Sony | NW-HD5 | Sony NW-HD5 Használati útmutató

Tartalomjegyzék
Tárgymutató
Hordozható merevlemezes
audiolejátszó
Network
Walkman
 Bevezetés
11
 Audioadatok áttöltése
a lejátszóra
19
 Zene lejátszása
29
 További funkciók
51
 Hibaelhárítás
65
 További információk
79
Kezelési útmutató
NW-HD5/NW-HD5H
A „WALKMAN” a Sony Corporation bejegyzett védjegye,
mely itt a sztereó fejhallgatós készülékeket jelenti.
A
a Sony Corporation védjegye.
© 2005 Sony Corporation
Tartalomjegyzék
Tárgymutató
A tulajdonos bejegyzése
A modellszám és a sorozatszám a lejátszó alján található. Írja fel
a sorozatszámot az alább kihagyott helyre. Ha a Sony márkaképviselethez
fordul a készülékkel kapcsolatban, akkor legyenek kéznél ezek a számok.
Típusszám: NW-HD5
Sorozatszám: ___________________________
FIGYELEM!
A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék vagy nedvesség hatásának.
A készüléket ne működtesse zárt helyen, például szekrénybe beépítve.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a készülék
szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel, függönnyel, stb. Továbbá ne
helyezzen égő gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében ne tegyen folyadékkal teli
edényt, például virágvázát a készülékre.
Az Egyesült Államokban élő vásárlók számára:
INFORMÁCIÓ:
A készülék tesztelésének eredménye értelmében az megfelel az FCC
szabályzat 15. fejezetében a „B” osztályú digitális készülékek számára
megadott határértékeknek. Ezek a határértékek megfelelő védelmet
biztosítsanak káros interferenciák ellen lakókörnyezetben történő üzembe
helyezés esetén. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ
fel, illetve bocsáthat ki, ennek következtében, amennyiben nem az
utasításoknak megfelelően szerelik fel és használják, a rádióhullámú
kommunikációban káros interferenciát idézhet elő. Nem garantálható
ugyanakkor, hogy egyes installációkban nem jön létre interferencia.
Amennyiben ezen készülék a rádió- és televízióadások vételében
a készülék be- vagy kikapcsolásakor jelentkező káros interferenciát idéz
elő, kérjük a felhasználót, hogy az alábbi intézkedésekkel vagy azok
valamelyikével próbálja megakadályozni az interferenciát:
– Változtassa meg az antenna irányát, vagy helyezze azt át.
– Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
Folytatás 
2 HU
Tartalomjegyzék
Tárgymutató
– Csatlakoztassa a készüléket a vevőétől eltérő áramkörre.
– Kérjen segítséget a márkaképviselettől vagy egy szakképzett rádió-/
TV-szerelőtől.
A jelen kézikönyvben kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy
módosítások alkalmazása érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát
a berendezés működtetésére.
Ha kérdése van a termékkel kapcsolatban:
Keresse fel: www.sony.com/walkmansupport
Kapcsolat:
Sony Customer Information Service Center 1-(866)-456-7669
Levelezési cím:
Sony Customer Information Services Center
12451 Gateway Blvd.,
Fort Myers, FL33913
Típusszám: csak NW-HD5
Megfelelőségi nyilatkozat
Kereskedelmi név:
Modellszám.
Felelős fél:
Cím:
Telefonszám:
SONY
NW-HD5
Sony Electronics Inc.
16450 W. Bernardo Dr,
San Diego, CA 92127
USA
858-942-2230
A készülék teljesíti az FCC szabályzat 15.
fejezetének előírásait. A működtetésnek az
alábbi két feltétele van: (1) A jelen készülék
nem okozhat káros interferenciát, és (2) A jelen
készüléknek fogadni kell minden interferenciát,
beleértve azt az interferenciát is, amely nem
kívánt működést okozhat.
Folytatás 
3 HU
Tárgymutató
LÍTIUM-IONOS AKKUMULÁTOR ÚJRAHASZNOSÍTÁSA
A lítium-ionos akkumulátorok újrahasznosíthatók.
A környezet védelme érdekében a használt újratölthető
akkumulátort adja le az önhöz legközelebbi újrahasznosító
gyűjtőállomáson.
Tartalomjegyzék
A Egyesült Államokban és Kanadában élő felhasználók számára
Az újratölthető akkumulátorok újrahasznosításával kapcsolatban további
információkért hívja az 1-800-822-8837 ingyenes számot, vagy látogasson
el a http://www.rbrc.org/ weboldalra.
Vigyázat! Ne nyúljon sérült vagy szivárgó lítium-ionos akkumulátorhoz!
A régi elektronikus & elektromos felszerelés eldobása (Alkalmazandó
az Európai Unióban és más európai országokban, ahol a szelektív
hulladékgyűjtés rendszerét használják)
Ez terméken vagy a termék csomagolásán található jel azt mutatja,
hogy ezt terméket nem lehet háztartási szemétként kezelni.
Ehelyett az elektronikus és elektromos felszerelés újrahasznosítási
gyűjtőhelyén kell leadni. Ennek a terméknek a helyes eldobásával
megelőzi az esetleges környezeti károkat és az emberi szervezet
károsodásait, amelyeket a termék helytelen kezelése máskülönben
kiválthat. Az anyagok újrahasznosítása segít megőrizni a természeti
erőforrásokat. A termék újrahasznosításáról több információért kérjük,
lépjen kapcsolatba a helyi városi irodával, a háztartási hulladék-elszállító
szolgáltatóval vagy azzal az üzlettel, ahol ezt terméket vásárolta.
Használandó tartozékok: fejhallgató
Oroszországban élő vásárlók számára
4 HU
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék
Tárgymutató
Tartalomjegyzék ......................................................................... 5
A felhasználóknak szóló megjegyzés .......................................... 7
Előírások ..................................................................................... 9
A biztonságról ..................................................................... 9
Az elhelyezéséről ................................................................ 9
A felmelegedésről ................................................................ 9
A fejhallgatóról .................................................................... 9
Bevezetés
A mellékelt tartozékok ellenőrzése ............................................11
Útmutató a készülék részeihez és kezelőszerveihez.................. 12
Áramforrás előkészítése............................................................ 13
Az akkumulátor maradék töltésének ellenőrzése .............. 15
A SonicStage telepítése a számítógépére .................................. 16
A szükséges rendszer előkészítése .................................... 16
A SonicStage telepítése ..................................................... 17
Audioadatok áttöltése a lejátszóra
Audioadatok importálása a számítógépre ................................. 19
Zeneszámok kezelése a SonicStage segítségével ...................... 22
Lejátszási listaszerkesztése ............................................... 22
Audioadatok áttöltése a lejátszóra ............................................ 24
Audioadatok visszatöltése a számítógépére .............................. 27
Zene lejátszása
Lejátszás ................................................................................... 29
A kezelőszervek zárolása (HOLD) .................................... 31
Alapvető lejátszási műveletek
(Lejátszás, leállítás, keresés) ............................................ 31
A kijelzőn megjelenő információk ellenőrzése ................. 32
Zeneszámok kiválasztása lejátszáshoz
(Artist, Album, Műfaj stb.) ...................................................... 33
A Keresés képernyő mappaszerkezetéről .......................... 35
Folytatás 
5 HU
Tartalomjegyzék
Tárgymutató
Zeneszámok kiválasztása az „ New Tracks”-ben .......... 36
Zeneszámok kiválasztása kezdőbetűjük szerint
(Initials Search) ................................................................ 36
Zeneszámok kiválasztása a „ Playlist“-ből..................... 38
Szerkesztés Könyvjelzők a lejátszón ........................................ 39
Zeneszám regisztrálása egy könyvjelzőben
(Könyvjelzős zeneszám lejátszása) .................................. 39
A zeneszámok sorrendjének újrarendezése egy
Könyvjelzőben.................................................................. 40
A könyvjelzős zeneszámok törlése. ................................... 42
Egy könyvjelzőikon megváltoztatása ................................ 44
A lejátszási beállítások módosítása (Lejátszási mód) ............... 45
Lejátszási beállítások (Play Mode) ................................... 47
Egy kiválasztott keresési kategóriában levő zeneszámok
lejátszása (Egység lejátszása) ........................................... 47
Zeneszámok ismétlődő lejátszása (Ismételt lejátszás) ...... 49
További funkciók
A hangminőség és -beállítások módosítása ............................... 51
A hangminőség és megjelenítés telepítési elemei ............. 52
A hangminőség testreszabása
(6 Sávos kiegyenlítő – Egyéni) ........................................ 55
A mély és magas hangok kiemelésének állítása
(Digital Sound Preset) ...................................................... 56
Más eszközök csatlakoztatása ................................................... 58
Nem audiofájlok tárolása .......................................................... 59
Visszaállítás a gyári beállítások értékeire ................................. 60
Visszaállítás a Gyári beállítások értékeire ................................ 62
A SonicStage eltávolítása ......................................................... 64
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás ............................................................................. 65
A SonicStage súgó használata ................................................... 73
Hibaüzenetek ............................................................................ 75
További információk
Műszaki adatok ......................................................................... 79
Tárgymutató ............................................................................. 81
6 HU
Tartalomjegyzék
A felhasználóknak szóló megjegyzés
Tárgymutató
A mellékelt szoftverről
• A szoftver és az ahhoz mellékelt kézikönyv másolását – részben vagy
egészben –, illetve a szoftver felhatalmazás nélküli kölcsönzését
a szerzői jogvédelmi törvény tiltja.
• A SONY semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget az
ehhez a lejátszóhoz mellékelt szoftver használatából eredő anyagi
károkért vagy üzleti haszon elmaradásáért, beleértve a harmadik fél által
benyújtott jogi kereseteket is.
• A gyártási hiba miatt használhatatlan szoftvert a SONY kicseréli.
Azonban a SONY semmilyen más felelősséget nem visel.
• Az ehhez a lejátszóhoz mellékelt szoftvert csak az előírt berendezésekhez
szabad használni.
• A minőség folyamatos javítása érdekében végzett fejlesztésből adódóan
a szoftver jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
• A garancia érvényét veszti abban az esetben, ha a készüléket a mellékelt
szoftvertől eltérő alkalmazással használja.
• Az, hogy milyen nyelveket tud a SonicStage megjeleníteni, számítógépe
operációs rendszerétől függ. Optimális eredmény eléréséhez győződjön
meg arról, hogy telepített operációs rendszere kompatibilis
a megjeleníteni kívánt nyelvvel.
– Nem garantáljuk, hogy minden nyelv helyesen fog megjelenni
a SonicStage-en.
– Előfordulhat, hogy a felhasználó által alkotott írásjegyek és néhány
különleges karakter nem fog megjelenni.
• A szöveg és az írásjegyek típusától függően előfordulhat, hogy
a SonicStage-en látható szöveg nem jelenik meg megfelelően.
Ez a következőktől függ:
– A csatlakoztatott lejátszó lehetőségei.
– A lejátszó nem működik megfelelően.
• Jelen útmutató magyarázatai alapfokú Windows ismeret feltételeznek.
A számítógép és az operációs rendszer használatáról részletesebben
annak használati útmutatójában olvashat.
Program ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony Corporation
Dokumentáció © 2005 Sony Corporation
Folytatás 
7 HU
Tartalomjegyzék
Tárgymutató
• A SonicStage és a SonicStage logó a Sony Corporation védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei.
• Az OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus és logójuk a Sony
Corporation védjegyei.
• A Microsoft, a Windows, a Windows NT és a Windows Media
a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más
országokban bejegyzett védjegyei.
• Az IBM és a PC/AT az International Business Machines Corporation
bejegyzett védjegyei.
• A Macintosh az Apple Computer Inc. Egyesült Államokban és/vagy más
országokban bejegyzett védjegye.
• A Pentium az Intel Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• Az Adobe és az Adobe Reader az Adobe Systems Incorporated védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy egyéb
országokban.
• Az Egyesült Államok és más országok szabadalmai a Dolby Laboratories
engedélyével.
• Az MPEG Layer-3 audiókódoló technológia és szabadalom a Fraunhofer
IIS és Thomson engedélyével.
• Bármely más védjegy vagy bejegyzett védjegy a jogtulajdonosának
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• Ebben az útmutatóban a TM és ® szimbólumot nem tüntetjük fel.
• A CD és zenei vonatkozású adatokat a Gracenote, Inc. szolgáltatta,
copyright © 2000-2004 Gracenote.
Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote.
Ezen termékre és szolgáltatásra a következő egyesült államokbeli
szabadalmak vonatkozhatnak: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773,
#6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, valamint
más bejegyzett vagy bejelentett szabadalmak. A nyújtott szolgáltatások
vagy/és gyártott eszközök az Open Globe, Inc Egyesült Államok
Szabadalma 6.304.523. engedélye alapján.
A Gracenote a Gracenote bejegyzett védjegye. A Gracenote logó és
embléma, és a „Powered by Gracenote” logó a Gracenote védjegye.
Köszönjük, hogy ezt a Sony terméket választotta.
A Network Walkmanra minta audioadatok vannak előtelepítve,
így a terméket azonnal kipróbálhatja. Az előtelepített audioadatokat
csak próbahasználatra vannak szánva, ezért számítógépére nem lehet
ezeket áttölteni. Ezeknek az audioadatoknak a törléséhez használja
a SonicStage3.1-et. Régiójától függőenelőfordulhat, hogy a minta
audioadatok nincsenek lejátszójára előtelepítve.
8 HU
Tartalomjegyzék
Előírások
• Ne dugjon semmilyen tárgyat a lejátszó DC IN csatlakozójába.
• Vigyázzon, nehogy rövidre zárja a lejátszó érintkezőit valamilyen
fémtárggyal.
Tárgymutató
A biztonságról
Az elhelyezéséről
• Soha ne használja a lejátszót olyan helyen, ahol közvetlen
napsugárzásnak, szélsőséges hőmérsékletnek, nedvességnek
vagy vibrációnak van kitéve.
• Ha a lejátszót hálózati tápegységről üzemelteti, a készüléket semmivel
se takarja le. A lejátszón belüli hőfelhalmozódás üzemzavart vagy
meghibásodást okozhat.
A felmelegedésről
Ha a lejátszót hosszabb ideig folyamatosan használja, töltés közben
felmelegedhet.
A fejhallgatóról
Közúti biztonság
Vezetés, kerékpározás vagy más gépesített jármű működtetése közben
ne használja a készüléket. Ez közlekedési balesetet okozhat, és egyes
területeken törvénybe ütközik. Potenciális veszélyt jelenthet a túl magas
hangerőn történő lejátszás sétálás közben is, különösen gyalogátkelőhelyeken.
Veszélyes helyeken ezért különös körültekintéssel kell használni a készüléket,
illetve ilyen esetekben ajánlott a készüléket kikapcsolni.
A halláskárosodás megelőzése
Ne hallgassa túl nagy hangerőn a készüléket. A szakorvosok
véleménye szerint a folyamatos, magas hangerőn történő zenehallgatás
halláskárosodást okozhat. Ha zenehallgatás közben fülcsengést észlel,
csökkentse a hangerőt vagy kapcsolja ki a készüléket.
Mások zavarása
A hangerőt ne állítsa túl nagyra. Így a külső hangokat is hallani fogja,
és a kiszűrődő zajok sem fognak másokat zavarni.
Figyelem
Ha a lejátszó használata közben villámlik, azonnal vegye le a fejhallgatót.
Folytatás 
9 HU
• A tisztításhoz ne használjon súrolószivacsot, súrolószert, benzint vagy
alkoholt, mert a burkolat megsérülhet.
• Vigyázzon, kinyitásakor ne kerüljön víz a lejátszóba mikor a konnektor
közelében van.
Tárgymutató
Megjegyzések
Tartalomjegyzék
• Vízzel vagy kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített puha ronggyal
tisztítsa a lejátszó burkolatát.
• Rendszeresen tisztítsa meg a fejhallgató csatlakozódugóját.
Ha a lejátszóval kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül
fel, forduljon a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
MEGJEGYZÉSEK
• A felvett műsorszámok kizárólag személyes célokra használhatók.
Ettől eltérő célú felhasználáshoz a szerzői jog tulajdonosának
engedélye szükséges.
• A Sony nem vállal felelősséget a lejátszó vagy a számítógép hibájából
eredő felvételi/lejátszási hibákért vagy adatsérülésekért.
10 HU
• Dedikált USB-kábel (1)
* Ne próbálja audio CD-lejátszón
lejátszani ezt a CD-ROM-ot.
(Az újratölthető akkumulátort
előzőleg behelyezte a lejátszóba.
• Hálózati tápegység (1)
Bevezetés
• Hordozótáska (1)
• CD-ROM (1)*
(A SonicStage szoftver kezelési
útmutatója PDF formátumban)
• Gyors kezdési útmutató (1)
Tárgymutató
• Fejhallgató (1)
Tartalomjegyzék
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
Az Egyesült Államokban élő vásárlóknak
Az ezzel az egységgel mellékelt hálózati tápegység nem javítható.
Ha a hálózati tápegység a garancia ideje alatt nem működik megfelelően,
cseréért vissza kell vinni a legközelebbi Sony Szervizközpontba vagy
hivatalos Sony Javítóközpontba, vagy ha a garancia lejárta után hibásodik
meg az adapter, el kell dobni.
Megjegyzések
A készülék használatakor kérjük, tartsa be az alábbiakat annak érdekében,
hogy ne romoljon el a készülék, és ne sérüljön meg a háza.
– Ügyeljen arra, hogy ne üljön le a készülék a hátsó zsebében.
– El kell kerülni, hogy erős ütés érje a készüléket, ha rátekert fejhallgatóval/
fülhallgatóval helyezte a táskába.
11 HU
Tárgymutató

 

Bevezetés


Tartalomjegyzék
Útmutató a készülék részeihez
és kezelőszerveihez





  (fejhallgató)/
SORKIMENETI dugasz
( 29. oldal)
 TARTÁS kapcsoló
( 31. oldal)
 USB-csatlakozó
( 24. oldal)
 DC IN dugasz
( 13., 14. oldal)
 Lejátszó kijelzője
( 32. oldal)
 VOL +*/VOL – (hangerő)
gombok ( 30. oldal)
 Akkumulátorház fedele
( 14. oldal)
/ /
gombok
( 29. oldal)
 Lyuk a csuklószíj számára**
  (lejátszás/szünet) gombok
( 31. oldal)
 SEARCH/ MENU gomb
( 33. oldal)
  (stop) gomb
( 31. oldal)

/
A lejátszó kinyitásakor
tájékozódjon a kitapintható
pontot segítségével.
** Felerősítheti saját csuklószíját.
*
A sorozatszámról
A vásárlói regisztrációhoz szükség van a lejátszó sorozatszámára.
A sorozatszám a lejátszó alján lévő címkén található. Ne távolítsa
el a címkét.
12 HU
Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a DC IN dugaszba.
Először csatlakoztassa a hálózati tápegységet, csak ezután csatlakoztassa
azt egy hálózati konnektorhoz.
a hálózati konnektorhoz
Tárgymutató
Töltse fel az újratölthető lítium-ionos akkumulátort első használat előtt,
vagy ha lemerült.
Tartalomjegyzék
Áramforrás előkészítése
DC IN
Bevezetés
dugaszba
A kijelzőn az akkumulátor mutatója
„Charging”-ra vált, és az akkumulátor
töltése megkezdődik.
A töltés kb. 3 óra alatt fejeződik be*, majd
a „Charged” és
kigyullad.
Az akkumulátor kb. 80 % -ra töltődik
másfél óra alatt.
Hálózati tápegység
* Ez egy üres akkumulátor hozzávetőleges
feltöltési ideje szobahőmérsékleten. A feltöltési idő a maradék töltésnek és
az akkumulátor állapotának függvényében változik. Ha az akkumulátort
alacsony hőmérsékleten tölti, a feltöltés több időt vesz igénybe.
Az akkumulátor töltése USB csatlakozással
Kapcsolja be a számítógépet, és csatlakoztassa az USB-kábelt a
számítógéphez ( 24. oldal). A kijelzőn az akkumulátor mutatója
átvált, és az akkumulátor töltése megkezdődik. A feltöltés kb. 6 órát*
vesz igénybe. Ha a lejátszót egy hálózati tápegységhez csatlakoztatta,
a készülék a hálózati tápegységről kapja a váltóáramot. Azonban, a töltési
idő tovább tart.
Ha a számítógép rendszerfelfüggesztő, alvó állapot vagy hibernációs
módba vált, mikor a lejátszó USB-kábelen keresztül és hálózati tápegység
nélkül csatlakoztatva van, az akkumulátor lemerül, anélkül, hogy
feltöltődne.
* Ha az akkumulátor elhasználódik, a feltöltési idő hosszabb lesz.
Az akkumulátor töltési jele csak akkor jelenik meg a kijelzőn, ha a lejátszót
akkor működteti, mikor a tölti az akkumulátort. Ha az akkumulátor töltési
jele nem jelenik meg, az akkumulátort a hálózati tápegységet használva
töltse fel.
Folytatás 
13 HU
Tartalomjegyzék
Az akkumulátor eltávolítása
Tárgymutató
Helyezzen be egy vékony, hegyes eszközt,
például egy toll hegyét az akkumulátorház
fedelének nyílásába, és csúsztassa el a fedelet
a „” jel irányába a kinyitásához. Ezután
az akkumulátor eltávolításához húzza az
akkumulátoron lévő címkét a nyíl irányába.
Ha az akkumulátort kiveszi a lejátszóból,
a lejátszó nem fog bekapcsolni, még akkor
sem, ha egy hálózati tápegységhez van
csatlakoztatva.
Bevezetés
Az akkumulátor behelyezéséhez
Nyissa fel az akkumulátorház fedelét,
és helyezze be a az akkumulátort úgy,
hogy a lejátszón lévő „” jelet az
akkumulátoréhoz illeszti. Miután a címkét
behajtotta az akkumulátorházba, csukja le
a fedelet.
+ / – csatlakozók
Megjegyzések
• Ha az akkumulátor töltése USB-csatlakozással történik, és a számítógép
tápegysége nem elég, akkor hosszabb feltöltési idővel kell számolni.
• Ha az akkumulátor töltése USB-csatlakozással történik,
a rendszerkörnyezettől függően a töltés leállhat.
• Ha töltés közben a lejátszó hosszú időn keresztül van a számítógéphez
csatlakoztatva, a töltés leállhat azért, hogy a lejátszó hőmérséklete ne
emelkedjen túl magasra. Húzza ki az USB-kábelt a lejátszóból, és kis
idő múlva indítsa újra a töltést.
• Ha a lejátszót három hónapnál hosszabb ideig nem használják, vegye
ki az akkumulátort a lejátszóból.
• 5 – 35 ºC (41 – 95 ºF) közötti környezeti hőmérsékleten töltse az
akkumulátort.
Folytatás 
14 HU
• A lejátszó mindaddig feszültség alatt áll, amíg a fali konnektorhoz
van csatlakoztatva, még akkor is, ha magát a lejátszót kikapcsolta.
• Ha előre láthatóan hosszú ideig nem használja a lejátszót, minden
tápfeszültség-forrást távolítson el a készülékből. A hálózati tápegység
kihúzásánál soha ne a kábelt fogja meg, hanem a csatlakozódugót!
Tárgymutató
• Csak a lejátszó tartozékaként kapott hálózati tápegységet
használja. Ne használjon más típusú hálózati tápegységet,
mert ez a lejátszó meghibásodását okozhatja.
Tartalomjegyzék
Megjegyzések a hálózati tápegységgel kapcsolatban
Az akkumulátor maradék töltésének ellenőrzése





*
Bevezetés
Az akkumulátor maradék töltése a kijelzőn leolvasható. Ahogy fogy az
ikonban a fekete színű rész, úgy csökken a maradék töltés.
* „LOW BATTERY” (akkumulátor lemerülőben) üzenet jelenik meg
a kijelzőn, és hangjelzés hallható.
Ha az akkumulátor lemerült, töltse fel.
Megjegyzések
• A kijelző az akkumulátor hozzávetőleges maradék töltését mutatja. Például
az egynegyed rész nem mindig az akkumulátor negyed töltését jelenti.
• A működési feltételektől függően a kijelzőn az akkumulátor tényleges
maradék töltésénél több vagy kevesebb jelenhet meg.
• Ha az akkumulátort kiveszi a lejátszóból, az lekapcsolódik, még akkor is,
ha egy hálózati tápegységhez van csatlakoztatva.
Az akkumulátor élettartama (folyamatos használat esetén)
ATRAC3plus 48 kbps esetén körülbelül 40 óra a lejátszási idő.
MP3 128 kbps esetén körülbelül 30 óra a lejátszási idő.
Az időtartam a lejátszó használatának a módjától is függ.
15 HU
A mellékelt CD-ROM-ról telepítse a SonicStage szoftvert a számítógépére.
Tartalomjegyzék
A SonicStage telepítése a számítógépére
Tárgymutató
A szükséges rendszer előkészítése
A következő rendszerkörnyezet szükséges.
IBM PC/AT vagy kompatibilis
• Processzor: Pentium III 450 MHz vagy nagyobb
• Hely a merevlemezen: 200 MB vagy több (1,5 GB
vagy több ajánlott.) (A szükséges hely nagysága
a Windows verziótól és a merevlemezen tárolt
zenefájlok számától is függ.)
• RAM: 128 MB vagy több
Egyéb • CD meghajtó (amelyik képes digitális
lejátszásra WDM-mel) (CD-R/RW -R/RW
meghajtó szükséges a CD-íráshoz.)
• Hangkártya
• USB-port
Gyárilag
telepített:
Operációs rendszer
Windows XP Media Center Edition 2005/
Windows XP Media Center Edition 2004/
Windows XP Media Center Edition/
Windows XP Professional/Windows XP Home Edition/
Windows 2000 Professional (Service Pack 3 vagy
későbbi)/Windows Millennium Edition/Windows 98
Second Edition
High Color (16 bites) vagy jobb, 800 x 600 képpont
Megjelenítés
vagy jobb (1 024 x 768 képpont vagy jobb ajánlott)
• Internetelérés: a webregisztrációhoz, az EMD
Egyéb
szolgáltatásokhoz és a CDDB-hez.
• Windows Media Player (7.0 verzió vagy újabb)
a WMA fájlok lejátszásához.
Számítógép
Bevezetés
Folytatás 
16 HU
Tárgymutató
Bevezetés
• A SonicStage szoftver használata nem támogatott az alábbi
környezetekben:
– A 16. oldalon felsoroltaktól eltérő operációs rendszer.
– Házilag összeállított számítógép vagy saját operációs rendszer.
– Ha a gyártó által telepített eredeti operációs rendszer frissítette.
– Több operációs rendszerű számítógép
– Többmonitoros környezet
– Macintosh
• Nem garantáljuk, hogy a szoftver hibátlanul működik a rendszerkövetelmé
nyeket kielégítő számítógépeken.
• A Windows XP/Windows 2000 Professional NTFS fájlrendszere csak
a standard (gyári) beállításokkal használható.
• Nem garantáljuk, hogy a szoftver hibátlanul működik, ha a számítógép
rendszerfelfüggesztő, alvó vagy hibernáló üzemmódot használ.
Tartalomjegyzék
Megjegyzések
A SonicStage telepítése
A SonicStage szoftver telepítése előtt olvassa el az alábbiakat.
• Zárjon be minden egyéb futó programot, beleértve a vírusellenőrző
szoftvereket is.
• A SonicStage szoftvert csak a mellékelt CD-ROM-ról telepítse.
– Ha korábban már telepítette az OpenMG Jukebox-ot vagy
a SonicStage-et, akkor a meglévő szoftvert felülírja az új
funkciókkal rendelkező új verzió.
– Ha a SonicStage Premium-ot, a SonicStage Simple Burner-t vagy az
MD Simple Burner-t már korábban telepítette, akkor a meglévő szoftver
és a SonicStage egymás mellett fog működni.
– A meglévő szoftverekkel regisztrált audioadatok használhatók
maradnak. Javasoljuk azonban, hogy óvintézkedésként készítsen
biztonsági másolatot az audioadatokról. Az adatok biztonsági
mentésével kapcsolatban lásd a „Könyvtáram biztonsági mentésé”-t
a SonicStage súgóban. A zeneadatok kezelési módja részben különbözik
a hagyományos módszerektől. A részleteket lásd a „A SonicStage korábbi
verziója felhasználóinak” SonicStage súgójában.
• Ha a lejátszót USB-kábelen keresztül csatlakoztatta a számítógéphez,
húzza ki a lejátszóból az USB-kábelt, majd telepítse a mellékelt
CD-ROM-ot a számítógépre.
Folytatás 
17 HU
Tárgymutató
Mielőtt telepítené SonicStage-et, ellenőrizze a következőket, hogy
eldönthesse, vannak-e alkalmazandó tételek. Ha ezt nem teszi meg,
a szoftver telepítése nem sikerülhet.
• Nem „Adminisztrátor”-ként van bejelentkezve (Windows 2000/
Windows XP esetében).
• Vírusellenőrző program fut. (Az ilyen szoftverek általában a rendszer
erőforrásainak nagy részét foglalják le.)
Tartalomjegyzék
 Zárjon be minden futó szoftvert.
 Helyezze a mellékelt CD-ROM-ot számítógépe
 Amikor a megfelelő ablak
Bevezetés
CD meghajtójába.
Automatikusan elindul a telepítőprogram, és megjelenik
a telepítő ablak.
megjelenik, kattintson arra
a területre, ahol a SonicStage-et
használni fogja.
Ha nem jelenik meg semmilyen ablak,
folytassa a  lépéssel.
 Kattintson „Install SonicStage”-
„Install SonicStage”
re, majd kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
Figyelmesen olvassa el a megjelenő
üzeneteket.
Régiójától függően „A SonicStage
telepítésé”-n kívüli gombok
különbözhetnek azoktól, amelyek
a jobb oldali ábrán láthatóak.
A rendszerkörnyezetétől függően a telepítés 20–30 percet vehet
igénybe. Ha a telepítés befejeződött, indítsa újra a számítógépet.
Ha a telepítés során probléma lép fel, nézzen utána a „Hibaelhárítás”
fejezetben ( 68. oldal).
18 HU
Tárgymutató
A SonicStage segítségével egy audio CD-ről zeneszámokat
(audioadatokat) vehet fel és tárolhat a „My Library” számítógép
merevlemezén.
Ha automatikusan akar CD-információkat (pl. előadó neve, zeneszámok
címe stb.) kapni, először csatlakoztassa számítógépét az Internet-re.
Rögzíthet vagy importálhat zeneszámokat más forrásból is, például az
Internetről vagy a számítógép merevlemezéről (MP3 fájlok).
További részleteket a SonicStage súgóban talál ( 73. oldal).
Tartalomjegyzék
Audioadatok importálása a számítógépre
„ Music Source ” 
„Import CD”
„CD info”
 Az asztalon kattintson duplán a
(SonicStage)-re.
Vagy pedig válassza a „Start” – „Minden program”* –
„SonicStage” – „SonicStage”.
Audioadatok áttöltése a lejátszóra
„Settings”
A SonicStage elindul.
Ha a SonicStage egy korábbi verzióját használja, a SonicStage
telepítése utáni első indításakor a „SonicStage file conversion
tool”**ablak jelenik meg. Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
*
**
A „Programok” a Windows Millennium Edition/Windows 2000
Professional/Windows 98 Second Edition esetében
Ez az eszköz a SonicStage2.0 vagy korábbi
verziójú szoftverrel a számítógépre importált
audiofájlokat alakítja át a lejátszónak
optimális adatformátumra (OpenMG) annak
érdekében, hogy gyors legyen a lejátszó és
a számítógép közötti adatcsere.
Folytatás 
19 HU
készíteni, a számítógép CD meghajtójába.
menüben válassza a „Import a CD” sort.
Az audio CD tartalma megjelenik a zeneforráslistában.
Ha a CD információkat ( 21. oldal) , például az album címét,
az előadó nevét vagy a zeneszámok címét nem olvassa be
automatikusan, csatlakozzon a számítógéppel az Internetre,
és kattintson az ablak jobb oldalán található „CD info” gombra, így
ezeket az adatokat a CDDB-től fogja letölteni.
Tárgymutató
 Helyezze a kurzort  a „ Music Source”-ra, majd a
Tartalomjegyzék
 Helyezze be az audio CD-t, amelyről felvételt szeretne
 Kattintson
Az audio CD felvétel formátumának és átviteli sebességének
( 21. oldal) módosításához
A SonicStage ablak jobb oldalán lévő „Settings”-re kattintva jelenítse meg
a „CD Importing Format [My library]” párbeszédpanelt mielőtt kattintana
a  lépésben.
A formátum alapbeállítása OpenMG Audio (ATRAC3plus), az átviteli
sebességé 64 kbps.
A felvétel leállításához
Kattintson
a SonicStage ablakra.
Audioadatok áttöltése a lejátszóra
.
Megkezdődik a kijelölt zeneszámok felvétele.
Ha egyes zeneszámokat nem kíván felvenni, törlésükhöz kattintson
a számukra mielőtt kattintana a SonicStage ablakban
.
Megjegyzés
A SonicStage-dzsel csak a
jelzésű audio CD-k használhatók.
Másolásvédett CD-k esetében nem garantáljuk a zavarmentes működést.
Folytatás 
20 HU
Tárgymutató
A CD információk az audio CD-ről szóló információkat jelentik, úgymint
az album címét, az előadó nevét, a zeneszámok címét stb. A SonicStage-et
használva ingyenesen kapja meg a CD információkat a Gracenote
CDDB (Gracenote Compact Disc DataBase) szolgáltatáson keresztül.
Ez a funkció Interneten keresztül működik, és automatikusan elindul
az audio CD a számítógép CD meghajtójába való behelyezésekor.
Ne feledje, hogy azoknak a CD-knek, amelyek nincsenek regisztrálva
a CDDB-ben, a CD információit nem fogja megkapni.
Tartalomjegyzék
 Mi a CD információ?
 Mi az ATRAC3/ATRAC3plus?
Az ATRAC3plus (adaptív transzformációs akusztikus kódolás 3) olyan
hangtömörítési technológia, mely megfelel a kiváló hangminőség és nagy
tömörítési arány igényeinek. Az ATRAC3plus az ATRAC3 fejlettebb
verziója, amely az audiofájlokat 64 kbps sebességen eredeti méreteik
kb. 1/20-ára tömöríti.
Formátum a felvevési formátumot jelenti, például WAV vagy
ATRAC3plus.
Az átviteli sebesség az egy másodperc alatt feldolgozott adatmennyiséget
jelenti. Minél nagyobb az átviteli sebesség, annál jobb a hangminőség.
De: a nagyobb átviteli sebesség több kapacitást igényel az adattároláshoz.
A formátum alapbeállítása OpenMG Audio (ATRAC3plus), az átviteli
sebességé 64 kbps.
A formátum és átviteli sebesség módosításához kattintson a SonicStage
ablak jobb oldalán található „Settings”-re.
Audioadatok áttöltése a lejátszóra
Mi az átviteli sebesség?
21 HU
Tartalomjegyzék
Zeneszámok kezelése a SonicStage
segítségével
Tárgymutató
A SonicStage „My Library” képernyőjén kezelheti és szerkesztheti
zeneszámait.
A kedvenc zeneszámait csoportosíthatja, témájuk szerint lejátszási listás
alkothat belőlük, vagy albumként kezelheti őket.
A SonicStage-ről további részleteket a SonicStage súgójában talál
( 73. oldal).
A Könyvtáram képernyő
A Könyvtáram lista
„My Library”
Audioadatok áttöltése a lejátszóra
Lejátszási lista
tartalomjegyzéke
Lejátszási listaszerkesztése
A lejátszási lista lehetővé teszi az olyan kedvenc zeneszámok csoportosítását
és lejátszását, amelyeket egy bizonyos téma alapján (pl. film stb) rendezett el.
 Kattintson a „My Library”-re.
A képernyő a Könyváram képernyőre vált át.
 Kattintson
(Lejátszási lista létrehozása/szerkesztése).
A fő ablak a Lejátszási lista létrehozása/szerkesztése ablakra vált át.
 A bal oldali tartalomjegyzékből válassza ki a zeneszámokat.
Egyszerre több zeneszám kiválasztásához kattintson a zeneszámokra
és közben tartsa lenyomva a „Ctrl” billentyűt.
Ha a tartalomjegyzék minden zeneszámát ki szeretné választani,
kattintson az (Összes kiválasztásá)-ra.
Folytatás 
22 HU
Tárgymutató
amelybe be szeretné helyezni a zeneszámokat.
Ha a zeneszámot egy új lejátszási listába szeretné helyezni, kattintson
az
(Új lejátszási listá)-ra.
Létrehozza az új lejátszási listát, amely megjelenik a Lejátszási lista
tartalomjegyzékében. Most nevet adhat a lejátszási listának.
Tartalomjegyzék
 A jobb oldali listából válassza ki azt a lejátszási listát,
 Kattintson
.
A kiválasztott zeneszámok a Lejátszási lista tartalomjegyzékébe
kerülnek.
 Miután befejezte a zeneszámok hozzáadását, kattintson
a (Szerkesztés bezárásá)-ra.
A képernyő a Könyváram képernyőre vált vissza.
Az albumok vagy zeneszámok részletes információinak ellenőrzéséhez
A SonicStage ablakban kattintson duplán arra az albumra vagy zeneszámra,
amelyiknek a részletes információt ellenőrizni akarja, majd a menüből
válassza a „Properties”-et.
Az „Album Properties” vagy a „Track Properties” ablak jelenik meg. Az
ablakban ellenőrizheti és megváltoztathatja az információkat. Azok a
tartalomjegyzékek, amelyeket a „Properties” ablakban módosított, a
Könyvtáram képernyőben is érvényesek leszek.
Audioadatok áttöltése a lejátszóra
Zeneszámok hozzáadása húzással
Zeneszámokat úgy is hozzáadhat, ha a Könyvtáram bal oldali listájából
áthúzza őket a Lejátszási lista tartalomjegyzékébe. Ebben az esetben
a zeneszámot arra a helyre fogja hozzáadni, ahová húzta.
23 HU
Tárgymutató
A számítógépen a SonicStage „My Library” állományában tárolt
zeneszámokat (audioadatokat) a lejátszóra ATRAC3plus/MP3
formátumban töltheti át.
Az áttöltendő audioadatok a CD információk olyan információit is
tartalmazzák, mint az előadó neve és az albumnév.
Tartalomjegyzék
Audioadatok áttöltése a lejátszóra
A Könyvtáram lista
„ Transfer” 
„ATRAC Audio Device”
a számítógépet és a hálózati tápegységet -tól -ig.
„Connecting to PC” jelenik meg a kijelzőn.
A SonicStage ablakban megjelenik az automatikus áttöltést beállító
panel. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A részleteket lásd
a SonicStage súgójában ( 73. oldal).
Audioadatok áttöltése a lejátszóra
 A következő sorrendben kösse össze a lejátszót,
 USB-porthoz
USB-kábel
(mellékelt tartozék)
 USB-dugaszhoz
 a hálózati
 DC IN dugaszhoz
Hálózati tápegység (mellékelt)
Folytatás 
24 HU
 A SonicStage ablak bal oldalán látható Könyvtáram
 Kattintson
.
Megkezdődik a kijelölt zeneszámok vagy albumok áttöltése.
Az áttöltés állapotát a SonicStage ablakban ellenőrizheti.
Az áttöltés leállításához
Kattintson
a SonicStage ablakra.
Audioadatok áttöltése a lejátszóra
listában kattintson az áttölteni kívánt albumra.
Ha csak bizonyos zeneszámokat kíván áttölteni, kattintson azokra
a zeneszámokra. Egyszerre több zeneszám vagy album áttöltéséhez
kattintson a zeneszámokra és közben tartsa lenyomva a „Ctrl”
billentyűt.
A lejátszóra lejátszási listát is áttölthet (legfeljebb 8 187 lejátszási
listát és 999 zeneszámot listánként)
Ha olyan lejátszási listát próbál áttölteni, amely egy már áttöltött
zeneszámot tartalmaz, a szoftver csak a zeneszám lejátszási listabeli
adatait tölti át.
Tárgymutató
válassza az „ATRAC Audio Device”-t
A képernyő arra az ablakra vált át, amelyen a zeneszámok
a SonicStage-ről a lejátszóra töltődnek át.
Tartalomjegyzék
 Helyezze a kurzort a „ Transfer” -ére, majd a listából
Megjegyzések
• El kell kerülni, hogy az audioadatok áttöltése közben vibráció érje
a lejátszót. Ezen kívül ne vigye a lejátszót mágneses mező közelébe.
• Az adatok áttöltése alatt ne húzza ki az USB kábelt és ne vegye ki az
akkumulátort a lejátszóból. Ellenkező esetben az áttöltési folyamat alatt
lévő adatok sérülhetnek.
• Ha a lejátszót USB-hubon vagy USB-hosszabbítón keresztül csatlakoztatja,
a hibátlan működés nem garantált. A lejátszót a mellékelt USB kábellel
mindig közvetlenül csatlakoztassa a számítógéphez.
• A számítógéphez csatlakoztatott egyéb USB-eszközök üzemzavart
okozhatnak a lejátszó működésében.
• A számítógéphez történő csatlakoztatás alatt a lejátszó kezelőszervei nem
működnek. Ha lejátszás közben csatlakoztatott a lejátszót a számítógéphez,
a lejátszás kikapcsol és a „Connecting to PC” jelenik meg a lejátszó
kijelzőjén.
Folytatás 
25 HU
Tartalomjegyzék
Tárgymutató
Audioadatok áttöltése a lejátszóra
• Az áttöltés nem fog sikerülni, ha nincs elég szabad hely a lejátszón
az audioadatok áttöltéséhez.
• Másolásvédelmi okokból egy zeneszám áttöltésének száma
korlátozott lehet.
• Az időkorlátozásos vagy eseménykorlátozásos zeneszámokat a szerzői
jogok védelme miatt nem lehet áttölteni.
• A számítógép rendszerfelfüggesztő, alvó vagy hibernáló üzemmódja
az áttöltés alatt nem működik.
• A beírt szöveg típusától és a karakterszámtól függően előfordulhat, hogy
a SonicStage-dzsel beírt szöveg nem jelenik meg a lejátszón. Ez a lejátszó
korlátozásai miatt van így.
• A lejátszó felmelegedhet, ha hosszabb ideig egy bekapcsolt számítógéphez
van csatlakoztatva, vagy ha sok adatot töltött át a lejátszóra. Ez nem jelent
hibás működést. A lejátszót válassza le az hálózati tápegységről és húzza
ki belőle az USB-kábelt, majd hagyja a lejátszót lehűlni.
Ha a lejátszó felmelegedett részét hosszabb ideig teste ugyanannak a
részével hagyja érintkezni, ez alacsony hőmérsékletű égést okozhat még
akkor is, ha a lejátszó viszonylag alacsony hőmérsékletű. A lejátszót ne
hagyja hosszabb ideig érintkezni a bőrével, különösen, ha bőre érzékeny.
• Ha a lejátszó merevlemezén nincs elég szabad hely, a „NO DATABASE
FOUND” jelenhet meg még akkor is, ha az audioadatokat már sikeresen
áttöltötte. Ebben az esetben csatlakoztassa újra a lejátszót a számítógéphez,
majd töltse vissza számítógépére a fölösleges zeneszámokat, így helyet
szabadíthat fel.
26 HU
„ Transfer” 
„ATRAC Audio Device”
Tárgymutató
Az audioadatokat visszatöltheti a számítógépére a SonicStage „My
Library” állományába.
Tartalomjegyzék
Audioadatok visszatöltése a számítógépére
A lejátszón tárolt
zeneszámok
 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez
(lásd: „Audioadatok áttöltése a lejátszóra” fejezet 
lépését  24 oldal).
 Helyezze a kurzort a „ Transfer” -ére, majd a listából
válassza az „ATRAC Audio Device”-t
A képernyő arra az ablakra vált át, amelyen a zeneszámok
a lejátszóról a SonicStage-re töltődnek át.
Audioadatok áttöltése a lejátszóra
A Könyvtáram lista
 A SonicStage ablak jobb oldalán látható Könyvtáram
listában kattintson az áttölteni kívánt albumra.
Ha csak bizonyos zeneszámokat kíván áttölteni, kattintson azokra
a zeneszámokra.
Egyszerre több zeneszám vagy album áttöltéséhez kattintson
a zeneszámokra és közben tartsa lenyomva a „Ctrl” billentyűt.
 Kattintson
.
Megkezdődik a kijelölt album áttöltése.
Az áttöltés állapotát a SonicStage ablakban ellenőrizheti.
Folytatás 
27 HU
• Másik számítógépről a lejátszóra töltött zeneszámokat nem lehet
a számítógépén lévő Könyvtáramba tölteni.
• Az adatok áttöltése alatt ne húzza ki az USB kábelt és ne vegye ki az
akkumulátort a lejátszóból. Ellenkező esetben az áttöltési folyamat alatt
lévő adatok sérülhetnek.
Tárgymutató
Megjegyzések
Tartalomjegyzék
Az áttöltés leállításához
Kattintson
a SonicStage ablakra.
Audioadatok áttöltése a lejátszóra
28 HU
 A fejhallgatót csatlakoztassa
Fejhallgató
a  (fejhallgató)/a lejátszó
SORKIMENETI dugaszához.
Tárgymutató
A lejátszóra töltött zeneszámokat a SonicStage segítségével játszhatja le
( 19. oldal).
A kijelzőn megjelenő menü és üzenetek nyelvét sajátjára módosíthatja
( 54. oldal).
Tartalomjegyzék
Lejátszás
a (fejhallgató)/
LINE OUT dugaszba
 A kezelőszervek kioldásához tolja
Zene lejátszása
a HOLD (Tartás) kapcsolót a nyíl
irányába, ahogy ezt az ábrán láthatja.
Az összes kezelőszervet kioldja.
 Nyomja meg a lejátszó bármelyik
gombját a  gombon kívül.
A MENU képernyő jelenik meg.
 A „Find” kiválasztásához nyomja meg a
/ -ot, majd a  gombot.
A Keresés képernyő jelenik meg.
 A keresési mód kiválasztásához nyomja meg a
Ha többször akar egy zeneszámot keresni, nyomja meg a
/
.
-ot.
Folytatás 
29 HU
A  jelenik
meg.

Tárgymutató
A képernyő bal alsó sarkában a  jelenik
meg és megkezdődik a lejátszás.
A felfüggesztéshez nyomja meg
ismét a  gombot.
Tartalomjegyzék
 Nyomja meg a  gombot.
 A hangerő állításához nyomja
meg a VOL+/VOL– gombokat.
VOL+/VOL-
Ez a lejátszó ATRAC3plus/MP3 formátumban tömörített audioadatok
lejátszására képes.
A következő MP3 formátumokat tudja lejátszani:
– MPEG-1 Audio Layer-3
– Átviteli sebesség: 32–320 kbps (CBR/VBR)
– Mintavételi frekvenciák: 32/44,1/48 kHz
Zene lejátszása
 Milyen típusú audioadatot tudok lejátszani?
Megjegyzések
• A lejátszón le nem játszható formátumú MP3 fájlokat is át lehet tölteni
a lejátszóra.
• Ha olyan MP3 audio műsorszámot próbál meg lejátszani, amely ezzel
a lejátszóval nem játszható le, a lejátszás leáll. A gomb megnyomásával
válasszon ki másik zeneszámot.
• Mikor újratölthető lithium-ionos elemet használ, a kijelző automatikusan
kikapcsol, ha 30 másodpercig nem használja a lejátszót. Zeneszámok
címeinek stb. görgetése esetén a kijelző a görgetés után körülbelül
30 másodperccel kikapcsol.
• Ha a lejátszás nem indul el, ellenőrizze, hogy a HOLD kapcsolót
kikapcsolta-e ( 31.).
Folytatás 
30 HU
Tolja a HOLD kapcsolót a nyíl irányába,
ahogy ezt az ábrán láthatja.
Tárgymutató
A kezelőszervek zárolásával megakadályozhatja, hogy a lejátszón szállítás
közben véletlenül megnyomódjanak a gombok. Ha a „HOLD” funkció
aktiválása után megnyomja valamelyik gombot, a „HOLD” (tartás) felirat
villogni fog a kijelzőn.
Tartalomjegyzék
A kezelőszervek zárolása (HOLD)
A kezelőszervek zárolásának feloldása
Tolja a HOLD kapcsolót a nyíllal ellenkező irányba, ahogy ezt a fenti
ábrán láthatja.
Alapvető lejátszási műveletek (Lejátszás, leállítás, keresés)
Művelet
Lejátszás attól a ponttól, ahol
a lejátszót előzőleg leállította
Nyomja meg a  gombot.
A lejátszás attól a ponttól indul el,
ahol előzőleg leállította.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a  gombot.
A zeneszám elejének keresése
Nyomja meg egyszer a
Az előző zeneszám elejének keresése* Nyomja meg többször a
Zene lejátszása
Cél
gombot.
gombot.
A következő zeneszám elejének
keresése*
Nyomja meg egyszer a
A következő zeneszámok elejének
keresése*
Nyomja meg többször �
Gyors visszafelé haladás
Nyomja meg és tartsa lenyomva
a
gombot.
Gyors előre haladás
Nyomja meg és tartsa lenyomva
a
gombot.
gombot.
gombot.
* Ha a véletlen sorrendű zeneszámlejátszást vagy a véletlen sorrendű
egységlejátszást ( 47. oldal) kiválasztottuk, a lejátszási sorrend eltérő.
A lejátszó kikapcsolása
Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, amíg minden jelzés eltűnik.
Ha újból be akarja kapcsolni a lejátszót, nyomja meg bármelyik gombot.
Folytatás 
31 HU
Az audioadatokat és a lejátszás állapotát a lejátszó kijelzőjén ellenőrizheti.
Tartalomjegyzék
A kijelzőn megjelenő információk ellenőrzése
Lejátszó kijelzője a lejátszás alatt.
Tárgymutató















 Eltelt lejátszási idő
 Album címe
 Bookmark ( 39. oldal)
 Előadó neve
 Zeneszám sorszáma
 Lejátszási folyamatjelző
 Az akkumulátor maradék
töltése ( 15. oldal)
 Play Mode
( 45. oldal), Hangjelző
(amikor a hangerőt állítja,
 52. oldal)
 Egységjelző ( 48. oldal)
 Repeat ( 49. oldal)
 Műfaj
 ATRAC3/ATRAC3plus/MP3
Zene lejátszása
 Zeneszám címe
( 21. oldal)
 Átviteli sebesség*
( 21. oldal)
 Lejátszási állapot
: Lejátszás
: Stop
: Gyors előretekerés
: Gyors visszatekerés
/: A zeneszám
elejénekkeresése
* Az olyan MP3-as zeneszám esetében, amely támogatja a VBR-et (változó
átviteli sebesség), előfordulhat, hogy az itt megjelenő átviteli sebesség nem
egyezik a SonicStage szoftverben megjelenővel.
Megjegyzés
A kijelzőn az A – Z, a – z, 0 – 9 karakterek és a szimbólumok
(kivéve a / jelet) jelenhetnek meg.
32 HU
Tartalomjegyzék
Zeneszámok kiválasztása lejátszáshoz
(Artist, Album, Műfaj stb.)
Artist”
Tárgymutató
Könnyen kiválaszthatja a hallgatni kívánt műsorszámokat, ha „
vagy „ Album” stb. szerint keresi azokat.
Az megjelenítésekről több részletet lásd: a „Keresés képernyő
mappaszerkezetéről” ( 35. oldal).
 Nyomja meg a SEARCH/ MENU
gombot.
A Keresés képernyő jelenik meg.
 A keresési mód kiválasztásához nyomja meg a
Ha  gombot más módban nyomja meg, mint „
Initials Search”, elindul a lejátszás.
Például ha az „ Artist”-ot választja, a lejátszás a kiválasztott előadó
első albumának első zeneszámától indul el.
A kiválasztott előadó után következő összes előadó minden albumát
a zeneszám sorszámának megfelelően fogja lejátszani a készülék.
 Ha több zeneszámot akar megkeresni, nyomja meg:
Zene lejátszása
/ -ot.
Playlist” vagy „
.
 Az egység lejátszásának kiválasztásához nyomja meg
a / -ot, majd a  gombot.
A lejátszás a kiválasztott zeneszámmal vagy a kiválasztott egység
(előadó, album stb) első zeneszámával indul. A kiválasztott zeneszám
után következő minden zeneszámot a készülék azok sorszámának
megfelelően fog lejátszani.
Folytatás 
33 HU
Tartalomjegyzék
A Keresés képernyőhöz való visszatéréshez
Nyomja meg a SEARCH/ MENU gombot.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a SEARCH/ MENU gombot.
A lejátszási képernyőhöz való visszatéréshez a MENU képernyőn válassza
a „Playback Screen”-t, majd nyomja meg a  gombot.
Tárgymutató
A MENU képernyőhöz való visszatéréshez
A zeneszámlistához való visszatéréshez
Nyomja meg a / -et.
A Keresés képernyőben a lejátszás leállításához
Nyomja meg a  gombot.
Folytatás 
Zene lejátszása
Több tétel egyszerre görgetéséhez
Nyomja meg a
vagy
gombokat kétszer gyorsan egymás után,
és tartsa lenyomva néhány másodpercig.
Minden, a képernyőn megjelenített tétel gördül, több tétel egyszerre.
Ha a
vagy
gombot néhány másodpercig lenyomva tartja, a tételeket
a normálisnál nagyobb sebességgel fogja görgetni.
34 HU
Keresési mód
Genre
Genre
Artist
Genre List
Artist List
Genre 01
Artist 01
Album
Album List
Album 01
Tárgymutató
A Keresés képernyőn a következő keresési módok vannak: – „ Artist,”– „
Album,”–„ Track,”– „ Genre,” –„ New Tracks,” –
„ Initials Search” és „ Playlist”. A Genre, Artist,
Album és Zeneszám a következő szerkezettel rendelkezik.
Az Előadó, Album, Zeneszám, Genre és Új zeneszámok akármelyik
Keresési képernyőjén a lejátszást a  gomb megnyomásával kezdheti el.
Az Új Zeneszámokban a zeneszámok kiválasztásához és lejátszásához
lásd  36. oldal, ugyanezt a Kezdőbetűs keresésben lásd  36. oldal,
valamint a Lejátszási listában  38. oldal.
Tartalomjegyzék
A Keresés képernyő mappaszerkezetéről
Track
Track List
Track 01
Track 02
Album 02
Track 03
Artist 02
Album 03
Track 05
Track 06
Album 04
Zene lejátszása
Track 04
Track 07
Track 08
Genre 02
Artist 03
Album 05
Track 09
Track 10
Album 06
Track 11
Track 12
Artist 04
Album 07
Track 13
Track 14
Album 08
Track 15
Track 16
Folytatás 
35 HU
New Tracks”-ben
Tartalomjegyzék
Zeneszámok kiválasztása az „
A lejátszóra újonnan (az 5 utolsó alkalommal) áttöltött albumok
zeneszámait választja ki.
New Tracks”-et
(,  lépések a 33. oldalon), majd nyomja meg:
.
Az új zeneszámok listája jelenik meg. A „New Tracks”-nek
a következő a szerkezete.
Album list
New Tracks
Album
Tárgymutató
 A Keresés képernyőn válassza az „
Track list
Track 01
Track 02
Album
Track 03
Track 04
a / -ot, majd a  gombot.
A lejátszás a kiválasztott zeneszámmal vagy a kiválasztott album első
zeneszámával indul. A kiválasztott zeneszám után következő minden
zeneszámot a készülék azok sorszámának megfelelően fog lejátszani.
Zene lejátszása
 Az egység lejátszásának kiválasztásához nyomja meg
Zeneszámok kiválasztása kezdőbetűjük szerint (Initials Search)
Zeneszámokat kezdőbetűjük szerint is kiválaszthat.
A lejátszó a SonicStage CD-információjában keresi egy zeneszám címét.
 Nyomja meg a SEARCH/ MENU
gombot.
A Keresés képernyő jelenik meg.
Folytatás 
36 HU
Tartalomjegyzék
 A„
Tárgymutató
Initials Search” kiválasztásához
nyomja meg
a / -ot, majd a  gombot.
A zeneszámok listája jelenik meg, majd
a karakterválasztási képernyő.
 A zeneszám címe kezdőbetűjének
kiválasztásához nyomja meg
a / / / -ot, majd a  gombot.
A kiválasztott betűvel kezdődő zeneszámok
listája jelenik meg. Ha nincs olyan zeneszám,
amelyik a kiválasztott betűvel kezdődik,
a választott betű után következő zeneszámok
jelennek meg.
a / -ot, majd a  gombot.
A lejátszás attól a kiválasztott zeneszámtól indul el. A kiválasztott
zeneszám után következő minden zeneszámot azok sorszáma szerint
fog lejátszani a készülék.
Zene lejátszása
 A zeneszám lejátszásának kiválasztásához nyomja meg
A Keresés képernyőhöz való visszatéréshez
Nyomja meg a SEARCH/ MENU gombot.
A MENU képernyőhöz való visszatéréshez
Nyomja meg és tartsa lenyomva a SEARCH/ MENU gombot.
Folytatás 
37 HU
 A Keresés képernyőn válassza az „ Playlist”-et
Tárgymutató
A lejátszón a SonicStage vagy a könyvjelzőtípusokban (1. könyvjelzőtől
az 5.-ig) regisztrált zeneszámok segítségével a szerkesztett lejátszási
listákból zeneszámokat választhat ki. Egy zeneszám regisztrálásához
egy könyvjelzőben lásd  39. oldal.
Tartalomjegyzék
Zeneszámok kiválasztása a „ Playlist“-ből
(,  lépések a 33. oldalon), majd nyomja meg: .
Az Lejátszási lista listája jelenik meg. A Lejátszási listának
a következő a szerkezete.
Zene lejátszása
* A Lejátszási lista tartalomjegyzékében a Lejátszási lista neve az a név lesz, amit
a SonicStage-ben hozott létre.
 Az egység lejátszásának kiválasztásához nyomja meg
a
/
-ot, majd a  gombot.
38 HU
Tárgymutató
Két fajta lejátszási lista van: a SonicStage lejátszási listája és a lejátszó
lejátszási listája. A lejátszó lejátszási listája a SonicStage-ben létrehozott
lejátszási listákat és a lejátszón létrehozott könyvjelzőtípusokat foglalja
magába. A lejátszási lista szerkezetéről részleteket lásd  38. oldalon.
Csak azzal a felszereléssel szerkesztheti a lejátszási listákat, amellyel
létrehozta őket. A lejátszón létrehozott lejátszási listákat nem lehet
a SonicStage-dzsel szerkeszteni vagy megjeleníteni.
Tartalomjegyzék
Szerkesztés Könyvjelzők a lejátszón
Zeneszám regisztrálása egy könyvjelzőben
(Könyvjelzős zeneszám lejátszása)
Kedvenc zeneszámait könyvjelzőkben regisztrálhatja. A regisztrált
zeneszámok lejátszásához a Keresés képernyőn válassza a „ Playlist”-et
( 33. oldal)
 A regisztrálni kívánt zeneszám
Zene lejátszása
lejátszása alatt nyomja meg és tartsa
lenyomva: .
A Könyvjelző képernyő jelenik meg.
 Annak a könyvjelzőtípusnak a kiválasztásához, amelyben
a zeneszám regisztrálva van, nyomja meg a / -et, majd
nyomja meg a  gombot.
A „Bookmarked” és a könyvjelzők száma (a könyvjelzővel ellátott
zeneszámok száma/a lehetséges könyvjelzők száma) jelenik meg,
majd a kigyullad a könyvjelző ikon.
 Ha egynél több zeneszámhoz szeretne könyvjelzőt adni,
ismételje meg a(z)  és lépéseket.
Maximum 100 zeneszámot regisztrálhat mindegyik Könyvjelzőben.
Folytatás 
39 HU
Megjegyzések
• Csak lejátszás közben lehet zeneszámot egy Könyvjelzőben regisztrálni.
• egy zeneszámról könyvjelzőt csak annak lejátszása közben távolíthat el
úgy, hogy követi az alábbi lépéseket.
Zene lejátszása
Könyvjelzők eltávolításához
Annak a zeneszámnak a lejátszása alatt, amelyről el akarja távolítani
a könyvjelzőt a fenti lépések követésével nyomja meg és tartsa
lenyomva: .
A „Bookmark cleared” jelenik meg, és könyvjelző ikon eltűnik
a képernyőről.
Tárgymutató
1 Nyomja meg a SEARCH/ MENU gombot.
A Keresés képernyő jelenik meg.
2 A „ Playlist” kiválasztásához nyomja meg a / -et, majd a 
gombot.
3 A „ Bookmark” kiválasztásához nyomja meg a / -et, majd
nyomja meg: .
Ha a
helyett a  nyomja meg, a lejátszás a választott Bookmark
első zeneszámától kezdődik el.
4 Egy zeneszám kiválasztásához nyomja meg a / -et, majd a 
gombot. A lejátszási képernyőn a könyvjelző ikon alatt egy csík jelenik
meg.
Tartalomjegyzék
A Könyvjelzőkben regisztrált zeneszámok lejátszásához
A zeneszámok sorrendjének újrarendezése egy Könyvjelzőben
Újrarendezheti egy könyjelzőtípusban regisztrált zeneszámok sorrendjét.
 Nyomja meg és tartsa lenyomva
a SEARCH/ MENU gombot.
A MENU képernyő jelenik meg.
Folytatás 
40 HU
Tartalomjegyzék
 A „Edit Bookmark” kiválasztásához
Tárgymutató
nyomja meg a / -et, majd a  vagy
gombot.
A Könyvjelző szerkesztése képernyő
jelenik meg.
 Az „Move” kiválasztásához nyomja
meg a / -et, majd a 
vagy
gombot.
A Könyvjelző lista jelenik meg.
 A szerkeszteni kívánt Könyvjelző
Zene lejátszása
kiválasztásához nyomja meg a / -et,
majd a  vagy
gombot.
A kiválasztott Könyvjelző zeneszámainak
listája jelenik meg.
 Az áthelyezni kívánt zeneszám kiválasztásához nyomja
meg a / -et, majd a  gombot.
A választott zeneszám villog.
 Annak a helynek a kiválasztásához, ahová a zeneszámot át
kívánja helyezni, nyomja meg a / -et, majd a  gombot.
A  lépésben kiválasztott zeneszám a  lépésben kiválasztott helyre
kerül. Ha további zeneszámokat kíván áthelyezni, ismételje meg a 
és  lépéseket.
 Nyomja meg a
vagy  gombot.
A megerősítést kérő párbeszédpanel
jelenik meg.
Folytatás 
41 HU
/
-ot, majd
Tárgymutató
a  gombot.
A „Changes saved” jelenik meg a lejátszó képernyőjén.
Ha a „No”-t választja, a lejátszási lista szerkesztése törlődik,
és a képernyő visszatér a Könyvjelző szerkesztése képernyőre.
Tartalomjegyzék
 A „Yes” kiválasztásához nyomja meg a
A könyvjelzős zeneszámok törlése.
Törölheti a könyjelzőtípusban regisztrált zeneszámokat.
 A  lépésben „A zeneszámok
sorrendjének újrarendezése egy
Könyvjelzőben” ablakban válassza
a „Clear”-t. ( 40. oldal), majd nyomja
meg a  vagy
gombot.
A Törlés képernyő jelenik meg.
kiválasztásához nyomja meg a
majd a  gombot.
A Könyvjelző lista jelenik meg.
/
Zene lejátszása
 Az „ Track” vagy „ Bookmark”
-et,
00:00
 A Könyvjelző kiválasztásához nyomja
meg a / -et, majd a  vagy
gombot.
Amikor a  lépésben a Track”-et választja, a
zeneszámlista jelenik meg.
Amikor a  lépésben a „Bookmark”-ot
választja, folytassa a  lépéssel.
Folytatás 
42 HU
 Nyomja meg a
vagy  gombot.
A megerősítést kérő párbeszédpanel
jelenik meg.
Tárgymutató
meg a / -et, majd a  gombot.
A kiválasztott zeneszám törlődik listából.
Ha több zeneszámot kíván törölni egy Könyvjelzőből, ismételje meg
ezt a lépést.
Tartalomjegyzék
 A törölni kívánt zeneszám kiválasztásához nyomja
 A „Yes” kiválasztásához nyomja meg a
/ -ot,
majd a  gombot.
A „Changes saved” jelenik meg, és képernyő visszatér a Könyvjelző
szerkesztése képernyőhöz.
Zene lejátszása
Amikor a  lépésben a „ Bookmark”-ot választotta
a képernyőn „Are you sure you want to clear all bookmarked tracks?”
jelenik meg. Válassza az „Yes”-t
Ha itt a „No”-t választja, a könyvjelzők szerkesztése törlődik,
és a képernyő visszatér a Könyvjelző szerkesztése képernyőre.
Több tétel egyszerre görgetéséhez
Nyomja meg gyorsan kétszer a
vagy
gombot egy zeneszámlista
megjelenítéséhez „A zeneszámok sorrendjének újrarendezése egy
Könyvjelzőben” ablakban ( 40. oldal) vagy a „Könyvjelzős zeneszámok
törlése” ablakban ( 42. oldal), majd nyomja le és tartsa lenyomva
a gombot néhány másodpercig.
Minden, a képernyőn megjelenített tétel gördül, több tétel egyszerre.
Ha a
vagy
gombot néhány másodpercig lenyomva tartja, a tételeket
a normálisnál nagyobb sebességgel fogja görgetni.
Megjegyzés
Mialatt lejátszik vagy felfüggeszt egy Könyvjelzőben regisztrált zeneszámot,
nem szerkesztheti azt a Könyvjelzőt.
Folytatás 
43 HU
 A  lépésben „A zeneszámok
sorrendjének újrarendezése egy
Könyvjelzőben” ablakban válassza
az „Select Icon”-t. ( 40. oldal),
majdnyomja mega  vagy
gombot.
A Könyvjelző lista jelenik meg.
Tárgymutató
Kiválaszthatja, hogy milyen könyvjelzőikon jelenjen meg a könyvjelzős
zeneszámokon. A zeneszámokat könnyebben tudja kezelni, ha minden
Könyvjelzőnek (1-től 5-ig) más könyvjelzőikont ad.
Tartalomjegyzék
Egy könyvjelzőikon megváltoztatása
 Annak az könyvjelzőtípusnak
 Egy ikon kiválasztásához nyomja meg a
/
/
/
majd a  gombot.
A kiválasztott ikon a könyvjelzős zeneszámmal megjelenik.
-et,
Zene lejátszása
a kiválasztásához, amelyek ikonját
meg kívánja változtatni, nyomja meg
a / -et, majd nyomja meg a 
gombot.
Az Ikon választása képernyő jelenik meg.
44 HU
Tartalomjegyzék
A lejátszási beállítások módosítása
(Lejátszási mód)
Tárgymutató
Többféle lejátszási beállítás (mód) közül választhat, például kijelölheti
a meghallgatni kívánt zeneszámokat vagy véletlen sorrendben játszhatja
le a zeneszámokat. A lejátszási beállításokkal és lejátszási csoporttal
kapcsolatos részleteket lásd: „Lejátszási beállítások” ( 47. oldal).
A zeneszámokat véletlen sorrendben is lejátszhatja ( 47., 49. oldal)
vagy a megadott lejátszási beállításokat használva ismételheti
a zeneszámokat (ismétlő lejátszás,  49. oldal).
 Nyomja meg és tartsa lenyomva
a SEARCH/ MENU gombot.
A MENU képernyő jelenik meg.
Zene lejátszása
 Az „Options” kiválasztásához nyomja
meg a / /-et, majd a  gombot.
Megjelenik a Beállítások képernyő.
 A „Play Mode” kiválasztásához nyomja
meg a
/ -et, majd a  gombot
Az Lejátszási módok listája jelenik meg.
00:00
Folytatás 
45 HU
/
majd a  gombot.
Az alapértelmezett beállítás a „Normal Playback”.
-t,
a SEARCH/ MENU gombot, majd válassza ki a lejátszás
keresési kategóriáját ( 33 oldal).
A lejátszás keresési kategóriájának szűkítéséhez nyomja meg: .
Tárgymutató
 A Keresés képernyő megjelenítéséhez nyomja meg
Tartalomjegyzék
 Egy lejátszási mód kiválasztásához nyomja meg a
 Nyomja meg a  gombot.
A lejátszás a megadott lejátszási beállításokkal elindul.
A beállítás törléséhez
Nyomja meg a  gombot, hogy visszatérjen a Beállítások képernyőhöz.
A MENU képernyőhöz való visszatéréshez
Nyomja meg és tartsa lenyomva a SEARCH/ MENU gombot.
Folytatás 
Zene lejátszása
A normál lejátszásra való visszatéréshez
A , lépésben válassza a „Normal Playback” lehetőséget.
46 HU
Tartalomjegyzék
Lejátszási beállítások (Play Mode)
One Song/ 1
(Egyszeri lejátszás)
A kiválasztott zeneszámot egyszer játssza le.
Ha nem műsorszámot, hanem másfajta tételt
választ ki (albumot, előadót stb.), akkor csak az
első műsorszámot játssza le egyszer.
Shuffle Tracks/
Minden tárolt zeneszámot véletlen sorrendben
egyszer játszik le.
Shuffle Items/
Minden tárolt zeneszámot véletlen sorrendben
egyszer játszik le. Az albumokban a lejátszási
sorrendet a zeneszámok sorszáma adja meg. Ha
egy „Unit”-ot „Unit on”-ra állított ( 47. oldal), a
zeneszámokat Véletlen sorrendű egység módban
( 49. oldal) játssza le.
A kiválasztott zeneszám után következő minden
zeneszámot azok sorszáma szerint egyszer fog
lejátszani a készülék.
Ha nem zeneszámot, hanem más tételt (albumot,
előadót stb.) választ ki, a tétel első zeneszámától
kezdve minden zeneszámot egyszer játszik le azok
sorszámának a sorrendjében.
Egy kiválasztott keresési kategóriában levő zeneszámok lejátszása
(Egység lejátszása)
Zene lejátszása
Magyarázat
Tárgymutató
Lejátszó kijelzője/
ikonja
Normal Playback/
Nincs ikon (Normal
Playback)
 A  lépésben „A lejátszási beállítások
módosítása” részben ( 45. oldal)
válassza az „Unit”-ot, majd nyomja
meg a  gombot.
Megjelenik az Egység képernyő.
00:00
 Az „Unit on” kiválasztásához nyomja meg a
a  gombot.
/
-et, majd
Folytatás 
47 HU
a SEARCH/ MENU gombot, majd válassza ki a lejátszás
keresési kategóriáját ( 33. oldal).
Az egységben a lejátszás a zeneszámok sorszámának megfelelően
fog elindulni.
Tárgymutató
 Nyomja meg a  gombot.
Tartalomjegyzék
 A Keresés képernyő megjelenítéséhez nyomja meg
 Mi az egység (a lejátszás keresési kategóriája)?
Minden olyan tételt (előadót, albumot, zeneszámot stb), amely a lejátszás
kezdetekor egy kiválasztott tételhez tartozik, „egység”-nek nevezünk.
pl.: Amikor a „Genre 01” kiválasztása után elindítja a lejátszást
A 01–08 Zeneszámokba tartozó zeneszámok egy egységet alkotnak.
Amikor az „Artist 02” kiválasztása után elindítja a lejátszást
A 05–08 Zeneszámokba tartozó zeneszámok egy egységet alkotnak.
Zene lejátszása
Megjegyzések
• Amikor az „Unit on”-ról az „Unit off”-ra vagy a „Unit off”-ról az „Unit
on”-ra vált, az egység visszaállítódik, hogy a lejátszón lévő minden
zeneszámot magába foglaljon.
• Amikor a  lépésben egy zeneszámot tesz meg a lejátszás keresési
kategóriájának, az az album lesz az egység, amely ezt a zeneszámot
tartalmazza.
Folytatás 
48 HU
Tárgymutató
Az egység véletlen sorrendjéről („Shuffle Items” lejátszási mód, amikor a
„Unit” „Unit on”-ra van állítva)
Ha a Beállítások képernyőn az „Unit”-ot „Unit on”-ra állítja, az egységben
az első rangsorban található tételeket változó sorrendbenfogja lejátszani.
Az egységekben a lejátszási sorrendet a zeneszámok sorszáma adja meg.
Tartalomjegyzék
A zeneszámok véletlen sorrendjéről az egységben („Shuffle Tracks”
lejátszási mód, amikor a „Unit” „Unit on”-ra van állítva)
Ha a Beállítások képernyőn az „Unit”-ot „Unit on”-ra állítja,
a lejátszás indításakor az egységben található minden tétel (előadó,
album, zeneszám stb) változó sorrendben fog lejátszódni.
Megjegyzések
Zeneszámok ismétlődő lejátszása (Ismételt lejátszás)
A zeneszámok lejátszását ismétli a  47. oldalon kiválasztott lejátszási
beállításokban.
Zene lejátszása
• Amikor a Keresés képernyőn a „ Track”-et választja és Véletlen sorrendű
módban kezdi el a lejátszást, a lejátszón található minden zeneszámot
változó sorrendben fog lejátszani, függetlenül az „Unit On/Off” vagy
„Track/Item shuffle” mód beállításaitól.
• Amikor a Keresés képernyőn a „ Playlist”-et választja, majd
a „ Playlist”-et vagy a „ Bookmark”-ot választja a Véletlen sorrendű
módban történő lejátszáshoz, a Lejátszási listában vagy Könyvjelzőben
található minden zeneszámot változó sorrendben fog lejátszani, függetlenül a
„Unit On/Off” vagy „Track Item/Item Shuffle” mód beállításaitól.
 A  lépésben „A lejátszási beállítások
módosítása” ablakban ( 45. oldal)
válassza az „Repeat”-et, majd nyomja
meg a  gombot.
Az Ismétlés képernyő jelenik meg.
00:00
 Az „Repeat On” kiválasztásához
nyomja meg a
/
-et, majd a .
00:00
jelenik meg.
Folytatás 
49 HU
a SEARCH/ MENU gombot, majd válassza ki a lejátszás
keresési kategóriáját ( 33. oldal).
A lejátszás a megadott lejátszási beállításokkal elindul.
Tárgymutató
 Nyomja meg a  gombot.
Tartalomjegyzék
 A Keresés képernyő megjelenítéséhez nyomja meg
A beállítás törléséhez a működés bármely pontján
Nyomja meg a  gombot, hogy visszatérjen a Beállítások képernyőhöz.
Az Ismétlő lejátszás törléséhez
A  lépésben válassza az „Repeat Off”-ot.
A Keresés képernyőhöz való visszatéréshez
Nyomja meg a SEARCH/ MENU gombot.
Zene lejátszása
50 HU
A különböző beállítási tételekkel kapcsolatos részleteket lásd  52 oldal.
Tartalomjegyzék
A hangminőség és -beállítások módosítása
Tárgymutató
 Nyomja meg és tartsa lenyomva
a SEARCH/ MENU gombot.
A MENU képernyő jelenik meg.
 Az „Options” kiválasztásához nyomja
meg a / -et, majd a  gombot.
Megjelenik a Beállítások képernyő.
 Egy beállítás kiválasztásához nyomja meg a
-t, majd
A hangminőség módosítása
A  lépés után nyomja meg a / gombokat a „Sound” kiválasztásához
( 52. oldal), majd nyomja meg a  gombot.
További funkciók
a  gombot.
/
Az előző képernyőhöz való visszatéréshez
Nyomja meg: .
A beállítás törléséhez
Nyomja meg a  gombot, hogy visszatérjen a Beállítások képernyőhöz.
A MENU képernyőhöz való visszatéréshez
Nyomja meg és tartsa lenyomva a SEARCH/ MENU gombot.
Folytatás 
51 HU
Beállítások ( Alapbeállítási értékek)
Sound
 Sound
További funkciók
A zeneszámokat normál
hangminőséggel játssza le.
VPT
Studio
Egy felvételi stúdió hangzását
Acoustic (VS)
adja vissza.
Eng. 1) 2) Live (VL) Egy koncertterem hangzását
adja vissza.
Club (VC) Egy táncterem hangzását adja vissza.
Arena
Egy stadion hangzását adja vissza.
(VA)
6-Band
Heavy
A zeneszámokat erőteljes hangokkal
Equalizer (SH)
játssza le, jobban kiemelvea magas
1) 2)
és alacsony tartományokat, mint
aPops hangzás
Pop (SP) A zeneszámok lejátszásánál az
énekhang tartományát (közepes
tartomány) emeli ki.
Jazz (SJ) Élőszerű hangokkal játssza le
a zeneszámokat, kiemelve a magas
és mély hangtartományokat.
Unique
Különleges hangzással játssza le
(SU)
a zeneszámokat, a középtartománynál
jobban kiemelve a magas és a mély
hangtartományokat.
Custom 1 Egyéni hangbeállításokkal játssza
(S1)
le a zeneszámokat (részletek az
Custom 2  55. oldalon).
(S2)
Dgtl. Snd. Custom 3 A műsorszámokat előre megadott
Presets 2) (S3)
magas és mély hangokkal játssza le
Custom 4 (részletek az  56. oldalon).
(S4)
Off
Tárgymutató
Tétel
Tartalomjegyzék
A hangminőség és megjelenítés telepítési elemei
1)A beállítások csak ATRAC3plus audio műsorszámok lejátszásakor működnek.
MP3 audio zeneszámok esetében a beállítások nem működnek.
2)A hangbeállításokat a kijelzőn a zárójelben lévő betűk mutatják ( 32. oldal).
Folytatás 
52 HU
AVLS
1)
Audio Out
Backlight 2)
Always Off
Contrast 3)
 Center
– to +
 Negative
Positive
További funkciók
Invert Screen
Energiatakarékossági okokból
a háttérvilágítás ki van kapcsolva.
A kijelző fényerőssége közepes.
Ha a lejátszón fekete színű, az
alapbeállítás balról a második.
A – jel irányába állítva a kijelző
világosabb lesz, a + jel irányába
állítva sötétebb. A megnyomásakor
a szint közepesre van állítva.
mialatt bármelyik képernyőn nyomja
tartja a SEARCH/ MENU gombot.
A karakterek és az ikonok fehérben
jelennek meg, a háttér pedig fekete.
A karakterek és az ikonok feketében
jelennek meg, a háttér pedig fehér.
Tárgymutató
Beep
Beállítások (: Alapbeállítási értékek)
A hangerő a hangerő szintjének
 AVLS Off
korlátozása nélkül állítható.
AVLS On
A maximum hangerő hallása védelme
érdekében korlátozott.
A lejátszó a kezelésekor csipogó
 Beep On
hangot ad.
Beep Off
A csipogó hangjelzés ki van
kapcsolva.
Válassza ezt, ha a tartozékként kapott
 Headphone
fejhallgatót csatlakoztatja.
Line Out
Válassza ezt, ha más eszközöket
csatlakoztat, például egy hangszórót
audiokábellel ( 58. oldal).
Ha megnyom egy gombot, a kijelző
 10 sec
háttérvilágítása kb. 30 másodpercre
30 sec
bekapcsol.
Tartalomjegyzék
Tétel
1)Az AVLS az Automatic Volume Limiter System (automatikus hangerő-korlátozó
rendszer) rövidítése.
2)Ha, mikor a háttérvilágítás ki van kapcsolva, megnyomja a VOL+/VOL–
gombokat, a háttérvilágítás bekapcsol.
3)Ha, mialatt nyomva tartja a SEARCH/ MENU gombot, megnyomja a
gombot, a beállítások a Gyári beállításokra állítódnak vissza.
Folytatás 
53 HU
Beállítások ( Alapbeállítási értékek)
Orient Screen
Vertical
Right
Left
Language
 English
Français
Deutsch
Italiano
2)
2)
2)
Initialize
System 3)
Factory Settings
Initialise HDD
Update Firmware
További funkciók
Español
Tárgymutató
Auto
A megjelenítést függőlegesen
igazítja ki.
A megjelenítést a G-Sensor
segítségével automatikusan kiigazító1)
funkció. A képernyő orientációja
automatikusan a megfelelő irányba
igazodik a lejátszó bekapcsolásakor.
A képernyőt balra fordítja el, hogy jobb
kezével tudja működtetni a lejátszót.
A képernyőt jobbra fordítja el,
hogy bal kezével tudja működtetni
a lejátszót.
A kijelzőn megjelenő menü és
üzenetek nyelve japán.
A kijelzőn megjelenő menü és
üzenetek nyelve angol.
A kijelzőn megjelenő menü és
üzenetek nyelve francia.
A kijelzőn megjelenő menü és
üzenetek nyelve német.
A kijelzőn megjelenő menü és
üzenetek nyelve olasz.
A kijelzőn megjelenő menü és
üzenetek nyelve spanyol.
A kijelzőn megjelenő menü és
üzenetek nyelve egyszerűsített kínai.
A kijelzőn megjelenő menü és
üzenetek nyelve hagyományos kínai.
A kijelzőn megjelenő menü és
üzenetek nyelve koreai.
A MENU képernyő minden beállítása
a gyári beállítási értékekre van állítva
( 60. oldal).
A lejátszón lévő minden adat törlődik
( 62. oldal).
Frissíti a lejátszó belső
vezérlőprogramját. 4)
Tartalomjegyzék
Tétel
1)A G-Sensor az a funkció, amelyik a lejátszó irányát észleli.
2)Az, hogy milyen nyelvet tud megjeleníteni, attól az országtól függ, amelyikben
a lejátszót használja.
3)Lejátszás vagy felfüggesztés alatt nem lehet visszaállítani a beállításokat.
4)Ez nem funkció jelenleg nem elérhető. Kérjük, várjon türelmesen, míg az
információk bejelentkeznek.
Folytatás 
54 HU
Minden frekvenciatartományra külön beállíthatja a hangminőséget,
és a kijelzőn ellenőrizheti a beállításokat.
a „A hangminőség és -beállítások
módosítása” ablakban ( 51. oldal)
kiválasztotta a „Sound”-t, válassza
a „6-Band Equalizer,”-t, majd nyomja
meg a  gombot.
6-Band Equalizer
Heavy
Pop
Jazz
Unique
Custom 1
Custom 2
Tárgymutató
 Miután a  lépésben
Tartalomjegyzék
A hangminőség testreszabása (6 Sávos kiegyenlítő – Egyéni)
00:00
 Az „Custom 1” vagy „Custom 2”
kiválasztásához nyomja meg
a / -et, majd a  gombot.
További funkciók
 A frekvenciatartomány kiválasztásához
nyomja meg a / -ot.
Itt hat frekvenciatartományt talál.
Frekvenciatartomány
 A hangszint kiválasztásához nyomja
meg a / -et.
A hangszint hét fokozatban állítható.
Hangszint
Folytatás 
55 HU
frekvenciatartományt is.
Tárgymutató
 Nyomja meg a  gombot.
Tartalomjegyzék
 A  és  lépéseket megismételve állítsa be a többi
A képernyő visszatér a 6 Sávos Kiegyenlítő képernyőhöz.
A beállítás törléséhez
Nyomja meg a  gombot, hogy visszatérjen a 6 Sávos Kiegyenlítő
képernyőhöz.
A MENU képernyőhöz való visszatéréshez
Nyomja meg és tartsa lenyomva a SEARCH/ MENU gombot.
Megjegyzések
• Ha a hangerő felerősítésekor a megadott hangbeállítások miatt a hang torz,
csökkentse a hangerőt.
• Ha különbséget tapasztal a „Custom 1” vagy „Custom 2” és a többi
hangbeállítás hangereje közt, állítsa be a hangerőt kívánalmainak
megfelelően.
• MP3 audio zeneszámok esetében a beállítások nem működnek.
Igény szerint beállíthatja a magas és mély hangok kiemelését. A kijelzőt
figyelve adja meg a kívánt kiemelési beállításokat.
 Miután a  lépésben a „A hangminő
ség és -beállítások módosítása”
ablakban ( 51. oldal) kiválasztotta
a „Sound”-t, válassza a „Dgtl. Snd.
Presets”-et, majd nyomja meg a 
gombot.
Dgtl. Snd. Presets
Custom 3
Custom 4
További funkciók
A mély és magas hangok kiemelésének állítása (Digital Sound Preset)
00:00
 Az „Custom 3” vagy „Custom 4”
kiválasztásához nyomja meg a
majd a  gombot.
Alapbeállítási értékek
/
-et,
Hangminőség Custom 3 Custom 4 KI (NORMÁL
(S3)
(S4)
Sound)
Treble
+1
+3
±0
Bass
±0
±0
±0
Folytatás 
56 HU
Tárgymutató
nyomja meg a / -et.
Beállíthatja a magas és a mély hangok
hangminőségét.
Tartalomjegyzék
 A „Treble” és „Bass” kiválasztásához
 A hangszint kiválasztásához nyomja
meg a / -et.
A hangszint nyolc fokozatban állítható.
Hangminőség
Treble
Kiemelés szintje
-4 to +3
Bass
-4 to +3
 Nyomja meg a  gombot.
A képernyő visszatér a Dgtl. Snd. Presets képernyőre.
A MENU képernyőhöz való visszatéréshez
Nyomja meg és tartsa lenyomva a SEARCH/ MENU gombot.
További funkciók
A beállítás törléséhez
Nyomja meg a  gombot a Dgtl. Snd. Presets képernyőre való
visszatéréshez.
Megjegyzések
• A magas és mély hangszintek a „Custom 3” vagy „Custom 4” diagram jobb
és bal szélén jelennek meg. A középső szinteket nem lehet külön beállítani,
mert össze vannak kötve a magas és a mély szinttel, így automatikusan
változnak.
• Ha a hangerő felerősítésekor a megadott hangbeállítások miatt a hang torz,
csökkentse a hangerőt.
• Ha különbséget tapasztal a „Custom 3” vagy „Custom 4” és a többi
hangbeállítás hangereje közt, állítsa be a hangerőt kívánalmainak
megfelelően.
57 HU
Bal (fehér)
MiniDisc felvevő,
AV erősítő, aktív
hangfal, kazettás
magnó stb.
Tárgymutató
Zeneszámokat sztereó rendszeren hallgathat, és MiniDisc lemezre vagy
magnókazettára rögzítheti őket. Olvassa el a csatlakoztatni kívánt eszköz
kezelési útmutatóját.
A csatlakozás előtt minden eszközt kapcsoljon ki és módosítsa
a beállításokat az alábbiaknak megfelelően.
Tartalomjegyzék
Más eszközök csatlakoztatása
a (fejhallgató)/
LINE OUT dugaszba
Jobb (piros)
Összekötő huzal
(minidugasz, nem
mellékelt)
A beállítások képernyőn a „Audio Output”-et a csatlakoztatott eszköz
kimeneti hangjára kell átállítania. Az „Audio Output” beállításai alább
láthatók. Ezeknek a módosításoknak a végrehajtásához lásd:  51. oldal.
Csatlakoztatott eszköz
Fejhallgató
Beállítása
Headphone
Amikor más audioeszközt csatlakoztat, ezt állítsa „Line out”-ra
Ha a beállított érték „Line Out”, a hangerő nem állítható, a „Sound”
beállításai pedig nem elérhetők és nem működnek.
További funkciók
A csatlakoztató kábelt használó Line Out
eszköz csatlakozása
Megjegyzések
• Ha a mellékelt fejhallgató van a lejátszóhoz csatlakoztatva, az „Audio
Output”-ot ne állítsa „Line Out”-ra. Ha ez a „Line Out”-ra van állítva, a
hangerő nem állítható, a hang pedig torz és zajos lesz.
• Lejátszás előtt húzza le a csatlakoztatott eszköz hangerejét, nehogy
a hangfalak megsérüljenek.
58 HU
Tárgymutató
A Windows Intéző segítségével adatokat továbbíthat a számítógép
merevlemezéről a lejátszó beépített merevlemezébe.
A lejátszó beépített merevlemeze külső adattárolóként
(cserélhető lemezként) jelenik meg az Windows Intézőben.
Tartalomjegyzék
Nem audiofájlok tárolása
Megjegyzések
• Mialatt a Windows Intézővel kezeli a lejátszó merevlemezét, ne használja
a SonicStage-et.
• Ha az Intézővel tölti át WAV és MP3 fájlokat a lejátszóra, azokat nem tudja
lejátszani. Ezeket a SonicStage-dzsel töltse át.
• Ne húzza ki az USB kábelt, amíg tart az adatok áttöltése. Az áttöltési
folyamat alatt lévő adatok sérülhetnek.
• Ne inicializálja a lejátszó merevlemezét a számítógépen.
További funkciók
59 HU
 Mikor a lejátszó le van állítva,
Tárgymutató
A MENU képernyőben minden beállítást a gyári beállítás értékeire
állíthat vissza.
Tartalomjegyzék
Visszaállítás a gyári beállítások értékeire
nyomja meg és tartsa lenyomva
a SEARCH/ MENU gombot.
A MENU képernyő jelenik meg.
 Az „Options” kiválasztásához nyomja
meg a / -et, majd a  gombot.
Megjelenik a Beállítások képernyő.
További funkciók
 Az „Initialize System” kiválasztásához
nyomja meg
a / -et, majd a  gombot.
A Rendszer inicializálása képernyő
jelenik meg.
 A „Factory Settings” kiválasztásához
nyomja meg a /-et, majd a / 
gombot.
A Gyári beállítások képernyő jelenik meg.
Folytatás 
60 HU
/
-ot,
A beállítás törléséhez
Nyomja meg a  gombot. Másik lehetőségként a  lépésben válassza
a „No”-t, majd nyomja meg a  gombot.
A képernyő visszatér a Formátum képernyőhöz.
Tárgymutató
majd a  gombot.
Az üzenet megjelenik, majd a képernyő visszatér a Rendszer
inicializálása képernyőhöz.
Tartalomjegyzék
 A „yes” kiválasztásához nyomja meg a
Megjegyzés
Lejátszás vagy felfüggesztés alatt nem lehet visszaállítani a beállításokat.
További funkciók
61 HU
 Mikor a lejátszó le van állítva,
Tárgymutató
A MENU képernyőben minden beállítást a gyári beállítás értékeire
állíthat vissza.
Tartalomjegyzék
Visszaállítás a Gyári beállítások értékeire
nyomja meg és tartsa lenyomva
a SEARCH/ MENU gombot.
A MENU képernyő jelenik meg.
 Az „Options” kiválasztásához nyomja
meg a / -et, majd a  gombot.
Megjelenik a Beállítások képernyő.
További funkciók
 A „Initialize System” kiválasztásához
nyomja meg a / -et, majd a 
gombot.
A Rendszer inicializálása képernyő
jelenik meg.
 A „Initialize HDD” kiválasztásához
nyomja meg a / -et, majd a 
gombot.
A HDD inicializálása képernyő jelenik meg.
Folytatás 
62 HU
Tárgymutató
/ -ot, majd a  gombot.
A megerősítést kérő párbeszédpanel
jelenik meg.
Tartalomjegyzék
 A „Yes” kiválasztásához nyomja meg a
 A „Yes” kiválasztásához nyomja meg a
/ -ot,
majd a  gombot.
Az üzenet megjelenik, majd a képernyő visszatér a Rendszer
inicializálása képernyőhöz.
A beállítás törléséhez
Nyomja meg a  gombot. Másik lehetőségként a  lépésben válassza
a „No”-t, majd nyomja meg a  gombot.
A képernyő visszatér a Rendszer inicializálása képernyőhöz.
Megjegyzések
Ne inicializálja a lejátszó merevlemezét a számítógépen.
Lejátszás alatt nem a merevlemezt formázni.
A lejátszó inicializálásakor minden audio- és egyéb adatfájl törlődik.
Az inicializálással törölt zeneszámokat a SonicStage olyan zeneszámokként
ismeri fel, mint amelyeket a következő csatlakoztatáskor vissza kell tölteni
a számítógépre. Emiatt az (engedélyezett) áttöltések maradék száma
automatikusan növekszik.
További funkciók
•
•
•
•
63 HU
A SonicStage eltávolításához kövesse az alábbiakat.
* „Options” – Vezérlőpult” a Windows 2000 Professional/
Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition esetében
Tárgymutató
 A „Start” menüben kattintson a „Vezérlőpult”-ra*
Tartalomjegyzék
A SonicStage eltávolítása
 Kattintson duplán a „Programok telepítése/törlésé”-re
 A „Jelenleg telepített programok” listájában kattintson a
„SonicStage 3.1”-re, majd a „Módosítás és eltávolítás”-ra.*
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd indítsa újra
a számítógépet. Az eltávolítás a számítógép újraindításával
fejeződik be.
* „Módosítás/eltávolítás” a Windows 2000 Professional, „Bővítés/
Törlés” a Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition
esetében
Megjegyzés
További funkciók
Ha a SonicStage 3.1-es változatát telepíti, az OpenMG Secure Module 4.1et is telepíteni fogja. Ne törölje az OpenMG Secure Module 4.1-et, mert egy
másik szoftvernek szüksége lehet rá.
64 HU
1 Vegye ki és helyezze vissza az akkumulátort.
2 Ellenőrizze a „Hibaelhárítás”-ban leírt jelenségeket.
3 Ha a SonicStage-et használja, ellenőrizze a SonicStage súgójában leírt
jelenségeket.
4 Ha a problémát a fenti dokumentáció alapján nem sikerül megoldani,
töltse ki az alábbi táblázatot, és forduljon a legközelebbi Sony
képviselethez.
Tárgymutató
Ha probléma merül fel a lejátszóval kapcsolatban, akkor próbálja meg
a következő megoldásokat.
Tartalomjegyzék
Hibaelhárítás
Tápfeszültség
Jelenség
Diagnózis és/vagy teendő
Az akkumulátor hamar  5 °C-nál (41 °F) alacsonyabb hőmérsékleten
lemerül
működteti a készüléket. Ez az akkumulátor
jellemzői miatt van, nem hibajelenség.
 Hosszú ideig nem használta a lejátszót.
A feltöltés és kisütés többszöri megismétlésével
az akkumulátor hatásfoka növelhető.
 Lehet, hogy az akkumulátor elérte
használhatóság idejének végét. Cserélje ki
egy újjal.
Folytatás 
Hibaelhárítás
 Az akkumulátort túl rövid ideig töltötte.
Töltse az akkumulátort addig, amíg a
meg nem jelenik.
65 HU
Diagnózis és/vagy teendő
 A hangerőt teljesen lecsökkentette. Növelje
a hangerőt ( 30. oldal).
 A fejhallgató csatlakozódugója nem jól
csatlakozik. Csatlakoztassa megfelelően
(fejhallgató)/LINE OUT dugaszba
( 29. oldal).
Tárgymutató
Jelenség
Nincs hang.
Zaj hallható.
Tartalomjegyzék
Hang
 A fejhallgató csatlakozója mocskos. Puha,
száraz ronggyal tisztítsa meg a fejhallgató
csatlakozóját.
 Nincsenek audioadatok a merevlemezen.
Nem növekszik a
hangerő.
Folytatás 
Hibaelhárítás
 Az „AVLS” beállítása „AVLS On” Állítsa
“AVLS Off”-ra ( 53. oldal).
A fejhallgató jobb
 A fejhallgató csatlakozódugója nem jól
csatornája nem szól.
csatlakozik. Csatlakoztassa megfelelően
a (fejhallgató)/LINE OUT dugaszba
(29. oldal).
Nem állítható
 Az „Audio Out” beállítása „Line Out”.
a hangerő.
A csatlakoztatott eszköz hangerő-szabályozójával
állítsa a hangerőt, vagy állítsa az „Audio Out”
opciót „Headphone”-ra ( 53. oldal).
Csatlakoztatott sztereó  Az „Audio Out” beállítása „Headphone”. Állítsa
rendszerrel használva
„Line Out”-ra ( 53. oldal).
a lejátszót a hang torz
vagy zajos.
66 HU
Diagnózis és/vagy teendő
 A gombok zárolva vannak. Csúsztassa vissza
a HOLD kapcsolót ( 31. oldal).
 Páralecsapódás lépett fel(Ha a lejátszót hirtelen
hidegből a melegbe visszük, pára csapódhat le
benne.) Ne használja a lejátszót néhány óráig,
amíg a nedvesség el nem párolog.
A lejátszás
hirtelen leállt.
Tárgymutató
Jelenség
A gombok nem
működnek.
Tartalomjegyzék
Működés/Lejátszás
 Az akkumulátor maradék töltése nem elegendő.
Töltse fel az akkumulátort ( 13. oldal).
 Az akkumulátor maradék töltése nem elegendő.
Töltse fel az akkumulátort.( 13. oldal).
 Ha olyan MP3 audio műsorszámot próbál meg
lejátszani, amely ezzel a lejátszóval nem
játszható le, a lejátszás leáll. A gomb
megnyomásával válasszon ki másik
műsorszámot ( 30. oldal).
 Alejátszót hosszú ideigrázkódásnaktetteki.
Szüntesse meg a rázkódást és és próbálja újra
a lejátszást.
 A „Backlight” beállítása „Always Off”. Állítsa
„10 sec”-re vagy „30 sec”-re ( 53. oldal).
„” jelenik meg
a cím helyett.
 A lejátszó által nem megjeleníthető karakter
szerepel a címben. A SonicStage szoftverrel
megfelelő karaktereket használva módosítsa
a nevet.
Kikapcsol a kijelző.
 Ha a lejátszót 30 másodpercig nem működteti,
a kijelző automatikusan kikapcsolstop módban
mikor elemet használ. Zeneszámok címeinek
stb.görgetése esetén a kijelző a görgetés után
körülbelül 30 másodperccel kikapcsol. Ezenkívül
a kijelző a lenyomva tartására is kikapcsol .
Nyomja meg bármelyik gombot,ha újra be akarja
kapcsolni a képernyőt.
Hibaelhárítás
A háttérvilágítás nem
kapcsol be.
Folytatás 
67 HU
 Nincs bezárva minden Windows alkalmazás.
Ha úgy kezdi a telepítést, hogy más programok
még futnak, az működészavart okozhat.
Ez különösen igaz olyan programok esetében,
amelyek a rendszer erőforrásainak nagy részét
használják, pl. vírusellenőrző szoftver.
Tárgymutató
Jelenség
Diagnózis és/vagy teendő
A SonicStage szoftvert  A szoftverrel nem kompatibilis operációs
nem lehet telepíteni.
rendszert használ ( 16. oldal).
Tartalomjegyzék
Csatlakoztatás a számítógéphez/SonicStage
 Nincs elég szabad terület a számítógép
merevlemezén. 200 MB vagy több szabad
területre van szükség. Törölje a felesleges
fájlokat a számítógépéről.
Úgy tűnik, hogy
a telepítés még
a befejezés előtt
megszakadt.
 Nézze meg, hogy van-e valamilyen hibaüzenet
a telepítő ablak alatt. Az „Alt” billentyűt
lenyomva tartva nyomja meg a „Tab” billentyűt.
Ha valamilyen hibaüzenetet lát, nyomja meg az
„Enter” billentyűt. A telepítés folytatódni fog.
Ha nincs üzenet, akkor még tart a telepítés.
Várjon egy kis ideig.
Hibaelhárítás
Aszámítógép
 A telepítés rendben zajlik. Várjon kicsit. A CD
képernyőjén nem
meghajtó típusától és a rendszerkörnyezettől
mozog a folyamatjelző.
függően a telepítés 30 vagy akár több percet is
A számítógép
igénybe vehet.
hozzáférés lámpája
már néhány perce nem
világít.
A SonicStage
 A rendszerkörnyezet a Windows stb. operációs
nem indul el.
rendszer frissítéseközben megváltozott.
Forduljon a legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
Folytatás 
68 HU
Tárgymutató
Amikor a készüléket
 Kérjük, várjon türelmesen, míg a SonicStage
az USB-kábellel
szoftver hitelesítése lezajlik.
a számítógéphez
 Másik alkalmazás is fut a számítógépen. Várjon
csatlakoztatja,
egy kis ideig, majd csatlakoztassa újból az USBnem jelenik meg
kábelt. Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza
a „Connecting to PC”.
ki az USB-kábelt, indítsa újra a számítógépet,
majd dugja vissza az USB-kábelt.
Tartalomjegyzék
Csatlakoztatás a számítógéphez/SonicStage (folytatás)
 Az USB-kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.
Húzza ki az USB-kábelt, majd dugja vissza.
 USB-hubot használ. Az USB-hubon keresztüli
csatlakoztatás nem garantált. Csatlakoztassa az
USB-kábelt közvetlenül a számítógéphez.
 A SonicStage szoftver telepítése sikertelen volt.
Válassza le a lejátszót a számítógépről, majd a
mellékelt CD-ROM ( 19. oldal) segítségével
telepítse újból a szoftvert. A meglévő
szoftverekkel regisztrált audioadatok
használhatók maradnak.
 Az akkumulátor kimerülőben van. Használja
a hálózati tápegységet a feltöltéshez.
A csatlakoztatott
lejátszót nem ismeri
fel számítógép.
 Az USB-kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.
Húzza ki az USB-kábelt, majd dugja vissza.
 USB-hubot használ. Az USB-hubon keresztüli
csatlakoztatás nem garantált. Csatlakoztassa az
USB-kábelt közvetlenül a számítógéphez.
 A SonicStage szoftver telepítése sikertelen volt.
Válassza le a lejátszót a számítógépről, majd a
mellékelt CD-ROM segítségével telepítse újból
a szoftvert ( 19. oldal). A meglévő
szoftverekkel regisztrált audioadatok
használhatók maradnak.
Hibaelhárítás
 A lejátszó illesztőprogramja nincs telepítve.
Telepítse újra a mellékelt CD-ROM-on lévő
SonicStage szoftvert( 19. oldal) az
illesztőprogrammal együtt való telepítéshez.
Folytatás 
69 HU
 Az USB-kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.
Húzza ki az USB-kábelt, majd dugja vissza.
 Nincs elég szabad terület a lejátszó
merevlemezén. A szükségtelen zeneszámokat
töltse vissza a számítógépre, ezzel szabadítson
fel helyet ( 27.oldal).
Tárgymutató
Az audioadatokat
nem lehet áttölteni
a számítógépről
a lejátszóra.
Tartalomjegyzék
Csatlakoztatás a számítógéphez/SonicStage (folytatás)
 Már több mint 65 535 műsorszámot vagy
több mint 8 187 lejátszási töltött át a lejátszó
merevlemezére. Esetleg egy több mint 999
zeneszámot tartalmazó lejátszási listát próbál
áttölteni.
 Időkorlátozásos zeneszámok vagyLehet, hogy
a lejátszási számlálót másolásvédelmi okokból
nem lehet áttölteni. Az audiofájlok aktuális
korlátozásainak ellenőrzése érdekében lépjen
kapcsolatba a szolgáltatóval.
 A SonicStage szoftver telepítése sikertelen volt.
Válassza le a lejátszót a számítógépről, majd
a mellékelt CD-ROM ( 19. oldal)
segítségével telepítse újból a szoftvert.
A meglévő szoftverekkel regisztrált audioadatok
használhatók maradnak.
 Nem audioadatokat tárol a lejátszó
merevlemezén. Az egyéb adatokat helyezze
át a számítógépre, így helyet szabadíthat fel.
Az audioadatokat
 Átöltési célhelyként nem azt a számítógépet
nem lehet visszatölteni
választotta ki, amelyről a lejátszóra töltötte
a lejátszóról
az adatokat. Az audioadatokat csak arra
a számítógépre.
a számítógépre lehet visszatölteni, amelyről
azokat a lejátszóra áttöltötte.
Hibaelhárítás
Csak kevés
 A lejátszó merevlemezén lévő szabad terület nem
műsorszámot lehet
elegendő az áttölteni próbált audioadatok
áttölteni a lejátszóra.
mennyiségének befogadására. A fölösleges
(A rendelkezésre álló
zeneszámokat töltse vissza a számítógépre,
felvételi idő túl rövid.)
ezzel szabadítson fel helyet. ( 27.oldal).
 A forrásszámítógépről időközben törölve lettek
a kérdéses audioadatok. Ha arról a számítógépről,
amelyről az audioadatokat a lejátszóra áttöltötte,
letörölte ezeket az adatokat, nem töltheti vissza
őket a lejátszótól.
Folytatás 
70 HU
Tárgymutató
Amikor a lejátszót
 Ha nem a forrásszámítógépre telepített
a számítógéphez
SonicStage szoftverrel töröl a lejátszóról
csatlakoztatta,
egy zeneszámot, akkor a lejátszónak
esetenként az
a forrásszámítógéphez való következő
audiofájlok
csatlakoztatásakor a fájl automatikusan
visszatöltődnek
visszatöltődik a lejátszóra. Emiatt az
a számítógépre, és
(engedélyezett) áttöltések maradék száma
a maradék áttöltése
automatikusan növekszik.
száma működtetés
nélkül is nő.
Alejátszó működése
 USB-hubot vagy USB-hosszabbítót használ.
instabillá válik, amikor
Az USB-elosztón vagy USB-hosszabbítón
a számítógéphez van
keresztüli csatlakozás nem garantált.
csatlakoztatva.
Csatlakoztassa az USB-kábelt közvetlenül
a számítógéphez.
A „Failed to
 A lejátszó nincs megfelelően a számítógéphez
authenticate Device/
csatlakoztatva. Zárja be a SonicStage szoftvert,
Media”. Jelenik meg a
és ellenőrizze az USB-kábel csatlakozását.
számítógép
Indítsa újra a SonicStage szoftvert.
képernyőjén,
ha a lejátszót
a számítógéphez
csatlakoztatja.
Tartalomjegyzék
Csatlakoztatás a számítógéphez/SonicStage (folytatás)
Folytatás 
Hibaelhárítás
71 HU
Diagnózis és/vagy teendő
Hang hallható
a lejátszó belsejéből.
A lejátszó rezeg.
 Amikor a lejátszó beépített merevlemeze aktív,
a működésének hangja kiszűrődhet, a lejátszó
pedig rezeg. Ez nem hibás működést.
 A „Beep” hangjelzés beállítása „Beep Off”
Állítsa „Beep On”-ra ( 53. oldal).
 A lejátszó az akkumulátor töltése alatt és
közvetlenül töltés után a gyors töltés miatt
felmelegedhet. Ezenkívül a lejátszó sok
műsorszám áttöltése esetén is felmelegedhet.
Egy ideig ne használja a lejátszót.
Tárgymutató
Jelenség
A lejátszó
működtetésekor nem
hallható csipogó
hangjelzés.
A lejátszó
felmelegedik.
Tartalomjegyzék
Egyéb
Hibaelhárítás
72 HU
Mikor a SonicStage fut, a „SonicStage
Help”-ben kattintson a „Help”-ra.
Megjelenik a súgó.
A SonicStage súgóban a lejátszót az „ATRAC
Audio Device” név alatt találja meg.
Tárgymutató
A SonicStage súgó további részletekkel szolgál a SonicStage használatával
kapcsolatban. A SonicStage súgóban a műveletlistából könnyedén
kikeresheti a szükséges információkat, például az „Audioadatok
importálásá”-t vagy a „Audioadatok áttöltésé”-t, vagy az átfogó
kulcsszólista segítségével vagy olyan szavakat kereshet, amelyek
feltehetően megtalálhatók a keresett magyarázatban.
Tartalomjegyzék
A SonicStage súgó használata
„SonicStage Help”
Megjegyzések
• A SonicStage súgóban a Network Walkman vagy MD Walkman általános
megnevezése „Device/Media” (eszköz/adathordozó).
• A rendszer beállításával kapcsolatban az internetszolgáltatótól kérjen
útmutatást.
A SonicStage súgóablak megértéséhez
Hibaelhárítás
Bal keret
Jobb keret
1 A SonicStage súgó bal oldali keretében kattintson duplán az „
Overview”-re.
2 Kattintson: „ About This Help File”.
A magyarázat a jobb oldali keretben jelenik meg.
Ha szükséges, görgesse tovább a képernyőt. Kattintson
az aláhúzott szavakra a hozzájuk tartozó magyarázat
megjelenítéséhez.
Folytatás 
73 HU
Írja be a kulcsszót
A kijelölt elemhez tartozó
magyarázat kereséséhez
Tárgymutató
„Search”
Tartalomjegyzék
Egy a magyarázatban
„List Topics”
A beírt
szavakat
tartalmazó
lista
„Display”
1 Kattintson: „Search”
2 Írja be a szavakat.
3 Kattintson „List Topics”-re.
Megjelenik a beírt szavakat tartalmazó lista.
4 Kattintson arra az elemre a listában, amelyik érdekli.
5 Kattintson a „Display”-re.
Megjelenik a kijelölt elemhez tartozó magyarázat.
Hibaelhárítás
74 HU
Ha hibaüzenet jelenik meg a képernyőn, kövesse az alábbi utasításokat.
Jelentés
A kötet meghaladja
a maximális AVLS
kötetméretet.
Olyan könyvjelzőt
próbál hozzáadni,
amely már minden
könyvjelzőtípusban
regisztrálva van.
• Hálózati adapteren
BATTERY IS
próbálja működtetni a
MISSING
lejátszót,akkumulátor
behelyezése nélkül.
• Miközben lejátszó
a számítógéphez
volt csatlakoztatva,
eltávolította belőle az
akkumulátort.
BOOKMARK FULL A könyvjelzők
száma meghaladja
a határértéket.
CANCEL
 Az „AVLS”-et állítsa „AVLS
Off”-ra ( 53. oldal).
 Egy zeneszámot csak egyszer
lehet regisztrálni mindegyik
1–5 számú Könyvjelzőben.
 Amikor a hálólati adaptert
a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatja, helyezze be az
akkumulátort.
 Távolítsa el a fölösleges
könyvjelzőket.
( 40. oldal).
—
 Lejátszási vagy stop módban
nem lehet Könyvjelzőket
szerkeszteni.
CANNOT OPERATE „A lejátszás alatt
 Állítsa le a lejátszást és
a Beállítás képernyőn
STOP
válassza újra a „Rendszer
a „Initialize System”-et
inicializálásá”-t.
választja.
CANNOT OPERATE A lejátszó leállított
 Lejátszás alatt végezze el
WHEN STOPPED állapotában könyvjelző
a könyvjelző hozzáadását.
hozzáadásával
( 39. oldal).
próbálkozik.
A lejátszó órája nem
CANNOT PLAY
 Csatlakoztassa
CONNECT TO PC működik.
a számítógéphez
( 24. oldal).
CANNOT PLAY
TRACK ERROR
Az audioadatok
sérültek.
Hibaelhárítás
CANNOT EDIT
BOOKMARK
PLAYING
A telepítés vagy
működés törlődött.
Lejátszás alatt próbál
Könyvjelzőt
szerkeszteni.
Javító intézkedés
Tárgymutató
Üzenet
AVLS
NO VOLUME
OPERATION
ALL
BOOKMARKED
Tartalomjegyzék
Hibaüzenetek
 Töltsön át újra audioadatokat
a lejátszóra ( 24. oldal).
Folytatás 
75 HU
Hibaelhárítás
Folytatás 
Tárgymutató
• A zeneszám lejátszása  A lejátszóval nem játszhatók
a lejátszón nem
le olyan zeneszámok, melyek
engedélyezett.
lejátszása nem engedélyezett.
• Lejátszási
eseménykorlátozású
zeneszámokat
játszik le.
A lejátszási időkorlátja  A lejátszási időkorlátozással
CANNOT PLAY
előtt vagy után próbál
UNAVAILABLE
rendelkező zeneszámokat
lejátszani egy
FOR PLAYBACK
csak az előírt lejátszási
zeneszámot.
időkorláton belül lehet
lejátszani.
CANNOT UPDATE A belső vezérlő
 Töltse fel teljesen az
frissítése közben
LOW BATTERY
akkumulátort és próbáljon
lemerül az
újra a frissíteni.
akkumulátor.
5 – 35 °C (41 – 95 °F)  5 – 35 °C (41 – 95 °F)
CHARGE
közötti környezeti
5°C – 35°C
közötti környezeti
hőmérsékleten tölti az
41F – 95F
hőmérsékleten töltse
akkumulátort.
az akkumulátort.
Lejátszása alatt próbál  Egy könyvjelzős zeneszámot
CLEAR
egy könyvjelzős
BOOKMARK
csak úgy törölhet, ha egy
zeneszámot törölni.
PLAYING
regisztrált könyvjelzőtípusban
törli: mialatt lejátssza
a zeneszámot, válassza ki a
Lejátszási listában, és törölje.
A
hálózati
tápegység
CONNECT AC
 Csatlakoztassa hálózati
POWER ADAPTER csatlakoztatása nélkül
tápegységet a ejátszóhoz.
próbálta frissíteni a
( 13. oldal).
belső vezérlőt.
Valamilyen hiba miatt  A zeneszámot próbálja ismét
ERROR:
a zeneszámot nem
CANNOT
a Könyvjelzőhöz adni.
adhatja
BOOKMARK
a Könyvjelzőhöz.
Valamilyen hiba miatt  Próbálja ismét törölni
ERROR:
a könyvjelzőt nem
CANNOT CLEAR
a könyvjelzőt.
lehet törölni.
Nem tudott adatbázist  Várjon egy kis ideig.
FAILED TO
létrehozni.
CREATE
Az adatbázist éppen frissíti.
DATABASE
5 – 35 °C (41 – 95 °F)  5 – 35 °C (41 – 95 °F)
HARD DISK
közötti környezeti
WRITABLE
közötti környezeti
hőmérsékleten tölt a
5°C – 35°C
hőmérsékleten működtesse
lejátszóra audioadatot.
a lejátszót.
Tartalomjegyzék
CANNOT PLAY
TRACK ON THIS
DEVICE
76 HU
LINE OUT NO
OPERATION
LOW BATTERY
MAX NO OF
GROUPS
EXCEEDED
NO DATABASE
FOUND
Hibaelhárítás
MISMATCH IN
SYSTEM FILES
Tárgymutató
HOLD
• A lejátszó
 Inicializálja újra a lejátszó
merevlemeze nincs
merevlemezét
megfelelően
( 62. oldal).
inicializálva.
• A lejátszó
merevlemezét
a számítógépen
inicializálta.
• A lejátszó
merevlemezét nem
inicializálta, mert az
megváltozott.
A HOLD kapcsolót be  A HOLD kapcsolónak
van kapcsolva.
a nyíllal ellentétes irányba
csúsztatásával oldja fel
a kezelőszerveket
( 31. oldal).
Úgy próbálja
 Az „Audiokimenet”-et állítsa
változtatni a hangerőt
„Headphone”-ra
vagy a „Hang”
( 53. oldal).
beállítást, hogy közben
az „Audio Out”
beállítása „Line Out”.
Nem maradt
 Töltse fel az akkumulátort.
akkumulátortöltés.
( 13. oldal).
A csoportok (albumok,  A Keresés képernyő
előadók stb.) száma
tételeinek száma
meghaladja a
(a zeneszámlistát kivéve)
határértéket (8 192).
meghaladja a 8192-t. Minden
fölösleges zeneszámot
töltsön vissza a SonicStage
Könyvtáram állományába
( 27. oldal).
A rendszerfájlok
 Inicializálja újra a lejátszó
összeférhetetlenek.
merevlemezét ( 62. oldal)
és újra töltsön át
audioadatokat a lejátszóra.
( 24. oldal).
A számítógépről való  Csatlakoztassa újra a
leválasztáskor
lejátszót a számítógéphez,
nincsenek áttöltve
majd válassza le.
műsorszámok a
 Töltsön át audioadatokat
lejátszóra, vagy
a lejátszóra ( 24. oldal).
hiányosak az
információk.
Tartalomjegyzék
HDD NOT
INITIALIZED
CORRECTLY
Folytatás 
77 HU
SYSTEM ERROR
<No.***>
(Number appears
in parenthesis.)
Rendszerhiba történt.
 Váltson a zeneszámokat
tartalmazó zeneszámlistára.
 Töltsön át audioadatokat
a lejátszóra ( 24. oldal).
 Írja fel a számot, és forduljon
a legközelebbi Sony
márkaképviselethez.
Tárgymutató
Nincs zeneszám
a zeneszámlistán.
Tartalomjegyzék
NO TRACK
Hibaelhárítás
78 HU
Tartalomjegyzék
Műszaki adatok
Rögzíthető zeneszámok maximális száma (kb.)*
Tárgymutató
NW-HD5:
ATRAC3
5 000
(132 kbps)
6 000
(105 kbps)
10 000
(66 kbps)
ATRAC3plus
2 500
(256 kbps)
10 000
(64 kbps)
13 000
(48 kbps)
MP3
5 000
(128 kbps)
10 000
(64 kbps)
ATRAC3plus
3 500
(256 kbps)
15 000
(64 kbps)
20 000
(48 kbps)
MP3
7 500
(128 kbps)
15 000
(64 kbps)
NW-HD5H:
ATRAC3
7 500
(132 kbps)
9 000
(105 kbps)
15 000
(66 kbps)
* Négyperces zeneszámok áttöltésekor
Mintavételi frekvencia
44,1 kHz (ATRAC3plus), 32/44,1/48 kHz (MP3)
Audiotömörítési technológia
Adaptive Transform Acoustic Coding3plus
(ATRAC3plus)
MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)
További információk
Frekvenciaválasz
20–20 000 Hz (egyszeri jelmérés lejátszás közben)
Kimenet
 (fejhallgató)/LINE OUT*
Sztereo minidugasz/180 mV
* A dugasz fejhallgatónál és LINE OUT-nál is használatos.
Működési hőmérséklet
5 – 35 ºC (41 – 95 ºF)
Folytatás 
79 HU
Tárgymutató
Az akkumulátor élettartama (folyamatos lejátszás esetén)
ATRAC3plus formátum (48 kbps): kb. 40 óra
MP3 formátum (128 kbps): kb. 30 óra
Tartalomjegyzék
Áramforrás
Újratölthető lítium-ionos elem: LIP-880PD, 3,7V, 880 mAh, Li-ion
DC IN 6 V-os hálózati tápegység
Méretek
A kiálló részeket nem számítva:
Kb. 59,9 × 88,7 × 14,2 mm
(2 3/8 × 3 1/2 × 1/2 hüvelyk) (sz/ma/mé)
A kiálló részeket számítva:
Kb. 59,9 × 89,3 × 14,5 mm
(2 3/8 × 3 1/2 × 5/8 hüvelyk) (sz/ma/mé)
Súly
Kb. 135 g (4,82 oz)
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
Az Egyesült Államok és más országok szabadalmai a Dolby Laboratories
engedélyével.
További információk
80 HU
B
Bal 54
Bookmark
39
C
CD információ
21
Cs
Csipogás
53
D
Deutsch 54
Dgtl. Snd. Presets
(Digital Sound Preset)
52
E
Egyedi 52
Egyetlen szám
(Egyszeri lejátszás) 47
Egység lejátszása 47
Egység véletlen sorrendje
Egység 48
Egyszerűsített kínai 54
Élő 52
Eltávolítás 64
English 54
Español 54
49
F
Fejhallgató 11, 12
Fejhallgató 53
Fordított képernyő 53
Formátum 21
Français 54
Függőleges 54
G
G-Sensor
54
Gy
Gyári beállítások
60
További információk
A
A következő zeneszám
elejének keresése 31
Akkumulátor (eltávolítás/
behelyezés) 14
Akkumulátor (Töltési idő) 13
Akkumulátor élettartama 15
Album véletlen sorrendje 47
Aréna 52
ATRAC3/ATRAC3plus
21, 30
Átviteli sebesség 21, 32
Audioadatok áttöltése 24
Audioadatok importálása 19
Audioeszköz 58
Audiokimenet 53
AVLS
53
Az akkumulátor
maradék töltése 15
Az előző zeneszámok
elejének keresése 31
CD-ROM 11
Tárgymutató
Szimbólumok
1 (Single Play) 47
Album 35
Artist 35
Genre 35
Initials Search 36
New Tracks 36
Playlist 38
Maradék töltés 15
Repeat play 49
Shuffle Items 47
Shuffle Tracks 47
Track 35
Track shuffle within the
unit 49
Unit shuffle 49
Tartalomjegyzék
Tárgymutató
H
Hagyományos kínai 54
Hálózati tápegység 11
Hang
52
Hangerő 12
Háttérvilágítás 53
Folytatás 
81 HU
Ny
Nyelv
I
Ismétlő lejátszás
Italiano 54
49
54
P
Play Mode 45
Pops
52
Pozitív 53
J
Japán 54
Jazz 52
Jobb
54
K
Képernyő orientálása 54
Keresés (SonicStage) 74
Keresés mód 35
Keresés
31
Initials Search 36
Klub
52
Kontraszt 53
Könyvjelző szerkesztése 39
Könyvjelzőikon 44
Könyvjelzős zeneszám
lejátszása 39
Koreai 54
L
62
R
Rendszer inicializálása
Részletes információk
(zeneszám) 23
54
S
SonicStage 16
Stop 12, 31
Stúdió 52
T
Több tétel görgetése
Törlés (Bookmark)
34
42
U
New Tracks 36
Újrarendezés (Bookmark)
USB-kábel 11
V
Véletlen sorrendű tételek
Véletlen sorrendű
zeneszámok 47
VOL+/VOL30
VPT Acoustic Eng 52
40
47
Z
Zeneszám elejének keresése 31
Zeneszámok kezelése
(Lejátszási lista) 22
Zeneszámok véletlen sorrendje az
egységben 49
További információk
Lejátszási beállítások 47
Lejátszási eseménykorlátozású
zeneszámok 70
Lejátszási időkorlátozású
zeneszámok 70
Lejátszási lista (a lejátszón) 38
Lejátszási lista (SonicStage) 22
Lejátszó kijelzője 12, 32
Line Out 53
M
Mappaszerkezet (Keresés
képernyő) 35
Merevlemez inicializálása
MP3
30
My Library (SonicStage)
My Library 22
47
Tárgymutató
N
Negatív 53
Normal Playback
(Normal Playback)
Tartalomjegyzék
HDD inicializálása 54
Heavy 52
HOLD funkció
31
HOLD kapcsoló
12
Hordozótáska 11
19
Sony Corporation
82 HU
Download PDF

advertising