Sony | DPF-A710 | Sony DPF-A710 A710 Digital Photo Frame Instrucţiuni de utilizare

Ramă foto digitală
DPF-D1020/D1010
DPF-D820/D810
DPF-D720/D710/D700
DPF-A710/A700
Înainte de punerea în funcţiune x
Operaţii de bază x
Operaţii avansate x
Utilizarea împreună cu un calculator x
Mesaje de eroare x
Soluţionarea problemelor x
Informaţii suplimentare x
Manual de instrucţiuni
© 2010 Sony Corporation
RO
Cuprins
Înainte de punerea în funcţiune
Operaţii avansate
Pentru a beneficia de rama foto digitală
în diverse moduri .................................. 4
Facilităţi .................................................... 5
Identificarea părţilor componente ............ 7
Rama foto digitală ............................... 7
Telecomanda
(cu excepţia DPF-A700/ D700) ................ 9
Urmărirea unei prezentări de imagini .... 22
Schimbarea setărilor pentru
prezentarea de imagini ................. 22
Redarea unei prezentări de
imagini cu fundal muzical
(numai la DPF-D1020/ D820/ D720) . 25
Importul unui fişier de muzică ........... 25
Selectarea unui fişier de muzică
pentru a fi redat............................... 25
Redarea fundalului muzical în paralel
cu o prezentare de imagini ............ 26
Operaţii de bază
Pregătirea telecomenzii
(cu excepţia DPF-A700/ D700) ............ 10
Pornirea ramei foto digitale..................... 11
Reglaje temporale .................................. 12
Introducerea unui card de memorie........ 13
Schimbarea interfeţei.............................. 14
Afişarea prezentărilor de imagini ............ 16
Afişarea ceasului şi a calendarului ......... 17
Modul de vizualizare a unei singure
imagini ................................................ 18
Interfaţa index a imaginilor ..................... 19
Redarea unui fişier video
(numai la DPF-D1020/ D820/ D720) . 21
2
Modul reactualizare (doar la DPF-D1020/
D820/ D720) . .................................... 27
Importul imaginilor de pe un card de memorie
în memoria internă a ramei foto ........ 27
Specificarea dispozitivului de redare ..... 29
Exportul imaginilor din memoria internă
pe un card de memorie ..................... 30
Ştergerea unei imagini........................... 31
Înregistrarea unui marcaj
(cu excepţia DPF-A710/ A700) .............. 32
Sortarea imaginilor (Filtrare)
(cu excepţia DPF-A710/ A700) .............. 34
Ajustarea dimensiunii imaginii şi a
orientării acesteia .............................. 35
Mărirea/ micşorarea imaginilor .......... 35
Rotirea unei imagini .......................... 36
Modificarea reglajelor pentru funcţia de
pornire/ oprire automată .................... 37
Modificarea diverselor reglaje................ 39
Procedura de reglaj ........................... 39
Elemente de reglaj ............................ 40
Afişarea unei imagini stocate pe un
dispozitiv de memorie USB
(cu excepţia DPF-A710/ A700) .............. 42
Utilizarea împreună cu un
calculator
Conectarea la un calculator ................... 43
Cerinţe de sistem .............................. 43
Conectarea la un calculator pentru a
realiza un schimb de imagini......... 43
Deconectarea de la calculator ........... 44
Mesaje de eroare
Dacă sunt afişate mesaje de eroare ...... 45
Soluţionarea problemelor
Dacă apar probleme .............................. 47
Informaţii suplimentare
Despre cardurile de memorie ................ 52
Card “Memory Stick” ......................... 52
Card de memorie SD ........................ 53
Note privind cardurile de memorie .... 53
Index ...................................................... 54
Cu privire la ilustraţiile şi la interfeţele
de ecran care apar în acest manual
Ilustraţiile şi interfeţele de ecran utilizate în
acest manual se referă la modelul DPF-D1020,
în cazul în care nu este altfel precizat.
Este posibil ca ilustraţiile şi interfeţele ce
apar în acest manual să nu fie identice cu cele
utilizate sau afişate în realitate.
3
Înainte de punerea în funcţiune
Pentru a beneficia de rama foto digitală în diverse
moduri
Această ramă foto digitală marca Sony vă permite afişarea cu uşurinţă a imaginilor înregistrate cu o
cameră digitală sau cu alte aparate, fără a apela la un calculator.
4
Facilităţi
x Diverse funcţii de afişare
Puteţi beneficia de diverse moduri de
vizualizare, cum ar fi afişarea unei prezentări
de imagini, a interfeţei Ceas şi a celei calendar,
a unei singure imagini sau a interfeţei index
(pag. 14).
x Afişarea imaginilor de pe cardul
de memorie şi importul acestora în
memoria internă
Este suficient să introduceţi un card de
memorie, cum ar fi un “Memory Stick” şi
sau unul SD care a fost anterior scos dintr-o
cameră digitală şi veţi putea vizualiza imediat
imaginile.
Puteţi importa şi stoca imagini în memoria
internă (pag. 27).
x Diferite moduri de afişare
Imaginile se pot succeda automat, ca şi cum
aţi da paginile unui album. Puteţi selecta dintre
diverse moduri disponibile, inclusiv afişarea
interfeţei ceas ori a celei calendar. Aveţi totodată posibilitatea de a modifica unele reglaje de
redare, cum ar fi ordinea de redare (pag. 22).
* Când folosiţi un suport media miniSD/
miniSDHC1, microSD/ microSDHC 2
sau “Memory Stick Micro”3, aveţi grijă
să îl introduceţi în adaptorul adecvat.
5
x Exportul de imagini
Imaginile din memoria internă pot fi exportate
pe un card de memorie (pag. 30).
x Rotirea automată a imaginilor
Această ramă foto digitală va roti automat
imaginile aducându-le la orientarea corectă.
Imaginile vor fi totodată rotite automat când
rama este reglată să afişeze imaginile în poziţia* portret sau peisaj (Manualul de instrucţiuni
furnizat – “Suport de sprijin”).
* Un fişier video nu va fi rotit în mod automat
chiar dacă modificaţi orientarea ramei foto
digitale (doar la DPF-D1020/D820/D720).
* Când folosiţi un suport media miniSD/
miniSDHC 1, microSD/ microSDHC 2
sau “Memory Stick Micro” 3, aveţi grijă
să îl introduceţi în adaptorul adecvat.
x Prezentarea video de imagini /
redarea fondului muzical în paralel
cu prezentarea fotografiilor (numai
pentru DPF-D1020/ D820/ D720)
Puteţi beneficia atât de prezentarea fişierelor
de video înregistrate cu o cameră digitală, cât
şi de afişarea fotografiilor însoţite de un fond
muzical (pag. 21, 25).
x Funcţia de sortare
Puteţi sorta imaginile după dată, director,
orientarea imaginii, marcaj şi categoria video/
foto (pag. 34).
6
x Prezentarea imaginilor pe perete
Puteţi expune rama foto digitală pe perete
(Manualul de instrucţiuni furnizat – “Suport
de sprijin” – Pentru afişarea ramei foto digitale
pe perete”).
Identificarea părţilor componente
x Ramă foto digitală
DPF-A710/A700
Partea frontală
Senzor pentru telecomandă
(numai la DPF-A710)
Ecran LCD
Sigla Sony (pag. 11)
Partea din spate
Buton Înapoi
Buton ACCESARE
Butoane de direcţie (V/v)
Butoane de direcţie (B/b)
Buton MENIU
Buton MOD VIZUALIZARE (pag. 14)
Buton 1 (pornit/standby)
Indicator de standby
Conector
USB tip B (pag. 43)
Fantă pentru card de memorie (pag. 13)
Indicator luminos de acces
Orificii pentru agăţarea pe perete
Mufă DC IN (de c.c.) 5 V
Suport de sprijin
7
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700
Partea frontală
Ecran LCD
Senzor pentru telecomandă
(numai la DPF-D700)
Sigla Sony (pag. 11)
Partea din spate
Buton Înapoi
Buton ACCESARE
Butoane de direcţie (V/v)
Butoane de direcţie (B/b)
Buton MENIU
Buton MOD VIZUALIZARE (pag. 14)
Buton 1 (pornit/standby)
Indicator de standby
Conector EXT INTERFACE (USB A)
Conector
USB tip B (pag. 43)
Fantă pentru card de memorie (pag. 13)
Indicator luminos de acces
Orificii pentru prinderea aparatului de perete
Mufă DC IN de c.c. 12 V (DPF-D1020/D1010) /
Mufă DC IN de c.c. 5 V (DPF-D820/D810/D720/D710/D700)
Difuzoare (doar la modelele DPF-D1020/D820/D720)
Suport de sprijin
8
x Telecomanda (cu excepţia DPF-A700/ D700)
Buton MOD VIZUALIZARE
Buton
(Prezentare
imagini)
Buton
(CEAS)
Buton MENIU
Buton 1 (pornit/standby)
Buton Unică (SINGLE O singură imagine pe ecran)
(index)
Buton
Buton de zoom
(mărire)
Butoane de direcţie
(B/b/V/v)
Buton ÎNAPOI
(Marcare)
Buton
(cu excepţia DPF-A710
Buton SORTARE
(cu excepţia DPF-A710)
Buton SELECTARE DISPOZITIV
Buton (
) ACCESARE
Buton de zoom
(micşorare)
Buton IMPORT (
)
Buton DELETE (Ştergere) ( )
Buton
(ROTIRE)
Despre acest manual
Operaţiile descrise în acest manual se bazează pe acţionarea cu ajutorul butoanelor de la rama foto
digitală.
Când o operaţie se efectuează în mod diferit folosind telecomanda, respectiv butoanele ramei foto
digitale, diferenţele vor fi explicitate sub formă de observaţie.
9
Operaţii de bază
Pregătirea telecomenzii (cu excepţia DPF-A700/ D700)
Bateria cu litiu furnizată (CR2025) a fost deja
introdusă în telecomandă. Trageţi în afară folia
izolatoare înainte de a utiliza telecomanda, aşa
cum este indicat în imaginea de mai jos.
DPF-D1020/D1010/D820/D810/
D720/D710
Folie izolatoare
Senzor
telecomandă
Utilizarea telecomenzii
Îndreptaţi capătul superior al telecomenzii
spre senzorul care-i este dedicat la rama foto
digitală
DPF-A710
Senzor
telecomandă
Rama foto digitală poate să cadă dacă apăsaţi
butoanele sale când este suspendată pe perete.
Vă recomandăm să o acţionaţi numai cu ajutorul
telecomenzii când este expusă pe perete.
Înlocuirea bateriei telecomenzii
Dacă telecomanda nu mai funcţionează, înlocuiţi-i
bateria (de tip CR2025) cu alta nouă.
1 Apăsaţi clapeta spre interior.
10
Pornirea ramei foto
digitale
2 Trageţi spre exterior suportul pentru
baterie al telecomenzii.
Dacă aţi pornit deja rama foto la secţiunea
anterioară, treceţi la secţiunea următoare.
Pornirea alimentării
Apăsaţi butonul 1 (pornire / standby) al ramei
foto digitale pentru a porni alimentarea şi
indicatorul stării de aşteptare devine din roşu,
verde. Sigla Sony de pe panoul frontal devine
luminoasă.
3 Puneţi o baterie nouă pe suport şi introduceţi
suportul în interiorul telecomenzii.
Introduceţi bateria astfel încât partea pozitivă
(+) să fie îndreptată în sus.
Folosirea telecomenzii (cu excepţia
modelelor DPF-A700/ D700)
Puteţi porni/opri rama foto cu ajutorul butonului
1 (pornire / standby) de la telecomandă.
Note
• Utilizarea unei alte baterii decât cea indicată la
specificaţii poate conduce la defecţiuni.
• Dezafectaţi bateriile ducându-le la un centru
specializat.
• Nu lăsaţi telecomanda în spaţii foarte umede
sau cu temperatură foarte ridicată.
• Aveţi grijă să nu pătrundă corpuri străine în
interiorul telecomenzii, spre exemplu când
înlocuiţi bateria acesteia.
• Utilizarea incorectă a bateriei poate conduce
la scurgerea lichidului conţinut de aceasta şi
la corodare.
– nu reîncărcaţi bateria,
– când telecomanda urmează a nu fi utilizată o
perioadă îndelungată, scoateţi bateria acesteia
pentru a evita scurgerea lichidului în interior
şi corodarea,
– introducerea în mod incorect, scurtcircuitarea,
eliminarea învelişului sau încălzirea bateriei,
precum şi aruncarea acesteia în foc poate
conduce la defecţiuni şi la scurgerea lichidului
coroziv în interior.
Oprirea alimentării
Ţineţi apăsat butonul 1 (pornire / standby) al
ramei foto digitale până la oprirea alimentării.
Indicatorul stării de aşteptare va deveni din verde,
roşu.
Notă
• Nu opriţi rama foto şi nu decuplaţi adaptorul
de reţea de la rama foto digitală sau de la
priză înainte ca indicatorul stării de aşteptare
să devină de culoare roşie. Dacă nu respectaţi
această recomandare, se poate deteriora rama.
11
Reglaje temporale
Operaţii în starea iniţială
1 Apăsaţi MENIU.
Când rama foto digitală este pornită fără a fi
introdus un card de memorie, pe ecran este afişată
interfaţa iniţială, de mai jos.
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta
(Setări).
3 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Setări dată/
oră] şi apoi apăsaţi ACCESARE.
Când rama foto digitală nu este acţionată timp
de 10 secunde, este afişat modul demonstrativ.
Dacă nu este apăsat nici un alt buton decât cel de
alimentare, ecranul revine la interfaţa iniţială.
Apăsaţi mai întâi butonul MENIU în cursul
afişării interfeţei iniţiale, apoi stabiliţi data şi
ora.
4 Stabiliţi data.
1 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Data], apoi
apăsaţi ACCESARE.
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta luna, ziua şi
anul, apoi apăsaţi v/V, pentru a selecta o
valoare, după care apăsaţi ACCESARE.
5 Stabiliţi ora.
1 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Ora], apoi
apăsaţi ACCESARE.
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta ora, minutele
şi secundele, apoi apăsaţi v/V pentru
a selecta o valoare, după care apăsaţi
ACCESARE.
6 Selectaţi formatul de prezentare a datei.
1 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Formatul
de afişare a datei], apoi apăsaţi
ACCESARE.
2 Apăsaţi v/V pentru a selecta formatul de
dată dorit, apoi apăsaţi ACCESARE.
• A/L/Z
• L/Z/A
• Z/L/A
12
7 Stabiliţi ziua cu care să înceapă săptămâna
calendarului.
Puteţi stabili ca ziua să apară în extremitatea
din stânga a calendarului, când acesta este
afişat.
1 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Prima zi a
săptămânii], apoi apăsaţi ACCESARE.
2 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Duminică]
sau [Luni], apoi apăsaţi ACCESARE.
Introducerea unui card de
memorie
Introduceţi ferm cardul de memorie în fanta
corespunzătoare, cu eticheta îndreptată
spre dvs. (când vă aflaţi în partea din spate
a ramei foto digitale).
Indicatorul luminos de acces clipeşte când cardul
de memorie este corect introdus în dispozitiv.
Dacă acest indicator nu clipeşte, reintroduceţi
cardul după ce aţi verificat eticheta acestuia.
8 Selectaţi formatul de afişare a orei.
1 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Afişare
12 h /24 h], apoi apăsaţi ACCESARE.
2 Apăsaţi v/V pentru a selecta [12 ore] sau
[24 ore], apoi apăsaţi ACCESARE.
9 Apăsaţi MENIU.
Interfaţa meniului dispare.
Card de memorie
SD (slotul A)
Card
“Memory Stick”
(slotul A)
Card
“Memory Stick Duo”
(slotul B)
Indicator luminos de acces
Notă
• Când folosiţi un suport media miniSD/
miniSDHC 1, microSD/ microSDHC 2
sau “Memory Stick Micro” 3, aveţi grijă
să îl introduceţi în adaptorul adecvat.
13
Schimbarea interfeţei
Pentru detalii legate de cardurile de memorie
compatibile cu acest aparat, consultaţi secţiunea
“Despre cardurile de memorie" (pag. 52). Pentru
detalii legate de formatele de fişiere acceptate,
consultaţi manualul de instrucţiuni.
Când introduceţi un card de memorie
Când introduceţi un card de memorie, imaginile
conţinute de acesta sunt afişate automat. Dacă
opriţi alimentarea în timpul afişării unei imagini,
după care reporniţi alimentarea, va fi afişată
aceeaşi imagine.
Puteţi schimba stilul de vizualizare apăsând
butoanele MOD VIZUALIZARE.
1 Apăsaţi
în mod repetat butonul MOD
VIZUALIZARE pentru a selecta modul de
afişare dorit.
Pentru a schimba dispozitivul de redare
Consultaţi secţiunea "Specificarea dispozitivului
de redare" (pag. 29).
Pentru a scoate un card de memorie
Scoateţi cardul de memorie din slotul său,
parcurgând în sens invers traseul pentru
introducerea acestuia în aparat.
Nu scoateţi cardul de memorie cât timp indicatorul
de acces luminează intermitent.
Este afişată interfaţa modului vizualizare
selectat.
Zona de selecţie interfeţei
Note
• Slotul este destinat atât cardurilor “Memory
Stick” standard, cât şi celor Duo, astfel încât nu
este necesară utilizarea unui adaptor “Memory
Stick”.
• Slotul multifuncţional detectează automat
cardurile “Memory Stick” (Standard/Duo)/
cardurile de memorie SD/ MMC.
• Nu introduceţi mai multe carduri de memorie
simultan în sloturile A, B. Dacă sunt introduse
mai multe carduri de memorie, rama foto nu va
funcţiona corespunzător.
Zona de selecţie a stilului
Prezentare
imagini
(pag. 16)
Ceas şi calendar
(pag. 17)
14
Notă
O singură
imagine
(pag. 18)
• Dacă nu aţi acţionat rama foto o perioadă
îndelungată de timp, stilul de cursor afişat va
fi selectat automat.
Index
(pag. 19)
Utilizarea telecomenzii (cu excepţia
modelelor DPF-A700/ D700)
Apăsaţi butonul corespunzător modului de
vizualizare pe care vreţi să îl selectaţi.
Butoane MOD VIZUALIZARE
Este afişată interfaţa modului vizualizare
selectat.
2
Apăsaţi B/b/v/V pentru a selecta stilul
dorit şi apoi apăsaţi ACCESARE.
Interfaţa se modifică, în funcţie de stilul de
vizualizare selectat.
Observaţii
• Când cursorul este în zona de selecţie a interfeţei,
deplasaţi-l în zona de selecţie a stilului apăsând
butonul v.
• Puteţi deplasa cursorul în cadrul zonei de
selecţie a stilului apăsând butonul MOD
VIZUALIZARE de la telecomandă (cu excepţia
modelelor DPF-A700/ D700) corespunzător
modului de vizualizare curent selectat (
,
,
sau
) sau apăsând în mod
repetat butonul MOD VIZUALIZARE de la
rama foto digitală.
15
Afişarea prezentărilor de imagini
Interfaţă
Stil
Explicaţie
Este afişată o imagine după cealaltă.
Prezentare
imagini
O singură imagine
Sunt afişate mai multe imagini simultan.
În cazul unui fişier video, va fi afişat numai primul cadru al
acestuia (numai la DPF-D1020/D820/D720).
Mai multe imagini
Sunt afişate imagini, una după alta, cu data şi ora curente.
Afişare ceas
Sunt afişate imaginile, una după alta, fiind totodată afişat un
calendar. Sunt afişate data şi ora curente.
Afişare calendar
Sunt afişate imaginile, una după alta, indicându-se totodată
data şi ora înregistrării. Data şi ora curente nu sunt afişate.
Maşina timpului
(cu excepţia DPFA710/A700)
Afişare aleatorie
Imaginile sunt afişate comutându-se în mod aleatoriu între
diverse stiluri şi efecte destinate prezentărilor de imagini.
Când imaginile sunt afişate în mod aleatoriu
Aceasta este valabil când pentru opţiunea [Aleatoriu]
corespunzătoare [Setări prezentări de imagini] este aleasă
varianta [Activat] (pag. 23).
Observaţii
• Când selectaţi interfaţa pentru Prezentarea de imagini, puteţi stabili intervalul dintre două cadre,
efectul, ordinea de afişare în listă sau efectele de culoare. Consultaţi “Schimbarea setărilor pentru
prezentarea de imagini” (pag. 22).
• Puteţi alege modul de afişare a unei singure fotografii, apăsând butonul ACCESARE al ramei foto
în timpul unei Prezentări de imagini.
• Dacă opriţi rama foto digitală în timpul unei Prezentări de imagini, apoi o reporniţi cu butonul 1
(pornire / standby), succesiunea imaginilor va fi reluată de la ultima imagine afişată.
16
Afişarea ceasului şi a calendarului
Ceas 1
Ceas 2
Ceas 3
Ceas 4
Ceas 5
Ceas 6
Ceas 7
Ceas 8
Ceas 9
Ceas 10
Ceas 11
Calendar 1
Calendar 2
Calendar 3
Calendar lunar*
(când selectaţi
[Chineză simplificată]
la [Alegere limbă])
Calendar arab*
(când selectaţi [Arabic]
la [Alegere limbă])
Calendar farsi*
(când selectaţi
[Persană]
la [Alegere limbă])
* : cu excepţia DPF-A700/A710
Notă
• Puteţi selecta numai secţiunea
(Setări) când sunt afişate ceasul şi calendarul.
17
Modul de vizualizare a unei singure imagini
Interfaţă
UNICĂ
(Afişarea
unei
singure
imagini)
Stil
Întreaga imagine
Afişare pe întreg
ecranul
Întreaga imagine
(cu Exif)
Afişare pe întreg
ecranul (cu Exif)
18
Explicaţie
Este afişată întreaga imagine pe ecran.
Puteţi schimba imaginea care să fie afişată apăsând
butoanele B/b.
Este afişată o imagine pe întreg ecranul.
(În funcţie de formatul imaginii înregistrate, este posibil ca
marginea imaginii să fie afişată numai parţial.)
Puteţi schimba imaginea care să fie afişată apăsând
butoanele B/b.
Sunt afişate informaţii cum ar fi numărul imaginii, denumirea
fişierului şi data înregistrării în timp ce pe ecran apare întreaga
imagine. Puteţi schimba imaginea care să fie afişată apăsând
butoanele B/b. Consultaţi secţiunea “Despre informaţiile
afişate pe ecranul LCD” de la pag. 20 pentru a afla detalii
legate de informaţiile cu privire la imagini.
Sunt afişate informaţii cum ar fi numărul imaginii, denumirea
fişierului şi data înregistrării în modul de afişare a imaginii
pe întreg ecranul.
(În funcţie de formatul imaginii înregistrate, este posibil ca
marginea imaginii să fie afişată numai parţial.)
Puteţi schimba imaginea care să fie afişată apăsând butoanele
B/b. Consultaţi secţiunea “Despre informaţiile afişate pe
ecranul LCD” de la pag. 20 pentru a afla detalii legate de
informaţiile cu privire la imagini.
Interfaţa index a imaginilor
Interfaţă
Stil
Index
Explicaţie
Este afişată o listă de miniaturi de dimensiune mare.
Puteţi alege imaginea dorită apăsând butoanele B/b/v/V.
Index 1
Este afişată o listă de miniaturi.
Puteţi alege imaginea dorită apăsând butoanele B/b/v/V.
Index 2
Este afişată o listă de miniaturi de dimensiuni reduse.
Puteţi alege imaginea dorită apăsând butoanele B/b/v/V.
Index 3
(cu excepţia
DPF-A700/A710)
Observaţii
• O miniatură este o imagine de dimensiuni reduse, ce apare în modul de afişare index, care a fost
înregistrată de camera foto în momentul fotografierii.
• În interfaţa index, puteţi apăsa butoanele B/b/v/V şi apoi ACCESARE pentru a selecta o imagine,
interfaţa trecând în modul de afişare a unei singure fotografii.
19
Despre informaţiile afişate pe
ecranul LCD
– timpul de expunere (ex. 1/8)
– valoarea diafragmei (ex. F2.8)
– valoarea expunerii (ex. +0.0 EV).
– informaţii legate de rotirea imaginii.
x Când este redat un fişier video
(DPF-D1020/ D820/ D720)
– formatul fişierului (AVI, MOV)
– numărul de pixeli (lăţime × înălţime)
– durata redării
– dimensiunea fişierului video.
4 Informaţii legate de reglaje :
Sunt afişate următoarele informaţii :
Simbol Semnificaţie
indicaţie privind protecţia
indicaţie asociată fişierului
(Afişată în cazul în care există
un fişier asociat, cum ar fi un
fişier de mişcare sau un fişier cu
o imagine de mici dimensiuni
pentru transmitere prin e-mail.)
este afişată când aţi înregistrat un
marcaj (cu excepţia DPF-A710).
Este afişat un fişier video.
(doar la DPF-D1020/D820/D720).
1 Tipul de afişare (În modul de afişare a unei
singure fotografii)
– Întreaga imagine
– Afişare pe întreg ecranul
– Întreaga imagine (cu Exif)
– Afişare pe întreg ecranul (cu Exif)
2 Numărul de ordine al imaginii afişate /
Numărul total de imagini.
Introduceţi indicaţia suportului media pentru
imaginea afişată, aşa cum este indicat mai
jos :
Simbol Semnificaţie
intrare pentru memoria internă
intrare pentru “Memory Stick”
intrare pentru card de memorie
SD
3 Detalii legate de imagine :
x Când este afişată o fotografie
– formatul fişierului (JPEG(4:4:4),
JPEG(4:2:2), JPEG(4:2:0), BMP, TIFF,
RAW)
– numărul de pixeli (lăţime × înălţime)
– denumirea producătorului dispozitivului de
intrare a imaginilor
– denumirea modelului dispozitivului de
intrare a imaginilor
20
5 Numărul imaginilor
(numărul director-fişier).
Acesta apare dacă imaginea este compatibilă
DCF.
Dacă imaginea nu este compatibilă DCF, este
afişată denumirea fişierului.
Dacă aţi denumit sau redenumit fişierul la
calculator şi denumirea acestuia include alte
caractere decât cele alfanumerice, este posibil
ca respectiva denumire să nu fie corect afişată
de rama foto digitală. Totodată, în cazul
fişierelor create la calculator sau cu un alt
echipament, pot fi afişate cel mult 10 caractere
de la începutul denumirii.
Note
Pot fi afişate numai caractere alfanumerice.
6 Data / ora înregistrării.
Redarea unui fişier video
(numai la DPF-D1020/ D820/ D720)
Operaţiile descrise în această secţiune sunt
realizate cu ajutorul butoanelor telecomenzii
furnizate.
1 Selectaţi un fişier video
1Apăsaţi UNICĂ.
2Apăsaţi B/b pentru a selecta stilul dorit şi
apăsaţi ACCESARE.
3 Apăsaţi B/b pentru a vă deplasa înainte /
înapoi pentru a selecta fişierul video care
să fie redat.
Utilizarea interfeţei index
1 Apăsaţi
(INDEX).
2 Apăsaţi B/b/V/v pentru a selecta un fişier
care vreţi să fie redat.
2 Apăsaţi ACCESARE.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi ÎNAPOI în timp ce fişierul video este
redat.
Note
• Nu puteţi reda următoarele tipuri de fişiere
video :
– fişiere video procesate cu alte sisteme de
codare-decodare decât Motion JPEG
– fişiere video care depăşesc numărul maxim de
pixeli, pe lăţime sau pe înălţime.
(Nu putem garanta funcţionarea în cazul altor
fişiere video decât cele mai sus menţionate.)
• Rularea rapidă înainte / înapoi şi pauza de
redare nu sunt disponibile pentru prezentările
de imagini.
• Redarea video se întrerupe în timpul rulării
rapide înainte/ înapoi.
Începe redarea fişierului video selectat.
Pentru a ajusta volumul
Apăsaţi V/v în cursul redării sau al pauzei de
redare a fişierelor video.
Pentru ca redarea să facă o pauză
Apăsaţi ACCESARE în cursul redării fişierului
video.
Pentru a fi reluată redarea, apăsaţi din nou
ENTER.
Rulare rapidă înainte/ înapoi
Apăsaţi B/b în cursul redării fişierului video.
Fişierul este rulat înainte sau înapoi, cu viteză
mare, când este apăsat şi menţinut apăsat
butonul b, respectiv cel B. Când eliberaţi
butonul, este reluată redarea obişnuită din acel
punct.
În funcţie de fişierul video, este posibil să nu
fie disponibilă rularea rapidă înainte/ înapoi cu
rama foto digitală.
21
Operaţii avansate
Urmărirea unei prezentări de imagini
1 Apăsaţi în mod repetat MOD VIZUALIZARE
pentru a selecta
(Prezentare imagini)
din zona de selecţie a interfeţei.
(Prezentare imagini).
Zona de selecţie interfeţei
Pentru detalii legate de stilurile disponibile
pentru Prezentarea de imagini, consultaţi
secţiunea “Afişarea prezentărilor de imagini
(pag. 16).
Schimbarea setărilor pentru
prezentarea de imagini
1 Apăsaţi MENIU.
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta secţiunea
(Setări).
3 Apăsaţi
v/V pentru a selecta [Setări
Prezentare imagini], apoi apăsaţi
ACCESARE.
Zona de selecţie a stilului
Folosind telecomanda (cu excepţia
DPF-A700/ D700)
Apăsaţi
(Prezentare imagini).
2
Apăsaţi B/b/v/V pentru a selecta stilul
dorit şi apoi apăsaţi ACCESARE.
4 Apăsaţi v/V pentru a selecta elementul de
reglaj dorit, apoi apăsaţi ACCESARE.
Consultaţi tabelul următor pentru a afla detalii
legate de elementele de reglaj.
Note
Observaţie
• Când cursorul este în zona de selecţie a interfeţei,
deplasaţi-l în zona de selecţie a stilului apăsând
butonul v.
• Puteţi deplasa cursorul în cadrul zonei de
selecţie a stilului apăsând butonul MOD
VIZUALIZARE de la telecomandă (cu excepţia
modelelor DPF-A700/ D700) corespunzător
modului de vizualizare curent selectat (
,
,
sau
) sau apăsând în mod
repetat butonul MOD VIZUALIZARE de la
rama foto digitală.
22
• Când selectaţi o Prezentare de imagini alcătuită din
fotografii de pe un card de memorie, ţineţi seama
de următoarele :
– din cauza unei caracteristici a dispozitivelor ce
folosesc carduri de memorie, imaginile pot fi
supuse apariţiei de erori ale datelor, în cazul în
care sunt citite prea des ;
– nu rulaţi prea mult timp o prezentare de imagini
formată din puţine imagini deoarece pot apărea
erori ale datelor ;
– vă recomandăm să realizaţi frecvent copii de
siguranţă ale datelor pe cardurile de memorie.
• Când rama foto digitală afişează, spre exemplu, o
prezentare de imagini, nu pot fi efectuate modificări
ale anumitor elemente de reglaj. Elementele ce nu
sunt disponibile vor apărea de culoare gri şi nu vor
putea fi selectate.
• Prezentarea de imagini începe cu prima imagine dacă rama foto este oprită sau dacă este resetată.
• Când ecranul este prea luminos, vă poate produce ameţeli. Aveţi grijă să nu stabiliţi o luminozitate prea
puternică la utilizarea ramei foto digitale.
Element
Variantă
de reglaj
Setări pentru Interval*2
Prezentările
de imagini
Interval
foto*3
Durată
video*3
Descriere
Stabiliţi una dintre valorile : 3 sec., 7 sec.*1, 20 sec., 1 min., 5 min.,
30 min., 1 oră, 3 ore, 12 ore, 24 ore pentru intervalul dintre imagini.
Notă
• În funcţie de stilul Prezentării de imagini, a efectelor de culoare sau a
dimensiunii fotografiei, este posibil ca o imagine să nu fie schimbată
după intervalul de timp stabilit de dvs. în meniu.
Stabiliţi una dintre valorile : 3 sec., 7 sec.*1, 20 sec., 1 min., 5 min.,
30 min., 1 oră, 3 ore, 12 ore, 24 ore pentru intervalul dintre imagini.
Stabiliţi intervalul pe baza duratei de redare de la începutul fişierului.
Alegeţi una dintre valorile : Primul 10 sec., Primul 15 sec., Primul
30 sec., Primul 1 min., Primul 3 min. sau Redare integrală*1.
Notă
• În funcţie de stilul ales pentru prezentarea de imagini, de efectele de culoare sau de
dimensiunea imagii, este posibil ca trecerea la imaginea următoare să nu se facă după
intervalul de timp stabilit de dvs.
Efect
Din centru spre Imaginea următoare apare din centrul ecranului şi
colţuri
se extinde către cele patru colţuri înlocuind-o astfel
pe precedenta.
Desfăşurare pe Imaginea următoare se desfăşoară pe verticală,
verticală
înlocuind-o pe precedenta.
Desfăşurare pe Imaginea următoare se desfăşoară pe orizontală,
orizontală
înlocuind-o pe precedenta.
Imaginea curentă se estompează treptat, simultan
Gradare*1
cu intensificarea următoarei imagini, care o
înlocuieşte.
Ştergere
Tranziţia între imagini se face prin ştergerea
treptată a celei curente pentru a se face loc astfel
imaginii următoare.
Aleatoriu
Cele 5 efecte prezentate anterior sunt folosite
aleatoriu.
Aleatoriu
Activat
Imaginile sunt afişate în ordine aleatorie.
Imaginile sunt afişate conform ordinii stabilite la
Dezactivat*1
[Ordinea de listare] de la [Reglaje generale].
Imaginea afişată este color.
Efect de
Color*1
culoare
Sepia
Imaginea afişată este sepia.
Monocrom
Imaginea afişată este alb-negru.
*1 Varianta stabilită din fabrică.
*2 Numai pentru DPF-D1010/D810/D710/D700/A710/A700
*3 Numai pentru DPF-D1020/D820/D720.
23
Element
Variantă
de reglaj
Setări pentru Mod de
Prezentările afişare
de imagini
Descriere
Selectaţi dimensiunea dorită de afişare, dintre următoarele variante :
Note
• Datele imaginii originale nu vor fi modificate.
• În timpul redării fişierului de imagine, imaginea video va fi întotdeauna
afişată în modul "Întreaga imagine” (numai la DPF-D1020/D820/
D720).
Întreaga
Este afişată întreaga imagine mărită la dimensiunea
imagine*
adecvată. (Este posibil ca unor imagini să le fie
adăugate margini sus, jos, stânga şi dreapta).
Afişare pe
Imaginea este mărită suficient încât aceasta să
întreg ecranul
umple întreg ecranul, fără a fi modificat formatul
acesteia.
Notă
• În funcţie de stilul Prezentării de imagini, este
posibil ca imaginea să nu fie afişată la dimensiunea
stabilită de dvs. în meniu.
* Varianta stabilită din fabrică.
24
Redarea unei prezentări de imagini cu fundal muzical
(numai la DPF-D1020/ D820/ D720)
Importul unui fişier de muzică
1 Introduceţi în rama foto cardul de memorie
care conţine fişierul de muzică.
2 Apăsaţi MENIU, selectaţi secţiunea
(Setări) cu B/b, apoi apăsaţi V/v pentru
a selecta [Setări prezentare de imagini cu
fundal muzical].
3 Apăsaţi V/v pentru a selecta [Import fundal
muzical], apoi apăsaţi ACCESARE.
4 Apăsaţi V/v pentru a selecta cardul de
memorie introdus la pasul 1.
5 Selectaţi un fişier de muzică pe care vreţi
să îl importaţi din lista fişierelor de muzică,
cu V/v , apoi apăsaţi ACCESARE.
Alături de fişierul selectat, este afişată o bifă
( ).
6 Repetaţi pasul 5 când doriţi să selectaţi
două sau mai multe fişiere.
z Observaţie
• Pentru anula selecţia unui fişier, selectaţi-l
şi apăsaţi ACCESARE. Bifa ( ) aflată în
dreptul acestuia va dispărea.
fişierul de muzică pe care vreţi să îl ştergeţi
din lista cu fişiere şi apăsaţi ACCESARE.
În dreptul fişierului respectiv va apărea
un marcaj. Apăsaţi MENIU, apoi apăsaţi
ACCESARE când este afişată interfaţa de
confirmare. Fişierul va fi şters din lista fişierelor
de muzică.
Note
• Redarea fişierelor de muzică importate este
posibilă numai ca fundal muzical pentru
Prezentările de imagini.
• Pot fi redate ca fundal muzical numai fişierele
din memoria internă.
• Pot fi importate în memoria internă a ramei foto
digitale până la 40 de fişiere de muzică
• Pot fi afişate până la 200 de fişiere de muzică de
pe cardul de memorie introdus în aparat.
• Pentru un fişier de muzică poate fi afişată numai
denumirea. Titlul melodiei sau numele artistului
nu pot fi prezentate.
Selectarea unui fişier de muzică
pentru a fi redat
1 Apăsaţi MENU, selectaţi secţiunea
(Setări) cu B/b, apoi apăsaţi V/v pentru
a selecta [Setări prezentare de imagini cu
fundal muzical].
7 Apăsaţi MENIU după ce aţi selectat toate
fişierele de muzică dorite.
8 Apăsaţi ACCESARE când este afişată
interfaţa de confirmare.
Fişierul de muzică selectat este importat în
memoria internă a ramei foto digitale.
z Observaţii
• Pentru a şterge un fişier de muzică importat în
memoria internă a ramei foto, selectaţi [Ştergere
fundal muzical] în interfaţa [Setări pentru
prezentarea de imagini], la pasul 2, apoi apăsaţi
ACCESARE. Apăsaţi V/v pentru a selecta
2
Apăsaţi V/v pentru a selecta
[Selectare fundal muzical], apoi apăsaţi
ACCESARE.
3 Selectaţi un fişier de muzică pe care vreţi
să îl redaţi din lista fişierelor de muzică,
cu V/v , apoi apăsaţi ACCESARE.
Alături de fişierul selectat, este afişată o bifă
( ).
4 Repetaţi pasul 3 când doriţi să selectaţi
două sau mai multe fişiere.
25
5 Apăsaţi MENIU.
Note
(Prezentare imagini) în
Când selectaţi
interfaţa Mod vizualizare, sunt redate fişierele
de muzică marcate cu o bifă ( ).
Redarea fundalului muzical
în paralel cu o prezentare de
imagini
Procedaţi după cum urmează la redarea unui
fişier de muzică importat în memoria internă ca
BGM (muzică de fundal) pentru o prezentare
de imagini folosind fotografii.
1 Apăsaţi MENU, selectaţi secţiunea
(Setări) cu B/b, apoi apăsaţi V/v pentru
a selecta [Setări prezentare de imagini cu
fundal muzical].
• Rularea rapidă înainte / înapoi a fundalului
muzical nu este disponibilă. Totodată, nu
puteţi modifica ordinea de redare a fişierelor
ce alcătuiesc fundalul muzical.
• Fundalul muzical nu poate fi redat şi la
redarea video. Pentru fişierele video, este
redat sunetul acestora. Redarea muzicii de
fundal pentru fotografiile afişate după redarea
materialului video va fi reluată de la începutul
următorului fişier de muzică.
• Dacă un fişier de muzică nu este selectat în
lista fişierelor de muzică importate, acesta
nu va fi redat chiar dacă pentru opţiunea
[Activare / Dezactivare fundal muzical] este
aleasă varianta [Activat].
• Fişierele de muzică înregistrate din fabrică
în memoria internă corespunzător BGM 1,
BGM 2 şi BGM 3 nu pot fi şterse.
2 Apăsaţi V/v pentru a selecta [Activare/
Dezactivare fundal muzical], apoi apăsaţi
ACCESARE.
[Activare] : în timpul prezentării de imagini
este redat fundalul muzical.
[Dezactivare] : în timpul prezentării de imagini
nu este redat fundalul muzical.
Element
de reglaj
Setări pentru
Prezentările
de imagini
cu BGM
(cu fundal
muzical)
Variantă
Descriere
BGM
Activat/
Dezactivat
Activat*
Fundalul muzical este redat în timpul derulării
prezentării de imagini.
Dezactivat
Fundalul muzical nu este redat în timpul derulării
prezentării de imagini.
Selectare
Este afişată lista fişierelor de muzică din memoria internă şi puteţi
BGM
selecta una dintre variantele disponibile pentru fundalul muzical
BGM. (BGM1*, BGM2*, BGM3*)
Import BGM Fişierele de muzică pentru BGM (fundal muzical) stocate pe un card
de memorie “Memory Stick”, SD sau pe un dispozitiv USB extern
sunt importate în memoria internă.
Ştergere
Sunt şterse fişierele de muzică importate în memoria internă.
BGM
* Varianta stabilită din fabrică.
26
Modul reactualizare (numai
la DPF-D1020/ D820/ D720)
Datorită uneia dintre caracteristicile dispozitivului,
imaginile stocate pentru multă vreme sau citite de
prea multe ori pot fi afectate de erori.
În funcţie de starea memoriei interne, rama foto
digitală reactualizează în mod automat această
memorie pentru a preveni apariţia unor astfel
de erori.
Interfaţa de confirmare pentru reactualizarea
memoriei interne este afişată automat când
operaţia de reactualizare este necesară.
Reactualizarea începe automat când selectaţi [Da]
sau dacă nu este efectuată nici o operaţie timp de
30 de secunde. Dacă selectaţi [Nu], interfaţa de
confirmare pentru reactualizare va fi afişată din
nou când această operaţie este necesară.
Importul imaginilor de pe un
card de memorie în memoria
internă a ramei foto
Puteţi utiliza rama foto ca pe un album digital,
stocând imaginile importante în memoria internă
a acesteia.
Observaţie
• La [Dimensiune imagine importată] din meniu,
puteţi stabili dacă dimensiunea imaginilor să fie
optimizată sau dacă acestea să fie stocate aşa
cum sunt în memoria internă (pag. 41).
• Când pentru [Dimensiune imagine importată]
este aleasă varianta [Redimensionare], în
memoria internă pot fi stocate până la aprox. :
– 4000 de imagini pentru modelele DPF-D1020/
D820/D720,
– 200 imagini pentru DPF-D1010/D710/
D700,
– 150 imagini pentru DPF-D810
– 250 imagini pentru DPF-A710/A700.
Când este aleasă varianta [Original], numărul de
imagini ce pot fi stocate poate varia, în funcţie
de dimensiunea originală a imaginilor.
1 Apăsaţi butonul MENIU când este afişată
pe ecran o imagine stocată pe un card
de memorie.
Este afişată interfaţa meniului.
Nu opriţi rama foto digitală în timpul operaţiei
de reactualizare a memoriei deoarece pot aprea
disfuncţionalităţi.
Operaţia de reactualizare a memoriei poate dura
aproximativ 5 minute.
Note
• Vă recomandăm să efectuaţi periodic copii
de siguranţă a datelor pentru a evita pierderea
acestora.
• Evitaţi rularea continuă a prezentărilor de
imagini alcătuite din mai puţin de 10 imagini
şi cu intervalul de succesiune stabilit de 3 sec.
deoarece este posibil ca datele din memoria
internă să se deterioreze.
Folosind telecomanda, cu
excepţia (DPF-A700/D700)
Apăsaţi butonul
(IMPORT) când pe
ecran este afişată o imagine stocată pe cardul
de memorie. Este afişată interfaţa [Import]
descrisă la pasul 2 de mai sus.
Treceţi la pasul 3.
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta clapeta
(Editare), selectaţi [Import] cu v/V,
apoi apăsaţi butonul ACCESARE.
27
Modul imagine unică
(Afişarea unei singure imagini pe ecran)
4 Folosiţi
butoanele B/b/v/V pentru a
selecta din lista imaginilor pe cea care să
fie importată şi apăsaţi ACCESARE.
Imaginea respectivă este marcată cu o bifă
“ ”.
Dacă doriţi să importaţi mai multe imagini
simultan, repetaţi acest pas.
Afişarea unei prezentări de imagini
Pentru a anula selecţia, selectaţi imaginea şi
apăsaţi ACCESARE. Marcajul “ ” asociat
imaginii dispare.
Afişarea indexului de imagini
5 Apăsaţi MENIU.
Este afişată interfaţa de confirmare pentru
selectarea unui director.
6 Apăsaţi v/V pentru a selecta directorul
dorit şi apăsaţi ACCESARE.
Apare interfaţa de confirmare utilizată pentru
a decide dacă să fie adăugată sau nu o imagine
în memoria internă.
3 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Importul
acestei imagini], [Import imagini multiple]
sau [Importul tuturor imaginilor] şi apoi
apăsaţi ACCESARE.
Dacă selectaţi [Importul acestei imagini],
imaginea curent afişată este adăugată în
memoria internă. Treceţi la pasul 6. (Acest
element nu poate fi selectat din interfaţa pentru
Prezentarea de imagini.)
Dacă alegeţi [Import imagini multiple], puteţi
alege, din lista de imagini, pe cea pe care doriţi
să o adăugaţi. Treceţi la pasul 4.
Dacă selectaţi [Importul tuturor imaginilor],
este afişată lista imaginilor. Este ataşat un marcaj
în fiecare casetă de bifare corespunzătoare
tuturor imaginilor. Treceţi la pasul 5.
28
Observaţie
• Când selectaţi [Director nou] este creat
automat un nou director.
7 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Da], apoi
apăsaţi ACCESARE.
Imaginea este stocată în directorul specificat,
în memoria internă.
8 Apăsaţi ACCESARE când este afişată
Specificarea dispozitivului
de redare
interfaţa de confirmare.
Note
• Opţiunea “Import în memoria internă” nu este
disponibilă pentru imaginile din memoria
internă.
• În cursul adăugării imaginilor în albumul din
memoria internă, evitaţi următoarele :
– să opriţi alimentarea,
– să scoateţi cardul de memorie,
– să introduceţi un alt card.
În caz contrar, este posibil să se deterioreze
rama foto, cardul de memorie sau datele.
• Importul fişierelor video din memoria internă,
folosind butoanele ramei foto digitale nu
este posibil (numai la modelele DPF-D1020/
D820/D720). Pentru a importa un fişier video,
conectaţi un calculator la rama foto şi copiaţi un
fişier video de pe calculator în memoria internă
a ramei. Pentru detalii, consultaţi secţiunea
“Conectarea la un calculator” (pag. 43).
Observaţie
• Puteţi modifica dimensiunea miniaturii din lista
de imagini cu ajutorul butoanelor [ / ] de
la telecomandă (cu excepţia modelelor DPFA700/D700).
Puteţi specifica dacă să fie afişate imaginile de pe
cardul de memorie sau din memoria internă.
1 Apăsaţi MENIU, apoi selectaţi eticheta
(Selectare dispozitiv) cu butoanele B/b.
Folosind telecomanda, cu
excepţia (DPF-A700/D700)
Apăsaţi SELECTARE DISPOZITIV.
Observaţie
• Dacă nu este introdus cardul de memorie
pe care vreţi să îl selectaţi, introduceţi-l
acum.
Notă
• În interfaţa ceas sau în cea calendar, nu puteţi
selecta
(Selectare dispozitiv).
2 Apăsaţi v/V pentru a selecta dispozitivul
de redare, apoi apăsaţi butonul
ACCESARE.
Sunt afişate imaginile de pe dispozitivul
selectat.
29
Exportul imaginilor din memoria internă pe un card de
memorie
Puteţi exporta imaginile din memoria internă pe
un card de memorie.
1 Apăsaţi MENIU când pe ecran este afişată
o imagine stocată în memoria internă.
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta secţiunea
(Editare).
3 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Export], apoi
apăsaţi ACCESARE.
Modul imagine unică
(Afişarea unei singure imagini pe ecran)
5 Folosiţi butoanele B/b/v/V pentru a selecta din lista imaginilor pe cea care să fie
exportată şi apăsaţi ACCESARE.
Imaginea respectivă este marcată cu o bifă “
”.
Dacă doriţi să exportaţi mai multe imagini
simultan, repetaţi acest pas.
Pentru a anula selecţia, selectaţi imaginea şi
apăsaţi ACCESARE. Marcajul “ ” asociat
imaginii dispare.
6 Apăsaţi MENIU.
Este afişată interfaţa de selectare a cardului de
memorie unde să fie realizat exportul.
7 Apăsaţi v/V pentru a selecta cardul de
memorie către care vreţi să fie exportate
imaginile, apoi apăsaţi ACCESARE.
4 Apăsaţi V/v pentru a selecta [Exportul
acestei imagini], [Export imagini multiple]
sau [Exportul tuturor imaginilor], apoi apăsaţi butonul ACCESARE.
Dacă selectaţi [Exportul acestei imagini]
imaginea curent afişată este exportată către
dispozitiv. Treceţi la pasul 7. (Nu puteţi selecta
această variantă din interfaţa pentru prezentări
de imagini.)
Dacă selectaţi [Export imagini multiple], puteţi
selecta imaginea pe care doriţi să o exportaţi
din lista de imagini. Treceţi la pasul 5.
Dacă selectaţi [Exportul tuturor imaginilor],
este afişată lista imaginilor. Este ataşat un
marcaj în căsuţele de bifare corespunzătoare
tuturor imaginilor. Treceţi la pasul 6.
30
8 Apăsaţi v/V pentru a selecta directorul de
destinaţie şi apăsaţi ACCESARE.
Apare interfaţa de confirmare utilizată
pentru a decide dacă să fie exportată sau nu
imaginea.
Ştergerea unei imagini
Observaţie
• Când selectaţi [Director nou] este creat
automat un nou director.
9 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Da], apoi
apăsaţi ACCESARE.
Operaţia de export se încheie.
10 Apăsaţi ACCESARE când este afişată
interfaţa de confirmare.
Imaginea este copiată pe cardul de memorie
specificat.
1 Apăsaţi MENIU când imaginea pe care
vreţi să o ştergeţi este afişată pe ecran.
Folosind telecomanda, cu
excepţia (DPF-A700/D700)
Apăsaţi (Ştergere) când pe ecran este afişată
o imagine pe care vreţi să o ştergeţi.
Este afişată interfaţa de ştergere a unei imagini,
descrisă la pasul 2 de mai jos.
Treceţi la pasul 3.
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta eticheta
Notă
• În cursul exportului imaginilor, evitaţi
următoarele :
– să opriţi alimentarea,
– să scoateţi cardul de memorie,
– să introduceţi un alt card.
În caz contrar, este posibil să se deterioreze
rama foto, cardul de memorie sau datele.
Observaţii
• Puteţi modifica dimensiunea miniaturii din
lista de imagini cu ajutorul butoanelor [ / ]
ale telecomenzii (cu excepţia modelelor DPFA700/D700).
• Orice dispozitiv care nu este recunoscut de rama
foto digitală va apărea de culoare gri şi nu va
putea fi selectat.
(Editare) cu butoanele v/V şi apăsaţi
ACCESARE.
3 Apăsaţi V/v pentru a selecta [Ştergerea
acestei imagini], [Ştergere imagini multiple]
sau [Ştergerea tuturor imaginilor], apoi
apăsaţi butonul ACCESARE.
Dacă selectaţi [Ştergerea acestei imagini]
imaginea curent afişată este ştearsă. Treceţi la
pasul 6. (Nu puteţi selecta această variantă din
interfaţa pentru prezentări de imagini.)
Dacă alegeţi [Ştergere imagini multiple],
puteţi stabili, din lista de imagini, ce imagine
doriţi să ştergeţi. Treceţi la pasul 4.
Dacă selectaţi [Ştergerea tuturor imaginilor],
este afişată lista imaginilor. Este ataşat un
marcaj în căsuţele de bifare corespunzătoare
tuturor imaginilor. Treceţi la pasul 5.
4 Apăsaţi B/b/v/V pentru a selecta imaginea care să fie ştearsă din lista imaginilor,
apoi apăsaţi ACCESARE.
Imaginea respectivă este marcată cu o bifă
“ ”.
Dacă doriţi să ştergeţi mai multe imagini
simultan, repetaţi acest pas.
Pentru a anula selecţia, selectaţi imaginea şi
apăsaţi ACCESARE. Marcajul “ ” asociat
imaginii dispare.
5 Apăsaţi MENIU.
Este afişată interfaţa de confirmare a
ştergerii.
31
6 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Yes], apoi
apăsaţi ACCESARE.
Imaginea este ştearsă.
7 Apăsaţi ACCESARE când este afişată
interfaţa de confirmare.
Note
• În cursul ştergerii imaginilor, evitaţi
următoarele :
– să opriţi alimentarea,
– să scoateţi cardul de memorie,
– să introduceţi un alt card.
În caz contrar, este posibil să se deterioreze
rama foto, cardul de memorie sau datele.
• Când pe ecran apare mesajul [Nu se poate şterge
o imagine protejată] ([Cannot delete a protected
image.]), înseamnă că, la calculator, fişierul
de imagine a fost marcat ca disponibil numai
pentru citire. În acest caz, conectaţi rama foto
la calculator şi ştergeţi acest fişier cu ajutorul
calculatorului.
• Capacitatea totală a memoriei interne nu este
egală cu cea rămasă, nici măcar imediat după
realizarea operaţiei de iniţializare.
• Dacă a început operaţia de ştergere, imaginea
ştearsă nu mai poate fi recuperată, chiar dacă
întrerupeţi operaţia. Ştergeţi imaginile numai
după ce v-aţi asigurat că nu vă mai sunt
necesare.
Înregistrarea unui marcaj
(cu excepţia DPF-A710/
A700)
Puteţi realiza o prezentare de imagini care să
conţină numai anumite fotografii, selectate
anterior de dvs., prin marcare. Veţi putea afişa cu
uşurinţă imaginile marcate cu ajutorul interfeţei
index sau prin afişare în interfaţa cu o singură
imagine.
1 Apăsaţi MENIU când imaginea pe care
vreţi să o ştergeţi este afişată pe ecran.
Folosind telecomanda, cu
excepţia (DPF-D700)
Apăsaţi
(Marcare) când pe ecran este
afişată o imagine.
Este afişată interfaţa de marcare a imaginilor,
descrisă la pasul 2 de mai jos.
Treceţi la pasul 3.
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta eticheta
(Editare), selectaţi [Marcare] cu
butoanele v/V şi apăsaţi ACCESARE.
3 Apăsaţi V/v pentru a selecta marcajul
dorit, apoi apăsaţi butonul ACCESARE.
Observaţie
• Puteţi modifica dimensiunea miniaturii cu
ajutorul butoanelor [ / ] din lista imaginilor
(cu excepţia modelelor DPF-A700/D700).
Pentru a formata memoria
internă
1 Apăsaţi MENIU.
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta secţiunea
(Setări).
3 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Iniţializare],
apoi apăsaţi ACCESARE.
4 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Formatare
memorie internă], apoi apăsaţi ACCESARE.
Este afişată interfaţa de confirmare pentru
iniţializarea memoriei interne.
5 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Da], apoi
apăsaţi butonul ACCESARE.
32
4 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Marcarea
acestei imagini], [Marcare/ Anulare marcaj
imagini multiple] sau [Marcarea tuturor
imaginilor] şi apoi apăsaţi ACCESARE.
Dacă selectaţi [Marcarea acestei imagini]
imaginea curent afişată este marcată şi va
fi afişată în viitor. (Nu puteţi selecta această
variantă din interfaţa pentru prezentări de
imagini.)
Dacă alegeţi [Marcare/ Anulare marcaj
imagini multiple], puteţi selecta, din lista de
imagini, imaginea pe care doriţi să o marcaţi.
Treceţi la pasul 4.
Dacă selectaţi [Marcarea tuturor imaginilor],
este afişată lista imaginilor. Este ataşat un
marcaj în căsuţele de bifare corespunzătoare
tuturor imaginilor. Treceţi la pasul 5.
5 Apăsaţi B/b/v/V pentru a selecta imaginea care să fie marcată în lista imaginilor,
apoi apăsaţi ACCESARE.
Imaginea respectivă este marcată cu o bifă
“ ”.
Dacă doriţi să marcaţi mai multe imagini
simultan, repetaţi acest pas.
Pentru a anula selecţia, selectaţi imaginea şi
apăsaţi ACCESARE. Marcajul “ ” asociat
imaginii dispare.
În legătură cu operaţia de sortare din lista
de imagini
• În timpul sortării :
Sunt listate toate imaginile ce îndeplinesc
criteriul de sortare.
• În afara operaţiei de sortare :
Sunt listate toate imaginile de pe dispozitivul
de stocare, care conţine imaginea curent
afişată.
Consultaţi secţiunea “Sortarea imaginilor
(Filtrare)” (cu excepţia modelelor DPF-A710/
A700), pag. 34.
6 Apăsaţi MENIU.
Este afişată interfaţa de confirmare a
marcării.
Pentru a şterge un marcaj
Selectaţi [Anularea marcajului acestei imagini]
sau [Anularea marcajelor tuturor imaginilor] şi
apăsaţi ACCESARE la pasul 3. Puteţi totodată să
anulaţi selecţia debifând caseta corespunzătoare
imaginilor.
• [Anularea marcajului acestei imagini]
Este eliminat marcajul imaginii curent afişate.
(Nu puteţi selecta această variantă din interfaţa
pentru prezentări de imagini.)
• [Anularea marcajelor tuturor imaginilor]
Sunt anulate marcajele tuturor imaginilor de pe
dispozitivul de stocare, care conţine imaginea
curent afişată.
În timpul sortării :
Sunt anulate marcajele tuturor imaginilor ce
îndeplinesc criteriul de sortare.
Notă
• Un marcaj este reţinut numai atunci când este
înregistrat împreună cu imaginea în memoria
internă. Un marcaj înregistrat împreună cu
imaginea pe un card de memorie este eliminat
când alimentarea este oprită sau când este
schimbat dispozitivul de redare.
Observaţii
• Puteţi selecta unul dintre cele 3 tipuri de marcaje
disponibile.
• Puteţi modifica dimensiunea miniaturii din
lista de imagini cu ajutorul butoanelor [ / ]
ale telecomenzii (cu excepţia modelelor DPFA700/D700).
7 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Da], apoi
apăsaţi ACCESARE.
Marcajul este ataşat imaginii selectate.
33
Sortarea imaginilor (Filtrare)
(cu excepţia DPF-A710/ A700)
Imaginile stocate în memoria internă sau pe
un card de memorie pot fi stocate în funcţie de
dată, director, orientarea imaginii, marcaje sau
materiale video/ fotografii.
1 Apăsaţi MENIU când imaginea pe care
vreţi să o ştergeţi este afişată pe ecran.
Folosind telecomanda, cu
excepţia (DPF-A700/D700)
Apăsaţi SORTARE când pe ecran este afişată
o imagine.
Este afişată interfaţa de sortare a imaginilor,
descrisă la pasul 2 de mai jos.
Treceţi la pasul 3.
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta eticheta
(Editare), selectaţi [Sortare] cu
butoanele v/V şi apăsaţi ACCESARE.
3 Apăsaţi V/v pentru a selecta marcajul
dorit, apoi apăsaţi butonul ACCESARE.
• [Sortare după dată] : criteriul este data
înregistrării,
• [Sortare după director] : criteriul este
directorul ce le conţine,
• [Sortare pe verticală/ orizontală] :
criteriul este orientarea imaginii,
• [Sortare după marcaj] : criteriul este
marcajul imaginii.
• [Sortare video/foto] (numai la
DPF-D1020/D820/D720) : criteriul este
tipul de fişier, video sau cu fotografii. Sunt
alese fie cele video, fie cele cu fotografii.
34
4 Apăsaţi
B/b/V/v pentru a selecta
elementul dorit, apoi apăsaţi butonul
ACCESARE.
5 Când doriţi să sortaţi imaginile după un
alt criteriu, apăsaţi MENIU, apoi repetaţi
paşii 3 şi 4.
Pentru a renunţa la operaţia de sortare
Apăsaţi MENIU când sunt afişate imaginile sortate,
selectaţi [Renunţare la sortare (afişarea tuturor
imaginilor)] şi apăsaţi butonul ACCESARE.
Pentru a alege un alt criteriu de sortare
Apăsaţi ÎNAPOI în timp ce sunt afişate imaginile
sortate, apoi selectaţi [Reselectare].
Note
• În timpul sortării, pentru a nu deteriora rama
foto digitală, cardul de memorie sau datele,
nu opriţi alimentarea aparatului şi nu scoateţi
cardul de memorie.
• Operaţia de sortare este anulată automat în
următoarele cazuri :
– când este schimbat dispozitivul de redare,
– când sunt sortate imaginile de pe cardul de
memorie, iar cardul este scos din aparat.
Ajustarea dimensiunii imaginii şi a orientării acesteia
Mărirea / micşorarea imaginilor
Puteţi mări sau reduce dimensiunea unei imagini
în modul de vizualizare a unei singure imagini.
1 Apăsaţi MENIU în modul de vizualizare a
unei singure imagini.
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta eticheta
(Editare).
3 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Zoom] şi
apăsaţi ACCESARE.
4 Apăsaţi V/v pentru a selecta coeficientul de
mărire şi apăsaţi butonul ACCESARE.
Orice imagine poate fi mărită de 1,5 până la de
5 ori (maxim) faţă de dimensiunea originală.
Puteţi deplasa o imagine mărită în sus, în jos,
spre stânga sau spre dreapta.
Folosind telecomanda, cu
excepţia (DPF-A700/D700)
4 Apăsaţi v/V pentru a selecta directorul de
destinaţie, apoi apăsaţi ACCESARE.
5 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Da] şi apăsaţi
ACCESARE. Imaginea este salvată.
6 Când apare fereastra de confirmare, la
încheierea stocării în memorie, apăsaţi
ACCESARE.
Observaţii
• Dacă deplasaţi cu butoanele B/b/v/V o
imagine mărită şi apăsaţi MENIU la pasul 1,
aceasta va fi decupată pentru a se încadra pe
ecran şi a fi salvată.
Note
• Nu pot fi suprascrise decât fişiere de imagine
JPEG (cu extensia .jpg).
• În funcţie de dimensiunea unei imagini, în urma
operaţiei de mărire calitatea acesteia poate fi
redusă.
• Nu este posibil să măriţi sau să micşoraţi
imaginile unui fişier video.
Pentru a mări o imagine, apăsaţi butonul
(mărire) de la telecomandă, în modul de
vizualizare a unei singure imagini. Pentru
a reduce dimensiunea unei imagini mărite,
apăsaţi (micşorare).
Pentru a salva o imagine mărită
sau una micşorată (Decuparea şi
salvarea imaginilor)
1 Apăsaţi butonul MENIU când imaginea
mărită sau cea redusă este afişată.
2 Apăsaţi v/V pentru a selecta metoda de
salvare.
Dacă selectaţi varianta [Stocare ca imagine
nouă], este reţinută o copie a imaginii. Treceţi
la pasul 3.
Dacă selectaţi [Suprascriere], noua imagine o
înlocuieşte pe cea nouă. Treceţi la pasul 5.
3 Apăsaţi v/V pentru a selecta dispozitivul
pe care să fie stocată imaginea, apoi apăsaţi
ACCESARE.
35
Rotirea unei imagini
Puteţi roti o imagine când este afişată singură
pe ecran.
1 Apăsaţi MENIU în modul de afişare a unei
singure imagini.
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta secţiunea
(Editare).
3 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Rotire], apoi
apăsaţi ACCESARE.
4 Apăsaţi v/V pentru a selecta direcţia de
rotire, apoi apăsaţi ACCESARE.
Puteţi alege pentru unghiul de rotire valorile
90 de grade, 180 de grade şi 270 de grade
în sens orar.
Folosind telecomanda, cu
excepţia (DPF-A700/D700)
Puteţi roti imaginea şi cu ajutorul butonului
(ROTIRE) de la telecomandă. La fiecare
apăsare a acestui buton, imaginea va fi rotită
cu 90 de grade în sens antiorar.
Observaţii
• Pentru o imagine din memoria internă, datele
legate de rotirea acesteia vor fi reţinute şi după
ce alimentarea este oprită.
• Puteţi roti imaginile afişate în interfaţa index.
Note
• Nu puteţi roti imaginile unui fişier video.
36
Modificarea reglajelor pentru funcţia de pornire/oprire
automată
Puteţi utiliza funcţia Temporizator pentru a porni
sau a opri automat rama foto digitală.
1 Apăsaţi MENIU.
5 Apăsaţi v/V
pentru a selecta [Setarea
orei], apoi apăsaţi ACCESARE.
[Simplă]
2 Apăsaţi B/b pentru a alege secţiunea
(Setări).
3 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Pornire/
Oprire automată a alimentării], apoi
apăsaţi ACCESARE.
Este afişată interfaţa funcţiei de pornire/oprire
automată a alimentării.
4 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Metoda de
configurare], apoi apăsaţi ACCESARE.
Apăsaţi, după aceea, v/V pentru a selecta varianta [Simplă], [Avansată] (cu
excepţia (DPF-A710/A700) sau [Auto off]
şi apăsaţi ACCESARE.
• [Simplă] : funcţia de pornire / oprire automată
a alimentării este reglată fin, în trepte de 1
minut.
• [Avansată] : funcţia de pornire / oprire
automată a alimentării este reglată în funcţie
de ziua săptămânii, în trepte de 1 oră.
• [Oprire automată] : funcţia de oprire
automată a alimentării va opri automat rama
foto digitală după scurgerea unei anumite
perioade de timp de la pornire în care nu a
fost efectuată nici o operaţie. Perioada după
care să fie oprită automat rama foto digitală
poate fi aleasă de 2, respectiv de 4 ore.
1 Selectaţi elementul pentru care doriţi să
setaţi ora.
Apăsaţi v/V pentru a selecta [Temporizator
pornire] sau [Temporizator oprire], apoi,
apăsaţi ACCESARE.
Apoi, apăsaţi v/V pentru a selecta
[Activare] şi apăsaţi ACCESARE.
2 Stabiliţi ora de activare a temporizatorului
de pornire sau a celui de oprire.
Apăsaţi v/V pentru a selecta [Pornire
automată la ora] sau [Oprire automată la
ora], apoi apăsaţi ACCESARE.
Apăsaţi B/b pentru a selecta ora sau
minutele, apăsaţi v/V pentru a stabili
valoarea dorită pentru acestea, apoi apăsaţi
ACCESARE.
3 Stabiliţi o anumită zi a săptămânii când să
fie activat temporizatorul.
Apăsaţi v/V pentru a selecta [Pornire
automată în ziua] sau [Oprire automată în
ziua], apoi apăsaţi ACCESARE.
Apăsaţi v/V pentru a alege ziua în care
să fie activat temporizatorul, şi apăsaţi
ACCESARE pentru a o marca.
Apăsaţi v/V pentru a deplasa cursorul în
dreptul [OK], apoi apăsaţi ACCESARE.
37
[Avansată]
1 Apăsaţi B/b/v/V pentru a selecta ora când
doriţi să fie folosită funcţia de pornire sau
de oprire automată.
Puteţi regla această facilitate în funcţie de
ziua săptămânii, în trepte de o oră.
Culoarea fusului orar selectat se modifică,
devenind albastră, după ce apăsaţi
ACCESARE.
Alimentarea ramei foto digitale va fi pornită
când vine ora corespunzătoare fusului orar
marcat cu albastru. Culoarea fusului orar
selectat se schimbă devenind gri după ce
selectaţi fusul orar marcat cu albastru şi apăsaţi
ACCESARE.
Alimentarea ramei foto digitale se va opri
când se va ajunge la momentul corespunzător
fusului orar marcat cu gri.
Observaţie
• Alimentarea se va opri automat la
momentul stabilit de dvs. la [Temporizator
oprire], în cazul în care folosiţi rama foto
digitală.
• Alimentarea va porni automat la momentul
stabilit de dvs. la [Temporizator pornire],
în cazul în care rama foto digitală este în
modul standby.
2 Apăsaţi B/b/v/V pentru a selecta [OK],
apoi apăsaţi ACCESARE.
38
[Oprire automată]
Apăsaţi v/V pentru a selecta perioada după
care rama foto digitală să se oprească automat.
Variantele disponibile sunt :
• 2 ore
• 4 ore
• Dezctivat
După aceasta apăsaţi ACCESARE.
6 Apăsaţi MENIU.
Modificarea diverselor reglaje
Puteţi modifica următoarele elemente de reglaj:
4 Apăsaţi v/V pentru a selecta elementul de
• Prezentări de imagini
• Prezentări de imagini cu fundal muzical (numai
pentru DPF-D1020/D820/D720)
• Pornirea/oprirea automată a alimentării
• Stabilirea datei / orei
• Reglaje generale (Ordinea de listare, Activare/
Dezactivare siglă Sony etc.)
• Stabilirea limbii
• Iniţializare
reglaj pe care doriţi să îl modificaţi, apoi
apăsaţi ACCESARE.
Aceasta vă permite să stabiliţi fiecare dintre
elemente (pag. 40).
Procedura de reglaj
1 Apăsaţi MENIU.
2 Apăsaţi B/b pentru a alege secţiunea
(Setări).
Notă
• Când rama foto afişează, de exemplu, o
prezentare de imagini, anumite elemente
de reglaj nu pot fi modificate. Acestea vor
apărea de culoare gri şi nu vor putea fi
selectate.
5 Apăsaţi v/V pentru a selecta varianta
dorită de reglaj pentru elementul respectiv,
apoi apăsaţi ACCESARE.
La fiecare apăsare a butoanelor v/V, varianta
de reglaj se modifică. În cazul în care este
vorba despre o valoare numerică, apăsaţi V
pentru a mări valoarea, respectiv apăsaţi v
pentru a alege o valoare mai mică.
Varianta stabilită de reglaj este confirmată prin
apăsarea butonului ACCESARE.
6 Apăsaţi MENIU.
Interfaţa meniului dispare.
3 Apăsaţi v/V pentru a selecta elementul de
reglaj pe care doriţi să îl modificaţi, apoi
apăsaţi ACCESARE.
Este afişată interfaţa de configurare pentru
elementul de reglaj selectat.
Pentru a reveni la variantele de
reglaj stabilite din fabrică
1 Apăsaţi MENIU şi selectaţi
(Setări) -
apăsând butonul B/b.
2 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Iniţializare],
apoi apăsaţi ACCESARE.
3 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Iniţializare
reglaje], apoi apăsaţi ACCESARE.
Toate valorile ajustate, cu excepţia reglajelor
temporale (data/ora), vor reveni la variantele
stabilite din fabrică (implicite).
Spre exemplu, dacă este selectată opţiunea
[Prezentări de imagini].
39
Elemente de reglaj
* : Variante implicite de reglaj, stabilite din fabrică
Element de
reglaj
Reglaje pentru
prezentarea de
imagini
Reglaje pentru
prezentarea
de imagini cu
fundal muzical
(doar la DPFD1020/ D820/
D720)
Pornirea/
Oprirea
automată a
alimentării
Reglaje
temporale
Reglaje
generale
40
Variante de
reglaj
Descriere
Consultaţi secţiunea “Urmărirea unei prezentări de imagini” (pag. 22).
Consultaţi secţiunea “Redarea unei prezentări de imagini cu fundal muzical
(numai la DPF-D1020/ D820/ D720)” (pag. 25).
Simplă
Este reglat temporizatorul care va porni sau va opri automat
alimentarea ramei foto. Puteţi regla funcţia de Pornire/oprire
automată în trepte de un minut (pag. 36).
Temporizator
Puteţi regla temporizatorul (ora/ziua) şi
pornire
momentul la care alimentarea să fie pornită
automat, când activaţi această funcţie.
Temporizator
Puteţi regla temporizatorul (ora/ziua) şi
oprire
momentul la care alimentarea să fie oprită
automat, când activaţi această funcţie.
Avansată*
Stabileşte reglajul pentru funcţia de pornire/oprire automată în
funcţie de ziua săptămânii, în trepte de 1 oră.
OK
Se revine la interfaţa precedentă după
confirmarea operaţiei.
Cancel
Se revine la interfaţa precedentă după anularea
operaţiei.
Resetare toate Sunt şterse toate orele stabilite.
Oprire
Activează temporizatorul stabilind ca acesta să oprească automat
automată
rama foto digitală după scurgerea unei anumite perioade de timp
de la pornirea ramei, în care nu s-a efectuat nicio operaţie. Dacă
alegeţi varianta [Dezactivat], funcţia de oprire automată nu va fi
activată.
Sunt stabilite data, ora, prima zi a săptămânii etc. (pag. 12).
Ordinea de
listare
Este stabilită ordinea de afişare a imaginilor.
Acest reglaj stabileşte ordinea pentru prezentările de imagini.
Data
Imaginile sunt afişate în ordinea calendaristică
înregistrării
a datelor la care au fost înregistrate.
Ordinea
Imaginile sunt afişate în ordinea numerelor
numerelor*
acestora.
* : Variante implicite de reglaj, stabilite din fabrică
Element
de reglaj
Reglaje
generale
Informaţii
de sistem
Stabilirea
limbii
Variante de
reglaj
Orientarea
automată a
interfeţei
Luminozitatea
LCD
Dimensiunea
fişierelor de
imagine
Sigla Sony
Activat/
Dezactivat
Versiune
Memoria
internă
Descriere
Activat*/Dezactivat : Puteţi regla rama foto să detecteze automat
orientarea imaginilor şi să le rotească dacă este cazul.
Vă permite să stabiliţi luminozitatea ecranului LCD, în trepte de la
1 la 10*.
Redimensio- La importul imaginilor de pe un card de memorie,
nare*
acest reglaj redimensionează imaginile şi le salvează
în memoria internă. Puteţi stoca mai multe imagini,
însă veţi constata o deteriorare a calităţii imaginilor
comparativ cu originalul, în cazul în care acestea
sunt afişate pe un monitor de dimensiuni mari, prin
intermediul calculatorului etc.
Originală
Imaginile sunt stocate în memoria internă fără a
fi comprimate. Imaginile vor rămâne la calitatea
originală, însă veţi putea stoca mai puţine imagini.
Activat*/Dezactivat : Puteţi stabili dacă sigla Sony de la rama foto
digitală să fie luminoasă sau nu.
Afişarea versiunii de firmware folosită de rama foto digitală.
Capacitatea Este indicat spaţiul maxim disponibil din memoria
memoriei
internă, în starea iniţială.
Capacitatea Este indicat spaţiul curent disponibil în memoria
rămasă
internă.
Este stabilită limba care să fie folosită la afişarea pe ecranul LCD.
DPF-A710/A700
japoneză, engleză*, franceză, spaniolă, germană, italiană, rusă, chineza simplificată,
chineza tradiţională, olandeză, portugheză.
DPF- D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700
japoneză, engleză*, franceză, spaniolă, germană, italiană, rusă, coreeană, chineza
simplificată, chineza tradiţională, olandeză, portugheză, arabă, persană, maghiară,
poloneză, cehă, thai, greacă, turcă, malay, suedeză, norvegiană, daneză, finlandeză.
Notă
Iniţializare
• Limba stabilită implicit pentru anumite regiuni poate diferi.
Formatarea
Puteţi formata memoria internă.
memoriei
Notă
interne
• Toate imaginile aflate în memoria internă vor fi şterse.
• Nu formataţi memoria internă folosind o conexiune la un
calculator.
Iniţializare
Toate elementele de reglaj revin la variantele implicite stabilite din
reglaje
fabrică, cu excepţia celor ale datei şi ale orei de la [Setare dată/oră].
41
Afişarea unei imagini stocate pe un dispozitiv de memorie
USB (cu excepţia DPF-A710/ A700)
Puteţi afişa, pe ecranul ramei foto digitale, imagini
stocate pe un dispozitiv de memorie USB.
Note
• Nu este garantată conectarea pentru toate
tipurile de dispozitive de memorie USB.
• Dispozitivul de redare va comuta automat
pe memoria USB externă dacă aceasta este
conectată la mufa USB A în timpul redării de
imagini din memoria internă.
1 Conectaţi
adaptorul de c.a. la rama
foto digitală şi la o sursă de alimentare
(consultaţi secţiunea “Pornirea ramei foto
digitale” din manualul de instrucţiuni).
2 Porniţi rama foto digitală (pag. 11).
3 Cuplaţi dispozitivul de memorie USB la
conectorul EXT INTERFACE (USB A) al
ramei foto digitale.
Memorie USB
42
4 Selectaţi
Dispozitivul extern [USB] la
Selectarea dispozitivului (pag. 29).
Pe ecranul ramei foto digitale, este afişată o
imagine de la dispozitivul de memorie USB.
Pentru detalii legate de prezentările de fotografii,
consultaţi pag. 22. Pentru detalii legate de
adăugarea de imagini în memoria internă,
consultaţi pag. 27.
Note
• Nu deconectaţi memoria USB şi nu opriţi rama
foto digitală cât timp indicatorul luminos de
acces al ramei luminează intermitent. În caz
contrar, este posibil să fie deteriorate datele
stocate pe memoria USB. Sony nu îşi asumă
nici un fel de răspundere pentru deterioarea sau
pierderea datelor.
• Rama foto digitală nu poate folosi date
din memoria USB care au fost criptate
sau comprimate folosindu-se, de exemplu,
autentificarea cu amprentă sau o parolă.
• Nu conectaţi un calculator la mufa USB tip
mini B a ramei foto digitale în timp ce este
cuplată o memorie USB la conectorul EXT
INTERFACE (USB A).
• Este posibil ca rama foto să nu poată accesa
în mod obişnuit fişiere când este folosit un
hub USB sau un dispozitiv USB cu hub
încorporat.
Utilizarea împreună cu un calculator
Conectarea la un calculator
Puteţi conecta rama foto digitală la un calculator
pentru a vizualiza şi a copia imagini din memoria
internă la calculator sau pentru a copia imagini
de la calculator la acest dispozitiv.
Cerinţe de sistem
Pentru ca rama foto digitală să poată funcţiona
împreună cu calculatorul la care este conectată,
acesta trebuie să satisfacă următoarele cerinţe :
x Windows
• Sistemul de operare recomandat :
Microsoft Windows 7, Windows Vista SP2,
Windows XP SP3
• Port : port USB
x Macintosh
• Sistemul de operare recomandat :
Mac OS X (10.4) sau versiuni ulterioare
• Port : port USB
Conectarea la un calculator
pentru a realiza un schimb de
imagini
Notă
• Această secţiune prezintă un exemplu valabil în
condiţiile în care calculatorul folosit utilizează
sistemul de operare Windows Vista. În funcţie
de SO pe care îl folosiţi, interfeţele afişate şi
procedurile pot diferi.
1 Conectaţi
adaptorul de c.a. la rama
foto digitală şi la o sursă de alimentare
(consultaţi secţiunea “Pornirea ramei foto
digitale” din manualul de instrucţiuni).
2 Cuplaţi
rama foto la calculator prin
intermediul unui cablu USB disponibil în
comerţ.
Note
• Dacă la calculator sunt cuplate mai multe
echipamente USB sau dacă este utilizat un
hub, pot apărea probleme. Într-un astfel de caz,
simplificaţi conexiunile.
• Nu puteţi acţiona rama foto digitală cu ajutorul
altui echipament USB, conectat simultan.
• Nu deconectaţi cablul USB în timpul comunicării
de date.
• Nu este garantată utilizarea acestei rame foto
digitale cu orice calculator care întruneşte
condiţiile de sistem prezentate mai sus.
• S-a demonstrat că rama foto digitală este
compatibilă cu calculatoare şi cu imprimante
foto digitale marca Sony. În cazul în care rama
este cuplată la alte echipamente, este posibil ca
memoria sa internă să nu fie recunoscută.
• Nu conectaţi un calculator la minimufa
USB tip B a ramei foto digitale în timp ce la
conectorul EXT INTERFACE (USB A) este
cuplată o memorie USB sau un dispozitiv
extern .
Spre conectorul
USB tip B
Calculator
Spre conectorul USB
Notă
• Folosiţi un cablu USB de tip B mai scurt de
3 metri.
43
3 Porniţi rama foto digitală (pag. 11).
4 Când
pe ecranul calculatorului apare
fereastra [AutoPlay], faceţi clic pe
[Deschidere director pentru vizualizare
fişiere].
Dacă nu apare fereastra [AutoPlay], faceţi clic
pe [Computer (My Computer)] din meniul
Start şi accesaţi discul mobil (removable
disc).
5 Deplasaţi cursorul în fereastră şi faceţi
clic dreapta, apoi faceţi clic pe [New] [Folder].
Denumiţi acest nou director. În prezentul
manual de instrucţiuni, este utilizată ca
exemplu denumirea “sony” a directorului.
Note
• Când stocaţi imagini de la calculator în memoria
internă, creaţi un director în memoria internă şi
apoi salvaţi imaginile în acesta. Dacă nu creaţi
un director, puteţi stoca cel mult 512 imagini în
memoria internă. În plus, numărul de imagini
poate să scadă în funcţie de lungimea denumirii
fişierului sau de tipul de caractere utilizat.
• Dacă editaţi sau salvaţi un fişier de imagine pe
calculator, data de modificare a respectivului
fişier este schimbată. Din cauza acestei
modificări, este posibil ca imaginile să nu fie
afişate în ordinea datelor de înregistrare din
interfaţa index a imaginilor.
• Când imaginile de la calculator sunt stocate în
memoria internă a ramei foto digitale, fişierele
de imagine sunt stocate fără a fi comprimate. De
aceea vor putea fi reţinute mai puţine fotografii
în memoria internă.
• Fişierele de imagine create sau editate cu
ajutorul unui calculator, este posibil să nu
fie afişate. Fişierele de imagine marcate cu
ajutorul unui calculator ca fiind “Read only”
(disponibile numai pentru citire), este posibil
să nu poată fi şterse cu rama foto digitală.
Renunţaţi la marcajul “Read Only” înainte de
a salva fişierele de imagine de la calculator la
rama foto digitală.
6 Faceţi dublu clic pentru a accesa directorul
“sony”.
7 Deschideţi directorul care conţine fişierele
de imagine pe care doriţi să le copiaţi,
apoi copiaţi fişierele marcându-le şi
deplasându-le.
Deconectarea de la calculator
Deconectaţi cablul USB sau opriţi rama foto
digitală după ce o deconectaţi de la calculator.
1 Faceţi
dublu clic pe
comenzi.
din bara de
2 Faceţi clic pe
(Dispozitiv USB MASS
Storage) T [Stop].
3 Faceţi clic pe [OK] după ce verificaţi ce
dispozitiv doriţi să decuplaţi.
44
Mesaje de eroare
Dacă sunt afişate mesaje de eroare
Dacă apare o eroare, pe ecranul LCD al ramei foto digitale poate fi afişat unul dintre următoarele
mesaje. Urmaţi indicaţiile corespunzătoare pentru a soluţiona problema.
Mesaj de eroare
No Memory Stick./
No SD Memory Card.
An incompatible Memory Stick
is inserted./
An incompatible SD Memory
Card is inserted.
No images on file
Cannot delete a protected image.
Memory card is protected.
Remove protection then try again.
The Memory Stick is full. /
The SD Memory Card is full. /
The internal memory is full.
Error reading the Memory Stick./
Error reading the SD Memory Card./
Error reading the internal memory.
Write error in the Memory Stick. /
Write error in the SD Memory Card./
Write error in the internal memory.
Semnificaţie / Soluţie
• Nu este introdus nici un card de memorie în aparat.
Introduceţi un card de memorie în slotul respectiv
(pag. 13).
• În rama foto digitală a fost introdus un card de memorie
care nu este acceptat. Utilizaţi un card care este acceptat
de acest dispozitiv.
• Nu există fişiere de imagine pe cardul de memorie
care să poată fi afişate pe ecranul ramei foto digitale.
Utilizaţi un card care să conţină fotografiile care doriţi
să fie prezentate.
• Pentru a şterge un fişier protejat, anulaţi protecţia la
camera digitală sau la calculator.
• Cardul de memorie este protejat la scriere.
Deplasaţi comutatorul de protejare la scriere în poziţia
ce permite inscripţionarea (pag. 52).
• Nu mai pot fi stocate date suplimentare deoarece cardul
de memorie sau memoria internă sunt complet ocupate.
Ştergeţi imaginile care nu vă interesează sau utilizaţi un
card memorie care are suficient spaţiu liber.
• În cazul unui card de memorie :
A survenit o eroare. Verificaţi dacă este corect introdus
cardul de memorie în aparat. Dacă mesajul de eroare este
afişat frecvent, verificaţi starea cardului de memorie cu
ajutorul unui alt echipament decât rama foto digitală.
• În cazul memoriei interne :
Iniţializaţi memoria internă.
Notă
• Când iniţializaţi memoria internă, vă rugăm să ţineţi
seama că toate fişierele de imagine conţinute de aceasta
vor fi şterse.
45
Mesaj de eroare
The Memory Stick is read only
The Memory Stick is protected.
Memory card format not supported.
Semnificaţie / Soluţie
• Este introdus un card “Memory Stick-ROM”. Pentru a
stoca imaginile, folosiţi unul dintre cardurile “Memory
Stick” recomandate.
• Este introdus un “Memory Stick” protejat. Pentru a edita
şi stoca imaginile, utilizaţi un dispozitiv extern ca să
eliminaţi protecţia.
• Pentru un card de memorie, folosiţi camera digitală
sau un alt echipament pentru a formata cardul de
memorie.
• Folosiţi rama foto digitală pentru a iniţializa memoria
internă.
Notă
Cannot open the image.
46
• Când iniţializaţi memoria internă, vă rugăm să ţineţi
seama că toate fişierele de imagine din album vor fi
şterse.
• Rama foto digitală nu poate afişa sau deschide un fişier
de imagine al cărui format nu este acceptat.
Soluţionarea problemelor
Dacă apar probleme
Înainte de a duce rama foto digitală la reparat, încercaţi să aplicaţi următoarele soluţii pentru a rezolva
problema apărută. Dacă problema persistă, consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un centru de service
Sony.
Alimentarea cu energie
Simptom
Alimentarea nu poate fi
pornită.
Element de verificat
Cauză / Soluţie
• Este corect cuplat ştecărul la b Introduceţi corect ştecărul în
priză ?
priză.
Afişarea imaginilor
Dacă este pornită alimentarea însă imaginile nu sunt afişate sau nu se pot realiza reglajele de ecran
dorite, verificaţi cele de mai jos.
Simptom
Element de verificat
Cauză / Soluţie
Nu este afişată nici o imagine • Este introdus corect cardul de b Introduceţi corect cardul de
pe ecran.
memorie ?
memorie (pag. 13).
• Conţine cardul de memorie b Introduceţi un card de memorie
imagini stocate cu ajutorul
care conţine imagini.
unei camere digitale ori al altor b Verificaţi formatul de fişier
echipamente ?
ce poate fi afişat (consultaţi
secţiunea “Specificaţii” din
manualul de instrucţiuni).
• Este compatibil formatul b Un fişier care nu este compatibil
fişierului cu cel DCF ?
cu DCF este posibil să nu fie
afişat de rama foto digitală,
chiar dacă este vizualizat cu
un calculator.
Imaginile nu sunt redate în • Aceste imagini au fost salvate b Dacă editaţi sau salvaţi
ordinea datelor la care au fost de la un calculator ?
un fişier de imagine pe un
înregistrate.
• Aceste imagini au fost editate
calculator, data la care acesta a
cu ajutorul unui calculator ?
fost modificat este schimbată.
Imaginile vor fi afişate, în
acest caz, în ordinea datelor
la care au fost modificate
fişierele şi nu a celei la care
acestea au fost înregistrate.
47
Simptom
Element de verificat
Cauză / Soluţie
Anumite imagini • Sunt imaginile afişate în modul b Dacă imaginea este afişată în modul
nu sunt afişate.
index ?
index, însă nu poate fi afişată ca o singură
imagine pe ecran, este posibil ca fişierul să
fie deteriorat, deşi miniatura imaginii este
bună.
b Este posibil ca, un fişier care nu este
compatibil cu DCF, să nu fie afişat cu
această ramă foto digitală, chiar dacă a fost
vizualizat la calculator.
• În modul index apare marcajul b Dacă apare marcajul alăturat, este posibil
de mai jos ?
ca fişierul de imagine să nu fie acceptat de
rama foto digitală deoarece, spre exemplu,
este vorba despre un fişier JPEG care a
fost creat pe calculator. Fişierul de imagine
• Au fost create imaginile
poate fi acceptat, însă nu există o miniatură
cu ajutorul unei aplicaţii la
asociată. Selectaţi marcajul din stânga şi
calculator ?
apăsaţi butonul ACCESARE pentru a trece
la afişarea unei singure imagini pe ecran.
Dacă acest marcaj reapare, imaginea nu
poate fi afişată deoarece fişierul nu este
acceptat de dispozitiv.
• În modul index apare marcajul b Dacă apare marcajul alăturat, fişierul de
de mai jos ?
imagine este acceptat de rama foto digitală,
însă miniatura sau imaginea propriu-zisă
nu pot fi deschise. Selectaţi marcajul din
stânga şi apăsaţi butonul ACCESARE. Dacă
acest marcaj reapare, imaginea nu poate fi
afişată.
• Pe cardul de memorie sau în b Rama foto digitală poate reda, stoca, şterge
memoria internă există mai
sau gestiona până la 4.999 de fişiere de
mult de 4.999 imagini ?
imagine.
• Aţi redenumit fişierul cu b Dacă aţi denumit sau redenumit fişierul
calculatorul sau cu un alt
cu ajutorul calculatorului, iar numele
echipament ?
acestuia include alt fel de caractere decât
cele alfanumerice, este posibil ca imaginea
să nu fie prezentată de această ramă foto
digitală.
• Există 8 sau mai multe nivele b Rama foto digitală nu poate afişa imagini
de imbricare în structura de
stocate într-un director care conţine o
directoare de pe cardul de
ierarhie cu mai mult de opt nivele.
memorie ?
48
Simptom
Denumirea
fişierului nu este
corect afişată.
Element de verificat
Cauză / Soluţie
•Aţi redenumit fişierul cu b Dacă aţi denumit sau redenumit fişierul cu
calculatorul sau cu un alt
calculatorul sau dacă denumirea acestuia
echipament ?
include alte caractere în afara celor
alfanumerice, este posibil ca denumirea să
nu fie corect afişată de rama foto digitală.
De asemenea, în cazul unui fişier creat cu
calculatorul sau cu un alt echipament, vor
fi afişate numai primele 10 caractere de la
începutul denumirii acestora.
Notă
• Pot fi afişate numai caractere alfanumerice.
Redarea unui fişier video
Simptom
Element de verificat
Cauză / Soluţie
Un fişier video nu • În modul index sau la afişarea b Dacă apare marcajul alăturat, este posibil
este redat.
unei singure imagini apare
ca fişierul video să nu fie acceptat de rama
marcajul de mai jos ?
foto digitală. În legătură cu fişierele video
ce nu pot fi redate, consultaţi “Redarea unui
fişier video (numai la DPF-D1020/ D820/
D720)” (page 21).
Rularea rapidă
b Rularea rapidă înainte/ înapoi a anumitor
înainte/ înapoi nu
—
fişiere video este posibil să nu fie disponibilă
este disponibilă.
cu rama foto digitală.
Stocarea şi ştergerea imaginilor
Simptom
Element de verificat
Cauză / Soluţie
Nu poate fi stocată • Este protejat la scriere cardul b Anulaţi protecţia la scriere şi încercaţi din
o imagine.
de memorie ?
nou să stocaţi imaginea.
• Clapeta de protejare la scriere b Deplasaţi clapeta de protejare la scriere în
a cardului de memorie este în
poziţia ce permite stocarea imaginilor.
poziţia [LOCK] ?
•Este complet ocupat cardul de b Înlocuiţi cardul de memorie cu un altul
memorie ?
care are suficient spaţiu liber disponibil
sau ştergeţi imaginile care nu sunt necesare
(pag. 31).
•Este complet ocupată memoria b Ştergeţi imaginile care nu sunt necesare
internă ?
(pag. 31).
49
Simptom
Element de verificat
Nu poate fi stocată o • Aţi salvat imagini de la un
imagine.
calculator în memoria internă
fără a crea mai întâi un
director în memoria internă a
camerei ?
Cauză / Soluţie
b Dacă nu creaţi un director, puteţi stoca
cel mult 512 imagini în memoria internă.
În plus, numărul de imagini poate să
scadă în funcţie de lungimea denumirii
fişierului sau de tipul de caractere utilizat.
Când stocaţi imagini de la calculator în
memoria internă, aveţi grijă să creaţi în
prealabil un director în memoria internă
şi apoi salvaţi imaginile în acesta.
Nu poate fi ştearsă o • Este protejat la scriere cardul b Folosiţi dispozitivul pentru a anula
imagine.
de memorie ?
protecţia la scriere şi încercaţi din nou să
ştergeţi imaginea.
• Clapeta de protejare la scriere b Deplasaţi clapeta de protejare la scriere în
a cardului de memorie este în
poziţia ce permite ştergerea imaginilor.
poziţia [LOCK] ?
• Utilizaţi un card “Memory b Nu este posibil să ştergeţi o imagine de
Stick-ROM” ?
pe un “Memory Stick-ROM” şi nici să
formataţi un astfel de card.
• Este protejată imaginea ?
b Verificaţi informaţiile legate de imagine
din modul vizualizare unică (pag. 20).
este
b Pentru o imagine cu marcajul
stabilită doar posibilitatea de a fi citită.
Nu puteţi să ştergeţi o astfel de imagine
cu rama foto digitală.
O imagine a fost
b
Odată ştearsă, o imagine nu mai poate fi
—
ştearsă din greşeală
recuperată.
Rama foto digitală
Simptom
Element de verificat
Nu se întâmplă nimic
chiar dacă acţionaţi
—
rama foto digitală.
50
Cauză / Soluţie
b Opriţi şi apoi reporniţi alimentarea
(pag. 11).
Telecomanda (cu excepţia modelelor DPF-A700/D700)
Simptom
Element de verificat
Cauză / Soluţie
Nu se întâmplă nimic • Este corect introdusă bateria în b Înlocuiţi bateria un una nouă
chiar dacă acţionaţi telecomandă ?
(pag. 10).
telecomanda.
b Introduceţi o baterie în telecomandă
(pag. 10).
b Aşezaţi corect bateria în compartiment
(pag. 10)
—
b Îndreptaţi capătul superior al telecomenzii
spre senzorul care îi este destinat al ramei
foto digitale (pag. 10).
b Eliminaţi obstacolele dintre telecomandă
şi senzorul care-i este destinat.
• Există o folie de protecţie în b Îndepărtaţi folia de protecţie din
interiorul telecomenzii ?
telecomandă (pag. 10).
51
Informaţii suplimentare
Despre cardurile de memorie
Card “Memory Stick”
Tipuri de “Memory Stick” ce pot fi
utilizate
Pentru această rama foto digitală pot fi utilizate
următoarele tipuri de “Memory Stick”*1 :
Tipul de " Memory
Stick"
“Memory Stick”*2
(nu este compabil cu
“MagicGate”)
“Memory Stick”*2
(compabil cu
MagicGate”)
“MagicGate
Memory Stick”*2
“Memory Stick
PRO”*2
“Memory Stick
PRO-HG”*2
“Memory Stick
Micro”*3 (“M2”*4)
Afişare
Ştergere/
Stocare
OK
OK
OK*5
OK*5
OK*5
OK*5
OK*5
OK*5
OK*5*6
OK*5*6
OK*5
OK*5
* 1 Rama foto digitală acceptă FAT32. S-a
demonstrat că acest aparat poate funcţiona cu
unităţi “Memory Stick” cu capacitate de 32 GB
sau mai mică, produse de Sony Corporation.
Nu garantăm însă compatibilitatea cu orice
suport “Memory Stick”.
*2 Rama foto digitală este echipată cu slot
compatibil atât cu unităţi de memorie de
dimensiune standard, cât şi cu cele de
dimensiune Duo. Puteţi utiliza atât carduri
“Memory Stick” standard, cât şi carduri
“Memory Stick Duo” fără a apela la un adaptor
Memory Stick Duo.
*3 Când folosiţi un card “Memory Stick Micro”
pentru acest dispozitiv, introduceţi-l întotdeauna
în adaptorul M2.
*4 “M2” este o abreviere pentru “Memory Stick
Micro”. În această secţiune, este utilizată forma
prescurtată “M2” pentru a descrie un card
“Memory Stick Micro”.
52
*5 Nu pot fi efectuate operaţii de citire / înregistrare
a datelor care necesită tehnologia “Magic
Gate” de protejare a drepturilor de autor.
“Magic Gate” reprezintă denumirea generală
pentru tehnologia de protejare a drepturilor
de autor dezvoltată de Sony, care foloseşte
autentificarea şi criptarea datelor.
*6 Rama foto digitală nu acceptă transferul de
date paralel, pe 8 biţi.
Note privind utilizarea
• Pentru a afla cele mai recente informaţii
cu privire la tipurile de “Memory Stick”
compatibile cu rama foto digitală, consultaţi
informaţiile cu privire la compatibilitatea cu
“Memory Stick” de pe site-ul web al firmei
Sony, la adresa : http://www.memorystick.com/
en/support/support.html
(Selectaţi zona unde este utilizată rama foto
digitală şi selectaţi “Digital Photo Frame” Ramă foto digitală pe fiecare pagină).
• Nu introduceţi simultan mai mult de un card
“Memory Stick” în aparat deoarece pot apărea
probleme legate de rama foto digitală.
• Dacă utilizaţi un card “Memory Stick Micro”
pentru această ramă foto digitală, “Memory
Stick Micro” trebuie să fie introdus într-un
adaptor “M2”.
• Dacă utilizaţi un card “Memory Stick Micro”
pentru această ramă foto digitală, fără a folosi
un adaptor “M2”, este posibil să nu mai puteţi
scoate cadrul “Memory Stick Micro” din
aparat.
• Dacă introduceţi un card “Memory Stick Micro”
într-un adaptor “M2” şi apoi adaptorul “M2”
într-un adaptor “Memory Stick Duo”, este
posibil ca rama foto digitală să nu acţioneze în
mod adecvat.
• Când iniţializaţi o unitate “Memory Stick”,
folosiţi funcţia de iniţializare a camerei
digitale. Dacă iniţializaţi un card “Memory
Stick” cu calculatorul, este posibil ca imaginile
să nu fie corect afişate.
• În urma operaţiei de iniţializare vor fi şterse
toate imaginile conţinute de aceasta, inclusiv
fişierele de imagine protejate. Pentru a evita
ştergerea accidentală a unor date importante,
verificaţi conţinutul cardului de memorie înainte
de a-l formata.
• Nu puteţi înregistra, edita sau şterge date dacă
deplasaţi comutatorul de protejare la scriere în
poziţia LOCK (blocat).
• Nu lipiţi nici un fel de materiale pe “Memory
Stick” în afara etichetelor furnizate, în zona
destinată acestora. Când lipiţi etichetele care
v-au fost livrate, aveţi grijă să vă încadraţi în
zona rezervată lor, fără a o depăşi.
Card de memorie SD
Slotul destinat cardului SD al ramei foto
digitale vă permite să folosiţi următoarele tipuri
de carduri :
– de memorie SD*1 ,
– card miniSD, card microSD (este necesar un
adaptor)*2,
– card de memorie SDHC*3,
– card de memorie miniSDHC, card de memorie
microSDHC (cu adaptor dacă este necesar)*2,
– un card standard de memorie MMC*4.
Nu garantăm funcţionarea adecvată pentru toate
tipurile de carduri SD / de carduri de memorie
standard MMC.
*1 S-a demonstrat că aparatul poate funcţiona cu
carduri SD de capacitate 2GB sau mai mică.
*2 Anumite adaptoare de card disponibile în comerţ au
bornele în partea din spate. Este posibil ca astfel de
adaptoare să nu poată fi utilizate de acest aparat.
* 3S-a demonstrat că rama foto digitală poate
funcţiona cu carduri SDHC cu capacitatea de
32 GB sau mai mică.
* 4 S-a demonstrat că rama foto digitală poate
funcţiona cu carduri de memorie standard MMC,
de capacitate 2 GB sau mai mică.
Note privind utilizarea
Note privind cardurile de
memorie
• La folosirea unui card, aveţi grijă să introduceţi
corect memoria în aparat, respectând poziţia şi
slotul indicate. Introducerea incorectă a cardului
de memorie poate conduce la deteriorarea ramei
foto digitale.
• Când introduceţi cardul de memorie, acesta
va pătrunde doar pe o anumită adâncime în
dispozitiv. Nu încercaţi să îl introduceţi mai
adânc, în mod forţat deoarece se poate deteriora
cardul de memorie şi/sau rama foto digitală.
• Nu scoateţi cardul şi nu opriţi rama foto digitală
câtă vreme acesta citeşte sau scrie date şi
nici dacă indicatorul de acces clipeşte. În caz
contrar, este posibil ca datele să nu mai poată
fi citite sau şterse.
• Se recomandă să realizaţi copii de siguranţă ale
datelor importante.
• Este posibil ca datele procesate cu ajutorul unui
calculator să nu fie afişate de această ramă foto
digitală.
• Când deplasaţi sau depozitaţi cardul, puneţi-l
în cutia cu care v-a fost furnizat.
• Nu atingeţi bornele cardului de memorie cu
mâna sau cu obiecte metalice.
• Nu loviţi, nu îndoiţi şi nu scăpaţi pe jos
cardul.
• Nu dezasamblaţi şi nu modificaţi cardul.
• Nu udaţi cardul.
• Nu utilizaţi şi nu păstraţi cardul în următoarele
feluri de locuri :
– în spaţii cu temperaturi ridicate, cum ar fi în
interiorul unei maşini parcate la soare sau din
apropierea surselor de căldură,
– în spaţii expuse la radiaţii solare directe,
– în spaţii cu umiditate ridicată sau în apropierea
unor materiale corozive,
– în spaţii supuse electricităţii statice sau
zgomotului electric.
• Nu poate fi realizată citirea / înregistrarea datelor
care necesită protejarea drepturilor de autor.
• Nu sunt acceptate carduri de memorie SDXC.
53
Index
A
Alegerea limbii..................41
Pornire/ oprire alimentare ~ . 11
Formatarea memoriei
interne........................32, 41
I
C
Carduri de memorie ..........52
Memory Stick .................53
Note privind utilizarea ...53
card de memorie SD .......53
Cerinţe de sistem
Macintosh .......................43
Windows.........................43
Ceas .............................12, 40
Comutator de protejare la
scriere ..............................52
Conectarea
la calculator ....................43
unui dispozitiv extern .....42
unui dispozitiv USB de
memorie........................42
D
Data .............................12, 40
DC IN 5 V .......................7, 8
Dimensiunea imaginilor
importate .........................41
Dispozitiv de redare ......... 29
E
Exportul unei imagini .......30
Eroare, mesaje ...................45
EXT INTERFACE,
conector~ .....................8, 42
F
Facilităţi ..............................5
Filtrare ...............................34
Fişiere asociate ..................20
Funcţia de pornire/ oprire
automată ....................36, 40
Avansată ...................36, 40
Oprire automată........36, 40
Simplă ......................36, 40
54
Import în memoria internă 27
Indicator luminos de acces ....
.................................7, 8, 13
Informaţii de sistem ..........41
Iniţializare .........................41
Iniţializare reglaje .............41
Interfaţa
calendar ..........................17
ceas .................................17
cu informaţii ...................20
index ...............................19
Introducere card de
memorie ..........................13
Î
Înlocuirea bateriei
telecomenzii ....................10
Înregistrarea unui marcaj ..32
L
P
Pornire ramă foto digitală . 11
Prezentare de imagini
cu fundal muzical .....26, 40
efecte ..............................23
efecte de culoare.............23
interfaţă ..........................16
interval ...........................23
interval dintre fotografii .23
mod de afişare ................24
ordine aleatorie ...............23
reglaje .......................23, 40
durată video ....................23
R
Redarea unei prezentări de
imagini cu fundal muzical
......................................25
Redarea unui fişier video ..21
Reglaje implicite, stabilite
din fabrică.........39, 40, 41
Reglaje temporale .......12, 40
Rotirea unei imagini..........35
Reglaje generale ................40
Limbă, alegere...................41
S
M
Marcare .............................32
Mărirea, reducerea
dimensiunii unei imagini .35
Mod reactualizare..............27
Mod vizualizare o singură
imagine ............................18
Modificarea reglajelor .......38
Memory Stick....................52
Mesaje de eroare ...............45
Scoatere card de memorie .14
Slot card de memorie ........13
Soluţionarea problemelor ..47
Sortarea imaginilor............34
Ş
Ştergerea unei imagini ......31
Ştergerea unui marcaj........33
T
Telecomandă .....................10
O
Ordinea de listare ..............40
Orientare
portret / peisaj...................6
U
USB mini B, conector .......43
USB A, conector ...............42
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Accesoriul la care se referă : telecomanda.
Download PDF

advertising