Sony | NWZ-A865 | Sony NWZ-A865 NWZ-A865 16 GB-os Walkman® video- és MP3-lejátszó Gyors beállítási és használatbavételi útmutató

Zeneszámok áttöltése
Egyszerűsített
útmutató
CD-lemezről vagy másról a Media Go
használatával
A Media Go támogatja az iTunes 10-ről az ön lejátszójára
történő adatátvitelt.
A Windows Intéző segítségével, a
zeneszámok áthúzásával
© 2011 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
Néhány szó az útmutatókról
Jelen egyszerűsített útmutatón kívül a
készülékhez mellékelünk egy Kezelési utasítást
(HTML dokumentum) is, melyet a WALKMAN
Guide szoftverből tud megnyitni. A részleteket
lásd „A mellékelt szoftver telepítése (kezelési
útmutatóval együtt)” című részben.
Mellékelt tartozékok
Kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbiak
megtalálhatóak-e a csomagban.
 „WALKMAN” (1 db)
 Fejhallgató (1 db)
 Fülpárna (S, L méret) (1 db)
 USB-vezeték (1 db)
 Csatlakozó (1 db)
Akkor kell használni, ha a lejátszót a külön
megvásárolható bölcsőhöz stb. csatlakoztatja.
 Egyszerűsített útmutató (ez az útmutató)
Szoftver
A szoftver a készülék belső memóriájában
található, és a következő egységeket tartalmazza:
Media Go
WALKMAN Guide
Kezelési útmutató stb.
A telepítés részleteit lásd „A mellékelt szoftver
telepítése (kezelési útmutatóval együtt)” című
részben.
Néhány szó a Windows
operációsrendszerről
Ellenőrizze, hogy a számítógép Windows XP (3. vagy
későbbi javítócsomaggal frissített), Windows Vista*1
(1. vagy későbbi javítócsomaggal frissített) vagy
Windows 7*1 operációsrendszerrel működik-e.
*1 A Windows XP [Kompatibilitási mód] nem
támogatott.
NWZ-A864, ~865, ~866, ~867 qsg+fly.indd 1
5 Kattintson kétszer a Desktop felületen lévő
Amíg a lejátszó csatlakoztatva van egy bekapcsolt
számítógéphez, az akkumulátora töltődik.
Feltöltés
Megjegyzés
A Media Go nem támogatja a Windows Media által
használt digitális másolásvédelmi technológiát („WMDRM”) alkalmazó tartalmakat. Ha „WM-DRM” típusú
tartalmat szeretne áttölteni, használja a Windows Media
Playert. Ha szeretné ellenőrizni, hogy az ön lejátszója
támogatja-e „WM-DRM” tartalmakat, olvassa el a
„Minőségtanúsítás” - „Minőségtanúsítás” - „Támogatott
fájlformátum” című részt a kezelési útmutatóban (HTML
dokumentum).
A zeneszámok, videók, fényképek vagy podcastok
áttöltéséről bővebben a kezelési útmutatóban olvashat. A
kezelési útmutató a WALKMAN Guide fájlban található.
A mellékelt szoftver telepítése
(kezelési útmutatóval együtt)
1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
Mellékelt USB-vezeték
2 Válassza ki az alábbi elérési utat a
Kb. 2 óra
A zeneszámok áttöltéséről és hasonlókról
bővebben a WALKMAN Guide kezelési
útmutató részében olvashat.
Hasznos tudnivalók
A WALKMAN Guide és a Media Go a [Start] menüből is
indítható (a [Start] gombra kattintva jelenik meg).
Ha a memória formattálásával törli a lejátszó [Install]
mappájában lévő [Setup.exe] fájlt, másolja vissza ezeket az
adatokat a számítógép [Backup] mappájából. Ezután a
megfelelő számítógéphez csatlakoztatva a lejátszót, kövesse a
fenti műveletsort az 1. lépéstől kezdve a telepítéshez. Telepítés
után törölje a lejátszóról a [Setup.exe] fájlt és az [Install]
mappát.
A biztonsági másolatok elérési útvonala a számítógépen a
következő (ha alapértelmezett érték szerint a [C] meghajtóra
történt a telepítés.
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-A860\
Backup
*1 Az operációsrendszer verziószámától függően a [Program
Files(x86)] jelenhet meg.
Feltöltés...
Teljesen feltöltve
A lejátszó be- és kikapcsolása
Bekapcsolás
Kikapcsolás
A lejátszó HOME gombjának megnyomásakor megjelenik
a Home menü. A Home menü a zenelejátszás,
műsorszámkeresés, a beállítások megváltoztatásának stb.
kiindulópontja.
Érintse meg a megfelelő ikont, menüpontot, vezérlőgombot
stb. a képernyőn. A listában az ujját felfelé vagy lefelé húzva
tud mozogni, illetve pöccintéssel tudja gyorsan átlapozni az
adott listát vagy képindexet.
Kiválasztás érintéssel
Lapozás húzással
A WALKMAN Guide az alábbi részeket tartalmazza:
 Kezelési útmutató
Az alábbi információkat a böngészőben olvashatja el.
A lejátszó használatára vonatkozó információk.
Zeneszámok áttöltése a szoftver használatával.
Hibaelhárítás.
 Vásárlói regisztrációs hivatkozás
 Vásárlói támogatási hivatkozás
 További hasznos hivatkozások
Hivatkozások és egyéb információk a letöltési oldalakról
stb.
A mellékelt szoftver-elemek a vásárlás helyének
függvényében különbözhetnek.
 HOME gomb
Nyomja meg a Home menü megjelenítéséhez.
Tartsa nyomva, ha a lejátszót készenléti állapotba kívánja
kapcsolni.
Gyors áttekintés pöccintéssel
A mellékelt USB-vezetéket vagy egyéb, külön
megvásárolható külső eszközt ehhez az aljzathoz kell
csatlakoztatni.
A lejátszó használata
FM rádió
Fénykép
Hangfelvétel
Videó
Podcastok
Beállítások
Ugrás a
zenelejátszó
képernyőre
*1 A gombokon tapintópontok találhatók, melyek segítik
a gombok megtalálását.
Ha a lejátszó nem a megszokott módon működik, próbálja
megoldani a problémát a következő lépések végrehajtásával.
5 Ellenőrizze a hiba leírását a vásárlói
A számítógép csatlakoztatására vonatkozó
hibaelhárítást lásd a következőkben.
megfelelő szoftver súgójában.
támogatási honlapok egyikén.
A vásárlói támogatási honlapokról a „Legfrissebb
információk” részben olvashat.
6 Ha a fenti műveletekkel nem sikerül
megszüntetni a hibajelenséget,
keresse fel a vásárlás helyét.
2 Az akkumulátor feltöltéséhez
csatlakoztassa a lejátszót a
számítógéphez.
Az akkumulátor feltöltése több hibajelenséget is
megszüntethet.
Zene
Lejátszási
listák
Használjon egy vékony hegyű eszközt.
4 Ellenőrizze a hiba leírását a
útmutató (HTML dokumentum)
„Hibaelhárítás” című részében leírt
felsorolásból, és végezze el a szükséges
elhárító műveletet.
Home menü
 / gombok
 Bluetooth jelző
 VOL +*1/– gomb
 HOLD kapcsoló
 *1 gomb
 Csuklószíj rögzítés helye
 RESET gomb
Hibaelhárítás
1 Keresse ki az észlelt jelenséget a kezelési
[Start] - [My Computer] vagy [Computer] [WALKMAN] - [Storage Media].
utasításokat.
 Fejhallgató csatlakozó
 WM-PORT aljzat
Miután lefuttatta a [Setup.exe] programot, a [Storage Media]
mappában lévő szabad helyet sokkal hatékonyabban
kihasználhatja, ha formattálja a lejátszó beépített memóriáját.
A lejátszó beépített memóriájának formattálását lásd a
„Lejátszó alaphelyzetbe állítása (formattálás)” című részben.
HOME gomb
A lejátszó működtetéséhez érintse meg a megfelelő ikont,
menüpontot, kezelőgombot stb. a képernyőn.
Hangfelvételhez használandó.
 Hasznos tudnivaló
3 Kattintson kétszer a [Setup.exe] ikonra.
 Érintőképernyő
 Mikrofon
Mire használható a WALKMAN Guide?
SensMe™
csatornák
4 Kövesse a képernyőn megjelenő
Nyomja meg bármelyik gombot.
Tartsa nyomva a HOME gombot.
A Home menü használata
számítógépen.
A telepítésvarázsló megjelenik.
 Amikor futtatja a [Setup.exe] fájlt, a lejátszó
memóriájában lévő [Storage Media]
mappából a [Setup.exe] fájl átmásolódik a
számítógépre, biztonsági másolatként. A
WALKMAN Guide és a Media Go telepítése
megtörténik.
Részegységek és kezelőszervek
Az akkumulátor feltöltése
(WALKMAN Guide) ikonra a WALKMAN
Guide megnyitásához.
A mellékelt szoftver telepítése
A lejátszó használata
NWZ-A864, NWZ-A865, NWZ-A866,
NWZ-A867
Miután lefuttatta a [Setup.exe] fájlt, a
WALKMAN Guide parancsikonja megjelenik a
számítógép Desktop felületén.
Bluetooth
3 Egy vékony gemkapoccsal vagy
hasonlóval nyomja meg a RESET
gombot.
Mielőtt törli a készülék memóriáját, ellenőrizze, hogy
nincs-e folyamatban zene, videó stb. lejátszás. Ezután a
memóriatörlést biztonságosan végrehajthatja.
2011.07.31. 22:46:06
Hibajelenség
Ok, elhárítás
A lejátszó nem tölti fel az akkumulátort.  Az USB dugasz nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB aljzatához.
Húzza ki az USB-vezetéket, majd csatlakoztassa újra.
Használja a mellékelt USB-vezetéket.
 Az akkumulátort nem az 5–35°C hőmérséklet-tartományban tölti fel.
ikon megjelenik, az akkumulátor nem tölthető. Az akkumulátort az 5–35°C hőmérséklet-tartományban töltse.
Ha az
 A számítógép nincs bekapcsolva.
Kapcsolja be a számítógépet.
 A számítógép készenléti vagy hibernálás üzemmódba kapcsolt.
Kapcsolja be a számítógépet a készenléti vagy hibernálás üzemmódból.
 USB elosztót (hubot) használ.
Elképzelhető, hogy a lejátszót USB-elosztón (hubon) keresztül nem lehet csatlakoztatni, ezért közvetlenül a számítógép USB
aljzatához csatlakoztassa azt, a mellékelt USB-vezetékkel.
 A számítógépre telepített operációsrendszert nem támogatja a lejátszó.
Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a lejátszót olyan számítógéphez, melynek operációsrendszerét támogatja a lejátszó.
 Több mint egy évig nem használta a lejátszót.
A készülék használati módjától függően előfordulhat, hogy az akkumulátor tönkrement. Keresse fel a vásárlás helyét.
A [Connected USB. The player cannot be  Az USB dugasz nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB aljzatához.
operated.] vagy a [Connected USB
Húzza ki az USB-vezetéket, majd csatlakoztassa újra.
(MTP). The player cannot be operated.]
Használja a mellékelt USB-vezetéket.
nem jelenik meg, amikor a készüléket a
 USB elosztót (hubot) használ.
mellékelt USB-vezetékkel számítógéphez
Elképzelhető, hogy a lejátszót USB-elosztón (hubon) keresztül nem lehet csatlakoztatni, ezért közvetlenül a számítógép USB
csatlakoztatja (a számítógép nem ismeri
aljzatához csatlakoztassa azt, a mellékelt USB-vezetékkel.
fel a lejátszót).
 Probléma lehet a számítógép USB aljzatával.
Csatlakoztassa a lejátszót a számítógép másik USB aljzatához.
 Ha a készüléket először használja, vagy ha az akkumulátor kimerül, (a számítógéphez történő csatlakoztatást követően) eltelhet akár 30
másodperc is, mire az üzenet megjelenik. Nem hibajelenség.
 Lehet, hogy szoftverhitelesítés történik, mely hosszú ideig is tarthat. Várjon egy ideig.
 A szoftver telepítése nem sikerült.
Telepítse újra a szoftvert. Az áttöltött adatok érintetlenek maradnak.
 A számítógépen egy másik alkalmazás is fut a zeneszámok áttöltésére szolgáló szoftveren kívül.
Húzza ki az USB-vezetéket, várjon néhány percet, majd csatlakoztassa ismét. Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza ki az
USB-vezetéket a számítógépből, indítsa újra a számítógépet, majd csatlakoztassa ismét az USB-vezetéket.
A számítógéphez csatlakoztatott lejátszó  USB elosztót (hubot) vagy USB hosszabbítót használ.
megbízhatatlanul működik.
Elképzelhető, hogy a lejátszót USB-elosztón vagy hosszabbítón keresztül nem lehet csatlakoztatni, ezért közvetlenül a számítógép
USB aljzatához csatlakoztassa azt, a mellékelt USB-vezetékkel.
Ha a mellékelt szoftver telepítéséhez
kétszer rákattint a [Setup.exe] ikonra, a
[Setup.exe] nem fut, helyette megnyílik a
Properties párbeszédablak.
 A mellékelt szoftvert a Windows Media Player 11 vagy újabb verzió telepítését követően kell telepíteni. A Windows Media Player
szoftverről bővebben ezen a honlapon olvashat: http://support.microsoft.com/.
A lejátszó alaphelyzetbe állítása
(formattálás)
Megformázhatja a lejátszó beépített memóriáját.
Ha megformázza a lejátszó beépített memóriáját,
minden fájl, beleértve a Kezelési útmutatót
(HTML dokumentum) is törlődik, és minden
beállítás visszakapcsolódik az alapértelmezés
szerinti értékre. Formattálás előtt ellenőrizze a
memóriában tárolt tartalmat, és a szükséges
fájlokat mentse a számítógép merevlemezére
vagy egyéb eszközre.
1 A HOME gombbal kapcsolja be a
Home menüt.
2 Válassza ki a
[Settings]
– [Common Settings] – [Reset/
Format] – [Format] – [Yes] – [Yes]
utasítást, ebben a sorrendben.
Amikor a formattálás befejeződik, a [Memory
formatted.] üzenet jelenik meg.
Megjegyzés
Ne formázza meg a lejátszó beépített
memóriáját a Windows Intéző segítségével. A
formattálást a lejátszó belső szoftverével hajtsa
végre.
NWZ-A864, ~865, ~866, ~867 qsg+fly.indd 2
Útmutató a
Bluetooth
kapcsolathoz
Hanglejátszás Bluetooth
kapcsolaton keresztül
Ha külső Bluetooth audioeszköz műsorát szeretné
hallgatni, első lépésként a Bluetooth audioeszközt és
ezt a „WALKMAN” lejátszót fel kell ismertetni
egymással, azaz párosítani kell.
Miután a Bluetooth kapcsolat létrejött, a hanglejátszás
lehetővé válik. A párosítás módját lásd a Bluetooth
audioeszköz kezelési útmutatójában.
A fejhallgató használatáról
Ne hallgassa túlságosan magas hangerővel huzamosabb ideig
a készüléket, mert a hallása károsodhat.
Magas hangerőnél a környezeti hangok nem hallhatók.
Kerülje a készülék hallgatását olyan helyzetekben,
amikor a hallás elengedhetetlenül szükséges, például
járművezetés vagy kerékpározás közben.
Licenc és márkanév információk
Keresse a kezelési útmutatóban (HTML dokumentum).
A fül- és fejhallgatók erős hangnyomása halláskárosodást
okozhat.
Ne tegye ki az akkumulátorokat vagy az elemeket magas
hőmérséklet hatásának (pl. napsütés, tűz stb.) hosszú ideig.
A készülék névleges áramelvétele 500 mA.
A lejátszó tartós, magas hangerőn történő
hallgatása halláskárosodást okozhat.
A tulajdonos feljegyzése
A típus és a sorozatszám a lejátszó hátoldalán látható. Jegyezze
fel azokat az alábbi helyekre. Ha a Sony márkakereskedőjéhez
fordul, ezekkel a számokkal hivatkozhat a termékre.
Típusszám:________________________
Sorozatszám: ________________________
Legfrissebb információk
Ha kérdése merül fel ezzel a készülékkel, vagy a kompatibilis
eszközökkel kapcsolatban, kérjük látogassa meg az alábbi
honlapot: http://support.sony-europe.com/DNA.

Hosszabb időbe is telhet, amíg a Bluetooth
eszköz megjelenik.
1
 Ha megjelenik a jelszó* beírására szolgáló
képernyő, írja be a jelszót.
2 Zenehallgatás ezen a
lejátszón
Indítsa el a lejátszást ezen a
lejátszón.
Ha a lejátszás nem indítható a Bluetooth audioeszköz
kezelőszerveivel, válassza ki a lejátszani kívánt
tartalmat ezen a lejátszón.
*1 A jelszó minden Sony eszköznél „0000”. A jelszó
(„Passkey”) más formában („Pass code”, „PIN code”,
„PIN number” vagy „Pass word”) is megjelenhet. A név
vagy a számok ellenőrzésének módját lásd a kezelési
útmutatóban.
létrehozása
1-(A) Bluetooth kapcsolat létrehozása külső
eszközzel első alkalommal
1-(B) Bluetooth kapcsolat létrehozása már
párosított külső eszközzel
„WALKMAN” lejátszón
A Sony Corporation tanúsítja, hogy ez a készülék megfelel
az 1999/5/EC számú direktíva általános követelményeinek
és egyéb vonatkozó előírásainak.
A részleteket lásd ezen a honlapon:
http://www.compliance.sony.de/.
Megjelenik a párosítási folyamatot jelző képernyő.
Válassza ki a kívánt Bluetooth audioeszközt.
A lejátszó Home menüjében válassza ki a
[Settings]  [Bluetooth Settings]  [Autoconnect at
Startup]  [Last Connected Device] menüpontot.
1 Bluetooth kapcsolat
2 Hanglejátszás ezen a
Óvintézkedések
Kapcsolja be ezt a lejátszót
bármelyik gomb megnyomásával.
jelenik meg a képernyő
Ha a
felső részén, csúsztassa el a HOLD
kapcsolót.
E lejátszó Home menüjében
válassza ki a [Bluetooth]  [Add
Device (Pairing)] menüpontot.
A Bluetooth kapcsolaton
keresztül történő
hanglejátszás lépései
1-(A)
Bluetooth kapcsolat
létrehozása külső
eszközzel első alkalommal
A Bluetooth audioeszközöket az első kapcsolódás előtt
párosítani kell egymással. Párosítás után a Bluetooth
audioeszközöket nem szükséges újból párosítani.
Helyezze ezt a lejátszót és a Bluetooth
audioeszközt egymástól legfeljebb 1
méter távolságra.
Kapcsolja be a Bluetooth
audioeszközt, és készítse elő a
párosításra. Az audioeszköz
előkészítéséről bővebben a Bluetooth
audioeszköz kezelési útmutatójában
olvashat.
Miután a párosítás megtörtént, a Bluetooth
kapcsolat önműködően létrejön. Az ezzel a
„WALKMAN” készülékkel lejátszott zenét
meghallgathatja Bluetooth fejhallgatóval.
1-(B)
Bluetooth kapcsolat
létrehozása már
párosított külső
eszközzel
Kapcsolja be a Bluetooth
audioeszközt, és készítse elő a
Bluetooth kapcsolódásra.
E lejátszó Home menüjében
válassza ki a [Bluetooth] 
[Connect to Audio Device]
menüpontot.
Válassza ki a kívánt eszközt.
Megjelenik a kapcsolódási folyamatot ábrázoló
képernyő.
 Hasznos tudnivalók
Ha a lejátszó Bluetooth kapcsolaton keresztül külső
eszközhöz csatlakozik, de nem folyik lejátszás, a
Bluetooth jelző lassan, kék fénnyel villog. A lejátszó kb. 1
napig képes ebben az állapotban maradni. Ennek az
állapotnak a lehetséges hossza a kapcsolódó eszköztől is
függ.
Beállíthatja, hogy a lejátszó bekapcsolás után
önműködően kapcsolódjon a Bluetooth audioeszközhöz.
HU
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
2011.07.31. 22:46:06
Download PDF

advertising