Sony | NWZ-W273S | Sony NWZ-W273S Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

Ghid de pornire rapidă
Conţinut
Montarea Walkman-ului pe suportul USB (inclus) şi încărcarea acumulatorului
Instalarea software-ului inclus
Vă rugăm să verificaţi elementele din pachet.
Pentru a conecta Walkman-ul la un computer, Walkman-ul trebuie să fie
montat corect pe suportul USB.
Instalare WALKMAN Guide şi Media Go (pentru
Windows)
Instalarea Ghidului de asistenţă şi a software-ului
Content Transfer (pentru Mac)
1
1
„WALKMAN” (1)
Suport USB (1)
Instalarea software-ului inclus
Utilizarea „WALKMAN-ului”
Led OPR
NWZ-W273S/W274S
Acces la Ghidul de asistenţă online (versiune
completă).
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzw270s/ro/
Note despre încărcarea cu ajutorul computerului
Căşti interne (1 set)
Căști interne pentru inot (1 set)
Bandă de ajustare (1)
Ghid de pornire rapidă (acest manual)
Utilizarea Walkman-ului în timp ce înotaţi
1
Despre sistemul de operare
Asiguraţi-vă că sistemul de operare este Windows XP* (Service Pack 3
sau ulterior), Windows Vista*2 (Service Pack 2 sau ulterior), Windows 7*2
(Service Pack 1 sau ulterior) sau Windows 8.
1
Despre manuale
Acest Ghid de pornire rapidă descrie numai instrucţiunile elementare
de operare şi modul de instalare a software-ului inclus.
Pentru informaţii detaliate şi instrucţiuni de utilizare, consultaţi
Ghidul de asistenţă (documentul HTML) furnizat cu software-ul
inclus după instalare.
©2013 Sony Corporation Printed in Czech Republic
4-476-040-82(1)
*1 Excluzând versiunile sistemelor de operare de 64 biţi.
*2 Nu este acceptat [Mod compatibilitate] pentru Windows XP.
Pentru Mac, asiguraţi-vă că sistemul de operare este Mac OS X v10.6 sau
ulterior.
Neacceptat de sisteme de operare în afară de cele de mai sus
Ştergeţi bornele Walkman-ului () cu o
cârpă moale şi uscată, dacă este necesar.
2 Montaţi Walkman-ul pe suportul USB.
Asiguraţi-vă că bornele Walkman-ului () şi suportul USB
() fac contact.
3 Conectaţi Walkman-ul la un computer în
funcţiune, folosind suportul USB.

Dacă apare un ecran cu o selecţie de acţiuni, faceţi clic pe
„Cancel” (Anulare). Începe încărcarea.
 Asiguraţi-vă că fereastra ledului OPR de pe suportul USB
se aprinde în roşu.
Încărcaţi acumulatorul când ledul OPR luminează intemitent rapid în roşu.
În timpul încărcării acumulatorului, ledul indică starea încărcării Walkmanului.
Puteţi vedea starea ledului OPR prin fereastra ledului OPR de pe suportul
USB.
Se aprinde în roşu: În curs de încărcare
Se stinge: Complet încărcat sau nu se încarcă
Durata de încărcare este de circa 1,5 ore.
După ce Walkman-ul a fost complet încărcat, decuplaţi-l de la computer.
În cazul unui computer Mac, executaţi clic pe pictograma de deconectare a
[WALKMAN]-ului de pe bara laterală a Instrumentului de găsire, pentru a
deconecta Walkman-ul.
Walkman-ul nu se va încărca dacă computerul intră în modul de economisire
a energiei, cum ar fi starea de repaus sau de hibernare, şi se va descărca.
Când utilizaţi Walkman-ul pentru prima oară sau dacă nu aţi utilizat
Walkman-ul o perioadă îndelungată de timp, este posibil să dureze câteva
minute ca să fie recunoscut de computer, deşi încărcarea a început deja
(ledul OPR este aprins în roşu). Verificaţi dacă Walkman-ul este recunoscut
de computer după ce l-aţi conectat la computer de circa 5 minute.
Conectaţi Walkman-ul la un computer
pornit, folosind suportul USB (inclus).
2 Selectaţi următoarea succesiune din
computer:
Windows
7 sau anterior: Selectaţi [Start] – [Computer] sau
[Computerul meu] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_
WINDOWS].
Windows 8: Selectaţi [Desktop] din ecranul [Start] pentru a deschide
[Explorer]. În lista [Computer], selectaţi [WALKMAN] – [Storage
Media] – [FOR_WINDOWS].
3 Daţi clic dublu pe [Setup.exe].
Apare expertul de instalare.
 Când executaţi [Setup.exe], fişierul [Setup.exe] stocat în
folderul [FOR_WINDOWS] al Walkman-ului dumneavoastră
este copiat în computer ca copie de rezervă, iar WALKMAN
Guide şi Media Go sunt instalate în computer.
 Dacă nu porneşte [Setup.exe], copiaţi fişierul [Setup.exe]
pe desktop, apoi daţi dublu clic pe el.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
După ce termină expertul de instalare, comenzile rapide
WALKMAN Guide şi Media Go apar pe desktopul
computerului.
Ghidul de asistenţă este inclus în WALKMAN Guide.
Componente şi comenzi
Conectaţi Walkman-ul la un computer
pornit, folosind suportul USB (inclus).
2 Pe computer, selectaţi [WALKMAN] din bara
laterală a Instrumentului de găsire, apoi
deschideţi folderul [FOR_MAC].
3 Daţi dublu clic pe pictograma programului
de instalare a software-ului dorit:
Pentru a instala Ghidul de asistenţă:[Help_Guide_Installer_
for_Mac]
Pentru a instala software-ul Content Transfer:
[ContentTransfer.pkg]
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
După finalizarea programului de instalare, aliasul (comanda
rapidă a) software-ului instalat (Ghid de asistenţă sau
software Content Transfer) apare pe desktopul computerului.
 Sugestie
Înainte de a încerca să ştergeţi software-ul din Walkman, copiaţi folderul
[FOR_MAC] în computerul dumneavoastră Mac, ca o copie de rezervă, dacă
este necesar.
 Punct tactil
 Bandă de gât
 Cască internă
 Porţiune căşti
 B uton P.LIST (Listă de
redare)/SHUF (Aleatoriu)
 Buton VOL +*1/–
 Borne
 Led OPR (Operare)
 Comutator de blocare
 Buton  (Alimentare)
 Buton Anterior
 Buton Next
 Buton RESET
 Buton  *1
*1 Există puncte tactile. Utilizaţi-le pentru a vă ajuta cu acţionarea butoanelor.
Cum să porniţi Walkman-ul şi cum să-l poziţionaţi pe urechi
Despre utilizarea volumului (Doar pentru ţările/
regiunile care respectă Directivele Europene)
1
Semnalul sonor (bip) şi avertismentul „Check the volume level” au ca
scop protejarea urechilor când măriţi setarea volumului peste un nivel
specific*1 prima oară.
Puteţi anula semnalul sonor şi avertismentul apăsând pe orice buton.
2 Glisaţi comutatorul de blocare pentru a bloca butonul
Notă
1
Puteţi mări volumul peste nivelul specific* după ce anulaţi semnalul sonor şi
avertismentul.
 După avertismentul iniţial, semnalul sonor şi avertismentul se repetă la
fiecare 20 de ore cumulate în care volumul este setat peste nivelul specific*1;
în acel moment, volumul trece automat la nivelul [7].
1
 Dacă volumul este setat peste nivelul specific* şi opriţi Walkman-ul,
volumul revine automat la nivelul specific*1.
*1 Nivel specific = [18]
Verificaţi partea stângă () şi partea dreaptă () a
Walkman-ului.
 (Alimentare).
spatele capului.
5 Fixaţi porţiunile căştilor în urechi.
6 Ajustaţi poziţia Walkman-ului cât mai confortabil.
Montaţi banda de ajustare inclusă pe porţiunea benzii de gat înainte de
a poziţiona Walkman-ul pe urechi.
Buton  (Alimentare)
Buton Anterior
Buton Următor
Buton 
Notă
După ce purtaţi Walkman-ul cu banda de ajustare ataşată, reglaţi poziţia
benzii de ajustare în aşa fel încât să fie cât mai confortabilă.
 Sugestie
Dacă vă cade Walkman-ul de pe urechi în timp ce înotaţi, fixaţi banda de
ajustare cu ajutorul curelei ochelarilor de înot.
Scoaterea Walkman-ului
Scoateţi cu grijă Walkman-ul de pe urechi
mişcându-l în sus şi în jos.
Notă
Scoaterea bruscă a Walkman-ului când căştile
interne sunt bine fixate în urechi poate duce la
accidentarea urechilor sau a timpanelor, sau
căştile interne vă pot rămâne în urechi.
Notă
Vârful părţii interioare
Dacă Walkman-ul nu funcţionează corect, încercaţi următorii paşi pentru
a rezolva problema.
() timp de circa 3 secunde pentru a porni Walkman-ul.
4Poziţionaţi banda de gât pe vârful urechilor şi în
Dacă nu simţiţi Walkman-ul confortabil pe urechi, schimbaţi căştile interne.
Consultaţi capitolul „Montarea căştilor interne”.
Depanare
Prevenirea căderii accidentale a Walkman-ului de pe
urechi
3 Ţineţi apăsat butonul  (Alimentare) aflat în partea dreaptă
Montarea căştilor interne
Pentru a beneficia de o calitate a sunetului mai bună sau pentru a vi se
potrivi în urechi, schimbaţi mărimea căştilor interne sau reglaţi poziţia
acestora pentru a se potrivi confortabil şi perfect în fiecare ureche
separat.
Puteţi comanda căşti interne opţionale de schimb la cel mai apropiat
furnizor Sony.
Montaţi căştile interne  pe căşti în aşa fel încât vârful părţii interioare
a căştilor interne să se fixeze perfect în poziţia  pe protuberanţa
căştilor.
Căştile trebuie să se potrivească perfect, nu în unghi pentru a nu cădea
sau pentru a nu rămâne în urechi.
Redarea muzicii
Pornirea şi oprirea Walkmanului
Redarea cântecelor
Ţineţi apăsat butonul
 (Alimentare) timp de circa 3
secunde pentru a porni sau a opri
Walkman-ul.
După ce opriţi aparatul, nu uitaţi
să glisaţi comutatorul de blocare
pentru a bloca butonul
 (Alimentare).
Întreruperea redării
Notă
Când transportaţi Walkman-ul, nu
uitaţi să glisaţi comutatorul de
blocare pentru a bloca butonul
 (Alimentare) ca să nu porniţi
Walkman-ul din greşeală.
Apăsaţi butonul .
1
Identificaţi simptomele problemei în capitolul
„Depanare” din Ghidul de asistenţă (document
HTML) şi încercaţi acţiunile de corectare enumerate.
Pentru detalii despre depanare, consultaţi şi tabelele din dreapta.
2 Apăsaţi butonul RESET cu un pix
sau cu o agrafă de birou etc.
Când resetaţi Walkman-ul, aveţi grijă la
următoarele.
 Walkman-ul nu este conectat la computer.
 Walkman-ul nu redă muzică.
Buton
RESET
Apăsaţi butonul .
Salt la cântecul anterior/
următor
Apăsaţi butonul Anterior sau
Următor.
Simptom
Cauză/Remediu
Computerul nu
 Walkman-ul nu este montat corect pe suportul
recunoaşte WalkmanUSB (inclus).
ul.
Montaţi Walkman-ul pe suportul USB corect
şi cu fermitate. Încărcarea va porni (ledul
OPR se aprinde în roşu) chiar dacă nu este
realizată corect cuplarea, dar există
posibilitatea ca computerul să nu fi
recunoscut Walkman-ul. În acest caz,
scoateţi Walkman-ul de pe suportul USB şi
apoi cuplaţi-l din nou la suportul USB.
 Autonomia rămasă în acumulator este scăzută
sau insuficientă.
Reîncărcaţi acumulatorul. Când utilizaţi
Walkman-ul pentru prima oară sau dacă nu
aţi utilizat Walkman-ul o perioadă
îndelungată de timp, este posibil să dureze
câteva minute ca să fie recunoscut de
computer, deşi încărcarea a început deja
(ledul OPR este aprins în roşu). Verificaţi
dacă computerul recunoaşte Walkman-ul
după ce l-aţi conectat la computer de circa 5
minute.
Simptom
Cauză/Remediu
Computerul nu
 Computerul utilizează un alt software decât cel
recunoaşte Walkmanfolosit pentru transfer.
ul.
Deconectaţi suportul USB, aşteptaţi câteva
minute şi apoi reconectaţi-l. Dacă nu
rezolvaţi problema, decuplaţi suportul USB,
reporniţi computerul şi apoi conectaţi din
nou suportul USB.
Când daţi clic dublu
 Instalaţi software-ul inclus după ce instalaţi
pe [Setup.exe] pentru
aplicaţia Windows Media Player 11 sau o
a instala software-ul
versiune ulterioară în computerul Windows.
inclus pe computerul
Pentru detalii despre Windows Media Player,
Windows, nu poate fi
consultaţi următorul site Web:
executat [Setup.exe]
http://support.microsoft.com/
şi se deschide
fereastra Proprietăţi.
În timpul redării unui
cântec, începe brusc
redarea următorului
cântec.
Este posibil ca Walkman-ul să fie setat pe
modul de redare ZAPPIN. Pentru detalii,
consultaţi Ghidul de asistenţă.
Măsuri de precauţie
Despre căştile auriculare
Căştile interne sigilează urechile. De aceea, aveţi grijă că există riscul
accidentării urechilor sau timpanelor dacă aplicaţi o presiune prea mare pe
căştile interne sau dacă scoateţi căştile interne brusc. Când vă scoateţi
Walkman-ul, mişcaţi uşor Walkman-ul în sus şi în jos. Scoateţi cu grijă
Walkman-ul de pe urechi.
Notificare despre licenţe şi mărci comerciale
Consultaţi Ghidul de asistenţă (document HTML).
Pentru ultimele informaţii
Dacă aveţi întrebări sau probleme referitoare la acest produs sau dacă
doriţi informaţii despre elemente compatibile cu produsul, vizitaţi
următoarele site-uri Web.
Pentru clienţii din SUA:
http://www.sony.com/walkmansupport
Pentru clienţii din Canada:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pentru clienţii din America Latină:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Pentru clienţii din Europa:
http://support.sony-europe.com/dna/wm/
Pentru clienţii din Asia, Oceania şi Africa:
Engleză: http://www.sony-asia.com/support
Coreeană: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Chineză simplificată: http://service.sony.com.cn/KB/
Chineză tradiţională: http://service.sony.com.tw/
Pentru clienţii care au achiziţionat modele de pe un alt continent:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Download PDF

advertising