Sony | NW-A1000 | Sony NW-A1000 Használati útmutató

2-659-086-11(1)
NW-A1000 / A3000
Kezelési útmutató
HU
© 2005 Sony Corporation
Néhány szó a Kezelési útmutatókról
(Előfordulhat, hogy az Ön nyelvén nem elérhető a PDF fájl, ebben az esetben a Kezelési
útmutatóhoz egy nyomtatott könyv formájában juthat hozzá.)
A lejátszóval együtt kapja a Gyorsbeállítási útmutatót és ezt a PDF formátumú Kezelési
útmutatót. Ezeken kívül az installálás után olvassa el a mellékelt CD-ROM-on található
CONNECT Player szoftver Súgóját (Help) is.
– A Gyorsbeállítási útmutató ismerteti a beállításokat és az egyszerűbb műveleteket,
a műsorszámok előbb számítógépre, majd onnan a lejátszóra történő másolását.
– Ez a Kezelési útmutató részletesen elmagyarázza a műveleteket, hogy teljes mértékben
kihasználhassa a lejátszó nyújtotta lehetőségeket és megtalálhassa a hibák okait.
– A CONNECT Player Súgója elmagyarázza a szoftver kezelésének részleteit (3. oldal).
A CONNECT Player Súgójának használata
Olvassa el a CONNECT PLAYER súgóját a szoftver használatáról, mint pl. a műsorszámok
számítógépre, majd onnan a lejátszóra másolásáról.
1 Mialatt futtatja a CONNECT Player programot, kattintson
a „Help” – „CONNECT Player Help” ikonra.
A Súgó megjelenik a képernyőn.
Megjegyzés
• A CONNECT Player súgója a lejátszóra, mint „eszközre” hivatkozik.
3HU
Tartalomjegyzék
Mellékelt tartozékok ................................ 6
Útmutató a részegységekhez és
a kezelőszervekhez ............................... 7
A lejátszás vezérlő gombok használata .. 8
Műsorszámok lejátszása
Műsorszámok keresése .......................... 10
A műsorszám neve szerint ...................... 10
Az album neve szerint ....................... 11
Az előadó szerint ............................... 12
Műfaj szerint ..................................... 13
Az , értékelés szerint ....................... 14
A megjelenés éve szerint ................... 15
A legutoljára átmásolt albumokról .... 16
Műsorszám keresése kezdőbetű
alapján ................................................. 17
Lejátszási lista lejátszása ....................... 18
A 100 legkedveltebb műsorszám
lejátszása ............................................. 20
Műsorszám keresése a lejátszás dátuma
alapján ................................................. 21
Műsorszámok lejátszása véletlen
sorrendben .......................................... 22
A 100 legkedveltebb műsorszám véletlen
sorrendű lejátszása............................. 22
Azonos évben megjelent műsorszámok
lejátszása véletlen sorrendben
(Time Machine Shuffle) .......................... 23
Az összes műsorszám lejátszása véletlen
sorrendben ......................................... 24
A lejátszási mód kiválasztása ................ 25
A Now Playing (Aktuálisan lejátszott)
képernyő megjelenítése ...................... 27
Az Option (Opciók) menü
megjelenítése ....................................... 28
Műsorszám keresése az aktuálisan
lejátszott műsorszám alapján ............ 30
Műsorszámok hozzáadása a Könyvjelző
listához és a lista szerkesztése............ 31
Műsorszám törlése a lejátszóból ........... 38
Műsorszámok értékelése ....................... 41
Az Artist Link (hasonló előadó) funkció
használata
Hasonló műfajba tartozó előadó keresése
(Artist Link) ........................................ 42
4HU
Beállítások
A hangzás beállítása (6-sávos
hangszínszabályzó) ............................. 44
A fülhallgató hangerejének
korlátozása .......................................... 47
A lejátszó műveleti hangjelzésének
kikapcsolása ........................................ 48
Csatlakoztatás egyéb készülékekhez .... 49
A képernyő kijelzések beállítása ........... 50
A képernyő fényerejének beállítása ...... 51
A lejátszó adatainak megtekintése........ 52
A kijelzések nyelvének kiválasztása ..... 53
Visszaállítás a gyári beállítások
értékeire .............................................. 54
A merevlemez formattálása ................... 55
További lehetőségek
Az akkumulátor feltöltése a hálózati
adapterrel ............................................ 56
Az akkumulátor élettartamának
maximalizálása ................................... 58
Mit jelent a formátum és
a bitsűrűség? ....................................... 59
A műsorszámok szünet nélküli
lejátszása ............................................. 60
A SonicStage-ben tárolt audio fájlok
lejátszása ............................................. 61
Hogyan importálhatóak a műsorszám
információk a lejátszóra? .................. 62
Audio fájloktól különböző adatok
tárolása ................................................ 63
A lejátszó belső szoftverének (Firmware)
frissítése ............................................... 64
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás .......................................... 65
Hibaüzenetek .......................................... 72
A CONNECT Player program
eltávolítása .......................................... 78
Kiegészítő információk
Megjegyzések a lejátszó hulladékként
történő kezeléséről .............................. 80
Óvintézkedések....................................... 83
A szerzői jogokról................................... 87
Műszaki jellemzők ................................. 88
Kiegészítő tartozékok............................. 90
Tárgymutató ........................................... 91
A lejátszó HOME menüjének hivatkozásai
A HOME menü jelenik meg ha bekapcsolja vagy a CONNECT Playerhez csatlakoztatja
a lejátszót.
A HOME menü kiindulási pontul szolgál a zenék lejátszásához, megkereséséhez és
a beállítások megváltoztatásához.
A HOME menü megjelenítéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK gombot, a képernyő
tartalmától függetlenül.
Music Library (Zene könyvtár)
Playlists (Lejátszási listák).......................18
All Songs (Összes szám)..........................10
Album ......................................................11
Artist (Előadó) .........................................12
Genre (Műfaj) ..........................................13
$ Rating (Értékelés) ............................... 14
Release Date (Megjelenés dátuma)..........15
Recent Transfers (Leggyakrabban
másolások) ...............................................16
Play History (Lejátszási napló) ..... 21
Play Mode (Lejátszási mód)
Normal (normál) .................................... 26
Repeat (ismételt) .................................... 26
Shuffle (véletlen sorrendű) .................... 26
Shuffle&Repeat (véletlen
sorrendű és ismételt) .............................. 26
Repeat 1 Song (1 szám ismétlése) ......... 26
Initial Search (Első betű szerinti keresés)
Artist (Előadó) ....................................... 17
Album .................................................... 17
Song (Dal).............................................. 17
Intelligent Shuffle
Settings (Beállítások)
Play Mode (Lejátszási mód) ....................25
Sound (Hangzás)......................................44
Default Bookmark (Alapértelmezett
könyvjelző) ..............................................31
AVLS (Hangerő korlátozás) ....................47
Beep (Hangjelzés)....................................48
Audio Output (Hangkimenet) ..................49
Display (Képernyő)..................................50
Brightness (Fényerő)................................51
Unit Information (Készülékinformáció) ..52
Language (Nyelv) ....................................53
Reset all Settings (Alapbeállítások
visszaállítása) ...........................................54
Initialize Disk (Lemezformattálás) ..........55
My Favorite Shuffle
Time Machine Shuffle
Playlists (Lejátszási listák)
Shuffle All
B.mark List 1–5 (Könyvjelző lista) ...19, 31
Playlists (Lejátszási listák).......................19
Favorite 100 (100 kedvenc).................19, 20
Trash Bin (Lomtár) .............................. 19, 38
Favorite 100 (100 kedvenc) .......20
Now Playing (Most lejátszott) ... 27
5HU
Mellékelt tartozékok
A lejátszó mellett a következő tartozékok találhatóak.
A beépített újratölthető akkumulátor vásárláskor már a lejátszóban található.
s Fülhallgató (1)
s Fülhallgató hosszabbító kábel (1)
s Hálózati csatlakozókábel** (1)
s Hálózati adapter** (1)
s USB kábel (1)
s CD-ROM* (1)
– CONNECT Player szoftver
– Kezelési útmutató (PDF fájl)
* Ne próbálja meg CD lejátszóban
lejátszani ezt a CD-ROM lemezt.
s Gyorsbeállítási útmutató (1)
** A vásárlás helyétől (ország vagy régió) függően előfordulhat, hogy a hálózati adapter vagy a hálózati
csatlakozókábel nem mellékelt tartozék.
Megjegyzések
• Tartsa be a következő óvintézkedéseket, hogy elkerülhesse a lejátszó meghibásodását.
– Ne üljön le, ha a lejátszó a farzsebében van.
– Ha a lejátszót úgy tárolja, hogy a fejhallgató/fülhallgató kábelével körbetekeri, ne tegye ki
erős behatásnak.
• A hálózati adaptert könnyen hozzáférhető konnektorhoz csatlakoztassa. Ha a hálózati
adapterrel kapcsolatban bármilyen rendellenességet észlel, azonnal húzza ki a konnektorból.
A sorozatszám
A lejátszóhoz tartozó sorozatszám a vásárló regisztrálásához szükséges. A számot a lejátszó
hátulján található címke tartalmazza. Ne távolítsa el ezt a címkét.
6HU
Útmutató a részegységekhez és
a kezelőszervekhez
Előoldal
Hátoldal
HOLD gomb
VOL +/– kapcsoló
¦ (Fejhallgató) aljzat
Fejhallgató hosszabbító
kábel
Fejhallgató
Furat a csuklószíjhoz
(csak az NW-A1000
esetén)
LINK gomb
OPTION gomb
Többfunkciós
csatlakozóaljzat
RESET gomb
BACK gomb
5-funkciós gomb
HOLD button
BACK gomb
Ha megnyomja, és lenyomva tartja a HOLD
gombot, a kijelzőn a „HOLD On” felirat
jelenik meg. Ekkor a lejátszó nem reagál
a gombok megnyomására. A HOLD funkció
működése közben nyomja meg újra, és tartsa
lenyomva a HOLD gombot. Ekkor a „HOLD
Off” üzenet jelenik meg, és a kezelőszervek
zárolása megszűnik.
Használja ezt a gombot, ha egy listát
tartalmazó képernyőről, egy szinttel feljebb
kíván lépni(1 8. oldal), vagy ha vissza kíván
térni az előző képernyőhöz.
A HOME menü megjelenítéséhez nyomja
meg és tartsa lenyomva a BACK gombot.
i (Fejhallgató) aljzat
A fejhallgató vagy a fejhallgató hosszabbító
vezeték csatlakozóját dugja az aljzatba, míg
egy kattanást érez. Ha a csatlakozódugó
nincs biztosan csatlakoztatva, nem
tudja megfelelően használni a lejátszót.
A fejhallgató aljzat szolgál a LINE
OUT (külső készülékhez történő)
csatlakoztatásokhoz is (1 49. oldal).
LINK gomb
A gomb segítségével műsorszámokat
kereshet, melyek az aktuálisan lejátszott
műsorszám előadójával, műfajával
kapcsolatosak.
5-funkciós gomb
A lejátszás elindítására és a képernyő menü
kezelésére szolgál (1 9. oldal).
OPTION gomb
Megjeleníti az Opciók menüjét (1 28. oldal).
A lejátszó kikapcsolásához nyomja meg és
tartsa lenyomva az OPTION gombot, vagy
az Opciók menüben válassza ki a „Shut
Down” menüpontot, majd nyomja meg a 7
gombot.
VOL +/– kapcsoló
Felfele vagy lefele csúsztatásával beállíthatja
a hangerőt.
Többfunkciós csatlakozóaljzat
Ide kell csatlakoztatni az USB kábelt
(1 56. oldal).
RESET gomb
Visszaállíthatja a lejátszó beállításainak
alapértékeit (1 65. oldal).
7HU
A lejátszás vezérlő gombok használata
A menüképernyők közötti navigáláshoz, műsorszámok lejátszásához és a lejátszó beállításainak
megváltoztatásához használja az 5-funkciós gombot és a BACK gombot.
A lenti ábra bemutatja, hogyan változik a képernyő, az egyes vezérlőgombok megnyomásakor.
Példaként látható a képernyők megjelenése, miután kiválasztja a „Music Library” – „Album”
menüpontokat a HOME menüből.
HOME menü
Válassza ki a
(Music Library)-t,
majd nyomja meg a
gombot.
Music Library
Nyomja
meg
a BACK
gombot
Válassza ki az „Album”-ot, majd
nyomja meg a
gombot.
Album lista
Nyomja
meg
a BACK
gombot
Válassza ki a kívánt albumot, majd
nyomja meg a
gombot.
Műsorszámok
Nyomja
meg
a BACK
gombot
Válassza ki a kívánt
műsorszámot, majd
nyomja meg a
gombot.
A lejátszás elindul.
Now Playing képernyő
Nyomja
meg
a BACK
gombot
8HU
Az 5-funkciós gomb, a képernyőn megjelenő tartalmaktól
függően különféle funkciók ellátására szolgál. A lista képernyők
műsorszámok keresését és kiválasztását teszik lehetővé. A Now
Playing (Most lejátszott) képernyő információkat jelenít meg az
aktuálisan lejátszott műsorszámról.
Å gomb*
* A 7 gombon található kidomborodó pontot használja
tájékozódási pontként, a lejátszó kezelésekor.
ì/Ò gombok
Lista képernyő
ë/Ñ gombok
Now Playing képernyő
Könyvjelző
Index
Számcím
Előadó
Az album címe
Műfaj
$ Értékelés
Lista
Lejátszási állapot
7 gomb
7 gomb
Működésbe hozza a kiválasztott elemet.
Ha a kiválasztott elem összes műsorszámát
le akarja játszani, nyomja meg, és tartsa
lenyomva a 7 gombot.
Egy műsorszám lejátszása közben a képernyő
bal alsó sarkában a H jel látható. Ha
lejátszás közben megnyomja a 7 gombot,
a S szimbólum jelenik meg, és a lejátszás
szünetel. A lejátszás folytatásához nyomja
meg a 7 gombot. A szünet és a lejátszás
folytatása funkció csak akkor használható, ha
a Now Playing képernyő látható.
f/F gombok
Le- vagy felfele mozgatja a kurzort. Nyomja
le, és tartsa lenyomva, a kurzor gyorsabb
mozgatásához.
g/G gombok
Képernyőt válthat, vagy indexképernyő
esetén balra vagy jobbra mozgathatja
a kurzort, egy újabb lista megjelenítéséhez.
f/F gombok
Nyomja meg a f/F gombok valamelyikét,
hogy a kurzor megjelenjen. Ezután
a kurzorral lépkedhet a megjelenített
menüpontok között. Ha a műfajt, az album
címét, vagy más jellemzőt kiválasztja
a kurzorral, nyomja meg a 7 gombot
és így megjelenítheti olyan előadók, vagy
műsorszámok listáját, mely műfajában
vagy előadójában megegyezik az aktuálisan
lejátszott műsorszámmal.
g/G gombok
A gombok egyszeri, vagy ismételt
megnyomásával az aktuálisan lejátszott szám
elejére, vagy az előző, vagy a következő
számra ugorhat. Ha lenyomva tartja
a gombot, előre- vagy hátrafelé kereshet
a lejátszott műsorszámon belül.
9HU
B Műsorszámok lejátszása
Műsorszámok keresése
A műsorszámokat műfaj („Genre”), előadó („Artist”), album („Album”), számcím („Track”),
stb. alapján keresheti meg.
Music Library
5-funkciós gomb
BACK gomb
Műsorszám keresése a szám címe szerint
A műsorszámok listája, a számok címének kezdőbetűi alapján, ábécésorrendben jelenik meg.
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BACK gombot.
A HOME menü megjelenik a képernyőn.
2 A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a (Music
Library) ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
A listát tartalmazó képernyő megjelenik.
3 A f/F gombok segítségével válassza ki az „All Songs”
(Összes dal) menüpontot, majd nyomja meg a 7 gombot.
Megjelenik a műsorszámok listája.
4 A f/F/g/G gombok segítségével válasszon ki egy
műsorszámot, majd nyomja meg a 7 gombot.
A lejátszás a kiválasztott műsorszámtól kezdve indul el, és folytatódik a listában szereplő
összes további számmal.
z Hasznos tudnivaló
• Hozzáadhat egy műsorszámot az alapértelmezett Könyvjelző listához, ha a műsorszám
listából való kiválasztáskor megnyomja a 7 gombot (1 31. oldal).
10HU
Műsorszám keresése az album címe szerint
Az albumok listája, az albumok címének kezdőbetűi alapján, ábécésorrendben jelenik meg.
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BACK gombot.
A HOME menü megjelenik a képernyőn.
2 A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a (Music
Library) ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
3 A f/F gombok segítségével válassza ki az „Album”
menüpontot, majd nyomja meg a 7 gombot.
Megjelenik az albumok listája.
A lista egyes elemének összes műsorszámát lejátszhatja, ha az elemet kiválasztja a listából,
és megnyomja, majd lenyomva tartja a 7 gombot.
4 A f/F/g/G gombok segítségével válasszon ki egy albumot,
majd nyomja meg a 7 gombot.
Megjelenik a műsorszámok listája.
5 A f/F/g/G gombok segítségével válasszon ki egy
műsorszámot, majd nyomja meg a 7 gombot.
A lejátszás a kiválasztott műsorszámtól kezdve indul el, és folytatódik a listában szereplő
összes további számmal.
11HU
Műsorszámok lejátszása
A listát tartalmazó képernyő megjelenik.
Műsorszám keresése az előadó neve szerint
Az előadók listája, az előadók nevének kezdőbetűi alapján, ábécésorrendben jelenik meg.
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BACK gombot.
A HOME menü megjelenik a képernyőn.
2 A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a (Music
Library) ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
A listát tartalmazó képernyő megjelenik.
3 A f/F gombok segítségével válassza ki az „Artist”
menüpontot, majd nyomja meg a 7 gombot.
Megjelenik az előadók listája.
A lista egyes elemének összes műsorszámát lejátszhatja, ha az elemet kiválasztja a listából,
és megnyomja, majd lenyomva tartja a 7 gombot.
(Ez a lehetőség a 4. pontból is elérhető, miután szűkítette a listát.)
4 A f/F/g/G gombok segítségével válasszon ki egy előadót,
majd nyomja meg a 7 gombot.
Megjelenik az albumok listája.
5 A f/F/g/G gombok segítségével válasszon ki egy albumot,
majd nyomja meg a 7 gombot.
Megjelenik a műsorszámok listája.
6 A f/F/g/G gombok segítségével válasszon ki egy
műsorszámot, majd nyomja meg a 7 gombot.
A lejátszás a kiválasztott műsorszámtól kezdve indul el, és folytatódik a listában szereplő
összes további számmal.
z Hasznos tudnivaló
• Ha az előadó neve a „The” vagy „THE” névelővel kezdődik, a sorrendbe rendezésnél
a lejátszó ezt nem veszi figyelembe, csupán az előadó nevének „The” vagy „THE” után álló
részét.
12HU
Műsorszám keresése műfaj szerint
Az előadók listája, az előadók nevének kezdőbetűi alapján, ábécésorrendben jelenik meg.
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BACK gombot.
A HOME menü megjelenik a képernyőn.
2 A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a (Music
Library) ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
3 A f/F gombok segítségével válassza ki a „Genre”
menüpontot, majd nyomja meg a 7 gombot.
Megjelenik a műfajok listája.
A lista egyes elemének összes műsorszámát lejátszhatja, ha az elemet kiválasztja a listából,
és megnyomja, majd lenyomva tartja a 7 gombot.
(Ez a lehetőség a 5. pontból is elérhető, miután szűkítette a listát.)
4 A f/F/g/G gombok segítségével válasszon ki egy műfajt, majd
nyomja meg a 7 gombot.
Megjelenik az előadók listája.
5 A f/F/g/G gombok segítségével válasszon ki egy előadót,
majd nyomja meg a 7 gombot.
Megjelenik az albumok listája.
6 A f/F/g/G gombok segítségével válasszon ki egy albumot,
majd nyomja meg a 7 gombot.
Megjelenik a műsorszámok listája.
7 A f/F/g/G gombok segítségével válasszon ki egy
műsorszámot, majd nyomja meg a 7 gombot.
A lejátszás a kiválasztott műsorszámtól kezdve indul el, és folytatódik a listában szereplő
összes további számmal.
13HU
Műsorszámok lejátszása
A listát tartalmazó képernyő megjelenik.
Műsorszám keresése az , értékelés szerint
Értékelheti az egyes műsorszámokat. Az értékelés egy 1-től 5-ig tartó skálán lehetséges, melyet
csillagok (,) jeleznek. Az értékelés részleteiről olvassa el a 1 41. oldalon leírtakat.
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BACK gombot.
A HOME menü megjelenik a képernyőn.
2 A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a (Music
Library) ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
A listát tartalmazó képernyő megjelenik.
3 A f/F gombok segítségével válassza ki a „, Rating”
menüpontot, majd nyomja meg a 7 gombot.
Megjelenik az értékelési szintek listája.
A lista egyes elemének összes műsorszámát lejátszhatja, ha az elemet kiválasztja a listából,
és megnyomja, majd lenyomva tartja a 7 gombot.
4 A f/F gombok segítségével válasszon ki egy értékelési szintet
(melyet 1–5 , jelez), majd nyomja meg a 7 gombot.
Megjelenik a műsorszámok listája.
5 A f/F/g/G gombok segítségével válasszon ki egy
műsorszámot, majd nyomja meg a 7 gombot.
A lejátszás a kiválasztott műsorszámtól kezdve indul el, és folytatódik a listában szereplő
összes további számmal.
z Hasznos tudnivaló
• A „, Rating” egyaránt tartalmaz automatikusan meghatározott (melyet üres csillagok (,)
jeleznek) és egyénileg megadott értékeléseket, melyeket kitöltött csillagok (+) jeleznek.
14HU
Műsorszám keresése a megjelenés éve szerint
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BACK gombot.
A HOME menü megjelenik a képernyőn.
2 A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a (Music
Library) ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
A listát tartalmazó képernyő megjelenik.
Megjelenik a megjelenési évek listája.
A lista egyes elemének összes műsorszámát lejátszhatja, ha az elemet kiválasztja a listából,
és megnyomja, majd lenyomva tartja a 7 gombot.
(Ez a lehetőség a 4. pontból is elérhető, miután szűkítette a listát.)
4 A f/F gombok segítségével válasszon ki egy évet, majd
nyomja meg a 7 gombot.
Megjelenik az előadók listája.
5 A f/F/g/G gombok segítségével válasszon ki egy előadót,
majd nyomja meg a 7 gombot.
Megjelenik a műsorszámok listája.
6 A f/F/g/G gombok segítségével válasszon ki egy
műsorszámot, majd nyomja meg a 7 gombot.
A lejátszás a kiválasztott műsorszámtól kezdve indul el, és folytatódik a listában szereplő
összes további számmal.
15HU
Műsorszámok lejátszása
3 A f/F gombok segítségével válassza ki a „Release Date”
menüpontot, majd nyomja meg a 7 gombot.
Műsorszám keresése az utoljára átmásolt albumok között
Műsorszámokat kereshet a CONNECT Player programhoz történő legutolsó három
csatlakozáskor felmásolt albumokról.
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BACK gombot.
A HOME menü megjelenik a képernyőn.
2 A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a (Music
Library) ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
A listát tartalmazó képernyő megjelenik.
3 A f/F gombok segítségével válassza ki a „Recent Transfers”
menüpontot, majd nyomja meg a 7 gombot.
Megjelenik a CONNECT Player programmal végzett utolsó három átmásolás listája.
A lista egyes elemének összes műsorszámát lejátszhatja, ha az elemet kiválasztja a listából,
és megnyomja, majd lenyomva tartja a 7 gombot.
(Ez a lehetőség a 4. pontból is elérhető, miután szűkítette a listát.)
4 A f/F gombok segítségével válassza ki a másolás dátumát,
majd nyomja meg a 7 gombot.
Megjelenik a kiválasztott dátumhoz tartozó albumok listája.
5 A f/F/g/G gombok segítségével válasszon ki egy albumot,
majd nyomja meg a 7 gombot.
Megjelenik a műsorszámok listája.
6 A f/F/g/G gombok segítségével válasszon ki egy
műsorszámot, majd nyomja meg a 7 gombot.
A lejátszás a kiválasztott műsorszámtól kezdve indul el, és folytatódik a listában szereplő
összes további számmal.
16HU
Műsorszám keresése a kezdőbetű szerint
Műsorszámokat kereshet az előadó nevének, az album címének vagy a műsorszám címének
kezdőbetűje szerint is.
Initial Search
5-funkciós gomb
BACK gomb
Műsorszámok lejátszása
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BACK gombot.
A HOME menü megjelenik a képernyőn.
2 A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki az
Search) ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
(Initial
A kezdőbetű kiválasztására szolgáló képernyő jelenik meg.
3 A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a kezdőbetűt,
majd nyomja meg a 7 gombot.
A keresési kategóriák listája jelenik meg.
A „Song” opcióval a műsorszám címe, az „Artist” opcióval az előadó neve, az „Album”
opcióval pedig az album címe szerint kereshet.
4 A f/F gombok segítségével válasszon ki egy keresési opciót,
majd nyomja meg a 7 gombot.
A „Searching” (keresés) felirat jelenik meg a képernyőn.
A keresés befejeztével a találatok jelennek meg a képernyőn.
Az „Artist” vagy az „Album” opció kiválasztásával szűkítheti a talált műsorszámok
számát.
Ha kiválasztotta az „Artist” vagy az „Album” opciót és lenyomja, majd nyomva tartja
a 7 gombot, elindul az összes olyan műsorszám lejátszása, mely megfelelt a keresésnek.
Megjegyzés
• Amíg a képernyőn a „Searching” felirat látható, a kezelőgombok nincsenek hatással
a lejátszóra.
17HU
Lejátszási listák lejátszása
Lejátszhatja a műsorszámok csoportjait (lejátszási listák), melyeket vagy a CONNECT Player
szoftverrel vagy a lejátszóval (Bookmark List) hozott létre.
5-funkciós gomb
Playlists
BACK gomb
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BACK gombot.
A HOME menü megjelenik a képernyőn.
2 A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a
ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
(Playlists)
A lejátszás típusának kiválasztására szolgáló képernyő jelenik meg.
A lista egyes elemének összes műsorszámát lejátszhatja, ha az elemet kiválasztja a listából,
és megnyomja, majd lenyomva tartja a 7 gombot.
A lejátszási listák típusairól a 1 19. oldalon olvashat.
3 A f/F/g/G gombok segítségével válasszon ki egy lejátszási
listát, majd nyomja meg a 7 gombot.
A lejátszási lista megjelenik.
4 A f/F/g/G gombok segítségével válasszon ki egy
műsorszámot, majd nyomja meg a 7 gombot.
A kiválasztott műsorszám lejátszása elindul.
z Hasznos tudnivaló
• A lejátszási listák a „Music Library” menüpontból, a „Playlists” ikon kiválasztásával is
elérhetőek.
18HU
Lejátszási listák típusai
Ötféle lejátszási lista létezik, melyekről részleteket a táblázatban olvashat.
Leírás
B.mark List 1–51)
A lejátszóval létrehozott lejátszási listát (Bookmark List (Könyvjelző
lista)). A Könyvjelző listákról olvassa el a 1 31. oldalt.
Playlists1)
A CONNECT Player szoftverrel készített lejátszási lista. A lejátszási
listák készítéséről olvassa el a CONNECT Player súgóját.
Favorite 100
(100 kedvenc)
Ez a lejátszási lista a 100 leggyakrabban lejátszott műsorszámot
tartalmazza és a CONNECT Player program hozza létre automatikusan.
A lista a lejátszások számától függően, csökkenő sorrendben jelenik meg
és minden esetben frissül, amikor a lejátszót csatlakoztatja a CONNECT
Player programhoz.
Trash Bin
(Lomtár)
Ez a lejátszási lista a lejátszóról törölt műsorszámokat tartalmazza.
A lejátszóról törölt műsorszámok akkor kerülnek a Lomtárba,
amikor a lejátszót a CONNECT Player programhoz csatlakoztatja.
A műsorszámok Lomtárba helyezéséről olvassa el a 1 38. oldalon
leírtakat.
Ha megváltoztatja a Könyvjelző lista vagy a lejátszási lista nevét a CONNECT Player
programban, a lista az új néven jelenik meg.
19HU
Műsorszámok lejátszása
1)
Lejátszási lista
típus
A 100 legkedveltebb műsorszám lejátszása
A lejátszó képes kiválasztani és lejátszani a 100 legtöbbször lejátszott műsorszámot.
Favorite 100
5-funkciós gomb
BACK gomb
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BACK gombot.
A HOME menü megjelenik a képernyőn.
2 A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a
ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
(Favorite 100)
A 100 leggyakrabban lejátszott műsorszám listája jelenik meg.
3 A f/F/g/G gombok segítségével válasszon ki egy
műsorszámot, majd nyomja meg a 7 gombot.
A lejátszás a kiválasztott műsorszámtól kezdve indul el, és folytatódik a listában szereplő
összes további számmal.
z Hasznos tudnivalók
• A lejátszási alkalmak összesítése és a 100 leggyakrabban lejátszott műsorszám kiválasztása
minden egyes CONNECT Player programhoz történő csatlakoztatáskor megtörténik.
• Ha a lejátszón kevesebb mint 100 műsorszám található, akkor az összes szám megjelenik
a listában. Ha a lejátszón 100-nál kevesebb műsorszám lett lejátszva, a listában minden olyan
szám megjelenik, amelyik legalább egyszer már le volt játszva.
20HU
Műsorszámok keresése a lejátszás dátuma
alapján
Műsorszámok közt kereshet dátum alapján is, amennyiben a lejátszó már lejátszotta azokat.
Play History
5-funkciós gomb
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BACK gombot.
A HOME menü megjelenik a képernyőn.
2 A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a
ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
(Play History)
A műsorszámok lejátszási dátumát tartalmazó lista jelenik meg a képernyőn. A lista elején
a legutóbbi dátum szerepel.
3 A g/G gombok segítségével válassza ki az évet és a hónapot,
a f/F gombokkal a napot, majd nyomja meg a 7 gombot.
A kiválasztott napon lejátszott műsorszámok listája jelenik meg a képernyőn.
A lista egyes elemének összes műsorszámát lejátszhatja, ha az elemet kiválasztja a listából,
és megnyomja, majd lenyomva tartja a 7 gombot.
4 A f/F/g/G gombok segítségével válasszon ki egy
műsorszámot, majd nyomja meg a 7 gombot.
A lejátszás a kiválasztott műsorszámtól kezdve indul el, és folytatódik a listában szereplő
összes további számmal.
z Hasznos tudnivalók
• A lejátszás naplózása – hogy egy műsorszám mikor lett 15 másodpercnél hosszabb ideig
lejátszva – akkor lép érvénybe, amikor a lejátszót a CONNECT Player programhoz
csatlakoztatja.
• Ha egy műsorszámot 15 másodpercnél rövidebb ideig játszik le, az nem számít eseménynek
a „Play History” funkció szempontjából.
21HU
Műsorszámok lejátszása
BACK gomb
Műsorszámok lejátszása véletlen sorrendben
A lejátszóval háromféle véletlen sorrendű lejátszási mód („shuffle play”) lehetséges: „My
Favorite Shuffle”, „Time Machine Shuffle” és „Shuffle All”. Mindegyik véletlen sorrendű
lejátszási mód a műsorszámok különböző válogatását hozza létre.
Intelligent
Shuffle
5-funkciós gomb
BACK gomb
A 100 legkedveltebb műsorszám lejátszása véletlen
sorrendben
A lejátszó kiválasztja a 100 legtöbbször lejátszott műsorszámot, és ezeket véletlen sorrendben
játssza le.
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BACK gombot.
A HOME menü megjelenik a képernyőn.
2 A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a (Intelligent
Shuffle) ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
A véletlen sorrendű lejátszási módok kiválasztására szolgáló képernyő jelenik meg.
3 A f/F gombok segítségével válassza ki a „My Favorite
Shuffle” opciót, majd nyomja meg a 7 gombot.
A „Shuffle play 100 favorite songs” (A 100 kedvenc szám véletlen sorrendű lejátszása)
üzenet jelenik meg, és a lejátszás elindul. Ha egy műsorszám lejátszása közben választ egy
véletlen sorrendű lejátszási üzemmódot, a szám lejátszása megáll az üzenet megjelenése
után, és a véletlenszerűen kiválasztott műsorszámok lejátszása indul el.
z Hasznos tudnivalók
• A véletlen sorrendű lejátszás automatikusan megszakad, ha a következő műveletek egyikét
hajtja végre:
– Kiválaszt egy műsorszámot a „Music Library”-ból és elindítja a lejátszását.
– Ha használatba veszi az „Artist Link” (hasonló előadó) funkciót.
– Lejátszási módot vált.
• A „My Favorite Shuffle” funkció alapját képező lejátszási alkalmak összesítése a CONNECT
Player programhoz történő csatlakoztatáskor történik.
• Ha a lejátszón 100-nál kevesebb műsorszám lett lejátszva, a véletlen sorrendű lejátszásban
minden olyan szám szerepelni fog, amit legalább egyszer már lejátszott. Ha a lejátszón
kevesebb mint 100 műsorszám található, akkor a véletlen sorrendű lejátszásban az összes
szám le lesz játszva.
22HU
Megjegyzés
• Véletlen sorrendű lejátszás közben legfeljebb 20 műsorszámot léphet vissza a g gomb
ismételt megnyomásával. Ha több mint egy számot visszalép a lejátszás folytatásához, vagy
gyorsan előrelép a G gomb megnyomásával, a lejátszó megszakítja az aktuális véletlen
sorrendű lejátszást, és egy új sorrendet állít elő.
Azonos évben megjelent műsorszámok lejátszása véletlen
sorrendben (Time Machine Shuffle)
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BACK gombot.
A HOME menü megjelenik a képernyőn.
2 A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a (Intelligent
Shuffle) ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
A véletlen sorrendű lejátszási módok kiválasztására szolgáló képernyő jelenik meg.
3 A f/F gombok segítségével válassza ki a „Time Machine
Shuffle” opciót, majd nyomja meg a 7 gombot.
Például a „Shuffle play songs released in 2005.” (A 2005-ben megjelent felvételek véletlen
sorrendű lejátszása) üzenet jelenik meg, és véletlen sorrendben elindul a kiválasztott évben
megjelent műsorszámok lejátszása. Ha egy műsorszám lejátszása közben választ egy
véletlen sorrendű lejátszási üzemmódot, a szám lejátszása megáll az üzenet megjelenése
után, és a véletlenszerűen kiválasztott műsorszámok lejátszása indul el.
z Hasznos tudnivaló
• A véletlen sorrendű lejátszás automatikusan megszakad, ha a következő műveletek egyikét
hajtja végre:
– Kiválaszt egy műsorszámot a „Music Library”-ból és elindítja a lejátszását.
– Ha használatba veszi az „Artist Link” (hasonló előadó) funkciót.
– Lejátszási módot vált.
Megjegyzések
• A lejátszó kezelőszervei nem funkcionálnak, amíg az adott évhez tartozó műsorszámok
kiválasztása történik.
• Abban az esetben, ha a lejátszón található műsorszámok egyike sem tartalmaz a megjelenési
évre vonatkozó információt, a véletlenszerű lejátszásban az összes műsorszám szerepel.
• Ha a lejátszón található összes műsorszám ugyanarra az évre vonatkozó kiadási
információval rendelkezik, vagy ha néhány szám ugyanazzal a kiadási dátummal
rendelkezik, az összes többi műsorszámhoz pedig nem tartozik ilyen típusú adat, a lejátszó
az adott évnek megfelelő számokat fogja lejátszani véletlen sorrendben, és például a „Shuffle
play songs released in 2005” (A 2005-ben megjelent felvételek véletlen sorrendű lejátszása)
üzenet jelenik meg a képernyőn.
23HU
Műsorszámok lejátszása
A lejátszó véletlenszerűen kiválaszt egy évszámot, majd az ebben az évben kiadott
műsorszámokat kezdi el játszani.
• Véletlen sorrendű lejátszás közben legfeljebb 20 műsorszámot léphet vissza a g gomb
ismételt megnyomásával. Ha több mint egy számot visszalép a lejátszás folytatásához, vagy
gyorsan előrelép a G gomb megnyomásával, a lejátszó megszakítja az aktuális véletlen
sorrendű lejátszást, és egy új sorrendet állít elő.
Az összes műsorszám lejátszása véletlen sorrendben
A lejátszó véletlen sorrendben játssza le az összes tárolt műsorszámot.
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BACK gombot.
A HOME menü megjelenik a képernyőn.
2 A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a (Intelligent
Shuffle) ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
A véletlen sorrendű lejátszási módok kiválasztására szolgáló képernyő jelenik meg.
3 A f/F gombok segítségével válassza ki a „Shuffle All” opciót,
majd nyomja meg a 7 gombot.
A „Shuffle play all.” (Az összes műsorszám véletlen sorrendű lejátszása) üzenet jelenik
meg, és a lejátszás elindul.
Ha egy műsorszám lejátszása közben választ egy véletlen sorrendű lejátszási üzemmódot,
a szám lejátszása megáll az üzenet megjelenése után, és a véletlenszerűen kiválasztott
műsorszámok lejátszása indul el.
z Hasznos tudnivaló
• A véletlen sorrendű lejátszás automatikusan megszakad, ha a következő műveletek egyikét
hajtja végre:
– Kiválaszt egy műsorszámot a „Music Library”-ból és elindítja a lejátszását.
– Ha használatba veszi az „Artist Link” (hasonló előadó) funkciót.
– Lejátszási módot vált.
Megjegyzés
• Véletlen sorrendű lejátszás közben legfeljebb 20 műsorszámot léphet vissza a g gomb
ismételt megnyomásával. Ha több mint egy számot visszalép a lejátszás folytatásához, vagy
gyorsan előrelép a G gomb megnyomásával, a lejátszó megszakítja az aktuális véletlen
sorrendű lejátszást, és egy új sorrendet állít elő.
24HU
A lejátszási mód kiválasztása
A lejátszó különféle lejátszási módokat tesz lehetővé, mint a normál lejátszás, többféle véletlen
sorrendű lejátszás és az ismételt lejátszási mód.
Play Mode
5-funkciós gomb
OPTION gomb
BACK gomb
A HOME menü megjelenik a képernyőn.
2 A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a
ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
(Play Mode)
A lejátszási módok listája jelenik meg.
A lejátszási módok listáját úgy is megjelenítheti, ha egy műsorszám lejátszása közben
megnyomja az OPTION gombot, és a megjelenő Option menüből kiválasztja a „Play
Mode” ikont.
3 A f/F gombok segítségével válasszon ki egy lejátszási módot
(olvassa el a 1 26. oldalt), majd nyomja meg a 7 gombot.
Ha a „Play Mode” ikont a HOME menüben választotta ki, a HOME menübe lép vissza.
Ha a lejátszási módot lejátszás közben, az OPTION gomb megnyomásával választotta ki,
a Now Playing képernyőhöz tér vissza.
25HU
Műsorszámok lejátszása
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BACK gombot.
A lejátszási módok listája
Lejátszási mód/Ikon
Leírás
Normal (normál)/Nincs
ikon
A lejátszás a kiválasztott műsorszámmal indul, majd
a műsorszámok listájában következő összes szám le lesz játszva,
a sorrendnek megfelelően. Ezután a lejátszás leáll.
Repeat (Ismételt
lejátszás)/
Miután az aktuálisan lejátszott (vagy a műsorszámok listájából
kiválasztott) műsorszám lejátszása befejeződik, az aktuálisan
lejátszott lista (mint pl. egy album, vagy előadó lista) elemei
lesznek lejátszva, újra és újra ismételve, a műsorszámok eredeti
sorrendjében.
Shuffle (Véletlen
sorrendű lejátszás)/
Miután az aktuálisan lejátszott (vagy a műsorszámok listájából
kiválasztott) műsorszám lejátszása befejeződik, az aktuálisan
lejátszott lista (mint pl. egy album, vagy előadó lista) elemei
lesznek lejátszva, véletlen sorrendben.
Shuffle&Repeat (Véletlen
sorrendű és ismételt
lejátszás)/
Miután az aktuálisan lejátszott (vagy a műsorszámok listájából
kiválasztott) műsorszám lejátszása befejeződik, az aktuálisan
lejátszott lista (mint pl. egy album, vagy előadó lista) elemei
lesznek lejátszva, újra és újra ismételve, véletlen sorrendben.
Repeat 1 Song (1 szám
ismétlése)/
Az aktuálisan lejátszott (vagy a műsorszámok listájából
kiválasztott) műsorszám lejátszása, újra és újra ismételve.
Megjegyzések
• Ha a lejátszást a HOME menü „Intelligent Shuffle” ikonját kiválasztva indítja el, a lejátszási
mód automatikusan „Shuffle” vagy „Shuffle & Repeat” lesz.
• Véletlen sorrendű lejátszás közben legfeljebb 20 műsorszámot léphet vissza a g gomb
ismételt megnyomásával. Ha több mint egy számot visszalép a lejátszás folytatásához, vagy
gyorsan előrelép a G gomb megnyomásával, a lejátszó megszakítja az aktuális véletlen
sorrendű lejátszást, és egy új sorrendet állít elő.
26HU
A Now Playing (Aktuálisan lejátszott)
képernyő megjelenítése
A Now Playing képernyő az aktuálisan lejátszott műsorszámmal kapcsolatban jelenít meg
információkat, mint pl. az előadó neve és az album címe.
5-funkciós gomb
Now Playing
Műsorszámok lejátszása
BACK gomb
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BACK gombot.
A HOME menü megjelenik a képernyőn.
2 A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a
Playing) ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
(Now
A lejátszott műsorszámmal kapcsolatos részletes információk jelennek meg.
z Hasznos tudnivaló
• Ha a Now Playing képernyőből megjeleníti az Option menüt és kiválasztja a „Detailed
Information” (Részletes információk) opciót, további adatokat ismerhet meg, mint például
a megjelenés éve, a lejátszási idő, audio formátum és a bitsűrűség*.
* Ha a műsorszám változó bitsűrűségű, a kijelzés „VBR” lesz.
27HU
Az Option (Opciók) menü megjelenítése
Az Option menüből megváltoztathatja az aktuálisan lejátszott műsorszám beállításait, és más
különféle lehetőségeket érhet el.
5-funkciós gomb
OPTION gomb
1 Nyomja meg az OPTION gombot.
Az OPTION menü megjelenik a képernyőn.
2 A f/F gombok segítségével válassza ki az opciót, majd
nyomja meg a 7 gombot.
A kiválasztott opcióhoz tartozó képernyő jelenik meg, vagy a kiválasztott opció
aktiválódik.
Az egyes opciók részleteiről a 1 29. oldalon található táblázatban olvashat.
28HU
z Hasznos tudnivaló
• A beállítások listájának és egy műsorszámhoz tartozó opciók megtekintéséhez nyomja meg
az OPTION gombot.
Magyarázat/oldalszám
Go to Album
Olvassa el a 1 30. oldalon leírtakat.
Go to Artist
Olvassa el a 1 30. oldalon leírtakat.
Go to Genre
Olvassa el a 1 30. oldalon leírtakat.
Bookmark
Olvassa el a 1 31. oldalon leírtakat.
Select Bookmark
Olvassa el a 1 32. oldalon leírtakat.
Remove Bookmark
Olvassa el a 1 34. oldalon leírtakat.
Clear Bookmark List
Olvassa el a 1 35. oldalon leírtakat.
Add to Trash Bin
Olvassa el a 1 38. oldalon leírtakat.
Rescue
Olvassa el a 1 39. oldalon leírtakat.
Rescue All from Trash Bin
Olvassa el a 1 40. oldalon leírtakat.
Play Mode
Olvassa el a 1 25. oldalon leírtakat.
, Rating
Olvassa el a 1 41. oldalon leírtakat.
Detailed Information
Olvassa el a 1 27. oldalon leírtakat.
Shut Down
Kikapcsolja a lejátszót.
Now Playing
Megjeleníti a Now Playing képernyőt.
Play
Elindítja a lejátszást.
Re-order Songs
Olvassa el a 1 36. oldalon leírtakat.
Change Icon
Olvassa el a 1 37. oldalon leírtakat.
HOME menu
Megjeleníti a HOME menüt.
Megjegyzések
• Az Option menü nem jeleníthető meg egyes képernyőkön, ilyen pl. a Settings (Beállítások)
képernyő.
• Az Option menü elemei eltérő módon jelennek meg, attól függően, hogy azt melyik
képernyőn keresztül éri el.
29HU
Műsorszámok lejátszása
Opció
Műsorszámok keresése az aktuálisan
lejátszott műsorszám alapján
Ha a Now Playing képernyőn keresztül jeleníti meg az Option menüt, megkereshet olyan
műsorszámokat vagy albumokat, melyek előadója megegyezik az aktuálisan lejátszott
műsorszám előadójával, vagy olyan műsorszámokat, melyek előadója hasonló műfajhoz
tartozik.
5-funkciós gomb
Now Playing
BACK gomb
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BACK gombot.
A HOME menü megjelenik a képernyőn.
2 A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a
Playing) ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
(Now
A műsorszámra vonatkozó részletes információk jelennek meg.
3 Nyomja meg az OPTION gombot.
Megjelenik az Option menü.
4 A f/F gombok segítségével válasszon ki egy opciót, majd
nyomja meg a 7 gombot.
A „Go to Album” kiválasztásával megjelenítheti az aktuálisan lejátszott album
műsorszám-listáját.
A „Go to Artist” kiválasztásával megjelenítheti azon albumok listáját, melyek előadója
megegyezik az aktuálisan lejátszott műsorszám-előadójával.
A „Go to Genre” kiválasztásával megjelenítheti azon előadók listáját, melyek előadója
hasonló műfajba tartozik az aktuálisan lejátszott műsorszám-előadójával.
5 A f/F/g/G gombok segítségével válasszon ki egy
műsorszámot, majd nyomja meg a 7 gombot.
A lejátszás a kiválasztott műsorszámtól kezdve indul el, és folytatódik a listában szereplő
összes további számmal.
30HU
Műsorszámok hozzáadása a Könyvjelző
listához és a lista szerkesztése
A Könyvjelző lista (Bookmark List) egy olyan funkció, mellyel csoportba foglalhatja kedvenc
műsorszámait. A lejátszó öt Könyvjelző listát kezel, melyek egyenként 100 műsorszámot
tartalmazhatnak. A Konyvjelző listák lejátszásáról a 1 18. oldalon találhat további részleteket.
Műsorszám hozzáadása az alapértelmezett Könyvjelző listához.
1
Jelenítse meg a Könyvjelző listához hozzáadandó műsorszám
Now Playing képernyőjét, majd nyomja meg a 7 gombot.
Az „Added to Bookmark List 1.” (Hozzáadva az 1. Könyvjelző listához (a szám az
aktuálisan alapértelmezett Könyvjelző listát jelzi)) üzenet és a Könyvjelző lista ikon ( )
jelenik meg.
z Hasznos tudnivalók
• A lejátszó használatba vételekor az alapértelmezett Könyvjelző lista a „B.mark List 1.”.
• Egy kiválasztott műsorszámot a műsorszám listából is hozzáadhat az alapértelmezett
Könyvjelző listához, ha megnyomja és lenyomva tartja a 7 gombot.
• Ha a Könyvjelző listában szereplő műsorszámot játszik le, és megnyomja, majd lenyomva
tartja a 7 gombot, a műsorszám törlődik a listából.
Megjegyzések
• Nem adhat hozzá kétszer egy műsorszámot ugyanahhoz a Könyvjelző listához.
• A Könyvjelző lista lejátszásakor, nem adható hozzá újabb műsorszám.
31HU
Műsorszámok lejátszása
Egy műsorszámot úgy adhat hozzá az alapértelmezett Könyvjelző listához, ha a Now Playing
képernyő megjelenítésekor megnyomja a 7 gombot. Az alapértelmezett Könyvjelző lista
kiválasztásáról a 1 33. oldalon olvashat.
Műsorszámok hozzáadása a kiválasztott Könyvjelző listához.
A műsorszámok a „B.mark List 1”–„B.mark List 5” Könyvjelző listákhoz adhatók hozzá.
1
2
3
Jelenítse meg a Könyvjelző listához hozzáadandó műsorszám
Now Playing képernyőjét.
Nyomja meg az OPTION gombot.
Megjelenik az Option menü.
A f/F gombok segítségével válassza ki a „Select Bookmark”
opciót, majd nyomja meg a 7 gombot.
A Könyvjelző listák kiválasztására szolgáló képernyő jelenik meg.
4
A f/F gombok segítségével válassza ki azt a Könyvjelző listát,
melyhez hozzá kívánja adni a műsorszámot, majd nyomja meg
a 7 gombot.
Az „Added to Bookmark List 1.” (Hozzáadva az 1. Könyvjelző listához (a szám
a kiválasztott Könyvjelző listához tartozik)) üzenet és a Könyvjelző lista ikon ( ) jelenik
meg.
z Hasznos tudnivalók
• Ismételje meg az 1– 4. lépéseket, hogy további műsorszámokat adhasson a Könyvjelző
listához.
• Egy kiválasztott műsorszámot a műsorszám listából is hozzáadhat egy Könyvjelző listához,
ha megnyomja az OPTION gombot, és kiválasztja a „Select Bookmark” (Könyvjelző
kiválasztása) opciót az Option menüből.
• Egy kiválasztott műsorszámot a műsorszám listából is hozzáadhat a Lomtárhoz, ha
megnyomja az OPTION gombot, és kiválasztja a „Add to Trash Bin” (Hozzáadás
a Lomtárhoz) opciót az Option menüből.
• A lejátszóval készített Könyvjelző listákat a CONNECT Player program használatakor is
megtekintheti, valamint szerkesztheti.
Megjegyzések
• Nem adhat hozzá kétszer egy műsorszámot ugyanahhoz a Könyvjelző listához.
• A Könyvjelző lista lejátszásakor, nem adható hozzá újabb műsorszám.
32HU
Az alapértelmezett Könyvjelző lista kiválasztása
1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK gombot.
Megjelenik a HOME menü.
2
3
A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a
(Settings)
ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
A f/F gombok segítségével válassza ki azt a Könyvjelző listát,
melyhez hozzá kívánja adni a műsorszámot, majd nyomja meg
a 7 gombot.
4
A f/F gombok segítségével válassza ki azt a Könyvjelző listát,
amelyet alapértelmezettként szeretne használni , majd nyomja
meg a 7 gombot.
A továbbiakban a kiválasztott Könyvjelző lista az alapértelmezett, a 7 gombbal megjelölt
műsorszámokhoz.
z Hasznos tudnivaló
• A lejátszó használatba vételekor az alapértelmezett Könyvjelző lista a „B.mark List 1.”.
33HU
Műsorszámok lejátszása
A Könyvjelző listák kiválasztására szolgáló képernyő jelenik meg.
Műsorszám eltávolítása a Könyvjelző listából
1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK gombot.
Megjelenik a HOME menü.
2
A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a
ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
(Playlists)
A lejátszási listák felsorolása jelenik meg.
3
A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki azt a Könyvjelző
listát, amelyből a műsorszámot el kívánja távolítani, majd
nyomja meg a 7 gombot.
A műsorszámok listája jelenik meg.
4
A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki az eltávolítandó
műsorszámot, majd nyomja meg a 7 gombot.
Elindul a kiválasztott műsorszámok lejátszása.
5
Nyomja meg az OPTION gombot.
6
A f/F gombok segítségével válassza ki a „Remove Bookmark”
opciót, majd nyomja meg a 7 gombot.
Megjelenik az Option menü.
A „Removed from Bookmark List 1.” (Eltávolítva az 1. Könyvjelző listából (a szám
a kiválasztott Könyvjelző listához tartozik)) üzenet jelenik meg. a Könyvjelző lista ikon
( ) pedig eltűnik a képernyőről.
z Hasznos tudnivalók
• Ha egy Könyvjelző listában szereplő műsorszámot játszik le és megnyomja, majd lenyomva
tartja a 7 gombot, a műsorszám törlődik a listából.
Megjegyzések
• Ha olyan műsorszámot távolít el egy Könyvjelző listából, amely egynél több listában
szerepel, a műsorszám csak a 3. lépésben kiválasztott Könyvjelző listából törlődik.
• A műsorszámok csak lejátszás közben törölhetőek a Könyvjelző listából.
34HU
Az összes műsorszám eltávolítása a Könyvjelző listából
1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK gombot.
Megjelenik a HOME menü.
2
A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a
ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
(Playlists)
A lejátszási listák felsorolása jelenik meg.
3
A műsorszámok listája jelenik meg.
4
A f/F/g/G gombok segítségével válasszon ki egy eltávolítandó
műsorszámot, majd nyomja meg a 7 gombot.
Elindul a kiválasztott Könyvjelző lista lejátszása.
5
Nyomja meg az OPTION gombot.
6
A f/F gombok segítségével válassza ki a „Clear Bookmark
List” opciót, majd nyomja meg a 7 gombot.
Megjelenik az Option menü.
A megerősítés párbeszédablaka jelenik meg.
7
A g/G gombok segítségével válassza ki a „Yes” opciót, majd
nyomja meg a 7 gombot.
A kiválasztott Könyvjelző listából az összes műsorszám törlődik.
Ha a „No” opciót választja, a Könyvjelző lista változatlan marad, és a Now Playing
képernyő jelenik meg.
35HU
Műsorszámok lejátszása
A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki azt a Könyvjelző
listát, amelyből az összes műsorszámot el kívánja távolítani,
majd nyomja meg a 7 gombot.
A Könyvjelző lista sorrendjének átrendezése
1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK gombot.
Megjelenik a HOME menü.
2
A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a
ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
(Playlists)
A lejátszási listák felsorolása jelenik meg.
3
A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki azt a Könyvjelző
listát, amelyben meg kívánja változtatni a műsorszámok
sorrendjét, majd nyomja meg a 7 gombot.
A műsorszámok listája jelenik meg.
4
Nyomja meg az OPTION gombot.
5
A f/F gombok segítségével válassza ki a „Re-order Songs”
opciót, majd nyomja meg a 7 gombot.
Az Option menü jelenik meg.
A műsorszámok sorrendjének átrendezésére szolgáló képernyő jelenik meg.
6
A f/F gombok segítségével válasszon ki egy műsorszámot,
melyet át kíván helyezni a listában, majd nyomja meg a 7
gombot.
A kiválasztott műsorszám címe mellett egy nyíl ( ), valamint az új lista-pozíció
kiválasztására szolgáló képernyő jelenik meg.
7
A f/F gombok segítségével válassza ki a műsorszámhoz az új
lista-pozíciót, majd nyomja meg a 7 gombot.
A 6. lépésben kiválasztott műsorszám a 7. lépésben megadott pozícióba kerül.
Ha a „No” opciót választja, a Könyvjelző lista változatlan marad, és a Now Playing
képernyő jelenik meg.
További műsorszámok listán belüli áthelyezéséhez ismételje meg a 6. és a 7. lépést.
8
Nyomja meg a BACK gombot.
Megjelenik a műsorszámok listája.
Megjegyzés
• Könyvjelző lista lejátszása közben, a listában szereplő műsorszámok sorrendjét nem lehet
átrendezni.
36HU
A Könyvjelző lista ikonjának kiválasztása
Kiválaszthatja, hogy melyik ikon jelenjen meg, amikor egy műsorszámot hozzáad egy
Könyvjelző listához. A különböző ikonok lehetővé teszik, hogy ránézés alapján eldönthesse, az
adott műsorszám melyik Könyvjelző listához tartozik.
1
Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK gombot.
2
A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a
ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
Megjelenik a HOME menü.
(Playlists)
A lejátszási listák felsorolása jelenik meg.
A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki azt a Könyvjelző
listát, amelyhez új ikont kíván társítani, majd nyomja meg a 7
gombot.
A műsorszámok listája jelenik meg.
4
Nyomja meg az OPTION gombot.
5
A f/F gombok segítségével válassza ki a „Change Icon”
opciót, majd nyomja meg a 7 gombot.
Az Option menü jelenik meg.
Az ikonok kiválasztására szolgáló képernyő jelenik meg.
6
A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki az új ikont, majd
nyomja meg a 7 gombot.
A Könyvjelző lista ikon a beállításnak megfelelően jelenik meg.
z Hasznos tudnivaló
• A CONNECT Player program segítségével át is nevezheti a Könyvjelző listát. A részletekről
olvassa el a CONNECT Player program súgójában leírtakat.
37HU
Műsorszámok lejátszása
3
Műsorszám törlése a lejátszóból
A műsorszámok Lomtárba (Trash Bin) helyezésével, törölhetőek a lejátszóból. Ez akkor lép
érvénybe, ha csatlakoztatja a lejátszót a CONNECT Player programhoz. A műsorszámok
lejátszóból való törlése nem jelenti azt, hogy azok egyúttal a CONNECT Player programból is
törlődnének.
A Lomtárba legfeljebb 100 műsorszámot helyezhet.
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BACK gombot.
A HOME menü megjelenik a képernyőn.
2 A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a
Playing) ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
(Now
Megjelenik a Now Playing képernyő.
3 Nyomja meg az OPTION gombot.
Az Option menü jelenik meg.
4 A f/F gombok segítségével válassza az „Add to Trash Bin”
opciót, majd nyomja meg a 7 gombot.
A műsorszám a Lomtárba kerül és az „Add to Trash Bin” (Hozzáadva a Lomtárhoz) üzenet
jelenik meg a képernyőn. A Lomtárba helyezett műsorszámokat a Lomtár ikon
( ) jelzi. A Lomtárba helyezett műsorszámok a lejátszó legközelebbi, CONNECT Player
programhoz való csatlakoztatásakor törlődnek.
z Hasznos tudnivaló
• A CONNECT Player program segítségével át is nevezheti a Könyvjelző listát. A részletekről
olvassa el a CONNECT Player program súgójában leírtakat.
Megjegyzés
• A Lomtárba helyezett és törölt műsorszámok nem másolódnak fel automatikusan a lejátszóra,
a CONNECT Player programhoz való legközelebbi csatlakoztatáskor. Ha a műsorszámot újra
fel kívánja másolni a lejátszóra, olvassa el a CONNECT Player Súgóját.
38HU
A Lomtárba helyezett műsorszám helyreállítása
A műsorszámok Lomtárba helyezését csak a Trash Bin (Lomtár) lejátszási lista lejátszása
közben érvénytelenítheti.
1
Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK gombot.
2
A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a
ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
Megjelenik a HOME menü.
(Playlists)
A lejátszási listák felsorolása jelenik meg.
A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a „Trash Bin”
opciót, majd nyomja meg a 7 gombot.
Műsorszámok lejátszása
3
A műsorszámok listája jelenik meg.
4
A f/F gombok segítségével válassza ki a helyreállítandó
műsorszámot, majd nyomja meg a 7 gombot.
Elindul a kiválasztott műsorszám lejátszása.
5
Nyomja meg az OPTION gombot.
6
A f/F gombok segítségével válassza ki a „Rescue” opciót,
majd nyomja meg a 7 gombot.
Az Option menü jelenik meg.
A „Rescued from Trash Bin.” (Lomtárból helyreállítva) üzenet jelenik meg, és a listában
következő műsorszám lejátszása indul el.
39HU
A Lomtárba helyezett összes műsorszám helyreállítása
A műsorszámok Lomtárba helyezését csak a Trash Bin (Lomtár) lejátszási lista lejátszása
közben érvénytelenítheti.
1
Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK gombot.
2
A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a
ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
Megjelenik a HOME menü.
(Playlists)
A lejátszási listák felsorolása jelenik meg.
3
A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a „Trash Bin”
opciót, majd nyomja meg a 7 gombot.
A műsorszámok listája jelenik meg.
4
Nyomja meg a 7 gombot.
5
Nyomja meg az OPTION gombot.
6
A f/F gombok segítségével válassza ki a „Rescue All from
Trash Bin” opciót, majd nyomja meg a 7 gombot.
A lejátszás elindul.
Az Option menü jelenik meg.
A megerősítésre váró párbeszédablak jelenik meg.
7
A g/G gombok segítségével válassza ki a „Yes” opciót, majd
nyomja meg a 7 gombot.
Az „All songs rescued.” (Az összes dal helyreállítva) üzenet jelenik meg, majd ismét a lista
látható. A „No” opció választásakor a dalok helyreállítása nem történik meg, és ismét
a Now Playing képernyő jelenik meg.
40HU
Műsorszámok értékelése
Értékelheti az egyes műsorszámokat (egy és öt csillag (,) között), majd ezután a műsorszámok
az értékelés alapján is kereshetővé válnak (1 14. oldal).
Az értékeléseknek két típusa van: a műsorszámokat értékelheti személyesen, vagy végezheti
automatikusan a CONNECT Player program is.
Megjelenik az Option menü.
2
A f/F gombok segítségével válassza ki a „, Rating” opciót,
majd nyomja meg a 7 gombot.
A beállító képernyő jelenik meg.
3
A f/F gombok segítségével vigye a kurzort az értékelésre
szolgáló csillagokra (,), a g/G gombokkal állítsa be a csillagok
számát, majd nyomja meg a 7 gombot.
Ismét a Now Playing képernyő látható.
Megjegyzés
• A műsorszámok értékelése után, az adott műsorszám aktuális értékelése szerinti keresés csak
azután lesz elérhető, miután a lejátszót újból csatlakoztatta a CONNECT Player programhoz.
A műsorszám automatikus értékelése a CONNECT Player program által
létrehozott értékelés alapján
1 Az értékelni kívánt műsorszám lejátszása közben nyomja meg
az OPTION gombot.
Megjelenik az Option menü.
2
A f/F gombok segítségével válassza ki a „, Rating” opciót,
majd nyomja meg a 7 gombot.
A beállító képernyő jelenik meg.
3
A f/F gombok segítségével válassza ki az „Auto” opciót, majd
nyomja meg a 7 gombot.
A CONNECT Player program által létrehozott értékelések jelennek meg, majd újra a Now
Playing képernyő válik láthatóvá.
z Hasznos tudnivalók
• A automatikus értékeléseket üres csillagok (,) jelzik. A manuális értékeléseket kitöltött (+)
csillagok jelzik.
• A CONNECT Player program által létrehozott értékelések a műsorszámok lejátszásának
gyakorisága és egyéb a programban végrehajtott műveletek alapján alakulnak ki.
41HU
Műsorszámok lejátszása
A műsorszám manuális értékelése
1 Az értékelni kívánt műsorszám lejátszása közben nyomja meg
az OPTION gombot.
B Az Artist Link (hasonló előadó) funkció használata
Hasonló műfajba tartozó előadó keresése
(Artist Link)
Kiindulási pontként használva az aktuálisan lejátszott műsorszámot, olyan előadókat és
műsorszámokat találhat meg, melyek hasonló zenei műfajba tartoznak. Felfelé és lefelé
lépkedve a kurzorral az előadók listájában, az előadók műsorszámaiból hallgathatóak meg rövid
részletek (Preview Play).
1 Játsszon le egy műsorszámot attól az előadótól, melyet
kiindulási pontként kíván használni a kereséshez (kulcs
előadó).
2 A Nyomja meg a LINK gombot.
A keresés elindul. A keresés befejeződésekor a művészek listája jelenik meg. Ha
a képernyőn a „Cannot find linked artists. Increase search range?” (Nem található hasonló
előadó. Bővítsem a keresési tartományt?) üzenet jelenik meg, válassza ki a „Yes” opciót,
majd folytassa a műveletet a „Keresési tartomány bővítése (Széles tartomány)” lépéseitől
(1 43. oldal).
3 A f/F gombok segítségével válasszon ki egy előadót, majd
nyomja meg a 7 gombot.
A kiválasztott előadóhoz tartozó műsorszámok listája jelenik meg.
Ha a 7 gomb megnyomása nélkül kijelölve hagyja valamelyik előadó nevét, az
előadóhoz tartozó műsorszámokból hallgathat meg rövid részleteket.
Ha kiválasztja az „All Related Songs” (Minden kapcsolódó dal) opciót, a listában
található, összes előadó, összes dalából hallgathat meg rövid részleteket. Nyomja meg
a 7 gombot a műsorszámhoz tartozó Now playing képernyő megjelenítéséhez.
Az „Increase search rang” (Keresési tartomány bővítése) opció kiválasztásakor a keresés
megismétlődik, ezúttal kevésbé szoros kapcsolatot elvárva az adott műfajjal, így nagyobb
lehet a találatok száma.
4 A f/F/g/G gombok segítségével válasszon ki egy
műsorszámot, majd nyomja meg a 7 gombot.
A kiválasztott műsorszám lejátszása elindul, és folytatódik a listában utána következőkkel.
z Hasznos tudnivalók
• Ha az előadólistából kiválaszt egy művészt, és megnyomja, majd nyomva tartja a 7 gombot,
a kiválasztott előadó összes műsorszáma le lesz játszva.
• Az előző képernyőt a BACK gomb megnyomásával jelenítheti meg újra.
• Ha megnyomja a LINK gombot, miközben egy előadónév vagy egy műsorszám címe ki van
jelölve a 2., 3. vagy a Now Playing képernyő megjelenítése alatt a 4. lépésnél, egy előadó lista
jelenik meg. A lejátszó az elejétől kezdi el lejátszani az aktuálisan lejátszott műsorszámot, majd
amint a műsorszám befejeződik, a lejátszás megáll.
• Ha a kulcs előadó ki van választva, a g/G/7 gombokat nem lehet működtetni, így nem lehet az
előző vagy a következő műsorszámra ugrani, illetve gyorsan előre vagy hátra keresni a számba.
42HU
Megjegyzések
• Az Artist Link (hasonló előadó) funkció eredményessége javulhat a lejátszó belső szoftverének
(firmware) frissítése után.
• Mivel az Artist Link funkció kesésének alapja a műsorszámok információ, a műsorszám
információ nélküli számokat ilyen módon nem lehet megtalálni. Ha a lejátszón tárolt műsorszámok
egyike sem rendelkezik műsorszám információval, az Artist Link funkció nem működik.
A műsorszám információk automatikusan letölthetőek az Internetről.
• A kezelőgombok nem használhatóak, amíg az „Artist Link” kijelzés látható a képernyőn.
• A „Cannot find linked artists” (Nem található hasonló előadó) üzenet abban az esetben jelenik
meg, ha nem található más előadótól olyan műsorszám, mely hasonló műfajba tartozik, vagy
a hasonló műfajba tartozó előadók műsorszámai nem lettek felmásolva a lejátszóra, valamint
abban az esetben, ha a lejátszón található műsorszámok egyike sem tartalmaz műsorszám
információkat.
• Az Artist Link funkció bármely más funkciónál (beleértve a lejátszást is) jobban fogyasztja az
akkumulátor kapacitását.
A keresési tartomány bővítése
1 A „Hasonló műfajba tartozó előadó keresése” c. rész 3. lépésnél
(1 42. oldal) válassza ki az „Increase search range” (Keresési
tartomány bővítése) opciót, majd nyomja meg a 7 gombot.
A keresés elindul.
A keresés befejeződésekor a kapcsolódó művészek listája jelenik meg.
Ha kiválasztja az „All Related Songs” (Minden kapcsolódó dal) opciót, a listában található,
összes előadó, összes dalából hallgathat meg rövid részleteket.
Ha a „Decrease search range” (Keresési tartomány szűkítése) opciót választja, újra az
előadók listája jelenik meg.
Ha a lejátszó nem talál egyetlen műsorszámot vagy előadót sem, mely kapcsolódna az
eredeti műsorszámhoz, a „Cannot find linked artists” (Nem található hasonló előadó)
üzenet jelenik meg. Válassza ki a „Back” opciót, majd nyomja meg a 7 gombot az előző
képernyőhöz való visszatéréshez.
2
A f/F gombok segítségével válasszon ki egy előadót, majd
nyomja meg a 7 gombot.
A kiválasztott előadó műsorszámaiból álló lista jelenik meg.
3
A f/F gombok segítségével válasszon ki egy műsorszámot, majd
nyomja meg a 7 gombot.
A kiválasztott műsorszám lejátszása elindul, és folytatódik a listában utána következőkkel.
z Hasznos tudnivalók
• Ha a „Cannot find linked artists. Increase search range?” (Nem található hasonló előadó. Bővítsem
a keresési tartományt?) üzenet jelenik meg a „ A „Hasonló műfajba tartozó előadó keresése” c. rész
2. lépésnél, a keresési tartomány bővítéséhez válassza a „Yes” opciót, majd nyomja meg a 7
gombot.
• Ha 2. lépésben kiválasztotta a kulcs előadót, és eközben megnyomja a LINK gombot, a lejátszó
széles tartományban kezdi meg a keresést.
43HU
Az Artist Link (hasonló előadó) funkció használata
Kilépés az Artist Link funkcióból
1 Nyomja meg a BACK gombot, ha az előadók listája látható.
B Beállítások
A hangzás beállítása (6-sávos
hangszínszabályzó)
Kiválaszthatja a zenének leginkább megfelelő hangzást.
5-funkciós gomb
Settings
BACK gomb
A zene műfajához megfelelő hangzás kiválasztása
Egyedi igényei szerint állíthatja be a lejátszó hangzásminőségét, hogy az megfeleljen
a hallgatni kívánt zenének.
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BACK gombot.
A HOME menü megjelenik a képernyőn.
2 A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a
ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
(Settings)
A beállítási lehetőségek listája jelenik meg.
3 A f/F gombok segítségével válassza ki a „Sound” opciót,
majd nyomja meg a 7 gombot.
A hangzás beállítási lehetőségeit tartalmazó lista jelenik meg.
4 A f/F gombok segítségével válassza a kívánt beállítást, majd
nyomja meg a 7 gombot.
A kiválasztott hangzás-beállítás érvénybe lép, és a Settings képernyő válik újra láthatóvá.
Az egyes hangbeállítások részleteit olvassa el a 1 45. oldalon.
44HU
A hangbeállítások listája
Az egyes hangbeállítások a zárójelben látható betűkkel jelezve jelennek meg a képernyőn.
Beállítás
Leírás
None
A műsorszámok lejátszása normál hangtulajdonságokkal történik.
(Alapbeállítás)
Heavy (
A lejátszó a zeneszámok erőteljes hangokkal játssza le, elősegítve
a magas- és mélytartományok kiemelését.
)
Pop (
)
A zeneszámok lejátszásánál az énekhang tartományát (közép
tartomány) emeli ki.
Jazz (
)
Élénk hangzással játssza le a zeneszámokat, kiemelve a magas és mély
hangtartományokat.
Egyedi (
Különleges hangzással játssza le a zeneszámokat, a középtartománynál
jobban kiemelve a magas és a mély hangtartományokat.
)
Custom 1 (
)
Custom 2 (
)
Megjegyzések
• Ha a hangerő felerősítésekor a megadott hangbeállítások miatt a hang torz, csökkentse
a hangerőt.
• Ha az egyénileg elmentett „Custom 1” vagy „Custom 2”, és a többi hangbeállítás hangereje
közt különbséget tapasztal, állítsa be a hangerőt manuálisan, hogy kompenzálja az eltérést.
• Ha az „Audio Output” (Hangkimenet) menüpontban a „Line Out” beállítást választja ki,
hogy egy külső audio eszközt használjon, a hangzás beállításait nem lehet megváltoztatni.
45HU
Beállítások
Egyéni hangbeállításokkal játssza le a zeneszámokat, melyeknél az
egyes frekvenciatartományok külön beállíthatóak (részletek a 1 46.
oldalon).
A zene műfajához megfelelő hangzás kiválasztása
Saját, egyedi igényeinek megfelelő hangbeállításokat hozhat létre, és „Custom 1” vagy Custom
2” néven tárolhatja ezeket. Az egyes hangbeállításokhoz a hangzás hat frekvenciatartományban,
és azon belül hét szinten állítható be.
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BACK gombot.
A HOME menü megjelenik a képernyőn.
2 A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a
ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
(Settings)
A beállítási lehetőségek listája jelenik meg.
3 A f/F gombok segítségével válassza ki a „Sound” opciót,
majd nyomja meg a 7 gombot.
A hangbeállítások listája jelenik meg.
4 A f/F gombok segítségével válassza ki a „Custom 1” vagy
a „Custom 2” hangbeállítást, majd nyomja meg a 7 gombot.
Megjelenik a beállító-képernyő.
5 A g/G gombok segítségével válassza ki a frekvenciatartományt,
majd a f/F gombokkal az ezekhez tartozó hangszintet.
Mind a hat frekvenciatartományhoz hét különböző szint beállítás választható.
6 Nyomja meg a 7 gombot.
Ismét megjelenik a Settings képernyő.
Kilépés az egyedi hangbeállításokból
1 Nyomja meg a BACK gombot.
A beállítás érvényét veszti, és újra az előző képernyő jelenik meg.
46HU
A fülhallgató hangerejének korlátozása
Hallásának védelme, valamint a környezetébe kijutó hang csökkentése érdekében korlátozhatja
a fülhallgató hangerejét.
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BACK gombot.
A HOME menü megjelenik a képernyőn.
2 A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a
ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
(Settings)
A beállítási lehetőségek listája jelenik meg.
3 A f/F gombok segítségével válassza ki az „AVLS (Vol. Limit)”
opciót, majd nyomja meg a 7 gombot.
4 A f/F gombok segítségével válassza ki az „On” opciót, majd
nyomja meg a 7 gombot.
* Az AVLS az Automatic Volume Limiter System (automatikus hangerő-korlátozó rendszer)
rövidítése.
Az AVLS (Vol. Limit) funkció kikapcsolása
1 A 4. lépésben válassza az „Off” opciót.
A fülhallgató hangereje a továbbiakban nem korlátozott, visszatérve a lejátszó
hangerőszabályzásához.
47HU
Beállítások
Az AVLS* funkció bekapcsolt állapotban van, azaz korlátozza a fülhallgató hangerejét.
A lejátszó műveleti hangjelzésének
kikapcsolása
Ki- illetve bekapcsolhatja a lejátszó műveleti hangjelzését.
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BACK gombot.
A HOME menü megjelenik a képernyőn.
2 A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a
ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
(Settings)
A beállítási lehetőségek listája jelenik meg.
3 A f/F gombok segítségével válassza ki a „Beep” opciót, majd
nyomja meg a 7 gombot.
4 A f/F gombok segítségével válassza ki az „Off” opciót, majd
nyomja meg a 7 gombot.
A lejátszó műveleti hangjelzése ki van kapcsolva.
A hangjelzés bekapcsolása
1 A 4. lépésben válassza az „On” opciót.
A lejátszó működtetésekor a hangjelzés megszólal.
48HU
Csatlakoztatás egyéb készülékekhez
A lejátszón tárolt műsorszámokat egy külső hangrendszeren keresztül is meghallgathatja,
valamint MiniDisc eszköz vagy kazettás magnetofon csatlakoztatásával felvételeket is készíthet
róluk. Olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülékhez kapott használati útmutatót.
1 Kapcsolja ki az összes csatlakoztatni kívánt készüléket, majd
az összekötést végezze el az ábrának megfelelően.
MiniDisc felvevő,
AV erősítő, aktív
hangfal, kazettás
magnó, stb.
Bal (fehér)
a ¦ (fejhallgató) aljzatba
Jobb (piros)
Csatlakozókábel
(mini jack, nem tartozék)
Beállítások
2 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BACK gombot.
A HOME menü megjelenik a képernyőn.
3 A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a
ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
(Settings)
A beállítási lehetőségek listája jelenik meg.
4 A f/F gombok segítségével válassza ki az „Audio Output”
opciót, majd nyomja meg a 7 gombot.
5 A f/F gombok segítségével válassza ki a „Line Out” opciót,
majd nyomja meg a 7 gombot.
A hang a csatlakoztatott eszközön keresztül szólal meg.
Megjegyzések
• A lejátszás elindítása előtt halkítsa le a csatlakoztatott készülék hangerejét. Ha elmulasztja
lehalkítani a csatlakoztatott készüléket, a hangsugárzókból megszólaló hang túl hangos lehet,
ami torzíthat, és a hangsugárzók károsodását is okozhatja.
• A tartozék fülhallgató használatakor soha nem válassza az „Audio Output” menüpont „Line
Out” beállítását. Ha mégis így tesz, a hangerőt nem tudja beállítani, és a megszólaló hang
torz és zajos lesz.
• Ha kiválasztja az „Audio Output” menüpont „Line Out” beállítását, a lejátszó
hangerőszabályzója le lesz tiltva, valamint a „Sound” (1 45. oldal) menüpontban elvégzett
beállításoknak nincs hatása a hangkimenetre.
49HU
A képernyő kijelzések beállítása
Beállíthatja, hogy a képernyő mikor és mennyi ideig legyen bekapcsolt állapotban.
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BACK gombot.
A HOME menü megjelenik a képernyőn.
2 A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a
ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
(Settings)
A beállítási lehetőségek listája jelenik meg.
3 A f/F gombok segítségével válassza ki a „Display” opciót,
majd nyomja meg a 7 gombot.
4 A f/F gombok segítségével válassza ki a kívánt beállítást,
majd nyomja meg a 7 gombot.
Az egyes beállítások részleteiről a lenti táblázatban olvashat.
Képernyő kijelzés beállítások
Beállítási
lehetőség
Leírás
Auto 1
•
•
•
Auto 2
•
•
•
•
15 sec
•
•
50HU
A képernyő az utolsó felhasználói művelet után 30 másodperccel
kikapcsol
A képernyő bekapcsolva marad, amíg egy listában görgető
műveletet hajt végre
Lejátszás közben, a normál kijelzések kikapcsolása után egy
animáció jelenik meg a képernyőn (Alapbeállítás)
A képernyő az utolsó felhasználói művelet után 30 másodperccel
kikapcsol
A képernyő bekapcsolva marad, amíg egy listában görgető
műveletet hajt végre
Lejátszás közben, a normál kijelzések kikapcsolása után egy
animáció jelenik meg a képernyőn
Műsorszámok váltásakor a képernyő bekapcsolva marad
A képernyő az utolsó felhasználói művelet után 15 másodperccel
kikapcsol
A képernyő bekapcsolva marad, amíg egy listában görgető
műveletet hajt végre
A képernyő fényerejének beállítása
A képernyő ötféle fényerő beállítással rendelkezik.
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BACK gombot.
A HOME menü megjelenik a képernyőn.
2 A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a
ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
(Settings)
A beállítási lehetőségek listája jelenik meg.
3 A f/F gombok segítségével válassza ki a „Brightness” opciót,
majd nyomja meg a 7 gombot.
A fényerő beállítására szolgáló képernyő jelenik meg.
4 A g/G gombok segítségével válassza ki a megfelelő fényerőszintet, majd nyomja meg a 7 gombot.
Beállítások
51HU
A lejátszó adatainak megtekintése
Megtekinthet olyan, a lejátszóra vonatkozó információkat, mint a modell neve, gyártási száma,
verziója, és a tárolt műsorszámok száma.
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BACK gombot.
A HOME menü megjelenik a képernyőn.
2 A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a
ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
(Settings)
A beállítási lehetőségek listája jelenik meg.
3 A f/F gombok segítségével válassza ki a „Unit Information”
opciót, majd nyomja meg a 7 gombot.
A lejátszó adatainak listája jelenik meg.
A lejátszó adatai a f/F gombokkal való görgetéssel tekinthetőek meg.
A lejátszó megtekinthető adatai
Adat
Leírás
Model (Modell)
Megjeleníti a lejátszó modell nevét. (Alapbeállítás)
Serial number
(sorozatszám)
Megjeleníti a lejátszó sorozatszámát, mely a regisztráláshoz szükséges.
Version (Verzió)
Megjeleníti a lejátszó belső szoftverének (firmware) verziószámát.
Total Songs
(Összes dal)
Megjeleníti a lejátszón tárolt összes műsorszám számát.
52HU
A kijelzések nyelvének beállítása
Számos nyelv közül választhatja ki, hogy a lejátszó melyiken jelenítse meg a menüket és az
üzeneteket.
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BACK gombot.
A HOME menü megjelenik a képernyőn.
2 A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a
ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
(Settings)
A beállítási lehetőségek listája jelenik meg.
3 A f/F gombok segítségével válassza ki a „Language” opciót,
majd nyomja meg a 7 gombot.
4 A f/F gombok segítségével válassza ki a kívánt nyelvet, majd
nyomja meg a 7 gombot.
Beállítások
Az egyes nyelvi beállításokról olvassa el a lenti táblázatban leírtakat.
A kijelzések nyelvi beállításai
Beállítás
Leírás
Az üzenetek és a menük japán nyelven jelennek meg.
English
Az üzenetek és a menük angolul jelennek meg. (Alapbeállítás)
Français
Az üzenetek és a menük franciául jelennek meg.
Deutsch
Az üzenetek és a menük németül jelennek meg.
Italiano
Az üzenetek és a menük olaszul jelennek meg.
Español
Az üzenetek és a menük spanyolul jelennek meg.
Az üzenetek és a menük egyszerűsített kínai írásjelekkel jelennek meg.
Az üzenetek és a menük a hagyományos kínai írásjelekkel jelennek meg.
Az üzenetek és a menük koreaiul jelennek meg.
53HU
Visszaállítás a gyári beállítások értékeire
Visszaállíthatja a lejátszó beállításait az eredeti gyári értékekre. A gyári értékekre való
visszaállításkor nem törlődnek a lejátszóra felmásolt zenei műsorszámok.
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BACK gombot.
A HOME menü megjelenik a képernyőn.
2 A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a
ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
(Settings)
A beállítási lehetőségek listája jelenik meg.
3 A f/F gombok segítségével válassza ki a „Reset All Settings”
opciót, majd nyomja meg a 7 gombot.
A beállító képernyő jelenik meg.
4 A g/G gombok segítségével válassza ki a „Yes” opciót, majd
nyomja meg a 7 gombot.
A képernyőn a „Restored factory settings” (Visszaállítva gyári beállításokra) üzenet jelenik
meg, majd a lejátszó visszavált a beállítási lehetőségek listájára.
A gyári beállítások értékeire való visszaállításból való kilépés
1 A 4. lépésben válassza a „No” opciót, majd nyomja meg a 7
gombot.
A lejátszó beállításai változatlanok maradnak, és a képernyőn újra a beállítási lehetőségek
listája jelenik meg.
Megjegyzés
• Műsorszámok lejátszása közben nem lehet visszaállítani a gyári beállításokat.
54HU
A merevlemez formattálása
Lehetősége van a lejátszó beépített merevlemezének formattálására. A merevlemez
formattálásakor a lejátszón tárolt összes audio és egyéb adat törlődik. A formattálást
megelőzően feltétlenül ellenőrizze a merevlemezen tárolt adatokat.
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BACK gombot.
A HOME menü megjelenik a képernyőn.
2 A f/F/g/G gombok segítségével válassza ki a
ikont, majd nyomja meg a 7 gombot.
(Settings)
A beállítási lehetőségek listája jelenik meg.
3 A f/F gombok segítségével válassza ki az „Initialize Disk”
opciót, majd nyomja meg a 7 gombot.
A beállító képernyő jelenik meg.
A megerősítésre váró képernyő jelenik meg.
5 A g/G gombok segítségével válassza ki a „Yes” opciót, majd
nyomja meg a 7 gombot.
A képernyőn az „Initialize Disk” (Lemez formattálása) üzenet jelenik meg.
A formattálás befejezésekor a „Hard disk initialization complete” (A merevlemez
formattálása elkészült) üzenet jelenik meg, majd ismét a beállítási lehetőségek listája
látható a képernyőn.
Kilépés a merevlemez formattálásából
1 A 4. vagy 5. lépésben válassza a „No” opciót, majd nyomja
meg a 7 gombot.
A merevlemezen található adatok változatlanok maradnak, és a képernyőn újra a beállítási
lehetőségek listája jelenik meg.
Megjegyzés
• A lejátszó merevlemezét nem formattálja számítógép segítségével.
• A merevlemez nem formattálható műsorszámok lejátszása közben.
• A merevlemez formattálásakor az összes beállítás a gyári értékekre áll vissza, és a lejátszón
tárolt összes műsorszám és egyéb fájl törlődik.
55HU
Beállítások
4 A g/G gombok segítségével válassza ki a „Yes” opciót, majd
nyomja meg a 7 gombot.
B További lehetőségek
Az akkumulátor feltöltése a hálózati
adapterrel
Az akkumulátor feltölthető a lejátszó számítógéphez való csatlakoztatásával. Ha távol van
a számítógéptől, az akkumulátor feltölthető a fali konnektorról is, a tartozék hálózati adapter**
és az USB kábel segítségével.
1 Kösse össze az USB kábelt és a hálózati adaptert a következő
sorrendben, 1–4-ig.
USB kábel (tartozék)
Hálózati adapter (tartozék)**
ʏ A többfunkciós csatlakozóaljzatba
ʎ Az USB csatlakozóaljzatba
ʌ A hálózati adapterbe
ʍ A fali konnektorba
Hálózati csatlakozókábel
(tartozék)**
Az akkumulátor feltöltéséhez szükséges időt a következőkben ismertetjük. A töltés
kijelzés világítani kezd a lejátszón, és az USB kábel jelzőfénye
befejeződésekor a
kialszik.
NW-A1000: Az akkumulátor 80%-os töltöttségi szintjének eléréséhez kb. 1 óra*, a teljes
feltöltéshez kb. 2 óra* szükséges.
NW-A3000: Az akkumulátor 80%-os töltöttségi szintjének eléréséhez kb. 2 óra*, a teljes
feltöltéshez kb. 3 óra* szükséges.
*
Körülbelüli érték, egy üres akkumulátor hozzávetőleges feltöltési ideje szobahőmérsékleten.
A feltöltési idő a maradék töltésnek és az akkumulátor állapotának függvényében változik.
Például, ha az akkumulátor majdnem teljesen feltöltött állapotban van a töltés kezdetekor, a teljes
töltöttség eléréséhez rövid idő szükséges. Ha az akkumulátort alacsony hőmérsékleten tölti,
a feltöltés több időt vesz igénybe.
**
Attól függően, hogy melyik országban vagy térségben vásárolta a készüléket, előfordulhat, hogy
a lejátszó mellett nem talál tartozék hálózati adaptert és hálózati csatlakozókábelt. Ebben az
esetben használja az ajánlott (külön megvásárolható) adaptert.
56HU
Az akkumulátor maradék töltöttségének ellenőrzése
Az akkumulátor maradék kapacitása a jobb alsó sarokban lesz kijelezve a Now Playing
képernyőn, a beállítási képernyőkön, stb. Ahogy az akkumulátor veszít a töltöttségéből,
a kijelzés fekete része egyre kisebb lesz.
{
{
{
{
{
*
* A „LOW BATTERY. Please Charge.” (AZ AKKUMULÁTOR LEMERÜLT. Töltse fel.)
üzenet jelenik meg, és megszólal a figyelmeztető hangjelzés.
Az akkumulátor ismételt töltése
A lejátszóban található akkumulátor olyan technológiával készült, mely kiküszöböli az ún.
„memória jelenséget”. Nem okozza az akkumulátor kapacitásának csökkenését, ha nem teljesen
lemerült állapotban tölti.
Megjegyzések
** Attól függően, hogy melyik országban vagy térségben vásárolta a készüléket, előfordulhat,
hogy a lejátszó mellett nem talál tartozék hálózati adaptert és hálózati csatlakozókábelt.
Ebben az esetben használja az ajánlott (külön megvásárolható) adaptert.
57HU
További lehetőségek
• Ha az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a lejátszót a fali konnektorhoz a tartozék
hálózati adapter és az USB kábel segítségével, vagy a külön megvásárolható segítségével.
• A legjobb eredmény érdekében a töltést 5–35°C-os környezetben végezze.
• A kijelző az akkumulátor hozzávetőleges maradék töltését mutatja. Például az egynegyed
rész nem mindig az akkumulátor negyed töltését jelenti.
• A lejátszó képernyőjén megjelenő töltöttség jelző pontossága változhat a működtetési
körülményektől és a környezettől függően.
• Ha egy műsorszám lejátszása közben a lejátszót csatlakoztatja a hálózati adapterhez,
a lejátszás megáll, a képernyőn előbb egy animáció, majd a HOME menü jelenik meg.
• Az akkumulátor kb. 500 alkalommal tölthető fel teljesen lemerült állapotból. A lehetséges
feltöltések száma a lejátszó és az akkumulátor állapotától függően változik.
Az akkumulátor élettartamának
maximalizálása
A következő néhány javaslatot követve megnövelheti az egy feltöltésre jutó akkumulátor
készenléti időt.
Kapcsolja ki manuálisan a lejátszót
Bár a lejátszó automatikusan kikapcsol, ha néhány percen túl szünet üzemmódban hagyja,
megtakaríthat némi akkumulátor készenléti időt, ha használat után kikapcsolja a lejátszót.
A lejátszó kikapcsolásához nyomja meg, és tartsa lenyomva az OPTION gombot, vagy válassza
ki a „Shut Down” opciót az Option menü bármelyik képernyőjén.
Állítsa be a lejátszó kijelzési idejét
A „Display” menüpont „15 sec” beállítása bármelyik másik beállításnál hosszabb akkumulátor
készenléti időt tesz lehetővé (1 50. oldal).
Állítsa be a képernyő fényerejét
Ha a „Brightness” menüpontban az alacsonyabb értékű beállítások közül választ, csökkentheti
a bekapcsolt képernyő áramfelvételét (1 51. oldal).
Kapcsolja ki a beállított hangzásokat
A „Sound” menüpont „None” beállítása bármelyik másik hangbeállításnál hosszabb
akkumulátor készenléti időt tesz lehetővé (1 45. oldal).
Ne hagyja a számítógépét készenléti módba lépni, ha csatlakoztatta
a lejátszót
Ha a számítógép energiatakarékos üzemmódba, pl. készenléti mód, hibernálás, stb. kapcsol
miközben a lejátszót csatlakoztatta, a lejátszó akkumulátora nem töltődik az USB kábelen
keresztül. Így az akkumulátor, ahelyett hogy töltődne, lemerül.
Megjegyzés
• Ne hagyja hosszabb ideig akkumulátorról működő laptophoz (hordozható számítógéphez)
csatlakoztatva a lejátszót, mert így lemerítheti a számítógép akkumulátorát.
58HU
Mit jelent a formátum és a bitsűrűség?
Mit jelent a formátum?
A műsorszám formátuma attól az eljárástól függ, mellyel a CONNECT Player szoftvert
használva az Internetről vagy audio CD lemezről, a számítógépre menti a zene audio
információit.
A legelterjedtebb formátumok közé tartozik az MP3, az ATRAC, stb.
MP3: Az MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) egy elterjedt audio tömörítési technológia, melyet az
ISO (Nemzetközi Szabványosítási Szervezet) MPEG munkacsoportja fejlesztett ki.
Ezzel az eljárással az audio fájlt a CD műsorszám méretének kb. 1/10-re lehet csökkenteni.
ATRAC: Az ATRAC (halláshoz alkalmazkodó átalakító kódolás) egy általános kifejezés, mely
egyaránt használatos az ATRAC3 és az ATRAC3plus formátumokra. Az ATRAC egy olyan
audio tömörítési eljárás, mely egyaránt eleget tesz a magas hangminőség és a magas tömörítési
arány követelményének. Az ATRAC3 eljárással az audio fájl méretét a CD műsorszám
méretének mintegy 1/10-ére lehet csökkenteni. Az ATRAC3plus eljárással, mely az ATRAC3
továbbfejlesztett verziója, az audio fájl méretét a CD műsorszám méretének mintegy 1/20-ára
lehet csökkenteni.
Mit jelent a bitsűrűség?
Mi az összefüggés a bitsűrűség, hangminőség és a tárolási méret között?
Általában a nagyobb bitsűrűség, jobb hangminőséget tesz lehetővé, de több tárhelyet igényel,
egyforma hosszúságú audio információra vetítve, így nagy bitsűrűség mellett kevesebb
műsorszámot tárolhat a lejátszón.
A kisebb bitsűrűség több műsorszám tárolását teszi lehetővé, de rosszabb hangminőség mellett.
A támogatott audio formátumokról és bitsűrűségekről olvassa el a 1 88. oldalon leírtakat.
Megjegyzés
• Ha a CONNECT Player szoftver használatakor, alacsony bitsűrűséggel importál a CD
lemezről egy műsorszámot, a továbbiakban nem lehetséges a hangminőséget növelni, még
úgy sem, ha a lejátszóra történő felmásoláskor a CONNECT Player programban nagyobb
bitsűrűséget állít be a műsorszámhoz.
59HU
További lehetőségek
A bitsűrűség az egy másodpercnyi audio információ tárolásához felhasznált adatmennyiségnek
felel meg. Általában a nagyobb bitsűrűség jobb hangminőséget tesz lehetővé, de több tárhelyet
igényel, egyforma hosszúságú audio információra vetítve.
A műsorszámok szünet nélküli lejátszása
Ha a CONNECT Player program segítségével ATRAC formátumban importál műsorszámokat,
majd ezeket felmásolja a lejátszóra, a műsorszámokat folyamatosan, a műsorszámok közötti
szünet nélkül játszhatja le azokat.
Például, ha egy albumon egy hosszú, élő előadás felvétele található, ahol a dalok között
nincs szünet, az ezekből a CONNECT Player programba, ATRAC formátumban importált
műsorszámok, melyeket felmásol a lejátszóra, folyamatosan, a műsorszámok utáni szünetek
nélkül lejátszhatóak.
Megjegyzések
• A szünetek nélkül lejátszani kívánt műsorszámokat egy albumként, azonos ATRAC
formátumban kell a CONNECT Player programmal importálni.
• Bár a lejátszó a műsorszámok közé nem tesz szünetet, az ATRAC formátumú műsorszámok
CONNECT Player programban való lejátszásakor a műsorszámok váltásakor szünet
jelentkezik.
60HU
A SonicStage-ben tárolt audio fájlok
lejátszása
A Sonic Stage programban tárolt műsorszámok lejátszhatók a lejátszón, ha először importálja
ezeket a CONNECT Player programmal.
A CONNECT Player programmal történő importálásról olvassa el a CONNECT Player súgóját.
Megjegyzés
• Az SonicStage „.omg” fájlkiterjesztéssel rendelkező műsorszámai (OpenMG formátumú
fájlok) nem importálhatóak a CONNECT Player programba. Ahhoz, hogy importálhassa
ezeket a fájlokat a CONNECT Player programba, konvertálja át a fájlokat „.oma”
kiterjesztésűvé, a „SonicStage fájl átalakító funkció”-jával. A részletekről olvassa el
a CONNECT Player program súgóját.
További lehetőségek
61HU
Hogyan importálhatóak a műsorszám
információk a lejátszóra?
A CD lemezen található műsorszámok CONNECT Player programmal történő importálásakor,
a program automatikusan letölti az Internetről a műsorszámokhoz tartozó információkat (album
címe, előadó neve és műsorszám címe) a CD adatbázis szolgáltatótól (CDDB, a Gracenote
CD adatbázis). A szolgáltatás térítésmentes. A műsorszámok lejátszóra másolásakor ezek az
információk is továbbítva lesznek, a műsorszámokkal együtt. Azáltal, hogy ezek az információk
a műsorszámokhoz csatolva a lejátszóra kerülnek, változatos keresési lehetőségek válnak
elérhetővé.
Megjegyzés
• Egyes CD lemezeknél előfordulhat, hogy a műsorszám információk nem érhetőek el az
Internetről. Az olyan műsorszámok esetében, amelyek nem szerepelnek az Internetes
adatbázisban, a műsorszám információkat manuálisan kell megadni a CONNECT Player
programon belül. A műsorszám információk szerkesztéséről olvassa el a CONNECT Player
program súgóját.
62HU
Audio fájloktól különböző adatok tárolása
A lejátszó beépített merevlemezén a számítógép adatait is tárolhatja, ha a Windows Explorer
segítségével felmásolja az adatokat a lejátszóra.
A lejátszó merevlemeze cserélhető adathordozóként (removable storage drive) jelenik meg
a Windows Explorerben.
Megjegyzések
63HU
További lehetőségek
• Ne használja a CONNECT Player programot, miközben a Windows Explorer műveleteket
végez a lejátszó merevlemezével.
• Minden esetben a CONNECT Player programot használja a lejátszani kívánt audio fájlok
lejátszóra másolásához. A Windows Explorer segítségével a lejátszóra másolt audio fájlokat
a lejátszó nem képes lejátszani.
• Ne húzza ki az USB kábelt, miközben adatokat továbbít a számítógép és a lejátszó között,
mert ez az adatok sérülését okozhatja.
• A lejátszó merevlemezét ne formattálja számítógéppel. Ha a lejátszó merevlemezét
formattálni kell, kövesse az 1 55. oldalon ismertetett formattálási eljárás lépéseit.
• A Windows Explorer által a lejátszó méreteként megjelenített méret kisebb, mint a lemez
aktuális mérete, mivel a lejátszó 1 000 000 000 byte-ot értelmez 1 GB-ként, míg a Windows
operációs rendszer esetében 1 GB 1 073 741 824 byte-ból áll.
A lejátszón a merevlemez mérete a következőképpen jelenik meg.
NW-A1000: kb. 5,6 GB (5 980 979 200 byte)
NW-A3000: kb. 18,2 GB (19 542 409 216 byte)
A lejátszó belső szoftverének (firmware)
frissítése
A lejátszó belső szoftverének (firmware) frissítésével biztosíthatja, hogy az mindig
a kihasználhassa a legfrissebb lehetőségeket. A legújabb szoftverről és annak telepítésével
kapcsolatban a következő ügyfélszolgálati weboldalakról szerezhet információkat:
Egyesült államokbeli vásárlók: http://www.sony.com/walkmansupport/
Kanadai vásárlók: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Európai vásárlók: http://www.sonydigital-link.com/DNA/
Kínai vásárlók: http://service.sony.com.cn/KB/
Tajvani vásárlók: http://www.twsupport.css.ap.sony.com/
Koreai vásárlók: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Egyéb országok és térségek vásárlói: http://www.css.ap.sony.com/
1 Töltse le a weboldalról a „Digital Player Software Tool”-t
(Digitális lejátszó frissítési alkalmazás) a számítógépére.
2 A lejátszót csatlakoztassa a számítógéphez, majd indítsa el
a „Digital Player Software Tool”-t.
3 A frissítés lejátszóra való áttöltés közben kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
A frissítés befejeződésekor a „The software update was prepared. Execute ‘Safely remove
USB device’ and disconnect the USB cable with the device. The software update will
start.” (A szoftver frissítés előkészítése megtörtént. Biztonságosan eltávolíthatja az USB
eszközt, húzza ki az USB kábelt. A szoftverfrissítés hamarosan elindul.) üzenet jelenik
meg.
4 Válassza le a számítógépről a lejátszót.
A szoftver frissítése automatikusan elindul.
Amikor a szoftver frissítése befejeződik, a lejátszó automatikusan újraindul.
z Hasznos tudnivaló
• Ha az akkumulátor maradék töltöttsége nem elegendő a szoftver frissítéséhez,
a „Battery too low to update firmware. Please charge.” (Az akkumulátor töltöttsége nem
elegendő a szoftverfrissítéséhez. Töltse fel.) üzenet jelenik meg a képernyőn. Töltse
fel teljesen az akkumulátort, majd ezután töltse át a szoftverfrissítést a „Digital Player
Software Update tool” elindításával.
64HU
B Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a lejátszó rendellenesen működik, a következő lépések szerint próbálja megoldani
a problémát.
1
Indítsa újra a lejátszót a RESET
gomb megnyomásával. A művelethez
használjon egy kis méretű tűt.
Az újraindítás nincs hatással a lejátszón tárolt
műsorszámokra és beállításokra. Nem törlődik semmilyen
információ.
2
3
4
5
Ellenőrizze a jelenséget a „Hibaelhárítás” c. részben.
Keressen az esetre vonatkozó információt a CONNECT Player
súgójában.
Keressen a problémával kapcsolatos információkat
a weboldalakon (1 86. oldal).
Ha a felsorolt módokon nem sikerült megszüntetni
a hibajelenséget, keresse fel a legközelebbi Sony
márkaszervizt.
Áramellátás
Ok vagy javító intézkedés
Nem világít az USB
kábel jelzője.
p Az USB adapter csatlakozóvégei beszennyeződtek. Törölje
meg egy puha száraz kendővel.
p Az USB kábel nincs a lejátszóhoz csatlakoztatva. Tolja be
az USB kábelt egyenesen a csatlakozónyílásba addig, amíg
biztosan nem illeszkedik. Ellenőrizze, hogy kigyullad-e az
USB kábelen található jelző.
A lejátszó automatikusan
kikapcsolt.
p
Ha a lejátszót néhány percre szünet üzemmódban hagyja,
az automatikusan kikapcsol. A lejátszó bekapcsolásához
nyomjon meg egy tetszőleges gombot, kivéve a HOLD
gombot.
Az akkumulátor
készenléti ideje rövidnek
tűnik.
p
A működtetési hőmérséklet 5°C alatt van. Ez az akkumulátor
karakterisztikájának következménye és nem hibajelenség.
p
Hosszabb ideig nem használta a lejátszót. Az akkumulátor
teljesítménye az ismételt töltés és kisütés hatására javulni
fog.
p
Az akkumulátort ki kell cserélni. Keresse fel a legközelebbi
Sony képviseletet.
p
Az akkumulátor töltésére szánt idő nem volt elegendő
kijelzés
a teljes feltöltéshez. Töltse az akkumulátort a
megjelenéséig.
65HU
Hibaelhárítás
Jelenség
Hang
Jelenség
Ok vagy javító intézkedés
Nincs hang.
Zaj hallható.
p
A hangerőt teljesen lecsökkentette. Növelje a hangerőt
(1 7. oldal).
p
A fejhallgatót nem megfelelően csatlakoztatta. Csatlakoztassa
megfelelően a i (fejhallgató) aljzathoz (1 7. oldal).
p
A fejhallgató csatlakozódugó szennyezett. Puha, száraz
ruhával tisztítsa meg a csatlakozódugót.
p
p
A merevlemezen nem találhatóak zeneszámok.
A fejhallgató jobb
csatornája nem szól.
p
Nem tolta be ütközésig a fejhallgató csatlakozódugót. Tolja
be ütközésig a csatlakozódugót a i (fejhallgató) aljzatba
(1 7. oldal).
A hangerőt nem lehet
beállítani.
p
Az „Audio Output” menüponthoz a „Line Out” beállítást
választotta. Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön,
vagy válassza a „Headphone” beállítást az „Audio Output”
menüponthoz (1 49. oldal).
Ha sztereó
hangrendszerhez
csatlakoztatja a lejátszót,
a hang torz vagy zajos.
p
Az „Audio Output” menüponthoz a „Headphone” beállítást
választotta. Válassza a „Line Out” beállítást (1 49. oldal).
A hangerő nem
növelhető.
Az „AVLS (Vol. Limit)” menüponthoz az „On” beállítást
választotta. Válassza az „Off” beállítást (1 47. oldal).
Működtetés/Lejátszás
Jelenség
Ok vagy elhárítás
A kezelőszervek nem
működnek.
p
A gombok zárolva lettek. Nyomja meg és tartsa lenyomva
néhány másodpercig a HOLD gombot a zárolás feloldásához
(1 7. oldal).
p
p
Nyomja meg bármelyik, a HOLD-tól különböző gombot.
66HU
Ha kikapcsolás előtt a HOLD funkciót bekapcsolva
hagyta, a HOLD üzenet jelenik meg, ha megnyomja
bármelyik, a HOLD-tól különböző gombot a lejátszó
bekapcsolásához. Az üzenet megjelenése közben nyomja
meg, és tartsa lenyomva a HOLD gombot, a HOLD
funkció kikapcsolásához. Ezután a kezelőszervek újra
működtethetőek.
p
Páralecsapódás történik a lejátszó belsejében, ha egy hideg
helyről közvetlenül egy meleg környezetbe viszi. Néhány
órára tegye félre a készüléket, hogy a pára elpárologhasson.
p
A maradék elemkapacitás nem elegendő a lejátszó
működtetéséhez. Töltse fel az akkumulátort (1 56. oldal).
Működtetés/Lejátszás (folytatás)
Ok vagy elhárítás
A HOLD funkciót nem
lehet aktiválni.
p
A HOLD funkciót nem lehet aktiválni a lejátszó kikapcsolt
állapotában. Nyomja meg bármelyik, a HOLD-tól különböző
gombot a lejátszó bekapcsolásához, majd nyomja meg,
és tartsa lenyomva a HOLD gombot. A „HOLD On”
(HOLD bekapcsolva) üzenet jelenik meg, és a lejátszó
kikapcsolásával a HOLD funkció aktív állapotba kerül, ami
a kezelőszervek zárolásával jár.
A lejátszás hirtelen leáll.
p
A maradék akkumulátor kapacitás nem elegendő a lejátszó
működtetéséhez. Töltse fel az akkumulátort (1 56. oldal).
p
Ha a lejátszó egy olyan audio műsorszámmal találkozik,
melyet a formátuma miatt nem képes lejátszani, a lejátszás
leáll (1 88. oldal). Nyomja meg a G gombot és válasszon
egy másik műsorszámot.
p
A lejátszó hosszabb időn át rázkódásnak lett kitéve.
Szüntesse meg a rázkódás okát és indítsa el újra a lejátszást.
A lejátszott műsorszám
címében a „s” karakter
szerepel.
p
A cím olyan karaktert tartalmaz, melyet a lejátszó nem tud
megjeleníteni. Használja a CONNECT Player programot
a cím átnevezéséhez.
A képernyő kikapcsol.
p
Nyomjon meg egy tetszőleges gombot a képernyő
visszakapcsolásához. Ha a „Display” menüponthoz
a „15 sec” beállítást (1 50. oldal) választotta, a képernyő
automatikusan kikapcsol, ha 15 másodperc után sem végez
semmilyen műveletet. Görgetés után a képernyő a művelet
befejezését követően kapcsol ki.
67HU
Hibaelhárítás
Jelenség
Számítógépes kapcsolat/CONNECT Player
Jelenség
Ok vagy elhárítás
A CONNECT Player
szoftvert nem lehet
telepíteni.
p
A számítógép operációs rendszere nem kompatíbilis
a CONNECT Player programmal. Olvassa el a CONNECT
Player „Readme” fájlját.
p
Nem zárta be az összes Windows alkalmazást. Ha úgy
indítja el a telepítést, hogy közben másik alkalmazások
is futnak, hiba jelentkezhet. Ez különösen igaz azokra az
alkalmazásokra, melyek jelentős rendszererőforrást kötnek le,
ilyenek pl. a vírusirtó programok.
p
Nincs elég szabad lemezterület a számítógépén. Legalább
200 MB szabad lemezterület szükséges a program
telepítéséhez. Törölje számítógépéről a fölöslegessé vált
fájlokat.
p
Ha nem rendszergazdaként (Administrator) indította el
az operációs rendszert, előfordulhat, hogy a CONNECT
Player telepítése sikertelen lesz. Győződjön meg róla, hogy
rendszergazdai jogosultsággal rendelkező felhasználói
profillal lépett-e be.
A számítógép
képernyőjén megjelenő
állapotjelző skála nem
mozdul. A számítógép
merevlemezének
állapotjelzője néhány
percig nem világít.
p
A telepítés megfelelően halad. Kérjük, várjon türelmesen.
A rendszerkörülményektől és a CD-meghajtótól függően
a telepítés több mint 30 percet is igénybe vehet.
A CONNECT Player
program nem indul el.
p
A számítógép rendszerében változás állt be,
vélhetőleg a Windows operációs rendszer frissítésének
következményeként.
68HU
Számítógépes kapcsolat/CONNECT Player (folytatás)
Jelenség
Ok vagy elhárítás
Nem jelenik meg
a „Connecting” üzenet,
amikor lejátszót
a számítógéphez
csatlakoztatja az USB
kábel segítségével.
p
Nem megfelelően csatlakoztatta az USB kábelt. Húzza ki
a kábelt, majd dugja vissza az aljzatba, amíg az biztosan nem
illeszkedik.
p
USB elosztót használ. Előfordulhat, hogy az USB elosztón
keresztül csatlakoztatott lejátszó nem működik megfelelően.
Az USB kábelt csatlakoztassa közvetlenül a számítógép USB
aljzatához.
p
p
Kérjük várja meg, a CONNECT Player szoftver hitelesítését.
p
Az akkumulátor lemerülőben van. Töltse fel az akkumulátort
a hálózati adapter segítségével (1 56. oldal).
p
A CONNECT Player program telepítése sikertelen volt.
Csatlakoztassa le a lejátszót a számítógépről, és telepítse
újra a szoftvert a tartozék CD-ROM lemezről (1
„Gyorsbeállítási útmutató”). A szoftver korábbi telepítéséből
származó műsorszám regisztrációk az újonnan telepített
CONNECT Player programmal is elérhetőek lesznek.
p
Nem megfelelően csatlakoztatta az USB kábelt. Húzza ki
a kábelt, majd dugja vissza.
p
USB elosztót használ. Előfordulhat, hogy az USB elosztón
keresztül csatlakoztatott lejátszó nem működik megfelelően.
Az USB kábelt csatlakoztassa közvetlenül a számítógép USB
aljzatához.
p
A CONNECT Player program telepítése sikertelen volt.
Csatlakoztassa le a lejátszót a számítógépről, és telepítse
újra a szoftvert a tartozék CD-ROM lemezről (1
„Gyorsbeállítási útmutató”). A szoftver korábbi telepítéséből
származó műsorszám regisztrációk az újonnan telepített
CONNECT Player programmal is elérhetőek lesznek.
69HU
Hibaelhárítás
A számítógép nem ismeri
fel a lejátszót.
A számítógépen egy másik alkalmazás is fut. Húzza ki az
USB kábelt, várjon néhány percig, majd dugja vissza. Ha
a probléma továbbra is jelentkezik, húzza ki az USB kábelt,
indítsa újra a számítógépet, majd ismét dugja vissza a kábelt.
Számítógépes kapcsolat/CONNECT Player (folytatás)
Jelenség
Ok vagy elhárítás
Az audio adatokat
nem lehet áttölteni
a számítógépről
a lejátszóra.
p
Nem megfelelően csatlakoztatta az USB kábelt. Húzza ki
a kábelt, majd dugja vissza az aljzatba.
p
Nincs elég szabad terület a lejátszó merevlemezén. A szabad
terület növelése érdekében másolja át a szükségtelen fájlokat
a számítógépre (1 38. oldal).
p
Már legalább 65 535 műsorszámot vagy több mint 8192
lejátszási listát másolt át a lejátszó merevlemezére, vagy
olyan lejátszási listát próbál másolni, mely 999-nél több
műsorszámra hivatkozik.
p
Az időkorlátozásos vagy eseménykorlátozásos audio fájlokat
a szerzői jogok védelme érdekében nem lehet átvinni. Az
audio fájlok aktuális korlátozásainak ellenőrzése érdekében
lépjen kapcsolatba a zeneszolgáltatóval.
Csak kevés zeneszámot
lehet átvinni a lejátszóra.
(A rendelkezésre álló
felvételi idő túl rövid.)
p
Nincs elég szabad terület a lejátszó merevlemezén. A szabad
terület növelése érdekében másolja át a szükségtelen fájlokat
a számítógépre (1 38. oldal).
p
A lejátszó merevlemezén más jellegű (nem zenei) adatokat is
tárol. Az egyéb jellegű adatokat helyezze át a számítógépre,
így helyet szabadíthat fel.
A zeneszámokat nem
lehet visszatölteni
a lejátszóról
a számítógépre.
p
Egy másik számítógépre próbálta felmásolni a zeneszámokat,
mint ahonnan azokat eredetileg a lejátszóra másolta.
A műsorszámok csak arra a számítógépre másolhatóak fel,
ahonnan azok eredetileg származnak.
p
A zeneszámok törölve lettek a számítógépről, ahonnan azokat
a lejátszóra másolta. A zeneszámok nem tölthetőek vissza
a számítógépre, ha azok törölve lettek arról a számítógépről,
ahonnan a lejátszóra lettek másolva.
p
USB elosztót, vagy USB hosszabbítót használ. Előfordulhat,
hogy az USB elosztón, vagy USB hosszabbítón keresztül
csatlakoztatott lejátszó nem működik megfelelően. Az
USB kábelt csatlakoztassa közvetlenül a számítógép USB
aljzatához.
A számítógéphez
csatlakoztatott lejátszó
működése bizonytalanná
válik.
70HU
Egyéb jelenségek
Ok vagy elhárítás
Nem hallható
hangjelzés a lejátszó
működtetésekor.
p
A „Beep” menüponthoz az „Off” beállítást választotta
(1 48. oldal).
A lejátszó melegedni
kezd.
p
Az akkumulátor töltése közben és közvetlenül utána,
a lejátszó hőmérséklete növekedhet. A lejátszó melegedése
szintén előfordulhat, miközben sok műsorszámot másol
fel rá. Ez az esemény normálisnak tekinthető, és nem utal
meghibásodásra. Tegye félre a lejátszót egy kis időre, hogy
lehűlhessen.
A lejátszó rezeg, vagy zaj
hallható a belsejéből.
p
A beépített merevlemez elindulását, megállását, az adatok
olvasását és írását hanghatás és rezgés kíséri. Ezek
a jelenségek nem utalnak meghibásodásra.
A képernyő bekapcsol
a műsorszámok közötti
váltáskor.
p
A „Display” menüpontban az „Auto 2.” beállítást választotta.
Válassza ki az „Auto 1” vagy a „15 sec” beállítást
(1 50. oldal).
A lejátszó nem fekszik fel
a lapos felületeken.
p
A lejátszó nem fekszik fel lapos, stabil felületeken, például
asztallapon. Szállítsa illetve tartsa a lejátszót a kezében, így
helyezze a kezét egy lapos felületre.
A lejátszón nem található
állj gomb.
p
Ennél a lejátszónál nincs különbség az állj és a szünet
művelet között.
A töltés nagyon hamar
befejeződik.
p
Ha a töltés kezdetekor az akkumulátor majdnem teljesen
feltöltött állapotban van, a teljes töltöttség eléréséhez csak
jelzés
rövid időre van szükség. A töltés befejeztével a
kezd világítani a lejátszón, és az USB kábel jelzőfénye
kikapcsol.
71HU
Hibaelhárítás
Jelenség
Hibaüzenetek
Ha a képernyőn hibaüzenetek jelennek meg, kövesse az alábbi utasításokat.
Hibaüzenet
Jelentés
Elhárítás
AVLS (vol. limit) is
On. Volume cannot be
increased.
A hangerő meghaladta
az AVLS funkció által
engedélyezett szintet.
p
Az „AVLS (Vol. Limit)”
menüponthoz válassza
az „Off” beállítást
(1 47. oldal).
Battery too low to
update firmware. Please
charge.
A maradék akkumulátor
kapacitás nem elegendő
a belső szoftver (firmware)
frissítéséhez.
p
Töltse fel teljesen az
akkumulátort, majd
próbálja meg újra a szoftver
frissítését.
Cannot add more than
100 songs per list.
A Könyvjelző listához
vagy a Lomtárhoz adott
műsorszámok száma
meghaladta a 100-at.
p
Törölje a felesleges
műsorszámokat
a Könyvjelző listából vagy
a Lomtárból (1 38. oldal).
Cannot add to
a Bookmark List
currently playing.
Az aktuálisan lejátszott
műsorszámot próbálta meg
hozzáadni a Könyvjelző
listához.
p
Indítsa el a műsorszámot
egy műfaj vagy album
listából, majd ezután
adja hozzá a Könyvjelző
listához.
Cannot add when
playing from Trash Bin.
A lejátszott műsorszámot
próbálta meg hozzáadni
a Lomtárhoz.
p
Műsorszámok csak állj
üzemmódban helyezhetők
a Lomtárba.
Cannot change sound
settings when audio
output is Line Out.
Az „Audio Output”, „Line Out”
beállítása mellett megpróbálta
megváltoztatni a „Sound”
beállításait.
p
Válassza az „Audio
Output” menüponthoz
a „Headphones” beállítást
(1 49. oldal).
Cannot change volume
when audio output is
Line Out.
Az „Audio Output”, „Line Out”
beállítása mellett megpróbálta
szabályozni a hangerőt.
p
Válassza az „Audio
Output” menüponthoz
a „Headphones” beállítást
(1 49. oldal).
Cannot charge. Charge
5°C–35°C, 41°F–95°F.
Az 5–35°C hőmérsékleti
tartományon kívül eső
környezetben tölti az
akkumulátort.
p
Az akkumulátor töltését
5–35°C környezeti
hőmérsékletű térben
végezze.
72HU
Jelentés
Elhárítás
Cannot complete while
playing. Pause song
then try again.
Olyan menü elemet próbált
kiválasztani, mely nem elérhető
lejátszás közben.
p
Állítsa meg a lejátszást, és
próbálja meg újra elvégezni
a műveletet.
Cannot edit song order
in a Bookmark List that
is playing.
Az aktuálisan lejátszott
Könyvjelző listában található
műsorszámok sorrendjét
próbálja átrendezni.
p
Indítsa el egy másik
Könyvjelző, műfaj vagy
album lista lejátszását, majd
rendezze át a műsorszámok
sorrendjét.
Cannot play. Connect
compliant software and
update information.
A lejátszó órája nem működik.
p
Csatlakoztassa a lejátszót
a CONNECT Player
programhoz (1
„Gyorsbeállítási útmutató).
Cannot play.
Incompatible music file.
•
Az inkompatibilis
formátum miatt a lejátszó
nem tud lejátszani bizonyos
fájlokat.
A műsorszám korlátozott
számban játszható le. Az
adott műsorszám nem
játszható le többször.
p
A lejátszón nem játszhat
le olyan műsorszámokat,
melyek lejátszása nem
engedélyezett.
Cannot play. License
expired. Connect
compliant software and
update information.
Lejárt a műsorszám lejátszására
vonatkozó időkorlátozás.
p
Azon műsorszámok,
melyekre egy korlátozott
lejátszási időtartam
vonatkozik, csak az adott
periódusban játszhatóak le.
Cannot play. Music
file damaged. Connect
compliant software and
transfer again.
A lejátszó sérült műsorszámot
kísérelt meg lejátszani.
p
Másolja át a újra a lejátszóra
a műsorszámot (1
„Gyorsbeállítási útmutató”).
Cannot play. Playback
possible in [xxx] hours.
(xxx az órák számát
jelenti.)
Olyan műsorszámot próbált
meg lejátszani, melynek
időkorlátozási tartománya még
nem kezdődött el.
p
Azon műsorszámok,
melyekre egy korlátozott
lejátszási időtartam
vonatkozik, csak az adott
periódusban játszhatóak le.
•
73HU
Hibaelhárítás
Hibaüzenet
Hibaüzenet
Jelentés
Elhárítás
Can only do when
playing from Trash Bin.
Megpróbált eltávolítani
a Lomtárból egy műsorszámot,
amelyik nem állt lejátszás alatt.
p
Állítsa le a Lomtár
lejátszását, és próbálja
meg újból hozzáadni
a műsorszámot.
Compliant software
must be connected to
use this function.
A lejátszó nem rendelkezik
a szükséges információval,
az Artist Link funkció
használatához.
p
Csatlakoztassa a lejátszót
a CONNECT Player
programhoz, hogy
átmásolhassa a műsorszám
információkat.
Could not save data.
Hard disk writable
5°C–35°C, 41°F–95°F.
Az 5–35°C hőmérsékleti
tartományon kívül eső
környezetben próbált meg
műsorszámokat tölteni
a lejátszóra.
p
5–35°C környezeti
hőmérsékletű térben
használja a lejátszót.
Hard Disk not properly
initialized. Re-Initialize
from Settings.
•
p
Formattálja újra a lejátszó
merevlemezét (1
55. oldal).
Minden kezelőszerv zárolva
van, mert a HOLD funkció be
van kapcsolva.
p
Oldja fel a kezelőszervek
zárolását a HOLD gomb
megnyomásával, és
lenyomva tartásával (1
7. oldal). A HOLD funkció
csak a lejátszó bekapcsolt
állapotában oldható fel.
Lejátszást próbált elindítani
a HOME menüből,
a „Playlists”, „Play History”
vagy a „Favorite 100” ikon
kiválasztásával, de lejátszón
nem találhatóak műsorszámok.
p
Töltsön át műsorszámokat
a lejátszóra (1
„Gyorsbeállítási útmutató”).
•
•
HOLD.
Keep pressing HOLD
button to unlock the
controls.
Insufficient information.
Connect compliant
software and transfer
information.
74HU
A lejátszó merevlemezének
formattálása nem
megfelelő.
A lejátszó merevlemeze
a számítógépről, Windows
operációs rendszerrel
történt.
A lejátszó merevlemeze,
csere miatt, nincs
formattálva.
Jelentés
Elhárítás
LOW BATTERY. Please
Charge.
A lejátszó akkumulátora
kimerülőben van.
p
Töltse fel az akkumulátort
(1 56. oldal).
Mismatch in system
files.
A rendszerfájlok között
ellentmondás van.
p
Formattálja újra a lejátszó
merevlemezét (1 55.
oldal), majd töltse át
újra a műsorszámokat
a lejátszóra (1
„Gyorsbeállítási útmutató”).
Music file not
transferred. Connect
compliant software
and transfer music files.
A lejátszón nem találhatóak
lejátszási listák.
p
A CONNECT Player
program segítségével
hozzon létre egy lejátszási
listát, majd töltse át
a lejátszóra.
No Database Found.
Please connect
compliant software
A számítógépről való
lecsatlakozás nem található
újonnan áttöltött műsorszám
a lejátszón vagy bizonyos
információk hiányoznak.
p
Csatlakoztassa újra
a számítógéphez a lejátszót,
majd válassza le róla.
p
Töltsön át műsorszámokat
a lejátszóra a CONNECT
Player programmal (1
„Gyorsbeállítási útmutató”).
No playable songs
included. Try again after
adding songs.
A lejátszandó listaelem nem
tartalmaz műsorszámokat.
p
Töltsön át műsorszámokat
a lejátszóra a CONNECT
Player programmal (1
„Gyorsbeállítási útmutató”).
No songs. Connect
compliant software and
transfer songs.
Lejátszást próbált elindítani
a HOME menüből, az
„Intelligent Shuffle”, „Initial
Search”, „Music Library”,
vagy a „Now Playing” ikon
kiválasztásával, de lejátszón
nem találhatóak műsorszámok.
p
Töltsön át műsorszámokat
a lejátszóra (1
„Gyorsbeállítási útmutató”).
No songs in Trash Bin.
Megpróbálta lejátszani
a Lomtár listáját, de az nem
tartalmaz műsorszámokat.
p
Nem lehet lejátszani
a Lomtár listát, ha
a Lomtárban nincsenek
műsorszámot.
75HU
Hibaelhárítás
Hibaüzenet
Hibaüzenet
Jelentés
Elhárítás
Please connect
compliant software.
•
•
Az adatbázis megsérült.
A lejátszót a CONNECT
Player-től eltérő
szoftverhez csatlakoztatta.
p
A lejátszót csak
a CONNECT Player
programhoz csatlakoztassa.
Please play a song
to use this function.
Olyankor nyomta meg a LINK
gombot, amikor nem játszott le
műsorszámot.
p
A LINK gomb megnyomása
előtt indítsa el egy
műsorszám lejátszását.
Please try when
Bookmark List is
playing.
Megpróbált eltávolítani egy
műsorszámot a Könyvjelző
listából, amelyik állj, vagy
szünet üzemmódban van.
p
Könyvjelző listából
csak a lista lejátszása
közben távolíthatóak el
műsorszámok.
Sorry, there is a system
error (No. [xxx]).
(A zárójelben számok
jelennek meg.)
Rendszerhiba.
p
Jegyezze fel a számot,
és lépjen kapcsolatba
a legközelebbi Sony
képviselettel.
There are no songs in
this Bookmark List.
Add songs using
Options menu.
Megpróbált lejátszani egy
Könyvjelző listát, amelyik nem
tartalmaz műsorszámokat.
p
Nem lehetséges lejátszani
a Könyvjelző listát,
ha az nem tartalmaz
műsorszámokat. Adjon
legalább egy műsorszámot
a Könyvjelző listához.
This function is
currently unusable.
Connect compliant
software and transfer
information to use.
A lejátszó nem rendelkezik
az Initial search funkció
működéséhez szükséges
információval.
p
Csatlakoztassa a lejátszót
a CONNECT Player
programhoz, hogy
átmásolhassa a műsorszám
információkat.
This song already added
to this Bookmark List.
A műsorszámot, melyet
hozzá akar adni a Könyvjelző
listához, a lista már
tartalmazza.
p
Egy műsorszám nem adható
hozzá kétszer ugyanahhoz
a Könyvjelző listához.
This song is already
in the Trash Bin.
A Lomtárban található
műsorszámot próbált meg újra
hozzáadni a Lomtárhoz.
p
Egy műsorszám nem adható
hozzá kétszer a Lomtárhoz.
76HU
Hibaüzenet
Jelentés
Elhárítás
[xxx] hours remaining
on license. Please
connect to compliant
PC software to update.
(xxx a hátralévő idő,
órákban.)
A műsorszámra vonatkozó
lejátszási engedély xx óra
múlva lejár.
p
Csatlakoztassa a lejátszót
a CONNECT Player
programhoz, hogy
frissíthesse az licensz
engedélyt.
Hibaelhárítás
77HU
A CONNECT Player program eltávolítása
A mellékelt szoftver számítógépről való eltávolításához kövesse a következő műveletet.
1 A „Start” menüben kattintson a „Vezérlőpultra”1).
2 Kattintson duplán a „Programok telepítése/eltávolítása” ikonra.
3 „A „Jelenleg telepített programok” listájában kattintson
a „CONNECT Player” ikonra, majd a „Módosítás és
Eltávolítás”-ra.2).
Kövesse a megjelenő utasításokat, majd indítsa újra a számítógépet.
A program eltávolítása a számítógép újraindításával fejeződik be.
1)
2)
Windows 2000 esetén: „Beállítások” – „Vezérlőpult”.
Windows 2000 esetén: „Módosítás/Eltávolítás”.
Megjegyzés
• A CONNECT Player telepítésekor az OpenMG Secure Module is feltelepül. Ne törölje az
OpenMG Secure Module-t, mert más alkalmazásnak is szüksége lehet rá.
78HU
B Kiegészítő információk
A tulajdonos feljegyzései
A modellnév és a gyártási szám a lejátszó hátoldalán található. Jegyezze fel a gyártási számot
az alább található részen. Hivatkozzon ezekre az adatokra minden esetben, amikor Sony
kereskedőjével a termékkel kapcsolatban beszél.
Modell kód: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gyártási szám: ––––––––––––––––––––––––––––––––––
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne tegye ki
a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.
A lejátszót ne használja szűk, zárt térben, például könyvespolcon vagy zárt
szekrényben.
A tűzveszély kockázatának csökkentése érdekében soha ne takarja el az eszköz szellőző
nyílásait újsággal, terítővel vagy függönnyel. Ne helyezzen égő gyertyát a lejátszóra.
A tűzveszély és az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne helyezzen folyadékkal telt
üveget (például vázát) az eszköz tetejére.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
79HU
Kiegészítő információk
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Megjegyzések a lejátszó hulladékként
történő elhelyezéséről
Ez az eszköz beépített lítium-ion akkumulátorral rendelkezik. A helyes módon hajtsa végre
a lejátszó hulladékként történő elhelyezését.
Az NW-A1000 hulladékként történő elhelyezésével kapcsolatban lásd 1 a 81. oldalt.
Az NW-A3000 hulladékként történő elhelyezésével kapcsolatban lásd 1 a 82. oldalt.
Bizonyos országok külön szabályozzák az akkumulátorok hulladékként történő elhelyezését.
Kérjük ismerje meg ezeket a szabályokat.
Megjegyzések
• A lejátszót csak a hulladékként történő elhelyezéskor szerelje szét.
• A lejátszó belsejében található fém alkatrészek kezelésekor figyelmesen járjon el.
Kifejezetten ügyeljen az alkatrészek éleire.
80HU
Az NW-A1000 beépített akkumulátorának eltávolítása
1
Távolítsa el a csuklószíj
csatlakozóját a lejátszó
hátuljáról.
4
Vegye ki a fedelet
a lejátszóból.
5
Csavarja ki a két csavart az
akkumulátor tartójának széle
mellől.
6
Húzza meg a kábelt,
amelyik az akkumulátort
a lejátszóhoz csatlakoztatja,
és válassza szét
a csatlakozót.
Egy kisméretű csipesszel távolítsa el
a csuklószíj csatlakozó oldaláról.
2
3
Tolja le a hátlapot, majd
emelje fel a nyíl irányában
a rajz szerint.
Megjegyzés
• Hagyjon minden fém alkatrészt
az akkumulátoron és azzal együtt
semmisíttesse meg azokat is.
81HU
Kiegészítő információk
Csavarja ki a lejátszó
széleinél található
csavarokat.
Az NW-A3000 beépített akkumulátorának eltávolítása
1
Távolítsa el a hátlap
rögzítőcsavarját.
4
Csavarja ki a lejátszó
széleinél található négy
csavart.
5
Vegye ki az akkumulátort
a lejátszóból.
6
Húzza meg a kábelt,
amelyik az akkumulátort
a lejátszóhoz csatlakoztatja,
és válassza szét
a csatlakozót.
Egy kisméretű csipesszel távolítsa el
a csavar oldala felől.
2
Csavarja ki a két csavart
a hátlap mögött.
3
Tolja le a hátlapot, majd
emelje fel a nyíl irányában
a rajz szerint.
Megjegyzés
• Hagyjon minden fém alkatrészt
az akkumulátoron és azzal együtt
semmisítse azokat is meg.
82HU
Óvintézkedések
A biztonságról
•
•
Semmilyen külső tárgyat ne helyezzen a lejátszó DC IN aljzatába.
Figyeljen arra, hogy a lejátszó külső érintkezőit nem zárja rövidre valamilyen fémtárggyal.
A használatról
•
•
Soha ne használja a lejátszót olyan környezetben, ahol túlzott fénynek, hőmérsékletnek,
nedvességnek vagy rázkódásnak van kitéve.
Ne csomagolja be semmibe, amikor a hálózati adapterrel használja. A hőmérséklet
megemelkedhet, ami a lejátszó meghibásodásához vagy megrongálódásához vezethet.
A felmelegedésről
A lejátszó felmelegedhet amennyiben töltést végez, vagy hosszabb ideig használja.
A fülhallgatóról
Közúti biztonság
Járművezetés vagy kerékpározás közben ne használja a készüléket. Ez közlekedési balesetet
okozhat, és egyes területeken törvénybe ütközik. Potenciális veszélyt jelenthet a készülék túl
magas hangerőn történő hallgatása sétálás közben is, különösen gyalogátkelőhelyek közelében.
Veszélyes helyeken ezért különös körültekintéssel kell közlekedni, illetve ilyen esetekben
a készüléket ki kell kapcsolni.
Kerülje el a fülhallgató nagy hangerőn történő hallgatását. Hallással foglalkozó szakemberek
a hosszan tartó nagy hangerejű folyamatos hallgatást nem tanácsolják. Amennyiben a füle
csengeni kezd, csökkentse a hangerőt vagy kapcsolja ki a készüléket.
83HU
Kiegészítő információk
Halláskárosodás megelőzése
Másokra tekintettel
Mérsékelt hangerővel használja a készüléket. Ezáltal a külső hangokat is hallani fog és
a kiszűrődő zajok másokat nem fognak zavarni.
Figyelmeztetés
Villámlás közben azonnal vegye le a fülhallgatót.
A tisztításról
•
•
•
•
•
A lejátszó felületét egy puha textíliával tisztítsa, például szemüvegtisztító kendővel.
Ha a lejátszó felülete nagyon bepiszkolódna, vízzel vagy kímélő tisztítószerrel enyhén
megnedvesített puha ruhával törölje le a lejátszó burkolatát
A tisztításhoz soha ne használjon súrolószivacsot, súrolószert, benzint vagy alkoholt, mert
a külső burkolat megsérülhet
Vigyázzon, kinyitásakor ne kerüljön víz a lejátszóba mikor a konnektor közelében van.
Rendszeresen tisztítsa meg a fejhallgató csatlakozódugóját.
Ha a lejátszóval kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel
a vásárlás helyét.
Megjegyzések
• A rögzített zenének csak személyes használata engedélyezett. Az ettől eltérő jellegű
meghallgatáshoz a jogtulajdonosok engedélye szükséges.
• A Sony nem tehető felelőssé a számítógép vagy a lejátszó hibájából eredő, hibás letöltés/
felvétel vagy adatsérülés miatt.
84HU
A mellékelt szoftverről
• A szoftver és az ahhoz mellékelt kézikönyv másolását – részben vagy egészben –, illetve
a szoftver felhatalmazás nélküli kölcsönzését a másolásvédelmi (szerzői jogvédelmi) törvény
tiltja.
• A SONY semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget az ehhez a készülékhez
mellékelt szoftver használatából eredő anyagi károkért, profit veszteségért, beleértve
a harmadik fél által benyújtott jogi kereseteket is.
• A gyártási hiba miatt használhatatlan szoftvert a SONY pótolja. A SONY azonban semmilyen
más felelősséget nem visel.
• Az ehhez a készülékhez mellékelt szoftvert csak az előírt berendezésekhez szabad használni.
• A minőség folyamatos javítása érdekében végzett fejlesztésből adódóan a szoftver jellemzői
előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
• A garancia érvényét veszti abban az esetben, ha a készüléket a mellékelt szoftvertől eltérő
alkalmazással használja.
• A lehetőség, hogy a CONNECT Player szoftver az Ön által kívánt nyelven jelenjen meg,
függ a számítógépre telepített operációs rendszertől. Győződjön meg róla, hogy a telepített
operációs rendszer támogatja-e az Ön által használni kívánt nyelv megjelenítését.
– A gyártó nem garantálja, hogy a CONNECT Player az összes nyelven helyesen jelenik
meg.
– Előfordulhat, hogy a felhasználó által létrehozott és egyéb speciális karakterek nem
megfelelően jelennek meg.
• Jelen útmutató magyarázatai alapfokú Windows ismeret feltételeznek.
A számítógép és az operációs rendszer használatáról részletesebben annak használati
útmutatójában olvashat.
Kiegészítő információk
85HU
Néhány szó a minta műsorszámokról
A lejátszón minta audioadatok vannak előtelepítve, így a terméket azonnal kipróbálhatja. Az
előtelepített audioadatokat csak próbahasználatra vannak szánva, ezért számítógépére nem
lehet ezeket áttölteni. Ezeknek az audioadatoknak a törléséhez használja a CONNECT Player
programot.
Régiótól függően előfordulhat, hogy a minta audioadatok nincsenek előtelepítve a lejátszóra.
• A rögzített zenének csak személyes használata engedélyezett. Az ettől eltérő jellegű
meghallgatáshoz a jogtulajdonosok engedélye szükséges
• A Sony nem tehető felelőssé a számítógép, vagy a lejátszó hibájából eredő letöltésből,
felvételből a befejezetlen letöltés, felvétel miatt.
• A szöveg és a karakterek típusától függően előfordulhat, hogy a szöveg nem jelenik meg
megfelelő módon a lejátszón. Ennek okai a következők lehetnek:
– A csatlakoztatott lejátszó kapacitása.
– A lejátszó nem működik megfelelően.
– A műsorszám ID3 TAG információi a lejátszó által nem értelmezhető nyelven vagy
karakterkészlettel íródtak.
Ügyfélszolgálati weboldalak
Ha bármilyen kérdése van a ezzel a termékkel kapcsolatban, látogassa meg az alábbi
weboldalakat.
Egyesült államokbeli vásárlók: http://www.sony.com/walkmansupport/
Kanadai vásárlók: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Európai vásárlók: http://www.sonydigital-link.com/DNA/
Kínai vásárlók: http://service.sony.com.cn/KB/
Tajvani vásárlók: http://www.twsupport.css.ap.sony.com/
Koreai vásárlók: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Egyéb országok és térségek vásárlói: http://www.css.ap.sony.com/
86HU
A szerzői jogokról
• A CONNECT Player és a CONNECT Player logó a Sony Corporation védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei.
• Az OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus és logóik a Sony Corporation védjegyei.
• A „WALKMAN” a Sony Corporation bejegyzett védjegye, mely a sztereó fejhallgatós
a Sony Corporation védjegye.
készülékeket jelenti. A
• A Microsoft, a Windows, a Windows NT és a Windows Media a Microsoft Corporation
Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegyei.
• Az Adobe és az Adobe Reader az Adobe Systems Incorporated védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban.
• Az MPEG Layer-3 audio kódoló technológia és szabadalom a Fraunhofer IIS és Thomson
engedélyével.
• A CD és zenei vonatkozású adatokat a Gracenote, Inc. szolgáltatta, copyright © 2000–2004
Gracenote.
Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000–2004 Gracenote. Ezen termékre és
szolgáltatásra a következő egyesült államokbeli szabadalmak vonatkozhatnak: #5,987,525;
#6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593,
valamint más bejegyzett vagy bejelentett szabadalmak. A nyújtott szolgáltatások és/vagy
gyártott eszközök az Open Globe, Inc Egyesült Államok Szabadalma 6,304,523 engedélye
alapján. A Gracenote és a CDDB a Gracenote bejegyzett védjegye.
A Gracenote logó és embléma, és a „Powered by Gracenote” logó a Gracenote védjegye.
• Bármely más védjegy vagy bejegyzett védjegy a jogtulajdonosának védjegye vagy bejegyzett
védjegye. Ebben az útmutatóban a ™ és az ® szimbólumot nem tüntettük fel.
Program © 2005 Sony Corporation
Dokumentáció © 2005 Sony Corporation
Kiegészítő információk
87HU
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a Sony NW-A1000/A3000 típusú hordozható IC audio
lejátszó Network Walkman az IpM-BkM. 2/1984. (III. 10.) számú együttes rendeletben előírtak
szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
Hangtömörítési technológia
– MPEG1 Audio Layer-3 (MP3)
– Halláshoz alkalmazkodó átalakító kódolás (ATRAC)
Maximális felvételi idő és a rögzíthető műsorszámok száma (kb.)*
NW-A1000
Bitsűrűség
48 kbps
64 kbps
96 kbps
128 kbps
132 kbps
160 kbps
192 kbps
256 kbps
320 kbps
Műsorszámok
4000
3000
2000
1500
1500
1200
1000
750
600
NW-A3000
Idő
266 óra, 40 perc
200 óra
133 óra, 20 perc
100 óra
100 óra
80 óra
66 óra, 40 perc
50 óra
40 óra
Műsorszámok
13 000
10 000
6700
5000
4900
4000
3300
2500
2000
Idő
866 óra, 40 perc
666 óra, 40 perc
466 óra, 40 perc
333 óra, 20 perc
326 óra, 40 perc
266 óra, 40 perc
220 óra
166 óra, 40 perc
133 óra, 20 perc
* 4 perces műsorszámok feltöltésekor
Támogatott bitsűrűségek
MP3: 32–320 kbps (A változó bitsűrűség (VBR) támogatott)
ATRAC: 48/64/66 (ATRAC3)*/96/105 (ATRAC3)*/128/132 (ATRAC3)/160/192/256/320 kbps
* A CONNECT Player program segítségével nem lehetséges a CD lemezek tartalmát ATRAC3
formátumban, 66 vagy 105 kbps bitsűrűséggel lementeni.
Mintavételezési frekvencia
MP3: 44,1 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
Jel/zaj arány (S/N)
Fejhallgató: 80 dB vagy több
LINE OUT: 96 dB vagy több
Frekvencia átvitel
20–20 000 Hz (egyjeles mérés, lejátszás közben)
Kimenet
i (fejhallgató)/LINE OUT*: sztereó minijack/195 mV (10 Ω)
* Ugyanaz a aljzat szolgál mindkét kimenethez.
88HU
Üzemi hőmérséklet
5–35°C
Áramforrás
Beépített újratölthető akkumulátor DC IN 5V
Hálózati adapter: DC IN 5V
Akkumulátor készenléti idő (folyamatos lejátszás)
ATRAC formátumban (48 kbps), a kijelző 15 sec beállítása mellett
NW-A1000: kb. 20 óra
NW-A3000: kb. 35 óra
ATRAC formátumban (128 kbps), a kijelző 15 sec beállítása mellett
NW-A1000: kb. 17 óra
NW-A3000: kb. 29 óra
MP3 formátumban (128 kbps), a kijelző 15 sec beállítása mellett
NW-A1000: kb. 17 óra
NW-A3000: kb. 29 óra
Méretek (szé/ma/mé)
NW-A1000:
kb. 55 × 88,1 × 18,7 mm (a legvékonyabb pontnál 11,5 mm)*
NW-A300:
kb. 65,2 × 104,2 × 21,4 mm (a legvékonyabb pontnál 13,5 mm)*
* A kinyúló részek nélkül
Méretek a kinyúló részekkel (szé/ma/mé)
Tömeg
NW-A1000 (a lejátszó):
kb. 109 g
NW-A3000 (a lejátszó):
kb. 182 g
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
Az Egyesült Államokbeli és az egyéb külföldi szabadalmak felhasználása a Dolby Laboratories
engedélyével történt.
89HU
Kiegészítő információk
NW-A1000:
kb. 55 × 88,1 × 18,7 mm
NW-A300:
kb. 65,2 × 104,2 × 21,4 mm
Kiegészítő tartozékok
A lejátszóhoz a következő kiegészítő tartozékok állnak rendelkezésre:
• Távvezérlő az NW-A1000/A3000 lejátszókhoz
RM-NWS1
• Távvezérlő
RM-MC35ELK*
* Ez a távvezérlő nem vásárolható meg minden országban vagy régióban.
• Töltőállomás
BCR-NWU1
• Bőrtok
CKM-NWA1000 (az NW-A1000 lejátszóhoz)
CKM-NWA3000 (az NW-A3000 lejátszóhoz)
• Puha tok
CKS-NWA1000 (az NW-A1000 lejátszóhoz)
CKS-NWA3000 (az NW-A3000 lejátszóhoz)
Előfordulhat, hogy a felsorolt kiegészítők némelyike nem elérhető a vásárlás helyszínén.
Kérdezze meg az eladótól, hogy az adott kiegészítő megvásárolható-e az Ön országában.
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy az RM-MC35ELK távvezérlő néhány funkciója nem kompatíbilis az Ön
lejátszójával.
• A további kiegészítő tartozékokról az alábbi weboldalakon talál információkat.
Egyesült államokbeli vásárlók: http://www.sony.com/walkmansupport/
Kanadai vásárlók: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Európai vásárlók: http://www.sonydigital-link.com/DNA/
Kínai vásárlók: http://service.sony.com.cn/KB/
Tajvani vásárlók: http://www.twsupport.css.ap.sony.com/
Koreai vásárlók: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Egyéb országok és térségek vásárlói: http://www.css.ap.sony.com/
90HU
Tárgymutató
Szimbólumok
5-funkciós gomb ..................................... 7, 8
(Custom 1) ......................................... 45
(Custom 2) ......................................... 45
(Heavy) .............................................. 45
(Jazz) ................................................. 45
(Pop) .................................................. 45
, Értékelés .............................................. 41
(Ismétlés) ............................................. 26
(1 dal ismétlése) ................................. 26
(Véletlen sorrendű lejátszás) ............ 26
(Véletlen sorrendű és ismételt
lejátszás).................................................... 26
(Unique)............................................. 45
A
Adobe Reader.............................................. 3
Akkumulátor feltöltése.............................. 56
Artist Link (Hasonló előadó) .................... 42
AVLS (Vol. Limit)..................................... 47
B
C
CONNECT Player ................................ 3, 68
CONNECT Player eltávolítása ................. 78
Custom ................................................ 45, 46
Értékelés (műsorszámoké) ........................ 41
F
Favorite 100 (100 kedvenc) ................ 19, 20
Fényerő beállítása ..................................... 51
Firmware (Belső szoftver) ........................ 64
Formátum .................................................. 59
H
Hangkimenet ............................................. 49
Hangzás ..................................................... 44
Heavy ........................................................ 45
HOLD gomb ............................................... 7
HOME menü ............................................... 5
I
Intelligent Shuffle...................................... 22
J
Jazz............................................................ 45
K
Kedvencek keresése .................................. 22
Keresés ...................................................... 10
Album szerint ....................................... 11
Előadó szerint ...................................... 12
, Értékelés szerint .............................. 14
Kezdőbetű szerint ................................ 17
Legutóbb átmásolt albumokról ............ 16
Lejátszás dátuma szerint ...................... 21
Lejátszási listákból ............................... 18
Megjelenés éve szerint ......................... 15
Műfaj szerint ........................................ 13
Műsorszám neve szerint....................... 10
Kezdőbetű szerinti keresés................... 17
91HU
Kiegészítő információk
B.mark List 1–5 ........................................ 19
BACK gomb ....................................... 5, 7, 8
Beállítások................................................. 44
AVLS (Vol. Limit) ............................... 47
Fényerő ................................................ 51
Hangzás ................................................ 44
Kijelzések............................................. 50
Nyelv .................................................... 53
Üzemi hangjelzés ................................. 48
Bitsűrűség ................................................. 59
É
Könyvjelző lista ........................................ 31
Átrendezés ........................................... 36
Eltávolítás ............................................ 34
Hozzáadás ............................................ 31
Ikoncsere .............................................. 37
Összes eltávolítása ............................... 35
Ö
Összes műsorszám lejátszása véletlen
sorrendben ................................................. 24
Összes műsorszám száma ......................... 24
P
L
Legfrissebb átmásolás ............................... 16
Lejátszási lista ..................................... 18, 19
Lejátszása ............................................. 18
Lejátszási lista típusok ......................... 19
Lejátszási mód .................................... 25, 26
Lejátszó információk ................................ 52
Lejátszó manuális kikapcsolása ................ 58
LINK gomb ........................................... 7, 42
Lomtár ................................................. 19, 38
Összes műsorszám visszaállítása ......... 40
Visszaállítás ......................................... 39
M
Maradék akkumulátor kapacitás ............... 57
Megjelenés dátuma ................................... 15
Merevlemez formattálása .......................... 55
Music Library............................................ 10
Műsorszám információ ............................. 62
Műsorszámok törlése ................................ 38
Playlists ..................................................... 19
Play History .............................................. 21
Pop ............................................................ 45
R
RESET gomb ........................................ 7, 65
S
Sorozatszám .............................................. 52
Széles tartomány ....................................... 43
T
Time Machine Shuffle ............................... 23
Többfunkciós csatlakozóaljzat .............. 7, 56
U
Unique ....................................................... 45
Ü
N
Normál ...................................................... 26
Now Playing képernyő.............................. 27
Ny
Nyelv ......................................................... 53
O
OPTION gomb ...................................... 7, 28
92HU
Üzemi hangjelzés ...................................... 48
V
Véletlen sorrendű lejátszás ....................... 22
Kedvencek véletlen sorrendű
lejátszása .............................................. 18
Összes szám véletlen sorrendű
lejátszása .............................................. 19
Time Machine Shuffle.......................... 23
Verzió ........................................................ 52
Visszaállítás a gyári beállítások
értékeire..................................................... 54
VOL+/− kapcsoló ....................................... 7
W
Windows Explorer .................................... 63
Kiegészítő információk
93HU
94HU
zst19451
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való
eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Download PDF

advertising