Sony | DPF-C1000 | Sony DPF-C1000 C1000 Ramă foto digitală Instrucţiuni de utilizare

Ramă foto digitală
DPF-D1020/D1010
DPF-D820/D810
DPF-D720/D710/D700
Pentru siguranţa dumneavoastră x
Pregătirea ramei foto digitale x
Vizualizarea imaginilor x
Utilizarea diverselor funcţii x
Soluţionarea problemelor x
Informaţii suplimentare x
Manual de instrucţiuni
Înainte de a utiliza acest dispozitiv, vă rugăm să citiţi cu atenţie manualul
de instrucţiuni, după care să îl păstraţi pentru a-l putea consulta ulterior.
Înregistrarea proprietarului
Numărul serial şi cel ce simbolizează modelul sunt notate în partea
din spate a aparatului. Înscrieţi numărul serial în spaţiul care-i este
rezervat în continuare. Specificaţi aceste numere ori de câte ori apelaţi
la dealer-ul dvs. Sony în legătură cu acest produs.
Număr model : DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700
Număr serial _________________
© 2010 Sony Corporation
AVERTIZARE
Pentru a preveni incendiile sau
electrocutările, nu expuneţi aparatul la
ploaie sau umezeală.
Instrucţiuni
importante
privind
siguranţa
– Păstraţi acest
manual de
instrucţiuni
PERICOL
Pentru a reduce riscul
de incendii sau de
electrocutări, urmaţi cu grijă
aceste instrucţiuni
Dacă forma ştecărului nu se potriveşte cu priza,
folosiţi un adaptor de priză adecvat pentru
configuraţia acesteia.
Nu expuneţi bateriile la surse de căldură
excesivă, cum ar fi radiaţiile solare, flăcări
sau altele similare.
ATENŢIE
Înlocuiţi bateriile numai cu unele de tipul
specificat, în caz contrar putând fi cauzate
incendii sau răniri.
Pentru clienţii din S.U.A.
ATENŢIE
Sunteţi atenţionaţi că orice schimbări sau modificări ce nu sunt expres aprobate în prezentul
manual pot conduce la imposibilitatea dvs. de a
folosi acest aparat.
2
Notă :
Acest echipament a fost testat şi s-a dovedit a se
încadra în limitele Clasei B de dispozitive digitale, conform Părţii 15 din Regulamentul FCC.
Aceste limite sunt stabilite pentru asigurarea unei
protecţii rezonabile împotriva interferenţelor
dăunătoare din instalaţiile casnice.
Acest echipament generează, foloseşte şi poate
radia energie cu frecvenţă radio, iar în cazul în
care nu este instalat şi folosit conform instrucţiunilor poate cauza interferenţe dăunătoare pentru
sistemul de radiocomunicaţii. Totuşi, nu există
nici o garanţie că nu vor apărea interferenţe cu
unele instalaţii. Dacă acest aparat cauzează interferenţe cu recepţia radio sau TV care pot fi
sesizate prin oprirea sau pornirea echipamentului, utilizatorul este sfătuit să încerce eliminarea
acestor interferenţe prin una dintre următoarele
măsuri :
– reorientarea sau repoziţionarea antenei de
recepţie.
– mărirea distanţei dintre echipament şi
receptor.
– conectarea echipamentului la o priză din alt
circuit electric faţă de cel la care este cuplat
receptorul.
– consultarea dealer-ului sau a unui tehnician
radio/TV experimentat pentru ajutor.
Dacă aveţi vreo întrebare în legătură cu acest
produs, puteţi suna la :
Centrul de Service cu Informaţii
pentru Clienţii Sony.
1-800-222-SONY (7669)
Numărul de mai sus este alocat numai pentru
chestiuni legate de FCC.
Informaţii de reglementare
Declaraţie de conformitate
Denumire producător : SONY
Numărul modelului : DPF-D700
Partea responsabilă : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Părţii a 15-a
a Reglementărilor FCC. Funcţionarea sa
îndeplineşte următoarele două condiţii :
(1) Acest aparat nu cauzează interferenţe
dăunătoare, şi (2) acest aparat trebuie să
accepte orice interferenţă recepţionată,
inclusiv interferenţe care pot determina
acţiuni nedorite.
Declaraţie de conformitate
Denumire producător : SONY
Numărul modelului : DPF-D710
Partea responsabilă : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Părţii a 15-a
a Reglementărilor FCC. Funcţionarea sa
îndeplineşte următoarele două condiţii :
(1) Acest aparat nu cauzează interferenţe
dăunătoare, şi (2) acest aparat trebuie să
accepte orice interferenţă recepţionată,
inclusiv interferenţe care pot determina
acţiuni nedorite.
Declaraţie de conformitate
Denumire producător : SONY
Numărul modelului : DPF-D820
Partea responsabilă : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Părţii a 15-a
a Reglementărilor FCC. Funcţionarea sa
îndeplineşte următoarele două condiţii :
(1) Acest aparat nu cauzează interferenţe
dăunătoare, şi (2) acest aparat trebuie să
accepte orice interferenţă recepţionată,
inclusiv interferenţe care pot determina
acţiuni nedorite.
Declaraţie de conformitate
Denumire producător : SONY
Numărul modelului : DPF-D720
Partea responsabilă : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Părţii a 15-a
a Reglementărilor FCC. Funcţionarea sa
îndeplineşte următoarele două condiţii :
(1) Acest aparat nu cauzează interferenţe
dăunătoare, şi (2) acest aparat trebuie să
accepte orice interferenţă recepţionată,
inclusiv interferenţe care pot determina
acţiuni nedorite.
Declaraţie de conformitate
Denumire producător : SONY
Numărul modelului : DPF-D1010
Partea responsabilă : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Părţii a 15-a
a Reglementărilor FCC. Funcţionarea sa
îndeplineşte următoarele două condiţii :
(1) Acest aparat nu cauzează interferenţe
dăunătoare, şi (2) acest aparat trebuie să
accepte orice interferenţă recepţionată,
inclusiv interferenţe care pot determina
acţiuni nedorite.
Declaraţie de conformitate
Denumire producător : SONY
Numărul modelului : DPF-D810
Partea responsabilă : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Părţii a 15-a
a Reglementărilor FCC. Funcţionarea sa
îndeplineşte următoarele două condiţii :
(1) Acest aparat nu cauzează interferenţe
dăunătoare, şi (2) acest aparat trebuie să
accepte orice interferenţă recepţionată,
inclusiv interferenţe care pot determina
acţiuni nedorite.
Declaraţie de conformitate
Denumire producător : SONY
Numărul modelului : DPF-D1020
Partea responsabilă : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Părţii a 15-a
a Reglementărilor FCC. Funcţionarea sa
îndeplineşte următoarele două condiţii :
(1) Acest aparat nu cauzează interferenţe
dăunătoare, şi (2) acest aparat trebuie să
accepte orice interferenţă recepţionată,
inclusiv interferenţe care pot determina
acţiuni nedorite.
3
Numai pentru clienţii din statul California,
S.U.A.
Material ce conţine perclorat - pot fi necesare
precauţii deosebite la manevrare. Consultaţi
adresa de internet :
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
Acumulatoarele cu litiu conţin perclorat.
Pentru clienţii din Europa
Acest produs a fost testat şi s-a dovedit a se
încadra în limitele stabilite de Directiva EMC
privind folosirea cablurilor de conectare mai
scurte de 3 metri.
Atenţie
Câmpurile electromagnetice cu anumite frecvenţe
pot influenţa imaginile produse de această ramă
foto digitală.
Notă
Dacă încărcarea electrostatică sau electromagnetismul cauzează întreruperi ale transferului
de date (eşuează transferul), reporniţi aplicaţia
sau deconectaţi şi apoi conectaţi din nou cablul
de comunicaţie (USB etc.).
Notă pentru clienţii din ţările în care se
aplică Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru
siguranţa produsului este Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni
legate de garanţie, vă rugăm să apelaţi la adresa
menţionată în documentele separate pentru
service sau garanţie.
4
Dezafectarea bateriilor uzate
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene
cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în
mod corect acest produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă,
de asigurare a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea permanentă a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit
numai de personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia,
duceţi-l la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Pentru utilizatori
Citiţi aceste informaţii
înainte de utilizare
Program © 2010 Sony Corporation
Documentation © 2010 Sony Corporation
Note privind redarea
Toate drepturile sunt rezervate. Acest manual şi
aplicaţiile software descrise aici, parţial sau total,
nu pot fi reproduse, traduse sau transmise nici
unui echipament de citire fără acordul prealabil
scris al Sony Corporation.
ÎN NICI O SITUAŢIE, SONY CORPORATION
NU POATE FI FĂCUTĂ RĂSPUNZĂTOARE
PENTRU DETERIORAREA ACCIDENTALĂ,
INDIRECTĂ SAU SPECIALĂ, INDIFERENT
DACĂ SE BAZEAZĂ PE UN CONTRACT
SAU PE UN ALT TIP DE CONVENŢIE,
DECURGÂND SAU AVÂND LEGĂTURĂ
CU ACEST MANUAL, CU APLICAŢIILE
SOFTWARE SAU CU ALTE INFORMAŢII
CONŢINUTE AICI, ORI CU UTILIZAREA
LOR.
Sony Corporation îşi rezervă dreptul de a aduce
orice modificare acestui manual sau informaţiilor
conţinute aici, în orice moment şi fără aviz.
Aplicaţiile software descrise aici pot face obiectul
unor licenţe separate.
Nici un fel de date de design, cum ar fi mostrele
de imagini conţinute de acest software, nu pot fi
modificate sau duplicate decât în scopul utilizării
personale. Orice duplicare neautorizată a acestui
software este interzisă de legea drepturilor de
autor.
Vă rugăm să ţineţi seama că duplicarea neautorizată
sau modificarea portretelor altor persoane ori a
lucrărilor asupra cărora există drepturi de autor,
pot aduce atingere drepturilor rezervate de către
deţinătorii drepturilor de autor.
Cu privire la ilustraţiile şi la interfeţele
de ecran care apar în acest manual
Ilustraţiile şi interfeţele de ecran utilizate în
acest manual se referă la modelul DPF-D1020,
în cazul în care nu este altfel precizat.
Este posibil ca ilustraţiile şi interfeţele ce
apar în acest manual să nu fie identice cu cele
utilizate sau afişate în realitate.
Conectaţi adaptorul de c.a. la o priză uşor
accesibilă. Dacă observaţi orice fel de
comportament neobişnuit, decuplaţi-l imediat
de la priză.
Note privind drepturile de autor
Duplicarea, editarea sau imprimarea unui CD,
a programelor TV, a materialelor protejate de
legea drepturilor de autor cum ar fi : imagini,
publicaţii, sau orice alte materiale, cu excepţia
celor înregistrate sau create de dvs. sunt limitate
exclusiv la utilizarea privată şi domestică.
Dacă nu deţineţi dreptul de autor sau dacă nu
aveţi permisiunea proprietarilor drepturilor de
autor pentru materialele de duplicat, utilizarea
acestor materiale dincolo de aceste limite poate
reprezenta o încălcare a prevederilor legii
drepturilor de autor, iar posesorii drepturilor de
autor pot solicita daune.
Când prezentaţi imagini cu acest dispozitiv,
acordaţi o atenţie deosebită neîncălcării
prevederilor legii drepturilor de autor. Orice
utilizări neautorizate sau modificări ale portretelor
altor persoane pot reprezenta încălcări ale
drepturilor lor.
Este posibil ca, în cazul anumitor demonstraţii,
prezentări sau expoziţii, fotografierea să fie
interzisă.
Conţinutul înregistrat nu este
garantat
Sony nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru
vreo pierdere accidentală sau de consecinţă şi
pentru nici o pierdere a conţinutului înregistrărilor
ce poate fi cauzată de disfuncţionalităţi ale
dispozitivului sau ale cardului de memorie.
Recomandări privind copiile de
siguranţă
Pentru a evita potenţiala pierdere a datelor
cauzată de realizarea de operaţii accidentale sau
de disfuncţionalităţi ale ramei foto digitale, vă
recomandăm să efectuaţi copii de siguranţă ale
datelor dvs.
5
Cu privire la suprafaţa de cristal a
ramei foto digitale
Nu aşezaţi rama foto pe o suprafaţă instabilă. În
cazul în care este aşezată pe o masă instabilă sau
pe orice fel de suprafaţă ce nu este orizontală,
este posibil ca rama să cadă sau să se răstoarne,
existând pericolul de a se fisura sau de a se sparge
cristalul ramei foto digitale.
Dacă se desprinde cristalul de ramă sau dacă
acesta se sparge, luaţi neîntârziat măsurile
necesare pentru a evita rănirile şi pentru a
împiedica ca fragmentele rezultate să fie înghiţite
de copii.
Note privind ecranul cu cristale
lichide (LCD)
• Nu apăsaţi ecranul cu cristale lichide (LCD).
Este posibil ca acesta să se decoloreze şi să
apară disfuncţionalităţi.
• Expunerea ecranului LCD la lumină solară
directă o perioadă îndelungată de timp poate
conduce la apariţia de disfuncţionalităţi.
• Ecranul LCD este produs folosindu-se o
tehnologie de înaltă precizie, astfel încât
99,99 % dintre pixeli sunt operaţionali pentru
utilizarea efectivă. Este posibilă totuşi existenţa
unor minuscule puncte negre şi / sau a unora
luminoase (albe, roşii, albastre sau verzi) care
să apară în mod constant pe ecranul LCD.
Aceste puncte apar în mod normal în procesul
de fabricaţie şi nu afectează în nici un fel
imaginea înregistrată.
• Este posibil să apară imagini remanente pe
ecranul LCD în spaţii cu temperatură scăzută.
Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
6
Cuprins
Citiţi aceste informaţii înainte de utilizare 5
Pentru siguranţa dumneavoastră
Verificarea accesoriilor furnizate.............. 8
Identificarea părţilor componente ............ 9
x Rama foto digitală ........................... 9
x Telecomanda
(cu excepţia DPF-D700) .................... 10
Pregătirea ramei foto digitale
Telecomandă (cu excepţia DPF-D700)...11
Suport .....................................................11
Expunerea ramei foto digitale pe
perete.............................................. 12
Conectarea la o sursă de alimentare .... 13
Operaţii în starea iniţială ........................ 14
Stabilirea orei exacte ............................. 14
Utilizarea diverselor funcţii
Diverse funcţii disponibile ...................... 21
Sortarea imaginilor (Filtrare) .................. 22
Stabilirea dispozitivului de redare .......... 23
Ajustarea dimensiunilor imaginii şi a
orientării acesteia (Mărirea/ Micşorarea/
Rotirea unei imagini) ......................... 23
Modificarea reglajelor pentru funcţia de
pornire/oprire automată a alimentării 24
Modificarea diverselor reglaje................ 26
Afişarea unei imagini stocate pe un
dispozitiv de memorie USB ............... 27
Conectarea la un calculator ................... 28
Soluţionarea problemelor
Dacă sunt afişate mesaje de eroare ...... 29
Dacă apar probleme .............................. 30
Vizualizarea imaginilor
Informaţii suplimentare
Introducerea unui card de memorie....... 15
Modificarea afişajului ............................. 16
Despre informaţiile afişate pe
ecranul LCD ................................... 17
Redarea unui fişier video
(doar la DPF-D1020/ D820/ D720) .... 18
Redarea unei prezentări de
imagini cu fundal muzical
(doar la DPF-D1020/ D820/ D720) .... 19
Importul unui fişier de muzică ........... 19
Selectarea unui fişier de muzică
pentru a fi redat............................... 20
Redarea fundalului muzical în paralel
cu o prezentare de imagini ............ 20
Măsuri de precauţie ............................... 32
Despre instalare ................................ 32
Despre curăţare ................................ 32
Despre restricţiile la duplicare ........... 32
Dezafectarea ramei foto digitale ....... 32
Specificaţii ............................................. 33
În legătură cu mărcile de comerţ şi
cu drepturile de autor .................... 36
7
Verificarea accesoriilor furnizate
Asiguraţi-vă că pachetul conţine următoarele elemente.
Ramă foto digitală (1)
Suport (1)
Montarea în orificiul filetat
(. pag. 11)
,
Telecomandă (1)
(cu excepţia DPF-D700)
Îndepărtarea foiţei izolatoare
(. pag. 11)
,
Adaptor de c.a. (1)
Conectarea la o sursă de alimentare cu
c.a. (. pag. 13)
,
Manual de instrucţiuni (acesta) (1)
CD-ROM (Manual de instrucţiuni în format
electronic) (1)
Garanţie (1)
(În anumite regiuni, nu este furnizată garanţie.)
8
Discul CD-ROM furnizat conţine manualul de
instrucţiuni în format electronic care prezintă
în detaliu operaţiile şi reglajele disponibile
pentru rama foto digitală. Pentru a citi manualul,
introduceţi discul într-un calculator şi faceţi
dublu-clic pe simbolul de manual.
(Pentru afişarea manualului este necesară
folosirea Adobe Acrobat Reader.)
Identificarea părţilor componente
x Rama foto digitală
Partea frontală
Ecran LCD
Senzor pentru telecomandă
(cu excepţia DPF-D700)
Sigla Sony
Partea din spate
Buton Înapoi
Buton ACCESARE
Butoane de direcţie (V/v)
Butoane de direcţie (B/b)
Buton MENIU
Buton MOD VIZUALIZARE (pag. 16)
Buton 1 (pornit/standby)
Indicator de standby
Conector EXT INTERFACE (USB A)
Conector USB
mini B (pag. 28)
Fantă pentru card de memorie (pag. 15)
Indicator luminos de acces
Orificii pentru prinderea aparatului de perete
Mufă DC IN de c.c. 12 V (DPF-D1020/D1010) /
Mufă DC IN de c.c. 5 V (DPF-D820/D810/D720/D710/D700)
Difuzoare (numai la (DPF-D1020/D820/D720)
Suport
9
x Telecomanda (cu excepţia DPF-D700)
Buton MOD VIZUALIZARE
Buton
(Prezentare
imagini)
Buton
(CEAS)
Buton MENIU
Buton ÎNAPOI
Buton
(Marcare)
Buton 1 (pornit/standby)
Buton Unică (SINGLE O singură imagine pe
ecran)
Buton
(index)
Buton de zoom (mărire)
Butoane de direcţie
(B/b/V/v)
Buton
ACCESARE
Buton de zoom (micşorare)
Buton IMPORT (
Buton SORTARE
)
Buton DELETE (Ştergere) ( )
Despre acest manual
Operaţiile descrise în acest manual se bazează pe acţionarea cu ajutorul telecomenzii.
Când o operaţie se efectuează în mod diferit folosind telecomanda, respectiv butoanele ramei foto
digitale, diferenţele vor fi explicitate sub formă de observaţie.
10
Pregătirea ramei foto digitale
Telecomandă (cu excepţia DPF-D700)
Utilizarea telecomenzii
Îndreptaţi capătul superior al telecomenzii spre senzorul care-i este
dedicat la rama foto digitală
P Note
• Dacă telecomanda nu mai
funcţionează, înlocuiţi-i
bateria (de tip CR2025) cu
alta nouă.
• Când bateriei cu litiu îi scade
energia, distanţa de acţionare cu
ajutorul telecomenzii se poate
diminua sau este posibil ca
telecomanda să nu funcţioneze
în mod adecvat. În acest caz,
înlocuiţi bateria cu o alta nouă,
cu litiu, tip CR2025, marca
Sony. Utilizarea unui alt tip de
baterie prezintă risc de incendii
sau de explozie.
Suport
Procedura de înlocuire a
bateriei :
Manualul în format electronic de
pe CD-TOM, pag. 10
Trageţi în afară folia izolatoare înainte de a utiliza telecomanda,
aşa cum este indicat în imaginea de mai jos.
Folie izolatoare
Rotiţi suportul în sens orar până ce acesta se opreşte şi este
bine fixat în orificiul filetat din partea din spate a ramei foto.
Puteţi aşeza rama foto digitală corespunzător orientării portret sau
celei peisaj, rotindu-o, fără a deplasa suportul.
P AVERTIZARE
Dacă nu manevraţi corect
bateria, este posibil să
explodeze. Nu încercaţi să
reîncărcaţi, să dezasamblaţi
sau să aruncaţi în foc bateria.
z Observaţii
x Când rama foto digitală este
aşezată în poziţie portret
• Interfaţa este rotită automat în
poziţia portret
• Un fişier video nu este rotit
automat chiar dacă modificaţi
orientarea ramei foto digitale
(doar la DPF-D1020/D820/
D720).
x Sigla Sony
Când rama foto digitală este
aşezată în poziţie portret sau
când opriţi alimentarea, sigla
Sony nu devine luminoasă.
11
P Note
• Folosiţi şuruburi adecvate pentru
calitatea materialului din care este
construit peretele. Şuruburile pot
fi deteriorate, în funcţie de tipul
de material utilizat pentru perete.
Prindeţi şurubul de o grindă
sau de o coloană de susţinere a
peretelui.
• Când doriţi să reintroduceţi
cardul de memorie scos din
cititorul ramei foto, detaşaţi
dispozitivul de pe perete, apoi
scoateţi şi reintroduceţi un card
în aparat în timp ce acesta se află
pe o suprafaţă stabilă.
• În cazul în care doriţi să expuneţi
rama foto pe perete, demontaţi
suportul de sprijin
• Conectaţi cablul de curent
continuu (DC) al adaptorului
de reţea la rama foto şi agăţaţi
apoi dispozitivul de perete. Apoi
conectaţi adaptorul de reţea la
priză.
• Nu ne asumăm responsabilitatea
pentru nici un fel de accidente sau
deteriorări cauzate de prinderea
necorespunzătoare, de utilizarea
inadecvată sau de dezastre
naturale ce pot surveni.
• Strângeţi ferm şuruburile pentru
a evita căderea ramei foto de pe
perete.
Expunerea ramei foto digitale pe perete
1 Pregătiţi şuruburi adecvate (nu sunt furnizate) pentru orificiile
din partea din spate a dispozitivului.
Mai mult de 25 mm
Orificiu pentru prinderea
ramei foto digitale de perete
2 Înşurubaţi şuruburile (nu sunt furnizate)
în perete.
Aveţi grijă ca şuruburile să pătrundă în perete pe o distanţă de
2,5 mm până la 3 mm de la suprafaţa acestuia
Între
2,5 mm şi 3 mm
3 Agăţaţi rama foto de perete, prinzând orificiul din spate al
acesteia de şurubul din perete.
12
Conectarea la o sursă de alimentare
1 Introduceţi conectorul adaptorului de reţea în mufa de c.c.
DC IN 12 V (DPF-D1020/D1010) / DC IN 5 V (DPF-D820/
D810/D720/D710/D700) aflată în partea din spate a ramei
foto digitale.
2 Conectaţi adaptorul de reţea la o priză de perete.
Rama foto porneşte automat.
Spre mufa de c.c. DC IN 12 V (DPF-D1020/D1010) /
DC IN 5 V (DPF-D820/D810/D720/D710/D700)
Conector c.c.
Cablu c.c.
Unitatea principală a
adaptorului de c.a.
P Note
• Priza de perete trebuie să fie cât
mai aproape posibil de aparat şi
uşor accesibilă.
• Nu aşezaţi rama foto digitală pe
o suprafaţă instabilă sau care se
balansează.
• Conectaţi adaptorul de reţea la
o priză de perete uşor
accesibilă, aflată în apropiere.
Dacă apar probleme la utilizarea
adaptorului, opriţi imediat
alimentarea decuplând ştecărul
de la priză.
• Nu scurtcircuitaţi bornele
adaptorului de reţea cu obiecte
metalice deoarece pot apărea
disfuncţionalităţi.
• Nu utilizaţi adaptorul de reţea
plasat în spaţii strâmte, cum ar
fi între perete şi mobilă.
• După utilizare, decuplaţi
adaptorul de reţea de la mufa de
c.c. DC IN 12 V (DPF-D1020/
D1010) / DC IN 5 V (DPF-D820/
D810/D720/D710/D700) a ramei
foto digitale şi de la priză.
• Nu opriţi rama foto şi nu
decuplaţi adaptorul de reţea de
la ramă înainte ca indicatorul de
standby să devină roşu, deoarece
puteţi deteriora dispozitivul.
• Forma ştecărului diferă în
funcţie de regiunea de unde aţi
achiziţionat rama foto digitală.
Spre priza de perete
13
Operaţii în starea iniţială
z Observaţii
x Când rama foto digitală nu
este acţionată
Când rama foto digitală
nu este acţionată timp de
10 secunde, este afişat modul
demonstrativ.
x Părăsirea modului
demonstrativ
Dacă este apăsat oricare alt
buton decât cel de alimentare,
ecranul revine la interfaţa
iniţială.
Când rama foto digitală
este pornită, pe ecran
este afişată interfaţa
iniţială.
Stabilirea orei exacte
1 Apăsaţi MENIU şi apoi butoanele B/b pentru a selecta
(Setări).
secţiunea
Apăsaţi v/V [Setări dată/oră] , (ACCESARE).
2 Apăsaţi v/V pentru a selecta [ORĂ] , (ACCESARE).
Apăsaţi v/V pentru a selecta o valoare. , B/b (ora, minutele
şi secundele).
Setarea este definitivată , (ACCESARE).
3 Apăsaţi MENIU.
În aceeaşi fereastră, puteţi folosi aceeaşi procedură de la
stabilirea orei exacte pentru a efectua următoarele reglaje :
Elemente ce pot fi reglate
• Data
• Formatul de dată dorit (A-L-Z / L-Z-A / Z-L-A)
• Prima zi a săptămânii (Duminică sau Luni)
• Sistemul de afişare a indicaţiei orei (12 ore /24 ore)
14
Vizualizarea imaginilor
Introducerea unui card de memorie
Introduceţi ferm cardul de memorie în fanta corespunzătoare,
cu eticheta îndreptată spre dvs. (când vă aflaţi în partea din
spate a ramei foto digitale).
P Notă
• Când folosiţi un card de memorie
de următoarele tipuri, aveţi grijă
să îl introduceţi în prealabil întrun adaptor adecvat. În cazul în
care cardul este introdus fără
adaptor, este posibil să nu mai
poată fi scos din aparat.
Aşa cum este prezentat aici,
mai jos, aveţi grijă să folosiţi
cardurile indicate cu adaptoarele
adecvate.
1 miniSD /miniSDHC
Card de memorie SD
(slotul A)
1 adaptor miniSD /miniSDHC
Card “Memory Stick”
(slotul A)
2 microSD/microSDHC
Card “Memory Stick Duo”
(slotul B)
Indicator luminos de acces
2 adaptor microSD/microSDHC
3 “Memory Stick Micro”
Când introduceţi un card de memorie
Imaginile de pe cardul de memorie sunt afişate automat.
Dacă opriţi alimentarea în timpul afişării imaginilor
La repornirea alimentării, va fi afişată în continuare aceeaşi
imagine.
adaptor “M2”
(dimensiune standard)
Adaptor “M2”
(dimensiune Duo)
Dacă indicatorul luminos de acces nu luminează intermitent
Reintroduceţi cardul de memorie în slot după ce aţi verificat eticheta
cardului.
Despre sloturile A şi B
Dacă introduceţi carduri de memorie simultan în ambele sloturi A şi
B, rama foto digitală nu va funcţiona în mod corespunzător.
15
Modificarea afişajului
1 Apăsaţi în mod repetat
butonul VIEW MODE
pentru a selecta modul
de vizualizare care doriţi
să fie afişat.
P Notă
• Dacă nu aţi acţionat rama foto
o perioadă îndelungată de timp,
stilul de cursor afişat va fi selectat
automat.
Este afişată interfaţa modului vizualizare selectat.
Folosind telecomanda (în afară de modelul DPF-D700)
Apăsaţi butonul MODE VIEW corespunzător modului de
vizualizare ce vreţi să fie afişat.
P Observaţie
Descrierea stilurilor :
CD-ROM (manual
electronic - Modificarea
afişajului)
Butoane MOD VIZUALIZARE
2 Apăsaţi B/b/v/V pentru a selecta stilul dorit, apoi apăsaţi
ACCESARE.
Este afişată interfaţa corespunzătoare a modului vizualizare.
Se afişează
Prezentare
imagini
Ceas şi
calendar
(UNICĂ)
Index
16
Stiluri
Vizualizarea unei singure imagini
Vizualizarea mai multor imagini
Vizualizarea ceas
Vizualizarea calendar
Vizualizarea maşină temporală
Vizualizarea aleatorie
• de la Ceas1 la Ceas 11
• de la Calendar 1 la Calendar 3 şi
Calendar lunar,
Calendar arab,
Calendar Farsi
Întreaga imagine
Afişare pe întreg ecranul
Întreaga imagine (cu Exif)
Afişare pe întreg ecranul (cu Exif)
De la Index 1 la Index 3.
Despre informaţiile afişate pe ecranul LCD
– numărul de pixeli (lăţime × înălţime)
– durata redării
– dimensiunea fişierului
4 Informaţii legate de reglaje :
Simbol Semnificaţie
indicaţie privind protecţia
Sunt afişate următoarele informaţii :
1 Tipul de afişare (în modul de afişare a unei
singure imagini)
– Întreaga imagine
– Afişare pe întreg ecranul
– Întreaga imagine (cu Exif)
– Afişare pe întreg ecranul (cu Exif)
2 Numărul de ordine al imaginii afişate /
Numărul total de imagini.
Introduceţi indicaţia suportului media pentru
imaginea afişată, aşa cum este indicat mai
jos :
Simbol Semnificaţie
intrare pentru memoria internă
intrare pentru “Memory Stick”
intrare pentru card de memorie
SD
3 Detalii legate de imagine :
x La afişarea unei fotografii
– formatul fişierului (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2),
JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
– numărul de pixeli (lăţime × înălţime)
– denumirea producătorului dispozitivului de
intrare a imaginilor
– denumirea modelului dispozitivului de
intrare a imaginilor
– timpul de expunere (ex. 1/8)
– valoarea diafragmei (ex. F2.8)
– valoarea expunerii (ex. +0.0 EV).
– informaţii legate de rotirea imaginii.
indicaţie asociată fişierului
(Afişată în cazul în care există
un fişier asociat cum ar fi un
fişier de mişcare sau un fişier cu
o imagine de mici dimensiuni
pentru transmitere prin e-mail.)
este afişată când aţi înregistrat
un marcaj.
Este afişat un fişier video.
(doar la DPF-D1020/ D820/
D720)
5 Numărul imaginilor (numărul directorfişier).
Acesta apare dacă imaginea este compatibilă
DCF.
Dacă imaginea nu este compatibilă DCF, este
afişată denumirea fişierului.
Dacă aţi denumit sau redenumit fişierul la
calculator şi denumirea acestuia include alte
caractere decât cele alfanumerice, este posibil
ca respectiva denumire să nu fie corect afişată
de rama foto digitală. Totodată, în cazul
fişierelor create la calculator sau cu un alt
echipament, pot fi afişate cel mult 10 caractere
de la începutul denumirii.
P Notă
Pot fi afişate numai caractere alfanumerice.
6 Data / ora înregistrării.
x La redarea unui fişier video (numai la
DPF-D1020/ D820/ D720)
– formatul fişierului (AVI, MOV)
17
P Note
• Nu puteţi reda următoarele
tipuri de fişiere video :
– fişiere video procesate cu alte
sisteme de codare-decodare
decât Motion JPEG
– fişiere video care depăşesc
numărul maxim de pixeli, pe
lăţime sau pe înălţime.
(Nu putem garanta funcţionarea
în cazul altor fişiere video decât
cele mai sus menţionate.)
• Rularea rapidă înainte / înapoi
şi pauza de redare nu sunt
disponibile pentru prezentările
de imagini.
Redarea unui fişier video
(numai la DPF-D1020/ D820/ D720)
Operaţiile descrise în această secţiune sunt realizate cu ajutorul butoanelor
telecomenzii funizate.
1 Selectaţi un fişier video
1Apăsaţi UNICĂ.
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta stilul dorit şi apăsaţi
ACCESARE.
3 Apăsaţi B/b pentru a vă deplasa înainte / înapoi pentru a selecta
fişierul video care să fie redat.
Utilizarea interfeţei index
1 Apăsaţi
(INDEX).
2 Apăsaţi B/b/V/v pentru a selecta un fişier care vreţi să fie
redat.
2 Apăsaţi ACCESARE.
Începe redarea fişierului video selectat.
Pentru a ajusta volumul
Apăsaţi V/v în cursul redării sau al pauzei de redare a fişierelor
video.
Pentru ca redarea să facă o pauză
Apăsaţi ACCESARE în cursul redării fişierului video.
Pentru a fi reluată redarea, apăsaţi din nou ENTER.
Rulare rapidă înainte/ înapoi
Apăsaţi B/b în cursul redării fişierului video. Fişierul este rulat
înainte sau înapoi, cu viteză mare, când este apăsat şi menţinut
apăsat butonul b, respectiv cel B. Când eliberaţi butonul, este
reluată redarea obişnuită din acel punct.
În funcţie de fişierul video, este posibil să nu fie disponibilă rularea
rapidă înainte/ înapoi cu rama foto digitală.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi ÎNAPOI în timp ce fişierul video este redat.
18
Redarea unei prezentări de imagini
cu fundal muzical
(numai la DPF-D1020/ D820/ D720)
Importul unui fişier de muzică
1 Introduceţi în rama foto cardul de memorie care conţine
fişierul de muzică.
2 Apăsaţi MENIU, selectaţi secţiunea
(Setări) cu B/b, apoi
apăsaţi V/v pentru a selecta [Setări prezentare de imagini
cu fundal muzical].
3 Apăsaţi V/v pentru a selecta [Import fundal muzical], apoi
apăsaţi ACCESARE.
4 Apăsaţi V/v pentru a selecta cardul de memorie introdus
la pasul 1.
5 Selectaţi un fişier de muzică pe care vreţi să îl importaţi din lista
fişierelor de muzică, cu V/v , apoi apăsaţi ACCESARE.
Alături de fişierul selectat, este afişată o bifă ( ).
6 Repetaţi pasul 5 când doriţi să selectaţi două sau mai multe
fişiere.
7 Apăsaţi MENIU după ce aţi selectat toate fişierele de muzică
dorite.
8
Apăsaţi ACCESARE când este afişată interfaţa de
confirmare.
Fişierul de muzică selectat este importat în memoria internă a
ramei foto digitale.
z Observaţii
• Pentru anula selecţia unui
fişier, selectaţi-l şi apăsaţi
ACCESARE. Bifa ( ) aflată
în dreptul acestuia va dispărea.
• Pentru a şterge un fişier de
muzică importat în memoria
internă a ramei foto, selectaţi
[Ştergere fundal muzical]
în interfaţa [Setări pentru
prezentarea de imagini],
la pasul 2, apoi apăsaţi
ACCESARE. Apăsaţi V/v
pentru a selecta fişierul de
muzică pe care vreţi să îl
ştergeţi din lista cu fişiere şi
apăsaţi ACCESARE.
În dreptul fişierului respectiv
va apărea un marcaj. Apăsaţi
MENIU, apoi apăsaţi
ACCESARE când este afişată
interfaţa de confirmare. Fişierul
va fi şters din lista fişierelor de
muzică.
P Note
• Redarea fişierelor de muzică
importate este posibilă numai
ca fundal muzical pentru
Prezentările de imagini.
• Pot fi redate ca fundal muzical
numai fişierele din memoria
internă.
• Pot fi importate în memoria
internă a ramei foto digitale
până la 40 de fişiere de muzică
• Pot fi afişate până la 200 de
fişiere de muzică de pe cardul
de memorie introdus în aparat.
• Pentru un fişier de muzică
poate fi afişată numai
denumirea. Titlul melodiei
sau numele artistului nu pot fi
prezentate.
19
P Note
• Rularea rapidă înainte / înapoi
a fundalului muzical nu este
disponibilă. Totodată, nu puteţi
modifica ordinea de redare a
fişierelor ce alcătuiesc fundalul
muzical.
• Fundalul muzical nu poate
fi redat şi la redarea video.
Pentru fişierele video, este
redat sunetul acestora. Redarea
muzicii de fundal pentru
fotografiile afişate după redarea
materialului video va fi reluată
de la începutul următorului
fişier de muzică.
• Dacă un fişier de muzică nu
este selectat în lista fişierelor
de muzică importate, acesta
nu va fi redat chiar dacă
pentru opţiunea [Activare /
Dezactivare fundal muzical]
este aleasă varianta [Activat].
Selectarea unui fişier de muzică pentru a fi
redat
1 Apăsaţi MENU, selectaţi secţiunea
(Setări) cu B/b, apoi
apăsaţi V/v pentru a selecta [Setări prezentare de imagini
cu fundal muzical].
2 Apăsaţi V/v pentru a selecta [Selectare fundal muzical], apoi
apăsaţi ACCESARE.
3 Selectaţi un fişier de muzică pe care vreţi să îl redaţi din lista
fişierelor de muzică, cu V/v , apoi apăsaţi ACCESARE.
Alături de fişierul selectat, este afişată o bifă ( ).
4 Repetaţi pasul 3 când doriţi să selectaţi două sau mai multe
fişiere.
5 Apăsaţi MENIU.
Când selectaţi
(Prezentare imagini) în interfaţa Mod vizualizare,
sunt redate fişierele de muzică marcate cu o bifă ( ).
Redarea fundalului muzical în paralel cu o
prezentare de imagini
1 Apăsaţi MENU, selectaţi secţiunea
(Setări) cu B/b, apoi
apăsaţi V/v pentru a selecta [Setări prezentare de imagini
cu fundal muzical].
2 Apăsaţi V/v pentru a selecta [Activare/ Dezactivare fundal
muzical], apoi apăsaţi ACCESARE.
[Activare] : în timpul prezentării de imagini este redat fundalul
muzical.
[Dezactivare] : în timpul prezentării de imagini nu este redat
fundalul muzical.
20
Utilizarea diverselor funcţii
Diverse funcţii disponibile
• Importul unei imagini
(card de memorie b memoria internă)
• Exportul unei imagini
(memoria internă b card de memorie)
• Ştergerea unei imagini
• Marcarea unei imagini
1 Când este afişată o imagine dorită, apăsaţi MENIU, apoi
B/b pentru a selecta secţiunea
(Editare).
2 Selectaţi elementul de meniu dorit (Import/ Export/Ştergere/
Marcare) cu V/v, apoi apăsaţi butonul ACCESARE.
3 Apăsaţi V/v pentru a selecta [...această imagine] /
[... imagini multiple] / [... toate imaginile] şi apăsaţi butonul
ACCESARE.
(“...” corespunde fiecărei comenzi : “Import”, “Export”, “Ştergere”
sau “Marcare”).
[...această imagine] :
Apăsaţi V/v pentru a selecta destinaţia şi apăsaţi ACCESARE.
[...imagini multiple] :
Apăsaţi B/b/V/v pentru a selecta imaginea din lista de imagini,
apoi apăsaţi ACCESARE pentru a adăuga marcajul " ".
Repetaţi operaţia pentru a selecta mai multe imagini.
Pentru a şterge selecţia : Selectaţi imaginea şi apăsaţi
ACCESARE. Marcajul " " dispare de pe imagine.
După ce aţi încheiat selecţia imaginilor, apăsaţi MENIU şi apoi
stabiliţi destinaţia.
[...toate imaginile] :
Toate imaginile afişate au marcajul " ".
Apăsaţi MENIU şi apoi selectaţi destinaţia.
z Observaţii
x Import
Numărul de imagini ce pot fi
salvate în memoria internă :
• Redimensionată :
cca. 4000 de imagini
(DPF-D1020/D820/D720),
cca. 200 de imagini
(DPF-D1010/D710/D700)
cca. 150 de imagini
(DPF-D810)
• Originală : numărul de
imagini poate varia în funcţie
de dimensiunea originală a
fişierului de imagine.
P Note
x Export
Orice card de memorie care
nu este recunoscut de rama
foto apare de culoare gri şi nu
poate fi selectat.
x Import (DPF-D1020/
D820/ D720)
Nu este disponibil importul
fişierelor video în memoria
internă cu ajutorul butoanelor
de la rama foto digitală. Pentru
a importa un fişier video,
conectaţi un calculator la
rama foto digitală şi copiaţi
un fişier video de la calculator
în memoria internă a ramei.
Pentru detalii, consultaţi
“Conectarea la un calculator”
(pag. 28).
x În timpul exportului/
ştergerii
Evitaţi următoarele operaţii :
• oprirea alimentării,
• scoaterea cardului de memorie,
• introducerea unui alt card de
memorie.
În caz contrar, puteţi deteriora
rama foto digitală, cardul de
memorie sau datele.
x La ştergerea datelor
Dacă operaţia de ştergere a
început, imaginea nu mai poate fi
recuperată chiar dacă întrerupeţi
ştergerea.
21
4 Apăsaţi ACCESARE când este afişată interfaţa de
z Observaţie
x Folosirea telecomenzii
Apăsaţi SORTARE când
imaginea este afişată pe ecran
(cu excepţia DPF-D700).
P Notă
În timpul afişării ceasului şi
calendarului, nu puteţi selecta
clapeta
(Editare).
P Note
x În timpul sortării
Pentru a nu deteriora unitatea,
cardul de memorie sau datele,
evitaţi următoarele operaţii :
• oprirea alimentării,
• scoaterea cardului de memorie,
• introducerea unui alt card de
memorie.
x Operaţia de sortare este
anulată automat
• Când este schimbat
dispozitivul de redare.
• Când sunt sortate imaginile
de pe cardul de memorie, iar
cardul este scos din aparat.
confirmare.
Sortarea imaginilor (Filtrare)
1 Când este afişată o imagine dorită, apăsaţi MENIU, apoi
B/b pentru a selecta secţiunea
(Editare).
2 Apăsaţi V/v pentru a selecta [Sortare], apoi apăsaţi
ACCESARE.
3 Alegeţi criteriul de sortare cu v/V, apoi apăsaţi butonul
ACCESARE.
• [Sortare după dată] : criteriul este data înregistrării,
• [Sortare după director] : criteriul este directorul ce le
conţine,
• [Sortare pe verticală/ orizontală] : criteriul este orientarea
imaginii,
• [Sortare după marcaj] : criteriul este marcajul imaginii.
• [Sortare video/foto] (DPF-D1020/D820/D720) : sortare în
funcţie de conţinutul fişierului video/ cu fotografii.
4 Apăsaţi B/b/V/v
pentru a selecta elementul dorit, apoi
apăsaţi butonul ACCESARE.
Pentru a renunţa la operaţia de sortare
Apăsaţi MENIU când sunt afişate imaginile sortate, selectaţi
[Renunţare la sortare (afişarea tuturor imaginilor)] şi apăsaţi butonul
ACCESARE.
Pentru a alege un alt criteriu de sortare
Apăsaţi ÎNAPOI în timp ce sunt afişate imaginile sortate, apoi selectaţi
un alt criteriu de sortare.
22
Stabilirea dispozitivului de redare
1 Apăsaţi
MENIU, apoi selectaţi secţiunea
dispozitiv) cu B/b.
(Selectare
2 Apăsaţi v/V pentru a selecta dispozitivul de redare, apoi
z Observaţii
x Ce este “dispozitivul de
redare”?
Un card de memorie sau
memoria internă.
apăsaţi butonul ACCESARE.
x Utilizarea telecomenzii
(cu excepţia DPF-D700)
Apăsaţi SELECTARE
DISPOZITIV.
P Notă
• În interfaţa ceas sau în cea
calendar, nu puteţi alege secţiunea
(Selecţie dispozitiv).
Ajustarea dimensiunilor imaginii şi a
orientării acesteia
(Mărirea/ Micşorarea/ Rotirea unei imagini)
Mărirea/ Micşorarea
1 Apăsaţi MENIU în modul Vizualizarea unei imagini, apoi B/b
pentru a selecta secţiunea
(Editare), apăsaţi V/v pentru
a selecta [Zoom], apoi apăsaţi ACCESARE.
2 Apăsaţi V/v pentru a selecta coeficientul de mărire, apoi
apăsaţi ACCESARE.
Puteţi mări imaginea cu un coeficient cuprins între ×1,5 şi ×5
(maxim) faţă de dimensiunea originală. Puteţi deplasa o imagine
mărită spre sus, jos, stânga şi dreapta
P Note
• În funcţie de dimensiunea unei
imagini, în urma operaţiei de
mărire calitatea acesteia poate
fi redusă.
• Nu este posibil să măriţi sau să
micşoraţi imaginile unui fişier
video.
Folosirea telecomenzii (cu excepţia DPF-F700)
Pentru a mări o imagine, apăsaţi (mărire) de la telecomandă, în
modul Vizualizarea unei imagini. Pentru a reduce o imagine mărită,
apăsaţi (micşorare).
Salvarea unei imagini mărite sau a uneia micşorate
(Decupare şi salvare)
• Când mutaţi o imagine mărită cu B/b/v/V şi apăsaţi butonul
MENIU, imaginea este salvată în forma decupată.
• Puteţi selecta una dintre metodele de stocare apăsând v/V.
Metode de stocare : [Stocare ca imagine nouă] sau [Suprascriere]*
* Numai pentru fişiere JPEG (cu extensia .jpg).
23
Rotire
z Observaţie
Când sunt afişate imaginile din
memoria internă, informaţiile
utilizate pentru rotirea imaginii
sunt reţinute chiar şi după ce
alimentarea este oprită.
P Note
• O imagine mărită nu poate fi
rotită.
• Nu puteţi roti imaginile dintr-un
fişier video.
1 Apăsaţi MENIU în modul Vizualizarea unei imagini, apoi B/b
(Editare), apăsaţi V/v pentru
pentru a selecta secţiunea
a selecta [Rotire], apoi apăsaţi ACCESARE.
2 Apăsaţi V/v pentru a selecta unghiul de rotire, apoi
apăsaţi ACCESARE.
Puteţi selecta un unghi de rotire de 90°, 180° şi 270° în sens
orar.
Folosind telecomanda (cu excepţia DPF-D700)
Puteţi roti imaginea şi cu ajutorul butonului
(ROTIRE) de
la telecomandă. Imaginea va fi rotită cu 90°, în sens antiorar, la
fiecare apăsare a butonului.
Modificarea reglajelor pentru funcţia de
pornire/oprire automată a alimentării
z Observaţii
x În timpul funcţionării
Alimentarea este oprită automat
în momentul în care stabiliţi
[Temporizator oprire].
Puteţi utiliza funcţia temporizator pentru a porni sau a opri automat
rama foto digitală când aceasta este pornită.
x În modul standby
Alimentarea este pornită automat
în momentul în care stabiliţi
[Temporizator pornire].
2 Apăsaţi V/v pentru a selecta [Pornire/Oprire automată a
1 Apăsaţi MENIU, apoi
B/b pentru a selecta secţiunea
(Setări).
alimentării] şi apoi apăsaţi butonul ACCESARE.
3 Apăsaţi V/v pentru a selecta [Metoda de configurare] şi apoi
apăsaţi butonul ACCESARE. Apăsaţi, apoi, V/v pentru a
selecta [Simplă], [Avansată] sau [Auto dezactivat] şi apăsaţi
ACCESARE.
24
[Simplă]
1 Apăsaţi V/v pentru a selecta [Setare oră] , ACCESARE.
2 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Temporizator pornire] sau
[Temporizator oprire] , ACCESARE.
3 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Activare] , ACCESARE.
4 Stabilirea [Pornire automată la ora] / [Oprire automată la ora].
v/V : stabilirea orei dorite.
În cazul în care alegeţi varianta de afişare a orei în formatul
[12 ore], în partea din dreapta sus a ecranului apare indicaţia
AM sau PM.
5 Stabilirea [Pornire automată în ziua] / [Oprire automată în ziua].
v/V : pentru a adăuga un marcaj în scopul alegerii zilei în care
doriţi să fie activat temporizatorul.
Deplasaţi cursorul pentru a acţiona [OK], apoi apăsaţi
ACCESARE.
[Avansată]
1 Apăsaţi V/v pentru a selecta [Setare oră] , ACCESARE.
2 Apăsaţi B/b/v/V pentru a vă deplasa la ziua săptămânii sau
la fusul orar* pe care vreţi să îl alegeţi sau pentru care doriţi să
renunţaţi la varianta de pornire/ oprire automată.
Apăsaţi ACCESARE pentru a schimba culoarea corespunzătoare
indicaţiei fusului orar :
* Puteţi stabili fusul orar în trepte de o oră.
Culoare albastră a indicaţiei fusului orar : stare Alimentare
pornită.
Culoare gri a indicaţiei fusului orar : stare Alimentare oprită.
3 Apăsaţi B/b/v/V pentru a selecta [OK].
25
[Auto dezactivat]
1 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Setare oră] , ACCESARE.
2 Apăsaţi v/V pentru a selecta perioada de timp după care doriţi
ca rama foto digitală să se oprească automat : [2 ore], [4 ore]
sau [Dezactivat]. Apoi apăsaţi ACCESARE.
4 Apăsaţi MENIU.
Modificarea diverselor reglaje
1 Apăsaţi MENIU, apoi
P Note
• În funcţie de starea ramei foto
digitale, anumite elemente de
reglaj nu pot fi modificate.
Acestea vor apărea de culoare
gri şi nu vor putea fi selectate.
• În interfaţa ceas sau în cea
calendar, puteţi realiza reglaje
numai corespunzător secţiunii
(Setări).
B/b pentru a selecta secţiunea
(Setări).
2 Apăsaţi V/v pentru a selecta elementul şi varianta dorită
pentru acesta, apoi apăsaţi butonul ACCESARE.
Elemente ce pot fi reglate
• Prezentări de imagini
• Prezentări de imagini cu fundal muzical (numai la DPF-D1020/
D820/D720)
• Pornirea/oprirea automată a alimentării
• Stabilirea datei / orei
• Reglaje generale (Ordinea de listare, Activare/ Dezactivare siglă
Sony etc.)
• Stabilirea limbii
• Iniţializare
26
Afişarea unei imagini stocate pe un
dispozitiv de memorie USB
1 Conectaţi adaptorul de c.a. la rama foto digitală şi la o sursă
de alimentare.
2 Porniţi rama foto digitală.
3 Cuplaţi dispozitivul de memorie USB la conectorul EXT
INTERFACE (USB A) al ramei foto digitale.
Memorie USB
4 Selectaţi Dispozitivul extern [USB] la Selectarea dispozitivului
(pag. 23).
Pentru detalii legate de prezentările de fotografii, consultaţi pag. 16.
Pentru detalii legate de adăugarea de imagini în memoria internă,
consultaţi pag. 21.
P Note
• Dispozitivul de redare va
comuta automat pe memoria
USB externă dacă aceasta este
conectată la mufa USB A în
timpul redării de imagini din
memoria internă
• Nu deconectaţi memoria USB
şi nu opriţi rama foto digitală
cât timp indicatorul luminos
de acces al ramei luminează
intermitent. În caz contrar, este
posibil să fie deteriorate datele
stocate pe memoria USB. Sony
nu îşi asumă nici un fel de
răspundere pentru deterioarea
sau pierderea datelor.
• Rama foto digitală nu poate folosi
date din memoria USB care au
fost criptate sau comprimate
folosindu-se, de exemplu,
autentificarea cu amprentă sau
o parolă.
• Nu conectaţi un calculator
la mufa
USB tip mini B a
ramei foto digitale în timp ce
este cuplată o memorie USB la
conectorul EXT INTERFACE
(USB A).
• Este posibil ca rama foto să nu
poată accesa în mod obişnuit
fişiere când este folosit un hub
USB sau un dispozitiv USB cu
hub încorporat.
27
Conectarea la un calculator
1 Conectaţi adaptorul de c.a. la rama foto digitală şi la o sursă
P Notă
• Folosiţi un cablu USB de tip
mini B*.
* Când folosiţi un cablu USB
disponibil în comerţ, alegeţi
unul cu conector tip mini B
(pentru mufa USB tip mini B,
din partea laterală a cadrului
acestui echipament) mai scurt
de 3 metri.
• Dacă la calculator sunt cuplate
mai multe echipamente USB
sau dacă este utilizat un hub, pot
apărea probleme. Într-un astfel
de caz, simplificaţi conexiunile.
• Nu puteţi acţiona rama foto
digitală cu ajutorul altui
echipament USB, conectat
simultan.
• Nu deconectaţi cablul USB în
timpul comunicării de date.
• Nu este garantată utilizarea
acestei rame foto digitale cu
orice calculator care întruneşte
condiţiile de sistem prezentate
mai sus.
• S-a demonstrat că rama foto
digitală poate fi acţionată când
este conectată la un calculator.
În cazul în care rama este cuplată
la alte echipamente, este posibil
ca memoria sa internă să nu fie
recunoscută.
• Nu conectaţi un calculator
la mufa
USB tip mini B a
ramei foto digitale în timp ce
este cuplată o memorie USB la
conectorul EXT INTERFACE
(USB A).
de alimentare.
2 Cuplaţi rama foto la calculator prin intermediul unui cablu
USB disponibil în comerţ.
3 Porniţi rama foto digitală.
4 Acţionaţi calculatorul pentru a face schimb de imagini cu
memoria internă a ramei foto digitale.
Spre conectorul
USB tip mini B
Calculator
Spre conectorul USB
Cerinţe de sistem
x Windows
• Sistemul de operare recomandat :
Microsoft Windows 7, Windows Vista SP2, Windows XP SP3,
• Port : port USB
x Macintosh
• Sistemul de operare recomandat :
Mac OS X (10.4) sau versiuni ulterioare
• Port : port USB
28
Soluţionarea problemelor
Dacă sunt afişate mesaje de eroare
Mesaj de eroare
Semnificaţie / Soluţie
Cannot delete a protected file.
• Pentru a şterge un fişier protejat, anulaţi protecţia la
(Nu poate fi şters un fişier protejat.)
camera digitală sau la calculator.
Memory card is protected.
• Cardul de memorie este protejat la scriere.
Remove protection then try again.
Deplasaţi comutatorul de protejare la scriere în poziţia
(Cardul de memorie este protejat.
ce permite inscripţionarea (pag. 52).
Eliminaţi protecţia şi încercaţi din
nou.)
• În cazul unui card de memorie :
Error reading the Memory Stick./
Error reading the SD Memory Card./
A survenit o eroare. Verificaţi dacă este corect introdus
Error reading the internal memory.
cardul de memorie în aparat. Dacă mesajul de eroare este
(Eroare la citirea cardului de memorie
afişat frecvent, verificaţi starea cardului de memorie cu
Memory Stick / SD sau a memoriei
ajutorul unui alt echipament decât rama foto digitală.
interne.)
• În cazul memoriei interne :
Write error on the Memory Stick. /
Iniţializaţi memoria internă.
Write error on the SD Memory Card./
P
Note
Write error on the internal memory.
•
Când
iniţializaţi memoria internă, vă rugăm să ţineţi
(Eroare la scrierea pe cardul de
seama că toate fişierele de imagine conţinute de aceasta
memorie Memory Stick / SD sau în
vor fi şterse.
memoria internă.)
Memory card format not supported.
(Formatul cardului de memorie nu este
acceptat.)
• Pentru un card de memorie, folosiţi camera digitală
sau un alt echipament pentru a formata cardul de
memorie.
• Folosiţi rama foto digitală pentru a iniţializa memoria
internă.
P Note
• Când iniţializaţi memoria internă, vă rugăm să ţineţi
seama că toate fişierele de imagine din album vor fi
şterse.
29
Dacă apar probleme
Simptom
Element de verificat
Cauză / Soluţie
Anumite imagini nu • Sunt imaginile afişate în modul b Dacă imaginea este afişată în modul
sunt afişate.
index ?
index, însă nu poate fi afişată ca o singură
• În modul index apar marcajele
imagine pe ecran, este posibil ca fişierul
de mai jos ?
să fie deteriorat, deşi miniatura imaginii
este bună.
b Dacă acest marcaj reapare, miniatura
sau imaginea propriu-zisă nu poate fi
accesată.
b Este posibil ca, un fişier care nu este
compatibil cu DCF, să nu fie afişat cu
această ramă foto digitală, chiar dacă a
fost vizualizat la calculator.
• Pe cardul de memorie sau în b Rama foto digitală poate reda, stoca, şterge
memoria internă există mai
sau gestiona până la 4.999 de fişiere de
mult de 4.999 imagini ?
imagine.
• Aţi redenumit fişierul cu b Dacă aţi denumit sau redenumit fişierul
calculatorul sau cu un alt
cu ajutorul calculatorului, iar numele
echipament ?
acestuia include alt fel de caractere
decât cele alfanumerice, este posibil ca
imaginea să nu fie prezentată de această
ramă foto digitală.
• Există 8 sau mai multe nivele b Rama foto digitală nu poate afişa imagini
de imbricare în structura de
stocate într-un director care conţine o
directoare de pe cardul de
ierarhie cu mai mult de opt nivele.
memorie ?
Un fişier video nu • În modul index sau la afişarea b Dacă apare marcajul alăturat, este posibil
este redat.
unei singure imagini apare
ca fişierul video să nu fie acceptat de rama
marcajul de mai jos ?
foto digitală. În legătură cu fişierele video
ce nu pot fi redate, consultaţi “Redarea
unui fişier video (numai la DPF-D1020/
D820/ D720)” (page 18).
Rularea rapidă
b Rularea rapidă înainte/ înapoi a anumitor
înainte/ înapoi nu
—
fişiere video este posibil să nu fie
este disponibilă.
disponibilă cu rama foto digitală.
30
Simptom
Element de verificat
Nu poate fi stocată o • Aţi salvat imagini de la un
imagine.
calculator în memoria internă
fără a crea mai întâi un
director în memoria internă a
camerei ?
Cauză / Soluţie
b Dacă nu creaţi un director, puteţi stoca
cel mult 512 imagini în memoria internă.
În plus, numărul de imagini poate să
scadă în funcţie de lungimea denumirii
fişierului sau de tipul de caractere utilizat.
Când stocaţi imagini de la calculator în
memoria internă, aveţi grijă să creaţi în
prealabil un director în memoria internă
şi apoi salvaţi imaginile în acesta.
Nu poate fi ştearsă o • Este protejat la scriere cardul de b Anulaţi protecţia la scriere şi încercaţi din
imagine.
memorie ? Clapeta de protejare
nou să ştergeţi imaginea.
la scriere a cardului de memorie b Deplasaţi clapeta de protejare la scriere în
este în poziţia blocat ?
poziţia ce permite ştergerea imaginilor.
•Este protejată imaginea ?
b Verificaţi informaţiile relativ la imagine
afişate în modul de vizualizare a unei
singure imagini (pag. 17).
este de tipul
b O imagine cu marcajul
“Read only” (poate fi doar citită). Nu o
puteţi şterge de la rama foto digitală.
Nu se întâmplă nimic
b Opriţi şi apoi reporniţi alimentarea
chiar dacă acţionaţi
—
(pag. 13).
rama foto digitală.
Nu se întâmplă nimic • Este corect introdusă bateria în b Înlocuiţi bateria un una nouă
chiar dacă acţionaţi telecomandă ?
(Manual de instrucţiuni electronic,
telecomanda.
pag. 9).
b Aşezaţi corect bateria în compartiment
(Manual de instrucţiuni electronic,
pag. 9).
—
b Îndreptaţi capătul superior al telecomenzii
spre senzorul care îi este destinat al ramei
foto digitale.
b Eliminaţi obstacolele dintre telecomandă
şi senzorul care-i este destinat.
• Există o folie de protecţie în b Îndepărtaţi folia de protecţie de la
interiorul telecomenzii ?
telecomandă (pag. 11).
31
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Despre instalare
• Evitaţi amplasarea ramei foto digitale în spaţii
supuse la :
– vibraţii,
– umiditate ridicată,
– la praf excesiv,
– lumină solară directă,
– temperaturi extrem de ridicate sau de
scăzute.
• Nu folosiţi echipamente electrice în
apropierea acestui dispozitiv. Rama foto
digitală nu funcţionează corect în câmpuri
electromagnetice.
• Nu aşezaţi obiecte grele peste rama foto
digitală.
Despre adaptorul de reţea
• Chiar dacă rama foto digitală este oprită, acesta
este alimentată cu energie electrică, atâta
vreme cât este cuplată la o priză de perete prin
intermediul adaptorului de reţea.
• Aveţi grijă să folosiţi adaptorul de reţea furnizat
împreună cu rama foto digitală. Nu folosiţi
alte adaptoare de reţea deoarece pot genera
disfuncţionalităţi.
• Nu folosiţi adaptorul de reţea împreună cu alte
echipamente.
• Nu utilizaţi un transformator electric (convertor
mobil) deoarece poate cauza supraîncălziri sau
disfuncţionalităţi.
• În cazul în care cablul adaptorului de reţea
este deteriorat, nu îl mai folosiţi deoarece este
periculos.
Despre condensarea umezelii
• Dacă rama foto digitală este adusă direct
dintr-un spaţiu cu temperatură scăzută întrunul cu temperatura ridicată sau dacă este
plasată într-un loc unde este extrem de cald
sau de umed, în interiorul său poate condensa
umezeală. În astfel de cazuri, dispozitivul nu
va funcţiona corespunzător şi pot apărea erori
dacă insistaţi să îl folosiţi. Dacă a condensat
umezeală în interior, decuplaţi cablul de
alimentare al ramei foto digitale de la priză şi nu
folosiţi acest aparat timp de cel puţin o oră.
32
Despre transport
• La transportul ramei foto digitale, decuplaţi
adaptorul de reţea, detaşaţi cardul de memorie
şi deconectaţi echipamentele externe conectate
şi aşezaţi aparatul şi accesoriile în ambalajul
original, folosind elementele de protecţie iniţiale.
În cazul în care nu mai aveţi ambalajul original,
folosiţi materiale de împachetat similare pentru
a evita deteriorarea la transport.
Despre curăţare
• Curăţaţi rama foto digitală cu o bucată de
pânză moale şi uscată. Nu folosiţi nici un fel de
solvenţi, cum ar fi alcool sau benzină, deoarece
poate fi deteriorat finisajul carcasei.
Despre restricţiile la duplicare
• Programele TV, filmele, benzile video, portretele
altor persoane sau alte materiale pot fi protejate
de legea drepturilor de autor. Utilizarea
neautorizată a unor astfel de materiale poate
reprezenta o încălcare a prevederilor acestei
legi.
Dezafectarea ramei foto digitale
• Este posibil ca datele din memoria internă să nu
fie complet şterse chiar dacă efectuaţi operaţia
de formatare [Formatare memorie internă].
Când doriţi să dezafectaţi rama foto digitală,
vă recomandăm să o distrugeţi fizic pentru a
asigura confidenţialitatea datelor.
Specificaţii
x Rama foto digitală
Ecran LCD
Panou LCD :
• DPF-D1020/D1010 :
26 cm,
matrice activă TFT
• DPF-D820/D810 :
20,3 cm,
matrice activă TFT
• DPF-D720/D710/D700 : 18 cm,
matrice activă TFT
Număr total de puncte :
• DPF-D1020/D1010/ D720/D710/D700 :
1.152.000 puncte
800 ×3 (RGB) × 480 puncte
• DPF-D820/D810 :
1.440.000 puncte
800 ×3 (RGB) × 600 puncte
Zona de afişare efectivă
Raportul laturilor imaginilor :
• DPF-D1020/D1010/D720/D710/D700 :
16 : 10
• DPF-D820/D810 :
4:3
Aria ecranului LCD :
• DPF-D1020 :
24,7 cm
• DPF-D1010 :
24,8 cm
• DPF-D820 :
20,0 cm
• DPF-D810 :
20,1 cm
• DPF-D720 :
15,9 cm
• DPF-D710/D700 :
16,0 cm
Număr total de puncte :
• DPF-D1020 : 1.072.188 puncte
(754 × 3(RGB) × 474) puncte
• DPF-D1010: 1.080.996 puncte
(757 × 3(RGB) × 476) puncte
• DPF-D820: 1.398.897 puncte
(789 × 3(RGB) × 591) puncte
• DPF-D810: 1.411.344 puncte
(792 × 3(RGB) × 594) puncte
• DPF-D720: 987.000 puncte
(700 × 3(RGB) × 470) puncte
• DPF-D710/D700: 998.976 puncte
(704 × 3(RGB) × 473) puncte
Durata iluminării ecranului LCD
20.000 ore
(înainte ca iluminarea LCD să scadă la
jumătate)
Conectori de intrare / ieşire
conector USB (USB tip mini B, de mare
viteză)
conector USB (USB tip A, de mare viteză)
Sloturi :
slot pentru “Memory Stick PRO”
(Standard, Duo )
slot pentru card SD / MMC
Formate de fişiere de imagine compatibile
Foto :
JPEG : compatibil DCF 2.0, compatibil
Exif 2.21, JFIF*1
TIFF : compatibil Exif 2.21
BMP : format 1, 4, 8, 16, 24, 32 biţi
Windows
RAW (numai pentru previzualizare*2) : SRF,
SR2, ARW (2.0 sau versiuni anterioare)
(Unele formate de fişiere de imagine nu
sunt compatibile.)
Video : Motion JPEG*6)
Rezoluţie maximă :
726 puncte × 576 puncte
Format de compresie audio :
LPCM/ ADPCM
Viteză maximă de transfer : 12 Mbps
Frecvenţa maximă a cadrelor :
30 cps (640×480) / 25 cps (726×576)
Muzică : MP3*6
Frecvenţa de eşantionare: 32/44,1/48 kHz
Viteza de transfer : între 32 ÷ 320 kbps
Numărul maxim de pixeli ce pot fi afişaţi
8.000 (orizontal) × 6.000 (vertical) puncte*3
Sistemul de fişiere
FAT12 / 16 / 32
Denumirea fişierului de imagine
- format DCF,
- 256 caractere,
- maxim 8 nivele de imbricare
33
Numărul maxim de fişiere de prelucrat
4.999 fişiere pentru memoria internă sau
pentru un card de memorie.
Capacitatea memoriei interne*4
• DPF-D1020/D820/D720: 2 GB
(pot fi stocate aprox. 4,000 imagini*5.)
• DPF-D1010/D710/D700: 128 MB
(pot fi stocate aprox. 200 imagini*5.)
• DPF-D810: 128 MB
(pot fi stocate aprox. 150 imagini*5.)
Cerinţe privind alimentarea
• DPF-D1020/D1010 :
mufă c.c. DC IN de 12V
• DPF-D820/D810/D720/D710/D700 :
mufă c.c. DC IN de 5V
Consum de putere
• DPF-D1020/D1010
în sarcină maximă : 10,0 W,
mod normal*: 5,5 W
• DPF-D820/D810
în sarcină maximă: 11.0 W,
mod normal*: 6,3 W
• DPF-D720/D710/D700
în sarcină maximă: 10,5 W,
mod normal*: 6,1 W
* Prin definiţie, modul normal reprezintă starea
ce permite derularea unei prezentări de imagini
create cu fotografii din memoria internă,
folosindu-se reglajele implicite (stabilite din
fabrică) fără a fi introdus un card de memorie
şi fără a fi conectat un echipament extern.
*1 Format JPEG cu 4:4:4, 4:2:2 sau 4:2:0.
*2 Fişierele RAW obţinute cu camere digitale tip α
(single-lens reflex), marca Sony, vor fi afişate sub
forma de miniaturi de previzualizare.
*3 Atât pe verticală, cât şi pe orizontală sunt necesari
17 biţi sau mai mult. O imagine cu formatul de 20:1
sau mai mult este posibil să nu fie corect afişată.
Chiar dacă formatul este mai redus decât 20:1, pot
apărea probleme legate de afişarea miniaturilor, de
prezentarea imaginilor sau de alt gen.
*4 Capacitatea este calculată considerând că :
1 MB = 1.000.000 byts şi
1 GB = 1.000.000.000 byts, din care o parte este
alocată gestionării fişierelor şi/sau aplicaţiilor.
Pentru funcţionarea efectivă vor fi utilizaţi
aproximativ 200 MB. Capacitatea ce poate fi
utilizată de utilizator este de aproximativ :
1,9 GB (DPF-D1020/D820/D720) /
80 MB (DPF-D1010/D710/D700) /
60 MB (DPF-D810).
* 5 Numărul de imagini ce pot fi stocate este
aproximativ şi corespunde stocării imaginilor la
dimensiunea de cca. 2.000.000 pixeli.
În funcţie de subiect şi de condiţiile de înregistrare,
valorile pot varia.
*6 Unele fişiere care satisfac cerinţele menţionate este
posibil să nu fie redate în mod adecvat, în funcţie
de starea şi de performanţele cardului de memorie
pe care îl folosiţi.
Temperatura de funcţionare
între 5°C şi 35°C
Dimensiuni (L×Î×A)
• DPF-D1020 :
[Cu suport extins]
aprox. 293 mm × 195 mm × 118,8 mm
[Când este expusă pe perete]
aprox. 293 mm × 195 mm × 28,8 mm
• DPF-D1010 :
[Cu suport extins]
aprox. 293 mm × 195 mm × 116,9 mm
[Când este expusă pe perete]
aprox. 293 mm × 195 mm × 26,9 mm
• DPF-D820 :
[Cu suport extins]
aprox. 233 mm × 176 mm × 111,6 mm
[Când este expusă pe perete]
aprox. 233 mm × 176 mm × 28,8
• DPF-D810 :
[Cu suport extins]
aprox. 233 mm × 176 mm × 109,9 mm
[Când este expusă pe perete]
aprox. 233 mm × 176 mm × 27,1 mm
34
• DPF-D720 :
[Cu suport extins]
aprox. 202 mm × 141 mm × 107,8 mm
[Când este expusă pe perete]
aprox. 202 mm × 141 mm × 28,2 mm
• DPF-D710 :
[Cu suport extins]
aprox. 202 mm × 141 mm × 106 mm
[Când este expusă pe perete]
aprox. 202 mm × 141 mm × 26,5 mm
• DPF-D700 :
[Cu suport extins]
aprox. 202 mm × 141 mm × 106 mm
[Când este expusă pe perete]
aprox. 202 mm × 141 mm × 26,5 mm
Masă (exclusiv adaptorul de c.a.) :
• DPF-D1020: aprox. 743 g
• DPF-D1010: aprox. 630 g
• DPF-D820: aprox. 599 g
• DPF-D810: aprox. 525 g
• DPF-D720: aprox. 405 g
• DPF-D710: aprox. 346 g
• DPF-D700: aprox. 346 g
Accesorii furnizate
Consultaţi capitolul “Verificarea accesoriilor
furnizate” de la pag. 8.
x Adaptor de c.a. furnizat
Cerinţe privind alimentarea
tensiune alternativă între 100V şi 240V,
frecvenţă de 50 / 60 Hz
intensitatea curentului electric 0,4 A
Tensiunea nominală la ieşire
• DPF-D1020/D1010 :
12 V, 1,5 A
• DPF-D820/D810/D720/D710/D700 :
5 V, 2 A
Dimensiuni
aprox. 64 × 50 × 30 mm
(L×Î×A, exclusiv părţile proeminente)
Masă
aprox. 110 g
Citiţi eticheta adaptorului de a.c. pentru mai
multe detalii.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
Pagina de internet destinată asistenţei
pentru clienţi
Cele mai recente informaţii sunt disponibile
la următoarea adresă de internet :
http ://www.sony.ro/
35
În legătură cu mărcile de comerţ şi cu drepturile de autor
, Cyber-shot,
, “Memory Stick”,
, “Memory Stick Duo”,
”, “MagicGate Memory Stick”, “Memory Stick PRO”,
, “Memory
“
”, “Memory Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory
Stick PRO Duo”, “
”, “ ”, “Memory Stick-ROM”, “
”, “MagicGate”, “
Stick Micro”,
”, sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
• Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation
din Statele Unite şi/sau din alte ţări.
• Macintosh şi Mac OS sunt mărci de comerţ ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
• Sigla SD este marcă de comerţ.
• Sigla SDHC este marcă de comerţ.
• SWAROVSKI® este marcă de comerţ înregistrată a Swarovski AG.
• SWAROVSKI ELEMENTS este denumirea produselor de cristal, cu tăiere liberă, fabricate de
Swarovski.
• Conţine iTypeTM şi fonturi de la Monotype Imaging Inc.
iTypeTM este marcă de comerţ a Monotype Imaging Inc.
• Acest software se bazează parţial pe lucrarea Grupului Independent JPEG.
• Libtiff
Copyright ©1988-1997 Sam Leffler
Copyright ©1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
•
Toate celelalte denumiri de produse şi de companii menţionate în acest manual pot fi mărci înregistrate
sau mărci comerciale ale companiilor respective. În acest manual nu vor apărea, însă, în fiecare caz
marcajele ™ sau ®.
36
memo
37
memo
38
memo
39
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising