Sony | NWZ-E585 | Sony NWZ-E585 Használati útmutató

Üzembe helyezési útmutató
A mellékelt szoftver telepítése
A „WALKMAN” készülék használata
Tartalom
A mellékelt szoftver telepítése
Kérjük, ellenőrizze a csomag tartalmát.
„WALKMAN” (1)
Fülhallgató (1)
Füldugasz (1 pár)
USB-kábel (1)
Üzembe helyezési útmutató (ez a kézikönyv)
A WALKMAN Guide és Media Go telepítése (Windows
rendszerhez)
Az operációs rendszerről
NWZ-E583/E584/E585
1
Csatlakoztassa a Walkman készüléket egy
működő számítógéphez az USB-kábel
(tartozék) segítségével.
Győződjön meg arról, hogy Windows XP* (Service Pack 3 vagy újabb),
Windows Vista*2 (Service Pack 2 vagy újabb), Windows 7*2 (Service Pack 1
vagy újabb), vagy Windows 8 operációs rendszert használ.
A kézikönyvekről
Ez az Üzembe helyezési útmutató csak alapvető használati útmutatást
tartalmaz, illetve a mellékelt szoftver telepítését írja le.
A részletes információkért és használati utasításokért a telepítés után
lásd a Súgóútmutatót (HTML-dokumentum) a mellékelt szoftveren.
*1 Kivéve a 64 bites operációsrendszer-verziókat.
*2 A Windows XP [Kompatibilitási üzemmód] nem támogatott.
Mac számítógép esetén győződjön meg arról, hogy Mac OS X v10.6 vagy
újabb operációs rendszert használ.
A fentiektől eltérő operációs rendszerek nem támogatják
USB-kábel (tartozék)
2 A számítógépen jelölje ki rendre az
alábbiakat:

Windows 7 vagy korábbi: Válassza a [Start] – [Számítógép]
vagy [Sajátgép] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_
WINDOWS] elemet.
 Windows 8: Válassza az [Asztal] elemet a [Start képernyőn]
az [Intéző] megnyitásához. A [Számítógép] listán válassza a
[WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS] elemet.
3 Duplán kattintson a [Setup.exe] fájlra.
Megjelenik a telepítő varázsló.
 Ha végrehajtja a [Setup.exe] fájlt, megtörténik a Walkman
készülék [FOR_WINDOWS] mappájában tárolt [Setup.exe]
fájl biztonsági mentése, illetve a WALKMAN Guide és a
Media Go telepítése a számítógépre.
 Ha a [Setup.exe] nem indul el, másolja a [Setup.exe] fájlt az
asztalra, majd kattintson rá kétszer.
©2013 Sony Corporation Printed in Czech Republic
4-466-635-61 (1)
4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A „WALKMAN” be- és kikapcsolása
A telepítő varázsló befejeződése után megjelenik a WALKMAN
Guide és a Media Go parancsikonja a számítógép asztalán.
A Súgóútmutató a WALKMAN Guide része.
Csatlakoztassa a Walkman készüléket egy
működő számítógéphez az USB-kábel
(tartozék) segítségével.
2 A számítógépen válassza ki a [WALKMAN]
elemet a Finder oldalsávján, majd nyissa
meg a [FOR_MAC] mappát.
BACK/HOME gomb
Bekapcsolás:
Csúsztassa el a HOLD kapcsolót a nyíllal ellentétes
irányba, majd nyomjon meg egy gombot.
OPTION/PWR OFF gomb
Kikapcsolás:
Nyomja meg és tartsa lenyomva az OPTION/PWR OFF
gombot.
Ötirányú gomb
A Súgóútmutató és a Content Transfer telepítése (Mac
számítógép)
1
1
Az online Súgóútmutató elérése (Teljes verzió).
PC vagy okostelefon esetén
Míg a böngészés ingyenes, szolgáltatói
szerződése értelmében kommunikációs díjat
számíthatnak fel.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwze580/hu/
A „WALKMAN” készülék használata
Az akkumulátor feltöltése
A Walkman akkumulátorának felöltése folyik, ha a Walkmant működő
számítógéphez csatlakoztatják.
Töltés...
A Súgóútmutató telepítéséhez: [Help_Guide_Installer_for_Mac]
A Content Transfer szoftver telepítéséhez kövesse az alábbi
lépéseket: [ContentTransfer.pkg]
4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A telepítő végeztével megjelenik a telepített szoftver alias
(parancsikon) (Súgóútmutató vagy Content Transfer szoftver) a
számítógép asztalán.
 Tipp
Mielőtt szoftvert törölne Walkman készülékéről, szükség esetén készítsen
biztonsági másolatot a [FOR_MAC] mappáról a Mac számítógépen.
FM-rádió
Hangfelvétel
Zene
Videók
Megjelenik a Főmenü, ha megnyomja és lenyomva tartja a BACK/HOME
gombot. A Főmenü a hanglejátszás, dalkeresés, beállítás-módosítás stb.
kezdőpontjául szolgál.
A Főmenüben az ötirányú gomb segítségével kiválaszthatja a kívánt
elemet a képernyőn.
Körülbelül
4 óra
Megerősítés
Teljesen feltöltve
A Walkman teljes feltöltését követően válassza le a számítógépről.
Mac számítógépen a Walkman leválasztásához kattintson a [WALKMAN]
eltávolítás ikonjára, amely a Finder oldalsávján található.
Megjegyzés
Az akkumulátor-teljesítmény romlásának megakadályozása érdekében
félévente vagy évente legalább egyszer töltse fel az akkumulátort.
Fotók
Lejátszási listák
Zajszűrés
Beállítások
Töltés
telepítőjének ikonjára:
SensMe™ csatornák
A Főmenü használata
HOLD kapcsoló
3 Kattintson kétszer a kívánt szoftver
Főmenü
Vissza az előző képernyőre.
Podcastek
Ugrás a
hanglejátszás
képernyőre
A lejátszó részei és kezelőszervei
 Kijelző
 VOL +*1/– gomb
 OPTION/PWR OFF gomb
Nyomja meg az opciókat tartalmazó menü megjelenítéséhez.
Ha nyomva tartja a gombot, a kijelző kikapcsolódik és a Walkman
készenléti módba lép.
 HOLD kapcsoló
 Furat a szíj felerősítéséhez
 Mikrofon
Hangfelvételek készítéséhez használhatja.
 RESET gomb
Tollat, gemkapcsot stb. használjon.
 BACK/HOME gomb
 Ötirányú gomb*1
 (lejátszás/szünet/megerősítés) gomb
/ gombok
/ gombok
 Fejhallgató csatlakozóaljzat
 WM-PORT aljzat
Csatlakoztassa az USB-kábelt (tartozék) vagy perifériás eszközt (külön
kapható).
*1 Kitapintható pontok vannak rajta. Ezek gombműveletek végzésénél
nyújthatnak segítséget.
A hangerő-szabályozásról (Kizárólag az európai
irányelveknek megfelelő országok/térségek esetében)
A riasztás (hangjelzés) és a figyelmeztetés [Check the volume level] hallása
védelme érdekében aktiválódik, ha a hangerőt első alkalommal adott
szint*1 fölé emeli.
A riasztást és figyelmeztetést bármelyik gomb megnyomásával
kikapcsolhatja.
Megjegyzés
A riasztás és figyelmeztetés megszakítását követően a meghatározott
szinten*1 túlra is emelheti a hangerőt.
A kezdeti figyelmeztetést követően a riasztás és a figyelmeztetés 20 óránként
ismétlődni fog, amíg a hangerő az adott szint*1 fölött van. Amikor ez történik,
a hangerő automatikusan a kezdeti beállításra áll.
1
Ha a hangerőt a meghatározott szint* fölé emeli, majd kikapcsolja a Walkman
készüléket, a hangerő automatikusan visszatér a meghatározott szintre*1.
*1 Meghatározott szint = [14]
Hibaelhárítás
Jelenség
Ha a Walkman nem a várakozásoknak megfelelően működik, akkor az
alábbi lépések végrehajtásával próbálja meg kiküszöbölni a hibát.
1
Keresse meg a probléma tüneteit a Súgóútmutató
(HTML-dokumentum) „Hibaelhárítás” című részében,
és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.
A számítógéphez történő csatlakozás részleteit lásd a jobb oldalon
található táblázatokban.
2 Csatlakoztassa a Walkman készüléket
számítógépéhez az akkumulátor feltöltéséhez.
Bizonyos problémákat megoldhat az akkumulátor feltöltésével.
3 Nyomja meg a RESET gombot
RESET gomb
egy tűvel, gemkapoccsal vagy
hasonlóval.
A Walkman alaphelyzetbe állítása előtt
győződjön meg arról, hogy éppen nem
folyik dal, videó stb. lejátszása. Ezt
követően biztonságosan alaphelyzetbe
állíthatja a Walkman készüléket.
4 Olvassa el a problémával kapcsolatos tájékoztatást az
egyes szoftverek Súgó részében.
5 Keressen információt a problémával kapcsolatban
valamelyik ügyféltámogató weboldalon.
Az ügyféltámogató weboldalakkal kapcsolatos információkért lásd: „A
legfrissebb tájékoztatásért”.
6 Ha a fentiek egyike sem vezet megoldáshoz, akkor
lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony
márkakereskedővel.
A Walkman nem
tudja feltölteni az
akkumulátort.
Ok/megoldás
 Az USB-kábel nem csatlakozik megfelelően a
számítógép USB-csatlakozójához.
Húzza ki az USB-kábelt, majd csatlakoztassa
újra.
A mellékelt USB-kábelt használja.
 Az akkumulátor töltése nem az 5 °C és 35 °C
közötti tartományban történik.
ikon megjelenésekor nem tudja
A
feltölteni az akkumulátort. Az akkumulátort
mindig 5 °C és 35 °C közötti tartományban
kell feltölteni.
 A számítógép nincs bekapcsolva.
Kapcsolja be a számítógépet.
 A számítógép alvó vagy hibernált üzemmódba
kapcsolt.
Ébressze fel a számítógépet alvó vagy
hibernált állapotából.
 USB-elosztót használnak.
Előfordulhat, hogy a Walkman
csatlakoztatása USB-elosztón keresztül nem
lehetséges. Csatlakoztassa a Walkman
készüléket közvetlenül a számítógéphez az
USB-kábel (tartozék) segítségével.
 A számítógépre telepített operációs rendszert
nem támogatja a Walkman.
A Walkman feltöltéséhez olyan operációs
rendszert tartalmazó számítógéphez
csatlakoztassa a Walkman készüléket,
amelyet támogat a Walkman.
 Több mint egy éve nem használta Walkman
készülékét.
A Walkman használatának körülményeitől
függően előfordulhat, hogy az akkumulátor
végleg elromlik. Lépjen kapcsolatba a
legközelebbi Sony márkakereskedővel.
Jelenség
Ok/megoldás
[USB csatlakoztatva.
A lejátszó nem
működtethető.] vagy
[USB csatlakoztatva
(MTP). A lejátszó
nem működtethető.]
nem jelenik meg, ha
az USB-kábel
(tartozék)
segítségével a
számítógéphez
csatlakoztatja (A
számítógép nem
ismeri fel a Walkman
készüléket).
 Az USB-kábel nem csatlakozik megfelelően a
A Walkman labilissá
válik, amikor a
számítógéphez
csatlakozik.
 USB-elosztót vagy USB-hosszabbító kábelt
számítógép USB-csatlakozójához.
Húzza ki az USB-kábelt, majd csatlakoztassa
újra.
Használja a mellékelt USB-kábelt.
 USB-elosztót használnak.
Előfordulhat, hogy a Walkman
csatlakoztatása USB-elosztón keresztül nem
lehetséges. Csatlakoztassa a Walkman
készüléket közvetlenül a számítógéphez az
USB-kábel (tartozék) segítségével.
 Elképzelhető, hogy a számítógépén lévő
USB-csatlakozó hibás.
Csatlakoztassa a Walkman készüléket a
számítógép másik USB-csatlakozójához.
 Ha Walkman készülékét első alkalommal
használja, vagy ha az akkumulátor gyenge,
előfordulhat, hogy a Walkman készülék csak
kb. 10 perccel a számítógéphez való
csatlakoztatását követően jeleníti meg az
üzenetet. Ez nem meghibásodás.
 Előfordulhat, hogy szoftverhitelesítés történik,
ami meglehetősen hosszú időt vehet igénybe.
Várjon egy kicsit.
 A szoftvertelepítés nem sikerült.
Telepítse újra a szoftvert a telepítő program
segítségével. Az importált adatok
változatlanok maradnak.
 számítógépen az áttöltéshez használt
szoftvertől eltérő szoftver fut.
Húzza ki az USB-kábelt, várjon pár percig,
majd csatlakoztassa újra. Ha a probléma
továbbra is fennáll, húzza ki az USB-kábelt,
indítsa újra a számítógépet, majd
csatlakoztassa újra az USB-kábelt.
használnak.
Előfordulhat, hogy a Walkman
csatlakoztatása USB-elosztón vagy
hosszabbító kábelen keresztül nem
lehetséges. Csatlakoztassa a Walkman
készüléket közvetlenül a számítógéphez az
USB-kábel (tartozék) segítségével.
Óvintézkedések
Jogi és védjegy információk
A jogi, szabályozási és védjegy-információkkal kapcsolatosan lásd a mellékelt
szoftver „Fontos információk” című részét. Az elolvasásához telepítse a mellékelt
szoftvert a számítógépére.
A fülbe helyezhető fülhallgatóról
A fülhallgatók szorosan illeszkednek a fülébe. Ezért kérjük, vegye figyelembe,
hogy fül- vagy dobhártya sérülés kockázata áll fenn, ha erős nyomást
gyakorolnak a füldugaszokra, vagy ha hirtelen kirántják őket a füléből. Használat
után ne feledje óvatosan kivenni a füldugaszokat a füléből.
A legfrissebb tájékoztatásért
Ha bármilyen kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, vagy
információkat szeretne a termékkel kompatibilis eszközökről, akkor keresse
fel a következő webhelyek egyikét.
Az Egyesült Államokban élő vásárlók:
http://www.sony.com/walkmansupport
Kanadai vásárlók:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Latin-amerikai vásárlók:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Európai vásárlók:
http://support.sony-europe.com/dna/wm/
Ázsiában, Óceániában és Afrikában élő vásárlók:
Angol: http://www.sony-asia.com/support
Koreai: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Egyszerűsített kínai: http://service.sony.com.cn/KB/
Hagyományos kínai: http://service.sony.com.tw/
Azon vásárlók, akik tengerentúli modelleket vásároltak:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Download PDF

advertising