Sony | NWZ-S754 | Sony NWZ-S754 S754 Player MP3 video WALKMAN® de 8 GB Instrucţiuni de utilizare

Ghid de pornire rapidă
Manual de instrucţiuni
Instalarea aplicaţiei software asociate
Utilizarea player-ului
RO
În legătură cu manualele de instrucţiuni
Pe lângă prezentul Ghid de pornire rapidă, acest model este însoţit de un manual
de instrucţiuni (document HTML) care poate fi vizualizat cu ajutorul aplicaţiei
WALKMAN Guide.
Pentru detalii, consultaţi “Instalarea aplicaţiei software asociate” (inclusiv
manualul de instrucţiuni).”
NWZ-S754/ S755
© 2010 Sony Corporation
Elemente furnizate
Vă rugăm să verificaţi dacă ambalajul conţine următoarele elemente :
• Căşti (1)
• Buşoane de urechi – mărimea S şi L (1)
• Cablu USB (1)
• Element de legătură (1)
Folosit pentru conectarea player-ului la o staţie (nu este furnizată) etc.
• Cablu de intrare audio (1)
• Adaptor pentru utilizarea în timpul călătoriilor cu avionul – conectoru simplu / dublu (1)
• Ghid de pornire rapidă – acest manual (1)
• Software
Software-ul este stocat în memoria flash încorporată a player-ului şi include următoarele elemente:
– Content Transfer (Transferul conţinutului)
– WALKMAN Guide
– Manualul de instrucţiuni etc.
Pentru detalii legate de instalare, consultaţi secţiunea “Instalarea aplicaţiei software asociate”.
În legătură cu sistemul de operare Windows şi cu Windows
Media Player
Aveţi grijă ca sistemul de operare folosit de calculator să fie Windows XP (Service Pack 3 sau variante ulterioare),
Windows Vista*1 (Service Pack 1 sau variante ulterioare) sau Windows 7*1 şi ca versiunea de Windows Media
Player instalată la calculatorul dvs. să fie 11 (pentru Windows XP/ Windows Vista) sau 12 (pentru Windows 7).
Pentru detalii legate de utilizare sau de Windows Media Player, consultaţi informaţiile privind Windows Media
Player furnizate la adresa de internet :
http://support.microsoft.com/
*1 Nu este acceptat [Compatibility mode] (Mod compatibilitate) pentru Windows XP.
2
Trei moduri de transfer a muzicii
Transferarea muzicii de pe CD etc. utilizând Windows Media Player
Transferarea muzicii de pe iTunes*1 etc, folosind Content Transfer
*1 Content Transfer permite transferul de date de la iTunes 9.0 la player.
Transferarea muzicii prin marcare şi deplasare (drag-and-drop), folosind Windows Explorer
Pentru informaţii detaliate cu privire la transferul muzicii, al materialelor video, al celor podcast şi al fotografiilor,
consultaţi manualul de instrucţiuni electronic. Acesta poate fi vizualizat cu ajutorul aplicaţiei WALKMAN
Guide.
Despre aplicaţia software Media Go
Dacă folosiţi Media Go pentru PSP® (PlayStation® Portable) sau pentru telefonul dvs. mobil Sony Ericsson,
puteţi transfera datele de la Media Go la player dacă trebuie să actualizaţi Media Go la varianta cea mai recentă
(versiunea 1.5 sau variante ulterioare).
3
Instalarea software-ului asociat (Manual de instrucţiuni inclus)
1
Conectaţi player-ul la calculator.
2
Selectaţi în ordinea următoare, cu ajutorul calculatorului.
Selectaţi [start] - [My Computer] sau [Computer] - [WALKMAN] - [Storage Media].
3
Faceţi dublu clic pe [Setup.exe].
Apare fereastra de asistenţă pentru instalare.
• Când [Setup.exe], fişierul [Setup.exe] şi directorul [Install] stocate în directorul [Storage Media] al playerului sunt copiate la calculator sub formă de copii de siguranţă, iar WALKMAN Guide şi Content Transfer
sunt instalate la calculatorul dvs.
4
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.
După executarea [Setup.exe], simbolul de apelare rapidă al WALKMAN Guide apare pe desktop-ul
calculatorului dvs.
• Dacă player-ul este conectat la calculatorul dvs., când se încheie instalarea software-ului asociat, aplicaţia
Content Transfer este lansată automat.
5
Faceţi dublu-clic pe
(simbolul pentru WALKMAN Guide) de pe desktop pentru a lansa
respectiva aplicaţie.
Pentru detalii legate de transferul muzicii etc. consultaţi manualul de instrucţiuni electronic, conţinut de
WALKMAN Guide.
Cablu USB (furnizat)
4
z Observaţii
• Puteţi lansa aplicaţiile WALKMAN Guide şi Content Transfer din meniul [start] (afişat când faceţi clic pe
[start]).
• Dacă ştergeţi fişierul [Setup.exe] şi directorul [Install] de la player, prin formatarea memoriei flash încorporate a
player-ului, copiaţi datele din directorul [Backup] de la calculator la player. Apoi conectaţi player-ul la calculatorul
de instalat şi urmaţi procedura anterioară de la pasul 1 pentru instalare.
Copia de siguranţă a datelor este păstrată în drive-ul [C] al calculatorului în urma setărilor implicite de instalare.
Calea de acces este :
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-S750\Backup
Ce puteţi face cu aplicaţia WALKMAN Guide ?
WALKMAN Guide conţine următoarele elemente :
• Manual de utilizare
Cu browser-ul dvs. de internet poate fi vizualizat următorul conţinut :
– detalii privind utilizarea player-ului,
– modul de utilizare a software-ului pentru transferul conţinutului la player,
– soluţionarea problemelor.
• Adresa de înregistrare a clientului (Customer Registration Link),
• Adresa site-ului de asistenţă pentru client (Customer Support Link),
• Alte adrese utile.
Conţin informaţii privind adrese etc. pentru preluarea datelor etc.
Elementele asociate diferă în funcţie de ţara/ regiunea de unde a fost achiziţionat aparatul.
z Observaţie
• După realizarea [Setup.exe] puteţi utiliza mai eficient spaţiul liber din directorul [Storage Media] formatând
memoria flash încorporată a player-ului. Pentru a formata această memorie, consultaţi secţiunea “Iniţializarea
(formatarea) player-ului” de la pag. 12.
5
Utilizarea player-ului
Buton BACK / HOME
Buton OPTION / PWR OFF
Buton cu 5 acţiuni
Încărcarea acumulatorului
Acumulatorul player-ului este reîncărcat în timp ce player-ul este conectat la un calculator în stare de
funcţionare.
Încărcare
În curs de încărcare...
Aprox. 3 ore
Complet încărcat
Pornirea şi oprirea player-ului
Pentru a porni playerul
Pentru a opri playerul
6
Apăsaţi oricare buton.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul OPTION / PWR OFF
Utilizarea meniului HOME
Meniul Home este afişat când apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul BACK/ HOME. Meniul Home (Meniul principal)
reprezintă punctul de pornire pentru redarea audio, căutarea melodiilor, modificarea reglajelor etc.
Din meniul Home, puteţi selecta elementul dorit de pe ecran cu ajutorul butonului cu 5 acţiuni.
Confirmare.
Se revine la interfaţa precedentă.
Meniul HOME
Radio FM
Canale SensMeTM
Fotografii
Eliminarea zgomotului
Materiale video
Muzică
Reglaje
Trecere la interfaţa de redare
a melodiilor
Materiale podcast
7
Părţi componente şi butoane
1 Buton BACK/ HOME
2 Buton cu 5 acţiuni*1
Buton u
(redare/ pauză/ confirmare)
Butoane v/V
7 Buton OPTION / PWR OFF
Apăsaţi acest buton pentru a fi afişat meniul de
opţiuni.
Dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul OPTION/
PWR OFF, ecranul este oprit, iar player-ul trece în
starea de aşteptare (modul standby).
8 Comutatorul HOLD
Butoane b/B
3 Mufă căşti
4 Mufă WM-PORT
Conectaţi cablul USB (furnizat) sau dispozitivele
periferice (nu sunt furnizate).
5 Afişaj
6 Buton VOL +*1 / –
8
9 Orificiu pentru cureaua de prindere
0 Buton RESET
Folosiţi un vârf de ac etc. pentru a apăsa acest
buton.
*1 Există câteva puncte tactile. Utilizaţi-le pentru a
depista mai uşor butoanele de acţionare.
Soluţionarea problemelor
Dacă player-ul nu funcţionează aşa cum ar trebui, încercaţi să parcurgeţi următorii paşi pentru a rezolva problema
apărută.
1 Căutaţi simptomele întâlnite, în secţiunea “Soluţionarea problemelor” din manualul de utilizare
electronic şi încercaţi acţiunile corective indicate.
Pentru detalii legate de conectarea la un calculator, consultaţi tabelele următoare.
2 Conectaţi player-ul la calculator pentru a încărca acumulatorul.
Este posibil să rezolvaţi anumite probleme prin încărcarea acumulatorului.
3 Iniţializaţi player-ul apăsând butonul RESET cu un ac.
Dacă apăsaţi butonul RESET în timp ce acţionaţi player-ul, este posibil ca
datele stocate şi reglajele de la player să fie pierdute.
Buton RESET
4
Citiţi informaţiile legate de simptomul respectiv în documentaţia de asistenţă (Help)
corespunzătoare fiecărei aplicaţii software.
5 Căutaţi informaţiile legate de simptomul respectiv la una dintre adresele de internet destinate
asistenţei pentru clienţi.
În legătură cu site-urile de internet destinate asistenţei pentru clienţi, consultaţi secţiunea “Pentru a afla cele
mai recente informaţii”, de la pag. 13.
6 Dacă soluţia sugerată nu rezolvă problema, consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
9
Simptom
Cauză / Remediu
Player-ul nu poate încărca • Cablul USB nu este conectat corect la portul USB al calculatorului.
acumulatorul.
c Decuplaţi şi reconectaţi cablul USB.
c Utilizaţi cablul USB furnizat.
• Acumulatorul este încărcat într-o încăpere unde temperatura nu se încadrează
în intervalul 5°C ÷ 35°C.
c Nu puteţi să încărcaţi acumulatorul câtă vreme este afişat simbolul
. Încărcaţi acumulatorul în spaţii unde temperatura se încadrează
în intervalul 5°C ÷ 35°C
• Calculatorul nu este pornit.
c Porniţi calculatorul.
• Calculatorul a trecut în starea de hibernare sau sleep.
c Reactivaţi calculatorul pentru a părăsi aceste stări.
• Este utilizat un hub USB.
c Este posibil ca player-ul să nu funcţioneze dacă este realizată conexiunea
prin intermediul unui hub USB. Conectaţi player-ul la calculator prin
intermediul unui cablu USB (furnizat).
• Sistemul de operare instalat la calculator nu este compatibil cu player-ul.
c Pentru a încărca player-ul, conectaţi-l la un calculator al cărui sistem de
operare este compatibil cu player-ul.
• Nu aţi folosit player-ul o perioadă îndelungată de timp, aproximativ un an.
c În funcţie de condiţiile în care a fost folosit player-ul, este posibil ca
acumulatorul acestuia să se fi deteriorat. Consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
La conectarea player-ului la • Cablul USB nu este conectat în mod adecvat la mufa USB a
un calculator printr-un cablu
calculatorului.
USB (furnizat), nu este afişat
c Decuplaţi cablul USB şi apoi reconectaţi-l.
nici unul dintre mesajele
c Folosiţi cablul USB furnizat.
[Connected USB. The player • Este utilizat un hub USB.
cannot be operated.] sau
c Este posibil ca player-ul să nu funcţioneze dacă este realizată conexiunea
[Connected USB (MTP). The
prin intermediul unui hub USB. Conectaţi player-ul la calculator prin
player cannot be operated.]
intermediul unui cablu USB (furnizat).
(Calculatorul nu recunoaşte
• Este posibil să fie deteriorat conectorul USB al calculatorului.
player-ul).
c Conectaţi player-ul la o altă mufă USB a calculatorului.
10
Simptom
Cauză / Remediu
La conectarea player-ului la • Când folosiţi player-ul pentru prima dată sau când energia acumulatorului
un calculator printr-un cablu
este scăzută, poate dura aproximativ 30 de secunde până ce player-ul
USB (furnizat), nu este afişat
afişează mesajul, după ce a fost cuplat la calculator. Aceasta nu reprezintă
nici unul dintre mesajele
o disfuncţionalitate.
[Connected USB. The player • Poate fi în curs de realizare operaţia de autentificare a aplicaţiei software
cannot be operated.] sau
care poate dura mai mult timp. Vă rugăm aşteptaţi.
[Connected USB (MTP). The
• Instalarea software-ului a eşuat.
player cannot be operated.]
c Reinstalaţi software-ul folosind aplicaţia de instalare. Datele importate
(Calculatorul nu recunoaşte
vor rămâne neatinse.
player-ul)
• Calculatorul rulează o altă aplicaţie software decât cea folosită pentru
– continuare
transfer.
c Decuplaţi cablul USB, aşteptaţi câteva minute şi recuplaţi-l. Dacă
problema persistă, decuplaţi cablul USB, restartaţi calculatorul şi apoi
conectaţi din nou cablul USB.
• În funcţie de software-ul ce rulează la calculator, este posibil ca la player
să nu apară mesajul [Connected USB. The player cannot be operated.] or
[Connected USB (MTP). The player cannot be operated.].
c Activaţi Windows Media Player sau Windows Explorer.
• Este utilizat un hub USB sau un cablu prelungitor USB.
Player-ul devine instabil
când este conectat la
c Este posibil ca în cazul conectării prin intermediul unui hub USB sau a
calculator.
unui cablu prelungitor, funcţionarea să nu fie posibilă.
Conectaţi player-ul direct la calculator, folosind cablul USB furnizat.
Când faceţi dublu-clic
pe [Setup.exe] pentru a
instala software-ul asociat,
nu este realizată operaţia
[Setup.exe] şi se deschide
fereastra Properties
(Proprietăţi).
• Instalaţi software-ul asociat după instalarea Windows Media Player 11 sau 12.
Pentru detalii legate de utilizare sau de Windows Media Player, consultaţi
adresa de internet :
http://support.microsoft.com/
11
Iniţializarea (formatarea) player-ului
Puteţi formata memoria flash încorporată a player-ului. Dacă aceasta este formatată, toate fişierele pe care
le conţine, inclusiv manualul de instrucţiuni electronic, vor fi şterse şi toate reglajele vor reveni la variantele
implicite, stabilite din fabrică. Aveţi grijă să verificaţi - înainte de formatare - fişierele stocate în memoria
player-ului şi să exportaţi, în prealabil, toate fişierele care vă interesează pe hard diskul unui calculator sau
la un alt dispozitiv compatibil.
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul BACK/ HOME până ce apare meniul principal
(Home).
2 Selectaţi
[Settings] – [Common Settings] – [Reset/Format] – [Format] – [Yes] – [Yes],
în această ordine.
Apăsaţi butonul v/V/b/B pentru a selecta elementul dorit, apoi apăsaţi u pentru confirmare.
Când operaţia de iniţializare se încheie, apare mesajul [Memory formatted] (Memorie formatată).
Notă
• Nu formataţi memoria flash încorporată a player-ului, folosind Windows Explorer, ci cu ajutorul
player-ului.
12
Măsuri de precauţie
În legătură cu căştile
• Evitaţi ascultarea player-ului la volum ridicat şi pe perioade lungi de timp deoarece vă poate fi afectat auzul.
• La volum ridicat, sunetele din mediul înconjurător devin imperceptibile. Evitaţi ascultarea player-ului în
situaţii ce pot deveni periculoase dacă aveţi auzul diminuat, spre exemplu când conduceţi maşina sau când
mergeţi pe bicicletă.
• Deoarece căştile furnizate sunt destinate ascultării în aer liber, este posibil ca sunetul emis de acestea să treacă
dincolo de ele. Aveţi grijă să nu deranjaţi personalele din jurul dvs.
În legătură cu afişajul
• Suprafaţa ecranului player-ului este de sticlă. Manevraţi cu grijă player-ul.
• Pe suprafaţa ecranului este aplicat un strat protector pentru al face mai rezistent. Nu îndepărtaţi acest strat.
Notificare privind licenţele şi mărcile comerciale
Consultaţi manualul de instrucţiuni electronic.
Pentru a afla ele mai recente informaţiI
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de acest produs sau dacă doriţi informaţii legate de elementele
compatibile cu acest produs, vizitaţi următoarele adrese de internet :
– Pentru clienţii din S.U.A. :
http://www.sony.com/walkmansupport/
– Pentru clienţii din Canada :
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
– Pentru clienţii din Europa :
http://support.sony-europe.com/DNA/
– Pentru clienţii din America Latină :
http://www.sony-latin.com/index.crp
– Pentru clienţii din alte ţări sau regiuni : http://www.sony-asia.com/support
– Pentru clienţii care au achiziţionat produsul din străinătate :
http://www.sony.co.jp/overseas/support
13
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu
trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele
de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising