Sony | NW-A35 | Sony NW-A35 Walkman® nagy felbontású hanggal Használati útmutató

4-593-954-11(1) (HU)
Kezelési útmutató
A hangerővezérlésről (csak az Európai Unió és
Korea irányelveinek hatálya alá eső országok/
területek esetén)
Riasztás (hangjelzés) és figyelmeztetés [Check the volume level]
aktiválódik fülei védelmében olyankor, amikor először növeli a hangerőt
olyan szintre, amely már káros a füleinek. A riasztást és figyelmeztetést
elvetheti, ha az [OK] gombra koppint a riasztás párbeszédpanelén.
Megjegyzés
HU
• A hangerőt a riasztás és figyelmeztetés elvetését követően növelheti.
• A kezdeti figyelmeztetés után a riasztás és a figyelmeztetés ismét aktiválódik,
miután a hangerő összesen 20 óráig olyan szinten volt, amely már káros
a füleknek. Ha ez történik, a hangerő automatikusan csökken.
• Ha a hangerő olyan szinten van, amely károsíthatja a hallást, és Ön kikapcsolja
a Walkman készüléket, akkor a hangerő automatikusan lecsökken a hallás
szempontjából biztonságos értékre.
©2016 Sony Corporation
NW-A35/A35HN/A36HN/A37HN
Magyar
A kézikönyvekről
1. Kezelési útmutató (ez az útmutató)
2.
(Üzembe helyezési útmutató)
Az Üzembe helyezési útmutató a következőket mutatja be:
• A WALKMAN® alapvető kezelési utasításai
• Hasznos számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatos webhelyek
elérése az interneten
3. Súgó (webes dokumentum számítógépre/
okostelefonra) A súgó részletesebb használati
útmutatót, műszaki adatokat, az ügyféltámogatási
webhely URL-jét stb. tartalmaz.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa30/h_ww/
Bár a webhely böngészése ingyenes, előfordulhat,
hogy a szolgáltatója díjat számol fel a díjcsomagjának
megfelelően.
A Walkman vásárlásának országától/régiójától függően előfordulhat,
hogy egyes modellek nem állnak rendelkezésére.
Megjegyzések a Walkman használatával
kapcsolatban
Bluetooth-funkciók
A Walkman készülékén tárolt zenéket Bluetooth-audioeszközön,
például fejhallgatón vagy hangszórón keresztül is hallgathatja.
Párosítás (az eszköz első alkalommal történő használatakor)
1. Állítsa a Bluetooth-audioeszközt párosítás üzemmódba.
(Lásd az eszköz kezelési útmutatóját.)
2. Koppintson a
–[
Settings] – [Connect to/Add Audio Device]
lehetőségre a [Bluetooth] pont alatt.
3. Koppintson a Bluetooth kapcsolóra a Bluetooth funkció
bekapcsolásához.
4. Koppintson az [Add Device (Pairing)] lehetőségre a párosítás
megkezdéséhez.
5. Válassza ki az eszközt a párosított eszközök listájáról a Bluetoothkapcsolat létesítéséhez.
A Bluetooth-kapcsolat létrejöttét követően megjelenik
a [Connected.] üzenet.
Csatlakoztatás (későbbi használat)
1. Kapcsolja be a párosított Bluetooth-audioeszközt, és állítsa azt
készenléti módba.
2. Koppintson a
–[
Settings] – [Connect to/Add Audio Device]
lehetőségre a [Bluetooth] pont alatt.
3. Koppintson a Bluetooth kapcsolóra a Bluetooth funkció
bekapcsolásához.
4. Válassza ki az eszközt a párosított eszközök listájáról a Bluetoothkapcsolat létesítéséhez.
Leválasztás
1. Koppintson a
–[
Settings] – [Connect to/Add Audio Device]
lehetőségre a [Bluetooth] pont alatt.
2. Koppintson a csatlakoztatott eszköz nevére a párosított
eszközök listáján, majd koppintson az [OK] gombra a leválasztás
párbeszédpanelén.
Megjegyzés az akkumulátorral kapcsolatban
• Az akkumulátor károsodásának megelőzése érdekében töltse fel az
akkumulátort hat hónaponként legalább egyszer.
Mikro SD-kártya formázása
Győződjön meg arról, hogy elolvasta az utasításokat a mikro SDkártyákkal kapcsolatban az internetes súgóban, mielőtt tartalmakat
tárolna egy mikro SD-kártyán (nem tartozék).
(Folytatódik a hátoldalon)
(Az első oldal folytatása)
Tünet és teendők
A Walkman nem tölti fel az akkumulátort, vagy a számítógép
nem ismeri fel a Walkman készüléket.
• Az USB-kábel (tartozék) nem csatlakozik megfelelően a számítógép
USB-bemenetéhez. Húzza ki az USB-kábelt, és csatlakoztassa újra.
• A Walkman töltést jelző lámpája pirosan világít az akkumulátor
töltése közben, és kialszik, ha a töltés befejeződött.
• Amikor első alkalommal használja a Walkman készüléket, illetve
ha hosszú ideig nem használta azt, eltarthat néhány percig,
míg a számítógép felismeri. Ellenőrizze, hogy a számítógép
felismeri-e a Walkman készüléket, miután körülbelül 10 perc eltelt
a csatlakoztatás után.
• Ha a fent felsorolt lépések nem oldják meg a problémát, kapcsolja
ki a számítógépet, és szüntesse meg a Walkman csatlakoztatását.
Ezután húzza ki a tápkábelt, távolítsa el az akkumulátort és
mindent, ami a számítógéphez csatlakozik, majd várjon 5 percet az
esetleges töltés megszűnéséhez. Ezt követően kapcsolja be ismét
a számítógépet, és csatlakoztassa újra a Walkman készüléket.
Megfelelőség és információk
Információk a törvényekkel és a védjegyekkel
kapcsolatban
A törvényekkel, jogszabályokkal és védjegyekkel kapcsolatos
információkért tekintse meg a „Fontos információk” szakaszt
a mellékelt szoftverben. Az elolvasásához telepítse a mellékelt
szoftvert a számítógépére.
A telepítéshez nyissa meg a [WALKMAN] mappát a Walkman
rendszertárhelyén, miután csatlakoztatta azt a számítógéphez.
Windows-felhasználó: [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)]
Mac-felhasználó: [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac]
A szoftver telepítése után kattintson duplán a parancsikonra vagy
az asztalon megjelenő alias ikonra.
Fülhallgató használata
A fülhallgató lezárja a füleit. Emiatt ügyeljen arra, hogy fennáll a fül
és a dobhártya károsodásának kockázata, ha nagyobb erőhatás éri
a fülhallgatót, illetve ha hirtelen eltávolítják azt a fülből. Használat
után ügyeljen arra, hogy óvatosan vegye ki a füléből a fülhallgatót.
Fejhallgató használata
• Ne hallgassa a készüléket olyan hangerővel, amely hosszabb távon
már károsíthatja a hallását.
• Nagy hangerő esetén előfordulhat, hogy a külső hangok nem
hallhatók. Kerülje a készülék olyan szituációkban való hallgatását,
amikor a hallás lényeges, így például vezetés vagy kerékpározás
közben.
• Mivel a fejhallgatót szabadtéri használatra tervezték, hangok
szűrődhetnek ki belőle. Ügyeljen arra, hogy ne zavarja a közelében
tartózkodókat.
Megjegyzés a vásárlók számára: A következő
információk csak az EU-irányelveket alkalmazó
országokban értékesített készülékekre érvényesek.
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
EU-s jogszabályok szerinti képviselet: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium
Az esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében ne
hallgassa a készüléket hosszú ideig nagy hangerőn.
A Sony Corp. ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel az
1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó
előírásainak. A részletekért keresse fel a következő URL-címet:
http://www.compliance.sony.de/
• Ne szerelje szét, ne nyissa fel és ne zúzza szét az akkumulátorokat
és azok celláit.
• Se a cellákat, se az akkumulátort ne tegye ki hő vagy tűz hatásának.
Ne tárolja az akkumulátort közvetlen napsütésnek kitett helyen.
• Egy cella szivárgása esetén ne tegye lehetővé, hogy a folyadék
érintkezzen bőrével, illetve a szemébe kerüljön. Ha ez mégis
megtörténne, mossa ki az érintett területet bő vízzel, és forduljon
orvoshoz.
• A másodlagos cellákat és akkumulátorokat fel kell tölteni a használat
előtt. Mindig vegye figyelembe a gyártó utasításait és az eszköz
használati utasítását a helyes töltés érdekében.
• Hosszabb ideig történő tárolás esetén szükség lehet a cellák vagy
akkumulátorok többszöri feltöltésére és lemerítésére a lehető
legjobb teljesítmény elérése érdekében.
• Az ártalmatlanítás során tartsa be a hulladékkezelés szabályait.
A külső és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
Download PDF

advertising