Sony | NWZ-A816 | Sony NWZ-A816 Használati útmutató

Rendszerkövetelmények
Számítógép:
IBM PC/AT, vagy azzal kompatibilis számítógép, melyre az alábbi Windows operációsrendszerek egyike van
telepítve.* Windows XP Home Edition (2. javítócsomag vagy frissebb)/Windows XP professional (2. javítócsomag vagy
frissebb)/Windows XP Media Center Edition (2. javítócsomag vagy frissebb)/Windows XP Media Center Edition
2004 (2. javítócsomag vagy frissebb)/Windows XP Media Center Edition 2005 (2. javítócsomag vagy frissebb)/
Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate
64 bites operációsrendszer nem támogatott.
A fentiektől eltérő operációsrendszerek nem támogatottak.
* A Microsoft által nem támogatott operációsrendszerek kivételével.
Processzor:
Pentium III 1 GHz vagy gyorsabb.

Memória: 128 MB vagy több (Windows Vista esetén 512 MB vagy több).
Merevlemez terület: 380 MB vagy több.
Képernyő: felbontás: 800 × 600 képpont (vagy több) (1024 × 768 vagy több ajánlott), szín: 8 bit vagy több (16
bit ajánlott).
CD-ROM meghajtó: amely támogatja a Digital Music CD lejátszását WDM alkalmazásával.
Eredeti CD-lemezek készítéséhez CD-R/RW meghajtó szükséges.
Hangkártya.
USB csatlakozó (nagysebességű USB ajánlott).
Internet Explorer 6.0 vagy frissebb, Windows Media Player 10 vagy 11 (Windows Media Player 11) ajánlott.
Elképzelhető, hogy egyes számítógépek, melyekre a Windows Media Player 10 már telepítve van, korlátozzák a
fájlok (AAC, videofájlok stb.) egérrel áthúzva történő másolását).
Adobe Flash Player 8 vagy frissebb telepítése szükséges.
Az elektronikus zenemegosztás (EMD – Electronic Music Distribution) használatához és honlapok
megnyitásához szélessávú Internet kapcsolat szükséges.
Akkor sem garantáljuk a működést minden számítógépen, ha az megfelel a fenti rendszerkövetelményeknek.
Az alábbi környezetek nem támogatottak: Saját maga által összeállított számítógép vagy operációsrendszer, egy gyártó által eredetileg telepített
operációsrendszer frissítését tartalmazó környezet, több operációsrendszert tartalmazó környezet,
többmonitoros rendszer, Macintosh.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (használható
az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja
le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
a terméket
megvásárolta.
©üzlethez,
2007 Sonyahol
Corporation
Printed
in Czech Republic (EU)
3-270-643-11(2)
Egyszerűsített útmutató
NWZ-A815 / A816 / A818
Egyszerűsített útmutató
NWZ-A815
/ A816
/ A818
Printed
in Czech Republic
(EU)
© 2007 Sony Corporation
Hibaelhárítás
NWZ-A815 / A816 / A818
3-270-644-11(1)
A hiba elhárításához végezze el az alábbi lépéseket.
1
Keresse meg a hibajelenséget az alábbi
hibaelhárítási táblázatban, és végezze
el a javasolt teendőket.
A működtetés részleteit lásd a Kezelési
útmutatóban(PDF-fájl).
2
Nyomja meg a RESET gombot egy kis
tűvel stb.
3
Ha a lejátszó működése közben megnyomja a
RESET gombot a lejátszón tárolt adatok és
beállítások törlődhetnek.
Csatlakoztassa a lejátszót a
számítógéphez az akkumulátor feltöltéséhez.
4
5
Elképzelhető, hogy egyes problémákat az akkumulátor feltöltése megold.
Olvassa el a támogatási honlap információit.
Látogassa meg a http://support.sony-europe.com/DNA honlapot.
Ha a hiba a fentiek elvégzése után továbbra is fennáll, lépjen
kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.
Működtetés
A zárójelben lévő oldalszámok a kezelési útmutatóra (PDF-fájl) hivatkoznak.
Jelenség
Ok, megoldás
Nincs hang.
 A hangerő nullára van állítva.
 Növelje a hangerőt ( 10. oldal).
 A fejhallgató csatlakozót nem megfelelően csatlakoztatta.
 Csatlakoztassa megfelelően a fejhallgató csatlakozót ( 9. oldal).
 A fejhallgató csatlakozódugasza piszkos.
 Tisztítsa meg a fejhallgató csatlakozódugaszát egy puha ruhával.
 Nincs műsorszám vagy videofájl a lejátszón.
 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és másolja át a műsorszámokat vagy
videofájlokat a számítógépről.
A készülék
nem játssza le
az adatokat.
 Az akkumulátor kimerült.
 Töltse fel teljesen az akkumulátort ( 83. oldal).
 Ha a lejátszó, még az akkumulátor feltöltése után sem reagál, nyomja meg a
RESET gombot a lejátszó alaphelyzetbe hozásához ( 93. oldal).
 Nincs adat a lejátszón.
 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és másolja át az adatot a
számítógépről.
 Az átmásolt fájlok nem a lejátszható formátumban vannak. A részleteket lásd a
„Minőségtanúsítás” című fejezet „Támogatott fájlformátum” című részében ( 118. o.).
 Alakítsa át az ATRAC audio adatot a mellékelt MP3 Conversion Tool segítségével.
 A fájl formátumától függően előfordulhat, hogy a műsorszámok vagy videók nem
játszhatók le ( 118. oldal).
 A fájl méretétől vagy formátumától függően előfordulhat, hogy a fényképek nem
jeleníthetők meg ( 118. oldal).
 Az egérrel áthúzva audio MP4 fájlokat helyezett el a videó mappában.
 Húzza az egérrel a fájlokat a „MUSIC” mappába.
 A műsorszám lejátszási korlátozás időtartama, az előfizetési feltételek stb. miatt,
lejárt.
 A lejárt lejátszási korlátozási időtartammal rendelkező műsorszámok nem játszhatók
le. Frissítse a műsorszámokat a másoláshoz használt szoftver segítségével.
 A Windows Intézőben egérrel történő áthúzás után, az adatok egymásra épülési
szintjei nem megfelelőek a lejátszó számára ( 86. oldal).
Jelenség
Ok, megoldás
Az átmásolt
adat nem
jelenik meg a
listában.
 Elérte a megjeleníthető fájlok legnagyobb értékét. A legtöbb videofájl 1000, a legtöbb
fénykép 10 000 lehet. A fénykép mappalistában található fényképekhez tartozó legtöbb
mappa 1000 mappa lehet.
 Törölje a felesleges adatokat.
 Az egérrel áthúzva, rossz helyre helyezte el az adatokat.
 Húzza át az adatokat az egérrel a megfelelő helyre ( 86. oldal).
 Nincs elegendő hely a rendelkezésre álló tárterületen.
 A szabad terület növeléséhez, törölje a lejátszón a felesleges adatokat.
 A Windows Intézőben egérrel történő áthúzás után, az adatok egymásra épülési
szintjei nem megfelelőek a lejátszó számára ( 86. oldal).
 Az átmásolt fájlok nem a lejátszható formátumban vannak. A részleteket lásd a
„Minőségtanúsítás” című fejezet „Támogatott fájlformátum” című részében ( 118.
oldal).
 Alakítsa át az ATRAC fájlokat a mellékelt MP3 Conversion Tool szoftver
segítségével.
Jelenség
Ok, megoldás
Az „All Songs” vagy az „Album”
 Az audiofájlok nem a „MUSIC” mappában lévő mappákban
kiválasztásakor, minden műsorszám
találhatók.
megjelenik, de a „Folder” esetén egyes
 Helyezze a fájlokat, egérrel áthúzva, a „MUSIC” mappában
lévő mappákba.
műsorszámok nem jelennek meg.
A műsorszámok csak egy korlátozott  A „Playback Range” beállítása ( 34. oldal) „Selected Range”.
lejátszási tartományon belül kerülnek
 Módosítsa a lejátszási tartományra vonatkozó beállításokat.
lejátszásra, pl. egy albumon belül.
Az adatokat nem lehet törölni a
lejátszóról.
 A lejátszóról nem lehet törölni műsorszámokat, videókat és
fényképeket.
 Az adatmásoláshoz használt szoftver vagy a Windows
Intéző segítségével törölje a fájlokat.
Jelenség
Ok, megoldás
Zaj hallható.
 Egy rádiójeleket kibocsátó eszköz, pl. mobiltelefon, működik a lejátszó
közelében.
 Ha ilyen eszközt használ, pl. a mobiltelefont, tartsa távol a lejátszótól.
 A CD-ről stb. áttöltött zenék hibásak.
 Törölje az adatokat, majd újra töltse és másolja át azokat. Az adatok
számítógépre történő áttöltésekor az adatok sérülésének elkerülése
érdekében zárjon be minden alkalmazást.
 Az átmásolt fájlok nem a lejátszható formátumban vannak. A részleteket
lásd a „Minőségtanúsítás” című fejezet „Támogatott fájlformátum” című
részében ( 118. oldal).
 Alakítsa át az ATRAC audio adatokat a mellékelt MP3 Conversion
Tool segítségével.
 Bizonyos fájljellemzők esetén előfordulhat, hogy egyes műsorszámok
nem játszhatók le.
A „VPT(Surround)”
beállítás vagy a „Clear
Stereo” funkció hatása
nem érvényesül.
 Ha a külön megvásárolható bölcsőhöz csatlakoztatott külső hangszórókat
használ, előfordulhat, hogy a „VPT(Surround)” beállítás és a „Clear
Stereo” funkció hatása nem érvényesül, mivel a lejátszó csak kompatibilis
fejhallgatóval használható. A jelenség nem utal meghibásodásra.
A kép nem látható, de
hang hallható.
 A fájl egy .3gp típusú fájl. (.3gp típus csak az audiot támogatja.)
 A videofájl nem a videó mappában található.
 Húzza az egérrel a videofájlokat a videó mappába.
Egyes gombok nem
működnek.
 A HOLD kapcsoló a HOLD helyzetbe van állítva.
 Tolja a HOLD kapcsolót a másik helyzetbe ( 10. oldal).
 Páralecsapódás alakult ki a lejátszó belsejében.
 Várjon néhány órát, hogy a lejátszó kiszáradjon.
 A hátralévő akkumulátor kapacitás túl kevés.
 Csatlakoztassa a lejátszót egy bekapcsolt számítógéphez és töltse fel az
akkumulátort ( 83. oldal).
 Ha az akkumulátor töltésekor semmi sem történik, a RESET gomb
megnyomásával hozza alaphelyzetbe a lejátszót ( 93. oldal).
 Amíg a „Connecting” felirat látható, a lejátszó nem működik.
 Húzza ki az USB csatlakozót, és utána használja a lejátszót.
Jelenség
Ok, megoldás
A lejátszás nem áll le.
 A lejátszó nem tesz különbséget a megállítás és a szüneteltetés között. Ha
megnyomja a  gombot, a  jelzés jelenik meg és a lejátszás szünetel,
azaz megáll.
A lejátszó nem működik.  A hátralévő akkumulátor kapacitás túl kevés.
 Csatlakoztassa a lejátszót egy bekapcsolt számítógéphez és töltse fel az
akkumulátort ( 83. oldal).
 Ha az akkumulátor töltésekor semmi sem történik, a RESET gomb
megnyomásával hozza alaphelyzetbe a lejátszót ( 93. oldal).
Az átmásolt adatokat
nem találja.
 A lejátszó beépített flash-memóriáját megformázta a Windows Intéző
segítségével.
 Formázza meg a lejátszó beépített flash-memóriáját ( 79. oldal).
 Az adatok másolása közben, a mellékelt USB-vezetéket kihúzta a
lejátszóból.
 Másolja vissza a használható fájlokat a számítógépre és formázza meg a
lejátszó beépített flash-memóriáját ( 88. oldal).
 A Windows Intézőben egérrel történő áthúzás után, az adatok egymásra
épülési szintjei nem megfelelőek a lejátszó számára ( 95. oldal).
 Az átmásolt fájlok nem lejátszható formátumban vannak. A részleteket
lásd a „Minőségtanúsítás” című fejezet „Támogatott fájlformátum” című
részében ( 118. oldal).
 Alakítsa át az ATRAC audio adatokat a mellékelt MP3 Conversion Tool
segítségével.
 A fájl formátumától függően elképzelhető, hogy a műsorszámok vagy
videók nem játszhatók le ( 118. oldal).
 A fájl méretétől vagy formátumától függően elképzelhető, hogy a
fényképek nem jeleníthetők meg ( 118. oldal).
A hangerő nem elég
hangos.
 Az „AVLS (Volume Limit)” funkció engedélyezve van.
 Kapcsolja ki az „AVLS (Volume Limit)” funkciót ( 67. oldal).
Jelenség
Ok, megoldás
A fejhallgató jobb
csatornája nem szól, vagy a
jobb csatorna hangja
hallható a fejhallgató
mindkét csatornájában.
 A fejhallgató csatlakozót nem megfelelően csatlakoztatta.
 Ha a fejhallgató csatlakoztatása nem megfelelő, a hang nem
hallható. Dugja be a fejhallgató csatlakozóját kattanásig az aljzatba
( 9. oldal).
A lejátszás hirtelen megáll.
 A hátralévő akkumulátor kapacitás túl kevés.
 Csatlakoztassa a lejátszót egy bekapcsolt számítógéphez és töltse fel
az akkumulátort ( 83. oldal).
 Olyan műsorszámokat vagy videofájlokat játszik le, amik nem
játszhatók le.
 Játsszon le másik műsorszámot vagy videofájlt.
Az indexképek nem
jelennek meg.
 A műsorszámhoz nem tartozik lemezborító információ. Az indexképek
csak akkor jelennek meg, ha a műsorszámhoz van lemezborító
információ.
 Az indexkép neve nem egyezik a videofájlal, és a videofájl nem a
megfelelő helyen található.
 Helyezze el a videofájlal megegyező nevű JPEG fájlt a „VIDEO”
mappában lévő mappába.
 Elképzelhető, hogy az indexkép vagy a lemezborító fájlformátumától
függően néhány lemezborító nem jelenik meg.
A lemezborító nem jelenik
meg.
 Az adat nem tartalmaz lemezborító információt.
 A lemezborító csak akkor jelenik meg, ha rendelkezésre áll a
lemezborító információ. A mellékelt Windows Media Player 11,
vagy egyéb átmásolásra alkalmas szoftver segítségével beállíthat
lemezborítót. A műveletek részletes leírását lásd a szoftver
Súgójában, vagy lépjen kapcsolatba a gyártóval.
 A fájl formátumától függően elképzelhető, hogy néhány lemezborító
nem jelenik meg.
A formázás nem lehetséges.  A hátralévő akkumulátor kapacitás túl kevés.
 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, és töltse fel az
akkumulátort ( 83. oldal).
Jelenség
Ok, megoldás
A lejátszó hirtelen
kikapcsol, majd ismét
bekapcsol.
 Hibás működés esetén a lejátszó kikapcsol, majd önműködően ismét
bekapcsol.
Kijelző
Jelenség
Ok, megoldás
A tételnél a „”
szimbólum jelenik meg.
 A tétel olyan karaktereket tartalmaz, amit a lejátszón nem lehet
megjeleníteni.
 Nevezze át a tételt a számítógépen, a megfelelő karakterekkel.
Az album vagy előadó stb.
nevénél „Unknown” jelzés
jelenik meg.
 Az adat nem tartalmaz információkat az album vagy előadó stb.
nevéhez.
Hibás karakterek jelennek
meg.
 Nem megfelelő nyelvet választott ki.
 Módosítsa a „Language Settings” beállítást ( 81. oldal), majd
ismét másolja át az adatokat a lejátszóra.
Egy fénykép megjelenítése
közben a képernyő
elsötétül.
 A „Screensaver Timing” menüpontban beállított ideig nem működött a
lejátszó ( 70. oldal).
 Nyomja meg bármelyik gombot.
A képernyő kikapcsol.
 Legalább 30 másodpercig nem nyomott meg semmit, míg a lejátszó
szünet üzemmódban volt.
 Nyomjon meg egy gombot.
 A lejátszó nem működött a „Screensaver Timing” menüpontban
beállított ideig, és a „Screensaver” beállítása „Blank” ( 69. oldal).
 Nyomjon meg egy gombot.
 Állítsa a „Screensaver” beállítását „Blank” értéktől eltérőre.
 Az „On-Hold Display” beállítása „No”.
 Tolja a HOLD kapcsolót másik helyzetbe ( 10. oldal).
 Állítsa az „On-Hold Display” beállítását „Yes” értékre ( 55. oldal).
Akkor is le tudja játszani a videót, ha a HOLD kapcsolót bekapcsolta.
Jelenség
Ok, megoldás
Egy üzenet
jelenik meg.
 Lásd a „Messages” fejezetet ( 105. oldal).
Energiaellátás
Jelenség
Ok, megoldás
Az akkumulátor
 A működési hőmérséklet 5°C alatti.
élettartama rövid.
 Az akkumulátor jellemzői miatt ilyen esetben az élettartama rövidebb lesz. Ez
nem meghibásodás.
 Az akkumulátor töltési ideje nem volt elegendő.
megjelenéséig.
 Töltse az akkumulátort a
 A megfelelő beállításokkal vagy az energiaellátás megfelelő kezelésével.
takarékoskodhat az akkumulátor kapacitásával és hosszabb ideig használhatja a
lejátszót ( 84. oldal).
 Hosszabb ideig nem használta a lejátszót.
 Az akkumulátor élettartama néhány ismételt lemerítés és feltöltés után
növekedni fog.
 Ha az akkumulátor élettartama feltöltés után is az eredeti felére csökkent, az
akkumulátort cserélni kell.
 Keresse fel a legközelebbi Sony márkakereskedést.
 Jogvédelemmel rendelkező tartalmat játszik le.
 Jogvédelemmel rendelkező tartalom lejátszása esetén elképzelhető, hogy az
akkumulátor élettartama rövidebb lesz.
A lejátszó nem
tölti fel az
akkumulátort.
 Az USB-vezeték nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB aljzatához.
 Húzza ki az USB-vezetéket, majd csatlakoztassa újra.
 Használja a mellékelt USB-vezetéket.
 Az akkumulátort nem az 5–35°C hőmérséklet-tartományban tölti.
 Az akkumulátort az 5–35°C hőmérséklet-tartományban töltse.
 A számítógép nincs bekapcsolva.
 Kapcsolja be a számítógépet.
 A számítógép készenléti vagy hibernálás üzemmódba kapcsolt.
 Kapcsolja vissza a számítógépet a készenléti vagy hibernálás üzemmódból.
Jelenség
Ok, megoldás
A lejátszó
önműködően
kikapcsol.
 A felesleges akkumulátor fogyasztás elkerülése érdekében a lejátszó
önműködően kikapcsol.
 Nyomjon meg egy gombot a lejátszó visszakapcsolásához.
A töltés nagyon
 Ha az akkumulátor majdnem teljesen fel van töltve a töltés megkezdésekor, a
gyorsan befejeződik.
teljes feltöltés csak rövid időt igényel.
Csatlakoztatás számítógéphez
A lejátszó csatlakoztatásához szükséges alapvető rendszerkövetelmények az alábbiak.
Rendszerkövetelmények
Számítógép
IBM PC/AT, vagy azzal kompatibilis számítógép, melyre az alábbi Windows operációsrendszerek
egyike van telepítve.*
Windows XP Home Edition (2. javítócsomag vagy frissebb) / Windows XP Professional (2.
javítócsomag vagy frissebb) / Windows XP Media Center Edition (2. javítócsomag vagy frissebb)
/ Windows XP Media Center Edition 2004 (2. javítócsomag vagy frissebb) / Windows XP Media
Center Edition 2005 (2. javítócsomag vagy frissebb) / Windows Vista Home Basic / Windows Vista
Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate
A 64 bites operációsrendszerek nem támogatottak.
A fentiektől eltérő operációsrendszerek nem támogatottak.
*Kivéve a Microsoft által nem támogatott operációsrendszereket.
Számítógép: Pentium III 1 GHz vagy gyorsabb.
Memória: 128 MB vagy több (Windows Vista esetében 512 MB vagy több).
Merevlemez: 380 MB vagy több rendelkezésre álló szabad hely.
Monitor:
–képernyő felbontás: 800 × 600 képpont (vagy nagyobb) (1024 × 768 vagy nagyobb ajánlott),
–színek: 8 bit vagy több (16 bit ajánlott).
CD-ROM meghajtó (amely támogatja a Digital Music CD lejátszását WDM alkalmazásával)
Eredeti CD-lemezek létrehozásához CD-R/RW meghajtó szükséges.
Hangkártya.
USB csatlakozó (nagysebességű USB ajánlott).
Internet Explorer 6.0 vagy frissebb, Windows Media Player 10 vagy 11 (Windows Media Player
11 ajánlott. Elképzelhető, hogy egyes számítógépek, melyekre a Windows Media Player 10 már
telepítve van, korlátozzák a fájlok (AAC, videofájlok stb.) egérrel áthúzva történő másolását.
Adobe Flash Player 8 vagy frissebb telepítése szükséges.
Az elektronikus zenemegosztás (EMD – Electronic Music Distribution) használatához és
honlapok megnyitásához szélessávú Internet kapcsolat szükséges.
Akkor sem garantáljuk a működést minden számítógépen, ha az megfelel a fenti rendszerkövetelményeknek.
Az alábbi környezetek nem támogatottak:
–saját maga által összeállított számítógép vagy operációsrendszer,
–egy gyártó által eredetileg telepített operációsrendszer frissítését tartalmazó környezet,
–több operációsrendszert tartalmazó környezet,
–többmonitoros rendszer,
–Macintosh.
Jelenség
Ok, megoldás
Az MP3 Conversion
Tool nem indul el.
 A számítógépes rendszer környezete megváltozott. Elképzelhető, hogy a
Windows operációsrendszer frissítésének következtében.
A „Connecting”
 Az USB-vezeték nincs megfelelően csatlakoztatva a számítógép USB
felirat nem jelenik
aljzatához.
meg a számítógéphez
 Húzza ki az USB-vezetéket, majd csatlakoztassa ismét.
csatlakoztatáskor
 A mellékelt USB-vezetéket használja.
mellékelt USB USB-elosztót (hubot) használ.
 Elképzelhető, hogy a lejátszót USB-elosztón (hubon) keresztül nem lehet
vezetékkel.


csatlakoztatni. A lejátszót a mellékelt USB-vezetékkel csatlakoztassa a
számítógéphez.
A számítógépen egy másik, nem az átvitelhez használatos szoftver fut.
 Húzza ki az USB-vezetéket, várjon néhány percet, majd csatlakoztassa
ismét. Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza ki az USB-vezetéket,
indítsa újra a számítógépet, majd csatlakoztassa ismét az USB-vezetéket.
A számítógépen alkalmazott szoftveres környezettől függően elképzelhető,
hogy a „Connecting” felirat nem jelenik meg a lejátszón.
 Indítsa el a Windows Media Playert vagy a Windows Intézőt.
A számítógép nem
 Az USB-vezeték nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB aljzathoz.
ismeri fel a lejátszót a
 Húzza ki az USB-vezetéket, majd csatlakoztassa ismét.
csatlakoztatáskor.
 USB-elosztót (hubot) használ.
 Elképzelhető, hogy a lejátszót USB-elosztón (hubon) keresztül nem lehet
csatlakoztatni. A lejátszót a mellékelt USB-vezetékkel csatlakoztassa a
számítógéphez.
 Probléma van a számítógép USB aljzatával. Csatlakoztassa a lejátszót a
számítógép másik USB aljzatához.
Jelenség
Ok, megoldás
Nem
 Az átmásolás zaj hatására, például statikus elektromosság stb., megszakadhat. Ez az
lehetséges
adatvédelem érdekében történik.
az adatok
 Húzza ki a lejátszót, majd csatlakoztassa ismét.
átmásolása  Ha a fájlokat az egérrel áthúzva másolja át, egyes számítógépeken, melyekre nincs
telepítve Windows Media Player 11, korlátozott lehet a fájlok (AAC, videofájlok stb.)
a számítóegérrel áthúzva történő másolása.
gépről a
 Telepítse a Windows Media Player 11 szoftvert a mellékelt CD-ROM lemezről, majd
lejátszóra.








másolja át ismét a fájlokat az egérrel áthúzva. A mellékelt Windows Media Player 11
számítógépre telepítése előtt ellenőrizze, hogy a szoftver vagy szolgáltatás megfelel-e a
Windows Media Player 11 futtatására. A Windows Media Player használatának
részleteiért vagy támogatásért látogassa meg az alábbi honlapot:
http://support.microsoft.com/
Az USB-vezeték nincs megfelelően csatlakoztatva a számítógép USB aljzatához.
 Húzza ki az USB-vezetéket, majd csatlakoztassa ismét.
Nincs elég szabad hely a beépített flash-memórián.
 A szabad terület növeléséhez másoljon vissza nem szükséges adatokat a
számítógépre.
Elképzelhető, hogy a korlátozott lejátszási időtartammal vagy lejátszási számmal
rendelkező műsorszámok nem másolhatók át a jogtulajdonos beállításai miatt. Az egyes
audio műsorszámok beállításának részleteivel kapcsolatban érdeklődjön azok
forgalmazójánál.
Hibás adatok vannak a lejátszón.
 Másolja vissza a használható fájlokat a számítógépre, majd formázza meg a lejátszó
beépített flash-memóriáját ( 79. oldal).
Elképzelhető, hogy az adatok megsérültek.
 Törölje azokat az adatokat, melyek nem másolhatók át a számítógépről, majd töltse át
ismét őket a számítógépre. Műsorszámok számítógépre történő áttöltése során zárjon
be minden alkalmazást az adatok sérülésének elkerülése érdekében.
Túllépte a fájlok vagy mappák átviteli korlátját.
 Töröljön felesleges adatokat.
.m4a, .mp4, .3gp vagy .m4v kiterjesztésű fájlokat próbál átmásolni olyan számítógépre,
amelyre a Windows Media Player 10 van telepítve.
 Telepítse a Windows Media Player 11 szoftvert a mellékelt CD-ROM lemezről.
Ha az adatokat a megfelelő szoftverrel másolja át, azonban az átmásolás nem sikeres,
forduljon a gyártóhoz.
Jelenség
Ok, megoldás
Csak kis mennyiségű
adat másolható át a
lejátszóra.
 Nincs elég szabad hely a beépített flash-memórián.
 A szabad terület növeléséhez másoljon vissza nem szükséges adatokat a
számítógépre.
 A lejátszón nem lejátszható anyagot tárol.
 Ha a tárolt adat nem műsorszám, videofilm vagy fénykép, kevesebb adat
másolható át. A szabad terület növeléséhez másolja vissza a nem lejátszható
adatokat a számítógépre.
A számítógéphez
csatlakoztatott
lejátszó bizonytalan.
 USB-elosztót (hubot) vagy USB hosszabbító vezetéket használ.
 Elképzelhető, hogy a lejátszót nem lehet USB-elosztó (hub) vagy
hosszabbító vezeték alkalmazásával csatlakoztatni. A lejátszót a mellékelt
USB-vezetékkel csatlakoztassa számítógéphez.
Nem tudja átnevezni
vagy törölni a
mappákat.
 A „MUSIC”, „MP_ROOT”, „VIDEO”, „PICTURES”, „PICTURE” és „DCIM”
mappák nem nevezhetők át és nem törölhetőek.
Egyebek
Jelenség
Ok, megoldás
Nincs hangjelzés a
lejátszó
működtetésekor.
 A „Beep Settings” beállítása „Off ”.
 Válassza ki a „Beep Settings” „On” beállítását ( 68. oldal).
 Ha a lejátszó a külön megvásárolható bölcsőhöz vagy egyéb eszközhöz van
csatlakoztatva a hangjelzés nem hallható.
A lejátszó melegszik.
 Az akkumulátor töltése közben és röviddel utána a lejátszó meleg lehet. A lejátszó
nagy mennyiségű adat átmásolása után is meleg lehet. Ez a jelenség normális,
nem ad okot aggodalomra. Hagyja lehűlni a lejátszót.
A képernyő
bekapcsol minden új
műsorszám
kezdetekor.
 A „New Song Pop Up” beállítása „On”.
 Válassza ki a „New Song Pop Up” „Off ” beállítását ( 30. oldal).
Jelenség
Ok, megoldás
A dátum és az idő
törlődik.
 Ha a lejátszót hosszú ideig lemerült akkumulátorral hagyja, a dátum és az idő
beállítása törlődhet. Ez nem hibajelenség. Töltse fel a lejátszót míg a
jelzés megjelenik a képernyőn, majd állítsa be ismét a dátumot és időt ( 83.
oldal).
A lejátszó alaphelyzetbe hozása (formázás)
A lejátszó beépített flash-memóriáját a lejátszó menüjéből formázza
meg, az alábbi eljárást követve. (A formázás előtt ellenőrizze a tárolt
tartalmat, mert a formázáskor minden adat törlésre kerül.)
1Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot szünet üzemmódban,
a HOME menü megjelenéséig.
2Válassza ki a
(Settings)- „Common Settings” – „Format” –
„Yes” – „Yes” opciókat a megadott sorrendben.
A / gombbal válassza ki az opciót, majd nyomja meg a
 gombot a jóváhagyáshoz.
A „Yes” kiválasztása és jóváhagyása után megjelenik a
„FORMATTING...” üzenet és a formázás megkezdődik. A formázás
befejezésekor megjelenik a „Memory formatted” üzenet.
Vásárlói feljegyzés
A típus és a sorozatszám a lejátszó hátoldalán látható. Jegyezze fel őket az alábbi helyekre.
Ha a Sony márkakereskedőjéhez fordul, ezekkel a számokkal hivatkozhat a termékre.
Típus: __________________________
Sorozatszám: ____________________
Az útmutatóról
A lejátszó használatáról ebben az „Egyszerűsített útmutatóban” és a „Kezelési útmutatóban”
(PDF fájl) olvashat.
Egyszerűsített útmutató (ez a füzet): a lejátszó alapvető műveleteit ismerteti,
beleértve az áttöltést, másolást, műsorszámok, videofelvételek és fényképek
lejátszását.
Kezelési útmutató (különálló .pdf fájl): a lejátszó további műveleteit ismerteti,
valamint információt nyújt a hibaelhárításhoz.
Hibaelhárítás (e füzet része): a hibajelenségek, hibaokok és teendők ismertetése arra
az esetre, ha a lejátszó meghibásodik.
Óvintézkedések: fontos figyelmeztetések a balesetek megelőzése érdekében.
Tartalomjegyzék
Bevezetés......................................................................4
Kezdeti lépések.............................................................6
Mellékelt tartozékok.............................................................................................................. 6
A lejátszó csatlakoztatása előtt....................................................................................... 7
Az akkumulátor feltöltése.................................................................................................. 7
A lejátszó be- és kikapcsolása......................................................................................... 8
A kijelző nyelvének beállítása.......................................................................................... 9
A kezelési útmutató és a szoftver telepítése....................................................... 10
Adatok áttöltése........................................................ 12
Adatok átmásolása.................................................... 13
Műsorszámok lejátszása........................................... 20
Videofelvételek és fényképek lejátszása................. 22
Részegységek és kezelőszervek............................... 24
A Home menüről........................................................ 26
Bevezetés
Köszönjük, hogy megvásárolta az NWZ-A815/A816/A818* készüléket.
A lejátszó használatának megkezdéséhez először töltsön át műsorszámokat,
videofelvételeket és fényképeket a számítógépre, majd másolja át ezeket a lejátszóra.
Miután átmásolta az adatokat a lejátszóra, bárhol élvezheti azokat, akárhová is megy.
*A vásárlás helyétől (országtól, régiótól) függően elképzelhető, hogy egyes típusok nem állnak
rendelkezésre.
Kezdeti lépések
( 6. oldal)
Adatok letöltése
( 12. oldal)
Adatok átmásolása
( 13. oldal)
Adatok lejátszása
Műsorszámok
( 20. oldal)
Videók, fényképek ( 22. oldal)
Az adatmintákról*
A lejátszóra adatminták vannak telepítve. Ezeket a Windows Intézővel törölheti. Miután
letörölte az adatmintákat, nem tudja azokat visszaállítani és a Sony sem biztosítja újra az
adatokat.
*Egyes országokban és területeken az adatminták nem állnak rendelkezésre.
Kezdeti lépések
Mellékelt tartozékok
Ellenőrizze a csomagban lévő tartozékokat.
 Fejhallgató (1 db)
 Fejhallgató hosszabbítóvezeték (1 db)
 Fülpárnák (S, L méretben) (1 db)
 USB-vezeték*1 (1 db)
 Csatlakozó (1 db)
Akkor kell használni, ha a lejátszót a
külön megvásárolható bölcsőhöz stb.
csatlakoztatja.
 CD-ROM*2 *3 (1 db)
MP3 Conversion Tool (MP3 átalakító
eszköz)
Windows Media Player 11
Kezelési útmutató (PDF fájl)
 Egyszerűsített útmutató (ez az útmutató)
(1 db)
*1Ne használjon a mellékelt USB-vezetéken
vagy az előírt külön megvásárolható
vezetéken kívül másik USB-vezetéket.
*2Ne próbálja meg a CD-ROM lemezt audio
CD-lejátszóban lejátszani.
*3A vásárlás helyétől függően a mellékelt
szoftver különböző lehet.
A fülpárnák megfelelő használata
Ha a fülpárnák nem illeszkednek
megfelelően a fülébe, elképzelhető, hogy a
legmélyebb hangokat nem hallja. A jobb
hangminőség érdekében cserélje ki a
fülpárnákat másik méretre vagy helyezze a
fülébe kényelmesen a fülpárnákat, majd
nyomja be őket a fülbe, hogy szorosan
illeszkedjenek.
Vásárláskor az M méretű fülpárnák vannak
felszerelve. Ha a fülpárnák nem illeszkednek
a fülébe, próbálja ki valamelyik másik
mellékelt méretet (S vagy L).
A fülpárnák cseréjekor ügyeljen, hogy
megfelelően helyezze fel a fülpárnákat a
fejhallgatóra, hogy megelőzze, hogy a
fülpárnák véletlenül a fülben maradjanak.
A lejátszó csatlakoztatása előtt
Mielőtt csatlakoztatja a lejátszót a számítógéphez ellenőrizze, hogy az operációsrendszer
verziója Windows XP (2. javítócsomag vagy frissebb) vagy Windows Vista, a telepített
Windows Media Player verziója pedig 10 vagy 11.
Az akkumulátor feltöltése
A lejátszó akkumulátora feltöltődik, ha bekapcsolt
számítógéphez csatlakoztatja. Az USB-vezeték
csatlakozóját a
jelzéssel felfelé illessze a
lejátszóba.
Ha a kijelzőn a
, hátralévő akkumulátor jelzés
látható, a töltés befejeződött. Amikor első
alkalommal használja a lejátszót, vagy ha hosszabb
ideig nem használta, töltse fel teljesen, amíg a
kijelzőn megjelenik a
jelzés. A teljesen
kimerült akkumulátor töltése körülbelül 3 órát vesz igénybe.
A  aljzatba
Megjegyzés
Ne hagyja a lejátszót hosszabb ideig olyan laptop számítógéphez csatlakoztatva, amely nincs az
elektromos hálózatra csatlakoztatva, mert a lejátszó lemerítheti a számítógép akkumulátorát.
folytatódik 
Kezdeti lépések (folytatás)
A lejátszó be- és kikapcsolása
A lejátszó bekapcsolása
Nyomja meg bármelyik gombot a lejátszó bekapcsolásához.
A lejátszó kikapcsolása
Ha nyomva tartja az OPTION/PWR OFF gombot ( 25. oldal), a lejátszó készenlét
üzemmódba kapcsol, és a kijelző kikapcsol az energiamegtakarítás érdekében. Ha készenléti
üzemmódban megnyom bármilyen gombot, megjelenik a „Now playing” (éppen lejátszott)
stb. képernyő és a lejátszó készen áll a működésre.
Ezen kívül, ha a készenléti üzemmódból körülbelül egy napig nem lép ki, a lejátszó
önműködően teljesen kikapcsol. Ha kikapcsolt állapotban megnyom egy gombot, először
az elindulás képernyő, majd a „Now playing” képernyő jelenik meg.
A kijelző nyelvének beállítása
A lejátszó használatának megkezdése előtt válassza ki a kijelző nyelvét. Ellenkező esetben a
kijelzőn téves karakterek jelenhetnek meg.
5-irányú gomb
Beállítások
1
2
3
4
BACK/HOME gomb
Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, a Home menü megjelenéséig.
A /// gombokkal válassza ki a
meg a  gombot a jóváhagyáshoz.
(Settings) menüt, majd nyomja
A /// gombokkal válassza ki a „Language Settings” menüpontot,
majd nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.
A /// gombokkal válassza ki a nyelvet, majd nyomja meg a 
gombot a jóváhagyáshoz.
folytatódik 
Kezdeti lépések (folytatás)
A kezelési útmutató és a szoftver telepítése
Az alábbi lépéseket követve telepítheti a kezelési útmutatót (PDF fájl) és a szoftvert a
mellékelt CD-ROM lemezről.
1
2
3
A Windows elindításához kapcsolja be a számítógépet.
Jelentkezzen be rendszergazdaként.
A telepítéshez rendszergazdaként jelentkezzen be a számítógépre.
Helyezze be a mellékelt CD-ROM lemezt a számítógépbe.
A telepítés varázsló önműködően elindul. Olvassa el figyelmesen a képernyőn
megjelenő üzeneteket és kövesse az utasításokat.
4
Ha a képernyőn megjelenik a telepítés menü, kattintson a képernyő
baloldalán lévő menüpontra, majd kattintson az [Install] gombra a
képernyő jobb alsó részén.
A telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A kezelési útmutató (PDF fájl) telepítéséhez válassza az
Operation Guide opciót.
10
A kezelési útmutató (PDF fájl) megjelenítése
A telepítés befejezésekor a számítógép asztalán megjelenik a
a
ikonra kattintva érheti el.
ikon. A kezelési útmutatót
Megjegyzés
A kezelési útmutató megjelenítéséhez szüksége van az Adobe Reader 5.0 vagy frissebb, vagy
Adobe Reader szoftverre. Az Adobe Reader ingyenesen letölthető az Internetről.
11
Adatok letöltése
Adatok lejátszóra történő átmásolásához, a lejátszó használata előtt le kell tölteni az
adatokat a számítógépre, például audio-, videofájlokat vagy fényképeket az Internetről,
audio adatokat CD-lemezekről, fényképeket digitális fényképezőgépről, vagy videó adatokat
videokameráról. Az audio adatok CD-lemezről történő áttöltéshez a megfelelő szoftvert kell
alkalmazni.
12
Adatok átmásolása
A számítógépen lévő Windows Intéző alkalmazásával, az egérrel áthúzva közvetlenül
átmásolhat adatokat.
A  aljzathoz
USB-vezeték
(tartozék)
folytatódik 
13
Adatok átmásolása (folytatás)
 Hasznos tanács
A Windows Media Player alkalmazásával is átmásolhat adatokat. Ennek
részleteivel és a Windows Media Player támogatásával kapcsolatosan keresse meg
a Windows Media Player információit az alábbi honlapon:
http://support.microsoft.com/
Elképzelhető, hogy egyes számítógépek, melyekre a Windows Media Player 10
már telepítve van, korlátozzák a fájlok (AAC, videofájlok stb.) egérrel áthúzva
történő másolását. A Windows Media Player 11 telepítése (a részleteket lásd
„A kezelési útmutató és a szoftver telepítése” szakaszban) a mellékelt CD-ROM
lemezről megoldja a problémát, így azután ismét másolhat adatokat az egérrel
áthúzva. A Windows Media Player 11 számítógépre történő telepítése előtt
ellenőrizze, hogy a szoftver vagy szolgáltatás alkalmas legyen a Windows Media
Player 11 verzióval történő használatra.
1
2
Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez a mellékelt USB-vezetékkel.
Az USB-vezeték csatlakozóját a
jelzéssel felfelé illessze a lejátszóba.
Válassza ki a lejátszót a Windows Intézőben, majd húzza át a fájlokat.
14
A lejátszó [WALKMAN] néven jelenik meg a Windows Intézőben.
A lejátszható adatok szabályosan épülnek egymásra. Az adatok megfelelő átmásolásához
lásd az alábbi ábrákat.
A számítógépes környezettől függően az egymásra épülés eltérő lehet.
Műsorszámok
(A Windows Intézőben)
Húzza át a fájlokat vagy mappákat a „MUSIC” mappába.
A készülék semmit sem ismer fel a 8. szint felett.
1.
7.
8.
9.
(A lejátszón)
Először a mappák jelennek meg név szerinti sorrendben, majd a fájlok. Ebben
az esetben a készülék nem különbözteti meg a nagy- és kisbetűket.
folytatódik 
15
Adatok átmásolása (folytatás)
Videofájlok
(A Windows Intézőben)
Húzza át a fájlokat vagy mappákat a „VIDEO” mappába.
A készülék a „VIDEO” mappa első szintjén mind mappákat, mind
fájlokat felismeri. A 2. szint után a fájlokat és mappákat nem ismeri
fel, azonban a 2. szinten a fájlokat még felismeri.
1.
B mappa
2.
3.
*Az „MP_ROOT” mappa csak akkor használatos,
ha a lejátszót meghatározott szoftverhez vagy
készülékhez csatlakoztatja. Ha egérrel áthúzva
másol át adatokat, használja a „VIDEO” mappát.
(A lejátszón)
A videofájlok az áthúzással történt átmásolásuk sorrendjében jelennek meg.
(A legfrissebb adat kerül felülre.)
 Hasznos tanács
Beállíthat JPEG fájlokat a videofájlok indexképeként, a JPEG fájlokat a
megfelelő videomappákba helyezve. A videolista megjelenítésekor láthatja
a lejátszón lévő videofájlok indexképeit (kis képek a menüben).
Egy videofájl indexképének megjelenítéséhez készítsen egy JPEG fájlt
(160 × 120 képpont, .jpg kiterjesztéssel) és adjon neki a videofájlal
megegyező nevet, majd helyezze el a videofájllal azonos mappában.
16
Fényképek
(A Windows Intézővel)
Húzza át a fájlokat vagy mappákat a „PICTURE” vagy „DCIM”
mappába.
A készülék a „PICTURE” mappa 1. szintjén mind a fájlokat, mind
a mappákat felismeri. A „DCIM” mappában kizárólag mappákat
ismer fel. A 2. szinten a „DCIM” és a „PICTURE” mappában
egyaránt csak fájlokat, a 2. szinten túl pedig semmit sem ismer fel.
(A lejátszón)
1.
2.
3.
*A „PICTURES” adatainak
egymásra épülése megegyezik a
„PICTURE” mappával.
A „PICTURE” és „DCIM” mappákban lévő almappák ábécé
sorrendben jelennek meg. A „PICTURE” mappa első szintjén lévő
fájlok a <PICTURE> mappában kerülnek tárolásra.
folytatódik 
17
Adatok átmásolása (folytatás)
Megjegyzések
Ne húzza ki az USB-vezetéket amíg a lejátszó kijelzőjén a „Do not disconnect.” üzenet látható,
mert a másolás alatt lévő adatok megsérülhetnek.
Nem módosíthatja a „MUSIC”, „MP_ROOT”, „VIDEO”, „PICTURES”, „PICTURE” és a
„DCIM” mappák nevét és nem törölheti ezeket.
Ne módosítson mappákat vagy fájlokat közvetlenül az „MP_ROOT” mappában, különben azok
nem jelennek meg a kijelzőn.
 Hasznos tanácsok
Az ATRAC fájlokat át kell alakítani a mellékelt MP3 Conversion Tool szoftverrel. (Internetes
zenemegosztó szolgáltatótól vásárolt audio adatok nem alakíthatók át.)
A mellékelt MP3 Conversion Tool alkalmazásához telepítse a mellékelt CD-ROM lemezről a
számítógépre a bal oldalon lévő telepítés menü
ikonjának kiválasztásával, majd kattintson a
jobb alsó részen lévő [Start] gombra.
Vegye figyelembe, hogy ATRAC fájlok MP3 fájlokká átalakításakor az ATRAC fájlok nem
törlődnek. Az Option beállításaival törölheti az ATRAC fájlokat.
Lejátszási listát egyéb átvitelre alkalmas szoftverrel vagy a mellékelt Windows Media Player
11 szoftverrel is készíthet. A működés részleteit lásd a szoftver súgójában vagy kérdezze meg a
gyártót.
Lemezborítót egyéb átvitelre alkalmas szoftverrel vagy a mellékelt Windows Media Player 11
szoftverrel is készíthet. A működés részleteit lásd a szoftver súgójában vagy kérdezze meg a
gyártót.
18
Támogatott fájlformátumok
Zene
Fájlformátum
MP3 (MPEG-1 Layer3) fájlformátum, ASF fájlformátum, MP4 fájlformátum, WaveRiff fájlformátum
Tömörítési eljárás
MP3
Fájl kiterjesztése: .mp3
WMA
Fájl kiterjesztése: .wma (A WM-DRM10 készülékkel kompatibilis.)
AAC-LC*1
Fájl kiterjesztése: .mp4, .m4a, .3gp
Lineáris PCM Fájl kiterjesztése: .wav
Videó
Fájlformátum
MP4 fájlformátum, „Memory Stick” videoformátum
Tömörítési eljárás
Videó
Audio
AVC
(H.264/AVC)
Fájl kiterjesztése: .mp4, .m4v
MPEG-4
Fájl kiterjesztése: .mp4, .m4v
AAC-LC
Fényképek*2
Fájlformátum
A DCF 2.0/Exif 2.21 fájlformátummal kompatibilis
Tömörítési eljárás
JPEG
Fájl kiterjesztése: .jpg
*1 A szerzői jogvédelem alatt álló AAC-LC fájlok lejátszása nem lehetséges.
*2 A fájlformátumtól függően egyes fénykép fájlok megjelenítése nem lehetséges.
19
Műsorszámok lejátszása
Miután átmásolta a műsorszámokat a lejátszóra, az adatok a lejátszón a „Music Library”ban tárolódnak. Műsorszámokat kereshet albumnév, előadónév, műfaj stb. alapján, majd
lejátszhatja azokat. Ez a szakasz ismerteti a műsorszámok keresését és lejátszását albumnév
alapján.
Music Library
5-irányú gomb
BACK/HOME gomb
1
2
Miután kihúzta a lejátszót és a számítógépet összekötő USB-vezetéket,
tartsa nyomva a BACK/HOME gombot, a Home menü megjelenéséig.
A /// gombokkal válassza ki a (Music
Library) menüt, majd nyomja meg a  gombot a
jóváhagyáshoz.
Megjelenik a lista képernyő.
3
A /// gombokkal válassza ki az „Album”
menüpontot, majd nyomja meg a  gombot a
jóváhagyáshoz.
Megjelenik az albumlista.
20
Lista képernyő
4
A /// gombbal válasszon ki egy albumot, majd nyomja meg a 
gombot a jóváhagyáshoz.
5
Megjelenik a kiválasztott album műsorszámlistája.
A /// gombbal válasszon ki egy műsorszámot,
majd nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.
Megjelenik a „Now Playing” képernyő. Megkezdődik a lejátszás a
kiválasztott műsorszámtól.
A / gombbal az előző, a következő vagy a lejátszott műsorszám
elejére ugorhat. A / gomb nyomva tartásával gyorskeresést
végezhet előre vagy hátra. A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja
meg a  gombot a „Now Playing” képernyőn.
Now Playing képernyő
 Hasznos tanácsok
A borító csak akkor jelenik meg, ha a műsorszám rendelkezik borító információval ( 18. oldal).
Nyomja meg a  gombot a „Now Playing” képernyőn a kurzor megjelenítéséhez, majd
használja a / gombokat a felfelé és lefelé mozgatásához. Ha kiválasztott egy műfajt, album
címet, vagy egyéb jellemzőt a kurzorral, a  gomb megnyomásával megjelenítheti az éppen
lejátszott album vagy előadó listából az éppen lejátszott műsorszám műfajának megfelelő
műsorszámok listáját.
Ha az albumnévnél stb. az „Unknown” felirat jelenik meg, mappa alapján kereshet albumot vagy
műsorszámot. A 3. lépésben válassza ki a „Folder” opciót, majd folytassa az eljárást.
A lejátszó az alábbi műveleteket teszi lehetővé. A részleteket lásd a kezelési útmutató (PDF fájl)
„Műsorszámok lejátszása” vagy „A műsorszámok beállításai” fejezetében.
Műsorszámok ismétléses vagy véletlen sorrendű lejátszása.
A hangminőség beállítása.
Az albumlista kijelzési formátum megváltoztatása.
Műsorszámok törléséhez a lejátszóról használja az átmásoláshoz használt szoftvert vagy a
Windows Intézőt.
21
Videofelvételek és fényképek lejátszása
A Windows Intézővel átmásolt műsorszámok „Video Library”-ban, a fényképek pedig a
„Photo Library”-ban tárolódnak. A megfelelő listából kiválasztva lejátszhatja a videót vagy
megjelenítheti a fényképet.
22
Video Library
5-irányú gomb
Photo Library
BACK/HOME gomb
1
2
Tartsa nyomva a BACK/HOME gombot a Home menü megjelenéséig.
A /// gombbal válassza ki a (Video Library) vagy (Photo
Library) menüt, majd nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.
Megjelenik a video- vagy fényképlista.
3
A /// gombbal válassza ki a videó vagy fénykép mappát,
majd nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz. Egy fénykép
megjelenítéséhez válasszon ki egy fényképet a fényképlistából, majd
nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.
A kiválasztott videofilm vagy fénykép lejátszása megkezdődik.
 Hasznos tanácsok
A lejátszó az alábbi műveleteket teszi lehetővé. A részleteket lásd a kezelési útmutató (PDF fájl)
„Videofilmek lejátszása” vagy „Fényképek megjelenítése” fejezetében.
Egy videofilm vagy fénykép irányának módosítása a kijelzőn.
A videolista vagy fényképlista megjelenítési formátumának módosítása.
Diavetítés.
Videofilm vagy fénykép fájlok lejátszóról való törléséhez használja az átmásoláshoz használt
szoftvert vagy a Windows Intézőt.
Ha a videofájlokhoz indexképeket kíván megjeleníteni, helyezzen azonos nevű JPEG fájlokat az
egyes videomappákba.
Megjegyzés
A fájlformátumtól függően elképzelhető, hogy az indexképek nem jelennek meg.
23
Részegységek és kezelőszervek
Előlap
Hátlap
 5-irányú gomb
A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a
 gombot. A  gombbal jóváhagyhatja
a /// gombbal elvégzett kiválasztást.
Az 5-irányú gomb működése a megjelenített
képernyőtől függően eltérő. A részleteket
lásd a kezelési útmutató (PDF fájl) „A
lejátszó kezelőszervei és a hozzájuk tartozó
képernyők” fejezetében.
24
 (lejátszás/szünet/
jóváhagyás) gomb*1
/ gombok
/ gombok
 BACK/HOME gomb*2
A gomb megnyomásával egy szinttel visszaléphet egy lista képernyőn, vagy visszatérhet
az előző menühöz. A BACK/HOME gombot
nyomva tartva megjelenik a Home menü.
 WM‑PORT aljzat
Ehhez az aljzathoz csatlakoztathatja a
mellékelt USB-vezetéket vagy külső
készüléket, például WM‑PORT-ot támogató
készülékeket.
 Fejhallgató aljzat
A fejhallgató vagy fejhallgató hosszabbító
vezeték csatlakoztatásához. Kattanásig dugja
be a csatlakozót. A hang torzulhat, ha a
fejhallgató nincs megfelelően csatlakoztatva.
A fejhallgató hosszabbító vezeték
használata
 OPTION/PWR OFF gomb*2
Az Option menü megjelenítése. Ha nyomva
tartja az OPTION/PWR OFF gombot a
képernyő kikapcsol, és a lejátszó készenléti
üzemmódba kapcsol. A készülék egy nap
elteltével készenléti üzemmódból
önműködően kikapcsol ( 8. oldal).
 VOL +*1/– gomb
A hangerő beállítása.
 RESET gomb
A lejátszót alaphelyzetbe hozhatja, ha megnyomja a RESET gombot, például egy tűvel.
 Akasztó nyílás
A nyílás alkalmazásával (külön
megvásárolható) akasztót szerelhet fel.
 HOLD kapcsoló
Fejhallgató hosszabbító
vezeték
Fejhallgató
 Kijelző
A kijelző a funkcióktól függően eltérő lehet.
A részleteket lásd a kezelési útmutatóban
(PDF fájl).
A HOLD kapcsoló alkalmazásával megelőzheti a lejátszó véletlen működtetését szállításkor. A HOLD kapcsolót a nyíl irányába
eltolva a készülék minden kezelőgombot
letilt. Ha a HOLD kapcsolót az ellenkező
irányba tolja, a HOLD funkció kikapcsol.
*1 A gombokon tapintópontok találhatók,
melyek segítik a gombok megtalálását.
*2 A lejátszó
jellel jelölt funkciót a
megfelelő gomb nyomva tartásával érheti el.
25
A Home menüről
A lejátszó BACK/HOME gombjának nyomva tartásakor megjelenik a
Home (kezdőlap) menü. A Home menü az audio lejátszás, műsorszám
keresés, a beállítások megváltoztatásának stb. kiindulópontja.
Intelligent Shuffle
A műsorszámok lejátszása véletlen sorrendben.
Initial Search
Műsorszámok, albumok vagy előadók keresése kezdőbetű alapján.
Clock Display
A pontos idő megjelenítése.
Photo Library
A lejátszón lévő fényképek megjelenítése ( 22. oldal).
Music Library
A lejátszón lévő műsorszámok lejátszása ( 20. oldal).
Video Library
A lejátszón lévő videofelvételek lejátszása ( 22. oldal).
Settings
A funkciók és a lejátszó beállításainak módosítása.
Playlists
A lejátszási listákban lévő műsorszámok lejátszása.
Now Playing
A „Now Playing” képernyő megjelenítése.
A lejátszó használata, a lejátszó funkcióinak beállítása, hibaelhárítási információ stb.
ismertetése a kezelési útmutatóban (PDF fájl) található. A további információkat lásd a
kezelési útmutatóban (PDF fájl).
26
A lejátszó kezelőszerveinek használata
A lejátszó működtetéséhez használja az 5-irányú gombot.
A /// gombbal kiválaszthat egy menüpontot, majd a  gombbal jóváhagyhatja a
kiválasztást. Az előző képernyőre történő visszatéréshez nyomja meg a BACK/HOME
gombot. A  gomb nyomva tartásával visszatérhet a Home menühöz.
Például, ha egy műsorszámot kíván lejátszani a Home menüben a (Music Library)
kiválasztásával, a kijelzés az alábbiak szerint változik.
Home menü

Válassza ki a (Music Library) menüpontot,
majd nyomja meg a  gombot.
Music Library


Válassza ki az „Album” menüpontot,
majd nyomja meg a  gombot.
Albumlista


Válassza ki a kívánt albumot és
nyomja meg a  gombot.
Műsorszámlista



Válassza ki a kívánt műsorszámot,
majd nyomja meg a  gombot.
A lejátszás megkezdődik.
Now Playing képernyő
 Nyomja meg a BACK/HOME gombot.
 Tartsa nyomva a BACK/HOME gombot.
27
Megjegyzés az EU direktívákat
alkalmazó országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán,
Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A
termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger
Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük,
bármely szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez
forduljon.
Megjegyzés a felhasználók számára
28
 A felvett műsorszámok csak magáncélra
használhatók fel. A műsorszámok korlátozáson
felüli felhasználásához a jogtulajdonos
engedélye szükséges.
 A Sony nem felelős a számítógép vagy a lejátszó
által okozott befejezetlen felvételért vagy
letöltésért, illetve adatsérülésért.
 Egyes nyelvek megjelenítése a mellékelt
szoftverben a számítógépre telepített
operációsrendszertől függ. A jobb eredmény
elérése érdekében biztosítsa, hogy az
alkalmazott operációsrendszer kompatibilis
legyen a megjeleníteni kívánt nyelvvel.
 Nem garantáljuk, hogy minden nyelv
megfelelően megjeleníthető a mellékelt
szoftverben.
 Elképzelhető, hogy a felhasználó által
létrehozott karakterek, és egyes különleges
karakterek nem jelennek meg.
 A szöveg és a karakterek típusától függően
elképzelhető, hogy a lejátszón megjelenített
szöveg az eszközön nem jelenik meg
megfelelően. Ennek lehetséges okai a
következők:
 A csatlakoztatott lejátszó tárterülete.
 A lejátszó nem működik megfelelően.
 A lejátszó nem támogatja a tartalom
információjának nyelvét vagy karaktereit.
Szerzői jogok
 Az ATRAC a Sony Corporation védjegye.
 A „WALKMAN” és a „WALKMAN” logo a Sony
Corporation bejegyzett védjegyei.
 A Microsoft, Windows, Windows Vista, és
Windows Media a Microsoft Corporation
védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei
az Egyesült Államokban és/vagy egyéb
országokban.
és a
a Sony Corporation
 A
védjegyei.
 Az Adobe, az Adobe Reader és az Adobe
Flash Player az Adobe Systems Incorporated
védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei
az Egyesült Államokban és/vagy egyéb
országokban.
 Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia
és szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és
a Thomson engedélyével történt.
 Az IBM és a PC/AT az International Business
Machines Corporation bejegyzett védjegyei.
 A Macintosh az Apple Inc. védjegye.
 A Pentium az Intel Corporation védjegye, illetve
bejegyzett védjegye.
 Ez a szoftver részben a független JPEG Group
munkáján alapul.
 A további védjegyek és bejegyzett védjegyek a
jogos tulajdonosuk védjegyei, illetve bejegyzett
védjegyei. Ebben az útmutatóban a TM és ®
jelölések nincsenek feltüntetve.
Ez a készülék a Microsoft Corporation számos
szabadalmi oltalma alatt áll. Ezen technológiák
használata vagy megosztása a terméken kívül a
Microsoft vagy jogosult Microsoft leányvállalat
engedélye nélkül tilos.
A tartalomszolgáltatók a digitális jogvédelmi
eljárásokat alkalmaznak az eszközön („WMDRM”) tárolható Windows Media adatokra az
általuk szolgáltatott tartalom („Secure Content”)
integritásának megőrzése érdekében, ezért
ezen tartalmak felhasználása, a jogvédetteket is
beleértve, nem jelent jogellenes felhasználást.
Ez a készülék a WM-DRM szoftvert („WMDRM Software”) alkalmazza a biztonságos
tartalom (Secure Content) lejátszására. Az
eszközön alkalmazott WM-DRM szoftver
biztonsága érdekében a biztonságos tartalom
tulajdonosa („Secure Content Owners”) kérheti,
hogy a Microsoft eltávolítsa a WM-DRM
szoftverből a biztonságos tartalom másolásának,
megjelenítésének és/vagy lejátszásának jogát. A jog
visszavonása nem befolyásolja a jogvédelemmel
nem rendelkező tartalmak lejátszását a WMDRM szoftverrel. A letiltott tartalmak listája
minden alkalommal átküldésre kerül a WM-DRM
szoftver számára amikor biztonságos tartalomra
vonatkozó engedélyeket tölt le az Internetről vagy
számítógépről. A Microsoft a biztonságos tartalom
tulajdonosával megegyezésben szintén letöltheti a
visszavont engedélyek listáját az eszközre.
Szoftver © 2007 Sony Corporation
Dokumentáció © 2007 Sony Corporation
29
A legfrissebb információk
Amennyiben a termékkel kapcsolatos kérdése, vagy problémája van, látogassa meg az alábbi
honlapot.
http://support.sony-europe.com/DNA
Download PDF

advertising