Sony | MZ-NHF800 | Sony MZ-NHF800 Használati útmutató

3-266-571-43(1)
Portable MiniDisc Recorder MZ-NHF800
Portable
MiniDisc Recorder
Kezelési útmutató
10. oldal
A felvevőkészülék kezelése __________________________
110. oldal
A szoftver kezelése _________________________________
A „WALKMAN” a Sony Corporation bejegyzett védjegye, amely
a fejhallgatós sztereó készülékeket jelöli.
a Sony
Corporation védjegye.
MZ-NHF800
© 2004 Sony Corporation
FIGYELMEZTETÉS
A tűz vagy áramütés kockázatának
elkerülése érdekében ne tegye ki
a készüléket esőnek vagy
nedvességnek.
Ne tegye a készüléket szűk helyre,
például könyvespolcra vagy
beépített szekrénybe.
Tűzvédelmi okokból ne fedje le
a készülék szellőzőnyílásait újságokkal,
asztalterítővel, függönnyel stb., és ne
helyezzen rá meggyújtott gyertyát.
A tűz és az áramütés veszélyének
elkerülése érdekében ne helyezzen
folyadékokkal teli tárgyakat – például
vázát – a készülékre.
Egyes országok szabályozhatják
a készülékhez használt elemek
újrahasznosítását.
Kérjük, érdeklődjön a helyi
hatóságoknál.
VIGYÁZAT — NYITOTT
ÁLLAPOTBAN LÁTHATATLAN
LÉZERSUGÁRZÁS!
ÓVAKODJON A
SUGÁRNYALÁBTÓL!
VIGYÁZAT – NYITOTT
ÁLLAPOTBAN 1M
VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYÚ
LÁTHATATLAN
LÉZERSUGÁRZÁS!
NE TEKINTSEN BELE
KÖZVETLENÜL OPTIKAI
ESZKÖZÖKKEL!
2
Tájékoztatás
AZ ELADÓ NEM FELEL
SEMMILYEN KÖZVETLEN,
VÉLETLEN VAGY
KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT,
ILLETVE HIBÁS TERMÉK
VAGY BÁRMIFÉLE, A
TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL
EREDŐ VESZTESÉGÉRT
VAGY KÁRÉRT
A CE jelzés érvényessége csak azokra
az országokra korlátozódik, ahol ezt
törvény írja elő, főleg az EGK
(Európai Gazdasági Közösség)
országaiban.
Tudnivalók a felhasználók
számára
A mellékelt szoftverről
• A szerzői jog védelméről szóló
törvények tiltják a szoftver vagy
a kézikönyv egészében vagy
részleteiben történő másolását és
a szoftver bérbeadását a szerzői jog
tulajdonosának beleegyezése nélkül.
• A SONY a felvevőkészülékhez
mellékelt szoftver használatából
eredően semmilyen körülmények
között nem felel semmiféle anyagi
kárért, elmaradt haszonért, beleértve
a harmadik személy által támasztott
kártérítési igényt.
• Ha a szoftverrel kapcsolatban gyártási
hibára visszavezethető problémák
merülnek fel, a SONY kicseréli
a szoftvert. Ezen túlmenően azonban
a SONY semmiféle felelősséget nem
vállal.
• A felvevőkészülékhez mellékelt
szoftvert kizárólag a rendeltetésének
megfelelő berendezésekkel együtt
szabad használni.
• Kérjük, vegye figyelembe, hogy
a minőségjavítást szolgáló folyamatos
fejlesztések nyomán a szoftver
specifikációja előzetes figyelmeztetés
nélkül megváltozhat.
• A garancia nem vonatkozik arra az esetre,
ha a felvevőkészüléket a mellékelten
kívül más szoftverrel is használják.
• A szoftver nyelvkijelzési jellemzői
a számítógép operációs rendszerétől
függnek. Jobb eredmény elérése
érdekében ellenőrizze, hogy operációs
rendszere kompatibilis-e
a megjeleníteni kívánt nyelvvel.
— Valamennyi nyelv tökéletes
megjelenítése a szoftveren nem
garantálható.
— A felhasználó által létrehozott
karakterek és a különleges
karakterek megjelenítése szintén
gondot okozhat.
• A szoftveren megjelenített szöveg és
a karakterek típusától függően
előfordulhat, hogy az adott szöveg nem
jelenik meg megfelelően a készüléken.
Ennek oka a következő lehet:
— A csatlakoztatott készülék
tulajdonsága.
— A készülék nem megfelelő
működése.
• SonicStage és SonicStage embléma
a Sony Corporation védjegye illetve
bejegyzett végjegye.
• A MD Simple Burner, OpenMG,
„Magic Gate”, „MagicGate Memory
Stick”, „Memory Stick”, Hi-MD, Net
MD, ATRAC, ATRAC3,
ATRAC3plus és ezek emblémái a Sony
Corporation védjegyei.
• A Microsoft, a Windows, a Windows
NT és a Windows a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és
más országokban.
• Az IBM és a PC/AT az International
Business Machines Corporation
bejegyzett védjegye.
• A Macintosh az Apple Computer, Inc.
védjegye az Egyesült Államokban és
más országokban.
• A Pentium az Intel Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• Az összes többi védjegy és bejegyzett
védjegy az érintett tulajdonosok
védjegye ill. bejegyzett névjegye.
• A ™ és ® jeleket ebben
a kézikönyvben nem használjuk.
• CD and music-related data from
Gracenote, Inc., copyright © 2000-2003
Gracenote. Gracenote CDDBR Client
Software, copyright 2000-2003
Gracenote. This product and service
may practice one or more of the
following U.S. Patents: #5,987,525;
#6,061,680; #6,154,773, #6,161,132,
#6,230,192, #6,230,207, #6,240,459,
#6,330,593 and other patents issued or
pending.
Gracenote and CDDB are registered
trademarks of Gracenote. The
Gracenote logo and logotype, the
Gracenote CDDB logo, and the
“Powered by Gracenote” logo are
trademarks of Gracenote.
Program © 2001, 2002, 2003, 2004 Sony
Corporation
Dokumentáció © 2004 Sony
Corporation
3
Tartalomjegyzék
A készülék funkciói és a mellékelt kézikönyvek ...............8
A felvevőkészülék kezelése
Kezelőszervek ....................................................................11
Első lépések .......................................................................15
Azonnali felvételkészítés ...................................................19
Azonnali lejátszás ..............................................................23
Rádióhallgatás ....................................................................25
Menük használata ..............................................................27
A menük használata .................................................................................27
Menük listája .............................................................................................29
Különböző felvételi üzemmódok ......................................32
Felvétel előtt ..............................................................................................32
Információk megtekintése .......................................................................33
Felvétel mikrofonról ................................................................................35
Felvétel készítése tévéről vagy rádióról (analóg felvétel) ...................37
Felvételi mód kiválasztása .......................................................................37
A felvételi szint kézi beállítása ................................................................38
Műsorszámjelek hozzáadása felvétel közben ........................................39
Csoport funkció használata felvételkor .................................................40
A hangforrást lejátszó eszközzel összehangolt felvételindítás
és -leállítás (szinkronfelvétel) ............................................................42
4
Különböző lejátszási módok .............................................43
Információk megtekintése .......................................................................43
Lejátszási mód kiválasztása .....................................................................45
Műsorszám keresése (keresés) ................................................................52
Hang beállítása (virtuális hangtér • hatsávos ekvalizer) ......................53
A felvett műsorszámok szerkesztése ..............................56
Szerkesztés előtt ........................................................................................56
Címek hozzáadása (cím) ..........................................................................56
Műsorszámok vagy csoportok új csoportba való sorolása
(csoportbeállítás) .................................................................................61
Csoportbeállítás feloldása (csoport feloldása) ......................................63
Felvett műsorszámok és csoportok áthelyezése (áthelyezés) ..............64
Műsorszámok és a teljes lemez törlése (törlés) .....................................67
Műsorszám felosztása (felosztás) ............................................................70
Műsorszámok összevonása (összevonás) ...............................................71
Lemez formázása (formázás) ..................................................................72
Egyéb műveletek ................................................................74
A menüpontok megjelenítésének megváltoztatása
(menü üzemmódja) ..............................................................................74
Hallásának védelmében (AVLS) ............................................................74
A sípoló hangjelzés kikapcsolása ............................................................75
Az egyes lemezek beállításainak tárolása (lemezmemória) ................76
Gyors lejátszásindítás (gyors üzemmód) ................................................77
Lemez lejátszási módjának kiválasztása (lemezlejátszási mód) ..........78
A kijelző kontrasztjának beállítása (kontrasztbeállítás) ......................79
A kijelző működési irányának megváltoztatása ....................................79
A rádió használatának különböző módjai ........................80
Rádióállomások beprogramozása ...........................................................80
Beprogramozott állomások hallgatása ...................................................80
A felvevőkészülék használata számítógéppel .................81
A számítógépes kapcsolat által nyújtott lehetőségek ...........................81
A felvevő csatlakoztatása a számítógéphez ...........................................81
Nem hangadatok tárolása lemezen .........................................................83
5
További információ ............................................................85
Óvintézkedések .........................................................................................85
Műszaki adatok .........................................................................................87
Hibakeresés és magyarázatok .........................................89
Hibakeresés ...............................................................................................89
Üzenetek ..................................................................................................100
Néhány magyarázat ................................................................................105
6
A program használata
Mire használható az MD Simple Burner és
a SonicStage ................................................................110
Telepítés ............................................................................112
A szükséges rendszerkörnyezet biztosítása .........................................112
A szoftver telepítése a számítógépre ....................................................113
Az MD Simple Burner használata ...................................115
Az MD Simple Burner használata előtt ...............................................115
Felvétel készítése az MD Walkman használatával
(Egyszeru mód) ..................................................................................116
Felvétel készítése a számítógép használatával
(Normál mód) .....................................................................................117
A SonicStage használata .................................................119
Hangadatok importálása ........................................................................119
Hanganyag átvitele számítógépről MD Walkman készülékre ..........121
Hanganyag visszamásolása MD Walkman készülékről
számítógépre .......................................................................................123
A SonicStage Help használata ..............................................................126
Keresés a SonicStage Helpben ..............................................................128
Egyéb információk ...........................................................130
A SonicStage/MD Simple Burner program eltávolítása ....................130
Szerzői jogok védelme ............................................................................131
Hibakeresés .............................................................................................132
Tárgymutató ............................................................................................135
7
A készülék funkciói és a mellékelt kézikönyvek
A következőkben a hordozható MiniDisc felvevőkészülék funkcióinak leírása és
a mellékelt kézikönyvek felsorolása olvasható. A felvevőkészülék különböző
felhasználási módjait a megfelelő kézikönyvek tárgyalják.
Mit jelent a Hi-MD?
A „Hi-MD” a szabványos MD formátumnál fejlettebb, új MiniDisc formátum.
„Mire használható a Hi-MD Walkman” szórólap
A szórólap a Hi-MD Walkman főbb tulajdonságait ismerteti, és
leírja, hogy miben különbözik a szabványos MD-Walkman.
Mire használható a felvevőkészülék?
CD-ről vagy mikrofonról saját felvételeket készíthet, majd azokat visszahallgathatja.
A felvevőkészülék kezelése (10–109. oldal)
Ez a fejezet a felvevőkészülék funkcióinak leírását tartalmazza.
Részletesen ismerteti még, milyen problémák tapasztalhatók
a felvevő használata közben, ezek milyen lehetséges
megoldásokkal orvosolhatók, és mi a teendő a kijelzőn
megjelenő különböző üzenetek esetében.
, Ha problémákat tapasztal, vagy további információkra van
szüksége:
Lapozza fel a „Hibakeresés és magyarázatok” (89. oldal)
című részt.
8
A felvevő használata számítógéphez csatlakoztatva
A mellékelt SonicStage szoftverrel lehetővé válik az audioadatok átvitele
a felvevőkészülék és a számítógép között.
A mellékelt MD Simple Burner szoftverrel lehetővé válik az audioadatok felvétele
a felvevőkészüléken.
Hang CD-k
Internet
Zenefájlok
A program használata (110–134. oldal)
A mellékelt SonicStage/MD Simple Burner szoftver telepítésének és alapvető
műveleteinek leírása.
A SonicStage súgója
A számítógép képernyőjén olvasható súgó.
A súgó a SonicStage szoftver kezelésének részletes
leírását és a szoftverrel kapcsolatos részletes
tudnivalókat tartalmazza. A súgó akkor is a segítségére
lehet, ha a SonicStage használata közben problémát
tapasztal.
Megjegyzések „A szoftver kezelése” című részhez
• A szoftver kezeléséről szóló részben a „Net MD” a felvevőkészülék szabványos lemezzel való
használatára, a „Hi-MD” pedig a készülék Hi-MD lemezzel vagy szabványos lemezzel, de
Hi-MD üzemmódban történő használatára vonatkozik.
• A kézikönyvben szereplő illusztrációk a szoftver tényleges képernyőképeitől eltérhetnek.
• A magyarázatok a Windows használatának alapszintű ismeretét feltételezik. A számítógép és
az operációs rendszer kezelésére vonatkozóan lásd az ezekről szóló kézikönyveket.
• Az ebben a részben szereplő magyarázatok a Hi-MD/Net MD termékeket általánosan írják le,
emiatt lehetséges, hogy néhány magyarázat (vagy illusztráció) az Ön Hi-MD/Net MD
készülékére nem érvényes. Ilyen esetben lapozza fel az Ön Hi-MD/Net MD készülékének
használati utasítását is.
9
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
Hálózati adapter (1)
Külön erre a célra
készült USB-kábel (1)
Távirányító (1)
Fejhallgató/fülhallgató (1)
NH-7WMAA nikkelfémhidrid akkumulátor (1)
Optikai kábel (1)
Szorítókapcsos szűrők (2)
A szorítókapcsos szűrőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg az útmutatóhoz
mellékelt „A szorítókapcsos szűrők használata” című részt.
CD-ROM (SonicStage/MD Simple Burner) (1)*
Akkumulátortok (1)
Hordtasak (1)
* Ne próbáljon CD-ROM-ot lejátszani audio-CD-lejátszón!
Megjegyzés
A ház meggörbülése és a meghibásodások elkerülése érdekében az egység használata
során tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.
• Ügyeljen arra, nehogy leüljön,
miközben a készülék
farzsebében van.
10
• Ne helyezze a felvevőt táskájába úgy, hogy
a távvezérlő, vagy a fejhallgató/fülhallgató
zsinórja a készülék köré csavarodik, s ne tegye
ki a táskát erős ütéseknek illetve rázkódásnak.
Kezelőszervek
A felvevőkészülék
1
8
2
9
q;
3
qa
4
qs
qd
6
qf
7
qg
A Kijelzőablak
B T MARK/REC (+N) gomb
C Léptetőtárcsa
D Ötutas vezérlőgomb
Művelet
Funkció
A gomb
megnyomása
a>
irányába
A következő
műsorszám
kezdetének
megkeresése, gyors
előretekerés
A gomb
megnyomása
a VOL +1)
vagy a VOL –
irányába
Hangerő
A felvevőkészülék kezelése
5
VOL + és az NENT gomb
tapintható ponttal rendelkezik.
1) A
Művelet
Funkció
A NENT
Lejátszás, bevitel
megnyomása1)
A gomb
megnyomása
a.
irányába
E DC IN 3V csatlakozó
F X (szünet) gomb
G x (leállítás) • CANCEL/CHG gomb
H OPEN kapcsoló
I GROUP gomb
Az előző műsorszám
kezdetének
megkeresése, gyors
visszatekerés
11
J •NAVI/ MENU gomb
Nyomja meg enyhén a NAVI
(navigáció) beállítási üzemmódba
lépéshez (48. oldal). Nyomja le
legalább 2 másodpercig a MENU
beállítási üzemmódba lépéshez
(27. oldal).
K
USB-csatlakozó
L LINE IN (OPT) csatlakozó
M MIC (PLUG IN POWER)
csatlakozó
A MIC (PLUG IN POWER) csatlakozó mellett tapintható pont van.
N HOLD kapcsoló
A kapcsolót a nyíl irányába húzva
zárolhatja a készülék gombjait. Ha
el szeretné kerülni, hogy a gombok
a készülék szállítása közben
működésbe lépjenek, használja ezt
a funkciót.
O i (fejhallgató/fülhallgató)/
csatlakozó
A felvevőkészülék kijelzőablaka
1
2
7
A Szövegesinformáció-kijelző
Jelzi a lemez és a műsorszámok
címét, dátumát, a hibaüzeneteket,
a műsorszámok sorszámát stb.
B SYNC (szinkronfelvétel) kijelzés
C Hi-MD/MD üzemmód jelzése
„Hi-MD” szimbólum jelenik meg,
ha a készülék Hi-MD üzemmódban
van, és „MD” szimbólum, ha MD
üzemmódban.
D REC felirat
Felvétel vagy a számítógéppel
folytatott adatforgalom (fájl
másolása) közben világít. Ha villog,
akkor a felvevő felvétel-készenléti
állapotban van.
E Akkumulátor szimbóluma
Az akkumulátor töltöttségének
hozzávetőleges szintjét mutatja. Ha
az akkumulátor töltöttségi szintje
alacsony, a szimbólum üres lesz és
villogni kezd.
12
3
4 5
8
6
9
F Lemez szimbólum
A felvételt és a lejátszást forgással
jelzi.
G Műsorszám lejátszási módja (PCM,
Hi-SP, Hi-LP, SP, LP2, LP4,
MONO)
H Lejátszási alüzemmód/ismétlő
lejátszás jelzése
A kiválasztott lejátszási
alüzemmódot (egyetlen műsorszám
lejátszása, kevert sorrendű lejátszás
stb.), illetve az ismétlő lejátszási
üzemmódot jelzi.
I Lejátszási főüzemmód
A kiválasztott lejátszási
főüzemmódot (csoportlejátszás,
kedvencek lejátszása stb.) jelzi.
Fejhallgató/fülhallgató távirányítóval
F
G
A
H
B
C
I
D
K
J
E
A VOL +, – gombok
A hangerő beállításához nyomja
meg a gombot.
B Léptetőgomb (NX/ENT, .,
> • BAND, TUNE –, TUNE +)
MiniDisc használata esetén
Művelet
Funkció
A NX/ENT
megnyomása
Lejátszás,
szünet, bevitel
. irányába
nyomva
Az előző
műsorszám
kezdetének
megkeresése,
gyors
visszatekerés
> irányába
A következő
műsorszám
kezdetének
megkeresése,
gyors
előretekerés
nyomva
Rádió használata esetén
Művelet
Funkció
A BAND
megnyomása
Sávválasztás
Művelet
Funkció
A gomb
megnyomása
a TUNE +
irányába
Hangolás
felfelé
C Kijelzőablak
D x (leállítás) gomb
E
(csoport) +, –
F RADIO ON/OFF gomb
A gombot megnyomva a rádiót
tudja ki- vagy bekapcsolni.
G Csíptető
H HOLD kapcsoló
Ha el szeretné kerülni, hogy
a gombok a készülék szállítása
közben működésbe lépjenek,
használja ezt a funkciót.
I DISPLAY gomb
J P-MODE/
gomb
K SOUND gomb
TUNE –
Hangolás lefelé
irányába nyomva
13
A távirányító kijelzőablaka
1
6
A
B
C
D
2
7
Lemez kijelzése
PRESET kijelzés
Szöveges információ
Lejátszási alüzemmód/ismétlő
lejátszás jelzése
E SND (hang) és SUR (térhatású
hangzás) jelzése
14
3
4
5
8
F Akkumulátor töltésszintje
G Műsorszám száma/
Rádiófrekvencia/Előre beállított
program száma
H A lejátszási főüzemmód jelzései
Első lépések
Használat előtt töltse fel az akkumulátort.
1
Az akkumulátor behelyezése.
1 Húzza el az OPEN gombot 2 Helyezze be az NH-7WMAA 3 Zárja le a fedelet.
az elemtartó fedelének
kinyitásához.
akkumulátort a E végével
előre.
e
E
2
Töltse fel az akkumulátort.
1 Csatlakoztassa a hálózati adaptert
a készülék DC IN 3V feliratú
csatlakozójához, valamint a fali
csatlakozóaljzathoz.
A fali aljzatba
2 Nyomja meg a x • CANCEL/CHG gombot.
A kijelzőn villogni kezd a „Charging”
felirat, megjelenik a e szimbólum,
és a töltés megkezdődik. Amikor
a töltés befejeződik, az akkumulátor
jelzőfénye kialszik.
Hálózati
adapter
x • CANCEL/CHG
– DC IN 3V
3 A feltöltés végeztével húzza ki a hálózati
adapter csatlakozóját a készülékből.
folytatás
15
z
A teljesen lemerült akkumulátor feltöltése
körülbelül 2 órát vesz igénybe. A feltöltési
idő az akkumulátor állapotától függően
változhat.
3
Csatlakoztassa a tartozékokat, és oldja fel a kezelőszervek
zárolását.
1 Csatlakoztassa a készülékhez mellékelt,
2 Húzza a HOLD kapcsolót a nyíllal (.)
távirányítóval ellátott fej- vagy fülhallgatót
a i csatlakozóhoz.
ellentétes irányba a készüléken vagy
a távirányítón a kezelőszervek
zárolásának feloldásához.
HOLD
Csatlakoztassa
stabilan
–i
Csatlakoztassa stabilan
16
Hálózati adapterrel szállított
típusok
Amennyiben a váltakozó áramú
hálózati adapter nem illik bele a fali
aljzatba, használja a váltakozó áramú
csatlakozóadaptert.
Szárazelem használata
Az akkumulátor helyett helyezzen be
egy LR6 (AA – ceruzaelem – méretű)
alkáli szárazelemet (nem tartozék).
Mikor kell feltölteni az akkumulátort
vagy kicserélni a szárazelemet
Az akkumulátor állapotát a felvevőkészülék
vagy a távirányító kijelzőjén ellenőrizheti.
Az akkumulátor teljesítménye
csökken
m
Gyenge az akkumulátor
m
Az akkumulátor lemerült
A felvevőkészülék kijelzőjén
a „LOW BATTERY” felirat
villog („LOW BATT”
a távirányító kijelzőjén), és
a készülék kikapcsol.
Megjegyzés
• Ne használja a készüléket az akkumulátor
cseréje közben akkor sem, ha
a készülékhez előzőleg csatlakoztatta
a hálózati adaptert, mert a készülék
ilyenkor leállhat.
• Előfordulhat, hogy a „Charging” felirat és
a e ikon nem jelenik meg azonnal
a hálózatra csatlakozás és a x • CANCEL/
CHG gomb megnyomása után. A jelzés
azonban néhány percen belül villogni
kezd, és a töltés megkezdődik.
• Az akkumulátorok karakterisztikájából
fakadóan azok kapacitása az első
használatkor vagy hosszabb,
használatmentes időszakot követően
kisebb lehet a normálisnál. Ilyenkor
többször egymás után töltse fel és süsse ki
az akkumulátorokat. Ezt követően az
akkumulátor normál kapacitása helyreáll.
• Az akkumulátort +5°C és +35°C közötti
hőmérsékleten töltse. A töltési idő függhet
a környezeti hőmérséklettől is.
• Felvétel és szerkesztés esetén a készüléket
ajánlatos az elektromos hálózatról
használni. Ha a felvevőkészüléket
akkumulátorról üzemelteti, teljesen
feltöltött akkumulátort vagy új alkáli
szárazelemet használjon.
Az akkumulátor szintjelzése hozzávetőleges
pontosságú. A működési és környezeti
feltételektől függően a tényleges töltésszint
a jelzettnél magasabb és alacsonyabb is lehet.
Az akkumulátorok élettartama
Folyamatos felvételnél
Hi-MD mód (1 GB-os Hi-MD lemez
használata esetén)
(Egység: kb. óra)(JEITA1))
Telep
Lineá- Hi-SP
ris
PCM
Hi-LP
NH7WMAA2)
3
4,5
5
LR63)
2,5
3,5
4,5
1) A
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association) szabványa szerint mérve.
2) Teljesen (100%) feltöltött nikkelfémhidrid akkumulátor használata esetén.
3) Sony LR6 (AA – ceruzaelem – méretű)
„STAMINA” alkáli szárazelem (Japánban
gyártott termék) használata esetén.
17
Hi-MD üzemmód (60/74/80 perce
szabványos lemez használata esetén)
Telep
(Egység: kb. óra)(JEITA)
(Egység: kb. óra)(JEITA)
Telep
FM/AM
Lineá- Hi-SP
ris
PCM
NH-7WMAA
7,5
LR6
18,5
Hi-LP
NH-7WMAA 2,5
4,5
5,5
LR6
8
9,5
5
Megjegyzés
• Elem- vagy akkumulátorcsere előtt
MD üzemmód
kapcsolja ki a felvevőkészüléket.
(Egység: kb. óra)(JEITA)
• 1 GB-os Hi-MD lemez használata esetén
Telep
SP
sztereó
LP2
sztereó
NH-7WMAA
4,5
6
6,5
LR6
7,5
9,5
11
a folyamatos felvétel ideje rövidebb lehet,
ha többször készít rövid felvételt.
• A rádió használatakor ajánlott teljesen
feltöltött akkumulátort használni, mert
a rádió többet fogyaszt, mint a MiniDisclejátszó lejátszáskor.
LP4
sztereó
Folyamatos lejátszásnál
Hi-MD mód (1 GB-os Hi-MD lemez
használata esetén)
(Egység: kb. óra)(JEITA)
Telep
Lineáris
PCM
Hi-SP Hi-LP
NH-7WMAA 4,5
7,5
9
LR6
18,5
21,5
11
Hi-MD üzemmód (60/74/80 perce
szabványos lemez használata esetén)
(Egység: kb. óra)(JEITA)
Telep
Lineá- Hi-SP
ris
PCM
Hi-LP
NH-7WMAA 4
7,5
9
LR6
17
20
9,5
MD üzemmód
(Egység: kb. óra)(JEITA)
Telep
18
Rádió használata során
SP
sztereó
LP2
sztereó
LP4
sztereó
NH-7WMAA 7,5
9
10
LR6
24
26
20,5
Azonnali felvételkészítés
CD-lejátszóról, digitális tévéről vagy egyéb optikai kábellel csatlakoztatott
digitális műsorforrásról digitális felvételt készíthet a következő módon:
Ellenőrizze, hogy valóban optikai kábellel csatlakozik-e.
Megjegyzendő, hogy a távirányítóval fogott rádióadás felvételére nincs mód.
1
Csatlakoztassa a kábeleket. (Csatlakoztassa stabilan a kábeleket
a megfelelő csatlakozókba.)
1 Csatlakoztassa a hálózati adaptert
a felvevőkészülékhez és a fali aljzathoz.
2 Csatlakoztassa az optikai kábelt
a felvevőkészülékhez és valamilyen külső
eszközhöz.
CD-lejátszó, MD-lejátszó,
DVD videolejátszó stb.
A fali
aljzatba
Digitális (optikai) kimeneti aljzathoz
Optikai dugó
Hálózati
adapter
Optikai
minidugó
Optikai kábel*
– LINE IN (OPT)
∗ Lásd: „Külön beszerezhető
tartozékok” (88. oldal).
– DC IN 3V
Megjegyzés
Felvétel készítése előtt bizonyosodjon meg róla, hogy az USB-kábelt kihúzta a készülékből.
folytatás
19
2
Helyezzen be egy írható lemezt.
1 Az OPEN gomb elhúzásával nyissa ki
2 Előrenéző címkével helyezzen be egy
a készülék fedelét.
lemezt, majd lenyomva zárja le a fedelet.
Ügyeljen arra,
hogy
a felvételgátló
fül be legyen
zárva.
3
Erősítse meg az üzemmódot.
A felvevő két üzemmódban működik: „Hi-MD üzemmód” és „MD üzemmód”.
A készülék automatikusan felismeri az üzemmódot a lemezek behelyezésekor.
A lemez behelyezése után ellenőrizze a felvevőkészülék kijelzőjén, milyen
üzemmódban van a készülék.
A „Hi-MD” felirat jelenik meg Hi-MD üzemmódban, az „MD”
felirat pedig MD üzemmódban.
• 1 GB-os Hi-MD lemez használatakor az üzemmód csak Hi-MD lehet.
• Szabványos (60/74/80 perces) lemez használatakor az üzemmódot a következőképpen
állíthatja be:
Lemez állapota
Üzemmód
Üres lemez
A „Disc Mode” menüben beállított értéke.1)
A „Disc Mode” gyári beállítása „Hi-MD”.
Ha a lemezt más olyan készülékben szeretné
használni, amely nem alkalmas a Hi-MD üzemmódra,
állítsa a „Disc Mode” beállítást „MD” üzemmódra
a lemez MD üzemmódban való használatához.
A lemez Hi-MD üzemmódban
felvett anyagot tartalmaz
A lemez MD üzemmódban
felvett anyagot tartalmaz
Hi-MD
1) „Lemez
MD
lejátszási módjának kiválasztása (lemezlejátszási mód)” (78. oldal) című fejezetben
olvashat bővebben a „Disc Mode” beállításról.
20
4
Készítsen felvételt egy lemezre.
1 Válassza ki a felvenni kívánt hanganyagot
2 Ellenőrizze, hogy a készülék kijelzőjén
tartalmazó forrást, és állítsa a készüléket
készenléti állapotba.
a lemezszimbólum forgása megállt-e.
Ellenőrizze, hogy a lemezszimbólum
forgása megállt-e.
PAUSE
Csatlakoztatott készülék
3 Amikor a felvevőkészülék leállt, nyomja le
4 Játssza le a felvenni kívánt forrást.
és tartsa lenyomva a készülék T MARK/
REC gombját, és nyomja le az NENT
gombot.
Kigyullad a „REC” felirat, és
a felvétel megkezdődik.
T MARK/REC
Ha olyan lemezt helyez a készülékbe,
amelyre előzőleg már készített
felvételt, az új felvétel a meglévő
hanganyag után kezdődik majd.
A műsorszámjeleket a készülék
a műsorforráson lévő jeleknek
megfelelően rögzíti, a hanganyagot
pedig egy csoportba szervezve veszi
majd fel.
PAUSE
NENT
Csatlakoztatott készülék
Felé
Gomb
Leállítás
Nyomja meg a x gombot.
Szünet
Nyomja meg a X1) gombot.
A felvétel folytatásához ismét nyomja meg a X gombot.
A lemez kivétele
Nyomja le a x gombot, és nyissa ki a fedelet. (A fedél nem nyílik
ki, amíg a „SYSTEM FILE WRITING” felirat villog a kijelzőn.)
1) Egy
műsorszámjelzés kerül oda, ahol a szünet alatt a felvétel folytatásához ismét megnyomta
a X gombot, így a műsorszám hátralévő része új műsorszámnak számít majd.
21
Ha nem indul el a felvétel
• Ellenőrizze, hogy nincs-e zárolva
a felvevőkészülék (12. és 16. oldal).
• Bizonyosodjon meg arról, hogy a lemez
nem írásvédett (20. és 86. oldal).
• A gyári, műsoros lemezekre nem lehet
felvételt készíteni.
Megjegyzés
• Amikor 1 GB-os Hi-MD lemezre készít
felvételt, csatlakoztassa a hálózati adaptert
a felvevőkészülékhez, töltse fel teljesen az
akkumulátort (a töltöttségi szint jelzése:
), vagy használjon új alkáli
szárazelemet (a töltöttségi szint jelzése:
). Amikor 1 GB-os Hi-MD lemezre
próbál felvételt készíteni, előfordulhat,
hogy a „NotENOUGH POWER TO
REC” jelenik meg, és nem lehet felvételt
készíteni, még akkor sem, ha a készülék
töltöttségi szintje elegendő tartaléktápellátást mutat, miközben a készüléken
leállt a felvétel, vagy lejátszás van
folyamatban. Ez amiatt a mechanizmus
miatt van, amely letiltja a felvételt, amikor
a meglevő akkumulátorteljesítmény
a felvevőkészülék becslése szerint nem
elégséges az 1 GB-os Hi-MD lemez
felvételéhez szükséges magas
teljesítményfelvétel miatt.
• Hálózati adapter használata esetén felvétel
előtt mindig tegyen a felvevőkészülékbe
teljesen feltöltött akkumulátort vagy új
alkáli szárazelemet, hogy sikerüljön
a felvétel.
• Felvételkészítéshez helyezze
a felvevőkészüléket stabil, rezgésmentes
felületre.
• Ha olyankor indítja el a felvételt, amikor
a kijelzőn még forog a lemezszimbólum, az
anyag első néhány másodperce lemarad
a felvételről. Felvétel készítése előtt
bizonyosodjon meg róla, hogy a lemez
szimbóluma már nem forog a kijelzőn.
• Az akkumulátort ne cserélje ki működés
közben még akkor sem, ha a hálózati
adaptert csatlakoztatta a készülékhez,
mert a készülék ilyenkor leállhat.
• Ne mozgassa és ne tegye ki erőhatásnak
a felvevőkészüléket, illetve ne szüntesse
meg a tápellátást felvétel közben, vagy
amíg a kijelzőn a „DATA SAVE” vagy
a „SYSTEM FILE WRITING” felirat
villog. Ellenkező esetben megtörténhet,
hogy az addig felvett adatokat a lemez
22
nem rögzíti, vagy a lemezen található
adatok sérülnek.
• Ha a lemezen nincs elég hely a felvételhez,
akkor nem lehet felvételt készíteni.
• Amennyiben a felvételi vagy szerkesztési
művelet során az áramellátás megszakad
(pl. az akkumulátort eltávolítják, lemerül,
vagy a hálózati adaptert lekapcsolják),
vagy miközben a „DATA SAVE” vagy
a „SYSTEM FILE WRITING” felirat
látható a kijelzőn, a fedelet nem lehet
kinyitni addig, amíg az áramellátás helyre
nem áll.
• Amikor hordozható CD-lejátszóról készít
felvételt, vegye figyelembe a következőket:
—Egyes hordozható CD-lejátszók nem
adnak digitális kimenőjelet, ha
a hálózati adapter nincs csatlakoztatva.
Ebben az esetben csatlakoztassa
a hálózati adaptert a hordozható CDlejátszóhoz, és áramforrásként használja
a hálózati áramot.
—Egyes hordozható CD-lejátszók nem
adnak optikai kimenőjelet, ha
a rázkódásvédelmi funkció be van
kapcsolva (pl. ESP* vagy
G-PROTECTION). Ebben az esetben
kapcsolja ki a rázkódásvédelmet.
∗ Electronic Shock Protection
(Elektronikus rázkódásvédelem)
z
• A gyári beállításnak megfelelően
a felvevőkészülék minden felvétel
alkalmával új csoportot hoz létre. Ha nem
kíván csoportot létrehozni, állítsa
a„
:REC” beállítást „
:REC Off”
értékre (41. oldal).
• Ha a lemez meghatározott pontjától
szeretné kezdeni a felvételt, állítsa
készenléti üzemmódba a készüléket az adott
ponton, majd indítsa el innen a felvételt.
• A felvétel közben hallgathatja a rögzített
hanganyagot. Csatlakoztassa a távirányítós
fejhallgatót/fülhallgatót a i jelű aljzathoz,
majd állítsa be a hangerőt a távirányító
VOL + vagy – gombját nyomva (vagy
a felvevőkészülék ötutas vezérlőgombját
a VOL + vagy – irányba nyomva). Ez
a felvételi szintet nem befolyásolja.
Azonnali lejátszás
1
Helyezzen a készülékbe egy műsorszámokat tartalmazó lemezt.
1 Az OPEN gomb elhúzásával nyissa fel
a fedelet.
2
2 Előrenéző címkével helyezzen be egy
lemezt, majd lenyomva zárja le a fedelet.
Játssza le a lemezt.
1 Nyomja meg az ötutas vezérlőgombot
(NENT) a készüléken.
Nyomja meg a léptetőgombot (NX/
ENT) a távirányítón.
A műveletek közben
a fejhallgatóban/fülhallgatóban rövid
sípoló hang hallatszik.
2 A hangerő beállításához
a felvevőkészüléken nyomja az ötutas
vezérlőgombot VOL + vagy – irányba.
A távirányítón nyomja
a hangerőszabályzót VOL + vagy – irányba.
A hangerő értéke megjelenik
a kijelzőn.
Ötutas vezérlőgomb (NENT,
., >, VOL +, –)
VOL +, –
Léptetőgomb
(NX/ENT,
., >)
Léptetőtárcsa
GROUP
x
x
+, –
X
A lejátszás megállításához nyomja meg a x gombot.
A műveletek közben a fejhallgatóban/fülhallgatóban hosszú sípoló hang hallatszik. A lejátszás
attól a ponttól indul újra, ahol utoljára leállította. Az elemről működtetett készülék a leállítását
követően 10 másodperc múlva, a hálózati árammal működtetett készülék 3 perc múlva
automatikusan kikapcsol.
23
Művelet
Leállítás
Szünet
Kezelés a készüléken
Nyomja meg a x gombot.
Nyomja meg a X gombot.
A lejátszás folytatásához
nyomja le ismét a X gombot.
A léptetőtárcsa forgatásával
válasszon ki egy műsorszámot,
és nyomja meg az NENT
gombot a választás
érvényesítéséhez.
Az aktuális műsorrész Nyomja az ötutas
vezérlőgombot . irányba.
kezdetének
Nyomja az ötutas
megkeresése
vezérlőgombot . irányba
addig, amíg a kívánt
műsorszám elejéhez nem ér.
Nyomja az ötutas
A következő
műsorrész kezdetének vezérlőgombot > irányba.
megkeresése
Nyomja az ötutas
Vissza- és
előretekerés lejátszás vezérlőgombot . vagy >
irányába, és tartsa lenyomva.
közben
A műsorszám egy
A lejátszást szüneteltetve
pontjának keresése az nyomja az ötutas
eltelt idő figyelésével vezérlőgombot . vagy >
(idő szerinti keresés) irányba, és tartsa lenyomva.
Műsorszám keresése A készüléket leállítva nyomja
a sorszám figyelésével az ötutas vezérlőgombot .
vagy > irányba, és tartsa
(jelzőszám szerinti
lenyomva.
keresés)
Ezzel a művelettel egy Nyomja meg a GROUP
csoport egyik
gombot, majd nyomja az
számának lejátszása
ötutas vezérlőgombot .
közben a lejátszás
vagy > irányba.
ugrik a következő vagy
az előző csoportra
(csoportkihagyás)1)
Indítás a lemez első
A felvevőkészülék leállított
műsorszámával
helyzetében 2 másodpercnél
tovább tartsa nyomva az
NENT gombot.
A lemez kivétele
Nyomja le a x gombot, és
nyissa ki a fedelet.2)
Műsorszám közvetlen
kiválasztása
a műsorszám címe
vagy száma alapján
Kezelés a távirányítón
Nyomja meg a x gombot.
Nyomja meg a léptetőgombot
(NX/ENT).
A lejátszás folyatásához nyomja
meg ismét a léptetőgombot.
—
Nyomja a léptetőgombot .
irányba. Nyomja
a léptetőgombot . irányba
addig, amíg a kívánt műsorszám
elejéhez nem ér.
Nyomja a léptetőgombot >
irányba.
Húzza a léptetőgombot .
vagy > irányba, és tartsa úgy.
A lejátszást szüneteltetve húzza
a léptetőgombot . vagy >
irányba, és tartsa úgy.
A készüléket leállítva húzza
a léptetőgombot . vagy >
irányba, és tartsa úgy.
Nyomja meg a
gombot.
+ vagy –
A felvevőkészülék leállított
helyzetében tartsa nyomva
a léptetőgombot (NX/ENT)
2 másodpercnél hosszabb ideig.
Nyomja le a x gombot, és nyissa
ki a fedelet.2)
1) Ezzel
a művelettel csoportbeállítások nélküli lemez lejátszásakor a lejátszás minden tizedik
műsorszám elejére ugrik.
felnyitja a fedelet, a lejátszás az első műsorszám elején fog kezdődni.
2) Amint
Ha a lejátszás nem indul el
Ellenőrizze, hogy nincs-e zárolva
a felvevőkészülék (12. és 16. oldal).
24
Megjegyzés
A lejátszás során akkor ugorhat a hang, ha:
• a felvevőkészülék erőteljes rázkódásnak
van kitéve.
• szennyezett vagy sérült lemezt játszik le.
Ha a lemezt Hi-MD módban használja,
előfordulhat maximum 12 másodperces
hangkiesés.
Rádióhallgatás
A rádióműsorokat a távirányítóba épített digitális rádióvevő
segítségével hallgathatja.
Rádióhallgatás
• A rádió a felvevőkészüléken lévő gombokkal nem vezérelhető, csak
a távirányítón lévőkkel.
• A rádióműsorokat a készülékkel nem lehet felvenni.
1
A rádió bekapcsolása.
1 Nyomja meg a RADIO ON/OFF gombot.
2 A sávválasztáshoz nyomja meg többször
A rádió bekapcsol.
Ha a „PRESET” felirat jelenik
meg, nyomja meg a P-MODE/
egymás után a léptetőgombot
(„FM” vagy „AM”).
gombot, hogy eltűnjön a kijelzőről.
3 Nyomja a léptetőgombot többször
4 A hangerő beállításához nyomja meg
egymás után TUNE + vagy TUNE –
irányába a kívánt rádióállomás
behangolásához.
a VOL +, – gombot.
RADIO ON/OFF
P-MODE/
VOL +, –
Léptetőgomb (BAND,
TUNE –, TUNE +)
SOUND
x
A rádió kikapcsolása
Nyomja meg RADIO ON/OFF vagy
a x gombot.
25
Állomás gyors behangolása
A 3. lépésben csúsztassa el valamerre
a léptetőgombot, és tartsa abban
a helyzetben a frekvenciakijelzőn lévő
szám megváltozásáig. A távvezérlő
önműködően végigpásztázza
a rádiófrekvenciákat, és megáll, ha
tisztán fogható állomást talál.
Az adás vételének javítása
• FM sávban: Engedje ki a fejhallgató/
fülhallgató zsinórját, amely egyben
URH-antennaként (FM) is működik.
• AM sávban: Az optimális AM vétel
érdekében a távirányítóban lévő
beépített AM antenna legyen
vízszintes helyzetben.
Ha egy URH-adót nehéz behangolni
Nyomja meg többször egymás után
a SOUND gombot, amíg meg nem
jelenik a „Mono” (monó) felirat
a kijelzőn. A zaj kisebb lesz, de csak
monóban hallható az adás.
Ha nem működik a rádió
Ellenőrizze, hogy nincs-e zárolva
a felvevőkészülék (13. és 16. oldal).
Megjegyzés
• A rádió nem működik, ha a távirányító
nincs a készülékhez csatlakoztatva.
• A rádió és a MiniDisc hangereje külön
szabályozható a készülékhez kapott
távirányítóval.
• A lejátszás vagy a felvétel leáll, amikor
a rádiót használja.
• A távirányító vezérlőkábeléhez egy
egyenfeszültség-átalakító is tartozik.
Amikor AM adót hallgat, a távirányítót
tartsa távol ettől az átalakítótól, különben
zajos lesz a vétel.
26
• Ne helyezze a távirányítót más villamos
berendezés, így akár maga
a felvevőkészülék, egy másik rádió,
televízió, mobiltelefon vagy számítógép
közelébe, mert ez zajossá teheti a vételt.
• A rádió használatakor ajánlott teljesen
feltöltött akkumulátort használni, mert
a rádió többet fogyaszt, mint a MiniDisclejátszó lejátszáskor.
• Ha a felvevőkészülék ki van kapcsolva,
akkor a rádió bekapcsoláskor nem kezd
azonnal működni, akkor sem, ha
a „QuickMode” beállítása „Quick On”.
Menük használata
A menük használata
A felvevőkészüléknek számos menüje van, amely a felvételhez, lejátszáshoz,
szerkesztéshez és más műveletekhez tartalmaz hasznos funkciókat.
A menüpontok beállításához kövesse az alábbi eljárást.
Ha a felvevő megvásárlását követően először végez a menüben műveletet, a kijelzőn
villogó „Menu Mode” felirat tűnik fel. A menüműveletek megkezdése előtt
a „Menu Mode” beállításával a következő menümegjelenítési módok közül
választhat: „Simple” állásban csak alapvető menüpontok jelennek meg, „Advanced”
állásban minden menüpont látszik. A menümód beállítását lásd „A menüpontok
megjelenítésének megváltoztatása (menü üzemmódja)” (74 oldal).
A távirányítón
DISPLAY
Léptetőgomb
x
1
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a DISPLAY gombot, és tartsa lenyomva
legalább 2 másodpercig.
2
3
4
A léptetőgomb többszöri oldalra nyomásával jelölje ki a megfelelő menüpontot.
A léptetőgomb megnyomásával lépjen be a kijelölt pontba.
Ismételje meg a 2. és a 3. lépést.
A beállítás a léptetőgomb megnyomásával lép életbe.
Visszatérés az előző beállításhoz
Nyomja meg a x gombot.
A művelet megszakítása beállítás közben
Tartsa lenyomva a x gombot legalább 2 másodpercig.
27
A felvevőkészüléken
NAVI/MENU
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
Léptetőtárcsa
x
1
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a NAVI/MENU gombot, és tartsa
lenyomva legalább 2 másodpercig.
2
3
4
A léptetőtárcsa forgatásával jelölje ki a kívánt menüpontot.
Nyomja meg az ötutas vezérlőgombot (NENT) a kijelölt pontba való belépéshez.
Ismételje meg a 2. és a 3. lépést.
A beállítás az ötutas vezérlőgomb (NENT) megnyomásával lép életbe.
Visszatérés az előző beállításhoz
Nyomja meg a x gombot.
A művelet megszakítása beállítás közben
Tartsa lenyomva a x gombot legalább 2 másodpercig.
28
Menük listája
A következő táblázat a választható menüpontokat sorolja fel. Néhány menüpont
mind a felvevőkészülékről, mind a távirányítóról beállítható, némelyik azonban csak
az egyikről.
Az „1. menü” alatt találhatók a menü megjelenítésekor látható pontok, a „2. menü”
alatt pedig az egyes menüpontokon belül megjelenő további választási lehetőségek.
Az összes menüpont csak akkor jeleníthető meg, ha a „Menu Mode” beállítása
„Advanced”. A csillaggal (*) jelölt menüpontok nem jelennek meg, ha a „Menu
Mode” beállítása „Simple”. A részleteket lásd „A menüpontok megjelenítésének
megváltoztatása (menü üzemmódja)” (74 oldal).
Megjegyzés
Az üzemeltetési körülményektől és a lemezbeállításoktól függően különböző jelzések
jelenhetnek meg a kijelzőn.
A távirányító menüi
1. menü
2. menü
Funkció
Oldalszám
Edit
Title*
Műsorszám, album, csoport vagy lemez
címének, előadó nevének hozzáadása.
56. oldal
: Set*
Felvett műsorszámok vagy csoportok
hozzárendelése új csoporthoz.
61. oldal
: Release*
Csoportbeállítások törlése.
63. oldal
Move*
Műsorszámok vagy csoportok sorrendjének
megváltoztatása.
64. oldal
Erase
Műsorszámok, csoportok vagy a lemez teljes 67. oldal
tartalmának törlése.
Format*
Lemez formázása és visszaállítása eredeti
(vásárláskori) állapotába (csak Hi-MD
módban).
72. oldal
Műsorszámok kiválasztása kategóriák
szerint (például a műsorszám címe vagy
a csoport neve szerint).
45. oldal
MainPMode Normal
Group
Artist
Album
Bookmark
29
1. menü
Option
2. menü
Funkció
Oldalszám
Menu Mode
A megjelenített menüpontok megváltoztatása. 74. oldal
AVLS*
Maximális hangerő határértékének
beállítása a hallás védelme érdekében.
74. oldal
Beep*
Sípoló hangjelzésjelzés be- és kikapcsolása.
75. oldal
Disc Mem*
A felvevőkészülék beállításainak eltárolása
(lemezmemória).
76. oldal
QuickMode*
Gyors lejátszás vagy műsorszámkeresés.
77. oldal
Disc Mode
Üres lemez behelyezésekor választás az MD 78. oldal
és a Hi-MD mód közül.
A felvevőkészülék menüi
1. menü
2. menü
Funkció
Oldalszám
Edit
Title*
Műsorszám, album, csoport vagy lemez
címének, előadó nevének hozzáadása.
59. oldal
: Set*
Felvett műsorszámok vagy csoportok
hozzárendelése új csoporthoz.
62. oldal
: Release*
Csoportbeállítások törlése.
63. oldal
Display
Move*
Műsorszámok vagy csoportok sorrendjének 66. oldal
megváltoztatása.
Erase
Műsorszámok, csoportok vagy a lemez
teljes tartalmának törlése.
69. oldal
Format*
Lemez formázása és visszaállítása eredeti
(vásárláskori) állapotába (csak Hi-MD
módban).
73. oldal
Lap Time
Különféle információk, például a felvevő
állapotának megjelenítése a kijelzőn.
34. oldal,
44. oldal
RecRemain
(felvételkor és
leállított
állapotban)/
1 Remain
(lejátszáskor)
AllRemain
Title1/Title2
Sound*
Codec/
TrackMode*
30
1. menü
2. menü
Funkció
SubPMode
Normal
Lejátszási mód (például egyetlen
51. oldal
műsorszám lejátszása vagy kevert sorrendű
lejátszás) kiválasztása.
1 Track
Oldalszám
Shuffle
A-BRepeat*
Sound
Normal
V-SUR
A térhatású hangzás vagy az ekvalizer
egyéni beállítása.
54. oldal
Sound EQ
Useful*
Search*
Műsorszámok keresése cím, csoportnév,
előadó vagy az album címe szerint.
52. oldal
REC Set
REC Mode
Felvételi üzemmód kiválasztása (PCM,
Hi-SP vagy Hi-LP a Hi-MD üzemmódhoz/
SP, LP2, LP4 vagy monó az MD
üzemmódhoz).
37. oldal
RECVolume*
Felvételi szint kézi beállítása.
38. oldal
MIC AGC*
Felvételszint-beállításra állítja a ikrofont.
36. oldal
MIC Sens*
A mikrofon érzékenységének beállítása
a hangforrásnak megfelelően.
35. oldal
Time Mark*
Műsorszámjelek automatikus hozzáadása
meghatározott időközönként.
39. oldal
A felvevőkészülék beállítása új csoport
létrehozására minden felvétel alkalmával
(csoportfelvétel).
40. oldal
SYNC REC*
Műveletek egyszerűsítése digitális
felvételeknél (szinkronfelvétel).
42. oldal
Menu Mode
A megjelenített menüpontok
megváltoztatása.
74. oldal
AVLS*
Maximális hangerő határértékének
beállítása a hallás védelme érdekében.
75. oldal
Beep*
Sípoló hangjelzésjelzés be- és kikapcsolása. 75. oldal
Disc Mem*
A felvevőkészülék beállításainak eltárolása 76. oldal
(lemezmemória).
QuickMode*
Gyors lejátszás vagy műsorszámkeresés.
77. oldal
Disc Mode
MD vagy Hi-MD mód kiválasztása üres
lemez behelyezésekor
78. oldal
Contrast*
A felvevőkészüléken a kijelző
kontrasztjának beállítása.
79. oldal
Jog Dial*
Irányváltás a kijelzőn a léptetőtárcsa
elforgatásakor.
79. oldal
:REC*
Option
31
Különböző felvételi üzemmódok
Felvétel előtt
Üzemmód kiválasztása
A felvevő két üzemmódban működik:
„Hi-MD üzemmód” és „MD
üzemmód”. A készülék automatikusan
felismeri az üzemmódot a lemezek
behelyezésekor. A lemez behelyezése
után ellenőrizze a kijelzőn, milyen
üzemmódban van a felvevőkészülék.
A „Hi-MD” felirat jelenik meg Hi-MD
üzemmódban, az „MD” felirat pedig MD
üzemmódban.
Normál üres lemez behelyezésekor
a Disc Mode funkcióval beállíthatja,
hogy a lemezt Hi-MD vagy MD
üzemmódban kívánja használni.
Ha a felvevőkészülék segítségével
készített lemezt más, Hi-MD
üzemmódra nem alkalmas
készülékekben is le szeretné játszani,
a felvételhez a menüben állítsa a „Disc
Mode” beállítást „MD” üzemmódra.
A részletekről lásd: „Lemez lejátszási
módjának kiválasztása (lemezlejátszási
mód)” (78 oldal).
A menü üzemmódjának kiválasztása
Ha a „Simple” menümódot választja,
nem minden menüpont jelenik meg.
Ha a készülék kezelése közben nem
talál bizonyos menüpontokat,
ellenőrizze, hogy a menümegjelenítési
mód „Advanced” állapotban van-e.
A menü üzemmódjának beállításával
kapcsolatos részleteket lásd
„A menüpontok megjelenítésének
megváltoztatása (menü üzemmódja)”
(74 oldal).
32
Megjegyzés
• Amikor 1 GB-os Hi-MD lemezre készít
felvételt, csatlakoztassa a hálózati adaptert
a felvevőkészülékhez, töltse fel teljesen az
akkumulátort (a töltöttségi szint jelzése:
), vagy használjon új alkáli
szárazelemet (a töltöttségi szint jelzése:
). Amikor 1 GB-os Hi-MD lemezre
próbál felvételt készíteni, előfordulhat,
hogy a „NotENOUGH POWER TO
REC” jelenik meg, és nem lehet felvételt
készíteni, még akkor sem, ha a készülék
töltöttségi szintje elegendő tartaléktápellátást mutat, miközben a készüléken
leállt a felvétel, vagy lejátszás van
folyamatban. Ez amiatt a mechanizmus
miatt van, amely letiltja a felvételt, amikor
a meglevő akkumulátorteljesítmény
a felvevőkészülék becslése szerint nem
elégséges az 1 GB-os Hi-MD lemez
felvételéhez szükséges magas
teljesítményfelvétel miatt.
• Hálózati adapter használata esetén felvétel
előtt mindig tegyen a felvevőkészülékbe
teljesen feltöltött akkumulátort vagy új
alkáli szárazelemet, hogy sikerüljön
a felvétel.
• Nincs felvétel, ha az USB-kábel
a készülékhez csatlakozik. Felvétel
készítése előtt bizonyosodjon meg róla,
hogy az USB-kábelt kihúzta a készülékből.
• Ha olyankor indítja el a felvételt, amikor
a lemez szimbóluma a kijelzőn még forog,
az anyag első néhány másodperce lemarad
a felvételről. Felvétel készítése előtt
bizonyosodjon meg róla, hogy a lemez
szimbóluma már nem forog a kijelzőn.
• Ne mozgassa és ne tegye ki erőhatásnak
a felvevőkészüléket, illetve ne szüntesse
meg a tápellátást felvétel közben, vagy
amíg a kijelzőn a „DATA SAVE” vagy
a „SYSTEM FILE WRITING” felirat
villog. Ellenkező esetben megtörténhet,
hogy az addig felvett adatokat a lemez
nem rögzíti, vagy a lemezen található
adatok sérülnek.
Információk megtekintése
A hátralévő időt, a műsorszám számát
stb. felvétel közben és leállított
állapotban is ellenőrizheti.
A
B
Műsorszám
száma
• Csoport neve és album
címe (Hi-MD)1)
• Csoport neve és
műsorszám címe
(MD)1)
Műsorszám
száma2)
A kiválasztott
hangüzemmód neve és
szimbóluma2)
DISPLAY
1) A
1
Nyomja meg ismételten
a DISPLAY gombot.
Valahányszor megnyomja
a gombot, a kijelző az alábbiak
szerint változik.
Kijelzőablak a távirányítón
A
B
A szimbólumok jelentése:
: Lemez címe
: Műsorszám címe
: Csoport neve
: Az előadó neve
: Az album címe
A leállított készüléken: A/B
A
B
Műsorszám
száma
Eltelt idő
Műsorszám
száma
• Felvételre
felhasználható
hátralévő idő és
szabad hely (Hi-MD)
• Felvételre
felhasználható
hátralévő idő (MD)
Műsorszámo
k száma
a lemezen
Lemez címe
lemez neve jelenik meg, ha az éppen
kiválasztott műsorszám nem része egy
csoportnak sem.
2) Ez a felirat nem jelenik meg, ha a „Menu
Mode” a következőre van állítva:
„Simple” (74. oldal).
Felvétel közben: A/B
A
B
Műsorszám
száma
Eltelt idő
Műsorszám
száma
Felvételre
felhasználható
hátralévő idő
Műsorszám
száma
• Csoport neve és album
címe (Hi-MD)1)
• Csoport neve és
műsorszám címe
(MD)1)
1) A
lemez neve jelenik meg, ha az éppen
kiválasztott műsorszám nem része egy
csoportnak sem.
Megjegyzés
• Amikor a lemezt Hi-MD üzemmódban
használja, a szabad terület kijelzése
„2.0MB” lesz, amikor a fennmaradó
felvételi idő a „–0:00:00” értékre vált. Ez
egy rendszerkorlát, a „2.0MB” a tartalék
domain kapacitása.
• A csoportbeállításoktól, üzemeltetési
körülményektől és lemezbeállításoktól
függően bizonyos szimbólumok nem
választhatók ki, vagy a szimbólumok
különbözőképpen jelenhetnek meg.
z
Ha lejátszás során ellenőrizni kívánja
a lejátszási pozíciót vagy a műsorszám nevét,
lásd „Információk megtekintése” (43 oldal).
33
A leállított készüléken: C/D/E
A felvevőkészüléken
C
D
E
Eltelt idő
NAVI/MENU
Csoport
száma és
műsorszám
száma
• Műsorszám
címe és
előadó neve
(Hi-MD)
• Műsorszám
címe (MD)
Ötutas vezérlőgomb
(NENT)
Csoport
száma és
műsorszám
száma
• Felvételre
• „RecRemain”
felhasználés
ható
„FreeSpace”
hátralévő
(Hi-MD)
idő és
• „RecRemain”
szabad hely
(MD)
(Hi-MD)
• Felvételre
felhasználható
hátralévő
idő (MD)
A
jelenlegi
műsorszám utáni
műsorszámok
számai
A lemezen
az aktuális
pozíció után
hátralévő
idő
Léptetőtárcsa
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a „Display” pontot.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
keresse ki a kívánt információt
a kijelzőn, majd nyomja meg
az NENT gombot a kijelölt
pontba való belépéshez.
Fordulatonként a kijelzés
a következőképpen változik:
Lap Time t RecRemain t
AllRemain t Title1/Title2
(Hi-MD) t Sound
Amikor megnyomja az NENT
gombot, a kiválasztott információ
jelenik meg a C, D és E helyen.
A felvevőkészülék kijelzőablaka
• Lemez
• Csoport
neve és
neve és
előadó
album
neve
neve
(Hi-MD)1)
(Hi-MD)3)
• Lemez
• Csoport
neve1)
neve
(MD)3)
Hangüzemmód
neve2)
A szimbólumok jelentése:
: Lemez címe
: Műsorszám címe
: Csoport neve
: Az előadó neve
: Az album címe
34
1) A
„AllRemain”
Műsorszám
címe
A kiválasztott (nincs)2)
hangüzemmód
kijelzése2)
műsorszám száma jelenik meg, ha az
éppen kiválasztott műsorszám nem része
egy csoportnak sem.
2) Ez a felirat nem jelenik meg, ha a „Menu
Mode” a következőre van állítva:
„Simple” (74. oldal).
3) A lemez neve jelenik meg, ha az éppen
kiválasztott műsorszám nem része egy
csoportnak sem.
Felvétel közben: C/D/E
C
D
E
Eltelt idő
Csoport
száma és
műsorszám
száma
Szintjelző
Csoport
száma és
műsorszám
száma
„RecRemain”
Felvételre
felhasználható
hátralévő
idő.
Felvétel mikrofonról
Sztereó
mikrofon*
• Lemez
• Csoport
Műsorszám
neve és
neve és
címe
előadó
album neve
neve
(Hi-MD)2)
(Hi-MD)1) • Csoport
• Lemez
neve
neve
(MD)3)
1)
(MD)
NAVI/MENU
T MARK/REC
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
∗ Lásd: „Külön beszerezhető
tartozékok” (88 oldal).
1) A
műsorszám száma jelenik meg, ha az
éppen kiválasztott műsorszám nem része
egy csoportnak sem.
2) A lemez neve jelenik meg, ha az éppen
kiválasztott műsorszám nem része egy
csoportnak sem.
Megjegyzés
1
Csatlakoztassa a sztereó mikrofont
a MIC (PLUG IN POWER)
aljzathoz.
2
A felvétel megkezdéséhez nyomja
le egyszerre az NENT és
a T MARK/REC gombot.
• Amikor a lemezt Hi-MD üzemmódban
használja, a szabad terület kijelzése
„2.0MB” lesz, amikor a fennmaradó
felvételi idő a „–0:00:00” értékre vált. Ez
egy rendszerkorlát, a „2.0MB” a tartalék
domain kapacitása.
• A csoportbeállításoktól, üzemeltetési
körülményektől és lemezbeállításoktól
függően bizonyos szimbólumok nem
választhatók ki, vagy a szimbólumok
különbözőképpen jelenhetnek meg.
Léptetőtárcsa – MIC (PLUG IN
POWER)
A mikrofon érzékenységének
kiválasztása
A mikrofon érzékenységét
a hangforrás hangerejének
megfelelően választhatja ki.
1
Felvétel közben vagy álláskor
lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „REC Set” –
„MIC Sens”.
folytatás
35
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a „Sens High” vagy
az „Sens Low” feliratot a kijelzőn,
majd nyomja meg az NENT
gombot az érvényesítéshez.
Sens High: Halk vagy normál
erősségű hang felvétele.
Sens Low: Erős vagy közeli
hangok, például interjú vagy
koncert felvételekor.
A mikrofon felvételiszintszabályozási üzemmódjának
kiválasztása
Mikrofonos felvétel esetén
választhatja az automatikus
felvételiszint-szabályozási üzemmódot,
amely a hangforrás jellegének
megfelelően állítja be a mikrofon
felvételi szintjét.
1
Felvétel közben vagy álláskor
lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „REC Set” –
„MIC AGC”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a „Standard” vagy az
„LoudMusic” feliratot a kijelzőn,
majd nyomja meg az NENT
gombot az érvényesítéshez.
Standard: Normál hangerejű
hangforrás, például beszélgetés
vagy halk zene felvételekor.
LoudMusic: Viszonylag nagy
hangerejű hangforrás, például
koncert vagy hangszeren történő
gyakorlás felvételekor.
z
• Ha a „MIC AGC” „LoudMusic” állásban
van, nagy hangerejű műsorforrások
hangjáról torzítatlanabb felvételt
készíthet, és a hangerőátmenetek is
természetesebbek lesznek.
36
• A külső tápegységet igénylő mikrofon
a tápkapcsolója kikapcsolása esetén is
használható, mivel a szükséges
tápfeszültséget a felvevőkészülék is képes
szolgáltatni.
Megjegyzés
• A felvevőkészülék a bemenetet
önműködően a következő sorrendben
kapcsolja át: optikai bemenet,
mikrofonbemenet és analóg bemenet.
Nem tud mikrofonról felvételt készíteni,
ha a LINE IN (OPT) aljzathoz optikai
kábel van csatlakoztatva.
• Nem választhatja a „MIC AGC” beállítást,
ha a felvétel a felvételi szint kézzel történő
beállítása mellett folyik (38. oldal).
• Előfordulhat, hogy a mikrofon
a felvevőkészülék működésének hangját is
felveszi. Ilyen esetekben használja
a mikrofont a felvevőkészüléktől kellő
távolságra. Vegye figyelembe, hogy
a mikrofon a felvevőkészülék zaját is
felveheti, ha a mikrofonkábel rövid.
• Ha monó mikrofont használ, csak a bal
csatornára készül felvétel.
• Ne érintse meg a mikrofon kábelét vagy
annak csatlakozóját, ha a készüléket
hálózati adapterről üzemelteti, mert
a felvételben zaj keletkezhet.
• Normál hangerejű hangforrás (pl. halk
zene) felvételekor, állítsa a „MIC AGC”
beállítást „Standard” állásba. Ha
váratlanul erős hang hangzik fel, amikor
a „MIC AGC” kapcsoló „LoudMusic”
állásban van, az utána felvett hangok
hangereje nagyon alacsonyra eshet,
a hangforrás hangerejétől függően.
Felvétel készítése tévéről
vagy rádióról (analóg felvétel)
Ez a fejezet azt írja le, hogyan
készíthető felvétel analóg kimenetű
készülékekről, így tévéről, rádióról
vagy kazettás magnóról.
A művelet csak a felvevőkészüléken
hajtható végre.
tv, kazettás magnó stb.
Felvételi mód kiválasztása
Mindig a kívánt felvételi időnek
megfelelően válassza ki a felvételi
üzemmódot.
A Hi-MD vagy MD (MDLP)
üzemmódban felvett lemezeket
csak Hi-MD vagy MD (MDLP)
üzemmódra alkalmas MDlejátszókkal vagy -felvevőkkel lehet
lejátszani.
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
A LINE OUT stb. csatlakozókhoz
L
(fehér)
R
(piros)
Vonalszintű
csatlakozókábel
RK-G129,
RK-G136 stb.
T MARK/
REC
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
1
– LINE IN (OPT)
Csatlakoztassa a kábeleket.
Használjon megfelelő,
a műsorforrásnak megfelelő
csatlakozókábelt. A részleteket
lásd „Külön beszerezhető
tartozékok” (88 oldal).
2
A felvétel megkezdéséhez nyomja
le egyszerre az NENT és
a T MARK/REC gombot.
3
Játssza le a felvenni kívánt forrást.
Ötutas vezérlőgomb
(NENT)
1
A leállított készüléken lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „REC Set” –
„REC Mode”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
válassza ki a kívánt felvételi
módot, majd nyomja meg az
NENT gombot a kiválasztott
üzemmódba való belépéshez.
A felvevőkészülék a következő
felvételhez a beállított felvételi
üzemmódban marad.
Felvétel Hi-MD módban használt
lemezre
Felvételi
Kijelző
üzemmód
Felvételi idő
Lineáris
PCM
sztereó
• Kb. 28 perc
normál
80 perces
lemezen
• Kb. 94 perc
1 GB-os
Hi-MD
lemezen
PCM
folytatás
37
Felvételi
Kijelző
üzemmód
Felvételi idő
Hi-SP
sztereó
• Kb. 140 perc
normál
80 perces
lemezen
• Kb. 475 perc
1 GB-os
Hi-MD
lemezen
Hi-LP
sztereó
Hi-SP
Hi-LP
• Kb. 610 perc
normál
80 perces
lemezen
• Kb. 2 040 perc
1 GB-os
Hi-MD
lemezen
Felvétel MD módban használt lemezre
Felvételi
Kijelző
üzemmód1)
Felvételi
idő3)
SP sztereó
Kb. 80 perc
SP
LP2 sztereó LP2
LP4 sztereó LP4
Mono
rendszerű2)
MONO
Megjegyzés
• Hosszú felvételeknél javasolt a mellékelt
Kb. 160 perc
Kb. 320 perc
Kb. 160 perc
hálózati adapter használata.
• Amikor LP4 módban készít felvételt,
akkor bizonyos hangforrások esetén,
rendkívül ritkán, pillanatnyi zaj hallható.
Ez a különleges digitális hangtömörítési
technológia miatt van, amely lehetővé teszi
hosszú idejű felvételek készítését. Ha zaj
hallható, akkor – a jobb hangminőség
érdekében – a felvételt tanácsos normál
sztereó vagy LP2 módban készíteni.
• Tanácsos a felvevőkészüléken szerkeszteni
(összevonni vagy felbontani) a lineáris PCM
sztereóban rögzített hosszú műsorszámokat.
Hosszabb időt vesz igénybe, ha ezeket
a számítógépre helyezi át és ott szerkeszti.
A felvételi szint kézi
beállítása
Felvétel közben a szintszabályzás
automatikus. Szükség esetén mind
analóg, mind digitális felvétel esetén
manuálisan is beállíthatja a felvételi
szintet.
T MARK/REC
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
1) A
jobb hangminőség érdekében normál
sztereó (SP) vagy LP2 sztereó módban
végezze a felvételt.
2) Ha sztereó forrásról monó üzemmódban
végez felvételt, a felvevőkészülék a bal és
a jobb oldali hangokat egybekeveri.
3) 80 perces írható lemez használata esetén
X
Ötutas vezérlőgomb
(NENT)
z
A lineáris PCM sztereó, Hi-SP sztereó és
Hi-LP sztereó üzemmóddal rendelkező
audiókészülékeken
vagy
embléma látható. A LP2 sztereó vagy LP4
sztereó üzemmóddal rendelkező
audiokészülékeken
vagy
embléma látható.
38
1
Nyomja le egyszerre az NENT
a T MARK/REC és a X gombot.
A készülék készen áll a felvételre.
2
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „REC Set” –
„RECVolume” – „Manual”.
3
4
Játssza le a forrást.
Miközben a szintjelzőt figyeli
a kijelzőn, állítsa be a felvételi
szintet a léptetőtárcsa forgatásával.
A felvételi szintet úgy állítsa be,
hogy a kijelzőn a –12 dB körüli
szegmensek világítsanak.
Ha akkora a hangerő, hogy
a szintjelző eléri az OVER
szegmenst, csökkentse a felvételi
szintet.
Minden szintjelző mutatja
a következőket:
Felső – a bal csatorna bemeneti
szintje
Alsó – a jobb csatorna bemeneti
szintje
Műsorszámjelek
hozzáadása felvétel közben
Felvétel közben műsorszámjeleket
(műsorszám számokat) adhat meg,
ezzel az anyagot részekre oszthatja, így
egy adott műsorszámot később
gyorsan és könnyen megtalálhat.
T MARK/REC
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
Ötutas vezérlőgomb
(NENT)
–12 dB
5
OVER
Nyomja meg a X -t ismét a felvétel
megkezdéséhez.
Ha a műsorforrás kívülről
csatlakoztatott készülék, álljon
a hanganyagban a felvétel kívánt
kezdetéhez, majd indítsa el
a felvételt.
Visszakapcsolás automatikus
szintszabályozásra
Válassza a 2. lépésben az
„Auto(AGC)” pontot.
Megjegyzés
• A bal és jobb csatorna szintje külön nem
állítható.
• A felvétel leállítása után a felvevőkészülék
automatikus felvételi szintbeállítási
üzemmódra tér vissza a következő
felvételhez.
• Szinkronfelvétel esetén a felvételi szint
kézi beállításához hajtsa végre az ebben
a fejezetben leírt eljárást az 1. lépéstől
a 4. lépésig, és eközben a „SYNC REC”
beállítása legyen „SYNC Off”. Ezután
állítsa a „SYNC REC” beállítást „SYNC
On” értékre, és indítsa el a felvételt
(42. oldal).
Műsorszámjelek kézi
hozzáadása
Miközben a készülék felvételt készít,
nyomja meg a T MARK gombot annál
a pontnál, ahol műsorszámjelet
szeretne elhelyezni.
Műsorszámjelek
automatikus hozzáadása
(Auto Time Mark)
Ezt a funkciót az analóg bemeneti
csatlakozón vagy mikrofonon
keresztüli felvétel közben
a műsorszámjelölések adott
időközönként történő automatikus
hozzáadásához használhatja. Ez
a funkció hosszú ideig tartó felvételek
készítésekor (értekezletek, előadások
stb.) használható kényelmesen.
1
Felvétel közben vagy a felvétel
szüneteltetésekor lépjen be a
menübe, és válassza a következőket:
„REC Set” – „Time Mark” – „On”.
folytatás
39
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a kijelzőn a kívánt
időintervallumot, majd nyomja meg
az NENT gombot a kiválasztott
érték érvényesítéséhez.
Forgatási fokozatonként az idő
(Time:) 1 perccel változik, 1 és
60 perc között.
Időjel törlése
Válassza az 1. lépésben az „Off” pontot.
Műsorszámjelölések hozzáadása
felvétel közben időjel segítségével
Amikor az eltelt felvételi idő
meghaladja az időjelhez megadott
intervallumot:
A felvevő a beállítás pillanatában, majd
ezt követően a beállított értéknek
megfelelő szabályos időközönként
helyez el műsorszámjeleket.
Példa: Nyolcpercnyi felvétel után az
időjel intervallumát 5 percre állítja be.
A készülék a felvétel kezdetétől
számított nyolcadik percnél elhelyez
egy műsorszámjelet, majd ettől kezdve
5 percenként folyamatosan.
Amikor az időjelhez beállított
időtartam hosszabb az eltelt felvételi
időnél:
A felvevő akkor helyezi el az első
műsorszámjelet, amikor az időjel
beállított időköze letelik.
Példa: Hárompercnyi felvétel után az
időjel intervallumát 5 percre állítja be.
A készülék a felvétel kezdetétől
számított ötödik percnél elhelyez egy
műsorszámjelet, majd ettől kezdve
5 percenként folyamatosan.
z
Az időjel (Time Mark) funkció által
elhelyezett műsorszámjelek időpontja előtt
„T” jel látható.
40
Megjegyzés
• Ha a T MARK vagy a X stb. gomb
megnyomásával helyez el műsorszámjelet
felvétel közben, az időjel funkció
automatikusan megkezdi
a műsorszámjelek hozzáadását,
valahányszor a beállított időköz eltelik.
• A beállítást a készülék figyelmen kívül
hagyja, ha digitális optikai kábelt használ
a csatlakoztatáshoz.
Csoport funkció
használata felvételkor
Mi a csoport funkció?
A csoport funkció lehetővé teszi
csoportbeállításokat tartalmazó
lemezek lejátszását. A csoport funkció
olyan lemezek lejátszásakor nyújt több
kényelmet, amelyeken több album
vagy rövid CD anyagát rögzítették.
Mi a csoportbeállítással
rendelkező lemez?
A felvevőkészülék számos funkciót
hajthat végre egységesen egy-egy
csoporton, vagyis olyan
műsorszámokon, amelyeket külön
csoportokba foglalva rögzítettek
a lemezen, amint azt a következő
példa mutatja.
Csoportbeállítások végrehajtása előtt
Új csoport automatikus
létrehozása felvétel közben
Lemez
1. csoport
2. csoport
1 2 3 4 5 6 7 8
m
3. csoport
12131415
Az 1-5. műsorszámok az 1. csoporthoz vannak
rendelve.
A 8-12. műsorszám tartozzon a 2. csoporthoz.
A 13-15. műsorszám tartozzon a 3. csoporthoz.
A 6-7. műsorszám ne tartozzon semmilyen
csoporthoz.
Csoportok kijelölése után
Lemez
1. csoport
2. csoport
12345 6 7 12345
3. csoport
123
A felvevő gyárilag úgy van beállítva,
hogy felvételkor automatikusan új
csoportot hozzon létre. E funkció
használata akkor kényelmes, ha több
CD-t vesz föl egymás után.
A csoportfelvételi beállításokat
a következőképpen ellenőrizheti:
A leállított készüléken lépjen be
a menübe, és válassza a következőket:
„REC Set” – „ :REC” – „ : REC
On”.
Felvétel készítése új csoport
létrehozása nélkül
Válassza a „ :REC Off” beállítást
a fenti műveletsor végén.
Azok a műsorszámok, amelyeket egyik
csoporthoz sem rendeltek hozzá, a „Group - -”
csoporthoz fognak tartozni.
Hi-MD vagy Hi-MD üzemmódú
normál lemezen legfeljebb 255, MD
üzemmódú normál lemezen legfeljebb
99 csoportot hozhat létre.
Nem lehet csoportbeállításokat
végrehajtani, ha az adott lemezen
a műsorszámok, csoportok, valamint
a lemez neve meghaladják a megadott felső
határértéket (csak MD üzemmódban).
1
A leállított felvevőkészüléken
válassza ki azt a csoportot,
amelyhez műsorszámot szeretne
adni, majd nyomja le egyszerre
az NENT, a T MARK/REC és
a GROUP gombot.
2
Játssza le a hangforrást.
A csoport aktuális
tartalomjegyzékében a meglévő
anyagot követően egy műsorszám
csoport jelenik meg.
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
GROUP
X
Műsorszámot hozzáadhat már létező
csoporthoz.
Új műsorszám hozzáfűzése egy
meglévő csoport végéhez
Megjegyzés
T MARK/REC
Műsorszám felvétele
meglévő csoportba
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
41
Műsorszám felvétele
a meghatározott pozícióba egy
kiválasztott csoporton belül
1
2
Állítsa meg a lejátszást a Pause
(Szünet) gombbal a csoporton
belül annál a pontnál, ahová új
műsorszámot szeretne felvenni,
majd nyomja le egyszerre
az NENT, a T MARK/REC és
a GROUP gombot.
Nyomja meg a X gombot a felvétel
megkezdéséhez, és indítsa el
a hangforrást.
A hangforrást lejátszó
eszközzel összehangolt
felvételindítás és -leállítás
(szinkronfelvétel)
Szinkronfelvétel közben a felvétel
indítása és leállítása a hangforrással
összehangolva történik. Ez
megkönnyíti digitális felvételek
készítését (például CD-lejátszóról),
mivel csak a felvevő vagy a lejátszó
készüléket kell kezelni.
Szinkronfelvétel csak csatlakoztatott
optikai kábellel lehetséges.
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
42
1
Csatlakoztassa a kábeleket.
Használjon megfelelő,
a műsorforráshoz illeszkedő
optikai kábelt. A részleteket lásd
„Külön beszerezhető tartozékok”
(88 oldal).
2
A leállított készüléken lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „REC Set” –
„SYNC REC” – „SYNC On”.
z
Ha a szinkronfelvétel során körülbelül
3 másodpercig nem érkezik hang
a lejátszótól, a felvevőkészülék
önműködően készenléti üzemmódba
kapcsol. Amikor ismét hang érkezik
a lejátszótól, a készülék folytatja
a szinkronfelvételt. Ha a készülék 5 percnél
hosszabb ideig készenléti üzemmódban
marad, önműködően leáll.
Megjegyzés
• A szüneteltetési funkciót szinkronfelvétel
közben nem lehet kézzel ki- és bekapcsolni.
• Felvétel közben ne változtassa meg
a „SYNC REC” beállítást, mert
előfordulhat, hogy a felvétel hibás lesz.
• Előfordulhat, hogy a hangforrásból jövő
zajszint miatt a szinkronfelvétel során
a készülék nem kapcsol automatikusan
szünetre akkor sem, ha a hangforrásból
nem érkezik hang.
• Ha a készülék nem CD-ről vagy MD-ről
történő szinkronfelvétel során
2 másodperces csendes részt talál, akkor
önműködően új műsorszámot kezd ott,
ahol a csendes rész véget ér.
Különböző lejátszási módok
Információk megtekintése
A lejátszás során ellenőrizheti
a műsorszám címét, a lemez címét stb.
A
B
Műsorszám
száma
• Csoport neve és
album címe
(Hi-MD)1)
• Csoport neve és
műsorszám címe
(MD)1)
Műsorszám
száma2)
A kiválasztott
hangüzemmód neve és
szimbóluma2)
Műsorszám
száma2)
• Kodek, műsorszám
lejátszási módja és az
átviteli sebesség
(Hi-MD)2)
• Műsorszám-lejátszási
mód (MD)2)
DISPLAY
1
Lejátszás közben nyomja meg
a DISPLAY gombot.
Valahányszor megnyomja
a DISPLAY gombot, a kijelző az
alábbiak szerint változik.
Kijelzőablak a távirányítón
A
B
1) A
lemez neve jelenik meg, ha az éppen
kiválasztott műsorszám nem része egy
csoportnak sem.
2) Ez a felirat nem jelenik meg, ha a „Menu
Mode” a következőre van állítva:
„Simple” (74. oldal).
Megjegyzés
A szimbólumok jelentése:
: Lemez címe
: Műsorszám címe
: Csoport neve
: Az előadó neve
: Az album címe
Kijelzőablak: A/B
A
B
Műsorszám
száma
Eltelt idő
Műsorszám
száma
• Műsorszám címe és
előadó neve
(Hi-MD)
• Műsorszám címe
(MD)
Műsorszámok
száma
a lemezen
Lemez címe
A csoportbeállításoktól, üzemeltetési
körülményektől és lemezbeállításoktól
függően bizonyos szimbólumok nem
választhatók ki, vagy a szimbólumok
különbözőképpen jelenhetnek meg.
z
A felvétel során vagy a leállított készüléken
a hátralévő idő vagy a felvételi pozíció
ellenőrzéséhez lásd: „Információk
megtekintése” (33 oldal).
43
Kijelzőablak: C/D/E
A felvevőkészüléken
C
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
1
2
Lejátszás közben lépjen be
a menübe, és válassza
a következőt: „Display”.
A léptetőtárcsa forgatásával
keresse ki a kívánt információt
a kijelzőn, majd nyomja meg
az NENT gombot a kijelölt
pontba való belépéshez.
Fordulatonként a kijelzés
a következőképpen változik:
Lap Time t 1 Remain t
AllRemain t Title1/Title2
(Hi-MD) t Sound t Codec
(Hi-MD)/TrackMode (MD)
Amikor megnyomja az NENT
gombot, a kiválasztott információ
jelenik meg a C, D és E helyen.
A felvevőkészülék kijelzőablaka
A szimbólumok jelentése:
: Lemez címe
: Műsorszám címe
: Csoport neve
: Az előadó neve
: Az album címe
44
D
Csoport
Eltelt idő
száma és
műsorszám
száma
E
• Műsorszám
címe és
előadó neve
(Hi-MD)
• Műsorszám
címe (MD)
„1 Remain”
• Műsorszám címe
és előadó
neve
(Hi-MD)
• Műsorszám címe
(MD)
Az aktuális
műsorszámból
hátralévő
idő
A jelenlegi
műsorszám
utáni műsorszámok
számai
A lemezen „AllRemain”
az aktuális
pozíció után
hátralévő
idő
• Lemez
• Csoport
Műsorszám
neve és
neve és
címe
album
előadó
neve
neve
(Hi-MD)1) (Hi-MD)3)
• Lemez
• Csoport
neve
neve
1)
(MD)3)
(MD)
Hangüzemmód
neve2)
A kiválasztott (nincs)2)
hangüzemmód
kijelzése2)
• Kodek
• Műsorszám • „Codec”
(Hi-MD)2) lejátszási
(Hi-MD)2)
módja és
• (nincs)
• „Trackaz átviteli
(MD)2)
Mode”
sebesség
(MD)2)
2)
(Hi-MD)
• Műsorszám
lejátszási
mód
(MD)2)
1) A
műsorszám száma jelenik meg, ha az
éppen kiválasztott műsorszám nem része
egy csoportnak sem.
2) Ez a felirat nem jelenik meg, ha a „Menu
Mode” a következőre van állítva:
„Simple” (74. oldal).
3) A mikrofon érzékenységét a hangforrás
hangerejének megfelelően választhatja ki.
Lejátszási mód kiválasztása
Kijelzés:
A/B
Lejátszási üzemmód
A műsorszámokat különböző
lejátszási üzemmódokban hallgathatja
meg. A lejátszási üzemmód a lejátszási
főüzemmód, a lejátszási alüzemmód és
az ismétlő lejátszás együttese is lehet.
• Lejátszási főüzemmód: kiválasztja
a lejátszás egységét, például
műsorszámokat vagy csoportokat
• Lejátszási alüzemmód: kijelöli
a lejátszás módját
• Ismétlő lejátszás: kiválasztja az
ismétlő lejátszást
Normal/
(semmi)
Normál lejátszás (minden
műsorszámot egyszer
játszik le)
Group/
Csoport lejátszása (egy
kiválasztott csoport
műsorszámait játssza le)
Artist/
Album/
1)
1)
Bookmark/
P-MODE/
Előadó lejátszása (egy
meghatározott előadó
műsorszámait játssza le)
Album lejátszása (egy
meghatározott album
műsorszámait játssza le)
Kedvencek lejátszása
(a megjelölt
műsorszámokat játssza le)
1) Csak
Hi-MD módban használt lemezek
esetében jelenik meg.
Csoport műsorszámainak
lejátszása (csoport lejátszása)
Léptetőgomb
+, –
1
A megadott csoport egy
műsorszámának lejátszása közben
hajtsa végre az 1. lépést, és válassza
a „Group” lehetőséget
a 2. lépésben a „Műsorszámok
lejátszása főüzemmódban”
(45 oldal) részben.
2
Nyomja meg a
+ vagy – gombot
a kívánt csoport kiválasztásához.
A készülék lejátssza a kiválasztott
csoport műsorszámait az első
műsorszámtól kezdve az utolsóig.
Műsorszámok lejátszása
főüzemmódban
1
2
Lejátszás közben lépjen be
a menübe, és válassza
a következőt: „MainPMode”.
A lejátszási főüzemmód kijelzése
megjelenik.
A léptetőgombot oldalra nyomva
válassza ki a kívánt lejátszási
üzemmódot, majd a kiválasztott
üzemmódot a léptetőgomb
megnyomásával érvényesítse.
Valahányszor oldalra nyomja
a léptetőgombot, az A kijelzőn lévő
érték a következőképpen módosul.
Ha a léptetőgombot megnyomja,
a B érték jelenik meg a kijelzőn.
45
Egy meghatározott előadó
műsorszámainak meghallgatása
(előadó lejátszása) (csak Hi-MD
üzemmódban)
Ha a műsorszámok adatai az előadó
nevét is tartalmazzák, egy
meghatározott előadó számai is
lejátszhatók.
Kiválasztott műsorszámok
lejátszása (kedvencek lejátszása)
A lemezen megjelölhetők a kedvenc
műsorszámok és a lejátszás ezekre
korlátozható. A megjelölt műsorszámok
sorrendje nem változtatható meg.
1
A kívánt előadó egy
műsorszámának lejátszása közben
hajtsa végre az 1. lépést, és válassza
az „Artist” lehetőséget a 2. lépésben
a „Műsorszámok lejátszása
főüzemmódban” (45 oldal) részben.
1
2
Nyomja meg a
+ vagy – gombot
a kívánt előadó kiválasztásához.
A készülék lejátssza a kiválasztott
előadó műsorszámait a lemezről,
az első műsorszámtól kezdve az
utolsóig, a felvétel sorrendjében.
A kiválasztott album
műsorszámainak lejátszása (album
lejátszása) (csak Hi-MD módban)
Ha a műsorszámok adatai az album
nevét is tartalmazzák, egy
meghatározott album számai is
lejátszhatók.
1
2
46
A kívánt album egy
műsorszámának lejátszása közben
hajtsa végre az 1. lépést, és válassza
az „Album” lehetőséget
a 2. lépésben a „Műsorszámok
lejátszása főüzemmódban”
(45 oldal) részben.
Nyomja meg a
+ vagy – gombot
a kívánt album kiválasztásához.
A készülék lejátssza a kiválasztott
album műsorszámait az első
műsorszámtól kezdve az utolsóig,
a felvétel sorrendjében.
Kedvenc műsorszámok megjelölése
A megjelölni kívánt műsorszám
lejátszása közben nyomja le és
tartsa benyomva a léptetőgombot
legalább 2 másodpercig.
A kedvencek jelölése villogni kezd.
Ezzel meghatározta az első
lejátszandó kedvencet.
2
Ismételje meg az 1. lépést a többi
műsorszám kijelöléséhez.
A kedvenc műsorszámok lejátszása
Hajtsa végre az 1. lépést, és válassza
a „Bookmark” lehetőséget
a 2. lépésben a „Műsorszámok
lejátszása főüzemmódban” (45 oldal)
részben.
A készülék a megjelölt műsorszámokat
azok számsorrendjében játssza le.
Kijelölések törlése
Annak a műsorszámnak a lejátszása
közben, amelynek kijelölését meg
szeretné szüntetni, nyomja meg és
tartsa benyomva a léptetőgombot
legalább 2 másodpercig.
Műsorszámok lejátszása
alüzemmódban
A lejátszási alüzemmódok segítségével
a lejátszási főüzemmódban kiválasztott
műsorszámokat különbözőképpen
játszhatja le.
Ha például a „Group” lehetőséget
választja a lejátszási főüzemmódban és
a „SHUF” lehetőséget lejátszási
alüzemmódban, a készülék
a kiválasztott csoport műsorszámait
kevert sorrendben fogja lejátszani.
Nyomja meg ismételten a P-MODE/
gombot.
Valahányszor megnyomja a gombot,
a lejátszási mód kijelzője az alábbiak
szerint módosul:
Lejátszási alüzemmód jelzése
Kijelzés
Lejátszási üzemmód
(nincs)
Normál lejátszás
(minden műsorszámot
egyszer játszik le)
1
Egy műsorszám
lejátszása (csak egy
műsorszámot játszik le)
SHUF
Kevert sorrendű
lejátszás (a lejátszási
főüzemmódban
kiválasztott összes
műsorszámot
véletlenszerű
sorrendben játssza le)
A(A-B
)1)
Műsorszám kiválasztott részének
folyamatosan ismétlődő
meghallgatása (A-B Repeat)
Egy műsorszámon belül is kiválaszthat
egy A és B pont közötti részt az
ismételt meghallgatáshoz. Ügyeljen
arra, hogy az A és B pont ugyanazon
a műsorszámon belül legyen.
1
Az ismételni kívánt szakaszt
tartalmazó műsorszám lejátszásakor
nyomja meg többször
a P-MODE/
gombot a villogó
„A-” jel megjelenéséig.
2
A léptetőgombot nyomja meg
a kívánt kezdőpontnál (A).
Ezzel megadta az A pontot, és
villogó „B” jel jelenik meg
a kijelzőn.
3
Nyomja meg a léptetőgombot
a kívánt végpontnál (B).
Ezzel megadta B pontot, kigyullad
az „A-B” és a „ ” jel, a készülék
pedig megkezdi az A és B pont
közötti szakasz ismétlődő
lejátszását.
z
Újraállíthatja A és B pontokat, ha
a léptetőgombot eltolja > irányba
A-B Repeat (A-B közti ismétlés) lejátszás
közben.
Megjegyzés
Ha az A pont kiválasztása közben
a készülék eléri a lemez utolsó
műsorszámának végét, a beállítás törlődik.
A-B Repeat lejátszás
(A és B közötti
műsorszámok
folyamatosan ismétlődő
lejátszása)
1) „A-”
nem jelenik meg, ha a „Menu Mode”
beállítása „Simple”.
47
Műsorszámok ismétlődő
lejátszása (ismétlő lejátszás)
2
Az ismétlő lejátszási funkciót bármely
lejátszási üzemmódban használhatja
a műsorszámokhoz, kivéve ha
A-B Repeat lejátszást állított be.
Tartsa lenyomva a P-MODE/
gombot legalább 2 másodpercig.
jelenik meg a kijelzőn.
A léptetőtárcsa forgatásával
válassza ki a kívánt lejátszási
üzemmódot, majd nyomja meg az
NENT gombot az üzemmód
érvényesítéséhez.
Valahányszor elforgatja
a léptetőtárcsát, az A érték
a következőképpen módosul:
Amikor megnyomja az NENT
gombot, a B érték jelenik meg
a kijelzőn.
Ismétlő lejátszás törlése
Nyomja le a P-MODE/
gombot
legalább 2 másodpercig, amíg a
jelzés el nem tűnik a kijelzőről.
A felvevőkészüléken
Léptetőtárcsa
Kijelzés:
A/B
Lejátszási üzemmód
Normal/
(semmi)
Normál lejátszás
(a kiválasztott
műsorszámot követő
összes műsorszámot
egyszer játssza le
a készülék)
Group/
Csoport lejátszása (egy
kiválasztott csoport
műsorszámait játssza le)
NAVI/
MENU
Ötutas vezérlőgomb
(., >,
NENT)
GROUP
Műsorszámok lejátszása
főüzemmódban
1
Lejátszás közben nyomja meg
a NAVI/MENU gombot.
A felvevőkészülék navigációs
módba lép, és a lejátszási
főüzemmód kijelzése megjelenik.
Artist/
Album/
1)
1)
Bookmark/
Előadó lejátszása (egy
meghatározott előadó
műsorszámait játssza le)
Album lejátszása (egy
meghatározott album
műsorszámait játssza le)
Kedvencek lejátszása
(a megjelölt
műsorszámokat játssza le)
1) Csak
Hi-MD módban használt lemezek
esetében jelenik meg.
Műsorszámok lejátszása normál
üzemmódban
1
48
Hajtsa végre az 1. lépést, és
válassza a „Normal” lehetőséget
a 2. lépésben a „Műsorszámok
lejátszása főüzemmódban”
(48 oldal) részben.
2
3
Ha csoporton kívüli műsorszámot
kíván kiválasztani, hagyja ki ezt
a lépést.
Csoporton belüli műsorszám
kiválasztásához forgassa el
a léptetőtárcsát addig, amíg
a megfelelő csoport meg nem jelenik
a képernyőn, majd nyomja meg az
NENT gombot a belépéshez.
A kiválasztott csoport
műsorszámainak listája megjelenik
a képernyőn.
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a kívánt
műsorszámot a kijelzőn, majd
nyomja meg az NENT gombot az
érvényesítéshez.
A készülék megkezdi a kiválasztott
műsorszám lejátszását. A lejátszás
a kiválasztott műsorszámtól a lemez
utolsó műsorszámáig folytatódik.
A kijelzőn megjelenik az aktuális
műsorszám csoportjának neve.
A készülék lejátssza a csoporthoz
tartozó műsorszámokat, az
aktuális műsorszámtól kezdve az
utolsóig.
z
Egy csoport elejére ugorhat. Lejátszás
közben nyomja meg a GROUP gombot
a felvevőkészüléken, majd nyomja az ötutas
vezérlőgombot az . vagy az >
irányába a kívánt csoport kiválasztásához.
Egy meghatározott előadó
műsorszámainak meghallgatása
(előadó lejátszása) (csak Hi-MD
üzemmódban)
Ha a műsorszámok adatai az előadó
nevét is tartalmazzák, egy
meghatározott előadó számai is
lejátszhatók.
1
Hajtsa végre az 1. lépést, és
válassza a „Artist” lehetőséget
a 2. lépésben a „Műsorszámok
lejátszása főüzemmódban”
(48 oldal) részben.
A lemezen szereplő előadók
betűrend szerinti listája jelenik meg.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a kívánt előadó nevét
a kijelzőn, majd az NENT gomb
megnyomásával lépjen tovább.
Megjelennek a kiválasztott előadó
műsorszámai a felvétel
sorrendjében.
3
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a kívánt
műsorszámot a kijelzőn, majd
nyomja meg az NENT gombot az
érvényesítéshez.
A kijelzőn megjelenik az aktuális
műsorszám előadójának neve.
A készülék lejátssza az előadó
műsorszámait az aktuális
műsorszámtól kezdve az utolsóig.
Csoport műsorszámainak lejátszása
(csoport lejátszása)
1
2
3
Hajtsa végre az 1. lépést, és
válassza a „Group” lehetőséget
a 2. lépésben a „Műsorszámok
lejátszása főüzemmódban”
(48 oldal) részben.
Megjelenik a lemezen lévő
csoportok listája.
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a kívánt csoportot
a kijelzőn, majd az NENT gomb
megnyomásával lépjen tovább.
Megjelenik a kiválasztott csoport
műsorszámainak listája.
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a kívánt
műsorszámot a kijelzőn, majd
nyomja meg az NENT gombot az
érvényesítéshez.
49
z
A következő vagy előző előadó első
műsorszámához ugorhat. Lejátszás közben
nyomja meg a készüléken a GROUP
gombot, majd nyomja az ötutas
kezelőgombot . vagy > irányba.
A kiválasztott album műsorszámainak
lejátszása (album lejátszása)
(csak Hi-MD módban)
Ha a műsorszámok adatai az album
nevét is tartalmazzák, egy
meghatározott album számai is
lejátszhatók.
1
2
3
A lemezen megjelölhetők a kedvenc
műsorszámok, és a lejátszás ezekre
korlátozható. A megjelölt műsorszámok
sorrendje nem változtatható meg.
Kedvenc műsorszámok megjelölése
1
Hajtsa végre az 1. lépést, és
válassza a „Album” lehetőséget
a 2. lépésben a „Műsorszámok
lejátszása főüzemmódban”
(48 oldal) részben.
Megjelenik a lemezen szereplő
albumok listája betűrendben.
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a kívánt album nevét
a kijelzőn, majd az NENT gomb
megnyomásával lépjen tovább.
Megjelennek a kiválasztott album
műsorszámai a felvétel
sorrendjében.
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a kívánt műsorszámot
a kijelzőn, majd nyomja meg az
NENT gombot az érvényesítéshez.
A kijelzőn megjelenik az aktuális
műsorszámot tartalmazó album
neve. A készülék lejátssza
a lemezen szereplő műsorszámokat
az aktuálistól az utolsóig.
z
A következő vagy előző album első
műsorszámához ugorhat. Lejátszás közben
nyomja meg a készüléken a GROUP
gombot, majd nyomja az ötutas
kezelőgombot . vagy > irányba.
50
Kiválasztott műsorszámok lejátszása
(kedvencek lejátszása)
A megjelölni kívánt műsorszám
lejátszása közben nyomja le és
tartsa benyomva az NENT
gombot legalább 2 másodpercig.
A kedvencek jelölése villogni kezd.
Ezzel meghatározta az első
lejátszandó kedvencet.
2
Ismételje meg az 1. lépést a többi
műsorszám kijelöléséhez.
A kedvenc műsorszámok lejátszása
1
Hajtsa végre az 1. lépést, és válassza
a „Bookmark” lehetőséget
a 2. lépésben a „Műsorszámok
lejátszása főüzemmódban”
(48 oldal) részben.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
válassza ki a megfelelő
műsorszámot, majd az NENT
gomb megnyomásával
érvényesítése a választást.
A készülék a megjelölt
műsorszámokat azok
számsorrendjében játssza le.
Kijelölések törlése
Annak a műsorszámnak a lejátszása
közben, amelynek kijelölését meg
szeretné szüntetni, nyomja meg és
tartsa benyomva a léptetőgombot
NENT legalább 2 másodpercig.
Műsorszámok lejátszása
alüzemmódban/Ismétlő lejátszás
A lejátszási alüzemmódok segítségével
a lejátszási főüzemmódban kiválasztott
műsorszámokat különbözőképpen
játszhatja le.
Ha például a „Group” lehetőséget
választja a lejátszási főüzemmódban és
a „Shuffle” lehetőséget lejátszási
alüzemmódban, a készülék
a kiválasztott csoport műsorszámait
kevert sorrendben fogja lejátszani.
1
2
Lépjen be a menübe, és válassza
a „SubPMode” pontot.
A léptetőtárcsa forgatásával
válassza ki a kívánt lejátszási
üzemmódot, majd nyomja meg az
NENT gombot az üzemmód
érvényesítéséhez.
Valahányszor elforgatja
a léptetőtárcsát, az A érték
a következőképpen módosul:
Amikor megnyomja az NENT
gombot, a B érték jelenik meg
a kijelzőn.
Kijelzés
Lejátszási üzemmód
A/B
A-BRepeat/
A-B Repeat lejátszás
A- (A-B
)1) (A és B közötti
műsorszámok
folyamatosan
ismétlődő lejátszása)
1) „A-BRepeat”
nem jelenik meg, ha
a „Menu Mode” beállítása „Simple”.
3
Műsorszám kiválasztott részének
folyamatosan ismétlődő
meghallgatása (A-B Repeat)
Egy műsorszámon belül is kiválaszthat
egy A és B pont közötti részt az
ismételt meghallgatáshoz. Ügyeljen
arra, hogy az A és B pont ugyanazon
a műsorszámon belül legyen.
1
1
Kijelzés
A/B
Normal/
(semmi)
Lejátszási üzemmód
Normál lejátszás
(minden műsorszámot
egyszer játszik le)
Egy műsorszám
1 Track/1
lejátszása (csak egy
műsorszámot játszik le)
Shuffle/SHUF Kevert sorrendű
lejátszás (a lejátszási
főüzemmódban
kiválasztott összes
műsorszámot
véletlenszerű
sorrendben játssza le)
Forgassa a léptetőtárcsát addig,
amíg „RepeatOn” (műsorszám
folyamatosan ismétlődő lejátszása)
vagy „RepeatOff” felirat nem
jelenik meg a kijelzőn, majd az
NENT gomb megnyomásával
érvényesítse a választást (kivéve
A-B Repeat lejátszáskor).
2
3
Az ismételni kívánt szakaszt
tartalmazó műsorszám lejátszása
közben lépjen be a menübe, majd
válassza a következőket:
„SubPMode” – „A-BRepeat”.
Az „A-” jel villog a kijelzőn.
Nyomja meg az NENT gombot
a kezdőpontnál (A).
Ezzel megadta az A pontot, és
a „B” kezd villogni a kijelzőn.
Nyomja meg az NENT gombot
a végpontnál (B).
Ezzel megadta B pontot, kigyullad
az „A-B” és a „ ” jel, a készülék
pedig megkezdi az A és B pont
közötti szakasz ismétlődő
lejátszását.
z
Újraállíthatja A és B pontokat, ha
a léptetőgombot eltolja > irányba A-B
Repeat (A-B közti ismétlés) lejátszás
közben.
51
Műsorszám keresése
(keresés)
3
Ha a „by Track”
(Műsorszámonként) beállítást
választotta a 2. lépésben, ezt
a lépést ugorja át.
Ha nem a „by Track” beállítást
választotta a 2. lépésben,
a léptetőtárcsát forgatva válassza
ki a kívánt csoportot, majd
a bevitelhez nyomja meg az
NENT gombot.
Megjelenik a kiválasztott
csoporthoz, előadóhoz, illetve
albumhoz tartozó műsorszámok
listája.
4
A léptetőtárcsa forgatásával
válassza ki a kívánt műsorszámot,
majd az NENT gomb
megnyomásával érvényesítse
a választást.
A készülék megkezdi a kiválasztott
műsorszám lejátszását.
Könnyen kereshet műsorszámokat
cím, csoportnév, az előadó neve vagy
az album címe alapján. Az előadók
neve és az albumok címe csak Hi-MD
üzemmódban használt lemezeknél
látható.
A művelet csak a felvevőkészüléken
hajtható végre.
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
x
Ötutas vezérlőgomb
(NENT)
1
2
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Useful” –
„Search”.
A léptetőtárcsát forgatva válassza
ki a keresni kívánt elemet, majd
a bevitelhez nyomja meg
az NENT gombot.
Kijelző
Művelet
by Track
Műsorszám címe
szerinti keresés
by Group
Csoportnév szerinti
keresés
by Artist1)
Előadó neve szerinti
keresés
by Album1)
Album címe szerinti
keresés
1) Csak
Hi-MD üzemmódban használt
lemezek esetében jelenik meg.
52
Megjegyzés
• A 4. lépés után a lejátszási főüzemmód és
alüzemmód törlődik (az ismétlő lejátszás
továbbra is érvényben marad).
• Kereséskor a címkézetlen műsorszámok
a listák végén jelennek meg.
• Miközben a készülék rendezi a kiválasztott
tételeket, a kijelzőn „SORTING” felirat
jelenik meg. Várjon, amíg a felirat el nem
tűnik a kijelzőről, és csak ezután kezdjen
más műveletet.
Hang beállítása (virtuális
hangtér • hatsávos
ekvalizer)
A virtuális hangzás változtatásával
különböző akusztikai hatásokat
hozhat létre, vagy saját ízléséhez
igazíthatja a hangzást, és azt
eltárolhatja későbbi felhasználásra is.
A következő két hatást választhatja:
V-SUR (Virtual-Surround VPT
Acoustic Engine)
Négyféle virtuális hangteret nyújt.
Hatsávos ekvalizer
Hat különböző hangminőséget nyújt.
SOUND
VOL +, –
Valahányszor oldalra nyomja
a léptetőgombot, az A és B érték
a következőképpen módosul:
A
Studio
SUR S
Live
SUR L
Club
SUR C
Arena
SUR A
4
1
Lejátszás közben nyomja meg
a SOUND gombot többször
az „SND” jelzés megjelenéséig.
2
Tartsa lenyomva a SOUND
gombot legalább 2 másodpercig.
3
A léptetőgombot többször oldalra
nyomva válassza ki a kívánt
hangzásmódot.
A virtuális hangzás
megváltoztatása más
akusztikai hatás eléréséhez
(virtuális hangtér)
1
Lejátszás közben nyomja meg
a SOUND gombot többször
a „SUR” jelzés megjelenéséig.
2
Tartsa lenyomva a SOUND
gombot legalább 2 másodpercig.
3
A
B
Valahányszor oldalra nyomja
a léptetőgombot, az A és B érték
a következőképpen módosul:
A léptetőgombot többször oldalra
nyomva válassza ki a kívánt
hangteret.
A
Nyomja meg a léptetőgombot
a kiválasztott hangtér
érvényesítéséhez.
A hangminőség kiválasztása
(hatsávos ekvalizer)
Léptetőgomb
x
B
B
A
B
Heavy
SND H
Pops
SND P
Jazz
SND J
Unique
SND U
Custom1
SND 1
Custom2
SND 2
folytatás
53
4
Nyomja meg a léptetőgombot
a kiválasztott hangzásmód
érvényesítéséhez.
6
A léptetőgomb megnyomásával
érvényesítse a választást.
Megjegyzés
A beállítás törlése
A SOUND gomb ismételt
megnyomásával törölje a B kijelzését.
Hangzás módosítása és tárolása
A hangzás módosítását követően az
eredményt „Custom1” és „Custom2”
néven tárolhatja.
1
2
3
Hajtsa végre az 1–3. lépést az
„A hangminőség kiválasztása
(hatsávos ekvalizer)” (53 oldal)
részben, majd nyomja oldalra
a léptetőgombot addig, amíg
a „Custom1” vagy a „Custom2”
felirat meg nem jelenik.
54
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
Ötutas vezérlőgomb
(NENT, ., >)
Nyomja meg a léptetőgombot.
A léptetőgombot többször egymás
után oldalra nyomva válassza ki
a megfelelő frekvenciát.
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Sound” –
„V-SUR”.
2
A léptetőtárcsa ismételt
elforgatásával válassza ki a kívánt
térhatású hangzást, majd nyomja
meg az NENT gombot
a kiválasztott üzemmód
érvényesítéséhez.
A VOL +, – gombot többször
egymás után megnyomva állítsa be
a megfelelő szintet.
Szint (+10 dB)
Hét szint közül választhat:
–10 dB, –6 dB, –3 dB, 0 dB, +3 dB, +6 dB, +10 dB
5
A felvevőkészüléken
A virtuális hangzás
megváltoztatása más akusztikai
hatás eléréséhez (virtuális hangtér)
Frekvencia (100 Hz)
Balról indulva a 100 Hz, 250 Hz, 630 Hz, 1,6 kHz,
4 kHz és 10 kHz közül választhat
4
Felvétel közben a virtuális hangtér és
a hatsávos ekvalizer nem működik.
A 3–4. lépés megismétlésével
minden frekvencián beállíthatja
a kívánt szintet.
A
Az egyes hangüzemmódokat jelképező
szimbólumok megjelennek.
B
Valahányszor elforgatja
a léptetőtárcsát, az A érték
a következőképpen módosul. Az
NENT gomb lenyomásakor a B
érték jelenik meg.
A
B
Studio
VS
Live
VL
Club
VC
Arena
VA
A hangzásminőség kiválasztása
(hatsávos ekvalizer)
1
2
Lejátszás közben lépjen be
a menübe, és válassza a következőt:
„Sound” – „Sound EQ”.
A
B
Heavy
SH
Pops
SP
Jazz
SJ
Unique
SU
Custom1
S1
Custom2
S2
Hangzás módosítása és tárolása
1
Lejátszás közben lépjen be
a menübe, és válasszon a „Sound”
– „Sound EQ” – „Custom1” vagy
„Custom2” lehetőség közül.
2
A frekvencia kiválasztásához
nyomja az ötutas vezérlőgombot
. vagy > irányba.
A léptetőtárcsa forgatásával
válassza ki a kívánt
hangüzemmódot, majd nyomja
meg az NENT gombot
a kiválasztott üzemmód
érvényesítéséhez.
A
Frekvencia (100 Hz)
Balról kezdve a 100 Hz, 250 Hz, 630 Hz,
1,6 kHz, 4 kHz és 10 kHz közül választhat.
3
Szintek az egyes frekvenciákon
(100 Hz – 10 kHz)
A léptetőtárcsa forgatásával
kiválaszthatja a frekvenciához
tartozó szintet.
B
Szint (+10 dB)
Hét szint közül választhat:
–10 dB, –6 dB, –3 dB, 0 dB, +3 dB, +6 dB, +10 dB
Valahányszor elforgatja
a léptetőtárcsát, az A érték
a következőképpen módosul.
Az NENT gomb lenyomásakor
az B érték jelenik meg.
4
A szint kiválasztása után nyomja
meg az NENT gombot az
érvényesítéshez.
A beállítás törlése
Jelölje ki a „Normal” lehetőséget.
55
A felvett műsorszámok szerkesztése
• Ha a „SYSTEM FILE WRITING” felirat
Szerkesztés előtt
Felvételeit műsorszámjelek
hozzáadásával és törlésével vagy
a műsorszámok és a lemezek
címkézésével szerkesztheti.
Megjegyzés
• Amikor 1 GB-os Hi-MD lemezre készített
felvételt szerkeszt, csatlakoztassa
a hálózati adaptert a felvevőkészülékhez,
töltse fel teljesen az akkumulátort
(a töltöttségi szint jelzése:
), vagy
használjon új alkáli szárazelemet
(a töltöttségi szint jelzése:
). Amikor
1 GB-os Hi-MD lemez tartalmát
szerkeszti, előfordulhat, hogy
a „NotENOUGH POWER TO EDIT”
jelenik meg, és nem lehet felvételt
készíteni, még akkor sem, ha a készülék
töltöttségi szintje elegendő tartalék
tápellátást mutat, miközben a készüléken
leállt a felvétel, vagy a készüléken lejátszás
van folyamatban. Ez amiatt
a mechanizmus miatt van, amely letiltja
a szerkesztési műveleteket, amikor
a meglevő akkumulátorteljesítmény
a felvevőkészülék becslése szerint nem
elégséges az 1 GB-os Hi-MD lemez
szerkesztéséhez szükséges magas
teljesítményfelvétel miatt.
• Hálózati adapter használata esetén
szerkesztés előtt mindig tegyen
a felvevőkészülékbe teljesen feltöltött
akkumulátort vagy új alkáli szárazelemet,
hogy sikeresen elvégezhető legyen
a szerkesztési művelet.
• A gyári műsoros lemezek nem
szerkeszthetők.
• Szerkesztés előtt zárja le a felvételgátló
fület a lemez oldalán.
• Ne mozgassa és ne ütögesse
a felvevőkészüléket, illetve ne szüntesse
meg a tápellátást szerkesztés közben,
illetve amíg a kijelzőn a „SYSTEM FILE
WRITING” villog. Ha ezt teszi,
előfordulhat, hogy az addig a pontig
szerkesztett adatokat a lemez nem rögzíti,
vagy a lemezen lévő adatok megsérülnek.
A szerkesztés rögzítése alatt a „SYSTEM
FILE WRITING” felirat villog.
56
villog, a fedelet nem lehet kinyitni.
Címek hozzáadása (cím)
A műsorszámokat, csoportokat és
lemezeket címmel vagy névvel láthatja
el. Hi-MD módban használt lemezek
esetében megadhatja
műsorszámokhoz az album címét és az
előadó nevét is.
Felhasználható írásjelek
• Az európai ábécék kis- és nagybetűi1)
• Számok 0-tól 9-ig
• Szimbólumok2)
1) Az
angoltól eltérő európai ábécék csak
Hi-MD módban használt lemeznél
jelennek meg.
2) A használható szimbólumok eltérőek
Hi-MD és MD üzemmódban (lásd:
„Karaktertábla” (59 oldal)).
Maximális karakterszám nevenként
Műsorszámok címe, csoportnevek és
lemezcímek esetében: Kb. 200
(a felhasználható karakterek vegyes
használatát feltételezve)
Használható karakterszám
lemezenként
Hi-MD módban:
Legfeljebb kb. 55 000 karakter
MD módban:
Legfeljebb kb. 1 700 karakter
A lemezenként tárolható nevek és
címek száma a nevekben és címekben
szereplő karakterek számától függ.
2
Megjegyzés
Ha a lemezcímekben „//” jelet is alkalmaz
(például „abc//def”), a csoportfunkció nem
fog működni (MD módban).
DISPLAY
P-MODE/
SOUND
VOL +, –
Léptetőgomb
(NX/ENT,
., >) x
+, –
Címkézés
A műsorszámokat, a csoportokat és
a lemezt címkével láthatja el felvétel
vagy lejátszás közben, vagy amikor
a felvevőkészülék áll. Hi-MD módban
az előadók nevét és az albumok címét is
címkézheti. Ha a készülék leállított
állapotában szeretne egy műsorszámot,
előadót vagy albumot megcímkézni,
előbb ki kell választania az érintett
műsorszámot.
Csoport címkézésére akkor van
lehetőség, amikor a készülék
csoporthoz tartozó műsorszámot vesz
föl vagy játszik le, vagy ha a leállított
készüléken kiválasztotta a csoport
egyik műsorszámát.
1
Válassza ki a következők egyikét,
és nyomja meg a léptetőgombot:
Cím
Kijelző
Műsorszám címe
„Track”
Csoport neve
„Group”
Előadó neve
(műsorszám
esetében)1)
„Artist”
Album neve
(műsorszám
esetében)1)
„Album”
Lemez címe
„Disc”
1) Csak
Hi-MD módban használt lemezek
esetében jelenik meg.
3
A betűt a VOL + vagy a – gomb
többszöri megnyomásával
választhatja ki, majd a léptetőgombot
megnyomva tudja beírni.
A kiválasztott betű nem villog
tovább, és a kurzor a következő
helyre lép.
A kurzor a következő beviteli pozícióban villog.
A karakterek bevitelére szolgáló
gombok és azok funkciói
a következők.
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” – „Title”.
57
Funkciók
Művelet
Kurzor mozgatása
balra vagy jobbra.
Nyomja oldalra
a léptetőgombot
(., >).
Váltás az előző/
következő betűre.
Nyomja meg
a VOL +, –
gombot.
Betű bevitele.
Nyomja meg
a léptetőgombot
(NX/ENT).
Cím bevitele.
Legalább
2 másodpercig
tartsa benyomva
a léptetőgombot
(NX/ENT).
Váltás nagybetűk és Nyomja meg
kisbetűk, valamint
a P-MODE/
számok és jelek
gombot.
között.
A „Címkézés” (57 oldal) eljárással
megváltoztathatja a műsorszámok,
albumok, csoportok vagy lemezek
címét és az előadó nevét.
A műsorszám címének, az előadó
nevének vagy az album nevének
újracímkézése:
Játssza le azt a műsorszámot,
amelyiket újra szeretné címkézni, majd
lejátszás közben végezze el a szükséges
módosítást. A leállított készüléken is
megteheti ezt, ha a műsorszámot
előzőleg kijelöli.
Lemez újracímkézése:
A lemezt felvétel vagy lejátszás
közben, vagy a leállított készüléken
egyaránt újracímkézheti.
„_ (szóköz)”, „:”,
„/” vagy „–”
megjelenítése.
• A készülék képes megjeleníteni a japán
Nyomja meg
a SOUND
gombot.
Váltás nagybetűk és Nyomja meg
kisbetűk között.
a SOUND
gombot.
Szóköz bevitele.
Nyomja meg
a
+ gombot.
Betű törlése.
Nyomja meg
a
– gombot.
A címkézés törlése.
Tartsa lenyomva
a x gombot
legalább
2 másodpercig.
4
Ismételje meg a 3. lépést, és írja be
a címke összes írásjelét.
5
Nyomja le a léptetőgombot
legalább 2 másodpercig.
Megjegyzés
Ha a felvétel leáll, vagy továbblép
a következő műsorszámra címkézés közben,
a készülék az adott pontot automatikusan
megjelöli.
58
Címkék megváltoztatása
Megjegyzés
„katakana” írásjeleket, de a címkézéshez
ezeket nem tudja használni.
• A készülék nem tudja átírni a más
eszközzel létrehozott, 200 betűnél
hosszabb lemez- vagy műsorszámcímeket
(kizárólag MD módban).
Betűbeviteli terület
A kurzor villog.
A felvevőkészüléken
Ötutas vezérlőgomb
(NENT, .,
>, VOL +, –)
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
Karaktertábla
GROUP
X
x
Karaktertábla
A felvevőkészüléken végrehajtott
műveletek során a karaktereket
a kijelzőn megjelenő karaktertáblából
lehet kiválasztani.
A karaktertábla a következőképpen
néz ki.
Karakterpaletta az
Hi-MD üzemmódhoz
Karakterpaletta az
MD üzemmódhoz
Mivel a kijelzőn a karaktertáblának
egyszerre csak egy része látható,
a kezelőszervek segítségével lehet
a kurzort mozgatni és a kívánt
karaktert kijelölni.
Címkézés
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” – „Title”.
2
Válassza ki a következők egyikét,
majd nyomja meg a léptetőtárcsát.
Cím
Kijelző
Műsorszám címe
„Track”
Csoport neve
„Group”
Előadó neve
(műsorszám
esetében)1)
„Artist”
Album neve
(műsorszám
esetében)1)
„Album”
Lemez címe
„Disc”
1) Csak
Hi-MD módban használt lemezek
esetében jelenik meg.
A kurzor villogni kezd
a karakterbeviteli területen.
A kurzor villog.
folytatás
59
3
Nyomja az ötutas vezérlőgombot
VOL – irányba.
A kurzor a karakterbeviteli
területről a karaktertáblára ugrik.
A kurzor és a karakter váltakozva jelennek meg.
4
Válasszon ki egy betűt az ötutas
vezérlőgomb segítségével, majd
nyomja meg az NENT gombot
a bevitelhez.
A kiválasztott betű megjelenik
a karakterbeviteli területen, majd
a kurzor a következő
karakterpozícióra ugrik.
A kurzor a következő beviteli pozícióban
villog.
A karakterek bevitelére szolgáló
gombok és azok funkciói
a következők.
Funkciók1)
Műveletek
A kurzor
Ötutas vezérlőgomb
mozgatása a
fel
karaktertáblában.
balra
jobbra
le
Betű kijelölése
a karakterbeviteli területen.
Betű bevitele.
60
Forgassa
a léptetőtárcsát
(a kurzort jobbra
vagy balra mozgatja).
Forgassa
a léptetőtárcsát
Nyomja meg
az NENT gombot.
Funkciók1)
Műveletek
Cím bevitele.
Tartsa lenyomva
az NENT gombot
legalább
2 másodpercig.
Szóköz bevitele. A GROUP gomb
nyomva tartása
közben nyomja az
ötutas
vezérlőgombot >
irányba.
Betű törlése.
A GROUP gomb
nyomva tartása
közben nyomja az
ötutas
vezérlőgombot .
irányba.
A címkézés
Tartsa lenyomva a x
törlése.
gombot legalább
2 másodpercig.
Kurzor mozgatása Nyomja az ötutas
a betűbeviteli
vezérlőgombot
területről a
VOL – irányba.
karaktertáblába.
Kurzor átvitele a Nyomja meg a x
karaktertáblából gombot.
a betűbeviteli
területre.
Ezzel
Nyomja meg a X
megjelenítheti
gombot.
a „_ (szóköz)”,
„:”, „/” vagy „–”
elemet a beviteli
terület beviteli
pozíciójában.
Váltás nagybetűk Nyomja meg a X
és kisbetűk
gombot.
között.
1) A
gombok és a kezelőszervek funkciói
megváltoznak, attól függően, hogy a kurzor
a karakterbeviteli területen vagy
a karaktertáblában van-e.
5
Ismételje meg a 4. lépést, és írja be
a címke összes karakterét.
6
Tartsa lenyomva az NENT
gombot legalább 2 másodpercig.
Címkék megváltoztatása
Lemez, csoport vagy műsorszám
címkéjét a „Címkézés” (59 oldal)
eljárással változtathatja meg.
Műsorszámok vagy
csoportok új csoportba
való sorolása
(csoportbeállítás)
Ezzel a funkcióval meglévő
műsorszámokat vagy csoportokat új
csoportba sorolhat be, illetve ezzel
a funkcióval sorolhat be meglévő
csoportokba olyan meglévő
műsorszámokat, amelyek előzőleg
nem tartoztak semmilyen csoporthoz.
Hi-MD lemezen vagy Hi-MD
üzemmódú normál lemezen legfeljebb
255, normál lemezen legfeljebb 99
csoportot hozhat létre.
Lemez
Műsorszám száma
1. csoport
Nem lehetséges új csoportot létrehozni
akkor, ha az első vagy az utolsó
kiválasztott műsorszám egy meglévő
csoport közepén van.
A műsorszámok sorszámait a lemezen
elfoglalt pozíció határozza meg, és nem
a csoporton belül elfoglalt hely.
Megjegyzés
• Ha a lemezen a címekben lévő karakterek
száma meghaladja a megadható
maximumot:
—Ha a lemezt Hi-MD üzemmódban
használja, csoportbeállítást létrehozhat,
de csoportnevet nem tud felvenni
a 4. lépésben.
—Ha a lemezt MD üzemmódban használja,
nem tud csoportbeállítást létrehozni.
• A műsorszámoknak vagy csoportoknak
egymás után kell következniük. Ha
a műsorszámok vagy csoportok nem
egymás után következnek, először egymás
mellé kell helyezni azokat, és csak ezután
foglalhatók egy csoportba („Felvett
műsorszámok és csoportok áthelyezése
(áthelyezés)”, 64. oldal).
2. csoport
DISPLAY
1 2 3 4 5 6
7 8
9 101112
Az 1-3. műsorszámokat egy új
csoporthoz rendeli hozzá
Az 1. és 2. csoport besorolása új
csoportba
1 2 3
2. csoport
4 5 6
x
1
Lemez
1. csoport
Léptetőgomb
A leállított készüléken lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” – „
:
Set”.
7 8 9 101112
Nem egymást követő műsorszámok
besorolása nem lehetséges (például
a 3., 7. és 8. műsorszám együtt nem
sorolható be új csoportba).
folytatás
61
2
3
4
A léptetőgombot oldalra nyomva
jelölje ki a csoporthoz rendelendő
első műsorszám sorszámát, és
amint a kívánt sorszám megjelenik
a kijelzőn, nyomja meg
a léptetőgombot.
Ezzel kiválasztja az új csoport első
műsorszámát. Ha a lemezen
vannak csoportok, csak
a csoportok első műsorszámainak
sorszámai jelennek meg.
A léptetőgombot oldalra nyomva
jelölje ki a csoporthoz rendelendő
utolsó műsorszám sorszámát, és
amint a kívánt sorszám megjelenik
a kijelzőn, nyomja meg
a léptetőgombot.
Ezzel kiválasztja az új csoport
utolsó műsorszámát. Ezután
a csoport címkézhető. Ha
a lemezen csoportok vannak,
minden csoportból csak az utolsó
műsorszám sorszáma jelenik meg.
Csoport címkézése (lásd: „Címek
hozzáadása (cím)” (56 oldal)).
A felvevőkészüléken
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” – „
:
Set”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg az első műsorszám
sorszámát a kijelzőn, majd nyomja
meg az NENT gombot
a kiválasztáshoz.
3
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg az utolsó műsorszám
sorszámát a kijelzőn, majd nyomja
meg az NENT gombot
a kiválasztáshoz.
4
Csoport címkézése (lásd:
„Címkézés” (59 oldal)).
Megjegyzés
• A 2. lépésben elsőként olyan műsorszám
adható meg, amely vagy egy meglévő
csoport első eleme, vagy nem tartozik
semmilyen csoporthoz.
• A 3. lépésben ügyeljen arra, hogy az
utolsóként megadott műsorszám
a 2. lépésben kiválasztott műsorszám után
következzen. Utolsóként olyan műsorszám
adható meg, amely vagy egy meglévő
csoport utolsó eleme, vagy nem tartozik
semmilyen csoporthoz.
62
x
Csoportbeállítás feloldása
(csoport feloldása)
A felvevőkészüléken
Léptetőtárcsa
Válassza ki a megszüntetni kívánt
csoportot, és ellenőrizze annak
tartalmát (lásd: „Csoport
műsorszámainak lejátszása (csoport
lejátszása)” (45 oldal)).
NAVI/
MENU
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
DISPLAY
1
Hajtsa végre az 1–2. lépéseket
a „Csoportbeállítás feloldása
(csoport feloldása)” részben
a távirányítón (63. oldal).
2
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” – „
:
Release”.
A kijelzőn felváltva a „Group
Release?” és a „PUSH
YES:ENTER NO:CANCEL”
felirat jelenik meg.
3
Nyomja meg az NENT gombot
a csoport feloldásához.
Léptetőgomb
x
1
Válassza ki a megszüntetni kívánt
csoportot, és ellenőrizze annak
tartalmát (lásd: 45. oldal).
2
3
Nyomja meg a x gombot.
4
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” – „
:
Release”.
A kijelzőn a „Release?” és
a „PushENTER” felirat jelenik
meg.
x
A léptetőgomb megnyomásával
szüntesse meg a csoportot.
A kiválasztott csoport
csoportbeállításai megszűnnek.
63
Felvett műsorszámok és
csoportok áthelyezése
(áthelyezés)
2
A léptetőgombot oldalra nyomva
válassza ki az új sorszámot, amely
villogva megjelenik a kijelzőn.
Példa: a C műsorszám „02”,
pozícióba helyezéséhez nyomja
oldalra a léptetőgombot a „003 t
Tr02” jelzés megjelenéséig.
3
A léptetőgomb megnyomásával
érvényesítse a választást.
A műsorszám a célként megjelölt
műsorszámhelyre kerül át.
A felvett műsorszámok és csoportok
sorrendje megváltoztatható.
DISPLAY
Léptetőgomb
x
A műsorszámok helyének
megváltoztatása a lemezen
Az áthelyezett műsorszámokat
a készülék automatikusan átszámozza.
Példa
Helyezze át a C műsorszámot (a 3. műsorszám)
a harmadikról a második helyre.
Műsorszám áthelyezése
csoportbeállításokat
tartalmazó lemezen
A műsorszámokat kiveheti
a csoportjukból, vagy áthelyezheti
másik csoportba. Csoporton kívüli
műsorszámot is áthelyezhet már
meglévő csoportba.
Lemez
A
B
C
D
1. csoport
Áthelyezés előtt
2. csoport
1 2 3 4
A
C
B
5 6
1 2 3 4
3. csoport
1 2 3
D
Áthelyezés után
1
Az áthelyezni kívánt műsorszám
lejátszása közben lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” – „Move” –
„
: Move”.
A kiválasztott műsorszám
sorszáma megjelenik a kijelzőn.
Az 1. csoport 2. műsorszámának
áthelyezése úgy, hogy a 2. csoport
3. műsorszáma legyen
Lemez
1. csoport
1 2 3
64
4 5
2. csoport
3. csoport
1 2 3 4 5
1 2 3
1
Hajtsa végre az 1. lépést
a „A műsorszámok helyének
megváltoztatása a lemezen”
(64 oldal) részben.
2
Ha a műsorszámot kiveszi
a csoportból, ugorja át ezt a lépést.
Ha a műsorszámot másik csoportba
helyezi át, többször nyomja oldalra
a léptetőgombot a másik csoport
megjelenéséig, majd nyomja meg
a léptetőgombot.
3
Nyomja oldalra többször egymás
után a léptetőgombot a kívánt
sorszám megjelenéséig, majd
nyomja meg a léptetőgombot
a művelet végrehajtásához.
A csoport helyének
megváltoztatása a lemezen
1
Az áthelyezni kívánt csoport
valamelyik műsorszámának
lejátszása közben lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” – „Move” –
„
: Move”.
A kijelző középső sorában jelenik
meg annak a csoportnak
a sorszáma, amelyhez az éppen
lejátszott műsorszám tartozik.
2
A léptetőgombot oldalra nyomva
válassza ki a lemezen az új helyet,
majd a léptetőgomb
megnyomásával hajtsa végre az
áthelyezést.
Példa: Az első csoport (01) áthelyezése
a második csoporthoz (02).
Példa: Műsorszám áthelyezése a második csoport
(GP02) „03” pozíciójára (hármas számú műsorszám
a második csoportban).
z
Ha a műsorszámnak vagy csoportnak van
címkéje, nyomja a léptetőgombot >
irányba, és ennek hatására a műsorszám
vagy a csoport címe megjelenik a kijelzőn.
Ha a léptetőgombot . irányba nyomja,
ismét a műsorszám, illetve a csoport
sorszáma jelenik meg a kijelzőn.
Megjegyzés
Ha minden műsorszámot eltávolítottak egy
csoportból, a csoport automatikusan
megszűnik, és eltűnik a lemezről.
65
Műsorszám áthelyezése
csoportbeállításokkal rendelkező
lemezen
A felvevőkészüléken
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
Ötutas vezérlőgomb
(NENT)
1
Hajtsa végre az 1. lépést
a „A műsorszámok helyének
megváltoztatása a lemezen”
(66 oldal) részben.
2
Ha a műsorszámot kiveszi
a csoportból, hagyja ki ezt a lépést.
Ha a műsorszámot másik
csoportba helyezi át, forgassa
a léptetőtárcsát addig, amíg
a másik csoport meg nem jelenik
a kijelzőn, majd nyomja meg az
NENT gombot a továbblépéshez.
3
Forgassa el a léptetőtárcsát az új
sorszám megjelenéséig, majd
nyomja meg az NENT gombot
a művelet végrehajtásához.
x
A műsorszámok helyének
megváltoztatása a lemezen
1
2
Az áthelyezni kívánt műsorszám
lejátszása közben lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” – „Move” –
„
: Move”.
A léptetőtárcsa forgatásával
válassza ki az új sorszámot, amely
villogva megjelenik a kijelzőn.
A csoport helyének
megváltoztatása a lemezen
3
66
Nyomja meg az NENT gombot
a művelet végrehajtásához.
A műsorszám a célként megjelölt
műsorszámhelyre kerül át.
1
Az áthelyezni kívánt csoport
valamelyik műsorszámának
lejátszása közben lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” – „Move” –
„
: Move”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
válassza ki az új helyet a lemezen,
majd nyomja meg az NENT
gombot a művelet
végrehajtásához.
Példa: A lemez első csoportjának áthelyezése
a második és a harmadik csoport közé.
• Ha a műsorszámokat MD
üzemmódban másolta át,
a műsorszámok hitelesítő jelei
elvesznek. Ha nem szeretné elveszíteni
a hitelesítő jeleket, állítsa vissza
a hitelesítést, törlés előtt visszamásolva
a műsorszámokat a számítógépre.
Megjegyzés
Nem hangadatokat (például szöveges
adatokat vagy képadatokat) Hi-MD
üzemmódban használt lemezekről nem tud
törölni.
z
DISPLAY
Ha a műsorszámnak vagy csoportnak van
címkéje, nyomja az ötutas vezérlőgombot
> irányba, és ennek hatására
a műsorszám vagy a csoport címe
megjelenik a kijelzőn. Ha a kezelőgombot
. irányba nyomja, ismét a műsorszám,
illetve a csoport sorszáma jelenik meg
a kijelzőn.
Műsorszámok és a teljes
lemez törlése (törlés)
Törölheti a lemezről a fölöslegessé vált
műsorszámokat, vagy törölheti a lemez
teljes tartalmát is.
Számítógépről átmásolt
műsorszámok törlése
Ha számítógépről átmásolt
műsorszámokat törölt, az átmásolt
műsorszámok hitelesítő jele
a következőképpen alakul:
• Ha a műsorszámokat Hi-MD
üzemmódban másolta át,
a műsorszámok hitelesítő jelét
automatikusan visszaállítja
a rendszer, amikor a lemezt
a felvevőkészülékbe helyezi, és
a készüléket a számítógéphez
csatlakoztatja.
Léptetőgomb
x
Műsorszám törlése
Ne felejtse el, hogy ha egy
műsorszámot töröl, az nem állítható
vissza. Legyen körültekintő a törlendő
műsorszám kiválasztásakor.
1
A törölni kívánt műsorszám
lejátszása közben lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” – „Erase” –
„
: Erase”.
A kijelzőn az „Erase OK?” és
a „PushENTER” felirat jelenik meg.
Ha a kijelölt műsorszámot
számítógépről másolta lemezre,
a „TrkFromPC” és az „Erase OK?”
felirat jelenik meg a kijelzőn.
2
Nyomja meg a léptetőgombot
a műsorszám törléséhez.
A készülék törli a műsorszámot, és
elkezdi játszani a következőt.
A törölt műsorszám után
valamennyi műsorszám
automatikusan átszámozódik.
67
Megjegyzés
Ha egy csoport minden műsorszámát
törölték, a csoport automatikusan törlődik
a lemezről.
Műsorszám egy részének törlése
Tegyen műsorszámjeleket a törölni
kívánt rész elejére és végére, majd
törölje a részt (70. oldal).
Csoport törlése
Törölheti a kijelölt csoportban lévő
műsorszámokat.
Ne felejtse el, hogy ha egy
műsorszámot töröl, az nem állítható
vissza. Törlés előtt okvetlenül
ellenőrizze a csoport tartalmát.
1
2
3
4
68
Válassza ki a törölni kívánt
csoportot, és ellenőrizze annak
tartalmát (lásd: 45. oldal).
A teljes lemez törlése
Gyorsan és egyidejűleg törölheti
a lemezen lévő összes műsorszámot és
egyéb adatokat.
Ne felejtse el, hogy ha egy
műsorszámot töröl, az nem állítható
vissza. Törlés előtt okvetlenül
ellenőrizze a lemez tartalmát.
Hi-MD lemez, illetve normál, Hi-MD
módban használt lemez esetében
a felvevőkészülékkel csak
a hangadatokat törölheti. Az egyéb
adatokat, például a szöveges adatokat
vagy a képeket a készülékkel nem
törölheti.
1
Játssza le a törölni kívánt lemezt
a tartalom ellenőrzéséhez.
2
3
Nyomja meg a x gombot.
4
Nyomja meg a léptetőgombot
a teljes lemez törléséhez.
A „SYS WRITE” felirat villog
a kijelzőn, és a készülék minden
műsorszámot töröl.
A törlési művelet végén a kijelzőn
„NO TRACK” felirat jelenik meg
Hi-MD módban, illetve
„BLANKDISC” és „00:00” MD
módban.
Nyomja meg a x gombot.
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” – „Erase” –
„
: Erase”.
A kijelzőn megjelenik a csoport
neve és az „GP Erase?”, majd
a „PushENTER” felirat.
Ha a kiválasztott csoport olyan
műsorszámokat tartalmaz,
amelyeket számítógépről másolt át,
a kijelzőn a „TrkFromPC” és
az „Erase OK?” felirat jelenik meg.
Nyomja meg a léptetőgombot
a csoport törléséhez.
A csoportot a rendszer törölte.
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” – „Erase” –
„AllErase”.
A kijelzőn az „AllErase?” és
a „PushENTER” felirat jelenik meg.
Ha a kiválasztott lemez olyan
műsorszámokat tartalmaz,
amelyeket számítógépről másolt
át, a kijelzőn a „TrkFromPC” és az
„Erase OK?” felirat jelenik meg.
A kijelzőn a „Group Erase OK?”
és a „PUSH YES:ENTER
NO:CANCEL” felirat jelenik meg.
Ha a kiválasztott csoport olyan
műsorszámokat tartalmaz,
amelyeket számítógépről másolt
át, a kijelzőn a „TrkFromPC Erase
OK?” felirat is megjelenik.
A felvevőkészüléken
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
4
Ötutas vezérlőgomb
(NENT)
x
A csoport törléséhez nyomja meg
az NENT gombot.
A csoportot a rendszer törölte.
A teljes lemez törlése
Műsorszám törlése
1
2
A törölni kívánt műsorszám
lejátszása közben lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” – „Erase” –
„
: Erase”.
A kijelzőn az „Erase OK?” és
a „PUSH YES:ENTER
NO:CANCEL” felirat jelenik meg.
Ha a kijelölt műsorszámot
számítógépről másolta lemezre,
a kijelzőn a „TrkFromPC Erase
OK?” felirat is megjelenik.
A műsorszám törléséhez nyomja
meg az NENT gombot.
Csoport törlése
1
Válassza ki a törölni kívánt
csoportot, és ellenőrizze annak
tartalmát (lásd: 49. oldal).
2
3
Nyomja meg a x gombot.
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” – „Erase” –
„
: Erase”.
1
Játssza le a törölni kívánt lemezt
a tartalom ellenőrzéséhez.
2
3
Nyomja meg a x gombot.
4
Nyomja meg az NENT gombot
a teljes lemez törléséhez.
A „SYSTEM FILE WRITING”
felirat villog a kijelzőn, és
a készülék minden műsorszámot
töröl.
A törlési művelet végén a kijelzőn
„NO TRACK” felirat jelenik meg
Hi-MD módban, illetve
„BLANKDISC” és „00:00” MD
módban.
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” – „Erase” –
„AllErase”.
A kijelzőn az „ALL TRACK
Erase OK?” és a „PUSH
YES:ENTER NO:CANCEL”
felirat jelenik meg.
Ha a lemez olyan műsorszámokat
is tartalmaz, amelyeket
számítógépről másolt át, a kijelzőn
a „TrkFromPC Erase OK?” felirat
is megjelenik.
69
Műsorszám felosztása
(felosztás)
Műsorszámot műsorszámjelek
segítségével oszthat részekre;
a műsorszámjelet követő rész önálló
műsorszámmá válik. A műsorszámok
sorszámai az alábbiak szerint fognak
növekedni.
A művelet csak a felvevőkészüléken
hajtható végre.
Megjegyzés
• A számítógépről átmásolt műsorszámokat
nem láthatja el műsorszámjelekkel.
• Nem lehet felosztani olyan műsorszámot,
amelynek a felvétele Hi-MD
üzemmódban, a MD Simple Burner
verziójával készült.
• A felosztás alkalmazásakor a kedvencek
kijelölése törlődik.
• A műsorszám elején vagy végén nem lehet
felosztást végezni.
• Nem oszthat fel műsorszámot akkor, ha
a felosztás után a lemezen lévő
műsorszámok száma meghaladná a
megengedettet (2 047 műsorszám Hi-MD
módban használt lemez esetében, illetve
254 műsorszám normál lemez esetében).
1
2
3
4
4
5
Műsorszámjelölés
1
2
3
A műsorszámok sorszáma növekszik.
T MARK
70
Műsorszám közvetlen
felosztása
Lemez lejátszása közben vagy
a lejátszás szüneteltetésekor nyomja
meg a felvevőn a T MARK gombot
a megjelölni kívánt ponton.
„MARK ON” felirat jelenik meg
a kijelzőn, és a készülék beilleszti
a műsorszámjelet. A műsorszám
sorszáma eggyel növekszik.
Műsorszám megjelölése felvétel
közben (kivéve a szinkronfelvételt)
Nyomja meg a T MARK gombot
a felvevőkészüléken (vagy
a P-MODE/
gombot a távirányítón)
annál a pontnál, ahol műsorszámjelet
szeretne elhelyezni.
Az időjel funkcióval meghatározott
időközönként automatikusan hozhat
létre műsorszámjeleket (kivéve ha
digitális felvételt készít) (39. oldal).
Műsorszámok
összevonása (összevonás)
Analóg (vonali) bemenetről történő
felvételkor felesleges műsorszámjelölések kerülhetnek felírásra, ahol
a felvételi szint alacsony.
A műsorszámjelölés törlésével
összevonhatja a jelzés előtti és utáni
műsorszámokat.
A műsorszámok sorszámai az alább
illusztrált módon fognak változni.
A művelet csak a felvevőkészüléken
hajtható végre.
Megjegyzés
1
A törölni kívánt jelölésű
műsorszám lejátszása közben
a leállításhoz nyomja meg
a X gombot.
2
Keresse meg a műsorszámjelet az
ötutas vezérlőgombot finoman
. irányba nyomva.
Ha például a harmadik
műsorszámjelölést kívánja törölni,
keresse meg a harmadik
műsorszám elejét. „00:00” jelenik
meg a kijelzőn.
Néhány másodpercre a „MARK”
felirat jelenik meg a kijelzőn.
3
A jelölés törléséhez nyomja le
a T MARK gombot.
„MARK OFF” felirat jelenik meg
a kijelzőn. A műsorszámjelet törli
a rendszer, és összevonja a két
műsorszámot.
• A számítógépről átmásolt műsorszámok
esetében nem lehetséges
a műsorszámjelek törlése.
• Nem lehetséges a műsorszámjelek törlése
olyan műsorszámon, amelynek a felvétele
Hi-MD üzemmódban a MD Simple
Burner verziójával készült.
• Különböző felvételi módokban készült
műsorszámokat nem lehet összevonni.
1
2
3
4
2
3
A műsorszámok sorszáma csökken
T MARK
X
Ha két műsorszám összevonásakor törlődik
a műsorszámjel, a második műsorszám címe
és a felvétel ideje azonos lesz az első
műsorszáméval.
Megjegyzés
Műsorszámjelölés törlése
1
z
Ha törli a műsorszámjelet két olyan egymás
utáni műsorszám között, melyek külön
csoportba vannak sorolva, akkor a második
műsorszámot a rendszer átsorolja az első
műsorszám csoportjába. Ezenkívül, ha egy
csoporthoz tartozó műsorszámot egy
csoporton kívüli műsorszámmal von össze
(két egymást követő műsorszám esetén),
a második műsorszám felveszi az első
regisztrációs beállításait.
Ötutas vezérlőgomb
(.)
71
• Ha megformáz egy lemezt, a lemezen lévő
Lemez formázása
(formázás)
Ha a lemezt Hi-MD módban
használja, az eredeti, vásárláskori
állapotot a formázási funkcióval
állíthatja vissza.
Ezt a funkciót csak akkor használhatja,
ha a lemez Hi-MD módban van.
Lemez
típusa
A lemez formázása után
1 GB-os
Hi-MD
lemez
Megjelenik a „NO TRACK”
(Nincs műsorszám) felirat.
Minden adat törlődik, a nem
hangadatok is.
másolt műsorszámok is törlődnek, és az
érintett műsorszámok másolásvédelmi
számlálója eggyel nő. Ha szeretné
megakadályozni, hogy az átmásolt
műsorszámok hitelesítő jele csökkenjen,
állítsa vissza a hitelesítő jelet, a lemez
formázása előtt visszamásolva
a műsorszámokat a számítógépre.
• A „Disc Mode” menüben beállított
üzemmód lesz érvényes a 60/74/80 perces
normál üres lemezekre, még akkor is, ha
a SonicStage szoftverben más üzemmód
van beállítva, vagy ha más üzemmód jelent
meg a kijelzőn, miután a lemezt
a SonicStage szoftver segítségével
megformázta.
MEGJEGYZÉS: Az
átmásolt műsorszámok
hitelesítő jele úgy állítható
vissza, ha a lemezt behelyezi
a felvevőkészülékbe, és
a készüléket
a számítógéphez
csatlakoztatja.
60/74/80
perces
normál
lemez
Megjelenik
a „BLANKDISC” (Nincs
műsorszám) felirat.
Minden adat törlődik, a nem
hangadatok is. Ezt követően
a lemezt használhatja akár
MD, akár Hi-MD
üzemmódban.
MEGJEGYZÉS: Az
átmásolt műsorszámok
hitelesítő jele eggyel
csökken.
Megjegyzés
• Formázáskor a lemezen lévő összes adat
(beleértve a nem hangadatokat is) elvész.
Ha úgy gondolja, hogy egy lemezen ilyen
adatok is lehetnek, helyezze a lemezt
a felvevőkészülékbe, kapcsolja
a készüléket a számítógéphez, és
ellenőrizze a lemez tartalmát.
72
DISPLAY
Léptetőgomb
x
1
A leállított készüléken lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” –
„Format”.
2
A léptetőgombot töbször oldalra
nyomva jelenítse meg a „YES”
feliratot a kijelzőn, majd nyomja
meg a léptetőgombot az
érvényesítéshez.
Amikor a formázás befejeződik,
a „NO TRACK” felirat jelenik
meg a kijelzőn 1 GB-os Hi-MD
lemezt, „BLANKDISC” felirat
normál, Hi-MD üzemmódú lemezt
helyezve a felvevőkészülékbe.
A felvevőkészüléken
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
Ötutas vezérlőgomb
(NENT)
x
1
A leállított készüléken lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” –
„Format”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a „YES” feliratot
a kijelzőn, majd nyomja meg az
NENT gombot az
érvényesítéshez.
73
Egyéb műveletek
A menüpontok
megjelenítésének
megváltoztatása (menü
üzemmódja)
Választhat, hogy a menüben minden
menüpontot meg szeretne-e jeleníteni
(teljes üzemmód), vagy csak az
alapvető menüpontokat (egyszerű
üzemmód).
A meg nem jeleníthető
menüpontokkal kapcsolatban lásd:
„Menük listája” (29 oldal).
A felvevőkészüléken
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Option” –
„Menu Mode”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a „Simple” vagy az
„Advanced” feliratot a kijelzőn,
majd nyomja meg az NENT
gombot az érvényesítéshez.
DISPLAY
Léptetőgomb
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Option” –
„Menu Mode”.
2
Nyomja oldalra a léptetőgombot
többször egymás után a „Simple”
vagy az „Advanced” felirat
megjelenéséig, majd nyomja meg
a léptetőgombot a művelet
végrehajtásához.
Hallásának védelmében
(AVLS)
Az AVLS (Automatikus hangerőkorlátozó rendszer) funkció
alacsonyan tartja a maximális
hangerőt, és így védi fülei épségét.
DISPLAY
Léptetőgomb
1
74
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Option” –
„AVLS”.
2
A léptetőgombot töbször oldalra
nyomva jelenítse meg a „AVLS
On” feliratot a kijelzőn, majd
nyomja meg a léptetőgombot az
érvényesítéshez.
Ha túl magasra próbálja állítani
a hangerőt, megjelenik az „AVLS”
felirat a kijelzőn. A hangerő
közepes szinten marad.
A sípoló hangjelzés
kikapcsolása
A sípoló hangjelzést a felvevőről és
a távirányítóról egyaránt ki- és
bekapcsolhatja.
DISPLAY
A hangerőkorlátozás (AVLS)
kikapcsolása
Válassza a 2. lépésben az „AVLS Off”
pontot.
A felvevőkészüléken
Léptetőtárcsa
Léptetőgomb
1
Lépjen be a menübe, és válassza a
következőket: „Option” – „Beep”.
2
A léptetőgombot töbször oldalra
nyomva jelenítse meg a „Beep
Off” feliratot a kijelzőn, majd
nyomja meg a léptetőgombot az
érvényesítéshez.
NAVI/
MENU
Ötutas vezérlőgomb
(NENT)
1
2
A sípoló hangjelzés bekapcsolása
Válassza a 2. lépésben a „Beep On”
pontot.
A felvevőkészüléken
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Option” –
„AVLS”.
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg az „AVLS On”
feliratot a kijelzőn, majd nyomja
meg az NENT gombot az
érvényesítéshez.
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
Ötutas vezérlőgomb
(NENT)
1
Lépjen be a menübe, és válassza a
következőket: „Option” – „Beep”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a „Beep Off”
feliratot a kijelzőn, majd nyomja
meg az NENT gombot az
érvényesítéshez.
75
A lemezinformációk törlése
Az egyes lemezek
beállításainak tárolása
(lemezmemória)
A felvevő gyári beállításának
megfelelően képes az egyes
lemezekhez automatikusan különböző
beállításokat tárolni. A felvevő
automatikusan tárolja a lemezre
vonatkozó beállításokat, és előhívja
azokat, valahányszor a lemezt
a készülékbe helyezik.
A következő beállításokat lehet
eltárolni:
• Kedvencek
• „Custom1” és „Custom2” beállítások
a hatsávos ekvalizerhez
A beállításokat a következőképpen
ellenőrizheti.
DISPLAY
Léptetőgomb
1
2
Vegye ki a lemezt
a felvevőkészülékből, lépjen be
a menübe és válassza
a következőket: „Option” – „Disc
Mem”.
A léptetőgombot többször egymás
után oldalra nyomva jelenítse meg
az „On” feliratot a kijelzőn, majd
nyomja meg a léptetőgombot az
érvényesítéshez.
A felvevő beállítása úgy, hogy
a lemezbeállításokat a rendszer ne
tárolja
Válassza a 2. lépésben az „Off” pontot.
76
1
Helyezze be a lemezt, amelynek
adatait törölni kívánja, és
ellenőrizze a tartalmát.
2
Válassza a 2. lépésben
az „1MemErase” pontot.
A lemezinformációk törlődnek.
z
Ha a „Disc Mem” értéke „On”, „Disc
Mem” (a felvevőkészüléken pedig „Disc
Memory”) jelenik meg a kijelzőn
valahányszor a tárolt beállításoknak
megfelelő lemezt helyez a készülékbe.
Megjegyzés
• Maximum 64 lemez beállításait lehet
tárolni. Az ezután eltárolt újabb beállítás
a 64 közül a legritkábban használt helyére
kerül. A tárolható lemezek száma az egyes
lemezeken lévő műsorszámok számától
függ. Minél több műsorszám van egy adott
lemezen, annál kevesebb lemez tárolható.
• Ha olyan lemezinformációkat próbál
törölni, amelyeket a készülék még nem
tárolt el, néhány másodpercre
„NoDiscMem” (a felvevőn „NO DISC
MEMORY”) felirat jelenik meg a kijelzőn.
A felvevőkészüléken
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
Ötutas
vezérlőgomb
1
Vegye ki a lemezt
a felvevőkészülékből, lépjen be
a menübe és válassza
a következőket: „Option” - „Disc
Mem”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg az „On” feliratot
a kijelzőn, majd nyomja meg az
NENT gombot az
érvényesítéshez.
A lemezinformációk törlése
1
2
Helyezze be a lemezt, amelynek
adatait törölni kívánja, és
ellenőrizze a tartalmát.
Válassza a 2. lépésben az
„1MemErase” pontot.
Gyors lejátszásindítás
(gyors üzemmód)
A felvevő gyári beállításának
megfelelően gyorsan indul lejátszáskor
a lejátszógomb megnyomása után.
A beállításokat a következőképpen
ellenőrizhet.
Ha hosszú időn át nem használja
a készüléke
Válassza a 2. lépésben az „Quick Off”
pontot.
A felvevőkészülék használaton kívüli
állapotában csökkentheti az
akkumulátor szivárgását.
Megjegyzés
• Ha a gyors üzemmód „Quick On” állásban
van, a készülék bekapcsolva marad akkor
is, ha közben a kijelzőn semmi sem jelenik
meg. Ha az akkumulátor teljesen lemerül,
a felvevő belső tápegysége automatikusan
kikapcsol.
• Ha rádióhallgatást és a gép kikapcsolását
követően megnyomja a NENT gombot
a felvevőn, a gép csak kis idő elteltével tud
hangot kibocsátani. Ennek az az oka, hogy
a felvevő a lemezinformációt olvassa.
A felvevőkészüléken
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
DISPLAY
Ötutas vezérlőgomb
(NENT)
Léptetőgomb
1
2
A leállított készüléken vagy
lejátszás közben lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „Option” –
„QuickMode”.
A léptetőgombot töbször oldalra
nyomva jelenítse meg az „Quick
On” feliratot a kijelzőn, majd
nyomja meg a léptetőgombot az
érvényesítéshez.
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Option” –
„QuickMode”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg az „Quick On”
feliratot a kijelzőn, majd nyomja
meg az NENT gombot az
érvényesítéshez.
77
Lemez lejátszási módjának
kiválasztása
(lemezlejátszási mód)
Ha a készülékbe 60/74/80-perces üres
lemezt helyez, ezzel a funkcióval
határozhatja meg, hogy a lemezt
Hi-MD vagy MD módban kívánja-e
használni.
Ha a felvevőkészülék segítségével
készített lemezt más, Hi-MD
üzemmódra nem alkalmas
készülékekben is le szeretné játszani,
a felvételhez a menüben állítsa a „Disc
Mode” beállítást „MD” üzemmódra.
A felvevőkészüléken
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
Ötutas
vezérlőgomb
(NENT)
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Option” – „Disc
Mode”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a „Hi-MD” vagy az
„MD” feliratot a kijelzőn, majd
nyomja meg az NENT gombot az
érvényesítéshez.
DISPLAY
Léptetőgomb
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Option” – „Disc
Mode”.
2
Nyomja oldalra a léptetőgombot
többször egymás után a „Hi-MD”
vagy az „MD” felirat
megjelenéséig, majd nyomja meg
a léptetőgombot a művelet
végrehajtásához.
Megjegyzés
• Még ha „MD” beállítást választotta is
a „Disc Mode” beállításakor, az üzemmód
csak „Hi-MD” lehet 1 GB-os Hi-MD
lemez használatakor.
• A „Disc Mode” menüben beállított
üzemmód lesz érvényes a 60/74/80 perces
normál üres lemezekre, még akkor is, ha
a SonicStage szoftverben más üzemmód
van beállítva, vagy ha más üzemmód jelent
meg a kijelzőn, miután a lemezt
a SonicStage szoftver segítségével
megformázta.
78
A kijelző kontrasztjának
beállítása (kontrasztbeállítás)
A kijelző működési
irányának megváltoztatása
Beállíthatja a felvevő kijelzőjének
kontrasztját.
A művelet csak a felvevőkészüléken
hajtható végre.
A léptetőtárcsa óramutató járásával
megegyező elforgatása a kijelzőt lefelé
görgeti. Ez a gyári beállítás. A gyári
beállítás megváltoztatható oly módon,
hogy a léptetőtárcsa a kijelzőt
ellenkező irányba görgesse.
A művelet csak a felvevőkészüléken
hajtható végre.
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
Léptetőtárcsa
NAVI/
MENU
Ötutas
vezérlőgomb
1
2
A leállított készüléken lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „Option” –
„Contrast”.
A léptetőtárcsa elforgatásával
állítsa be a kívánt kontrasztot,
majd nyomja meg az NENT
gombot a beállított érték
érvényesítéséhez.
Megjegyzés
A távirányítő kijelzőjének kontrasztja nem
szabályozható.
Ötutas vezérlőgomb
(NENT)
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Option” – „Jog
Dial”.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a „Reverse” feliratot
a kijelzőn, majd nyomja meg az
NENT gombot az
érvényesítéshez.
Visszakapcsolás normál
üzemmódba
Válassza a 2. lépésben a „Default”
pontot.
79
A rádió használatának különböző módjai
6
Rádióállomások
beprogramozása
40 rádióállomást (30 URH (FM) és
10 AM) programozhat be.
A léptetőgomb megnyomásával
érvényesítse a választást.
A fejhallgatóban/fülhallgatóban
egy hosszú sípolást hall.
A kijelzőről eltűnik a „PRESET”,
az „M” és a programszám.
RADIO ON/OFF
P-MODE/
Beprogramozott
állomások hallgatása
Az állomást egyszerűen behangolhatja
a programszám kiválasztásával.
Léptetőgomb
(BAND, TUNE –, TUNE +)
1
A rádiót a RADIO ON/OFF gomb
megnyomásával lehet bekapcsolni.
Ha a „PRESET” felirat jelenik
meg, nyomja meg a P-MODE/
gombot, hogy eltűnjön a kijelzőről.
2
A sávválasztáshoz nyomja meg
többször egymás után
a léptetőgombot („FM” vagy
„AM”).
P-MODE/
Léptetőgomb
(BAND, TUNE –, TUNE +)
1
A rádiót a RADIO ON/OFF gomb
megnyomásával lehet bekapcsolni.
3
A kívánt állomás behangolásához
nyomja oldalra többször egymás
után a léptetőgombot TUNE +
vagy TUNE – irányába.
2
A sávválasztáshoz nyomja meg
többször egymás után
a léptetőgombot („FM” vagy
„AM”).
4
Nyomja le és tartsa úgy
a léptetőgombot, amíg az „M” jel
és a program száma el nem kezd
villogni a kijelzőn.
3
Nyomja meg a P-MODE/
gombot, hogy a kijelzőn
a „PRESET” felirat jelenjen meg.
4
Nyomja oldalra többször egymás
után a léptetőgombot TUNE +
vagy TUNE – irányába, amíg
a kívánt programszám meg nem
jelenik a kijelzőn.
5
80
RADIO ON/OFF
Nyomja oldalra többször egymás
után a léptetőgombot TUNE +
vagy TUNE – irányába, amíg
a kívánt programszám meg nem
jelenik a kijelzőn.
Megjegyzés
A két számjegyű programszámok esetében
az FM helyett „F”, az AM helyett „A” betű
jelzi a hullámsávot a kijelzőn.
A felvevőkészülék használata számítógéppel
z
A számítógépes kapcsolat
által nyújtott lehetőségek
Ha a felvevőkészüléket
a számítógéppel együtt kívánja
használni, telepítse kell a mellékelt
CD-ROM lemezt. A telepítési
folyamattal kapcsolatos részleteket
ebben a részben találja: „A program
használata”.
A mellékelt szoftverek használata
A részletes magyarázatokat lásd
„A program használata” című
fejezetben vagy a súgóban.
• Hangadatok átvitele a számítógép és
a felvevőkészülék között
A mellékelt SonicStage szoftverrel
lehetővé válik a hangadatok átvitele
a felvevőkészülék és a számítógép
között. Ha Hi-MD módban használt
lemezt helyez a felvevőbe, a CDlejátszóról vagy mikrofonról felvett
műsorszámok átmásolhatók
a számítógépre.
• Közvetlen felvétel CD-ről MD-re
A mellékelt MD Simple Burner
szoftver lehetővé teszi, hogy
a számítógép meghajtójába helyezett
CD-ről közvetlenül felvételt
készíthessen a felvevőben elhelyezett
lemezre.
A felvevőbe helyezett lemez
használata háttértárként
A készülékbe helyezett Hi-MD lemez
a Windows Explorerben külső
lemezegységként jelenik meg, és
lehetővé válik, hogy hangadatoktól
eltérő, például szövegfájlokat, Excel és
Word fájlokat vagy akár képeket
tároljon a lemezen. A részleteket lásd:
„Nem hangadatok tárolása lemezen”
(83 oldal).
Ha a szoftver segítségével játszik le
hangfájlokat, a hang Hi-MD módban
a számítógép hangszóróiból hallható, míg
MD módban a felvevőhöz csatlakoztatott
fejhallgatóból/fülhallgatóból.
A felvevő csatlakoztatása
a számítógéphez
Ha a mellékelt USB-kábelt közvetlenül
csatlakoztatja a készülék USBcsatlakozójához, a tápellátás (bus power)
a számítógép USB-csatlakozójából
valósul meg. Így a felvevőkészülék
anélkül is használható, hogy áramot
fogyasztana az akkumulátorból.
Megjegyzés
• Windows 2000 Professional használata
esetén
Mindig válassza le az USB kábelt, mielőtt
bekapcsolja vagy újraindítja a számítógépet.
Ha az USB kábel nincs leválasztva ilyen
esetekben, de a későbbiekben leválasztja,
előfordulhat, hogy a számítógép nem ismeri
fel a felvevőkészüléket, amikor a következő
alkalommal csatlakoztatja az USB kábelt.
Ha a számítógép nem ismeri fel
a felvevőkészüléket, szüntesse meg az
USB-kábel csatlakoztatását, indítsa újra
a számítógépet, majd csatlakoztassa újra az
USB-kábelt. Az itt leírt probléma
orvosolható a Windows operációs rendszer
legújabb javításait tartalmazó verziójának
telepítésével.
• Windows ME vagy Windows 98SE
használata esetén
Ha a felvevőkészüléket úgy csatlakoztatja
a számítógéphez, hogy a felvevőkészüléken
a lemez lejátszási üzemmódja a „Hi-MD”
lehetőségre van állítva (gyári beállítás), és
ezután behelyez egy 60/74/80 perces normál
lemezt, a lemez üzemmódja automatikusan
Hi-MD üzemmódra válthat akkor is, ha
nem kíván semmit sem felvenni.
• Windows ME vagy Windows 98SE
használata esetén
Amikor leválasztja az USB kábelt, az
„Eszköz nem biztonságos eltávolítása”
üzenet jelenik meg a számítógép
képernyőjén. Ez nem jelent problémát.
Csupán kattintson az „OK” gombra, és az
üzenet eltűnik.
81
Számítógép
Az USB
csatlakozóhoz
Külön erre a célra
készült USB-kábel
Az
USB-kábel
csatlakozó aljzatához
1
2
Helyezzen egy írható lemezt
a felvevőbe.
Csatlakoztassa a berendezéseket
a következők szerint:
1 Csatlakoztassa a mellékelt
USB-kábelt a felvevőhöz és
a számítógéphez.
2 Győződjön meg arról, hogy
a felvevő áll, és a HOLD ki van
oldva.
3
82
Ellenőrizze a csatlakozásokat.
Ha a csatlakozások rendben
vannak, a kijelzőn „PC – –MD”
jelenik meg.
Az USB-kábel vagy a lemez
eltávolításának módja
Ügyeljen arra, hogy a következő leírás
szerint járjon el, amikor
a felvevőkészüléket leválasztja
a számítógépről, vagy a lemezt kiveszi
a készülékből. Ellenkező esetben
megsérülhetnek az adatok.
1
Ellenőrizze, hogy nem világít-e
„REC” felirat a készülék kijelzőjén.
2
Nyomja meg a x gombot a felvevőn.
„EJECT DISC OK” felirat jelenik
meg a kijelzőn.
A körülményektől függően némi
időt vehet igénybe, amíg a kijelzőn
megjelenik az „EJECT DISC OK”
(A lemez kiadva) felirat.
3
Húzza ki az USB-kábelt
a számítógépből, vagy vegye ki
a lemezt a felvevőből.
Megjegyzés
• Ha a készüléket számítógéppel
összekapcsolva használja, ajánlott hálózati
adapterről üzemeltetni, vagy teljesen
feltöltött akkumulátort, illetve alkáli
szárazelemeket alkalmazni, mivel így
megelőzheti a tápfeszültség nem várt
megszűnését, az USB-kapcsolat
megszakadását és egyéb, nem várt
eseményeket. Nem garantálhatjuk
a kifogástalan működést, ha hibás kezelés,
átviteli hibák, vagy előre nem látható
események következtében a hangadat
megsérül.
• Ha az USB-kábelt kihúzta a készülékből,
és újra csatlakoztatni kívánja szeretné,
várjon előtte legalább 2 másodpercet!
• Felvételkészítéshez helyezze
a felvevőkészüléket stabil, rezgésmentes
felületre.
• Lejátszás vagy felvétel közben ne
csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
• Rendszerhibához vezethet, ha
a számítógép energiatakarékos készenléti
vagy hibernált állapotra vált, miközben
a felvevő csatlakoztatva van.
Csatlakoztatott állapotban ne használja
a számítógép fenti funkcióit.
• A felvevőt és a számítógépet ne
csatlakoztassa USB-elosztón keresztül.
• Nem lehetséges az újratölthető
akkumulátor feltöltése
a felvevőkészülékben, amikor a készülék
táplálása az USB csatlakozáson keresztül
történik.
• Nem garantáljuk a problémamentes
működést minden olyan számítógépen,
amely kielégíti
a rendszerkövetelményeket.
Nem hangadatok tárolása
lemezen
A számítógéphez csatlakozó
készülékbe helyezett Hi-MD lemez
a Windows Explorerben külső
lemezegységként jelenik meg, és
lehetővé válik, hogy nem
hangadatokat, például szövegfájlokat
vagy képeket tároljon a lemezen.
A lemezméretek a következő oldalon
találhatók.
A számítógéphez csatlakozó
felvevőkészülékbe helyezett Hi-MD
lemez a Windows Explorerben külső
lemezegységként jelenik meg, és itt
a készüléket más eszközökhöz
hasonlóan kezelheti.
Megjegyzés
• Amikor a SonicStage program működik,
a felvevőkészüléket a számítógép nem
ismeri fel adattároló eszközként.
• Ha egy lemezt a számítógéppel formáz,
a SonicStage verziójával tegye.
• Ügyeljen, hogy a fájlkezelő mappát
(a HMDHIFI mappa és a HI-MD.IND
fájl) le ne törölje a Windows Explorerben.
83
Az egyes lemezek tárolóképessége (a SonicStage verziójú programmal
formázva)
Lemez típusa
Teljes méret
Lemezkezelési
terület1)2)
Szabad terület
60 perces
normál lemez
219 MB
(229 965 824 bájt)
832 KB
(851 968 bájt)
218 MB
(229 113 856 bájt)
74 perces
normál lemez
270 MB
(283 312 128 bájt)
832 KB
(851 968 bájt)
269 MB
(282 460 160 bájt)
80 perces
normál lemez
291 MB
(305 856 512 bájt)
832 KB
(851 968 bájt)
290 MB
(305 004 544 bájt)
Hi-MD lemez
964 MB
(1 011 613 696 bájt)
832 KB
(851 968 bájt)
963 MB
(1 010 761 728 bájt)
1) Ez
a terület a lemezen lévő fájlok kezelésére szolgál.
lemezkezelési terület mérete számítógépe egyéb működési feltételeinek és egyéb
tényezőknek megfelelően változhat. Ennek következtében az aktuális felhasználható
lemezterület kisebb lehet, mint a Windows Explorer által jelzett.
2) A
84
További információ
• Amikor a készüléket hálózati adapterről
Óvintézkedések
A biztonság érdekében
Ne helyezzen idegen tárgyat a DC IN 3V
aljzatba.
használja, ne csomagolja be. Előfordulhat,
hogy felmelegedés következtében
a készülék hibásan kezd működni.
Fejhallgató/fülhallgató
Közlekedésbiztonság
Áramforrások
• Használjon hálózati feszültséget, nikkelfémhidrid akkumulátort vagy LR6 (AA –
ceruzaelem – méretű) elemet.
• Otthoni használat esetén: Használja
a felvevőkészülékhez mellékelt hálózati
adaptert. Ne használjon másfajta hálózati
adaptert, mert ez meghibásodást okozhat!
A dugó polaritása
Ne használja a fejhallgatót/fülhallgatót
vezetés, kerékpározás vagy bármilyen
gépjármű üzemeltetése közben.
Közlekedési balesetet okozhat, és sok
helyütt tilos is. Az is veszélyes lehet, ha séta
közben nagy hangerőn hallgatja
a készüléket, különösen
gyalogátkelőhelyeknél. Legyen különösen
körültekintő, vagy ne használja a készüléket
potenciálisan veszélyes helyzetekben.
Halláskárosodás megelőzése
• Csatlakoztassa a váltóáramú hálózati
adaptert egy könnyen elérhető aljzatba.
Ha valamilyen rendellenességet fedez fel
a váltóáramú hálózati adapterben, azonnal
húzza ki az aljzatból.
• A felvevőkészülék mindaddig nem
kapcsolódik le a váltakozó áramú
hálózatról, amíg az adapter be van dugva
a fali aljzatba, még akkor sem, ha maga
a felvevőkészülék ki van kapcsolva.
• Ha hosszabb ideig nem használja
a felvevőkészüléket, kapcsolja le az
áramforrásról (hálózati adapter, szárazelem
vagy akkumulátor). A hálózati adapter fali
aljzatból való kihúzásakor mindig a dugót
fogja meg, soha ne a zsinórt húzza.
Melegedés
Hosszabb ideig tartó használat során
a készülék felmelegedhet. Ez azonban nem
utal rendellenes működésre.
Üzembe helyezés
• Ha a felvevőt nagymértékű elektromos
zavarnak kitett helyen használja, rossz
lehet a felvétel, de akár el is veszhetnek
a felvett adatok. Ha ilyen körülmények
között másol, a másolásvédelmi adatok
elveszhetnek.
• Soha ne használja a készüléket olyan
helyen, ahol szélsőséges fénynek,
hőmérsékletnek, nedvességnek vagy
rezgésnek lenne kitéve.
Ne használja magas hangerőn a fejhallgatót/
fülhallgatót. Hallásszakértők szerint
a folyamatos, hangos és hosszan tartó
lejátszás ártalmas. Ha csengeni kezd a füle,
vegye lejjebb a hangerőt, vagy kapcsolja ki
a készüléket.
Legyen tekintettel másokra
Tartsa a hangerőt közepes szinten. Ilyenkor
hallja a kívülről érkező hangokat is, és
másokra is oda tud figyelni.
A távirányítón
A mellékelt távirányító kizárólag ehhez
a felvevőhöz készült. A felvevő nem
használható más készülék számára készült
távirányítóval.
Töltés
• A töltővel csak a készülékhez mellékelt
vagy azzal azonos típusú akkumulátort
töltse (NH-7WMAA).
• Mindig a mellékelt hálózati adaptert
használja.
• Az akkumulátort +5°C és +35°C közötti
hőmérsékleten töltse.
• A felvevőkészülék a töltés közben
fölmelegedhet, ez azonban nem veszélyes.
85
• Az akkumulátorok karakterisztikájából
• Ha hosszabb időn át nem használja
fakadóan azok kapacitása az első
használatkor vagy hosszabb,
használatmentes időszakot követően
kisebb lehet a normálisnál. Ilyenkor
többször egymás után töltse fel és süsse ki
az akkumulátorokat. Ezt követően az
akkumulátor normál kapacitása helyreáll.
• Ha az akkumulátor kapacitása a felére
csökken, cserélje ki.
• Ha a felvevőt hosszabb ideig nem
szándékozik használni, távolítsa el belőle
az akkumulátort, és a hálózati adaptert is
húzza ki a fali aljzatból.
a készüléket, vegye ki belőle az elemet
vagy akkumulátort.
• Elemszivárgás esetén vigyázva és alaposan
törölje ki az elemfolyadékot az elemtartó
rekeszből, mielőtt új elemeket helyezne be.
MiniDisc
A lemezek írásvédelméhez csúsztassa el
a lemez oldalán lévő fület nyitott állapotba.
Ebben az állásban a lemezre nem lehet
felvételt készíteni. Ha ismét felvételt akar
készíteni, csúsztassa vissza a fület, hogy az
látható legyen.
• Szállításkor vagy tároláskor tartsa
a MiniDiscet a tartójában.
• Ne feszítse szét a zárat.
• Soha ne helyezze a tartót olyan helyre,
ahol szélsőséges fénynek, hőmérsékletnek,
nedvességnek vagy rezgésnek lenne kitéve.
• A mellékelt lemezcímkét csak a lemezen
kijelölt helyre ragassza. Ne helyezze
a lemez egyéb felületére.
Mechanikus zaj
A felvevőkészülék működése során
mechanikus zajt ad ki, ezt a készülék
energiatakarékossági rendszere okozza, és
nem jelent problémát.
Felvételeket tartalmazó lemez
írásvédelme
Fül
Tisztítás
• A készülék burkolatát tisztítsa vízzel vagy
semleges tisztítószeroldattal kissé
benedvesített, puha ruhával. Ne használjon
semmiféle dörzskendőt, súrolószert vagy
oldószert, például alkoholt vagy benzint,
mivel ezek károsíthatják a burkolatot.
• A lemez tartódobozáról a szennyeződést
száraz ruhával törölje le.
• A lencsére rakódott por működési zavart
okozhat. A lemez behelyezése vagy
kivétele után mindig csukja le a lemeztartó
fedelét.
• A legjobb hangminőség érdekében törölje
meg a fejhallgató/fülhallgató és
a távirányító dugóit száraz ruhával.
A piszkos dugók a hang eltorzulását és
szakaszosságát okozhatják.
Akkumulátor
Helytelen használat esetén a telepben lévő
folyadék szivárogni kezdhet, vagy a telep
szétrobbanhat. Az ilyen balesetek
elkerülése érdekében tartsa be az alábbi
óvintézkedéseket:
• A telep + és – sarkait megfelelően
helyezze el.
86
A lemez hátoldala
A felvett anyag védve
van.
A felvett anyag nincs
védve.
Karbantartás
Tisztítsa meg rendszeresen az érintkezőket
vattával vagy puha ruhával az alábbi
ábrának megfelelően.
Ha bármilyen kérdése vagy problémája van
felvevőkészülékével kapcsolatban, kérjük,
forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz. (Ha a probléma
bekövetkeztekor volt lemez
a felvevőkészülékben, javasoljuk, hogy
hagyja benne a lemezt, amikor a Sony
kereskedőt felkeresi, hogy könnyebben
kideríthető legyen a probléma oka.)
Frekvencia-jelleggörbe
Műszaki adatok
20-tól 20 000 Hz-ig ± 3 dB
MD felvevő készülék
Mikrofon: sztereó mini jack
(minimális bemeneti szint 0,13 mV)
LINE IN (OPT)1):
sztereó mini jack az analóg
bemenetekhez
(minimális bemeneti szint 49 mV)
optikai (digitális) mini jack az optikai
(digitális) bemenethez
Hanglejátszó rendszer
MiniDisc digitális hangrendszer
Lézerdióda tulajdonságai
Anyaga: GaAlAs
Hullámhossz: λ = 790 nm
Sugárzás időtartama: folyamatos
Lézer kimeneti teljesítménye: kisebb, mint
44,6 µW
(Ez a teljesítmény a 7 mm-es nyílású optikai
felszedőlencse felületétől 200 mm-re mért
értéket jelöli.)
Felvételi és lejátszási idő
(A részletekhez lásd: 106. oldal)
HMD1G használatával (1 GB-os lemez)
Maximum 34 óra Hi-LP sztereó
üzemmódban
MDW-80 használatával Hi-MD
üzemmódban:
Maximum 10 óra 10 perc Hi-LP sztereó
üzemmódban
MDW-80 használatával MD üzemmódban:
Maximum 160 perc monó rendszerben
Maximum 320 perc LP4 sztereóban
Fordulatszám
Percenként 350–3 000 (CLV)
Hibajavítás
Hi-MD:
LDC (Long Distance Code)/BIS (Burst
Indicator Subcode)
MD:
ACIRC (Advanced Cross Interleave
Reed Solomon Code)
Bemenetek
Kimenetek
i2): sztereó mini jack (dedikált távirányító
csatlakozó)
Maximális kimenőjel
(egyenfeszültség)
Fejhallgató:
3 mW + 3 mW (16 Ω) (Európában
használatos típusok)
5 mW + 5 mW (16 Ω) (egyéb típusok)
Rádió
Frekvenciatartomány
Európai és kínai típusok
URH (FM): 87,5 - 108,0 MHz
AM: 531 - 1 602 kHz
Egyéb modellek:
URH (FM): 87,5 - 108,0 MHz
AM: 530 - 1 710 kHz
Antenna
URH (FM):
Fejhallgató-/fülhallgatóvezeték-antenna
AM:
Beépített ferritrúd-antenna
Mintavételezési frekvencia
44,1 kHz
Mintavételezésifrekvencia-átalakító
Bemenet: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Kódolás
Hi-MD:
Lineáris PCM (44,1 kHz/16 bit) — PCM
ATRAC3plus (Adaptive TRansform
Acoustic Coding 3 plus)
MD:
ATRAC
ATRAC3 — LP2/LP4
Modulációs rendszer
Hi-MD:
1-7RLL (Run Length Limited)/PRML
(Partial Response Maximum Likelihood)
MD:
EFM (Eight to Fourteen Modulation)
87
Általános adatok
Külön beszerezhető tartozékok
Energiaszükséglet
Optikai kábel
POC-151HG, POC-152HG, POC-MZ1,
POC-MZ2, POC-15B, POC-15AB, POCDA12SP
Vonalkábel (line kábel)
RK-G129, RK-G136
Sztereó mikrofonok
ECM-MS907, ECM-MS957
MDR sorozatú sztereó fejhallgatók/
fülhallgatók*
SRS sorozatú aktív hangszórók
MDW-sorozatú írható MiniDiscek
Írható Hi-MD lemez
HMD1G
Sony váltakozó áramú hálózati adapter
a DC IN 3V aljzathoz csatlakoztatva:
120 V váltakozó feszültség, 60 Hz (USA,
Kanada, Mexikó és Tajvan)
230 V váltakozó feszültség, 50/60 Hz
(Európa szárazföldi része és Chile)
240 V váltakozó feszültség, 50 Hz
(Ausztrália)
230 V váltakozó feszültség, 50 Hz
(Egyesült Királyság és Hongkong)
115 V/230 V váltakozó feszültség,
50/60 Hz (Egyéb modellek)
A felvevőkészülék:
Nikkel-fémhidrid akkumulátor, NH7WMAA 1,2 V 700 mAh (MIN) Ni-MH
LR6 (AA – ceruzaelem – méretű) alkálielem
Hálózati adapter: 3V egyenfeszültség
Üzemi hőmérséklet
+5°C ~+35°C
Az akkumulátor üzemideje2)
Lásd: „Az akkumulátorok élettartama”
(17 oldal).
Méretek
Kb. 81,0 × 29,2 × 78,9 mm (sz/m/h)
(a kiálló alkatrészek és kezelőszervek nélkül)
Tömeg
Kb. 103 g (csak a felvevőkészülék)
Kb. 122 g (az akkumulátorral együtt)
1)A
LINE IN (OPT) aljzat digitális (optikai)
kábel és vonalszintű jeleket hordozó
analóg csatlakozókábel csatlakoztatására
egyaránt alkalmas.
2)A JEITA előírásainak megfelelően mérve.
Szabadalmak az USA-ban és más
országokban a Dolby Laboratories
licencével.
A tervezés és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát
fenntartjuk.
88
Előfordulhat, hogy a márkakereskedőnél
nincs meg a fent felsorolt tartozékok egyike.
Kérjük, kérdezze meg a kereskedőt az
országában rendelkezésre álló
tartozékokról.
∗ Ha külön beszerezhető fejhallgatót
használ, csak mini sztereó csatlakozóval
ellátott fejhallgatót/fülhallgatót
vásároljon. Mikrodugóval ellátott fejvagy fülhallgató nem használható.
Hibakeresés és magyarázatok
Hibakeresés
Ha a használat során probléma merül fel, kövesse az alábbi lépéseket mielőtt
a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz fordulna. Ha a kijelzőn bármilyen üzenet
megjelenik, célszerű azt lejegyezni.
1
2
Ellenőrizze, hogy a hibajelenség szerepel-e a „Hibakeresés” (89 oldal) részben.
Ellenőrizze az „Üzenetek” (100 oldal) című részt is.
Ha az 1. lépést követően sem oldódik meg a probléma, forduljon a legközelebbi
Sony márkakereskedőhöz.
Töltés
Hiba
Ok/Megoldás
Az akkumulátor nem • Az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve, vagy
kezdi meg a töltést.
a hálózati adapter nincs megfelelően csatlakoztatva.
Az akkumulátort nem
, A megfelelő módon helyezze be az akkumulátort, illetve
lehet teljesen
csatlakoztassa a hálózati adaptert.
• Az akkumulátorok karakterisztikájából fakadóan azok
feltölteni.
kapacitása az első használatkor vagy hosszabb, használatmentes
időszakot követően kisebb lehet a normálisnál.
, Ilyenkor többször egymás után töltse fel és süsse ki az
akkumlátort. Ezt követően az akkumulátor normál
kapacitása helyreáll.
• Az akkumulátor lemerült (a kijelző üres).
, Töltse fel az akkumulátort. A x • CANCEL/CHG gomb
megnyomása után mintegy egy percig tart, amíg megjelenik
valami a kijelzőn, illetve míg a töltés megkezdődik. Ha
a töltés nem kezdődik meg egy perc után sem, húzza ki
a hálózati adaptert a készülékből, majd csatlakoztassa újra,
és nyomja meg a x • CANCEL/CHG gombot.
• A környezeti hőmérséklet túl magas, vagy túl alacsony
(„CHARGE 5°C–35°C 41F–95F” jelenik meg a kijelzőn).
, Az akkumulátorok töltését +5°C és +35°C közötti
hőmérsékleten végezze.
Az akkumulátor
lemerült, pedig
a készüléket egy ideje
nem is használta.
• A „QuickMode” üzemmódválasztó „Quick On” állásban van.
, Ha a „QuickMode” üzemmódválasztó „Quick On”
(Gyors) állásban van, a készülék használaton kívül is
folyamatosan bekapcsolva marad, ami hamar lemeríti az
akkumulátort (77. oldal). Ha az akkumulátor nem volt
teljesen feltöltve, egy idő után lemerülhet. Ha ez
előfordul, töltse fel újra az akkumulátort (15. oldal).
Még ha teljesen fel is
• Az akkumulátor valószínűleg élettartama végéhez közeledik.
van töltve az
, Cserélje ki az akkumulátort egy újra.
akkumulátor, az
üzemidő a normálisnak
csak kb. fele.
A felvevő töltés
közben felmelegszik.
• A jelenség normális, nem jelent veszélyt.
89
Felvétel alatt
90
Hiba
Ok/Megoldás
A „NotENOUGH
POWER TO REC”
jelenik meg, és az
1 GB-os Hi-MD
lemezre nem lehet
felvételt készíteni.
• 1 GB-os Hi-MD lemezre nem lehet felvételt készíteni, még
akkor sem, ha az akkumulátorjelzés elegendő teljesítményt
mutat, miközben a felvevőkészülék le van állítva vagy
lejátszik. Ez amiatt a mechanizmus miatt van, amely letiltja
a felvételt, amikor a meglevő akkumulátorteljesítmény
a felvevőkészülék becslése szerint nem elégséges az 1 GB-os
Hi-MD lemez felvételéhez szükséges magas
teljesítményfelvétel miatt.
, Csatlakoztassa a hálózati adaptert a felvevőkészülékhez,
vagy helyezzen be teljesen feltöltött újratölthető
akkumulátort vagy új alkáli szárazelemet.
Fennmaradó felvételi
időként „–0:00:00”
jelenik meg, és
a felvétel nem
készíthető el, bár
2.0MB szabad terület
látható a kijelzőn.
• Ez egy rendszerkorlát. A 2.0MB a tartalék domain
kapacitása.
A felvevő minden
felvételkor új
csoportot hoz létre.
• A csoportfelvétel („
:REC”) a következő állásban van
„
: REC On”. (A műsorszámokat nem lehet felülírni.)
, A csoportfelvétel beállítását módosítsa a következőre
„
:REC Off” (41. oldal).
A műsorszám első
néhány másodperce
lemarad a felvételről.
• Ha még a lemezszimbólum forgása alatt elkezdi a felvételt, az
első műsorszám első néhány másodperce le fog maradni
a felvételről.
, Várja meg, amíg a lemezszimbólum forgása leáll.
Hiba
Ok/Megoldás
Nem sikerül a felvétel. • Lehet, hogy a hangforrások nincsenek megfelelően
csatlakoztatva.
, Szedje szét a kábelezést, majd csatlakoztassa ismét
a hangforrásokat (19., 37. oldal).
• Nem érkezik digitális jel a hordozható CD-lejátszóról.
, Hordozható CD-lejátszóról történő digitális felvétel során
használjon hálózati adaptert, és kapcsolja ki a CD-lejátszó
ugrásgátló (például ESP) funkcióját (22. oldal).
• Az analóg felvételt osztóval ellátott csatlakozókábellel
végezte.
, Használjon osztó nélküli kábelt.
• A felvételi szint túl alacsony (kézi szintszabályozás esetében).
, Állítsa szünetre a felvevőkészüléket, és állítsa be
a felvételi szintet (38. oldal).
• A felvevő a számítógéphez csatlakozik.
, Válassza le a felvevőt a számítógépről felvétel közben.
• A készüléket leválasztották az áramforrásról, vagy
áramszünet volt felvétel közben.
, A lemezre nem került rá a felvétel. Ismételje meg a felvételt.
• Gyári műsoros lemez van a felvevőben.
, Cserélje ki a lemezt írható lemezre.
• Ha a lemezen a fennmaradó idő 48 másodperc vagy kevesebb,
előfordulhat, hogy nem lehet felvételt készíteni (a „DISC
FULL” (A lemez megtelt) felirat jelenik meg a kijelzőn).
, Cserélje ki a lemezt.
Sztereó hang hallatszik
a fejhallgatóban/
fülhallgatóban, holott
a felvétel monó volt.
• A jelenség normális. Digitális felvétel esetén a fejhallgatóban/
fülhallgatóban hallható hang sztereó, akkor is, ha a felvett
hang monó volt.
Egy-egy pillanatra zaj
jelentkezik felvétel
közben.
• Az LP4 sztereó üzemmódban használt speciális digitális
hangtömörítési technológia miatt bizonyos hangforrásokkal
kivételes esetekben pillanatnyi zaj hallható.
, A felvételt készítse SP vagy LP2 üzemmódban.
A fedél nem nyílik ki
a felvétel végén.
• A fedél nem nyílik ki, amíg az „SYSTEM FILE WRITING”
felirat el nem tűnik a kijelzőről.
„TRACK FULL”
jelzés jelenik meg
jóval azelőtt, hogy
a lemez felvételi
időkapacitását elérte
volna, és nem lehet
felvételt készíteni.
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák. Ha 254 műsorszám
(normál lemez esetén), illetve 2 047 (Hi-MD módban használt
lemez esetén) kerül egy lemezre, megjelenik a „TRACK
FULL” jel, függetlenül a felhasznált időtől. 254, illetve 2 047
műsorszámnál több nem vehető fel egy lemezre.
, A felvétel folytatásához töröljön le olyan műsorszámokat,
amelyekre nincs szüksége.
A hátralévő felvételi
idő még sok rövid
műsorszám törlése
után sem növekszik.
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák (csak MD módban).
A 12 másodpercnél (SP sztereó), 24 másodpercnél (LP2
sztereó, ill. monó), illetve 48 másodpercnél (LP4 sztereó)
rövidebb műsorszámokat a rendszer nem veszi figyelembe,
ezért ezek törlése nem vezet a felvételre felhasználható idő
növekedéséhez.
91
92
Hiba
Ok/Megoldás
A felvett idő és
a lemezen hátralévő
idő összege nem
egyenlő a lemez
maximális felvételi
idejével (60, 74 vagy
80 perc).
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák (csak MD módban).
Normál esetben a felvétel rögzítése körülbelül 2 másodperces
(SP sztereó üzemmódban), 4 másodperces (LP2 sztereó vagy
monó üzemmódban) vagy 8 másodperces (LP4 sztereó
üzemmódban) egységekben történik. Amikor a felvételt
leállítja, a felvevőkészülék akkor is kitölti a 2, 4 vagy 8
másodpercet, ha a tényleges felvétel rövidebb. Hasonlóképpen,
ha a leállítás után újból elindítja a felvételt, a felvevőkészülék
a következő felvétel elé automatikusan beilleszt egy 2, 4 vagy
8 másodperces üres helyet. (Ily módon elkerülhető az előző
műsorszám új felvétel kezdésekor való véletlen letörlése.)
Emiatt valahányszor leállítja a felvételt, a tényleges felvételi
idő a potenciális felvételi időhöz viszonyítva maximum
6, 12 vagy 24 másodperccel csökkenni fog.
A „TRACK FULL”
jelzés még azelőtt
megjelenik, mielőtt
a lemez elérte volna
a maximális
műsorszámmennyiséget vagy
felvételi időt.
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák. Az ismételt
felvételek és törlések adattöredezettséget okozhatnak.
Jóllehet a töredezett adatok is olvashatók, valamennyi
adattöredék külön műsorszámnak számít. Ebben az esetben
elképzelhető, hogy a műsorszámok száma elérte a 254
(normál lemez esetén), illetve a 2 047 (Hi-MD módban
használt lemez esetén) határt, és nem készíthető további
felvétel.
, A felvétel folytatásához töröljön le olyan műsorszámokat,
amelyekre nincs szüksége.
Lejátszás
Hiba
Ok/Megoldás
A készülék
a lemezt nem
megfelelően
játssza le.
• Az ismétlő lejátszás van kiválasztva.
, Nyomja meg a P-MODE/
gombot, ha vissza kíván váltani
normál lejátszásra (45. oldal).
• Megváltozott a lejátszási üzemmód.
, A normál lejátszáshoz való visszatéréshez lépjen be a Lejátszási
főüzemmódba vagy a Lejátszási alüzemmódba (45. oldal).
A felvevő nem
a lemez első
műsorszámától
kezdi a lejátszást.
• A lemez lejátszása azelőtt fejeződött be, hogy az utolsó
műsorszámhoz ért volna.
, Nyomja meg a léptetőgombot (NX/ENT) a távirányítón,
vagy az ötutas vezérlőgombot (NENT) legalább
2 másodpercig, és a készülék lejátszásra vált.
A lejátszás ugrál.
• A felvevőkészüléket olyan helyre tette, ahol az folyamatos
rázkódásnak van kitéve.
, Tegye a felvevőkészüléket stabil helyre.
• Egy nagyon rövid műsorszám miatt ugrik a hang.
, Ne készítsen túlságosan rövid műsorszámokat.
A hangban túl sok • A televízióból vagy más eszközből származó mágnesesség zavarja
a zavar.
a készülék működését.
, Vigye el a készüléket az erős mágnesesség forrásától.
A felvétel
hangereje
alacsony.
• A műsorszámot analóg módban vette fel (digitális felvételnél
a felvételi szint automatikusan azonos lesz a forrás szintjével).
Esetleg osztóval ellátott csatlakozókábelt használt.
, Használjon osztó nélküli csatlakozókábelt.
• A felvételi szint túl alacsony volt.
, Állítsa kézileg magasabbra a felvételi szintet felvétel közben
(38. oldal).
A hangerőt nem
lehet fokozni.
• AVLS védelem be van kapcsolva.
, AVLS beállítások feloldása (74. oldal).
Nem jön hang
a fej- vagy
fülhallgatóból.
• A fej- vagy fülhallgató csatlakozása nem elég szoros.
, Csatlakoztassa határozott mozdulattal a fej- vagy fülhallgató
dugóját a távirányítóhoz. Dugja be a távvezérlő dugóját
határozott mozdulattal a i-ba.
• A csatlakozó szennyezett.
, Tisztítsa meg a dugót.
A lemezt nem
lehet másik
készüléken
lejátszani.
• A másik készülék nem támogatja a Hi-MD üzemmódot.
, A Hi-MD üzemmódban használt lemezek csak a Hi-MD
üzemmódot támogató készülékeken játszhatók le.
93
Hiba
Ok/Megoldás
Az ötutas
kezelőgomb
megnyomásával
. vagy >
irányba a felvevő
a következő vagy
az előző csoportra
ugrik (vagy
jónéhány
műsorszámot
ugrik előre vagy
hátra).
• Megnyomta a GROUP gombot, mielőtt még .vagy >
irányba nyomta volna az ötutas vezérlőgombot.
, A felvevő normál üzemre vált, ha 5 másodpercig nem hajt
végre semmilyen műveletet.
Előfordulhat,
hogy a keresési
műveletek során
a szerkesztett
műsorszámoknál
hangkimaradás
vehető észre.
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák. Az adatok töredezettsége
hangkimaradást okozhat a keresés során, mivel a műsorszámok
lejátszása a normál lejátszásnál gyorsabban történik.
A jobb
• A jobb csatornában nincs hang, ha a kazettás magnóhoz vagy az
csatornában nincs
erősítőhöz monó kábellel csatlakozik.
hang kazettás
, Ellenőrizze, hogy sztereó kábelt használ-e. Ha
magnóról felvett
a csatlakoztatott berendezés monó, a sztereó kábel
műsorszám
használatakor sem lesz hang a jobb csatornában.
esetében, vagy egy
műsorszám
erősítőn keresztüli
meghallgatásakor,
illetve erősítőből,
vagy kazettás
magnóból jövő
hang
hallgatásakor.
94
Szerkesztés
Hiba
Ok/Megoldás
A „NotENOUGH • 1GB-os Hi-MD lemezt nem lehet szerkeszteni, még akkor sem, ha
POWER TO
az akkumulátorjelzés elegendő teljesítményt mutat,
EDIT” jelenik
miközben a felvevőkészülék le van állítva vagy lejátszik. Ez
meg, és az 1 GB-os
amiatt a mechanizmus miatt van, amely letiltja a szerkesztési
Hi-MD lemezre
műveleteket, amikor a meglevő akkumulátorteljesítmény
nem lehet felvételt
a felvevőkészülék becslése szerint nem elégséges az 1 GB-os
készíteni.
Hi-MD lemez szerkesztéséhez szükséges magas
teljesítményfelvétel miatt.
, Csatlakoztassa a hálózati adaptert a felvevőkészülékhez, vagy
helyezzen be teljesen feltöltött újratölthető akkumulátort
vagy új alkáli szárazelemet.
A fedél nem nyílik • A készüléket felvétel vagy szerkesztés közben lekapcsolták az
fel.
áramforrásról, vagy lemerült az elem.
, Csatlakoztassa ismét az áramforrásokat, vagy cserélje
a lemerült elemet újra.
Nem lehet
szerkeszteni.
• A készüléket leválasztották az áramforrásról, vagy
áramkimaradás volt szerkesztés közben.
, Az előzőleg végrehajtott szerkesztési művelet eredménye nem
jelent meg a lemezen. Hajtsa végre ismét a szerkesztési
műveletet.
Csak hangadat
törölhető.
• A Törlés funkció kizárólag a hangadatokat törli.
, Ellenőrizze a lemez tartalmát a felvevőhöz csatlakoztatott
számítógéppel. Ha a teljes tartalom törölhető, alkalmazza
a formázás funkciót (72. oldal).
A műsorszámok
nem vonhatók
össze.
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák. Ha a műsorszámok
töredezettek, és mindegyikük rövid*, előfordulhat, hogy nem
lehet őket összevonni.
* Előfordulhat, hogy az alábbi hosszúságú műsorszámokat nem lehet
összevonni.
Hi-MD üzemmód
Lineáris PCM sztereó: 9 másodperc vagy kevesebb
Hi-SP sztereó: 8 másodperc vagy kevesebb
Hi-LP sztereó: 32 másodperc vagy kevesebb
MD üzemmód
SP sztereó: 12 másodperc vagy kevesebb
LP2 sztereó/monó: 24 másodperc vagy kevesebb
LP4 sztereó: 48 másodperc vagy kevesebb
• Nem vonhat össze különböző felvételi üzemmódban felvett
műsorszámokat, például sztereóban felvett műsorszámot monó
rendszerben felvett műsorszámmal, és nem vonhat össze digitális
csatlakozással felvett műsorszámot analóg csatlakozással felvett
műsorszámmal.
A lemez nem
szerkeszthető más
berendezésen.
• A berendezés nem támogatja az MDLP és a Hi-MD üzemmódot.
, Szerkesszen az MDLP vagy a Hi-MD üzemmódot támogató
berendezésen.
95
Csoport funkció használata
Hiba
Ok/Megoldás
A csoportos
funkció nem
működik.
• Csoportbeállítások nélküli lemeznél próbálta elérni a csoportokra
vonatkozó menüt.
, Helyezzen be egy olyan lemezt, amelyen vannak
csoportbeállítások.
Egy műsorszámot
nem lehet új
csoportba
rögzíteni. Nem
lehet új csoportot
létrehozni.
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák (csak MD
üzemmódban). A csoportinformáció olyan helyre lett rögzítve,
ahol a lemez neve is tárolásra kerül. A lemez nevét és
a műsorszámok címeit a készülék egy helyen tárolja a lemezen,
amely terület maximálisan kb. 1 700 karakter befogadására képes.
Ha a teljes mennyiség ezt meghaladja, nem lehet új csoportot
létrehozni, még ha a csoportos mód be is van kapcsolva. Ilyenkor
csoportbeállítást sem lehet végezni.
A rádió használata közben
96
Hiba
Ok/Megoldás
A rádió nem
működik
• A mellékelt távirányító más egységhez van csatlakoztatva, nem
ehhez a készülékhez. A mellékelt távirányító csak a készülékhez
legyen csatlakoztatva.
• Miután megbizonyosodott róla, hogy a „NO DISC” eltűnt
a távvezérlő kijelzőjéről, nyomja meg ismét a „RADIO ON/
OFF” gombot a távirányítón.
Az e villog
a távirányító
kijelzőjén, és
a rádió nem
működik.
• Az akkumulátor lemerült.
, Töltse fel az akkumulátort (15. oldal).
A felvevőkészülék számítógéphez csatlakozik
Hiba
Ok/Megoldás
A felvevőt
a számítógép nem
látja.
• Az USB-kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.
, Stabilan csatlakoztassa az USB-kábelt a felvevőhöz és
a számítógéphez.
• USB-elosztót használ.
, Csatlakoztassa az átviteli USB-kábelt közvetlenül
a számítógép USB-portjához.
• A hálózati kommunikáció meghiúsult.
, Húzza ki a mellékelt USB-kábelt, várjon legalább
2 másodpercig, majd csatlakoztassa újra. Ha
a felvevőkészüléket ekkor sem ismeri fel a számítógép,
válassza le az átviteli USB-kábelt, indítsa újra a számítógépet,
majd csatlakoztassa újra az átviteli USB-kábelt.
Bár a számítógép
felismeri
a felvevőt,
a rendszer nem
üzemel
megfelelően.
• USB-elosztót használ.
, Csatlakoztassa az átviteli USB-kábelt közvetlenül
a számítógép USB-portjához.
• A felvevő rázkódásnak van kitéve.
, Tegye a felvevőt rázkódásmentes helyre.
A felvevőt nem
• A SonicStage vagy a MD Simple Burner szoftver aktív.
lehet háttértárként
, Zárja be a SonicStage vagy a MD Simple Burner szoftvert
alkalmazni.
• Normál lemez van a felvevőben.
, Helyezzen a készülékbe Hi-MD üzemmódban használt
lemezt. Csak Hi-MD üzemmódban használt lemezt lehet
háttértároló adathordozóként alkalmazni.
Egy másolt
műsorszám
lejátszási ideje
a számítógépben
eltér a felvevő
által mutatott
időtől.
Ez a számítógép és a felvevő számítási módja közötti eltérésből
fakad.
Nem lehet
átmásolni
műsorszámokat
a lemezeken
fennmaradó
felvételi idő
kitöltésére.
• A minimális felvételi idő egy lemezen alapesetben körülbelül
2 másodperc (SP sztereó üzemmódban), 4 másodperc (LP2
sztereó, vagy monó üzemmódban) vagy 8 másodperc (LP4 sztereó
üzemmódban) lehet. Ha egy műsorszámot másol át
a számítógépről, a felvevőnek minimálisan 2 (vagy 4, ill. 8)
másodperc üres helyre van szüksége még akkor is, ha
a műsorszám ennél rövidebb. Emellett a felvevő 2 (vagy 4, ill. 8)
másodperc szünetet is beilleszt az egyes műsorszámok közé
másolás közben. A fentiek miatt az egyes műsorszámok
felvételekor a felvevő további 6 (12, ill. 24) másodpercnyi helyet
használ fel a lemezen. Ez a maximális felvételi időt
műsorszámonként 6 (12, ill. 24) másodperccel csökkenti
másoláskor (csak MD módban).
97
Hiba
Ok/Megoldás
A számítógép által • A különbség abból adódik, hogy a számítógép kettes
kijelzett
számrendszerben számolja ki a méretet, míg a lemezen és más
lemezméret nem
cserélhető adathordozón tízes számrendszerben számolva tüntetik
azonos a lemezre
azt fel. A lemezméretekkel kapcsolatban további tudnivalókat itt
írt mérettel.
talál: 84. oldal.
Nem
üzemeltetheti a
felvevőkészüléket
(„PC – –MD”
felirat jelenik
meg).
• Nem üzemeltetheti a felvevőkészüléket, ha az számítógéphez van
csatlakoztatva.
A fedél nem nyílik • Akkor fordulhat elő, ha a mellékelt USB-kábelt számítógépes
fel.
adatvitel, felvétel vagy szerkesztés közben húzta ki, és az
akkumulátor nincs benne a lejátszóban vagy lemerült.
, Csatlakoztassa újra a mellékelt USB-kábelt, vagy helyezzen
be egy teljesen feltöltött akkumulátort a lejátszóba, és nyomja
meg a x gombot.
Egyéb
98
Hiba
Ok/Megoldás
Bizonyos
menüpontok nem
jelennek meg.
• A „Menu Mode” paraméter állapota „Simple”.
, Állítsa a „Menu Mode” lehetőséget „Advanced” állapotba az
összes menüpont megjelenítéséhez.
A készülék nem,
vagy nem
megfelelően
működik.
• Az akkumulátor nincs feltöltve.
, Töltse fel az akkumulátort.
• A hangerő túl alacsony.
, Növelje a hangerőt.
• Nincs lemez a készülékben.
, Helyezzen a készülékbe egy műsorszámokat tartalmazó lemezt.
• A HOLD funkció be van kapcsolva („HOLD” jelenik meg
a képernyőn, amikor a vezérlőgombok egyikét megnyomja
a készüléken).
, A felvevőn kapcsolja ki a „HOLD” funkciót a „HOLD”
kapcsoló nyíllal ellentétes irányba csúsztatásával (12., 16. oldal).
• A fedél nincs megfelelően becsukva.
, Zárja le a fedelet kattanásig. A fedél kinyitásához húzza el az
OPEN reteszt.
• Nedvesség csapódott le a készülék belsejében.
, Vegye ki a lemezt a készülékből, és tartsa a készüléket meleg
helyen néhány órán keresztül, amíg a nedvesség el nem párolog.
• A hálózati adapter nem csatlakozik megfelelően.
, Csatlakoztassa a hálózati adaptert stabilan a felvevőn lévő
DC IN 3V aljzathoz.
• Az akkumulátor vagy a szárazelem gyenge (a „LOW
BATTERY” villog, vagy semmi nem jelenik meg a kijelzőn).
, Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki a szárazelemet
újra, vagy használja a tartozék hálózati adaptert.
Hiba
Ok/Megoldás
A készülék nem,
vagy nem
megfelelően
működik.
• A lemez sérült, vagy nem tartalmaz megfelelő felvételi vagy
szerkesztési adatot.
, Helyezze be a lemezt újra. Ismételje meg a felvételt a lemezre.
Ha most is megjelenik a hibaüzenet, cserélje ki a lemezt másikra.
• A rendszerben belső hiba van.
• A működés során a készüléket mechanikai ütés érte, túlságosan
feltöltődött statikusan, illetve villámlás stb. következtében
túlfeszültség érte.
, Kezdje újra a működtetést az alábbiak szerint:
1 Válassza le a tápáramforrásokat és az USB-kábelt.
2 Pihentesse a készüléket körülbelül 30 másodpercig.
3 Csatlakoztassa az áramforrást.
A kijelzőn
• A felvevőt lecsatlakoztatták az áramforrásról.
rendellenes dolgok
, Hagyja a felvevőt pihenni egy ideig, vagy kapcsolja le majd
látszanak.
vissza, majd nyomja meg bármelyik vezérlő gombot.
Hálózati adapter
használata esetén
a felvevő kijelzője
a készülék
leállítása után is
egy ideig
halványan világít.
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák. A felvevőkészülék
a leállítása után 3 perccel kikapcsol, hogy ki tudja számítani az
akkumulátor feltöltési idejét.
A 60/74/80 perces
• Ha üres 60/74/80 perces normál lemezt használ a készülékben,
normál lemezek
a „Disc Mode” menüben beállított üzemmód lesz érvényes.
üzemmódja
, A „Disc Mode” menüben állíthatja be a kívánt üzemmódot.
különbözik
a formázást követő
üzemmódtól, vagy
a SonicStage
szoftverben
kiválasztott
üzemmódtól.
99
Üzenetek
Ha a következő üzenetek villognak a kijelzőn, ellenőrizze az alábbi táblázatot:
Hibaüzenet
Jelentés/megoldás
AVLS NO
VOLUME
OPERATION
• Az AVLS funkció „AVLS On” állásban van, ezért a hangerő nem
fokozható.
, Állítsa az AVLS funkciót „AVLS Off” helyzetbe (74. oldal).
BLANKDISC
• Üres lemezt helyezett be.
BUSY WAIT A • A felvevőkészülék a lemezen lévő adatokat olvassa.
MOMENT
• Akkor próbálta működtetni a felvevőkészüléket, amikor az éppen
a felvett adatot olvasta.
, Várjon, amíg az üzenet eltűnik (ritka esetekben ez néhány
percig is eltarthat).
CANNOT
EDIT
•„
: Set”, „
: Release”, „Move”, vagy „Erase” lehetőséget
választott ki felvétel közben.
• Az első műsorszám elejéről próbált műsorszámjelet törölni.
• A műsorszámjelzést olyan műsorszámok összevonásához próbálta
törölni, amelyeket a készülék nem tud összevonni (például egy
sztereó és egy monó rendszerben felvett műsorszám).
• Műsorszámjelet próbált felülírni.
• Olyan címet próbált módosítani, amely a felvevőkészülék által nem
szerkeszthető karaktereket tartalmaz.
, A cím nem szerkeszthető, ha a cím a felvevőkészülék által nem
szerkeszthető karaktereket tartalmaz.
CANNOT
OPERATE
• A szinkronfelvétel során megpróbálta megnyomni a X vagy
a T MARK gombot.
CANNOT
RECORD OR
PLAY
• Nincs a lemezen lejátszható hangfájl.
• A hangfájlok vagy a lemezkezelő fájlok megsérültek.
, Törölje a teljes lemezt (68. oldal) vagy formázza újra (72. oldal).
CANNOT SET
• Időjelbeállítást próbált végrehajtani szinkronfelvétel közben.
• A „RECVolume” lehetőséget választotta, de a felvevő nincs
felvételszüneteltetés állapotban.
, A „RECVolume” lehetőséget a felvevő felvételszüneteltetés
állapotában állítsa be.
• Felvétel közben a következő beállításokat kísérelte meg:
— Lemezmemória
— Lejátszás üzemmód
— Felvétel üzemmód
— Felvételi szint
—„
:REC” kiválasztása a menüben
CHARGE
5°C–35°C
• Az akkumulátort olyan helyen próbálta tölteni, ahol a hőmérséklet
az üzemi hőmérséklet-tartományon kívül esik.
, Az akkumulátorok töltését +5°C és +35°C közötti
hőmérsékleten végezze.
41F–95F
(SLOW
a távvezérlőn)
Charging
100
• Az akkumulátor töltése folyamatban van.
Hibaüzenet
Jelentés/megoldás
DATA SAVE
• A felvevőkészülék adatot ír a lemezre, például felvett adatot, vagy
adatszerkesztés folyik.
, Várjon, amíg az üzenet el nem tűnik a kijelzőről.
DC IN TOO
HIGH
• Az áramforrás feszültsége túl magas (nem a tartozék hálózati
adaptert vagy az ajánlott gépkocsiakkumulátor-vezetéket
használja).
, Használja a tartozék hálózati adaptert vagy az ajánlott
gépkocsiakkumulátor-vezetéket.
DISC FULL
• Ha a lemezen a fennmaradó idő 48 másodperc vagy kevesebb,
előfordulhat, hogy nem lehet felvételt készíteni.
, Cserélje ki a lemezt.
D-L READY
• MD Simple Burner készen áll audio CD felvételére egyszerű
üzemmódban. (Lapozza fel a következő részt: „A program
használata”.)
EJECT DISC
OK
• A felvevőkészülék befejezte a kommunikációt a számítógéppel, és
most már biztonságosan kiveheti a lemezt a felvevőkészülékből,
illetve leválaszthatja az átviteli USB-kábelt.
End
• A felvevő lejátszás közben a lemez végére ért, vagy megnyomta
a > gombot.
ERROR
• A rendszerben belső hiba lépett föl.
, Ismételje meg a műveletet az 1–3. lépés végrehajtásával
(99. oldal).
ERROR XX
• A rendszerben belső hiba lépett föl.
, Kezdje újra a működtetést az 1-3 lépés végrehajtásával
(99. oldal). Ha az üzenet ismét megjelenik, kérjük, forduljon
a legközelebbi Sony kereskedőhöz.
FORMAT
ERROR DISC
• A behelyezett lemez formátumát a felvevő nem támogatja.
• A behelyezett lemezt számítógépben formázták.
, Helyezzen be normál MD lemezt vagy Hi-MD üzemmódban
használt lemezt.
, Amikor számítógépben formázza a lemezt, ügyeljen, hogy
a SonicStage verzióját használja e célra.
GROUP FULL
• Megpróbálta létrehozni a 256. csoportot Hi-MD üzemmódban
használt lemezen, vagy a 100. csoportot normál lemezen.
, Csak 255 csoportot hozhat létre Hi-MD üzemmódban használt
lemezen, illetve 99 csoportot normál lemezen. A csoportok
számát tartsa 255, illetve 99 alatt.
HOLD
• A felvevőkészülék le van zárva.
, A felvevőkészülék feloldásához csúsztassa el a HOLD gombot
a nyíllal ellentétes irányba (16. oldal).
IN MENU
• A felvevőkészüléken történő menüválasztás közben megnyomott
egy gombot a távirányítón.
• A távirányítón történő menüválasztás közben megnyomott egy
gombot a felvevőkészüléken.
101
102
Hibaüzenet
Jelentés/megoldás
LOW
BATTERY
• Gyenge az akkumulátor.
, Töltse fel az akkumulátort, vagy cserélje ki a szárazelemet
(15. oldal).
MEMORY
OVER
• Felvételt próbált készíteni egy állandó rázkódásnak kitett
felvevőkészülékkel.
, Tegye a készüléket stabil helyre, és indítsa újra a felvételt.
NAVI
• Megnyomott egy gombot a távirányítón, miközben a lejátszási
főüzemmódot választotta ki a felvevőn.
NO BATTERY
• Szárazelemet próbált tölteni.
, Helyezzen a készülékbe akkumulátort, és kezdje újra a töltést.
NO
BOOKMARK
TRACK
• Kedvencek lejátszását választotta anélkül, hogy megadott volna
kedvenceket.
, Jelölje ki a kedvenceket (46. oldal).
NO DIGITAL
COPY
• Olyan lemezről próbált másolatot készíteni, amelyet a Serial Copy
Management System (Soros másolásvédelmi rendszer) véd. Nem
készíthet másolatokat olyan digitálisan csatlakoztatott forrásról,
amely maga is digitális csatlakoztatással lett felvéve.
, A (37. oldal) helyett használjon analóg csatlakoztatást.
NO DISC
• Úgy próbált felvételt vagy lejátszást végezni, hogy nem volt lemez
a készülékben.
, Helyezzen be egy lemezt.
NO DISC
MEMORY
• Olyan lemez memóriáját próbálta törölni, amelynek nincsenek
lemezmemória-beállításai (76. oldal).
NO GROUP
• Fel akarta szabadítani a csoportbeállításokat egy olyan lemez
esetében, amelyen nincsenek csoportok.
, Helyezzen be egy olyan lemezt, amelyen vannak
csoportbeállítások.
•„
: Erase” lehetőséget választott ki olyan lemeznél, amelynek
nincsenek csoportbeállításai.
, Nem törölhetők csoportok olyan lemezről, amelyen nincsenek
csoportok.
NO INPUT
SIGNAL
• A készülék nem ismeri fel a digitális bemeneti jelet.
, Bizonyosodjon meg róla, hogy a forrás megfelelően van
csatlakoztatva (19. oldal).
NO NAME
• „Artist” lehetőséget próbált kiválasztani lejátszási főüzemmódként
olyan lemeznél, amelyen nem szerepelnek az előadók nevei.
• „by Artist” lehetőséget próbált kiválasztani a keresés funkció
használata során egy olyan lemeznél, amelyen nem szerepelnek az
előadók nevei.
NON
GROUPED
TRACK
•A„
: Move” vagy „
: Erase” lehetőséget választotta, vagy
megpróbált felcímkézni egy csoportot a készülék leállított
állapotában, vagy olyan műsorszám lejátszása közben, amely nem
tartozik csoporthoz.
, Szerkesztési műveletet.
Hibaüzenet
Jelentés/megoldás
NotENOUGH
POWER TO
EDIT
• A tartalom szerkesztését próbálta elvégezni egy 1 GB-os Hi-MD
lemezen, miközben nem volt elegendő akkumulátorteljesítmény
a szerkesztéshez (95. oldal).
, Csatlakoztassa a hálózati adaptert a felvevőkészülékhez, vagy
helyezzen be teljesen feltöltött újratölthető akkumulátort vagy
új alkáli szárazelemet.
NotENOUGH
POWER TO
REC
• Felvételt próbált készíteni egy 1 GB-os Hi-MD lemezre, miközben
nem volt elegendő akkumulátorteljesítmény a felvételhez
(90. oldal).
, Csatlakoztassa a hálózati adaptert a felvevőkészülékhez, vagy
helyezzen be teljesen feltöltött újratölthető akkumulátort vagy
új alkáli szárazelemet.
NO TITLE
• „Album” lehetőséget próbált kiválasztani lejátszási
főüzemmódként olyan lemeznél, amelyen nem szerepelnek az
albumok címei.
• „by Album” lehetőséget próbált kiválasztani a keresés funkció
használata során egy olyan lemeznél, amelyen nem szerepelnek az
albumok címei.
NO TRACK
• Olyan lemezt próbált lejátszani, amelyen nincsenek felvett
műsorszámok.
, Helyezzen a készülékbe egy műsorszámokat tartalmazó lemezt.
NO TRACK IS
SELECTED
•A„
: Move” vagy „
: Erase” lehetőséget választotta, vagy
megpróbált felcímkézni egy csoportot anélkül, hogy előzőleg
kiválasztott volna egy műsorszámot.
, A kívánt műsorszám kiválasztása után ismételje meg
a szerkesztési műveletet.
P/B ONLY
DISC
• Gyári műsoros lemezre próbált felvenni, vagy ilyen lemezt próbált
szerkeszteni (a P/B lejátszást jelent).
, Helyezzen be egy írható lemezt.
PC – –MD
• A felvevő a számítógéphez csatlakozik.
PROTECTED
DISC
• Olyan lemezre próbált felvenni, vagy olyan lemezt próbált
szerkeszteni, amelyen a fül írásvédett helyzetben van.
, Csúsztassa vissza a fülecskét (86. oldal).
PUSH STOP
BUTTON
• Megpróbálta kinyitni a fedelet a OPEN kapcsoló elhúzásával,
miközben a készülék a számítógéphez kapcsolt USB-kábelen
keresztül lemezadatokat mentett.
, A művelet csak azután hajtható végre, miután megnyomta a x
gombot, és a „SYSTEM FILE WRITING” eltűnt a kijelzőről.
READ
ERROR
• A felvevő nem tudja megfelelően olvasni a lemez tartalmát.
, Helyezze be a lemezt újra.
REC ERROR
• A felvétel nem megfelelően történt.
, Helyezze a felvevőt olyan helyre, amely stabil és nem rázkódik,
majd ismételje meg a felvételt.
• A lemez szennyezett (olajfilm vagy ujjlenyomat került rá) vagy
összekarcolódott, vagy nem szabványos lemez.
, Próbálja meg a felvételt másik lemezzel.
103
Hibaüzenet
Jelentés/megoldás
SYSTEM FILE
WRITING
• A felvevőkészülék információt (műsorszám kezdet- és
végpozíciókat) ment a memóriából a lemezre.
, Várjon, amíg a folyamat befejeződik. Ne tegye ki a lejátszót
fizikai sérülésnek, és ne zavarja meg az áramellátást.
TEMP OVER
REC STOP
• A készülék felmelegedett.
, Hagyja, hogy a készülék lehűljön.
TITLE FULL
• 200 karakternél többel próbált címkézni egy adott műsorszámot,
csoportot vagy lemezt.
• 55 000 (Hi-MD üzemmódban) vagy 1 700 (MD üzemmódban)
karakternél többet próbált felhasználni a lemezen lévő címekhez.
TOC DATA
ERROR
• A felvevő nem tudja megfelelően olvasni a lemez tartalmát.
, Helyezzen be egy másik lemezt.
, Ha nem probléma az egész lemezt törölni, tegye azt (68. oldal).
TRACK FULL
• Több, mint 2 047 műsorszámot próbált rögzíteni a lemezen Hi-MD
üzemmódban, illetve 254 műsorszámot MD üzemmódban.
, Töröljön olyan műsorrészeket, amelyekre nincsen szüksége
(67. oldal).
TrkFromPC NO • Számítógépről másolt műsorszámokat próbált egyesíteni vagy
EDIT
feldarabolni.
, Nem egyesíthet és nem oszthat fel másolt műsorszámokat.
• Olyan műsorszámokat próbált egyesíteni vagy feldarabolni,
amelyeket Hi-MD üzemmódban vett fel a MD Simple Burner
verziójával.
, Nem lehet felosztani vagy egyesíteni olyan műsorszámokat,
amelyeket a Hi-MD üzemmódban vett fel a MD Simple Burner
verziójával.
TrkFromPC NO • Védett, számítógépről másolt műsorszámra próbált felvételt
REC
készíteni.
• Egy olyan műsorszámra próbált felvételt készíteni, amelyet Hi-MD
üzemmódban vett fel a MD Simple Burner verziójával.
, Nem vehet fel új anyagot védett műsorszámra vagy olyan
műsorszámra, amelyet Hi-MD üzemmódban vett fel a MD
Simple Burner verziójával.
104
Néhány magyarázat
A Hi-MD
A „Hi-MD” egy új MiniDisc formátum.
Az új ATRAC3plus hangtömörítési eljárást alkalmazó Hi-MD olyan új felvételi formátum,
amely a közönséges MD formátumnál hosszabb felvételi időt tesz lehetővé. A Hi-MD lemezek
nem hangadatok, például szöveges fájlok vagy képek számítógépes adattároló
adathordozójaként is alkalmazhatók.
A Hi-MD formátumra vonatkozó további részleteket lásd „Mire használható a Hi-MD
Walkman” című szórólapon.
Az ATRAC3plus
Az ATRAC3plus a ATRAC3 továbbfejlesztett változata.
Az ATRAC3 formátummal összehasonlítva (a felvevő LP2 és LP4 üzemmódjában), amely
a CD-hez képest tízszeres tömörítést alkalmaz, az ATRAC3plus (a felvevő Hi-SP és Hi-LP
üzemmódjában) magasabb tömörítési arányt ér el (a CD-hez képest 20-szoros tömörítés)
hangminőség-veszteség nélkül.
„Hi-MD mód” és „MD mód”
A felvevőkészüléknek kétféle üzemmódja van: „Hi-MD mód” és „MD mód”, amelyeket
automatikusan választ ki a behelyezett lemez fajtájától függően. Ha üres lemezt tesz
a készülékbe, megválaszthatja, hogy milyen módban kíván felvételeket készíteni (a Hi-MD
lemezek kivételével, amelyek csak a Hi-MD módot támogatják). Üres lemez használatakor
a „Disc Mode” beállításhoz válassza ki a „Hi-MD” vagy a „MD” értéket.
Lineáris PCM
A lineáris PCM rendszer digitális, tömörítés nélküli hangkódoló rendszer. Ha ebben az
üzemmódban készít felvételeket, kiváló, CD minőségű hangot kap.
A „no sound” – nincs hang jelentése
A „No sound” – nincs hang – olyan állapotot jelent a felvevő számára, amikor a bemeneti szint
kb. 4,8 mV analóg jel esetén, és kevesebb, mint –89 dB optikai (digitális) bemenet esetén
(0 dB-nek tekintve a teljes kivezérlést (a maximális felvehető szintet a MiniDisc számára)).
A „rendszerfájl” rövid ismertetése
A rendszerfájl egy olyan hely a lemezen, ahol olyan adatok vannak tárolva, amelyek nem
a hangfájlok részei – ilyenek például a műsorszámok sorszámai.
A MiniDisc lemezt könyvhöz hasonlítva a rendszerfájl a tárgymutatónak vagy
a tartalomjegyzéknek felel meg.
A felvevőkészülék minden alkalommal újraírja a rendszerfájlt, amikor műsorszámjelet vesz fel,
töröl vagy ad a többihez, vagy áthelyez műsorszámokat. (Amikor a felvevőkészülék újraírja
a rendszerfájlt, a kijelzőn a „SYSTEM FILE WRITING” (A rendszerfájl írása zajlik) felirat
látható.) Amikor a felvevőkészülék lemezinformációkat ír a lemezre, ne mozgassa vagy rázza
a készüléket, és ne szüntesse meg a tápellátást, mert az felvételi hibákat vagy a lemeztartalom
elvesztését okozhatja.
105
Az egyes lemezek felvételi ideje
A lemez Hi-MD üzemmódban történő használata
Felvételi idő1)
Felvételi üzemmód
a felvevőkészüléken
Felvételi
Codec/
üzemmód a
Tömörítési
felvevőkészü- arány
léken
1GB
Hi-MD
lemez
74 perces
normál
lemez
60 perces
normál
lemez
PCM
Lineáris PCM/ 1 óra
1,4 Mb/s
34 perc
28 perc
26 perc
21 perc
Hi-SP
ATRAC3plus/ 7 óra
256 kb/s
55 perc
2 óra
20 perc
2 óra
10 perc
1 óra
45 perc
Hi-LP
ATRAC3plus/ 34 óra
64 kb/s
10 óra
10 perc
9 óra
25 perc
7 óra
40 perc
Felvételi idő1)2)
Számítógépről átmásolva
Codec/Tömörítési arány
1GB
Hi-MD
lemez
80 perces
normál
lemez
74 perces
normál
lemez
60 perces
normál
lemez
Lineáris PCM/1,4 Mb/s
1 óra
34 perc
28 perc
26 perc
21 perc
ATRAC3plus/256 kb/s
7 óra
55 perc
2 óra
20 perc
2 óra
10 perc
1 óra
45 perc
ATRAC3plus/64 kb/s
34 óra
10 óra
10 perc
9 óra
25 perc
7 óra
40 perc
ATRAC3plus/48 kb/s
45 óra
13 óra
30 perc
12 óra
30 perc
10 óra
10 perc
ATRAC3/132 kb/s
16 óra
30 perc
4 óra
50 perc
4 óra
30 perc
3 óra
40 perc
ATRAC3/105 kb/s
20 óra
50 perc
6 óra
10 perc
5 óra
40 perc
4 óra
40 perc
ATRAC3/66 kb/s
32 óra
50 perc
9 óra
50 perc
9 óra
7 óra
20 perc
1) Hozzávetőleges idő
2) 5 perces műsorszámok
106
80 perces
normál
lemez
átvitelekor
A lemez MD üzemmódban történő használata
Felvételi idő1)
Felvételi üzemmód
a felvevőkészüléken
Felvételi
üzemmód a
felvevőkészüléken
Codec/
Tömörítési
arány
SP
ATRAC/292 kb/s 80 perc
74 perc
60 perc
LP2
ATRAC3/
132 kb/s
2 óra 28 perc
2 óra
80 perces
normál lemez
2 óra 40 perc
74 perces
60 perces
normál lemez normál lemez
LP4
ATRAC3/66 kb/s 5 óra 20 perc
4 óra 56 perc
4 óra
MONO (monó)
Monó rendszerű
2 óra 28 perc
2 óra
2 óra 40 perc
Felvételi idő1)2)
Számítógépről átmásolva
Codec/Tömörítési arány
80 perces
normál lemez
74 perces
60 perces
normál lemez normál lemez
ATRAC(stereo)/292 kbps
80 perc
74 perc
60 perc
ATRAC3/132, 105 kb/s
2 óra 40 perc
2 óra 28 perc
2 óra
ATRAC3/66 kb/s
5 óra 20 perc
4 óra 56 perc
4 óra
1) Hozzávetőleges
idő
2) 5 perces műsorszámok átvitelekor
107
Megjegyzések a digitális felvétellel kapcsolatban
A felvevőkészülék a Serial Copy Management System-et (Soros másoláskezelő rendszer)
alkalmazza, amellyel első generációs digitális másolatok készíthetők gyári műsoros szoftverről.
Házilag felvett MiniDiscről csak az analóg (line out) csatlakozók használatával tud felvételt
készíteni.
Gyári felvétel, például műsoros CD-k vagy MD-k.
Mikrofon, lemezjátszó, rádió stb. (analóg kimeneti
aljzattal).
Analóg felvétel
Digitális felvétel
Házi felvételt tartalmazó lemez
Házi
felvételt
tartalmazó
lemez
Nincs
digitális
felvétel
Írható lemez
Digitális felvétel
Írható lemez
Nincs
digitális
felvétel
Írható lemez
A számítógépről átmásolt műsorszámok szerkesztésének korlátai
A készüléket úgy tervezték, hogy a szerkesztési funkciók (például műsorszámjelek
hozzáadása, műsorszámjelek törlése) nem használhatók azoknál a műsorszámoknál,
amelyeket számítógépről másoltak át. Ez azért van így, hogy elkerülhető legyen az
átmásolt műsorszámok hitelesítő jelének elvesztése. Ezeket a műsorszámokat
a számítógépre átmásolás után szerkesztheti.
DSP TYPE-S rendszer az ATRAC/ATRAC3 számára
A készülék támogatja a DSP TYPE-S rendszert, amely a legmagasabb minőségű, digitális
jelprocesszorral (DSP) felszerelt Sony MiniDisc készülékekre vonatkozó specifikáció.
A specifikációnak megfelelő készülékek az MDLP módban felvett műsorszámokat is
kiváló minőségben játsszák vissza. Ezek a készülékek továbbra is támogatják a DSP
TYPE-R rendszert, de a normál sztereó módban (SP) is jobb minőségű felvételeket
készítenek és jobb minőségű lejátszást nyújtanak.
A hang ugrálásának kiküszöbölése (G-PROTECTION)
A G-PROTECTION funkció kifejlesztésének célja a jelenlegi lejátszóknál rázkódásra
kevésbé érzékeny készülékek létrehozása volt.
108
A digitális (optikai) és analóg (vonal) bemenetek közti különbség
A készülék bemeneti csatlakozója digitális és analóg bemeneti csatlakozóként
egyaránt működik. Csatlakoztassa a felvevőkészüléket CD-lejátszóhoz vagy kazettás
magnóhoz digitális (optikai) vagy analóg (vonal) bemenettel. A felvételhez lásd
„Azonnali felvételkészítés” (19 oldal) a digitális (optikai) bemeneten történő
felvételhez és „Felvétel készítése tévéről vagy rádióról (analóg felvétel)” (37 oldal)
az analóg (vonal) bemeneten történő felvételhez.
Különbség
Digitális (optikai) bemenet
Analóg (vonal) bemenet
Csatlakoztat- Digitális (optikai) kimeneti
ható forrás
csatlakozóval ellátott készülékek
(CD-lejátszó, DVD-játszó stb.)
Analóg (vonal) kimeneti
csatlakozóval ellátott készülékek
(kazettás magnó, rádió,
lemezjátszó stb.)
Használható Optikai kábel (optikai vagy optikai
kábel
mini dugóval) (19. oldal)
Vonalkábel (2 phono dugóval
vagy sztereó mini dugóval)
(37. oldal)
A forrásból
érkező jel
Analóg
A felvevőkészüléknek küldött
jel akkor is analóg, ha digitális
forrás (például CD-lejátszó)
csatlakozik a készülékhez.
Digitális
Automatikusan jelöli
Műsorszám- Automatikusan jelöli (másolja)
• a forráséval megegyező pozícióban
• 2 másodpercnél hosszabb üres
jelek1)
(ha a hangforrás CD vagy MD).
rész (105. oldal) vagy halk rész
• 2 másodpercnél hosszabb üres rész
után.
(105. oldal) vagy halk rész után
• ha a felvevőkészüléket
(ha a hangforrás nem CD vagy MD).
a felvétel során szünetre
• ha a készülék szüneteltetés
kapcsolják.
üzemmódban van (legalább
3 másodperces csend
szinkronfelvételnél)
Felvett
hangszint
A forráséval megegyező.
Manuálisan is beállítható (Digitális
felvételiszint-beállítás) („A felvételi
szint kézi beállítása”, 38. oldal).
Automatikusan beállított.
Manuálisan is beállítható
(„A felvételi szint kézi
beállítása”, 38. oldal).
1) A
felvétel után törölheti a szükségtelen jelöléseket. („Műsorszámok összevonása
(összevonás)”, 71. oldal).
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy a műsorszámjelölést a készülék hibásan másolja:
• egyes digitális (optikai) bemenetet használó CD-lejátszókról vagy CD-táras lejátszókról
történő felvétel esetén.
• digitális (optikai) bemenet használata esetén, ha a forrás véletlen sorrendű vagy programozott
lejátszási üzemmódban van. Ilyen esetben játssza le a forrást normál lejátszási üzemmódban.
• digitálisan sugárzott hang (például digitális tévé) digitális (optikai) bemeneten keresztüli
felvétele esetén.
109
Mire használható az MD Simple Burner
és a SonicStage
Mire használható az MD Simple Burner?
Az MD Simple Burner lehetővé teszi műsorszámok felvételét a számítógép
meghajtójában lévő audio CD-ről MD Walkman készülékre anélkül, hogy azokat
előzőleg a számítógépre kellene másolni.
MD Walkman
Audio CD
Mire használható a SonicStage?
A SonicStage lehetővé teszi hanganyag importálását a számítógépre különböző
műsorforrásokból, így például audio CD-ről vagy az Internetről, majd ezt
a számítógépen tárolt hanganyagot át lehet másolni MD-re.
MD Walkman
Audio CD
Importálás
Internet
110
Mp3, illetve wav
formátumú zenefájlok
Átvitel
Az MD Walkman alapvető használatának folyamatábrája
SonicStage
MD Simple Burner
A szükséges rendszerkörnyezet biztosítása (112. oldal)
A szoftver telepítése a számítógépre (113. oldal)
Hanganyag importálása
a számítógépre (119. oldal)
Műsorszámok felvétele
a számítógép meghajtójában
lévő audio CD-ről (115. oldal)
MD Walkman csatlakoztatása
a számítógéphez (lásd „A
felvevőkészülék kezelése”)
A program használata
MD Walkman
csatlakoztatása
a számítógéphez (lásd „A
felvevőkészülék kezelése”)
Hanganyag másolása
a számítógépről (121. oldal)
MD lejátszása
111
Telepítés
A szükséges rendszerkörnyezet biztosítása
Rendszerkövetelmények
Az MD Walkman számára készült SonicStage/MD Simple Burner szoftver
használatához a következő rendszerkövetelményeket kell teljesíteni:
Számítógép
IBM PC/AT vagy azzal kompatibilis
• CPU: Pentium II 400 MHz vagy ennél gyorsabb
(Pentium III 450 MHz vagy ennél gyorsabb javasolt.)
• Hely a merevlemezen: 200 MB vagy több (1,5 GB vagy annál
több javasolt) (A helyigény a használt Windows verziójától és
a merevlemezen tárolt zeneszámok mennyiségétől függően
változó.)
• RAM: 64 MB vagy több (128 MB vagy annál több javasolt)
Egyebek
• CD-meghajtó (WDM alapú digitális lejátszásra alkalmas)
• Hangkártya
• USB-port (USB-támogatás (korábbi USB 1.1))
Operációs
rendszer
Gyárilag telepítve:
Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media
Center Edition/Windows XP Professional/Windows XP Home
Edition/Windows 2000 Professional/Windows Millennium
Edition/Windows 98 Second Edition
Kijelző
High Color (16 bites) vagy annál jobb, 800 × 600 képpontos felbontás
vagy annál jobb (1024 × 768 képpont vagy annál jobb javasolt)
Egyebek
• Internet-hozzáférés: webes regisztrációhoz, EMD szolgáltatások
és CDDB funkciók használatához
• Windows Media Player (7.0 vagy későbbi verzió) telepítése
a WMA-fájlok lejátszásához
A szoftver nem működik a következő környezetekben:
• A fentiektől eltérő operációs rendszerek
• Házilag barkácsolt személyi számítógépek vagy operációs rendszerek
• A gyártó által eredetileg telepített operációs rendszer frissítésével létrejövő környezet
• Multi-boot környezet
• Több képernyős környezet
• Macintosh
Megjegyzés
• Nem garantáljuk, hogy a szoftver a rendszerkövetelményeknek megfelelő összes
számítógépen zavartalanul fut.
• A Windows XP és Windows 2000 Professional NTFS formátuma csak a normál (gyári)
beállításokkal használható.
• Nem garantáljuk, hogy a rendszer készenléti, alvó vagy hibernációs üzemmódjai minden
számítógépen zavartalanul működnek.
• Azok a felhasználók, akik Windows 2000 Professional operációs rendszert használnak,
a szoftver használata előtt telepítsék a Service Pack 3 vagy egy későbbi javítócsomagot.
112
A szoftver telepítése a számítógépre
Mielőtt telepítené a szoftvert
• Bizonyosodjon meg róla, hogy bezárta víruskereső szoftverét, mivel az ilyen
szoftverek általában jelentős rendszererőforrást kötnek le.
• Az MD Walkman elem használatakor ügyeljen rá, hogy a szoftvert a tartozékként
rendelkezésre álló CD-lemezről telepítse.
— Ha az OpenMG Jukebox, a SonicStage vagy a Net MD Simple Burner szoftvert
már korábban telepítette, a rendszer a korábbi szoftvert felül fogja írni. Az új
változat a régi változat funkcióin felül újabb lehetőségekkel is rendelkezik.
— Ha a SonicStage Premium vagy a SonicStage Simple Burner elemet már
telepítette, a korábbi változat az újjal együtt marad meg a rendszeren.
— A korábbi változat által felvett zenei adatokat továbbra is használni tudja majd,
még a SonicStage telepítését követően is. Elővigyázatosságból azonban
javasoljuk, készítsen biztonsági mentést zenefájljairól. Az adatok biztonsági
mentéséhez lásd: [Backing Up My Library] – [Backing Up Data to a Disk],
SonicStage Help.
• Amennyiben az MD Walkman készülék USB-kábellel csatlakozik
a számítógéphez, a szoftver telepítése előtt szüntesse meg az USB-kábel
csatlakozását.
1
Kapcsolja be számítógépét, és indítsa el a Windows programot.
2
Helyezze be a kapott CD-ROM-ot számítógépe CD-meghajtójába.
A telepítőprogram automatikusan elindul, és megjelenik a telepítőablak.
Régiótól függően megjelenhet az ország kiválasztására szolgáló ablak. Ebben az
esetben kövesse a megjelenő utasításokat.
folytatás
113
3
Kattintson az [Install SonicStage and MD Simple Burner] gombra, majd
kövesse a megjelenő utasításokat.
Kattintson az „[Install SonicStage and MD
Simple Burner]” gombra.
Gondosan olvassa el az útmutatást.
Régiótól függően az [Install SonicStage and MD Simple Burner] gomb
kivételével a gombok eltérhetnek a bal oldali ábrán láthatóaktól.
A telepítés a rendszerkörnyezettől függően 20 és 30 perc közötti ideig tarthat.
Miután a telepítés véget ért, indítsa újra számítógépét.
Sikeresen lezajlott a telepítés?
Ha a telepítés során problémák merültek fel, lásd: „Hibakeresés” (132. oldal).
114
Az MD Simple Burner használata
Az MD Simple Burner használata előtt
Az MD Simple Burner lehetővé teszi, hogy a számítógépe CD-meghajtójába
helyezett CD-ről műsorszámokat vehessen át az MD Walkman készülékre.
Kétféleképpen készíthet felvételt audio
CD-ről.
• Egyszeru mód (116. oldal)
Az MD Walkman készüléket kezelve
fölveheti egy teljes CD anyagát vagy akár
csak az első műsorszám ot anélkül, hogy az
MD Simple Burner programot elindítaná.
• Normál mód (117. oldal)
Az MD Simple Burner program elindításával
a számítógép segítségével készíthet felvételt.
Vegye fel egy teljes CD anyagát vagy
a kiválasztott műsorszámokat.
Megjegyzés
• Az MD Simple Burner csak
jelzésű audio CD-vel használható.
• A rendszer zavartalan működése másolásvédelemmel ellátott CD-k esetén nem garantált.
• Nem készíthet felvételt egyszeru mód üzemmódban, amíg az MD Simple Burner normál mód
vagy az OpenMG szoftver (SonicStage, OpenMG Jukebox stb.) aktív.
115
Felvétel készítése az MD Walkman használatával (Egyszeru
mód)
1
Helyezzen írható lemezt az MD Walkman készülékbe, majd
csatlakoztassa az MD Walkmant a számítógéphez.
A csatlakoztatás módjával kapcsolatban lásd a „A felvevőkészülék kezelése”
fejezetet.
Ne húzza ki se a tápegységet, se az USB-kábelt az átvitel befejezése előtt.
2
Helyezze be számítógépe CD-meghajtójába a rögzíteni kívánt audio CD-t.
CDDB regisztrációs ablak jelenik meg a CDDB első használata alkalmával.
A CDDB használatához a számítógépet csatlakoztatni kell az Internethez.
3
Nyomja le és tartsa lenyomva a T MARK/REC gombot, és nyomja le az
MD Walkman készülék NENT gombját.
A felvétel elindul.
A CD minden műsorszáma új csoportként jelenik meg a felvételben.
A felvétel leállítása
Kattintson az
gombra a számítógép képernyőjén.
Az első műsorszám felvétele közben a x (stop) gomb segítségével állíthatja le
a felvételt az MD Walkman készüléken.
A felvételi üzemmód beállítása
A felvétel megkezdése előtt kattintson a jobb egérgombbal a feladatkezelő
Simple Burner ikonjára, majd válassza ki a megfelelő felvételi üzemmódot
[recording mode].
MD
Csak az első műsorszám felvétele
A felvétel megkezdése előtt kattintson a jobb egérgombbal a feladatkezelő
MD
Simple Burner ikonjára, majd válassza a következőt: [Recording settings] – [Record
1st Track Only].
Beállítás abban az esetben, ha a CDDB több információs bejegyzéssel
rendelkezik
A felvétel megkezdése előtt kattintson a jobb egérgombbal a feladatkezelő
MD
Simple Burner ikonjára, majd válassza ki a megfelelő beállítást a következő
pontokra kattintva: [CDDB(r)] – [Multiple Matches].
— [User Selection]: Megjelenik egy ablak a választáshoz
— [No Resolve]: Nincs letöltött CD-információ
— [First Choice]: Az első tétel letöltése kész
116
Felvétel készítése a számítógép használatával
(Normál mód)
Az MD Simple Burner elindításához kattintson a [Start] – [All Programs]* – [MD
Simple Burner] – [MD Simple Burner] pontra.
∗ [Programs] menüpont aWindows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/
Windows 98 Second Edition esetében
z
Az MD Simple Burner az alábbiaknak megfelelően, másképp is elindítható:
• Kattintson kétszer a feladatkezelő
MD Simple Burner ikonjára, vagy kattintson a jobb
egérgombbal, és válassza a [Show Standard Mode] pontot.
• Kattintson kétszer az asztalon lévő
MD Simple Burner parancsikonra.
A CD összes műsorszámának felvételére szolgáló ablak
[REC/STOP]
A CD összes műsorszámának új csoportként
történő felvételéhez kattintson ide.
A felvétel leállításához kattintson a [Stop] gombra.
A CD kiválasztott
műsorszámainak
összes ideje
CD ikon
Album neve (CD)
MD ikon
Lemez neve (MD)
A beillesztett MD
hátralévő felvételi ideje
Előadó neve (CD)
[OPEN]
A 118. oldalon látható
kijelző megnyitásához
kattintson ide.
Felvételi üzemmód legördülő menü
117
Audio CD kiválasztott műsorszámainak felvételére szolgáló
ablak
Műsorszáminformáció (CD)
Előadó neve
[CONFIG]
Kattintson ide a következő műveletek végrehajtásához:
– CD-ROM-meghajtó kiválasztása
– Az MD Simple Burner verzió információjának megtekintése
– A CDDB rendszerben bejegyzett CD-információ jóváhagyása
Műsorszám-információ
(MD)
A műsorszám
neve és sorszáma
megváltoztatható
A CD kiválasztott műsorszámainak összes ideje
A lemez
Album címe
[REC/STOP] neve
(MD)
[Get CD info]
Az audio CD-re vonatkozó
információk (album címe,
műsorszámok címei stb.)
megjelennek a műsorszámok
listájában.
[New Group]
Felvételi üzemmód
legördülő menü
[CLOSE]
A 117. oldalon látható kijelző
bezárásához kattintson ide.
A CD használatáról szóló rész
Ezekkel a kezelőszervekkel erősítheti meg a CD-ről felvenni
kívánt műsorszámokat
Az összes műsorszám kiválasztásának megszüntetéséhez kattintson ide. [Erase]
Az összes műsorszám kiválasztásához kattintson ide.
Jelölje be a négyzeteket
Jelölje ki a felvenni kívánt műsorszámokat
118
[All Erase]
A beillesztett MD hátralévő ideje
A SonicStage használata
Hangadatok importálása
Ez a fejezet bemutatja, hogyan rögzíthet és másolhat hangadatokat audio CD-ről
a SonicStage által a számítógépe merevlemezén létrehozott My Library könyvtárba.
Lehetőség van zene rögzítésére vagy importálására más forrásokból, például
a számítógép merevlemezéről. A részletekhez lásd: SonicStage Help.
Megjegyzés
• A SonicStage csak
jelzésű audio CD-vel használható.
• A rendszer zavartalan működése másolásvédelemmel ellátott CD-k esetén nem garantált.
Forrás kijelzése
[Music Source]
[CD Info]
[Format/Bit Rate]
1
A SonicStage indítása.
Válassza a következő menüpontot: [Start] – [All Programs]* – [SonicStage]
– [SonicStage].
∗ [Programs] menüpont aWindows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/
Windows 98 Second Edition esetében
Elindul a SonicStage, és megjelenik a főablak.
z
A SonicStage az Asztalon található
2
ikonra ([SonicStage] ikon) kattintva is elindítható.
Helyezze be számítógépe CD-meghajtójába a rögzíteni kívánt audio
CD-t.
A kijelző bal felső részén kijelzett forrás helyén [Record a CD] jelenik meg.
3
Kattintson a [Music Source] gombra.
Az audio CD tartalma megjelenik a zeneforrások listáján (a képernyő bal oldalán).
folytatás
119
4
Szükség esetén a
jelölőnégyzetre kattintva törölje a műsorszámokat,
amelyeket nem kíván rögzíteni.
Ha véletlenül törölte egy négyzetből a jelölést, akkor újra rákattintva ismét
bejelölheti.
gombra.
Az összes négyzet bejelöléséhez kattintson a
Az összes négyzet jelölésének törléséhez kattintson a
gombra.
5
Szükség esetén módosítsa az audio CD rögzítésénél használni kívánt
formátumot és adatátviteli sebességet.
A képernyő jobb oldalán látható [Format/Bit Rate] gombra kattintva
megjelenik a „CD Recording Format [My library]” párbeszédablak.
A párbeszédablakban az audio CD rögzítésénél használni kívánt formátumot és
adatátviteli sebességet kell kiválasztania.
6
Kattintson a
gombra.
Megkezdődik a 4. lépésben kijelölt műsorszámok importálása.
A felvétel leállítása
Kattintson a
gombra.
z
Ha a CD-re vonatkozó információk, így az album címe, az előadó neve, illetve a műsorszámok
címei nem jönnek elő automatikusan, kattintson a képernyő jobb oldalán lévő [CD Info]
gombra. Eközben a számítógépnek kapcsolódnia kell az Internethez.
120
Hanganyag átvitele számítógépről MD Walkman
készülékre
A SonicStage program My Library könyvtárában tárolt hanganyag tetszőleges
alkalommal átvihető az MD Walkman készülékre.
Átviteli célhely lista
[Transfer]
A My Library
lista
[Transfer Mode]
1
Csatlakoztassa az MD Walkmant a számítógéphez.
A csatlakoztatásra vonatkozó további információkért lásd „A felvevőkészülék
kezelése” című részt.
Ne húzza ki se a tápegységet, se az USB-kábelt az átvitel befejezése előtt.
2
Válassza ki az átvételi célhelyet az Átviteli célhelylistáról a képernyő
jobb oldalán, és nyomja meg a [Transfer] gombot.
A monitoron az Átvitel (Hi-MD vagy Net MD) képernyő jelenik meg.
3
Kattintson az átvinni kívánt műsorszámokra a képernyő bal oldalán
lévő My Library listában.
Több műsorszám kiválasztásához tartsa lenyomva a [Ctrl] gombot
a műsorszámok kiválasztása közben.
Egy album összes műsorszámának kiválasztásához kattintson az albumra.
folytatás
121
4
Ha szükséges, módosítsa az átviteli módot.
Alapbeállításként az OpenMG (PCM/ATRAC3/ATRAC3plus) formátumú
műsorszámok azonos formátumban és adatátviteli sebességgel kerülnek
átvitelre (normál átvitel).
Ha a számítógéphez csatlakoztatott eszköz nem támogatja a fenti formátumot,
a formátum és az adatátviteli sebesség az eszköz által támogatott formátumra és
sebességre konvertálódik. Bizonyos esetekben ez az eljárás némi időt vesz
igénybe.
Ha meg szeretné változtatni a formátumot és az adatátviteli sebességet,
a „[Transfer Mode]” dialógusablak megjelenítéséhez kattintson a képernyő
közepén lévő Transfer Mode Settings gombra.
5
Kattintson a
gombra.
Megkezdődik a 3. lépésben kiválasztott műsorszámok átvitele.
Az átvitel leállítása
Kattintson a
gombra.
Átvitel Hi-MD Walkman készülékre
Ha olyan Net MD Walkman készüléken szeretné lejátszani az átvitt
műsorszámokat, amely nem támogatja a Hi-MD rendszert, válassza a [Net MD]
üzemmódot a képernyő jobb oldalán a 2. lépést követően. Ez az üzemmód csak
akkor választható, ha normál lemezre Hi-MD üzemmódban készít felvételt.
Megjegyzés
• Az átvitel meghiúsul, és hibaüzenet jelenik meg a következő esetekben:
—Ha nincs elegendő szabad terület a lemezen.
—Ha a műsorszámra lejátszási korlátozások vonatkoznak.
• Az átvitel alatt a rendszer készenléti, alvó, illetve hibernációs üzemmódjai nem működnek.
• A szöveg típusától és a karakterek számától függően a SonicStage által megadott szöveg
esetleg nem jelenik meg a csatlakoztatott MD Walkman készüléken. Ez a csatlakoztatott MD
Walkman készülék korlátai miatt van így.
122
Hanganyag visszamásolása MD Walkman készülékről
számítógépre
Átviteli célhely lista
[Transfer]
A My Library lista
Az MD-n lévő
műsorszámok
listája
Átvitel MD Walkman készülékről számítógépre
A számítógépről MD-re átvitt és azon tárolt hanganyag visszavihető a számítógépre
a SonicStage program My Library könyvtárába.
1
Csatlakoztassa az MD Walkmant a számítógéphez.
A csatlakoztatásra vonatkozó további információkért lásd „A felvevőkészülék
kezelése” című részt.
Ne húzza ki se a tápegységet, se az USB-kábelt az átvitel befejezése előtt.
2
Válassza ki az átvételi célhelyet az Átviteli célhelylistáról a képernyő
jobb oldalán, és nyomja meg a [Transfer] gombot.
A monitoron az Átvitel (Hi-MD vagy Net MD) képernyő jelenik meg.
3
A képernyő jobb oldalán lévő listában kattintással válassza ki
a számítógépre átvinni kívánt műsorszámokat.
4
Kattintson a képernyő közepén lévő
gombra.
Megkezdődik a 3. lépésben kijelölt műsorszámok átvitele.
123
Az átvitel leállítása
Kattintson a
gombra.
Megjegyzés
Más számítógépről az MD Walkman készülékre másolt műsorszámokat nem lehet számítógépe
My Library könyvtárába másolni.
Hi-MD Walkman* készülékkel készített felvételek átvitele
számítógépre
Hi-MD Walkman* készülékkel készített felvételek csak egyszer másolhatók be
a számítógépén lévő SonicStage program My Library könyvtárába.
∗ Csak Hi-MD módban készült felvételekre vonatkozik
1
Helyezzen egy írható lemezt a Hi-MD Walkman készülékbe, és
csatlakoztassa az eszközt a számítógépéhez.
2
Válassza ki az átvételi célhelyet az Átviteli célhelylistáról a képernyő
jobb oldalán, és nyomja meg a [Transfer] gombot.
3
A képernyő jobb oldalán lévő Hi-MD listában kattintson az átvinni
kívánt műsorszámokra.
Több műsorszám kiválasztásához tartsa lenyomva a [Ctrl] gombot
a műsorszámok kiválasztása közben.
A csoport összes műsorszámának átviteléhez kattintson a csoportra.
4
Kattintson a képernyő közepén lévő
gombra.
Megjelenik az „Import” párbeszédablak.
5
A párbeszédablakban adja meg azt a helyet, ahová a műsorszámokat át
szeretné másolni.
Ha egy új albumba szeretne műsorszámokat importálni, válassza az „Import to a
new album” menüpontot, és adja meg az album nevét a szövegablakban.
Ha egy, a My Library könyvtárban meglévő albumba szeretne műsorszámokat
importálni, válassza az „Import to an existing album” menüpontot, és kattintson
a „Browse” gombra az album kijelöléséhez.
6
Kattintson az „OK” gombra.
Megkezdődik a 3. lépésben kijelölt műsorszámok importálása.
124
Az importálás leállítása
Kattintson a
gombra.
Megjegyzés
Megjegyzés
• Net MD módban készített felvételeket nem importálhat számítógépére, sem olyan
műsorszámokat, amelyeket Hi-MD módot nem támogató eszközzel vettek fel.
• A Hi-MD Walkman készüléken rögzített műsorszámok számítógépre történő importálása
előtt kattintson a képernyő jobb oldalán látható [Properties] lehetőségre, hogy ellenőrizni
tudja a [Recording settings] jelölőnégyzet állapotát. (Alapértelmezés szerint a négyzet jelölt.)
Ezután végezze el a következő műveleteket:
—Ha úgy szeretne műsorszámokat importálni a My Library könyvtárba, hogy azokat
egyidejűleg eltávolítsa a Hi-MD Walkman készülékről, akkor törölje a négyzetből a jelölést.
—Az importált műsorszámok SonicStage-ben történő szerkesztéséhez törölje a négyzetből
a jelölést.
—Ha műsorszámokat szeretne importálni a My Library mappába, miközben másolatukat
meghagyja a Hi-MD Walkman készüléken, ellenőrizze a jelölőnégyzetet. A Hi-MD
Walkman készüléken meghagyott műsorszámokat ugyanúgy kezeli a készülék, mint
a számítógépről automatikusan átmásoltakat. Ezért ezeket nem lehet részekre osztani, vagy
egymással a Hi-MD Walkman készüléken kombinálni.
• Amennyiben a Hi-MD Walkman készüléken lineáris PCM üzzemódban rögzített
műsorszámot másol át számítógépre szerkesztés (különválasztás vagy egyesítés) céljából a My
Library könyvtárba, a szerkesztés hosszú időt vehet igénybe, a műsorszámok hosszától és
a számítógép képességeitől függően. Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák. Ha lineáris
PCM üzemmódban rögzített hosszabb műsorszámokat kíván szerkeszteni, javasoljuk, hogy
először a Hi-MD Walkman készüléken végezze el a szerkesztést, ezután másolja a szerkesztett
adatot a számítógépre.
125
A SonicStage Help használata
A SonicStage Help további információt ad arról, hogy hogyan használja
a SonicStage programot. A SonicStage Help használatával könnyen kikereshet
bizonyos információkat a felsorolt műveletekkel kapcsolatban (például „Importing
Tracks” vagy „Transferring Tracks”), a kulcsszavak átfogó listájából vagy
a feltehetőleg a megfelelő magyarázathoz elvezető szavak beírásával.
A SonicStage Help megjelenítése
Kattintson a [Help] – [SonicStage Help] pontokra a SonicStage futása közben.
[SonicStage Help]
z
A SonicStage Help a következő útvonalon is megjeleníthető:
[Start] – [All Programs]* – [SonicStage] – [SonicStage Help].
∗ [Programs] menüpont aWindows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/
Windows 98 Second Edition esetében
Megjegyzés
• A SonicStage Help értelmezésében „Device/Media” alatt általában külső készüléket kell
érteni, például MD Walkman, Network Walkman és CD Walkman.
• Az EMD-szolgáltatások alkalmazása esetén ajánlott rendszerkövetményekkel kapcsolatosan
tanulmányozza internetszolgáltatója tájékoztatóját.
126
A SonicStage Help használata
Jobb oldali keret
Bal oldali keret
1 Kattintson kétszer az [Overview] elemre a bal oldali keretben.
2 Kattintson az [About This Help File] gombra.
Megjelenik a magyarázat a jobb oldali keretben.
3 Olvassa el a szöveget.
Ha szükséges, görgessen a kijelzőn.
Az aláhúzott szavakra kattintva a hozzájuk tartozó magyarázatokhoz ugorhat.
Szó keresése a magyarázaton belül
[Search]
„Type in the keyword
to find” szövegdoboz
List Topics
Kijelöléshez tartozó
magyarázat
A keresett szavak
listája
[Display]
1 Kattintson a [Search] gombra a „Search” ablak megnyitásához.
2 Írja be a szavakat.
3 Kattintson a [List Topics] gombra.
Megjelenik a keresett szavak listája.
4 Kattintással jelölje ki a felsoroltak közül a kívánt szót.
5 Kattintson a [Display] gombra.
Megjelenik a kijelöléshez tartozó magyarázat.
127
Keresés a SonicStage Helpben
Kattintson a [Contents] elemre a Help ablak bal oldalán az egyes műveletek listájának
megtekintéséhez. A részletek megjelenítéséhez kattintson az egyes pontokra.
Hangadatok importálása a számítógépre
Művelet
SonicStage Help
Hanganyag importálása az
Internetről
[Importing Tracks] – [Purchasing Tracks from a
Music Service Site]
Számítógépen tárolt
hangadatok importálása
SonicStage-be
[Importing Tracks] – [Importing Music Files]
Számítógépen található hangadatok meghallgatása
Művelet
SonicStage Help
A CD-meghajtón vagy a My
Library könyvtárban
található hanganyag
meghallgatása
[Music Playback] – [Playing Back an Audio CD]
vagy [Playing Back a Track in My Library]
Hanganyag meghallgatása
a számítógéphez
csatlakoztatott MD
Walkman készüléken
[Music Playback] – [Playing Back a Track on a
Device/Media]
Importált műsorszámok kezelése és szerkesztése
Művelet
SonicStage Help
CD-információk letöltésével
kapcsolatos adatok
módosítása
[Changing SonicStage Settings] – [Changing
Settings for Getting CD information]
Album szerkesztése
Műsorszámok törlése
[Managing Tracks and Albums] – [Creating/Editing
Albums]
[Changing SonicStage Settings] – [Changing the
Műsorszámok közvetlen
tárolásához megadott célhely Location for Saving Recorded Files]
módosítása
128
Biztonsági másolat készítése hangadatokról
Javasoljuk, hogy a merevlemez megrongálódása, vagy a számítógép cseréje esetére
elővigyázatosságból készítsen biztonsági másolatot hanganyagairól.
Művelet
SonicStage Help
Biztonsági másolat készítése
hangadatokról a My Library
könyvtárba
[Backing Up My Library] – [Backing Up Data to a
Disk]
Tudnivalók a SonicStage
biztonsági mentés
funkciójáról
[Backing Up My Library] – [FAQ-About
SonicStage Backup Tool]
Hibakeresés
Művelet
SonicStage Help
Tudnivalók a hibaelhárításról [Additional Information] – [Troubleshooting]
Hogyan lehet?
Művelet
SonicStage Help
Ismeretlen szavak keresése
[Additional Information] – [Glossary]
A SonicStage használatával
kezelhető hangadatfajták
keresése
[Overview] – [Content Handled Within SonicStage]
A SonicStage program
segítségével használható
funkciók keresése
[Overview] – [Features]
129
Egyéb információk
A SonicStage/MD Simple Burner program eltávolítása
A SonicStage/MD Simple Burner program eltávolításához kövesse az alábbi
lépéseket.
1
Kattintson a [Start] – [Control Panel]* parancsokra.
∗ [Settings] – [Control Panel] a Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/
Windows 98 Second Edition esetében
2
Kattintson kétszer az [Add/Remove Programs] parancsra.
3
Kattintson a [SonicStage 2.x.xx] vagy az [MD Simple Burner 2.0.xx]
elemre a „Currently Installed Programs” listán, majd kattintson
a [Change and Remove]* gombra.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd indítsa újra számítógépét.
Az eltávolítás a számítógép újraindításával ér véget.
∗ [Change/Remove] Windows 2000 Professional esetén, [Add/Remove]
Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition esetén
Megjegyzés
A SonicStage Ver. 2.x/MD Simple Burner Ver. 2.0 program telepítésével egyidejűleg az
OpenMG Secure Module x.x programot is telepíti. Az OpenMG Secure Module x.x programot
ne törölje, mert lehet, hogy azt más szoftver is használja.
130
Szerzői jogok védelme
Az OpenMG technológiával anélkül élvezheti a digitális zenét, hogy megsértené
a kapcsolódó szerzői jogokat. A SonicStage a hangfájlokat OpenMG formátumban
kódolja, és úgy tárolja azokat a számítógép merevlemezén, hogy megakadályozza
jogosulatlan terjesztésüket.
Hanganyagokkal kapcsolatos korlátozások
Az Interneten működő zeneterjesztő szolgáltatások révén széles körben elérhetőek
jó minőségű hanganyagok. A szerzői jogoknak a jogosulatlan terjesztéssel szembeni
védelméhez a hanganyagok egy részére rögzítési és lejátszási korlátozások
érvényesek. Ilyen lehet például a hanganyagok lejátszásának időbeli vagy szám
szerinti korlátozása.
131
Hibakeresés
Ha a SonicStage/MD Simple Burner használata során problémák merülnének fel,
tegye a következőket:
1 Ellenőrizze az ebben a „Hibakeresés” fejezetben leírt jelenségeket.
2 SonicStage használata közben ellenőrizze a jelenségeket a SonicStage Help ben.
3 Ha a probléma nem oldható meg a fenti hivatkozások ellenőrzésével.
Ellenőrizze az alábbi táblázatban foglaltakat, majd konzultáljon a legközelebbi Sony
viszonteladóval.
Számítógép
• Gyártó:
• Modell:
• Típus: Asztali/hordozható számítógép típusa
Operációs rendszer:
RAM kapacitás:
Merevlemez-meghajtó (amelyen a SonicStage/MD Simple Burner és a hangadatok
találhatók)
• A meghajtó kapacitása:
• Szabad lemezterület:
A szoftver verziója
• SonicStage Ver. 2.x1)
• MD Simple Burner Ver. 2.02)
Hibaüzenet (ha van):
Csatlakoztatott külső CD-ROM-meghajtó használata esetén
• Gyártó:
• Modell:
• Típus: CD-ROM / CD-R/CD-RW / DVD-ROM / egyéb (
)
• A számítógépes csatlakozás típusa: PC kártya / USB / IEEE1394 / egyéb (
)
Más USB-csatlakozós készülék használata esetén
• A készülék (vagy készülékek) neve:
1)
2)
132
A SonicStage verziószámának ellenőrzéséhez nézze meg a [Help] – [About SonicStage]
pontot a SonicStage ablakban.
Az MD Simple Burner verziószámának ellenőrzéséhez nézze meg a [CONFIG] – [Version]
pontot az MD Simple Burner ablakban.
A számítógépre nem lehet telepíteni a szoftvert
Probléma
Ok/elhárítás
A telepítés nem járt sikerrel. A használt operációs rendszer nem támogatja
a szoftvert.
tTovábbi részletekhez lásd: 112. oldal.
Nem zárta be a többi alkalmazásablakot.
tHa a telepítés indításakor más programok
futottak a számítógépen, akkor hiba merülhet
fel. Ez különösen érvényes jelentős
rendszererőforrást igénylő programok, például
víruskereső szoftver esetén.
Merevlemezén nincs elég szabad hely.
tA merevlemezen legalább 200MB vagy annál
több szabad területnek kell rendelkezésre állnia.
Úgy tűnik, hogy a telepítés
megszakadt, mielőtt véget
ért volna.
Ellenőrizze, hogy a telepítőablak alatt megjelent-e
hibaüzenet.
tAz [Alt] billentyű lenyomása közben nyomja
meg a [Tab] billentyűt. Ha hibaüzenet látható,
nyomja meg az [Enter] gombot. A telepítés
folytatódik. Ha nem látható üzenet, a telepítés
továbbra is folyamatban van. Várjon még egy
kis ideig.
A képernyőn látható
folyamatjelző nem változik.
Néhány percen át nem világít
a használatjelző lámpa.
A telepítés rendben halad. Kérem, várjon.
A telepítés a használt CD-meghajtótól vagy
rendszerkörnyezettől függően 30 percig vagy még
több ideig is tarthat.
133
A számítógéphez csatlakoztatott MD Walkman használata
Probléma
Ok/elhárítás
A számítógép nem ismeri fel Az MD Walkman készüléket nem csatlakoztatta
az MD Walkman készüléket. megbízhatóan a számítógéphez a kijelölt USBkábellel.
tCsatlakoztassa újra, megbízhatóan az
MD Walkman készüléket a számítógéphez.
tSzüntesse meg az MD Walkman csatlakozását,
majd csatlakoztassa újra. Ha a számítógép
továbbra sem ismeri fel az MD Walkman
készüléket, húzza ki a kábelt, indítsa újra
a számítógépet, majd csatlakoztassa a kábelt ismét.
Nincs lemez az MD Walkman készülékben.
tEllenőrizze, hogy van-e lemez az MD Walkman
készülékben.
A Net MD meghajtó nincs telepítve.
tTelepítse a SonicStage/MD Simple Burner
programot a mellékelt CD-ROM-ról.
A program telepítése nem sikerült.
tVálassza le a csatlakoztatott eszközt, majd telepítse
újra a programot a mellékelt CD-ROM-ról.
A mellékelt USB-kábel nincs csatlakoztatva.
tCsatlakoztassa megbízhatóan a mellékelt USBkábelt.
A csatlakozás USB-hubon keresztül történik.
tA működés nem garantált USB-hub használata
esetén. Csatlakoztassa az MD Walkman
készüléket közvetlenül a számítógép USBcsatlakozójához.
Bár a csatlakozás az MD
Walkman készülékhez
a mellékelt USB-kábellel
történik, az MD Walkman
kijelzőjén nem jelenik meg
a csatlakozás jelzése.
A SonicStage felismerése időt vesz igénybe. Kérem,
várjon.
Másik alkalmazás fut.
tEgy idő múlva csatlakoztassa újra a mellékelt
USB- kábelt. Ha a számítógép továbbra sem
ismeri fel az MD Walkman készüléket, válassza le
az MD Walkman készüléket, indítsa újra
a számítógépet, majd csatlakoztassa újra az USBkábelt.
Bár a számítógép felismeri az A mellékelt USB-kábel nincs csatlakoztatva.
MD Walkman készüléket,
tCsatlakoztassa megbízhatóan a mellékelt USBnem működik üzemszerűen.
kábelt.
A csatlakozás USB-hubon keresztül történik.
tA működés nem garantált USB-hub használata
esetén. Csatlakoztassa az MD Walkman
készüléket közvetlenül a számítógép USBcsatlakozójához.
134
Tárgymutató
A
F
A rendszer korlátai 112
Adattárolás 83
ATRAC3plus 105
AVLS 74
Felosztás 70
Felvétel
analóg 37
digitális 19
mikrofonról 35
műsorszámjelek hozzáadása 39
szint 36, 38
üzemmód (Hi-MD/MDLP) 37
Felvétel mód (adatátviteli sebesség) 120,
Á
Áthelyezés
csoportok 64
műsorszámok 64
Átvitel
a számítógépre 123
az MD Walkman készülékre 121
B
BEEP 75
C
CDDB 112, 116
CD-meghajtó 112
CD-ROM 113
Cím 56
Címkézés 57
Csatlakozás 115, 116
analóg 37
digitális 19
számítógép 81
töltés közben 15
Csoport
áthelyezés 65
beállítás 61
feloldás 63
felvétel 40
törlés 68
D
DSP TYPE-S 108
E
Egyszerű mód 116
Elem
elem élettartama 17
újratölthető elem 15
Ellenőrzés
hátralévő idő 33, 43
lejátszási pozíció 43
EMD szolgáltatás 112
124
felvételi mód 116
Formázás 72
G
Gyors üzemmód 77
H
Hatsávos ekvalizer 53
Hi-MD 105
HOLD 12
I
Időjel 39
Importálás 119
Indítás (szoftver)
MD Simple Burner 117
SonicStage 119
K
Kedvencek
hozzáadás 46, 50
lejátszás 46, 50
Keresés 52
Kézi felvétel 38
Kontraszt 79
L
Lejátszási üzemmód
Ismétlő lejátszás 48, 51
Lejátszási alüzemmód 47, 51
Lejátszási főüzemmód 45, 48
Lemez lejátszási üzemmódja 78
Lineáris PCM 105
135
M
T
MD Simple Burner 115
MDLP 37
Menü 29
Menü üzemmód 74
Merevlemez
szabad terület 112
Műsorszámjel
Hozzáadás (Felosztás) 70
Törlés (Egyesítés) 71
Műsorszámok egyesítése 71
My Library 119
Tartozékok
külön beszerezhető 88
mellékelve 10
Telep
szárazelem 17
Telepítés 112
Tisztítás 86
Töltés 15
Törlés
csoportok 68
műsorszámok 67
teljes lemez 68
N
Net MD 115
O
OpenMG Secure Module x.x 130
P
Program eltávolítása 130
R
Rádió
hallgatás 80
ki- és bekapcsolás 25
Rádióállomások beprogramozása 80
Rendszerkörnyezet 112
S
SonicStage 119
SonicStage Súgó 126
Szerzői jogok 131
Szinkron felvétel 42
U
USB-kábel 10
USB-port 112
Ú
Újracímkézés 58
Ü
ÜTÉSVÉDELEM 108
V
Virtuális hangtér 53
W
Windows 2000 Professional 112, 117,
119, 126, 130
Windows 98 Second Edition 112, 117,
119, 126, 130
Windows Media Player 112
Windows Millennium Edition 117, 119,
126, 130
Windows XP Home Edition 112
Windows XP Media Center Edition 112
Windows XP Media Center Edition 2004
112
Windows XP Professional 112
WMA 112
Printed in Malaysia
136
* 3 2 6 6 5 7 1 4 3 * (1)
Download PDF