Sony | NW-A25 | Sony NW-A25 Használati útmutató

4-573-948-51(1)
Kezelési útmutató
Megjegyzések a Walkman használatával
kapcsolatban
Megjegyzés az akkumulátorral kapcsolatban
•Az akkumulátor-teljesítmény romlásának megakadályozása érdekében
félévente vagy évente legalább egyszer töltse fel az akkumulátort.
Hangerő-szabályozás (Kizárólag az európai
irányelveknek megfelelő országok/térségek
esetében)
A riasztás (hangjelzés) és a [Check the volume level] figyelmeztetés
hallása védelme érdekében aktiválódik, amikor a hangerőt első
alkalommal egy a füleire káros szint fölé emeli. Bármely gomb
megnyomásával törölheti a riasztást és figyelmeztetést.
Megjegyzés
©2015 Sony Corporation Printed in Czech Republic
NW-A25/A25HN/A26HN/A27HN
A kézikönyvekről
1. Kezelési útmutató (ez az útmutató)
2. (Használatbavételi útmutató)
A Használatbavételi útmutató az alábbiakat tartalmazza:
• A WALKMAN® alapvető kezelési utasításai
• A kezelési útmutatót, az ügyféltámogatási webhely bemutatását stb.
tartalmazó „Súgóútmutató” elérése
• Hasznos számítógépes alkalmazásokat tartalmazó webhelyek
elérésének módja az interneten
A kézikönyvek böngészése ingyenes, de előfordulhat, hogy a
szolgáltatási szerződésnek megfelelően kommunikációs díjat kell
fizetnie.
A Walkman vásárlásának országától/térségétől függően előfordulhat,
hogy egyes modellek nem kaphatók.
•A riasztás és figyelmeztetés törlését követően megnövelheti a hangerőt.
•A kezdeti figyelmeztetést követően a riasztás és a figyelmeztetés 20 óránként
ismétlődni fog, amíg a hangerő a füleire káros szint fölött van. Amikor ez
történik, a hangerő automatikusan alacsonyabb szintre csökken.
•Ha a füleire káros szintű hangerőnél kapcsolja ki a Walkman készüléket, a
hangerő automatikusan a füleire nézve biztonságos szintre csökken.
Bluetooth funkciók
Hallgathatja a Walkman készüléken tárolt zenéket Bluetooth
audioeszközzel, például fülhallgatóval vagy hangszóróval.
Párosítás (a készülék első használatakor)
1. Állítsa a Bluetooth audioeszközt párosítás üzemmódra. (Lásd az
eszköz használati utasítását.)
2. A Walkman Home menüjében válassza ki a [Bluetooth] – [Add
Device (Pairing)] – a párosítandó Bluetooth audioeszköz lehetőséget.
A párosítás után a Bluetooth-kapcsolat automatikusan létrejön.
Csatlakoztatás (későbbi használat)
1. Kapcsolja be a párosított Bluetooth audioeszközt, és állítsa
készenléti üzemmódba.
2. A Walkman Home menüjében válassza ki a [Bluetooth] – [Connect
to Audio Device] – a csatlakoztatni kívánt párosított Bluetooth
audioeszköz lehetőséget.
Leválasztás
A Walkman Home menüjében válassza ki a [Bluetooth] – [Disconnect
Audio Device] lehetőséget.
Ok és megoldás
A Walkman nem tölti az akkumulátort vagy azt nem ismeri fel a
számítógép.
• Az USB-kábel (mellékelve) nem csatlakozik megfelelően a
számítógép USB-csatlakozójához. Húzza ki az USB-kábelt, majd
csatlakoztassa újra.
• Amikor használatba veszi a Walkman készüléket vagy hosszú ideig
nem használta a Walkman készüléket, néhány percet igénybe
vehet, amíg számítógép észleli a készüléket. Körülbelül 10 perccel
a számítógéphez történő csatlakoztatás után ellenőrizze, hogy a
számítógép felismerte-e a Walkman készüléket.
A számítógép nem ismeri fel a Walkman készülékbe helyezett
microSD-kártyát.
• A microSD-kártya behelyezése után csatlakoztassa a Walkman
készüléket a számítógéphez, és a Walkman kijelzőjén megjelenő
utasításokat követve kapcsolja be a tárhelyet.
Megfelelőség és információ
Törvényi előírásokkal és védjegyekkel kapcsolatos
információk
Olvassa el a mellékelt szoftverben található „Fontos tudnivalók” című
részt a jogszabályokra, szabályozásokra és védjegyekre vonatkozó
részletekért. Az elolvasásához telepítse a számítógépére a mellékelt
szoftvert.
A telepítéshez a számítógéphez való csatlakoztatása után nyissa meg a
[WALKMAN] lehetőséget a Walkman rendszertárolójában.
Windows felhasználó: [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)]
Mac felhasználó: [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac]
A szoftver telepítése után kattintson kétszer az asztalon létrehozott
parancsikonra vagy alias ikonra.
A fülbe helyezhető fülhallgatók
A füldugaszok „leszigetelik” a fület. A fül vagy a dobhártya károsodását
okozhatja, ha erős nyomást fejt ki a füldugaszra vagy a füldugaszt
hirtelen távolítja el a füléből. Ügyeljen arra, hogy a használat után
finoman húzza ki a füldugaszokat a füleiből.
A fejhallgatóról
• Ne hallgassa a készüléket olyan magas hangerőn, amelynél a tartós
zenehallgatás halláskárosodást okozhat.
• A magas hangerő elnyomja a külvilág zaját. Ne hallgassa a
készüléket olyan helyzetekben - pl: vezetés, kerékpározás közben -,
amikor a füllel való tájékozódás különösen fontos.
• Mivel a fejhallgatók nyitott kivitelűek, a hangok a fejhallgatón
keresztül is hallhatók. Ügyeljen arra, hogy a közelben tartózkodó
személyeket ne zavarja.
Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi információ csak
az Európai Unió irányelveit alkalmazó országokban
eladott berendezésekre vonatkozik
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán
Európai uniós termékbiztonság: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország
A lehetséges halláskárosodás megelőzése érdekében ne
használja hosszú ideig, nagy hangerővel.
Alulírott, Sony Corp., nyilatkozom, hogy ez a termék megfelel a
vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb
előírásainak. További információkat a következő weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül
megváltozhatnak.
Download PDF

advertising