Sony DVP-FX870 Operating instructions

Sony DVP-FX870 Operating instructions
CD/DVD
Player
Portabil
Instrucţuni de operare
înlocuite doar de personal calificat.
ATENŢIE
Pentru a reduce riscul
apariţiei unui incendiu sau
electrocutarea, nu expuneţi
acest aparat condiţiilor de
umezeală sau ploaie.
Pentru a preveni
electrocutarea, nu
deschideţi carcasa. Orice
operaţiune de service
trebuie executată de
personal calificat.
Cablurile de conectare la
reţea trebuie înlocuite
numai la service autorizat.
Bateriile sau aparatele cu
baterii instalate nu se vor
expune la căldură excesivă
precum soare direct, foc
sau altele asemenea.
Această etichetă se află în partea
de jos a unităţii.
Pentru a vă asigura că bateriile vor
fi tratate corespunzător, la
încheierea duratei de folosire
predaţi produsul la punctul de
colectare pentru reciclare a
echipamentelor electrice şi
electronice.
Reciclarea
echipamentelor electrice şi
electronice vechi uzate (aplicabil în
ţările Uniunii Europene şi în alte
ţări europene cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol prezent pe
produs sau pe ambalaj semnifică
faptul că produsul respectiv nu
trebuie tratat ca un deşeu menajer
obişnuit. Produsul respectiv
trebuie dus şi depus la punctele de
colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi
electronice. Asiguraţi-vă de modul
corect de debarasare de acest
produs, pentru a împiedica
eventualele consecinţe negative
pe care le-ar putea avea asupra
mediului şi asupra sănătăţii
umane. Prin reciclarea materialelor
ajutaţi la conservarea resurselor
naturale. Pentru detalii
suplimentare referitoare la
reciclarea acestor produse,
contactaţi autorităţile locale sau
adresaţi-vă magazinului de la care
aţi achiziţionat produsul.
………….
Acest dispozitiv este clasificat
drept produs CLASS 1 LASER.
Marcajul PRODUS CLASS 1
LASER se află în partea de jos a
unităţii.
ATENŢIE
• Folosirea de instrumente optice
cu acest produs poate mări
riscul de rănire a ochilor. Nu
încercaţi să dezasamblaţi
aparatul, întrucât raza laser
folosită în acest CD/DVD player
poate răni ochii.Orice
operaţiune de service trebuie
executată de personal calificat.
• Există pericol de explozie dacă
bateriile sunt înlocuite incorect.
Înlocuiţi numai cu baterii de
acelaşi tip sau echivalente.
2
Debarasarea de bateriile
uzate (aplicabil în Uniunea
Europeană şi în alte ţări europene
cu sistem de colectare separat.
Acest simbol prezent pe baterie
sau pe ambalaj semnifică faptul că
bateriile furnizate odată cu
produsul respectiv nu trebuie tratat
ca un deşeu menajer obişnuit.
Asiguraţi-vă de modul corect de
debarasare de baterii, pentru a
împiedica eventualele consecinţe
negative pe care le-ar putea avea
asupra mediului şi asupra sănătăţii
umane. Prin reciclarea materialelor
ajutaţi la conservarea resurselor
naturale.
În cazul unor produse care, pentru
motive de siguranţă, performanţă
sau integritate de date necesită o
conexiune permanentă la bateriile
încorporate, aceste baterii vor fi
Pentru toate celelalte baterii, vă
rugăm să consultaţi capitolul din
acest manual în care se tratează
modul de înlocuire în siguranţă al
bateriilor din acest produs.
Depuneţi bateriile la punctul de
colectare special amenajat pentru
baterii uzate.
Pentru detalii suplimentare
referitoare la reciclarea acestui
produs sau a bateriilor, contactaţi
autorităţile locale sau adresaţi-vă
magazinului de la care aţi
achiziţionat produsul.
Precauţii
• Instalaţi acest sistem, astfel
încât să poată fi scos din priză
(deconectat de la reţea) imediat
ce apare o problemă.
• Player-ul nu este deconectat de
la reţea dacă nu este scos din
priză, chiar dacă este oprit de la
buton.
• Pentru a preveni incendiile sau
electrocutarea, nu plasaţi
obiecte umplute cu lichid,
precum vazele, pe aparat.
Producătorul acestui
echipament este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokyo,108-0075
Japonia.
Reprezentanţa Autorizată
pentru EMC şi securitatea
produsului este Sony
Deutchland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart., Germania.
Pentru probleme de service
sau garanţie se va vedea
adresa furnizată în documente
de service sau garanţie.
Precauţii
Securitate rutieră
Nu folosiţi monitorul unităţii sau
căştile în timp ce conduceţi. Acest
lucru poate afecta traficul rutier şi
în unele ţări este ilegal.
Deasemenea este periculos ca, în
timpul mersului şi mai ales la
trecerile de pietoni, să ascultaţi
muzică în căşti la volum mare.
În situaţii potenţial periculoase
întrerupeţi utilizarea, sau folosiţi
sistemul cu atenţie.
Despre siguranţă
Dacă se întâmplă ca un lichid sau
un obiect solid să pătrundă in
carcasă, aparatul trebuie
deconectat de la reţea şi înainte
de a fi refolosit trebuie verificat de
personal calificat.
Despre sursele de alimentare
• Cerinţele de alimentare ale
acestei unităţi sunt indicate pe
adaptorul de c.a. Verificaţi dacă
tensiunea de operare a unităţii
este identică cu tensiunea din
reţeaua locală.
• Deconectaţi player-ul de la
reţea în cazul în care nu-l
folosiţi o perioadă mai mare de
timp.
• Nu atingeţi cablul de reţea sau
adaptorul c.a. cu mâinile ude.
Acest lucru poate cauza
electrocutarea.
Despre creşterea temperaturii
În timpul încărcării sau ca urmare
a folosirii îndelungate palyer-ul se
poate încălzi. Acesta nu este un
defect.
Despre instalare
• Plasaţi player-ul într-o locaţie cu
ventilaţie adecvată pentru a
preveni supraîncălzirea.
• Nu plasaţi player-ul în spaţii
închise, precum dulapurile sau
altele similare.
• Nu acoperiţi fanta de ventilaţie a
player-ului cu ziare, feţe de
masă, draperii, etc. Nu puneţi
player-ul pe o suprafaţe moi,
precum pledurile, carpetele, etc.
• Nu plasaţi player-ul lângă surse
de căldură sau în locuri cu
expunere directă la soare, praf,
nisip, umezeală, ploaie, şocuri
mecanice sau într-o maşină cu
ferestrele închise.
• Nu plasaţi player-ul în poziţii
înclinate. Este proiectat să
funcţioneze numai în poziţie
orizontală.
• Nu puneţi obiecte grele pe
player.
Despre funcţionare
• Dacă sistemul este adus într-o
locaţie caldă din una rece sau
este plasat într-o încăpere
foarte umedă, este posibil ca
umezeala să condenseze pe
lentilele din interiorul aparatului
şi poate cauza o funcţionare
defectuoasă. În acest caz,
scoateţi CD-ul şi lăsaţi sistemul
pornit aproximativ o oră, până la
evaporarea condensului.
• Păstraţi lentilele player-ului
curate şi nu le atingeţi.
Atingerea lentileleor poate duce
la deteriorarea acestora şi
poate cauza defectarea
aparatului. Ţineţi
compartimentul discului închis,
dacă nu introduceţi sau scoateţi
un disc.
Despre display-ul cu cristale
lichide
• Deşi este fabricat cu o
tehnologie de înaltă precizie,
uneori display-ul LCD poate
afişa puncte de diferite culori.
Acesta nu este un defect.
• Nu ştergeţi suprafaţa displayului cu cârpa udă. Pătrunderea
apei poate determina
defectarea display-ului.
• Nu puneţi şi nu scăpaţi obiecte
pe suprafaţa LCD. De
asemenea, nu exercitaţi
presiune cu mâinile sau coatele.
• Nu deterioraţi suprafaţa LCD cu
instrumente tăioase.
• Nu închideţi panoul display-ului
prin apăsare cu pixul, etc. pe
compartimentul discului.
• Dacă sistemul este adus într-o
locaţie caldă din una rece este
posibil ca umezeala să
condenseze pe suprafaţa LCD.
În acest caz ştergeţi umezeala
cu un şerveţel de hîrtie, etc.
înainte de utilizare. Totuşi,
condensarea pe display va
continua dacă acesta este rece.
Despre adaptorul c.a.
• Folosiţi adaptorul c.a. furnizat
pentru acest player. Folosirea
altor adaptoare poate cauza
defectarea aparatului.
• Nu dezasamblaţi aparatul şi nu
folosiţi ingineria inversă.
• Nu plasaţi adaptorul c.a. în
spaţii închise precum un dulap
sau un cabinet AV.
• Nu conectaţi adaptorul c.a. la
un transformator electric de
călătorie, care poate produce
căldură şi poate cauza
defectarea.
Despre baterii
• Unele ţări au regulamente
pentru debarasarea de bateriile
folosite la alimentarea acestui
aparat. Vă rugăm să vă
consultaţi cu autorităţile locale.
• Datorită duratei de viaţă reduse,
capacitatea bateriilor se
deteriorează gradual de-a
lungul timpului şi după utilizări
repetate. Este necesară
achiziţionarea unor noi baterii
atunci cînd acestea ţin doar
aproximativ jumătate din
perioada normală.
• Este posibil ca bateria să nu se
încarce la capacitatea maximă
la prima încărcare, sau când nu
a fost folosită o perioadă mai
lungă de timp. Capacitatea se
poate recupera după mai multe
cicluri încărcare-descărcare.
• Nu lăsaţi acumulatorul în
maşină sau în bătaia directă a
soarelui, unde temperatura
poate ajunge la 60 °C.
• Nu udaţi bateriile.
• Evitaţi scurtcircuitarea bateriilor
prin conectarea mufelor (A)
localizate în partea de jos a
player-ului şi a mufelor de
conectare (C) de pe acumulator
cu obiecte metalice, percum
lănţişorul de la gât, de exemplu.
• Verificaţi să nu intre praf sau
nisip la mufele de conectare
baterii (A), la găurile de ghidare
(B) localizate în partea de jos a
player-ului şi la mufele de
conectare (C) şi găurile de
ghidare (D) ale acumulatorului.
Partea de jos a player-ului
Acumulatorul
3
Despre adaptorul de maşină
• Folosiţi adaptorul furnizat pentru
acest player. Folosirea altor
adaptoare poate cauza
defectarea aparatului.
• Nu dezasamblaţi aparatul şi nu
folosiţi ingineria inversă.
• Nu scăpaţi şi nu loviţi.
• Nu atingeţi părţile metalice
deoarece se pot produce
scurtcircuite sau pot defecta
adaptorul, mai ales atunci când
atingeţi cu obiecte metalice.
• Nu plasaţi adaptorul lângă
surse de căldură sau în bătaia
directă a soarelui. Nu expuneţi
la şocuri mecanice şi nu îl lăsaţi
în maşină cu geamurile închise.
Despre reglarea volumului
Nu măriţi volumul atunci când
ascultaţi o porţiune cu nivel scăzut
de sonorizare sau fără semnal
audio. În astfel de cazuri este
posibil, ca la revenirea semnalului,
difuzoarele să fie avariate de un
vârf de nivel audio.
Despre căşti
• Prevenirea afectării auzului
Evitaţi folosirea căştilor la volum
mare. Experţii ORL avertizează
despre ascultarea player-ului la
volum mare, continuu, pe o durată
mare de timp. Dacă se întâmplă să
aveţi probleme cu urechile,
reduceţi volumul sau timpul de
folosire al aparatului.
• Din considerente pentru alţii
Păstraţi volumul la un nivel
moderat. Aceasta vă va permite să
auziţi şi zgomotele din exterior şi
nu deranjaţi persoanele din jur.
Despre curăţare
Curăţaţi carcasa, panoul frontal şi
tastatura cu o pânză moale uşor
umezită într-o soluţie slabă de
detergent. Nu folosiţi pentru
curăţare
obiecte
abrazive,
substanţe abrazive sau solvenţi
precum tiner, benzină sau alcool.
Despre curăţarea discurilor,
substanţe de curăţat
discuri/lentile
Nu folosiţi substanţe (inclusiv
substanţe umede sau spray-uri)
pentru curăţarea discurilor şi
lentilelor. Aceasta poate duce la
deteriorarea aparatului.
4
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Acest player este
capabil sa păstreze pe ecranul
televizorului o imagine de tip
print screen sau poză, pe o
perioadă
nedefinită.
Dacă
lăsaţi aceste imagini pe
perioade mari de timp riscaţi
avarierea
permanentă
a
ecranului
de
televizor.
Televizoarele cu plasmă sau
proiecţie sunt sensibile la acest
lucru.
Dacă aveţi întrebări sau probleme
cu player-ul Dumneavoastră, vă
rugăm să consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
CUPRINS
AVERTIZARE…………………………………………………………………………………………2
Precauţii……………………………………………………………………..…………………………3
Despre acest manual..……………………………………………………………………………….6
Acest player poate reda următoarele discuri………………………………………………………7
Operaţii preliminare………………………………………….……………….……9
Verificare accesorii…….………………………………………………………………………….…..9
Utilizarea telecomenzii….………………………………………………………….…………………9
Utilizarea panoului LCD.……………………………………………………………………………10
Conectarea adaptorului c.a….……………………………………………………………….……..11
Utilizarea acumulatorului……………………………………………………………………………12
Utilizarea adaptorului de maşină………………………………………………………………...…14
Redare discuri………………………………………………………………..…...15
Redare discuri………………………………………………………………………………………..15
Utilizarea display-ului pentru setările redării………………………………………………………21
Căutarea unui anumit punct pe disc (Căutare, Scanare, Redare Lentă,
Reluarea Redării, Redare Aleatorie)………………………………………………………….23
Redarea pieselor audio MP3 sau a fişierelor imagine JPEG..……………………………...…..25
Modificarea mărimii şi calităţii filmului....………………………………………………………..…28
Redare fişiere video DivX®.……………………………………………….…....29
Redare fişiere video DivX®………………………………………………………………………....29
Despre fişierele video DivX®…………………………………………………………….…………30
Setări şi reglaje.…………………………………………….……….…………....32
Utilizarea display-ului de setare…………………………………………………….……...……….32
Setări pentru display (Setari generale)….…………………………………...…………………......33
Setări pentru sunet (Setare audio)….…………………………………………………………...….34
Setarea display-ului sau a limbii pentru coloana sonoră (Setare limbă)…..…..…...………….35
Setări pentru controlul parental (Control parental)……………………………………….……….36
Conectare……..………………………………………………….….…………....38
Conectare la un alt dispozitiv………………………………………………….……..........……….38
Informaţii suplimentare…………………………………………….…………....41
Ghid al problemelor de funcţionare……………………………………………….……...……..….41
Despre piese audio MP3 şi fişiere imagine JPEG..………………………..…………………......43
Note despre discuri……………….….…………………………………………………………...….44
Specificaţii………..…………………………………………….……………………………..……….45
Index al pieselor şi elementelor de comandă…………………..………………………....……….46
Index……………………………………………………………………….…………………………...49
5
Despre acest manual
• Instrucţiunile din acest manual descriu modul de funcţionare al tastelor de pe telecomandă.
Puteţi folosi de asemenea butoanele de pe player dacă au acelaşi nume sau nume similare cu
cele de pe telecomandă.
• Termenul “DVD” poate fi folosit în acest manual ca termen general pentru VIDEO DVD,
DVD+RW/DVD+R (modul +VR) şi DVR-RW/DVD-R (modul VR, modul video).
• Semnificaţia icon-urilor folosite în acest manual este descrisă mai jos:
Icon-uri
Semnificaţie
Funcţii disponibile pentru VIDEO DVD şi DVR+RW/DVD+R în modul
+VR sau DVD-RW/DVD-R în modul video.
Funcţii disponibile pentru DVD-RW/DVD-R în modul VR (Video
Recording) (înregistrare video)
Funcţii disponibile pentru VIDEO CD (inclusiv Super VCD sau CDR/CD-RW în format video CD sau format Super VCD)
Funcţii disponibile pentru CD audio sau CD-R/CD-RW în format de CD
audio
Funcţii disponibile pentru DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW ce conţin
*1
*2*3
piese audio MP3 ,fişiere imagine JPEG şi fişiere video DivX )
Funcţii
disponibile
pentru
pentru
DATA
DVD
(DVD
ROM//DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R ce conţin piese audio
*1
*2*3
MP3 , imagini JPEG şi fişiere video DivX )
*1 MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) este un format standard definit de ISO ( Organizaţia
Internaţională de Standardizare)/ IEC (Comisia de Electrotehnică Internaţională) MPEG care
comprimă date audio.
*2 DivX® este o tehnologie de comprimare fişiere video dezvoltată de DinX, Inc.
*3 DivX, DivX Certified şi alte logo-uri asociate sunt mărci înregistrate ale DivX, Inc. şi sunt
folosite sub licenţă.
6
Acest player poate reda
următoarele discuri
Format disc
Exemple de discuri pe care nu le
poate reda acest player
Player-ul nu poate reda următoarele discuri:
• Discuri Blu-Ray.
• Discuri înregistrate în format AVCHD.
• HD DVD.
• DVD-RAM.
• CD-ROM/CD-R/CD-RW, altele decât cele
înregistrate în formatele listate pe această
pagină.
• CD-ROM înregistrate în format PHOTO CD.
• Partea de date a CD-Extras.
• Discuri audio DVD.
• DATA DVD (DVD de date) care nu conţin
MP3 audio, fişiere imagine JPEG, sau fişiere
video DivX
• Layer HD pe CD Super Audio.
Deasemenea, player-ul nu poate reda
următoarele discuri:
• VIDEO DVD cu un cod de regiune diferit.
• Discuri cu formă ne-standard (de ex. card,
inimă).
• Discuri cu hartie lipită sau etichete.
• Discuri care mai au încă bandă adezivă sau
celofan pe ele.
Logo-urile “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”,
“DVD-R” “DVD VIDEO”şi „CD” sunt mărci
înregistrate.
Note despre CD/DVD
Player-ul poate reda CD-ROM/CD-R/CD-RW
înregistrate în formatele următoare:
- format CD audio
- format CD video
- MP3 audio, fişiere imagine JPEG şi fişiere
video DivX cu format conform cu ISO 9660*
Level 1 sau formatul său extins Joliet.
- format CD imagine KODAK
* Un format logic de fişiere şi foldere pe
CD-ROM definite de ISO
(Organizaţia Internaţională de Standardizare).
Player-ul poate reda DVD-ROM/DVD+RW/
DVD-RW/DVD+R/DVD-R
înregistrate
în
formatele următoare:
- MP3 audio, fişiere imagine JPEG şi fişiere
video DivX cu format conform cu UDF
(Universal Disk Format).
Note
Note despre DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/
DVD-R sau CD-R/ CD-RW
• Unele DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/ DVD-R
sau CD-R/ CD-RW nu pot fi redate pe acest
player datorită unei proaste calităţi a
înregistrării, datorită aspectului fizic al
acestora
sau
datorită
caracteristicilor
dispozitivului de înregistrare şi a softului de
authoring.
• Discul nu poate fi redat dacă nu a fost
finalizat corect. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi instrucţiunile de operare ale
dispozitivului de înregistrare. De notat că
unele funcţii de redare nu lucrează cu unele
DVD+RW/DVD+R, chiar dacă au fost
finalizate corect. În acest caz, vizualizaţi
discurile prin redarea normal. Deasemenea,
unele DATA CD/DATA DVD create în format
Pachet Write sau sesiune multiplă nu pot fi
redate.
• Note despre DVD+R DL/ DVD-R DL
Uneori discurile DVD-R DL înregistrate în
modul VR nu sunt redate. Uneori fişierele
MP3 şi JPEG înregistrate pe layer-ul al
doilea al DVD+R DL/ -R DL (layer dublu) nu
sunt redate.
7
• Discuri audio codificate cu tehnologii de
protecţie la copiere
Acest produs este proiectat să redea discuri
conforme cu standardul Compact Disc (CD).
Recent au fost puse pe piaţă de către
companiile de înregistrări numeroase discuri
codificate cu tehnologie de protecţie a
drepturilor de autor. Trebuie să ţineţi cont că
printre aceste discuri, există unele care nu
sunt conforme cu standardul CD şi nu pot fi
redate de acest produs.
• Note despre discurile duale
Un disc dual este un disc cu două feţe,
care combină materialul înregistrat pe
DVD pe o faţă, cu materialul audio digital
pe cealaltă faţă. Totuşi, deoarece faţa cu
materialul audio nu este conformă cu
standardul CD (compact disc), redarea de
pe acest produs nu este garantată.
Cod de regiune
Sistemul este cel folosit pentru a proteja
drepturile de autor. Codul de regiune apare pe
ambalajul VIDEO DVD, în concordanţă cu
regiunea de vânzare. VIDEO DVD-urile
etichetate „ALL” sau „2” pot fi redate pe acest
player.
Note despre funcţiile de redare ale
DVD-urilor şi VIDEO CD-urilor
Unele funcţii de redare ale DVD-urilor şi VIDEO
CD-urilor pot fi setate în mod intenţionat de
către producători. Deoarece player-ul redă
DVD-uri şi VIDEO CD-uri în funcţie de
conţinutul discului proiectat de producătorii
softului, este posibil ca unele caracteristici sa
nu fie disponibile. Se vor consulta, de
asemenea, instrucţiunile furnizate odată cu
DVD-urile sau VIDEO CD-urile.
Drepturi de autor
Acest produs încorporează tehnologie de
protecţie a dreptului de autor, ceea ce
înseamnă că este sub protecţia U.S. Patents
şi a altor drepturi de proprietate intelectuală.
Folosirea acestei tehnologii de protecţie a
dreptului de autor trebuie să fie autorizată de
Macrovision şi este destinată doar utilizării
personale sau vizualizărilor cu caracter
restrâns, dacă Macrovision nu are alte precizări
exprese în acest sens. Ingineria inversă sau
dezasamblarea este interzisă.
8
Mărci înregistrate
• Produs sub licenţă de către Dolby
Laboratories. “Dolby” şi simbolul cu dublu D
sunt mărci ale Dolby Laboratories.
• Produs sub licenţă, sub patentul U.S. nr.:
5.451.942 şi alte patente U.S. sau
internaţionale eliberate sau în curs de
eliberare. DTS şi DTS Digital Aut sunt mărci
înregistrate , iar logo-urile şi simbolul DTS
sunt mărci înregistrate ale DTS, Inc. © 19962007 Toate drepturile rezervate DTS, Inc.
Operaţiuni preliminare
Verificarea accesoriilor
Verificaţi existenţa următoarelor elemente:
• Cablul audio/video ( mufă mini x 2, mufă
fono x 3) (1)
• Cablul de alimentare (1)
• Adaptor c.a. (1)
•
•
•
•
Adaptor baterie maşină (1)
Set baterii (NP-FX110) (1)
Telecomandă (cu baterii) (1)
Casetă de transport (1)
Folosirea telecomenzii
În timpul funcţionării, îndreptaţi telecomanda către senzorul IR
Pentru a înlocui bateria telecomenzii
Introduceţi o baterie cu litiu CR2025, respectând semnele ⊕ şi
1 Trageţi afară suportul bateriei
ce apăsaţi pe clapeta de blocare…….
în timp
de pe player.
de pe capătul bateriei.
3 Introduceţi noua baterie în suportul de baterie
cu semnul ⊕ în sus şi apoi împingeţi complet
suportul.
2 Scoateţi bateria veche.
Note
• Nu expuneţi senzorul telecomenzii
la soare sau la aparate de iluminat. Aceasta poate
cauza defectarea senzorului.
• Când bateria este descărcată, tastele telecomenzii nu mai funcţioneză. Dacă telecomanda nu
mai funcţionează deloc, schimbaţi bateria şi apoi verificaţi starea de funcţionare.
9
Folosirea panoului LCD
Panoul LCD al player-ului se poate roti la 180°, în sens orar şi se poate folosi în aceasta poziţie.
După rotirea panoului LCD, acesta se poate plia pe corpul principal şi poate funcţiona şi în
această poziţie.
Rotirea panoului LCD
1 Plasaţi player-ul pe o masă sau pe altă suprafaţă stabilă.
2 Împingeţi panoul LCD cu vârful degetelor în sus până ajunge în poziţie verticală.
3 Rotiţi uşor panoul LCD la 180° în direcţia indicată de săgeată (sens orar).
Rotirea şi plierea panoului LCD
După rotirea panoului LCD cu 180° în sens orar, împingeţi-l către corpul principal al player-ului. În
acestă poziţie panoul este cu faţa în sus.
Pentru a reveni în poziţia originală
Ridicaţi panoul LCD în poziţie verticală şi rotiţi-l încet în sens antiorar.
Note
Nu rotiţi panoul LCD mai mult de 180°. De asemenea, nu rotiţi în sens invers. Aceasta va duce la
deteriorarea panoului LCD.
Dacă panoul LCD nu se deschide complet, nu încercaţi să-l rotiţi. Panoul LCD se poate deteriora.
După folosire, readuceţi panoul LCD în poziţia originală. Panoul LCD poate fi deteriorat de
şocurile bruşte sau tratamente similare.
10
Conectarea adaptorului c.a.
Conectaţi adaptorul c.a. (furnizat) în ordinea 1 la 3 de mai jos.
Pentru deconectare urmaţi paşii în ordine inversă.
Mufă cc
La mufa DC IN 9,5 V
Adaptor c.a.
(furnizat)
Cablu reţea
(furnizat)
Alim. la reţea
Notă
Opriţi redarea înainte de a deconecta de la reţea. Nerespectarea acestei instrucţiuni poate duce la
defectarea aparatului.
11
Folosirea acumulatorului
Cînd nu puteţi alimenta de la reţea, puteţi folosi acumulatorul (furnizat).
Vă rugăm să încărcaţi acumulatorul înainte de folosire.
Instalarea acumulatorului
1 Aliniaţi acumulatorul cu liniile de pe partea inferioară a player-ului şi introduceţi picioruşele
acumulatorului în găurile aflate pe partea inferioară a player-ului.
2 Împingeţi acumulatorul în direcţia săgeţii până auziţi un clic.
Acumulator
Partea de jos
a player-ului
Pentru a scoate acumulatorul
Apăsaţi butonul de pe acumulator şi trageţi acumulatorul în direcţia săgeţii.
Buton de
eliberare
Note
• Opriţi player-ul inainte de a instala acumulatorul.
• Nu scoateţi acumulatorul în timpul redării.
• Nu atingeţi punctele de conectare ale player-ului cu acumulatorul. Acest lucru poate provoca
defectarea aparatului.
• Aveţi grijă să nu scăpaţi acumulatorul jos în timpul instalării sau decuplării.
12
Încărcarea acumulatorului
1 Ataşaţi acumulatorul la player (pagina 12).
2 Conectaţi adaptorul c.a. la player şi la reţeaua de alimentare (pagina 11).
Indicator încărcare
Mufa DC IN 9,5 V
Player
Acumulator
Când începe încărcarea, indicatorul CHARGE se aprinde.
Când încărcarea se termină, indicatorul CHARGE se stinge.
3 După încărcare, deconectaţi adaptorul de la reţea şi de la player.
Pentru a verifica nivelul de încărcare al bateriei
Când player-ul este oprit, pe ecran se afişează un indicator de baterie. Când pe ecran indicatorul
apare
sau când indicatorul CHARGE se aprinde intermitent, încărcaţi bateria.
Plină
Descărcată
Indicatorul de baterie nu se afişează când se redă un DVD, CD VIDEO sau fişier JPEG. Opriţi
player-ul şi verificaţi nivelul bateriei.
Timp de încărcare şi timpul maxim de folosire al bateriei
Timp de încărcare (cu player-ul oprit).
Timp de redare ( cu display-ul pornit)
Aprox.
Aprox.
6 ore
6 ore*
* Reprezintă cel mai lung timp de redare în condiţiile următoare:
- temperatură normală (20 °C)
- folosirea căştilor
- setare iluminare fundal la minimum
- setare „Digital Output”(ieşire digitală) pe “Off” în “ Audio Setup” (setare audio).
Starea bateriei poate reduce timpul de funcţionare.
Note
Indicatorul de baterie nu apare pe ecran când se foloseşte adaptorul c.a. sau când se redă de pe
dispozitive externe.
Timpul de încărcare poate fi diferit de cel indicat mai sus datorită condiţiilor de utilizare , mediu şi
alţi factori. Temperatura mediului recomandată pentru încărcarea bateriei este în gama 10-30°C.
13
Folosirea adaptorului de maşină
Folosiţi adaptorul de maşină (furnizat) pentru a alimenta player-ul de la priza brichetei. Adaptorul
este pentru baterie de maşină de 12 V. Nu folosiţi adaptorul la baterii de maşină de 24 V. De
asemenea, adaptorul este destinat folosirii la maşini cu legare la pământ negativă. Nu folosiţi
adaptorul la maşini cu legare pozitivă la pământ.
Către priza de brichetă
Către IN cc 9,5 V
Adaptor baterie maşină
(furnizat)
Sfat util
Dacă adaptorul de maşină interferează cu funcţionarea maşinii, folosiţi un cablu comercial de
extensie pentru brichetă.
Note
Nu folosiţi adaptorul de maşină dacă acesta a fost scăpat pe jos sau este deteriorat.
Aranjaţi cablul astfel încât să nu deranjeze şoferul. Deasemenea, nu plasaţi panoul LCD astfel
încât să obtureze raza vizuală a şoferului.
Dacă imaginea nu este clară, ţineţi adaptorul de maşină departe de player.
Folosiţi adaptorul de maşină atunci când motorul maşinii este în funcţiune. Dacă se foloseşte cu
motorul oprit, atunci bateria maşinii se poate descărca.
Dacă priza de brichetă este murdară de scrum, etc. şi conexiunea este slabă, mufa se poate
încălzi. Curăţaţi înainte de folosire.
Adaptorul de maşină se poate încălzi atunci când încarcă sau după o perioadă lungă de folosire.
Acesta nu este considerat un defect.
După folosirea adaptorului de maşină
După oprirea player-ului, deconectaţi adaptorul de la priza de brichetă.
Note
• Nu opriţi motorul maşinii atunci când player-ul este pornit. Dacă se opreşte motorul se întrerupe
alimentarea şi player-ul se poate deteriora.
• Deconectaţi adaptorul de maşină după utilizare. Întrucât unele maşini alimentează priza de
brichetă chiar dacă motorul este oprit, există pericolul descărcării în timp a bateriei maşinii.
• Când deconectaţi adaptorul de maşină, ţineţi de mufă pentru a o trage afară.
• Când ascultaţi la radioul maşinii, deconectaţi adaptorul de maşină de la priza de brichetă pentru
a evita apariţia zgomotelor.
14
Redare discuri
Redare discuri
În funcţie de DVD sau VIDEO CD, unele funcţii
pot fi diferite sau sunt restricţionate.
Consultaţi instrucţiunile de operare furnizate
odată cu discul.
2 Apăsaţi
comutatorul
pe telecomandă sau treceţi
player-ului pe
Player-ul porneşte şi indicatorul POWER se
aprinde verde.
3 Apăsaţi OPEN pentru a deschide
compartimentul discului.
4 Introduceţi discul.
Apăsaţi discul cu faţa în jos până se aude un
clic.
Cu faţa de redare în jos
5 Apăsaţi pe PUSH CLOSE al player-ului
pentru a închide compartimentul discului.
6 Apăsaţi
Porneşte redarea.
• Unele discuri pot porni imediat după
închiderea compartimentului discului.
• În funcţie de disc, pe ecran poate apare un
meniu. Pentru VIDEO DVD se va vedea
pagina 17. Pentru VIDEO CD, se va
vedea pagina 20.
• După redarea tuturor titlurilor, player-ul se
va opri şi display-ul va reveni la ecranul cu
meniul.
1 Deschideţi panoul LCD al player-ului.
Setaţi pe „OUT” comutatorul LINE SELECT
aflat pe laterala dreaptă a player-ului.
Note
• Dacă se introduce discul cu faţa în sus, va
apare mesajul „No disc” ( nu există disc)
sau „Cannot play this disc” (nu se poate
reda acest disc)
• Discurile create cu înregistratoare de
DVD-uri trebuie să fie corect finalizate
pentru a putea fi redate de acest player.
Pentru mai multe informaţii despre
finalizare, consultaţi instrucţiunile de
operare furnizate odată cu înregistratorul
de DVD.
• Când deschideţi compartimentul discului
este posibil ca discul să se mai rotească
încă. În acest caz aşteptaţi până la oprirea
completă a discului pentru a-l scoate.
15
• În timpul funcţionării, pe ecran poate apare
simbolul
Simbolul indică faptul că o
funcţie explicată în aceste instrucţiuni de
operare nu este disponibilă pe VIDEO
DVD-ul curent.
• Unele DVD-RW/DVD-R (modul VR) pot
porni redarea cu întârziere, datorită
conţinutului înregistrat.
Funcţii de redare suplimentare
Pentru a opri redarea
Apăsaţi
Apăsând
din nou, redarea va porni din
punctul în care aţi oprit (Resume Play). Se
va vedea pagina 17 pentru detalii.
Pentru a reda de la început, apăsaţi
de două ori şi apoi apăsaţi
Pentru a opri alimentarea
Apăsaţi butonul
pe telecomandă sau
glisaţi comutatorul
pe
Pentru a evita activarea accidentală a unui
buton de pe player
Setaţi comutatorul player-ului
pe „HOLD”. Toate butoanele player-ului sunt
blocate, în timp ce butoanele telecomenzii
rămân active.
Pentru a reda piese DTS de pe un VIDEO
DVD
• Difuzorul player-ului nu redă sunetul DTS.
Când redaţi piese DTS pe un VIDEO DVD,
conectaţi player-ul la un amplificator AV
(receptor) (pagina 39) şi setaţi „DTS” în
„Audio Setup” (pagina 35).
• Nu setaţi „DTS” pe „ON” în „Audio Setup”
dacă player-ul este conectat la un
echipament audio, precum un amplificator
AV (receptor), fără un decoder
DTS (pagina 35). Un zgomot puternic se
poate auzi din difuzoare şi acesta poate
afecta auzul sau poate deteriora
difuzoarele.
Note
• Când lăsaţi player-ul pe pauză sau inactiv
mai mult de 15 minute, pe ecran va apare
o imagine screen saver. Imaginea dispare
când apăsaţi
. Se va vedea pagina 34
pentru detalii.
• Player-ul se opreşte la 15 minute după
activarea funcţiei de screen saver (Auto
Power Off).
16
Pentru
A opri
Operaţie
Apăsaţi
A pune în pauză
Apăsaţi
A trece la capitolul,
piesa sau scena
următoare în modul
de redare continuu
A reveni la capitolul,
piesa sau scena
anterioară în modul
de redare continuu
A derula pentru
scurt timp înainte
scena curentă*
Apăsaţi
Apăsaţi
Apăsaţi
timpul redării
în
* Numai VIDEO DVD, DVD-RW/DVD-R
( mod VR)
Pentru unele scene, funcţiile de mai sus nu
pot fi folosite.
Reluarea redării din punctul
în care aţi oprit discul
(Resume Play)
Când opriţi redarea , player-ul reţine punctul
de oprire şi afişează un mesaj pe ecran.
Puteţi relua din acelaşi punct apăsând
Din nou. Funcţia Resume Play lucrează chiar
şi atunci când player-ul este oprit, atâta timp
cât compartimentul discului este închis.
Folosirea meniului DVD-ului
Un DVD este împărţit în secţiuni lungi de film
sau muzică numite „titluri”.
Când redaţi un DVD care conţine mai multe
titluri, puteţi selecta titlul dorit folosind butonul
TOP MENU.
Când redaţi DVD-uri care vă permit să selectaţi
opţiuni precum limba pentru sunet şi subtitrare,
selectaţi aceste opţiuni folosind butonul de
meniu.
Taste
numerice
1 Când redaţi un disc, apăsaţi
pentru a
opri redarea.
Va apare un mesaj.
2 Apăsaţi
Player-ul porneşte redarea de la punctul la
care v-aţi oprit la pasul 1.
Sfaturi utile
• Pentru a reda discul de la început,
apăsaţi
de două ori, apoi apăsaţi .
• Când porniţi alimentarea din nou după ce
aţi oprit-o, redarea se reia în mod automat.
Note
• În funcţie de punctul de oprire, reluarea
redării poate să nu pornească din exact
acelaşi punct.
• Punctul în care aţi oprit redarea se şterge
în următoarele condiţii:
- opriţi player-ul în timpul redării unui
DVD-RW/DVD-R (mod VR).
- deschideţi compartimentul discului.
- deconectaţi acumulatorul şi adaptorul c.a.
- schimbaţi setarea comutatorului
LINE SELECT
1 Apăsaţi TOP MENU sau MENU.
Pe ecran apare meniul discului.
Conţinutul meniului diferă de la un disc
la altul.
2 Apăsaţi
sau butoanele
Numerice pentru a selecta opţiunea pe
care o doriţi, sau pe care vreţi s-o
schimbaţi.
3 Apăsaţi ENTER
Note
În funcţie de disc, se poate întâmpla să nu
puteţi folosi tastele
player-ului pentru
meniul discului. În acest caz, folosiţi tastele
de pe telecomandă.
17
Modificarea formatului audio
Când redaţi un VIDEO DVD înregistrat în
formate audio multiple (PCM, Dolby Digital
sau DTS), puteţi schimba formatului audio.
Dacă VIDEO DVD-ul este înregistrat cu piste
multilinguale, puteţi schimba deasemenea şi
limba.
În cazul CD-urilor sau VIDEO CD-urilor, puteţi
selecta sunetul fie pe canalul din dreapta fie
pe cel din stânga şi puteţi asculta sunetul
canalului selectat pe ambele difuzoare. De
exemplu, când redaţi un disc ce conţine o
melodie cu partea vocală pe canalul din
dreapta şi instrumentele pe cel din stânga,
puteţi asculta instrumentele în ambele
difuzoare prin selectarea canalului stâng.
1 Apăsaţi AUDIO în mod repetat, pentru a
selecta semnalul audio dorit.
Setarea implicită este subliniată.
‹ Când se redă un VIDEO DVD
În funcţie de VIDEO DVD, alegerea limbii se
face în mod diferit.
Când aceeaşi limbă este afişată de două sau
mai multe ori înseamnă că VIDEO DVD-ul
este înregistrat în formate audio multiple.
‹ Când se redă un dics DVD (mod VR)
Tipurile de coloane sonore înregistrate pe
disc sunt afişate.
Exemplu:
• 1. Main (main sound)
• 1. Sub (sub sound)
• 1. Main + Sub (main şi sub sound)
18
‹ Când se redă un CD/VIDEO CD
• Stereo: Sunetul stereo standard
• Stânga: sunetul canalului stâng (mono)
• Dreapta: sunetul canalului drept (mono)
‹ Când se redă un Super VCD
• Stereo: sunetul stereo al pistei audio 1
• Stânga: sunetul canalului stâng al pistei
audio 1 (mono)
• Dreapta: sunetul canalului drept al pistei
audio 1 (mono)
• Stereo 1: sunetul stereo al pistei audio 2
(mono)
• Stânga 1: sunetul canalului stâng al pistei
audio 2 (mono)
• Dreapta 1: sunetul canalului drept al pistei
audio 2 (mono)
S Sfaturi utile
• În timpul redării unui VIDEO DVD, puteţi
verifica formatul audio curent
(Dolby
Digital, DTS, PCM, etc. ) apăsând AUDIO
în mod repetat.
• În timpul redării unui DVD, puteţi schimba
sunetul în Playback Settings Display.
Note
• La unele discuri nu puteţi schimba formatul
audio, chiar dacă sunt înregistrate în
formate audio multiple.
• Atunci când redaţi un Super VCD care nu
conţine pistă audio 2 (audio track 2), dacă
selectaţi „Stereo 1”, „Left 1” sau „Right 1”,
nu veţi avea sunet.
• Atunci când redaţi coloane sonore de pe
DVD-RW/DVD-R
(mod
VR)
cu
echipamente audio precum amplificatorul
AV (receptor) conectat via mufa OPTICAL
AUT, setaţi „Dolby Digital” în „Audio Setup”
pentru „Downmix PCM” (pagina 35).
• Dacă „DTS” din „Audio Setup” este setat
pe „Off” (pagina 35), opţiunea de selecţie a
pistei DTS nu va apare pe ecran, chiar
dacă discul conţine piste DTS.
• Atunci când redaţi piste de sunet DTS de
pe un CD, nu puteţi schimba sunetul.
Afişarea subtitrărilor
Schimbarea unghiurilor
Dacă pe disc sunt înregistrate subtitrări, puteţi
schimba subtitrările, sau le puteţi pune pe ON
sau OFF, după cum doriţi.
Dacă pe un VIDEO DVD sunt înregistrate mai
multe unghiuri (multi-unghi) pentru o scenă pe
ecran va apare
Aceasta înseamnă că
puteţi schimba unghiul de vizualizare.
Subtitrare
1 Apăsaţi SUBTITLE în mod repetat pentru
a selecta o opţiune.
Alegerea limbii diferă în funcţie de disc.
Pentru a scoate subtitrarea
Selectaţi „Subtitle Off” în pasul 1.
Sfat util
În timpul redării unui DVD, puteţi schimba
subtitrarea în Playback Settings Display
(pagina 21).
Note
• La unele VIDEO DVD-uri nu puteţi schimba
subtitrările, chiar dacă pe ele sunt
înregistrate subtitrări multilinguale. De
asemenea, acestea nu pot fi puse pe Off.
• Când redaţi un disc cu subtitrări, dacă
apăsaţi pe
subtitrarea poate dispare.
Unghi
1 Apăsaţi ANGLE în mod repetat pentru a
selecta un unghi.
Scena se schimbă în funcţie de unghiul
selectat.
Note
• Unele VIDEO DVD-uri înterzic schimbarea
de unghiuri, chiar dacă sunt înregistrate cu
multi-unghiuri.
• Nu puteţi schimba unghiurile în timpul „Slow
Play” sau „Scan Play”.
• Dacă opţiunea „Angle Mark” din „General
Setup” este setată pe „Off” (pagina 34),
semnul
nu apare pe ecran.
19
Selectare „Original” sau „Play
List” pe un DVD-RW/DVD-R
Redare VIDEO CD-uri cu
funcţii PBC ( Redare PBC)
Unele DVD-RW/DVD-R în modul VR (Video
Recording) (înregistrare video) au două tipuri
de titluri pentru redare: titluri înregistrate
original (Original) şi titluri care pot fi create pe
playere DVD înregistrabile (Play List) . Puteţi
selecta tipul de titlu pentru redare.
Unele VIDEO CD-uri au funcţii PBC (Playback
Control) (control redare) ce permit căutarea
interactivă sau opţiuni de redare.
Taste
numerice
1 Porniţi redarea unui VIDEO CD cu funcţii
PBC.
Apare meniul în care puteţi face selecţia.
1 Apăsaţi TOP MENU când player-ul este în
modul STOP.
Va apare modul curent.
Butonul TOP MENU nu funcţionează atunci
când “Resume Play” este activat. Anulaţi mai
întâi starea „Resume Play” apăsând de două
ori
şi apoi apăsaţi TOP MENU.
2 Comutaţi modul apăsând TOP MENIU în
2 Apăsaţi butoanele număr pentru a selecta
numărul opţiunii dorite şi apoi apăsaţi
ENTER.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru
funcţiile intercative.
Consultaţi instrucţiunile furnizate odată cu
discul, deoarece procedura de operare
diferă în funcţie de VIDEO CD.
mod repetat.
Sfat util
Puteţi verifica modul curent apăsând DISPLAY
în timpul redării. În modul Playback Settings
Display (pagina 21) , în continuarea numărului
de titlu se va afişa „PL” sau „ORG”.
Note
• Atunci când se introduce un disc cu listă de
titluri (Playlist), player-ul redă în mod
automat lista de titluri.
Atunci când nu este înregistrată o listă de titluri,
apare „ORG” în pasul 1. Când apăsaţi TOP
MENU din nou, apare
20
Sfat util
Pentru a anula funcţia PBC, setaţi „PBC” pe
„Off” în „General Setup” (pagina 34) şi apoi
deschideţi şi închideţi compartimentul discului.
Notă
În funcţie de VIDEO CD, „Press ENTER” din
pasul 2 poate apare ca „Press SELECT”. În
acest caz apăsaţi
Folosirea ferestrei de setare a
redării (Playback Settings
Display )
În timpul redării unui DVD, puteţi verifica
setările de redare curente pe ecran. Fereastra
de setare a redării vă permite să schimbaţi
sunetul, subtitrarea sau unghiul, sau să căutaţi
un titlu sau o piesă prin introducerea unui
număr.
•
•
Repetare
Disp. Timp
3 Apăsaţi
pentru a selecta setarea şi
apoi apăsaţi ENTER.
Pentru a introduce numere folosiţi butoanele
număr sau
Note
La unele discuri nu puteţi seta unele opţiuni.
Pentru a stinge display-ul
Apăsaţi DISPLAY sau
RETURN
Căutarea unui titlu/capitol,
etc.
Taste
numerice
Prin introducerea unui număr sau a unui cod
de timp, puteţi căuta într-un DVD după titlu sau
capitol.
1 Apăsaţi
1 În timpul redării unui DVD apăsaţi
DISPLAY.
Va apare fereastra de setare a redării
(playback Settings Display).
Exemplu: Când redaţi un VIDEO DVD
Opţiuni
Setări curente de redare
pentru a selecta metoda de
căutare în fereastra de setare a redării
( Playback Settings Display) şi apăsaţi
ENTER
•
Titlu
•
Capitol
•
Timp T.*
•
Timp C.*
*Puteţi căuta titlul sau capitolul de pe un
VIDEO DVD introducând codul de timp.
2 Apăsaţi butoanele număr sau
pentru
a selecta titlul sau numărul capitolului şi
apăsaţi ENTER
Player-ul porneşte redarea de la numărul
selectat.
Stare baterie
Timp scurs sau rămas
Iconul corespondent pentru Play, Pause,
Search sau Slow Play este afişat în colţul din
dreapta sus al ecranului.
Când se redă un DVD-RW/DVD-R (mod VR)
se afişează „PL” sau „ORG” imediat lângă
numărul titlului.
2 Apăsaţi
pentru a selecta opţiunea
dorită şi apoi apăsaţi ENTER.
• Titlu
• Capitol
• Audio
• Subtitrare
• Unghi
• Timp T.
• Timp C.
Când selectaţi „T.Time” sau „C. Time” în pasul
1, pe ecran va apare „00:00:00”.
Introduceţi codul de timp dorit folosind
butoanele nimerice şi apăsaţi ENTER. Redarea
porneşte de la codul de timp introdus. Timpul
scurs sau timpul rămas apare în partea de jos
a ferestrei de setare a redării.
•
Audio
•
Subtitrare
•
Unghi
Sfaturi utile
• Puteţi folosi căutarea directă fără a afişa
meniul de control. Se va vedea pagina 23
pentru detalii.
21
• Se va vedea pagina 23 pentru detalii despre
căutarea unui CD sau VIDEO CD.
Note
• Numărul de titlu/capitol afişat este acelaşi cu
cel înregistrat pe disc.
• Timpul unui capitol nu este afişat atunci când
se redă un DVD-RW/DVD-R (mod VR).
Timpul unui capitol se va afişa ca
• La unele discuri nu puteţi folosi codul de
timp.
Verificare timp de redare şi
timp
Puteţi verifica timpul de redare şi timpul rămas
pentru titlul sau capitolul curent.
1 Selectaţi „Time Disp.” în Playback
Settings Display şi apăsaţi ENTER.
Redarea repetată a VIDEO
DVD-urilor (Repeat Play)
(redare repetată)
Puteţi reda toate titlurile de pe un VIDEO DVD
sau doar un titlu sau capitol în mod repetat.
1 Selectaţi „Repeat” în Playback Settings
Display şi apoi apăsaţi ENTER
2 Apăsaţi
pentru a selecta setarea şi
apoi apăsaţi ENTER
•
Capitol: repetă capitolul curent.
•
Titlu: repetă titlul curent.
•
Toate: repetă toate titlurile
curente
Pentru a reveni la redarea normală
Selectaţi „Off” în pasul 2.
Sfat util
Atunci când redaţi un VCD sau CD în mod
repetat folosiţi MENU (pagina 24).
Notă
La unele discuri funcţia Repeat nu este
disponibilă.
22
2 Apăsaţi
pentru a selecta setarea
informaţiei de timp şi apoi apăsaţi ENTER
• Title elapsed ( timp scurs din
redarea titlului)
• Title remain (timp rămas pentru
redarea titlului).
• Chapter elapsed ( timp scurs din
redarea capitolului)
• Chapter remain (timp rămas pentru
redarea capitolului).
Sfat util
Se va vedea pagina 25 pentru detalii despre
afişarea timpului scurs pentru un CD sau
VIDEO CD.
Note
• În cazul DVD-RW/DVD-R (mod VR) timpul
de redare şi timpul rămas din capitol nu este
afişat.
• Setarea implicită pentru „Time Disp” este
“Title Elapsed”. După selectarea unei alte
opţiuni a „Time Disp”, existentă în Playback
Settings Display,
“ Title Elapsed”.apare
când Playback Settings Display este redeschisă.
Căutarea unui punct particular
pe un disc (căutare, scanare,
redare lentă, redare repetată, redare
aleatorie)
Puteţi localiza rapid un punct particular pe un
disc prin monitorizarea filmului, sau derulându-l
lent înapoi.
Note
• La unele discuri nu se pot executa unele din
funcţiile descrise.
• Pentru DATA CD/DATA DVD, puteţi căuta
un punct particular numai pe o pistă audio
MP3.
Localizarea rapidă a unui punct
folosind tastele
PREV
(anterior)/NEXT (căutare)
În timpul redării, apăsaţi
sau
pentru a trece la capitolul/piesa/scena
următoare sau anterioară.
Sfaturi utile
Când cunoaşteţi numărul capitolului sau al
piesei, puteţi căuta direct prin introducerea
acestui număr folosind tastele numerice.
- Când redaţi un VIDEO DVD, puteţi căuta
un titlu sau un capitol folosind tastele
numerice şi ENTER. Apăsaţi
pentru
a comuta între titlu şi capitol.
- Când redaţi un CD/VIDEO CD, puteţi căuta
o piesă folosind tastele numerice şi
ENTER
Localizarea rapidă a unui punct
prin scanarea unui disc înainte
sau înapoi (scanare)
În timpul redării, apăsaţi
sau
pentru
a derula repede înapoi sau repede înainte…
Pentru a reveni la redarea normală, apăsaţi
De fiecare dată când apăsaţi
sau
în timpul scanării, viteza de scanare se
schimbă.
La fiecare apăsaţi pe schimbările indicate,
după cum urmează:
‹
Direcţia de redare
‹
Direcţia opusă
Viteza de redare
este mai mare
decât
şi viteza de redare
este mai mare decât
Sfat util
Pe player funcţionează la fel ca
pe telecomandă şi ENTER pe player este
acelaşi cu
pe telecomandă. Această
funcţie este utilă când redaţi un DVD.
Note
• În timpul „Scan play” al unui DVD sau
VIDEO CD nu există ieşire de sunet.
• Viteza de scanare diferă în funcţie de tipul
discului.
23
Vizualizare cadru cu cadru
(redare lentă)
Când player-ul este în pauză apăsaţi
sau
Pentru a reveni la viteza normală,
apăsaţi
. De fiecare dată când apăsaţi
sau
pe timpul Slow Play (redare lentă),
viteza de redare se schimbă. La fiecare
apăsare, indicaţia se schimbă după cum
urmează:
‹
Direcţia de redare
‹
Direcţia opusă
Redare repetată a CD/VIDEO CD
sau în ordine aleatorie (redare
repetată, redare aleatorie)
Puteţi reda toate piesele de pe un disc, sau o
singură piesă în mod repetat (redare repetată).
Deasemenea, puteţi reda piese în ordine
aleatorie (redare aleatorie).
1 În timpul redării, apăsaţi în mod repetat
MENU pentru a selecta modul de redare.
•
Track: repetă piesa curentă.
•
All: repetă toate piesele de pe un
disc.
• Random: redă toate piesele în ordine
aleatorie.
Pentru a reveni la redarea normală
Selectaţi
în pasul 1.
Viteza de redare
este mai mică
decât
şi viteza de redare
este mai mică decât
Note
Viteza de redare lentă diferă în funcţie de tipul
discului.
24
Sfat util
În timpul Random Play (redare aleatorie) puteţi
reda o altă piesă selectată aleatoriu apăsând
Note
• Nu puteţi folosi Repeat Play (redare
repetată) şi Random Play (redare aleatorie)
pentru VIDEO CD-uri sau Super VCD-uri cu
…PBC.
• La unele discuri Random Play poate să nu
fie disponibilă.
• În modul Random Play, o piesă poate fi
redată de mai multe ori.
Verificarea informaţiei de redare
a discului
La redarea unui DVD
În timpul redării unui DVD apăsaţi DISPLAY şi
apoi utilizaţi fereastra de setare a redării
(Playback Settings Display) (pagina 21).
La redarea unui CD
Apăsaţi DISPLAY.
Va apare numărul piesei redate/ numărul total
al pieselor şi timpul scurs din piesa curentă.
Apăsaţi în mod repetat DISPLAY pentru a
schimba informaţia de timp după cum
urmează:
• Track Elapsed (timp scurs din piesa curentă)
• Track Remain (timp rămas din piesa
curentă)
• Disc Elapsed ( timp scurs din disc)
• Disc Remain ( timp rămas din disc)
Redarea pieselor audio MP3 sau a
imaginilor JPEG
Fişiere
Puteţi reda piese audio MP3 şi imagini JPEG
de pe DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) sau
DATA DVD (DVD-ROM,DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R).
Pentru fişiere audio MP3 şi fişiere imagine
JPEG se va vedea pagina 43.
Când introduceţi DATA CD şi DATA DVD va
apare lista de albume.
La redarea unui VIDEO CD
Apăsaţi DISPLAY.
Player-ul afişează pe ecran „PBC On” ( când
setaţi „PBC” pe „Off”, player-ul afişează
numărul piesei redate/ numărul total al
pieselor), timpul scurs şi modul audio.
Notă
Player-ul nu afişează pe ecran „Disc Elapsed”
sau „Disc Remain” atunci când redă un CD în
Random play (redare aleatorie).
Notă
CD-urile de date înregistrate în format KODAK
Picture CD încep redarea în mod automat
atunci când sunt introduse.
25
Redarea unei piese audio MP3
1 Apăsaţi
pentru a selecta un album
din listă şi apoi apăsaţi ENTER.
Va apare lista pieselor din album.
• Pentru a merge la pagina următoare sau
anterioară, apăsaţi
sau
• Pentru a reveni la lista de albume, apăsaţi
pentru a selecta
şi apoi
apăsaţi ENTER
2 Apăsaţi
pentru a selecta piesa pe
care doriţi s-o redaţi şi apoi apăsaţi
ENTER.
Redarea începe de la piesa selectată.
Redarea unui fişier imagine JPEG
1 Apăsaţi
pentru a selecta un album
din listă şi apoi apăsaţi ENTER.
Va apare lista pieselor din album.
• Pentru a merge la pagina următoare sau
anterioară, apăsaţi
sau
• Pentru a reveni la lista de albume, apăsaţi
pentru a selecta
şi apoi
apăsaţi ENTER
2 Apăsaţi
pentru a selecta imaginea
pe care doriţi s-o redaţi şi apoi apăsaţi
ENTER.
Va apare imaginea selectată.
Exemplu:
Pentru a merge la piesa audio MP3
următoare sau anterioară
Apăsaţi
sau
Pentru a opri redarea
Apăsaţi
Pentru a pune în pauză redarea
Apăsaţi
Pentru a reporni redarea, apăsaţi
din nou.
Pentru a afişa lista de thumbnails
(imagini reduse)
Când un fişier este afişat pe ecran apăsaţi
MENU.
Fişierele imagine din album apar în 12 subferestre, unde fişierul afişat este selectat.
Note
• Numărul total de albume şi fişiere pe care
player-ul le poate recunoaşte este 648.
• Numărul de albume pe un disc pe care
player-ul le recunoaşte este de aproximativ
299.
• Pentru a vă deplasa la pagina anterioară
sau următoare a listei thumbnail, selectaţi
sau
din partea de jos
a ecranului.
26
• Pentru a ieşi din lista thumbnail, apăsaţi
MENU.
Pentru a merge la fişierul imagine JPEG
următor sau anterior
Apăsaţi
sau
Pentru a roti o imagine JPEG
Apăsaţi
pe timpul vizualizării
imaginii.
: Întoarceţi imaginea vertical (sua sau jos).
: Întoarceţi imaginea orizontal (stânga şi
dreapta).
: Rotiţi imaginea cu 90 de grade în sens orar.
. : Rotiţi imaginea cu 90 de grade în sens antiorar.
De notat că imaginea revine la normal dacă
apăsaţi
pentru a trece la imaginea
următoare sau anterioară.
Exemplu: când
este apăsat odată.
Vizualizarea imaginilor JPEG în
Slideshow
Puteţi reda succesiv, în slideshow, fişiere
imagine JPEG de pe un DATA CD sau DATA
DVD.
1 Când sunteţi în fişierul pe care vreţi să îl
redaţi în slideshow, apăsaţi MENU.
Va apare lista thumbnails (lista cu imagini
reduse).
2 Apăsaţi în partea de jos a ecranului
pentru a selecta „Slide
Show” şi apoi apăsaţi ENTER.
Va porni un slideshow de la fişierul afişat.
Pentru a opri vizualizarea imaginii JPEG
Apăsaţi
Se revine la lista de fişiere.
Note
• În funcţie de numărul fişierelor înregistrate
sau de mărimea folderelor, imaginile apar
mai greu. Dacă imaginea nu apare după
câteva minute, înseamnă că este prea mare.
• Unele fişiere JPEG şi în special fişierele
JPEG progresive sau fişierele JPEG de
3,000,000 pixeli sau mai mult, se pot afişa
mai greu decât altele.
• Player-ul nu poate reda fişiere imagine
JPEG care, în mod normal, sunt mai mari de
3078 (lăţime) x 2048 (înălţime) sau au mai
mult de 3,300,000 pixeli în JPEG progresiv.
(Unele fişiere JPEG progresive nu pot fi
redate chiar dacă mărimea lor se încadrează
în cea specificată).
• Numărul total de albume şi fişiere pe care le
poate recunoaşte player-ul este de
aproximativ 648.
• Numărul de albume de pe un disc pe care le
poate recunoaşte player-ul este de
aproximativ 299.
Pentru a pune în pauză slideshow-ul
Apăsaţi
Apăsând
din nou, sau
puteţi reveni la slideshow.
Pentru a opri slideshow-ul
Apăsaţi
sau MENU.
27
Modificarea mărimii şi calităţii
filmului
Puteţi modifica filmul afişat pe ecranul LCD. Se
va vedea ”Setari generale” (pagina 33), când
se trimite semnal video la TV, etc.
În modul “Full”, un film 16:9 va fi redimensionat
astfel încât să umple tot ecranul.
Pentru a închide OPTION MENU
Apăsaţi OPTIONS sau
RETURN.
Sfaturi utile:
• Ecranul se stinge în mod automat atunci
când panoul LCD este închis.
• Setările pentru display le găsiţi în „Setări
generale” (pagina 33).
Notă
La unele discuri, diferă mărimea ecranului pe
care o puteţi selecta.
1 Apăsaţi OPTIONS (opţiuni)
Va apare meniul OPTION
2 Apăsaţi
pentru a selecta
„LCD Mode”
(modul LCD) şi apoi apăsaţi ENTER.
Vor apare opţiunile pentru „LCD Mode”.
3 Apăsaţi
pentru a selecta opţiunea
dorită şi apoi apăsaţi ENTER.
• LCD Aspect (aspect LCD): Modifică
mărimea filmului. Selectaţi „Normal” sau
„Full” apăsând
*.
• Backlight (lumină de fundal): Reglaţi
luminozitatea ecranului LCD apăsând
• Contrast: Reglaţi contrastul apăsând
• Hue (nuanţă de culoare): Reglaţi echilibrul
dintre culoarea roşie şi verde apăsând
• Culoare: Reglaţi culorile apăsând
• Default(implicit): Reveniţi la setările
stabilite în fabrică.
*În modul „Normal”, filmul este afişat în
configuraţia originală, cu păstrarea aspectului
proporţiei. De exemplu, un film 4:3 va avea
benzi negre pe ambele părţi, iar filmele în
format letterbox înregistrate fie în 16:9, fie în
4:3 vor avea benzi negre pe toate părţiile.
28
Redarea unui fişier video DivX
Redare fişiere video DivX®
Redare fişiere video DivX®
1 Apăsaţi
pentru a selecta un album
din listă şi apoi apăsaţi ENTER.
Va apare lista fişierelor din album.
Puteţi reda fişiere video DivX® de pe DATA
CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) sau DATA DVD
(DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R).
Când introduceţi DATA CD şi DATA DVD, va
apare lista albumelor.
• Pentru a merge la pagina următoare sau
anterioară, apăsaţi
sau
• Pentru a reveni la lista de albume, apăsaţi
pentru a selecta
şi apoi
apăsaţi ENTER
SUBTITRARE
2 Apăsaţi
pentru a selecta fişierul pe
care doriţi să-l redaţi şi apoi apăsaţi
ENTER.
Redarea începe de la fişierul selectat.
Pentru a merge la fişierul video DivX
următor sau anterior
Apăsaţi
sau
Note
• Cînd fişierul selectat nu este acceptat, pe
ecran apare „Data Error (DivX)” , iar fişierul
nu poate fi redat.
• În funcţie de fişierul video DivX, filmul se
poate opri sau poate fi neclar. În acest caz,
este recomandabil să creaţi fişierul la o
bitrate (rată de transfer) mai mică. Dacă
sunetul este distorsionat, formatul audio
recomandat este MP3. De notat totuşi că
acest player nu este conform cu formatul
WMA (Windows Media Audio).
• Datorită tehnologiei de compresie folosită
pentru fişierele video DivX, uneori poate
dura ceva mai mult după ce apăsaţi
(play) până se deschide filmul.
• În funcţie de fişierul video DivX, sunetul
poate fi defazat faţă de film.
• Difuzorul player-ului nu scoate sunete DTS.
Când redaţi piese DTS dintr-un fişier video
DivX, conectaţi player-ul la un amplificator
AV (receptor) (pagina 39) şi setaţi „DTS” în
„Setare audio” (pagina 35).
• În funcţie de fişierul video DivX, unele funcţii
nu pot fi executate.
Pentru a localiza rapid un punct în timpul
redării fişierelor video DivX în modul rapid
înainte sau înapoi (scanare)
Apăsaţi
în mod repetat pentru a
selecta viteza cerută pentru modul de căutare
în timpul redării.
Pentru a privi cadru cu cadru (redare lentă)
Apăsaţi
în mod repetat, în modul
PAUSE, pentru a selecta viteza necesară în
redarea lentă.
Pentru a afişa informaţiile de redare
Apăsaţi….DISPLAY în mod repetat.
Informaţiile de redare se schimbă în ordinea
următoare: „Title elapsed”(timp scurs din titlul
curent), „Title remain” (timp rămas din titlul
curent), „Display Off” (display stins) şi „Subtitle”
(subtitrare).
Pentru a modifica sunetul
În timpul redării, apăsaţi AUDIO în mod repetat
pentru a selecta semnalul audio dorit. Dacă
apare „No Audio” înseamnă că discul nu
suportă formatul semnalului audio de pe discul
respectiv.
29
Pentru a schimba subtitrările
Apăsaţi SUBTITLE în timpul redării.
Apăsaţi
şi ENTER pe timpul afişării
informaţiilor despre subtitrare.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi
Modificarea mărimii şi calităţii
filmului
Sfat util
Dacă numărul de vizualizări este presetat,
fişierul video DivX poate fi redat doar de atâtea
ori cât a fost presetat. Au loc următoarele
evenimente:
când player-ul este oprit. Inclusiv atunci când
player-ul este închis automat de către funcţia
Auto Power Off. Apăsaţi
în loc de
pentru a opri vizualizarea.
când compartimentul discului este deschis.
când este redat un alt fişier.
Notă
Funcţia încet înapoi este interzisă.
Puteţi modifica filmul afişat pe ecranul LCD. Se
va vedea ”Setari generale” (pagina 33), când
se trimite semnal video la TV, etc.
Despre fişierele video DivX
DivX® este o tehnologie de compresie fişiere
video, dezvoltată de DivX, Inc. Acest produs
este un produs certificat DivX®
Puteţi reda DATA CD şi DATA DVD care conţin
fişiere video DivX.
DATA CD şi DATA DVD pe care le
poate reda acest player
Player-ul redă numai DATA CD ale căror
format logic este ISO 9660 Level 1 sau Joliet şi
DATA DVD cu Universal Disk Format (UDF).
Pentru detalii despre formatul de înregistrare
se vor consulta instrucţiunile furnizate odată cu
discurile şi cu softul de înregistrare (nefurnizat).
Notă
Unele DATA CD/DATA DVD create în format
Packed Write sau sesiuni multiple nu pot fi
redate de acest player.
Fişiere video DivX pe care le poate
reda acest player
Player-ul poate reda date care sunt înregistrate
în format DivX şi care au extensia “.AVI” sau
“.DIVX”. Player-ul nu va reda fişiere cu
extensia “.AVI” sau “.DIVX” care nu conţin
video DivX.
Note
• Player-ul nu poate reda un fişier video DivX
care constă din două sau mai multe fişiere
video DivX combinate.
• Player-ul nu poate reda un fişier video DivX
cu dimensiuni mai mari de 720 (lăţime) x 576
(înălţime)/2 GB.
• În funcţie de fişierul video DivX, filmul se
poate fi neclar sau sunetul se poate
întrerupe.
• Player-ul nu poate reda unele fişiere video
DivX care sunt mai mari de 3 ore.
• Player-ul poate afişa un nume de fişier de
până la 14 caractere. Orice caracter scris
după cel de-al 14-lea caracter nu va fi afişat.
• Caracterele care nu pot fi afişate apar ca „*”.
• În funcţie de disc , un nume de fişier care nu
poate fi afişat apare ca „*”.
Nu se pot afişa corect numele de fişiere CDR/CD-RW scrise în sistem de fişiere UDF.
30
Despre ordinea de redare a fişierelor
video DivX
În funcţie de softul utilizat pentru crearea
fişierelor video DivX sau dacă pe fiecare album
sunt mai mult de 299 albume şi 648 fişiere
video DivX, ordinea de redare nu se aplică.
Se va vedea capitolul „Despre redarea
albumelor, pieselor sau fişierelor” (pagina 44).
31
3 Apăsaţi
Setări şi reglaje
Folosirea ferestrei de setare
(Setup
Prin utilizarea ferestrei Setup Display puteţi
realiza diverse modificări la filme şi sunet.
Deasemenea puteţi seta, pe lângă alte lucruri,
limba pentru subtitrări şi Setup Display.
Pentru detalii despre fiecare opţiune din Setup
Display, se vor vedea paginile 33 la 37.
pentru a selecta opţiunea
Setup dorită din : „General Setup”,
„Audio Setup”, „Language Setup” sau
„Parental Control” apoi apăsaţi ENTER.
Elementul „Setup”este selectat.
De exemplu: “General Setup”.
Opţiune
selectată
Note
Setările de redare stocate pe disc au prioritate
faţă de setările din Setup Display şi nu toate
funcţiile descrise pot funcţiona.
Opţiuni de setare
4 Apăsaţi
pentru a selecta o opţiune
şi apoi apăsaţi ENTER.
Vor apare setările pentru opţiunea selectată.
De exemplu: „TV Display”.
OPŢIUNI
1 Apăsaţi OPTIONS când player-ul este in
modul STOP.
Va apare meniul OPTION.
Dacă Resume Play este activat, Setup
Display nu apare. Anulaţi starea Resume
Play apăsând
de două ori şi apoi
apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi
pentru a selecta „Setup”,
apoi apăsaţi ENTER.
Vor apare opţiunile pentru „Setup”.
32
Setări
5 Apăsaţi
pentru a selecta o setare şi
apoi apăsaţi ENTER.
Setarea este selectată, iar procesut de
setare este complet.
De exemplu: „4:3 Pan Scan”.
Setare selectată
Pentru a închide Setup Display (fereastra de
setare)
Apăsaţi OPTIONS sau
RETURN de două
ori.
Setări pentru Display
(Setări generale)
Algeţi opţiunile şi setările pentru display-ul pe
timpul redării în funcţie de TV-ul care se
conectează.
Selectaţi “General Setup” în Setup Display.
Pentru a utiliza display-ul, se va vedea capitolul
“Folosirea ferestrei de setare” (pagina 32).
Set[rile implicite sunt subliniate.
‹ Display TV (numai DVD)
Selectaţi aspectul imaginii de pe ecranul TVului conectat. (4:3 standard sau lat).
4:3
Selectaţi acest raport atunci
Pan Scan
când conectaţi un ecran TV
de 4:3. Se expune automat o
imagine lată pe întregul ecran
şi iar porţiunile care nu se
încadrează sunt tăiate.
4:3
Selectaţi acest raport atunci
Letter Box
când conectaţi un ecran TV
de 4:3. Se expune o imagine
lată cu benzi în partea de sus
şi de jos a ecranului.
16:9
Selectaţi acest raport atunci
când conectaţi un ecran TV
lat sau un TV cu o funcţie de
mod lat..
4:3 Pan Scan
4:3 Letter Box
16: 9
3333
Note
În funcţie de DVD, se poate selecta automat
„4:3 Letther Box” în loc de „4:3 Pan Scan” sau
vice-versa.
‹ Marcajul de unghi
Afişează marcajul de unghi atunci când se pot
schimba unghiurile de vizualizare în timpul
redării DVD-urilor înregistrate cu unghiuri
multiple.
On
Afişează marcajul de unghi.
Off
Ascunde marcajul de unghi.
Setări pentru Sunet
(Setări audio)
Funcţia „Audio Setup” permite setarea
sunetului conform condiţiilor de redare şi
conectare.
Selectaţi „Audio Setup” în Setup Display.
Pentru a utiliza display-ul se va vedea capitolul
„Folosirea ferestrei de setare” (pagina 32).
Setările implicite sunt subliniate.
‹ Screen Saver
Imaginea screen saver apare atunci când lăsaţi
player-ul în pauză sau stop pentru 15 minute.
Screen saverul împiedică deteriorarea displayului (apariţia efectului de ghosting). Apăsaţi
pentru a opri screen saver-ul.
On
Off
Activează funcţia de screen saver.
Dezactivează funcţia de screen
saver.
‹ Audio DRC (Dinamic Range Control)
(numai DVD)
Face sunetul clar atunci când, la redarea unui
‹ PBC
DVD ce este conform cu Audio DRC, volumul
Prin utilizarea funcţiei PBC (Playback Control) este la minim.
(control redare), puteţi reda programe
Această funcţie afectează ieşirea de la
interactive şi programe cu funcţii de căutare următoarele mufe:
(pagina 20). Această setare este operabilă u - mufa AUDIO
atunci când redaţi VIDEO CD –uri cu funcţie
- mufa OPTICAL AUT numai când „Dolby
PBC.
Setarea devine disponibilă prin
Digital” este setat pe „Downmix PCM”
deschiderea şi închiderea compartimentului
(pagina 35).
discului după setare.
Standard În mod normal se selectează
On
Prin funcţia PBC puteţi reda VIDEO
acestă poziţie.
CD-uri via meniul ecranului.
Mod TV
Face sunetele joase clare, chiar
Off
Se închide funcţia PBC.
dacă volumul este la minim.
Bandă
Îţi dă senzaţia că eşti la o
‹ DivX
largă
reprezentaţie live.
Afişează codul de înregistrare pentru acest
player. Pentru mai multe informaţii mergeţi la ‹ Ieşire digitală
adresa http://www.divx.com de pe Internet.
Se selectează dacă semnalele audio ies via
mufa OPTICAL OUT.
‹ Implicit
Fiecare funcţie revine la setările originale de
On
În mod normal se selecteză acestă
fabrică. De notat că toate setările operate se
poziţie. Când selectaţi „On”, se va
vor pierde.
vedea capitolul „Setarea semnalului
Off
34
digital de ieşire” pentru setări
ulterioare.
Influenţa circuitului digital asupra
circuitului analog este minim.
Setarea semnalului digital de ieşire
Comută modul de ieşire al semnalelor audio
atunci când conectaţi un echipament audio
precum un amplificator AV (receptor) cu mufă
OPTICAL OUT. Pentru detalii de conectare se
va vedea pagina 38.
După setarea „Digital Output” pe „On”, selectaţi
„Dolby Digital” şi „DTS”.
Dacă se conectează o componentă care este
incompatibilă cu semnalul audio selectat, se va
auzi un zgomot puternic (sau nu se va auzi
nimic) în difuzoare, existând pericolul surzirii
sau deteriorării difuzoarelor.
Setarea limbii pentru display
sau coloana sonoră
(Setare de limbă)
Funcţia „Language Setup” (setare limbă)
permite setarea limbilor pentru fereastra afişată
sau pentru coloana sonoră.
Selectaţi „Language Setup” din Setup Display
(fereastra de setare). Pentru a folosi display-ul,
se va vedea „Folosirea ferestrei de setare”
(pagina 32).
‹ Dolby Digital (numai DVD)
Selectează tipul de semnal Dolby Digital
Downmix
PCM
Selectaţi această opţiune atunci
cînd player-ul este conectat la o
componentă audio fără decoder
Dolby Digital încorporat.
Dolby
Digital
Selectaţi această opţiune atunci
cînd player-ul este conectat la o
componentă audio cu decoder
Dolby Digital încorporat.
‹ MPEG (numai DVD)
Selectează tipul de semnal audio MPEG.
PCM
MPEG
Selectaţi această opţiune atunci
cînd player-ul este conectat la o
componentă audio fără decoder
MPEG încorporat. Dacă redaţi
piese audio MPEG multi-canal,
vor fi redate numai semnalele
Front (L) şi Front (R) în cele două
difuzoare din faţă.
Selectaţi această opţiune atunci
cînd player-ul este conectat la o
componentă audio cu decoder
MPEG încorporat.
‹ DTS
Selectează dacă redă sau nu semnale DTS.
On
Selectaţi această opţiune atunci
cînd player-ul este conectat la o
componentă audio cu decoder DTS
încorporat.
Off
‹ OSD (On-Screen Display) (afişare pe
ecran)
Schimbă limba de afişare pe ecran.
‹ Disc Menu (meniu disc)
(numai DVD VIDEO)
Schimbă limba pentru meniul discului.
Când selectaţi „Original” , este selectată limba
prioritară de pe disc.
‹ Subtitrare
(numai DVD VIDEO)
Schimbă limba subtitrării.
Când selectaţi „Off”, subtitrarea nu se afişează.
‹ Audio (numai DVD VIDEO)
Schimbă limba coloanei sonore. Când selectaţi
„Original” este selectată limba prioritară de pe
disc.
Notă
Dacă selectaţi o limbă în „Disc Menu”,
„Subtitle”, sau „Audio” care nu este înregistrată
pe Video DVD, se va selecta în mod automat o
limbă înregistrată.
Selectaţi această opţiune atunci
cînd player-ul este conectat la o
componentă audio fără decoder
DTS încorporat.
35
Setări pentru control parental
(Control parental)
Redarea unor VIDEO DVD-uri poate fi limitată
de funcţia de control parental.
Selectaţi „Parental Control” (control parental)
din fereastra de setare. Pentru a folosi displayul, se va vedea „Folosirea ferestrei de setare”
(pagina 32).
Schimbarea parolei
1 Apăsaţi
pentru a selecta „Password”
în fereastra de setare Parental Control
(control parental), apoi apăsaţi ENTER.
2 Selectaţi „Change” şi apoi apăsaţi
ENTER.
Va apare fereastra pentru introducerea
parolei.
3 Introduceţi parola curentă din 6 cifre în
căsuţa „Old Password” (parola veche).
4 Introduceţi parola nouă din 6 cifre în
căsuţa „New Password”(parola nouă).
5 Introduceţi din nou parola nouă în căsuţa
‹ Parola
Introduceţi sau schimbaţi parola. Prin setarea
unei parole, puteţi limita redarea unui DVD
care are funcţia de control parental activată.
Când se accesează întâi opţiunea Password
(parola), introduceţi o parolă nouă ( nu este
necesar să introduceţi parola veche).
‹ Control parental
Cu cât valoarea setată este mai mică, cu atât
limitarea este mai strictă.
Pentru a seta controlul parental trebuie să
selectaţi mai întâi o parolă în „Password”.
36
„Verify Password” (verifică parola)şi apoi
introduceţi ENTER pentru confirmare.
Dacă faceţi o greşeală atunci când
introduceţi parola
Apăsaţi CLEAR sau apăsaţi
pentru
a reveni pas cu pas înainte de a apăsa ENTER
în pasul 5 şi apoi reintroduceţi parola.
Setarea controlului parental
(redare limitată)
1 Apăsaţi
pentru a selecta „Parental
Control” (control parental) în fereastra de
setare a controlului parental şi apoi
apăsaţi ENTER.
Va apare fereastra pentru setarea nivelului
de limitare a redării.
2 Apăsaţi
pentru a selecta nivelul de
limitare (1-8) şi apoi apăsaţi ENTER.
Cu cât valoarea este mai mică, cu atât
limitarea este mai mare.
Va apare fereastra pentru introducerea
parolei.
3 Introduceţi sau reintroduceţi parola
din 6 cifre folosind tastele numerice, apoi
apăsaţi ENTER.
Setarea controlului parental este completă.
Pentru a reda un disc pentru care s-a setat
control parental
1
2
Introduceţi discul şi apăsaţi
Va apare fereastra pentru introducerea
parolei.
Introduceţi parola de 6 cifre folosind tastele
numerice şi apoi apăsaţi ENTER.
Player-ul va începe redarea.
Dacă uitaţi parola
Scoateţi discul şi repetaţi paşii din „Schimbarea
parolei” (pagina 36). Introduceţi „136900” în
căsuţa „Old Password”(parola veche) şi apoi
introduceţi noua parolă formată din 6 cifre în
căsuţa „New Password”(parola nouă) şi în
căsuţa „Verify password” (verificarea parolei).
Note
• Când utilizaţi discuri care nu au funcţia
Parental Control (control parental), redarea
nu poate fi limitată pe acestea.
• La unele discuri este necesară schimbarea
nivelului de control parental în timpul
redării. În acest caz, introduceţi parola apoi
schimbaţi nivelul. Dacă modul Resume
Play (pauza) este anulat, nivelul revine la
cel anterior.
37
Conexiuni
Conectarea la un alt dispozitiv
Schimbarea poziţiei comutatorului LINE SELECT (IN/OUT)
LINE SELECT IN: Aduce imagini sau semnale audio de la un echipament
exterior. Mesajul “Line in” va fi afişat pe ecranul LCD până
la recepţionarea semnalului de la echipamentul exterior.
LINE SELECT OUT: Trimite semnalul de redare de la player la TV.
Note
•
•
•
•
•
Cuplaţi cablurile bine pentru a evita zgomotele.
Consultaţi instrucţiunile furnizate odată cu componentele de conectat.
Nu puteţi conecta acest player la un TV care nu are o mufă de intrare
video.
Deconectaţi de la reţeaua de alimentare toate componentele înainte
de a le conecta.
Conectaţi player-ul direct la TV. Calitatea imaginii are de suferit dacă
ieşirea video este trecută printr-o platformă video sau un TV.
Conectarea la monitorul televizorului
TV sau monitor cu mufă de
intrare audio/video
La AUDIO/VIDEO
Cablu AUDIO/VIDEO
(furnizat)
Pentru a trimite semnalul de redare la un TV sau un monitor
1 Setaţi comutatorul LINE SELECT din partea dreaptă a player-ului
pe „OUT”
38
Conectarea la un amplificator AV (receptor)
Exemplul 1
Amplificator stereo
La AUDIO
La intrarea
AUDIO
Cablul audio/video (furnizat)
Pentru a trimite un semnal audio analog la un amplificator AV
(receptor)
1 Setaţi comutatorul LINE SELECT din partea dreaptă a player-ului
pe „OUT”
Mufa galbenă este folosită pentru semnale video (pagina 38).
Exemplul 2
Amplificator cu decoder
Dolby Digital sau DTS
La OPTICAL OUT
La intrarea AUDIO
Cablu digital optic (nu este furnizat)
Pentru a trimite un semnal audio digital la un amplificator AV
(receptor)
1 Setaţi comutatorul LINE SELECT din partea dreaptă a player-ului
pe „OUT”
2 Setaţi „Digital Output” pe „On” în „Audio Setup” (pagina 34)
39
Conectarea la un Video player sau Camcorder
Video player sau cameră video
La ieşirea AUDIO/VIDEO
La AUDIO/VIDEO
Cablu audio/video (furnizat)
Pentru a recepţiona semnalul de redare de la un Video Player sau
Camcorder
1 Setaţi comutatorul LINE SELECT din partea dreaptă a player-ului
pe „IN”.
Notă
După utilizare setaţi comutatorul LINE SELECT din partea dreaptă a player-ului pe
„OUT”. Nu puteţi folosi player-ul pentru redare atunci când comutatorul este pe „IN”.
40
Informaţii suplimentare
Ghid al problemelor de
funcţionare
Imaginea nu umple ecranul, chiar
dacă raportul de redare este setat în
„TV Display” din „General Setup”
¾
Raportul de redare este setat pe DVD.
Dacă întâlniţi oricare din problemele de mai
jos la utilizarea player-ului, folosiţi acest ghid
pentru a le remedia, înainte de a solicita o
reparaţie. Dacă aceste probleme persistă,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Apar puncte negre, iar punctele roşii,
albastre, verzi rămân pe LCD.
¾ Aceasta este o proprietate structurală a
LCD-ului şi nu un defect.
Alimentare
Sunetul
Player-ul nu este alimentat.
¾ Verificaţi dacă sunt ferm conectate
cablurile de alimentare
¾ Când folosiţi acumulator, verificaţi dacă
acesta este suficient încărcat.
Nu există sunet.
¾ Player-ul este în modul pauză sau în
modul Slow Play
¾ Player-ul este în modul repede înainte
sau înapoi
¾ Când redaţi un Super VCD la care pista
audio 2 nu este înregistrată, când
selectaţi „Stereo 1”, „Left 1” sau „Right 1”
nu veţi avea sunet
¾ Re-conectaţi ferm cablul de conectare.
¾ Cablurile de conectare sunt deteriorate.
¾ Player-ul este conectat la mufa de
intrare greşită la amplificator (receptor)
(pagina 39).
¾ Intrarea amplificatorului (receptorului) nu
este corect setată.
¾ Dacă nu apare semnal audio prin mufa
OPTICAL AUT, verificaţi setările audio
(pagina 35).
Film
Nu există film / apare zgomot în film
¾ Discul este murdar sau crăpat.
¾ Luminozitatea este setată la minim.
Setaţi luminozitatea în „LCD Mode”
(modul LCD) (pagina 28).
¾ Atunci când redaţi discuri setaţi
comutatorul LINE SELECT pe „OUT”.
Când trimiteţi semnal de redare la alt
echipament, setaţi LINE SELECT pe
„OUT”. Când recepţionaţi semnal de
redare de la alt echipament setaţi LINE
SELECT pe „IN” (pagina 38).
¾ Re-conectaţi ferm cablul de conectare.
¾ Cablurile de conectare sunt deteriorate.
¾ Verificaţi conexiunea la TV-ul (pagina
38) şi comutaţi selectorul de intrare al
TV-ului astfel încât semnalul de pe
player să ajungă pe TV.
¾ Player-ul este conectat la mufele
COMPONENT VIDEO IN ( Y, PB, PR)
ale televizorului de înaltă rezoluţie.
¾ Dacă ieşirea pentru imagine a playerului trece printr-o platformă video pentru
a ajunge la TV, sau dacă sunteţi
conectat la o combinaţie TV/Video
player, semnalul de protecţie la copiere
aplicat la unele programe DVD, poate
afecta calitatea imaginii.
Volumul sunetului este scăzut
¾ La unele DVD-uri volumul sunetului este
scăzut. Sunetul poate fi îmbunătăţit dacă
setaţi Audio DRC în Audio Setup pe TV
Mode (pagina 34)
Funcţionare
Bateriile din telecomandă sunt slabe.
Există obstacole între telecomandă şi
player
¾ Distanţa dintre telecomandă şi player
este prea mare.
¾ Telecomanda nu este îndreptată către
senzorul de pe player
¾ Expunerea directă la soare sau
iluminarea prea puternică a deteriorat
senzorul telecomenzii
¾
¾
41
Nu se întâmplă nimic când sunt apăsate
butoanele.
¾ Comutatorul payer-ului
este
setat pe HOLD (pagina 16).
Discul nu funcţionează
¾ Discul este introdus invers. Introduceţi
discul cu faţa în jos.
¾ Discul nu este setat corect.
¾ Unele discuri nu pot fi redate de player
(pagina 7).
¾ Codul de regiune de pe DVD nu
corespunde player-ului (pagina 8).
¾ Umezeala a condensat în interiorul
player-ului (pagina 3).
¾ Player-ulo nu poate reda un disc
înregistrat dacă acesta nu a fost corect
finalizat (pagina 7).
¾ S-a setat control parental. Schimbaţi
setarea.
¾ Comutatorul LINE SELECT de pe partea
dreaptă a player-ului este setat pe „IN”.
Player-ul începe redarea discului în mod
automat
¾ Discul este prevăzut cu funcţia de autoredare (auto-)playback.
Redarea se opreşte automat
¾ Când se redau discuri cu semnal de
auto-pauză, player-ul se opreşte automat
la acest semnal.
Unele funcţii precum Stop, Search
(caută), Scan (scanează), Slow Play
(redare lentă), Repeat Play (repetă piesa),
sau Random Play (redare aleatorie) nu
pot fi executate
¾ La unele discuri unele din funcţiile de
mai sus nu funcţionează. Se vor consulta
instrucţiunile de operare furnizate odată
cu discul.
Nu se poate schimba limba pentru
coloana sonoră
¾ Încercaţi să folosiţi meniul DVD-ului în
locul tastelor telecomenzii (pagina 17).
¾ Nu sunt înregistrate limbi opţionale pe
DVD-ul redat.
¾ DVD-ul înterzice schimbarea limbii
pentru coloana sonoră.
42
Limba subtitrării nu poate fi schimbată
sau oprită
¾ Încercaţi să folosiţi meniul DVD-ului în
locul tastelor telecomenzii (pagina 17).
¾ Nu sunt înregistrate subtitrări
multilinguale pe DVD-ul redat.
¾ DVD-ul înterzice schimbarea subtitrării
pentru coloana sonoră.
Unghiurile nu pot fi schimbate
¾ Încercaţi să folosiţi meniul DVD-ului în
locul tastelor telecomenzii (pagina 17).
¾ Nu sunt înregistrate unghiuri multiple
pe DVD-ul redat.
¾ Unghiul nu poate fi schimbat când
indicatorul
este aprins pe ecran
(pagina 19).
¾ DVD-ul înterzice schimbarea unghiurilor.
Formatul MP3 audio nu poate fi redat
(pagina 43)
¾ DATA CD nu este înregistrat într-un
format MP3 în conformitate cu ISO 9660
Level 1 sau Joliet.
¾ DATA DVD nu este înregistrat într-un
format MP3 în conformitate cu UDF
(Universal Disk Format).
¾ Piesa audio MP3 nu are extensia
„.MP3”.
¾ Datele nu sunt formatate în MP3 chiar
dacă au extensia „.MP3”.
¾ Datele nu sunt de tipul MPEG-1 Audio
Layer III.
¾ Player-ul nu poate reda piese audio în
format mp3PRO
¾ Piesa audio MP3 este deteriorată.
Fişierul imagine JPEG nu poate fi redat
(pagina 43)
DATA CD nu este înregistrat într-un
Format JPEG în conformitate cu ISO
9660 Level 1 sau Joliet.
¾ DATA DVD nu este înregistrat într-un
format JPEG în conformitate cu UDF
(Universal Disk Format).
¾ Fişierul imagine JPEG nu are extensia
„.JPG”.
¾ Datele nu sunt formatate în JPEG chiar
dacă au extensia „.JPG”.
¾ Formatul fişierului imagine JPEG nu este
conform cu DCF (pagina 43).
¾ Imaginea este mai mare în mod normal
decât 3078 (lăţime) x 2048 (înălţime) sau
are mai mult de 3.300.000 pixeli în JPEG
progresiv. (unele fişiere JPEG progresive
nu pot fi redate chiar dacă dimensiunile
se încadrează în cele specificate).
¾ Fişierul imagine JPEG este deteriorat.
Fişierul imagine JPEG
¾
Fişierul video DivX nu poate fi redat
¾ Fişierul nu este creat în format DivX.
¾ Fişierul are altă extensie decât „.AVI”
sau „.DIVX”.
¾ DATA CD (video DivX)/DATA DVD
nu este creat în format DivX în
conformitate cu ISO 9660 Level 1 sau
Joliet/UDF.
¾ Fişierele video DivX sunt mai mari de
720 (lăţime) x 576 (înălţime).
Numele albumului/piesei/fişierului nu este
afişat corect.
¾ Player-ul poate afişa numai numere sau
literele alfabetului. Alte caractere sunt
afişate astfel „*”.
Discul nu începe redare de la început.
¾ Sunt selectate Repeat Play sau Random
Play (paginile 22 şi 24).
¾ Are efect Resume Play (pauza)
(pagina17).
Player-ul nu funcţioneză corect.
¾ Când electricitatea statică, etc.
determină funcţionarea anormală a
player-ului , deconectaţi-l de la reţea.
Despre piese audio MP3 şi
fişiere imagine JPEG
MP3 este o tehnologie de compresie care
satisface standardele ISO/IEC MPEG.
JPEG este o tehnologie de compresie a
imaginii. Puteţi reda DATA CD/DATA DVD
care conţin piese audio MP3 sau fişiere
imagine JPEG.
DATA CD /DATA DVD pe care le
poate reda acest player
Puteţi reda DATA CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) sau DATA DVD (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R)
înregistrate în format MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III) şi JPEG.
Totuşi acest player poate reda numai DATA
CD-uri ale căror format logic este ISO Level
1 sau Joliet şi DATA DVD-uri în format UDF
(Universal Disk Format).
Pentru detalii despre formatul de
înregistrare se vor consulta instrucţiunile
furnizate cu driverele disc şi softul de
înregistrare ( nu este furnizat)
Notă
Unele DATA CD/DATA DVD create în format
Packet Write sau sesiuni multiple nu pot fi
redate de acest player.
Piese MP3 audio sau fişiere
Imagine JPEG pe care le poate
reda acest player
Player-ul poate reda următoarele piese şi
fişiere:
• Piese MP3 audio cu extensia „.MP3”.
• Fişiere imagine JPEG cu extensia „.JPG”.
• Fişiere imagine JPEG conforme cu
formatul de fişier imagine DCF*
* „.Regulă de design pentru sistemul de
fişiere pentru camere ”: Standarde de
imagine
pentru
camerele
digitale
reglementate de JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
43
Note
• La fişierele cu extensia „.JPE” sau
„.JPEG” schimbaţi extensia în „.JPG”.
• Player-ul va reda orice date cu extensia
„.MP3” sau „.JPG” chiar dacă acestea nu
sunt în format JPEG. Redarea acestor
date poate genera un zgomot puternic,
care poate deteriora sistemul de difuzoare.
• Player-ul nu este conform cu piesele audio
în formaz mp3PRO.
• Unele fişiere JPEG nu pot fi redate.
• Player-ul poate afişa nume de piese sau
fişiere de până la 14 caractere. Orice
caracter după cel de-al 14-lea nu va apare
pe ecran.
• Caracterele care nu sunt afişate apar ca
„*”.
• În funcţie de disc, un nume de piesă sau
fişier care nu poate fi afişat apare cu „*”.
• Nume de fişiere CD-R/Cd-Rw scrise în
sistem UDF nu se pot afişa corect.
• Nu se poate afişa corect rata de transfer
(bitrate) atunci când se redau piese audio
MP3 înregistrate în modul VBR.
Despre ordinea de redare a
albumelor, pieselor şi fişierelor
Piesele şi fişierele dintr-un album sunt redate
în ordinea de înregistrare media (CD-R etc.).
Note despre discuri
• Pentru a păstra discul curat, manipulaţi-l
apucându-l de margini. Nu atingeţi
suprafaţa.
• Nu expuneţi discurile la soare sau alte
surse de căldură precum gurile de
ventilaţie. Nu lăsaţi discurile în maşina
parcată la soare, deoarece temperatura
din maşină poate creşte considerabil de
mult.
• După redare stocaţi discul într-o carcasă.
• Ştergeţi discul cu o pânză moale şi uscată,
din centru spre margine.
Sfat util
Deoarece discurile cu multe ramificaţii sunt
redate mai greu, este recomandat să creaţi
albume cu cel mult două ramificaţii.
Note
• Player-ul poate recunoaşte până la 299 de
albume (inclusiv albumele care nu conţin
piese audio MP3 şi fişiere imagine JPEG).
Player-ul nu va reda albumele care trec de
299.
• Player-ul poate recunoaşte un total
combinat de 648 fişiere, piese şi albume.
Player-ul nu va reda piese, fişiere şi
albume peste numărul de 648.
• În funcţie de condiţiile de scriere pe disc ,
numărul total de piese, fişiere şi albume
recunoscute poate fi mai mic de 648.
Album List (lista albumului) afişează numai
numele albumului redat la momentul
respectiv. Orice album localizat la un nivel
superior este afişat ca „\..\.”.
44
• Nu ştergeţi discurile cu solvenţi precum
tiner sau alte soluţii de curăţat sau spray
anti-static destinat LP-urilor de vinil.
• Dacă aţi printat eticheta discului, nu folosiţi
discul până nu se usucă eticheta.
Specificaţii
Sistem
Laser: Laser semiconductor
Sistem format semnal: PAL (NTSC)
Caracteristici audio:
Răspuns frecvenţă: DVD VIDEO (PCM 48
kHz): 20 Hz la 22 Hz
Distorsiune armonică:0,01 %
Gama dinamică: DVD VIDEO: 90 dB/CD:
90 dB
Vibraţii: Mai mici decât valoarea detectată
(± 0,001% W vârf)
Intrări-Ieşiri:
VIDEO (intrare video/ieşire): Minijack (1)
Ieşire 1.0 Vp-p/75 Ω
AUDIO (intrare audio/ieşire) IEŞIRE
OPTICĂ :
Minijack stereo/minijack optic combinat (1)
Ieşire 2.0 Vrms/47 kΩ
Impedanţa de încărcare recomandată peste
47 kΩ
CĂŞTI A/B: Minijack stereo (2)
Display LCD
Dimensiune panou: 8 inci (diagonala)
Sistem de control: TFT active matrix
Rezoluţie: 800 x 480 (rata efectiva de pixeli:
mai mare de 99,99%)
Generalităţi:
Cerinţe alimentare:
c.c. 9,5 V (adaptor c. a./ adaptor baterie
Maşină)
c.c. 7,4 V (acumulator)
Consum putere (redare VIDEO DVD):
23 W (când este folosit cu acumulator)
8,5 W (când este folosit fără
acumulator cu căşti)
Dimensiuni(aproximativ):
225,4 x 33,5 x 164,9 mm
(lăţime/înălţime/grosime) inclusiv părţile
de proiectare
Greutatea (aprox.): 920 g
Temperatura de funcţionare: 5º C la 35º C
Umiditate: 25% la 80%
Adaptor c.a.: 100-240 V c.a., 50/60 Hy
Adaptor baterie maşină: 12 V c.c.
Accesorii furnizate:
Se va vedea pagina 9.
Specificaţia şi designul pot fi modificate
oricând fără notificare prealabilă.
45
Index al pieselor şi elementelor de comandă
Pentru mai multe informaţii, se vor consulta paginile indicate în paranteze.
Vedere de sus
tasta VOL (volum) +/-
tasta MENU (17)
taste
tasta RETURN (21)
(anterior/următor) (16)
tasta
(stop) (16)
(senzor telecomandă)(9)
tasta
(pauză) (16)
tasta OPTIONS (28)
tasta
(redare) (15)*
taste
difuzor (16)
compartimentul discului (15)
panou LCD (10)
PUSH CLOSE (15)
tasta DISPLAY
tasta OPEN (15)
* Când lucraţi cu player-ul folosiţi punctul tactil ca referinţă. Tastele
au punct tactil.
46
tasta ENTER
şi VOL +
Vedere din faţă
indicator POWER (alimentare)(15)
indicator CHARGE (încărcare) (13)
senzor telecomandă (9)
Vedere din dreapta
comutator (on/standby)/HOLD
mufă VIDEO (intrare /ieşire) (38)
CĂŞTI , mufa A şi B
comutator LINE SELECT (IN/OUT)
mufă AUDIO (IN/OUT)/ mufă
OPTICĂ (ieşire optică) (38, 39)
mufă adaptor 9V (11)
47
Telecomanda
tasta DISPLAY (21)
taste numerice (17)
tasta TOP MENU (17)
taste
, tasta ENTER
tasta RETURN
(21)
taste PREV/NEXT
(anterior/următor) (16)
taste
(23)
tasta ADVANCE
tasta
(16)
(16)
tasta ON/STANDBY
(15)
tasta VOL
tasta CLEAR (36)
tasta AUDIO (18)*
tasta MENU (17)
tasta SUBTITRARE (19)
tasta UNGHI (19)
tasta OPTIONS (28)
tasta PLAY
tasta STOP
(15)*
(16)
* Când lucraţi cu player-ul folosiţi punctul tactil ca referinţă. Tasta nunărul 5 are un
punct tactil.
48
Index
Numerice
16:9 33
4:3 Letter Box 33
4:3 Pan Scan 33
R
Redare aleatorie 24
Repetare 22, 24
Repede înainte/înapoi 23
A
S
Album 44
Audio 18, 35
Audio DRC 34
Scan 23
Screen Saver 34
Setare 32
Slide show 27
Subtitrare 19, 35
B
Baterii 9
T
TV display 33
C
CD 7, 30, 43
Conectare 38
U
Unghi 19
D
V
DATA CD 7, 30, 43
DATA DVD 7, 30, 43
Display 21, 33
DivX 29, 30
Dolby Digital 18, 35
DTS 18. 35
DVD 7, 35
DVD+RW 7
DVD-RW 7, 20
Discuri utilizabile 7
VIDEO CD 7, 8, 15
I
Ieşire digitală 34
Ieşire optică 34
J
JPEG 6, 43
M
Meniu disc 35
Meniu DVD 17
Manipulare discuri 44
MP3 6, 43
O
Original 20
OSD (On-screen Display) 35
P
PBC Playback 20
Play list 20
49
Pentru a afla sugestii utile, sfaturi şi informaţii despre produsele Sony, vă rugăm
să vizitaţi pagina de Internet : www.sony-europe.com/myproduct
3-294-109-21 (1)
50
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement