Sony | D-FJ401 | Sony D-FJ401 Használati útmutató

3-240-299-31 (1)
FM/AM
Portable
CD Player
Használati útmutató
Területi kód
A CD-lejátszó vásárlási helyéhez tartozó területi kód a
dobozon lévő vonalkódcímke bal felső sarkában található.
Az Ön által vásárolt CD-lejátszóhoz mellékelt tartozékokkal
kapcsolatban ellenőrizze a termék területi kódját, a tartozékok
listáját a “Tartozékok (mellékelt/kiegészítő)” címszó alatt
találja.
A “WALKMAN” a Sony Corporation
védjegye.
D-FJ401
D-FJ405
 2002 Sony Corporation
FIGYELMEZTETÉS
A tűz és az áramütés megelőzése
érdekében ne tegye ki a készüléket
eső vagy nedvesség hatásának.
A készüléket ne szerelje zárt térbe, pl.
könyvszekrénybe vagy beépített
szekrénybe.
A készülék kigyulladásának megelőzése
érdekében engedje a készüléket
szellőzni: vigyázzon, hogy ne kerüljön rá
újság, abrosz, függöny stb. Továbbá ne
tegyen a készülékre égő gyertyát.
A tűz és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegyen a készülékre
folyadékot tartalmazó tárgyat (pl. vázát).
Bizonyos országokban a készülék
tápellátását biztosító elemek
hulladékként való kezelésére külön
előírások vonatkoznak. Erről a helyi
hatóságnál kaphat bővebb tájékoztatást.
VIGYÁZAT!
• HA NYITVA VAN, LÁTHATATLAN
LÉZERSUGÁRZÁS ÉSZLELHETŐ
• NE NÉZZEN BELE A FÉNYSUGÁRBA,
ÉS NE NÉZZE KÖZVETLENÜL
OPTIKAI ESZKÖZZEL
A CE jecizés csak az Európal
Unióban forgalmazott
termékekre vonatkozik.
2
Tartalomjegyzék
Bevezetés
Kezelőszervek ....................................... 4
CD-lemez lejátszása
1. A CD-lejátszó csatlakoztatása .......... 6
2. A CD-lemez behelyezése .................. 6
3. A CD-lemez lejátszása ...................... 6
A CD-lejátszó csatlakoztatása
Sztereó berendezés
csatlakoztatása ............................... 19
Tápforrás csatlakoztatása
Újratölthető elemek használata ........... 20
Szárazelemek használata ................... 22
Megjegyzések a tápforrással
kapcsolatban ................................... 22
A lejátszás beállításai
Zeneszámok ismételt lejátszása
(Ismétléses lejátszás) ...................... 10
Egyetlen zeneszám lejátszása
(Egyszeres lejátszás) ....................... 10
Zeneszámok véletlenszerű sorrendben
történő lejátszása
(Kevert lejátszás) ............................. 10
Zeneszámok lejátszása a kívánt
sorrendben (PGM lejátszás) ............ 11
Kiegészítő információk
Óvintézkedések .................................. 23
Karbantartás ....................................... 23
Hibaelhárítás ....................................... 24
Műszaki adatok ................................... 26
Tartozékok
(mellékelt/kiegészítő) ......... Hátoldalon
A rádió használata
Rádióhallgatás .................................... 12
A kedvenc rádióállomások
beprogramozása ............................. 14
Rádióállomások programozása .......... 15
Egyéb szolgáltatások
A G-PROTECTION funkció ................. 16
A mély hang kiemelése (SOUND) ....... 16
Hallása védelemében (AVLS) .............. 17
Gombzár (HOLD) ................................ 17
A műveleteknél hallható sípolás
kikapcsolása ................................... 18
3
Bevezetés
Kezelőszervek
A megfelelő kezelőszervről a zárójelben szereplő oldalszámon talál bővebb ismertetést.
CD-lejátszó (előlap)
1 1 - 5 számgombok
(14. oldal)
2 Kijelző
(7., 10 - 14. és 16., 17. oldal)
3 PLAY MODE•TUNING –
gomb
(9 - 12., 15. oldal)
4 REPEAT/ENTER•
TUNING + gomb
(9 - 12., 15. oldal)
5 SOUND gomb
(16., 17. oldal)
6 i (fejhallgató)
aljzat (6. oldal)
7 LINE OUT kimenet
(19. oldal)
8 PRESET – gomb
(15. oldal)
9 x (állj)/CHG (töltés)•
RADIO OFF gomb
(7., 12., 18., 20. oldal)
q; N (lejátszás)/>* (AMS/
keresés) gomb
(6., 7., 11. oldal)
qa DC IN 4.5 V (külső
egyenáram bemenete)
aljzat (6., 20. oldal)
qs A pánt helye
qd AM gomb
(12., 15. oldal)
qf FM gomb
(12., 15. oldal)
qg . (AMS/
keresés) gomb
(7., 11. oldal)
qh PRESET +*
gomb (15. oldal)
qj X (szünet)•MEMORY
gomb (7., 14., 15. oldal)
qk HOLD kapcsoló
(17. oldal)
ql VOLUME**
hangerőszabályzó
(6. oldal)
w; OPEN kapcsoló
(6. oldal)
* A gombon kitapintható egy pont.
** A VOLUME gomb mellett kitapintható egy pont, amely azt mutatja, melyik irányban emelkedik a
hangerő.
4
CD-lejátszó (belső rész)
wa G-PROTECTION
kapcsoló
(16. oldal)
Bevezetés
ws MONO/STEREO kapcsoló
(13. oldal)
wd Elemtartó
(20. oldal)
Távvezérlő (csak a D-FJ405 típusnál)
wf VOL (hangerő)
gomb
(6. oldal)
wj N(lejátszás)/>
(AMS/keresés)•PRESET +
gomb (7., 11., 15. oldal)
wg .(AMS/
keresés)•PRESET –
gomb (7., 11., 15. oldal)
wh x (állj)•RADIO ON/BAND•RADIO OFF***
(rádió bekapcsolása/sávváltás - rádió
kikapcsolása) gomb
(7., 12., 18. oldal)
*** A rádió kikapcsolásához tartsa
lenyomva a gombot, amíg a
frekvenciajelzés el nem tűnik a
kijelzőről.
wk HOLD (lezárás)
kapcsoló
(17. oldal)
Megjegyzés
Csak a készülékhez tartozó távirányítót
használja. Más CD-lejátszó távirányítójával a
készülék nem működtethető.
5
CD-lemez lejátszása
Áramforrásként újratölthető elemet és szárazelemet is
használhat.
1.
A CD-lejátszó csatlakoztatása
a DC IN 4.5 V
aljzatba
1 Csatlakoztassa a hálózati adaptert.
2 Csatlakoztassa a fejhallgatót/
fülhallgatót.
hálózati
csatlakozóaljzathoz
Hálózati
adapter
A tartozékként távvezérlővel
ellátott típusokhoz
N/>
gomb
• Csatlakoztassa a fejhallgatót/
fülhallgatót a távirányítóhoz.
• Ügyeljen a fejhallgató/fülhallgató
kellően szoros csatlakoztatására.
Laza csatlakoztatás esetén
előfordulhat, hogy a lejátszáskor
zaj hallható.
2.
i (fejhallgató)
aljzatba
A CD-lemez behelyezése
vagy
1 A fedél kinyitásához húzza
el az OPEN gombot.
OPEN
gomb
2 Helyezze be a CD-lemezt, majd
zárja le a fedelet.
A címke
felül legyen
6
Fejhallgató vagy
fülhallgató
3.
A CD-lemez lejátszása
Nyomja meg a N/> gombot.
Állítsa be a hangerőt.
Ezt a gombot nyomja meg
N/>
N/> legalább 2 másodpercig
X
x/CHG*2
. egy pillanatra*2
. egymás után többször*2, *3
CD-lemez lejátszása
A következő művelethez
Lejátszás (onnan, ahol a legutóbb abbahagyta)
Lejátszás (az első műsorszámtól)
Szünet/a lejátszás folytatása szünet után
(csak a CD-lejátszó esetében)
Állj
Az aktuális műsorszám elejének megkeresése
(AMS*1)
Egy előző műsorszám elejének megkeresése
(AMS)
A következő műsorszám elejének megkeresése
(AMS)
Egy következő műsorszám elejének megkeresése
(AMS)
Gyors visszalépés
Gyors előrelépés
N/> egy pillanatra*2, *3
N/> egymás után többször*2, *3
Tartsa lenyomva a . gombot*2
Tartsa lenyomva a N/> gombot*2
*1 Automatic Music Sensor (automatikus hangérzékelés).
*2 Ezek a műveletek lejátszás és szünet közben is elvégezhetők.
*3 Ha az utolsó műsorszám lejátszása után megnyomja a N/> gombot, akkor visszatér az első
számhoz. Ha pedig az első műsorszámnál megnyomja a . gombot, a készülék rááll az utolsó
számra.
Megjegyzések a kijelzővel kapcsolatban
• Ha megnyomja a N/> gombot, a CD-lemez összes zeneszámának a száma
körülbelül két másodpercig megjelenik a kijelzőn.
• Lejátszás alatt az éppen hallható zeneszám sorszáma és a belőle már lejátszott rész
műsorideje jelenik meg.
• Szünet alatt az eltelt lejátszási idő villogva látható.
A maximális hangerőszint beállítása
(csak a D-FJ405 típusnál)
1 Állítsa a távvezérlő VOL (hangerő) gombját a legmagasabb hangerőre.
2 Állítsa a CD-lejátszó hangerejét a kívánt értékre. Ez a szint lesz a távvezérlővel
elérhető legmagasabb hangerő.
Ha a hangerő nem növelhető
• Ha a CD-lejátszó kijelzőjén megjelenik az “AVLS” üzenet, nyomja meg és addig tartsa
lenyomva a SOUND gombot, amíg a kijelzőről el nem tűnik az “AVLS” üzenet.
További részleteket a “Hallása védelmében (AVLS)” fejezet tartalmaz.
• Ha a fejhallgató a LINE OUT kimenethez csatlakozik, dugja át a i (fejhallgató)
kimenetbe.
(Folytatás)
7
Írható (CD-R) és újraírható (CD-RW) CD-k használata
A készülék le tud játszani CD-DA formátumban* készített írható és újraírható CD-ket is.
A lejátszás minősége azonban függ a lemez minőségétől és az író készülék állapotától.
* A CD-DA a Compact Disc Digital Audio kifejezés rövidítése. Ez a hangfelvételt tartalmazó CDlemezek felvételi szabványa.
A CD-lemez eltávolítása
A CD-tartó közepén található tengelyt nyomva
távolítsa el a CD-lemezt.
8
A lejátszás beállításai
A PLAY MODE (lejátszási mód) és a REPEAT/ENTER (ismétlés/bevitel) gombok
segítségével többféle lejátszási mód közül választhat.
PLAY MODE gomb
A gomb megfelelő számú
megnyomásával kiválaszthatja a
kívánt lejátszási módot.
“1”
(Egyetlen zeneszám lejátszása)
“SHUF” (Zeneszámok véletlenszerű
sorrendben történő lejátszása)
“PGM” (Zeneszámok lejátszása a
kívánt sorrendben)
A lejátszás beállításai
Nincs kijelzés
(Normál lejátszás)
REPEAT/ENTER gomb
REPEAT
A PLAY MODE gomb segítségével
kiválasztott lejátszás ismételhető
meg.
ENTER
A PGM lejátszási módhoz adhatók
meg zeneszámok.
. gomb
x/CHG gomb
N/> gomb
(Folytatás)
9
Zeneszámok ismételt lejátszása (Ismétléses lejátszás)
Ismételt lejátszással a zeneszámok normál, egyszeres, kevert vagy PGM módban
játszhatók le.
Lejátszás közben nyomja meg a
REPEAT/ENTER (ismétlés/bevitel)
gombot.
Egyetlen zeneszám lejátszása (Egyszeres lejátszás)
Lejátszás közben nyomja meg többször
a PLAY MODE gombot, amíg “1” nem
jelenik meg a kijelzőn.
Zeneszámok véletlenszerű sorrendben történő
lejátszása (Kevert lejátszás)
Lejátszás közben nyomja meg többször
a PLAY MODE gombot, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a “SHUF” felirat.
10
Zeneszámok lejátszása a kívánt sorrendben (PGM lejátszás)
Legfeljebb 64 zeneszám lejátszási sorrendje programozható be.
1
Lejátszás közben nyomja meg
többször a PLAY MODE gombot,
amíg a kijelzőn meg nem jelenik a
“PGM” felirat.
2
A kívánt zeneszám kiválasztásához
nyomja meg a . vagy a N/>
gombot.
3
A műsorszám beprogramozásához
nyomja meg a REPEAT/ENTER
gombot.
A kijelzőn “0” jelenik meg, a lejátszási
sorszám pedig eggyel megnövekszik.
4
5
A többi zeneszám beprogramozásához ismételje a 2. és a 3. lépést.
A lejátszás beállításai
A zeneszám
sorszáma
Lejátszási
sorszám
Nyomja meg és tartsa lenyomva a REPEAT/ENTER gombot, amíg a lejátszás
el nem indul.
A program ellenőrzése
Programozás közben:
Az 5. lépés előtt nyomja meg többször a REPEAT/ENTER gombot.
PGM lejátszás közben:
Nyomja meg többször a PLAY MODE gombot, amíg a “PGM” kijelzés villogni nem
kezd, majd nyomja meg a REPEAT/ENTER gombot.
Valahányszor megnyomja a REPEAT/ENTER gombot, megjelenik a zeneszám
sorszáma.
Megjegyzés
• A 3. lépésben a 64. zeneszám megadása után az első kiválasztott szám látható a kijelzőn.
• 64-nél több zeneszám megadása esetén az első zeneszám vagy zeneszámok törlésre kerülnek.
11
A rádió használata
Miután beprogramozta kedvenc rádióállomásait, az 1 - 5 gombok valamelyikének
megnyomásával egyszerűen a kívánt állomásra hangolhat.
Rádióhallgatás
FM (URH) és AM rádióadásokat hallgathat.
1
A kívánt sáv kiválasztásához nyomja meg az FM vagy az AM gombot (ekkor a
készülék be is kapcsol).
Megjegyzés
A távirányítón addig nyomja meg egymás után többször a RADIO ON/BAND gombot, amíg
a kívánt sáv meg nem jelenik.
A gomb többszöri megnyomására a következőképpen változik a távirányító kijelzőjén
olvasható üzenet:
AM
2
FM
A TUNING + és – gombok
segítségével válassza ki a kívánt
adót, majd állítsa be a hangerőt.
A rádió kikapcsolása
Nyomja meg a x/CHG•RADIO OFF gombot. (A távirányítón tartsa lenyomva a
x•RADIO ON/BAND•RADIO OFF gombot.)
Egy állomás gyors behangolása
A 2. lépésben tartsa lenyomva a TUNING + vagy – gombot addig, amíg a frekvenciát
jelző számjegyek változni nem kezdenek a kijelzőn. A készülék automatikusan
végigpásztázza a frekvenciákat, és tisztán fogható állomásnál megáll.
12
Az adás vételi minőségének javítása
FM-adásnál egyenesítse ki a fejhallgató/fülhallgató kábelét.
Fejhallgató
vagy
fülhallgató
AM-adásnál fordítsa el magát a készüléket.
Megjegyzés
Ha rossz minőségű az FM-rádióadás
Egy hegyes eszközzel állítsa a MONO/STEREO
kapcsolót “MONO” állásba.
Ekkor a zaj csökkenni fog, de a rádió monóban
fog szólni.
Ha a rádiót elemről működteti
Ha a külső tápegység dugaszát csatlakoztatja a CD-lejátszó CD IN 4.5 V bemenetéhez,
a készülék kikapcsol. Bekapcsoláshoz nyomja meg az FM vagy az AM gombot (illetve
a távirányító RADIO ON/BAND gombját).
13
A rádió használata
A fejhallgatót/fülhallgatót akkor se húzza ki a készülék i aljzatából, ha az FM-adást a CD-lejátszó
LINE OUT kimenetéhez csatlakoztatott hangszórókon hallgatja. A fejhallgató/fülhallgató kábele FMantennaként szolgál.
A kedvenc rádióállomások beprogramozása
Kedvenc rádióállomásait tárolhatja a CD-lejátszó memóriájában. Legfeljebb 5 állomás
programozható be, tetszőleges sávon és frekvencián.
1
2
Hangoljon rá a kívánt állomásra.
Az 1 - 5 programgombok közül tartsa lenyomva 2 másodpercig azt, amelyhez
az éppen hallható rádióállomást hozzá kívánja rendelni.
Ha sikeresen beprogramozta az állomást, sípszó hallható, és a kijelzőn megjelenik
az “F1”, “F2”, “F3”, “F4” vagy “F5” üzenet. Az új adó a régi helyére kerül.
Példa:
FM:
AM:
A kedvenc rádióállomások hallgatása
Az 1 - 5 gombok egyikét megnyomva egyszerűen a kívánt állomásra hangolhat.
A programozott állomások törlése
1 Áramtalanítsa a készüléket (a hálózati adapter, az újratölthető, illetve alkáli elemek
eltávolításával).
2 Tartsa lenyomva a MEMORY gombot, miközben ismét csatlakoztatja a hálózati
adaptert.
A kijelzőn látható jelzések villogni kezdenek, és villognak, amíg az összes állomás ki
nem törlődik, majd abbahagyják a villogást, és eltűnnek a kijelzőről.
14
Rádióállomások programozása
Legfeljebb 40 rádióállomás programozható be: 30 az FM (ultra rövid hullámú) és 10 az
AM sávon.
A kívánt sáv kiválasztásához nyomja meg az FM vagy az AM gombot (ekkor a
készülék be is kapcsol).
2
Legalább 2 másodpercig tartsa lenyomva a MEMORY gombot.
Ekkor villogni kezd az 1 programhely. A készülék a kis frekvenciáktól kezdve
végigpásztázza az állomásokat, és az egyes megtalált állomásoknál mintegy 3
másodpercre megáll.
3
A megtalált állomás tárolásához nyomja meg a MEMORY gombot, amikor az
állomáshely száma még villog a kijelzőn.
Ezzel a megtalált állomás a villogó számú állomáshelyre kerül, a készülék pedig a
következő állomás megkereséséhez fog hozzá. Ha a 3 másodperc alatt nem
nyomja meg a MEMORY gombot, a készülék nem tárolja a megtalált állomást,
hanem hozzáfog a következő állomás megkereséséhez.
4
Addig ismételje a 3. lépést, amíg az összes fogható állomást be nem állította.
Ha egy programhelyen már tárolt egy állomást, az újonnan hozzárendelt állomás a
korábbi helyébe lép.
A pásztázás leállítása
• Nyomja meg az FM vagy az AM gombot.
• Nyomja meg a x/CHG•RADIO OFF gombot. Ekkor a rádió ki is kapcsol.
Rádióállomások kézi programozása
Ha egyes állomásokat nem lehet automatikusan beprogramozni, programozza be őket
kézzel.
1 Nyomja meg az FM vagy az AM gombot.
2 Nyomja meg a MEMORY gombot.
Ekkor villogni kezd az 1 programhely.
3 Miközben villog az 1 programhely-szám, a TUNING +/– gombok segítségével
hangoljon rá a kívánt rádióállomásra, a PRESET +/– gombok segítségével pedig
válasszon ki egy programhelyet a behangolt állomás számára.
4 Az állomás tárolásához nyomja meg a MEMORY gombot, miközben a programhely
száma még villog a kijelzőn.
Ha ezen a programhelyen már korábban tárolt egy állomást, az újonnan beállított
rádióállomás a korábbi helyébe lép.
Megjegyzés
Ha a 3. vagy a 4. lépést nem sikerül befejeznie, mialatt a programhely száma villog a kijelzőn,
ismételje meg az eljárást a 2. lépéstől.
Programozott rádióállomások hallgatása
1 Nyomja meg az FM vagy az AM gombot.
2 A tárolt állomást a PRESET + vagy – gomb segítségével választhatja ki.
15
A rádió használata
1
B Egyéb szolgáltatások
A G-PROTECTION funkció
A G-PROTECTION funkció kiváló
védelmet biztosít a hangzásbeli ugrások
ellen akkor is, ha a készüléket kocogás
közben használja. Ez az eljárás a
hagyományos módszernél magasabb
színvonalú rázkódás elleni védelmet tesz
lehetővé.
Állítsa a G-PROTECTION funkciót (a
fedél alatt) “ON” (bekapcsolva)
állapotúra.
A mély hang kiemelése
(SOUND)
Lehetőség van kiemelt mély tartományú
zenehallgatásra is.
A “BASS
” vagy a “BASS
”
beállítás kiválasztásához nyomja meg
a SOUND (hangzás) gombot.
Nincs kijelzés
(Normál lejátszás)
BASS
BASS
A G-PROTECTION funkció
kikapcsolása
Állítsa a G-PROTECTION kapcsolót
“OFF” állásba.
Megjegyzés
Lejátszás közben a hang “ugrik”:
– ha a CD-lejátszót a megengedettnél
erősebb rázkódás éri,
– ha piszkos vagy karcos felületű CD-lemezt
játszik le,
– ha rossz minőségű írható/újraírható lemezt
(CD-R/CD-RW) játszik le, vagy ha nem volt
tökéletes a felvételt készítő eszköz vagy
szoftver.
16
A kiválasztott hangzásmód
kijelzése.
A “BASS
” beállítással a mély
hangzás jobban kiemelhető, mint a
“BASS
” beállítással.
Megjegyzés
Ha a SOUND funkció használatával a hangzás
torzulttá válik, csökkentse a hangerőt.
Hallása védelemében
Gombzár (HOLD)
(AVLS)
A véletlen gombnyomások elkerülése
érdekében a CD-lejátszón lezárhatja a
kezelőszerveket.
Az AVLS (Automatic Volume Limiter
System - automatikus hangerő-korlátozó
rendszer) funkció alacsonyan tartja a
hangerőt, hogy megóvja hallását.
Csúsztassa el a HOLD (lezárás)
gombot a nyíl irányába.
Tartsa lenyomva a SOUND gombot,
amíg a kijelzőn meg nem jelenik az
“AVLS” üzenet.
Akkor jelenik meg, amikor az AVLS
funkció be van kapcsolva.
A HOLD funkció a CD-lejátszónál és a
távirányítónál egyaránt használható. A
távirányítóval a CD-lejátszót
működtetheti, ha azon a HOLD funkció
kikapcsolt állapotú.
A gombzár feloldása
Csúsztassa a HOLD gombot a nyíllal
ellentétes irányba.
17
Egyéb szolgáltatások
Az AVLS funkció kikapcsolása
Nyomja meg és tartsa lenyomva a
SOUND gombot, amíg a kijelzőről el
nem tűnik az “AVLS” üzenet.
A HOLD funkció bekapcsolása
esetén látható.
A műveleteknél hallható
sípolás kikapcsolása
A CD-lejátszó működtetése közben a
fejhallgatóból/fülhallgatóból hallható
sípolás kikapcsolható.
1
Áramtalanítsa a CD-lejátszót a
tápforrás (hálózati adapter,
újratölthető elemek vagy
szárazelemek) eltávolításával.
2
Ismét csatlakoztassa az
áramforrást, de közben legalább
egy másodpercig tartsa lenyomva
a készülék x/CHG gombját vagy a
távirányító x gombját.
A sípolás bekapcsolása
Távolítsa el, majd csatlakoztassa az
áramforrást a x/CHG vagy x gomb
megnyomása nélkül.
18
B A CD-lejátszó csatlakoztatása
Sztereó berendezés
csatlakoztatása
Más sztereó berendezéssel is
hallgathatja CD-lemezeit, és így
kazettára is rögzítheti őket. További
tájékoztatáshoz lapozza fel a
csatlakoztatott készülék használati
utasítását.
Az összekapcsolás előtt kapcsolja ki
mindkét berendezést.
Megjegyzés
• A lejátszás elindítása előtt halkítsa le a
csatlakoztatott berendezést, hogy
megelőzze a hangfalak esetleges
károsodását.
• Felvétel készítéséhez használja a hálózati
adaptert. Ha újratölthető elemet vagy
szárazelemet használ, azok felvétel közben
lemerülhetnek.
• Úgy állítsa be a hangerőt, hogy a hang ne
legyen torzított.
Átjátszókábel használata
Ha a hangzás torzított, a készüléket i
jackaljzathoz csatlakoztassa.
A G-PROTECTION és a SOUND
funkció működése átjátszókábel
használata esetén
• Jó minőségű CD-hangzás
rögzítéséhez állítsa a G-PROTECTION
(rázkódásvédelem) kapcsolót “OFF”
állásba.
• A sound funkció nem működik.
a LINE OUT
aljzatba
A CD-lejátszó csatlakoztatása
Átjátszókábel
Bal (fehér)
Jobb (piros)
Sztereó
rendszer,
kazettás magnó,
rádiósmagnó
stb.
19
B Tápforrás csatlakoztatása
Az alábbi tápforrásokat használhatja:
• Újratölthető elemek
• Hálózati adapter (lásd: “CD-lemez
lejátszása”)
• LR6 (AA méretű) szárazelemek
3
Az elemek élettartamáról és töltési
idejéről a “Műszaki adatok” fejezetben
talál bővebb tájékoztatást.
Csatlakoztassa a hálózati
adaptert a CD-lejátszó DC IN 4.5 V
jackaljzatába és a hálózati
csatlakozóaljzatba, majd a
töltéshez nyomja meg a x/CHG
gombot.
x/CHG gomb
Újratölthető elemek
használata
Az első használat előtt töltse fel az
elemeket. A CD-lejátszóhoz csak az
alábbi újratölthető elemeket
használhatja.
• NH-WMAA
1
Nyissa ki a készülék belsejében
található elemtartót.
a DC IN 4.5 V
aljzatba
Hálózati adapter
hálózati csatlakozóaljzathoz
2
Helyezzen be két újratölthető
elemet úgy, hogy a 3 jelzések a
képen látható irányban
helyezkedjenek el, majd zárja be a
fedelet.
A CD-lejátszó feltölti az elemeket. A
szimbólum egyes szegmensei
egymás után kitöltve jelennek meg.
Amikor az elemek teljesen
feltöltődtek, eltűnik a
szimbólum.
Ha akkor nyomja meg a x/CHG
gombot, amikor az elemek már
teljesen fel vannak töltve, a kijelzőn
villogni kezd a
szimbólum, és
megjelenik a “Full” (Tele) üzenet.
4
Először az elem #
végét illessze be
(mindkét elem esetén).
20
Húzza ki a hálózati adaptert.
Az újratölthető elemek kivétele
Vegye ki az elemeket az ábrán látható
módon.
Mikor kell kicserélni az újratölthető
elemeket
Ha az újratölthető elemek egy
feltöltéssel számított használati ideje
körülbelül a megszokott idő felére
csökken, cserélje ki azokat.
Megjegyzés az újratölthető elemmel
kapcsolatban
Új vagy hosszú ideje nem használt
újratölthető elemnél a maximális
kapacitás csak néhány töltési-kisütési
ciklus után érhető el.
Mikor kell tölteni az elemeket
A kijelzőn ellenőrizheti az elemek
pillanatnyi töltését.
Az elemek töltése maximális.
○
○
r
○
r
Az újratölthető elemek szállítása
A nemkívánatos hőhatások elkerülése
érdekében a tartozékként szállított
elemtartót használja. Ha az újratölthető
elemek fémtárgyakkal érintkeznek, a
rövidzárlat melegedést vagy tüzet
okozhat.
○
Az elemek kezdenek lemerülni.
○
○
r
○
r
Az elemek töltése alacsony.
r
Az elemtartó fedelének
visszahelyezése
Ha az elemtartó fedele a készülék
elejtése vagy más külső behatás miatt
leesne, az alábbi ábrán látható módon
illesztheti azt vissza.
Lo batt* Az elemek lemerültek.
* Sípoló hang.
Tápforrás csatlakoztatása
Az újratölthető elem élettartamának
maximális kihasználása érdekében csak
akkor töltse fel, ha már teljesen lemerült.
Megjegyzés
• A
kijelző az elem töltöttségi állapotát
hozzávetőleges pontossággal mutatja. Egy
szegmens nem minden esetben a töltés
egynegyedét jelenti.
• A működési körülményektől függően az
jel több vagy kevesebb szegmense
jelenhet meg.
21
Szárazelemek használata
A CD-lejátszóban csak az alábbi
szárazelem-típust használja:
• LR6 (AA méret) alkáli elem
Megjegyzés
Szárazelemek használatakor győződjön meg
arról, hogy a hálózati adaptert kihúzta.
1
Nyissa ki az elemtartót.
2
Helyezzen be két LR6 (AA méretű)
alkáli elemet ügyelve arra, hogy a
3 jelzések az elemtartón belüli
feliratok felé mutassanak.
Először az elem # végét illessze be
(mindkét elem esetén).
Az elemek kivétele
Vegye ki az elemeket az újratölthető
elemekhez hasonlóan.
Mikor kell kicserélni az elemeket
A kijelzőn ellenőrizheti az elemek
pillanatnyi töltését.
○
Az elemek töltése maximális.
○
○
r
○
Az elemek kezdenek lemerülni.
○
○
r
○
○
r
Az elemek töltése alacsony.
r
Lo batt* Az elemek lemerültek.
* Sípoló hang.
Ha az elemek lemerültek, mindkettőt
cserélje ki újra.
22
Ha sokáig nem használja a CD-lejátszót,
vegye ki az elemeket, és húzza ki a
hálózati adaptert.
A hálózati adapterrel
kapcsolatban
• Csak a mellékelt vagy a “Tartozékok
(mellékelt/kiegészítő)” fejezetben
javasolt hálózati adaptert használja.
Más hálózati adapter hibás működést
okozhat.
A csatlakozódugó polaritása
• A hálózati adaptert ne a vezetéknél,
hanem magánál az adapternél fogva
húzza ki a hálózati csatlakozóaljzatból.
• Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati
adaptert.
A tölthető és szárazelemekkel
kapcsolatban
○
r
Megjegyzések a
tápforrással kapcsolatban
• Ne próbálja meg feltölteni a
szárazelemeket.
• Ne dobja az elemeket tűzbe.
• Ne hordja az elemeket fémpénzekkel
vagy egyéb fémtárgyakkal együtt. Az
elemek pólusait a fémdarabok
összezárhatják és ettől hő keletkezhet.
• Ne keverjen újratölthető elemeket
szárazelemekkel.
• Ne keverjen régi elemeket újakkal.
• Ne használjon együtt különböző típusú
elemeket.
• Ha az elemeket hosszú ideig nem
használja, távolítsa el azokat.
• Ha az elem szivárog, törölje ki az
elemtartót, majd helyezzen be új
elemeket. Ha a folyadék bőrfelületre
került, azt bő vízzel öblítse le.
B Kiegészítő információk
Óvintézkedések
A biztonság érdekében
• Ha bármilyen tárgy vagy folyadék kerül
a CD-lejátszó belsejébe, azonnal
húzza ki a hálózati adaptert a hálózati
csatlakozóaljzatból, és a további
működtetés előtt ellenőriztesse a
készüléket szakemberrel.
• Ne helyezzen semmiféle idegen
tárgyat a DC IN 4.5 V (külső tápellátás)
csatlakozóba.
A lejátszóval kapcsolatban
• A lejátszó lencséjét tartsa tisztán, ne
érintse meg. Ha hozzáér, a lencse
megsérülhet és a lejátszó nem fog
megfelelően működni.
• Ne helyezzen nehéz tárgyat a
készülékre. A lejátszó és a CD-lemez
is megsérülhet.
• Ne helyezze a készüléket hőforrás
közelébe, vagy ahol közvetlen
napfény, nagy por, homok, nedvesség,
eső vagy hirtelen mechanikai behatás
érheti. Ne hagyja a lejátszót ferde vagy
billegő felületen, vagy felhúzott ablakú
autóban.
• Ha a CD-lejátszó interferenciát okoz a
rádió- vagy televízióadás vételében,
kapcsolja ki vagy helyezze távolabb a
rádió- vagy tévékészüléktől.
• Nem szabványos alakú lemezek (pl.
szív, négyzet, csillag) nem játszhatók
le a készülékkel. Ezek a lemezek
károsíthatják a készüléket. Ne
használjon ilyen lemezeket.
• A CD-lemez tisztán tartása érdekében
csak a széleinél fogja azt meg. Ne
érintse a felületét.
• Ne ragasszon papírt vagy
ragasztószalagot a CD-lemezre.
A fülhallgatókkal/fejhallgatókkal
kapcsolatban
Biztonság az úton
Ne használjon fülhallgatót/fejhallgatót
autóvezetés, kerékpározás vagy
bármilyen motorizált jármű vezetése,
kezelése közben. Ez balesetet okozhat
és néhány helyen tiltott is. Potenciális
veszélyt jelent a séta közben fejhallgatón
keresztül nagy hangerővel történő
zenehallgatás is, különösen
gyalogátkelőhelyen. Potenciálisan
veszélyes helyzetekben különös
figyelemmel járjon el, vagy szüneteltesse
a készülék használatát.
A hallása védelmében
Kerülje a fejhallgatóval/fülhallgatóval
keresztül nagy hangerővel történő
zenehallgatást. A hallásszakértők óva
intenek a folyamatos hangos, hosszan
tartó zene hallgatásától. Ha el kezd
csengeni a füle, halkítsa le a készüléket,
vagy szüneteltesse a készülék
használatát.
Odafigyelés másokra
Tartsa a hangerőt mérsékelt szinten. Így
meghallhatja a környezeti zajokat, és
figyelemmel tud lenni az Önt körülvevő
embertársaira.
Karbantartás
A készülékház tisztítása
Használjon vízzel vagy enyhe
tisztítószer-oldattal megnedvesített puha
ruhadarabot. Ne használjon alkoholt,
benzint vagy hígítót.
Ne így
23
Kiegészítő információk
A CD-lemez kezelésével
kapcsolatban
• Ne tegye ki a CD-lemezt közvetlen
napfény vagy hőforrás, például forró
levegőt fúvó berendezés hatásának.
Ne hagyja a CD-lemezt napon parkoló
autóban.
Hibaelhárítás
Ha a probléma az alábbi ellenőrzések elvégzése után még fennáll, kérjük lépjen
kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.
CD-lejátszó
Hibajelenség
A hiba oka és/vagy kijavítása
A hangerő nem lesz nagyobb
még akkor sem, ha a VOLUME
hangerőszabályzót a
leghangosabbra állítja.
c Nyomja meg és tartsa lenyomva a SOUND gombot, amíg a
kijelzőről el nem tűnik az “AVLS” üzenet. (17. oldal)
c A fejhallgató/fülhallgató a LINE OUT jackaljzatba van
csatlakoztatva. Csatlakoztassa a i (fejhallgató)
jackaljzatba. (6. oldal)
A hangerő nem változtatható.
c A fejhallgató/fülhallgató a LINE OUT jackaljzatba van
csatlakoztatva. Csatlakoztassa a i (fejhallgató)
jackaljzatba. (6. oldal)
Nincs hang, vagy csak zaj
hallatszik.
c Ellenőrizze a csatlakozókat. (6. oldal)
c A csatlakozók elszennyeződtek. A csatlakozókat
rendszeresen tisztítsa száraz, puha ruhadarabbal.
Szárazelemek használatával
rövid a lejátszási idő.
c Ne mangán, hanem alkáli elemeket használjon. (22. oldal)
c Cserélje ki az elemeket új LR6 (AA méretű) alkáli elemekre.
(22. oldal)
Újratölthető elemek
használatával rövid a lejátszási
idő.
A kijelzőn a “Lo batt” vagy a
“00” űzenet jelenik meg.
A CD-lemezt nem lehet
lejátszani.
c Töltse fel, majd süsse ki több alkalommal az újratölthető
elemeket. (20., 21. oldal)
A “HI dc In” felirat jelenik meg
a kijelzőn.
c Csak a “Tartozékok (mellékelt/kiegészítő)” fejezetben
felsorolt hálózati adaptereket, illetve autós kábeleket
használja. (lásd a hátoldalon)
c Áramtalanítsa a készüléket, majd helyezze vissza az
elemeket vagy csatlakoztassa újra a hálózati adaptert.
(6., 20-22. oldal)
A CD-lemezt nem lehet
lejátszani vagy a “no dISC”
felirat jelenik meg a kijelzőn,
pedig a CD-lemez a
készülékben van.
c A gombok le vannak zárva. Csúsztassa vissza a HOLD
kapcsolót. (17. oldal)
c A CD-lemez szennyezett vagy hibás. (23. oldal)
c A CD-lemezt a feliratos felével felfelé helyezze be. (6. oldal)
c Pára csapódhatott le a készülékben.
Hagyja néhány óráig száradni a készüléket, amíg a pára
elpárolog.
c Csukja be megfelelően az elemtartó fedelét. (20. oldal)
c Győződjön meg arról, hogy az elemek helyesen vannak
behelyezve. (20-22. oldal)
c Csatlakoztassa a hálózati adaptert biztonságosan a hálózati
csatlakozóaljzatba. (6. oldal)
c A CD-R/CD-RW lemez nincs lezárva. A CD-íróval zárja le az
írható/újraírható CD-t.
c Nem megfelelő a CD-R/CD-RW lemez minősége, nem
tökéletes a CD-író eszköz, illetve a szoftver.
c A gombok le vannak zárva. Csúsztassa vissza a HOLD
kapcsolót. (17. oldal)
A “Hold” jel látható a kijelzőn a
gombok megnyomására, és a
CD-lemezt nem lehet lejátszani.
24
c Az újratölthető elemek elhasználódtak. Töltse fel az
elemeket. (20., 21. oldal)
c Cserélje ki az elemeket új LR6 (AA méretű) alkáli elemekre.
(22. oldal)
CD-lejátszó
Hibajelenség
A hiba oka és/vagy kijavítása
A hangerő nem változtatható
meg a készüléken lévő
VOLUME hangerőszabályzó
gomb segítségével.
c A CD-lejátszó audiokészülékhez van csatlakoztatva. A
hangerő a csatlakoztatott készülék hangerőszabályzójával
állítható. (19. oldal)
A CD-lejátszó nem tölti az
újratölthető elemeket.
c Miközben nincs lejátszás, nyomja meg a x/CHG gombot.
(20. oldal)
A lejátszás onnan kezdődik,
ahol legutóbb abbahagyta.
(folytatás funkció)
c Működik a folytatás funkció. Ha a lejátszást az első
műsorszámtól szeretné kezdeni, legalább 2 másodpercre
nyomja meg a N/> gombot, vagy nyissa fel a CDlejátszó fedelét. Azt is megteheti, hogy eltávolít minden
áramforrást, majd ismét beteszi az elemeket, ill.
csatlakoztatja a hálózati adaptert.
(6., 7., 20., 22. oldal)
Surrogó hang hallható.
c Csukja be megfelelően az elemtartó fedelét. (20. oldal)
Amikor lezárja a CD-lejátszó
fedelét, a CD forogni kezd.
A CD-lejátszót nem lehet a
távirányítóval rendesen
működtetni.
c A készülék a CD-n található adatokat olvassa. Ez nem hiba.
c A CD-lejátszón valamelyik gomb véletlenül lenyomva
maradt.
Rádió
Hibajelenség
A hiba oka és/vagy elhárítása
A hang gyenge vagy rossz
minőségű.
c Töltse fel az újratölthető elemeket. (20., 21. oldal)
c Cserélje ki az elemeket új LR6 (AA méretű) alkáli elemekre.
(22. oldal)
c Helyezze a készüléket a TV készüléktől távolabbra.
c A hálózati adaptert vigye távolabb a készüléktől.
Kiegészítő információk
25
Műszaki adatok
CD-lejátszó
Rádió
Frekvenciatartomány
FM: 87,5 - 108,0 MHz
AM: 531 - 1 602 kHz
Rendszer
Compact disc digital audio system
Antenna
A lézerdióda adatai
FM: Fejhallgató/fülhallgató kábele
AM: Beépített ferritantenna
Anyaga: GaAlAs
Hullámhossz: λ = 780 nm
Sugárzás tartama: folyamatos
Lézerteljesítmény: max. 44,6 µW
(A tárgylencse felszínétől 200 mm-re mérve
az optikai érzékelő egységen 7 mm-es
apertúrával.)
D-A átalakítás
1 bites, kvarcvezérelt
Frekvenciaátvitel
20 - 20 000 Hz
alapján mérve)
+1
–2
dB (JEITA CP-307
Kivezérlés (4,5 V bemeneti szintnél)
Kimenet (sztereo minicsatlakozó)
Kimeneti szint 0,7 V effektív érték
47 kΩ esetén
Javasolt terhelőimpedancia: 10 kΩ fölött
Fülhallgatók (sztereo minicsatlakozó)
Kb. 5 mW + kb. 5 mW 16 Ω esetén
(Kb. 0,5 mW + kb. 0,5 mW 16 Ω esetén)*
*Franciaországban
26
Általános
Energiaellátás
Az Ön által vásárolt készülék területi
kódja szerint. Ellenőrizze a
csomagoláson található vonalkódcímke
bal felső sarkában.
• Két Sony NH-WMAA újratölthető elem:
2,4 V egyenáram
• Két LR6 (AA méretű) ceruzaelem: 3 V DC
• Hálózati adapter (DC IN 4.5 V aljzat):
U/U2/CA2/E92/MX2/TW2/BR3 típus:
120 V, 60 Hz
CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/E13/
G5/G6/G7/G8/BR1 típus: 220 - 230 V,
50/60 Hz
CEK/3CE7 típus: 230 - 240 V, 50 Hz
AU2 típus: 240 V, 50 Hz
JE.W/E33/EA3/KR4 típus: 100 - 240 V,
50/60 Hz
HK2 típus: 220 V, 50/60 Hz
AR1/CNA típus: 220 V, 50 Hz
Az elemek élettartama* (órában)
(A CD-lejátszót vízszintes, stabil felületen
működtetve.)
A lejátszási idő a CD-lejátszó funkcióinak
használatától is függ.
Tápforrás
G-PROTECTION RADIO
be
ki
be
Két NH-WMAA 24
(kb. 4 órai
töltéssel**)
Két alkáli
47
elem: LR6(SG)
Sony
(japán gyártmányú)
21
40
37
70
* Az érték mérése az JEITA szabvány szerint
történt (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
** A töltési idő az újratölthető elem korábbi
használatától is függ.
Működési hőmérséklet
5 ˚C - 35 ˚C
Méretek (sz/ma/mé)
(kiálló alkatrészek és vezérlőeszközök
nélkül)
Kb. 135,9 × 30,8 × 137,4 mm
Tömeg (tartozékok nélkül)
Kb. 210 g
A kivitel és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
Kiegészítő információk
27
Kiegészítő tartozékok
Tartozékok (mellékelt/kiegészítő)
Mellékelt tartozékok
Az Ön által vásárolt készülék területi kódja
szerint. Ellenőrizze a csomagoláson található
vonalkódcímke bal felső sarkában.
5
J40
D- F
1
J40
D- F
Hálózati adapter (1)
Fejhallgató/fülhallgató
távirányítóval (1)
Fejhallgató/ fülhallgató (1)
Újratölthető elemek (2)
Elemtartó (1)
a
a
–
a
a
–
–
–
a
Hálózati adapter
AC-E45HG
Aktív hangszórórendszer SRS-T55
SRS-Z500
Szivargyújtókábel
DCC-E345
Szivargyújtókábel autós csatlakozó készlettel
DCC-E34CP
Autós csatlakozó készlet CPA-9C
Átjátszókábel
RK-G129
RK-G136
Újratölthető elem
NH-WM2AA
(NH-WMAA × 2)
Fülhallgató
MDR-E848LP
MDR-EX70LP
Fejhallgató
MDR-A44L
MDR-A110LP
a
A külön megvásárolható fejhallgatók
közül csak sztereó minicsatlakozóval
ellátott eszközt használjon.
Mikrocsatlakozós fejhallgató nem
használható.
Sztereó
minicsatlakozó
Mikrocsatlakozó
Előfordulhat, hogy a
márkakereskedőjénél nem kapható
minden a felsorolt tartozékok közül.
Kérdezze meg márkakereskedőjét, mely
tartozékok vannak forgalomban az Ön
országában.
Sony Corporation Printed in China
28
Download PDF

advertising