Sony | NW-WS623 | Sony NW-WS623 Căşti Walkman® rezistente la apă şi praf cu tehnologie wireless BLUETOOTH® Instrucţiuni de utilizare

4-688-891-72(1)
Manual de instrucțiuni
Despre manualele de utilizare
Observaţie
1. Manual de instrucțiuni (acest manual)
2. (Ghid de inițiere)
Ghidul de inițiere descrie următoarele:
• Instrucțiuni de utilizare de bază a dispozitivului WALKMAN®
• Accesarea site-urilor web cu aplicaţii utile pentru computere
3. Ghidul de asistenţă (document electronic pentru
computere/smartphone-uri)
Ghidul de asistenţă conţine instrucţiuni de utilizare
şi specificaţii mai detaliate şi adresa site-ului web de
asistenţă pentru clienţi etc.
Despre modul Sunet ambiant
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwws620/h_ww/
©2017 Sony Corporation Printed in Czech Republic
NW-WS623/WS625
Pentru telecomandă (numai pentru NW-WS625)
AVERTISMENT
Nu ingeraţi bateria, pericol de arsuri chimice.
Numai pentru NW-WS625
Telecomanda livrată împreună cu acest produs conţine o baterie de tip
pastilă. Dacă este ingerată, bateria de tip pastilă poate provoca arsuri
interne grave în doar 2 ore şi poate cauza decesul persoanei respective.
Nu lăsaţi bateriile noi sau uzate la îndemâna copiilor.
În cazul în care compartimentul bateriei nu se închide perfect, nu
mai utilizaţi produsul şi depozitaţi-l într-un loc în care să nu se afle la
îndemâna copiilor.
Dacă bănuiţi că bateriile au fost ingerate sau introduse în oricare parte
a corpului, solicitaţi imediat asistenţă medicală.
Deşi navigarea este gratuită, este posibil să vi se
perceapă o taxă de comunicaţie, în funcţie de contractul
cu furnizorul dumneavoastră.
În funcţie de ţara/regiunea din care aţi achiziţionat playerul Walkman,
anumite modele pot fi indisponibile.
Observaţii privind utilizarea playerului
Walkman
Observaţie privind bateria
•Pentru a evita deteriorarea bateriei, încărcaţi bateria cel puţin o dată la şase luni.
Despre utilizarea volumului (doar pentru ţările/
regiunile care respectă directivele europene şi
coreene)
Instrucţiunea vocală „Check the volume level” are rolul de a vă proteja
urechile când măriţi pentru prima oară volumul până la un nivel
dăunător auzului. Puteţi anula semnalul sonor şi avertismentul apăsând
pe orice buton.
•Puteţi mări volumul după anularea alarmei şi a avertismentului.
•După avertismentul iniţial, alarma şi avertismentul se repetă la fiecare 20 de
ore cumulate când volumul este setat la un nivel dăunător auzului. Când se
întâmplă acest lucru, volumul este micşorat automat.
• Dacă volumul este setat la un nivel dăunător auzului şi opriţi playerul Walkman,
volumul este redus automat până la un nivel de ascultare în siguranţă.
Modul Sunet ambiant vă permite să auziţi sunetele din jur chiar şi
atunci când purtaţi căştile. Reţineţi totuşi faptul că acest mod nu vă
permite să auziţi toate sunetele din jurul dumneavoastră. Sunetele
din jur pot să nu fie auzite bine, în funcţie de mediul înconjurător,
genul melodiilor redate cu playerul Walkman sau nivelul volumului.
Fiţi foarte atent atunci când utilizaţi playerul Walkman în locuri în
care imposibilitatea de a auzi sunetele din jur poate fi periculoasă (de
exemplu, pe drumurile pe care circulă autovehicule sau biciclete).
Observaţie privind utilizarea în piscină sau în ocean
Consultaţi paragraful „A se citi înainte de a utiliza playerul Walkman® în
piscină sau în ocean”.
Temperatura de funcţionare a playerului Walkman
Temperatura de funcţionare a playerului Walkman se situează între
–5 °C şi +45 °C.
Compatibilitate Bluetooth
Conectaţi smartphone-ul şi playerul Walkman printr-o conexiune
Bluetooth şi puteţi asculta melodiile salvate în smartphone prin
intermediul playerului Walkman sau puteţi prelua apelurile primite pe
smartphone.
Asocierea şi conectarea cu smartphone-ul
Procesul de asociere nu poate fi iniţiat până când nu închideţi modul
Bluetooth din playerul Walkman.
1. Pentru a porni playerul, ţineţi apăsat butonul  (pornire/oprire) de
pe partea dreaptă () a playerului Walkman timp de 3 secunde.
2. Ţineţi apăsat butonul AMB/ de pe partea stângă () a playerului
Walkman timp de 7 secunde.
Ledul OPR de pe partea dreaptă () se aprinde intermitent rapid în
culorile albastru şi roşu.
După prima conectare a playerului Walkman şi a smartphone-ului, le
puteţi reconecta ţinând apăsat butonul AMB/ timp de 2 secunde.
3. Din smartphone, activaţi funcţia Bluetooth şi căutaţi playerul
Walkman în ecranul de setări Bluetooth.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza setările.
Atunci când apare lista dispozitivelor detectate, selectaţi
[NW-WS623] sau [NW-WS625].
Dacă vi se solicită să introduceţi un cod, tastaţi „0000”.
Playerul Walkman şi smartphone-ul se vor înregistra reciproc şi se va
stabili o conexiune.
Ledul OPR de pe partea dreaptă () se aprinde în culoarea albastru.
Încheierea conexiunii Bluetooth
1. Ţineţi apăsat butonul AMB/ de pe partea stângă () a playerului
Walkman timp de 2 secunde.
Ledul OPR de pe partea dreaptă () se aprinde în culoarea verde.
Simptom şi remediu
Bateria playerului Walkman nu poate fi încărcată sau playerul
Walkman nu este recunoscut de computer.
• Fixaţi bine playerul Walkman în suportul USB (inclus). Procesul de
încărcare se iniţiază (ledul OPR se aprinde în culoarea portocaliu)
chiar dacă nu s-a realizat o conexiune corectă, dar există posibilitatea
ca playerul Walkman să nu fie recunoscut de computer. În această
situaţie, scoateţi playerul Walkman din suportul USB şi reintroduceţi-l
în suport.
• Când utilizaţi playerul Walkman pentru prima dată sau dacă nu
l-aţi utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp, este posibil să
dureze câteva minute ca să fie recunoscut de computer. După circa
10 minute de la conectarea la computer, verificaţi dacă playerul
Walkman este recunoscut de computer.
• Dacă problema nu se remediază după utilizarea soluţiilor enumerate
mai sus, opriţi complet computerul şi deconectaţi playerul Walkman.
După aceea, deconectaţi cablul de alimentare, bateria şi orice alte
dispozitive conectate la computer şi lăsaţi-l să se descarce timp de
cinci minute. După descărcare, reporniţi computerul şi reconectaţi
playerul Walkman.
Conformitatea şi informaţii
Informaţii despre legislaţie şi mărci comerciale
Pentru detalii privind legi, reglementări şi drepturi comerciale,
consultaţi documentul „Informaţii importante”, care se află în softwareul furnizat. Pentru a-l citi, instalaţi pe computer software-ul furnizat.
Pentru instalare, deschideţi [WALKMAN] din sistemul de stocare al
playerului Walkman după ce l-aţi conectat la computer.
Pentru utilizatorii sistemului de operare Windows: [FOR_WINDOWS] [Help_Guide_Installer(.exe)]
Pentru utilizatorii sistemului de operare Mac: [FOR_MAC] - [Help_Guide_
Installer_for_mac]
După instalarea software-ului, faceţi dublu clic pe comanda rapidă sau
pe pictograma generată pe desktop.
Căştile interne
Căştile interne astupă canalul auricular. Prin urmare, există riscul
producerii de leziuni ale urechilor sau timpanelor dacă aplicaţi o
presiune prea mare pe căştile interne sau dacă scoateţi căştile brusc.
După utilizare, scoateţi uşor căştile interne din urechi.
Despre căşti
• Evitaţi redarea la această unitate la un volum atât de ridicat care v-ar
putea dăuna auzului.
• Este posibil să nu se poată auzi sunetele exterioare când volumul
este ridicat. Evitaţi ascultarea la aparat în situaţiile în care auzul nu
trebuie afectat, cum ar fi situaţiile în care conduceţi maşina sau
mergeţi cu bicicleta.
• Întrucât căştile sunt de tip spaţii deschise, sunetele se propagă
în afara căştilor. Ţineţi minte să nu deranjaţi persoanele de lângă
dumneavoastră.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii se aplică
numai echipamentelor vândute în ţările care respectă
directivele UE
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonia
Pentru conformitatea UE a aparatului: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia
Pentru a preveni eventualele afecţiuni ale auzului, evitaţi
ascultarea la volum ridicat pentru perioade lungi de timp.
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în
conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la
următoarea adresă internet: http://www.compliance.sony.de/
Funcţie wireless
Frecvenţă de funcţionare
2.400 – 2.483,5 MHz (NW-WS623 / NW-WS625 / RMT-NWS10B)
13,56 MHz (NW-WS623 / NW-WS625)
Putere de ieşire maximă
< 20,0 dBm [2.400 – 2.483,5 MHz]
(NW-WS623 / NW-WS625 / RMT-NWS10B)
• Nu demontaţi, nu deschideţi şi nu spargeţi acumulatorii sau bateriile.
• Nu expuneţi acumulatorii sau bateriile la căldură sau foc. Evitaţi să le
păstraţi în lumina directă a soarelui.
• În cazul în care electrolitul unei baterii curge, evitaţi contactul
acestuia cu pielea sau cu ochii. În cazul contactului cu pielea sau
cu ochii, spălaţi zona afectată cu apă din abundenţă şi solicitaţi
asistenţă medicală.
• Acumulatorii şi bateriile trebuie încărcate înainte de a le utiliza.
Consultaţi instrucţiunile producătorului sau manualul echipamentului
pentru instrucţiuni privind încărcarea corectă.
• După perioade îndelungate de păstrare, pot fi necesare încărcarea
şi descărcarea elementelor sau bateriilor de mai multe ori, pentru
autonomie maximă.
• Eliminaţi în mod corespunzător.
Pentru telecomandă (numai pentru NW-WS625)
ATENŢIE
Risc de explozie, în cazul înlocuirii bateriei cu una de tip incorect.
Eliminaţi bateriile uzate conform instrucţiunilor.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără preaviz.
Download PDF

advertising