Sony | D-EJ985 | Sony D-EJ985 Használati útmutató

3-245-828-31 (1)
Portable
CD Player
Használati útmutató
Területi kód
A CD-lejátszó vásárlási helyéhez tartozó területi kód a
dobozon lévő vonalkódcímke bal felső sarkában található.
Az Ön által vásárolt CD-lejátszóhoz mellékelt tartozékokkal
kapcsolatban ellenőrizze a termék területi kódját; a tartozékok
listáját a Tartozékok (mellékelt/kiegészítő)” címszó alatt
találja. ”
A WALKMAN” a Sony Corporation sztereó fejhallgatóval ellátott termékeit
”
jelölő bejegyzett védjegye. A
a Sony Corporation
védjegye.
D-EJ985
© 2002 Sony Corporation
FIGYELMEZTETÉS
A tűz és az áramütés megelőzése
érdekében ne tegye ki a készüléket
eső vagy nedvesség hatásának.
A készüléket ne szerelje zárt térbe, pl.
könyvszekrénybe vagy beépített
szekrénybe.
A készülék kigyulladásának megelőzése
érdekében engedje a készüléket
szellőzni: vigyázzon, hogy ne kerüljön rá
újság, abrosz, függöny stb. Továbbá ne
tegyen a készülékre égő gyertyát.
A tűz és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegyen a készülékre
folyadékot tartalmazó tárgyat (pl. vázát).
Bizonyos országokban a készülék
tápellátását biztosító elemek
hulladékként való kezelésére külön
előírások vonatkoznak. Erről a helyi
hatóságnál kaphat bővebb tájékoztatást.
VIGYÁZAT!
• HA NYITVA VAN, LÁTHATATLAN
LÉZERSUGÁRZÁS ÉSZLELHETŐ
• NE NÉZZEN BELE A FÉNYSUGÁRBA,
ÉS NE NÉZZE KÖZVETLENÜL
OPTIKAI ESZKÖZZEL
A CE jel csak azon országokban
érvényes, ahol annak használatát a
törvény kötelezővé teszi, így elsősorban
az Európai Unió országaiban.
2
Tartalomjegyzék
Bevezetés
Kezelőszervek ....................................... 4
CD-lemez lejátszása
1. A CD-lejátszó csatlakoztatása .......... 7
2. CD-lemez behelyezése ..................... 7
3. CD-lemez lejátszása ......................... 8
A lejátszás beállításai
Műsorszámok ismételt lejátszása
(Ismétléses lejátszás) ...................... 11
Egyetlen műsorszám lejátszása
(Egyszeres lejátszás) ....................... 11
Műsorszámok véletlenszerű sorrendben
történő lejátszása
(Kevert lejátszás) ............................. 11
A kedvenc műsorszámok megjelölése
könyvjelzővel, és a megjelölt
műsorszámok lejátszása
(könyvjelzős lejátszás) ..................... 12
Műsorszámok lejátszása a kívánt
sorrendben (PGM-lejátszás) ............ 13
A CD-lejátszó csatlakoztatása
Sztereó berendezés
csatlakoztatása ............................... 18
Tápforrás csatlakoztatása
Újratölthető akkumulátor
használata ....................................... 19
Szárazelem használata ....................... 22
Megjegyzések az áramforrással
kapcsolatban ................................... 23
Kiegészítő információk
Óvintézkedések .................................. 24
Karbantartás ....................................... 25
Hibaelhárítás ....................................... 26
Műszaki adatok ................................... 29
Tartozékok (mellékelt/kiegészítő) ........ 30
Egyéb szolgáltatások
A G-PROTECTION funkció ................. 14
Szöveges CD-információk
megjelenítése .................................. 14
A CD-lemez hátralévő játékidejének és
számainak ellenőrzése .................... 15
A mély hang kiemelése (SOUND) ....... 15
A hallása védelmében (AVLS) ............. 16
Gombzár (HOLD) ................................ 16
A műveleteknél hallható hangjelzés
kikapcsolása ................................... 17
Az LCD kijelző háttérvilágításának
kikapcsolása ................................... 17
3
Bevezetés
Kezelőszervek
A megfelelő kezelőszervről a zárójelben szereplő oldalon talál bővebb ismertetést.
CD-lejátszó (előlap)
1 EXT BATT (külső tápegység)/
DC IN 4.5 V (külső egyenáram
bemenete) aljzat
(7., 20., 22. oldal)
2 LINE OUT (OPTICAL) aljzat
(18. oldal)
3 Visszaugró gomb (u
(lejátszás/szünet) •./>
(AMS/keresés))
(7., 8., 12., 13. oldal)
4 x (állj) /CHARGE (töltés)
gomb•CHARGE kijelző
(8., 16., 17., 19., 20. oldal)
5 VOL (hangerő) +*/– gomb
(8. oldal)
6 i (fejhallgató) aljzat (7. oldal)
7 OPEN kapcsoló (7. oldal)
8 A töltő csatlakozói (19., 25. oldal)
CD-lejátszó (belső rész)
CD-lejátszó (hátlap)
9 AVLS kapcsoló
(16. oldal)
q; G-PROTECTION
(rázkódásvédelem)
kapcsoló (14. oldal)
qa Elemtartó
(19. oldal)
*A gombon kitapintható egy pont.
4
qs HOLD
kapcsoló
(16. oldal)
Távirányító
qd x (állj) gomb
(8., 17. oldal)
Bevezetés
qf VOL (hangerő)
+/– gomb
(8. oldal)
qg Kijelző
(9., 11–16. oldal)
qh Visszaugró gomb (u
(lejátszás/szünet)• ENT
(bevitel)•./> (AMS/
keresés)) (8., 10., 12., 13.
oldal)
qj Csipesz
(6. oldal)
qk HOLD kapcsoló
(16. oldal)
w; SOUND gomb
(15. oldal)
ql DISPLAY gomb
(14., 15. oldal)
wa P MODE/
(lejátszási mód/
ismétlés) gomb
(10–13., 17. oldal)
Megjegyzés
Csak a készülékhez tartozó távirányítót
használja. Más CD-lejátszó távirányítójával a
készülék nem működtethető.
(Folytatás)
5
A távirányító csipeszének használata
A csipesz levehető a távirányítóról, és megfordítva visszatehető.
Levétel
Feltétel megfordítva
,
A távirányító kábele átvezethető a csipeszen.
A hordtáska használata
A CD-lejátszót és az elemtartót a mellékelt hordtáskában szállíthatja. A készüléket és
az elemtartót a képen látható módon tegye a hordtáska megfelelő részébe.
6
CD-lemez lejátszása
Áramforrásként újratölthető akkumulátort és szárazelemet is használhat.
1.
A CD-lejátszó csatlakoztatása
EXT BATT/DC IN
4.5 V aljzatba
CD-lemez lejátszása
1 Csatlakoztassa a hálózati
adaptert.
2 Csatlakoztassa a fejhallgatót/
fülhallgatót.
hálózati
csatlakozóaljzatba
Hálózati
adapter
A tartozékként hálózati
csatlakozódugó-adapterrel ellátott
típusokhoz
Ha a hálózati adapter nem illeszkedik a
csatlakozóaljzatba, akkor használja a
hálózati csatlakozódugó-adaptert.
A tartozékként távirányítóval
ellátott típusokhoz
• Csatlakoztassa a fejhallgatót/
fülhallgatót a távirányítóhoz.
• Ügyeljen a fejhallgató/fülhallgató
kellően szoros csatlakoztatására.
Laza csatlakozás esetén előfordulhat,
hogy lejátszáskor zaj hallható.
2.
Visszaugró
gomb
i (fejhallgató)
aljzatba
Fejhallgató
vagy
fülhallgató
CD-lemez behelyezése
1 A CD-lejátszó fedelének
kinyitásához húzza el az OPEN
gombot.
OPEN gomb
2 Helyezze be a CD-lemezt, majd
zárja le a fedelet.
A címke
legyen felül
(Folytatás)
7
3.
CD-lemez lejátszása
Visszaugró gomb
VOL + / –
Visszaugró gomb
VOL + / –
1 Nyomja meg a visszaugró gombot.
2 A + vagy a – jelű VOL gombbal
állítsa be a hangerőt.
Funkció
Lejátszás (onnan, ahol a legutóbb abbahagyta)
Lejátszás (az első műsorszámtól)
Szünet/a lejátszás folytatása szünet után
Leállítás
Ugrás az aktuális műsorszám elejére (AMS*1)
Ugrás az előző műsorszámok elejére (AMS)
Ugrás a következő műsorszám elejére (AMS)
Ugrás a következő műsorszámok elejére (AMS)
Gyors csévélés visszafelé
Gyors csévélés előre
1 Nyomja meg a visszaugró gombot.
2 A VOL +/– gombot forgatva állítsa
be a hangerőt.
Tegye az alábbiakat
Nyomja meg a visszaugró gombot.
Ekkor a lejátszás onnan kezdődik, ahol
legutóbb abbahagyta.
Amikor a CD-lejátszó áll, nyomja le és
tartsa lenyomva a visszaugró gombot
addig, amíg a készülék el nem kezdi
lejátszani az első műsorszámot.
Nyomja meg a visszaugró gombot.
Nyomja meg a x gombot (a készülék
x/CHARGE gombját).*2
Tolja meg egyszer a visszaugró gombot a
. jel irányába.*2
Tolja meg többször a visszaugró gombot
a . jel irányába.*2, *3
Tolja meg egyszer a visszaugró gombot a
> jel irányába.*2, *3
Tolja meg többször a visszaugró gombot
a > jel irányába.*2, *3
Tolja el a visszaugró gombot a . jel
irányába, és tartsa ott.*2
Tolja el a visszaugró gombot a > jel
irányába, és tartsa ott.*2
*1 Automatikus hangérzékelő
*2 Ezek a műveletek lejátszás és szünet közben is elvégezhetők.
*3 Ha az utolsó műsorszám lejátszása után tolja meg a visszaugró gombot a > jel irányába, akkor
visszatér az első műsorszámhoz. Ha pedig az első műsorszámnál tolja meg a visszaugró gombot
a . jel irányába, a készülék rááll az utolsó műsorszámra.
8
Megjegyzések a kijelzővel kapcsolatban
• Ha CD-lemez cseréje vagy a készülék ki- majd bekapcsolása után megnyomja a
visszaugró gombot, akkor a kijelzőn mintegy két másodpercre megjelenik a lemezen
található műsorszámok száma és a teljes játékidő.
• Lejátszás közben az éppen hallható műsorszám sorszáma és a belőle már lejátszott
rész hossza jelenik meg.
• Szünet alatt az eltelt lejátszási idő villog a kijelzőn.
• Ha az AVLS kapcsoló „LIMIT” állásban van, kapcsolja „NORM” állásba. További
részleteket „A hallása védelmében (AVLS)” fejezet tartalmaz.
• Ha a fejhallgató a LINE OUT (OPTICAL) kimenethez csatlakozik, dugja át a
i (fejhallgató) kimenetbe.
Írható (CD-R) és újraírható (CD-RW) CD-k használata
A készülék le tud játszani CD-DA formátumban* készített írható és újraírható CD-ket is.
A lejátszás minősége azonban függ a lemez minőségétől és az író készülék állapotától.
* A CD-DA a Compact Disc Digital Audio kifejezés rövidítése. Ez a hangfelvételt tartalmazó CDlemezek felvételi szabványa.
Szerzőijog-védelmet biztosító kódolással készült zenei lemezek
Ez a készülék a kompaktlemez-szabványnak (Compact Disc – CD) megfelelő
lemezeket tud lejátszani.
Az utóbbi időben egyes gyártók olyan zenei lemezeket hoztak forgalomba, amelyeken
kódolással védik a szerzői jogokat. Előfordulhat, hogy egyes ilyen lemezek nem
felelnek meg pontosan a kompaktlemez-szabvány előírásainak, és így ez a készülék
nem tudja lejátszani őket.
CD-lemez eltávolítása
A CD-lemez közepén található tengelyt nyomva távolítsa el a CD-lemezt.
9
CD-lemez lejátszása
Ha a hangerő szintje nem növelhető
A lejátszás beállításai
A P MODE/ (lejátszási mód/ismétlés) és a visszaugró gomb segítségével többféle
lejátszási lehetőség közül választhat.
P MODE/
(lejátszási mód) gomb
A gomb megnyomásával lejátszás
közben kiválaszthatja a kívánt
lejátszási módot.
Ha lejátszás közben lenyomja és
nyomva tartja a gombot, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik a
”
”
szimbólum, akkor a készülék
ismételten a P MODE/ gombbal
legutóbb kiválasztott lejátszási
módban működik.
t Nincs kijelzés
(Normál lejátszás)
r
1”
”(Egyetlen műsorszám lejátszása)
r
SHUF”
”
(Műsorszámok
véletlenszerű
sorrendben történő lejátszása)
r
”
”(Könyvjelzővel megjelölt
műsorszámok lejátszása)
r
PGM”
”
(Műsorszámok
lejátszása a
kívánt sorrendben)
10
Visszaugró gomb
• Nyomja meg
Könyvjelzővel megjelölheti az
egyes műsorszámokat.
Megadhatja azt is, hogy az egyes
műsorszámok bekerüljenek a PGM
lejátszás programjába.
• Tolja meg a > vagy a . jel
irányába
A PGM lejátszási módhoz adhat
meg műsorszámokat.
Műsorszámok ismételt lejátszása (Ismétléses lejátszás)
Ismétléses lejátszással a műsorszámok normál, egyszeres, kevert, könyvjelzős és PGM
módban játszhatók le.
Lejátszás közben nyomja meg és tartsa
lenyomva a P MODE/ gombot, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik a
”
”
szimbólum.
A lejátszás beállításai
Egyetlen műsorszám lejátszása (Egyszeres lejátszás)
Lejátszás közben nyomja meg többször
a P MODE/ gombot, amíg 1” nem
”
jelenik meg a kijelzőn.
Műsorszámok véletlenszerű sorrendben történő
lejátszása (Kevert lejátszás)
Lejátszás közben nyomja meg többször
a P MODE/ gombot, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a SHUF” felirat.
”
11
A kedvenc műsorszámok megjelölése könyvjelzővel,
és a megjelölt műsorszámok lejátszása (könyvjelzős
lejátszás)
Minden CD-n legfeljebb 99 műsorszám jelölhető meg könyvjelzővel. És ez legfeljebb
10 CD esetén tehető meg.
Könyvjelző megadása
1 Miközben a készülék azt a műsorszámot játssza, amelyet könyvjelzővel meg kíván
jelölni, nyomja meg és tartsa lenyomva a visszaugró gombot, amíg a kijelzőn villogni
nem kezd a
” (könyvjelző) szimbólum.
”
2
Ha a könyvjelzővel sikeresen megjelölte a műsorszámot, a
” szimbólum villogása
”
lelassul.
Az 1. lépést ismételve jelölje meg könyvjelzővel az összes kívánt műsorszámot.
Könyvjelzővel megjelölt műsorszámok lejátszása
1 Addig nyomogassa a P MODE/
2
gombot, amíg a kijelzőn villogni nem kezd a
”
”
szimbólum.
Nyomja meg a visszaugró gombot.
Ekkor a kijelzőn a
” szimbólum folyamatosan látható, és a készülék megkezdi a
”
könyvjelzővel megjelölt
műsorszámok lejátszását.
Könyvjelző törlése
Miközben a készülék egy könyvjelzővel megjelölt műsorszámot játszik, nyomja meg és
” szimbólum el nem tűnik a kijelzőről.
tartsa lenyomva a visszaugró gombot, amíg a
”
Könyvjelzővel megjelölt műsorszámok ellenőrzése
Amikor a készülék egy könyvjelzővel megjelölt műsorszámot játszik le, a
”
”
szimbólum lassan villog a kijelzőn.
Megjegyzések
• Amikor a könyvjelzővel megjelölt műsorszámokat játssza le, a műsorszámok sorrendje nem a
könyvjelzők megadásának sorrendjét tükrözi, hanem az egyes műsorszámok lemezen elfoglalt
helyének felel meg, azaz a műsorszámok a lemezre való rögzítésük sorrendjében hallhatók.
• Amikor a 11-edik lemezen lévő műsorszámokat jelöli meg könyvjelzővel, az elsőként lejátszott
CD-n található könyvjelzők törlődnek.
• Ha a készüléket minden áramforrástól megfosztja, a memóriában tárolt összes könyvjelző
törlődik.
• Ha a készüléket újratölthető akkumulátorról üzemelteti és a kijelzőn megjelenik a Lobatt”
”
figyelmeztetés, akkor ha az akkumulátor feltöltése nélkül továbbhasználja a készüléket,
a
memóriában tárolt összes könyvjelző törlődik.
12
Műsorszámok lejátszása a kívánt sorrendben
(PGM-lejátszás)
Legfeljebb 64 műsorszám lejátszási sorrendje programozható be.
Lejátszás közben nyomja meg
többször a P MODE/ gombot,
amíg a kijelzőn meg nem jelenik a
PGM” felirat.
”
2
Műsorszám kiválasztásához tolja
meg a visszaugró gombot a >
vagy a . jel irányába.
A műsorszám sorszáma
A lejátszás beállításai
1
Lejátszási sorszám
3
A műsorszám beprogramozásához
nyomja meg a visszaugró gombot.
A kijelzőn 000” jelenik meg, és a lejátszási
”
sorrend száma
eggyel nő.
4
5
A többi műsorszám beprogramozásához ismételje meg a 2. és a 3. lépést.
Tartsa lenyomva a visszaugró gombot, amíg el nem indul a programozott
lejátszás (PGM).
A program ellenőrzése
Programozás közben:
Az 5. lépés végrehajtása előtt nyomja meg többször a visszaugró gombot.
PGM-lejátszás közben:
Nyomja meg többször a P MODE/ gombot, amíg a PGM” üzenet villogni nem
” gombot.
kezd a kijelzőn, majd nyomja meg többször a visszaugró
Valahányszor megnyomja a visszaugró gombot, a kijelzőn megjelenik a műsorszám
száma.
Megjegyzések
• A 3. lépésben a 64. műsorszám megadása után az első kiválasztott műsorszám látható a kijelzőn.
• 64-nél több műsorszám megadása esetén az első műsorszám vagy műsorszámok törlésre
kerülnek.
13
B Egyéb szolgáltatások
A G-PROTECTION funkció
A G-PROTECTION funkció kiváló
védelmet biztosít a hangzásbeli ugrások
ellen akkor is, ha a készüléket kocogás
közben használja.
Ha a készülék G-PROTECTION
kapcsolóját 2” állásba kapcsolja, akkor
”
a rázkódásvédelmi
(G-PROTECTION)
funkció az 1”-es állásnál fokozottabb
”
védelmet biztosít.
Ha a készülékkel séta közben szeretne
jó minőségű hanghatást elérni, akkor a
G-PROTECTION rázkódásvédelmi
kapcsolót állítsa 1” állásba. Ha
” végez, akkor a 2”-es
komolyabb edzést
”
állás használata javasolt.
Állítsa a G-PROTECTION kapcsolót
(a fedél alatt) az 1” vagy a 2”
”
”
állásba.
Szöveges CD-információk
megjelenítése
Ha CD-információkat tartalmazó lemezt
játszik le, akkor a kijelzőn megjelenik a
műsorszám címe, a lemez címe, az
előadó neve stb.
Megjelenítés a távirányítón
A műsorszám A CD-szöveg itt
”
sorszáma”
jelenik meg.*
jelenik meg.
* Miközben a készülék a CD-lemez
információit olvassa be, a kijelzőn a
READING” (beolvasás) felirat látható.
”
Nyomja meg a DISPLAY
(megjelenítés) gombot.
A gomb többszöri megnyomására a
következőképpen változik a kijelzőn
olvasható felirat:
Kijelző
Megjegyzés
Lejátszás közben a hang ugrik”:
”
– ha a CD-lejátszót a megengedettnél
erősebb rázkódás éri,
– ha piszkos vagy karcos felületű CD-lemezt
játszik le,
– ha rossz minőségű írható/újraírható lemezt
(CD-R/CD-RW) játszik le, vagy ha nem volt
tökéletes a felvételt készítő eszköz vagy
szoftver.
Normál lejátszás
Az aktuális
műsorszám száma
és címe
Nyomja meg
a DISPLAY
gombot egyszer.
Az aktuális
műsorszám száma,
címe és előadója
Nyomja meg a
A hátralévő
DISPLAY gombot műsorszámok
kétszer.
száma** és a lemez
címe/előadó neve
** Egyszeres, kevert, könyvjelzős és
programozott (PGM) lejátszás közben nem
látható.
Megjegyzés
14
A készülék csak angol nyelvű CD-szöveget
jelenít meg.
A CD-lemez hátralévő
játékidejének és számainak
ellenőrzése
A hátralévő játékidőt és számokat a
DISPLAY gomb megnyomásával
tekintheti meg.
Ha CD-szöveget tartalmazó lemezt
játszik le, akkor ezt a funkciót nem
használhatja.
A mély hang kiemelése
(SOUND)
Lehetőség van kiemelt mély tartományú
zenehallgatásra is.
A SOUND 1” vagy a SOUND 2”
”
”
beállítás kiválasztásához nyomja meg
a SOUND (hangzás) gombot.
Nincs kijelzés
(Normál lejátszás)
Nyomja meg a DISPLAY gombot.
A gomb egymás utáni megnyomására a
következőképpen változik a kijelzőn
olvasható felirat:
”
SOUND 1”
SOUND 2”
Normál lejátszás A műsorszám száma
és eltelt játékideje
Nyomja meg a
Az aktuális
DISPLAY gombot műsorszám száma és
egyszer.
hátralévő játékideje
A CD-lemez hátralévő
Nyomja meg a
DISPLAY gombot műsorszámainak
száma* és hátralévő
kétszer.
játékideje*
A kiválasztott hangzásmód kijelzése.
A SOUND 2” beállítással a mély
”
hangzás
jobban kiemelhető, mint a
SOUND 1” beállítással.
”
Megjegyzés
Ha a SOUND funkció használatával a hangzás
eltorzul, csökkentse a hangerőt.
* Egyszeres, kevert, könyvjelzős és
programozott (PGM) lejátszás közben nem
látható.
15
Egyéb szolgáltatások
Kijelző
”
A hallása védelmében (AVLS)
Gombzár (HOLD)
Az AVLS (Automatic Volume Limiter
System – automatikus hangerőkorlátozó rendszer) funkció alacsonyan
tartja a hangerőt, hogy megóvja hallását.
A véletlen gombnyomások elkerülése
érdekében a CD-lejátszón lezárhatja a
kezelőszerveket.
Állítsa az AVLS kapcsolót (a fedél
alatt) LIMIT” (korlátozás) állásba.
”
Csúsztassa el a HOLD (lezárás)
gombot a nyíl irányába.
CD-lejátszó
Távirányító
Akkor jelenik meg, ha a hangerőt
egy bizonyos szint fölé állítja.
Az AVLS funkció kikapcsolása
Állítsa az AVLS kapcsolót NORM”
”
(normál) állásba.
Ha be van
kapcsolva a
gombzár (HOLD)
funkció, akkor
bármely gomb
megnyomására
villogni kezd a
CHARGE kijelző.
A HOLD funkció a CD-lejátszónál és a
távirányítónál egyaránt használható. A
CD-lejátszót a távirányítóval akkor is
működtetheti, ha a távirányítón ki van
kapcsolva a hold funkció.
A gombzár feloldása
Csúsztassa a HOLD gombot a nyíllal
ellentétes irányba.
Megjegyzés
Ha a gombok lezárása (HOLD) funkció be van
kapcsolva, az a távirányító kijelzőjén nem
látható, tehát nem jelenik meg a HOLD”
”
felirat.
16
A műveleteknél hallható
hangjelzés kikapcsolása
A CD-lejátszó működése közben a
fejhallgatóból/fülhallgatóból hallható
hangjelzés kikapcsolható.
1
Áramtalanítsa a CD-lejátszót az
áramforrás (hálózati adapter,
újratölthető akkumulátorok vagy
szárazelemek) eltávolításával.
2
A x gomb (a készüléken a
x/CHARGE gomb) lenyomva
tartása közben csatlakoztassa az
áramforrást.
Ha a készüléket újratölthető
akkumulátorról vagy szárazelemről
működteti, akkor a kijelző bármilyen
gomb megnyomása után 5 másodpercig
világít. Ha takarékoskodni szeretne az
energiával, akkor a háttérvilágítást ki is
kapcsolhatja.
1
Távolítsa el a készülékből az
újratölthető akkumulátorokat vagy
a szárazelemeket.
2
A P MODE/ gomb lenyomva
tartása közben helyezze be az
elemeket.
Az LCD kijelző háttérvilágításának
bekapcsolása
Távolítsa el az elemeket, majd helyezze
vissza őket úgy, hogy közben nem
nyomja a P MODE/ gombot.
Az LCD kijelző háttérvilágítása
Az LCD kijelző háttérvilágítása mindig be
van kapcsolva, ha a készüléket hálózati
adapterről üzemelteti.
17
Egyéb szolgáltatások
A hangjelzés bekapcsolása
Távolítsa el, majol csatlakoztassa az
áramforrás, de közben ne nyomja sem
a x, sem a x/CHARGE gombot.
Az LCD kijelző
háttérvilágításának
kikapcsolása
B A CD-lejátszó csatlakoztatása
Megjegyzések
Sztereó berendezés
csatlakoztatása
Más sztereó készüléken keresztül is
hallgathatja a CD-lemezt, vagy felvételt
készíthet magnókazettára és MiniDisc
lemezre. További részletekért lapozza fel
a csatlakoztatott készülék használati
utasítását.
Az összekapcsolás előtt kapcsolja ki
mindkét berendezést.
Átjátszókábel
MiniDisc
készülék,
DAT-magnó
stb.
18
Átjátszókábel használata
Ha a hangzás torz, akkor csatlakoztassa
a készüléket a i jackaljzathoz.
Optikai digitális átjátszókábel
használata
MiniDisc lemezre, DAT-kazettára stb.
történő felvétel esetén a felvétel
megkezdése előtt győződjék meg arról,
hogy a CD-lejátszó szünet üzemmódban
van.
a LINE OUT
(OPTICAL)
aljzatba
Optikai
digitális
átjátszókábel
• A lejátszás elindítása előtt halkítsa le a
csatlakoztatott berendezést, hogy
megelőzze a hangfalak esetleges
károsodását.
• Felvétel készítéséhez használja a hálózati
adaptert. Ha újratölthető akkumulátort vagy
szárazelemet használ, azok felvétel közben
lemerülhetnek.
• Úgy állítsa be a hangot a csatlakoztatott
készüléken, hogy ne legyen torz.
Bal
(fehér)
Jobb
(piros)
Sztereó rendszer,
kazettás magnó,
rádiós magnó
stb.
A G-PROTECTION és a SOUND
funkció működése átjátszókábel
használata esetén
• Jó minőségű CD-hangzás
rögzítéséhez állítsa a G-PROTECTION
(rázkódásvédelem) kapcsolót 1”
”
állásba.
• A SOUND funkció csak a i kimeneten
keresztül működik, a LINE OUT
(OPTICAL) kimeneten nem.
B Tápforrás csatlakoztatása
Az alábbi áramforrásokat használhatja:
• Újratölthető akkumulátor
• Hálózati adapter (lásd CD-lemez
”
lejátszása”)
• LR6 (AA méretű) alkáli elem (külső
elemtartó)
Az elemek élettartamáról és töltési
idejéről a Műszaki adatok” fejezetben
” tájékoztatást.
talál bővebb
Újratölthető akkumulátor
használata
3
Csatlakoztassa a hálózati
adaptert a mellékelt töltő DC IN
4.5V jackbemenetébe és a fali
csatlakozóaljzatba. Majd tegye a
CD-lejátszót a töltőbe, ügyelve
arra, hogy a CD-lejátszón
található V jel és a töltőn található
v jel egymással szembe kerüljön.
Ha a hálózati adapter nem
illeszthető a hálózati csatlakozóaljzatba, használja a hálózati
csatlakozódugó-adaptert.
CHARGE kijelző
Az első használat előtt töltse fel az
elemeket. A CD-lejátszóhoz csak az
alábbi újratölthető akkumulátorokat
használhatja.
• NH-14WM(A)
1
Nyissa ki a készülék belsejében
található elemtartót.
DC IN 4.5 V
egyenáramú
bemenethez
Helyezzen be két újratölthető
akkumulátort úgy, hogy a 3
jelzések a képen látható irányban
helyezkedjenek el, majd zárja be a
fedelet.
Tápforrás csatlakoztatása
2
A V és v
jelet állítsa
egymással
szembe.
Váltakozó áramú
hálózati adapter
váltakozó áramú
aljzatba
(Folytatás)
Először az elem #
végét illessze be
(mindkét elem esetén).
19
Újratölthető akkumulátor használata
Elkezdődik az újratölthető
akkumulátorok töltése.
A távirányító kijelzőjén villogni kezd
a Charging” (Töltés) felirat, és a
” kijelző egyes részei egymás
után felgyulladnak. A CD-lejátszón is
felgyullad a CHARGE kijelző.
Amikor az akkumulátorok teljesen
feltöltődtek, a távirányítón minden
kijelző kialszik, hasonlóan a készülék
CHARGE kijelzőjéhez.
Az újratölthető akkumulátorok
feltöltése a mellékelt töltő nélkül
A hálózati adaptert csatlakoztassa a CDlejátszó EXT BATT/CD IN 4.5V
jackbemenetéhez és a fali
csatlakozóaljzathoz, majd a töltés
megkezdéséhez nyomja meg a
x/CHARGE gombot.
x/CHARGE
gomb•CHARGE kijelző
EXT BATT/
DC IN 4.5V
egyenáramú
bemenethez
Váltakozó áramú
hálózati adapter
váltakozó áramú aljzatba
Megjegyzések
20
• Ha a töltővel tölti az újratölthető
akkumulátorokat, ne feledje el levenni a
külső elemtartót.
• A töltés során a CD-lejátszó és az
újratölthető elemek felmelegednek. Ez nem
jelent veszélyt.
• Ha töltés közben megnyomja a visszaugró
gombot, a töltés megszakad, és a készülék
megkezdi a benne lévő lemez lejátszását.
• Ha a CD-lejátszót lejátszás közben teszi a
töltőbe, a lejátszás megszakad, és
elkezdődik a töltés.
• A CD-lejátszót gondosan illessze a töltőbe,
ügyelve arra, hogy a CD-lejátszón található
V jel és a töltőn található v jel egymással
szembe kerüljön. A CD-lejátszón fel kell
gyulladnia a CHARGE kijelzőnek. Nem
megfelelő behelyezés esetén megszakadhat
a töltés vagy a lejátszás.
Az újratölthető akkumulátorok
kivétele
Az akkumulátor kivételéhez nyomja meg
a # jelű végét.
Mikor kell cserélni az újratölthető
akkumulátorokat
Ha az újratölthető akkumulátorok egy
feltöltéssel számított használati ideje
körülbelül a megszokott idő felére
csökken, cserélje ki őket.
Megjegyzés az újratölthető
akkumulátorokkal kapcsolatban
Ha az akkumulátor új vagy hosszú ideig
nem használta, akkor a maximális
kapacitás csak néhány töltési-kisütési
ciklus után érhető el.
Mikor kell tölteni az akkumulátorokat
Az elemek pillanatnyi töltését a kijelzőn
ellenőrizheti.
○
Az akkumulátorok teljesen
fel vannak töltve.
○
r
Az akkumulátorok kezdenek
lemerülni.
○
r
○
r
○
○
r
Az akkumulátorok lemerültek.
* Sípoló hang.
Az újratölthető akkumulátor eredeti
kapacitását úgy tudja sokáig megőrizni,
ha mindig csak akkor tölti fel, amikor
már teljesen lemerült.
Megjegyzések
•A
kijelző az akkumulátor töltöttségi
állapotát csak hozzávetőlegesen mutatja.
Egy szegmens nem minden esetben a töltés
egynegyedét jelenti.
• A működési körülményektől függően a
jel több vagy kevesebb szegmense jelenhet
meg.
Megjegyzések a csomagban található
töltővel kapcsolatban
• A mellékelt töltő csak ehhez a CDlejátszóhoz használható, vele más
modell nem tölthető fel.
• A mellékelt töltővel kizárólag NH14WM(A) újratölthető akkumulátort
töltsön. Más akkumulátor, elem
töltésére az eszköz nem alkalmas.
• A töltés során a CD-lejátszó és az
újratölthető akkumulátorok
felmelegednek. Ez nem jelent veszélyt.
• A töltőre ne tegyen pénzérmét vagy
egyéb fémtárgyat. Ha a töltő
csatlakozóihoz véletlenül valamilyen
fémtárgy ér, rövidzárlat keletkezhet, és
a készülék melegedni kezd.
21
Tápforrás csatlakoztatása
r
Lobatt*
Az akkumulátorok csaknem
lemerültek.
Az újratölthető akkumulátorok
szállítása
A nemkívánatos hőhatások elkerülése
érdekében a tartozékként szállított
elemtartót használja. Ha az újratölthető
akkumulátorok fémtárgyakkal
érintkeznek, a rövidzárlat melegedést
vagy tüzet okozhat.
Szárazelem használata
3
Csatlakoztassa a külső elemtartót
a készülékhez.
Csak a mellékelt külső elemtartót
használja.
A CD-lejátszóban csak az alábbi
szárazelemtípust használja:
• LR6 (AA méretű) alkáli elem
1
A PUSH felirat alatt található
vonalakat az ábra szerint állítsa
egy vonalba, majd a PUSH
gombot nyomva húzza ki az
elemtartót.
EXT BATT/
DC IN 4.5 V
aljzatba
A v jelzés
fölfelé nézzen
Egy
vonalba
Mikor kell cserélni az elemeket
Az elemek pillanatnyi töltését a kijelzőn
ellenőrizheti.
Az elemek tejesen fel vannak
töltve.
○
○
r
Az elemek kezdenek
lemerülni.
○
○
r
r
○
Tegyen be két LR6-os (AA
méretű – ceruza) alkáli elemet,
ügyelve arra, hogy 3 pólusuk az
elemtartóban látható jelhez
kerüljön. Tegye be az elemtartót a
készülékbe, és a LOCK zárat a nyíl
irányába elfordítva rögzítse az
egységet.
○
2
○
r
r
Lobatt*
Az elemek csaknem
lemerültek.
Az elemek lemerültek.
* Sípoló hang.
Ha az elemek lemerültek, cserélje
mindkettőt újra.
A CD-lejátszóban és a külső
elemtartóban lévő akkumulátorok, illetve
elemek egyszerre merülnek le.
Megjegyzések
• A külső elemtartó csatlakoztatása előtt
húzza ki a hálózati adaptert.
• Ha újratölthető akkumulátort és elemeket
használ egyszerre a maximális teljesítmény
elérése érdekében, akkor teljesen feltöltött
akkumulátorokat és új elemeket használjon.
22
Megjegyzések az
áramforrással kapcsolatban
Ha a CD-lejátszót sokáig nem használja,
távolítson el belőle minden áramforrást.
A hálózati adapterrel
kapcsolatban
• Csak a mellékelt vagy a Tartozékok
”
(mellékelt/kiegészítő)” fejezetben
javasolt hálózati adaptert használja.
Ne használjon más hálózati adaptert,
mivel az meghibásodást idézhet elő.
A csatlakozódugó polaritása
Tápforrás csatlakoztatása
• Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati
adaptert.
• A hálózati adaptert egy könnyen
elérhető konnektorba csatlakoztassa.
Ha netán rendellenes működést
észlelne a hálózati adapternél, azonnal
húzza ki a fali csatlakozóaljzatból.
Az újratölthető akkumulátorokkal
és a szárazelemekkel
kapcsolatban
• Ne próbálja meg feltölteni a
szárazelemeket.
• Ne dobja az elemeket tűzbe.
• Ne hordja az elemeket fémpénzekkel
vagy egyéb fémtárgyakkal együtt. Az
elemek pólusait a fémdarabok
összezárhatják és ettől hő keletkezhet.
• Ne keverjen újratölthető
akkumulátorokat szárazelemekkel.
• Ne keverjen régi elemeket újakkal.
• Ne használjon együtt különböző típusú
elemeket.
• Ha az elemeket hosszú ideig nem
használja, távolítsa el őket.
• Ha az elem szivárog, csatolja le az
elemtartót, tisztítsa ki, majd helyezzen
bele új elemeket. Ha a folyadék
bőrfelületre került, azt bő vízzel öblítse
le.
23
B Kiegészítő információk
Óvintézkedések
• Ne ragasszon papírt vagy
ragasztószalagot a CD-lemezre.
A biztonság érdekében
• Ha bármilyen tárgy vagy folyadék kerül
a CD-lejátszó belsejébe, azonnal
húzza ki a hálózati adaptert a hálózati
csatlakozóaljzatból, és a további
működtetés előtt ellenőriztesse a
készüléket szakemberrel.
• Ne helyezzen semmiféle idegen
tárgyat a DC IN 4.5 V (külső
áramellátás) csatlakozóaljzatba.
Ne így
• Ne tegye ki a CD-lemezt közvetlen
napfény vagy hőforrás, például forró
levegőt fúvó berendezés hatásának.
Ne hagyja a CD-lemezt napon parkoló
autóban.
A lejátszóval kapcsolatban
• A lejátszó lencséjét tartsa tisztán, ne
érintse meg. Ha hozzáér, a lencse
megsérülhet, és a lejátszó nem fog
megfelelően működni.
• Ne helyezzen nehéz tárgyat a
készülékre. A lejátszó és a CD-lemez
is megsérülhet.
• Ne helyezze a készüléket hőforrás
közelébe, vagy olyan helyre, ahol
közvetlen napfény, homok, nedvesség,
eső vagy hirtelen mechanikai behatás
érheti. Ne hagyja a lejátszót ferde vagy
billegő felületen, vagy felhúzott ablakú
gépkocsiban.
• Ha a CD-lejátszó interferenciát okoz a
rádió- vagy televízióadás vételében,
kapcsolja ki vagy helyezze távolabb a
rádió-, illetve televíziókészüléktől.
• Nem szabványos alakú lemezek (pl.
szív, négyzet, csillag) nem játszhatók
le a készülékkel. Ezek a lemezek
károsíthatják a készüléket. Ne
használjon ilyen lemezeket.
A CD-lemez kezelésével
kapcsolatban
• A CD-lemez tisztán tartása érdekében
csak a széleinél fogja meg. Ne érintse
a felületét.
24
A fülhallgatóval/fejhallgatóval
kapcsolatban
Biztonság az úton
Ne használjon fülhallgatót/fejhallgatót
autóvezetés, kerékpározás vagy
bármilyen motorizált jármű vezetése,
kezelése közben. Ez balesetet okozhat,
és néhány helyen tiltott is. Potenciális
veszélyt jelent a séta közben fejhallgatón
keresztül nagy hangerővel történő
zenehallgatás is, különösen
gyalogátkelőhelyen. Potenciálisan
veszélyes helyzetekben különös
figyelemmel járjon el, vagy szüneteltesse
a készülék használatát.
A hallása védelmében
Kerülje a fejhallgatón/fülhallgatón
keresztül nagy hangerővel történő
zenehallgatást. A hallásszakértők óva
intenek a folyamatos hangos, hosszan
tartó zenehallgatástól. Ha elkezd
csengeni a füle, halkítsa le a készüléket,
vagy szüneteltesse a készülék
használatát.
Odafigyelés másokra
Tartsa a hangerőt mérsékelt szinten. Így
meghallhatja a környezeti zajokat, és
figyelemmel tud lenni az Önt körülvevő
embertársaira is.
Karbantartás
A készülékház tisztítása
Használjon vízzel vagy enyhe
tisztítószer-oldattal benedvesített puha
ruhadarabot. Ne használjon alkoholt,
benzint vagy hígítót.
A csatlakozók tisztítása
Ha a töltő vagy a CD-lejátszó
csatlakozói beszennyeződnek, az
akkumulátorok töltése nem lesz
megfelelő. Az alábbi ábra szerint
rendszeresen tisztítsa meg a
csatlakozókat vattás végű
tisztítópálcával vagy száraz ruhával.
Csatlakozók
Csatlakozók
Kiegészítő információk
25
Hibaelhárítás
Ha a probléma az alábbi ellenőrzések elvégzése után még fennáll, kérjük lépjen
kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.
Hibajelenség
A hiba oka és/vagy elhárítása
A hangerő nem
emelkedik, hiába forgatja
ismételten a VOL +/–
gombot a + jel irányába
(ill. hiába nyomja meg a
CD-lejátszón ismételten
a VOL + gombot).
A hangerő nem
változtatható.
c Állítsa az AVLS kapcsolót NORM” állásba. (16. oldal)
”
c A fejhallgató/fülhallgató a LlNE
OUT (OPTICAL) aljzatba van
csatlakoztatva. Csatlakoztassa a i (fejhallgató) aljzatba.
(7. oldal)
Nincs hang, vagy csak
zaj hallatszik.
Szárazelemek
használatával rövid a
lejátszási idő.
Újratölthető akkumulátor
használatával rövid a
lejátszási idő.
A Lobatt” vagy a 000”
”
kijelzés
látható. A ”CDlemezt nem lehet
lejátszani.
A HiDCin” felirat jelenik
” a kijelzőn.
meg
26
c A fejhallgató/fülhallgató a LINE OUT (OPTICAL) aljzatba van
csatlakoztatva. Csatlakoztassa a i (fejhallgató) aljzatba.
(7. oldal)
c Ellenőrizze a csatlakozókat. (7. oldal)
c A csatlakozók elszennyeződtek. A csatlakozókat
rendszeresen tisztítsa száraz, puha ruhadarabbal.
c Ne mangán, hanem alkáli elemeket használjon. (22. oldal)
c Cserélje ki az elemeket új LR6 (AA méretű) alkáli elemekre.
(22. oldal)
c Töltse fel, majd süsse ki több alkalommal az újratölthető
akkumulátort. (19–21. oldal)
c Az újratölthető akkumulátor elhasználódott. Töltse fel az
akkumulátort. (19. oldal)
c Cserélje ki az elemeket új LR6 (AA méretű) alkáli elemekre.
(22. oldal)
c Csak a Tartozékok (mellékelt/kiegészítő)” fejezetben
felsorolt” hálózati adaptereket, illetve autós kábeleket
használja. (30. oldal)
c Áramtalanítsa a készüléket, majd helyezze vissza az
elemeket, vagy csatlakoztassa újra a hálózati adaptert.
(7., 19., 22. oldal)
Hibajelenség
A hiba oka és/vagy elhárítása
A CD-lemezt nem lehet
lejátszani vagy a
Nodisc” felirat jelenik
”meg a kijelzőn, pedig a
lemez a készülékben
van.
c A gombok le vannak zárva. Csúsztassa vissza a HOLD
kapcsolót. (16. oldal)
c A CD-lemez plszkos vagy hibás. (24. oldal)
c A CD-lemezt a feliratos felével felfelé helyezze be. (7. oldal)
c Pára csapódott le a készülékben.
Hagyja néhány óráig száradni a készüléket, amíg a pára
elpárolog.
c Csukja be megfelelően az elemtartó fedelét.
(19. oldal)
c Győződjék meg arról, hogy az elemek helyesen vannak
behelyezve. (19., 22. oldal)
c Csatlakoztassa a hálózati adaptert biztonságosan a hálózati
csatlakozóaljzatba. (7. oldal)
c A CD-R/CD-RW lemez nincs lezárva. A CD-íróval zárja le az
írható/újraírható CD-t.
c Nem megfelelő a CD-R/CD-RW lemez minősége, nem
tökéletes a CD-író eszköz, illetve a szoftver.
c A gombok le vannak zárva. Csúsztassa vissza a HOLD
kapcsolót. (16. oldal)
c A CD-lejátszó audiokészülékhez van csatlakoztatva. A
hangerő a csatlakoztatott készülék hangerőszabályozójával módosítható. (18. oldal)
c Rögzítse újra a műsorszám sorszámát a MiniDisc készülék,
DAT-magnó vagy más készülék segítségével. (18. oldal)
c Lapozza fel a felvevőkészülék használati útmutatóját.
(18. oldal)
c A CD-lejátszó vagy a töltő csatlakozói piszkosak. Törölje
meg őket száraz ruhával.
c A készülék éppen egy CD-t játszik le. Állítsa le a lejátszást.
c A CD-lejátszóhoz külső akkumulátoregység csatlakozik.
Távolítsa el, majd ismét kezdje el a töltést.
c A készüléket nem megfelelően helyezte rá a töltőre. Tegye a
készüléket a töltőre, és ügyeljen arra hogy a készüléken
található V jel és a töltőn található v jel egy vonalba
kerüljön. Megfelelő csatlakozás esetén fel kell gyulladnia a
CHARGE kijelzőnek. (19. oldal)
(Folytatás)
27
Kiegészítő információk
Amikor megnyom egy
gombot, a készüléken
villogni kezd a CHARGE
kijelző, és a CD-lemezt
nem lehet lejátszani.
A hangerő nem
változtatható a lejátszón
lévő VOL +/– gombok
segítségével.
Optikai digitális
csatlakoztatással történő
felvétel során a
műsorszám sorszáma
nem rögzíthető
megfelelően.
Az újratölthető
akkumulátorokat nem
lehet feltölteni.
Hibaelhárítás
Hibajelenség
A hiba oka és/vagy elhárítása
A lejátszás ott
folytatódik, ahol
abbahagyta. (folytatás
funkció)
c Működik a folytatás funkció. Ha az első műsorszámtól
kezdve kívánja indítani a lejátszást, állítsa le a lejátszást,
majd nyomja le és tartsa lenyomva a visszaugró gombot,
amíg az első műsorszám el nem kezdődik, vagy nyissa fel a
CD-lejátszó fedelét. Azt is megteheti, hogy eltávolít minden
áramforrást, majd ismét beteszi az elemeket/
akkumulátorokat, ill. csatlakoztatja a hálózati adaptert. (7.,
8., 19., 22. oldal)
c Csukja be megfelelően az elemtartó fedelét. (19. oldal)
c A készülék a CD-n található adatokat olvassa. Ez nem hiba.
Surrogó hang hallható.
Amikor lezárja a CDlejátszó fedelét, a CD
forogni kezd.
A CD-lejátszót nem lehet
a távirányítóval rendesen
működtetni.
Az LCD kijelző nehezen
látható és lassú.
A kijelzőn gyorsan villog
a
” szimbólum, és
” lehet ráállni a
nem
műsorszám elejére, ill.
egy megadott pontjára.
28
c A CD-lejátszón valamelyik gomb véletlenül lenyomva
maradt.
c A CD-lejátszót nagyon meleg (40˚C feletti) vagy nagyon
hideg (0˚C alatti) hőmérsékleten használja.
Szobahőmérsékleten a kijelző ismét a szokásos módon fog
működni.
c A CD-lejátszó könyvjelzős lejátszási üzemmódban van.
A P MODE/ gomb kétszeri megnyomásával térjen vissza
normál lejátszási üzemmódba.
Műszaki adatok
Rendszer
Compact disc digital audio system
(kompakt lemezes digitális)
A lézerdióda adatai
Anyaga: GaAlAs
Hullámhossz: λ = 780 nm
Sugárzás tartama: folyamatos
Lézerteljesítmény: kisebb, mint 44,6 µW
(A tárgylencse felszínétől 200 mm-re mérve
az optikai érzékelő egységen 7 mm-es
apertúrával.)
D-A átalakítás
1 bites, kvarcvezérelt
Frekvenciaátvitel
20–20 000 Hz
mérve)
+1
–2 dB
(JEITA CP-307 alapján
Kimenet (4,5 V bemeneti szintnél)
Energiaellátás
Az Ön által vásárolt készülék területi
kódja szerint. Ellenőrizze a
csomagoláson található vonalkód-címke
bal felső sarkában.
Az elemek élettartama* (órákban)
(A CD-lejátszót vízszintes, stabil felületen
működtetve.)
A lejátszási idő a CD-lejátszó funkcióinak
használatától is függ.
Áramforrás
G-PROTECTION
1”
2”
”
”
43
44
Két NH-14WM(A)
(kb. 5 órás töltéssel**)
Külső elemtartó
69
(két alkáli elemmel***)
Két NH-14WM(A) és
113
külső elemtartó (két
alkáli elemmel***)
74
120
* Az érték mérése az JEITA szabvány szerint
történt (JEITA: Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
** A töltési idő az újratölthető akkumulátor
korábbi használatától is függ.
*** LR6 (SG) Sony (japán gyártmányú) alkáli
elemek használata esetén.
Üzemi hőmérséklet
5°C–35°C
Méretek (sz/m/h) (kihúzható részek és
vezérlőeszközök nélkül)
Kb. 135,0 × 135,0 × 16,2 mm
Tömeg (tartozékok nélkül)
Kb. 174 g
A kivitel és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
• Két Sony NH–14WM(A) újratölthető
akkumulátor: 2,4 V egyenáram
• Két LR6 (AA méretű) ceruzaelem: 3 V
egyenáram
• Hálózati adapter (DC IN 4.5 V aljzat):
U, U2, CA, CA2, E92, MX2, TW2 és
CA2/C típus: 120 V, 60 Hz
CED, CED/4, CE7, CE7/C, EE, EE1, E,
E13 és E13/2 típus: 220–230 V, 50/60 Hz
CEK típus: 230 V, 50 Hz
AU2 típus: 240 V, 50 Hz
29
Kiegészítő információk
Kimenet (sztereó minicsatlakozó)
Kimeneti szint 0,7 V effektív érték 47 kΩnál
Javasolt terhelőimpedancia 10 kΩ fölött
Fülhallgató (sztereó minicsatlakozó)
Kb. 5 mW + kb. 5 mW 16 Ω-nál
(Kb. 0,5 mW + kb. 0,5 mW 16 Ω-nál)*
*Európában
Optikai digitális kimenet (optikai
kimenetaljzat)
Kimeneti szint: –21- –15 dBm
Hullámhossz: 630 - 690 nm
csúcsszintnél
EU8, EU8/C, JE.W, E18, KR4 és EE8
típus: 100–240 V, 50/60 Hz
HK4 típus: 230 V, 50/60 Hz
CNA típus: 220 V, 50 Hz
Tartozékok (mellékelt/kiegészítő)
Mellékelt tartozékok
Az Ön által vásárolt készülék területi kódja
szerint. Ellenőrizze a csomagoláson található
vonalkó-dcímke bal felső sarkában.
Hálózati adapter (1)
Fejhallgató/fülhallgató távirányítóval (1)
Újratölthető akkumulátor (2)
Töltő (1)
Elemtáska (2)
Hordtáska (1)
Külső elemtartó (1)
Hálózati adapter (1)*
* Csak a JE.W típus esetén
Kiegészítő tartozékok
Aktív hangsugárzó-rendszer
SRS-Z1
SRS-Z1000
Szivargyújtókábel
DCC-E345
Szivargyújtókábel autós DCC-E34CP
csatlakozókészlettel
Autós csatlakozókészlet CPA-9C
Optikai digitális átjátszókábel
POC-15B
POC-15AB
Újratölthető akkumulátor NH-14WM
Fülhallgató (Franciaország kivételével)
MDR-E848LP
MDR-EX70LP
MDR-A44L
MDR-A110LP
Fülhallgató (Franciaországban)
MDR-E808SP
Hálózati adapter vásárlásakor keresse fel a
legközelebbi Sony márkakereskedőt.
Előfordulhat, hogy a márkakereskedőnél
nem kapható minden a felsorolt
tartozékok közül. Kérdezze meg
márkakereskedőjét, hogy milyen
tartozékok vannak forgalomban az Ön
országában.
30
31
100 %-ban újrahasznosított
papírra, illékony szerves
vegyületektől mentes, növényi
olaj alapú tintával nyomtatva.
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising