Sony | D-FJ200 | Sony D-FJ200 Használati útmutató

3-265-928-21 (1)
D
E
A címke legyen felül
Stroną z nadrukiem
skierowaną do góry
FM/AM
Portable CD Player
Gomb/Kapcsoló
Funkció/Művelet
8 P MODE/
(lejátszási mód/
ismétlés)
A CD-lejátszó esetén:
Lejátszás közben addig
nyomogassa, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a kívánt
lejátszási mód.
Nincs kijelzés: Normál lejátszás
„1”: Egyszeres lejátszás
„SHUF”: Kevert lejátszás
„ ”: A könyvjelzővel megjelölt
műsorszám lejátszása
„PGM”: PGM- (programozott)
lejátszás
Ha ismételten szeretné
használni a kiválasztott
lejátszási módot, nyomja le és
tartsa lenyomva a gombot
egészen addig, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a „ ”
szimbólum.
A rádió esetén: Ha megnyomja,
vált az állomáskeresés és a
programozott lejátszás között.
Használati útmutató
Instrukcja obsługi
CD-lemez lejátszása
CD-lemez behelyezése
Magyar
1 Az OPEN gombot eltolva nyissa fel a fedelet
D-FJ200
©2003 Sony Corporation
(A).
FIGYELMEZTETÉS
Printed in China
“WALKMAN” is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone Stereo
products.
is a trademark of Sony Corporation.
CD-lejátszó (előlap)/Odtwarzacz CD (widok z przodu)
1 ./>•TUNE –/+•PRESET –/+
7 DISPLAY/MENU
2 3 4 RADIO ON/BAND•MEMORY
8 P MODE/
5 u*
9 SOUND
Nyílás a hordozó pánt számára
Otwór na pasek
i (fejhallgató) aljzat
Gniazdo i (słuchawki)
q; qa x•RADIO OFF
A
Kijelző/Wyświetlacz
2 Illessze a CD-t a tengelyre, majd csukja be a
A tűz és az áramütés megelőzése érdekében ne
tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
A készüléket ne szerelje zárt térbe, pl.
könyvszekrénybe vagy beépített szekrénybe.
A készülék kigyulladásának megelőzése érdekében
engedje a készüléket szellőzni: vigyázzon, hogy ne
kerüljön rá újság, abrosz, függöny stb. Továbbá ne
tegyen a készülékre égő gyertyát.
A tűz és az áramütés elkerülése érdekében ne
tegyen a készülékre folyadékot tartalmazó tárgyat
(pl. vázát).
Bizonyos országokban a készülék tápellátását
biztosító elemek hulladékként való kezelésére külön
előírások vonatkoznak. Erről a helyi hatóságnál
kaphat bővebb tájékoztatást.
VIGYÁZAT!
DC IN 4.5 V (külső
egyenáram bemenete)
aljzat
Gniazdo DC IN
4.5 V (zewnętrznego
źródła zasilania)
OPEN
6 HOLD (hátoldalon/tył)
Megjegyzések
• A készülék le tud játszani Compact Disc Digital Audio
(Audio CD) formátumban készített írható és újraírható
CD-ket is. A lejátszás minősége azonban függ a lemez
minőségétől és az író készülék állapotától.
• Ez a készülék a kompaktlemez-szabványnak (Compact
Disc – CD) megfelelő lemezeket tud lejátszani.
Az utóbbi időben egyes gyártók olyan zenei lemezeket
hoztak forgalomba, amelyeken kódolással védik a
szerzői jogokat. Előfordulhat, hogy egyes ilyen
lemezek nem felelnek meg pontosan a kompaktlemezszabvány előírásainak, és így ez a készülék nem tudja
lejátszani őket.
A CD-lejátszó használata
Gomb/Kapcsoló
Funkció/Művelet
1 ./>
(AMS*1/keresés)
TUNE –/+
PRESET –/+
A CD-lejátszó esetén: A
készülék által éppen lejátszott,
illetve a következő műsorszám
elejének megkereséséhez
nyomja meg egyszer a .,
illetve a > gombot. Az előző,
illetve a később következő
műsorszámok elejének
megkereséséhez nyomja meg
többször a ., illetve a >
gombot. A gyors hátra-, illetve
előrecsévéléshez nyomja meg
és tartsa lenyomva a .,
illetve a > gombot.
A rádió esetén: Nyomja meg,
hogy ráálljon a kívánt állomásra.
Megnyomásával kiválaszthatja a
kívánt beprogramozott állomást
is.
• HA NYITVA VAN, LÁTHATATLAN
LÉZERSUGÁRZÁS ÉSZLELHETŐ
• NE NÉZZEN BELE A FÉNYSUGÁRBA,
ÉS NE NÉZZE KÖZVETLENÜL
OPTIKAI ESZKÖZZEL
• HA NYITVA VAN, 1M OSZTÁLYÚ LÁTHATATLAN
LÉZERSUGÁRZÁS ÉSZLELHETŐ
• NE NÉZZE KÖZVETLENÜL OPTIKAI ESZKÖZZEL
qs VOL +*/–
A CE jel csak azon országokban érvényes, ahol
annak használatát a törvény kötelezővé teszi, így
elsősorban az Európai Unió országaiban.
*A gombon kitapintható egy pont.
*Na przycisku znajduje się wypukły punkt.
Az Ön által vásárolt készülék területi kódja szerint.
Ellenőrizze a csomagoláson található vonalkódcímke bal felső sarkában.
CD-lejátszó (belső rész)/Odtwarzacz CD (widok wnętrza)
B
Áramforrás
A hálózati adapter használata (C)
A CD-lejátszóhoz csak a következő elemeket
használja:
Szárazelem
PRESET
Lejátszási mód
Tryb odtwarzania
AVLS
G-PROTECTION
Játékidő/Frekvencia
Czas odtwarzania/Częstotliwość
Hangzási mód
Tryb korekcji dźwięku
PGM
Az elem energiaszintje
Wskaźnik stopnia zużycia baterii
Könyvjelző
Zakładka
LOCAL*2
*1 Európai/ausztrál típusok esetén/Dotyczy modeli europejskich/australijskich
*2 Nem európai/ausztrál típusok esetén/Oprócz modeli europejskich/australijskich
Két Sony alkáli
48
elem, LR6-os (SG)
(japán gyártmányú)
70
* A JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association – Japán
Elektronikai és Számítástechnikai Szövetség)
szabványa szerint mért adat.
C
hálózati
csatlakozóaljzatba
do gniazda zasilania
Az elemek energiaszintjének
ellenőrzése
Az energiaszint a kijelzőn látható.
” szimbólum, cserélje ki az
Ha villog az „
elemeket.
t
DC IN 4.5V
42
Hálózati adapter
Zasilacz sieciowy
t
t
t
t Lo batt*
*Hangjelzés hallható.
i
Megjegyzések
Fejhallgató vagy fülhallgató
Słuchawki lub minisłuchawki
• Az
szimbólum részei hozzávetőlegesen
mutatják az elemek energiaszintjét. Egy-egy rész
nem mindig egynegyednyi energiának felel meg.
• Az üzemi körülmények függvényében az
szimbólumnak több, illetve kevesebb része
látható.
Megjegyzések a szárazelemek
használatával kapcsolatban
• Ne feledje el kihúzni a hálózati adaptert.
• Ha az elemek lemerültek, cserélje ki őket újakra.
Nie instaluj urządzenia w przestrzeni
zabudowanej, jak szafka na książki czy
wbudowana półka.
Aby zabezpieczyć się przed pożarem nie zasłaniaj
otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami,
serwetami, zasłonami itp. Nie ustawiaj na urządzeniu
zapalonych świec.
Aby zabezpieczyć się przed pożarem lub
porażeniem prądem elektrycznym nie umieszczaj na
urządzeniu obiektów wypełnionych cieczami, takich
jak wazony.
Niektóre państwa mogą określać zasady
użytkowania baterii używanych do zasilania tego
wyrobu. Prosimy o stosowanie się do lokalnych
przepisów obowiązujących w Państwa kraju.
PRZESTROGA
• OTWARTE URZĄDZENIE EMITUJE
NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE
• NIE NALEŻY WPATRYWAĆ SIĘ W WIĄZKĘ
LASEROWĄ ANI PATRZEĆ BEZPOŚREDNIO NA
PRZYRZĄDY OPTYCZNE
• OTWARTE URZĄDZENIE EMITUJE
NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE
KLASY 1M
• NIE NALEŻY PATRZEĆ BEZPOŚREDNIO NA
PRZYRZĄDY OPTYCZNE
Oznaczenie CE obowiązuje tylko w tych krajach, w
których ma ono podstawę prawną, głównie w
krajach EEA (European Economic Area – europejski
obszar ekonomiczny).
Kod strefy zakupionego modelu znajduje się w lewej
górnej części kodu paskowego na opakowaniu.
5u
(lejátszás/szünet)
6 HOLD
(gombzár)
• Nyomja meg a lejátszás
elkezdéséhez. Ha ismét
megnyomja, a lejátszás
szünetelni kezd.
Ha az első műsorszámtól
kívánja kezdeni a lejátszást,
akkor legalább
2 másodpercig tartsa
lenyomva a gombot, amikor a
CD-lejátszó áll.
• A kijelölt érték/beállítás
tárolására/érvényesítésére is
szolgál.
Ezzel a kapcsolóval lezárhatja a
gombokat, hogy így megelőzze
véletlen megnyomódásukat.
7 DISPLAY/MENU • A „műsorszám számának és
az aktuális műsorszámból
még hátralévő játékidőnek” a
megjelenítéséhez egyszer
nyomja meg.
A „CD-n még le nem játszott
műsorszámok számának és a
CD még hátralévő
játékidejének” a
megjelenítéséhez kétszer
nyomja meg.
A „műsorszám számának és a
belőle már lejátszott rész
hosszának (normál kijelzés)” a
megjelenítéséhez háromszor
nyomja meg.
• E gomb megnyomásával
léphet bele a menübe,
valamint tárolhatja/
érvényesítheti a kijelölt éréket/
beállítást.
następnie zamknij pokrywę (D).
Uwagi
• Ten odtwarzacz CD umożliwia odtwarzanie płyt CD-R/
CD-RW nagranych w formacie Compact Disc Digital
Audio (Audio CD), ale możliwość odtwarzania jest
uzależniona od jakości płyty oraz stanu urządzenia
nagrywającego.
• Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane do
odtwarzania płyt zgodnych ze standardem Compact
Disc (CD).
W ostatnim czasie na rynku pojawiły się wydane przez
kilka firm fonograficznych płyty z nagraniami
muzycznymi zakodowanymi z zastosowaniem
technologii ochrony praw autorskich. Należy zwrócić
uwagę na fakt, że wśród tych płyt znajdują się również
takie, które nie są zgodne ze standardem CD i w
związku z tym mogą nie być odtwarzane przez
niniejsze urządzenie.
Korzystanie z zasilacza sieciowego (C)
1 Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda zasilania.
A CD-lemez kivétele
A CD-lemez kivételekor nyomja lefelé a tengelyt (E).
qa RADIO OFF
Naciśnij, aby wyłączyć radio.
qs VOL+/–
Naciśnij, aby ustawić
odpowiedni poziom głośności.
1 ./>
(AMS*1/
wyszukiwanie)
TUNE –/+
PRESET –/+
Naciśnij, aby włączyć radio.
3 BAND
Naciśnij, aby zmienić zakres.
4 MEMORY
Naciśnij i przytrzymaj, aby
przejść do trybu
zaprogramowanego. Naciśnij
także, aby zapisać stację w
pamięci.
5u
(odtwarzanie/
pauza)
• Naciśnij, aby rozpocząć
odtwarzanie. Naciśnij
ponownie, aby wstrzymać/
ponowić odtwarzanie.
Aby rozpocząć odtwarzanie
od pierwszego utworu,
naciśnij i przytrzymaj
przycisk przez co najmniej
2 sekundy przy zatrzymanym
odtwarzaczu CD.
• Naciśnij także, aby
wprowadzić wybór.
6 HOLD
Służy do blokowania
przycisków odtwarzacza, aby
zapobiec ich przypadkowemu
naciśnięciu.
Baterie suche
oznaczeń wewnątrz komory i zamknij pokrywę,
tak aby zatrzasnęła się.
(W przypadku korzystania z odtwarzacza CD na
płaskiej i stabilnej powierzchni.)
Czas pracy różni się w zależności od sposobu
korzystania z urządzenia.
Funkcja
G-PROTECTION
RADIO
ON
OFF
ON
(włączona) (wyłączona) (włączona)
Dwie baterie alkaliczne 48
firmy Sony LR6 (SG)
(wyprodukowane w
Japonii)
42
70
* Wartość mierzona zgodnie ze standardem
opracowanym przez stowarzyszenie JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association).
Kontrola stanu naładowania baterii
Stan naładowania baterii można kontrolować na
wyświetlaczu.
Baterie należy wymienić, gdy na wyświetlaczu miga
wskaźnik „
”.
t
t
t
t
t Lo batt*
*Urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy.
Uwagi
• Sekcje wskaźnika
pokazują w przybliżeniu
stopień wyładowania baterii. Jedna sekcja nie
zawsze odpowiada jednej czwartej pojemności
baterii.
• Liczba wyświetlanych sekcji wskaźnika
może rosnąć lub maleć, w zależności od
warunków zewnętrznych.
Uwagi dotyczące korzystania z baterii
suchych
• Należy pamiętać o odłączeniu zasilacza
sieciowego.
• Jeśli obie baterie są rozładowane, należy je
wymienić na nowe.
W przypadku odtwarzacza CD:
Naciśnij jednokrotnie przycisk
. lub >, aby odszukać
początek bieżącego/
następnego utworu. Naciśnij
kilkakrotnie przycisk . lub
>, aby odszukać początek
poprzednich/kolejnych
utworów. Naciśnij i przytrzymaj
przycisk . lub >, aby
przewinąć szybko do tyłu lub
do przodu.
W przypadku radia: Naciśnij,
aby dostroić wybraną stację.
Naciśnij także, aby wybrać
odpowiednią zaprogramowaną
stację.
2 RADIO ON
Do zasilania odtwarzacza CD należy używać
wyłącznie następujących baterii:
Żywotność baterii* (w przybliżeniu w
godzinach)
q; x (zatrzymanie) Naciśnij w celu zatrzymania
odtwarzania.
Przycisk/przełącznik Funkcja/czynność
Zasilanie bateriami (B)
1 Otwórz pokrywę komory baterii w odtwarzaczu.
2 Włóż dwie baterie, dopasowując bieguny 3 do
• Służy do uzyskiwania dźwięku
charakteryzującego się dużym
wzmocnieniem tonów niskich.
Naciśnij kilkakrotnie, aby
wybrać opcję BASS
lub
BASS
. Opcja BASS
umożliwia większe
uwydatnienie tonów niskich
niż opcja BASS
.*3
• Stosowany również do
ograniczania maksymalnego
poziomu głośności w celu
ochrony słuchu użytkownika.
Naciśnij i przytrzymaj, aż na
wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik „AVLS*4”. Funkcja
AVLS jest włączona. Aby
wyłączyć funkcję AVLS,
ponownie naciśnij i
przytrzymaj ten przycisk, aż
wskaźnik „AVLS” zniknie z
wyświetlacza.
Obsługa odtwarzacza CD
Źródła zasilania
*1 AMS = Automatic Music Sensor (automatikus
hangérzékelés)
*2 Ha eltávolít minden áramforrást, mindenütt az
alapbeállítások lépnek érvénybe.
*3 Ha a SOUND funkció használatakor a hang eltorzul,
csökkentse a hangerőt.
*4 AVLS = Automatic Volume Limiter System
(automatikus hangerő-korlátozó rendszer)
Wkładanie baterii
elemtartóban megjelölt irányban helyezkedjenek
el, majd pattintsa helyére a fedelet.
G-PROTECTION
RADIO
ON (be)
OFF (ki) ON (be)
Nyomja meg a hangerő
szabályozásához.
Aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać
tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
Ha be kíván lépni a
programozási üzemmódba,
nyomja le és tartsa
lenyomva. Ha a beállított
állomást a memóriában tárolni
szeretné, akkor is ezt a gombot
nyomja meg.
Az elemek behelyezése
(Ha a CD-lejátszót stabil, sima felületen használja.)
A játékidő a CD-lejátszó használatának módjától is
függ.
qs VOL+/–
2 Umieść płytę CD na osi odtwarzacza, a
4 MEMORY
• LR6-os (AA méretű) alkáli elem
Az elemek élettartama* (tájékoztató
érték órákban)
Nyomja meg, ha ki szeretné
kapcsolni a rádiót.
(A).
OSTRZEŻENIE
• baterie alkaliczne typu LR6 (rozmiar AA)
2 Tegyen be két elemet úgy, hogy a 3 jelzések az
MONO*
Műsorszám sorszáma/
Állomáshely száma
Numer utworu/Numer
zaprogramowanej stacji
Sáv/Zakres
qa RADIO OFF
1 Przesuń suwak OPEN, aby otworzyć pokrywę
Nyomja meg, ha sávot kíván
váltani.
elemtartó fedelét.
1
Nyomja meg a lejátszás
leállításához.
Polski
3 BAND
1 Nyissa fel a CD-lejátszó belsejében található
Kijelző/Wyświetlacz
q; x (állj)
9 SOUND*2
Nyomja meg, ha be szeretné
kapcsolni a rádiót.
Az elemek használata (B)
Először az elem # végét
illessze be (mindkét elem
esetén).
Najpierw włóż biegun #
(w przypadku obu baterii).
• Kiemeli a mély hangokat.
Ismételten megnyomva
kiválaszthatja a BASS
és a
funkciót is. A
BASS
funkció jobban
BASS
erősíti a mély hangzást, mint
a BASS
.*3
• Arra is használható, hogy
korlátozza a maximális
hangerőt, így védve hallását.
Nyomja le és tartsa
lenyomva ezt a gombot, amíg
a kijelzőn meg nem jelenik az
„AVLS*4” üzenet. Ekkor
bekapcsol az AVLS funkció.
Az AVLS funkció
kikapcsolásához ismét
nyomja meg és tartsa
lenyomva a gombot egészen
addig, amíg a kijelzőről el nem
tűnik az „AVLS” üzenet.
Przycisk/przełącznik Funkcja/czynność
Wkładanie płyty CD do odtwarzacza
2 RADIO ON
1 Dugja be a hálózati adaptert egy konnektorba.
Nyissa fel az elemtartó
fedelét.
Otwórz pokrywę
komory baterii.
9 SOUND*2
fedelet (D).
Odtwarzanie płyty CD
7 DISPLAY/MENU • Naciśnij raz, aby wyświetlić
„numer utworu i czas
pozostały do końca
odtwarzania bieżącego
utworu”.
Naciśnij dwa razy, aby
wyświetlić „liczbę
pozostałych utworów i czas
pozostały do końca płyty
CD”.
Naciśnij trzy razy, aby
wyświetlić „numer utworu i
czas, jaki upłynął od
rozpoczęcia odtwarzania
(zwykły tryb wyświetlania)”.
• Naciśnij także, aby otworzyć
menu i wprowadzić wybór.
8 P MODE/
(tryb odtwarzania/
powtarzanie)
W przypadku odtwarzacza CD:
Podczas odtwarzania naciśnij
kilkakrotnie, aż na wyświetlaczu
pojawi się żądany tryb
odtwarzania.
Brak wskazania: Zwykłe
odtwarzanie
„1”: Odtwarzanie pojedynczego
utworu
„SHUF”: Odtwarzanie w
kolejności losowej
„ ”: Odtwarzanie ulubionych
utworów z zakładkami
„PGM”: Odtwarzanie w trybie
PGM play (zaprogramowanym)
Aby powtórzyć wybrany tryb
odtwarzania, naciśnij i
przytrzymaj ten przycisk, aż na
wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik „ ”.
W przypadku radia: Naciśnij,
aby włączyć tryb strojenia i tryb
zaprogramowany.
*1 AMS = Automatic Music Sensor - automatyczny
czujnik muzyki
*2 Po odłączeniu źródeł zasilania wszystkim ustawieniom
zostaną przywrócone wartości domyślne.
*3 Jeśli podczas odtwarzania z wykorzystaniem funkcji
SOUND dźwięk jest zniekształcony, należy zmniejszyć
głośność.
*4 AVLS = Automatic Volume Limiter System - system
automatycznego ograniczania głośności
Wyjmowanie płyty CD z odtwarzacza
Naciskając oś znajdującą się na środku talerza (E),
zdejmij płytę CD.
Állomáskereső és programozott
üzemmód
Magyar
A kedvenc műsorszámok
megjelölése könyvjelzővel, és a
megjelölt műsorszámok
lejátszása (könyvjelzős lejátszás)
Minden CD-n legfeljebb 99 műsorszám jelölhető
meg könyvjelzővel. És ez legfeljebb 5 CD esetén
tehető meg.
Könyvjelző megadása
1 Miközben a készülék azt a műsorszámot játssza,
amelyet könyvjelzővel meg kíván jelölni, nyomja
meg és tartsa lenyomva a u gombot, amíg a
kijelzőn villogni nem kezd a „ ” (könyvjelző)
szimbólum.
Ha a könyvjelzővel sikeresen megjelölte a
műsorszámot, a „ ” szimbólum villogása
lelassul.
2 Az 1. lépést ismételve jelölje meg könyvjelzővel
az összes kívánt műsorszámot.
Az állomáskereső és a programozott üzemmód
gomb megnyomásával válthat.
között a P MODE/
Amikor a kijelzőn az állomáshely száma látható, a
CD-lejátszó programozott üzemmódban van, és a
PRESET + és a – gombok segítségével
kiválaszthatja a kívánt állomáshely számát.
Ha át kíván váltani állomáskereső üzemmódba,
akkor nyomja meg a P MODE/
gombot; ekkor a
kijelzőről eltűnik az állomáshely száma. A TUNE + és
a – gombok segítségével álljon rá a kívánt állomásra.
A rádió kikapcsolása
Nyomja meg a x•RADIO OFF gombot.
Egy állomás gyors behangolása
A 3. lépésben nyomja le és tartsa lenyomva a TUNE
+ vagy a – gombot addig, amíg a frekvenciát jelző
számjegyek változni nem kezdenek a kijelzőn. A
készülék automatikusan végigpásztázza a
frekvenciákat, és tisztán fogható állomásnál megáll.
Az adás vételi minőségének javítása
FM-adásnál egyenesítse ki a fejhallgató kábelét.
Fejhallgató
vagy
fülhallgató
AM-adásnál fordítsa el magát a készüléket.
Könyvjelzővel megjelölt műsorszámok
lejátszása
1 Addig nyomogassa a P MODE/
a kijelzőn villogni nem kezd a „
gombot, amíg
” szimbólum.
Könyvjelző törlése
Miközben a készülék egy könyvjelzővel megjelölt
műsorszámot játszik, nyomja le és tartsa lenyomva a
u gombot, amíg a „ ” szimbólum el nem tűnik a
kijelzőről.
Könyvjelzővel megjelölt műsorszámok
ellenőrzése
Amikor a készülék egy könyvjelzővel megjelölt
műsorszámot játszik le, a „ ” szimbólum lassan
villog a kijelzőn.
Megjegyzések
• Amikor a könyvjelzővel megjelölt műsorszámokat
játssza le, a műsorszámok sorrendje nem a
könyvjelzők megadásának sorrendjét tükrözi,
hanem az egyes műsorszámok lemezen elfoglalt
helyének felel meg, azaz a műsorszámok a
lemezre való rögzítésük sorrendjében hallhatók.
• Amikor a 6-odik lemezen lévő műsorszámokat
jelöli meg könyvjelzővel, az elsőként lejátszott
CD-n található könyvjelzők törlődnek.
• Ha a készüléket minden áramforrástól megfosztja,
a memóriában tárolt összes könyvjelző törlődik.
Műsorszámok lejátszása a
kívánt sorrendben (PGM-lejátszás)
Legfeljebb 64 műsorszám lejátszási sorrendje
programozható be.
1 Lejátszás közben többször nyomja meg a
gombot, amíg a kijelzőn meg nem
P MODE/
jelenik a „PGM” üzenet.
2 Egy műsorszám kijelöléséhez nyomja meg a
. vagy a > gombot.
3 A műsorszám beprogramozásához nyomja le és
addig tartsa lenyomva a u gombot, amíg a
lejátszási sorszám eggyel meg nem növekszik.
Ekkor a kijelzőn a „00” felirat jelenik meg, a
lejátszási sorrend száma pedig eggyel nagyobb
lesz.
4 A többi műsorszám beprogramozásához
ismételje meg a 2. és a 3. lépést.
5 A programozott lejátszás (PGM) elindításához
nyomja meg a u gombot.
A program ellenőrzése
Programozás közben:
Az 5. lépés előtt többször nyomja le és tartsa
lenyomva a u gombot.
PGM-lejátszás közben:
Nyomja meg többször a P MODE/
gombot, amíg
a „PGM” üzenet villogni nem kezd a kijelzőn, majd
többször nyomja le és tartsa lenyomva a u
gombot.
Valahányszor megnyomja a u gombot, a kijelzőn
megjelenik a műsorszám száma.
Megjegyzések
• A 3. lépésben a 64. műsorszám megadása után az
első kiválasztott műsorszám látható a kijelzőn.
• 64-nél több műsorszám megadása esetén az első
műsorszám vagy műsorszámok törlésre kerülnek.
Rádióhallgatás
1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg a RADIO
ON gombot.
2 Nyomja meg többször a BAND gombot, amíg a
kívánt sáv meg nem jelenik a kijelzőn.
A gomb többszöri megnyomására a
következőképpen változik a kijelzőn olvasható
üzenet:
t FM t AM
3 A TUNE + és a – gomb segítségével válassza ki
a kívánt adót, majd állítsa be a hangerőt.
vissza a készülékbe az alkáli elemeket, illetve
csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert.
A kijelzőn látható jelzések villogni kezdenek, és
villognak, amíg az összes állomás ki nem
törlődik, majd abbahagyják a villogást, és
eltűnnek a kijelzőről.
Programozott rádióállomások
hallgatása
1 A BAND gomb segítségével válassza ki a kívánt
sávot.
2 A CD-lejátszót állítsa programozott
rádióhallgatási üzemmódba*, majd a PRESET +
és a – gomb segítségével álljon rá egy
programozott állomásra.
* A részleteket az „Állomáskereső és
programozott üzemmód” fejezet ismerteti.
Egyéb szolgáltatások
A menü segítségével az alábbi szolgáltatások
állíthatók be.
Megjegyzés
A fejhallgatót ne húzza ki a CD-lejátszó i aljzatából.
A fejhallgató kábele FM-antennaként szolgál.
Ha rossz minőségű az FM-rádióadás
(európai/ausztrál típusok esetén)
Nyomja le és tartsa lenyomva a P MODE/
gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „MONO”
üzenet.
Ekkor a zaj csökkenni fog, de a rádió monóban fog
szólni.
Ha rossz minőségű az FM-rádióadás
(nem európai/ausztrál típusok esetén)
Nyomja le és tartsa lenyomva a P MODE/
gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „LOCAL”
üzenet.
Normál vételi viszonyok esetén nyomja meg és
tartsa lenyomva a P MODE/
gombot, amíg a
kijelzőről el nem tűnik a „LOCAL” üzenet.
Ha a rádiót elemről működteti
Ha a külső tápegység dugaszát csatlakoztatja a CDlejátszó DC IN 4.5 V bemenetéhez, a készülék
kikapcsol. A bekapcsoláshoz nyomja meg a RADIO
ON gombot.
Rádióállomások programozása
Legfeljebb 40 rádióállomás programozható be: 30 az
FM (ultra rövid hullámú) és 10 az AM sávon.
1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg a RADIO
ON gombot.
2 A BAND gomb megnyomásával válassza ki a
kívánt sávot.
3 A TUNE + és a – gomb megnyomásával álljon rá
a kívánt állomásra.
4 Tartsa lenyomva a MEMORY gombot, amíg a
kijelzőn villogni nem kezd a „PRESET” felirat.
Ettől a lépéstől kezdve az egyes műveleteket az
előző befejezésétől számított 30 másodpercen
belül kezdje meg. Ha úgy telik el 30 másodperc,
hogy nem tesz semmit, a kijelzőn a „PRESET”
felirat abbahagyja a villogást, jelezve, hogy a
CD-lejátszó kilépett a PRESET MEMORY
programozási üzemmódból. Ilyen esetben
kezdje a folyamatot újra a 4. lépéstől.
5 Miközben a kijelzőn villog a „PRESET” felirat, a
PRESET + és a – gomb segítségével válassza ki
a kívánt programhely számát.
Beállítható, hogy a CD-lejátszó adott, 5 és 95 perc
közötti idő elteltével automatikusan leálljon – a
beállítás 5 perces lépésenként történhet.
Ha be van kapcsolva az időzített leállítás, akkor CDlejátszás közben a kijelzőn villog a műsorszám
száma.
Ez a funkció kiváló védelmet biztosít a hangzásbeli
ugrások ellen akkor is, ha a készüléket mozgás
közben használja.*2
A hangjelzés kikapcsolása
A CD-lejátszó működése közben a fejhallgatóból/
fülhallgatóból hallható hangjelzés kikapcsolható.
A hangolási lépésköz módosítása (nem
európai típusok esetén)
Ha a CD-lejátszót külföldön használja, szükség
esetén változtassa meg az AM sáv hangolási
lépésközét.*3, *4
9 kHz-re: Ázsiában és Európában
10 kHz-re: az USA-ban, Kanadában és DélAmerikában
*1 Rádióhallgatáskor nem működik ez a funkció.
*2 A hangban ugrás fordulhat elő:
– ha a CD-lejátszót a megengedettnél erősebb
rázkódás éri,
– ha piszkos vagy karcos felületű CD-lemezt játszik
le,
– ha rossz minőségű írható (CD-R) vagy újraírható
(CD-RW) CD-t játszik le, vagy ha hibás a CD-író
eszköz vagy a szoftver.
*3 Az újonnan beállított hangolási lépésköz csak akkor
válik érvényessé, ha ki-, majd újra bekapcsolja a
rádiót.
*4 A hangolási lépésköz megváltoztatása után a
programozott rádióállomásokat újra be kell
programozni.
Kilépés a PRESET MEMORY
programozási üzemmódból
Amikor bekapcsolja a rádiót, az alábbi eljárások
bármelyikével kiléphet a PRESET MEMORY
programozási üzemmódból. A beprogramozott
állomások a CD-lejátszó memóriájában tárolva
megmaradnak.
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a MEMORY
gombot, amíg a „PRESET” felirat abba nem hagyja
a villogást.
• Egyetlen gombot se nyomjon meg
30 másodpercig. Ekkor a „PRESET” felirat
abbahagyja a villogást.
• Nyomja meg a x•RADIO OFF gombot. Ezzel
kikapcsolja a rádiót.
A programozott állomások törlése
1 Áramtalanítsa a készüléket (az alkáli elemek és/
vagy a hálózati adapter eltávolításával).
A biztonság érdekében
• Ha valamilyen tárgy vagy folyadék kerül a CDlejátszó belsejébe, azonnal húzza ki a hálózati
adaptert a hálózati csatlakozóaljzatból, és a
további működtetés előtt ellenőriztesse a
készüléket szakemberrel.
• Ne helyezzen semmiféle idegen tárgyat a DC IN
4.5 V (külső áramellátás) csatlakozóaljzatba.
• Ha a CD-lejátszót sokáig nem használja, távolítson
el belőle minden áramforrást.
2 A . és a > gomb segítségével jelölje ki az
1. Menü oszlopban található valamely
menüelemet, majd nyomja meg a DISPLAY/
MENU gombot vagy a u gombot.
Ekkor a 2. Menü oszlopban található üzenet
villogni kezd.
3 A . és a > gomb segítségével jelölje ki a 2.
Menü oszlopban található valamely menüelemet,
majd a kijelölt elem érvényre juttatásához
nyomja meg a DISPLAY/MENU gombot vagy a
u gombot.
Ha a beállítás sikeres volt, a kiválasztott elem
tovább már nem villog.
Az előző képernyőhöz való visszatéréshez nyomja
meg a x gombot.
A beállítási folyamat megszakításához nyomja le és
tartsa lenyomva a x gombot.
• Csak a csomagban mellékelt hálózati adaptert
használja. Ha a csomagban nem található hálózati
adapter, akkor AC-E45HG típusú hálózati adaptert
használjon. Ne használjon semmiféle más hálózati
adaptert, mert az hibás működést eredményezhet.
A csatlakozódugó
polaritása
• Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati adaptert.
• A hálózati adaptert egy könnyen elérhető
konnektorba csatlakoztassa. Ha netán rendellenes
működést észlelne a hálózati adapternél, azonnal
húzza ki a fali csatlakozóaljzatból.
A szárazelemekkel kapcsolatban
• Ne dobja az elemeket tűzbe.
• Ne hordja az elemeket fémpénzekkel vagy egyéb
fémtárgyakkal együtt. Az elemek pólusait a
fémdarabok összezárhatják és ettől hő
keletkezhet.
• Ne keverjen régi elemeket újakkal.
• Ne használjon együtt különböző típusú elemeket.
• Ha az elemeket hosszú ideig nem használja,
távolítsa el őket.
• Ha az elem szivárog, tisztítsa ki az elemtartót,
majd helyezzen bele új elemeket. Ha a folyadék
bőrfelületre került, azt bő vízzel öblítse le.
A lejátszóval kapcsolatban
• A lejátszó lencséjét tartsa tisztán, ne érintse meg.
Ha hozzáér, a lencse megsérülhet, és a lejátszó
nem fog megfelelően működni.
• Ne helyezzen nehéz tárgyat a készülékre. A
lejátszó és a CD-lemez is megsérülhet.
• Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe, vagy
olyan helyre, ahol közvetlen napfény, homok,
nedvesség, eső vagy hirtelen mechanikai behatás
érheti. Ne hagyja a lejátszót ferde vagy billegő
felületen, vagy felhúzott ablakú gépkocsiban.
• Ha a CD-lejátszó interferenciát okoz a rádió- vagy
televízióadás vételében, kapcsolja ki vagy
helyezze távolabb a rádió-, illetve
televíziókészüléktől.
• Nem szabványos alakú lemezek (pl. szív, négyzet,
csillag) nem játszhatók le a készülékkel. Ezek a
lemezek károsíthatják a készüléket. Ne használjon
ilyen lemezeket.
Biztonság az úton
Ne használjon fülhallgatót/fejhallgatót autóvezetés,
kerékpározás vagy motorizált jármű vezetése,
kezelése közben. Ez balesetet okozhat, és néhány
helyen tiltott is. Potenciális veszélyt jelent a séta
közben fejhallgatón keresztül nagy hangerővel
történő zenehallgatás is, különösen
gyalogátkelőhelyen. Potenciálisan veszélyes
helyzetekben különös figyelemmel járjon el, vagy
szüneteltesse a készülék használatát.
A hallása védelmében
Karbantartás
Funkció
1. Menü
Időzített leállítás*
t-SEt
G-PROTECTION
SEt
on
off
A hangjelzés
kikapcsolása
bEEP
b on
b off
A hangolási
lépésköz
módosítása
StEP
AM 9kHz
AM 10kHz
* Ez akkor is beállítható, amikor a készülék áll, és akkor
is, amikor CD-t játszik le. Rádióhallgatáskor nem
működik ez a funkció.
A beállított időérték hozzávetőleges időtartamot jelez.
Megjegyzés
Ha eltávolít minden áramforrást, mindenütt az
alapbeállítások lépnek érvénybe.
zakładkami)
Műszaki adatok
Rendszer
Compact disc digital audio system (kompakt
lemezes digitális hangrendszer)
A lézerdióda adatai
Anyaga: GaAlAs
Hullámhossz: λ = 780 nm
Sugárzás tartama: folyamatos
Lézerteljesítmény: kisebb, mint 44,6 µW
(A tárgylencse felszínétől 200 mm-re mérve az
optikai érzékelő egységen 7 mm-es apertúrával.)
Zakładki można dodać do maksymalnie 99 utworów
na każdej płycie CD. Funkcji tej można użyć w
przypadku maksymalnie 5 płyt CD.
1 Podczas odtwarzania utworu, do którego
chcesz dodać zakładkę, naciśnij i przytrzymaj
przycisk u, aż na wyświetlaczu zacznie migać
wskaźnik „
(Zakładka)”.
Po pomyślnym dodaniu zakładki wskaźnik „ ”
zaczyna migać wolniej.
2 Powtarzaj czynności opisane w punkcie 1, aby
1 Naciskaj przycisk P MODE/
Frekvenciatartomány (9k/10k)
2 Naciśnij przycisk u.
Energiaellátás
• Két LR6 (AA méretű) ceruzaelem: 1,5 V × 2
egyenáram
• Hálózati adapter (DC IN 4.5 V aljzat):
220 V, 50 Hz (kínai típus)
120 V, 60 Hz (mexikói típus)
Méretek (sz/m/h) (kihúzható részek és
vezérlőeszközök nélkül)
Kb. 135,8 × 24,3 × 135,8 mm
Tömeg (tartozékok nélkül)
Kb. 191 g
Üzemi hőmérséklet
5˚C-35˚C
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
Mellékelt tartozékok
Hálózati adapter (1 db)
Fejhallgató/fülhallgató (1 db)
migać wskaźnik „
, aż zacznie
”.
Na wyświetlaczu zaczyna świecić wskaźnik „
i rozpoczyna się odtwarzanie utworów z
zakładkami.
A csatlakozódugók tisztítása
Ha piszkosak a csatlakozódugók, akkor a hang vagy
zajos lesz, vagy nem is hallható. Rendszeresen
tisztítsa meg őket száraz, puha ruhával.
”
Podczas odtwarzania utworu zawierającego
zakładkę naciśnij i przytrzymaj przycisk u, aż z
wyświetlacza zniknie wskaźnik „ ”.
Uwagi
• Utwory z zakładkami są odtwarzane w kolejności
ich numerów, a nie w kolejności dodawania
zakładek.
• Próba dodania zakładek do szóstej płyty CD
spowoduje skasowanie zakładek z najwcześniej
odtwarzanej płyty.
• Po usunięciu wszystkich źródeł zasilania wszystkie
zakładki przechowywane w pamięci zostaną
skasowane.
Odtwarzanie utworów w
kolejności zaprogramowanej
przez użytkownika (funkcja PGM
play)
Odtwarzacz CD można zaprogramować w taki
sposób, aby odtwarzał do 64 utworów w kolejności
preferowanej przez użytkownika.
1 Podczas odtwarzania naciskaj przycisk
P MODE/ , aż na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik „PGM”.
żądany utwór.
3 Aby wprowadzić wybrany utwór, naciśnij i
przytrzymaj przycisk u, dopóki kolejność
odtwarzania nie zwiększy się o jeden.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „00”. Po
każdym wprowadzeniu utworu liczba
oznaczająca kolejność odtwarzania będzie się
zwiększać o jeden.
preferowaną kolejność utworów.
5 Naciśnij przycisk u, aby rozpocząć
odtwarzanie w trybie PGM play.
Sprawdzanie zawartości programu
Uwagi
• Po wprowadzeniu 64 utworu (czynność 3) na
wyświetlaczu pojawi się numer pierwszego wybranego
utworu.
• Jeśli wybrano więcej niż 64 utwory, pierwsze
wprowadzone utwory zostaną skasowane.
Ha a probléma még az alábbi ellenőrzések után is
fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony
márkakereskedővel.
Amikor megnyom egy gombot, a
kijelzőn megjelenik a „Hold” (gombzár)
üzenet, és a CD-lemezt nem lehet
lejátszani.
c A gombok le vannak zárva. Csúsztassa vissza a
HOLD kapcsolót.
A hangerő nem növelhető a VOL +
gomb ismételt megnyomásával sem.
c Nyomja meg és tartsa lenyomva a SOUND
gombot, amíg a kijelzőről el nem tűnik az „AVLS”
üzenet.
1 Naciśnij przycisk RADIO ON, aby włączyć radio.
2 Naciskaj przycisk BAND, aż zostanie
wyświetlona odpowiednia częstotliwość.
Po każdym naciśnięciu przycisku informacje na
wyświetlaczu zmieniają się w następujący
sposób:
t FM t AM
3 Naciskaj przycisk TUNE + lub –, aby dostroić
wybraną stację, a następnie ustaw głośność.
Gdy radio jest włączone, z trybu oczekiwania
PRESET MEMORY można wyjść, wykonując jedną z
następujących czynności. Zaprogramowane stacje
pozostaną jednak zapisane w pamięci odtwarzacza.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk MEMORY, aż
wskaźnik „PRESET” przestanie migać.
• Nie naciskaj żadnego przycisku przez 30 sekund.
Wskaźnik „PRESET” przestanie migać.
• Naciśnij przycisk x•RADIO OFF. Radio zostanie
wyłączone.
Kasowanie wszystkich
zaprogramowanych stacji
1 Odłącz źródło zasilania (baterie alkaliczne,
zasilacz sieciowy).
2 Naciskając i przytrzymując naciśnięty przycisk
MEMORY, ponownie włóż baterie alkaliczne lub
podłącz zasilacz sieciowy.
Wskaźniki na wyświetlaczu będą migać, aż
zostaną usunięte wszystkie zaprogramowane
stacje, następnie przestaną migać i znikną z
wyświetlacza.
Słuchanie zaprogramowanych
stacji radiowych
1 Naciśnij przycisk BAND, aby wybrać zakres.
2 Przełącz odtwarzacz CD w tryb
zaprogramowany*, a następnie naciskaj
przycisk PRESET + lub –, aby dostroić
zapamiętaną stację.
* Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w sekcji „Tryb strojenia i tryb
zaprogramowany”.
Pozostałe funkcje
Menu umożliwia wprowadzanie następujących
ustawień:
Aby sprawdzić utwory z zakładkami
Słuchanie audycji radiowych
Hibaelhárítás
W celu poprawy odbioru na falach AM należy
odpowiednio ustawić sam odtwarzacz.
Aby usunąć zakładki
Podczas odtwarzania utworów zawierających
zakładki na wyświetlaczu powoli miga wskaźnik
„ ”.
Wyjście z trybu oczekiwania PRESET
MEMORY
Lista menu
Ochrona słuchu
,
Ustawienie
Menu 1
Menu 2
Programator
czasowy*
t-SEt
––
05
:
:
95
Funkcja
G-PROTECTION
SEt
on
off
Wyłączanie
sygnału
akustycznego
bEEP
b on
b off
Zmiana interwału
strojenia
StEP
AM 9 kHz
AM 10 kHz
* Parametr ten można ustawić zarówno podczas
odtwarzania, jak i po zatrzymaniu. Podczas słuchania
radia ta funkcja nie działa.
Ustawiony czas jest szacowany.
Uwaga
Po odłączeniu źródeł zasilania wszystkim
ustawieniom zostaną przywrócone wartości
domyślne.
Poprawianie jakości odbioru
Słuchawki lub
minisłuchawki
2 Naciśnij przycisk . lub >, aby wybrać
Az Ön által vásárolt készülék területi kódja szerint.
Ellenőrizze a csomagoláson található vonalkódcímke bal felső sarkában.
W punkcie 3 należy przytrzymać naciśnięty przycisk
TUNE + lub –, aż na wyświetlaczu zaczną zmieniać
się cyfry określające częstotliwość. Urządzenie
automatycznie przeszuka częstotliwości radiowe i
zatrzyma przeszukiwanie po znalezieniu dobrze
odbieranej stacji.
Aby słuchać utworów z zakładkami
FM: 87,5-108,0 MHz
AM: 531-1 602 kHz
• E92/MX2 típus esetén
9 kHz-es lépésköz esetén:
FM: 87,5-108,0 MHz
AM: 531-1 710 kHz
10 kHz-es lépésköz esetén:
FM: 87,5-108,0 MHz
AM: 530-1 710 kHz
• AU2 típus esetén
9 kHz-es lépésköz esetén:
FM: 87,5-108,0 MHz
AM: 531-1 602 kHz
10 kHz-es lépésköz esetén:
FM: 87,5-108,0 MHz
AM: 530-1 710 kHz
Naciśnij przycisk x•RADIO OFF.
W celu poprawy odbioru na falach FM (UKF) należy
rozwinąć przewód słuchawek.
dodać zakładki do wybranych utworów.
Frekvenciatartomány (európai típusok
esetén)
Wyłączanie radia
Szybkie ustawianie stacji
Aby dodać zakładki
Podczas programowania:
Przed wykonaniem czynności opisanych w punkcie
5 kilkakrotnie naciśnij i przytrzymaj przycisk u.
Podczas odtwarzania w trybie PGM play:
Naciskaj przycisk P MODE/ , aż zacznie migać
wskaźnik „PGM”, a następnie kilkakrotnie naciśnij i
przytrzymaj przycisk u.
Po każdym naciśnięciu przycisku u wyświetlany
jest numer utworu.
Használjon vízzel vagy enyhe tisztítószeroldattal benedvesített puha ruhadarabot. Ne
használjon alkoholt, benzint és hígítót.
––
05
:
:
95
Odtwarzanie ulubionych
utworów przez dodanie
zakładek (odtwarzanie utworów z
Odafigyelés másokra
Tartsa a hangerőt mérsékelt szinten. Így
meghallhatja a környezeti zajokat, és figyelemmel
tud lenni az Önt körülvevő embertársaira is.
Tryb strojenia i tryb zaprogramowany można
przełączać za pomocą przycisku
P MODE/ .
Po wyświetleniu numeru zaprogramowanej stacji
odtwarzacz CD znajduje się w trybie
zaprogramowanym. Numer zaprogramowanej stacji
można wówczas wybrać przy użyciu przycisków
PRESET + lub –.
W celu przejścia do trybu strojenia należy nacisnąć
przycisk P MODE/ , co spowoduje zniknięcie z
wyświetlacza numeru zaprogramowanej stacji. Aby
dostroić stację, należy użyć przycisków TUNE + lub
–.
Polski
4 Powtarzaj czynności 2 i 3, aby ustalić
A készülékház tisztítása
2. Menü
Tryb strojenia i tryb zaprogramowany
Kerülje a fejhallgatón/fülhallgatón keresztül nagy
hangerővel történő zenehallgatást. A hallásszakértők
óva intenek a folyamatos hangos, hosszan tartó
zenehallgatástól. Ha elkezd csengeni a füle, halkítsa
le a készüléket, vagy szüneteltesse a készülék
használatát.
Menürendszer
,
c Az alábbi ábra szerint tegye vissza a helyére.
A hálózati adapterrel kapcsolatban
1 Amikor a készülék áll, nyomja le és tartsa
lenyomva a DISPLAY/MENU gombot, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik a „t-SEt” üzenet.
Ettől a lépéstől kezdve az egyes műveleteket az
előző befejezésétől számított 15 másodpercen
belül kezdje meg. Ha a kijelzőről eltűnnek a
szimbólumok és kijelzések, kezdje a folyamatot
újra az 1. lépéstől.
Az elemtartó fedele levált, mert
feszegették vagy a készülék véletlenül
leesett stb.
Az áramforrásokkal kapcsolatban
A fülhallgatóval/fejhallgatóval
kapcsolatban
A beállítás módja
6 Nyomja meg a MEMORY gombot.
Ha sikerrel járt az adó beprogramozása,
hangjelzés hallható, és a „PRESET” felirat
abbahagyja a villogást. Az új adó a régi helyére
kerül.
Ha újabb állomást kíván beprogramozni, megint
nyomja meg a P MODE/
gombot, és ismételje
meg a 2–6. lépéseket.
Óvintézkedések
Időzített leállítás*1
A G-PROTECTION (rázkódásvédelem)
funkció
2 Nyomja meg a u gombot.
Ekkor a kijelzőn a „ ” szimbólum folyamatosan
látható, és a készülék megkezdi a könyvjelzővel
megjelölt műsorszámok lejátszását.
2 A MEMORY gombot lenyomva tartva tegye
Uwaga
Słuchawki powinny być cały czas podłączone do
gniazda i odtwarzacza CD. Przewód słuchawek
pełni wówczas rolę anteny.
Jeśli odbierana audycja w zakresie
FM (UKF) ma słabą jakość (dotyczy
modeli europejskich/australijskich)
Funkcja programatora*1
Odtwarzacz CD można zaprogramować w taki
sposób, aby automatycznie zatrzymywał
odtwarzanie po upływie od 5 do 95 minut (regulacja
w odstępach pięciominutowych).
Gdy odtwarzacz CD działa i włączona jest funkcja
programatora, na wyświetlaczu miga numer utworu.
Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk
P MODE/ , aż na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik „MONO”.
Szumy zostaną zredukowane, ale radio będzie
pracować w trybie monofonicznym.
Funkcja G-PROTECTION
Jeśli odbierana audycja w zakresie FM
(UKF) ma słabą jakość (oprócz modeli
europejskich/australijskich)
Wyłączanie sygnału akustycznego
Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk
P MODE/ , aż na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik „LOCAL”.
W zwykłych warunkach należy nacisnąć i
przytrzymać przycisk P MODE/ , aż z
wyświetlacza zniknie wskaźnik „LOCAL”.
Słuchanie radia zasilanego przez
baterie
Podłączenie wtyku zasilania zewnętrznego do
gniazda DC IN 4.5 V odtwarzacza CD spowoduje
wyłączenie odtwarzacza. Aby kontynuować
słuchanie, należy włączyć odtwarzacz, naciskając
przycisk RADIO ON.
Programowanie stacji
radiowych
Można zaprogramować do 40 stacji radiowych: 30
dla zakresu FM (UKF) i 10 dla zakresu AM.
1 Naciśnij przycisk RADIO ON, aby włączyć radio.
2 Naciśnij przycisk BAND, aby wybrać zakres.
3 Naciśnij przycisk TUNE + lub –, aby dostroić
wybraną stację.
4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk MEMORY, aż na
wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik
„PRESET”.
Od tego punktu wykonywanie kolejnej operacji
należy rozpocząć w ciągu 30 sekund od
zakończenia poprzedniej czynności. Jeśli w
ciągu 30 sekund nie zostanie wykonana żadna
czynność, wskaźnik „PRESET” przestanie
migać, co oznacza, że odtwarzacz CD wyszedł z
trybu oczekiwania PRESET MEMORY. Należy
wówczas ponownie rozpocząć wykonywanie
czynności od punktu 4.
5 Gdy na wyświetlaczu miga wskaźnik „PRESET”,
naciskaj przycisk PRESET + lub –, aby wybrać
numer, pod którym chcesz zapisać stację.
6 Naciśnij przycisk MEMORY.
Po pomyślnym zaprogramowaniu stacji zostanie
wyemitowany sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu przestanie migać wskaźnik
„PRESET”. Stara stacja zostanie zastąpiona
przez nową.
Aby zaprogramować kolejną stację, należy
nacisnąć przycisk P MODE/ , a następnie
powtórzyć czynności opisane w punktach od 2
do 6.
Ta funkcja została opracowana z myślą o
zapewnieniu ochrony przed przeskakiwaniem
dźwięku podczas aktywnego korzystania z
urządzenia.*2
Istnieje możliwość wyłączenia sygnału
akustycznego, który słychać w słuchawkach/
minisłuchawkach podczas korzystania z przycisków
odtwarzacza.
Zmiana interwału strojenia (oprócz
modeli europejskich)
Korzystając z odtwarzacza CD za granicą, w razie
potrzeby należy zmienić interwał strojenia AM.*3, *4
9 kHz: Azja i Europa
10 kHz: Stany Zjednoczone, Kanada i Ameryka
Południowa
*1 Podczas słuchania radia ta funkcja nie działa.
*2 Dźwięk może przeskakiwać:
– jeśli odtwarzacz CD jest poddawany ciągłym
wstrząsom o sile większej niż zakładana,
– jeśli odtwarzana płyta CD jest zabrudzona lub
porysowana,
– podczas korzystania z płyt CD-R/CD-RW o niskiej
jakości oraz w przypadku problemów z
urządzeniem nagrywającym lub używanym
oprogramowaniem.
*3 Interwał zostanie zmieniony dopiero po wyłączeniu i
ponownym włączeniu radia.
*4 Po zmianie interwału strojenia należy ponownie
zaprogramować stacje radiowe.
Jak włączyć funkcję
1 Gdy odtwarzanie jest zatrzymane, naciśnij
przycisk DISPLAY/MENU, aż zostanie
wyświetlony wskaźnik „t-SEt”.
Od tego punktu wykonywanie kolejnej operacji
należy rozpocząć w ciągu 15 sekund od
zakończenia poprzedniej czynności. Jeśli
wskaźniki znikną z wyświetlacza, należy
ponownie rozpocząć wykonywanie czynności od
punktu 1.
2 Naciśnij przycisk . lub >, aby wybrać
opcję z Menu 1, a następnie naciśnij przycisk
DISPLAY/MENU lub u.
Zacznie migać opcja Menu 2.
3 Naciśnij przycisk . lub >, aby wybrać
opcję z Menu 2, a następnie naciśnij przycisk
DISPLAY/MENU lub u, aby wprowadzić
wybór.
Jeśli opcja została wprowadzona poprawnie,
przestanie migać.
Aby wrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij
przycisk x.
Aby anulować operację ustawiania, naciśnij i
przytrzymaj przycisk x.
Środki ostrożności
Związne z bezpieczeństwem
• W przypadku dostania się obcych ciał lub cieczy
do wnętrza odtwarzacza CD należy odłączyć
urządzenie od źródła zasilania i, przed podjęciem
dalszych działań, zlecić sprawdzenie urządzenia
wykwalifikowanemu personelowi.
• Nie należy umieszczać obcych ciał w gnieździe
DC IN 4.5 V (gniazdo zasilania zewnętrznego).
Źródła zasilania
• Jeśli odtwarzacz CD nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy odłączyć od niego wszystkie
źródła zasilania.
Uwagi dotyczące zasilacza sieciowego
• Należy korzystać wyłącznie z zasilacza sieciowego
należącego do wyposażenia urządzenia. Jeśli
odtwarzacz CD został dostarczony bez zasilacza,
należy użyć zasilacza sieciowego AC-E45HG. Nie
należy korzystać z innego zasilacza sieciowego.
Może to spowodować awarię.
Należy unikać korzystania ze słuchawek przy
wysokim poziomie głośności. Specjaliści
przestrzegają przed ciągłym, głośnym i długim
słuchaniem muzyki. W przypadku wystąpienia tzw.
dzwonienia w uszach należy zredukować poziom
głośności lub przerwać korzystanie ze słuchawek.
Wzgląd na otoczenie
Głośność należy utrzymywać na rozsądnym
poziomie. Umożliwi to odbieranie dźwięków z
zewnątrz i nie będzie uciążliwe dla otoczenia.
Konserwacja
Czyszczenie obudowy
Obudowę należy czyścić miękką szmatką zwilżoną
wodą lub roztworem łagodnego detergentu. Nie
należy używać alkoholu, benzyny ani
rozpuszczalników.
Czyszczenie wtyków
W przypadku zabrudzenia wtyków nie słychać
dźwięku lub słychać szum. Wtyki należy okresowo
czyścić suchą, miękką szmatką.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli próby rozwiązania problemu według
poniższych wskazówek nie dadzą pożądanych
rezultatów, należy skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Po naciśnięciu przycisku na
wyświetlaczu pojawia się wskaźnik
„Hold”, a odtwarzacz nie działa.
c Przyciski są zablokowane. Przesuń przełącznik
HOLD do pozycji wyjściowej.
Głośność nie wzrasta mimo
wielokrotnego naciskania przycisku
VOL +.
c Naciśnij i przytrzymaj przycisk SOUND, aż z
wyświetlacza zniknie wskaźnik „AVLS”.
Pokrywa komory baterii została
przypadkowo odłączona na skutek
upadku, działania siły zewnętrznej itp.
c Należy ją zamocować zgodnie z poniższym
rysunkiem.
Biegunowość wtyczki
• Nie należy dotykać zasilacza mokrymi rękami.
• Zasilacz sieciowy należy podłączyć do łatwo
dostępnego gniazda zasilania. W przypadku
zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w
działaniu zasilacza sieciowego należy natychmiast
odłączyć go od gniazda zasilania.
Uwagi dotyczące baterii suchych
• Nie należy wrzucać baterii do ognia.
• Nie należy nosić baterii z monetami lub innymi
metalowymi przedmiotami. Przypadkowe zwarcie
przeciwnych biegunów metalowym przedmiotem
może spowodować nagrzewanie się baterii.
• Nie należy używać baterii starych w połączeniu z
nowymi.
• Nie należy używać różnych typów baterii
jednocześnie.
• Baterie należy usunąć, jeśli nie będą używane
przez dłuższy czas.
• Jeśli nastąpił wyciek elektrolitu z baterii, należy
wyczyścić dokładnie pojemnik i włożyć nowe
baterie. W przypadku kontaktu elektrolitu z ciałem
substancję należy dokładnie zmyć.
Związane z odtwarzaczem CD
• Soczewkę odtwarzacza CD należy chronić przed
zanieczyszczeniem. Nie wolno jej dotykać.
Dotknięcie soczewki może spowodować jej
uszkodzenie, a odtwarzacz może działać
nieprawidłowo.
• Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na
odtwarzaczu CD. Może to spowodować
uszkodzenie odtwarzacza oraz płyty CD.
• Nie należy umieszczać odtwarzacza CD w pobliżu
źródeł ciepła lub w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych, o
dużym stopniu zapylenia lub zapiaszczenia,
wilgotnych, narażonych na deszcz, wstrząsy
mechaniczne, na nierównej powierzchni lub w
samochodzie z całkowicie zamkniętymi szybami.
• Jeśli odtwarzacz powoduje zakłócenia w odbiorze
programów radiowych lub telewizyjnych, należy
wyłączyć urządzenie lub odsunąć je od odbiornika
radiowego lub telewizyjnego.
• Za pomocą tego urządzenia nie można odtwarzać
płyt CD nietypowego kształtu (np. w kształcie
serca, kwadratu lub gwiazdy). Próby odtwarzania
takich płyt mogą spowodować uszkodzenie
urządzenia. Nie należy używać tego typu płyt.
Związane ze słuchawkami/
minisłuchawkami
Bezpieczeństwo na drodze
Nie należy używać słuchawek podczas kierowania
samochodem, rowerem lub innym pojazdem
mechanicznym. Może to stwarzać
niebezpieczeństwo na drodze i w niektórych krajach
stanowi wykroczenie. Niebezpieczne może być
także słuchanie w czasie chodzenia, szczególnie
przy przechodzeniu przez przejście dla pieszych.
Należy zachować szczególną ostrożność lub
przerwać korzystanie ze słuchawek w sytuacjach
potencjalnie niebezpiecznych.
Dane techniczne
System
Cyfrowy system dźwiękowy do odtwarzania płyt
kompaktowych
Właściwości diody laserowej
Materiał: GaAlAs
Długość fali: λ = 780 nm
Czas trwania emisji: emisja ciągła
Moc wyjściowa lasera: poniżej 44,6 µW (Wartość ta
jest mierzona w odległości 200 mm od powierzchni
obiektywu o otworze 7 mm na bloku głowicy
optycznej.)
Zakres częstotliwości
(modele europejskie)
FM (UKF): 87,5-108,0 MHz
AM: 531-1 602 kHz
Zakres częstotliwości (9k/10k)
• Modele E92/MX2
Odstęp 9 kHz:
FM: 87,5-108,0 MHz
AM: 531-1 710 kHz
Odstęp 10 kHz:
FM: 87,5-108,0 MHz
AM: 530-1 710 kHz
• Model AU2
Odstęp 9 kHz:
FM: 87,5-108,0 MHz
AM: 531-1 602 kHz
Odstęp 10 kHz:
FM: 87,5-108,0 MHz
AM: 530-1 710 kHz
Zasilanie
• Dwie baterie typu LR6 (rozmiar AA): prąd zmienny
1,5 V × 2
• Zasilacz sieciowy (gniazdo DC IN 4.5 V):
220 V, 50 Hz (model chiński)
120 V, 60 Hz (model meksykański)
Wymiary (szerokość/wysokość/
długość) (bez części wystających i
przycisków)
Około 135,8 × 24,3 × 135,8 mm
Masa (bez wyposażenia opcjonalnego)
Około 191 g
Temperatura pracy
5˚C-35˚C
Wygląd urządzenia oraz dane techniczne mogą ulec
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Akcesoria
Zasilacz sieciowy (1)
Słuchawki/minisłuchawki (1)
Kod strefy zakupionego modelu znajduje się w lewej
górnej części kodu paskowego na opakowaniu.
Download PDF

advertising