Sony | NWZ-WH303 | Sony NWZ-WH303 Walkman® portabil 3-în-1 Instrucţiuni de utilizare

Conţinut
Vă rugăm să verificaţi elementele din pachet.
Ghid de pornire rapidă
Conectarea „WALKMAN”-ului la computer şi
încărcarea acumulatorului
„WALKMAN” (1)
Cablu USB (inclus)
Instalarea software-ului inclus
Utilizarea „WALKMAN”-ului
NWZ-WH505/WH303
Led OPR
Accesarea Ghidului de Asistenţă online (varianta
integrală).
Pentru PC sau telefoane de tip smartphone
Deşi răsfoirea este gratuită, poate fi percepută o
taxă de comunicaţie conform contractului cu
operatorul dumneavoastră.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzwh300_500/ro/
Despre sistemul de operare
Asiguraţi-vă că sistemul de operare este Windows XP*1 (Service Pack 3 sau
ulterior), Windows Vista*2 (Service Pack 2 sau ulterior), Windows 7*2 (Service
Pack 1 sau ulterior) sau Windows 8.
*1 Excluzând versiunile sistemelor de operare de 64 biţi.
Despre manuale
*2 Nu este acceptat [Mod compatibilitate] pentru Windows XP.
Acest Ghid de pornire rapidă descrie numai instrucţiunile elementare
de operare şi modul de instalare a software-ului inclus.
Pentru informaţii detaliate şi instrucţiuni de utilizare, consultaţi Ghidul
de asistenţă (documentul HTML) furnizat cu software-ul inclus după
instalare.
Acest produs este un „WALKMAN” de tip căşti.
Pe lângă transferarea directă a muzicii în Walkman şi ascultarea acesteia,
puteţi folosi produsul ca pe nişte căşti obişnuite, poziţionând comutatorul
POWER la OFF şi conectând Walkman-ul la alte dispozitive de redare a
muzicii. Walkman-ul de tip căşti este numit „Walkman” în acest manual.
©2013 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
Cablu USB (1)
Cablu căşti (1)
Ghid de pornire rapidă (acest manual)
4-467-858-81(1)
Pentru Mac, asiguraţi-vă că sistemul de operare este Mac OS X v10.6 sau
ulterior.
Neacceptat de sisteme de operare în afară de cele de mai sus
1
Conectaţi Walkman-ul la un computer
pornit, folosind cablul USB (inclus).
Începe încărcarea. Se aprinde ledul OPR (de operare).
Note despre încărcarea cu ajutorul computerului
Încărcaţi acumulatorul când ledul OPR clipeşte alternativ în verde şi portocaliu.
Când acumulatorul este aproape descărcat, ledul OPR clipeşte alternativ în
roşu şi portocaliu.
În timpul încărcării acumulatorului, ledul indică starea încărcării Walkman-ului.
Se aprinde în portocaliu: În curs de încărcare
Se stinge: Complet încărcat sau nu se încarcă
Durata de încărcare este de circa 2 ore.
După ce Walkman-ul a fost complet încărcat, decuplaţi-l de la computer.
Pentru un computer Mac, daţi clic pe pictograma de scoatere [WALKMAN] din
bara laterală a Instrumentului de găsire pentru a deconecta Walkman-ul.
Instalarea software-ului inclus
Dacă computerul intră în modul de economisire a energiei, cum ar fi modul
repaus sau hibernare, în timp ce Walkman-ul este conectat prin cablul USB
(inclus), Walkman-ul poate continua să extragă energie din acumulatorul
computerului, descărcându-l.
Când utilizaţi Walkman-ul pentru prima oară sau dacă nu aţi utilizat Walkmanul o perioadă îndelungată de timp, este posibil să dureze câteva minute ca să
fie recunoscut de computer, deşi încărcarea a început deja (ledul OPR este
aprins în portocaliu). Verificaţi dacă computerul recunoaşte Walkman-ul după
ce l-aţi conectat la computer de circa 10 minute.
Nu puteţi acţiona Walkman-ul în timpul încărcării.
Pentru a evita deteriorarea acumulatorului, încărcaţi acumulatorul cel puţin o
dată la şase luni sau o dată pe an.
Componente şi comenzi
Instalare WALKMAN Guide şi Media Go (pentru
Windows)
Instalarea Ghidului de asistenţă şi a software-ului
Content Transfer (pentru Mac)
1
1
Conectaţi Walkman-ul la un computer
pornit, folosind cablul USB (inclus).
2 Selectaţi următoarea succesiune din
computer:
Windows
7 sau anterior: Selectaţi [Start] – [Computer] sau
[Computerul meu] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
Windows 8: Selectaţi [Desktop] din [Ecranul Start] pentru a deschide
[Explorer]. În lista [Computer], selectaţi [WALKMAN] – [Storage Media] –
[FOR_WINDOWS].
3 Daţi clic dublu pe [Setup.exe].
Apare expertul de instalare.
 Când executaţi [Setup.exe], fişierul [Setup.exe] stocat în
folderul [FOR_WINDOWS] al Walkman-ului dumneavoastră
este copiat în computer ca copie de rezervă, iar WALKMAN
Guide şi Media Go sunt instalate în computer.
 Dacă nu porneşte [Setup.exe], copiaţi fişierul [Setup.exe] pe
desktop, apoi daţi dublu clic pe el.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
După ce termină expertul de instalare, comenzile rapide
WALKMAN Guide şi Media Go apar pe desktopul
computerului.
Ghidul de Asistenţă este inclus în WALKMAN Guide.
Semnalul sonor (bip) şi avertismentul „Check the volume level” au ca scop
protejarea urechilor când măriţi setarea volumului peste un nivel specific*1
prima oară.
Puteţi anula semnalul sonor şi avertismentul apăsând pe orice buton.
Conectaţi Walkman-ul la un computer
pornit, folosind cablul USB (inclus).
Notă
Puteţi mări volumul peste nivelul specific* după ce anulaţi semnalul sonor şi
avertismentul.
După avertismentul iniţial, semnalul sonor şi avertismentul se repetă la fiecare
20 de ore cumulate în care volumul este setat peste nivelul specific*1; în acel
moment, volumul trece automat la nivelul [7].
1
Dacă volumul este setat peste nivelul specific* şi opriţi Walkman-ul, volumul
revine automat la nivelul specific*1.
*1 Nivel specific = [17]
1
2 Pe computer, selectaţi [WALKMAN] din bara
laterală a Instrumentului de găsire, apoi
deschideţi folderul [FOR_MAC].
3 Daţi dublu clic pe pictograma programului
de instalare a software-ului dorit:
Pentru a instala Ghidul de asistenţă: [Help_Guide_Installer_
for_Mac]
Pentru a instala software-ul Content Transfer:
[ContentTransfer.pkg]
4 Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.
După ce termină programul de instalare, aliasul (comanda
rapidă) a software-ului instalat (Ghid de asistenţă sau
software-ul Content Transfer) apare pe desktopul
computerului.
 Sugestie
Înainte de a încerca să ştergeţi software-ul din Walkman, copiaţi folderul
[FOR_MAC] în computerul dumneavoastră Mac, ca o copie de rezervă, dacă
este necesar.
Despre utilizarea volumului (Doar pentru ţările/
regiunile care respectă Directivele Europene)
 Buton RESET
 Comutator POWER
 Comutator OUTPUT
 (căşti)
(difuzoare integrate)
 Difuzoare integrate
 Luminiţe
 Led OPR (Operare)
 Mufă micro USB
 Mufă HEADPHONES
 Buton SOUND/ILLUMINATION
 Buton SHUFFLE/PLAY LIST
 Buton VOLUME –/+*1
 Buton de comutare
(//)
Apăsaţi  pentru a porni/întrerupe
redarea. Apăsaţi şi ţineţi apăsat 
pentru a începe redarea ZAPPIN.
Împingeţi înspre  sau 
pentru a sări la cântecul următor
sau anterior. Menţineţi butonul
împins spre  sau  pentru
a sări la începutul folderului
anterior sau următor.
*1 Există un punct tactil. Utilizaţi-l pentru a vă ajuta cu operaţiile de reglare a
volumului.
Cum să porniţi Walkman-ul şi cum să-l
purtaţi pe urechi
Purtarea Walkman-ului în jurul gâtului
1
1
Verificaţi partea stângă () şi partea dreaptă () a
Walkman-ului.
2 Glisaţi comutatorul POWER de pe partea stângă
()
Redarea muzicii
Purtaţi Walkman-ul în jurul gâtului şi ascultaţi muzica tare de la difuzoare.
Glisaţi comutatorul POWER la ON şi comutatorul
OUTPUT la (difuzoare integrate) de pe partea stângă
() a Walkman-ului.
5 Căutaţi informaţii privind problema pe unul dintre
site-urile Web de asistenţă pentru clienţi.
Pentru site-urile Web de asistenţă pentru clienţi, consultaţi „Pentru
ultimele informaţii”.
6 Dacă soluţiile enumerate mai sus nu vă ajută să
rezolvaţi problema, consultaţi cel mai apropiat
furnizor Sony.
Notă
Când este folosit în acest mod, Walkman-ul funcţionează doar ca nişte căşti,
aşadar nu puteţi acţiona funcţiile Walkman-ului. Acţionaţi funcţiile de redare
folosind dispozitivul.
Nu veţi putea asculta sunetul prin difuzoarele Walkman-ului când ascultaţi
muzică de la un alt dispozitiv conectat la Walkman.
Asiguraţi-vă că aţi poziţionat comutatorul OUTPUT de pe partea
stângă () la  (căşti).
Redarea cântecelor
2 Purtaţi Walkman-ul în jurul gâtului cu părţile stângă şi
dreaptă plasate corect şi cu difuzoarele () orientate
în sus.
Reglaţi banda glisantă în aşa fel încât căştile să stea corect pe urechi.
5 Începeţi redarea de pe dispozitiv.
Puteţi asculta muzică de la un telefon de tip smartphone sau de la un alt
dispozitiv, conectându-l la Walkman cu ajutorul cablului pentru căşti
(inclus).
la ON pentru a porni Walkman-ul.
3 Purtaţi Walkman-ul pe urechi.
Ascultarea sonorului de la alte
dispozitive
Reglaţi banda glisantă pentru a poziţiona corect difuzoarele.
Apăsaţi butonul  (buton de comutare) pe partea dreaptă ().
Întreruperea redării
Apăsaţi butonul  (buton de comutare) pe partea dreaptă ().
Sărirea la cântecul anterior/următor
1
Glisaţi comutatorul POWER de pe partea stângă ()
a Walkman-ului la OFF/HEADPHONES.
2 Conectaţi cablul pentru căşti (inclus) la mufa
HEADPHONES din partea stângă ().
3 Conectaţi celălalt capăt al cablului la dispozitiv.
4 Purtaţi Walkman-ul pe urechi.
Împingeţi butonul  (buton de comutare) spre direcţia  (anterior)
sau  (următor).
Reglarea volumului
Apăsaţi butonul VOLUME +/– de pe partea dreaptă ().
Simptom
Nu se încarcă
acumulatorul
Walkman-ului.
Depanare
Dacă Walkman-ul nu funcţionează corect, încercaţi următorii paşi pentru a
rezolva problema.
1
Identificaţi simptomele problemei în capitolul
„Depanare” din Ghidul de asistenţă (document HTML)
şi încercaţi acţiunile de corectare enumerate.
Pentru detalii despre depanare, consultaţi şi tabelele din dreapta.
2 Conectaţi Walkman-ul la computer pentru a încărca
acumulatorul.
Cablu căşti (inclus)
Este posibil să rezolvaţi unele probleme prin încărcarea
acumulatorului.
3 Apăsaţi butonul RESET cu un pix
sau cu o agrafă de birou etc.
Când resetaţi Walkman-ul, aveţi grijă la
următoarele.
 Walkman-ul nu este conectat la computer.
 Walkman-ul nu redă muzică.
4 Verificaţi informaţiile despre
problemă în opţiunea de ajutor a
fiecărui software.
Buton
RESET
Cauză/Remediu
 Cablul USB nu este conectat corect la un
conector USB al computerului.
Decuplaţi cablul USB şi reconectaţi-l.
Folosiţi cablul USB inclus.
 Acumulatorul este încărcat la o temperatură
ambientală în afara intervalului între 5 °C şi 35 °C.
Încărcaţi acumulatorul la o temperatură
ambientală cuprinsă între 5 °C şi 35 °C.
 Nu este pornit computerul.
Porniţi computerul.
 Computerul a intrat în starea repaus sau în
starea hibernare.
Scoateţi computerul din starea repaus sau
din starea hibernare.
 Este utilizat un hub USB.
Este posibil ca Walkman-ul să nu
funcţioneze când este conectat printr-un
hub USB. Conectaţi Walkman-ul direct la
computer, utilizând cablul USB (inclus).
 Sistemul de operare instalat pe computer nu
este acceptat de Walkman.
Pentru a încărca Walkman-ul, conectaţi-l la
un computer cu un sistem de operare care
este acceptat de Walkman.
Simptom
Cauză/Remediu
Computerul nu
 Walkman-ul nu este conectat corect la
recunoaşte Walkmancomputer cu ajutorul cablului USB (inclus).
ul.
Decuplaţi cablul USB şi reconectaţi-l corect şi
ferm, atât la Walkman, cât şi la computer.
 Autonomia rămasă în acumulator este scăzută
sau insuficientă.
Reîncărcaţi acumulatorul. Când utilizaţi
Walkman-ul pentru prima oară sau dacă nu
aţi utilizat Walkman-ul o perioadă
îndelungată de timp, este posibil să dureze
câteva minute ca să fie recunoscut de
computer, deşi încărcarea a început deja
(ledul OPR este aprins în portocaliu).
Verificaţi dacă computerul recunoaşte
Walkman-ul după ce l-aţi conectat la
computer de circa 10 minute.
 Computerul utilizează un alt software decât cel
folosit pentru transfer.
Deconectaţi cablul USB (inclus), aşteptaţi
câteva minute şi apoi reconectaţi-l. Dacă nu
rezolvaţi problema, decuplaţi cablul USB
(inclus), reporniţi computerul şi apoi
conectaţi din nou cablul USB (inclus).
În timpul redării unui
cântec, începe brusc
redarea următorului
cântec.
 Probabil că Walkman-ul este în redarea
ZAPPIN. Pentru detalii, consultaţi Ghidul de
asistenţă.
Măsuri de precauţie
Informaţii despre legi şi mărci comerciale
Pentru informaţii despre legi, reglementări şi drepturile privind mărcile
comerciale, consultaţi capitolul „Informaţii importante” din software-ul inclus.
Pentru a le citi, instalați software-ul inclus în computer.
Despre căştile auriculare
Căştile interne sigilează urechile. De aceea, aveţi grijă că există riscul
accidentării urechilor sau timpanelor dacă aplicaţi o presiune prea mare pe
căştile interne sau dacă scoateţi căştile interne brusc. După utilizare,
scoateţi căştile interne cu mare grijă.
Despre pernuţe
Puteţi comanda pernuţe opţionale de schimb la cel mai apropiat furnizor
Sony. Pentru modalitatea de înlocuire, consultaţi Ghidul de asistenţă.
Pentru ultimele informaţii
Dacă aveţi întrebări sau probleme referitoare la acest produs sau dacă doriţi
informaţii despre elemente compatibile cu produsul, vizitaţi următoarele
site-uri Web.
Pentru clienţii din SUA:
http://www.sony.com/walkmansupport
Pentru clienţii din Canada:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pentru clienţii din America Latină:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Pentru clienţii din Europa:
http://support.sony-europe.com/dna/wm/
Pentru clienţii din Asia, Oceania şi Africa:
Engleză: http://www.sony-asia.com/support
Coreeană: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Chineză simplificată: http://service.sony.com.cn/KB/
Chineză tradiţională: http://service.sony.com.tw/
Pentru clienţii care au achiziţionat modele de pe un alt continent:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Download PDF

advertising