Sony | NWZ-B142 | Sony NWZ-B142 Instrucţiuni de utilizare

Ghid de utilizare
NWZ-B142/B143/B142F/B143F
© 2009 Sony Corporation
4-145-616-11(1)
2
Navigarea prin ghidul de utilizare
Folosirea butoanelor din Ghidul de utilizare
Apăsaţi butoanele situate în partea dreapta sus a acestui manual pentru a naviga
direct la ”Cuprins”, ”Despre meniul HOME” sau ”Index”.
Utile
•
•
•
•
Puteţi naviga direct la pagina indicată apăsând pe numărul paginii indicat în
cuprins sau în index.
Puteţi naviga direct la pagina indicată apăsând pe indicarea unei referinţe
de pagină (de exemplu,
pagina 3) din fiecare pagină.
Pentru a căuta o referinţă de pagină după un cuvânt cheie, introduceţi
cuvântul cheie în căsuţa de căutare a programului Adobe Reader.
Procedurile de utilizare pot diferi în funcţie de versiunea de Adobe Reader
pe care o deţineţi.
Modificarea aranjamentului paginii
Butoanele aplicaţiei Adobe Reader vă permit să alegeţi modul în care sunt afişate
paginile.
Continuu
Paginile sunt afişate în şir continuu, în
aşa fel încât pagina să se afişeze în
întregime pe ecran. Când derulaţi,
paginile curg una după cealaltă în mod
continuu.
2
O singură pagină
Paginile sunt afişate una câte una, în
aşa fel încât pagina să se afişeze în
întregime pe ecran.
3
Cuprins
Operaţiuni de bază şi ecranele
corespunzătoare
Părţi componente şi butoane de control ...….. 5
Ecranul de redare ……………………………... 8
Pornirea şi oprirea playerului ……………...….. 9
Meniul HOME ................................................... 10
Utilizarea meniului HOME ............................... 12
Pornirea
Încărcarea acumulatorului .............................. 14
Selectarea limbii de afişare (Language) ......... 16
Reglarea datei şi orei ...................................... 17
Obţinerea fişierelor audio ............................... 18
Transferul de muzică ...................................... 19
Redarea de muzică
Redarea de muzică (Music Library) ................. 21
Redarea cu ajutorul funcţiei ZAPPIN ............. 23
Ce este funcţia ZAPPIN? ............................. 23
Activarea funcţiei ZAPPIN ............................ 24
Modificarea duratei de redare în funcţia
ZAPPIN ........................................................ 25
Căutarea melodiilor ......................................... 26
Schimbarea modului de redare (Play Mode) . 28
Reglarea calităţii sunetului ............................. 29
Activarea funcţiei Bass ................................. 29
Modificarea calităţii sunetului (Equalizer) ..... 30
Ştergerea melodiilor ........................................ 32
Ascultarea / înregistrarea posturilor de
radio FM (numai modelele NWZ - B142BF /
B143BF)
Ascultarea posturilor de radio FM ................. 33
Ascultarea posturilor de radio FM ................ 33
Ecranul aplicaţiei de radio FM ...................... 34
Memorarea automată a posturilor de radio (FM
Auto Preset) ................................................. 35
Memorarea manuală a posturilor de radio ... 36
Ştergerea posturilor de radio memorate ....... 36
Înregistrarea de semnal radio FM .................. 37
Ştergerea programelor radio înregistrate ..... 37
Redarea programelor de radio FM înregistrate
........................................................................... 39
Modificarea configurărilor FM ........................ 40
Senzitivitatea căutărilor de bandă ................ 40
Redarea / înregistrarea de semnal vocal
Înregistrarea de sunet ..................................... 41
Ştergerea fişierelor de sunet înregistrate ..... 42
Redarea fişierelor de sunet înregistrate ........ 43
Modificarea configurărilor de înregistrare .... 44
Codecul pentru înregistrarea vocală ............ 44
Configurări
Modificarea configurărilor de bază ................ 45
Reglarea datei şi orei ................................... 45
AVLS (limitare de volum) .............................. 46
Semnal sonor ............................................... 46
Mod de economisire a energiei .................... 47
LED .............................................................. 47
Contrast ........................................................ 47
Afişarea informaţiilor despre player
(Information) ...................................................... 48
Selectarea limbii de afişare a informaţiilor
(Language) ........................................................ 49
Revenirea la configurările din fabrică (Reset All
Settings) ............................................................ 50
Formatarea memoriei (Format) ....................... 51
Continuare
4
Informaţii utile
Durata de viaţă a acumulatorului ................... 52
Despre format şi bit rate ................................. 53
Ce este formatul audio? ............................... 53
Stocarea datelor .............................................. 54
Actualizarea firmware-ului .............................. 55
Probleme de funcţionare
Probleme de funcţionare ................................ 56
Mesaje .............................................................. 64
Informaţii suplimentare
Precauţii ........................................................... 66
Licenţe şi mărci comerciale ........................... 74
Specificaţii ....................................................... 76
Index ................................................................. 81
Notă
•
În funcţie de ţara / regiunea de unde aţi achiziţionat playerul, anumite modele pot să nu fie
disponibile.
5
Părţi componente şi butoane de control
Faţa
1. Buton REC / STOP
Porneşte / opreşte înregistrarea.
Puteţi înregistra cu ajutorul microfonului
încorporat al aparatului (
pagina 41).
Puteţi de asemenea înregistra postul de
radio FM recepţionat (numai la modelele
NWZ-B142F / B143F). (
pagina 37)
2. Buton VOL +*1/Reglează volumul.
3. Buton ZAP
Comută între redare normală şi redare în
mod ZAPPIN. (
pagina 23)
4. Buton BASS
Activează funcţia BASS pentru a da
amploare gamei de sunete joase (
pagina 29).
*1
5. Buton
Porneşte / opreşte playerul (
pagina
9). Porneşte / întrerupe redarea
melodiilor (
pagina 21) sau întrerupe /
reporneşte înregistrarea (
paginile 37,
41).
Atunci când pe ecran se afişează un
meniu, utilizaţi acest buton pentru a
confirma o configurare a meniului (
pagina 10).
6. Buton
Identifică începutul unei melodii sau
derulează rapid înainte / înapoi (
pagina 21). Atunci când pe ecran se
afişează un meniu, utilizaţi acest buton
pentru a selecta o categorie a meniului (
pagina 10).
Continuare
*1
Aceste butoane prezintă proeminenţe tactile. Utilizaţile pentru a vă uşura operarea aparatului.
6
Faţa
7. Mufa căşti
(headphone)
Pentru conectarea căştilor. Introduceţi
mufa până când se fixează ferm. În cazul
în care căştile sunt conectate
necorespunzător, calitatea sunetului va
avea de suferit.
8. Ecran
Informaţiile afişate pe ecran variază în
funcţie de aplicaţia care este activă.
9. Buton BACK / HOME*2
Revine la meniul precedent. Ţineţi
apăsat acet buton pentru a accesa
meniul HOME (
pagina 10).
10. Iluminatorul de alimentare
Iluminat pe bază de LED (
pagina 47).
Modul de iluminare variază în funcţie de
operare.
Continuare
*2
Funcţiile marcate cu
pe player sunt activate dacă
ţineţi apăsate butoanele corespunzătoare.
7
Spate
11. Microfon
Vezi
pagina 41.
12. Buton RESET
Resetează playerul, la apăsarea
butonului cu un vârf de ac, etc. (
pagina 56).
Atunci când porniţi playerul după
resetare, se reactivează configurările
prestabilite anterior.
13. Clemă curea
Utilizată pentru ataşarea unei cureluşe
(vândută separat).
14. Buton HOLD
Puteţi proteja playerul împotriva operării
accidentale cu ajutorul butonului HOLD.
Împingând butonul în direcţia săgeţii (
) se dezactivează toate celelalte
butoane. Dacă le apăsaţi în timp ce
această funcţie este activată, pe ecran
se afişează mesajul ”HOLD”. Pentru a
dezactiva blocarea, împingeţi butonul
HOLD în direcţie opusă.
15. Capac mufă USB
Când doriţi să conectaţi aparatul la o altă
mufă USB, scoateţi capacul.
Scoaterea capacului mufei USB
8
Ecranul de redare
1. Titlul piesei / numele fişierului
2. Locaţia de redare
3. Indicator de progres al redării
4. Indicator de stare a redării
Afişează modul curent de redare.
: redare normală / : pauză /
:
derulare rapidă înapoi /
: derulare
rapidă înainte.
5. Numărul melodiei redate
6. Indicator mod redare
Afişează simbolul modului de redare
pagina 28). Dacă modul de
activ (
redare este ”Normal”, nu apare nici un
simbol.
7. Indicator redare ZAPPIN
Indică starea redării în mod ZAPPIN (
pagina 23).
8. Indicator BASS / egalizator
Indică faptul că funcţia BASS este activă
pagina 29) sau afişează modul de
(
egalizare activ (
pagina 30).
9. Indicator nivel baterie
9
Pornirea şi oprirea playerului
Pornirea playerului
Pentru a porni playerul, apăsaţi butonul
. Playerul reia ultima operaţiune efectuată
în momentul opririi, din locul în care aceasta a fost întreruptă.
Informaţii utile
• Dacă pe ecran se afişează ”HOLD”, împingeţi butonul HOLD în direcţia opusă
săgeţii (
) pentru a dezactiva funcţia HOLD.
Oprirea playerului
Ţineţi apăsat butonul
. Pe ecran se va afişa mesajul ”POWER OFF”.
Informaţii utile
• Dacă, în modul normal de oprire, playerul nu este acţionat în nici un fel pentru
o perioadă de timp, ecranul se stinge automat pentru a economisi puterea
acumulatorului. Dacă playerul nu este acţionat o perioadă lungă de timp, se
opreşte complet. Acumulatorii se consumă mult mai puţin în această stare.
• Nu puteţi acţiona playerul în timp ce acesta este conectat la un computer.
Pentru a putea face acest lucru, mai întâi deconectaţi-l de la computer.
10
Meniul HOME
Tabelul următor ilustrează categoriile meniului HOME. Pentru lista subcategoriilor
fiecăreia dintre acestea, vezi
pagina 11.
Pentru informaţii detaliate despre fiecare categorie de meniu, consultaţi paginile de
referinţă respective.
Meniul HOME
Simbolurile apar în cadrul meniului HOME, categoria selectată având culorile
inversate.
Voce
Muzică
FM*1
Redă / şterge un fişier audio înregistrat (
pagina 41).
Redă melodii transferate pe player (
pagina 21).
Recepţionează un post de radio FM, redă sau şterge programe
FM înregistrate (
pagina 33).
Configurări
Reglează configurările pentru muzică, recepţia FM*1,
înregistrarea de voce sau configurările generale ale playerului.
*1
Numai pentru modelele NWZ - B142F / B143F
Continuare
11
(Configurări)
Configurări audio
Mod redare ................................ 28
Egalizator .................................. 30
Plaja de acţiune ZAPPIN ........... 25
Configurări FM*1
Sensibilitatea căutării ................ 40
Căutare automată FM ............... 35
Configurări înregistrare
Codec pentru înregistrare voce . 44
Configurări generale
Reglarea datei şi a orei ....... 17, 45
AVLS (limitare de volum) .......... 46
Semnal sonor ............................ 46
Mod economisire energie .......... 47
LED ........................................... 47
Contrast ..................................... 47
Informaţii ........................................ 48
Limba ....................................... 16, 49
Iniţializare
Resetarea tuturor configurărilor 50
Format ....................................... 51
(Voce) .......................................... 41
Redarea înregistrărilor ................... 43
Ştergerea înregistrărilor ................. 42
(Muzică) ........................................ 21
Redare curentă ........................ 21, 26
Folder ............................................. 26
Toate melodiile ............................... 26
Artist ............................................... 26
Album ............................................. 26
Playlist ............................................ 26
Gen ................................................ 26
Anul apariţiei .................................. 26
(FM)*1 ............................................. 33
Manual ........................................... 33
Preset ............................................. 33
Redarea înregistrărilor ................... 39
Ştergerea înregistrărilor ................. 38
Memorarea unui post nou .............. 36
Ştergerea unui post memorat ........ 36
*1
Numai pentru modelele NWZ - B142F /
B143F
12
Utilizarea meniului HOME
Meniul HOME este punctul de pornire al oricărei funcţionalităţi, cum ar fi căutarea
melodiilor, modificarea configurărilor, etc.
Puteţi afişa şi accesa meniul HOME ţinând apăsat butonul BACK / HOME al
playerului.
Din meniul HOME, puteţi selecta categoria dorită de pe ecran apăsând butonul
*1
.
Apăsaţi butonul
pentru a selecta categoria dorită şi apoi apăsaţi butonul
pentru confirmare.
*1
Aceste butoane prezintă proeminenţe tactile. Utilizaţi-le pentru a vă uşura operarea aparatului.
•
•
Butonul
Butonul
: Selectează o categorie de meniu.
: confirmă o selecţie.
În manualul de faţă, instrucţiunile de operare ale meniului HOME sunt
descrise după cum urmează:
Exemplu: Din meniul HOME, selectaţi
dorit
melodia dorită.
(Music Library)
”Folder”
folderul
Operaţiunile care trebuie efectuate pentru acest exemplu sunt ilustrate mai jos.

Ţineţi apăsat butonul BACK /
HOME până când se afişează
meniul HOME.
Se afişează meniul HOME.
Continuare
13

Apăsaţi butonul
confirmare.
pentru
Se afişează meniul categoriei Music
Library.

Apăsaţi butonul
pentru a
selecta ”Folder” şi apoi apăsaţi
butonul
pentru confirmare.
Se afişează lista folderelor.
• Puteţi derula lista apăsând
butonul
.

Apăsaţi butonul
pentru a
selecta folderul dorit şi apoi
apăsaţi butonul
pentru
confirmare.
Se afişează ecranul cu lista melodiilor
din respectivul folder.

Apăsaţi butonul
pentru a
selecta melodia dorită, apoi
apăsaţi butonul
pentru
confirmare.
Se afişează ecranul pentru redarea
melodiilor şi redarea începe.
Pentru a vă întoarce la meniul HOME în timpul operaţiunilor
Ţineţi apăsat butonul BACK / HOME.
Pentru a reveni la ecranul anterior în timpul operaţiunilor
Apăsaţi butonul BACK / HOME.
14
Încărcarea acumulatorului
Acumulatorul playerului se încarcă atunci când acesta din urmă este conectat la un
computer care este pornit.
Scoateţi capacul mufei USB şi conectaţi mufa USB a playerului
la unul din porturile USB ale computerului. Procesul de
încărcare este complet atunci când pe ecranul playerului se
afişează simbolul
. Durata de încărcare este de aproximativ
70 de minute.
Atunci când utilizaţi playerul pentru prima dată, sau când nu laţi mai utilizat o perioadă lungă de timp, reîncărcaţi-l complet (până la apariţia pe
ecran a simbolului
).
Indicatorul nivelului de încărcare a acumulatorului
Simbolul acumulatorului de pe ecran se modifică după cum urmează (vezi
8).
pagina
Puterea acumulatorului descreşte corespunzător schimbării acestor simboluri. Dacă pe
ecran se afişează mesajul ”LOW BATTERY”, nu mai puteţi utiliza playerul. În această
situaţie, reîncărcaţi acumulatorul conectând playerul la un computer pornit. Vezi
pagina 78 pentru detalii despre durata de viaţă a acumulatorilor.
Continuare
15
Note
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Încărcaţi acumulatorul la o temperatură ambiantă între 5 °C şi 35 °C (41 °F şi
95 °F).
Numărul de cicluri de încărcare – descărcare pe parcursul duratei de viaţă a
acumulatorului este de aproximativ 500. Acest număr poate varia, în funcţie de
modul în care utilizaţi playerul.
Indicatorul de nivel al acumulatorului afişat pe ecran reprezintă numai o
estimare. Spre exemplu, afişarea numai a unei liniuţe în interiorul simbolului
acumulatorului nu va indica niciodată exact un sfert din puterea acumulatorului.
În timp ce computerul accesează informaţiile de pe player, pe ecranul acestuia
din urmă se afişează mesajul ”DATA ACCESS”. Nu deconectaţi playerul în
timp ce pe ecran apare acest mesaj, pentru a nu deteriora informaţiile care sun
transferate la momentul respectiv.
Butoanele de control ale playerului sunt dezactivate atâta timp cât playerul este
conectat la un computer.
Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi playerul pentru o perioadă mai mare de 6 luni,
se recomandă să încărcaţi acumulatorul cel puţin o dată la fiecare 6 sau 12
luni, pentru întreţinerea performanţelor acestuia.
Anumite echipamente USB conectate la acelaşi computer pot interfera cu buna
funcţionare a playerului.
Nu garantăm buna încărcare a acumulatorului prin conectarea la computere
asamblate sau modificate personal de către utilizator.
În cazul în care computerul intră într-un mod de economisire a energiei,
precum Sleep sau Hibernation, chiar şi în timpul conectării USB, acumulatorul
playerului nu se mai încarcă. Playerul va funcţiona pe energia pe care
acumulatorul încă o mai are, descărcându-l.
Nu lăsaţi playerul conectat o perioadă lungă de timp la un laptop care nu este
alimentat cu energie electrică de la reţea, deoarece îi poate descărca acestuia
acumulatorul.
Dacă playerul nu a fost utilizat o perioadă lungă de timp, la încărcare există
posibilitatea ca acesta să nu fie recunoscut de computer şi pe ecran să nu se
afişeze nimic. Continuaţi încărcarea timp de aproximativ 5 minute iar playerul
va începe să funcţioneze normal.
În timp ce playerul este conectat la computer nu restartaţi, scoateţi din Sleep
Mode sau opriţi computerul respectiv. Aceste operaţiuni duc la defectarea
playerului. Înainte de a efectua vreuna din aceste operaţiuni, deconectaţi
playerul de computer.
În timpul încărcării acumulatorului, playerul se poate încălzi. Acest fapt nu
reprezintă o defecţiune.
16
Selectarea limbii de afişare (Language)
Pentru afişarea meniurilor şi mesajelor playerului, puteţi alege dintr-o varietate de
limbi.
 Din meniul HOME, selectaţi
Limba
English
Español
Français
Português
Русский
(Settings)
”Language”
limba dorită.
Mesajele şi meniurile sunt afişate în
Engleză
Spaniolă
Franceză
Portugheză
Rusă
Chineză simplificată
Chineză tradiţională
Coreeană
17
Reglarea datei şi orei
Data şi ora nu sunt reglate din fabrică. Reglaţi-le urmând procedura descrisă mai jos.

Din meniul HOME, selectaţi
(Settings) ”Common Settings” ”Set
Date Time”.
Apăsaţi butonul
pentru a selecta anul şi apoi apăsaţi butonul
pentru confirmare.

Afişarea orei curente
Atunci când funcţia HOLD este activă, apăsaţi orice buton.
Note
•
•
•
Dacă nu utilizaţi playerul o perioadă de timp şi nu îi încărcaţi nici acumulatorul,
configurările de dată şi oră se pot pierde.
Dacă playerul nu este utilizat o lungă perioadă de timp, configurările de dată şi
oră trebuie refăcute.
Ceasul poate dezvolta o abatere de 120 de secunde pe lună (la 25 °C (77 °F)).
Dacă acest lucru se întâmplă, reglaţi din nou ora exactă.
18
Obţinerea fişierelor audio
Pentru a putea asculta melodii cu ajutorul playerului, trebuie să pregătiţi toate fişierele
necesare pe computer. Puteţi importa muzică de pe CD-uri, de pe Internet, etc. Pentru
a importa datele în computer, utilizaţi software-ul corespunzător, cum ar fi Windows
Media Player 11. Pentru informaţii detaliate despre modalitatea de import a datelor,
consultaţi documentaţia online corespunzătoare.
Pentru detalii despre formatele de fişiere suportate, vezi ”Formate de fişiere suportate”
(
pagina 76).
19
Transferul de muzică
Puteţi transfera date direct în Windows Explorer, copiind pur şi simplu fişierele
respective în drive-ul alocat playerului.
Informaţii utile
• Puteţi transfera fişiere, de asemenea, şi cu ajutorul Windows Media Player 11.
Pentru detalii despre modul de utilizare sau informaţii de suport consultaţi
datele specifice din următorul site de Web: http://support.microsoft.com
Note
•
•



Playerul poate reda numai fişiere MP3 / WMA (
pagina 76).
Dacă restartaţi computerul în timp ce playerul este conectat, acesta din urmă
se poate defecta. În această situaţie, apăsaţi butonul RESET al playerului (
pagina 56). Deconectaţi playerul de la computer înainte de a-l restarta pe
acesta din urmă.
Conectaţi mufa USB a playerului la unul din porturile USB ale
computerului.
Introduceţi ferm şi complet mufa playerului în portul computerului.
Deschideţi My Computer sau Computer – WALKMAN – Storage Media şi
apoi selectaţi folderul în care doriţi să stocaţi fişierele audio.
Ierarhia informaţională poate fi diferită, în funcţie de computer.
Copiaţi fişierele dorite în folderul respectiv.
Continuare
20
Note
•
•
•
•
•
•
•
•
Aveţi grijă să nu trântiţi sau loviţi accidental playerul în timp ce este conectat la
computer, pentru a nu-l defecta.
Playerul nu utilizează software SonicStage (software-ul SonicStage, dezvoltat
de către Sony, administrează muzica stocată pe un computer sau ajută la
transferul de muzică spre alte tipuri de playere). Pentru acest model de player,
puteţi transfera muzica pur şi simplu prin copierea fişierelor şi nu cu ajutorul
SonicStage.
Fişierele ATRAC administrate de către SonicStage pot fi transferate către
player după convertirea în format MP3. Pentru a face această conversie,
descărcaţi MP3 Conversion Tool de pe site-ul de suport pentru clienţi (
pagina 73).
Nu deconectaţi playerul în timpul transferului de fişiere. Dacă faceţi acest lucru,
fişierul transferat în momentul deconectării va fi inutilizabil.
Dacă playerul este deconectat în timpul transferului, pot rezulta mai multe
fişiere inutilizabile sau care nu sunt necesare bunei funcţionări a acestuia. În
acest caz, transferaţi înapoi în computer fişierele ce pot fi utilizate şi formataţi
playerul (
pagina 51).
Unele fişiere nu pot fi redate de către player datorită protejării drepturilor de
autor.
Playerul poate afişa un maxim de 2.640 de fişiere şi 500 de foldere, acestea
din urmă putând avea o adâncime de 8 niveluri.
Deşi puteţi transfera mai multe fişiere sau foldere pe player, acesta nu poate
afişa sau reda fişiere, foldere sau niveluri ce depăşesc limitele specificate mai
sus.
Ierahia datelor poate diferi, în funcţie de computer.
Atunci când pe player sunt stocate o cantitate mare de fişiere sau foldere,
pornirea sau afişarea listei fişierelor / folderelor poate necesita un timp mai
îndelungat.
21
Redarea de muzică (Music Library)
Puteţi asculta pe player fişierele transferate. Acestea sunt stocate în ”Music Library”.
Pentru a reda muzica, selectaţi
(Music Library) din meniul HOME, pentru a afişa
ecranul de redare.
 Din meniul HOME, selectaţi
(Music Library)
”Now Playing”.
Se afişează ecranul de redare şi redarea începe de la ultima melodie ascultată înainte
de oprirea acestei funcţii.
• Pentru mai multe detalii legate de ecranul de redare, vezi ”Ecranul de redare” (
pagina 8).
• Atunci când selectaţi
(Music Library) se afişează meniul de căutare. Puteţi
selecta metoda de căutare dorită pentru afişarea listelor şi căutarea melodiilor.
Pentru mai multe detalii, vezi ”Căutarea melodiilor” (
pagina 26).
• Atunci când playerul termină redarea unei melodii, puteţi porni redarea ultimei
melodii ascultate apăsând butonul
.
Pentru a
Reda (
) / întrerupe ( )
Sări la începutul melodiei curente
/ următoare
Derula rapid înapoi (
) sau
înainte (
) melodia curentă
Trebuie să
Apăsaţi butonul
Apăsaţi butonul
.
.
Ţineţi apăsat butonul
eliberaţi-l la momentul dorit.
în timpul redării şi
Continuare
22
Informaţii utile
• Puteţi modifica redarea melodiilor din redare normală în redare în mod ZAPPIN
(
pagina 23).
• Playerul oferă o varietate de moduri de redare, inclusiv redarea aleatoare şi
redarea repetată selectivă (
pagina 28).
• Puteţi accentua gama de sunete joase (funcţia Bass) (
pagina 29). Puteţi,
de asemenea, schimba calitatea sunetului alegând egalizorul (
pagina 30).
23
Redarea cu ajutorul funcţiei ZAPPIN
Ce este funcţia ZAPPIN?
ZAPPIN permite redarea secvenţială a fragmentelor de melodii de o durată
prestabilită.
24
Activarea funcţiei ZAPPIN
Puteţi modifica redarea melodiilor din redare normală în redare în mod ZAPPIN.
 În timpul redării normale şi a afişării ecranului de redare, apăsaţi
butonul ZAP.
În căşti se aude mesajul ”Zappin in”, iar modul de redare ZAPPIN este activat.
Playerul redă fragmente de melodii de aproximativ 4 secunde (ZAPPIN Short) sau 15
secunde (ZAPPIN Long) fiecare.
•
•
Atunci când modul ZAPPIN este selectat, pe ecran se afişează simbolul
.
Fragmentul de melodie redat începe la aproximativ 45 de secunde în interiorul
melodiei. Dacă melodia este mai scurtă de 45 de secunde, fragmentul este
redat corespunzător înaintea celor 45 de secunde.
Salt la melodia anterioară / următoare sau redare aleatoare în mod
ZAPPIN
Puteţi trece la melodia anterioară sau următoare sau puteţi reda melodiile în ordine
aleatoare. Modul de operare este acelaşi ca şi în cazul redării normale.
Revenirea la modul de redare normală
Apăsaţi butonul ZAP în timpul redării ZAPPIN şi afişării ecranului de redare. La
reluarea redării, în căşti se aude mesajul ”Zappin out”.
25
Modificarea duratei de redare în funcţia ZAPPIN
Modul de redare ZAPPIN poate fi setat ca ”ZAPPIN Short” sau ”ZAPPIN Long”.
 Din meniul HOME, selectaţi
”ZAPPIN Range”
(Settings)
configurarea dorită.
”Music Settings”
Lista duratelor ZAPPIN
Configurare
Descriere
ZAPPIN Short
Redă fragmente de melodii de aproximativ 4 secunde lungime
fiecare. (Configurare implicită)
ZAPPIN Long
Redă fragmente de melodii de aproximativ 15 secunde lungime
fiecare.
26
Căutarea melodiilor
Puteţi căuta melodiile dorite în diverse moduri, cum ar fi după folder, după artist,
numele albumului, etc.
 Din meniul HOME selectaţi
dorită
•
(Music Library)
metoda de căutare
melodia dorită.
Selectaţi metoda din cele de mai jos până la afişarea unei liste cu melodii.
Metode de căutare
Metoda
Descriere
Now Playing
Porneşte redarea ultimului fişier ascultat.
Folder
Selectaţi un folder
o melodie.
All Songs
Selectaţi o melodie dintr-o listă.
Artist
Selectaţi un artist
un album
o melodie.
Album
Selectaţi un album
o melodie.
Playlists*1
Selectaţi un playlist
o melodie.
Genre
Selectaţi un gen
un album
o melodie.
Release Year
Selectaţi un an de apariţie
o melodie.
*1
Playlist-urile create pe sisteme HiFi nu pot fi transferate.
Revenirea la meniul anterior
Apăsaţi butonul BACK / HOME.
Continuare
27
Informaţii utile
• Puteţi edita sau schimba informaţia ID3 şi playlist-urile cu ajutorul Windows
Media Player 11. Pentru detalii legate de utilizarea sau suportul Windows
Media Player consultaţi informaţiile legate de acest program disponibile pe
următorul site Web: http://support.microsoft.com.
Note
•
•
•
•
Numai melodiile care conţin informaţie ID3 pot fi clasificate automat de către
player.
Dacă melodia nu include şi informaţii legate de artist sau album, pe ecran se
afişează ”Unknown”. Dacă melodia nu are nume, daţi-i unul pe computer.
Playerul poate afişa un total de 2.640 de fişiere şi 500 de foldere, mergând
până la o adâncime de 8 niveluri. Deşi puteţi transfera mai multe fişiere sau
foldere pe player, acesta nu poate afişa sau reda fişiere, foldere sau niveluri ce
depăşesc limitele specificate mai sus.
Atunci când pe player sunt stocate o cantitate mare de fişiere sau foldere,
pornirea sau afişarea listei fişierelor / folderelor poate necesita un timp mai
îndelungat.
28
Schimbarea modului de redare (Play Mode)
Playerul oferă o varietate de moduri de redare, inclusiv redarea aleatoare şi redarea
repetată selectivă.
 Din meniul HOME, selectaţi
(”Music Settings”)
Setări (Settings)
Setări Muzică
Mod redare (”Play Mode”)
modul de redare dorit.
Lista modurilor de redare
Mod redare / Simbol
Normal / fără simbol
Repetare toate
melodiile /
Repetare o melodie /
Repetare aleatoare
toate melodiile /
Descriere
După ce se încheie redarea melodiei curente, toate
melodiile folderului / artistului / albumului selectat sunt
redate o singură dată (configurare implicită).
După încheierea redării melodiei curente, toate melodiile
folderului / artistului / albumului selectat sunt redate în
mod repetat.
Melodia curentă este redată în mod repetat.
După ce se încheie redarea melodiei curente, toate
melodiile folderului / artistului / albumului selectat sunt
redate în mod aleator.
29
Reglarea calităţii sunetului
Puteţi accentua gama de sunete joase (funcţia Bass). Puteţi, de asemenea, schimba
calitatea sunetului alegând egalizorul.
Activarea funcţiei Bass
Puteţi de asemenea accentua gama de sunete joase (funcţia Bass) apăsând butontul
BASS.
 Apăsaţi butonul BASS.
La fiecare apăsare a butonului, funcţia Bass este activată sau dezactivată.
• Atunci când funcţia Bass este activă, pe ecran apare ”BASS”.
Informaţii utile
• La volum ridicat, efectul funcţiei Bass este limitat automat pentru a vă proteja
auzul.
Note
•
•
Dacă activaţi funcţia Bass în timp ce egalizatorul este activ, configurările
acestuia din urmă sunt dezactivate temporar. Configurările pot fi reactivate prin
dezactivarea funcţiei Bass.
Atunci când funcţia Bass este activată, iluminatorul de alimentare se aprinde (
pagina 6). Iluminatorul de alimentare nu se aprinde în timpul recepţiei FM (
pagina 33) şi nici atunci când configurarea LED este ”LED OFF” (
pagina 47).
30
Modificarea calităţii sunetului (Equalizer)
Puteţi specifica o calitate diferită a sunetului în funcţie de diferite criterii, cum ar fi
genul muzical, etc.
 Din meniul HOME, selectaţi
(”Music Settings”)
dorită.
Setări (Settings)
Setări Muzică
Egalizator (”Equalizer”)
configurarea de egalizare
Lista configurărilor de egalizare
Configurare / simbol
Normal (nici una)
Heavy /
Pop /
Jazz /
Unique /
Custom /
Note
•
•
•
•
Descriere
Dezactivează egalizatorul (configurare implicită).
Accentuează înaltele şi joasele pentru un sunet puternic.
Accentuează mediile, configurare ideală pentru fişierele cu
voce.
Accentuează înaltele şi joasele pentru un sunet plin de ritm.
Accentuează înaltele şi joasele pentru a scoate în evidenţă
tonalităţile slabe.
Configurări reglabile de către utilizator. Vezi
pagina 31
pentru detalii.
Dacă activaţi funcţia Bass în timp ce egalizatorul este activ, configurările
acestuia din urmă sunt dezactivate temporar. Configurările pot fi reactivate prin
dezactivarea funcţiei Bass.
Cât timp funcţia Bass este activă, nu puteţi modifica nici o configurare de
egalizare.
În situaţia în care configurarea de egalizare selectată sună distorsionat atunci
când daţi volumul tare, reduceţi-o.
În situaţia în care configurările memorate drept ”Custom” par a produce un
nivel diferit al volumului faţă de celelalte configurări, va trebui să ajustaţi
manual volumul pentru a compensa această diferenţă.
Continuare
31
Configurarea benzilor de egalizare
Puteţi regla manual valorile celor 5 benzi de egalizare sub opţiunea ”Custom”.

Din meniul HOME, selectaţi
(Settings)
”Music Settings”
”Equalizer” ”Edit” afişat sub categoria ”Custom”.
Se afişează ecranul de configurare.

Apăsaţi butonul
pentru a selecta nivelul sunetului (7
niveluri: de la -3 la +3) şi apoi apăsaţi butonul
pentru
confirmare.
Pot fi reglate toate cele 5 benzi de frecvenţă (de la 100 Hz la 10 kHz). Repetaţi
acest pas pentru a regla nivelul sonor al fiecăreia dintre benzi.
32
Ştergerea melodiilor
Atunci când doriţi să ştergeţi melodii stocate pe player, utilizaţi fie software-ul cu
ajutorul căruia le-aţi transferat, fie Windows Explorer.
Pentru detalii legate de utilizarea software-ului, consultaţi documentaţia în format
electronic.
Notă
•
Playerul nu poate şterge melodii fără a fi conectat la un computer.
33
Ascultarea posturilor de radio FM
Pentru a asculta posturi de radio FM, selectaţi
afişa ecranul de recepţie a posturilor de radio.
Notă
•
(FM) din meniul HOME şi se va
Cablul căştilor funcţionează pe post de antenă, aşadar întindeţi-l cât mai mult
posibil.
Ascultarea posturilor de radio FM
 Din meniul HOME, selectaţi
(FM)
”Manual” sau ”Preset”.
Se afişează ecranul de recepţie a posturilor radio.
• Manual: în modul manual, puteţi selecta posturile de radio după frecvenţă.
• Preset: în modul de memorie, puteţi selecta posturile de radio după locaţia
din memorie în care sunt stocate.
 Selectaţi frecvenţa sau locaţia dorită din memoria playerului.
•
Notă
•
Pentru detalii despre modul de operare a radioului FM, vezi ”Ecranul
aplicaţiei de radio FM” (
pagina 34).
Dacă nu există nici un post de radio memorat în vreo locaţie, nu puteţi selecta
modul de recepţie ”Preset”. Memoraţi posturile cu ajutorul funcţiei ”FM Auto
Preset” (
pagina 35) sau manual (
pagina 36).
34
Ecranul aplicaţiei de radio FM
Ecranul aplicaţiei în mod de căutare manuală a posturilor
*1
Numărul poziţiei se afişează numai după ce frecvenţa respectivă a fost deja
memorată (
pagina 36).
Operaţiuni în modul manual de căutare a posturilor
Pentru a
Selecta frecvenţa anterioară / următoare*1
Selecta următorul / anteriorul post de
radio recepţionabil*2
Întrerupe / relua recepţia FM
Trebuie să
Apăsaţi butonul
Ţineţi apăsat butonul
Apăsaţi butonul
.
.
.
*1
Frecvenţa se modifică în paşi de 0,1 kHz.
Dacă sensitivitatea este prea mare, modificaţi configurarea ”Sensibilitatea căutărilor
de bandă” (
pagina 40) în ”Low”.
*2
Ecranul aplicaţiei în mod de căutare automată a posturilor
Notă
•
Dacă nu există nici un post de radio memorat în vreo locaţie, nu puteţi selecta
modul de recepţie ”Preset”. Memoraţi posturile cu ajutorul funcţiei ”FM Auto
Preset” (
pagina 35) sau manual (
pagina 36).
Operaţiuni în modul automat de căutare a posturilor
Pentru a
Selecta poziţia anterioară / următoare
Întrerupe / relua recepţia FM
Trebuie să
Apăsaţi butonul
Apăsaţi butonul
.
.
35
Memorarea automată a posturilor de radio (FM Auto Preset)
Puteţi memora automat posturile de radio recepţionabile (până la 30 de posturi) din
zona în care vă aflaţi selectând ”FM Auto Preset”. Atunci când utilizaţi radioul FM
pentru prima dată sau când vă deplasaţi în altă zonă geografică, vă recomandăm să
efectuaţi o nouă căutare cu ajutorul funcţiei ”FM Auto Preset”.
 Din meniul HOME, selectaţi
Settings”)
”FM Auto Preset”
Setări (Settings)
”OK”.
Setări FM (”FM
Posturile de radio recepţionabile vor fi memorate în ordinea frecvenţei, de la cea mai
joasă la cea mai înaltă.
Atunci când operaţiunea de memorare se încheie, pe ecran se afişează mesajul
”COMPLETE” şi porneşte recepţia primului post de radio memorat.
• Pentru a anula memorarea automată, selectaţi ”Cancel”.
Informaţii utile
• Dacă o senzitivitate prea mare duce la recepţionarea multor posturi de radio
nedorite, modificaţi configurarea funcţiei ”Scan Sensitivity” (
pagina 40) în
”Low”.
Notă
•
Operaţiunea ”FM Auto Preset” va şterge din memorie posturile de radio deja
existente.
36
Memorarea manuală a posturilor de radio
Puteţi memora posturile de radio pe care ”FM Auto Preset” nu le detectează (
pagina 35).
 Din meniul HOME, selectaţi (FM) ”Manual” frecvenţa dorită.
 Apăsaţi butonul BACK / HOME.
 Selectaţi ”Add Preset” numărul dorit al locaţiei de memorie.
Frecvenţa pe care o selectaţi la pasul 1 este memorată în locaţia având numărul
specificat.
• Dacă alegeţi o locaţie de memorie deja alocată unui alt post de radio, pe
ecran se va afişa mesajul de confirmare referitor la ştergerea postului de
radio existent în locaţia respectivă. Dacă alegeţi ”OK”, în locaţie se va
memora noul post de radio.
Informaţii utile
• Puteţi memora până la 30 de posturi de radio.
Notă
•
Posturile de radio recepţionabile vor fi memorate în ordinea frecvenţei, de la
cea mai joasă la cea mai înaltă.
Ştergerea posturilor de radio memorate
 La afişarea ecranului de recepţie a posturilor de radio, apăsaţi
butonul BACK / HOME.
 Selectaţi ”Delete Preset” numărul locaţiei din memorie pe care
intenţionaţi s-o ştergeţi
”OK”.
Postul de radio memorat a fost şters.
37
Înregistrarea de semnal radio FM
Puteţi înregistra cu ajutorul playerului emisiuni difuzate la posturile de radio FM şi
puteţi, de asemenea, reda înregistrări ale acestor emisiuni.
 Ţineţi apăsat butonul REC / STOP în timp ce ascultaţi postul pe care
doriţi să-ş înregistraţi.
Playerul trece în standby pentru înregistrare.
• Puteţi, de asemenea, înregistra emisiuni radio FM apăsând butonul REC /
STOP.
Apăsaţi butonul REC / STOP. Apăsaţi butonul
pentru a selecta
”OK” şi apoi apăsaţi butonul
pentru confirmare.
 Apăsaţi butonul REC / STOP.
Înregistrarea porneşte.
• Pentru a întrerupe înregistrarea, apăsaţi butonul
pentru a relua înregistrarea.
. Apăsaţi-l din nou
 Apăsaţi din nou butonul REC / STOP pentru a opri înregistrarea.
•
Înregistrarea este memorată într-un fişier cu nume de forma ”FRnnnn”*1 În
folderul [Record] - [FM].
*1
Numele fişierelor sunt alocate automat, între ”FR0001” şi ”FR9999”.
Informaţii utile
• Înregistrarea de emisiuni în zone cu recepţie de calitate slabă poate avea ca
efect numai înregistrarea de zgomote. Încercaţi să efectuaţi înregistrări numai
în zone cu recepţie puternică.
• Programele şi fişierele audio înregistrate de către player pot fi redate de către
acesta (
pagina 39) ori de către un computer.
Note
•
•
Dacă redenumiţi pe computer fişierele din folderul [Record] sau transferaţi în
înapoi în acest folder fişiere care au fost importate pe computer, există
posibilitatea să nu le mai puteţi reda cu ajutorul playerului.
Pentru înregistrarea programelor FM nu puteţi modifica bit rate-ul. Singura
opţiune disponibilă este ”High”.
38
Ştergerea programelor radio înregistrate
 Din meniul HOME, selectaţi
FM pe care doriţi să-l ştergeţi
(FM)
”OK”.
”Delete Rec Data”
programul
Programul FM selectat este şters.
• Apăsaţi ”Cancel” pentru a anula ştergerea.
• Pentru a şterge toate programele FM înregistrate, selectaţi ”Delete All” în loc să
selectaţi un anumit program FM.
39
Redarea programelor de radio FM înregistrate
 Din meniul HOME, selectaţi
(FM)
”Play Rec Data”
FM înregistrat pe care doriţi să-l ascultaţi.
programul
Se afişează ecranul de redare şi începe redarea programului de radio FM înregistrat.
• Pentru mai multe detalii legate de ecranul de redare, vezi ”Ecranul de redare” (
pagina 8).
• Pentru a asculta toate programele radio FM înregistrate, selectaţi ”Play All” în
loc să selectaţi un anumit program FM.
40
Modificarea configurărilor FM
Pentru a modifica configurările recepţiei posturilor de radio FM, selectaţi
din meniul HOME şi apoi selectaţi ”FM Settings”.
(Settings)
Senzitivitatea căutărilor de bandă
Atunci când selectaţi posturile cu ajutorul funcţiei ”FM Auto Preset” (
pagina 35) sau
cu ajutorul modului manual de căutare (
pagina 33), receptorul FM poate identifica
multe semnale de emisie nedorite datorită faptului că senzitivitatea este extrem de
ridicată. În această situaţie, reglaţi senzitivitatea recepţiei la ”Low”. ”High” este
configurarea implicită.
 Din meniul HOME, selectaţi
Settings”)
(”Low”).
•
Setări (Settings)
Setări FM (”FM
Senzitivitate scanare (”Scan Sensitivity”)
Scăzută
Pentru a regla senzitivitatea recepţiei înapoi la configurarea implicită, selectaţi
„Înaltă” (”High”).
41
Înregistrarea de sunet
Puteţi înregistra semnal sonor utilizând microfonul încorporat al playerului şi puteţi
reda fişierele audio înregistrate. Sunetul înregistrat va fi codat în format ADPCM. La
redarea fişierelor audio înregistrate, selectaţi
(Voice) din meniul HOME (
pagina
43).
Notă
•
Nu puteţi înregistra semnal sonor în timpul recepţiei FM (numai pentru
modelele NWZ-B142F / B143F) sau cu ajutorul funcţiei ”Settings”. Selectaţi
(Voice) sau
(Music Library) din meniul HOME pentru a putea înregistra
semnal sonor.
 Ţineţi apăsat butonul REC / STOP.
Playerul intră în standby pentru înregistrare.
• Apăsaţi butonul REC / STOP. Apăsaţi butonul
”OK” şi apoi apăsaţi butonul
pentru confirmare.
pentru a selecta
 Apăsaţi butonul REC / STOP.
Înregistrarea porneşte.
Pentru a întrerupe înregistrarea, apăsaţi butonul
relua înregistrarea.
. Apăsaţi-l din nou pentru a
 Apăsaţi din nou butonul REC / STOP pentru a opri înregistrarea.
*1
Înregistrarea este memorată într-un fişier cu nume de forma ”VRnnnn” În folderul
[Record] - [Voice].
*1
Numele fişierelor sunt alocate automat, între ”VR0001” şi ”VR9999”.
Informaţii utile
• Programele şi fişierele audio înregistrate de către player pot fi redate de către
acesta (
pagina 43) ori de către un computer.
• Puteţi schimba bit rate-ul fişierelor audio. Pentru detalii, vezi ”Modificarea
configurărilor de înregistrare” (
pagina 44).
Notă
•
Dacă redenumiţi pe computer fişierele din folderul [Record] sau transferaţi în
înapoi în acest folder fişiere care au fost importate pe computer, există
posibilitatea să nu le mai puteţi reda cu ajutorul playerului.
42
Ştergerea fişierelor de sunet înregistrate
 Din meniul HOME, selectaţi
înregistrate (”Delete Rec Data”)
ştergeţi
”OK”.
Voce (Voice) Ştergere date
fişierul înregistrat pe care doriţi să-l
Fişierul selectat este şters.
• Apăsaţi ”Cancel” (Anulare) pentru a anula ştergerea.
• Pentru a şterge toate fişierele audio înregistrate, selectaţi ”Delete All” (Ştergere
toate) în loc să selectaţi un anumit fişier.
43
Redarea fişierelor de sunet înregistrate
Puteţi reda pe player fişiere audio înregistrate cu ajutorul playerului.
Pentru a reda fişiere audio, selectaţi
(Voice) din meniul HOME.
 Din meniul HOME, selectaţi
date înregistrate)
Voice (Voce) ”Play Rec Data” (Redare
fişierul înregistrat pe care doriţi să-l redaţi.
Se afişează ecranul de redare şi începe redarea fişierului audio înregistrat.
• Pentru mai multe detalii despre ecranul de redare, vezi ”Ecranul de redare” (
pagina 8).
• Pentru a asculta toate fişierele audio înregistrate, selectaţi ”Play All” (Redare
toate) în loc să selectaţi un anumit fişier înregistrat.
44
Modificarea configurărilor de înregistrare
Pentru a schimba configurările de înregistrare vocală, selectaţi
meniul HOME, apoi selectaţi ”Rec Settings” (Setări înregistrare).
Settings (Setări) din
Codecul pentru înregistrarea vocală
Puteţi selecta un nivel al calităţii înregistrării, dintre ”Low” (Scăzută), ”Mid” (Medie) şi
”High” (Înaltă). Cu cât mai înalt este nivelul, cu atât mai multă memorie utilizează
playerul pentru stocarea înregistrării. Configurarea iniţială este ”Mid” (Medie).
 Din meniul HOME, selectaţi
Settings (Setări)
”Rec Settings”
(Setări Înregistrare)
”Voice Record Codec” (Codec înregistrare voce)
”Low” (Scăzută), ”Mid” (Medie) (configurare implicită) sau ”High” (Înaltă).
45
Modificarea configurărilor de bază
Pentru a schimba configurările de bază ale playerului, selectaţi
meniul HOME şi apoi selectaţi ”Common Settings”.
(Settings) din
Reglarea datei şi orei
Data şi ora nu sunt reglate din fabrică. Reglaţi-le urmând paşii procedurii de mai jos.
 Din meniul HOME, selectaţi
Settings (Setări)
”Common
Settings” (Setări comune)
”Set Date - Time” (Setare dată-oră).
Apăsaţi
butonul
pentru
a selecta valoarea anului şi apoi

apăsaţi butonul
pentru confirmare.
•
Puteţi regla valoarea pentru an, lună, zi, oră şi minut. Repetaţi acest pas
pentru a specifica valoarea numerică a fiecăruia.
Afişarea orei exacte
Apăsaţi orice buton în timp ce funcţia HOLD este activă.
Note
•
•
•
Dacă nu utilizaţi playerul o perioadă de timp şi nu îi încărcaţi nici acumulatorul,
configurările de dată şi oră se pot pierde.
Dacă playerul nu este utilizat o lungă perioadă de timp, configurările de dată şi
oră trebuie refăcute.
Ceasul poate dezvolta o abatere de 120 de secunde pe lună (la 25 °C (77 °F)).
Dacă acest lucru se întâmplă, reglaţi din nou ora exactă.
46
AVLS (Limitare de volum)
Puteţi configura ”AVLS (Volume limit)” (Automatic Volume Limiter System) să limiteze
nivelul maxim al volumului, pentru a nu emite sunete deranjante. Cu ajutorul funcţiei
”AVLS (Volume limit)” puteţi asculta muzică la un volum confortabil.
 Din meniul HOME, selectaţi
Settings (Setări)
”Common Settings”
(Setări comune)
”AVLS (Volume limit)” (Limitare volum)
configurarea sonoră dorită.
Tip
AVLS ON
AVLS OFF
Descriere
Menţine volumul la un nivel moderat.
Redă fişierele audio la volumul original. (Configurare implicită)
Informaţii utile
• Atunci când funcţia ”AVLS (Volume limit)” este configurată pe ”AVLS ON” iar
nivelul volumului atinge limita maximă, la apăsarea butonului VOL + pe ecran
se afişează mesajul ”AVLS”. În această situaţie, volumul nu mai poate fi mărit.
Semnal sonor
Puteţi activa sau dezactiva confirmarea prin semnal sonor a operaţiunilor playerului.
 Din meniul HOME, selectaţi
(Setări comune)
Tip
Beep ON
Beep OFF
Notă
•
”Beep”
Settings (Setări)
configurarea dorită.
”Common Settings”
Descriere
Produce semnale sonore de avertizare (configurare implicită)
Nu produce nici un semnal sonor.
Semnalele sonore de eroare şi ghidare rămân activate indiferent de
configurarea funcţiei de semnal sonor.
47
Mod de economisire a energiei
Atunci când nu efectuaţi nici o operaţiune asupra playerului pentru o durată de timp
specifică (aproximativ 15 secunde), ecranul va trece în modul de economisire a
energiei (”power save”). Puteţi modifica toate configurările acestui mod.
 Din meniul HOME, selectaţi
Settings (Setări)
”Common Settings”
(Setări comune)
”Power Save Mode” (Mod de economisire a energiei)
configurarea dorită.
Tip
Save ON Normal
Descriere
Ecranul de economisire a energiei apare atunci când nu efectuaţi
nici o operaţiune timp de 15 secunde.
Save ON Super
Ecranul se stinge complet atunci când nu efectuaţi nici o
operaţiune timp de 15 secunde. Această configurare economiseşte
cea mai mare cantitate de energie.
Save OFF
Simbolurile obişnuite apar continuu pe ecran în timpul redării sau
recepţiei FM*1.
*1
Numai la modelele NWZ-B142F / B143F.
LED
Puteţi activa sau dezactiva iluminatorul de alimentare din jurul butonului
 Din meniul HOME, selectaţi
(Setări comune)
Tip
LED ON
LED OFF
”LED”
Settings (Setări)
configurarea dorită.
.
”Common Settings”
Descriere
Activează iluminatorul de alimentare (configurare implicită).
Dezactivează iluminatorul de alimentare.
Contrast
Puteţi regla contrastul ecranului într-unul din cele 15 niveluri.
 Din meniul HOME, selectaţi
Settings (Setări)
”Common
Settings” (Setări comune)
”Contrast”.
pentru a regla nivelul contrastului şi apoi
 Apăsaţi butonul
apăsaţi butonul
pentru confirmare.
Puteţi alege unul dintre cele 15 niveluri. Nivelul ”0” este reglat implicit.
48
Afişarea informaţiilor despre player (Information)
Se pot afişa informaţii precum modelul playerului, capacitatea memoriei interne şi
versiunea firmware.
 Din meniul HOME, selectaţi
Settings (Setări)
(Informaţii).
1.
2.
3.
Modelul playerului
Capacitatea memoriei flash interne
Versiunea firmware-ului
”Information”
49
Selectarea limbii de afişare a informaţiilor (Language)
Pentru afişarea meniurilor şi mesajelor pe ecranul playerului puteţi alege dintr-o
varietate de limbi.
 Din meniul HOME, selectaţi
Settings (Setări)
”Language” (Limbă)
limba dorită.
Limba
English
Español
Français
Português
Русский
Mesajele şi meniurile sunt afişate în
Engleză
Spaniolă
Franceză
Portugheză
Rusă
Chineză simplificată
Chineză tradiţională
Coreeană
50
Revenirea la configurările din fabrică (Reset All Settings)
Puteţi reseta playerul pentru a reveni la configurările din fabrică. Resetarea nu are ca
efect ştergerea melodiilor transferate pe player.
 Din meniul HOME, selectaţi
(Iniţializare)
Settings (Setări) ”Initialize”
”Reset All Settings” (Resetarea tuturor setărilor)
”OK”.
Pe ecran se afişează mesajul ”COMPLETE” iar playerul revine la configurările iniţiale.
• Pentru a anula operaţiunea, selectaţi ”Cancel” în ecranul de confirmare.
Notă
•
Dacă data şi ora au fost deja reglate cu ajutorul funcţiei ”Set Date - Time”,
atunci acestea nu vor fi şterse.
51
Formatarea memoriei (Format)
Puteţi formata memoria flash internă a playerului. Dacă memoria este formatată, toate
simbolurile şi fişierele vor fi şterse iar toate valorile configurărilor vor fi anulate.
Verificaţi cu atenţie conţinutul memoriei înainte de a o formata şi exportaţi toate
fişierele necesare pe hard discul computerului sau pe alt echipament.
Note
•
•
•
Nu puteţi formata memoria playerului dacă acumulatorul este aproape
descărcat. Încărcaţi-l înainte de formatare.
Nu formataţi memoria flash internă a playerului cu ajutorul Windows Explorer.
Dacă data şi ora au fost deja reglate cu ajutorul funcţiei ”Set Date - Time”,
atunci acestea nu vor fi şterse.
 Din meniul HOME, selectaţi
(Iniţializare)
Settings (Setări)
”Format” (Formatare)
”OK”.
”Initialize”
Pe ecran se afişează mesajul ”FORMATTING . . . ” iar procesul de formatare începe.
La terminarea formatării, pe ecran se afişează mesajul ”COMPLETE”.
• Pentru a anula operaţiunea, selectaţi ”Cancel” în ecranul de confirmare.
52
Durata de viaţă a acumulatorului
Reglând corect configurările playerului sau administrând corespunzător nivelul de
încărcare a acumulatorului puteţi economisi energie şi puteţi astfel utiliza playerul o
perioadă mai lungă de timp.
Respectarea următoarelor sfaturi utile va duce la prelungirea duratei de viaţă a
acumulatorului.
Opriţi manual playerul
Dacă ţineţi apăsat butonul
, după afişarea mesajului ”POWER OFF” ecranul se
stinge şi playerul se opreşte.
În această stare acumulatorul se consumă extrem de puţin.
Configurări pentru o durată de viaţă mai lungă a acumulatorului
Puteţi economisi energie modificând următoarele configurări pentru ”Durată de viaţă
extinsă a acumulatorului”. Pentru detalii despre durata de viaţă a acumulatorului după
aceste configurări, vezi ”Durata de viaţă a acumulatorului (funcţionare continuă)” (
pagina 78).
Configurări pentru ecran
Configurări pentru
efectele de sunet
Configurări pentru
iluminatorul de
alimentare
Configurări pentru
calitatea înregistrării
Configurare
Valoare implicită
”Mod de economisire a
energiei” (
pagina
47)
”Egalizator” (
pagina
30)
”Bass” (
pagina 29)
”LED” (
pagina 47)
”Save ON Normal”
Valoare pentru extinderea
duratei de viaţă a
acumulatorului
”Save ON Super”
”None”
”None”
Activate
”LED ON”
Deactivate
”LED OFF”
”Codec pentru
înregistrarea vocală” (
pagina 44)
”Mid”
”Low”
Modificarea formatului fişierelor şi a bit rate-ului
Durata de redare va varia, deoarece durata de viaţă a acumulatorului este influenţată
de formatul şi bit rate-ul fişierelor audio redate.
Pentru detalii referitoare la durata de încărcare şi durata de utilizare, vezi
pagina
78.
53
Despre format şi bit rate
Ce reprezintă formatul audio?
Noţiunea de format audio se referă la metoda utilizată la importarea informaţiei audio
de pe Internet sau de pe CD-uri audio într-un computer şi stocarea ei sub formă de
fişier audio. Printre cele mai comune formate amintim MP3, WMA, etc.
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) este o tehnologie de compresie audio dezvoltată
de către grupul de lucru MPEG, parte a ISO (International Organization for
Standardization).
Formatul MP3 poate asigura compresia fişierelor audio la aproximativ 1/10 din
dimensiunile unui CD audio.
WMA: WMA (Windows Media Audio) este o tehnologie de compresia audio dezvoltată
de către Microsoft Corporation. Formatul WMA oferă aceeaşi calitate sonoră ca şi
MP3, fişierele fiind însă mai mici ca dimensiuni.
Ce este protecţia drepturilor de autor?
Anumite fişiere audio, video, etc., achiziţionate prin intermediul unui site de descărcare
de muzică sau prin intermediul unor servicii similare pot fi protejate prin tehnologii de
control al accesului precum criptarea, în vederea limitării utilizării şi duplicării
neautorizate a conţinutului protejat de drepturile de autor.
Care este legătura dintre bit rate, calitatea sunetului şi dimensiunea
fişierului?
În general, bit rate-uri mai mari produc o calitate sonoră mai bună însă necesită spaţiu
de stocare mai mare pentru aceeaşi durată audio, Ceea ce înseamnă că veţi putea
stoca mai puţine fişiere pe player. Bit rate-uri mai mici vă permit să stocaţi mai multe
fişiere, dar la o calitate sonoră mai joasă. Pentru detalii referitoare la formatele audio
suportate şi bit rate-uri, vezi
pagina 76.
Notă
•
Dacă importaţi o melodie de pe un CD sau din computer la un bit rate redus, nu
puteţi îmbunătăţi calitatea sonoră selectând un bit rate mare la transferul de pe
computer pe player.
54
Stocarea datelor
Puteţi stoca informaţii de pe computer în memoria flash internă a playerului
transferând-o cu ajutorul Windows Explorer. Dacă playerul este conectat la computer,
memoria flash internă apare în Windows Explorer identificată drept [WALKMAN].
Note
•
•
Nu deconectaţi playerul în timp ce pe ecranul acestuia este afişat mesajul
”DATA ACCESS”, în timpul transferului de informaţii. Fişierele transferate pot
deveni inutilizabile.
Nu formataţi memoria flash internă a playerului cu ajutorul Windows Explorer.
Dacă, accidental, aţi făcut acest lucru, formataţi-o din nou pe player (
pagina 51).
55
Actualizarea firmware-ului
Puteţi să actualizaţi firmware-ul playerului, ceea ce vă va permite să instalaţi
totdeauna cele mai noi facilităţi disponibile. Pentru detalii referitoare la cele mai noi
informaţii despre firmware sau despre modul de instalare, vizitaţi site-urile de suport
pentru clienţi (
pagina 73).
 Descărcaţi în computer, de pe respectivele site-uri, cea mai nouă
variantă de firmware.
 Conectaţi playerul la computer şi porniţi programul de actualizare.
 Pentru a actualiza firmware-ul playerului, urmaţi instrucţiunile care vă
vor apărea pe ecran.
Actualizarea firmware-ului este completă.
Informaţii utile
• Informaţiile referitoare la versiunea de firmware a playerului pot fi afişate pe
ecran selectând
(Settings)
”Information” din meniul HOME (
pagina
48).
56
Probleme de funcţionare
Dacă playerul nu funcţionează aşa cum ar trebui, încercaţi să urmaţi procedura de mai
jos pentru a remedia problema.
1 Identificaţi simptomele problemei în tabelele cu probleme de
funcţionare din paginile următoare şi efectuaţi toate acţiunile corective
indicate.
2 Conectaţi playerul la computer pentru încărcarea acumulatorului.
3 Apăsaţi butonul RESET cu un obiect cu
vârf ascuţit.
Dacă apăsaţi butonul RESET în timp ce operaţi
playerul, fişierele stocate şi configurările
playerului se pot distruge. După resetarea
playerului, apăsaţi butonul
pentru a porni
playerul.
4 Verificaţi documentaţia în format electronic pentru detalii despre
problemă.
5 Verificaţi site-urile Web de suport clienţi (
pagina 73) pentru detalii
despre problemă.
6 Dacă abordările încercate nu soluţionează problema pe care o
întâmpinaţi, luaţi legătura cu cel mai apropiat dealer Sony.
Continuare
57
Operare
Simptom
Playerul nu produce
sunet.
Melodiile nu pot fi redate.
Se aude zgomot.
Butoanele nu
funcţionează.
Redarea nu se opreşte.
Playerul porneşte greu.
Cauză / Remediu
Nivelul volumului este reglat la zero.
• Măriţi volumul ( pagina 5).
Mufa căştilor nu este conectată corespunzător.
• Conectaţi mufa corespunzător ( pagina 6).
Mufa căştilor este murdară.
•
Curăţaţi mufa căştilor cu o cârpă moale şi uscată.
În memoria flash internă nu este stocat nici un fişier audio.
•
Dacă pe ecran se afişează mesajul ”NO DATA”, transferaţi muzică
de pe computer.
Acumulatorul este descărcat.
• Încărcaţi complet acumulatorul ( pagina 14).
• Dacă playerul nu reacţionează nici după încărcarea completă a
acumulatorului, apăsaţi butonul RESET pentru a reseta playerul (
pagina 56).
În apropierea playerului este utilizat un aparat care emite semnal radio, cum
ar fi un telefon mobil.
•
Atunci când utilizaţi dispozitive de acest tip, ţineţi-le la distanţă de
player.
Fişierele audio sunt deteriorate.
•
Ştergeţi-le şi transferaţi-le din nou. La transferarea datelor, închideţi
toate celelalte aplicaţii pentru a evita deteriorarea fişierelor.
Mufa căştilor este murdară.
•
Curăţaţi mufa căştilor cu o cârpă moale şi uscată.
Butonul HOLD este acţionat în direcţia săgeţii (
).
• Împingeţi butonul HOLD în direcţia opusă săgeţii (
)(
pagina
7).
În interiorul playerului s-a format condens.
•
Aşteptaţi câteva ore pentru a permite playerului să se usuce.
Acumulatorul nu este încărcat suficient.
• Încărcaţi acumulatorul conectând playerul la computer ( pagina
14).
• Dacă playerul nu reacţionează nici după încărcarea completă a
acumulatorului, apăsaţi butonul RESET pentru a reseta playerul (
pagina 56).
Pentru player nu este nici o diferenţă între oprire şi întrerupere. Atunci când
apăsaţi butonul
, pe ecran apare simbolul iar redarea se opreşte /
întrerupe.
Dacă pe player se află stocate multe fişiere ori foldere, ori dacă fişierele
audio transferate conţin multe informaţii ID3 , pornirea playerului va necesita
mai mult timp. Aşteptaţi până la apariţia pe ecran a animaţiei de pornire.
Continuare
58
Operare (continuare)
Simptom
Melodiile transferate nu
pot fi găsite.
Nu se aude sunet din
canalul dreapta al căştilor,
Sau canalul dreapta se
aude în ambele căşti.
Redarea s-a oprit brusc.
Playerul nu funcţionează.
Cauză / Remediu
Memoria flash internă a playerului a fost formatată cu Windows Explorer.
• Formataţi memoria flash internă a playerului cu ajutorul funcţiei
”Format” din meniul playerului (
pagina 51).
Playerul a fost deconectat de la computer în timp ce fişierele erau
transferate.
• Transferaţi fişierele utilizabile înapoi pe computer şi apoi formataţi
memoria flash internă a playerului cu ajutorul funcţiei ”Format” din
meniul playerului (
pagina 51).
Mufa căştilor nu este introdusă corespunzător.
• Dacă mufa căştilor nu este introdusă corespunzător, sunetul poate
fi necorespunzător. Conectaţi căştile corespunzător (
pagina 6).
Acumulatorul este aproape descărcat.
• Încărcaţi acumulatorul conectând playerul la computer ( pagina
14).
Memoria flash internă nu mai are spaţiu disponibil.
•
Conectaţi playerul la computer şi ştergeţi melodiile pe care nu doriţi
să le mai ascultaţi, pentru a elibera spaţiu de memorie.
Afişaj
Simptom
Titlul unei melodii nu este
afişat corespunzător.
Pe ecran se afişează
caractere ilizibile.
Cauză / Remediu
Dacă în titlul melodiei sunt caractere care nu pot fi redate de către player,
titlul va fi afişat fără respectivele caractere.
•
Redenumiţi melodia utilizând caractere corespunzătoare.
Aţi selectat o limbă greşită.
• Selectaţi limba corespunzătoare cu ajutorul funcţiei ”Language” (
paginile 16, 49) şi apoi transferaţi din nouinformaţiile pe player.
Continuare
59
Alimentare
Simptom
Playerul nu porneşte.
Durata de viaţă a bateriei
este scurtă.
Acumulatorul nu se
încarcă.
Încărcarea se încheie
foarte rapid.
Cauză / Remediu
Butonul HOLD este acţionat în direcţia săgeţii (
).
• Împingeţi butonul HOLD în direcţia opusă săgeţii (
)(
pagina
7).
Dacă apăsaţi butonul
imediat după oprirea playerului, acesta nu mai
porneşte datorită procedurii de închidere. Aşteptaţi câteva secunde şi
reporniţi playerul.
Acumulatorul este aproape descărcat.
• Încărcaţi acumulatorul conectând playerul la computer ( pagina
14).
• Dacă playerul nu reacţionează nici după încărcarea completă a
acumulatorului, apăsaţi butonul RESET pentru a reseta playerul (
pagina 56).
Memoria flash internă nu mai dispune de spaţiu liber.
•
Ştergeţi fişierele şi folderele care nu vă mai sunt necesare până
când numărul total ajunge la cel mult 2.640 de fişiere şi respectiv
cel mult 500 de foldere.
• Pentru o funcţionare normală playerul are nevoie de cel puţin 20
MB de memorie liberi. Pentru a verifica spaţiul disponibil, deschideţi
[My Computer] sau [Computer] – [WALKMAN], faceţi clic cu
butonul din dreapta al mouse-ului pe [Storage Media]*1 pentru a
afişa meniul şi apoi selectaţi [Properties].
*1
Ierarhia datelor poate diferi în funcţie de computer.
Temperatura de operare este sub 5 °C (41 °F).
•
Durata de viaţă a bateriei se scurtează, datorită caracteristicilor
tehnice. Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Acumulatorul nu a fost încărcat suficient.
• Încărcaţi acumulatorul până când pe ecran se afişează simbolul
.
Reglând corect configurările playerului sau administrând corespunzător
nivelul de încărcare a acumulatorului puteţi economisi energie şi puteţi astfel
utiliza playerul o perioadă mai lungă de timp (
pagina 52).
Acumulatorul trebuie înlocuit.
•
Luaţi legătura cu cel mai apropiat dealer Sony.
Sunt redate materiale protejate de drepturi de autor.
•
La redarea materialelor protejate de drepturi de autor, durata de
viaţă a acumulatorului se scurtează.
Playerul nu este conectat corespunzător la un port USB al computerului.
•
Deconectaţi playerul şi apoi reconectaţi-l.
Acumulatorul este încărcat într-un mediu ambiant a cărui temperatură este
în afara limitelor de 5 °C (41 °F) - 35 °C (95 °F).
•
Încărcaţi acumulatorul într-un mediu ambiant a cărui temperatură
este în limitele de 5 °C (41 °F) - 35 °C (95 °F).
Computerul nu este pornit.
•
Porniţi computerul.
Computerul este în stare Hibernate sau Sleep.
•
Reactivaţi computerul.
Dacă acumulatorul este încărcat aproape complet atunci când începe
încărcarea, nu este necesară o perioadă de timp prea mare.
Continuare
60
Înregistrare
Simptom
Durata disponibilă pentru
înregistrări rămâne
aceeaşi chiar dacă sunt
şterse fişiere.
Nu se pot efectua
înregistrări.
Totalul combinat al duratei
de înregistrare şi al
timpului rămas nu este
egal cu durata maximă de
înregistrare.
Fişierele înregistrate nu
pot fi şterse.
Folderul nu poate fi şters
chiar dacă toate fişierele
din interiorul său au fost
şterse.
Cauză / Remediu
Datorită restricţiilor sistemului, durata disponibilă pentru înregistrare poate
să nu crească dacă sunt şterse numai fişiere de dimensiuni mici.
Memoria flash internă nu mai are spaţiu disponibil.
•
Ştergeţi fişierele care nu vă mai sunt necesare.
•
Exportaţi fişierele înregistrate în computer.
Spaţiul liber necesar poate varia în funcţie de bit rate sau durata
înregistrării.
A fost atins numărul maxim de fişiere ce pot fi înregistrate. Numărul maxim
de fişiere ce pot fi înregistrate este de 999, atât programe radio FM (numai
modelele NWZ-B142F / B143F) cât şi melodii.
•
Ştergeţi fişierele care nu vă mai sunt necesare până când
programele radio FM (numai modelele NWZ-B142F / B143F) cât şi
melodiile sunt cel mult 999.
•
Exportaţi fişierele înregistrate în computer.
Playerul este conectat la un computer.
•
Deconectaţi playerul de la computer.
Atunci când înregistraţi fişiere de durată mică, acestea se înregistrează cu
spaţii goale inserate automat între fişiere, datorită restricţiilor sistemului.
Acest lucru duce la creşterea duratei totale de înregistrare şi cauzează
neconcordanţa.
Fişierul sau folderul care nu poate fi şters a primit atribut [Read-only] pe
computer.
•
Ştergeţi fişierul / folderul cu Windows Explorer.
Acumulatorul este aproape descărcat.
• Încărcaţi complet acumulatorul ( pagina 14).
Folderul mai conţine şi alte tipuri de fişiere decât cele înregistrate.
•
Deschideţi folderul cu ajutorul Windows Explorer şi ştergeţi toate
celelalte tipuri de fişiere în afara celor înregistrate cu playerul.
Continuare
61
Conectarea cu computerul
Simptom
Atunci când playerul este
conectat la computer, pe
ecran nu apare mesajul
”CONNECTED USB”.
Fişierele audio nu pot fi
transferate din computer
pe player.
Pe player se pot transfera
numai un număr mic de
melodii.
Playerul funcţionează
aleator atunci când este
conectat la computer.
Cauză / Remediu
Mufa USB a playerului nu este conectată corespunzător la unul din porturile
USB ale computerului.
•
Deconectaţi playerul şi apoi reconectaţi-l.
Se utilizează un hub USB.
•
Conectaţi playerul direct la computer, deoarece conexiunea prin
intermediul unui hub nu funcţionează. Singurul tip de hub care
poate fi utilizat este acela care furnizează şi tensiune de
alimentare.
Pe computer rulează o altă aplicaţie.
•
Deconectaţi playerul, aşteptaţi câteva minute apoi reconectaţi-l.
Dacă problema persistă, deconectaţi playerul, restartaţi computerul
şi apoi reconectaţi playerul.
Portul USB al computerului poate avea probleme. Conectaţi playerul la alt
port USB al computerului.
Transferul se poate întrerupe datoriă influenţelor externe precum
electricitatea statică, etc.
•
Acest lucru se întâmplă în vederea protejării informaţiilor
transferate. Deconectaţi playerul şi apoi reconectaţi-l.
Mufa USB a playerului nu este conectată corespunzător la unul din porturile
USB ale computerului. Asiguraţi-vă că pe ecranul playerului apare unul din
mesajele ”DATA ACCESS” sau ”CONNECTED USB”.
•
Deconectaţi playerul şi apoi reconectaţi-l.
Memoria flash internă nu dispune de spaţiu suficient.
•
Ştergeţi fişierele care nu vă mai sunt necesare pentru a creşte
spaţiul disponibil.
Pe player există fişiere de format nesuportat.
• Transferaţi fişierele necesare înapoi în computer şi apoi formataţi
playerul (
pagina 51).
Un fişier audio este deteriorat.
•
Ştergeţi fişierul şi transferaţi-l din nou. La transfer, închideţi toate
celelalte aplicaţii pentru a evita deteriorarea fişierului.
Memoria flash internă nu dispune de spaţiu suficient.
•
Ştergeţi fişierele care nu vă mai sunt necesare pentru a creşte
spaţiul disponibil.
Memoria flash internă conţine şi fişiere non-audio.
•
Mutaţi aceste fişiere pe computer pentru a creşte spaţiul disponibil.
Se utilizează un hub USB.
•
Conectaţi playerul direct la computer, deoarece conexiunea prin
intermediul unui hub nu funcţionează. Singurul tip de hub care
poate fi utilizat este acela care furnizează şi tensiune de
alimentare.
Continuare
62
Tunerul FM (numai modelele NWZ-B142F / B143F)
Simptom
Nu puteţi recepţiona
corespunzător programele
posturilor FM.
Calitatea recepţiei şi a
sunetului este slabă.
Emisia FM este afectată
de interferenţe.
Cauză / Remediu
Frecvenţa nu este bine reglată.
• Selectaţi frecvenţa în mod manual pentru a îmbunătăţi recepţia (
pagina 34).
Semnalul radio este slab.
•
Ascultaţi postul de radio lângă o fereastră, deoarece semnalul
poate fi slab în interiorul clădirilor sau al vehiculelor.
Cablul căştilor nu este întins corespunzător.
•
Cablul căştilor are rol de antenă. Întindeţi-l cât de mult puteţi.
În apropierea playerului se utilizează un echipament care emite semnale
radio, cum ar fi un telefon mobil.
•
Atunci când utilizaţi astfel de echipamente, faceţi-o la distanţă de
player.
Continuare
63
Altele
Simptom
La operarea playerului nu
se emit semnale sonore
de confirmare.
Playerul se încălzeşte.
Data şi ora au fost şterse.
Toate configurările
playerului au fost şterse.
Cauză / Remediu
Funcţia ”Beep” este configurată pe ”Beep OFF”.
• Configuraţi funcţia pe ”Beep ON” ( pagina 46).
Playerul se încălzeşte în timpul încărcării acumulatorului şi se poate încălzi
în timpul transferului unui număr mare de fişiere. Aceasta este o situaţie
normală şi nu reprezintă o defecţiune. Lăsaţi puţin playerul să se răcească.
Dacă lăsaţi playerul neutilizat o perioadă de timp, cu acumulatorul
descărcat, data şi ora se pot şterge.
• Aceasta nu este o defecţiune. Încărcaţi acumulatorul până când pe
ecranul playerului apare simbolul
(
pagina 14) şi reglaţi din
nou data şi ora (
paginile 17, 45).
Aţi mutat, şters sau redenumit fişierele de sistem sau memoria flash internă
a fost formatată cu alte instrumente decât funcţia ”Format” din meniul
playerului.
• Dacă efectuaţi vreuna din aceste operaţiuni, sistemul de operare al
playerului va fi rescris şi toate configurările playerului se vor şterge
atunci când deconectaţi playerul de la computer sau de la
echipamentele la care este conectat.
Dacă playerul nu mai funcţionează normal după ce memoria flash
internă a fost formatată cu alte instrumente decât funcţia ”Format”
din meniul playerului, formataţi-o din nou prin intermediul funcţiei
”Format” din meniul playerului (
pagina 51).
64
Mesaje
Dacă pe ecran se afişează un mesaj, urmaţi instrucţiunile de mai jos.
Mesaj
AVLS (intermitent)
CANNOT EXECUTE
CHARGING
DRM ERROR
EXPIRED
FILE ERROR
HOLD
LOW BATTERY
Explicaţie
Nivelul volumului depăşeşte
valoarea configurată iar funcţia
”AVLS (Volume limit)” este activă.
•
Încercaţi să memoraţi /
ştergeţi posturi de radio în
timp ce playerul nu se află în
mod de recepţie FM.
•
Încercaţi să modificaţi
configurările de egalizare în
timp ce funcţia Bass este
activată.
Acumulatorul se încarcă.
A fost detectat un fişier protejat de
drepturi de autor care a fost
distribuit neautorizat.
Încercaţi să redaţi o melodie care
are o restricţie de expirare /
redare.
•
•
Fişierul nu poate fi citit.
Fişierul este într-un format
necorespunzător.
•
Playerul nu redă anumite
tipuri de fişiere datorită
incompatibilităţii formatelor.
•
Transferul a fost întrerupt.
Playerul nu poate fi operat
deoarece butonul HOLD a fost
acţionat.
Acumulatorul este aproape
descărcat.
Remediu
Reduceţi volumul sau dezactivaţi funcţia
”AVLS (Volume limit)” (
pagina 46).
•
•
Activaţi modul de recepţie FM şi
apoi memoraţi / ştergeţi posturile
de radio.
Dezactivaţi funcţia Bass şi apoi
modificaţi configurările de
egalizare.
Aceasta nu este o eroare. Aşteptaţi
până când acumulatorul este complet
încărcat. Puteţi utiliza playerul şi cu
acumulatorul încărcat numai parţial.
Transferaţi fişierul audio normal înapoi
în computer şi apoi formataţi memoria
flash internă.
Actualizaţi licenţele de utilizare ale
melodiilor cu ajutorul software-ului
utilizat pentru transfer. Dacă melodia
care nu poate fi redată nu vă mai este
necesară, o puteţi şterge pentru a
elibera spaţiul de memorie ocupat.
•
Transferaţi fişierul audio normal
înapoi în computer şi apoi
formataţi memoria flash internă.
•
Dacă melodia care nu poate fi
redată nu vă mai este necesară, o
puteţi şterge pentru a elibera
spaţiul de memorie ocupat.
Pentru a putea opera playerul, împingeţi
butonul HOLD în direcţia opusă (
pagina 7).
Încărcaţi acumulatorul (
pagina 14).
Continuare
65
Mesaj
MEMORY FULL
NO DATA
NO ITEM
READ ONLY
CONNECTED USB
Explicaţie
•
Memoria internă flash nu
dispune de spaţiu suficient.
•
Încercaţi să înregistraţi un
program radio FM (numai
modelele NWZ-B142F /
B143F) în situaţia în care pe
player sunt stocate deja 999
de fişiere cu programe FM
înregistrate.
•
Încercaţi să înregistraţi
semnal sonor în situaţia în
care pe player sunt stocate
deja 999 de fişiere audio
înregistrate.
Memoria flash internă nu conţine
nici un fişier audio.
În locaţia selectată nu există nici o
melodie.
Încercaţi să ştergeţi fişiere [Readonly].
Playerul este conectat la un
computer.
Remediu
•
Conectaţi playerul la computer şi
ştergeţi toate fişierele care nu vă
mai sunt necesare pentru a creşte
spaţiul disponibil.
•
Ştergeţi programele FM
înregistrate care nu vă mai sunt
necesare.
•
Ştergeţi fişierele audio care nu vă
mai sunt necesare.
Transferaţi fişiere audio.
Transferaţi fişiere audio.
Ştergeţi fişierele cu ajutorul Windows
Explorer.
Aceasta nu este o eroare. Nu puteţi
opera comenzile playerului în timp ce
acesta este conectat la un computer.
66
Precauţii
Următoarea declaraţie FCC se aplică numai versiunii produse pentru a fi
comercializată în Statele Unite. Celelalte versiuni pot să nu fie conform regulamentelor
tehnice ale FCC.
NOTĂ:
Prezentul echipament a fost testat şi respectă limitele desemnate echipamentelor
digitale de Clasa B, aşa cum sunt acestea specificate în Partea 15 a Regulamentelor
FCC. Aceste limite au fost create pentru a oferi protecţie în grad rezonabil împotriva
interferenţelor dăunătoare la instalaţiile rezidenţiale. Acest echipament generează,
utilizează şi poate radia unde de radiofrecvenţă şi, în situaţia în care nu este instalat şi
utilizat în conformitate cu instrucţiunile, poate cauza interferenţe dăunătoare asupra
comunicaţiilor radio. Această prevedere nu reprezintă o garanţie că interferenţele nu
vor apărea în anumite instalaţii. Dacă acest echipament cauzează interferenţe în
recepţia semnalului radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea şi repornirea
aparatului, se recomandă ca utilizatorul să corecteze interferenţele întreprinzând una
din următoarele măsuri:
• Reorientarea şi / sau mutarea antenei de recepţie.
• Mărirea distanţei dintre acest aparat şi receptor.
• Conectarea aparatului într-o priză sau circuit de alimentare diferit de cel la care
este conectat receptorul.
• Luaţi legătura cu dealerul sau cu un tehnician radio / TV experimentat pentru
ajutor.
Vi se atrage atenţia că orice schimbări sau modificări neaprobate în mod expres de
prezentul manual pot duce la pierderea garanţiei şi a dreptului de a mai utiliza acest
aparat.
Dacă aveţi întrebări despre acest produs:
Vizitaţi: www.sony.com/walkmansupport
Contactaţi: Sony Customer Information Service Center la numărul de telefon 1-(866)456-7669
Scrieţi: Sony Customer Information Service Center, 12451 Gateway Blvd., Fort Myers,
FL 33913, USA.
Declaraţie de Conformitate
Denumirea comercială:
SONY
Model nr.:
NWZ-B142F/B143F
Parte responsabilă:
Sony Electronics Inc.
Adresa:
16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Număr de telefon:
858-942-2230
Acest aparat respectă prevederile Părţii 15 a Regulamentelor FCC. Operarea sa
face obiectul următoarelor două condiţii: (1) acest aparat nu trebuie să cauzeze
interferenţe dăunătoare, şi (2) acest aparat trebuie să accepte orice interferenţă,
inclusiv de natură a cauza o funcţionare nedorită.
Continuare
67
Notă pentru clienţi: informaţiile de mai jos se aplică numai în cazul
echipamentelor vândute în ţările ce se supun Directivelor UE
Producătorul acestui echipament este Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC şi siguranţa produselor este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Pentru orice probleme legate de service sau garanţie, adresaţi-vă către unităţile
special desemnate acestor scopuri, menţionate în documentele separate de service
sau garanţie.
Reciclarea echipamentelor electrice şi electronice uzate (aplicabilă în
Uniunea Europeană şi în celelalte ţări cu sisteme de reciclare separate)
Prezenţa acestui simbol pe produs ori pe ambalajul acestuia indică faptul că
produsul de faţă nu trebuie tratat ca gunoi menajer. El trebuie predat
centrelor de colectare autorizate pentru reciclarea echipamentelor electrice
şi electronice. Asigurându-vă că reciclaţi corespunzător acest produs, ajutaţi
la prevenirea potenţialelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător
şi sănătăţii umane care ar putea apărea ca rezultat al reciclării
necorespunzătoare a acestui produs. Reciclarea materialelor ajută la conservarea
resurselor naturale. Pentru informaţii detaliate legate de reciclarea acestui produs, luaţi
legătura cu autortităţile dumneavoastră locale, compania de reciclare a gunoiului
menajer ori cu magazinul de la care aţi achiziţionat acest produs.
Accesorii asupra cărora se aplică prezentele prevederi: căşti.
Reciclarea acumulatorilor uzaţi (aplicabilă în Uniunea Europeană şi în
celelalte ţări cu sisteme de reciclare separate)
Prezenţa acestui simbol pe acumulator ori pe ambalajul acestuia indică
faptul că acumulatorul nu trebuie tratat ca gunoi menajer. Asigurându-vă că
reciclaţi corespunzător acest produs, ajutaţi la prevenirea potenţialelor
consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii umane care ar
putea apărea ca rezultat al reciclării necorespunzătoare a acestui
acumulator. Reciclarea materialelor ajută la conservarea resurselor naturale. În
situaţia echipamentelor care, din motive de siguranţă, performanţe ori păstrarea
integrităţii datelor, necesită o conexiune permanentă cu un acumulator încorporat,
acesta trebuie înlocuit numai de către personal specializat. Pentru a vă asigura că
acumulatorul va fi manevrat corect, la finalul ciclului de existenţă al acestuia depuneţi-l
la cel mai apropiat centru specializat de reciclare a deşeurilor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea referitoare la înlocuirea în siguranţă
a unei baterii. Depuneţi bateria la cel mai apropiat centru specializat de reciclare a
deşeurilor electrice şi electronice.
Pentru informaţii detaliate despre reciclarea acumulatorului sau a bateriilor, luaţi
legătura cu autortităţile dumneavoastră locale, compania de reciclare a gunoiului
menajer ori cu magazinul de la care aţi achiziţionat acest produs.
Continuare
68
Pentru utilizatorii din Franţa
Ascultarea prelungită de semnal sonor la volum ridicat pe playerul audio
personal poate avea ca efect scăderea capacităţii auditive.
Siguranţă
•
•
•
•
•
Nu scurtcircuitaţi terminalele playerului cu obiecte metalice.
Nu atingeţi acumulatorul cu mâinile goale dacă din el se scurg substanţe. Dacă
acest lucru se întâmplă, luaţi legătura cu cel mai apropiat dealer Sony întrucât
respectivele substanţe pot să fi pătruns în interiorul playerului. Dacă
substanţele din interiorul acumulatorului au intrat în contact cu ochii, nu vă
frecaţi la ochi deoarece acest lucru poate duce la orbire. Spălaţi-vă cu multă
apă şi consultaţi de urgenţă medicul.
Dacă, de asemenea, substanţeţe din interiorul acumulatorului au ajuns pe
haine sau corp, îndepărtaţi-le imediat prin spălare. În caz contrar pot duce la
apariţia de răni sau arsuri. Dacă suferiţi răniri sau arsuri datorită substanţelor
din interiorul acumulatorului, consultaţi de urgenţă medicul.
Nu stropiţi playerul cu apă şi nu puneţi obiecte grele pe acesta, pentru a evita
riscul de electrocutare.
În situaţia în care se întâmplă un astfel de eveniment, opriţi imediat playerul şi
luaţi legătura cu cel mai apropiat dealer Sony sau Sony Service Center.
Nu aruncaţi playerul în foc.
Nu dezasamblaţi ori remodelaţi playerul, pentru a evita riscul de electrocutare.
Pentru schimbarea acumulatorilor, verificări sau reparaţii luaţi legătura cu cel
mai apropiat dealer Sony sau Sony Service Center.
Continuare
69
Funcţionare
•
•
•
•
•
•
•
Nu aşezaţi obiecte grele pe player şi nu îl supuneţi şocurilor mecanice.
Aparatul se poate defecta.
Nu utilizaţi playerul în locuri unde poate fi supus luminii, umezelii, temperaturii
sau vibraţiilor puternice. Playerul se poate decolora, distorsiona sau defecta.
Niciodată nu expuneţi playerul la temperaturi înalte, cum ar fi pe bordul unei
maşini parcate în soare.
Nu lăsaţi playerul în medii cu praf excesiv.
Nu aşezaţi playerul pe suprafeţe înclinate sau instabile.
Dacă playerul cauzează interferenţe aparatelor de radio sau TV din apropiere,
opriţi-l şi depărtaţi-vă de acestea.
La utilizarea playerului, respectaţi recomandările de mai jos pentru a evita
defectarea acestuia.
o Nu vă aşezaţi pe scaun cu playerul în buzunarul
din spate al pantalonilor.
o
Nu puneţi playerul în geantă cu cablul de căşti
înfăşurat în jurul lui şi nu supuneţi geanta la şocuri
puternice.
•
Nu expuneţi playerul la acţiunea apei. Playerul nu este etanş. Respectaţi
recomandările de mai jos.
o Nu scăpaţi sau aruncaţi playerul în recipiente cu lichid.
o Nu utilizaţi playerul în locaţii cu umiditate sau pe vreme rea, în ploaie
sau ninsoare.
o Nu udaţi playerul.
Dacă manevraţi playerul cu mâinile ude, sau îl aşezaţi
pe obiecte umede, playerul se poate uda şi se poate
defecta.
•
Atunci când deconectaţi căştile, apucaţi de mufă. Dacă trageţi de cablu, acesta
se va defecta.
Continuare
70
Notă referitoare la electricitatea statică
În condiţii deosebite de aer extrem de uscat, atunci când utilizaţi playerul puteţi simţi
uşoare gâdilături în urechi. Acestea sunt un rezultat al electricităţii statice acumulate în
corpul uman şi nu reprezintă o defecţiune a playerului. Efectul poate fi diminuat prin
purtarea de haine din materiale naturale şi nu sintetice.
Acumularea de căldură
Playerul se poate încălzi în timpul încărcării acumulatorului sau în cazul utilizării
continue pentru o perioadă lungă de timp.
Utilizarea căştilor
Siguranţa la volan
Evitaţi să utilizaţi căştile în situaţii în care auzul nu trebuie împiedicat.
Prevenirea accidentelor auditive
Evitaţi să ascultaţi muzică la volum puternic. Experţii în domeniu avertizează împotriva
ascultării neîntrerupte, la volum puternic. Dacă încep să vă ţiuie urechile, reduceţi
volumul sau renunţaţi să mai ascultaţi muzică utilizând playerul.
Nu ridicaţi volumul brusc, îndeosebi atunci când utilizaţi căşti. Ridicaţi-l gradat, pentru
a nu vă provoca răniri ale aparatului auditiv.
Respectul pentru cei din jur
Ascultaţi muzică la un volum moderat. Aceasta vă va permite să auziţi şi sunetele din
mediul înconjurător şi este în acelaşi timp o dovadă de respect pentru persoanele din
jurul dumneavoastră.
Atenţie!
În situaţia în care au loc descărcări electrice atunci când utilizaţi playerul, scoateţi
imediat căştile din urechi.
Dacă aveţi reacţii alergice la căştile playerului, încetaţi să le mai utilizaţi şi consultaţi
de urgenţă medicul.
Continuare
71
Utilizare
•
•
•
La utilizarea unei cureluşe de mână (vândută separat), aveţi grijă să nu vă
agăţaţi de obiectele din apropiere. Nu balansaţi playerul ţinându-l de cureluşă,
pentru a nu accidenta persoanele din jur sau a nu lovi playerul.
Dacă vă aflaţi în avion, nu utilizaţi playerul în timpul decolărilor şi aterizărilor,
respectând indicaţiile personalului de cabină.
În anumite situaţii, precum mutarea bruscă a playerului dintr-o incintă rece întruna cu temperatură ridicată, sau la utilizarea într-o incintă în care se porneşte
brusc echipamentul de încălzire, în interiorul playerului se poate forma
condens. Condensul este fenomenul prin care umezeala din aer aderă la
suprafeţe precum metalul şi apoi se transformă în lichid. Dacă acest lucru se
întâmplă, lăsaţi playerul oprit până la dispariţia condensului. Dacă utilizaţi
playerul înainte de dispariţia condensului, există riscul să defectaţi aparatul.
LCD
•
•
•
Nu apăsaţi cu putere pe ecranul LCD. Acest lucru poate duce la apariţia de
pete colorate sau la deteriorarea ecranului.
Dacă playerul este utilizat în medii reci, pe ecran pot apărea umbre ale
detaliilor afişate. Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Dacă playerul este utilizat în locuri extrem de reci sau extrem de calde,
contrastul ecranului va avea de suferit.
Curăţare
•
•
•
•
•
Curăţaţi carcasa playerului cu o cârpă moale precum cele de curăţat ochelarii.
În cazul în care carcasa devine extrem de murdară, curăţaţi-o cu o cârpă
moale uşor înmuiată în apă sau într-o soluţie slabă de detergent.
Nu utilizaţi nici un fel de materiale abrazive, pudră de curăţat, solvenţi,
deoarece acestea pot deteriora carcasa.
Aveţi grijă ca apa să nu pătrundă în interiorul playerului prin deschizătura de
lângă conector.
Curăţaţi periodic mufa căştilor.
Dacă aveţi întrebări sau probleme referitoare la player, contactaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
Continuare
72
Software
•
•
•
•
•
•
Legile referitoare la protecţia drepturilor de autor interzic reproducerea
software-ului sau a manualului care îl însoţeşte, în parte sau în întreg, sau
închirierea software-ului către terţi fără permisiunea deţinătorului drepturilor de
autor.
În nici o situaţie Sony nu va fi făcut răspunzător pentru orice pagubă de natură
financiară sau pierdere a profiturilor, inclusiv pentru atari pretenţii ridicate de
către terţi, survenite ca urmare a utilizării software-ului furnizat împreună cu
acest player.
Software-ul furnizat împreună cu acest player nu poate fi utilizat cu alt
echipament decât cel pentru care a fost conceput.
Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că, datorită eforturilor continue de
îmbunătăţire a calităţii, specificaţiile software-ului se pot modifica fără o
notificare prealabilă.
Operarea playerului cu alte tipuri de software decât cel furnizat împreună cu el
nu este acoperită de către garanţie.
Posibilitatea de afişare a mesajelor în diverse limbi este dependentă de
sistemul de operare instalat pe computerul dumneavoastră. Pentru cele mai
bune rezultate, asiguraţi-vă că sistemul de operare instalat este compatibil cu
limba în care doriţi să se afişeze mesajele.
o
o
•
Nu garantăm afişarea corespunzătoare a tuturor limbilor în software-ul furnizat.
Caracterele create de către utilizator şi anumite caractere speciale pot să nu fie
afişate.
Explicaţiile din acest manual pornesc de la premisa că sunteţi familiarizat cu
operaţiunile de bază ale sistemului de operare Windows.
Pentru detalii legate de utilizarea computerului dumneavoastră şi a sistemului
de operare instalat pe acesta, consultaţi manualele de utilizare respective.
Continuare
73
Fişiere demonstrative*1
Pe player se află preinstalate fişiere demonstrative.
Dacă ştergeţi aceste fişiere, ele nu mai pot fi recuperate, iar producătorul nu oferă
înlocuirea lor.
*1
În anumite ţări / regiuni, unele fişiere demonstrative pot să nu fie instalate.
•
•
•
Melodia înregistrată este oferită pentru a fi utilizată numai în scopuri
personale. Utilizarea ei dincolo de aceste scopuri necesită permisiunea
deţinătorilor drepturilor de autor.
Sony nu este responsabil pentru descărcarea / înregistrarea incompletă sau
deteriorarea informaţiilor datorită problemelor playerului sau computerului.
În funcţie de tipul textului şi al caracterelor, textul poate să nu fie afişat de
către player. Acest lucru se întâmplă datorită:
o Capacităţilor playerului conectat
o Funcţionării anormale a playerului
o Informaţiei scrise într-o limbă sau cu un set de caractere care nu sunt
suportate de către player.
Site-uri Web de suport clienţi
Dacă aveţi întrebări sau neclarităţi referitoare la acest produs, sau doriţi mai multe
informaţii despre echipamentele compatibile cu acest produs, vizitaţi următoarele siteuri Web:
Pentru clienţii din SUA: http://www.sony.com/walkmansupport
Pentru clienţii din Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pentru clienţii din Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Pentru clienţii din America Latină: http://www.sony-latin.com/index.crp
Pentru clienţii din alte ţări / regiuni: http://www.sony-asia.com/support
Pentru clienţii care au achizţionat modelele pentru Oceania:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
74
Licenţe şi mărci comerciale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
”WALKMAN” şi logo-ul ”WALKMAN” sunt mărci comerciale înregistrate ale
Sony Corporation.
ZAPPIN şi logo-ul asociat sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista şi Windows Media şunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi /
sau în alte ţări.
Adobe şi Adobe Reader sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi / sau în alte
ţări.
Tehnologia de codare audio MPEG Layer 3 şi patentele sunt licenţiate de la
Fraunhofer IIS şi Thomson.
IBM şi PC/AT sunt mărci comerciale înregistrate ale International Business
Machines Corporation.
Macintosh este marcă comercială a Apple Inc.
Pentium este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Intel
Corporation.
Toate celelalte mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor deţinători. Pe
parcursul acestui manual, marcajele TM şi ® nu sunt specificate.
Acest produs este protejat de anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft
Corporation. Utilizarea ori distribuţia acestei tehnologii în afara acestui produs este
interzisă fără licenţă din partea Microsoft ori a unei subsidiare autorizate Microsoft.
Furnizorii de conţinut utilizează tehnologia de management digital al drepturilor pentru
conţinutul Windows Media de pe acest echipament (”WM - DRM”) în vederea protejării
integrităţii conţinutului care le aparţine (”Conţinut Securizat”) astfel încât proprietatea
intelectuală, inclusiv drepturile de autor, asociate acestui conţinut să nu fie încălcate.
Echipamentul de faţă utilizează software WM – DRM pentru redarea de Conţinut
Securizat (”Software WM - DRM”). Dacă securitatea Software-ului WM – DRM care
rulează pe acest echipament a fost compromisă, proprietarii Conţinutului Securizat
(”Proprietarii Conţinutului Securizat”) pot solicita Microsoft să revoce dreptul Softwareului WM – DRM respectiv de a mai achiziţiona noi licenţe de copiere, afişare şi / sau
redare de Conţinut Securizat. Revocarea nu afectează capabilitatea Software-ului WM
– DRM de a reda conţinut neprotejat. O listă a Software-urilor WM – DRM ale căror
drepturi au fost revocate este transmisă echipamentului dumneavoastră ori de câte ori
descărcaţi o licenţă pentru Conţinut Securizat de pe Internet sau de pe un PC.
Microsoft poate, în conjuncţie cu o atare licenţă, să descarce listele de revocare direct
pe echipamentul dumneavoastră în numele Proprietarilor de Conţinut Securizat.
Continuare
75
•
Informaţie referitoare la Expat
Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd şi Clark
Cooper. Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 dezvoltatorilor Expat.
Prin prezenta se acordă gratuit permisiunea, fiecărei persoane care obţine o
copie a acestui software şi a documentaţiei asociate (”Software-ul”), de a
manevra Software-ul fără restricţii, inclusiv dar fără a se limita la dreptul de a
utiliza, copia, modifica, unifica, publica, distribui, sublicenţia şi / sau vinde copii
ale Software-ului, precum şi de a permite persoanelor cărora Software-ul le este
furnizat să facă aceleaşi operaţiuni, cu respectarea următoarei condiţii:
Informaţia de mai sus referitoare la drepturile de autor împreună cu prezenta
notă de permisiune trebuie incluse în toate copiile ori porţiunile substanţiale ale
Software-ului.
PREZENTUL SOFTWARE ESTE FURNIZAT ”CA ATARE”, FĂRĂ NICI UN FEL
DE GARANŢIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE
LIMITA LA GARANŢIILE DE COMERCIALIZARE, UTILITATE PENTRU UN
ANUMIT SCOP ŞI NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR INTELECTUALE. ÎN NICI
O SITUAŢIE AUTORII SAU DEŢINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR NU POT
FI TRAŞI LA RĂSPUNDERE CA URMARE A ORICĂREI SOLICITĂRI, PAGUBE
SAU ALTEI OBLIGAŢII REIEŞIND DINTR-O CLAUZĂ CONTRACTUALĂ,
DELICT ORI ALTĂ ACŢIUNE SIMILARĂ DECURGÂND DIN, CA URMARE A,
ORI ÎN LEGĂTURĂ CU PREZENTUL SOFTWARE, UTILIZAREA ACESTUIA
ORI ALTE RELAŢII CU PREZENTUL SOFTWARE.
Program © 2009 Sony Corporation
Documentaţie © 2009 Sony Corporation
76
Specificaţii
Formate de fişier suportate
Muzică
Formate MP3
audio
(Codec)
Format fişier media: MP3 (MPEG-1 Layer 3)
Extensie fişier: .mp3
Bit rate: de la 32 la 320 kbps (suportă Variable Bit Rate (VBR))
Frecvenţă de eşantionare*1: 32, 44,1, 48 kHz
WMA Format fişier media: ASF
Extensie fişier: .wma
Bit rate: de la 32 la 192 kbps (suportă Variable Bit Rate (VBR))
Frecvenţă de eşantionare*1: 44,1 kHz
Compatibil cu WM – DRM 10
*1
Frecvenţa de eşantionare poate să nu corespundă tuturor encoderelor.
Numărul maxim de fişiere înregistrabile şi durata maximă (aproximativ)
Duratele aproximative au la bază cazul în care transferaţi sau înregistraţi melodii cu
durata de 4 minute în format MP3.
Cifrele referitoare la alte formate de fişiere audio pot fi diferite de cele ale formatului
MP3.
Bit rate
48 kbps
64 kbps
128 kbps
256 kbps
320 kbps
NWZ – B142 / B142F
Melodii
Durata
1.250
83 ore 20 min.
960
64 ore 00 min.
480
32 ore 00 min.
240
16 ore 00 min.
190
12 ore 40 min.
NWZ – B143 / B143F
Melodii
Durata
2.550
170 ore 00 min.
1.950
130 ore 00 min.
980
65 ore 20 min.
490
32 ore 40 min.
390
26 ore 00 min.
Continuare
77
Durata maximă de înregistrare (aproximativ)
Duratele de mai jos au la bază cazul în care sunt stocate numai fişiere audio de voce
ori FM (numai modelele NWZ-B142F / B143F). Duratele pot diferi, în funcţie de
condiţiile de utilizare a playerului.
NWZ - B142 / B142F
NWZ - B143 / B143F
Codec*1
Durată
Durată
Înregistrare vocală, calitate bună
23 ore 20 min.
47 ore 50 min.
Înregistrare vocală, calitate medie
46 ore 50 min.
95 ore 50 min.
Înregistrare vocală, calitate slabă
93 ore 50 min.
191 ore 50 min.
Inregistrare FM
11 ore 40 min.
23 ore 50 min.
*1
Playerul utilizează codec MS-ADPCM pentru înregistrarea de sunet şi programe
FM.
Capacitate (disponibilă utilizatorului)*1
NWZ-B142 / B142F: 2 GB (Puţin mai mare de 1.73 GB = 1.865.416.704 bytes)
NWZ-B143 / B143F: 4 GB (Puţin mai mare de 3.54 GB = 3.810.000.896 bytes)
*1
Capacitatea disponibilă de stocare a playerului poate varia.
O secţiune de memorie este utilizată pentru funcţiile de management al datelor.
Ieşire (căşti)
Răspuns în frecvenţă
De la 20 la 20.000 Hz (redarea unui fişier de date, măsurătoare de semnal unic)
Radio FM (numai modelele NWZ-B142F / B143F)
•
Memorie
30 de locaţii
• Gama de frecvenţe FM*1
de la 87,5 la 108,0 MHz
*1
Pasul schimbării este de 0,1 MHz.
IF (FM)
Nu este suportat.
Antena
Localizată în cablul căştilor.
Interfaţă
Căşti: mufă jack mini, stereo
Hi-Speed USB (compatibil USB 2.0)
Temperatura de operare
De la 5 °C la 35 °C (de la 41 °F la 95 °F)
Continuare
78
Alimentare
•
•
Acumulator încorporat, 170 mAh, litiu – ion
Alimentare USB (de la un computer prin internediul conectorului USB al
playerului)
Durata de încărcare
Încărcare pe bază de USB
Aproximativ 70 de minute
Durata de viaţă a acumulatorului (funcţionare continuă)
NWZ-B142 / B143 / B142F / B143F
Starea playerului
Redare MP3 128 kbps
Redare WMA 128 kbps
Recepţia de emisie FM (numai modelele
NWZ-B142F / B143F)
Înregistrarea de semnal FM (numai
modelele NWZ-B142F / B143F)
Înregistrare de voce
Aproximativ 18 ore
Aproximativ 17 ore
Aproximativ 6 ore
Aproximativ 3 ore
Aproximativ 6 ore
Durata reală de viaţă a acumulatorului poate varia, în funcţie de configurări. Duratele
estimative din tabelul de mai sus se bazează pe utilizare normală cu ”Configurări de
bază ale duratei de viaţă a acumulatorului” (”Configurare pentru extinderea duratei de
viaţă a acumulatorului”), după cum sunt acestea indicate în tabelul de mai jos. Chiar
dacă playerul este închis pentru o perioadă îndelungată de timp, o cantitate mică din
puterea acumulatorului este totuşi consumată. Durata de viaţă a acumulatorului
variază şi în funcţie de configurările de volum, condiţiile de utilizare şi temperatura
mediului ambiant.
Configurări
pentru ecran
Configurări
pentru sunet
Configurări
pentru iluminarea
de alimentare
Configurări
pentru calitatea
înregistrării
Configurare
Configurare
implicită
“Power Save Mode” (
pagina 47)
“Equalizer” (
pagina 30)
“Bass”*1 (
pagina 29)
“LED” (
pagina 47)
“Save ON Normal”
Configurare pentru durată de
viaţă normală a
acumulatorului (durată de
viaţă extinsă)
“Save ON Super”
“None”
Activate
“LED ON”
“None”
Deactivate
“LED OFF”
“Voice Record Codec” (
pagina 44)
“Mid”
“Low”
*1 Atunci când funcţia Bass este activată, durata de viaţă a acumulatorului se
scurtează cu aproximativ 40%.
Continuare
79
Ecran
LCD, 3 rânduri
Dimensiuni (l x î x a, părţile proeminente nu sunt incluse)
85,8 × 23,2 × 14,1 mm (3 1/2 × 15/16 × 9/16 inci)
Greutate
Aproximativ 26 grame
Conţinut pachet
• Căşti (1)
• Ghid de utilizare (1)
Următoarele foldere se găsesc în folderul [Storage Media] aflat în memoria flash
internă a playerului. Următoarele fişiere (PDF şi linkuri) sunt incluse în aceste foldere.
• Folderul [Operation Guide]*1
Conţine fişierele PDF ale Ghidului de Utilizare.
• Folderul [Support]
Conţine legături către ”Suport Clienţi” şi ”Înregistrare Clienţi” din folderele
specifice de ţară / regiune.
• Folderul [PC_Application_Software]
Conţine un link către site-ul de unde poate fi descărcat Windows Media Player
11.
*1
Fişierele PDF din acest folder denumite [xxx_NWZB140.pdf] sunt fişierele ce conţin
Ghidul de Utilizare. Indicativul limbii este afişat în locul caracterelor ”xxx”. Alegeţi
manualul scris în limba dumneavoastră.
Continuare
80
Cerinţe de sistem (pentru player)
•
•
•
•
•
•
Computer
IBM PC/AT sau compatibil preinstalat cu unul din următoarele sisteme de
operare*1:
– Windows XP Home Edition (Service Pack 2 sau mai nou)
– Windows XP Professional (Service Pack 2 sau mai nou)*2
– Windows Vista Home Basic (Service Pack 1)
– Windows Vista Home Premium (Service Pack 1)
– Windows Vista Business (Service Pack 1)
– Windows Vista Ultimate (Service Pack 1)
Alte sisteme de operare nu sunt suportate.
*1
Excluzând sistemele de operare care nu sunt suportate de către Microsoft.
*2
Cu excepţia sistemelor de operare pe 64 de biţi.
CPU: 300 MHz sau mai mult (pentru Windows Vista, 800 MHz sau mai mult)
RAM: 128 MB sau mai mult (pentru Windows Vista, 512 MB sau mai mult)
Port USB (se recomandă Hi-Speed USB)
Internet Explorer 6.0 sau mai nou şi Windows Media Player 11 trebuie să fie
instalate.
Pentru utilizarea EMD (Electronic Music Distribution) este necesară o
conexiune Internet broadband.
Nu se garantează funcţionarea cu toate computerele, chiar dacă acestea îndeplinesc
criteriile de mai sus.
Aparatul nu este suportat de următoarele medii de operare:
- Computere şi sisteme construite individual
- Medii ce reprezintă actualizări ale sistemului de operare original instalat de
către producător
- Mediile cu mai mult de un sistem de operare
- Mediile cu mai mult de un singur monitor
- Macintosh
Designul şi specificaţiile pot suferi schimbări fără o notificare prealabilă.
81
Index
Simboluri
(Custom) .................................... 30
(Heavy) ........................................ 30
(Jazz) ........................................... 30
(Pop) ............................................ 30
(Unique) ....................................... 30
(Repeat All) .................................. 28
(Repeat 1) ................................. 28
(Repeat Shuffle All) ............. 28
(redare ZAPPIN) ....................... 8, 24
A
Acumulator ................................... 14, 78
ADPCM ......................................... 41, 77
Artist ................................................... 26
AVLS (Volume Limit) .......................... 46
B
Bit rate ................................................ 53
Buton BACK/HOME ........................ 6, 12
Buton BASS .................................... 5, 29
Buton HOLD ......................................... 7
Buton REC/STOP .................5, 37, 41
Buton RESET ..............................7, 56
Buton VOL +/– .................................5
Buton ZAP...................................5, 24
C
Calitatea sunetului ........................ 29, 30
Căşti ................................... 6, 70, 77, 79
Căutare automată ............................... 33
Căutare manuală ................................ 33
Căutare melodii ...............................26
Codec înregistrare vocală ................... 44
Computer ................................ 14, 61, 80
Conector USB ....................... 7, 14, 19
Configurări .......................................... 45
Contrast .............................................. 47
Conţinut pachet .................................. 79
D
Derulare rapidă înainte ....................... 21
Derulare rapidă înapoi ........................ 21
Display ........................................ 6, 8, 34
Durata de viaţă a acumulatorului .... 8, 14
Durata de redare ZAPPIN .................. 25
E
Ecran radio FM ................................... 34
Ecran redare ......................................... 8
Egalizator ........................................ 8, 30
Explorer .............................................. 19
F
FM ...................................................... 33
FM Auto Preset ................................... 35
Format (Iniţializare) ............................. 51
Funcţia Bass ................................... 8, 29
I
Iluminator de alimentare ....................... 6
Informaţii ............................................. 48
Iniţializare (Format) ............................. 51
Î
Înregistrare ...................................37, 41
L
Limbă ............................................ 16, 49
LED ................................................. 6, 47
M
Meniu HOME ...................................... 10
Mesaje ................................................ 6
Microfon .......................................... 7, 41
Mod de economisire a energiei .......... 47
Mod redare ......................................... 28
MP3 ........................................ 19, 53, 76
Music Library .......................... 10, 12, 21
P
Pornire .................................................. 9
Probleme de funcţionare .................... 56
Continuare
82
R
Radio .................................................. 33
Redare .......................................... 21, 23
Redare aleatoare ................................ 28
Redare ZAPPIN .................................. 23
Redare date înregistrate ............... 39, 43
Reglare data şi ora ....................... 17, 45
Reglare dată ................................. 17, 45
Reglare oră ................................... 17, 45
Reîncărcare ........................................ 14
Repetare ............................................. 28
Reset All Settings ............................... 50
RESET (playerul) ................................ 56
S
Senzitivitatea la căutare ..................... 40
Sunet de avertizare (Beep sound) ...... 46
Ş
Ştergere date înregistrate ............. 38, 42
Ştergere melodii ................................. 32
T
Transfer .............................................. 19
V
Voce ............................................. 10, 41
Volum ....................................... 5, 46, 70
W
WMA ....................................... 19, 53, 76
Download PDF

advertising