vagy az [MD Simple Burner 2.0.xx]
elemre a „Currently Installed Programs” listán, majd kattintson
a [Change and Remove]* gombra.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd indítsa újra számítógépét.
Az eltávolítás a számítógép újraindításával ér véget.
∗ [Change/Remove] Windows 2000 Professional esetén, [Add/Remove]
Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition esetén
Megjegyzés
A SonicStage Ver. 2.x/MD Simple Burner Ver. 2.0 program telepítésével egyidejűleg az
OpenMG Secure Module x.x programot is telepíti. Az OpenMG Secure Module x.x programot
ne törölje, mert lehet, hogy azt más szoftver is használja.
110
Szerzői jogok védelme
Az OpenMG technológiával anélkül élvezheti a digitális zenét, hogy megsértené
a kapcsolódó szerzői jogokat. A SonicStage a hangfájlokat OpenMG formátumban
kódolja, és úgy tárolja azokat a számítógép merevlemezén, hogy megakadályozza
jogosulatlan terjesztésüket.
Hanganyagokkal kapcsolatos korlátozások
Az Interneten működő zeneterjesztő szolgáltatások révén széles körben elérhetőek
jó minőségű hanganyagok. A szerzői jogoknak a jogosulatlan terjesztéssel szembeni
védelméhez a hanganyagok egy részére rögzítési és lejátszási korlátozások
érvényesek. Ilyen lehet például a hanganyagok lejátszásának időbeli vagy szám
szerinti korlátozása.
111
Hibakeresés
Ha a SonicStage/MD Simple Burner használata során problémák merülnének fel,
tegye a következőket:
1 Ellenőrizze az ebben a „Hibakeresés” fejezetben leírt jelenségeket.
2 SonicStage használata közben ellenőrizze a jelenségeket a SonicStage Helpben.
3 Ha a probléma nem oldható meg a fenti hivatkozások ellenőrzésével.
Ellenőrizze az alábbi táblázatban foglaltakat, majd konzultáljon a legközelebbi Sony
viszonteladóval.
Számítógép
• Gyártó:
• Modell:
• Típus: Asztali/hordozható számítógép típusa
Operációs rendszer:
RAM kapacitás:
Merevlemez-meghajtó (amelyen a SonicStage/MD Simple Burner és a hangadatok
találhatók)
• A meghajtó kapacitása:
• Szabad lemezterület:
A szoftver verziója
• SonicStage Ver. 2.x1)
• MD Simple Burner Ver. 2.02)
Hibaüzenet (ha van):
Csatlakoztatott külső CD-ROM-meghajtó használata esetén
• Gyártó:
• Modell:
• Típus: CD-ROM / CD-R/CD-RW / DVD-ROM / egyéb (
)
• A számítógépes csatlakozás típusa: PC kártya / USB / IEEE1394 / egyéb (
)
Más USB-csatlakozós készülék használata esetén
• A készülék (vagy készülékek) neve:
1)
2)
112
A SonicStage verziószámának ellenőrzéséhez nézze meg a [Help] – [About SonicStage]
pontot a SonicStage ablakban.
Az MD Simple Burner verziószámának ellenőrzéséhez nézze meg a [CONFIG] – [Version]
pontot az MD Simple Burner ablakban.
A számítógépre nem lehet telepíteni a szoftvert
Probléma
Ok/elhárítás
A telepítés nem járt sikerrel. A használt operációs rendszer nem támogatja
a szoftvert.
tTovábbi részletekhez lásd: 92. oldal.
Nem zárta be a többi alkalmazásablakot.
tHa a telepítés indításakor más programok
futottak a számítógépen, akkor hiba merülhet
fel. Ez különösen érvényes jelentős
rendszererőforrást igénylő programok, például
víruskereső szoftver esetén.
Merevlemezén nincs elég szabad hely.
tA merevlemezen legalább 200 MB vagy annál
több szabad területnek kell rendelkezésre állnia.
Úgy tűnik, hogy a telepítés
megszakadt, mielőtt véget
ért volna.
Ellenőrizze, hogy a telepítőablak alatt megjelent-e
hibaüzenet.
tAz [Alt] billentyű lenyomása közben nyomja
meg a [Tab] billentyűt. Ha hibaüzenet látható,
nyomja meg az [Enter] gombot. A telepítés
folytatódik. Ha nem látható üzenet, a telepítés
továbbra is folyamatban van. Várjon még egy kis
ideig.
A képernyőn látható
folyamatjelző nem változik.
Néhány percen át nem világít
a használatjelző lámpa.
A telepítés rendben halad. Kérem, várjon.
A telepítés a használt CD-meghajtótól vagy
rendszerkörnyezettől függően 30 percig vagy még
több ideig is tarthat.
113
A számítógéphez csatlakoztatott MD Walkman használata
Probléma
Ok/elhárítás
A számítógép nem ismeri fel Az MD Walkman készüléket nem csatlakoztatta
az MD Walkman készüléket. megbízhatóan a számítógéphez a kijelölt USBkábellel.
tCsatlakoztassa újra, megbízhatóan az
MD Walkman készüléket a számítógéphez.
tSzüntesse meg az MD Walkman csatlakozását,
majd csatlakoztassa újra. Ha a számítógép
továbbra sem ismeri fel az MD Walkman
készüléket, húzza ki a kábelt, indítsa újra
a számítógépet, majd csatlakoztassa a kábelt ismét.
Nincs lemez az MD Walkman készülékben.
tEllenőrizze, hogy van-e lemez az MD Walkman
készülékben.
A Net MD meghajtó nincs telepítve.
tTelepítse a SonicStage/MD Simple Burner
programot a mellékelt CD-ROM-ról.
A program telepítése nem sikerült.
tVálassza le a csatlakoztatott eszközt, majd telepítse
újra a programot a mellékelt CD-ROM-ról.
A mellékelt USB-kábel nincs csatlakoztatva.
tCsatlakoztassa megbízhatóan a mellékelt USBkábelt.
A csatlakozás USB-hubon keresztül történik.
tA működés nem garantált USB-hub használata
esetén. Csatlakoztassa az MD Walkman
készüléket közvetlenül a számítógép USBcsatlakozójához.
Bár a csatlakozás az MD
Walkman készülékhez
a mellékelt USB-kábellel
történik, az MD Walkman
kijelzőjén nem jelenik meg
a csatlakozás jelzése.
A SonicStage felismerése időt vesz igénybe. Kérem,
várjon.
Másik alkalmazás fut.
tEgy idő múlva csatlakoztassa újra a mellékelt
USB-kábelt. Ha a számítógép továbbra sem ismeri
fel az MD Walkman készüléket, válassza le az MD
Walkman készüléket, indítsa újra a számítógépet,
majd csatlakoztassa újra az USB-kábelt.
Bár a számítógép felismeri az A mellékelt USB-kábel nincs csatlakoztatva.
MD Walkman készüléket,
tCsatlakoztassa megbízhatóan a mellékelt USBnem működik üzemszerűen.
kábelt.
A csatlakozás USB-hubon keresztül történik.
tA működés nem garantált USB-hub használata
esetén. Csatlakoztassa az MD Walkman
készüléket közvetlenül a számítógép USBcsatlakozójához.
114
Tárgymutató
A
F
A rendszer korlátai 92
Adattárolás 64
Akkumulátor
akkumulátor élettartama 16
ATRAC3plus 84
AVLS 58
Felosztás 55
Felvétel
analóg 31
digitális 18
mikrofonról 29
műsorszámjelek hozzáadása 33
szint 30, 32
üzemmód (Hi-MD/MDLP) 31
Felvétel mód (adatátviteli sebesség) 100,
Á
Áthelyezés
csoportok 51
műsorszámok 50
Átvitel
a számítógépre 103
az MD Walkman készülékre 101
B
BEEP 59
C
CDDB 92, 96
CD-meghajtó 92
CD-ROM 93
Cím 45
Címkézés 46
Csatlakozás 95, 96
analóg 31
digitális 18
számítógép 62
töltés közben 14
Csoport
áthelyezés 52
beállítás 48
feloldás 50
felvétel 34
törlés 54
104
Felvételi mód 96
Formázás 57
G
Gyors üzemmód 60
H
Hatsávos ekvalizer 43
Hi-MD 84
HOLD 12
I
Időjel 33
Importálás 99
Indítás (szoftver)
MD Simple Burner 97
SonicStage 99
K
Kedvencek
hozzáadás 41
lejátszás 41
Keresés 42
Kézi felvétel 32
Kontraszt 61
D
L
DSP TYPE-S 87
Lejátszási üzemmód
Ismétlő lejátszás 41
Lejátszási alüzemmód 41
Lejátszási főüzemmód 38
Lemez lejátszási üzemmódja 60
Lemezmemória 59
Lineáris PCM 84
E
Egyszerű mód 96
Ellenőrzés
hátralévő idő 28, 37
lejátszási pozíció 37
EMD szolgáltatás 92
115
M
T
MD Simple Burner 95
MDLP 31
Menü 25
Menü üzemmód 58
Merevlemez
szabad terület 92
Műsorszámjel
Hozzáadás (Felosztás) 55
Törlés (Egyesítés) 56
Műsorszámok egyesítése 56
My Library 99
Tartozékok
külön beszerezhető 69
mellékelve 10
Tápellátás
akkumulátor 14
szárazelem 16
Telepítés 92
Tisztítás 67
Töltés 14
Törlés
csoportok 54
műsorszámok 53
teljes lemez 54
N
Net MD 95
O
U
OpenMG Secure Module x.x 110
USB port 92
USB-kábel 10
P
Ú
Program eltávolítása 110
Újracímkézés 48
R
W
RÁZKÓDÁSVÉDELEM 87
Rendszerkörnyezet 92
Windows 2000 Professional 92, 97, 99,
106, 110
S
Windows 98 Second Edition 92, 97, 99,
SonicStage 99
SonicStage Help 106
Szerzői jogok 111
Szinkron felvétel 36
Windows Media Player 92
Windows Millennium Edition 97, 99,
106, 110
106, 110
Windows XP Home Edition 92
Windows XP Media Center Edition 92
Windows XP Media Center Edition 2004
92
Windows XP Professional 92
WMA 92
Printed in Malaysia
116
* 3 2 6 6 4 5 7 2 3 * (1)
Download PDF

advertising