Sony | NWZ-WS613 | Sony NWZ-WS613 Walkman® WS610 din seria WS Instrucţiuni de utilizare

Principalele funcţii ale Walkman-ului
Ghid de pornire rapidă
Componente şi comenzi
Despre acţionarea volumului (Doar pentru ţările/
zonele unde se aplică Directivele Europene şi Coreene)
Ascultarea muzicii la Walkman
Delectaţi-vă cu muzica transferată pe Walkman, acţionând butoanele de
pe Walkman.
Porniţi telecomanda şi puteţi acţiona Walkman-ul de la distanţă.
Notă
ˎˎPuteţi mări volumul după anularea alarmei şi a avertismentului.
ˎˎDupă avertismentul iniţial, alarma şi avertismentul se repetă la fiecare 20 de
ore cumulate când volumul este setat la un nivel dăunător urechilor. Când se
întâmplă acest lucru, volumul este micşorat automat.
ˎˎDacă volumul este setat la un nivel dăunător urechilor şi opriţi dispozitivul
Walkman, volumul este micşorat automat până la un nivel de ascultare în
siguranţă.
Utilizarea Walkman-ului cu telefonul de tip
smartphone
Conectaţi telefonul de tip smartphone şi Walkman-ul printr-o conexiune
Bluetooth, pentru a putea asculta muzica stocată pe smartphone
folosind Walkman-ul sau răspunzând la apelurile primite pe smartphone.
Modul combinat vă permite să ascultaţi sonorul de la o aplicaţie
smartphone şi de la Walkman în acelaşi timp.
De asemenea, puteţi folosi SongPal, o aplicaţie pentru smartphone care
vă permite să acţionaţi Walkman-ul de la smartphone.
Consultaţi ghidul de asistenţă instalat pe computer sau adresa URL
specificată în capitolul „Despre manualele de utilizare” de pe coperta
acestui manual pentru detalii.
Despre manualele de utilizare
Pentru a vedea informații detaliate despre dispozitivul WALKMAN®,
accesați Ghidul de Asistență pe internet.
Conţinut
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzws610/h_ww/
Vă rugăm să verificaţi elementele din pachet.
ÿÿWalkman (1)
ÿÿTelecomandă (1)
ÿÿSuport USB (1)
ÿÿCăşti interne (1 set)
ÿÿCăști interne pentru înot (1 set)
ÿÿBandă de ajustare (1)
ÿÿSuport (1)
ÿÿGhid de pornire rapidă (acest manual)
ÿÿUtilizarea Walkman-ului în timpul înotării
Deşi navigarea este gratuită, este posibil să vi se
perceapă o taxă de comunicaţie, în funcţie de contractul
cu furnizorul dumneavoastră.
În ceea ce privește utilizarea de bază, adresa URL a site-ului de
asistență clienți și informațiile importante, consultați secțiunea „Cum
să instalaţi şi să citiţi ghidul de asistenţă” din acest manual.
Montarea căştilor interne
Ilustraţiile sunt doar ca referinţă şi pot fi diferite de produsul actual.
Punct tactil
Bandă de gât
Cască internă
Porţiune cască
Led Bluetooth
Butonul (Bluetooth)
Butonul VOL (Volum) +*1/–
Apăsaţi butonul VOL +
pentru a mări sonorul şi
butonul VOL – pentru a-l
micşora.
Butonul MODE (Mod)
Borne
Butonul
(Redare)*1
Butonul RESET (Resetare)
Led OPR (Operare)
Butonul  (Pornire/Oprire)
Butonul  (Înainte)
Butonul  (Înapoi)
Antena integrată Bluetooth
Marcajul N
Microfonul încorporat
*1 Există puncte tactile. Utilizaţi-le pentru a vă ajuta cu acţionarea butoanelor.
©2014 Sony Corporation Printed in Czech Republic
4-536-906-82(1)
Pentru a beneficia de o calitate a sunetului mai bună sau pentru a vi se
potrivi în urechi, schimbaţi mărimea căştilor interne sau reglaţi poziţia
căştii interne pentru a se potrivi confortabil şi perfect în fiecare ureche
separat.
Puteţi comanda căşti interne opţionale de schimb la cel mai apropiat
furnizor Sony.
ˎˎMontaţi căştile interne pe setul de căşti în aşa fel încât vârful părţii
interioare a căştilor interne  să se fixeze perfect în poziţia  pe
protuberanţa căştilor.
ˎˎCăștile interne trebuie să se potrivească perfect, nu în unghi pentru a
nu cădea sau pentru a nu rămâne în urechi.
1 Conectaţi dispozitivul Walkman la un
computer pornit.
1 Ştergeţi şi curăţaţi bornele Walkman-ului
() cu o cârpă moale şi uscată, dacă borna
este umedă sau murdară.
2 Montaţi Walkman-ul pe suportul USB,
fixând partea stângă () mai întâi, apoi
partea dreaptă ().
Asiguraţi-vă că bornele Walkman-ului () şi suportul USB
() fac contact.
3 Conectaţi Walkman-ul la un computer în
funcţiune, folosind suportul USB.
Durează aproximativ 1,5 ore pentru a încărca complet bateria.
Notă
ˎˎPentru a evita deteriorarea bateriei, încărcaţi bateria cel puţin o dată la şase
luni sau o dată pe an.
¼¼Sugestie
Vârful părţii interioare
Cum să instalaţi şi să citiţi ghidul de
asistenţă
Instalaţi „ghidul de asistenţă” pe computer. Acesta include operaţii
elementare ale Walkman-ului, site-ul Web de asistenţă clienţi şi cum să
transferaţi conţinut, cum ar fi muzică, în Walkman.
Ghidul vocal „Check the volume level” are ca scop protejarea urechilor
când măriţi volumul până la un nivel care este dăunător auzului, pentru
prima oară. Puteţi anula semnalul sonor şi avertismentul apăsând pe
orice buton.
Acţionarea Walkman-ului cu telecomanda
NWZ-WS613/WS615
Montarea Walkman-ului pe suportul USB
(inclus) şi încărcarea bateriei
ˎˎTelecomanda nu poate fi încărcată deoarece funcţionează cu o baterie de
tip buton cu celulă de litiu. Dacă energia rămasă este scăzută sau
insuficientă, schimbaţi bateria telecomenzii. Pentru instrucţiuni detaliate
despre schimbarea bateriei telecomenzii, consultaţi ghidul de asistenţă
instalat pe computer sau adresa URL specificată în capitolul „Despre
manualele de utilizare” de pe coperta acestui manual.
2 Deschideţi următoarele foldere şi faceţi
dublu clic pe fişierul executabil de pe
Walkman.
ˎˎ Windows
7 sau o versiune anterioară: [Start] –
[Computer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] –
[Help_Guide_Installer(.exe)].
ˎˎ Windows 8: [ecranul Start] – [Desktop] – [Explorer] –
[Computer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] –
[Help_Guide_Installer(.exe)].
ˎˎ Windows 8.1: [Desktop] – [Explorer] – [Acest PC] –
[WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] –
[Help_Guide_Installer(.exe)].
ˎˎ Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] –
[Help_Guide_Installer_for_mac].
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
termina instalarea.
4 Pentru a citi ghidul de asistenţă, daţi dublu
clic pe comanda rapidă sau pe pictograma
generată pe computer.
Cum să poziţionaţi Walkman-ul pe
urechi
1
Redarea muzicii
1
Verificaţi partea stângă () şi
partea dreaptă () ale
Walkman-ului.
Butonul 
Butonul
2 Poziţionaţi banda de gât pe vârful urechilor şi în
spatele capului.
3 Fixaţi porţiunile căştilor în urechi.
4 Ajustaţi poziţia Walkman-ului cât mai confortabil.
Conectaţi Walkman-ul la un
computer pornit cu ajutorul
suportului USB şi transferaţi muzică
în Walkman.
2 Ţineţi apăsat butonul  aflat în
partea dreaptă () timp de 3 secunde
pentru a porni Walkman-ul. Ledul
OPR se aprinde în verde după ce
clipeşte în portocaliu.
3 Apăsaţi butonul
aflat în partea
dreaptă ().
¼¼Sugestie
ˎˎPentru instrucţiuni detaliate despre transferarea muzicii în Walkman şi
ascultarea muzicii stocate pe smartphone, consultaţi ghidul de asistenţă.
ˎˎOpriţi Walkman-ul, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul  timp de 3 secunde.
Utilizarea telecomenzii (incluse)
Butonul VOL +/–
Butonul
Led
Butonul 
Antenă
Butonul 
1 Porniţi Walkman-ul.
2 Porniţi telecomanda.
Telecomanda porneşte apăsând şi ţinând apăsat butonul timp de 2 secunde, iar ledul începe să clipească. Când telecomanda
este conectată la Walkman, ledul se stinge.
3 Apăsaţi butonul dorit pentru a acţiona Walkman-ul.
Împerechere şi conectare cu telefonul
de tip smartphone
Împerecherea poate începe doar când modalitatea Bluetooth a
Walkman-ului este dezactivată.
1
Setaţi Walkman-ul în
modalitatea de
împerechere.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat
butonul aflat în partea
stângă () timp de
7 secunde.
Ledul Bluetooth aflat în
partea stângă () clipeşte
rapid şi alternativ în albastru
şi roşu.
Când conectaţi Walkman-ul şi
telefonul de tip smartphone a
doua oară şi ulterior, apăsaţi
şi ţineţi apăsat butonul
2 secunde.
Depanare
Măsuri de precauţie
Dacă Walkman-ul nu funcţionează corect, încercaţi următorii paşi pentru
a rezolva problema.
1
Identificaţi simptomele problemei în capitolul
„Depanare” din ghidul de asistenţă (document HTML)
şi încercaţi acţiunile de corectare enumerate.
2 Conectaţi dispozitivul Walkman la computer pentru a
încărca bateria.
3 Apăsaţi butonul RESET (Resetare)
Butonul
2 Pe telefonul de tip smartphone, activaţi funcţia
Bluetooth şi găsiţi Walkman-ul pe ecranul de setări
Bluetooth.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a termina setările.
Când apare lista cu dispozitivele detectate, selectaţi [NWZ-WS613] sau
[NWZ-WS615].
Dacă vi se cere o cheie de acces, introduceţi „0000”.
Walkman-ul şi telefonul de tip smartphone sunt înregistrate reciproc şi
este stabilită o conexiune.
¼¼Sugestie
ˎˎPuteţi împerechea Walkman-ul şi telefonul de tip smartphone cu ajutorul
funcţiei (NFC) printr-o singură atingere. Consultaţi ghidul de asistenţă
instalat pe computer sau adresa URL specificată în capitolul „Despre
manualele de utilizare” de pe coperta acestui manual pentru detalii.
cu un pix sau cu o agrafă de birou
etc.
Butonul
RESET
(Resetare)
Simptom şi remediu
Computerul nu recunoaşte Walkman-ul.
ˎˎMontaţi Walkman-ul pe suportul USB (inclus), corect şi cu fermitate.
Încărcarea va porni (ledul OPR se aprinde în portocaliu) chiar dacă nu
este realizată corect cuplarea, dar există posibilitatea ca computerul
să nu fi recunoscut Walkman-ul. În acest caz, scoateţi Walkman-ul de
pe suportul USB şi apoi cuplaţi-l din nou la suportul USB.
ˎˎDacă energia rămasă este scăzută sau insuficientă, încărcaţi bateria.
ˎˎCând utilizaţi Walkman-ul pentru prima oară sau dacă nu aţi utilizat
Walkman-ul o perioadă îndelungată de timp, este posibil să dureze
câteva minute ca să fie recunoscut de computer, deşi încărcarea a
început deja (ledul OPR este aprins în portocaliu). Verificaţi dacă
computerul recunoaşte Walkman-ul după ce l-aţi conectat la
computer de circa 10 minute.
Nu puteţi înregistra (împerechea) cu un dispozitiv Bluetooth.
ˎˎDacă profilurile de suport sunt diferite, Walkman-ul şi dispozitivul
Bluetooth nu pot fi împerecheate. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi capitolul „Specificații” din ghidul de asistenţă.
Simptom şi remediu
Nu vă puteţi conecta cu funcţia Bluetooth.
ˎˎVerificaţi dacă funcţia Bluetooth este activată pe smartphone şi pe
Walkman.
ˎˎVerificaţi dacă numele modelului dumneavoastră de Walkman apare
ca fiind conectat pe ecranul [Settings] - [Bluetooth] al telefonului de
tip smartphone. Dacă Walkman-ul nu este conectat, atingeţi numele
modelului.
Nu reușiți să acționați Walkman-ul cu telecomanda (inclusă).
ˎˎVerificaţi dacă aţi pornit telecomanda.
ˎˎVerificaţi dacă aţi pornit Walkman-ul.
ˎˎResetaţi telecomanda şi Walkman-ul. Pentru mai multe detalii,
consultaţi paragraful „Nu reușiți să acționați Walkman-ul cu
telecomanda.” din ghidul de asistenţă.
ˎˎNu puteţi utiliza telecomanda dacă este umedă. Ştergeţi telecomanda
cu o cârpă uscată.
ˎˎSchimbaţi bateria telecomenzii. Pentru mai multe detalii, consultaţi
paragraful „Înlocuirea bateriei telecomenzii” din ghidul de asistenţă.
Despre căştile auriculare
Căştile interne vă sigilează urechile. Prin urmare, aveţi grijă deoarece există
riscul afectării urechilor sau a timpanelor dacă exercitaţi o presiune puternică
sau dacă scoateţi căştile interne brusc din ureche. După utilizare, scoateţi
căştile interne cu grijă din urechi.
Dacă pe Walkman sau pe telecomandă ajung urme de ulei bronzant sau
loțiune de plajă, îndepărtați-le cu apă călduță. În caz contrar, acestea pot duce
la decolorarea sau deteriorarea telecomenzii, cum ar fi crăparea acesteia.
Aviz despre licenţe şi mărci comerciale
ˎˎPentru detalii privind legi, reglementări şi drepturi comerciale, consultaţi
documentul „Informaţii importante”, care se află în software-ul furnizat.
Pentru a-l citi, instalaţi pe computer software-ul furnizat.
ˎˎApple, logoul Apple, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, Mac, iOS și OS X sunt
mărci comerciale ale companiei Apple Inc., înregistrate în SUA și alte țări.
App Store este o marcă a companiei Apple Inc.
ˎˎ„Made for iPod” și „Made for iPhone” înseamnă că un accesoriu electronic a
fost conceput pentru a fi conectat special la un dispozitiv iPod sau iPhone și
că dezvoltatorul certifică faptul că produsul îndeplinește standardele de
performanță Apple. Compania Apple nu este responsabilă pentru utilizarea
acestui dispozitiv sau pentru conformitatea acestuia cu standardele de
siguranță și de reglementare. Rețineți că utilizarea acestui accesoriu cu un
dispozitiv iPod sau iPhone poate afecta performanța wireless.
ˎˎModele iPhone/iPod compatibile
Tehnologia Bluetooth funcționează cu iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS și iPod touch (generația a 4-a și a 5-a).
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără preaviz.
Download PDF

advertising