Sony | D-FJ787 | Sony D-FJ787 Használati útmutató

3-246-673-21 (1)
C
FM/AM
Portable CD Player
hálózati csatlakozóaljzatba
do gniazda zasilania
DC IN 4.5V
Hálózati adapter
Zasilacz sieciowy
Fejhallgató vagy fülhallgató
Słuchawki lub minisłuchawki
D
©2003 Sony Corporation
Printed on 100 % recycled paper
using VOC (Volatile Organic
Compound)-free vegetable oil
based ink.
Printed in Malaysia
Nyomja meg a lejátszás
elkezdéséhez. A lejátszás
szüneteltetéséhez ismét nyomja
meg. Ha az első műsorszámtól
kívánja kezdeni a lejátszást,
akkor legalább 2 másodpercig
tartsa lenyomva a gombot,
amikor a CD-lejátszó áll.
2 Visszaugró
gomb ./>
(AMS*1/keresés)
4 VOL+/–
Az elemek élettartama* (tájékoztató
érték órákban)
CD-lejátszó (előlap)/Odtwarzacz CD (widok z przodu)
Magyar
1 2 Visszaugró gomb
(u (lejátszás/szünet)•
./> (AMS/keresés))
Dźwignia jog (u
(Odtwarzanie/
Pauza)•./> (AMS/
Przeszukiwanie))
A vállszíj rögzítőjének helye
Otworki na pasek
A
OPEN
3 CHARGE/x (állj)•
CHARGE kijelző
CHARGE/x (Stop)•
lampka CHARGE
FIGYELMEZTETÉS
A tűz és az áramütés megelőzése érdekében ne
tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
A készüléket ne szerelje zárt térbe, pl.
könyvszekrénybe vagy beépített szekrénybe.
A készülék kigyulladásának megelőzése érdekében
engedje a készüléket szellőzni: vigyázzon, hogy ne
kerüljön rá újság, abrosz, függöny stb. Továbbá ne
tegyen a készülékre égő gyertyát.
4 VOL +*/–
i (fejhallgató) aljzat
Gniazdo i (słuchawki)
DC IN 4.5 V (külső egyenáram
bemenete) aljzat
Gniazdo DC IN 4.5 V
(zewnętrznego źródła zasilania)
5 HOLD
LINE OUT (OPTICAL) aljzat
Gniazdo LINE OUT (OPTICAL)
*A gomb mellett kitapintható egy pont.
*Obok przycisku znajduje się wypukły punkt.
A tűz és az áramütés elkerülése érdekében ne
tegyen a készülékre folyadékot tartalmazó tárgyat
(pl. vázát).
Bizonyos országokban a készülék tápellátását
biztosító elemek hulladékként való kezelésére külön
előírások vonatkoznak. Erről a helyi hatóságnál
kaphat bővebb tájékoztatást.
VIGYÁZAT!
CD-lejátszó (belső rész)/Odtwarzacz CD (widok wnętrza)
• HA NYITVA VAN, LÁTHATATLAN
LÉZERSUGÁRZÁS ÉSZLELHETŐ
• NE NÉZZEN BELE A FÉNYSUGÁRBA,
ÉS NE NÉZZE KÖZVETLENÜL
OPTIKAI ESZKÖZZEL
B
Először az elem # végét
illessze be (mindkét elem
esetén).
Najpierw włóż biegun #
(w przypadku obu baterii).
6 AVLS
7 G-PROTECTION
1 2 Visszaugró gomb (u
(lejátszás/szünet)•
ENT (bevitel)•./>
(AMS/keresés))
Dźwignia jog (u
(Odtwarzanie/Pauza)•
ENT (Wprowadzanie)•
./> (AMS/
Przeszukiwanie))
3x
„PRESET” üzenet
Wskaźnik „PRESET”
1 Dugja be a hálózati adaptert egy konnektorba.
Mielőtt használatba venné, töltse fel az újratölthető
elemet.
• NH-7WMAA (tartozék)
• NH-WM2AA (NH-WMAA × 2) (nem tartozék)
Lejátszási mód
Tryb odtwarzania
Szárazelem
• LR6-os (AA méretű) alkáli elem
Az elemek behelyezése
1 Nyissa fel a CD-lejátszó belsejében található
Játékidő, a rádióállomás adatai
Czas odtwarzania, informacje
radiowe
90 TUNE –/BAND/TUNE +
Csipesz
Klamra
qs SOUND
A műsorszám sorszáma, a
beállított rádióállomás
száma és a hullámsáv
Numer utworu,
zaprogramowany numer
stacji radiowej i zakres fal
Hangzási mód
Tryb korekcji
dźwięku
qd P MODE/
*A gomb mellett kitapintható egy pont.
*Obok przycisku znajduje się wypukły punkt.
Megjegyzés
Csak a készülékhez tartozó távirányítót használja.
Más CD-lejátszó távirányítójával a készülék nem
működtethető.
Uwaga
Należy korzystać wyłącznie z pilota należącego do
wyposażenia urządzenia. Nie wolno korzystać z
pilotów innych odtwarzaczy CD.
10
8
NH-WM2AA
32
elem
(kb. 4 órás** töltés után)
Két Sony alkáli
elem, LR6-os (SG)
(japán gyártmányú)
24
50
16
35
20
* A JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association – Japán
Elektronikai és Számítástechnikai Szövetség)
szabványa szerint mért adat.
** A töltési idő a használt újratölthető elemtől is
függ.
elemtartó fedelét.
2 Először az elemek # pólusát helyezze be, majd
ügyelve arra, hogy 3 pólusuk az elemtartóban
látható ábrának megfelelően helyezkedjék el,
nyomja be az elemek másik végét is. Ezután
csukja le az elemtartó fedelét, amíg az be nem
kattan a helyére.
3 Ha újratölthető elemet használ, a hálózati
adaptert csatlakoztassa a CD-lejátszó DC IN
4.5 V bemenetéhez és a fali csatlakozóaljzathoz,
majd a töltés megkezdéséhez nyomja meg a
CHARGE/x gombot.
A CD-lejátszó feltölti az elemeket. A távirányító
kijelzőjén villogni kezd a „Charging” (Töltés)
felirat, és a
kijelző egyes részei egymás
után felgyulladnak. A készüléken felgyullad a
CHARGE kijelző. Amikor az elemek teljesen
feltöltődtek, kialszik a CHARGE kijelző és a
folyamatjelző.
Ha akkor nyomja meg a CHARGE/x gombot,
amikor az elemek már teljesen fel vannak töltve,
a
kijelző villogni kezd, és megjelenik a
„FULL” (Tele) üzenet.
4 Húzza ki a hálózati adaptert.
6 AVLS*
t
t
t
8 RADIO ON/OFF Nyomja meg, ha be/ki szeretné
kapcsolni a rádiót.
9 Visszaugró
gomb: BAND
Nyomja meg, ha sávot kíván
váltani.
0 Visszaugró
gomb: TUNE –/+
Ha rádióhallgatás közben
megnyomja, ráállhat a kívánt
rádióadóra. Megnyomásával
kiválaszthatja a kívánt
beprogramozott állomást is.
qa DISPLAY
t
t Lobatt*
qs SOUND
* Hangjelzés hallható.
Megjegyzések
Ha az újratölthető elem egy feltöltéssel számított
használati ideje körülbelül a megszokott idő felére
csökken, cserélje ki az elemet egy újra.
Megjegyzés az újratölthető elemmel
kapcsolatban
• Az újratölthető elem eredeti kapacitását úgy tudja
sokáig megőrizni, ha mindig csak akkor tölti fel,
amikor már teljesen lemerült.
• Ha az újratölthető elem új vagy régóta nem
használta, akkor teljesen csak többszöri töltéslemerítés után lehet feltölteni.
• A melegedés elkerülése érdekében az újratölthető
elemeket a mellékelt tokban szállítsa. Ha az
újratölthető elem fémtárggyal érintkezik, a keletkező
rövidzárlat melegedést vagy tüzet okozhat.
Megyejegyzések a szárazelemek
használatával kapcsolatban
• Ne feledje el kihúzni a hálózati adaptert.
• Ha az elemek lemerültek, cserélje ki őket újakra.
CD-lejátszó
CD-lemez lejátszása
CD-lemez behelyezése
1 Az OPEN gombot eltolva nyissa fel a fedelet (A).
2 Illessze a CD-t a tengelyre, majd csukja be a
Ha a hallásvédelem érdekében
korlátozni kívánja a maximális
hangerőt, a kapcsolót állítsa
„LIMIT” helyzetbe.
7 G-PROTECTION Kiküszöböli a hangugrásokat.*3
(rázkódásvédelem)
Az elemek energiaszintjének ellenőrzése
(csak CD lejátszásakor)
Az energiaszint a kijelzőn látható.
Ha villog a „
” szimbólum, cserélje ki az elemeket.
A hangerő beállításához nyomja
meg.
5 HOLD (gombzár) A véletlen gombnyomások
elkerülése érdekében a CDlejátszón és a távirányítón
lezárhatja a kezelőszerveket. A
készüléken lévő HOLD
kapcsoló csak a CD-lejátszó
kezelőszerveire vonatkozik, a
távirányító HOLD kapcsolója
pedig csak a távirányító
kezelőszerveire vonatkozik.
Ha be van kapcsolva a gombzár
(HOLD) funkció, akkor bármely
gomb megnyomására villogni
kezd a CHARGE kijelző.
2
A hálózati adapter használata (C)
Újratölthető elem
Az elem energiaszintje
Wskaźnik stopnia
zużycia baterii
Két NH-7WMAA
15
elem
(kb. 2 órás** töltés után)
Mikor kell kicserélni az újratölthető
elemet?
A CD-lejátszóhoz csak a következő elemeket
használja:
A távirányító kijelzője
Wyświetlacz na pilocie
G-PROTECTION RADIO
be
ki
ON
Áramforrás
Az elemek használata (B)
Távirányító/Pilot
(Ha a CD-lejátszót stabil, sima felületen használja.)
A játékidő a CD-lejátszó használatának módjától is
függ.
• A
szimbólum részei hozzávetőlegesen
mutatják az elemek energiaszintjét. Egy-egy rész
nem mindig egynegyednyi energiának felel meg.
• Az üzemi körülmények függvényében a
szimbólumnak több, illetve kevesebb része látható.
• Rádióhallgatás közben a kijelző nem mutatja az
elemek töltöttségi szintjét.
A CE jel csak azon országokban érvényes, ahol
annak használatát a törvény kötelezővé teszi, így
elsősorban az Európai Unió országaiban.
Nyissa fel az elemtartó
fedelét.
Otwórz pokrywę
komory baterii.
A készülék által éppen
lejátszott, illetve a következő
műsorszám elejének
megkereséséhez nyomja meg
egyszer a ., illetve a > jel
irányába. Az előző, illetve a
később következő
műsorszámok elejének
megkereséséhez nyomja meg
többször a ., illetve a >
jel irányába. A gyors hátra-,
illetve előrecsévéléshez tolja el
a ., illetve a > jel
irányába, és tartsa ott.
3 CHARGE/x (x) Nyomja meg a lejátszás
(állj)
leállításához.
is a trademark of Sony Corporation.
products.
qa DISPLAY
1 Visszaugró
gomb u
(lejátszás/szünet)
Távolítsa el, majd ismét csatlakoztassa az
áramforrást, de közben ne nyomja sem a
CHARGE/x gombot, sem a x gombot.
E
“WALKMAN” is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone Stereo
8 RADIO ON/OFF
Funkció/Művelet
A címke legyen felül
Stroną z nadrukiem
skierowaną do góry
D-FJ787
5 HOLD
A hangjelzés bekapcsolása
Gomb/Kapcsoló
i
Használati útmutató
Instrukcja obsługi
Kijelző/
Wyświetlacz
4 VOL +*/–
A CD-lejátszó használata
qd P MODE/
(lejátszási mód/
ismétlés)
Nyomja meg, hogy megjelenjék
a hátralévő játékidő, ill.
megjelenjenek a még le nem
játszott műsorszámok.
Kiemeli a mély hangokat.
Ismételten megnyomva
kiválaszthatja a SOUND 1 és a
SOUND 2 funkciót is. A SOUND
2 jobban kiemeli a mély
hangokat, mint a SOUND 1.*4
A rádió esetén: Megnyomásával
válthat a „Stereo” és a „Mono”
hangzás között.
Addig nyomogassa, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik a
kívánt lejátszási mód.
Nincs kijelzés: Normál lejátszás
„1”: Egyszeres lejátszás
„SHUF”: Kevert lejátszás
„ ”: A könyvjelzővel megjelölt
műsorszám lejátszása
„PGM”: PGM- (programozott)
lejátszás
Ha ismételten szeretné
használni a kiválasztott
lejátszási módot, nyomja le és
tartsa lenyomva a gombot
egészen addig, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a „ ”
szimbólum.
A rádió esetén: Ha megnyomja,
vált az állomáskeresés és a
programozott lejátszás között.
*1 AMS = Automatic Music Sensor (automatikus
hangérzékelés)
*2 AVLS = Automatic Volume Limiter System
(automatikus hangerő-korlátozó rendszer)
Rádióhallgatáskor nem működik az AVLS funkció.
3
* A hangban ugrás fordulhat elő:
– ha a CD-lejátszót a megengedettnél erősebb
rázkódás éri,
– ha piszkos vagy karcos felületű CD-lemezt játszik le,
– ha rossz minőségű írható (CD-R) vagy újraírható
(CD-RW) CD-t játszik le, vagy ha hibás a CD-író
eszköz vagy a szoftver.
*4 Ha a SOUND funkció használatakor a hang eltorzul,
csökkentse a hangerőt.
Rádióhallgatáskor nem működik a SOUND funkció.
A CD-lemez kivétele
A CD-lemez kivételekor nyomja lefelé a tengelyt (E).
fedelet (D).
Megjegyzések
• A készülék le tud játszani Compact Disc Digital
Audio (Audio CD) formátumban készített írható és
újraírható CD-ket is. A lejátszás minősége
azonban függ a lemez minőségétől és az író
készülék állapotától.
• Ez a készülék a kompaktlemez-szabványnak
(Compact Disc – CD) megfelelő lemezeket tud
lejátszani. Az utóbbi időben egyes gyártók olyan
zenei lemezeket hoztak forgalomba, amelyeken
kódolással védik a szerzői jogokat. Előfordulhat,
hogy egyes ilyen lemezek nem felelnek meg
pontosan a kompaktlemez-szabvány előírásainak,
és így ez a készülék nem tudja lejátszani őket.
A műveleteknél hallható hangjelzés
kikapcsolása
A CD-lejátszó működése közben a fejhallgatóból/
fülhallgatóból hallható hangjelzés kikapcsolható.
Rádióhallgatás közben nem lehet a rádió
kezelésekor hallható hangjelzést kikapcsolni.
1 Áramtalanítsa a CD-lejátszót az áramforrás
(hálózati adapter, újratölthető elem, szárazelem)
eltávolításával.
2 Ismét csatlakoztassa az áramforrást, miközben
nyomva tartja a CD-lejátszó CHARGE/x
gombját vagy a távirányító x gombját.
A kedvenc műsorszámok
megjelölése könyvjelzővel, és a
megjelölt műsorszámok
lejátszása (könyvjelzős lejátszás)
Minden CD-n legfeljebb 99 műsorszám jelölhető
meg könyvjelzővel. És ez legfeljebb 10 CD esetén
tehető meg.
Könyvjelző megadása
1 Miközben a készülék azt a műsorszámot játssza,
amelyet könyvjelzővel meg kíván jelölni, nyomja
meg és tartsa lenyomva a visszaugró gombot,
amíg a kijelzőn villogni nem kezd a „ ”
(könyvjelző) szimbólum.
Ha a könyvjelzővel sikeresen megjelölte a
műsorszámot, a „ ” szimbólum villogása lelassul.
2 Az 1. lépést ismételve jelölje meg könyvjelzővel
az összes kívánt műsorszámot.
Könyvjelzővel megjelölt műsorszámok
lejátszása
1 Addig nyomogassa a P MODE/
a kijelzőn villogni nem kezd a „
gombot, amíg
” szimbólum.
2 Nyomja meg a visszaugró gombot.
Ekkor a kijelzőn a „ ” szimbólum folyamatosan
látható, és a készülék megkezdi a könyvjelzővel
megjelölt műsorszámok lejátszását.
Könyvjelző törlése
Miközben a készülék egy könyvjelzővel megjelölt
műsorszámot játszik, nyomja meg és tartsa
lenyomva a visszaugró gombot, amíg a „ ”
szimbólum el nem tűnik a kijelzőről.
Könyvjelzővel megjelölt műsorszámok
ellenőrzése
Amikor a készülék egy könyvjelzővel megjelölt
műsorszámot játszik le, a „ ” szimbólum lassan
villog a kijelzőn.
Megjegyzések
• Amikor a könyvjelzővel megjelölt műsorszámokat
játssza le, a műsorszámok sorrendje nem a
könyvjelzők megadásának sorrendjét tükrözi,
hanem az egyes műsorszámok lemezen elfoglalt
helyének felel meg, azaz a műsorszámok a
lemezre való rögzítésük sorrendjében hallhatók.
• Amikor a 11-edik lemezen lévő műsorszámokat
jelöli meg könyvjelzővel, az elsőként lejátszott
CD-n található könyvjelzők törlődnek.
• Ha a készüléket minden áramforrástól megfosztja,
a memóriában tárolt összes könyvjelző törlődik.
• Ha a készüléket újratölthető elemmel üzemelteti és
a kijelzőn megjelenik a „Lobatt” figyelmeztetés,
akkor ha az elem feltöltése nélkül továbbhasználja
a készüléket, a memóriában tárolt összes
könyvjelző törlődik.
Műsorszámok lejátszása a kívánt
sorrendben (PGM-lejátszás)
Legfeljebb 64 műsorszám lejátszási sorrendje
programozható be.
1 Lejátszás közben nyomja meg többször a
gombot, amíg a kijelzőn meg nem
P MODE/
jelenik a „PGM” felirat.
2 Műsorszám kiválasztásához tolja meg a
visszaugró gombot a . vagy a > jel irányába.
3 A műsorszám beprogramozásához nyomja
meg a visszaugró gombot.
A kijelzőn „000” jelenik meg, és a lejátszási
sorrend száma eggyel nő.
4 A többi műsorszám beprogramozásához
ismételje meg a 2. és a 3. lépést.
5 Tartsa lenyomva a visszaugró gombot, amíg el
nem indul a programozott lejátszás (PGM).
A program ellenőrzése
Programozás közben:
Az 5. lépés végrehajtása előtt nyomja meg többször
a visszaugró gombot.
PGM-lejátszás közben:
Nyomja meg többször a P MODE/
gombot, amíg
a „PGM” üzenet villogni nem kezd a kijelzőn, majd
nyomja meg többször a visszaugró gombot.
Valahányszor megnyomja a visszaugró gombot, a
kijelzőn megjelenik a műsorszám száma.
Megjegyzések
• A 3. lépésben a 64. műsorszám megadása után az
első kiválasztott műsorszám látható a kijelzőn.
• 64-nél több műsorszám megadása esetén az első
műsorszám vagy műsorszámok törlésre kerülnek.
Kontrola stanu naładowania baterii
(tylko podczas odtwarzania płyty CD)
Stan naładowania baterii można kontrolować na
wyświetlaczu.
Baterie należy wymienić, gdy na wyświetlaczu miga
wskaźnik „
”.
Polski
t
OSTRZEŻENIE
t
t
Przycisk/
przełącznik
Funkcja/czynność
5 HOLD
Ten przycisk służy do
zablokowania elementów
sterujących odtwarzacza CD
lub pilota zdalnego sterowania,
co zapobiega ich
przypadkowemu naciskaniu.
Przycisk HOLD odtwarzacza
CD obejmuje swym działaniem
tylko odtwarzacz, podczas gdy
działanie przycisku HOLD na
pilocie jest ograniczone do
pilota zdalnego sterowania.
Lampka CHARGE miga, jeśli
przy włączonej funkcji HOLD
zostanie naciśnięty jakikolwiek
przycisk.
t
t Lobatt*
Aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać
tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
* Urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy.
Uwagi
Nie instaluj urządzenia w przestrzeni zabudowanej,
jak szafka na książki czy wbudowana półka.
Aby zabezpieczyć się przed pożarem, nie zasłaniaj
otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami,
serwetami, zasłonami itp. Nie ustawiaj na urządzeniu
zapalonych świec.
Aby zabezpieczyć się przed pożarem lub
porażeniem prądem elektrycznym, nie umieszczaj na
urządzeniu obiektów wypełnionych cieczami, takich
jak wazony.
Niektóre państwa mogą określać zasady
użytkowania baterii używanych do zasilania tego
wyrobu. Prosimy o stosowanie się do lokalnych
przepisów obowiązujących w Państwa kraju.
• Sekcje wskaźnika
pokazują w przybliżeniu
bieżący stopień naładowania baterii. Jedna sekcja
nie zawsze odpowiada jednej czwartej pojemności
baterii.
• Liczba wyświetlanych sekcji wskaźnika
może rosnąć lub maleć, w zależności od
warunków zewnętrznych.
• Podczas słuchania radia stan naładowania baterii
nie jest wyświetlany.
Kiedy wymieniać akumulatory
9 Dźwignia jog
BAND
Naciśnij, aby zmienić zakres.
0 Dźwignia jog
TUNE –/+
Podczas słuchania radia
naciśnij dźwignię, aby
dostroić żądaną stację.
Naciśnij także, aby wybrać
odpowiednią
zaprogramowaną stację.
qa DISPLAY
Naciśnij ten przycisk, aby
wyświetlić czas/liczbę utworów
pozostałych do końca płyty.
qs SOUND
Służy do uzyskiwania dźwięku
charakteryzującego się dużym
wzmocnieniem tonów niskich.
Naciskaj ten przycisk, aby
wybrać tryb SOUND 1 lub
SOUND 2. Tryb SOUND 2
zapewnia większe wzmocnienie
tonów niskich niż tryb SOUND
1.*4
Radio: Naciskaj, aby przełączać
się między trybem „Stereo” i
„Mono”.
• Należy pamiętać o odłączeniu zasilacza
sieciowego.
• Jeśli baterie są rozładowane, należy obie
wymienić na nowe.
Odtwarzanie płyty CD
Akumulatory należy naładować przed pierwszym
użyciem.
• NH-7WMAA (należą do wyposażenia)
• NH-WM2AA (NH-WMAA × 2) (nie należą do
wyposażenia)
1 Przesuń suwak OPEN, aby otworzyć pokrywę
urządzenia (A).
2 Umieść płytę CD na osi odtwarzacza, a
Baterie suche
następnie zamknij pokrywę (D).
• Baterie alkaliczne typu LR6 (rozmiar AA)
Uwagi
Wkładanie baterii
1 Otwórz pokrywę komory baterii w odtwarzaczu.
2 Włóż biegun # obu baterii, a następnie umieść
w komorze drugi koniec baterii, dopasowując
biegun 3 do schematu wewnątrz komory.
Następnie zamknij pokrywę, tak aby się
zatrzasnęła.
3 Jeśli korzystasz z akumulatorów, podłącz
zasilacz sieciowy do gniazda DC IN 4.5 V
odtwarzacza i gniazda zasilania, a następnie
naciśnij przycisk CHARGE/x, aby rozpocząć
ładowanie.
Baterie są teraz ładowane. Na wyświetlaczu
pilota zdalnego sterowania zaczyna migać napis
„Charging” (ładowanie) i zaczynają świecić
kolejne wskaźniki
. Zaczyna świecić
lampka CHARGE na odtwarzaczu CD. Po
całkowitym naładowaniu akumulatorów lampka
CHARGE i wskaźnik
wyłączają się.
Jeśli przycisk CHARGE/x zostanie naciśnięty
już po zakończeniu ładowania, na wyświetlaczu
będzie migał wskaźnik
i pojawi się napis
„FULL”.
4 Odłącz zasilacz sieciowy.
Żywotność baterii* (w przybliżeniu w
godzinach)
(W przypadku korzystania z odtwarzacza CD na
płaskiej i stabilnej powierzchni).
Czas pracy różni się w zależności od sposobu
korzystania z urządzenia.
Funkcja G-PROTECTION RADIO
włączona wyłączona ON
Dwa akumulatory
NH-7WMAA
(ładowane przez
około 2 godziny**)
Wkładanie płyty CD do odtwarzacza
15
10
8
Akumulator
32
NH-WM2AA (ładowany
przez około 4 godziny**)
24
16
Dwie baterie alkaliczne 50
firmy Sony LR6 (SG)
(wyprodukowane w
Japonii)
35
20
* Wartość mierzona zgodnie ze standardem
opracowanym przez stowarzyszenie JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
** Czas ładowania różni się w zależności od
sposobu eksploatacji akumulatora.
• Ten odtwarzacz CD umożliwia odtwarzanie płyt
CD-R/RW nagranych w formacie Compact Disc
Digital Audio (Audio CD), ale możliwość
odtwarzania jest uzależniona od jakości płyty oraz
stanu urządzenia nagrywającego.
• Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane do
odtwarzania płyt zgodnych ze standardem
Compact Disc (CD).
W ostatnim czasie na rynku pojawiły się wydane
przez kilka firm fonograficznych płyty z nagraniami
muzycznymi zakodowanymi z zastosowaniem
technologii ochrony praw autorskich. Należy
zwrócić uwagę na fakt, że wśród tych płyt znajdują
się również takie, które nie są zgodne ze
standardem CD i w związku z tym mogą nie być
odtwarzane przez niniejsze urządzenie.
Obsługa odtwarzacza CD
Przycisk/
przełącznik
Funkcja/czynność
1 Dźwignia jog
Naciśnij, aby rozpocząć
u
odtwarzanie. Naciśnij
(odtwarzanie/pauza) ponownie, aby wstrzymać
odtwarzanie. Aby rozpocząć
odtwarzanie od pierwszego
utworu, naciśnij i przytrzymaj
przycisk przez co najmniej 2
sekundy przy zatrzymanym
odtwarzaczu CD.
2 Dźwignia jog
./> (AMS*1/
wyszukiwanie)
Przesuń raz dźwignię w
kierunku . lub >, aby
odszukać początek bieżącego/
następnego utworu. Przesuń
kilkakrotnie dźwignię w
kierunku . lub >, aby
odszukać początek
poprzednich/kolejnych
utworów. Trzymaj dźwignię
odchyloną w kierunku . lub
>, aby przewinąć szybko do
tyłu lub do przodu.
3 CHARGE/x (x) Naciśnij w celu zatrzymania
(stop)
odtwarzania.
4 VOL+/–
Naciśnij odpowiedni element
sterujący, aby ustawić
głośność.
qd P MODE/
(tryb odtwarzania/
powtarzanie)
Naciśnij kilkakrotnie, aż na
wyświetlaczu ukaże się żądany
tryb odtwarzania.
Brak wskazania: Zwykłe
odtwarzanie
„1”: Odtwarzanie pojedynczego
utworu
„SHUF”: Odtwarzanie w
kolejności losowej
„ ”: Odtwarzanie ulubionych
utworów z zakładkami
„PGM”: PGM (tryb
zaprogramowanego
odtwarzania)
Aby ponownie zastosować
wybrany tryb odtwarzania,
naciśnij i przytrzymaj ten
przycisk, aż na wyświetlaczu
pojawi się symbol „ ”.
Radio: Naciskaj, aby przełączać
się między trybem strojenia i
trybem zaprogramowanym.
*1 AMS = Automatic Music Sensor - automatyczny
czujnik muzyki
*2 AVLS = Automatic Volume Limiter System - system
automatycznego ograniczania głośności
Podczas słuchania radia funkcja AVLS nie działa.
3
* Dźwięk może przeskakiwać:
– jeśli odtwarzacz CD jest poddawany ciągłym
wstrząsom o sile większej niż oczekiwana
– jeśli odtwarzana płyta CD jest zabrudzona lub
porysowana
– podczas korzystania z płyt CD-R/RW o niskiej
jakości oraz w przypadku problemów z urządzeniem
nagrywającym lub używanym oprogramowaniem.
4
* Jeśli podczas odtwarzania z wykorzystaniem funkcji
SOUND dźwięk jest zniekształcony, należy zmniejszyć
głośność.
Podczas słuchania radia funkcja SOUND nie działa.
Wyjmowanie płyty CD z odtwarzacza
Naciskając oś znajdującą się na środku talerza (E),
zdejmij płytę CD.
Aby wyłączyć sygnał akustyczny
Istnieje możliwość wyłączenia sygnału
akustycznego, który słychać w słuchawkach/
minisłuchawkach podczas korzystania z przycisków
odtwarzacza.
Podczas słuchania radia nie można wyłączyć
sygnalizacji akustycznej radia.
1 Odłącz źródło zasilania (zasilacz sieciowy,
akumulatory lub baterie suche) od odtwarzacza.
2 Podłącz ponownie źródło zasilania, naciskając
jednocześnie przycisk CHARGE/x na
odtwarzaczu lub x na pilocie zdalnego
sterowania.
Aby włączyć sygnał akustyczny
Odłącz źródło zasilania, a następnie podłącz je
ponownie, nie naciskając jednocześnie przycisku
CHARGE/x lub x.
”
2 Powtarzaj czynności opisane w punkcie 1, aby
dodać zakładki do wybranych utworów.
Aby słuchać utworów z zakładkami
2 Naciśnij dźwignię jog.
Do zasilania odtwarzacza CD należy używać
wyłącznie następujących baterii:
Akumulatory
Po pomyślnym dodaniu zakładki wskaźnik „
zaczyna migać wolniej.
8 RADIO ON/OFF Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć
radio.
Odwarzacz płyt
Zasilanie bateriami (B)
chcesz dodać zakładkę, naciśnij i przytrzymaj
dźwignię jog, aż na wyświetlaczu zacznie migać
wskaźnik „
(Zakładka)”.
Uwagi dotyczące akumulatorów
Źródła zasilania
1 Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda zasilania.
1 Podczas odtwarzania utworu, do którego
1 Naciskaj przycisk P MODE/
Uwagi dotyczące korzystania z baterii
suchych
Korzystanie z zasilacza sieciowego (C)
Aby dodać zakładki
7 G-PROTECTION Funkcja ochrony przed
przeskakiwaniem dźwięku.*3
Oznaczenie CE obowiązuje tylko w tych krajach, w
których ma ono podstawę prawną, głównie w
krajach EEA (European Economic Area – europejski
obszar ekonomiczny).
• OTWARTE URZĄDZENIE EMITUJE
NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE
• NIE NALEŻY WPATRYWAĆ SIĘ W WIĄZKĘ
LASEROWĄ ANI PATRZEĆ BEZPOŚREDNIO NA
PRZYRZĄDY OPTYCZNE
Ustaw na wartość „LIMIT”, jeśli
chcesz ograniczyć maksymalny
poziom dźwięku, aby chronić
słuch.
zakładkami)
Zakładki można dodać do maksymalnie 99 utworów
na każdej płycie CD. Funkcji tej można użyć w
przypadku maksymalnie 10 płyt CD.
Jeśli żywotność akumulatora zmniejszyła się o około
połowę, akumulatory należy wymienić na nowe.
• Aby zachować pierwotną pojemność
akumulatorów przez długi czas, należy je ładować
tylko wtedy, gdy są całkowicie wyładowane.
• Nowy lub długo nieużywany akumulator może nie
zostać całkowicie naładowany za pierwszym
razem. Akumulator taki można całkowicie
naładować po kilkakrotnym naładowaniu i
rozładowaniu.
• Do przenoszenia akumulatorów należy używać
dołączonego etui na baterie, aby uniknąć
nieoczekiwanego nagrzewania się. W przypadku
kontaktu akumulatorów z metalowymi
przedmiotami może nastąpić zwarcie prowadzące
do nagrzewania lub zapalenia się akumulatorów.
PRZESTROGA
6 AVLS*2
Odtwarzanie ulubionych
utworów przez dodanie
zakładek (odtwarzanie utworów z
migać wskaźnik „
, aż zacznie
”.
Na wyświetlaczu zaczyna świecić wskaźnik „
i rozpoczyna się odtwarzanie utworów z
zakładkami.
”
Aby usunąć zakładki
Podczas odtwarzania utworu zawierającego
zakładkę naciśnij i przytrzymaj dźwignię jog, aż z
wyświetlacza zniknie wskaźnik „ ”.
Aby sprawdzić utwory z zakładkami
Podczas odtwarzania utworów zawierających
zakładki na wyświetlaczu powoli miga wskaźnik
„ ”.
Uwagi
• Utwory z zakładkami są odtwarzane w kolejności
ich numerów, a nie w kolejności dodawania
zakładek.
• Próba dodania zakładek do jedenastej płyty CD
spowoduje skasowanie zakładek z najwcześniej
odtwarzanej płyty.
• Po usunięciu wszystkich źródeł zasilania wszystkie
zakładki przechowywane w pamięci zostaną
skasowane.
• Jeśli odtwarzacz CD zasilany akumulatorkami
będzie używany bez ich ładowania, a akumulatorki
nie zostaną naładowane, nawet gdy wyświetlany
będzie komunikat „Lobatt”, wszystkie zakładki
przechowywane w pamięci zostaną skasowane.
Odtwarzanie utworów w
kolejności preferowanej przez
użytkownika (funkcja PGM play)
Można tak zaprogramować odtwarzacz CD, aby
odtwarzał do 64 utworów w kolejności preferowanej
przez użytkownika.
1 Podczas odtwarzania naciskaj wielokrotnie
przycisk P MODE/ , aż na wyświetlaczu
pojawi się wskazanie „PGM”.
2 Przesuń dźwignię jog w kierunku . lub >,
aby wybrać żądany utwór.
3 Naciśnij dźwignię jog, aby wprowadzić
wybrany utwór.
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie
„000”.
Liczba oznaczająca kolejność odtwarzania
będzie się zwiększać o jeden po każdym
wprowadzeniu utworu.
4 Aby wybrać utwory w preferowanej kolejności,
powtarzaj czynności 2 i 3.
5 Naciśnij i przytrzymaj dźwignię jog, aż
rozpocznie się odtwarzanie w trybie PGM.
Sprawdzanie programu
Podczas programowania:
Naciśnij kilkakrotnie dźwignię jog przed wykonaniem
czynności opisanych w punkcie 5.
Podczas odtwarzania w trybie PGM play:
Naciskaj przycisk P MODE/ , aż zacznie migać
wskaźnik „PGM”, a następnie naciskaj dźwignię jog.
Po każdym naciśnięciu dźwigni jog na wyświetlaczu
pojawia się numer utworu.
Uwagi
• Po wprowadzeniu 64. utworu (czynność 3) na
wyświetlaczu pojawi się numer pierwszego
wybranego utworu.
• Jeśli wybrano więcej niż 64 utwory, pierwsze
wprowadzone utwory zostaną usunięte.
F
Rádióállomások programozása
Legfeljebb 40 rádióállomás programozható be: 30 az
FM (ultra rövid hullámú) és 10 az AM sávon.
1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg a RADIO
ON/OFF gombot.
2 A visszaugró gombbal válassza ki a megfelelő
LINE OUT
(OPTICAL)
hullámsávot.
A hálózati adapterrel kapcsolatban
• Csak a csomagban mellékelt hálózati adaptert
használja. Ha a csomagban nem található hálózati
adapter, akkor AC-E45HG típusú hálózati adaptert
használjon. Ne használjon semmiféle más hálózati
adaptert, mert az hibás működést eredményezhet.
Az elemtartó fedele levált, mert
feszegették vagy a készülék véletlenül
leesett stb.
c Az alábbi ábra szerint tegye vissza a helyére.
A csatlakozódugó
polaritása
Átjátszókábel
Przewód
połączeniowy
Optikai
digitális
átjátszókábel
Optycznocyfrowy
przewód
połączeniowy
Bal (fehér)
Lewy (biały)
Jobb (piros)
Prawy
(czerwony)
MiniDisc
készülék, DATmagnó stb.
Sztereó
berendezés,
kazettás magnó,
rádiós magnó stb.
Odtwarzacz
dysków
MiniDisc,
odtwarzacz DAT
itp.
Zestaw
stereofoniczny,
magnetofon
kasetowy,
radiomagnetofon
itp.
Ettől a lépéstől kezdve az egyes műveleteket az
előző befejezésétől számított 15 másodpercen
belül kezdje meg. Ha 15 másodpercig nem tesz
semmit, akkor a kijelzőről eltűnik a „PRESET”
üzenet és az állomáshely száma, jelezve, hogy a
készülék kilépett a programozási üzemmódból.
Ilyen esetben kezdje az eljárást újra a 4. lépéstől.
5 Válassza ki az állomás tárolására szolgáló
állomáshely számát: tolja meg többször a
visszaugró gombot a TUNE + vagy a TUNE –
irányába.
6 Nyomja meg a visszaugró gombot.
Ha sikerrel járt az adó beprogramozása,
hangjelzés hallható, és a „PRESET” felirat,
valamint az állomáshely száma eltűnik a
kijelzőről. Ha egy állomáshelyen már van tárolt
állomás, az új rádióállomás a régi helyére kerül.
1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg a RADIO
ON/OFF gombot.
2 A távirányító visszaugró gombjával válassza ki a
megfelelő hullámsávot.
3 A P MODE/
gombot megnyomva váltson át
programozási üzemmódba.
Magyar
4 Tolja a visszaugró gombot a TUNE + vagy a
A rádió használata
A távirányító segítségével mind az FM, mind az AM
hullámsávon hallgathat rádióműsort: ehhez vagy be
kell programoznia a rádióállomásokat, vagy kézzel
kell rájuk állnia.
Kézzel a kedvenc rádióállomások is beállíthatók.
Rádióhallgatás
1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg a RADIO
ON/OFF gombot.
Ha a kijelzőn a „PRESET” üzenet látható, akkor
ennek eltüntetéséhez nyomja meg a P MODE/
gombot.
TUNE – irányába, és így válassza ki a hallgatni
kívánt tárolt rádióadót.
Ha ismét megnyomja a P MODE/
gombot, a
kijelzőről eltűnik a „PRESET” felirat, és ekkor
kézzel állíthatja be a kívánt rádióadót.
Sztereó berendezés
csatlakoztatása (F)
Más sztereó készüléken keresztül is hallgathatja a
CD-lemezt, vagy felvételt készíthet magnókazettára
és MiniDisc lemezre. További részletekért lapozza fel
a csatlakoztatott készülék használati utasítását.
Az összekapcsolás előtt kapcsolja ki mindkét
berendezést.
2 Addig nyomogassa a távirányító visszaugró
gombját, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a
kívánt hullámsáv.
A gomb többszöri megnyomására a
következőképpen változik a távirányító kijelzőjén
olvasható üzenet:
t FM t AM
3 A távirányító visszaugró gombját tolja meg
TUNE + vagy TUNE – irányba, amíg a készülék
rá nem áll a kívánt rádióadóra, majd állítsa be a
hangerőt.
Megjegyzések
• A lejátszás elindítása előtt halkítsa le a
csatlakoztatott berendezést, hogy megelőzze a
hangfalak esetleges károsodását.
• Felvétel készítéséhez használja a hálózati adaptert.
Ha újratölthető elemet vagy szárazelemet használ,
azok felvétel közben lemerülhetnek.
• Úgy állítsa be a hangot a csatlakoztatott
készüléken, hogy ne legyen torz.
• Ha a CD-lejátszót hifi-toronyhoz vagy más sztereó
berendezéshez csatlakoztatja, nem tud rajta rádiót
hallgatni.
A rádió kikapcsolása
Átjátszókábel használata
Ismét nyomja meg a RADIO ON/OFF gombot.
Ha a hangzás torz, akkor csatlakoztassa a
készüléket a i aljzathoz.
Egy állomás gyors behangolása
A 3. lépésben tolja a visszaugró gombot TUNE +
vagy TUNE – irányba, és tartsa ott addig, amíg a
frekvenciát jelző számjegyek változni nem kezdenek
a kijelzőn. A készülék automatikusan végigpásztázza
a frekvenciákat, és tisztán fogható állomásnál
megáll.
Az adás vételi minőségének javítása
FM-adásnál egyenesítse ki a fejhallgató vagy
fülhallgató kábelét.
Fejhallgató vagy fülhallgató
AM-adásnál fordítsa el magát a távirányítót.
A fejhallgató/fülhallgató kábeléhez egyenáramegyenáram rendszerű átalakító csatlakozik.
Nyomja meg többször a SOUND gombot, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik az „Mono” üzenet.
Ekkor a zaj csökkenni fog, de a rádió monóban fog
szólni.
• A lejátszó lencséjét tartsa tisztán, ne érintse meg.
Ha hozzáér, a lencse megsérülhet, és a lejátszó
nem fog megfelelően működni.
• Ne helyezzen nehéz tárgyat a készülékre. A
lejátszó és a CD-lemez is megsérülhet.
• Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe, vagy
olyan helyre, ahol közvetlen napfény, homok,
nedvesség, eső vagy hirtelen mechanikai behatás
érheti. Ne hagyja a lejátszót ferde vagy billegő
felületen, vagy felhúzott ablakú gépkocsiban.
• Ha a CD-lejátszó interferenciát okoz a rádió- vagy
televízióadás vételében, kapcsolja ki vagy helyezze
távolabb a rádió-, illetve televíziókészüléktől.
• Nem szabványos alakú lemezek (pl. szív, négyzet,
csillag) nem játszhatók le a készülékkel. Ezek a
lemezek károsíthatják a készüléket. Ne használjon
ilyen lemezeket.
A fülhallgatóval/fejhallgatóval
kapcsolatban
Biztonság az úton
Ne használjon fülhallgatót/fejhallgatót autóvezetés,
kerékpározás és motorizált jármű vezetése, kezelése
közben. Ez balesetet okozhat, és néhány helyen
tiltott is. Potenciális veszélyt jelent a séta közben
fejhallgatón keresztül nagy hangerővel történő
zenehallgatás is, különösen gyalogátkelőhelyen.
Potenciálisan veszélyes helyzetekben különös
figyelemmel járjon el, vagy szüneteltesse a készülék
használatát.
A hallása védelmében
Kerülje a fejhallgatón/fülhallgatón keresztül nagy
hangerővel történő zenehallgatást. A hallásszakértők
óva intenek a folyamatos hangos, hosszan tartó
zenehallgatástól. Ha elkezd csengeni a füle, halkítsa
le a készüléket, vagy szüneteltesse a készülék
használatát.
• Jó minőségű CD-hangzás rögzítéséhez állítsa a GPROTECTION (rázkódásvédelem) kapcsolót „OFF”
állásba.
• A SOUND funkció csak a i kimeneten keresztül
működik, a LINE OUT (OPTICAL) kimeneten nem.
Óvintézkedések
• Ha bármilyen tárgy vagy folyadék kerül a CDlejátszó belsejébe, azonnal húzza ki a hálózati
adaptert a hálózati csatlakozóaljzatból, és a
további működtetés előtt ellenőriztesse a
készüléket szakemberrel.
• Ne helyezzen semmiféle idegen tárgyat a DC IN
4.5 V (külső áramellátás) csatlakozóaljzatba.
CD-lejátszó
Rendszer
Compact disc digital audio system (kompakt
lemezes digitális hangrendszer)
A lézerdióda adatai
Anyaga: GaAlAs
Hullámhossz: λ = 780 nm
Sugárzás tartama: folyamatos
Lézerteljesítmény: kisebb, mint 44,6 µW
(A tárgylencse felszínétől 200 mm-re mérve az
optikai érzékelő egységen 7 mm-es apertúrával.)
Rádió
Korzystanie z radia
2 Naciśnij dźwignię jog na pilocie, aby wybrać
Ha piszkosak a csatlakozódugók, akkor a hang vagy
zajos lesz, vagy nem is hallható. Rendszeresen
tisztítsa meg őket száraz, puha ruhával.
Hibaelhárítás
Ha a probléma még az alábbi ellenőrzések után is
fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony
márkakereskedővel.
Amikor megnyom egy gombot, a
készüléken villogni kezd a CHARGE
kijelző, és a CD-lemezt nem lehet
lejátszani.
c A gombok le vannak zárva. Csúsztassa vissza a
HOLD kapcsolót.
A CD-lejátszó nem tölti az újratölthető
elemeket.
c Amikor a készülék áll, nyomja meg a CHARGE/x
gombot.
c Nyomja meg a távirányító x gombját. Nyomja meg
a CD-lejátszó CHARGE/x gombját.
c Be van kapcsolva a rádió.
A hangerő nem növelhető a VOL +
gomb ismételt megnyomásával sem.
c Állítsa az AVLS kapcsolót „NORM” helyzetbe.
2 Naciskaj dźwignię jog na pilocie, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany zakres.
Po każdym naciśnięciu przycisku wskazania na
wyświetlaczu zmieniają się w poniższy sposób:
t FM t AM
3 Przesuń dźwignię jog na pilocie w kierunku
TUNE + lub TUNE –, aby dostroić żądaną stację,
a następnie ustaw głośność.
Wyłączanie radia
Szybkie dostrajanie stacji
FM: Fejhallgató/fülhallgató kábele
AM: A távirányítóba beépített ferritrúd-antenna
Energiaellátás
Az Ön által vásárolt készülék területi kódja szerint.
Ellenőrizze a csomagoláson található vonalkódcímke bal felső sarkában.
• Két Sony NH-7WMAA újratőlthető elem: 1,2 V
egyenáram × 2
• Sony NH-WM2AA újratölthető elem: 1,2 V
egyenáram × 2
• Két LR6-OS (AA méretű) ceruzaelem: 1,5 V
egyenáram × 2
• Hálózati adapter (DC IN 4.5 V aljzat):
U, U2, CA, CA2, E92, MX2, TW2 és CA2/C típus:
120 V, 60 Hz
CED, CED/4, CE7, CE7/C, EE, EE1, E, E13 és
E13/2 típus: 220–230 V, 50/60 Hz
CEK típus: 230 V, 50 Hz
AU2 típus: 240 V, 50 Hz
EU8, EU8/C, JE.W, E18, KR4 és EE8 típus:
100–240 V, 50/60 Hz
HK4 típus: 230 V, 50 Hz
CNA típus: 220 V, 50 Hz
Méretek (sz/m/h) (kihúzható részek és
vezérlőeszközök nélkül)
Podczas wykonywania czynności opisanych w
punkcie 3 przesuń i przytrzymaj dźwignię jog w
kierunku TUNE + lub TUNE –, aż na wyświetlaczu
zaczną się zmieniać cyfry określające częstotliwość.
Urządzenie automatycznie przeszuka częstotliwości
radiowe i zatrzyma przeszukiwanie po znalezieniu
dobrze odbieranej stacji.
Poprawianie jakości odbioru
W celu poprawy odbioru na falach FM należy
rozwinąć przewód słuchawek lub minisłuchawek.
Słuchawki lub minisłuchawki
Tömeg (tartozékok nélkül)
Kb. 158 g
Üzemi hőmérséklet
5˚C–35˚C
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
3 Naciśnij przycisk P MODE/
, aby przełączyć
odtwarzacz CD w tryb programowania.
4 Przesuń dźwignię jog w kierunku TUNE + lub
TUNE –, aby dostroić żądaną zaprogramowaną
stację.
Po ponownym naciśnięciu przycisku P MODE/
na wyświetlaczu zniknie napis „PRESET” i
będzie można ręcznie dostroić stację.
Podłączanie do zestawu
stereofonicznego (F)
Istnieje możliwość odsłuchiwania płyt CD za
pomocą zestawu stereofonicznego i kopiowania płyt
na kasety magnetofonowe lub dyski MiniDisc. Aby
uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać
się z instrukcją obsługi podłączonego urządzenia.
Przed wykonaniem połączeń należy sprawdzić, czy
wszystkie podłączane urządzenia zostały wyłączone.
Uwagi
• Przed rozpoczęciem odtwarzania płyty CD należy
zredukować głośność podłączonego urządzenia,
aby nie uszkodzić głośników.
• Podczas nagrywania należy używać zasilacza
sieciowego. Jeśli jako źródło zasilania stosowane
są baterie ładowalne lub baterie suche, podczas
ładowania mogą się one całkowicie wyczerpać.
• Głośność podłączonego urządzenia należy
ustawić tak, aby dźwięk nie został zniekształcony.
• Gdy odtwarzacz CD jest podłączony do zestawu
stereofonicznego, nie można słuchać radia.
Korzystanie z przewodu
połączeniowego
Jeśli dźwięk jest zniekształcony, należy podłączyć
urządzenie do gniazda i.
Korzystanie z optyczno-cyfrowego
przewodu połączeniowego
Dla częstotliwości AM zmień ustawienie pilota.
Przed rozpoczęciem nagrywania z płyty CD na
urządzeniu MiniDisc, DAT itp. należy upewnić się, że
odtwarzacz CD jest w trybie zatrzymania (pauza).
Korzystanie z funkcji G-PROTECTION
oraz SOUND podczas korzystania z
przewodu połączeniowego lub
optyczno-cyfrowego przewodu
połączeniowego
Uwaga
Do przewodu słuchawek/minisłuchawek dołączona jest
przetwornica prądu stałego.
Kb. 136,0 × 19,6 × 136,0 mm
Hálózati adapter (1 db)
Fejhallgató/fülhallgató (1 db)
Beépített antennát tartalmazó távirányító (1 db)
Újratölthető elem (2 db)
Tok az elemek számára (1 db)
Hordtáska (1 db)
A csatlakozódugók tisztítása
radio.
Jeśli wyświetlany jest komunikat „PRESET”,
naciśnij przycisk P MODE/ , aby komunikat
zniknął z wyświetlacza.
Ponownie naciśnij przycisk RADIO ON/OFF.
Mellékelt tartozékok
Karbantartás
1 Naciśnij przycisk RADIO ON/OFF, aby włączyć
FM: 87,5 - 108,0 MHz
AM: 531 - 1 602 kHz
Antenna
zakres fal.
Słuchanie audycji radiowych
Hullámhossztartomány
Tartsa a hangerőt mérsékelt szinten. Így
meghallhatja a környezeti zajokat, és figyelemmel
tud lenni az Önt körülvevő embertársaira is.
Használjon vízzel vagy enyhe tisztítószeroldattal benedvesített puha ruhadarabot. Ne
használjon alkoholt, benzint és hígítót.
A G-PROTECTION és a SOUND funkció
működése átjátszókábel optikai digitális
átjátszókábel használata esetén
Műszaki adatok
Odafigyelés másokra
MiniDisc lemezre, DAT-kazettára stb. történő felvétel
esetén a felvétel megkezdése előtt győződjék meg
arról, hogy a CD-lejátszó szünet üzemmódban van.
• Ha a CD-lejátszót sokáig nem használja, távolítson
el belőle minden áramforrást.
Ha rossz minőségű az FM sávú rádióadás
• Szárazelemet ne kíséreljen meg feltölteni.
• Ne dobja az elemeket tűzbe.
• Ne hordja az elemeket fémpénzekkel vagy egyéb
fémtárgyakkal együtt. Az elemek pólusait a
fémdarabok összezárhatják és ettől hő
keletkezhet.
• Vegyesen ne használjon újratölthető elemet és
szárazelemet.
• Ne keverjen régi elemeket újakkal.
• Ne használjon együtt különböző típusú elemeket.
• Ha az elemeket hosszú ideig nem használja,
távolítsa el őket.
• Ha az elem szivárog, tisztítsa ki az elemtartót,
majd helyezzen bele új elemeket. Ha a folyadék
bőrfelületre került, azt bő vízzel öblítse le.
A készülékház tisztítása
Az áramforrásokkal kapcsolatban
AM sávú adás hallgatásakor a távirányítót tartsa távol
az egyenáram-egyenáram átalakítótól, mert ellenkező
esetben a vétel zajos lesz.
Megjegyzések az újratölthető elemmel
és a szárazelemmel kapcsolatban
Optikai digitális átjátszókábel
használata
A biztonság érdekében
Megjegyzés
• Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati adaptert.
• A hálózati adaptert egy könnyen elérhető
konnektorba csatlakoztassa. Ha netán rendellenes
működést észlelne a hálózati adapternél, azonnal
húzza ki a fali csatlakozóaljzatból.
A lejátszóval kapcsolatban
Programozott rádióállomások
hallgatása
1 Naciśnij przycisk RADIO ON/OFF, aby włączyć
Korzystając z pilota, można słuchać audycji
radiowych w paśmie UKF (FM) i AM, programując
stacje lub dostrajając je ręcznie.
Ulubione stacje można zaprogramować ręcznie.
TUNE – irányába, és így állítsa be a kívánt
rádióadót.
visszaugró gombot, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a „PRESET” üzenet.
Ekkor a kijelzőn villogni kezd az állomáshely
száma és az „M” (manual – kézi) betű.
Polski
radio.
3 Tolja a visszaugró gombot a TUNE + vagy a
4 Legalább 2 másodpercig tartsa lenyomva a
Słuchanie zaprogramowanych
stacji radiowych
Podczas słuchania audycji w zakresie AM, pilot
powinien znajdować się z dala od przetwornicy, w
przeciwnym razie mogą być słyszalne zakłócenia.
Jeśli odbiór audycji nadawanej w
zakresie FM ma słabą jakość
Naciskaj przycisk SOUND, aż na wyświetlaczu
pojawi się wskaźnik „Mono”.
Szumy zostaną zredukowane, ale radio będzie
pracować w trybie monofonicznym.
Programowanie stacji
radiowych
Można zaprogramować do 40 stacji radiowych: 30
dla zakresu FM i 10 dla zakresu AM.
1 Naciśnij przycisk RADIO ON/OFF, aby włączyć
radio.
2 Naciśnij dźwignię jog, aby wybrać zakres.
3 Przesuń dźwignię jog w kierunku przycisku
TUNE + lub TUNE –, aby dostroić żądaną stację.
4 Przytrzymaj dźwignię jog naciśniętą przez co
najmniej 2 sekundy, dopóki na wyświetlaczu nie
pojawi się wskaźnik „PRESET”.
Na wyświetlaczu będzie migał numer
zaprogramowanej stacji i litera „M”.
• Aby nagrać dźwięk wysokiej jakości, ustaw
przełącznik G-PROTECTION w pozycji „OFF”.
• Funkcja SOUND jest dostępna tylko dla sygnału
wyjściowego gniazda słuchawek i; funkcja nie
jest dostępna dla sygnału wyjściowego gniazda
LINE OUT (OPTICAL).
Bezpieczeństwo na drodze
Nie należy używać słuchawek podczas kierowania
samochodem, rowerem lub innym pojazdem
mechanicznym. Może to stwarzać
niebezpieczeństwo na drodze i w niektórych krajach
stanowi wykroczenie. Niebezpieczne może być
także słuchanie w czasie chodzenia, szczególnie
przy przechodzeniu przez przejście dla pieszych.
Należy zachować szczególną ostrożność lub
przerwać korzystanie ze słuchawek w sytuacjach
potencjalnie niebezpiecznych.
Ochrona słuchu
Należy unikać korzystania ze słuchawek przy
wysokim poziomie głośności. Specjaliści
przestrzegają przed ciągłym, głośnym i długim
słuchaniem muzyki. W przypadku wystąpienia tzw.
dzwonienia w uszach należy zredukować poziom
głośności lub przerwać korzystanie ze słuchawek.
Wzgląd na otoczenie
Głośność należy utrzymywać na rozsądnym
poziomie. Umożliwi to odbieranie dźwięków z
zewnątrz i nie będzie uciążliwe dla otoczenia.
Konserwacja
Czyszczenie obudowy
Obudowę należy czyścić miękką szmatką zwilżoną
wodą lub roztworem łagodnego detergentu. Nie
należy używać alkoholu, benzyny ani
rozpuszczalników.
Czyszczenie wtyków
W przypadku zabrudzenia wtyków nie słychać
dźwięku lub słychać szum. Wtyki należy okresowo
czyścić suchą, miękką szmatką.
Związne z bezpieczeństwem
Jeśli próby rozwiązania problemu według
poniższych wskazówek nie dadzą pożądanych
rezultatów, należy skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
• W przypadku dostania się obcych ciał lub cieczy
do wnętrza odtwarzacza CD należy odłączyć
urządzenie od źródła zasilania i przed podjęciem
dalszych działań zlecić sprawdzenie urządzenia
wykwalifikowanemu personelowi.
• Nie należy umieszczać obcych ciał w gnieździe
DC IN 4.5 V (gniazdo zasilania zewnętrznego).
Źródła zasilania
• Jeśli odtwarzacz CD nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy odłączyć od niego wszystkie
źródła zasilania.
Uwagi dotyczące zasilacza sieciowego
• Należy korzystać wyłącznie z zasilacza sieciowego
należącego do wyposażenia urządzenia. Jeśli
odtwarzacz CD został dostarczony bez zasilacza,
należy użyć zasilacza sieciowego AC-E45HG. Nie
należy korzystać z innego zasilacza sieciowego.
Może to spowodować awarię.
Biegunowość wtyczki
5 Przesuwaj dźwignię jog w kierunku TUNE + lub
• Nie należy ładować baterii suchych.
• Nie należy wrzucać baterii do ognia.
• Nie należy nosić baterii z monetami lub innymi
metalowymi przedmiotami. Przypadkowe zwarcie
przeciwnych biegunów metalowym przedmiotem
może spowodować nagrzewanie się baterii.
• Nie należy używać baterii akumulatorowych w
połączeniu z suchymi.
• Nie należy używać baterii starych w połączeniu z
nowymi.
• Nie należy używać różnych typów baterii
jednocześnie.
• Baterie należy usunąć, jeśli nie będą używane
przez dłuższy czas.
• Jeśli nastąpił wyciek elektrolitu z baterii, należy
wyczyścić dokładnie pojemnik i włożyć nowe
baterie. W przypadku kontaktu elektrolitu z ciałem
substancję należy dokładnie zmyć.
Po pomyślnym zaprogramowaniu stacji zostanie
wyemitowany sygnał dźwiękowy, a napis
„PRESET” i zaprogramowany numer znikną z
wyświetlacza. Jeśli pod danym numerem jest już
zapisana stacja, parametry nowej stacji zastąpią
parametry starej.
Związane ze słuchawkami/
minisłuchawkami
Rozwiązywanie problemów
• Nie należy dotykać zasilacza mokrymi rękami.
• Zasilacz sieciowy należy podłączyć do łatwo
dostępnego gniazda zasilania. W przypadku
zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w
działaniu zasilacza sieciowego należy natychmiast
odłączyć go od gniazda zasilania.
6 Naciśnij dźwignię jog.
• Soczewkę odtwarzacza CD należy chronić przed
zanieczyszczeniem. Nie wolno jej dotykać.
Dotknięcie soczewki może spowodować jej
uszkodzenie, a odtwarzacz może działać
nieprawidłowo.
• Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na
odtwarzaczu CD. Może to spowodować
uszkodzenie odtwarzacza oraz płyty CD.
• Nie należy umieszczać odtwarzacza CD w pobliżu
źródeł ciepła lub w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych, o
dużym stopniu zapylenia lub zapiaszczenia,
wilgotnych, narażonych na deszcz, wstrząsy
mechaniczne, na nierównej powierzchni lub w
samochodzie z całkowicie zamkniętymi szybami.
• Jeśli odtwarzacz powoduje zakłócenia w odbiorze
programów radiowych lub telewizyjnych, należy
wyłączyć urządzenie lub odsunąć je od odbiornika
radiowego lub telewizyjnego.
• Za pomocą tego urządzenia nie można odtwarzać
płyt CD nietypowego kształtu (np. w kształcie
serca, kwadratu lub gwiazdy). Próby odtwarzania
takich płyt mogą spowodować uszkodzenie
urządzenia. Nie należy używać tego typu płyt.
Środki ostrożności
Od tego punktu wykonywanie kolejnej operacji
należy rozpocząć w ciągu 15 sekund od
zakończenia poprzedniej czynności. Jeśli w
ciągu 15 sekund nie zostanie wykonana żadna
czynność, napis „PRESET” i zaprogramowany
numer znikną, co oznacza, że odtwarzacz CD
wyszedł z trybu programowania. Należy
wówczas ponownie rozpocząć wykonywanie
czynności od punktu 4.
TUNE – kilkakrotnie, aby wybrać numer, pod
którym chcesz zapisać stację.
Związane z odtwarzaczem CD
Po naciśnięciu przycisku świeci lampka
CHARGE na odtwarzaczu CD, a
odtwarzacz nie działa.
c Przyciski są zablokowane. Przesuń przełącznik
HOLD do pozycji wyjściowej.
Odtwarzacz nie rozpoczyna ładowania.
c Naciśnij przycisk CHARGE/x, gdy odtwarzanie
jest wyłączone.
c Naciśnięto przycisk x na pilocie. Naciśnij przycisk
CHARGE/x na odtwarzaczu CD.
c Włączone jest radio.
Głośność nie wzrasta mimo
wielokrotnego naciskania przycisku
VOL +.
c Ustaw przełącznik AVLS w położeniu „NORM”.
Pokrywa komory baterii została
przypadkowo odłączona na skutek
upadku, działania siły zewnętrznej itp.
c Należy ją zamocować zgodnie z poniższym
rysunkiem.
Uwagi dotyczące akumulatorów i
baterii suchych
Dane techniczne
Odtwarzanie płyt CD
System
Cyfrowy system dźwiękowy do odtwarzania płyt
kompaktowych
Właściwości diody laserowej
Materiał: GaAlAs
Długość fali: λ = 780 nm
Czas trwania emisji: emisja ciągła
Moc wyjściowa lasera: poniżej 44,6 µW (Wartość ta
jest mierzona w odległości 200 mm od powierzchni
obiektywu o otworze 7 mm na bloku głowicy
optycznej).
Radio
Zakres częstotliwosci
FM: 87,5 - 108,0 MHz
AM: 531 - 1 602 kHz
Anteny
FM: antena przewodowa (przewód słuchawek/
minisłuchawek)
AM: antena ferrytowa wbudowana w pilota
Zasilanie
Kod strefy zakupionego modelu znajduje się w lewej
górnej części kodu paskowego na opakowaniu.
• Dwa akumulatory Sony NH-7WMAA: 1,2 V prąd
stały × 2
• Akumulatory Sony NH-WM2AA: 1,2 V prąd
stały × 2
• Dwie baterie typu LR6 (rozmiar AA): 1,5 V prąd
stały × 2
• Zasilacz sieciowy (gniazdo DC IN 4.5 V):
Modele U, U2, CA, CA2, E92, MX2, TW2 i CA2/C:
120 V, 60 Hz
Modele CED, CED/4, CE7, CE7/C, EE, EE1, E, E13
i E13/2: 220-230 V, 50/60 Hz
Model CEK: 230 V, 50 Hz
Model AU2: 240 V, 50 Hz
Modele EU8, EU8/C, JE.W, E18, KR4 i EE8: 100240 V, 50/60 Hz
Model HK4: 230 V, 50 Hz
Model CNA: 220 V, 50 Hz
Wymiary (szerokość/wysokość/
długość) (bez części wystających i
przycisków)
Około 136,0 × 19,6 × 136,0 mm
Masa (bez wyposażenia opcjonalnego)
Około 158 g
Temperatura pracy
5˚C - 35˚C
Wygląd urządzenia oraz dane techniczne mogą ulec
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Akcesoria
Zasilacz sieciowy (1)
Słuchawki/minisłuchawki (1)
Pilot z wbudowanym tunerem (1)
Akumulatory (2)
Pojemnik na akumulatory (1)
Etui (1)
Download PDF

advertising