Sony | MZ-R410 | Sony MZ-R410 Használati útmutató

filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\01COV-MZR410EE1\00HU01COVCED.fm]
masterpage:Right
00HU01COV-CED.fm Page 1 Thursday, November 7, 2002 11:10 AM
3-247-014-21(2)
Portable
MiniDisc Recorder
Használati útmutató
A “WALKMAN” a Sony Corporation sztereó fejhallgatóval ellátott
termékeit jelölo bejegyzett védjegye. A
a Sony
Corporation védjegye.
MZ-R410/R410DPC
©2002 Sony Corporation
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ-----]
[3-247-014-21(2)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\020REG.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 2 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
FIGYELMEZTETÉS
A tűz vagy áramütés kockázatának
elkerülése érdekében ne tegye ki
a készüléket esőnek vagy
nedvességnek.
Ne tegye a készüléket szűk helyre,
például könyvespolcra vagy
beépített szekrénybe.
A tűz megelőzésének érdekében ne
takarja le a készülék szellőzési
lehetőségét újságpapírral,
asztalterítővel, függönnyel stb.
Ezenkívül ne helyezzen égő gyertyát
a készülékre.
Tájékoztatás
AZ ELADÓ NEM FELEL
SEMMILYEN KÖZVETLEN,
VÉLETLEN VAGY
KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT,
ILLETVE HIBÁS TERMÉK
VAGY BÁRMIFÉLE, A TERMÉK
HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ
VESZTESÉGÉRT VAGY
KÁRÉRT.
A CE jelzés érvényessége
csak azokra az országokra
korlátozódik, ahol ezt
törvény írja elő, főleg az
EGK (Európai Gazdasági
Közösség) országaiban.
A tűz és az áramütés veszélyének
elkerülése érdekében ne helyezzen
folyadékokkal teli tárgyakat – például
vázát – a készülékre.
Bizonyos országokban előfordulhat,
hogy szabályozzák a készüléket ellátó
elemek újrahasznosítását.
Kérjük, érdeklődjön a helyi
hatóságnál.
Vigyázat
Megnöveli a szemkárosodás
kockázatát, ha a termékkel együtt
optikai eszközöket is használ.
VIGYÁZAT – KINYITÁSKOR
LÁTHATATLAN LÉZERFÉNYT
SUGÁROZ
ÓVAKODJON
A SUGÁRNYALÁBTÓL
2
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\020REG.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 3 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
3
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HUMZR410EE1\020REGTOC.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 4 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Tartalomjegyzék
A mellékelt tartozékok ellenőrzése ...................................................8
A kezelőgombok áttekintése ......................................... 9
Kezdő lépések ............................................................... 11
Azonnali felvétel MD lemezre!
(Szinkronfelvétel) .......................................................... 13
MD lejátszás azonnal .................................................... 17
Különböző felvételi módok .......................................... 19
Megjegyzés a digitális és analóg felvételről
(Digitális bemenet és analóg bemenet) ...........................................19
Felvétel analóg üzemmódban (Analóg felvétel) ............................20
Hosszú idejű felvétel (MDLP) ..........................................................21
Amikor nem kívánja, hogy az “LP:” jelzés automatikusan
a műsorszám elejére kerüljön ......................................22
Műsorszámok felvétele csoport funkció segítségével
(Csoportos felvétel) ............................................................................23
A csoportos mód aktiválása (Felvétel csoportos módban) .....24
Egy műsorszám új csoportba való rögzítése .............................24
műsorszám felvétele meglévő csoportba ...................................24
Felvétel a meglévő anyag felülírása nélkül ......................................25
Automatikus műsorszám-jelzés hozzáadása
(Auto Time Stamp - Automatikus időmegjelölés) .........................26
A felvételi szint kézi beállítása (Manuális felvétel) ........................27
A hátralévő felvételi idő ellenőrzése ................................................28
4
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HUMZR410EE1\020REGTOC.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 5 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Különböző lejátszási lehetőségek .............................. 30
A csoportos funkció használata (Csoportos mód) ......................... 30
Egy meghatározott csoporban lévő műsorszámok
meghallgatása (Csoportos módú lejátszás) ............... 30
Csoportok kiválasztása és lejátszása
(Csoport-kihagyás mód) .............................................. 30
Lejátszási mód megváltoztatása ....................................................... 31
Program létrehozása (Program play - program lejátszása) .... 32
Magas vagy mély hang beállítás
(Digital Sound Preset - digitális hang beállítás) ............................. 33
A hangminőség kiválasztása ...................................................... 33
A hangminőség beállítása ........................................................... 33
A hátralévő idő vagy a lejátszás pozíciójának ellenőrzése ........... 34
A felvett műsorszámok szerkesztése ......................... 36
Felvételek címkézése/újracímkézése ............................................... 36
Felvételek címkézése .................................................................. 37
Felvételek újracímkézése ........................................................... 38
Műsorszámok vagy csoportok új csoportba való sorolása
(Csoportbeállítás) .............................................................................. 38
Csoportbesorolás feloldása ............................................................... 40
Felvett műsorszámok áthelyezése ................................................... 40
Műsorszám áthelyezése másik csoportba ....................................... 41
Csoport sorrendjének megváltoztatása a lemezen
(Csoportáthelyezés) ........................................................................... 42
Műsorszám megjelölése .................................................................... 42
Műsorszám jelölés törlése ................................................................. 43
Műsorszámok törlése ........................................................................ 44
Műsorszám törlése ....................................................................... 44
A teljes lemez törlése .................................................................. 45
Csoport törlése ............................................................................. 45
Egyéb műveletek ........................................................... 46
Hallásának védelmében (AVLS) ..................................................... 46
A csipogó hang kikapcsolása ............................................................ 46
A kezelőgombok lezárása (HOLD) ................................................ 47
5
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HUMZR410EE1\020REGTOC.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 6 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Áramforrások ................................................................ 48
Az elem élettartama ...........................................................................48
További információ ....................................................... 49
Óvintézkedések ..................................................................................49
A rendszer korlátai .............................................................................51
Hibakeresés .........................................................................................53
Üzenetek ..............................................................................................56
Menük listája .......................................................................................58
Specifikáció .........................................................................................64
Néhány magyarázat ............................................................................65
Tárgymutató ........................................................................................67
6
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HUMZR410EE1\020REGTOC.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 7 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
7
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 8 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
• Váltóáramú hálózati
adapter (1)
• Fejhallgató/fülhallgató (1)
• Optikai kábel (1)
• Digitális PCLink készlet (csak az MZ-R410DPC modellhez) (1)
• Hálózati adapter (az MZ-R410DPC modellhez) (1)
8
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 9 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
A kezelőgombok áttekintése
A felvevő készülék
1
2
7
8
9
3
q;
qa
4
qs
5
qd
6
qf
A OPEN gomb
H END SEARCH gomb
B Elemtartó
I Kijelző ablak
C 5-funkciós kezelőgomb
J VOL +, – gomb
N *(lejátszás)
X (pillanat-állj)
x (stop)
.>, >. (keresés, AMS)
K
* A N gombon tapintó pont van.
D HOLD gomb
L
E DC IN 3V aljzat
M
F MENU/ENTER gomb
G GROUP/CANCEL gomb
N
A VOL + gombon van egy
kitapintható pont.
Csuklópánt nyílás
Használja ezt a nyílást saját pánt
rögzítéséhez.
LINE IN OPTICAL aljzat
i (fejhallgató/fülhallgató) aljzat
REC/T MARK gomb
9
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 10 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
A felvevő készülék kijelző ablaka
A
B
C DE
F
G
H
L P 2 . 4 1 . 2 Digital SOUND PRESET
I
J
A MONO (monó hang) kijelzés
K
L
C Hang kijelzés
Jelzi, hogy MD felvétel, lejátszás
vagy szerkesztés folyik.
E Szintskála
Kijelzi a lejátszott vagy felvett MD
hangerejét.
F REC REMAIN/
REMAIN (hátralévő idő/
műsorszám) kijelzés
Kijelzi a műsorszámból hátralévő
időt, a MD lemezből hátralévő időt
vagy a hátralévő műsorszámok
számát.
G SYNC (szinkron felvétel) kijelzés
N
H REC kijelzés
B LP üzemmód kijelzés
D Lemezkijelzés
M
I
J
K
L
M
N
Felvétel során kigyullad. Ha villog,
akkor a felvevő felvétel-készenléti
állapotban van.
Elemkijelzés
Hozzávetőlegesen jelzi az elem
állapotát.
Időkijelző
Lemezcím/műsorszámcím kijelzés
Kigyullad a lemez vagy műsorszám
címkézése közben.
Csoport kijelzés
Kigyullad, amikor a csoportüzemmód be van kapcsolva.
Szöveges információs kijelző
Kijelzi a lemez és a műsorszámok
címét, hibaüzeneteket,
a műsorszámok sorszámát, stb.
Lejátszási mód kijelzés
Mutatja az MD lejátszási módját.
10
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 11 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Kezdő lépések
1 Tápfeszültség csatlakoztatása.
fali aljzat
felé
Váltóáramú hálózati
adapter
Csatlakoztassa a mellékelt
váltóáramú hálózati adaptert.
DC IN 3V
Szárazelem használata
E e
Elcsúsztatva nyissa ki az
elemtartó fedelét.
Helyezzen be egy LR6 (AA
méretű) alkáli szárazelemet,
először negatív sarkával
a készülékbe.
Csukja be a fedelet.
folytatás
11
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 12 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
2 Csatlakoztatás és a kezelőgombok
engedélyezése.
1 Csatlakoztassa a fejhallgatót/fülhallgatót
2 Csúsztassa a HOLD kapcsolót
ide: i.
a felvevőkészüléken a nyíllal ellentétes
irányba (HOLD .) a kezelőgombok
engedélyezéséhez.
Csatlakoztassa
szilárdan.
A i fejhallgatótól/
fülhallgatótól
HOLD
Váltóáramú csatlakozó adapterrel szállított típusok
Amennyiben a váltóáramú hálózati adapter nem illik bele a fali aljzatba, használja a váltóáramú
csatlakozó adaptert.
Az elem élettartalma
A részletekért tekintse meg: “Az elem élettartama” (48. oldalon).
(Egység: kb. óra)
LR6-as (AA méretű) Sony
alkáli szárazelem
SP sztereó
LP2 sztereó
LP4 sztereó
Felvétel során
8
13
19
Lejátszás közben
37
46
51
12
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 13 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Azonnali felvétel MD lemezre!
(Szinkronfelvétel)
Ez a rész elmagyarázza a digitális felvételkészítés alapvető
menetét egy CD lejátszóba, digitális TV-be vagy más digitális
készülékhez csatlakoztatott optikai kábel segítségével. (További
információért tekintse meg: “Megjegyzések a digitális felvétellel
kapcsolatban” (65. oldalon).) Szinkronfelvétel alatt a felvevő
készülék a felvételt a hangforrással szinkronban indítja és állítja
le. Új műsorszám-jelzések keletkeznek, akárhányszor azok
megjelennek a hangforrásnál. Javasolt hálózati adaptert
használni felvétel közben.
Ha analóg forrásról pl. kazettás deckről vagy rádióból kíván felvenni: t “Felvétel
analóg üzemmódban (Analóg felvétel)” (20. oldalon).
Csoport módban való felvételhez t “Műsorszámok felvétele csoport funkció
segítségével (Csoportos felvétel)” (23. oldalon).
1 Helyezzen be egy MD-t.
(A felvételhez használjon írható MD lemezt)
1 A fedél nyitásához nyomja meg az OPEN
gombot.
2 Előre néző címkével helyezzen be egy
MD-t, és lenyomva zárja le a fedelet.
Győződjön meg
arról, hogy
a felvétel ellen
védő lapka be
legyen zárva.
folytatás
13
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 14 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
2 Kábelek csatlakoztatása. (Dugja be
a kábeleket a megfelelő aljzatokba szilárdan és ütközésig)
CD-lejátszó, MDlejátszó, DVD
videólejátszó, stb.
fali aljzat
felé
digitális (optikai) kimeneti aljzat
felé
Váltóáramú
hálózati adapter
Optikai kábel
DC IN 3V
LINE IN OPTICAL
3 Felvétel MD lemezre.
.>,
>.,
x, N, X
2 Nyomja le a > vagy a . gombokat
END
SEARCH
ismételten, amíg a “SYNC-R” felirat
villogni kezd a kijelzőn, majd nyomja le
az ENTER gombot.
3 Nyomja le a > vagy a . gombokat
ismételten, amíg a “ON” felirat villogni
kezd a kijelzőn, majd nyomja le az ENTER
gombot.
MENU/
ENTER
REC
1 Mialatt a felvevő készülék le van állítva,
nyomja le a MENU gombot.
A kijelzőn menüpontok jelennek
meg.
4 Nyomja le a N gombot, mialatt a REC
gombot lenyomva tartja.
A felvevő pillanat-állj állapotba
ugrik, és készen áll a felvételre.
5 Játssza le a felvenni kívánt forrást.
A felvevő automatikusan elkezdi
a felvételt, amint lejátszott hangot
érzékel.
14
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 15 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
A felvétel leállításához nyomja le a x gombot.
Miután a leállításhoz lenyomta a x gombot, a készülék automatikusan kikapcsol kb.
10 másodperc (elemes működéskor) vagy kb. 3 perc (hálózati adapter használata esetén múlva).
A szinkronfelvétel megszakítása
Nyomja le a > vagy a . gombot ismételten, amíg az “OFF” felirat villogni kezd (3. lépés),
majd nyomja le az ENTER gombot.
Megjegyzés
Ha egy már korábban felvett lemezre készít felvételt, a felvevő gyári beállítása szerint
az egész lemez tartalmát felülírja. Ha azt szeretné, hogy a felvétel a már lemezen lévő
tartalom után kerüljön, kövesse a “Felvétel a meglévő anyag felülírása nélkül”
(25. oldalon) utasításait a 3. lépés előtt “Felvétel MD lemezre.” (14. oldalon).
Funkció
Gomb
Felvétel megkezdése
a meglévő tartalom
végétől1)
Ha a “R-Posi” beállítás (a felvétel kezdőpontjának
beállítása) “FrHere” állásban van, nyomja le az END
SEARCH gombot, majd a N gombot, mialatt
nyomva tartja a REC gombot.1)
Ha a “R-Posi” beállítás “Fr End” állásban van,
nyomja le a N gombot, mialatt a REC gombot
lenyomva tartja.
Az előző felvétel felülírása
köztes pozícióban1)
N, ., vagy > gombokkal keresheti meg
a kezdési pontot, kezdje meg a felvételt, majd
a leállításhoz nyomja le a x gombot. N Ezután
nyomja le a REC gombot, mialatt a gombot
lenyomva tartja.
Szünet
X2).
A felvétel folytatásához ismét nyomja meg a X
gombot.
Távolítsa el az MD lemezt
Nyomja meg a x gombot és nyissa fel a fedelet.3)
(A fedél nem nyílik ki, amíg az “Edit” felirat villog
a kijelzőn.)
1) Ha a “R-Posi” beállítás “Fr End” állásban van, akkor a felvétel mindig az előzőleg felvett anyag
végéről indul anélkül, hogy az END SEARCH gombot le kellene nyomni (25. oldalon).
műsorszámjelzés kerül oda, ahol a szünet alatt a felvétel folytatásához ismét megnyomta
a X gombot, így a műsorszám hátralévő része új műsorszámnak számít majd.
3) Ha a fedél kinyitásakor a “R-Posi” beállítás “FrHere” állásban van, a felvétel legközelebb
a lemez végéről kezdődik. Ellenőrizze a felvétel kiinduló pontját a kijelzőn.
2) Egy
Ha nem indul el a felvétel
• Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék
nincs lezárva (12, 47 oldalak).
• Bizonyosodjon meg róla, hogy az MD nem
írásvédett (66. oldalon).
• A zenestúdiókban készített MD-kre nem
lehet felvételt készíteni.
folytatás
15
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 16 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Az ATRAC DSP TYPE-R
A “TYPE-R” egy magasszintű Sony
specifikáció, melyet abban a digitális
jelfeldolgozó processzorban (DSP)
használunk, mely a MiniDisc hangjának
lelke. Az új technológia segítségével
a MiniDisc felvevőkészülék az előző
MiniDisc Walkman modelleknél kétszer
gyorsabban képes feldolgozni a jeleket, míg
a hangminősége közelít a MiniDisc deckek
hangminőségéhez. Ez a készülék
a “TYPE-R” funkciót csak normál sztereó
(vagy monó) üzemmódú felvétel és lejátszás
esetén támogatja. MDLP-módban ez
a funkció nem használható.
Megjegyzések
• A pillanat-állj funkciót szinkronfelvétel
közben nem lehet kézzel ki- illetve
bekapcsolni. A felvétel leállításához
nyomja le a x gombot.
• Ne változtassa meg a “SYNC-R” beállítást
felvétel közben, mert előfordulhat, hogy
a felvétel hibás lesz.
• Előfordulhat, hogy a hangforrásból jövő
zajszint miatt a szinkronfelvétel során
a készülék nem kapcsol automatikusan
szünetre akkor sem, ha a hangforrásból
nem érkezik felvett hang.
• Ha a készülék nem CD-ről vagy MD-ről
történő felvétel során 2 másodperces
csendes részt talál, akkor önműködően új
műsorszámot kezd ott, ahol a csendes rész
véget ér.
• Nem lehet szinkronfelvételt végrehajtani,
ha a csatlakozó kábel nem optikai kábel.
• Felvétel közben nem lehet a felvételi
módot változtatni.
• A “Saving” vagy az “Edit” felirat villog,
mialatt a felvétel adatai (a műsorszám
kezdő- illetve végpontja) rögzítésre
kerülnek. Ne mozgassa a felvevőt és ne
húzza ki a hálózati adaptert az aljzatból,
amíg a kijelzőn a jelzés villog.
• A tető nem nyílik ki, amíg az “Edit” felirat
el nem tűnik a kijelzőről.
• Ha a tápellátás megszakad (vagyis az elemet
kiveszik, kimerül vagy kihúzzák a hálózati
adaptert) felvétel vagy szerkesztés alatt
illetve amikor az “Edit” felirat látható a
kijelzőn, a fedelet nem lehet kinyitni, amíg
a tápellátás vissza nem tér.
• Digitális felvétel csak optikai típusú
kimenetről készíthető.
• Ha hordozható CD-lejátszóról készít
felvételt, állítsa a CD-lejátszót szünetre,
majd végezze el a felvételi műveletet
a felvevőkészülékkel.
• Amikor hordozható CD-lejátszóról készít
felvételt, vegye figyelembe
a következőket:
—Egyes hordozható CD-lejátszók nem
képesek digitális kimenetre, ha
a hálózati adapter nincs csatlakoztatva.
Ebben az esetben csatlakoztassa
a váltóáramú hálózati adaptert
a hordozható CD-lejátszóhoz, és
áramforrásnak használjon hálózati
áramot.
—Egyes hordozható CD-lejátszók nem
képesek digitális kimenetre, ha
a rázkódás elleni funkció be van
kapcsolva (pl. ESP* vagy
G-PROTECTION). Ebben az esetben
kapcsolja ki a rázkódás elleni funkciót.
∗ Electronic Shock Protection
(Elektronikus rázkódásvédelem)
z
• Ha a szinkronfelvétel során
3 másodpercnél hosszabb ideig nem
érkezik hang (65. oldalon) a lejátszótól,
a felvevőkészülék önműködően készenléti
üzemmódba kapcsol. Amikor ismét hang
érkezik a lejátszóból, a készülék folytatja
a szinkronfelvételt. Ha a készülék
5 percnél hosszabb ideig készenléti
üzemmódban marad, önműködően leáll.
• Hosszabb felvétel esetén a felvételi
üzemmód kiválasztásához kövesse a 1-3
lépést az alábbi fejezetben: “Hosszú idejű
felvétel (MDLP)” (21. oldalon), majd
végezze el a szinkronfelvétel műveletet.
• LINE IN OPTICAL aljzat digitális és
optikai bemenettel egyaránt használható.
A felvevőkészülék automatikusan
felismeri a vonalkábel típusát, és digitális
vagy analóg bemenetre kapcsol.
• A felvételi szintet a készülék
automatikusan állítja be. A szint kézi
beállításához lásd “A felvételi szint kézi
beállítása (Manuális felvétel)”
(27. oldalon).
• A hangot figyelemmel követheti a felvétel
során. Csatlakoztassa a fejhallgatót/
fülhallgatót a i aljzatba, majd állítsa be
a hangerőt a VOL +, – gombokkal. Ez nem
befolyásolja a felvétel szintjét.
16
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 17 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
MD lejátszás azonnal
1 Helyezzen be egy MD-t.
1 Nyissa fel a fedelet az OPEN
2 Előre néző címkével helyezzen be egy
megnyomásával.
MD-t, és lenyomva zárja le a fedelet.
2 MD lejátszása.
VOL +, –
A lejátszás megállításához nyomja
meg a x gombot.
A fejhallgatóban/fülhallgatóban egy hosszú
csippanást hall.
Miután a leállításhoz lenyomta a x gombot,
a készülék automatikusan kikapcsol kb.
10 másodperc (elemes működéskor) vagy
kb. 3 perc (hálózati adapter használata
esetén) múlva).
A lejátszás attól a ponttól indul, ahol
utoljára leállította a lejátszást. A lejátszás
első műsorszám elejétől való elkezdéséhez
nyomja le és tartsa lenyomva a N gombot
legalább 2 másodpercig.
N, x, .,
>X,
1 Nyomja meg a N gombot.
A fejhallgatóban/fülhallgatóban egy
rövid csippanást hall.
2 A hangerő beállításához nyomja meg
a VOL +, – gombot.
A hangerő megjelenik a kijelzőn.
folytatás
17
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 18 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Funkció
Kezelés a felvevőn
A mostani vagy egy előző műsorszám
elejének megkeresése1)
Nyomja meg a . gombot.
Nyomja le ismételten a . gombot,
amíg a kívánt műsorszám elejére nem ér.
A következő műsorrész kezdetének
megkeresése2)
Nyomja meg a > gombot egyszer.
Visszafelé mozgás a lejátszás során
Nyomja le és tartsa lenyomva a .
gombot.
Előremozgás a lejátszás közben
Nyomja le és tartsa lenyomva a >
gombot.
Szünet
Nyomja meg a X gombot.
Nyomja meg a X gombot ismét
a lejátszás folytatásához.
Távolítsa el az MD lemezt
Nyomja le a x gombot, és nyissa ki
a fedelet.3)
folyamatosan kétszer megnyomja a . gombot a lemez első műsorszámának lejátszása
közben, a felvevő a lemez utolsó műsorszámának elejére ugrik.
a lemez utolsó műsorszámának lejátszása közben megnyomja a > gombot, a felvevő
a lemez első műsorszámának elejére ugrik.
3) Amint felnyitja a fedelet, a lejátszás az első műsorszám elején fog kezdődni.
1) Ha
2) Ha
Ha a lejátszás nem indul el
Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék
nincs lezárva (12, 47).
A hang ugrálásának kiküszöbölése
(G-PROTECTION)
A G-PROTECTION funkció
kifejlesztésének célja a jelenlegi
lejátszóknál rázkódásra kevésbé érzékeny
készülékek létrehozása volt.
Megjegyzés
A lejátszás során akkor ugorhat a hang, ha:
• a készülék nagyobb mértékben
folyamatosan rázkódik,
• piszkos vagy karcos lemezt játszik le.
z
• A lejátszási módot a készülék
automatikusan állítja be (sztereó,
LP2 sztereó, LP4 sztereó vagy monó).
• Csak egy adott csoportba tartozó
műsorszámok lejátszásához lásd:
“A csoportos funkció használata
(Csoportos mód)” (30. oldalon).
18
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
fõoldal:L0-jobb
020REG.book Page 19 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Különböző felvételi módok
Megjegyzés a digitális és analóg felvételről
(Digitális bemenet és analóg bemenet)
A készülék bemeneti csatlakozója digitális és analóg bemeneti csatlakozóként
egyaránt működik. Csatlakoztassa a felvevőkészüléket CD-lejátszóhoz vagy kazettás
magnóhoz digitális (optikai) vagy analóg (vonal) bemenettel. A digitális (optikai)
bemeneten történő felvételhez lásd a következő részt: “Azonnali felvétel MD
lemezre! (Szinkronfelvétel)” (13. oldalon), az analóg (vonal) bemeneten történő
felvételhez pedig a következőt: “Felvétel analóg üzemmódban (Analóg felvétel)”
(20. oldalon).
A digitális (optikai) és analóg (vonali) bemenetek közti különbség
Különbség
Digitális (optikai) bemenet
Csatlakoztat Digitális (optikai) kimeneti
ható forrás
aljzattal rendelkező készülék (CD
lejátszó, DVD lejátszó stb.)
Analóg (vonal) bemenet
Analóg (vonali) kimeneti
aljzattal rendelkező készülék
(Kazettás deck, rádió,
lemezjátszó stb.)
Használható Optikai kábel (optikai vagy optikai Vonali kábel (2 phono dugóval
kábel
mini dugóval) (14. oldalon)
vagy sztereó mini dugóval)
(20. oldalon)
A forrásból
érkező jel
Digitális
Analóg
A felvevőkészüléknek küldött
jel akkor is analóg, ha digitális
forrás (például CD-lejátszó)
csatlakozik a készülékhez.
Műsorszám
jelölések1)
Automatikusan jelöli (másolja)
• a forráséval megegyező
pozícióban (ha a hangforrás CD
vagy MD).
• 2 másodpercnél hosszabb üres
rész vagy felvételi szünet
(65. oldalon) után (ha a
hangforrás nem CD vagy MD).
• amikor a felvevő pillanat-állj
állapotban van (3 másodpernyi
szünet érkezik
szinkronfelvételkor).
Automatikusan jelöli
• 2 másodpercnél hosszabb
üres rész (65. oldalon) vagy
felvételi szünet után.
• ha a felvevőkészüléket
a felvétel során szünetre
kapcsolják.
Felvett
hangszint
A forráséval megegyező.
Manuálisan is beállítható (Digital
REC level control) (“A felvételi
szint kézi beállítása (Manuális
felvétel)”, 27. oldalon).
Automatikusan beállított.
Manuálisan is beállítható
(“A felvételi szint kézi
beállítása (Manuális felvétel)”,
27. oldalon).
1) A felvétel után
törölheti a szükségtelen jelöléseket. (“Műsorszám jelölés törlése”, 43. oldalon).
19
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy a műsorszámjelölést a készülék hibásan másolja:
• egyes digitális (optikai) bemenetet használó CD-lejátszókról vagy cd-táras lejátszókról történő
felvétel esetén.
• digitális (optikai) bemenet használata esetén, ha a forrás véletlen sorrendű vagy programozott
lejátszási üzemmódban van. Ilyen esetben játssza le a forrást normál lejátszási üzemmódban.
• digitálisan sugárzott hang (például digitális TV) digitális (optikai) bemeneten keresztüli
felvétele esetén.
Felvétel analóg
üzemmódban (Analóg
felvétel)
A hang a csatlakoztatott berendezésről
analóg jelként érkezik, de digitálisan
kerül felvételre a lemezen.
Hangforrás csatlakoztatásához egy
opcionális vonali kábelre is szükség
van. A kábel csatlakoztatásakor
győződjön meg, hogy a csatlakozókat
szilárdan rögzítette.
∗ Használjon jelgyengítő nélküli
összekötőkábelt. A sztereó minialjzattal
rendelkező CD-lejátszóhoz való
csatlakoztatásra használjon mindkét
végén minidugóval rendelkező
csatlakozókábelt (nincs mellékelve).
1
Nyomja le egyszerre a N és
a REC gombot.
REC a jelzőfény kigyullad
a kijelzőn, és kezdetét veszi
a felvétel.
2
Játssza le a felvenni kívánt forrást.
A felvételi műveletek tekintetében
lásd: “Azonnali felvétel MD
lemezre! (Szinkronfelvétel)”
(13. oldalon).
CD-lejátszó, kazettás
magnó, stb.
z
a LINE OUT aljzatokba stb.
R
(vörös)
L
(fehér)
Line kábel*
• LINE IN (OPTICAL) aljzat digitális és
optikai bemenettel egyaránt használható.
A felvevőkészülék automatikusan
felismeri a kábel típusát, és digitális vagy
analóg bemenetre kapcsol.
• Ha megnyomja a X gombot, a REC gomb
a fenti 1 lépésnél történő nyomva tartása
közben, a felvevőkészülék felvételi
készenlét üzemmódba lép. A felvétel
indításához nyomja meg a X gombot.
Megjegyzés
Ha átmenetileg leállít egy felvételt
a X gomb megnyomásával, akkor egy
műsorszámjelzés kerül oda, ahol ismét
megnyomja a X gombot a felvétel
folytatásához. A felvétel egy új
műsorszámtól folytatódik.
REC
N
LINE IN (OPTICAL)
20
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 21 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Hosszú idejű felvétel
(MDLP)
Mindig a kívánt felvételi időnek
megfelelően válassza ki a felvételi
üzemmódot.
Sztereó felvétel a normál felvételi idő
kétszeresén (LP2) vagy négyszeresén
(LP4) keresztül lehetséges. Szintén
lehetőség van monó felvétel
készítésére a normál felvételi idő
kétszeresén.
A monó rendszerű, LP2, vagy LP4
üzemmódban felvett MD-k csak
monó rendszerű, LP2 vagy LP4
lejátszási móddal rendelkező MD
lejátszó vagy felvevő készülékeken
játszhatók le.
>, .,
N
REC
MENU/
ENTER
1
Amikor a lejátszó le van állítva,
nyomja meg a MENU gombot.
2
Nyomja le a > vagy .
gombot ismételten, amíg az
“R-MODE” villogni nem kezd
a kijelzőn, majd nyomja le
az ENTER gombot.
3
A kívánt felvételi mód
kiválasztásához nyomja meg
ismételten a > vagy a .
gombot, majd nyomja le az
ENTER gombot.
Akárhányszor lenyomja a . gombot, az
A változik.
Amikor lenyomja az ENTER gombot,
a megjelenik a B felirat.
B
A
Felvételi
Kijelzés
üzemmód1) A/B
Felvételi
idő3)
SP Sztereó
SP/—
(semmi)
Kb.
80 perc
LP2 sztereó
LP2/
Kb.
160 perc
LP4 sztereó
LP4/
Kb.
320 perc
Monó2)
MONO/
MONO
Kb.
160 perc
1) A
jobb hangminőség érdekében normál
sztereó (SP) vagy LP2 sztereó módban
végezze a felvételt.
2) Ha sztereó forrásról monó üzemmódban
végez felvételt, a felvevőkészülék a bal és
a jobb oldali hangokat egybekeveri.
3) 80 perces írható MD használata esetén.
4
Nyomja le egyszerre a N gombot
és a REC gombot.
5
Játssza le a hangforrást.
A felvétel leállítása
Nyomja meg az x-t.
A felvevőkészülék az előző felvételi
üzemmód beállításában fog maradni,
amikor a legközelebb felvételt készít.
21
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 22 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
z
Amikor nem kívánja, hogy az
“LP:” jelzés automatikusan
a műsorszám elejére kerüljön
MDLP módban a felvevő
automatikusan “LP:” jelzést ad
minden műsorszám nevének elejéhez.
A “LP:” felirat akkor jelenik meg, ha
ezeket a műsorszámokat olyan
felvevőn próbálja lejátszani vagy
szerkeszteni, amely nem támogatja az
MDLP módot (de olyan felvevőn vagy
lejátszón nem, amely támogatja az
MDLP módot).
Ha úgy módosítja a felvevő
beállításait, hogy az “LP:” feliratot ne
adja a névhez, úgy hosszabb
műsorszám-címeket írhat be az egész
szövegmező felhasználásával.
1
A lejátszó leállított állapotában
nyomja meg a MENU gombot.
2
Nyomja le a > vagy .
gombot ismételten, amíg az
“OPTION” villogni nem kezd
a kijelzőn, majd nyomja le
az ENTER gombot.
3
Nyomja le a > vagy .
gombot ismételten, amíg az
“LPStmp” villogni nem kezd
a kijelzőn, majd nyomja le
az ENTER gombot.
4
Nyomja meg a > vagy .
gombot ismétlődően, amíg az
“OFF” villogni nem kezd
a kijelzőn, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Ha a “LP:” címkét a névhez
kívánja adni, ebben a lépésben
válassza az “ON” opciót, majd
nyomja le a ENTER gombot.
• Az LP2 vagy LP4 üzemmódokkal
rendelkező audio egységeken a
vagy a
embléma látható.
• Az ATRAC-hoz (Adaptive Transform
Acoustic Coding) újonnan kifejlesztett SP
TYPE-R-nek köszönhetően normál
sztereó (vagy monó) üzemmódban kiváló
hangminőségű és árnyalt hangszínű
felvételt készíthet (16. oldalon).
Megjegyzések
• Hosszú felvételeknél javasolt a mellékelt
váltóáramú hálózati adapter használata.
• Sztereó hangforrás monóban történő
felvétele esetén is, ha a hangforrás
a digitális (optikai) bemeneti aljzatba
csatlakozik, sztereóban hallhatja
a felvételre kerülő hangot a i aljzatba
csatlakoztatott fejhallgatón vagy
fülhallgatón keresztül.
• Amikor LP4 módban készít felvételt,
akkor bizonyos hangforrások esetén,
rendkívül ritkán, pillanatnyi zajt lehet
hallani. Ez annak a speciális digitális
hangtömörítési eljárásnak az eredménye,
amely lehetővé teszi a normálisnál 4-szer
hosszabb felvételi időt. Ha zaj hallható,
akkor a felvételt tanácsos a szokásos
sztereó vagy LP2 módban készíteni a jobb
hangminőség érdekében.
22
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 23 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Műsorszámok felvétele
csoport funkció
segítségével (Csoportos
felvétel)
Mi a csoport funkció (Csoportos
üzemmód)?
Ez egy olyan funkció, amely lehetővé
teszi, hogy egy lemezen a különböző
műsorszámokat különböző
csoportokba helyezzük a lejátszás,
felvétel vagy szerkesztés számára.
Ha a csoportos mód ki van
kapcsolva.
Lemez
Hogy kerül a csoport-információ
rögzítésre?
Csoport üzemmódban történő felvétel
esetén a csoport-információ
a lemeznév tárolási területére kerül.
Ez az információ szövegekből áll,
melyek a következő példán látható
módon kerülnek felírásra.
Lemeznév tárolási terület
Példa
1
2
3
1 Lemez neve: “Kedvencek”
2 Csoportnév az 1-5. műsorszámoknak:
“Rockzene”
3 Csoportnév a 6-9. műsorszámoknak:
Műsorrész száma
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ha a csoportos mód be van
kapcsolva.
Lemez
1. csoport
2. csoport 3. csoport
Műsorrész
száma
Műsorrész Műsorrész
száma
száma
1 2 3
1 2
1 2 3 4
Ez több CD album egyetlen MD-re
való MDLP (LP2 sztereó/LP4 sztereó)
módban történő felvétele esetén
hasznos. Egy lemezen maximum 99
csoport hozható létre.
“Popzene”
Ennélfogva a fenti szöveg teljes
egészében a lemez neveként jelenik
meg, ha egy csoport módban felvett
MD lemezt tölt egy olyan rendszerbe,
mely nem támogatja a csoportos
módot vagy ha ebbe a felvevőbe
helyezi a lemezt úgy, hogy a csoportos
mód ki van kapcsolva.
Lehetőség van a szöveg
megváltoztatására, ha
a “Felvételek újracímkézése”
(38. oldalon) fejezet szerint járunk
el a “Felvételek címkézése/
újracímkézése” részben. Figyelem:
ha tévedésből átírja ezt
a szövegrészt, előfordulhat, hogy
nem tudja majd a lemezen
a csoportos funkciót használni.
folytatás
23
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 24 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Megjegyzés
• A csoportinformáció akkor is tárolásra
kerül, ha kiveszi az MD-t vagy kikapcsolja
a felvevőt.
• Csoportos módban a felvevő minden
csoportjelzés nélküli műsorszámot úgy
kezel, mintha azok az utolsó csoporthoz
tartoznának. Az utolsó csoport a felvevő
kijelzőablakán “GP --” jelzéssel látszik.
Csoporton belül a műsorszámok a lemezen
lévő sorrendben, és nem a csoporton belüli
sorrendben jelennek meg.
GROUP
END
SEARCH
1
A felvevő leállított állapotában
nyomja le az END SEARCH
gombot.
2
Nyomja le egyszerre a N gombot
és a REC gombot.
3
Játssza le a forráshangot.
A felvétel leállítása
Nyomja meg a x gombot.
A x gomb megnyomása előttig felvett
anyag új csoportba kerül.
Műsorszám felvétele meglévő
csoportba
>, .,
N
• Kapcsolja be a csoportos módot.
• Helyezzen be egy olyan lemezt,
amelyen vannak csoportbeállítások.
REC
1
Nyomja meg a GROUP gombot.
A “ ” villog a kijelzőn, és
közvetlenül kiválaszthatja
a csoportot (Csoport-kihagyás
mód) (30. oldalon).
2
5 másodpercen belül nyomja le
a > vagy . gombokat
ismételten, amíg meg nem jelenik
a kívánt csoport.
3
Nyomja le egyszerre a N és
a REC gombot.
4
Játssza le a forráshangot.
Az újonnan zögzített műsorszám
a meglévő tartalom után kerül
felvételre.
A csoportos mód aktiválása
(Felvétel csoportos módban)
A csoportos módban való felvételhez
be kell kapcsolni a csoportos módot
a felvétel megkezdése előtt.
1
Nyomja meg a GROUP gombot
2 másodpercig vagy tovább.
A “ ” és a “GP ON” jelzések
megjelennek, és a csoportos mód
bekapcsol.
Csoportos mód törlése
Nyomja meg ismét a GROUP gombot
legalább 2 másodpercig.
Egy műsorszám új csoportba
való rögzítése
• Kapcsolja be a csoportos módot.
24
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 25 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Megjegyzés
• Ha a “R-Posi”, “FrHere” állásban is van, az
újonnan rögzített műsorszámok
a csoporton belüli utolsó műsorszám
utánra kerülnek anélkül, hogy a meglévő
tartalmat felülírná (25. oldalon).
• A csoport-kihagyás mód automatikusan
kikapcsol a 2 lépéskor, ha 5 másodpercig
semmi sem történik.
A folyamat folytatásához újra végezze el
a 1. lépést.
3
Nyomja meg a > vagy .
gombot ismétlődően, amíg az
“R-Posi” villogni nem kezd
a kijelzőn, majd nyomja le
a ENTER gombot.
4
Nyomja le a > vagy .
gombot ismételten, amíg az
“Fr End” villogni nem kezd
a kijelzőn, majd nyomja le
az ENTER gombot.
z
Egy lejátszás alatt lévp műsorszám
csoportba való besorolásához először állítsa
le a lejátszást, majd végezze ez a műveletet
a 3. lépéstől kezdve.
Felvétel indítása az aktuális ponttól
Válassza a “FrHere” lehetőséget
a 4. lépésben.
z
Felvétel a meglévő anyag
felülírása nélkül
Ha el akarja kerülni az MD meglévő
tartalmának felülírását, kövesse az
alábbi eljárást. Ilyenkor valamennyi új
anyag a meglévő tartalom után kerül
felvételre. A felvevő gyári beállítása
szerint felülírja a meglévő anyagot.
• Ha átmenetileg akar úgy felvételt
készíteni, hogy ne írja felül a meglévő
anyagot, nyomja le az END SEARCH
gombot a felvétel kezdete előtt. A felvétel
az utolsó műsorszám után fog kezdődni
akkor is, ha az “R-Posi” beállítás “FrHere”
állásban van (gyári alapbeállítás).
A hátralévő, lemezre felvehető idő
megjelenik a kijelzőn, ha megnyomja
az END SEARCH gombot.
• Ha a csoportos mód be van kapcsolva,
a felvevő nem írja felül a már meglévő
anyagot. Csoportos módban csak új
csoportot létrehozva (24. oldalon) vagy
létező csoportba (24. oldalon) lehet
műsorszámot felvenni.
Megjegyzés
>, .
MENU/
ENTER
1
A lejátszó leállított állapotában
nyomja meg a MENU gombot.
2
Nyomja le a > vagy .
gombot, amíg az “OPTION”
villogni nem kezd a kijelzőn, majd
nyomja le az ENTER gombot.
• A beállítás azután sem tűnik el, hogy
a készüléket kikapcsolják.
• Ha a felvétel kezdetekor a felvevő
lejátszás pillanat-állj állapotban van,
a felvétel a pillanatnyi pozícióból fog
kezdődni akkor is, ha az “R-Posi” beállítás
“Fr End” állásban van.
25
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 26 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Automatikus műsorszámjelzés hozzáadása (Auto
Time Stamp – Automatikus
időmegjelölés)
Ezt a funkciót arra használhatja, hogy
adott időközönként automatikusan
műsorszám-jelzést adjon a felvételhez
az analóg bemeneti csatlakozón
keresztül történő felvétel esetén.
MENU/
ENTER
>, .
1
Mialatt a készülék felvesz vagy
felvételi pillanat-állj állapotban
van, nyomja le a MENU gombot.
2
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismételten, amíg
a “TimeMk” nem villog a kijelzőn,
majd nyomja le az ENTER
gombot.
3
Nyomja le ismételten a > vagy
. gombokat, amíg a kívánt
időköz nem villog a kijelzőn, majd
nyomja le az ENTER gombot.
Válassza ki a következő időközök
egyikét:
Kijelző
Idő
OFF
—
5 min
Kb. 5 perc
10 min
Kb. 10 perc
15 min
Kb. 15 perc
Az Auto Time Stamp (automatikus
időmegjelölés) törlése
Válassza ki az “OFF” opciót, majd
nyomja le az ENTER gombot a 3.
lépésben, vagy állítsa le a felvételt.
Műsorszámjelölések hozzáadása
felvétel közben az Auto Time
Stamp (automatikus időmegjelölés)
segítségével
Amikor az eltelt felvételi idő hosszabb
az Auto Time Stamp (automatikus
időmegjelölés) funkciónál beállított
időköznél:
A felvevő a beállítás pillanatában,
majd ezt követően a beállított
értéknek megfelelő szabályos
időközönként helyez el
műsorszámjeleket.
Példa: Eltelt nyolc perc felvételi idő,
amikor az Auto Time Stamp időközét
5 percre állítja.
A készülék (a felvétel kezdetétől
számított) 8 perces pontnál, majd ezt
követően 5 perces időközönként
helyez el műsorszámjeleket.
Amikor az Auto Time Stamp
(automatikus időmegjelölés)
funkciónál beállított időtartam
nagyobb az eltelt felvételi időnél:
A felvevő akkor helyezi el az első
műsorszámjelet, amikor az Auto Time
Stamp funkció beállított időköze
letelik.
Példa: Eltelt három perc felvételi idő,
amikor az Auto Time Stamp időközét
5 percre állítja.
A készülék (a felvétel kezdetétől
számított) 5 perces pontnál, majd ezt
követően 5 perces időközönként
helyez el műsorszámjeleket.
26
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 27 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
z
4
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismételten, amíg a kijelzőn
nem villog a “Manual”, majd
nyomja le az ENTER gombot.
5
6
Játssza le a forrást.
A felvevő kijelzőjén megjelenik egy “T”
betű, mielőtt az Auto Time Stamp megjelöli
a műsorszámot.
Megjegyzés
• Az Auto Time Stamp akkor kezdi az
automatikus műsorszámjelölést, amikor
Ön egy normál műsorszámjelölést helyez
el a lemezen (a T MARK vagy a X gomb
stb. megnyomásával).
• A felvétel leállítása után a beállítás
megszűnik.
A felvételi szint kézi
beállítása (Manuális
felvétel)
Felvétel során a készülék
automatikusan beállítja a hangszintet.
Szükség esetén mind analóg, mind
digitális felvétel esetén manuálisan is
beállíthatja a felvételi szintet.
Mialatt figyeli a kijelzőn a szint
kijelzést, állítja be a felvételi
szintet a > vagy . gombbal.
Úgy állítsa be a hangot, hogy
a beérkező legnagyobb hang
a szintskála ötödik szegmensét
gyújtsa ki. Ha a hatodik szegmens
is kigyullad, csökkentse a hangerőt
a > gombbal.
ötödik szegmens
REC
>, ., X
A felvétel nem indul el ebben
a lépésben.
Ha a forrás külsőleg
csatlakoztatott elem, a lejátszás
megkezdése előtt a forrást mindig
állítsa a felvenni kívánt anyag
elejére.
MENU/
ENTER
1
Nyomja le egyszerre a X és a REC
gombot.
A készülék készen áll a felvételre.
2
3
Nyomja meg a MENU gombot.
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismételten, amíg
a “RecVol” nem villog a kijelzőn,
majd nyomja le az ENTER
gombot.
7
A felvétel megkezdéséhez ismét
nyomja meg a X gombot.
A felvétel leállítása
Nyomja le a x gombot.
A felvevő automatikus felvételi szint
beállításra ugrik vissza a következő
felvétel kezdetekor.
folytatás
27
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 28 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Visszakapcsolás automatikus
szintszabályozásra
Válassza a “Auto” lehetőséget
a 4. lépésben.
Megjegyzés
• Ha szinkronfelvételkor kíván kézi felvételi
szintbeállítást végezni, kövesse
a következő lépéseket.
1 Válassza ki az “OFF” lehetőséget a 3.
lépésben a “Felvétel MD lemezre.”
(14. oldalon) résznél.
2 Végezze el a kézi felvétel 1-6 lépéseit
(27. oldalon). Ezután végezze el újra
a “Felvétel MD lemezre.” utasításait
(3. lépés “Azonnali felvétel MD lemezre!
(Szinkronfelvétel)” (13. oldalon).
A felvétel automatikusan elindul, amint
a forráshang lejátszásra kerül.
• Felvétel alatt nem lehet “Auto”-ról
“Manual”-ra (vagy vissza) kapcsolni.
A hátralévő felvételi idő
ellenőrzése
A hátralévő időt, műsorszám számát
stb., a felvétel közben és leállított
állapotban is ellenőrizheti.
A csoportokkal kapcsolatos
információk csak akkor jelennek meg,
ha egy csoportos beállítással
rendelkező műsorszámot játszunk le,
majd leállítjuk a lejátszást.
>, .
MENU/
ENTER
1
A felvétel közben vagy felvevő
leállított állapotában nyomja meg
a MENU gombot.
2
Nyomja meg ismétlődően a >
vagy a . gombot, amíg
a kijelzőn a “DISP” nem villog,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődően, amíg a kívánt
információ villogni nem kezd
a kijelzőn.
A . gomb minden
megnyomásakor a kijelző
a következők szerint változik:
A
B
28
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 29 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
AB
LapTim
Az aktuális műsorszámból eltelt
idő.
r
RecRem
A hátralévő felvételre
felhasználható idő.
r
GP Rem
A csoportban az aktuális
műsorszám után fennmaradó
felvételre felhasználható idő.
r
AllRem
Az aktuális ponttól hátralévő idő.
4
Nyomja meg az ENTER gombot.
A 3. lépésben kiválasztott
információ az A és a B kijelzőn
jelenik meg.
A — a 3. lépésben kiválasztott
információ.
B — a műsorszám száma, neve,
a csoport neve vagy a lemez neve.
Megjegyzés
Az elemek esetleg eltérően jelenhetnek
meg, vagy nem kiválaszthatók a csoportos
mód ki- ill. bekapcsolt állapotától, a felvevő
működési állapotától vagy a felvevő
beállításaitól függően.
z
Lejátszás során a lejátszási pozíció vagy
a műsorszám címének ellenőrzéséhez lásd:
34. oldalon
29
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
fõoldal:L0-bal
020REG.book Page 30 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Különböző lejátszási lehetőségek
z
A csoportos funkció
használata (Csoportos
mód)
A felvevő többféle lejátszást tud
csoportbeállítással ellátott lemez
esetén. A csoportos beállításokról
további információk: “Műsorszámok
felvétele csoport funkció segítségével
(Csoportos felvétel)” (23. oldalon).
GROUP
• A lejátszás módja (ismétlés, véletlenszerű
lejátszás) is megváltoztatható
a kiválasztott csoporton belül. Az itt
felsorolt lépések után kövesse a következő
pont lépéseit: “Lejátszási mód
megváltoztatása” (31. oldalon).
• Csoportos módban ha megnyomjuk
a . gombot a csoport utolsó
műsorszámának lejátszása közben,
a lejátszás a csoport első műsorszámánál
folytatódik, illetve a > gomb
folyamatos kétszeri megnyomására
a lejátszás a csoport utolsó műsorszámánál
folytatódik.
A csoportos funkció kikapcsolása
Nyomja meg ismét a GROUP gombot
legalább 2 másodpercig.
Megjegyzés
>, .
ENTER
Egy meghatározott
csoporban lévő
műsorszámok meghallgatása
(Csoportos módú lejátszás)
• Helyezzen be egy olyan lemezt,
amelyen vannak csoportbeállítások.
1
2
Indítsa el a lejátszást.
Nyomja le a GROUP gombot
legalább 2 másodpercig.
A“
” és a “GP ON” jel
megjelennek a kijelzőn, és
a csoportos mód bekapcsolódik.
A lejátszás a kiválaszott csoport
utolsó műsorszáma után leáll.
Másik csoport kiválasztásának
részleteihez lásd: “Csoportok
kiválasztása és lejátszása (Csoportkihagyás mód)” (30. oldalon).
Csoportos módban a felvevő minden
csoportjelzés nélküli műsorszámot úgy
kezel, mintha azok az utolsó csoporthoz
tartoznának. Az utolsó csoport a felvevő
kijelzőablakán “GP --” jelzéssel látszik.
Csoporton belül a műsorszámok a lemezen
lévő sorrendben, és nem a csoporton belüli
sorrendben jelennek meg.
Csoportok kiválasztása és
lejátszása (Csoport-kihagyás
mód)
Ezek a műveletek a csoportos mód bevagy kikapcsolt állapotától függetlenül
elvégezhetők. Ugyanakkor a lejátszás
a felvevőn eltérő attól függően, hogy
a csoportos mód be van-e kapcsolva.
• Ha a csoportos mód be van
kapcsolva:
A lejátszás a kiválasztott csoport első
műsorszámától a csoport utolsó
műsorszámáig tart.
• Ha a csoportos mód ki van
kapcsolva:
A lejátszás a kiválasztott csoport első
műsorszámától a lemez utolsó
műsorszámáig tart.
30
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 31 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Lejátszási mód
megváltoztatása
Ha a csoportos mód ki van
kapcsolva:
Lemez
Műsorrész száma
1 2 3
Kihagyás
5 6
7 8
Kihagyás
4
Kihagyás
Különböző lejátszási módok közül
választhat, úgy mint egyszeri lejátszás
(1Track), véletlenszerű lejátszás
(Shuff) és programozott lejátszás
(PGM). Ezen kívül bármelyik
lejátszási módban választhatja az
ismételt lejátszást.
Ha a csoportos mód be van kapcsolva:
Lemez
1. csoport
2. csoport 3. csoport
Műsorrész
száma
Műsorrész Műsorrész
száma
száma
>, .
1 2 3
Kihagyás
1 2
1 2
Kihagyás Kihagyás
• Helyezzen be egy olyan lemezt,
amelyen vannak csoportbeállítások.
1
2
Nyomja meg a GROUP gombot.
A “ ” villog a kijelzőn, és
a csoportok kiválaszthatóak
lesznek.
5 másodpercen belül nyomja meg
a > vagy a . gombot
ismétlődően a kívánt csoport
kiválasztásához, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A felvevő megkezdi a lejátszást
a csoport első műsorszámától
kezdve.
MENU/
ENTER
1
A felvevő leállított állapotában
nyomja meg a MENU gombot.
2
Nyomja meg a > vagy .
gombot ismétlődően, amíg
a “P-MODE” el nem kezd villogni
a kijelzőn, majd nyomja meg az
ENTER-t.
3
A lejátszási mód kiválasztásához
nyomja meg a > vagy a .
gombot ismétlődően, majd nyomja
le az ENTER gombot.
Akárhányszor lenyomja a . gombot,
B változik.
Amikor az ENTER gombot lenyomja,
megjelenik az A felirat.
A
Megjegyzés
Ha 5 másodpercen belül semmilyen művelet
nem történik az 1. lépés után, a csoportkihagyás mód törlődik, és ezután nem
lehetséges a 2. lépés végrehajtása. Ha e rész
1. lépésénél kívánja folytatni ismételje meg
az eljárást az elejétől.
B
31
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 32 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
A B/A
Normal/(semmi)
A készülék valamennyi
műsorszámot egyszer játszik le.
r
AllRep/
A készülék valamennyi
műsorszámot ismételten
lejátssza.
r
1Track/1
Egy műsorszám egyszer kerül
lejátszásra.
r
1 Rep./ 1
A készülék egy adott
műsorszámot ismétel.
r
Shuff/SHUF
Miután az éppen kijelölt
műsorszámot lejátszotta,
a hátralévő műsorszámokat
véletlenszerű sorrendben
játssza le.
r
Shuf.R/SHUF
A készülék az éppen kijelölt
műsorszám befejezése után
a hátralévő műsorszámokat
véletlenszerű sorrendben
játssza le.
r
PGM/PGM
A műsorszámok abban
a sorrendben kerülnek
lejátszásra, ahogy azt
meghatározta.
r
PGMRep/ PGM
A műsorszámok abban
a sorrendben kerülnek
ismétlődően lejátszásra, ahogy
azt meghatározta.
Program létrehozása
(Program play – program
lejátszása)
Maximum 20 műsorszámot
programozhat be.
1
Nyomja le a MENU gombot,
mialatt a “PGM” felirat villog
a kijelzőn a 3. lépésben “Lejátszási
mód megváltoztatása”
(31. oldalon).
2
A lejátszási mód kiválasztásához
nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődően, majd nyomja
le az ENTER gombot.
A kiválasztott műsorszám
bevitelre kerül.
Műsorszám
sorszáma
a lemezen
Műsorszám
sorszáma
a programban
3
Ismételje meg a 2. lépést további
műsorszámok beprogramozásához.
4
Tartsa lenyomva az ENTER
gombot 2 másodpercig vagy annál
hosszabb ideig.
A program beállítása kész, és
a lejátszás az első műsorszámnál
kezdődik.
z
• A program lejátszási beállítása akkor is
a memóriában marad, ha a lejátszás már
véget ért vagy leállították.
• Egy csoportra akkor tudja a lejátszási
módot beállítani, ha a csoportos mód be
van kapcsolva. A csoportos mód
aktiválásához lásd: “A csoportos mód
aktiválása (Felvétel csoportos módban)”
(24. oldalon).
• A lejátszási mód a felvevő leállított
állapotában is beállítható.
32
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 33 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Megjegyzés
• Minden programbeállítás elvész a felvevő
fedelének nyitásakor.
• Ha a felvevő készüléket leállítja egy
programozási művelet közepén és 5 percig
nem nyúl hozzá, akkor az addig
kiválasztott műsorszámok bekerülnek
a programba.
• Ha programbeállítás közben kapcsolja be
vagy ki a csoportos módot,
a programbeállítás mód törlődik, de az
addig bevitt program megmarad.
• Ha programozott lejátszás közben
kapcsolja be a csoportos módot,
a programbeállítás törlődik.
Magas vagy mély hang
beállítás (Digital Sound
Preset – digitális hang
beállítás)
Ízlése szerint beállíthatja a magas és
mély hangokat. A lejátszó két magasmély beállítást tud eltárolni, melyeket
később, lejátszás közben lehet
kiválasztani.
>, .
MENU/
ENTER
1
2
Nyomja meg a MENU gombot.
3
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismételten, amíg a kijelzőn
nem kezd villogni a “SOUND1”
vagy a “SOUND2” felirat, majd
nyomja le az ENTER gombot.
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismételten, amíg a kijelzőn
nem villog az “S-SEL”, majd
nyomja le az ENTER gombot.
A digitális hang beállítás törlése
Válassza a “OFF” lehetőséget
a 3. lépésben.
A hangminőség beállítása
Megváltoztathatja a beállított
hangminőséget. A beállított
hangminőség megváltoztatásához
előre válassza ki a “SOUND1” vagy
“SOUND2” beállításokat, attól
függően, hogy melyiket kívánja
megváltoztatni.
1
Lejátszás közben, ha már
kiválasztotta a “SOUND1” vagy
a “SOUND2” beállítást, nyomja
meg a MENU gombot.
2
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődően, amíg
a “S-SET” szöveg nem villog
a kijelzőn, majd nyomja le az
ENTER gombot.
A kijelzőn az éppen kiválasztott
“BASS” hangbeállítás látszik.
A hangminőség kiválasztása
Gyári beállítások
A Digital Sound Preset (digitális hang
beállítás) gyári beállításai
a következők:
• “SOUND1”: mély: +1, magas: ±0
• “SOUND2”: mély: +3, magas: ±0
33
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 34 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
3
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődve a hangszint
beállításához.
Mutatja, hogy a “SOUND1” vagy
a “SOUND2” van kiválasztva
z
• A beállításokat akkor is meg lehet
változtatni, amikor a lejátszás időlegesen
szünetel (X).
• Ha a felvevőt nem használjuk kb. 5 percig,
a jelenlegi beállítás eltárolásra kerül, és
a kijelző automatikusan normál lejátszásra
vált.
Megjegyzés
A hang 8 lépésben állítható
(–4, –3, ...±0, ...+2, +3).
4
Nyomja le az ENTER gombot.
A “BASS” szint be van állítva, és
a kijelző “TRE” (magas) beállítási
módra vált.
5
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődően a hangszint
beállításához, majd nyomja le az
ENTER gombot.
A “TRE” (magas) szint be van
állítva.
A hang beállítások elmentődtek,
és ismét megjelenik a lejátszási
kijelző.
• Ha Digital Sound Preset beállítást használ,
a hang töredezhet vagy torzzá válhat
a műsorszám beállításaitól függően. Ilyen
esetben változtassa meg a hangminőség
beállításait.
• A felvétel közben egy másik Digital Sound
Preset-re (digitális hang beállításra) váltás
nem befolyásolja a felvett hang minőségét.
A hátralévő idő vagy
a lejátszás pozíciójának
ellenőrzése
A lejátszás során ellenőrizheti
a műsorszám címét, a lemez címét stb..
A csoportokkal kapcsolatos
információk csak akkor jelennek meg,
ha egy csoportos beállítással
rendelkező műsorszámot játszunk le.
A kiválasztás törlése
CANCEL Nyomja meg a gombot.
>, .
MENU/
ENTER
1
A felvevő leállított állapotában
nyomja meg a MENU gombot.
2
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődően, amíg
a “DISP” szöveg nem villog
a kijelzőn, majd nyomja le az
ENTER gombot.
34
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 35 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
3
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődően, amíg a kívánt
információ nem villog a kijelzőn.
A . gomb minden
megnyomásakor a kijelző
a következők szerint változik:
Megjegyzés
Az elemek esetleg eltérően jelenhetnek
meg, vagy nem kiválaszthatók a csoportos
mód ki- ill. bekapcsolt állapotától, a felvevő
működési állapotától vagy a felvevő
beállításaitól függően.
z
Ha felvétel során vagy leállított állapotban
ellenőrizni kívánja a hátralévő időt vagy
a felvételi pozíciót, lásd: 28. oldalon.
A
B
AB
LapTim
Az aktuális műsorszámból eltelt
idő.
r
1 Rem
Az aktuális műsorszámból
hátralévő idő.
r
GP Rem
A csoportban az aktuális pozíció
után fennmaradó idő.
r
AllRem
Az aktuális ponttól hátralévő idő.
4
Nyomja meg az ENTER gombot.
A kijelző az alábbiak szerint
változik:
A 3. lépésben kiválasztott
információ megjelenik A és B-n.
A — a 3. lépésben kiválasztott
információ.
B — a műsorszám száma, neve,
a csoport neve vagy a lemez neve.
35
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
fõoldal:L0-bal
020REG.book Page 36 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
A felvett műsorszámok szerkesztése
Felvételein szerkesztést végezhet
műsorszámjelek hozzáadásával/
törlésével vagy műsorszámok és MD-k
felcímkézésével. Gyárilag készített
MD-k nem szerkeszthetők.
Megjegyzés a szerkesztéssel
kapcsolatban
• Írásvédett MD-n nem lehet
a műsorszámokat szerkeszteni.
A műsorszámok szerkesztése előtt zárja le
az MD oldalán lévő fület (66. oldalon).
• Ha lejátszás közben végez szerkesztési
műveletet, ne kapcsolja ki a készüléket,
amíg az “Edit” felirat el nem tűnik
a kijelzőről.
• Ne mozgassa vagy rázza meg
a felvevőkészüléket, amíg az “Edit” felirat
villog a kijelzőn.
• A fedél nem nyílik fel, amíg az “Edit”
a szerkesztést követően el nem tűnik
a kijelzőről.
• Ha a csoportos mód be van kapcsolva, csak
a kiválasztott csoportba tartozó
műsorszámokat lehet szerkeszteni.
Felvételek címkézése/
újracímkézése
Adhat nevet műsorszámoknak,
csoportoknak és lemezeknek a felvevő
karakterkészletének felhasználásával.
Megjegyzés
• A “FULL” felirat akkor jelenik meg, ha
több mint 1700 írásjelet próbál beírni egy
lemezre. Írjon be egy rövidebb nevet
a műsorszámnak, csoportnak, lemeznek,
vagy állítsa az “LPStmp” beállítást “OFF”
-re, MDLP módban történő felvétel
esetén, így az “LP:” előtag nem adódik
hozzá a műsorszám nevének elejéhez
(22. oldalon).
• Ha egy csoportos módban felvett lemezt
címkéz, győződjön meg róla, hogy
a csoportos mód be legyen kapcsolva, így
elkerüli, hogy a csoport-információkat
véletlenül felülírja.
• Ha a lemez nevekben “//” jeleket használ
az írásjelek között, mint pl. “abc//def”, nem
tudja majd a csoportfunkciókat a lemezen
használni.
GROUP/
CANCEL
END
SEARCH
VOL +, –
>, .,
X
MENU/
ENTER
Felhasználható írásjelek
• Az angol ábécé kis- és nagybetűi
• Számok 0-tól 9-ig
•! " # $ % & ( ) * . ; < = > ?
@ _ ` + – ' , / : _ (szóköz)
A beírható írásjelek száma
Műsorszám, csoport vagy lemez neve:
Kb. 200 mindegyikből
Az egy lemezre felírható írásjelek
száma
Műsorszámok/jelölések: Kb. 1700
36
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 37 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
A kurzor villog, és a műsorszám,
csoport vagy lemez készen áll
a címkézésre.
Felvételek címkézése
1
2
3
4
Helyezzen be egy lemezt, majd
végezze el a következő lépéseket:
Egy műsorszám címkézése
Kezdje el a címkézni kívánt számot
lejátszani vagy felvenni, és
címkézze fel a felvételt vagy
a műsorszámot a lejátszás vagy
felvétel közben.
Csoport címkézése
Kapcsolja be a csoportos módot
(24. oldalon), majd kezdje el
a címkézni kívánt egyik műsorszám
lejátszását vagy felvételét, majd
végezze el a címkézést a lejátszás
vagy felvétel közben.
Lemez címkézése
Ha egy lemezen már van felvétel,
kövesse a műveleteket a 2.
lépéstől, mialatt a felvevő leállított
állapotban van. Ha új egy lemez,
kezdje el a felvételt, és végezze el
a címkézést a felvétel közben.
Ha egy csoportbeállítással
rendelkező lemezt címkéz,
kapcsolja be a csoportos módot
(24. oldalon).
Nyomja meg a MENU gombot.
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismételve, amíg az
“EDIT” szöveg nem villog
a kijelzőn, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismételve, amíg
a következő elem meg nem jelenik
a kijelzőn, majd nyomja le az
ENTER gombot.
Műsorszám címkézésekor
“T: Name”
Csoport címkézésekor
“G: Name”
Lemez címkézésekor
“D: Name”
5
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődően egy betű
kiválasztásához, majd nyomja le az
ENTER gombot.
A kiválasztott betű nem villog
tovább, és a kurzor a következő
helyre lép.
Az írásjelek bevitelére szolgáló
gombok és azok funkciói
a következők:
Funkciók
Műveletek
A kurzor
mozgatása
Nyomja le
a VOL +, –
gombot.
Nagybetűk,
kisbetűk és jelek/
számok közötti
átváltás
Nyomja le a X
gombot.
Írásjel kiválasztása Nyomja le
a gombot.
> vagy ..
Betű bevitele
Nyomja le az
ENTER
gombot.
Név bevitele
Nyomja le az
ENTER gombot
legalább 2
másodpercig.
Üres szóköz
bevitele új betű
számára
Nyomja le
egyszerre a VOL
+ és az END
SEARCH
gombokat.
Egy betű törlése
és minden további
betű eggyel balra
léptetése
Nyomja le
egyszerre a VOL
– és az END
SEARCH
gombokat.
A címkézés
törlése
Nyomja meg
a CANCEL
gombot.
folytatás
37
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 38 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
6
Ismételje meg a 5. lépést, és írja be
a címke összes írásjelét.
7
Nyomja le az ENTER gombot
legalább 2 másodpercig.
Ezzel felcímkézte a műsorszámot
vagy a lemezt.
A címkézés törléséhez
Nyomja meg a CANCEL gombot.
2
Végezze el a 3-4. lépést
a “Felvételek címkézése”
(37. oldalon) részben a műsorszám,
csoport vagy lemez nevének
kijelzéséhez.
3
Kövesse a 5-7. lépést a “Felvételek
címkézése” (37. oldalon) részben,
majd tartsa lenyomva az ENTER
gombot legalább 2 másodpercig.
Megjegyzés
Megjegyzés
• Ha a felvételt műsorszám vagy lemez
felvétele közbeni címkézés alkalmával
leállítja, vagy ha a felvétel a műsorszám
címkézése közben a következő
műsorszámra lép tovább, a beírt érték
automatikusan bevitelre kerül.
• Az “LP:” szöveg automatikusan
a műsorszám nevének elejére kerül az
MDLP módban felvett számok esetén
(21. oldalon).
• Gyárilag készített vagy üres lemezt nem
lehet címkézni vagy újracímkézni.
• A készülék meg tudja jeleníteni, de
a címkézést nem biztosítja a japán
“Katakana” karakterekkel.
• A készülék nem tudja átírni a más
eszközzel létrehozott, 200 betűnél
hosszabb lemez- vagy műsorszámneveket.
A címkézés törlése
Nyomja meg a CANCEL gombot.
Felvételek újracímkézése
1
Helyezzen be egy lemezt, és
végezze el a következő lépéseket:
Műsorszám újracímkézése
Kezdje el lejátszani az
újracímkézendő műsorszámot,
majd változtassa meg a műsorszám
nevét lejátszás közben.
Csoport újracímkézése
Kapcsolja be a csoportos módot
(24. oldalon), majd kezdje el
a címkézni kívánt egyik
műsorszám lejátszását vagy
felvételét, majd végezze el
a címkézést a lejátszás vagy
felvétel közben.
Lemez újracímkézése
Ha egy lemezen már van felvétel,
kövesse a műveleteket a 2.
lépéstől, mialatt a felvevő leállított
állapotban van.
Ha egy csoportbeállítással
rendelkező lemezt címkéz,
kapcsolja be a csoportos módot
(24. oldalon).
Műsorszámok vagy
csoportok új csoportba
való sorolása
(Csoportbeállítás)
A műsorszámok vagy csoportok új
csoportba való sorolásához végezze el
a következő lépéseket.
A műsorszámoknak vagy
csoportoknak egymás után kell
következniük. Ha a kiválasztott
műsorszámok vagy csoportok nem
egymás után következnek, egymás
után kell azokat helyeznie, mielőtt
besorolja azokat (“Felvett
műsorszámok áthelyezése”,
40. oldalon). Az ehhez szükséges
művelet attól függ, hogy a csoportos
mód be van-e kapcsolva.
• Ha a csoportos mód be van
kapcsolva:
Több csoport kerül egy csoportba.
38
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 39 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
• Ha a csoportos mód ki van
kapcsolva:
Több műsorszám kerül egy
csoportba.
A következő rész elmagyarázza
a lépéseket, amikor a csoportos mód
be van kapcsolva.
3
Nyomja le a > vagy a .
gombokat ismétlődően, amíg
a “G:Set” felirat nem villog
a kijelzőn, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Az első műsorszám száma
(“STR”) megjelenik a kijelzőn.
4
Nyomja meg a > vagy a .
gombot ismétlődően, amíg a kívánt
első műsorszám száma vagy neve
nem villog a kijelzőn, majd nyomja
le az ENTER gombot.
Ez kiválasztja az új csoport első
műsorszámát.
Ha a csoportos mód be is van
kapcsolva, a műsorszámok száma
a lemezen, és nem a csoportban
való elhelyezkedésük szerint
jelenik meg.
5
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődően, amíg a kívánt
utolsó műsorszám sorszáma vagy
neve nem villog a kijelzőn, majd
nyomja le az ENTER gombot.
Az utolsó műsorszám száma
(“END”) megjelenik a kijelzőn.
Ez kiválasztja az új csoport utolsó
műsorszámát.
6
Végezze el a 3-7.-ig lépést
a “Felvételek címkézése”
(37. oldalon) részben a csoport
címkézéséhez.
Csoport
Csoport
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Új csoport
létrehozása az
1-3. műsorszámokból.
Csoport
Új csoport
létrehozása
2 csoportból.
Csoport
1 2 3 4 5 6 7 8 9
• A nem egymás után következő
műsorszámok besorolása nem
lehetséges (például a 3. szám nem
sorolható csoportba az 5-7.
számokkal).
• A műsorszámok mindig a lemezen,
és nem a csoportban való
elhelyezkedés szerinti sorrendben
jelennek meg a lemezen (még ha
a csoportos mód be is van kapcsolva).
GROUP
>, .
MENU/
ENTER
1
Amikor a lejátszó le van állítva,
nyomja meg a MENU gombot.
2
Nyomja meg a > vagy a .
gombot ismétlődően, amíg az
“EDIT” felirat nem villog
a kijelzőn, majd nyomja le az
ENTER gombot.
39
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 40 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Megjegyzés
• A 4. lépésben az első műsorszámnak vagy
egy létező csoport első elemének kell
lennie vagy nem tartozhat egy csoportba
sem.
• A 5. lépésben, az utolsó műsorszám
kiválasztásakor győződjön meg arról, hogy
az a 4. lépésben kiválasztott műsorszám
utáni legyen. Az utolsó műsorszámnak
vagy egy létező csoport utolsó elemének
kell lennie, vagy nem tartozhat egyetlen
csoporthoz sem.
5
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődően, amíg
a “G:Rls” villogni nem kezd
a kijelzőn, majd nyomja le
a ENTER gombot.
A “G:Rls?” és az “ENTER”
feliratok jelennek meg a kijelzőn.
6
Nyomja le az ENTER gombot.
A csoport csoportbeállatásai
feloldásra kerültek.
A feloldás megszakítása
Nyomja le a CANCEL gombot.
Csoportbesorolás
feloldása
• Helyezzen be egy olyan lemezt,
amelyen vannak csoportbeállítások.
Felvett műsorszámok
áthelyezése
A felvett műsorszámok sorrendje
megváltoztatható.
GROUP
Példa
A C műsorszám áthelyezése a harmadikról
a második műsorszám helyére.
Áthelyezés előtt
>, .
1
MENU/
ENTER
Nyomja le a GROUP gombot
legalább 2 másodpercig, hogy
bekapcsolja a csoportos módot.
2
Válasszon ki egy feloldani kívánt
csoportot, és ellenőrizze annak
tartalmát(lásd “Csoportok
kiválasztása és lejátszása (Csoportkihagyás mód)” (30. oldalon)).
3
4
Nyomja le a MENU gombot.
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődően, amíg az
“EDIT” nem villog a kijelzőn,
majd nyomja le az ENTER
gombot.
A
B
C
D
A
C
B
D
Áthelyezés után
CANCEL
>, .
1
MENU/
ENTER
Az áthelyezni kívánt műsorrész
lejátszása közben nyomja meg
a MENU gombot.
40
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 41 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
2
3
4
5
Nyomja meg a > vagy a .
gombot ismétlődően, amíg az
“EDIT” el nem kezd villogni
a kijelzőn, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A“
” és a “T:Name” villognak
a kijelzőn, és a felvevő
ismétlődően játssza a kijelölt
műsorszámokat.
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődően, amíg a “
és a “T:Move” nem villog
a kijelzőn, majd nyomja le az
ENTER gombot.
A fenti példában a “003 t”
és a “t 003” jelennek meg
váltakozva a kijelzőn.
Műsorszám áthelyezése
másik csoportba
• Helyezzen be egy olyan lemezt,
amelyen vannak csoportbeállítások.
GROUP/CANCEL
”
Nyomja le a > vagy a .
gombot, hogy kiválassza a cél
műsorszám sorszámát.
A fenti példában a “003 t”
és a “t 002” jelennek meg
váltakozva a kijelzőn.
Nyomja meg az ENTER gombot.
A műsorszám a célként megjelölt
műsorszámhelyre kerül át.
>, .
MENU/
ENTER
1
Tartsa lenyomva a GROUP
gombot legalább 2 másodpercig.
A “ ” megjelenik a kijelzőn, és
a csoportos mód bekapcsolódik.
2
Az áthelyezni kívánt műsorszám
lejátszása közben nyomja le
a MENU gombot.
3
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődően, amíg az
“EDIT” villogni nem kezd
a kijelzőn, majd nyomja le az
ENTER gombot.
A felvevő ismétlődően játssza le
a kijelölt műsorszámot.
4
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődően, amíg
a “T:Move” nem villog a kijelzőn,
majd nyomja le az ENTER
gombot.
5
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődően, amíg
a célcsoport nem villog a kijelzőn,
majd nyomja le az ENTER
gombot.
Az áthelyezés leállítása
Nyomja le a CANCEL gombot.
folytatás
41
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 42 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
6
4
Az áthelyezés leállítása
Nyomja le a CANCEL gombot.
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődően, amíg
a “G:Move” nem villog a kijelzőn,
majd nyomja le az ENTER
gombot.
Most áthelyezheti a kijelölt
csoportot.
5
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődően a célhely
kiválasztásához a lemezen, majd
nyomja le az ENTER gombot.
Csoport sorrendjének
megváltoztatása a lemezen
(Csoportáthelyezés)
Az áthelyezés leállítása
Nyomja le a CANCEL gombot.
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődően, amíg
a csoporton belüli cél-műsorszám
sorszáma nem villog a kijelzőn,
majd nyomja le az ENTER
gombot.
• Helyezzen be egy olyan lemezt,
amelyen vannak csoportbeállítások.
GROUP/CANCEL
>, .
Műsorszám megjelölése
A műsorszámjelölés beillesztése után
az új műsorszámjelzés utáni rész is új
műsorszámnak számít. A műsorszám
sorszámai a következőképpen
növekednek:
MENU/
ENTER
1
Tartsa lenyomva a GROUP
gombot legalább 2 másodpercig.
A “ ” megjelenik a kijelzőn, és
a csoportos mód bekapcsolódik.
2
Mialatt az áthelyezni kívánt
csoportba tartozó egyik
műsorszámot lejátssza, nyomja
meg a MENU gombot.
3
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődően, amíg az
“EDIT” nem villog a kijelzőn,
majd nyomja le az ENTER
gombot.
1
2
3
4
4
5
Illesszen be egy
műsorszámjelölést
1
2
3
A műsorszámok sorszáma
növekszik
T MARK
42
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 43 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
1
Egy MD lejátszása közben vagy
pillanat-állj állapotban nyomja le
a T MARK gombot a megjelölni
kívánt helyen.
A “MK ON” megjelenik
a képernyőn, és a műsorszám
megjelölésre került. A műsorszám
sorszáma eggyel növekszik.
1
2
3
4
Műsorszámjelölés törlése
1
2
3
A műsorszámok sorszáma
csökken
Műsorszám megjelölése felvétel
közben (kivéve a szinkronfelvételt)
Nyomja le a T MARK gombot
a megjelölni kívánt helyen.
Az Auto Time Stamp funkcióval
meghatározott időközönként
automatikusan adhat hozzá
műsorszámjeleket (26. oldalon).
T MARK
X, .
Műsorszám jelölés törlése
Analóg (vonali) bemenetről történő
felvételkor felesleges műsorszám
jelölések kerülhetnek felírásra, ahol
a felvételi szint alacsony.
A műsorszámjelölés törlésével
összevonhatja a jelzés előtti és utáni
műsorszámokat. A műsorszám
sorszámai a következőképpen
módosulnak:
1
A törölni kívánt jelölésű
műsorszám lejátszása közben
a leállításhoz nyomja meg a X
gombot.
2
A . gomb enyhe
megnyomásával keresse meg
a műsorszám jelölést.
Például, ha a harmadik
műsorszámjelölést kívánja törölni,
keresse meg a harmadik
műsorszám elejét. “00:00” jelenik
meg a kijelzőn.
A “MK 003” megjelenik a kijelzőn
2 másodpercre.
3
A jelölés törléséhez nyomja le
a T MARK gombot.
“MK OFF” jelenik meg a kijelzőn.
A műsorszámjelölés kitörlődik, és
a két műsorszám összevonódik.
z
Amikor letöröl egy műsorszámjelölést,
a hozzá tartozó név is törlődik.
43
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 44 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Megjegyzés
• Ha törli a műsorszám jelölést két olyan
egymásutáni műsorszám között, melyek
külön csoportba vannak sorolva, de
a csoportos mód ki van kapcsolva, akkor
a műsorszám átsorolódik az első
műsorszám csoportjába. Ezen kívül ha
olyan két (egymásutáni) műsorszámot
kombinál, melyek közül az egyik egy
csoport tagja, a másik nem, a második
műsorszám az első besorolását fogja kapni.
Ugyanakkor ha a csoportos mód be van
kapcsolva, csak azonos csoporton belüli
műsorszámokat lehet kombinálni.
• A rendszer korlátai szintén határt
szabhatnak a jelölések törlésekor.
A részleteket lásd: “A rendszer korlátai”
(51. oldalon).
Műsorszámok törlése
GROUP/CANCEL
>, ., x
MENU/
ENTER
2
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődően, amíg az
“EDIT” nem villog a kijelzőn,
majd nyomja le az ENTER
gombot.
A “ ” és a “T:Name” villognak
a kijelzőn, és a felvevő
ismétlődően játssza a kiválasztott
műsorszámot.
3
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődően, amíg a “ ”
és a “T:Ers” nem villognak
a kijelzőn, majd nyomja le az
ENTER gombot.
Az “Erase?” és az “ENTER”
feliratok jelennek meg a kijelzőn.
4
Ismét nyomja meg az ENTER
gombot.
A készülék töröli a műsorszámot,
és elkezdi játszani a következőt.
A törölt műsorszám után
valamennyi műsorszám
automatikusan újraszámozódik.
Műsorszám egy részének törlése
Jelölje meg a törölni kívánt rész
kezdetét és végét (42. oldalon), majd
törölje a megjelölt részt.
A törléstől való visszalépés
Nyomja le a CANCEL gombot.
Műsorszám törlése
Ne felejtse el, hogy ha egy
műsorszámot töröl, az nem
állítható vissza. Bizonyosodjon
meg arról, hogy a kívánt
műsorszámot készül letörölni.
1
A törölni kívánt műsorszám
lejátszása közben nyomja le
a MENU gombot.
44
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 45 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
A teljes lemez törlése
Csoport törlése
Gyorsan, egyidejűleg törölheti az
összes műsorszámot és az MD adatait.
Vegye figyelembe, hogy ha egy
felvételt letöröl, azt többé nem
állíthatja vissza. Győződjön meg
arról, hogy ellenőrizte a lemez
tartalmát, mielőtt törli azt.
Törölheti az egy kiválasztott
csoportban lévő műsorszámokat.
Vegye figyelembe, hogy ha egy
felvételt letöröl, azt többé nem
állíthatja vissza. Győződjön meg
arról, hogy ellenőrizte a csoport
tartalmát, mielőtt törli azt.
• Helyezzen be egy olyan lemezt,
amelyen vannak csoportbeállítások.
1
Játssza le a törölni kívánt lemezt,
és ellenőrizze annak tartalmát.
2
A leállításhoz nyomja le a x
gombot.
3
A lejátszó leállított állapotában
nyomja meg a MENU gombot.
4
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődően, amíg az
“EDIT” nem villog a kijelzőn,
majd nyomja le az ENTER
gombot.
A“
” és a “D:Name” villog
a kijelzőn.
5
6
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődően, amíg
a“
” és a “D:Ers” nem villog
a kijelzőn, majd nyomja le az
ENTER gombot.
Az “Erase?” és az “ENTER”
feliratok jelennek meg a kijelzőn.
Ismét nyomja meg az ENTER
gombot.
Az “Edit” villog a kijelzőn, és
minden műsorszám törlődik.
Amikor a törlés befejeződött,
a “BLANK” felirat jelenik meg
a kijelzőn.
A törléstől való visszalépés
Nyomja le a CANCEL gombot.
1
Tartsa lenyomva a GROUP
gombot legalább 2 másodpercig.
A “ ” megjelenik a kijelzőn, és
a csoportos mód bekapcsolódik.
2
Válassza ki a törölni kívánt
csoportot (“Csoportok
kiválasztása és lejátszása (Csoportkihagyás mód)”, 30. oldalon), hogy
ellenőrizze annak tartalmát.
3
A leállításhoz nyomja le
a x gombot.
4
Amikor a lejátszó le van állítva,
nyomja meg a MENU gombot.
5
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődően, amíg az
“EDIT” nem villog a kijelzőn,
majd nyomja le az ENTER
gombot.
6
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődően, amíg
a “G:Ers” nem villog a kijelzőn,
majd nyomja le az ENTER
gombot.
Az “Erase?” és az “ENTER”
feliratok jelennek meg a kijelzőn.
7
Ismét nyomja meg az ENTER
gombot.
A csoport törlésre került.
A törléstől való visszalépés
Nyomja le a CANCEL gombot.
45
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
fõoldal:L0-bal
020REG.book Page 46 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Egyéb műveletek
Hallásának védelmében
(AVLS)
A csipogó hang
kikapcsolása
Az AVLS (Automatikus hangerőkorlátozó rendszer) funkció
alacsonyan tartja a maximális hangerőt
és így védi hallását.
A felvevő használatakor
kikapcsolhatja a csipogó hangot.
>, .
>, .
1
2
3
4
MENU/
ENTER
Nyomja le a MENU gombot.
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődően, amíg az
“OPTION” nem villog a kijelzőn,
majd nyomja le az ENTER
gombot.
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődően, amíg
a “AVLS” nem villog a kijelzőn,
majd nyomja le az ENTER
gombot.
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődően, amíg az
“ON” nem villog a kijelzőn, majd
nyomja le az ENTER gombot.
Ha túl magasra próbálja állítani
a hangerőt, az “AVLS” elkezd
villogni a kijelzőn. A hangerő
közepes szinten marad.
MENU/
ENTER
1
2
Nyomja meg a MENU gombot.
3
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődően, amíg
a “BEEP” nem villog a kijelzőn,
majd nyomja le az ENTER
gombot.
4
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődően, amíg az
“OFF” nem villog a kijelzőn, majd
nyomja le az ENTER gombot.
Nyomja le a > vagy a .
gombot ismétlődően, amíg az
“OPTION” nem villog a kijelzőn,
majd nyomja le az ENTER
gombot.
A csipogó hang bekapcsolása
Válassza az “ON” lehetőséget
a 4. lépésben.
Kikapcsolás: AVLS
Válassza az “OFF” lehetőséget
a 4. lépésben.
46
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 47 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
A kezelőgombok lezárása
(HOLD)
Ha el szeretné kerülni, hogy a gombok
a készülék szállítása közben
működésbe lépjenek, használja ezt
a funkciót.
HOLD
1
Mozdítsa a HOLD kapcsolót a nyíl
irányába: ..
A vezérlőgombok feloldása
Mozdítsa el a HOLD gombot a nyíllal
ellentétes irányba.
47
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
fõoldal:L0-bal
020REG.book Page 48 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Áramforrások
A felvevőt otthoni hálózatról vagy egy
LR6 (AA méretű) alkáli szárazelemről
használhatja.
Hosszú ideig tartó felvétel esetén
a készüléket ajánlatos inkább az
elektromos hálózatról használni. Ha
elemet használ, győződjön meg arról,
hogy az új alkáli szárazelem, hogy
elkerülje bizonyos műveletek
(pl. felvétel vagy szerkesztés)
megszakadását az elégtelen elemteljesítmény miatt.
Mikor kell az elemet cserélni?
Amikor a szárazelem gyenge, villogó
r, “LoBATT” stb. jelenik meg
a kijelzőn. Cserélje ki a szárazelemet.
Vegye figyelembe, hogy az
elemkijelzés szerinti elemszint csak
hozzávetőleges, és a felvevőkészülék
állapotától függően változik.
Megjegyzés
Elemcsere előtt kapcsolja ki
a felvevőkészüléket.
Az elem élettartama
Az elem élettartama a működtetési
körülményektől, a hőmérséklettől és
az elemek sajátosságaitól függően
rövidebb is lehet.
(Egység: kb. óra)(JEITA1))
SP
LP2
LP4
LR6 (SG)
Sony alkáli Sztereó Sztereó Sztereó
szárazelem2)
Felvétel
során3)
8
13
19
Lejátszás
közben
37
46
51
1) A
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association) szabványának megfelelően
mérve.
2) Sony LR6 (SG) “STAMINA” alkáli
szárazelem (Japánban készült) használata
esetén.
3) A lemerült elem miatti felvételmegszakadás elkerülése érdekében
felvételhez használjon új elemet.
48
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
fõoldal:L0-jobb
020REG.book Page 49 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
További információ
Óvintézkedések
A biztonság érdekében
• Ne helyezzen idegen tárgyat a DC IN 3V
aljzatba.
• Tartsa a felvevő fém kivezetéseit távol
fémtárgyaktól illetve fémfelületektől. Az
ilyen kontaktusok rövidre zárhatják
a kivezetéseket, és veszélyes mértékű
hőtermeléssel járhatnak.
Áramforrások
• Használjon otthoni hálózatot, LR6
(AA méretű) elemet vagy gépjármű
akkumulátort.
• Házi használat esetén: Használja
a felvevőkészülékhez mellékelt
váltóáramú hálózati adaptert. Ne
használjon másfajta váltóáramú hálózati
adaptert, mert ez meghibásodást okozhat.
A dugó polaritása
• A hálózati adaptert csatlakoztassa egy
könnyen hozzáférheto hálózati dugaljhoz.
Amennyiben a hálózati adapter muködése
közben bármilyen rendellenességet észlel,
azonnal húzza ki azt a hálózati dugaljból.
• A felvevőkészülék mindaddig nem
kapcsolódik szét a váltóáramú hálózati
adaptertől (hálózatról), amíg az be van
dugva a fali aljzatba, még akkor sem, ha
maga a felvevőkészülék ki van kapcsolva.
• Ha hosszú időn keresztül nem használja
a készüléket, győződjön meg arról, hogy
eltávolította az áramforrásokat (hálózati
adapter, szárazelem vagy gépjármű
akkumulátor kábel). A váltóáramú
hálózati adapter fali aljzatból való
kihúzásakor mindig a dugót fogja meg,
soha ne a zsinórt húzza.
• Amikor a váltóáramú hálózati adapterről
használja, ne csomagolja bele a készüléket
semmibe. Előfordulhat, hogy felmelegedés
következtében a készülék hibásan kezd
működni.
Fejhallgató/fülhallgató
Közlekedésbiztonság
Ne használja a fejhallgatót/fülhallgatót
vezetés, kerékpározás vagy bármilyen
motorral hajtott jármű üzemeltetése
közben. Közlekedési balesetet okozhat, és
sok helyütt tilos is. Az is veszélyes lehet, ha
séta közben nagy hangerőn hallgatja
készülékét, különösen
gyalogátkelőhelyeknél. Legyen különösen
körültekintő, vagy ne használja a készüléket
potenciálisan veszélyes helyzetekben.
Halláskárosodás megelőzése
Ne használja magas hangerőn a fej-/
fülhallgatót. Hallásszakértők szerint
a folyamatos, hangos és hosszantartó
lejátszás ártalmas. Ha csengeni kezd a füle,
vegye lejjebb a hangerőt, vagy kapcsolja ki
a készüléket.
Legyen tekintettel másokra
Tartsa a hangerőt közepes szinten. Ilyenkor
hallja a kívülről érkező hangokat is, és
másokra is oda tud figyelni.
A MiniDisc tartó
• Szállításkor vagy tároláskor tartsa
a MiniDisc-et a tartójában.
• Ne feszítse szét a zárat.
• Soha ne helyezze a tartót olyan helyre,
ahol szélsőséges fénynek, hőmérsékletnek,
nedvességnek vagy rezgésnek lenne kitéve.
• A mellékelt MD címkét csak a lemezen
kijelölt helyre ragassza. Ne helyezze
a lemez egyéb felületére.
Melegedés
Tisztítás
Hosszabb ideig tartó használat során
a készülék felmelegedhet. Ilyenkor hagyja
a készüléket kikapcsolva, amíg le nem hűl.
• A készülék burkolatát tisztítsa vízzel vagy
enyhe tisztítószerrel kissé benedvesített,
puha ruhával. Ne használjon semmiféle
dörzskendőt, súrolószert vagy oldószert,
mint például alkoholt vagy benzint, mivel
ezek károsíthatják a burkolatot.
• A lemez tartódobozáról a szennyeződést
száraz ruhával törölje le.
Üzembehelyezés
• Soha ne használja a készüléket olyan
helyen, ahol szélsőséges fénynek,
hőmérsékletnek, nedvességnek vagy
rezgésnek lenne kitéve.
folytatás
49
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 50 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
• A lencsére rakódott por működési zavart
okozhat. Az MD behelyezése vagy
kivétele után mindig csukja le a lemeztartó
fedelét.
• A legjobb hangminőség elérése érdekében
törölje meg a fejhallgató/fülhallgató dugóit
száraz ruhával. A piszkos dugók a hang
eltorzulását és szakaszosságát okozhatják.
Ha bármilyen kérdése vagy problémája van
felvevőkészülékével kapcsolatban, kérjük,
forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz. (Ha a probléma
bekövetkeztekor volt lemez a felvevő
készülékben, javasoljuk, hogy hagyja
a lemezt a készülékben, amikor a Sony
kereskedőt felkeresi, hogy könnyebben
kideríthető legyen a probléma oka.)
Elemekkel kapcsolatos
megjegyzések
Helytelen elemhasználat hatására az
elemben lévő folyadék szivárogni kezdhet,
vagy az elem szétrobbanhat. Az ilyen
balesetek elkerülése érdekében tartsa be az
alábbi óvintézkedéseket:
• Az elem + és ÷ sarkait megfelelően
helyezze el.
• Ne próbáljon szárazelemet újratölteni.
• Ha hosszabb időn át nem használja
a készüléket, vegye ki belőle az elemet.
• Ne szállítsa vagy tárolja a szárazelemet
fémtárgyakkal együtt, mint pl. pénzérmék,
kulcstartók vagy nyakláncok. Ez
rövidzárlathoz és hőtermelődéshez
vezethet.
• Elemszivárgás esetén vigyázva és alaposan
törölje ki az elemfolyadékot az elemtartó
rekeszből, mielőtt új elemeket helyezne be.
A mechanikus zajjal kapcsolatos
megjegyzés
A felvevőkészülék működése során
mechanikus zajt ad ki, ezt a készülék
áramtakarékossági rendszere okozza és nem
jelent problémát.
Karbantartás
Rendszeresen tisztítsa meg a kivezetéseket
vattapálcikával vagy puha ronggyal az
ábrának megfelelően.
Kivezetések
50
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 51 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
A rendszer korlátai
A MiniDisc felvevőkészülékek felvételi rendszere alapvetően különbözik a kazettás
és a DAT magnókban használtaktól, és az alábbiakban leírt korlátok jellemzik.
Megjegyzendő ugyanakkor, hogy ezek a korlátok magának az MD felvételi
rendszernek a természetéből adódnak és nem mechanikus okai vannak.
Hiba
Ok
A “TrFULL” felirat még
azelőtt megjelenik,
mielőtt a lemez elérné
a maximális felvételi időt
(60, 74 vagy 80 perc).
Ha 254 műsorszámot vesz fel a lemezre, a teljes
felvételi időtől függetlenül a “TrFULL” felirat jelenik
meg. a kijelzőn. A lemezre nem lehet 254-nél több
műsorszámot felvenni. A felvétel folytatásához
töröljön le olyan műsorszámokat, amelyekre nincs
szüksége.
A “TrFULL” felirat még
azelőtt megjelenik,
mielőtt a lemez elérte
volna a maximális
műsorszám-mennyiséget
vagy felvételi időt.
Az ismételt felvételek és törlések adattöredezettséget
okozhatnak. Jóllehet a töredezett adatok is
olvashatók, valamennyi adattöredék külön
műsorszámnak számít. Ilyenkor előfordulhat, hogy
a műsorszámok száma eléri a 254-et, és nincs
lehetőség további felvételre. A felvétel folytatásához
töröljön le olyan műsorszámokat, amelyekre nincs
szüksége.
A műsorszámjelzéseket
nem lehet törölni.
Ha egy műsorszám adatai töredezettek,
a 12 másodpercnél (sztereófelvétel), 24 másodpercnél
(monó rendszerű vagy LP2 üzemmódú felvétel), vagy
48 másodpercnél (LP4 üzemmódú felvétel) rövidebb
műsorrész töredékek nem törölhetők. Nem vonhat
össze különböző felvételi üzemmódban felvett
műsorszámokat, például sztereóban felvett
műsorszámot monó rendszerben felvett
műsorszámmal, és nem vonhat össze digitális
csatlakozással felvett műsorszámot analóg
csatlakozással felvett műsorszámmal.
A 12, 24, illetve 48 másodpercnél rövidebb
A hátralévő felvételi idő
még sok rövid műsorszám műsorszám-töredékek nem számítanak, így törlésük
nem vezet a felvételi idő növekedéséhez.
törlése után sem
növekszik.
51
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 52 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Hiba
Ok
A felvett idő és a lemezen
hátralévő idő összege nem
egyenlő a lemez
maximális felvételi
idejével (60, 74, vagy
80 perc).
Normális esetben a felvétel rögzítése körülbelül
2 másodperces (sztereó), 4 másodperces (LP2 vagy
monó rendszerű üzemmódban) vagy 8 másodperces
(LP4 üzemmódban) egységekben történik. Amikor
a felvételt leállítja, a felvevőkészülék akkor is kitölti
a 2, 4 vagy 8 másodpercet, ha a tényleges felvétel
rövidebb. Hasonlóképpen, ha a leállítás után újból
elindítja a felvételt, a felvevőkészülék a következő
felvétel elé automatikusan beilleszt egy 2, 4 vagy
8 másodperces üres helyet. (Ily módon elkerülhető az
előző műsorszám új felvétel kezdésekor való véletlen
letörlése). Emiatt valahányszor leállítja a felvételt,
a tényleges felvételi idő a potenciális felvételi időhöz
viszonyítva maximum 6, 12 vagy 24 másodperccel
csökkenni fog.
Előfordulhat, hogy
a keresési műveletek
során a szerkesztett
műsorszámoknál
hangkimaradás vehető
észre.
Az adatok töredezettsége hangkimaradást okozhat
a keresés során, mivel a műsorszámok lejátszása
a normál lejátszásnál gyorsabban történik.
Egy műsorszámot nem
lehet új csoportba
rögzíteni. Nem lehet új
csoportot létrehozni.
A csoportinformáció olyan helyre lett rögzítve, ahol
a lemez neve is tárolásra kerül. A lemez neve és
a műsorszámok nevei ugyanazon a helyen vannak
tárolva, mely maximum 1700 írásjelet tud megőrizni.
Ha a teljes mennyiség ezt meghaladja, nem lehet új
csoportot létrehozni, még ha a csoportos mód be is
van kapcsolva. Ilyenkor csoportbeállítást sem lehet
végezni.
52
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 53 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Hibakeresés
Amennyiben az alábbi ellenőrzések elvégzése után is fennáll a probléma, forduljon
a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz. Tekintse meg az “Üzenetek” (56. oldalon)
is.
Hiba
Ok/megoldás
A készülék nem
működik, vagy
rosszul működik.
• Lehet, hogy az audio források nincsenek megfelelően
csatlakoztatva.
, Kapcsolja szét az audio forrásokat, majd, csatlakoztassa
őket ismét (a 14., 20. oldalak).
• A HOLD funkció be van kapcsolva (“HOLD” jelenik meg
a kijelzőn egy gomb lenyomásakor).
, A felvevőn kapcsolja ki a HOLD funkciót a HOLD
kapcsoló nyíllal ellentétes irányba csúsztatásával
(a 12., 47. oldalak).
• A fedél nincs megfelelően becsukva.
, Nyomja le kattanásig a fedelet. Azután a fedél
kinyitásához nyomja le az OPEN gombot.
• Nedvesség csapódott le a készülék belsejében.
, Vegye ki az MD-t és hagyja a készüléket meleg helyen
néhány órára, amíg a nedvesség el nem párolog.
• A szárazelem kimerült (a “LoBATT” villog, vagy semmi
sem jelenik meg).
, Cserélje ki az elemet újra (11. oldalon), vagy
csatlakoztassa a felvevőhöz mellékelt hálózati adaptert.
• A szárazelem nem megfelelően van behelyezve.
, Helyezze be az elemet megfelelően (11. oldalon).
• Megnyomott egy gombot miközben a lemezkijelzés gyorsan
forgott.
, Várjon, amíg a kijelzés lassan kezd forogni.
• Hordozható CD lejátszóról való digitális felvétel közben
nem a hálózati adaptert használta, vagy nem kapcsolta ki
rázkódásvédelmet, pl. ESP (16. oldalon).
• Az analóg felvételt jelgyengítővel ellátott
csatlakozókábellel végezte.
, Használjon jelgyengítő nélküli csatlakozó kábelt
(20. oldalon).
• A váltóáramú hálózati adaptert kihúzták a felvétel során,
vagy áramkimaradás történt.
53
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
Hiba
A készülék nem
működik, vagy
rosszul működik.
Ok/megoldás
• A működés során a készüléket mechanikai sokkhatás érte,
túlságosan sztatikus lett, illetve villámlás, stb. okozott benne
túlfeszültség.
, Kezdje újra a működtetést az alábbiak szerint:
1 Kapcsoljon szét minden áramforrást.
2 Pihentesse a készüléket körülbelül 30 másodpercig.
3 Csatlakoztassa az áramforrást.
• A lemez sérült vagy nem tartalmaz megfelelő felvételi vagy
szerkesztési adatot.
, Helyezze be a lemezt újra. Újra végezze el a lemezre
a felvételt. Ha most is megjelenik a hibaüzenet, cserélje
ki a lemezt másikra.
• A lemez írásvédett (“SAVED” jelenik meg).
, Csúsztassa el a fülecskét (66. oldalon).
• A felvételi szint túl alacsony a felvételhez (manuális
felvétele esetén).
, Állítsa szünetre a felvevő készüléket és állítsa be
a felvételi szintet.
• Gyárilag készített MD-t helyezett be (“PbONLY” jelenik
meg) felvételhez.
, Helyezzen be egy írható MD-t.
• Programozás közben megpróbálta bekapcsolni a csoportos
módot.
, Programozás előtt kapcsolja be a csoportos módot.
A felvevőkészülék • A felvevőkészülék felvételi készenlét üzemmódban lehet
(vagyis megnyomta a X gombot, mialatt a REC gombot
nem indítja el
nyomva tartotta).
a felvételt.
, A felvétel indításához nyomja meg a X gombot.
A felvevő
• A felvételi pozíció beállítása (“R-Posi”) “FrHere” állásban
felvételkor felülírja
van.
a meglévő tartalmat. , Állítsa a “R-Posi” beállítást “Fr End” állásba.
A kijelzőn “No
• Nem érkezik digitális jel a hordozható CD-lejátszóról.
SIG” jelenik meg,
, Hordozható CD lejátszóról történő digitális felvétel
amikor hordozható
során használjon váltóáramú hálózati adaptert és
CD lejátszóról
kapcsolja ki a CD lejátszó ugrásgátló (például ESP)
készítünk felvételt.
funkcióját (16. oldalon).
A felvétel utasítás
• Kihúzódott a váltóáramú hálózati adapter vagy
kiadása után nem
áramkimaradás következett be a felvétel során.
indul meg a felvétel.
A fedél nem nyílik
fel.
54
• Az áramforrásokat szétkapcsolták a felvétel vagy
szerkesztés során vagy lemerült az elem.
, Állítsa be az áramforrásokat ismét, vagy cserélje
a lemerült elemet újra.
• A fedél nincs megfelelően becsukva.
, Nyomja le kattanásig a fedelet. Azután a fedél
kinyitásához nyomja le az OPEN gombot.
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 55 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Hiba
Ok/megoldás
Nem jön hang a fej- • A fej- vagy fülhallgató csatlakozása nem elég szoros.
vagy fülhallgatóból. , Dugja be a távvezérlő dugóját határozott mozdulattal
a i jelzésű nyílásba.
• A hangerő túl alacsony.
, A VOL +, – gomb megnyomásával állítsa be a hangerőt.
• Piszkos a dugó.
, Tisztítsa meg a dugót.
A hangerőt nem
lehet feljebb
állítani.
• AVLS be van kapcsolva.
, Állítsa az AVLS funkciót “OFF”-ra (46. oldalon).
• Megváltozott a lejátszási üzemmód.
Az MD lejátszása
nem normál módon
, Váltson normál lejátszásra.
történik.
Az MD nem az első • A lemez lejátszása azelőtt fejeződött be, hogy az utolsó
műsorszámtól kezdi műsorszámhoz ért volna.
a lejátszást.
, A lejátszás elkezdéséhez nyomja le a N gombot
legalább 2 másodpercig.
• A csoportos mód be van kapcsolva:
, Kapcsolja ki a csoportos módot, és kezdje a lejátszást az
első műsorszámtól (nyomja le a N gombot legalább
2 másodpercig a lejátszás elkezdéséhez).
A lejátszás ugrál.
• A felvevőkészüléket olyan helyre tette, ahol az folyamatos
rázkódásnak van kitéve.
, Tegye a felvevőkészüléket stabil helyre.
• Egy nagyon rövid műsorszám miatt ugrik a hang.
, Próbáljon nem létrehozni 1 másodpercnél rövidebb
műsorszámokat.
A hangban túl sok
a zavar.
• A televízióból vagy más eszközből származó mágnesesség
zavarja a készülék működését.
, Vigye el a készüléket az erős mágnesesség forrásától.
• A X vagy a . gomb megnyomása után megnyomta
Nem találja
a műsorszámjelzése a > gombot.
ket.
, Nyomja meg a X gombot, mielőtt a . vagy >
gombokat lenyomná.
A lemez nem
szerkeszthető más
berendezésen.
• A berendezés nem támogatja az LP2 sztereó vagy az LP4
sztereó formátumot.
, Végezze a szerkesztést egy másik berendezésen, amely
támogatja az LP2 sztereó illetve az LP4 sztereó
formátumot.
55
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 56 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Hiba
Ok/megoldás
Pillanatnyi zaj
hallatszik.
• Az LP4 üzemmódban használt speciális digitális
hangtömörítési technológia miatt bizonyos hangforrásokkal
nagyon ritkán pillanatnyi zaj hallható.
, Készítsen felvételt normál sztereó vagy LP2 sztereó
üzemmódban.
A kijelzőn
rendellenes dolgok
vannak.
• A felvevőt lecsatlakoztatták az áramforrásról.
, Hagyja a felvevőt pihenni egy ideig vagy kapcsolja le az
áramforrásról, majd vissza, majd nyomja meg bármelyik
vezérlő gombot.
Üzenetek
Ha a következő üzenetek villogni kezdenek a kijelzőn, ellenőrizze az alábbi
üzeneteket.
Hibaüzenet
Jelentés/megoldás
BLANK
• Felvételt nem tartalmazó MD-t helyezett be.
BUSY
• Akkor próbálta működtetni a felvevőkészüléket, amikor az
éppen a felvett adatot olvasta.
, Várjon, amíg az üzenet eltűnik (ritka esetekben ez néhány
percig is eltarthat).
Edit
• Az MD lejátszó információt (műsorszám kezdet- és
végpozíciókat) vesz fel a memóriából a lemezre.
, Várjon, amíg a folyamat befejeződik. Ne tegye ki a lejátszót
fizikai sérülésnek, és ne zavarja meg az áramellátást.
ERROR
• A felvétel nem megfelelően történt.
, Helyezze át a készüléket egy vibrációmentes helyre, majd
végezze el a felvételt újra.
• A lemez olajfolttal vagy ujjlenyomat által szennyezett, karcolt
vagy nem szabványos lemez.
, Próbálja meg a felvételt másik lemezzel.
• A felvevő nem tudja megfelelően olvasni a lemez tartalmát.
, Helyezze be a lemezt újra.
• A felvevő nem tudja megfelelően olvasni a lemez tartalmát.
, Helyezzen be egy másik lemezt.
, Ha nem probléma az egész lemezt törölni, tegye azt
(45. oldalon).
56
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 57 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Hibaüzenet
Jelentés/megoldás
FULL
• A lemezen a hátralévő felvehető idő 12 másodperc (sztereó),
24 másodperc (LP2 sztereó vagy monó), 36 másodperc
(LP4 sztereó), vagy még kevesebb.
, Cserélje ki a lemezt.
• 200 betűnél többel próbált címkézni egy adott műsorszámot
vagy lemezt.
• A műsorszámok neveinek és a lemez nevének hossza, melyeket
megpróbált beírni, meghaladta az 1700 írásjelet.
, Írjon be egy rövidebb nevet a műsorszámnak, csoportnak,
lemeznek (36. oldalon), vagy állítsa az “LPStmp” beállítást
“OFF”-re úgy, hogy az “LP:” előtag ne adódjon hozzá
a műsorszám nevének elejéhez (22. oldalon).
HiDCin
• Az áramforrás feszültsége túl magas (nem a mellékelt
váltóáramú hálózati adaptert vagy a javasolt gépkocsi
akkumulátor vezetéket használja).
, Használja a mellékelt váltóáramú hálózati adaptert vagy
a javasolt gépkocsi akkumulátor vezetéket.
HOLD
• A felvevőkészülék le van zárva.
, Csúsztassa a HOLD kapcsolót a nyíllal ellenkező irányba,
hogy feloldja a felvevő lezárását (12. oldalon).
LoBATT
• Gyenge az elem.
, Cserélje ki a szárazelemet (11. oldalon).
MEMORY
• Olyan felvevőkészülékkel próbált felvételt készíteni, amely az
adott helyen rázkódásnak van kitéve.
, Tegye a készüléket stabil helyre, és indítsa újra a felvételt.
NoCOPY
• Olyan lemezről próbált másolatot készíteni, amelyet a Serial
Copy Management System (Soros Másolásvédelmi Rendszer)
véd. Nem készíthet másolatokat olyan digitálisan
csatlakoztatott forrásról, amely maga is digitális
csatlakoztatással lett felvéve.
, Helyette használjon analóg csatlakozást (20. oldalon).
NoDISC
• Úgy próbált felvételt vagy lejátszást végezni, hogy nem volt
lemez a készülékben.
, Helyezzen be egy MD-t.
No SIG
• A készülék nem ismeri fel a digitális bemeneti jelet.
, Bizonyosodjon meg arról, hogy a forrás megfelelően van
csatlakoztatva (13. oldalon).
PbONLY
• Megpróbált egy gyárilag készített MD-re felvenni vagy azt
szerkeszteni (a Pb csak lejátszást jelent).
, Helyezzen be egy írható MD-t.
SAVED
• Olyan MD-re próbált felvenni vagy szerkeszteni, amelyen a fül
írásvédett helyzetben van.
, Csúsztassa vissza a fület (66. oldalon).
57
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 58 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Hibaüzenet
Jelentés/megoldás
Saving
• Az MD lejátszó információt (hangokat) vesz fel a memóriából
a lemezre.
, Várjon, amíg a folyamat befejeződik. Ne tegye ki a lejátszót
fizikai sérülésnek, és ne zavarja meg az áramellátást.
SORRY
• Az első műsorszám elejéről próbált műsorszámjelzést törölni.
• A műsorszámjelzést olyan műsorszámok összevonásához
próbálta törölni, amelyeket a készülék nem tud összevonni
(például egy sztereó és egy monó rendszerben felvett
műsorszám).
• Műsorrész jelet próbált felülírni.
• A szinkronfelvétel során megpróbálta megnyomni a X vagy
a T MARK gombot.
• Programozás közben megpróbálta bekapcsolni a csoportos
módot.
, A csoportos módot a programozás előtt kapcsolja be.
TEMP
• A készülék felmelegedett.
, Hagyja, hogy a készülék lehűljön.
TrFULL
• Elérte a 254 műsorszámot.
, Töröljön olyan műsorszámokat, amelyekre nincsen szüksége
(44. oldalon).
TrPROT
• Olyan műsorszámra próbált felvenni vagy szerkeszteni, amely
védve van a törlés ellen.
, Vegyen fel vagy szerkesszen más műsorszámot.
• Olyan műsorszámot próbált szerkeszteni, melyet számítógépből
kijelölt.
, Törölje a számítógépen a kijelölést, majd végezze el
a szerkesztést (66. oldalon).
58
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 59 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Menük listája
Menüfunkciók
A menübe való belépéshez nyomja meg a MENU gombot, majd nyomja le
a > vagy a . gombot egy elem kiválasztásához.
Menüpont a Funkciók
felvevőkész
ülékben1)
EDIT
Szerkesztési műveletek kiválasztása (címkézés, műsorszámok,
lemezek vagy csoportok törlése stb.) (a 37. oldalon-42. oldalon,
44. és 45. oldalon).
DISP
Az eltelt lejátszási idő, hátralévő idő stb. kijelzése. (a 28.
oldalonés 34. oldalon).
P-MODE
Lejátszási mód kiválasztása (ismétlődő lejátszás, véletlenszerű
lejátszás stb.) (31. oldalon).
RecVol
Az automatikus vagy manuális felvételi szintbeállítás kiválasztása
(27. oldalon).
R-MODE
Felvételi mód kiválasztása (SP sztereó, LP2 sztereó, LP4 sztereó
vagy monó) (21. oldalon).
S-SEL
A “SOUND1” vagy “SOUND2” kiválasztása (Digital Sound
Preset) (33. oldalon).
S-SET
Az előre beállított hang (“SOUND1” vagy “SOUND2”)
hangminőségének módosítása (33. oldalon).
TimeMk
Az Automata időmegjelölés beállítás kiválasztása (26. oldalon).
SYNC-R
Szinkronfelvétel “ON” vagy “OFF” kiválasztása (13. oldalon).
OPTION
• AVLS (Automatikus hangerő korlátozó rendszer ) — “ON” vagy
“OFF” kiválasztása (46. oldalon).
• BEEP — “ON” vagy “OFF” kiválasztása (46. oldalon).
• R-Posi — A felvétel kezdőpontjának kiválasztása (25. oldalon).
• LPStmp — “ON” kiválasztása (a “LP:” a műsorszám neve elé
kerül) vagy “OFF” (22. oldalon).
1) A
kiválasztható menüpontok változhatnak a csoportos mód ki-/bekapcsolt állapotától vagy
a felvevő állapotától függően.
59
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 60 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
A felvevőkészülék menüpontjainak táblázatai
A felvevő összes üzemállapotához tartozó menü szerepel ezen illetve a következő
oldalakon. Minden diagram a különböző menüket és menüpontokat mutatja,
melyeket a különböző menüszintekről lehet elérni. A menüvel kapcsolatos
részletekért lásd: “Menük listája” (59. oldalon). A menük és menüpontok
váltakozva jelennek meg a kijelzőn.
A felvevő leállított állapotában elérhető menük és menüpontok
EDIT
D:Name
G:Set
G:Rls1)
G:Ers2)
LapTim
RecRem
GP Rem2)
AllRem
Normal
AllRep
1Track
1 Rep.
Shuff
PGMRep
PGM
Shuf.R
LP4
MONO
D:Ers
DISP
P-MODE
R-MODE
SP
LP2
S-SEL
, : Gomb ENTER
h : Gomb: > vagy ..
OFF
SOUND1
SOUND2
60
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 61 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
, : Gomb ENTER
h : Gomb: > vagy ..
SYNC-R
OFF
ON
AVLS
BEEP
OPTION
OFF
ON
R-Posi3)
FrHere
ON
OFF
LPStmp
Fr End
ON
OFF
1) Csak akkor jelenik meg, ha a felvevő csoportos módban van, és a “GP --”-től eltérő csoport van
kiválasztva.
akkor jelenik meg, ha a felvevő csoportos módban van.
akkor választható, ha a csoportos mód ki van kapcsolva.
2) Csak
3) Csak
Nyomja le a CANCEL gombot a menüből való kilépéshez.
61
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 62 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Lejátszás közben elérhető menük és menüpontok
EDIT
T:Name
G:Name1)
T:Move
G:Move1)
LapTim
1 Rem
GP Rem2)
AllRem
Normal
AllRep
1Track
1 Rep.
Shuff
PGMRep
PGM
Shuf.R
T:Ers
DISP
P-MODE
S-SEL
OFF
SOUND1
SOUND2
, : Gomb ENTER
h : Gomb > vagy ..
S-SET3)
OPTION
AVLS
ON
BEEP
OFF
ON
OFF
1) Csak akkor jelenik meg, ha a felvevő csoportos módban van, és a “GP --”-től eltérő csoport van
kiválasztva.
akkor jelenik meg, ha a felvevő csoportos módban van.
akkor jelenik meg, ha a “SOUND1” vagy “SOUND2” van kiválasztva.
2) Csak
3) Csak
Nyomja le a CANCEL gombot a menüből való kilépéshez.
62
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 63 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Felvétel közben elérhető menük és menüpontok
EDIT
T:Name
G:Name1)
LapTim
RecRem
Auto
Manual
SP
LP2
LP4
OFF
SOUND1
SOUND2
OFF
5 min
10 min
OFF
ON
D:Name
DISP
RecVol2)
R-MODE2)
MONO
S-SEL
S-SET3)
TimeMK
15 min
SYNC-R
, : Gomb ENTER
h : Gomb > vagy ..
OPTION
AVLS
OFF
1) Csak
2) Csak
3) Csak
ON
akkor jelenik meg, ha a felvevő csoportos módban van.
akkor jelenik meg, ha a felvevő készenléti módban van.
akkor jelenik meg, ha a “SOUND1” vagy “SOUND2” van kiválasztva.
Nyomja le a CANCEL gombot a menüből való kilépéshez.
63
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 64 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Általános adatok
Energiaszükséglet
Specifikáció
MD felvevőkészülék
Audio lejátszó rendszer
MiniDisc digitális audio rendszer
Lézerdióda tulajdonságai
Anyaga: GaAlAs MQW
Hullámhossz: λ = 790 nm
Emissziós idő: folyamatos
Lézerteljesítmény: kevesebb, mint 44,6 µW
(Ez a teljesítmény a 7 mm-es nyílású optikai
felszedő lencsefelületétől 200 mm-re mért
értéket jelöli.)
Felvételi és lejátszási idő
MDW-80 használata esetén
Maximum 160 perc monó rendszerben
Maximum 320 perc sztereóban
Fordulatszám
Sony hálózati adapter (mellékelve) a DC IN
3 V aljzatba csatlakoztatva (zárójelben az
ország neve):
120 V AC, 60 Hz (USA, Kanada és
Taiwan)
230 V AC, 50/60 Hz (Európa)
240 V AC, 50 Hz (Ausztrália)
220 V AC, 50 Hz (Kína)
230 - 240 V AC, 50 Hz (Nagy-Britannia és
Hong Kong)
110/220 V AC, 60 Hz (Korea)
100 - 240 V AC, 50/60 Hz (egyéb
országok)
LR6 (AA méretű) alkáli szárazelem
Elem üzemideje
Lásd “Az elem élettartama” (48. oldalon)
Méretek
Kb. 81 × 27,9 × 74,4 mm (sz/ma/mé) kiálló
részek nélkül.
Kb. 380-2700 rpm (CLV)
Hibajavítás
ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed
Solomon Code)
Mintavételezési frekvencia
44,1 kHz
Mintavételezési frekvencia konverter
Bemenet: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Kódolás
ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic
Coding)
ATRAC3 — LP2/LP4
Modulációs rendszer
EFM (Eight to Fourteen Modulation)
Csatornák száma
2 sztereó csatorna
1 monó csatorna
Frekvencia-jelleggörbe
20-tól 20 000 Hz-ig ± 3 dB
Frekvenciaingadozás és
hangingadozás
A mérhető érték alatt
Bemenetek
Vonalbemenet: sztereó mini-csatlakozó,
minimum bemeneti szint 49 mV
Optikai (digitális) bemenet: optikai
(digitális) mini-csatlakozó
Kimenetek
i: sztereó mini-csatlakozó, maximum
kimeneti szint 5 mW + 5 mW, terhelő
ellenállás 16 ohm
Tömeg
Kb. 101 g (3,6 oz) csak a felvevő
Dolby Laboratories engedélyével
rendelkezÅ amerikai és khlf ldi
szabadalmak.
A tervezés és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát
fenntartjuk.
Opcionális tartozékok
Optikai kábel
POC-15B, POC-15AB, POC-DA12SP
Sztereó fejhallgatók/fülhallgatók* MDREX70LP, MDR-72LP, MDR-A34LP
SRS-Z500 aktív hangszórók
MDW-sorozatú írható MD-k
Előfordulhat, hogy a márkakereskedőnél
nincs meg a fent felsorolt tartozékok egyike
Kérjük, kérdezze meg a kereskedőt az
országában rendelkezésre álló
tartozékokról.
∗ Opcionális fejhallgatók használata
esetén csak sztereó mini csatlakozóval
ellátott fejhallgatót/fülhallgatót
használjon. Mikrodugóval ellátott fejvagy fülhallgató nem használható.
64
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 65 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Néhány magyarázat
Hogyan lett a MiniDisc ilyen kicsi?
A 3,5 hüvelykes floppy lemezre hasonlító
műanyag tokba zárt 2,5 hüvelykes (lásd
a fenti ábrán) az ATRAC (Adaptive
TRansform Acoustic Coding) elnevezésű
új hangtömörítési technológiát
alkalmazza. A több hangnak kisebb
helyen való tárolása érdekében az
ATRAC csak azokat
a frekvenciaelemeket tömöríti le és
kódolja, amelyek az emberi fül számára
ténylegesen hallhatóak.
Gyors véletlen hozzáférés
A CD-khez hasonlóan az MD-k is
azonnali véletlen hozzáférést
biztosítanak bármely zenei műsorszám
kezdetéhez. Az előmaszterelt MD-k
a valamennyi zeneválasztásnak megfelelő
helycímzéssel kerülnek felvételre.
Az írható MD-ket “Felhasználói
tartalomjegyzék területtel” gyártják,
amely tartalmazza a zene sorrendjét.
A TOC (Table of Contents –
tartalomjegyzék) tartalomjegyzék
rendszer a floppy lemezek
könyvtárkezelési rendszerére hasonlít.
Más szavakkal, a lemezre felvett
valamennyi zenei műsorszám kezdő- és
végcímei e területen kerülnek tárolásra.
Ily módon véletlenszerűen, a műsorszám
sorszámának (AMS) beírásával
egyidejűleg hozzáférhet bármely
műsorszám kezdetéhez, és
műsorszámcímmel címkézheti meg az
adott helyet, ahogy azt egy floppy lemez
fájljával tenné.
A
B
A – Felhasználói tartalomjegyzék
terület
A zenék sorrendjét, valamint
kezdő-/végpontjait tartalmazza.
B – Zenei Adatok
A “no sound” – nincs hang
jelentése
A “No sound” - nincs hang - olyan
állapotot jelent a felvevő számára,
amikor a bemeneti szint kb. 4,8 mV
analóg jel esetén, és kevesebb, mint
–89 dB optikai (digitális) bemenet esetén
(0 dB-nek tekintve a teljes kivezérlést
(a maximális felvehető szintet a MiniDisc
számára)).
Megjegyzések a digitális felvétellel
kapcsolatban
A felvevőkészülék a Serial Copy
Management System-et (Soros
Másoláskezelő Rendszer) alkalmazza,
amellyel első generációs digitális másolatok
készíthetők előmaszterelt szoftverrel.
Házilag felvett MD-ről csak az analóg
csatlakozók használatával tud felvételt
készíteni.
65
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 66 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Felvett MD írásvédelme
Előmaszterelt szoftver, mint
például CD-k vagy MD-k.
Egy MD írásvédelméhez csúsztassa ki az
MD oldalán lévő lapkát. Ebben
a pozícióban az MD-re nem lehet felvenni,
és nem szerkeszthető. Ha ismét felvételt
akar készíteni, csúsztassa vissza a fület, hogy
az látható legyen.
Digitális felvétel
Fül
Házilag
Nincs
felvett MD digitális
felvétel
Írható MD
Az MD
hátoldala
A felvett anyag
védve van.
Mikrofon, lemezjátszó, rádió stb. (analóg
bemeneti aljzattal).
A felvett anyag
nincs védve.
Analóg felvétel
Házilag felvett MD
Digitális felvétel
Írható MD
Nincs
digitális
felvétel
Írható MD
A számítógép által megjelölt
műsorszámok szerkesztése
Ez a készülék úgy készült, hogy
a szerkesztési funkciók (műsorszámok
törlése, műsorszám megjelölések
elhelyezése ill. azok eltávolítása) nem
működnek olyan műsorszámok esetében,
melyeket olyan számítógép jelölt meg,
amely Net MD-t támogató eszközt
használ. Ez arra szolgál, hogy elkerüljük
a bejelölt műsorszámok hitelesítő jelének
elvesztését. Ezeknek a műsorszámoknak
a szerkesztéséhez a számítógépen vegye
le a jelölést, majd a szerkesztést is
végezze ott el.
66
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\hu\324701421\02HU-MZR410EE1\020REGIX.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 67 Monday, September 30, 2002 11:37 AM
Tárgymutató
A
H
Auto Time Stamp (automatikus időmegjelölés) 26
AVLS 46
HOLD 12, 47
C
Címkézés 37
Csatlakozás
analóg 20
digitális 14
Csipogó hang 46
Csoport
Beállítás 38
Csoport áthelyezése 42
Csoport kihagyási mód 30
Csoportos módú felvétel 24
Csoportos módú lejátszás 30
feloldás 40
törlés 45
K
Kézi felvétel 27
L
Lejátszási üzemmód 31
M
MDLP 21
Menük 58
Műsorszám-jelölés
Hozzáadás 42
Törlés 43
T
Digital Sound Preset 33
DSP TYPE-R 15
Tartozékok
mellékelve 8
Tisztítás 49
Törlés
csoport 45
műsorszám 44
teljes lemez 45
E
U
Elem
elem élettartama 12, 48
szárazelem 11
Ellenőrzés
hátralévő idő 28, 34
lejátszás pozíciója 28
Újracímkézés 38
D
F
Felvétel
Csoportos módú felvétel 23
digitális 13
MDLP mód 21
műsorszám-jelölések automatikus
hozzáadása (Auto Time
Stamp) 26
műsorszámok felülírása nélkül 25
G
G-PROTECTION 18
67
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-21(1)]
Printed in Malaysia
Download PDF