Sony | D-CJ01 | Sony D-CJ01 Használati útmutató

3-232-713-35 (1)
Portable
CD Player
Használati útmutató
Területi kód
A CD-lejátszó vásárlási helyéhez tartozó területi kód a
dobozon lévő vonalkódcímke bal felső sarkában található.
Az Ön által vásárolt CD-lejátszóhoz mellékelt tartozékokkal
kapcsolatban ellenőrizze a termék területi kódját; a tartozékok
listáját a “Tartozékok (mellékelt/kiegészítő)” címszó alatt
találja.
A “WALKMAN” a Sony Corporation
védjegye.
D-CJ01
© 2001 Sony Corporation
FIGYELMEZTETÉS
A tűz és az áramütés megelőzése
érdekében ne tegye ki a készüléket
eső vagy nedvesség hatásának.
A készüléket ne szerelje zárt térbe, pl.
könyvszekrénybe vagy beépített
szekrénybe.
A készülék kigyulladásának megelőzése
érdekében engedje a készüléket
szellőzni: vigyázzon, hogy ne kerüljön rá
újság, abrosz, függöny stb. Továbbá ne
tegyen a készülékre égő gyertyát.
A tűz és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegyen a készülékre
folyadékot tartalmazó tárgyat (pl. vázát).
Bizonyos országokban a készülék
tápellátását biztosító elemek
hulladékként való kezelésére külön
előírások vonatkoznak. Erről a helyi
hatóságnál kaphat bővebb tájékoztatást.
A CE jelzés csak az Európai
Unióban forgalmazott
termékekre vonatkozik.
2
Tartalomjegyzék
Ismerkedés
A műveleteknél hallható sípolás
kikapcsolása ................................... 21
Kezelőszervek ....................................... 4
A CD-lejátszó csatlakoztatása
Zenei CD-lemez vagy MP3
fájlok lejátszása
1. A CD-lejátszó csatlakoztatása .......... 7
2. A CD-lemez behelyezése .................. 7
3. A CD-lemez lejátszása ...................... 7
A lejátszás beállításai
Műsorszámok ismételt lejátszása
(Ismétléses lejátszás) ...................... 13
A kijelölt mappában található összes fájl
lejátszása (Mappa mód)
(csak MP3 CD esetén) ..................... 13
Egyetlen műsorszám lejátszása
(Egyszeres lejátszás) ....................... 13
Műsorszámok lejátszása véletlenszerű
sorrendben (Kevert lejátszás) .......... 14
A kijelölt mappában található összes fájl
lejátszása véletlenszerű sorrendben
(Kevert mappa mód)
(csak MP3 CD esetén) ..................... 14
Műsorszámok lejátszása a kívánt
sorrendben (PGM-lejátszás) ............ 15
Sztereó berendezés
csatlakoztatása ............................... 22
Tápforrás csatlakoztatása
Újratölthető elemek használata ........... 23
Szárazelemek használata ................... 25
Megjegyzések a tápforrással
kapcsolatban ................................... 25
Kiegészítő információk
Óvintézkedések .................................. 26
Karbantartás ....................................... 26
Hibaelhárítás ....................................... 27
Műszaki adatok ................................... 30
Tartozékok (mellékelt/kiegészítő) ........ 31
Megjegyzések az “MP3” fájlokkal
kapcsolatban ................................... 32
Megjegyzések az ID3 kiegészítővel
kapcsolatban ................................... 33
Egyéb szolgáltatások
A G-PROTECTION funkció ................. 17
Szöveges CD-információk
megjelenítése .................................. 17
A CD-n még le nem játszott számok és
ezek játékidejének megtekintése .... 18
A CD adatainak megtekintése
MP3 fájlok esetén ........................... 18
A mély hang kiemelése (SOUND) ....... 19
Hallása védelemében (AVLS) .............. 20
Gombzár (HOLD) ................................ 20
3
Ismerkedés
Kezelőszervek
Az egyes kezelőszervekről a zárójelbe tett oldalakon találhat részletesebb ismertetést.
CD-lejátszó (előlap)
1 Kijelző (8., 10. 13-15.,
17., 19., 20. oldal)
0 SOUND gomb
(19., 20. oldal)
2 REPEAT/ENTER gomb
(13., 15., 16. oldal)
qa DISPLAY gomb
(17., 18. oldal)
3 Pánt rögzítési
helye (6. oldal)
qs ./> (AMS/keresés)
gomb (8., 10., 15. oldal)
4 PLAY MODE gomb
(13-16., 21. oldal)
5 LINE OUT aljzat
(22. oldal)
6 i (fejhallgató)
aljzat (7. oldal)
qd FOLDER + gomb
(10., 15. oldal)
qf DC IN 4.5 V
(külső egyenáram
bemenete) aljzat
(7., 23. oldal)
qg HOLD kapcsoló
(20. oldal)
7 FOLDER – gomb
(10., 15. oldal)
qh u* (lejátszás/szünet)
8 x (állj)/CHARGE gomb
(8., 21., 23. oldal)
qj VOL (hangerő) +* gomb
(7. oldal)
9 VOL (hangerő) – gomb
(7. oldal)
qk OPEN kapcsoló
(7. oldal)
CD-lejátszó (belső rész)
ql G-PROTECTION
(rázkódásvédelem)
kapcsoló (17. oldal)
w; Elemtartó
(23. oldal)
* A gombon kitapintható egy pont.
4
gomb (7., 8., 10., 15. oldal)
Távirányító (csak azon modellek esetén, amelyekhez RM-MC11EL típusú távirányító tartozik)
Ismerkedés
wa Kijelző
(8., 10.,13 - 15., 17.,
19., 20. oldal)
wd x (állj) gomb
(8., 21. oldal)
ws Forgókapcsoló
N/>: lejátszás, AMS/AMS mappa/keresés (8., 10. oldal)
.: AMS/AMS mappa/keresés (8., 10. oldal)
VOL +/–: Húzza a kapcsolót a nyíl irányába, majd fordítsa a +
vagy – jel felé. (8. oldal)
wf Csíptető
wk HOLD kapcsoló
(20. oldal)
wg DISPLAY
gomb
(17., 18. oldal)
wl Fejhallgatócsatlakozóaljzat
(7. oldal)
wh PLAY MODE
gomb
(13 - 16. oldal)
e; X (szünet) gomb
(8. oldal)
wj RPT (ismétlés)/ENT
(beírás) gomb
(13., 15., 16. oldal)
ea SOUND gomb
(19. oldal)
Megjegyzés
Csak a készülékhez tartozó távirányítót
használja. Más CD-lejátszó távirányítójával a
készülék nem működtethető.
(Folytatás)
5
A csuklópánt használata (ahol tartozék)
Sportolás vagy más mozgás közben használja a mellékelt csuklópántot.
1 Bújtassa át a pántot a készülék oldalán található nyílásokon.
(hátlap)
2 Bújtassa át csuklóját a pánton és tartsa a készüléket az alábbi képeken látható
módon.
6
Zenei CD-lemez vagy MP3 fájlok lejátszása
Áramforrásként újratölthető akkumulátort és szárazelemet is használhat.
1.
A CD-lejátszó csatlakoztatása
hálózati
csatlakozóaljzathoz
A tartozékként távvezérlővel
ellátott típusokhoz
u gomb
Zenei CD-lemez vagy MP3 fájlok lejátszása
1 Csatlakoztassa a hálózati
adaptert.
2 Csatlakoztassa a fejhallgatót/
fülhallgatót.
Hálózati
adapter
a DC IN
4.5 V
aljzatba
• Csatlakoztassa a fejhallgatót/
fülhallgatót a távirányítóhoz.
• Ügyeljen a fejhallgató/fülhallgató
kellően szoros
csatlakoztatására. Laza
csatlakoztatás esetén
előfordulhat, hogy a lejátszáskor
zaj hallható.
i (fejhallgató)
aljzatba
vagy
2.
A CD-lemez behelyezése
1 A fedél kinyitásához húzza
el az OPEN gombot.
Fejhallgató
vagy
fülhallgató
3.
OPEN gomb
A CD-lemez lejátszása
Nyomja meg a u gombot.
2 Helyezze be a CD-lemezt, majd
zárja le a fedelet.
A címde
filül legyen
A VOL + vagy – gomb
megnyomásával állítsa be a
hangerőt.
(Folytatás)
7
Művelet
Lejátszás (onnan, ahol a legutóbb abbahagyta)
Lejátszás (az első műsorszámtól)
Szünet/a lejátszás folytatása szünet után
Állj
Az aktuális műsorszám elejének
megkeresése (AMS*1)
Egy előző műsorszám elejének
megkeresése (AMS)
A következő műsorszám elejének
megkeresése (AMS)
Egy következő műsorszám elejének
megkeresése (AMS)
Gyors visszalépés (csak zenei CD lejátszásakor)
Gyors előrelépés (csak zenei CD lejátszásakor)
Ezt a gombot nyomja meg
u (A távirányítón a forgókapcsolót
fordítsa el a N/> irányába.)
Ekkor a lejátszás onnan kezdődik,
ahol legutóbb abbahagyta.
u legalább kettő másodpercig
nyomja. (A távirányítón a
forgókapcsolót fordítsa el N/>
irányába, és tartsa ott addig, amíg az
első műsorszám el nem kezdődik.)
u (a távirányítón a X gombot
nyomja meg)
x/CHARGE
(a távirányítón a x gombot nyomja
meg)*2
. egy pillanatra
(A távirányítón a forgókapcsolót
fordítsa el a . jel irányába
egyszer.)*2
. egymás után többször
(A távirányítón a forgókapcsolót
fordítsa el a . jel irányába
többször.)*2, *3
> egy pillanatra
(A távirányítón a forgókapcsolót
fordítsa el a N/> jel irányába
egyszer.)*2, *3
> egymás után többször
(A távirányítón a forgókapcsolót fordítsa
el a N/> jel irányába többször.)*2, *3
Tartsa lenyomva a . gombot
(Fordítsa a távirányítón a
forgókapcsolót a . jel
irányába, és tartsa úgy.)*2
Tartsa lenyomva a > gombot
(Fordítsa a távirányítón a
forgókapcsolót a N/> jel
irányába, és tartsa úgy.)*2
*1 Automatic Music Sensor (automatikus hangérzékelés)
*2 Ezek a műveletek lejátszás és szünet közben is elvégezhetők.
*3 Ha az utolsó műsorszám lejátszása után megnyomja a > gombot, akkor visszatér az első
számhoz. Ha pedig az első műsorszámnál megnyomja a . gombot, a készülék rááll az utolsó
számra.
Megjegyzések a kijelzővel kapcsolatban
• Ha CD-lemez cseréje vagy a készülék ki-, majd bekapcsolása után a megnyomja a
u gombot (illetve a N/> irányba fordítja a távirányító forgókapcsolóját), akkor a
kijelzőn mintegy két másodpercre megjelenik a lemezen található műsorszámok
száma és a teljes játékidő.
8
• Zenei CD-lemez lejátszása közben az éppen hallható műsorszám sorszáma és a
belőle már lejátszott rész hossza jelenik meg.
• MP3 fájlokat tartalmazó CD-lemez lejátszása közben az éppen hallható műsorszámfájl neve és a belőle már lejátszott rész hossza jelenik meg.
• Szünet alatt az eltelt lejátszási idő villog a kijelzőn.
Ha csatlakoztatva van a hálózati adapter, amikor becsukja a CD-lejátszó
fedelét
Ha a hangerő szintje nem növelhető
• Ha a kijelzőn villog az “AVLS” üzenet, nyomja meg, és addig tartsa lenyomva a
SOUND gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az “AVLS OFF” üzenet. További
részleteket a “Hallása védelmében (AVLS)” fejezet tartalmaz.
• Ha a fejhallgató a LINE OUT kimenethez csatlakozik, dugja át a i (fejhallgató)
kimenetbe.
Írható (CD-R), újraírható (CD-RW) CD-k és MP3 fájlok használata
• A készülék le tud játszani CD-DA formátumban* készített írható és újraírható CD-ket,
továbbá CD-ROM formátumban rögzített MP3 fájlokat is. A lejátszás minősége
azonban függ a lemez minőségétől és az író készülék állapotától.
* A CD-DA a Compact Disc Digital Audio kifejezés rövidítése. Ez a hangfelvételt tartalmazó CDlemezek felvételi szabványa.
• Használat előtt zárja le az írható (CD-R), újraírható (CD-RW) CD-ket és az MP3
fájlokat. Ha le nem zárt lemezeket használ, tovább tart, amíg a lejátszás elkezdődik.
A CD-lemez eltávolítása
A CD-lemez közepén található tengelyt nyomva távolítsa el a CD-lemezt.
9
Zenei CD-lemez vagy MP3 fájlok lejátszása
Amikor a kijelzőn villog a “
” szimbólum, a CD forogni kezd, és a forgást csak akkor
hagyja abba, amikor a CD-lejátszó már beolvasta a lemez adatait. Ennek
eredményeképp lerövidül a lejátszás megkezdésekor a várakozási idő.
MP3 fájlokat tartalmazó CD lejátszása
A CD-lejátszót és a CD lemezt ugyanúgy készítse elő, mintha zenei CD lejátszására
készülne.
(Lásd: “Megjegyzések az MP3 fájlokkal kapcsolatban”)
Nyomja meg a u gombot.
Ekkor a CD-lejátszó lejátssza a CD-n lévő
összes MP3 fájlt.
Fájlnév
A fájlból már lejátszott
rész hossza percekben
Mappa kiválasztása a CD-lejátszón
Előre a FOLDER +, hátra a FOLDER – gomb megnyomásával haladhat.
Mappa kiválasztása a távirányítóval (csak az RM-MC11EL távirányítóval
rendelkező modellek esetén)
1 Nyomja meg a DISPLAY gombot, amikor a készülék az MP3 CD-ről játszik le egy
fájlt.
Ekkor megjelennek a mappanevek.
2 A forgókapcsolót a . vagy a N/> jel irányába forgatva válasszon ki egy
mappát.
Fájl kijelölése
Előre a >, hátra a . gomb megnyomásával haladhat.
Megjegyzések
• A fájl lejátszása előtt a CD-lejátszó a CD-n lévő összes mappa- és fájladatot beolvassa. Eközben
a “READING” üzenet látható.
• A 8. oldalon található táblázatban felsorolt további műveleteket az ott megnevezett gombok
megnyomásával most is ugyanúgy végrehajthatja, mintha zenei CD-t játszana le.
10
Példa a mappaszerkezetre és a lejátszási sorrendre
A mappák és a fájlok lejátszásának sorrendje a következő:
CD-R
CD-RW
Mappa
MP3 fájl
1
1
Zenei CD-lemez vagy MP3 fájlok lejátszása
2
3
4
4
5
6
5
7
8
9
6
2
Fájl mód
Mappa mód
q;
3
Az összes MP3 fájlt lejátssza ebben a sorrendben: 1, 2, 3, ... 9, 0.
A kijelölt mappában található összes MP3 fájlt lejátssza.
(Példa: Ha a 3-as számú mappát jelöli ki, a CD-lejátszó a 4-es számú fájlt
játssza le. Ha a 4-as számú mappát jelöli ki, a CD-lejátszó az 5-ös és a 6os számú fájlt játssza le.)
Megjegyzések
• A CD-lejátszó átugorja az olyan mappákat, amelyekben nincs MP3 fájl.
• A mappák maximális száma: 255
A fájlok maximális száma: 255
• A mappa- és fájlnevekből legfeljebb 64 karakter jelenik meg. (Joliet formátum)
• Ez a CD-lejátszó csak a következő karaktereket tudja megjeleníteni: A-Z, 0-9 és _.
• MP3 CD-k esetén a “mappa” az “album”-nak, a “fájl” a “műsorszám”-nak felel meg.
11
A lejátszás beállításai
A PLAY MODE (lejátszási mód) és a REPEAT/ENTER (ismétlés/bevitel) gomb
segítségével többféle lejátszási lehetőség közül választhat.
PLAY MODE gomb
A gomb megfelelő számú
megnyomásával kiválaszthatja a
kívánt lejátszási módot.
B Nincs kijelzés
(Normál lejátszás)
B
“ ”*
(A kijelölt mappában található
összes fájl lejátszása)
B
“1”
(Egyetlen műsorszám
lejátszása)
B
“SHUF”
(Műsorszámok lejátszása
véletlenszerű sorrendben)
B
“
SHUF”*
(A kijelölt mappában lévő
fájlok lejátszása
véletlenszerű sorrendben)
B
“PGM”
(Műsorszámok lejátszása a
kívánt sorrendben)
REPEAT/ENTER gomb
REPEAT
A PLAY MODE gomb segítségével
kiválasztott lejátszás ismételhető
meg vele.
ENTER
A PGM lejátszási módhoz adhatók
meg műsorszámok.
* Ez a mód csak MP3 fájlok
lejátszásakor választható.
u gomb
./>
gomb
12
x/CHARGE
gomb
Műsorszámok ismételt lejátszása (Ismétléses lejátszás)
Ismétléses lejátszással a műsorszámok (MP3 CD esetén a “fájlok”) normál,
(csak
MP3 CD esetén), egyszeres, kevert,
kevert (csak MP3 CD esetén) vagy PGM
módban játszhatók le.
Lejátszás közben nyomja meg a REPEAT/ENTER gombot.
Fájlnév
MP3 CD
Zenei CD
Eddig lejátszott
rész percekben
Eddig lejátszott
rész percekben
MP3 fájlok lejátszásakor
• Normál módban a CD-lejátszó a CD-n lévő összes (legfeljebb 255) fájlt ismételten
lejátssza.
• Mappa módban a CD-lejátszó a kijelölt mappában lévő összes (legfeljebb 255) fájlt
ismételten lejátssza.
A kijelölt mappában található összes fájl lejátszása
Fájlnév
(Mappa mód) (csak MP3 CD esetén)
Lejátszás közben többször nyomja meg
a PLAY MODE gombot, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a “ ” szimbólum.
Eddig lejátszott
rész percekben
Egyetlen műsorszám lejátszása (Egyszeres lejátszás)
Lejátszás közben többször nyomja meg a PLAY MODE gombot, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik az “1” szimbólum.
Fájlnév
MP3 CD
Zenei CD
Műsorszám
sorszáma
Eddig lejátszott
rész percekben
Eddig lejátszott
rész percekben
13
A lejátszás beállításai
Műsorszám
sorszáma
Műsorszámok lejátszása véletlenszerű sorrendben (Kevert lejátszás)
Lejátszás közben többször nyomja meg a PLAY MODE gombot, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a “SHUF” üzenet.
Fájlnév
Zenei CD
Műsorszám
sorszáma
MP3 CD
Eddig lejátszott
rész percekben
Eddig lejátszott
rész percekben
MP3 fájlok lejátszásakor
Kevert módban a CD-lejátszó a CD-n lévő összes (legfeljebb 255) fájlt lejátssza
véletlenszerű sorrendben.
A kijelölt mappában található összes fájl lejátszása
véletlenszerű sorrendben (Kevert mappa mód) (csak MP3 CD esetén)
Fájlnév
Lejátszás közben többször nyomja meg
a PLAY MODE gombot, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a “
SHUF” üzenet.
Eddig lejátszott
rész percekben
MP3 fájlok lejátszásakor
Kevert mappa módban a CD-lejátszó a kijelölt mappában lévő összes (legfeljebb 255)
fájlt lejátssza véletlenszerű sorrendben.
14
Műsorszámok lejátszása a kívánt sorrendben (PGM-lejátszás)
Legfeljebb 32 műsorszám (MP3 CD esetén “fájl”) lejátszási sorrendje programozható be.
1
Lejátszás közben többször nyomja meg a PLAY MODE gombot, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik a “PGM” üzenet.
Mappanév
Zenei CD
A lejátszás beállításai
2
MP3 CD
Egy műsorszám kijelöléséhez nyomja meg a . vagy a > gombot.
MP3 CD lejátszásakor a FOLDER + vagy – gombbal mappát is kijelölhet.
(Programozott (PGM) lejátszás közben a távirányítóval nem lehet mappát
kiválasztani.)
Mappanév
MP3 CD
Zenei CD
Műsorszám
sorszáma
3
Lejátszási
sorrend
Lejátszási
sorrend
Fájlnév; gördül.
A műsorszám beprogramozásához nyomja meg a REPEAT/ENTER gombot.
Ekkor a kijelzőn “000” jelenik meg (csak zenei CD esetén), és a lejátszási sorrend
száma eggyel nő.
Mappanév
Zenei CD
MP3 CD
Lejátszási
sorrend
4
5
Lejátszási
sorrend
A többi műsorszám beprogramozásához ismételje meg a 2. és a 3. lépést.
Nyomja meg a u gombot vagy tartsa lenyomva a REPEAT/ENTER gombot,
amíg el nem indul a lejátszás.
15
A program ellenőrzése
Programozás közben:
Az 5. lépés előtt nyomja meg többször a REPEAT/ENTER gombot.
PGM-lejátszás közben:
Nyomja meg többször a PLAY MODE gombot, amíg a “PGM” üzenet villogni nem
kezd a kijelzőn, majd nyomja meg a REPEAT/ENTER gombot.
Valahányszor megnyomja a REPEAT/ENTER gombot, a kijelzőn megjelenik a
műsorszám száma.
Megjegyzések
• A 3. lépésben a 32. műsorszám megadása után az első kiválasztott műsorszám látható a kijelzőn.
• 32-nál több műsorszám megadása esetén az első műsorszám vagy műsorszámok törlésre
kerülnek.
MP3 fájlok lejátszásakor
PGM módban 32 fájl programozható be, ugyanúgy, mint a 32 műsorszám zenei CD
estén.
16
B Egyéb szolgáltatások
A G-PROTECTION funkció
A G-PROTECTION funkció kiváló
védelmet biztosít a hangzásbeli ugrások
ellen akkor is, ha a készüléket kocogás
közben használja.
Ha a készülék G-PROTECTION
kapcsolóját “2” állásba kapcsolja, akkor
a rázkódásvédelmi (G-PROTECTION)
funkció az “1” állásnál fokozottabb
védelmet biztosít.
Ha a készülékkel séta közben szeretne
jó minőségű hanghatást elérni, akkor a
G-PROTECTION kapcsolót állítsa “1”
állásba. Ha komolyabb edzést végez,
akkor a “2”-es állás használata javasolt.
Ha szöveges CD-információkat
tartalmazó lemezt játszik le, akkor a
kijelzőn megjelenik a műsorszám címe, a
lemez címe, az előadó neve stb.
Ami a CD-lejátszón látható
A CD-szöveg jele
A “műsorszám
A CD-szöveg itt
sorszáma” jelenik jelenik meg.*
meg.
* Miközben a készülék a CD-információkat
olvassa be, a kijelzőn a “READING”
(beolvasás) üzenet látható.
Nyomja meg a DISPLAY gombot.
A gomb többszöri megnyomására a
következőképpen változik a kijelzőn
olvasható üzenet:
Kijelző
Megjegyzés
A hangban ugrás fordulhat elő:
– ha a CD-lejátszót a megengedettnél
erősebb rázkódás éri,
– ha piszkos vagy karcos felületű CD-lemezt
játszik le,
– ha rossz minőségű írható/újraírható lemezt
(CD-R/CD-RW) játszik le,
ha nem volt tökéletes az eredeti felvételt
készítő eszköz vagy szoftver.
Az aktuális műsorszám
Normál lejátszás sorszáma és címe,
valamint a már lejátszott
rész hossza percekben
Az aktuális műsorszám
Nyomja meg
sorszáma és címe/
a DISPLAY
gombot egyszer. előadójának neve,
valamint a már lejátszott
rész hossza percekben
Nyomja meg
A hátralévő
műsorszámok száma**
a DISPLAY
gombot kétszer. és a lemez címe/előadó
neve, valamint a CD-n
még le nem játszott
rész hossza percekben
** Egyszeres, kevert és programozott (PGM)
lejátszás közben nem látható.
Megjegyzés
A készülék csak angol nyelvű CD-szöveget
jelenít meg.
17
Egyéb szolgáltatások
Állítsa a G-PROTECTION kapcsolót (a
fedél alatt) “1” vagy “2” állásba.
Szöveges CD-információk
megjelenítése
A CD-n még le nem játszott
számok és ezek
játékidejének megtekintése
A CD adatainak
megtekintése MP3 fájlok
esetén
Zenei CD-n a hátralévő időt és számokat
a DISPLAY gomb megnyomásával
tekintheti meg.
Ha szöveges CD-információt tartalmazó
zenei CD-t játszik le, az alábbi adatok
nem jelennek meg a távirányítón.
A CD-re vonatkozó információkat a
DISPLAY gomb megnyomásával
tekintheti meg.
Ha egy fájl rendelkezik ID3 kiegészítővel
(1.1-es verzió), akkor az is
megtekinthető. (Lásd: “Megjegyzések az
ID3 kiegészítővel kapcsolatban”)
Nyomja meg a DISPLAY gombot.
A gomb többszöri megnyomására a
következőképpen változik a kijelzőn
olvasható üzenet:
Kijelző
Normál lejátszás A műsorszám száma és
a már lejátszott rész
hossza percekben
Nyomja meg
a DISPLAY
Az aktuális műsorszám
gombot egyszer. száma és a belőle már
lejátszott rész hossza
percekben
Nyomja meg a
DISPLAY
gombot kétszer.
A CD-n még le nem
játszott számok száma*
és hossza* percekben
* Egyszeres, kevert és programozott (PGM)
lejátszás közben nem látható.
18
Nyomja meg a DISPLAY gombot.
A gomb többszöri megnyomására a
következőképpen változik a kijelzőn
olvasható üzenet:
Kijelző
Normál lejátszás
Fájlnév és a már
lejátszott rész
hossza percekben
Nyomja meg a
DISPLAY
gombot egyszer.
FOLDER
Nyomja meg a
DISPLAY
gombot kétszer.
ID3 : TITLE
Nyomja meg a
DISPLAY
gombot háromszor.
ID3 : ALBUM
Nyomja meg a
DISPLAY
gombot négyszer.
ID3 : ARTIST
<mappanév>
<fájlnév>
<albumnév>
<előadó neve>
Megjegyzések
• Ha a mappának nincs neve, a kijelzőn a
“ROOT” szöveg jelenik meg.
• Ha a fájlnak nincs ID3 kiegészítője, a kijelzőn
a “- - - -” jelsorozat jelenik meg.
A mély hang kiemelése
(SOUND)
Lehetőség van arra is, hogy
zenehallgatáskor kiemelje a mély
hangokat.
A “BASS 1” vagy a “BASS 2” beállítás
kiválasztásához nyomja meg a
SOUND (hangzás) gombot.
Nincs kijelzés
(Normál lejátszás)
BASS 1
Egyéb szolgáltatások
BASS 2
Megjelenik a kiválasztott hangzásmód.
A “BASS 2” beállítással a mély hangok
jobban kiemelhetők, mint a “BASS 1”
beállítással.
Megjegyzés
Ha a SOUND funkció használatakor a hang
eltorzul, csökkentse a hangerőt.
19
Hallása védelemében (AVLS)
Gombzár (HOLD)
Az AVLS (Automatic Volume Limiter
System – automatikus hangerőkorlátozó rendszer) funkció alacsonyan
tartja a hangerőt, hogy megóvja hallását.
A véletlen gombnyomások elkerülése
érdekében a CD-lejátszón lezárhatja a
kezelőszerveket.
Addig tartsa lenyomva a CD-lejátszó
SOUND gombját, amíg a kijelzőn meg
nem jelenik az “AVLS ON” üzenet.
Tolja el a HOLD (lezárás) gombot a
nyíl irányában.
Villog, ha a hangerőt egy bizonyos
szint fölé állítja.
Akkor jelenik meg, amikor a HOLD
funkció be van kapcsolva.
Ha “VOLxxx” hangerőszintet állított
be
Villog az “AVLS” üzenet, és a hangerő
tovább már nem növelhető. Ha a
“VOLxxx*” szintnél nagyobb hangerőt
kíván beállítani, addig nyomja a SOUND
gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik
az “AVLS OFF” üzenet, mutatva, hogy
kikapcsolta a hangerő-korlátozó
funkciót.
* Franciaországban
A fenti határérték “VOLxxxxxx”.
Megjegyzés
• Az AVLS funkciót csak a CD-lejátszó
SOUND gombjával lehet bekapcsolni.
• Ha egyidejűleg használja a SOUND és
az AVLS funkciót, előfordulhat, hogy a
hang eltorzul. Ilyen esetben
csökkentse a hangerőt.
20
A HOLD funkció mind a CD-lejátszóra,
mind a távirányítóra be- és
kikapcsolható. Ha a távirányítón ki van
kapcsolva a HOLD funkció, a CDlejátszó a távirányítóval üzemeltethető.
A gombzár feloldása
Tolja el a HOLD gombot a nyíllal
ellentétes irányában.
Megjegyzés
A távirányító kijelzőjén akkor sem jelenik meg
a “HOLD” felirat, ha a gombok lezárása
(HOLD) funkció be van kapcsolva.
A műveleteknél hallható
sípolás kikapcsolása
A CD-lejátszó működése közben a
fejhallgatóból/fülhallgatóból hallható
sípolás kikapcsolható.
Áramtalanítsa a CD-lejátszót az
áramforrás (hálózati adapter,
újratölthető elem, szárazelem)
eltávolításával.
2
Ismét csatlakoztassa az
áramforrást, de közben legalább
egy másodpercig tartsa lenyomva
a készülék x/CHARGE gombját
vagy a távirányító x gombját.
Egyéb szolgáltatások
1
A sípolás bekapcsolása
Távolítsa el, majd ismét csatlakoztassa
az áramforrást, de közben ne nyomja
sem a x/CHARGE, sem a x gombot.
21
B A CD-lejátszó csatlakoztatása
Sztereó berendezés
csatlakoztatása
Más sztereó berendezéssel is
hallgathatja CD-lemezeit, és így
kazettára is rögzítheti őket. További
tájékoztatáshoz lapozza fel a
csatlakoztatott készülék használati
utasítását.
Az összekapcsolás előtt kapcsolja ki
mindkét berendezést.
Átjátszókábel használata
Ha a hangzás torzított, a készüléket a i
jackaljzathoz csatlakoztassa.
A G-PROTECTION és a SOUND
funkció működése átjátszókábel
használata esetén
• Jó minőségű CD-hangzás
rögzítéséhez állítsa a G-PROTECTION
(rázkódásvédelem) kapcsolót “1”
állásba.
• A SOUND funkció csak a i kimeneten
keresztül működik, a LINE OUT
kimeneten nem.
a LINE OUT
aljzatba
Átjátszókábel
Bal (fehér)
Jobb (piros)
Sztereó
rendszer,
kazettás magnó,
rádiósmagnó
stb.
22
Megjegyzés
• A lejátszás elindítása előtt halkítsa le a
csatlakoztatott berendezést, hogy
megelőzze a hangfalak esetleges
károsodását.
• Felvétel készítéséhez használja a hálózati
adaptert. Ha újratölthető elemet vagy
szárazelemet használ, azok felvétel közben
lemerülhetnek.
• Úgy állítsa be a hangerőt, hogy a hang ne
legyen torzított.
B Tápforrás csatlakoztatása
Az alábbi tápforrásokat használhatja:
• Újratölthető elemek
• Hálózati adapter (lásd: “Zenei CDlemez vagy MP3 fájlok lejátszása”)
• LR6 (AA méretű) szárazelemek
3
Az elemek élettartamáról és töltési
idejéről a “Műszaki adatok” fejezetben
talál bővebb tájékoztatást.
Csatlakoztassa a hálózati
adaptert a CD-lejátszó DC IN 4.5 V
jackaljzatába és a hálózati
csatlakozóaljzatba, majd a
töltéshez nyomja meg a
x/CHARGE gombot.
x/CHARGE gomb
Újratölthető elemek
használata
Az első használat előtt töltse fel az
elemeket. A CD-lejátszóhoz csak az
alábbi újratölthető elemeket
használhatja.
• NH-7WMAA
• NH-WM2AA
1
a DC IN 4.5 V
aljzatba
Nyissa fel a CD-lejátszó
belsejében található elemtartó
fedelét.
Hálózati adapter
2
A CD-lejátszó feltölti az elemeket.
A kijelzőn megjelenik a “Charging”
üzenet, és az
jel egyes
szegmensei egymás után kitöltve
jelennek meg. Miután az elemek
teljesen feltöltődtek, a “Charging”
üzenet és az
jel eltűnik.
Ha a töltés befejezése után
megnyomja a x/CHARGE gombot,
akkor a kijelzőn villogni kezd a
jelzés, és megjelenik a “FULL”
üzenet.
Tegyen be két újratölthető elemet
úgy, hogy a 3 jelzések az
elemtartóban megjelölt irányban
helyezkedjenek el, majd pattintsa
helyére a fedelet.
4
Húzza ki a hálózati adaptert.
(Folytatás)
23
Tápforrás csatlakoztatása
hálózati csatlakozóaljzathoz
Újratölthető elemek használata
Az újratölthető elemek kivétele
Vegye ki az elemeket az ábrán látható
módon.
Mikor kell kicserélni az újratölthető
elemeket
Ha az újratölthető elemek egy
feltöltéssel számított használati ideje
körülbelül a megszokott idő felére
csökken, cserélje ki őket.
Megjegyzés az újratölthető elemmel
kapcsolatban
Új vagy hosszú ideje nem használt
újratölthető elemnél a maximális
kapacitás csak néhány töltési-kisütési
ciklus után érhető el.
Mikor kell tölteni az elemeket
A kijelzőn ellenőrizheti az elemek
pillanatnyi energiaszintjét.
Az elemek teljesen fel vannak töltve.
○
○
○
r
Az újratölthető elemek szállítása
A nemkívánatos hőhatások elkerülése
érdekében a tartozékként szállított
elemtartót használja. Ha az újratölthető
elemek fémtárgyakkal érintkeznek, a
rövidzárlat melegedést vagy tüzet
okozhat.
○
r
Az elemek kezdenek lemerülni.
○
○
r
○
○
r
Az elemek majdnem lemerültek.
r
Lo batt* Az elemek lemerültek.
* Sípoló hang.
Az újratölthető elem élettartamának
maximális kihasználása érdekében csak
akkor töltse fel az elemet, ha már
teljesen lemerült.
Megjegyzés
• A
kijelző az elem töltöttségi állapotát
hozzávetőleges pontossággal mutatja. Egy
szegmens nem minden esetben a töltés
egynegyedét jelenti.
• A működési körülményektől függően az
jel több vagy kevesebb szegmense
jelenhet meg.
24
Az elemtartó fedelének
visszahelyezése
Ha az elemtartó fedele a készülék
elejtése vagy más külső behatás miatt
leesne, az alábbi ábrán látható módon
illesztheti vissza.
Szárazelemek használata
A CD-lejátszóban csak az alábbi
szárazelem-típust használja:
• LR6 (AA méretű) alkáli elem
Megjegyzés
Szárazelemek használatakor győződjön meg
arról, hogy a hálózati adaptert kihúzta.
1
Nyissa ki az elemtartót.
2
Helyezzen be két LR6 (AA méretű)
alkáli elemet ügyelve arra, hogy a
3 jelzések az elemtartón belüli
feliratok felé mutassanak.
Az elemek kivétele
Vegye ki az elemeket az újratölthető
elemekhez hasonlóan.
Mikor kell kicserélni az elemeket
A kijelzőn ellenőrizheti az elemek
pillanatnyi energiaszintjét.
Ha sokáig nem használja a CD-lejátszót,
vegye ki az elemeket, és húzza ki a
hálózati adaptert.
A hálózati adapterrel
kapcsolatban
• Csak a mellékelt vagy a “Tartozékok
(mellékelt/kiegészítő)” fejezetben
javasolt hálózati adaptert használja.
Más hálózati adapter hibás működést
okozhat.
A csatlakozódugó polaritása
○
○
○
• A hálózati adaptert ne a vezetéknél,
hanem magánál az adapternél fogva
húzza ki a hálózati csatlakozóaljzatból.
• Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati
adaptert.
A tölthető és szárazelemekkel
kapcsolatban
○
r
○
Az elemek kezdenek lemerülni.
○
r
○
○
r
Az elemek majdnem lemerültek.
r
Lo batt* Az elemek lemerültek.
* Sípoló hang.
Ha az elemek lemerültek, mindkettőt
cserélje ki újra.
• Ne próbálja meg feltölteni a
szárazelemeket.
• Ne dobja az elemeket tűzbe.
• Ne hordja az elemeket fémpénzekkel
vagy egyéb fémtárgyakkal együtt. Az
elemek pólusait a fémdarabok
összezárhatják, és ettől hő keletkezhet.
• Ne keverjen újratölthető elemeket
szárazelemekkel.
• Ne keverjen régi elemeket újakkal.
• Ne használjon együtt különböző típusú
elemeket.
• Ha az elemeket hosszú ideig nem
használja, távolítsa el őket.
• Ha az elem szivárog, törölje ki az
elemtartót, majd helyezzen be új
elemeket. Ha a folyadék bőrfelületre
került, azt bő vízzel öblítse le.
25
Tápforrás csatlakoztatása
Az elemek teljesen fel vannak töltve.
r
Megjegyzések a
tápforrással kapcsolatban
B Kiegészítő információk
Óvintézkedések
A biztonság érdekében
• Ha bármilyen tárgy vagy folyadék kerül
a CD-lejátszó belsejébe, azonnal
húzza ki a hálózati adaptert a hálózati
csatlakozóaljzatból, és a további
működtetés előtt ellenőriztesse a
készüléket szakemberrel.
• Ne helyezzen semmiféle idegen
tárgyat a DC IN 4.5 V (külső tápellátás)
csatlakozóba.
A lejátszóval kapcsolatban
• A lejátszó lencséjét tartsa tisztán, ne
érintse meg. Ha hozzáér, a lencse
megsérülhet, és a lejátszó nem fog
megfelelően működni.
• Ne helyezzen nehéz tárgyat a
készülékre. A lejátszó és a CD-lemez
is megsérülhet.
• Ne helyezze a készüléket hőforrás
közelébe, vagy ahol közvetlen
napfény, nagy por, homok, nedvesség,
eső vagy hirtelen mechanikai behatás
érheti. Ne hagyja a lejátszót ferde vagy
billegő felületen, vagy felhúzott ablakú
autóban.
• Ha a CD-lejátszó interferenciát okoz a
rádió- vagy televízióadás vételében,
kapcsolja ki vagy helyezze távolabb a
rádió- vagy tévékészüléktől.
• Nem szabványos alakú lemezek (pl.
szív, négyzet, csillag) nem játszhatók
le a készülékkel. Ezek a lemezek
károsíthatják a készüléket. Ne
használjon ilyen lemezeket.
• Ne tegye ki a CD-lemezt közvetlen
napfény vagy hőforrás, például forró
levegőt fúvó berendezés hatásának.
Ne hagyja a CD-lemezt napon parkoló
autóban.
A fülhallgatókkal/fejhallgatókkal
kapcsolatban
Biztonság az úton
Ne használjon fülhallgatót/fejhallgatót
autóvezetés, kerékpározás vagy
bármilyen motorizált jármű vezetése,
kezelése közben. Ez balesetet okozhat,
és néhány helyen tiltott is. Potenciális
veszélyt jelent a séta közben fejhallgatón
keresztül nagy hangerővel történő
zenehallgatás is, különösen
gyalogátkelőhelyen. Potenciálisan
veszélyes helyzetekben különös
figyelemmel járjon el, vagy szüneteltesse
a készülék használatát.
A hallása védelmében
Kerülje a fejhallgatóval/fülhallgatóval
keresztül nagy hangerővel történő
zenehallgatást. A hallásszakértők óva
intenek a folyamatos hangos, hosszan
tartó zene hallgatásától. Ha elkezd
csengeni a füle, halkítsa le a készüléket,
vagy szüneteltesse a készülék
használatát.
Odafigyelés másokra
Tartsa a hangerőt mérsékelt szinten. Így
meghallhatja a környezeti zajokat, és
figyelemmel tud lenni az Önt körülvevő
embertársaira.
A CD-lemez kezelésével
kapcsolatban
Karbantartás
• A CD-lemez tisztán tartása érdekében
csak a széleinél fogja meg. Ne érintse
a felületét.
• Ne ragasszon papírt vagy
ragasztószalagot a CD-lemezre.
A készülékház tisztítása
Ne így
26
Használjon vízzel vagy enyhe
tisztítószer-oldattal megnedvesített puha
ruhadarabot. Ne használjon alkoholt,
benzint vagy hígítót.
Hibaelhárítás
Ha a probléma még az alábbiak ellenőrzése után is fennáll, lépjen kapcsolatba a
legközelebbi Sony márkakereskedővel.
Hibajelenség
A hiba oka és/vagy elhárítása
A távirányító
forgókapcsolójával nem
változtatható a hangerő.
A távirányító
forgókapcsolójával nem
indítható el a lejátszás.
A hangerő nem
növelhető a VOL+ gomb
ismételt megnyomásával
sem.
A hangerő nem
szabályozható.
Nincs hang, vagy csak
zaj hallatszik.
c Húzza a forgókapcsolót a nyíl irányába, majd fordítsa el a
VOL + vagy – jel irányába.
Szárazelemek
használatakor rövid a
lejátszási idő.
c A fejhallgató/fülhallgató a LINE OUT aljzathoz csatlakozik.
Csatlakoztassa a i (fejhallgató) aljzatba. (7. oldal)
c A fejhallgató/fülhallgató a LINE OUT aljzathoz csatlakozik.
Csatlakoztassa a i (fejhallgató) aljzatba. (7. oldal)
c Ellenőrizze a csatlakozókat. (7. oldal)
c A csatlakozók elszennyeződtek. A csatlakozókat
rendszeresen tisztítsa meg száraz, puha ruhával.
c MP3 fájlokat is tartalmazó CD lejátszásakor nem MP3
formátumú fájlt jelölt ki. Ezzel a CD-lejátszóval csak CD-DA
formátumú műsorszámokat és CD-ROM formátumú MP3
fájlokat lehet lejátszani. (9. oldal)
c Ne mangán, hanem alkáli elemet használjon. (25. oldal)
c Cseréje ki az elemeket új LR6 (AA méretű - ceruza)
elemekre. (25. oldal)
c Töltse fel, majd süsse ki több alkalommal az újratölthető
elemeket. (23., 24. oldal)
c Az újratölthető elemek elhasználódtak. Töltse fel őket. (23.
oldal)
c Cseréje ki az elemeket új LR6 (AA méretű - ceruza)
elemekre. (25. oldal)
c Csak a “Tartozékok (mellékelt/kiegészítő)” fejezetben
felsorolt hálózati adaptereket, illetve autós kábeleket
használja. (31. oldal)
c Távolítson el minden áramforrást, majd ismét tegye be az
elemeket, ill. csatlakoztassa a hálózati adaptert. (7., 23-25.
oldal)
(Folytatás)
27
Kiegészítő információk
Újratölthető elemek
használatakor rövid a
lejátszási idő.
A kijelzőn a “Lo batt”
vagy a “000” üzenet
jelenik meg. A CD-lemezt
nem lehet lejátszani.
A kijelzőn a “HI dc In”
üzenet jelenik meg.
c A forgókapcsoló ki van húzva. Nyomja vissza a kapcsolót,
majd fordítsa a N/> jel irányába.
Hibaelhárítás
Hibajelenség
A hiba oka és/vagy elhárítása
A CD-lemezt nem lehet
lejátszani vagy a “No
disc” (nincs lemez)
üzenet jelenik meg a
kijelzőn, pedig van lemez
a készülékben.
c A gombok le vannak zárva. Tolja vissza a HOLD kapcsolót.
(20. oldal)
c A CD-lemez piszkos vagy hibás. (26. oldal)
c Ellenőrizze, hogy a készülékben a CD-lemez címkéje felül
van-e. (7. oldal)
c Páralecsapódás történt.
Várjon néhány órát, és hagyja, hogy a készülék kiszáradjon.
c Erősen zárja be az elemtartó fedelét. (23. oldal)
c Ellenőrizze, hogy az elemeket megfelelő állásban tette-e be.
(23-25. oldal)
c Biztonságosan dugja be a hálózati adaptert egy
konnektorba. (7. oldal)
c Miután a hálózati adaptert már legalább egy másodperce
csatlakoztatta, nyomja meg a u gombot.
c A CD-R/CD-RW lemez üres.
c Nem megfelelő a CD-R/CD-RW lemez minősége, nem
tökéletes a CD-író eszköz, illetve a szoftver. (9. oldal)
c A gombok le vannak zárva. Tolja vissza a HOLD kapcsolót.
(20. oldal)
Amikor megnyom egy
gombot, a kijelzőn
megjelenik a “HOLD”
(gombzár) üzenet, és a
CD-lemezt nem lehet
lejátszani.
A CD-lejátszó nem tölti
az újratölthető elemeket.
Ekkor a lejátszás onnan
kezdődik, ahol legutóbb
abbahagyta. (folytatás
funkció)
Surrogó hang hallható.
28
c Állítsa meg a CD-lejátszót, és ilyen állapotban nyomja meg
a x/CHARGE gombot. (21. oldal)
c Működik a folytatás funkció. Ha a lejátszást az első
műsorszámtól szeretné kezdeni, legalább 2 másodpercre
nyomja meg a u gombot, vagy nyissa fel a CD-lejátszó
fedelét. Azt is megteheti, hogy eltávolít minden áramforrást,
majd ismét beteszi az elemeket/akkumulátorokat, ill.
csatlakoztatja a hálózati adaptert. (7., 8., 23., 25. oldal)
c Erősen zárja be az elemtartó fedelét. (23. oldal)
Hibajelenség
A hiba oka és/vagy elhárítása
MP3 CD-lemez
lejátszásakor a lemez
nem forog, bár a hangot
rendesen lehet hallani.
Miután megnyomta a u
gombot vagy lezárta a
CD-lejátszó fedelét, a
kijelzőn a “NO FILE”
(nincs fájl) üzenet jelenik
meg.
A CD-lemezt nem lehet
lejátszani.
Sokáig tart, amíg
elkezdődik a lejátszás.
Amikor lezárja a CDlejátszó fedelét, a CD
forogni kezd.
A CD-lejátszót nem lehet
a távirányítóval rendesen
működtetni.
c MP3 CD-k lejátszásakor a készülék a lemez forgásának
leállításával takarékoskodik az energiával. Ez nem hiba.
c A CD-n nincs MP3 fájl.
c Az az újraírható CD (CD-RW), amelyről az adatokat törölték,
használatban van.
c A CD-lemez piszkos.
c Zárja le a CD-lemezt. (9. oldal)
c A készülék a CD-n található adatokat olvassa. Ez nem hiba.
c A CD-lejátszón valamelyik gomb véletlenül lenyomva
maradt.
Kiegészítő információk
29
Műszaki adatok
Rendszer
Compact disc digital audio system
A lézerdióda adatai
Anyaga: GaAlAs
Hullámhossz: λ = 780 nm
Sugárzás tartama: folyamatos
Lézerteljesítmény: max. 44,6 µW
(A tárgylencse felszínétől 200 mm-re mérve
az optikai érzékelő egységen 7 mm-es
apertúrával.)
D-A átalakítás
1 bites, kvarcvezérelt
Frekvenciaátvitel
20 - 20 000 Hz
alapján mérve)
+1
–2
dB (JEITA CP-307
Kivezérlés (4,5 V bemeneti szintnél)
Kimenet (sztereó minicsatlakozó)
Kimeneti szint 0,7 V effektív érték
47 kΩ estén
Javasolt terhelőimpedancia 10 kΩ fölött
Fülhallgatók (sztereó minicsatlakozó)
Kb. 5 mW + kb. 5 mW 16 Ω
Energiaellátás
Az Ön által vásárolt készülék területi
kódja szerint. Ellenőrizze a
csomagoláson található vonalkódcímke
bal felső sarkában.
• Két Sony NH-7WMAA újratölthető elem:
2,4 V egyenáram
• Sony NH-WM2AA újratölthető elem:
2,4 V egyenáram
• Két LR6 (AA méretű) ceruzaelem: 3 V
egyenáram
• Hálózati adapter (DC IN 4.5 V aljzat):
U/U2/CA2/E92/MX2/TW2/BR3 típus:
120 V, 60 Hz
CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/E13/
G5/G6/G7/G8/BR1 típus: 220 - 230 V,
50/60 Hz
CEK/3CE7 típus: 230 - 240 V, 50 Hz
AU2 típus: 240 V, 50 Hz
JE.W/E33/EA3/KR4 típus: 100 - 240 V,
50/60 Hz
HK2 típus: 220 V, 50/60 Hz
AR1/CN2 típus: 220 V, 50 Hz
30
Az elemek élettartama* (órában)
(A CD-lejátszót vízszintes, stabil felületen
működtetve.)
A lejátszási idő a CD-lejátszó funkcióinak
használatától is függ.
A zárójelben álló számok az MP3 fájlok
lejátszási idejét mutatják.
Tápforrás
G-PROTECTION
funkció
“1”
“2”
Két NH-7WMAA
(kb. 3 órai töltéssel**)
10,5
[8]
10,5
[8]
NH-WM2AA
(kb. 5 órai töltéssel**)
Két Sony alkáli
elem: LR6 (SG)
(japán gyártmányú)
22,5
[18]
31,5
[24]
23
[18]
32
[24]
* Az érték mérése az JEITA szabvány szerint
történt (JEITA:Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
** A töltési idő az újratölthető elem korábbi
használatától is függ.
Működési hőmérséklet
5˚C - 35˚C
Méretek (sz/m/h) (kinyúló részek és
vezérlőeszközök nélkül)
Kb. 132,0 × 29,3 × 137,5 mm
Tömeg (tartozékok nélkül)
Kb. 218 g
A kivitel és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
Tartozékok (mellékelt/kiegészítő)
Mellékelt tartozékok
Az Ön által vásárolt készülék területi kódja
szerint. Ellenőrizze a csomagoláson található
vonalkódcímke bal felső sarkában.
Hálózati adapter (1)
Fejhallgató/fülhallgató távirányítóval (1)*1
Fejhallgató/fülhallgató (1)*2
Újratölthető elemek (2)*1
Elemtartó (1)*1
Hordtáska (1)*1
Csuklópánt (1)*2
*1 A CA2 modellhez nincs mellékelve
*2 Csak a CA2 modellhez van mellékelve
Kiegészítő tartozékok
Hálózati adapter
AC-E45HG
Aktív hangszórórendszer SRS-Z1
SRS-Z1000
Szivargyújtókábel
DCC-E345
Szivargyújtókábel autós csatlakozó készlettel
DCC-E34CP
Autós csatlakozó készlet CPA-9C
Átjátszókábel
RK-G129
RK-G136
Újratölthető elem
NH-WM2AA
Fülhallgató
MDR-E848LP
MDR-EX70LP
Fejhallgató
MDR-A44L
MDR-A110LP
Kiegészítő fejhallgató/fülhallgató
csatlakoztatása a mellékelt
távirányítóhoz
Csak sztereó minicsatlakozóval felszerelt
fejhallgatót használjon. Mikrocsatlakozóval felszerelt fejhallgató nem
használható.
Mikrocsatlakozó
Előfordulhat, hogy a
márkakereskedőjénél nem kapható
minden a felsorolt tartozékok közül.
Kérdezze meg márkakereskedőjét, mely
tartozékok vannak forgalomban az Ön
országában.
31
Kiegészítő információk
Sztereó
minicsatlakozó
Megjegyzések az “MP3”
fájlokkal kapcsolatban
Mit takar az MP3 elnevezés?
Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) a
hangfelvételek tömörítésének egyik
szabványos módszere és formátuma. A
fájlokat körülbelül eredeti méretük egy
tizedére tömöríti össze. Az emberi fül
által hallható hangtartományon kívül eső
hangokat tömöríti, a hallható hangokat
nem.
Milyen “MP3” fájlok játszhatók le
ezen a készüléken?
Csak az alábbi felvételi
követelményeknek megfelelő MP3 fájlok
játszhatók le.
ADATHORDOZÓ
Írható (CD-R) és újraírható (CD-RW) CD
HASZNÁLHATÓ LEMEZFORMÁTUM
Ez a készülék mind ISO 9660 Level 1/2,
mind Joliet extension formátumú
lemezeket le tud játszani. Megjeleníteni
csak egybájtos karaktereket tud. (A
kétbájtos, pl. a japán karakterek helyén
“–.” jelenik meg.)
A használható lemezformátumok főbb
jellemzői:
• Maximális könyvtármélység: 8
• Fájl- és mappanevekben használható
karakterek: A-Z, 0-9, _ (aláhúzás)
• Fájlnevek maximális hossza: 64 karakter,
továbbá 3 karakternyi kiegészítés
Megjegyzések
• Ügyeljen arra, hogy a fájlnévhez mindig
hozzátegye az “mp3” kiterjesztést.
• Ha nem MP3 fájlnak ad “mp3” kiterjesztést,
a CD-lejátszó nem ismeri fel a fájlt.
• A fájlnév nem felel meg az azonosító
kiegészítőnek (ID tag).
32
MAPPÁK/FÁJLOK SZÁMA
• A mappák maximális száma: 255
• A fájlok maximális száma: 255
A TÖMÖRĺTŐ- ÉS ĺRÓSZOFTVEREK
BEÁLLĺTÁSA
• Javasoljuk, hogy amikor egy hangfájlt
MP3 fájllá alakít, a
tömörítőszoftverben az átviteli arány
(transfer bit rate) értékét “44,1 kHz”-re,
“128kbps”-re, ill. “Constant Bit Rate”
-re (állandó arány) állítsa.
• Ha ki kívánja használni a maximális
kapacitást, a “halting of writing”
(amennyi csak ráfér) értéket állítsa be.
• Ha üres lemezre szeretne egyszerre
maximális mennyiségű anyagot írni, a
“Disc at Once” (egyszerre az egész
lemezt) értéket állítsa be.
MEGJEGYZÉSEK A LEMEZRE
MENTETT FÁJLOKKAL
KAPCSOLATBAN
Amikor beteszi a lemezt, a készülék
leolvassa a rajta lévő összes fájlt. Ha a
lemezen túl sok mappa vagy nem MP3
fájl van, sokáig tarthat, amíg elkezdődik
a lemez vagy a következő MP3 fájl
lejátszása.
Ha egy lemezt MP3 formátumú műsor
lejátszására szán, ne mentsen rá
feleslegesen mappát vagy nem MP3
fájlt.
Javasoljuk, hogy MP3 fájlokat
tartalmazó lemezre ne írjon felesleges
mappákat és nem MP3 fájlokat.
Megjegyzések az ID3
kiegészítővel
kapcsolatban
Az ID3 kiegészítő (ID3 tag) olyan
formátum, amellyel MP3 fájlokba
beleírhatók bizonyos adatok (a
műsorszám címe, az album címe, az
előadó neve stb.).
Megjegyzés
Ez a CD-lejátszó az 1.1-es verziójú ID3
kiegészítőket tudja kezelni. Ha nem 1.1-es
formátumban szerepelnek a lemezen az
adatok, azokat a készülék nem jeleníti meg.
Kiegészítő információk
33
34
35
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF