Sony DVP-FX875 Operating instructions

Sony DVP-FX875 Operating instructions
4-116-131-22(1)
CD/DVD
Player
Portabil
Instrucţiuni de operare
înlocuite doar de personal calificat.
ATENŢIE
Pentru a reduce riscul
apariţiei unui incendiu sau
electrocutarea, nu expuneţi
acest aparat condiţiilor de
umezeală sau ploaie.
Pentru a preveni
electrocutarea, nu
deschideţi carcasa. Orice
operaţiune de service
trebuie executată de
personal calificat.
Cablurile de conectare la
reţea trebuie înlocuite
numai la service autorizat.
Bateriile sau aparatele cu
baterii instalate nu se vor
expune la căldură excesivă
precum soare direct, foc
sau altele asemenea.
Această etichetă se află în partea
de jos a unităţii.
Pentru a vă asigura că bateriile vor
fi tratate corespunzător, la
încheierea duratei de folosire
predaţi produsul la punctul de
colectare pentru reciclare a
echipamentelor electrice şi
electronice.
Reciclarea
echipamentelor electrice şi
electronice vechi uzate (Aplicabil
în ţările Uniunii Europene şi în alte
ţări europene cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol prezent pe
produs sau pe ambalaj semnifică
faptul că produsul respectiv nu
trebuie tratat ca un deşeu menajer
obişnuit. Produsul respectiv
trebuie dus şi depus la punctele de
colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi
electronice. Asiguraţi-vă de modul
corect de debarasare de acest
produs, pentru a împiedica
eventualele consecinţe negative
pe care le-ar putea avea asupra
mediului şi asupra sănătăţii
umane. Prin reciclarea materialelor
ajutaţi la conservarea resurselor
naturale. Pentru detalii
suplimentare referitoare la
reciclarea acestor produse,
contactaţi autorităţile locale sau
adresaţi-vă magazinului de la care
aţi achiziţionat produsul.
………….
Acest dispozitiv este clasificat
drept produs CLASS 1 LASER.
Marcajul PRODUS CLASS 1
LASER se află în partea de jos a
unităţii.
ATENŢIE
• Folosirea de instrumente optice
cu acest produs poate mări
riscul de rănire a ochilor. Nu
încercaţi să dezasamblaţi
aparatul, întrucât raza laser
folosită în acest CD/DVD player
poate răni ochii.Orice
operaţiune de service trebuie
executată de personal calificat.
• Există pericol de explozie dacă
bateriile sunt înlocuite incorect.
Înlocuiţi numai cu baterii de
acelaşi tip sau echivalente.
2
Debarasarea de bateriile
uzate (aplicabil în Uniunea
Europeană şi în alte ţări europene
cu sistem de colectare separat.
Acest simbol prezent pe baterie
sau pe ambalaj semnifică faptul că
bateriile furnizate odată cu
produsul respectiv nu trebuie tratat
ca un deşeu menajer obişnuit.
Asiguraţi-vă de modul corect de
debarasare de baterii, pentru a
împiedica eventualele consecinţe
negative pe care le-ar putea avea
asupra mediului şi asupra sănătăţii
umane. Prin reciclarea materialelor
ajutaţi la conservarea resurselor
naturale.
În cazul unor produse care, pentru
motive de siguranţă, performanţă
sau integritate de date necesită o
conexiune permanentă la bateriile
încorporate, aceste baterii vor fi
Pentru toate celelalte baterii, vă
rugăm să consultaţi capitolul din
acest manual în care se tratează
modul de înlocuire în siguranţă al
bateriilor din acest produs.
Depuneţi bateriile la punctul de
colectare special amenajat pentru
baterii uzate.
Pentru detalii suplimentare
referitoare la reciclarea acestui
produs sau a bateriilor, contactaţi
autorităţile locale sau adresaţi-vă
magazinului de la care aţi
achiziţionat produsul.
Precauţii
• Instalaţi acest sistem, astfel
încât să poată fi scos din priză
(deconectat de la reţea) imediat
ce apare o problemă.
• Player-ul nu este deconectat de
la reţea dacă nu este scos din
priză, chiar dacă este oprit de la
buton.
• Pentru a preveni incendiile sau
electrocutarea, nu plasaţi
obiecte umplute cu lichid,
precum vazele, pe aparat.
Producătorul acestui
echipament este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokyo,108-0075
Japonia.
Reprezentanţa Autorizată
pentru EMC şi securitatea
produsului este Sony
Deutchland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart., Germania.
Pentru probleme de service
sau garanţie se va vedea
adresa furnizată în documente
de service sau garanţie.
Precauţii
Securitate rutieră
Nu folosiţi monitorul unităţii sau
căştile în timp ce conduceţi, mergeţi
pe bicicletă sau conduceţi orice alt
vehicul motorizat. Acest lucru poate
afecta traficul rutier şi în unele ţări
este ilegal.
Deasemenea este periculos ca, în
timpul mersului şi mai ales la
trecerile de pietoni, să ascultaţi
muzică în căşti la volum mare.
În situaţii potenţial periculoase
întrerupeţi utilizarea, sau folosiţi
sistemul cu atenţie.
Despre siguranţă
Dacă se întâmplă ca un lichid sau un
obiect solid să pătrundă in carcasă,
aparatul trebuie deconectat de la
reţea şi înainte de a fi refolosit trebuie
verificat de personal calificat.
Despre sursele de alimentare
• Cerinţele de alimentare ale acestei
unităţi sunt indicate pe adaptorul
de c.a. Verificaţi dacă tensiunea
de operare a unităţii este identică
cu tensiunea din reţeaua locală.
• Deconectaţi player-ul de la reţea
în cazul în care nu-l folosiţi o
perioadă mai mare de timp. Pentru
a deconecta cablul de alimentare
de c.a. (cablul de alimentare de la
reţea), trageţi de fişă şi nu de
cablu.
• Nu atingeţi cablul de reţea sau
adaptorul c.a. cu mâinile ude.
Acest lucru poate cauza
electrocutarea.
Despre creşterea temperaturii
În timpul încărcării sau ca urmare a
folosirii îndelungate player-ul se
poate încălzi. Acesta nu este un
defect.
Despre instalare
• Plasaţi player-ul într-o locaţie cu
ventilaţie adecvată pentru a
preveni supraîncălzirea.
• Nu plasaţi player-ul în spaţii
închise, precum dulapurile sau
altele similare.
• Nu acoperiţi fanta de ventilaţie a
player-ului cu ziare, feţe de masă,
draperii, etc. Nu puneţi player-ul
pe suprafaţe moi, precum
pledurile, carpetele, etc.
• Nu plasaţi player-ul lângă surse de
căldură sau în locuri cu expunere
directă la soare, praf, nisip,
umezeală, ploaie, şocuri mecanice
sau într-o maşină cu ferestrele
închise.
• Nu plasaţi player-ul în poziţii
înclinate. Este proiectat să
funcţioneze numai în poziţie
orizontală.
• Nu puneţi player-ul sau discurile în
apropierea echipamentelor cu
magneţi puternici precum
cuptoarele cu microunde sau
difuzoarele mari.
• Nu puneţi obiecte grele pe
player.
Despre funcţionare
• Dacă player-ul este adus într-o
locaţie caldă din una rece, sau
este plasat într-o încăpere foarte
umedă, este posibil ca umezeala
să condenseze pe lentilele din
interiorul aparatului şi poate cauza
o funcţionare defectuoasă. În
acest caz, scoateţi CD-ul şi lăsaţi
sistemul pornit aproximativ o oră,
până la evaporarea condensului.
• Păstraţi lentilele player-ului curate
şi nu le atingeţi. Atingerea
lentilelor poate duce la
deteriorarea acestora şi poate
cauza defectarea aparatului. Ţineţi
compartimentul discului închis,
dacă nu introduceţi sau scoateţi
un disc.
Despre display-ul cu cristale
lichide
• Deşi este fabricat cu o tehnologie
de înaltă precizie, uneori display-ul
LCD poate afişa puncte de diferite
culori. Acesta nu este un defect.
• Nu ştergeţi suprafaţa display-ului
cu cârpa udă. Pătrunderea apei
poate determina defectarea
display-ului.
• Nu puneţi şi nu scăpaţi obiecte pe
suprafaţa LCD. De asemenea, nu
exercitaţi presiune cu mâinile sau
coatele.
• Nu deterioraţi suprafaţa LCD cu
instrumente tăioase.
• Nu închideţi panoul display-ului
prin apăsare cu pixul, etc., pe
compartimentul discului.
• Dacă sistemul este adus într-o
locaţie caldă din una rece este
posibil ca umezeala să
condenseze pe suprafaţa LCD. În
acest caz ştergeţi umezeala cu un
şerveţel de hîrtie, etc., înainte de
utilizare. Totuşi, condensarea pe
display va continua dacă acesta
este rece. Aşteptaţi ca suprafaţa
să se încălzească la temperatura
camerei.
• Nu scăpaţi şi nu loviţi adaptorul.
• Nu plasaţi adaptorul c.a. în spaţii
închise precum un dulap sau un
cabinet AV.
• Nu conectaţi adaptorul c.a. la un
transformator electric de călătorie,
care poate produce căldură şi
poate cauza defectarea.
Despre baterii
• Unele ţări au regulamente pentru
debarasarea de bateriile folosite la
alimentarea acestui aparat. Vă
rugăm să vă consultaţi cu
autorităţile locale.
• Datorită duratei de viaţă reduse,
capacitatea bateriilor se
deteriorează gradual de-a lungul
timpului şi după utilizări repetate.
Este necesară achiziţionarea unor
baterii noi atunci cînd acestea ţin
doar aproximativ jumătate din
perioada normală.
• Este posibil ca bateria să nu se
încarce la capacitatea maximă la
prima încărcare, sau când nu a
fost folosită o perioadă mai lungă
de timp. Capacitatea se poate
recupera după mai multe cicluri
încărcare-descărcare.
• Nu lăsaţi acumulatorul în maşină
sau în bătaia directă a soarelui,
unde temperatura poate ajunge la
60 °C.
• Nu udaţi bateriile.
• Evitaţi scurtcircuitarea bateriilor
prin conectarea mufelor (A)
localizate în partea de jos a
player-ului şi a mufelor de
conectare (C) de pe acumulator cu
obiecte metalice, percum lănţişorul
de la gât, de exemplu.
• Verificaţi să nu intre praf sau nisip
la mufele de conectare baterii (A),
la găurile de ghidare (B) localizate
în partea de jos a player-ului şi la
mufele de conectare (C) şi găurile
de ghidare (D) ale acumulatorului.
Partea de jos a player-ului
Acumulatorul
Despre adaptorul c.a.
• Folosiţi adaptorul c.a. furnizat
pentru acest player. Folosirea altor
adaptoare poate cauza defectarea
aparatului.
Nu dezasamblaţi aparatul şi nu
folosiţi ingineria inversă.
3
Despre adaptorul de maşină
• Folosiţi adaptorul furnizat pentru
acest player. Folosirea altor
adaptoare poate cauza defectarea
aparatului.
• Nu dezasamblaţi aparatul şi nu
folosiţi ingineria inversă.
• Nu scăpaţi şi nu loviţi.
• Nu atingeţi părţile metalice
deoarece se pot produce
scurtcircuite sau pot defecta
adaptorul, mai ales atunci când
atingeţi cu obiecte metalice.
• Nu plasaţi adaptorul lângă surse
de căldură sau în bătaia directă a
soarelui. Nu expuneţi la şocuri
mecanice şi nu îl lăsaţi în maşină
cu geamurile închise.
Despre reglarea volumului
Nu măriţi volumul atunci când
ascultaţi o porţiune cu nivel scăzut de
sonorizare, sau fără semnal audio. În
astfel de cazuri este posibil, ca la
revenirea semnalului, difuzoarele să
fie avariate de un vârf de nivel audio.
Despre căşti
• Prevenirea afectării auzului
Evitaţi folosirea căştilor la volum
mare. Experţii ORL avertizează
despre ascultarea player-ului la
volum mare, continuu, pe o durată
mare de timp. Dacă se întâmplă să
aveţi probleme cu urechile, reduceţi
volumul sau timpul de folosire al
aparatului.
• Din considerente pentru alţii
Păstraţi volumul la un nivel moderat.
Aceasta vă va permite să auziţi şi
zgomotele din exterior şi nu deranjaţi
persoanele din jur.
Despre curăţare
Curăţaţi carcasa, panoul frontal şi
tastatura cu o pânză moale uşor
umezită într-o soluţie slabă de
detergent. Nu folosiţi pentru curăţare
obiecte abrazive, substanţe abrazive
sau solvenţi precum alcool sau
benzină.
Despre curăţarea discurilor,
substanţe de curăţat
discuri/lentile
Nu folosiţi substanţe (inclusiv
substanţe umede sau spray-uri)
pentru curăţarea discurilor şi
lentilelor. Aceasta poate duce la
deteriorarea aparatului.
4
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Acest player este capabil
sa
păstreze
pe
ecranul
televizorului o imagine de tip print
screen sau poză, pe o perioadă
nedefinită. Dacă lăsaţi aceste
imagini pe perioade mari de timp
riscaţi avarierea permanentă a
ecranului de televizor.
Televizoarele cu plasmă sau
proiecţie sunt sensibile la acest
lucru.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu
player-ul Dumneavoastră, vă rugăm
să consultaţi cel mai apropiat dealer
Sony.
CUPRINS
AVERTIZARE…………………………………………………………………………………….……2
Precauţii……………………………………………………………………..……………………….…3
Despre acest manual..………………………………………………………………………………..6
Acest player poate reda următoarele discuri…………………………………………………….…7
Operaţii preliminare………………………………………….……………….……9
Verificare accesorii…….………………………………………………………………………….…..9
Utilizarea telecomenzii….………………………………………………………….…………………9
Utilizarea panoului LCD.……………………………….……………………………………………10
Conectarea adaptorului c.a….……………………………………………………………….……..11
Utilizarea acumulatorului……………………………………………………………………………12
Utilizarea în maşină (pentru pasagerul de pe bancheta din spate)..………………………...…14
Redare discuri………………………………………………………………..…...16
Redare discuri………………………………………………………………………………………...16
Utilizarea display-ului pentru setările redării………………………………………………….……22
Căutarea unui anumit punct pe disc (Căutare, Scanare, Redare Lentă,
Reluarea Redării, Redare Aleatoare)………………………………………………………….24
Redarea pieselor audio MP3 sau a fişierelor imagine JPEG..……………………………....…..26
Modificarea mărimii şi calităţii unei imagini……………………………………………………...…29
Redare fişiere video DivX®.………………………………………………….....30
Redare fişiere video DivX®……………………………………………………………………….....30
Despre fişierele video DivX®…………………………………………………………….……….…31
Setări şi reglaje.…………………………………………….………………….....33
Utilizarea display-ului de setare…………………………………………………….……...………..33
Setări pentru display (Setari generale)….…………………………………...…………………......34
Setări pentru sunet (Setare audio)....…………………………………………………………….….35
Setarea display-ului sau a limbii pentru coloana sonoră (Setare limbă).…..…..…...……….….36
Setări pentru controlul parental (Control parental)……………………………………….…….….37
Conectare……..………………………………………………….……………......39
Conectare la un alt dispozitiv………………………………………………….……..........……..….39
Informaţii suplimentare…………………………………………….……….…...42
Ghid al problemelor de funcţionare……………………………………………….……...……...….42
Despre piese audio MP3 şi fişiere imagine JPEG..………………………..………………….......44
Note despre discuri……………….….…………………………………………………………....….45
Specificaţii………..…………………………………………………………………………..……..….46
Index pentru părţi şi elemente de control………………………………………………....……..….47
Index………………………………………………………………………………………………….....50
5
Despre acest manual
• Instrucţiunile din acest manual descriu modul de funcţionare al tastelor de pe telecomandă.
Puteţi folosi de asemenea butoanele de pe player dacă au acelaşi nume sau nume similare cu
cele de pe telecomandă.
• Termenul “DVD” poate fi folosit în acest manual ca termen general pentru VIDEO DVD,
DVD+RW/DVD+R (modul +VR) şi DVR-RW/DVD-R (modul VR, modul video).
• Semnificaţia icon-urilor folosite în acest manual este descrisă mai jos:
Icon-uri
Semnificaţie
Funcţii disponibile pentru VIDEO DVD şi DVR+RW/DVD+R în modul
+VR sau DVD-RW/DVD-R în modul video.
Funcţii disponibile pentru DVD-RW/DVD-R în modul VR (Video
Recording) (înregistrare video)
Funcţii disponibile pentru VIDEO CD (inclusiv Super VCD sau CDR/CD-RW în format video CD sau format Super VCD)
Funcţii disponibile pentru CD audio sau CD-R/CD-RW în format de CD
audio
Funcţii disponibile pentru DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW ce conţin
*1
*2*3
piese audio MP3 , fişiere imagine JPEG şi fişiere video DivX )
Funcţii
disponibile
pentru
pentru
DATA
DVD
(DVD
ROM//DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R ce conţin piese audio
*1
*2*3
MP3 , imagini JPEG şi fişiere video DivX )
*1 MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) este un format standard definit de ISO ( Organizaţia
Internaţională de Standardizare)/ IEC (Comisia de Electrotehnică Internaţională) MPEG care
comprimă date audio.
*2 DivX® este o tehnologie de comprimare fişiere video dezvoltată de DinX, Inc.
*3 DivX, DivX Certified şi alte logo-uri asociate sunt mărci înregistrate ale DivX, Inc. şi sunt
folosite sub licenţă.
6
Acest player poate reda
următoarele discuri
Format disc
(disc finalizat)
(disc finalizat)
Exemple de discuri pe care nu le
poate reda acest player
Player-ul nu poate reda următoarele discuri:
• Discuri Blu-Ray.
• Discuri înregistrate în format AVCHD.
• HD DVD.
• DVD-RAM.
• CD-ROM/CD-R/CD-RW, altele decât cele
înregistrate în formatele listate pe această
pagină.
• CD-ROM înregistrate în format PHOTO CD.
• Partea de date a CD-Extras.
• Discuri audio DVD.
• DATA DVD (DVD de date) care nu conţin
MP3 audio, fişiere imagine JPEG, sau fişiere
video DivX
• Layer HD pe CD Super Audio.
Deasemenea, player-ul nu poate reda
următoarele discuri:
• VIDEO DVD cu un cod de regiune diferit.
• Discuri cu formă ne-standard (de ex. card,
inimă).
• Discuri cu hartie lipită sau etichete.
• Discuri care mai au încă bandă adezivă sau
celofan pe ele.
Logo-urile “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”,
“DVD-R” “DVD VIDEO”şi „CD” sunt mărci
înregistrate.
Note despre CD/DVD
Player-ul poate reda CD-ROM/CD-R/CD-RW
înregistrate în formatele următoare:
- format CD audio
- format CD video
- MP3 audio, fişiere imagine JPEG şi fişiere
video DivX cu format conform cu ISO 9660*
Level 1 sau formatul său extins Joliet.
- format CD imagine KODAK
* Un format logic de fişiere şi foldere pe
CD-ROM definite de ISO
(Organizaţia Internaţională de Standardizare).
Player-ul poate reda DVD-ROM/DVD+RW/
DVD-RW/DVD+R/DVD-R
înregistrate
în
formatele următoare:
- MP3 audio, fişiere imagine JPEG şi fişiere
video DivX cu format conform cu UDF
(Universal Disk Format).
Note
• Note despre DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/ DVD-R
sau CD-R/ CD-RW
Unele DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/ DVD-R
sau CD-R/ CD-RW nu pot fi redate pe acest
player datorită unei proaste calităţi a
înregistrării, datorită aspectului fizic al
acestora sau datorită caracteristicilor
dispozitivului de înregistrare şi a softului de
authoring.
• Discul nu poate fi redat dacă nu a fost finalizat
corect. Pentru mai multe informaţii, consultaţi
instrucţiunile de operare ale dispozitivului de
înregistrare. De notat că unele funcţii de redare nu
lucrează cu unele DVD+RW/DVD+R, chiar dacă au
fost finalizate corect. În acest caz, vizualizaţi
discurile prin redarea normală.
Deasemenea, unele DATA CD/DATA DVD
create în format Packet Write sau sesiune
multiplă, nu pot fi redate.
• Note despre DVD+R DL/ DVD-R DL
Uneori discurile DVD-R DL înregistrate în modul
VR nu sunt redate. Uneori fişierele MP3 şi JPEG
înregistrate pe layer-ul al doilea al DVD+R DL/ -R
DL (layer dublu) nu sunt redate.
7
• Discuri audio codificate cu tehnologii de
protecţie la copiere
Acest produs este proiectat să redea discuri
conforme cu standardul Compact Disc (CD).
Recent au fost puse pe piaţă de către
companiile de înregistrări numeroase discuri
codificate cu tehnologie de protecţie a
drepturilor de autor. Trebuie să ţineţi cont că
printre aceste discuri, există unele care nu
sunt conforme cu standardul CD şi nu pot fi
redate de acest produs.
• Note despre discurile duale
Un disc dual este un disc cu două feţe,
care combină materialul înregistrat pe
DVD pe o faţă, cu materialul audio digital
pe cealaltă faţă. Totuşi, deoarece faţa cu
materialul audio nu este conformă cu
standardul CD (compact disc), redarea de
pe acest produs nu este garantată.
Cod de regiune
Sistemul este cel folosit pentru a proteja
drepturile de autor. Codul de regiune apare pe
ambalajul VIDEO DVD, în concordanţă cu
regiunea de vânzare. VIDEO DVD-urile
etichetate „ALL” sau „2” pot fi redate pe acest
player.
Note despre funcţiile de redare ale
DVD-urilor şi VIDEO CD-urilor
Unele funcţii de redare ale DVD-urilor şi VIDEO
CD-urilor pot fi setate în mod intenţionat de
către producătorii softului. Deoarece player-ul
redă DVD-uri şi VIDEO CD-uri în funcţie de
conţinutul discului proiectat de producătorii
softului, este posibil ca unele caracteristici sa
nu fie disponibile. Se vor consulta, de
asemenea, instrucţiunile furnizate odată cu
DVD-urile sau VIDEO CD-urile.
Drepturi de autor
Acest produs încorporează tehnologie de
protecţie a dreptului de autor, ceea ce
înseamnă că este sub protecţia U.S. Patents
şi a altor drepturi de proprietate intelectuală.
Folosirea acestei tehnologii de protecţie a
dreptului de autor trebuie să fie autorizată de
Macrovision şi este destinată doar utilizării
personale sau vizualizărilor cu caracter
restrâns, dacă Macrovision nu are alte precizări
exprese în acest sens. Ingineria inversă sau
dezasamblarea este interzisă.
8
Mărci înregistrate
• Produs sub licenţă de către Dolby
Laboratories. “Dolby” şi simbolul cu dublu D
sunt mărci ale Dolby Laboratories.
• Produs sub licenţă, sub patentul U.S. nr.:
5.451.942 şi alte patente U.S. sau
internaţionale eliberate sau în curs de
eliberare. DTS şi DTS Digital Out sunt mărci
înregistrate , iar logo-urile şi simbolul DTS
sunt mărci înregistrate ale DTS, Inc. © 19962007 Toate drepturile rezervate DTS, Inc.
Operaţiuni preliminare
Verificarea accesoriilor
Verificaţi existenţa următoarelor elemente:
• Cablul audio/video ( mufă mini x 2, mufă
fono x 3) (1)
• Cablul de alimentare (1)
• Adaptor c.a. (1)
•
•
•
•
Adaptor baterie maşină (1)
Set baterii (NP-FX110) (1)
Telecomandă (cu baterii) (1)
Consola de montare pe tetieră (1)
Folosirea telecomenzii
În timpul funcţionării, îndreptaţi telecomanda către senzorul IR
Pentru a înlocui bateria telecomenzii
Introduceţi o baterie cu litiu CR2025, respectând semnele ⊕ şi
1 Trageţi afară suportul bateriei
ce apăsaţi pe clapeta de blocare…….
în timp
de pe player.
de pe capătul bateriei.
3 Introduceţi noua baterie în suportul de baterie
cu semnul ⊕ în sus şi apoi împingeţi complet
suportul.
2 Scoateţi bateria veche.
Note
• Nu expuneţi senzorul telecomenzii
în lumină solară directă sau în raza aparatelor de iluminat. Aceasta
poate cauza defectarea senzorului.
• Când bateria este descărcată, tastele telecomenzii nu mai funcţioneză. Dacă telecomanda nu mai
funcţionează deloc, schimbaţi bateria şi apoi verificaţi starea de funcţionare.
9
Folosirea panoului LCD
Panoul LCD al player-ului se poate roti la 180°, în sens orar şi se poate folosi în aceasta poziţie.
După rotirea panoului LCD, acesta se poate plia pe corpul principal şi poate funcţiona şi în
această poziţie.
Rotirea panoului LCD
1 Plasaţi player-ul pe o masă sau pe altă suprafaţă stabilă.
2 Împingeţi panoul LCD cu vârful degetelor în sus până ajunge în poziţie verticală.
3 Rotiţi uşor panoul LCD la 180° în direcţia indicată de săgeată (sens orar).
Rotirea şi plierea panoului LCD
După rotirea panoului LCD cu 180° în sens orar, împingeţi-l către corpul principal al player-ului. În
acestă poziţie panoul este cu faţa în sus.
Pentru a reveni în poziţia originală
Ridicaţi panoul LCD în poziţie verticală şi rotiţi-l încet în sens antiorar.
Note
• Nu rotiţi panoul LCD mai mult de 180°. De asemenea, nu rotiţi în sens invers. Aceasta va duce la
deteriorarea panoului LCD.
• Dacă panoul LCD nu se deschide complet, nu încercaţi să-l rotiţi. Panoul LCD se poate deteriora.
• După folosire, readuceţi panoul LCD în poziţia originală. Panoul LCD poate fi deteriorat de şocurile bruşte
sau tratamente similare.
10
Conectarea adaptorului c.a.
Conectaţi adaptorul c.a. (furnizat) în ordinea (1) la (3) de mai jos.
Pentru deconectare urmaţi paşii în ordine inversă.
Mufă cc
La mufa DC IN 9,5 V
Adaptor c.a.
(furnizat)
Cablu reţea
(furnizat)
Alim. la reţea
Notă
Opriţi redarea înainte de a deconecta de la reţea. Nerespectarea acestei instrucţiuni poate duce la defectarea
aparatului.
11
Folosirea acumulatorului
Cînd nu puteţi alimenta de la reţea, puteţi folosi acumulatorul (furnizat).
Vă rugăm să încărcaţi acumulatorul înainte de folosire.
Instalarea acumulatorului
1 Aliniaţi acumulatorul cu liniile de pe partea inferioară a player-ului şi introduceţi picioruşele
acumulatorului în găurile aflate pe partea inferioară a player-ului.
2 Împingeţi acumulatorul în direcţia săgeţii până auziţi un clic.
Acumulator
Partea de jos
a player-ului
Pentru a scoate acumulatorul
Apăsaţi butonul de pe acumulator şi trageţi acumulatorul în direcţia săgeţii.
Buton de
eliberare
Note
• Opriţi player-ul inainte de a instala acumulatorul.
• Nu scoateţi acumulatorul în timpul redării.
• Nu atingeţi punctele de conectare ale player-ului cu acumulatorul. Acest lucru poate provoca defectarea
aparatului.
• Aveţi grijă să nu scăpaţi acumulatorul jos în timpul instalării sau decuplării.
12
Încărcarea acumulatorului
1 Ataşaţi acumulatorul la player (pagina 12).
2 Conectaţi adaptorul c.a. la player şi la reţeaua de alimentare (pagina 11).
Indicator încărcare
Mufa DC IN 9,5 V
Player
Acumulator
Când începe încărcarea, indicatorul CHARGE se aprinde.
Când încărcarea se termină, indicatorul CHARGE se stinge.
3 După încărcare, deconectaţi adaptorul de la reţea şi de la player.
Pentru a verifica nivelul de încărcare al bateriei
Când player-ul este oprit, pe ecran se afişează un indicator de baterie. Când pe ecran indicatorul
apare
sau când indicatorul CHARGE se aprinde intermitent, încărcaţi bateria.
Plină
Descărcată
Indicatorul de baterie nu se afişează când se redă un DVD, CD VIDEO sau fişier JPEG. Opriţi
player-ul şi verificaţi nivelul bateriei.
Timp de încărcare şi timpul maxim de folosire al bateriei
Timp de încărcare (cu player-ul oprit).
Timp de redare ( cu display-ul pornit)
Aprox.
Aprox.
6 ore
6 ore*
* Reprezintă cel mai lung timp de redare în condiţiile următoare:
- temperatură normală (20 °C)
- folosirea căştilor
- setare iluminare fundal la minimum
- setare „Digital Output”(ieşire digitală) pe “Off” în “ Audio Setup” (setare audio).
Starea bateriei poate reduce timpul de funcţionare.
Note
• Indicatorul de baterie nu apare pe ecran când se foloseşte adaptorul c.a. sau când se redă de pe dispozitive
externe.
• Timpul de încărcare poate fi diferit de cel indicat mai sus datorită condiţiilor de utilizare , mediu şi alţi factori.
Temperatura mediului recomandată pentru încărcarea bateriei este în gama 10-30°C.
13
Folosirea în maşină (pentru pasagerul de pe bancheta
din spate)
Folosiţi consola de montare pe tetieră şi adaptorul de maşină (ambele furnizate), pentru ca
pasagerul de pe bancheta din spate să poată urmări player-ul.
Note
• Nu executaţi instalarea dacă maşina este în mişcare.
• Adaptorul este pentru bateria de 12 V a maşinii. Nu-l folosiţi la baterii de 24 V.
• Adaptorul se poate folosi numai la maşini cu legare la pământ negativă. Nu folosiţi la maşini cu legare la
pământ pozitivă.
• La unele tipuri de banchete nu se poate monta acest player.
Instalarea player-ului în spatele banchetei din faţă.
Nu folosiţi acumulatorul în maşină. Opriţi player-ul şi scoateţi acumulatorul (pagina 12).
1
Reglaţi înălţimea consolei de montare pe tetieră pentru a avea un spaţiu de cel puţin
3 cm (1). Ataşaţi consola de tetieră şi cuplaţi astfel încât să auziţi un clic (2), apoi
strângeţi cureaua pentru a fixa consola (3).
Aproximativ
3 cm
Dacă spaţiul dintre consolă şi banchetă
este prea mare, cureaua se poate slăbi şi
se pot produce accidente sau răniri.
2
Rotiţi şi pliaţi panoul LCD (pagina 10).
3 Ţineţi player-ul cu amândouă mâinile.
Fixaţi cârligele consolei în găurile de pe spatele player-ului şi glisaţi player-ul în direcţia
săgeţii până auziţi un clic.
14
4
Conectaţi adaptorul bateriei de maşină la priza de brichetă şi la mufa DC IN a
player-ului.
La priza de brichetă
Adaptor pentru
bateria de maşină
(furnizat)
Note
•
•
•
•
•
Aranjaţi cablul astfel încât să nu deranjeze şoferul. Deasemenea, nu plasaţi panoul LCD astfel încât
să obtureze raza vizuală a şoferului.
Şoferul nu trebuie să ataşeze sau să detaşeze adaptorul bateriei de maşină în timpul mersului.
Curăţaţi priza de brichetă. Dacă priza de brichetă este murdară, conexiunea este slabă sau nu
funcţionează.
Folosiţi adaptorul de maşină atunci când motorul maşinii este în funcţiune. Dacă se foloseşte cu
motorul oprit, atunci bateria maşinii se poate descărca.
Adaptorul de maşină se poate încălzi atunci când încarcă, sau după o perioadă lungă de folosire.
Acesta nu este considerat un defect.
Nu folosiţi consola de montare pe tetieră şi adaptorul bateriei de maşină dacă acestea au fost
scăpate pe jos sau sunt deteriorate.
După folosirea player-ului
Opriţi player-ul de la buton, deconectaţi adaptorul bateriei de maşină de la priza de brichetă şi de
la mufa DC IN a player-ului şi apoi detaşaţi player-ul aşa cum este prezentat mai jos.
Apăsaţi butonul de deblocare până auziţi un clic (1).
Ţineţi player-ul cu amândouă mainile şi trageţi către
dumneavoastră (2).
Nu lăsaţi acumulatorul în maşină.
Note
• Opriţi player-ul înainte de a deconecta adaptorul
bateriei de maşină şi de a opri motorul. În caz
contrar player-ul se poate deteriora. De
asemenea, redarea nu poate porni din acelaşi
punct în care s-a oprit anterior (pagina 18). Dacă
maşina dumneavoastră este echipată cu un
sistem de oprire a motorului atunci când acesta se
află la ralanti (la semafor sau în blocajele din
traficul cotidian) şi repornire automată cand există
intenţia de deplasare (idling stop system),
dezactivaţi această funcţie înainte de utilizarea
player-ului în maşină.
• Deconectaţi adaptorul bateriei de maşină după
utilizare. Dacă rămâne conectat, bateria maşinii se
poate descărca.
• Detaşaţi consola după utilizare. Dacă rămâne
ataşată, poate cauza accidente sau răniri.
• Când ascultaţi radioul în maşină, deconectaţi
adaptorul bateriei de maşină de la priza brichetei
pentru a evita zgomotele.
• Nu lăsaţi player-ul sau accesoriile în maşină.
NOTĂ SPECIALĂ
În cazul unei defectări şi în cazul
nerespectării instrucţiunilor de mai sus, orice
garanţie acordată sau implicată nu se mai
aplică şi puteţi fi răspunzător pentru orice
defect sau problemă ce apare ca urmare a
nerespectării acestor instrucţiunilor.
15
Redarea discurilor
Redare discuri
În funcţie de DVD sau VIDEO CD, unele funcţii
pot fi diferite sau sunt restricţionate.
Consultaţi instrucţiunile de operare furnizate
odată cu discul.
Conectaţi
adaptorul
c.a.
sau
instalaţi
acumulatorul.
2 Apăsaţi
comutatorul
pe telecomandă sau treceţi
al player-ului pe
Player-ul porneşte şi indicatorul POWER se
aprinde verde.
3 Apăsaţi OPEN pentru a deschide
compartimentul discului.
4 Introduceţi discul.
Apăsaţi discul cu faţa în jos până se aude un
clic.
Cu faţa de redare în jos
5 Apăsaţi pe PUSH CLOSE al player-ului
pentru a închide compartimentul discului.
6 Apăsaţi
Porneşte redarea.
• Unele discuri pot porni imediat după
închiderea compartimentului discului.
• În funcţie de disc, pe ecran poate apare un
meniu. Pentru VIDEO DVD se va vedea
pagina 18. Pentru VIDEO CD, se va
vedea pagina 21.
• După redarea tuturor titlurilor, player-ul se
va opri şi display-ul va reveni la ecranul cu
meniul.
1 Deschideţi panoul LCD al player-ului.
Setaţi pe „OUT” comutatorul LINE SELECT
aflat pe laterala dreaptă a player-ului.
16
Note
• Dacă se introduce discul cu faţa în sus, va
apare mesajul „No disc” ( nu există disc)
sau „Cannot play this disc” (nu se poate
reda acest disc).
• Discurile create cu înregistratoare de
DVD-uri trebuie să fie corect finalizate
pentru a putea fi redate de acest player.
Pentru mai multe informaţii despre
finalizare, consultaţi instrucţiunile de
operare furnizate odată cu înregistratorul
de DVD.
• Când deschideţi compartimentul discului
este posibil ca discul să se mai rotească
încă. În acest caz aşteptaţi până la oprirea
completă a discului pentru a-l scoate.
• În timpul funcţionării, pe ecran poate apare
simbolul
.
Funcţii de redare suplimentare
Simbolul indică faptul că o funcţie explicată în
aceste instrucţiuni de operare nu este disponibilă
pe VIDEO DVD-ul curent.
• Unele DVD-RW/DVD-R (modul VR) pot
porni redarea cu întârziere, datorită
conţinutului înregistrat.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi
Apăsând
din nou, redarea va porni din
punctul în care aţi oprit (Resume Play). Se
va vedea pagina 18 pentru detalii.
Pentru a reda de la început, apăsaţi
de două ori şi apoi apăsaţi
.
Pentru a opri alimentarea
Apăsaţi butonul
pe telecomandă sau
glisaţi comutatorul
pe
Pentru a evita activarea accidentală a unui
buton de pe player
Setaţi comutatorul player-ului
pe „HOLD”. Toate butoanele player-ului sunt
blocate, în timp ce butoanele telecomenzii
rămân active.
Pentru a reda piese DTS de pe un VIDEO
DVD
• Difuzorul player-ului nu redă sunetul DTS.
Când redaţi piese DTS pe un VIDEO DVD,
conectaţi player-ul la un amplificator AV
(receptor) (pagina 40) şi setaţi „DTS” în
„Audio Setup” (pagina 36).
• Nu setaţi „DTS” pe „ON” în „Audio Setup”
dacă player-ul este conectat la un
echipament audio, precum un amplificator
AV (receptor), fără un decoder
DTS (pagina 36). Un zgomot puternic se
poate auzi din difuzoare şi acesta poate
afecta auzul sau poate deteriora
difuzoarele.
Pentru
A opri
Operaţie
Apăsaţi
A pune în pauză
Apăsaţi
A trece la capitolul,
piesa sau scena
următoare în modul
de redare continuu
A reveni la capitolul,
piesa sau scena
anterioară în modul
de redare continuu
A derula pentru
scurt timp înainte
scena curentă*
Apăsaţi
Apăsaţi
Apăsaţi
timpul redării
în
* Numai VIDEO DVD, DVD-RW/DVD-R
( mod VR)
Pentru unele scene, funcţiile de mai sus nu
pot fi folosite.
Note
• Când lăsaţi player-ul pe pauză sau inactiv
mai mult de 15 minute, pe ecran va apare
o imagine screen saver. Imaginea dispare
când apăsaţi
. . Consultaţi pagina 35
pentru detalii.
• Player-ul se opreşte la 15 minute după
activarea funcţiei de screen saver (Auto
Power Off).
17
Reluarea redării din punctul
în care aţi oprit discul
(Resume Play)
Când opriţi redarea , player-ul reţine punctul
de oprire şi afişează un mesaj pe ecran.
Puteţi relua din acelaşi punct apăsând
din nou. Funcţia Resume Play lucrează chiar
şi atunci când player-ul este oprit, atâta timp
cât compartimentul discului este închis.
Folosirea meniului DVD-ului
Un DVD este împărţit în secţiuni lungi de film
sau muzică numite „titluri”.
Când redaţi un DVD care conţine mai multe
titluri, puteţi selecta titlul dorit folosind butonul
TOP MENU.
Când redaţi DVD-uri care vă permit să selectaţi
opţiuni precum limba pentru sunet şi subtitrare,
selectaţi aceste opţiuni folosind butonul de
meniu.
Taste
numerice
1 Când redaţi un disc, apăsaţi
pentru a
opri redarea.
Va apare un mesaj.
2 Apăsaţi
Player-ul porneşte redarea de la punctul la
care v-aţi oprit la pasul 1.
Sugestii
• Pentru a reda discul de la început,
apăsaţi
de două ori, apoi apăsaţi .
• Când porniţi alimentarea din nou după ce
aţi oprit-o, redarea se reia în mod automat.
Note
• În funcţie de punctul de oprire, reluarea
redării poate să nu pornească din exact
acelaşi punct.
• Punctul în care aţi oprit redarea se şterge
în următoarele condiţii:
- opriţi player-ul în timpul redării unui
DVD-RW/DVD-R (mod VR).
- deschideţi compartimentul discului.
- deconectaţi acumulatorul şi adaptorul c.a.
- schimbaţi setarea comutatorului
LINE SELECT
18
1 Apăsaţi TOP MENU sau MENU.
Pe ecran apare meniul discului.
Conţinutul meniului diferă de la un disc
la altul.
2 Apăsaţi
sau butoanele
Numerice pentru a selecta opţiunea pe
care o doriţi, sau pe care vreţi s-o
schimbaţi.
3 Apăsaţi ENTER
Notă
În funcţie de disc, se poate întâmpla să nu puteţi
folosi tastele
player-ului pentru
meniul discului. În acest caz, folosiţi tastele
de pe telecomandă.
Modificarea formatului audio
Când redaţi un VIDEO DVD înregistrat în
formate audio multiple (PCM, Dolby Digital
sau DTS), puteţi schimba formatului audio.
Dacă VIDEO DVD-ul este înregistrat cu piste
multilinguale, puteţi schimba deasemenea şi
limba.
În cazul CD-urilor sau VIDEO CD-urilor, puteţi
selecta sunetul fie pe canalul din dreapta fie
pe cel din stânga şi puteţi asculta sunetul
canalului selectat pe ambele difuzoare. De
exemplu, când redaţi un disc ce conţine o
melodie cu partea vocală pe canalul din
dreapta şi instrumentele pe cel din stânga,
puteţi asculta instrumentele în ambele
difuzoare prin selectarea canalului stâng.
1 Apăsaţi AUDIO în mod repetat, pentru a
selecta semnalul audio dorit.
Setarea implicită este subliniată.
‹ Când se redă un VIDEO DVD
În funcţie de VIDEO DVD, alegerea limbii se
face în mod diferit.
Când aceeaşi limbă este afişată de două sau
mai multe ori înseamnă că VIDEO DVD-ul
este înregistrat în formate audio multiple.
‹ Când se redă un Super VCD
• Stereo: sunetul stereo al pistei audio 1
• Stânga: sunetul canalului stâng al pistei
audio 1 (mono)
• Dreapta: sunetul canalului drept al pistei
audio 1 (mono)
• Stereo 1: sunetul stereo al pistei audio 2
(mono)
• Stânga 1: sunetul canalului stâng al pistei
audio 2 (mono)
• Dreapta 1: sunetul canalului drept al pistei
audio 2 (mono)
Sugestii
• În timpul redării unui VIDEO DVD, puteţi
verifica formatul audio curent
(Dolby
Digital, DTS, PCM, etc. ) apăsând AUDIO
în mod repetat.
• În timpul redării unui DVD, puteţi schimba
sunetul în Playback Settings Display
(pagina 22).
Note
• La unele discuri nu puteţi schimba formatul
audio, chiar dacă sunt înregistrate în formate
audio multiple.
• Atunci când redaţi un Super VCD care nu conţine
pistă audio 2 (audio track 2), dacă selectaţi
„Stereo 1”, „Left 1” sau „Right 1”, nu veţi avea
sunet.
• Atunci când redaţi coloane sonore de pe DVDRW/DVD-R (mod VR) cu echipamente audio
precum amplificatorul AV (receptor) conectat via
mufa OPTICAL AUT, setaţi „Dolby Digital” în
„Audio Setup” pentru „Downmix PCM” (pagina
36).
• Dacă „DTS” din „Audio Setup” este setat pe „Off”
(pagina 36), opţiunea de selecţie a pistei DTS nu
va apare pe ecran, chiar dacă discul conţine piste
DTS.
• Atunci când redaţi piste de sunet DTS de pe un
CD, nu puteţi schimba sunetul.
‹ Când se redă un dics DVD (mod VR)
Tipurile de coloane sonore înregistrate pe
disc sunt afişate.
Exemplu:
• 1. Main (main sound)
• 1. Sub (sub sound)
• 1. Main + Sub (main şi sub sound)
‹ Când se redă un CD/VIDEO CD
• Stereo: Sunetul stereo standard
• Stânga: sunetul canalului stâng (mono)
• Dreapta: sunetul canalului drept (mono)
19
Afişarea subtitrărilor
Schimbarea unghiurilor
Dacă pe disc sunt înregistrate subtitrări, puteţi
schimba subtitrările, sau le puteţi pune pe ON
sau OFF, după cum doriţi.
Dacă pe un VIDEO DVD sunt înregistrate mai
multe unghiuri (multi-unghi) pentru o scenă pe
ecran va apare
Aceasta înseamnă că
puteţi schimba unghiul de vizualizare.
Subtitrare
1 Apăsaţi SUBTITLE în mod repetat pentru
a selecta o opţiune.
Alegerea limbii diferă în funcţie de disc.
Pentru a scoate subtitrarea
Selectaţi „Subtitle Off” în pasul 1.
Sugestie
În timpul redării unui DVD, puteţi schimba
subtitrarea în Playback Settings Display
(pagina 22).
Note
• La unele VIDEO DVD-uri nu puteţi schimba
subtitrările, chiar dacă pe ele sunt înregistrate
subtitrări multilinguale. De asemenea, acestea nu
pot fi puse pe Off.
• Când redaţi un disc cu subtitrări, dacă apăsaţi pe
subtitrarea poate dispărea.
20
Unghi
1 Apăsaţi ANGLE în mod repetat pentru a
selecta un unghi.
Scena se schimbă în funcţie de unghiul
selectat.
Note
• Unele VIDEO DVD-uri înterzic schimbarea de
unghiuri, chiar dacă sunt înregistrate cu multiunghiuri.
• Nu puteţi schimba unghiurile în timpul „Slow Play”
sau „Scan Play”.
• Dacă opţiunea „Angle Mark” din „General Setup”
este setată pe „Off” (pagina 35), semnul
nu apare pe ecran.
Selectare „Original” sau „Play
List” pe un DVD-RW/DVD-R
Redare VIDEO CD-uri cu
funcţii PBC ( Redare PBC)
Unele DVD-RW/DVD-R în modul VR (Video
Recording) (înregistrare video) au două tipuri
de titluri pentru redare: titluri înregistrate
original (Original) şi titluri care pot fi create pe
playere DVD înregistrabile (Play List) . Puteţi
selecta tipul de titlu pentru redare.
Unele VIDEO CD-uri au funcţii PBC (Playback
Control) (control redare) ce permit căutarea
interactivă sau opţiuni de redare.
Taste
numerice
1 Porniţi redarea unui VIDEO CD cu funcţii
PBC.
Apare meniul în care puteţi face selecţia.
1 Apăsaţi TOP MENU când player-ul este în
modul STOP.
Va apare modul curent.
Butonul TOP MENU nu funcţionează atunci
când “Resume Play” este activat. Anulaţi mai
întâi starea „Resume Play” apăsând de două
ori
şi apoi apăsaţi TOP MENU.
2 Comutaţi modul apăsând TOP MENIU în
2 Apăsaţi butoanele număr pentru a selecta
numărul opţiunii dorite şi apoi apăsaţi
ENTER.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru
funcţiile intercative.
Consultaţi instrucţiunile furnizate odată cu
discul, deoarece procedura de operare
diferă în funcţie de VIDEO CD.
mod repetat.
Sugestie
Puteţi verifica modul curent apăsând DISPLAY
în timpul redării. În modul Playback Settings
Display (pagina 22) , în continuarea numărului
de titlu se va afişa „PL” sau „ORG”.
Note
• Atunci când se introduce un disc cu listă de titluri
(Playlist), player-ul redă în mod automat lista de
titluri.
• Atunci când nu este înregistrată o listă de titluri,
apare „ORG” în pasul 1. Când apăsaţi TOP MENU
din nou, apare
Sugestie
Pentru a anula funcţia PBC, setaţi „PBC” pe
„Off” în „General Setup” (pagina 35) şi apoi
deschideţi şi închideţi compartimentul discului.
Notă
În funcţie de VIDEO CD, „Press ENTER” din pasul 2
poate apare ca „Press SELECT”.
În acest caz apăsaţi
21
Folosirea ferestrei de setare a
redării (Playback Settings
Display )
În timpul redării unui DVD, puteţi verifica
setările de redare curente pe ecran. Fereastra
de setare a redării vă permite să schimbaţi
sunetul, subtitrarea sau unghiul, sau să căutaţi
un titlu sau o piesă prin introducerea unui
număr.
•
•
Repetare
Disp. Timp
3 Apăsaţi
pentru a selecta setarea şi
apoi apăsaţi ENTER.
Pentru a introduce numere folosiţi butoanele
număr sau
Note
La unele discuri nu puteţi seta unele opţiuni.
Pentru a stinge display-ul
Apăsaţi DISPLAY sau
RETURN
Căutarea unui titlu/capitol,
etc.
Taste
numerice
Prin introducerea unui număr sau a unui cod
de timp, puteţi căuta într-un DVD după titlu sau
capitol.
1 Apăsaţi
1 În timpul redării unui DVD apăsaţi
DISPLAY.
Va apare fereastra de setare a redării
(Playback Settings Display).
Exemplu: Când redaţi un VIDEO DVD
Opţiuni
Setări curente de redare
pentru a selecta metoda de
căutare în fereastra de setare a redării
( Playback Settings Display) şi apăsaţi
ENTER
•
Titlu
•
Capitol
•
Timp T.*
•
Timp C.*
*Puteţi căuta titlul sau capitolul de pe un
VIDEO DVD introducând codul de timp.
2 Apăsaţi butoanele număr sau
pentru
a selecta titlul sau numărul capitolului şi
apăsaţi ENTER
Player-ul porneşte redarea de la numărul
selectat.
Stare baterie
Timp scurs sau rămas
Iconul corespondent pentru Play, Pause,
Search sau Slow Play este afişat în colţul din
dreapta sus al ecranului.
Când se redă un DVD-RW/DVD-R (mod VR)
se afişează „PL” sau „ORG” imediat lângă
numărul titlului.
2 Apăsaţi
pentru a selecta opţiunea
dorită şi apoi apăsaţi ENTER.
• Titlu
• Capitol
• Audio
• Subtitrare
• Unghi
• Timp T.
• Timp C.
22
Când selectaţi „T.Time” sau „C. Time” în pasul
1, pe ecran va apare „00:00:00”.
Introduceţi codul de timp dorit folosind
butoanele nimerice şi apăsaţi ENTER. Redarea
porneşte de la codul de timp introdus. Timpul
scurs sau timpul rămas apare în partea de jos
a ferestrei de setare a redării.
Sugestii
• Puteţi folosi căutarea directă fără a afişa
meniul de control. Se va vedea pagina 24
pentru detalii.
• Se va vedea pagina 24 pentru detalii despre
căutarea unui CD sau VIDEO CD.
Note
• Numărul de titlu/capitol afişat este acelaşi cu cel
înregistrat pe disc.
• Timpul unui capitol nu este afişat atunci când se
redă un DVD-RW/DVD-R (mod VR). Timpul unui
capitol se va afişa ca
• La unele discuri nu puteţi folosi codul de timp.
Verificare timp de redare şi
timp
Puteţi verifica timpul de redare şi timpul rămas
pentru titlul sau capitolul curent.
1 Selectaţi „Time Disp.” în Playback
Settings Display şi apăsaţi ENTER.
Redarea repetată a VIDEO
DVD-urilor (Repeat Play)
(redare repetată)
Puteţi reda toate titlurile de pe un VIDEO DVD
sau doar un titlu sau capitol în mod repetat.
1 Selectaţi „Repeat” în Playback Settings
Display şi apoi apăsaţi ENTER
2 Apăsaţi
pentru a selecta setarea şi
apoi apăsaţi ENTER
•
Capitol: repetă capitolul curent.
•
Titlu: repetă titlul curent.
•
Toate: repetă toate titlurile
curente
Pentru a reveni la redarea normală
Selectaţi „Off” în pasul 2.
Sugestie
Atunci când redaţi un VCD sau CD în mod
repetat folosiţi MENU (pagina 25).
Notă
La unele discuri funcţia Repeat nu este disponibilă.
2 Apăsaţi
pentru a selecta setarea
informaţiei de timp şi apoi apăsaţi ENTER
• Title elapsed ( timp scurs din
redarea titlului)
• Title remain (timp rămas pentru
redarea titlului).
• Chapter elapsed ( timp scurs din
redarea capitolului)
• Chapter remain (timp rămas pentru
redarea capitolului).
Sugestie
Se va vedea pagina 26 pentru detalii despre
afişarea timpului scurs pentru un CD sau
VIDEO CD.
Note
• În cazul DVD-RW/DVD-R (mod VR) timpul de
redare şi timpul rămas din capitol nu este afişat.
• Setarea implicită pentru „Time Disp.” este “Title
Elapsed”. După selectarea unei alte opţiuni a „Time
Disp.”, existentă în Playback Settings Display, “
Title Elapsed” apare când Playback Settings
Display este re-deschisă.
23
Căutarea unui punct particular
pe un disc (căutare, scanare,
redare lentă, redare repetată, redare
aleatorie)
Puteţi localiza rapid un punct particular pe un
disc prin monitorizarea filmului, sau derulându-l
lent înapoi.
Note
• La unele discuri nu se pot executa unele din
funcţiile descrise.
• Pentru DATA CD/DATA DVD, puteţi căuta un punct
particular numai pe o pistă audio MP3.
Localizarea rapidă a unui punct
folosind tastele
PREV
(anterior)/NEXT (căutare)
În timpul redării, apăsaţi
sau
pentru a trece la capitolul/piesa/scena
următoare sau anterioară.
Sugestii
Când cunoaşteţi numărul capitolului sau al
piesei, puteţi căuta direct prin introducerea
acestui număr folosind tastele numerice.
- Când redaţi un VIDEO DVD, puteţi căuta
un titlu sau un capitol folosind tastele
numerice şi ENTER. Apăsaţi
pentru
a comuta între titlu şi capitol.
- Când redaţi un CD/VIDEO CD, puteţi căuta
o piesă folosind tastele numerice şi
ENTER
24
Localizarea rapidă a unui punct
prin scanarea unui disc înainte
sau înapoi (scanare)
În timpul redării, apăsaţi
sau
pentru
a derula repede înapoi sau repede înainte…
Pentru a reveni la redarea normală, apăsaţi
De fiecare dată când apăsaţi
sau
în timpul scanării, viteza de scanare se
schimbă.
La fiecare apăsaţi pe schimbările indicate,
după cum urmează:
‹
Direcţia de redare
‹
Direcţia opusă
Viteza de redare
este mai mare
decât
şi viteza de redare
este mai mare decât
Sugestie
pe player e acelaşi cu
pe
telecomandă şi ENTER pe player este acelaşi
cu
pe telecomandă. Această funcţie este
utilă când redaţi un DVD.
Note
• În timpul „Scan play” al unui DVD sau VIDEO CD
nu există ieşire de sunet.
• Viteza de scanare diferă în funcţie de tipul discului.
Vizualizare cadru cu cadru
(redare lentă)
Când player-ul este în pauză apăsaţi
sau
Pentru a reveni la viteza normală,
apăsaţi
. De fiecare dată când apăsaţi
sau
pe timpul Slow Play (redare lentă),
viteza de redare se schimbă. La fiecare
apăsare, indicaţia se schimbă după cum
urmează:
‹
Direcţia de redare
‹
Direcţia opusă (numai DVD)
Redare repetată a CD/VIDEO CD
sau în ordine aleatorie (redare
repetată, redare aleatorie)
Puteţi reda toate piesele de pe un disc, sau o
singură piesă în mod repetat (redare repetată).
Deasemenea, puteţi reda piese în ordine
aleatorie (redare aleatorie).
1 În timpul redării, apăsaţi în mod repetat
MENU pentru a selecta modul de redare.
•
Track: repetă piesa curentă.
•
All: repetă toate piesele de pe un
disc.
• Random: redă toate piesele în ordine
aleatorie.
Pentru a reveni la redarea normală
Selectaţi
în pasul 1.
Viteza de redare
este mai mică
decât
şi viteza de redare
este mai mică decât
Notă
Viteza de redare lentă diferă în funcţie de tipul
discului.
Sugestie
În timpul Random Play (redare aleatorie) puteţi
reda o altă piesă selectată aleatoriu apăsând
Note
• Nu puteţi folosi Repeat Play (redare repetată) şi
Random Play (redare aleatorie) pentru VIDEO CDuri sau Super VCD-uri cu PBC.
• La unele discuri Random Play poate să nu fie
disponibilă.
• În modul Random Play, o piesă poate fi redată de
mai multe ori.
25
Verificarea informaţiei de redare
a discului
La redarea unui DVD
În timpul redării unui DVD apăsaţi DISPLAY şi
apoi utilizaţi fereastra de setare a redării
(Playback Settings Display) (pagina 22).
La redarea unui CD
Apăsaţi DISPLAY.
Va apare numărul piesei redate/ numărul total
al pieselor şi timpul scurs din piesa curentă.
Apăsaţi în mod repetat DISPLAY pentru a
schimba informaţia de timp după cum
urmează:
• Track Elapsed (timp scurs din piesa curentă)
• Track Remain (timp rămas din piesa
curentă)
• Disc Elapsed ( timp scurs din disc)
• Disc Remain ( timp rămas din disc)
Redarea pieselor audio MP3 sau a
imaginilor JPEG
Fişiere
Puteţi reda piese audio MP3 şi imagini JPEG
de pe DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) sau
DATA DVD (DVD-ROM,DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R).
Pentru fişiere audio MP3 şi fişiere imagine
JPEG se va vedea pagina 44.
Când introduceţi DATA CD şi DATA DVD va
apare lista de albume.
La redarea unui VIDEO CD
Apăsaţi DISPLAY.
Player-ul afişează pe ecran „PBC On” ( când
setaţi „PBC” pe „Off”, player-ul afişează
numărul piesei redate/ numărul total al
pieselor), timpul scurs şi modul audio.
Notă
Player-ul nu afişează pe ecran „Disc Elapsed” sau
„Disc Remain” atunci când redă un CD în Random
play (redare aleatorie).
26
Notă
CD-urile de date înregistrate în format KODAK Picture
CD încep redarea în mod automa,t atunci când sunt
introduse.
Redarea unei piese audio MP3
Redarea unui fişier imagine JPEG
1 Apăsaţi
1 Apăsaţi
pentru a selecta un album
din listă şi apoi apăsaţi ENTER.
Va apare lista pieselor din album.
• Pentru a merge la pagina următoare sau
anterioară, apăsaţi
sau
• Pentru a reveni la lista de albume, apăsaţi
pentru a selecta
şi apoi
apăsaţi ENTER
2 Apăsaţi
pentru a selecta piesa pe
care doriţi s-o redaţi şi apoi apăsaţi
ENTER.
Redarea începe de la piesa selectată.
pentru a selecta un album
din listă şi apoi apăsaţi ENTER.
Va apare lista pieselor din album.
• Pentru a merge la pagina următoare sau
anterioară, apăsaţi
sau
• Pentru a reveni la lista de albume, apăsaţi
pentru a selecta
şi apoi
apăsaţi ENTER
2 Apăsaţi
pentru a selecta imaginea
pe care doriţi s-o vedeţi şi apoi apăsaţi
ENTER.
Va apare imaginea selectată.
Exemplu:
Pentru a merge la piesa audio MP3
următoare sau anterioară
Apăsaţi
sau
Pentru a opri redarea
Apăsaţi
Pentru a pune în pauză redarea
Apăsaţi
Pentru a reporni redarea, apăsaţi
din nou.
Pentru a afişa lista de thumbnails
(imagini reduse)
Când un fişier este afişat pe ecran apăsaţi
MENU.
Fişierele imagine din album apar în 12 subferestre, unde fişierul afişat este selectat.
Note
• Numărul total de albume şi fişiere pe care player-ul
le poate recunoaşte este 648.
• Numărul de albume pe un disc pe care player-ul le
recunoaşte este de aproximativ 299.
• Pentru a vă deplasa la pagina anterioară
sau următoare a listei thumbnail, selectaţi
sau
din partea de jos
a ecranului.
27
• Pentru a ieşi din lista thumbnail, apăsaţi
MENU.
Pentru a merge la fişierul imagine JPEG
următor sau anterior
Apăsaţi
sau
Pentru a roti o imagine JPEG
Apăsaţi
pe timpul vizualizării
imaginii.
: Întoarceţi imaginea vertical (sua sau jos).
: Întoarceţi imaginea orizontal (stânga şi
dreapta).
: Rotiţi imaginea cu 90 de grade în sens orar.
. : Rotiţi imaginea cu 90 de grade în sens antiorar.
De notat că imaginea revine la normal dacă
apăsaţi
pentru a trece la imaginea
următoare sau anterioară.
Exemplu: când
este apăsat odată.
Vizualizarea imaginilor JPEG în
Slideshow
Puteţi reda succesiv, în slideshow, fişiere
imagine JPEG de pe un DATA CD sau DATA
DVD.
1 Când sunteţi în fişierul pe care vreţi să îl
redaţi în slideshow, apăsaţi MENU.
Va apare lista thumbnails (lista cu imagini
reduse).
2 Apăsaţi în partea de jos a ecranului
pentru a selecta „Slide
Show” şi apoi apăsaţi ENTER.
Va porni un slideshow de la fişierul afişat.
Pentru a opri vizualizarea imaginii JPEG
Apăsaţi
Se revine la lista de fişiere.
Note
• În funcţie de numărul fişierelor înregistrate sau de
mărimea folderelor, imaginile apar mai greu. Dacă
imaginea nu apare după câteva minute, înseamnă
că este prea mare.
• Unele fişiere JPEG şi în special fişierele JPEG
progresive sau fişierele JPEG de 3,000,000 pixeli
sau mai mult, se pot afişa mai greu decât altele.
• Player-ul nu poate reda fişiere imagine JPEG care,
în mod normal, sunt mai mari de 3078 (lăţime) x
2048 (înălţime) sau au mai mult de 3,300,000 pixeli
în JPEG progresiv. (Unele fişiere JPEG progresive
nu pot fi redate chiar dacă mărimea lor se
încadrează în cea specificată).
• Numărul total de albume şi fişiere pe care le poate
recunoaşte player-ul este de aproximativ 648.
• Numărul de albume de pe un disc pe care le poate
recunoaşte player-ul este de aproximativ 299.
28
Pentru a pune în pauză slideshow-ul
Apăsaţi
Apăsând
din nou, sau
puteţi reveni la slideshow.
Pentru a opri slideshow-ul
Apăsaţi
sau MENU.
Modificarea mărimii şi calităţii
imaginii
Puteţi modifica imaginea afişată pe ecranul
LCD. Se va vedea ”Setari generale” (pagina
34), când se trimite semnal video la TV, etc.
În modul “Full”, un film 16:9 va fi redimensionat
astfel încât să umple tot ecranul.
Pentru a închide OPTION MENU
Apăsaţi OPTIONS sau
RETURN.
Sugestii:
• Ecranul se stinge în mod automat atunci
când panoul LCD este închis.
• Setările pentru display le găsiţi în „Setări
generale” (pagina 34).
Notă
La unele discuri, diferă mărimea ecranului pe care o
puteţi selecta.
1 Apăsaţi OPTIONS (opţiuni)
Va apare meniul OPTION
2 Apăsaţi
pentru a selecta
„LCD Mode” (modul LCD) şi apoi
apăsaţi ENTER.
Vor apare opţiunile pentru „LCD Mode”.
3 Apăsaţi
pentru a selecta opţiunea
dorită şi apoi apăsaţi ENTER.
• LCD Aspect (aspect LCD): Modifică
mărimea filmului. Selectaţi „Normal” sau
„Full” apăsând
*.
• Backlight (lumină de fundal): Reglaţi
luminozitatea ecranului LCD apăsând
• Contrast: Reglaţi contrastul apăsând
• Hue (nuanţă de culoare): Reglaţi echilibrul
dintre culoarea roşie şi verde apăsând
• Culoare: Reglaţi culorile apăsând
• Default (implicit): Reveniţi la setările
stabilite în fabrică.
*În modul „Normal”, filmul este afişat în
configuraţia originală, cu păstrarea aspectului
proporţiei. De exemplu, un film 4:3 va avea
benzi negre pe ambele părţi, iar filmele în
format letterbox înregistrate fie în 16:9, fie în
4:3 vor avea benzi negre pe toate părţiile.
29
Redarea unui fişier video DivX
Redare fişiere video DivX®
Redare fişiere video DivX®
1 Apăsaţi
pentru a selecta un album
din listă şi apoi apăsaţi ENTER.
Va apare lista fişierelor din album.
Puteţi reda fişiere video DivX® de pe DATA
CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) sau DATA DVD
(DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R).
Când introduceţi DATA CD şi DATA DVD, va
apare lista albumelor.
• Pentru a merge la pagina următoare sau
anterioară, apăsaţi
sau
• Pentru a reveni la lista de albume, apăsaţi
pentru a selecta
şi apoi
apăsaţi ENTER
SUBTITRARE
2 Apăsaţi
pentru a selecta fişierul pe
care doriţi să-l redaţi şi apoi apăsaţi
ENTER.
Redarea începe de la fişierul selectat.
Pentru a merge la fişierul video DivX
următor sau anterior
Apăsaţi
sau
Note
• Cînd fişierul selectat nu este acceptat, pe ecran
apare „Data Error (DivX)” , iar fişierul nu poate fi
redat.
• În funcţie de fişierul video DivX, filmul se poate opri
sau poate fi neclar. În acest caz, este recomandabil
să creaţi fişierul la o bitrate (rată de transfer) mai
mică. Dacă sunetul este distorsionat, formatul
audio recomandat este MP3. De notat totuşi că
acest player nu este conform cu formatul WMA
(Windows Media Audio).
• Datorită tehnologiei de compresie folosită pentru
fişierele video DivX, uneori poate dura ceva mai
mult după ce apăsaţi
(play) până se deschide filmul.
• În funcţie de fişierul video DivX, sunetul poate fi
defazat faţă de film.
• Difuzorul player-ului nu scoate sunete DTS. Când
redaţi piese DTS dintr-un fişier video DivX,
conectaţi player-ul la un amplificator AV (receptor)
(pagina 40) şi setaţi „DTS” în „Setare audio”
(pagina 36).
• În funcţie de fişierul video DivX, unele funcţii nu pot
fi executate.
30
Pentru a localiza rapid un punct în timpul
redării fişierelor video DivX în modul rapid
înainte sau înapoi (scanare)
Apăsaţi
în mod repetat pentru a
selecta viteza cerută pentru modul de căutare
în timpul redării.
Pentru a privi cadru cu cadru (redare lentă)
Apăsaţi
în mod repetat, în modul
PAUSE, pentru a selecta viteza necesară în
redarea lentă.
Pentru a afişa informaţiile de redare
Apăsaţi….DISPLAY în mod repetat.
Informaţiile de redare se schimbă în ordinea
următoare: „Title elapsed”(timp scurs din titlul
curent), „Title remain” (timp rămas din titlul
curent), „Display Off” (display stins) şi „Subtitle”
(subtitrare).
Pentru a modifica sunetul
În timpul redării, apăsaţi AUDIO în mod repetat
pentru a selecta semnalul audio dorit. Dacă
apare „No Audio” înseamnă că discul nu
suportă formatul semnalului audio de pe discul
respectiv.
Pentru a schimba subtitrările
Apăsaţi SUBTITLE în timpul redării.
Apăsaţi
şi ENTER pe timpul afişării
informaţiilor despre subtitrare.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi
Modificarea mărimii şi calităţii
filmului
Sugestie
Dacă numărul de vizualizări este presetat,
fişierul video DivX poate fi redat doar de atâtea
ori cât a fost presetat. Au loc următoarele
evenimente:
- când player-ul este oprit. Inclusiv atunci când
player-ul este închis automat de către funcţia
Auto Power Off. Apăsaţi
în loc de
pentru a opri vizualizarea.
- când compartimentul discului este deschis.
- când este redat un alt fişier.
Notă
Funcţia încet înapoi este interzisă.
Despre fişierele video DivX
DivX® este o tehnologie de compresie fişiere
video, dezvoltată de DivX, Inc. Acest produs
este un produs certificat DivX®
Puteţi reda DATA CD şi DATA DVD care conţin
fişiere video DivX.
DATA CD şi DATA DVD pe care le
poate reda acest player
Player-ul redă numai DATA CD ale căror
format logic este ISO 9660 Level 1 sau Joliet şi
DATA DVD cu Universal Disk Format (UDF).
Pentru detalii despre formatul de înregistrare
se vor consulta instrucţiunile furnizate odată cu
discurile şi cu softul de înregistrare (nefurnizat).
Notă
Unele DATA CD/DATA DVD create în format Packed
Write sau sesiuni multiple nu pot fi redate de acest
player.
Fişiere video DivX pe care le poate
reda acest player
Player-ul poate reda date care sunt înregistrate
în format DivX şi care au extensia “.AVI” sau
“.DIVX”. Player-ul nu va reda fişiere cu
extensia “.AVI” sau “.DIVX” care nu conţin
video DivX.
Note
• Player-ul nu poate reda un fişier video DivX care
constă din două sau mai multe fişiere video DivX
combinate.
• Player-ul nu poate reda un fişier video DivX cu
dimensiuni mai mari de 720 (lăţime) x 576
(înălţime)/2 GB.
• În funcţie de fişierul video DivX, filmul se poate fi
neclar sau sunetul se poate întrerupe.
• Player-ul nu poate reda unele fişiere video DivX
care sunt mai mari de 3 ore.
• Player-ul poate afişa un nume de fişier de până la
14 caractere. Orice caracter scris după cel de-al
14-lea caracter nu va fi afişat.
• Caracterele care nu pot fi afişate apar ca „*”.
• În funcţie de disc , un nume de fişier care nu poate
fi afişat apare ca „*”.
• Nu se pot afişa corect numele de fişiere CD-R/CDRW scrise în sistem de fişiere UDF.
31
Despre ordinea de redare a fişierelor
video DivX
În funcţie de softul utilizat pentru crearea
fişierelor video DivX sau dacă pe fiecare album
sunt mai mult de 299 albume şi 648 fişiere
video DivX, ordinea de redare nu se aplică.
Se va vedea capitolul „Despre redarea
albumelor, pieselor sau fişierelor” (pagina 45).
32
3 Apăsaţi
Setări şi reglaje
Folosirea ferestrei de setare
(Setup
Prin utilizarea ferestrei Setup Display puteţi
realiza diverse modificări la filme şi sunet.
Deasemenea puteţi seta, pe lângă alte lucruri,
limba pentru subtitrări şi Setup Display.
Pentru detalii despre fiecare opţiune din Setup
Display, se vor vedea paginile 34 la 38.
pentru a selecta opţiunea
Setup dorită din : „General Setup”,
„Audio Setup”, „Language Setup” sau
„Parental Control” apoi apăsaţi ENTER.
Elementul „Setup”este selectat.
De exemplu: “General Setup”.
Opţiune
selectată
Notă
Setările de redare stocate pe disc au prioritate faţă de
setările din Setup Display şi nu toate funcţiile descrise
pot funcţiona.
Opţiuni de setare
4 Apăsaţi
pentru a selecta o opţiune
şi apoi apăsaţi ENTER.
Vor apare setările pentru opţiunea selectată.
De exemplu: „TV Display”.
OPŢIUNI
1 Apăsaţi OPTIONS când player-ul este in
modul STOP.
Va apare meniul OPTION.
Dacă Resume Play este activat, Setup
Display nu apare. Anulaţi starea Resume
Play apăsând
de două ori şi apoi
apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi
pentru a selecta „Setup”,
apoi apăsaţi ENTER.
Vor apare opţiunile pentru „Setup”.
Setări
5 Apăsaţi
pentru a selecta o setare şi
apoi apăsaţi ENTER.
Setarea este selectată, iar procesut de
setare este complet.
De exemplu: „4:3 Pan Scan”.
Setare selectată
33
Pentru a închide Setup Display (fereastra de
setare)
Apăsaţi OPTIONS sau
RETURN de două
ori.
Setări pentru Display
(Setări generale)
Algeţi opţiunile şi setările pentru display-ul pe
timpul redării în funcţie de TV-ul care se
conectează.
Selectaţi “General Setup” în Setup Display.
Pentru a utiliza display-ul, se va vedea capitolul
“Folosirea ferestrei de setare” (pagina 33).
Set[rile implicite sunt subliniate.
‹ Display TV (numai DVD)
Selectaţi aspectul imaginii de pe ecranul TVului conectat. (4:3 standard sau lat).
4:3
Selectaţi acest raport atunci
Pan Scan
când conectaţi un ecran TV
de 4:3. Se expune automat o
imagine lată pe întregul ecran
şi iar porţiunile care nu se
încadrează sunt tăiate.
4:3
Selectaţi acest raport atunci
Letter Box
când conectaţi un ecran TV
de 4:3. Se expune o imagine
lată cu benzi în partea de sus
şi de jos a ecranului.
16:9
Selectaţi acest raport atunci
când conectaţi un ecran TV
lat sau un TV cu o funcţie de
mod lat..
4:3 Pan Scan
4:3 Letter Box
16: 9
34
Notă
În funcţie de DVD, se poate selecta automat „4:3
Letther Box” în loc de „4:3 Pan Scan” sau vice-versa.
Setări pentru Sunet
‹ Marcajul de unghi
Afişează marcajul de unghi atunci când se pot
schimba unghiurile de vizualizare în timpul
redării DVD-urilor înregistrate cu unghiuri
multiple.
On
Afişează marcajul de unghi.
Off
Ascunde marcajul de unghi.
Funcţia „Audio Setup” permite setarea
sunetului conform condiţiilor de redare şi
conectare.
(Setări audio)
Selectaţi „Audio Setup” în Setup Display.
Pentru a utiliza display-ul se va vedea capitolul
„Folosirea ferestrei de setare” (pagina 33).
Setările implicite sunt subliniate.
‹ Screen Saver
Imaginea screen saver apare atunci când lăsaţi
player-ul în pauză sau stop pentru 15 minute.
Screen saverul împiedică deteriorarea displayului (apariţia efectului de ghosting). Apăsaţi
pentru a opri screen saver-ul.
On
Off
Activează funcţia de screen saver.
Dezactivează funcţia de screen
saver.
‹ PBC
Prin utilizarea funcţiei PBC (Playback Control)
(control redare), puteţi reda programe
interactive şi programe cu funcţii de căutare
(pagina 21). Această setare este operabilă
atunci când redaţi VIDEO CD –uri cu funcţie
u
PBC. Setarea devine disponibilă prin
deschiderea şi închiderea compartimentului
discului după setare.
On
Off
Prin funcţia PBC puteţi reda VIDEO
CD-uri via meniul ecranului.
Se închide funcţia PBC.
‹ DivX
Afişează codul de înregistrare pentru acest
player. Pentru mai multe informaţii mergeţi la
adresa http://www.divx.com de pe Internet.
‹ Default (Implicit)
Fiecare funcţie revine la setările originale de
fabrică. De notat că toate setările operate se
vor pierde.
‹ Audio DRC (Dinamic Range Control)
(numai DVD)
Face sunetul clar atunci când, la redarea unui
DVD ce este conform cu Audio DRC, volumul
este la minim.
Această funcţie afectează ieşirea de la
următoarele mufe:
- mufa AUDIO
- mufa OPTICAL AUT numai când „Dolby
Digital” este setat pe „Downmix PCM”
(pagina 36).
Standard
Mod TV
Bandă
largă
În mod normal se selectează
acestă poziţie.
Face sunetele joase clare, chiar
dacă volumul este la minim.
Îţi dă senzaţia că eşti la o
reprezentaţie live.
‹ Ieşire digitală
Se selectează dacă semnalele audio ies via
mufa OPTICAL OUT.
On
Off
În mod normal se selecteză acestă
poziţie. Când selectaţi „On”, se va
vedea capitolul „Setarea semnalului
digital de ieşire” pentru setări
ulterioare.
Influenţa circuitului digital asupra
circuitului analog este minim.
35
Setarea semnalului digital de ieşire
Comută modul de ieşire al semnalelor audio
atunci când conectaţi un echipament audio
precum un amplificator AV (receptor) cu mufă
OPTICAL OUT. Pentru detalii de conectare se
va vedea pagina 39.
După setarea „Digital Output” pe „On”, selectaţi
„Dolby Digital” şi „DTS”.
Dacă se conectează o componentă care este
incompatibilă cu semnalul audio selectat, se va
auzi un zgomot puternic (sau nu se va auzi
nimic) în difuzoare, existând pericolul surzirii
sau deteriorării difuzoarelor.
Setarea limbii pentru display
sau coloana sonoră
(Setare de limbă)
Funcţia „Language Setup” (setare limbă)
permite setarea limbilor pentru fereastra afişată
sau pentru coloana sonoră.
Selectaţi „Language Setup” din Setup Display
(fereastra de setare). Pentru a folosi display-ul,
se va vedea „Folosirea ferestrei de setare”
(pagina 33).
‹ Dolby Digital (numai DVD)
Selectează tipul de semnal Dolby Digital
Downmix
PCM
Selectaţi această opţiune atunci
cînd player-ul este conectat la o
componentă audio fără decoder
Dolby Digital încorporat.
Dolby
Digital
Selectaţi această opţiune atunci
cînd player-ul este conectat la o
componentă audio cu decoder
Dolby Digital încorporat.
‹ MPEG (numai DVD)
Selectează tipul de semnal audio MPEG.
PCM
MPEG
Selectaţi această opţiune atunci
cînd player-ul este conectat la o
componentă audio fără decoder
MPEG încorporat. Dacă redaţi
piese audio MPEG multi-canal,
vor fi redate numai semnalele
Front (L) şi Front (R) în cele două
difuzoare din faţă.
Selectaţi această opţiune atunci
cînd player-ul este conectat la o
componentă audio cu decoder
MPEG încorporat.
‹ DTS
Selectează dacă redă sau nu semnale DTS.
On
Selectaţi această opţiune atunci
cînd player-ul este conectat la o
componentă audio cu decoder DTS
încorporat.
Off
36
Selectaţi această opţiune atunci
cînd player-ul este conectat la o
componentă audio fără decoder
DTS încorporat.
‹ OSD (On-Screen Display) (afişare pe
ecran)
Schimbă limba de afişare pe ecran.
‹ Disc Menu (meniu disc)
(numai DVD VIDEO)
Schimbă limba pentru meniul discului.
Când selectaţi „Original” , este selectată limba
prioritară de pe disc.
‹ Subtitrare
(numai DVD VIDEO)
Schimbă limba subtitrării.
Când selectaţi „Off”, subtitrarea nu se afişează.
‹ Audio (numai DVD VIDEO)
Schimbă limba coloanei sonore. Când selectaţi
„Original” este selectată limba prioritară de pe
disc.
Notă
Dacă selectaţi o limbă în „Disc Menu”, „Subtitle”, sau
„Audio” care nu este înregistrată pe Video DVD, se va
selecta în mod automat o limbă înregistrată.
Setări pentru control parental
(Control parental)
Redarea unor VIDEO DVD-uri poate fi limitată
de funcţia de control parental.
Selectaţi „Parental Control” (control parental)
din fereastra de setare. Pentru a folosi displayul, se va vedea „Folosirea ferestrei de setare”
(pagina 33).
Schimbarea parolei
1 Apăsaţi
pentru a selecta „Password”
în fereastra de setare Parental Control
(control parental), apoi apăsaţi ENTER.
2 Selectaţi „Change” şi apoi apăsaţi
ENTER.
Va apare fereastra pentru introducerea
parolei.
3 Introduceţi parola curentă din 6 cifre în
căsuţa „Old Password” (parola veche).
4 Introduceţi parola nouă din 6 cifre în
căsuţa „New Password”(parola nouă).
5 Introduceţi din nou parola nouă în căsuţa
‹ Parola
Introduceţi sau schimbaţi parola. Prin setarea
unei parole, puteţi limita redarea unui DVD
care are funcţia de control parental activată.
Când se accesează întâi opţiunea Password
(parola), introduceţi o parolă nouă ( nu este
necesar să introduceţi parola veche).
‹ Control parental
Cu cât valoarea setată este mai mică, cu atât
limitarea este mai strictă.
Pentru a seta controlul parental trebuie să
selectaţi mai întâi o parolă în „Password”.
„Verify Password” (verifică parola)şi apoi
introduceţi ENTER pentru confirmare.
Dacă faceţi o greşeală atunci când
introduceţi parola
Apăsaţi CLEAR sau apăsaţi
pentru
a reveni pas cu pas înainte de a apăsa ENTER
în pasul 5 şi apoi reintroduceţi parola.
Setarea controlului parental
(redare limitată)
1 Apăsaţi
pentru a selecta „Parental
Control” (control parental) în fereastra de
setare a controlului parental şi apoi
apăsaţi ENTER.
Va apare fereastra pentru setarea nivelului
de limitare a redării.
37
2 Apăsaţi
pentru a selecta nivelul de
limitare (1-8) şi apoi apăsaţi ENTER.
Cu cât valoarea este mai mică, cu atât
limitarea este mai mare.
Va apare fereastra pentru introducerea
parolei.
3 Introduceţi sau reintroduceţi parola
din 6 cifre folosind tastele numerice, apoi
apăsaţi ENTER.
Setarea controlului parental este completă.
Pentru a reda un disc pentru care s-a setat
control parental
1
2
Introduceţi discul şi apăsaţi
Va apare fereastra pentru introducerea
parolei.
Introduceţi parola de 6 cifre folosind tastele
numerice şi apoi apăsaţi ENTER.
Player-ul va începe redarea.
Dacă uitaţi parola
Scoateţi discul şi repetaţi paşii din „Schimbarea
parolei” (pagina 37). Introduceţi „136900” în
căsuţa „Old Password”(parola veche) şi apoi
introduceţi noua parolă formată din 6 cifre în
căsuţa „New Password”(parola nouă) şi în
căsuţa „Verify password” (verificarea parolei).
Note
•
Când utilizaţi discuri care nu au funcţia
Parental Control (control parental), redarea
nu poate fi limitată pe acestea.
•
La unele discuri este necesară schimbarea
nivelului de control parental în timpul
redării. În acest caz, introduceţi parola apoi
schimbaţi nivelul. Dacă modul Resume
Play (pauza) este anulat, nivelul revine la
cel anterior.
38
Conexiuni
Conectarea la un alt dispozitiv
Schimbarea poziţiei comutatorului LINE SELECT (IN/OUT)
LINE SELECT IN: Aduce imagini sau semnale audio de la un echipament exterior.
Mesajul “Line in” va fi afişat pe ecranul LCD până la recepţionarea
semnalului de la echipamentul exterior.
LINE SELECT OUT: Trimite semnalul de redare de la player la TV.
Note
• Cuplaţi cablurile bine pentru a evita zgomotele.
• Consultaţi instrucţiunile furnizate odată cu componentele de conectat.
• Nu puteţi conecta acest player la un TV care nu are o mufă de intrare
video.
• Deconectaţi de la reţeaua de alimentare toate componentele înainte
de a le conecta.
• Conectaţi player-ul direct la TV. Calitatea imaginii are de suferit dacă
ieşirea video este trecută printr-o platformă video sau un TV.
Conectarea la monitorul televizorului
TV sau monitor cu mufă de
intrare audio/video
La AUDIO/VIDEO
Cablu AUDIO/VIDEO
(furnizat)
Pentru a trimite semnalul de redare la un TV sau un monitor
1 Setaţi comutatorul LINE SELECT din partea dreaptă a player-ului
pe „OUT”
39
Conectarea la un amplificator AV (receptor)
Exemplul 1
Amplificator stereo
La AUDIO
La intrarea
AUDIO
Cablul audio/video (furnizat)
Pentru a trimite un semnal audio analog la un amplificator AV
(receptor)
1 Setaţi comutatorul LINE SELECT din partea dreaptă a player-ului
pe „OUT”.
*Mufa galbenă este folosită pentru semnale video (pagina 39).
Exemplul 2
Amplificator cu decoder
Dolby Digital sau DTS
La OPTICAL OUT
La intrarea AUDIO
Cablu digital optic (nu este furnizat)
Pentru a trimite un semnal audio digital la un amplificator AV
(receptor)
1 Setaţi comutatorul LINE SELECT din partea dreaptă a player-ului
pe „OUT”
2 Setaţi „Digital Output” pe „On” în „Audio Setup” (pagina 35)
40
Conectarea la un Video player sau Camcorder
Video player sau cameră video
La ieşirea AUDIO/VIDEO
La AUDIO/VIDEO
Cablu audio/video (furnizat)
Pentru a recepţiona semnalul de redare de la un Video Player sau
Camcorder
1 Setaţi comutatorul LINE SELECT din partea dreaptă a player-ului
pe „IN”.
Notă
După utilizare setaţi comutatorul LINE SELECT din partea dreaptă a player-ului pe „OUT”. Nu
puteţi folosi player-ul pentru redare atunci când comutatorul este pe „IN”.
41
Informaţii suplimentare
Ghid al problemelor de
funcţionare
Imaginea nu umple ecranul, chiar
dacă raportul de redare este setat în
„TV Display” din „General Setup”
¾
Raportul de redare este setat pe DVD.
Dacă întâlniţi oricare din problemele de mai
jos la utilizarea player-ului, folosiţi acest ghid
pentru a le remedia înainte de a solicita
repararea. Dacă aceste probleme persistă,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Punctele negre apar, iar punctele roşii,
albastre, verzi rămân pe LCD.
¾ Aceasta este o proprietate structurală a
LCD-ului şi nu un defect.
Alimentare
Sunetul
Player-ul nu este alimentat.
¾ Verificaţi dacă sunt ferm conectate
cablurile de alimentare
¾ Când folosiţi acumulator, verificaţi dacă
acesta este suficient încărcat.
Nu există sunet.
¾ Player-ul este în modul pauză sau în
modul Slow Play
¾ Player-ul este în modul repede înainte
sau înapoi
¾ Când redaţi un Super VCD la care pista
audio 2 nu este înregistrată, când
selectaţi „Stereo 1”, „Left 1” sau „Right 1”
nu veţi avea sunet .
¾ Re-conectaţi ferm cablul de conectare.
¾ Cablurile de conectare sunt deteriorate.
¾ Player-ul este conectat la mufa de
intrare greşită la amplificator (receptor)
(pagina 40).
¾ Intrarea amplificatorului (receptorului) nu
este corect setată.
¾ Dacă nu apare semnal audio prin mufa
OPTICAL AUT, verificaţi setările audio
(pagina 36).
Film
Nu există film/apare zgomot în film
¾ Discul este murdar sau crăpat.
¾ Luminozitatea este setată la minim.
Setaţi luminozitatea în „LCD Mode”
(modul LCD) (pagina 29).
¾
¾
¾
¾
¾
¾
42
Atunci când redaţi discuri setaţi
comutatorul LINE SELECT pe „OUT”.
Când trimiteţi semnal de redare la alt
echipament, setaţi LINE SELECT pe
„OUT”. Când recepţionaţi semnal de
redare de la alt echipament setaţi LINE
SELECT pe „IN” (pagina 39).
Re-conectaţi ferm cablul de conectare.
Cablurile de conectare sunt deteriorate.
Verificaţi conexiunea la TV-ul (pagina
39) şi comutaţi selectorul de intrare al
TV-ului astfel încât semnalul de pe
player să ajungă pe TV.
Player-ul este conectat la mufele
COMPONENT VIDEO IN ( Y, PB, PR)
ale televizorului de înaltă rezoluţie.
Dacă ieşirea pentru imagine a playerului trece printr-o platformă video pentru
a ajunge la TV, sau dacă sunteţi
conectat la o combinaţie TV/Video
player, semnalul de protecţie la copiere
aplicat la unele programe DVD, poate
afecta calitatea imaginii.
Volumul sunetului este scăzut
¾ La unele DVD-uri volumul sunetului este
scăzut. Sunetul poate fi îmbunătăţit dacă
setaţi Audio DRC în Audio Setup pe TV
Mode (pagina 35)
Funcţionare
Bateriile din telecomandă sunt slabe.
Există obstacole între telecomandă şi
Player.
¾ Distanţa dintre telecomandă şi player
este prea mare.
¾ Telecomanda nu este îndreptată către
senzorul de pe player.
¾ Expunerea directă la soare sau
iluminarea prea puternică a deteriorat
senzorul telecomenzii.
¾
¾
Nu se întâmplă nimic când sunt apăsate
butoanele.
¾ Comutatorul payer-ului
este
setat pe HOLD (pagina 17).
Discul nu funcţionează
¾ Discul este introdus invers. Introduceţi
discul cu faţa în jos.
¾ Discul nu este setat corect.
¾ Unele discuri nu pot fi redate de player
(pagina 7).
¾ Codul de regiune de pe DVD nu
corespunde player-ului (pagina 8).
¾ Umezeala a condensat în interiorul
player-ului (pagina 3).
¾ Player-ulo nu poate reda un disc
înregistrat dacă acesta nu a fost corect
finalizat (pagina 7).
¾ S-a setat control parental. Schimbaţi
setarea.
¾ Comutatorul LINE SELECT de pe partea
dreaptă a player-ului este setat pe „IN”.
Player-ul începe redarea discului în mod
automat
¾ Discul este prevăzut cu funcţia de autoredare (auto-)playback).
Redarea se opreşte automat
¾ Când se redau discuri cu semnal de
auto-pauză, player-ul se opreşte automat
la acest semnal.
Unele funcţii precum Stop, Search
(caută), Scan (scanează), Slow Play
(redare lentă), Repeat Play (repetă piesa),
sau Random Play (redare aleatorie) nu
pot fi executate
¾ La unele discuri unele din funcţiile de
mai sus nu funcţionează. Se vor consulta
instrucţiunile de operare furnizate odată
cu discul.
Limba subtitrării nu poate fi schimbată
sau oprită
¾ Încercaţi să folosiţi meniul DVD-ului în
locul tastelor telecomenzii (pagina 18).
¾ Nu sunt înregistrate subtitrări
multilinguale pe DVD-ul redat.
¾ DVD-ul înterzice schimbarea subtitrării
pentru coloana sonoră.
Unghiurile nu pot fi schimbate
¾ Încercaţi să folosiţi meniul DVD-ului în
locul tastelor telecomenzii (pagina 18).
¾ Nu sunt înregistrate unghiuri multiple
pe DVD-ul redat.
¾ Unghiul nu poate fi schimbat când
indicatorul
este aprins pe ecran
(pagina 20).
¾ DVD-ul înterzice schimbarea unghiurilor.
Formatul MP3 audio nu poate fi redat
(pagina 44)
¾ DATA CD nu este înregistrat într-un
format MP3 în conformitate cu ISO 9660
Level 1 sau Joliet.
¾ DATA DVD nu este înregistrat într-un
format MP3 în conformitate cu UDF
(Universal Disk Format).
¾ Piesa audio MP3 nu are extensia
„.MP3”.
¾ Datele nu sunt formatate în MP3 chiar
dacă au extensia „.MP3”.
¾ Datele nu sunt de tipul MPEG-1 Audio
Layer III.
¾ Player-ul nu poate reda piese audio în
format mp3PRO
¾ Piesa audio MP3 este deteriorată.
Nu se poate schimba limba pentru
coloana sonoră
¾ Încercaţi să folosiţi meniul DVD-ului în
locul tastelor telecomenzii (pagina 18).
¾ Nu sunt înregistrate limbi opţionale pe
DVD-ul redat.
¾ DVD-ul înterzice schimbarea limbii
pentru coloana sonoră.
43
Fişierul imagine JPEG nu poate fi redat
(pagina 44)
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
DATA CD nu este înregistrat într-un
Format JPEG în conformitate cu ISO
9660 Level 1 sau Joliet.
DATA DVD nu este înregistrat într-un
format JPEG în conformitate cu UDF
(Universal Disk Format).
Fişierul imagine JPEG nu are extensia
„.JPG”.
Datele nu sunt formatate în JPEG chiar
dacă au extensia „.JPG”.
Formatul fişierului imagine JPEG nu este
conform cu DCF (pagina 44).
Imaginea este mai mare în mod normal
decât 3078 (lăţime) x 2048 (înălţime) sau
are mai mult de 3.300.000 pixeli în JPEG
progresiv. (unele fişiere JPEG progresive
nu pot fi redate chiar dacă dimensiunile
se încadrează în cele specificate).
Fişierul imagine JPEG este deteriorat.
Fişierul video DivX nu poate fi redat
¾ Fişierul nu este creat în format DivX.
¾ Fişierul are altă extensie decât „.AVI”
sau „.DIVX”.
¾ DATA CD (video DivX)/DATA DVD
nu este creat în format DivX în
conformitate cu ISO 9660 Level 1 sau
Joliet/UDF.
¾ Fişierele video DivX sunt mai mari de
720 (lăţime) x 576 (înălţime).
Numele albumului/piesei/fişierului nu este
afişat corect.
¾ Player-ul poate afişa numai numere sau
literele alfabetului. Alte caractere sunt
afişate astfel „*”.
Discul nu începe redare de la început.
¾ Sunt selectate Repeat Play sau Random
Play (paginile 23 şi 25).
¾ Are efect Resume Play (pauza)
(pagina18).
Player-ul nu funcţioneză corect.
¾ Când electricitatea statică, etc.
determină funcţionarea anormală a
player-ului , deconectaţi-l de la reţea.
44
Despre piese audio MP3 şi
fişiere imagine JPEG
MP3 este o tehnologie de compresie care
satisface standardele ISO/IEC MPEG.
JPEG este o tehnologie de compresie a
imaginii. Puteţi reda DATA CD/DATA DVD
care conţin piese audio MP3 sau fişiere
imagine JPEG.
DATA CD /DATA DVD pe care le
poate reda acest player
Puteţi reda DATA CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) sau DATA DVD (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R)
înregistrate în format MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III) şi JPEG.
Totuşi acest player poate reda numai DATA
CD-uri ale căror format logic este ISO Level
1 sau Joliet şi DATA DVD-uri în format UDF
(Universal Disk Format).
Pentru detalii despre formatul de
înregistrare se vor consulta instrucţiunile
furnizate cu driverele disc şi softul de
înregistrare ( nu este furnizat)
Notă
Unele DATA CD/DATA DVD create în format
Packet Write sau sesiuni multiple nu pot fi redate
de acest player.
Piese MP3 audio sau fişiere
Imagine JPEG pe care le poate
reda acest player
Player-ul poate reda următoarele piese şi
fişiere:
• Piese MP3 audio cu extensia „.MP3”.
• Fişiere imagine JPEG cu extensia „.JPG”.
• Fişiere imagine JPEG conforme cu
formatul de fişier imagine DCF*
* „Regulă de design pentru sistemul de
fişiere pentru camere”: Standarde de
imagine
pentru
camerele
digitale
reglementate de JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
Note
• La fişierele cu extensia „.JPE” sau
„.JPEG” schimbaţi extensia în „.JPG”.
• Player-ul va reda orice date cu extensia „.MP3”
sau „.JPG” chiar dacă acestea nu sunt în format
JPEG. Redarea acestor date poate genera un
zgomot puternic, care poate deteriora sistemul
de difuzoare.
• Player-ul nu este conform cu piesele audio în
formaz mp3PRO.
• Unele fişiere JPEG nu pot fi redate.
• Player-ul poate afişa nume de piese sau fişiere
de până la 14 caractere. Orice caracter după cel
de-al 14-lea nu va apare pe ecran.
• Caracterele care nu sunt afişate apar ca „*”.
• În funcţie de disc, un nume de piesă sau fişier
care nu poate fi afişat apare cu „*”.
• Nume de fişiere CD-R/CD-Rw scrise în sistem
UDF nu se pot afişa corect.
• Nu se poate afişa corect rata de transfer (bitrate)
atunci când se redau piese audio MP3
înregistrate în modul VBR.
Despre ordinea de redare a
albumelor, pieselor şi fişierelor
Piesele şi fişierele dintr-un album sunt redate
în ordinea de înregistrare media (CD-R etc.).
Sugestie
Deoarece discurile cu multe ramificaţii sunt
redate mai greu, este recomandat să creaţi
albume cu cel mult două ramificaţii.
Note
• Player-ul poate recunoaşte până la 299 de
albume (inclusiv albumele care nu conţin piese
audio MP3 şi fişiere imagine JPEG). Player-ul nu
va reda albumele care trec de 299.
• Player-ul poate recunoaşte un total combinat de
648 fişiere, piese şi albume. Player-ul nu va reda
piese, fişiere şi albume peste numărul de 648.
• În funcţie de condiţiile de scriere pe disc ,
numărul total de piese, fişiere şi albume
recunoscute poate fi mai mic de 648.
• Album List (lista albumului) afişează numai
numele albumului redat la momentul respectiv.
Orice album localizat la un nivel superior este
afişat ca „\..\.”.
Note despre discuri
• Pentru a păstra discul curat, manipulaţi-l
apucându-l de margini. Nu atingeţi
suprafaţa.
• Nu expuneţi discurile la soare sau surse
de căldură precum gurile de ventilaţie. Nu
lăsaţi discurile în maşina parcată, expuse
la soare, deoarece temperatura din
maşină poate creşte considerabil de mult.
• După redare stocaţi discul într-o carcasă.
• Ştergeţi discul cu o pânză moale şi uscată,
din centru spre margine.
• Nu ştergeţi discurile cu solvenţi precum
tiner sau alte soluţii de curăţat sau spray
anti-static destinat LP-urilor de vinil.
• Dacă aţi printat eticheta discului, nu folosiţi
discul până nu se usucă eticheta.
45
Specificaţii
Sistem
Laser: Laser semiconductor
Sistem format semnal: PAL (NTSC)
Caracteristici audio:
Răspuns frecvenţă: DVD VIDEO (PCM 48
kHz): 20 Hz la 22 kHz/CD: 20 Hz la 20kHz
Distorsiune armonică:0,01 %
Gama dinamică: DVD VIDEO: 90 dB/
CD: 90 dB
Vibraţii: Mai mici decât valoarea detectată
(± 0,001% W vârf)
Intrări-Ieşiri:
VIDEO (intrare video/ieşire):
Minijack (1)
Ieşire 1.0 Vp-p/75 Ω
AUDIO (intrare audio/ieşire) IEŞIRE
OPTICĂ :
Minijack stereo/minijack optic combinat (1)
Ieşire 2.0 Vrms/47 kΩ
Impedanţa de încărcare recomandată peste
47 kΩ
CĂŞTI A/B: Minijack stereo (2)
Display LCD
Dimensiune panou: 8 inci (diagonala)
Sistem de control: TFT active matrix
Rezoluţie: 800 x 480 (rata efectiva de pixeli:
mai mare de 99,99%)
Generalităţi:
Cerinţe alimentare:
c.c. 9,5 V (adaptor c.a./ adaptor baterie
Maşină)
c.c. 7,4 V (acumulator)
Consum putere (redare VIDEO DVD):
23 W (când este folosit cu acumulator)
8,5 W (când este folosit fără
Acumulator, cu căşti)
Dimensiuni (aproximativ):
225,4 x 33,5 x 164,9 mm
(lăţime/înălţime/grosime) inclusiv părţile
de proiectare
Greutatea (aprox.): 920 g
Temperatura de funcţionare: 5º C la 35º C
Umiditate: 25% la 80%
Adaptor c.a.: 100-240 V c.a., 50/60 Hz
Adaptor baterie maşină: 12 V c.c.
Accesorii furnizate:
Se va vedea pagina 9.
Specificaţia şi designul pot fi modificate
oricând fără notificare în acest sens.
46
Index de părţi şi comenzi
Pentru mai multe informaţii, se vor vedea paginile indicate în paranteze.
Vedere de sus
tasta VOL (volum) +/-
tasta MENU (18)
taste
tasta RETURN (22)
(anterior/următor) (17)
tasta
(stop) (17)
(senzor telecomandă)(9)
tasta
(pauză) (17)
tasta OPTIONS (29)
tasta
(redare) (16)*
taste
tasta ENTER
difuzor (17)
compartimentul discului (18)
panou LCD (10)
PUSH CLOSE (16)
tasta DISPLAY (22)
tasta OPEN (16)
* Când lucraţi cu player-ul folosiţi punctul tactil ca referinţă. Tastele
au punct tactil.
şi VOL +
47
Vedere din faţă
indicator POWER (alimentare)(16)
indicator CHARGE (încărcare) (13)
senzor telecomandă (9)
Vedere din dreapta
comutator (on/standby)/HOLD
48
mufă VIDEO (intrare /ieşire) (39)
CĂŞTI , mufa A şi B
comutator LINE SELECT (IN/OUT)
mufă AUDIO (IN/OUT)/ mufă
OPTICĂ (ieşire optică) (39, 40)
mufă adaptor 9V (11)
Telecomanda
tasta DISPLAY (22)
taste numerice (18)*
tasta TOP MENU (18)
taste
, tasta ENTER
tasta RETURN
(22)
taste PREV/NEXT
(anterior/următor) (17)
taste
(24)
tasta ADVANCE
tasta
(17)
(17)
tasta ON/STANDBY
(16)
tasta VOL
tasta CLEAR (37)
tasta AUDIO (19)*
tasta MENU (18)
tasta SUBTITRARE (20)
tasta UNGHI (20)
tasta OPTIONS (29)
tasta PLAY
tasta STOP
(16)*
(17)
* Când lucraţi cu player-ul folosiţi punctul tactil ca referinţă. Tasta nunărul 5 are
punct tactil.
49
Index
Numerice
16:9 33
4:3 Letter Box 34
4:3 Pan Scan 34
R
Redare aleatorie 2
Repetare 23, 25
Repede înainte/înapoi 24
A
S
Album 45
Audio 19, 36
Audio DRC 35
Scan 24
Screen Saver 35
Setare 33
Slide show 28
Subtitrare 20, 36
B
Baterii 9
T
TV display 34
C
CD 7, 31, 44
Conectare 39
U
Unghi 20
D
V
DATA CD 7, 31, 44
DATA DVD 7, 31, 44
Display 22, 34
DivX 30, 31
Dolby Digital 19, 36
DTS 19, 36
DVD 7, 36
DVD+RW 7
DVD-RW 7, 21
Discuri utilizabile 7
VIDEO CD 7, 8, 16
I
Ieşire digitală 35
Ieşire optică 35
J
JPEG 6, 44
M
Meniu disc 36
Meniu DVD 18
Manipulare discuri 45
MP3 6, 44
O
Original 21
OSD (On-screen Display) 36
P
PBC Playback 21
Play list 21
50
Pentru a afla sugestii utile, sfaturi şi informaţii despre produsele Sony, vă rugăm
să vizitaţi pagina de Internet : www.sony-europe.com/myproduct
4-116-131-22 (1)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement