Sony | NW-E407 | Sony NW-E407 Használati útmutató

2-630-434-12(1)
NW-E403/E405/E407
Kezelési útmutató
H
Network Walkman
Hordozható IC
audio lejátszó
Ha közvetlenül az olvasni kívánt fejezetre szeretne
továbblépni, kattintson a megfelelő PDF könyvjelzőre, a
tartalomjegyzék megfelelő sorára, vagy a mondatokon belül
található oldalhivatkozásokra.
© 2005 Sony Corporation
2-595-950-12(1)
Hordozható IC audio lejátszó
Network Walkman NW-E403/E405/E407
Kezelési útmutató
Egyszerűsített útmutató
Olvassa el az „Operating Instructions” PDF fájl tartalmát
Az „Operating Instructions” fájlban további információkat, és hibaelhárítási segédletet talál.
Az „Operating Instructions” PDF fájl megnyitása
Az „Operating Instructions” PDF fájl a SonicStage szoftver telepítésekor
a számítógépre másolódik. Kattintson kétszer a
(„NW-E500 series
manuals”) ikonra, vagy a [Start] – [All Programs] – [SonicStage] parancssorra.
A fájl megnyitásához Adobe Acrobat Reader 5.0 vagy újabb verzió,
illetve Adobe Reader szoftver szükséges.
Az „Operating Instructions” PDF fájl nyelvi verziói
A mellékelt CD-ROM-on a kezelési útmutató többféle nyelven is
olvasható.
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés
elkerülése érdekében ne tegye ki
a készüléket csapadék, nedvesség
hatásának.
A készüléket ne működtesse zárt helyen,
például beépített szekrényben.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a
készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel, stb. Soha ne állítson égő gyertyát a
készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében
soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, például
virágvázát a készülékre.
Megjegyzés a készülék
elhelyezéséhez
Ha a készülék működését statikus vagy elektromos
zaj zavarja, a műsorszámok átviteli információi
megsérülhetnek. Ez megakadályozhatja az
adatátviteli művelet normális működését a
számítógépen.
Megjegyzés a felhasználók
számára
A mellékelt szoftverről
• A szoftver és az ahhoz mellékelt kézikönyv
másolását – részben vagy egészben –, illetve a
szoftver felhatalmazás nélküli kölcsönzését a
másolásvédelmi (szerzői jogvédelmi) törvény
tiltja.
• A SONY semmilyen körülmények között nem
vállal felelősséget az ehhez a készülékhez
mellékelt szoftver használatából eredő anyagi
károkért, profit veszteségért, beleértve a
harmadik fél által benyújtott jogi kereseteket is.
• A gyártási hiba miatt használhatatlan szoftvert a
SONY pótolja.
A SONY azonban semmilyen más felelősséget
nem visel.
• Az ehhez a készülékhez mellékelt szoftvert csak
az előírt berendezésekhez szabad használni.
• A minőség folyamatos javítása érdekében végzett
fejlesztésből adódóan a szoftver jellemzői
előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
• A garancia érvényét veszti abban az esetben,
ha a készüléket a mellékelt szoftvertől eltérő
alkalmazással használja.
Program © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony
Corporation
Dokumentáció © 2005 Sony Corporation
A „WALKMAN” a Sony Corporation bejegyzett
védjegye, mely itt a sztereó fejhallgatós
készülékeket reprezentálja.
A
a Sony Corporation védjegye.
Az OpenMG és annak emblémája a Sony
Corporation védjegye.
A SonicStage és a SonicStage embléma a Sony
Corporation védjegye.
Az ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus és a megfelelő
emblémák a Sony Corporation védjegyei.
A Microsoft, a Windows és a Windows Media a
Microsoft Corporation Egyesült Államokban és
egyéb országokban bejegyzett védjegye.
Az Egyesült Államokbeli és az egyéb külföldi
szabadalmak felhasználása a Dolby Laboratories
engedélyével történt.
Bármely más, a használati útmutatóban előforduló
védjegy vagy bejegyzett védjegy annak jogos
tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett védjegye.
A továbbiakban a „™” és „®” szimbólumokat nem
mindenhol tüntetjük fel ebben az útmutatóban.
Az Adobe Reader az Adobe Systems Incorporated
védjegye.
A CD és egyéb zenei információszolgáltatást a
Gracenote Inc. biztosítja, copyright © 2000–2004
Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software
copyright © 2000–2004 Gracenote. Szabadalmi
bejegyzés számai (USA): #5 987 525; #6 061 680;
#6 154 773, #6 161 132, #6 230 192, #6 230 207,
#6 240 459, #6 330 593 és egyéb benyújtott vagy
elbírálás alatt álló szabadalmak. A szolgáltatás
biztosítása és/vagy az eszköz gyártása az Open
Globe, Inc. licence alapján történt, szabadalmi
bejegyzés száma: 6 304 523
A Gracenote és a CDDB a Gracenote bejegyzett
védjegye. A Gracenote logo és a logotype,
a Gracenote CDDB logo és a „Powered by
Gracenote” logo a Gracenote védjegyei.
A műszaki adatokról
A műszaki adatokat lásd az „Operating
Instruction” PDF fájlban.
Online terméktámogatás
http://www.support-nwwalkman.com
http://www.sony.net/
Zenehallgatás a Network
Walkman készülékkel
A SonicStage szoftver segítségével a számítógépről könnyedén letöltheti a digitális audio fájlokat a
Network Walkman készülék beépített memóriájába, és bárhová magával viheti kedvenc zenéjét.
Importáljon audio
fájlokat a számítógépre.
SonicStage
Töltse át a zeneszámokat a
Network Walkmanre.
Játssza le a dalt.
Audio műsorszámokat importálhat az
Internetről vagy audio CD-lemezről. A
letöltött műsorszámokat a SonicStage
szoftverrel rendszerezheti.
A Network Walkman
zeneszámainak kezeléséhez
feltétlenül a SonicStage
szoftvert kell használnia.
A műsorszámokat előadó, album vagy
csoport alapján keresheti, illetve lejátszhatja
véletlen sorrendben, ismételten stb.
Kezdjen hozzá!

Kövesse az 1–5. lépések utasításait.
Előkészületek
A készülék és
tartozékainak ellenőrzése
• Network Walkman (1)
• Fejhallgató (1)*
NW-E403/E405
NW-E407
• Speciális USB kábel (1)
• Fejhallgató vezeték hosszabbító (csak az
NW-E407 esetében) (1)
• Hordtáska (csak az NW-E407 esetében)
(1)
• Csíptető (1)
• A SonicStage szoftvert, a PDF kezelési
útmutatót és a SonicStage kezelési
útmutató PDF fájlját tartalmazó CD-ROM
(1)
• Egyszerűsített útmutató
A SonicStage szoftver
telepítése
Telepítse számítógépre a mellékelt CD-ROM-on lévő „SonicStage” szoftvert. (A számítógép
telepíteni fogja a Network Walkman kezelőprogramját, a kezelési útmutató PDF fájlját és a
SonicStage szoftver kezelési útmutatójának PDF fájlját.)
1 Helyezze a mellékelt CD-ROM lemezt a számítógépbe.
Megjelenik a telepítő varázsló.
Megjegyzések
• Zárjon be minden futó alkalmazást a számítógépen.
• Jelentkezzen be „Rendszergazdaként” (Windows
2000/Windows XP).
• Feltétlenül zárja be a víruskereső programot (az
ilyen szoftverek rendszerint nagy erőforrás-igénnyel
rendelkeznek).
2 Kattintson az [Install SonicStage] gombra és
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
(Ha az ország (régió) kiválasztására szolgáló képernyő megjelenik, válassza ki a megfelelő országot
és kattintson a [Next] gombra.)
A számítógép teljesítményétől
SonicStage telepítő gomb
függően a telepítés 20–30 percig is
SonicStage telepítőablak installer eltarthat. Telepítés után indítsa újra a
számítógépet.
Ha a szoftver telepítése nem
sikerül, olvassa el az alábbi K&V
fejezetet.
A Network Walkman kezelőprogramjának telepítése érdekében a
mellékelt SonicStage szoftvert akkor is telepíteni kell, ha a számítógépen
már fut a SonicStage vagy az OpenMG Jukebox egy példánya.
Előkészületek
Ha a telepítés nem sikerül – K&V (kérdések és válaszok)
K6
V6
K1 Van elegendő szabad hely a számítógép merevlemezén?
V1 A SonicStage szoftver telepítéséhez 200 MB vagy több szabad hely szükséges (1,5 GB
vagy több javasolt). (A szükséges hely nagysága a Windows verziószámától, és a beépített
memóriában tárolt audio fájlok mennyiségétől is függ.) Ha a merevlemez szabad kapacitása
nem elegendő, törölje a szükségtelen adatokat a számítógépről.
K7
V7
K2 A számítógép operációs rendszere kompatibilis a szoftverrel?
V2 A SonicStage szoftverrel az alábbi operációs rendszerek kompatibilisek. A következőktől
eltérő operációs rendszerek nem kompatibilisek. Gyárilag telepített: Windows XP Media
Center Edition 2005/Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media
Center Edition/Windows XP Professional/Windows XP Home Edition/Windows 2000
Professional/Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition
A
az
• Z
• J
Megjegyzések
• Ez a szoftver nem használható az alábbi környezetben:
– A fentiektől eltérő operációs rendszer.
– Egyénileg összeállított számítógép vagy operációs rendszer.
– A gyárilag telepített operációs rendszer „upgrade”-elt (frissített) változata.
– Több operációs rendszerrel ellátott számítógép.
– Többmonitoros környezet.
– Macintosh.
• A Windows 2000 Professional felhasználók e szoftver telepítése előtt frissítsék az operációs rendszert a 3.
(Service Pack 3) vagy annál újabb javítócsomaggal.
x
K3 Bezárt minden futó Windows alkalmazást a SonicStage
szoftver telepítése előtt?
V3 Zárjon be minden futó alkalmazást (ellenőrizze a Feladatkezelőben).
K4 Úgy tűnik, hogy a telepítés idő előtt leáll?
V4 Ellenőrizze, jelent-e meg valamilyen hibaüzenet a telepítő ablak alatt. Az „Alt” gombot
nyomva tartva, nyomja le a „Tab” gombot. Ha megjelenik egy hibaüzenet, kövesse annak
utasításait. Ha nincs hibaüzenet, a telepítés még folyik. Várjon egy ideig.
K5 Látható a telepítési folyamat előrehaladása a
folyamatjelzőn?
V5 Ha a folyamatjelző mozog, a telepítés még folyik. Kérjük, várjon türelemmel. A számítógép
és a CD-meghajtó teljesítményétől függően a teljes telepítés akár 30 percet, vagy ennél
többet is igénybe vehet.
M
• A
• N
h
• N
s
k)
K6 Világít a számítógép merevlemez-működés jelzője?
t
ása
K7 Elindult a telepítő varázsló, amikor behelyezte a mellékelt
CD-ROM lemezt?
l?
V6 Ha a merevlemez-működés jelző világít, a telepítés még folyik. Kérjük, várjon türelemmel.
A számítógép és a CD-meghajtó teljesítményétől függően a teljes telepítés akár 30 percet,
vagy ennél többet is igénybe vehet.
V7 Lehet olyan számítógépes környezet, melynél a telepítő varázsló nem indul el
automatikusan. Ebben az esetben kattintson a [My Computer] – [CD-ROM] meghajtóra.
A SonicStage szoftver sikeres telepítése érdekében biztosítsa
az alábbiakat:
• Zárjon be minden futó alkalmazást, beleértve a rezidens szoftvereket is.
• Jelentkezzen be „rendszergazda” jogosultsággal.
x
Ha a SonicStage szoftver nem indul el
Telepítse újra a szoftvert.
(Másolja a mellékelt CD-ROM tartalmát a számítógépre, ezután a telepítésnek
rendben be kell fejeződnie.)
j
.
gép
Ha a problémát nem sikerül megoldani a fenti útbaigazítás
alapján, keresse fel a vásárlás helyét.
Megjegyzések
• A hibamentes működés nem garantálható minden, a fenti követelményeknek megfelelő számítógéppel.
• NTFS fájlrendszerre telepített Windows XP/Windows 2000 Professional csak a normál (gyári) beállításokkal
használható.
• Nem garantáljuk, hogy a felfüggesztett, hibernált vagy készenléti állapot megfelelően fog működni minden
számítógépen.
Folytatás
Adatátvitel
Audio fájlok importálása a
számítógépre
Audio CD műsorszámok importálása a számítógépre
1
Rögzítse és tárolja az audio CD-lemez műsorszámait SonicStage szoftver [My Library] mappájában.
1 Kattintson kétszer a
ikonra az Asztalon.
A SonicStage szoftver futni kezd.
2 Helyezze a
felvenni kívánt
audio CD lemezt a
számítógép CDmeghajtójába.
3 Mutasson az egérrel
a [Music Source]
SonicStage képernyő
ikonra, és kattintson
az [Import a CD]
2
3
4
parancsra.
4 A zeneszám
bemásolásához
kattintson a
gombra.
A felvétel leállításához kattintson a
gombra.
A formátum és a bitsebesség
módosításához kattintson a
A CD-információk automatikus lekérdezéséhez csatlakozzon [Settings] menüpontra a 4 lépés
előtt.
az Internethez. Ha a CD-információk nem jelennek meg
automatikusan, a 4 lépés előtt kattintson a [CD Info] gombra
(miután az Internethez csatlakozott).
z
Ha
• S
• M
• M
Mi
AC
talá
szo
CD
ada
e
Audio fájlok importálása a számítógépről
1 Kattintson kétszer a
ikonra az Asztalon.
A SonicStage szoftver futni kezd.
n.
a
l
n
a
2 Mutasson az egérrel a [Music Source] ikonra, és
kattintson az [Import Music Files] parancsra.
3 Kattintson az importálni kívánt audio fájlra.
Ha a CTRL gombot nyomva tartja, több fájlt is kijelölhet.
4 Kattintson az [Import] gombra.
z Hasznos tudnivalók
Ha [File] menü [Import] utasítását használja, az alább 3 módon importálhatja az audio fájlokat:
• Scan Folder
• Music File
• M3U File
Mit tartalmaz a CD-információ?
A CD-információk – pl. az album címe, az előadó neve és a műsorszámnevek – az audio fájlokban
találhatók. Amikor behelyez egy audio CD-lemezt a számítógép CD-meghajtójába, a SonicStage
szoftver automatikusan lekérdezi a CD-lemezhez tartozó információkat a CDDB (Gracenote
CD DataBase) adatbázisból az Interneten keresztül. Ha a CD-lemez nem szerepel a CDDB
adatbázisban, a CD-információkat nem lehet letölteni.
Adatátvitel
A fájlok letöltése a
számítógépről a Network
Walkman-re
2
A SonicStage szoftver [My Library] mappájában tárolt műsorszámokat (audio adatokat)
letöltheti a Network Walkman-re.
1 Csatlakoztassa a Network Walkman-t a
számítógéphez és töltse fel.
Az „USB Connect” jelenik meg a kijelzőn.
USB aljzathoz
USB aljzathoz
Speciális USB vezeték
(tartozék)
A Network Walkmant úgy töltheti fel, hogy a speciális USB
vezetékkel csatlakoztatja egy számítógéphez
FULL állapotot
Akkor fejeződött be a töltés, amikor a maradék elemkapacitás jelző a kijelzőn a
FULL szimbólumot
mutatja. Első használat előtt teljesen töltse fel a Network Walkmant (a
mutassa a maradék elemkapacitás jelző).
Maradék elemkapacitás
Az elem szimbólum a kijelzőn a következőknek megfelelően változik.
Az elemkapacitás csökken szimbólum változásának megfelelően csökken. Ha a „LOW BATTERY” felirat
jelenik meg, nem indíthatja el a lejátszást a Network Walkmanen. Ilyen esetben számítógéphez csatlakoztatva
töltse fel a készüléket.
M
• A
s
• A
l
• A
• H
v
• S
• H
m
s
va
2 Mutasson az egérrel a [Transfer] ikonra, és válassza ki
az [ATRAC Audio Device] eszközt a másolási cél-listából.
SonicStage képernyő
A másolás leállításához
kattintson a
gombra.
3 Válassza ki
az átmásolni
kívánt audio
fájl(oka)t
vagy albumot.
4 A másolás
megkezdéséhez
kattintson a
gombra.
Megjegyzések
• A bemásolt műsorszámokat kizárólag személyes célokra használhatja. Ettől eltérő célú felhasználáshoz a
szerzői jog tulajdonosának belegyezése szükséges.
• A Sony nem vállal felelősséget a Network Walkman vagy a számítógép hibája miatti hiányos felvételért/
letöltésért, illetve adatsérülésért.
• A fájlok letöltése közben ne húzza ki az USB vezetéket. Ellenkező esetben adatsérülés következhet be.
• Ha legelső alkalommal másol be egy audio CD-t, a számítógép meghajtó ellenőrzést [CD Drive Check]
végez. Amikor ez befejeződik, kezdje el a bemásolást.
• Szerzői jogvédelmi okok miatt az audio fájlok másolásának gyakoriságát korlátozhatják.
• Ha adatátvitel közben kihúzza az USB vezetéket, felesleges adatok maradhatnak a Network Walkman
memóriájában. Ebben az esetben töltse vissza a használható audio fájlokat (és egyéb adatokat) a
számítógépre, majd formattálja a Network Walkman memóriáját.
Lejátszás
Lejátszás
Z
k
1 Csatlakoztassa a fejhallgatót
a fejhallgató aljzathoz.
GROUP
Normal
HOLD
2 Indítsa el a lejátszást a
A
S
N
Nx gombbal.
A lejátszás megállításához nyomja meg újra a Nx
gombot.
3 Állítsa be a hangerőt a VOL
+/– gombbal.
Ha a lejátszás nem indul el
Ellenőrizze, hogy a vezérlőgomb ne legyen HOLD
pozícióban.
Műsorszámok keresése
Használja a Network Walkman vezérlőgombját.
Funkció
Ugrás a következő műsorszám elejére.
Ugrás a jelenlegi műsorszám elejére.
Gyorskeresés előre/hátra.
Vezérlőgomb művelet
Forgassa a vezérlőgombot a > jel felé.
Forgassa a vezérlőgombot a .jel felé.
Forgassa a vezérlőgombot a . / > jel felé, és tartsa úgy.
5
y.
Zeneszám lejátszása
kereséssel
A lejátszani kívánt zeneszámot keresheti előadó név ( Artis), album cím (
SonicStage szoftverrel számítógépről átvitt csoport alapján ( Group).
Album), vagy a
Példa a keresésre
Lásd az alábbi ábrát.
Nx gomb
Vezérlőgomb
a>
jelzéshez
a.
jelzéshez
MENU gomb
1 A keresés menüképernyő
megjelenítéséhez nyomja meg a
SEARCH/MENU gombot.
2 A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki az „ Artist” opciót,
majd nyomja meg a Nx to
gombot a megerősítéshez.
3 A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki az „ Artist1”
opciót az előadó listából, majd
nyomja meg a Nxgombot a
megerősítéshez.
4 A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki az „ Album1”
opciót az album listából, majd
nyomja meg a Nxgombot a
megerősítéshez.
Megjelenik az Album1 műsorszám listája.
Ebben az esetben a műsorszám lista lesz a
lejátszási tartomány.
5 A vezérlőgomb forgatásával válassza ki a „ Track1” opciót
a műsorszám listából, majd nyomja meg a Nxgombot a
megerősítéshez.
A lejátszás elkezdődik a Track1 műsorszámmal.
A lejátszás automatikusan megáll a Track3 cégén (ebben az esetben a lejátszási tartomány vége).
Lejátszás
A keresési folyamatról és a lejátszási tartományról
Jelenítse meg a keresés menüképernyőt a SEARCH/MENU gombbal. Lépjen a következő oldalra
a Nxgombbal, majd térjen vissza az előző állapotra megnyomva a SEARCH/MENU gombot a
keresés menüképernyőn.
A keresett műsorszámok (
jelzés az alábbi ábrán) lejátszási tartománnyá válnak
(ezek kerülnek lejátszásra).
Műsorszám lista
(lejátszási tartomány)
Keresés menüképernyő
All Track
Artist
Album
Group
*
Minden műsorszám (előadó sorrend)
Előadó lista
All Artist
Artist1
Artist2
Track1
Track2
Track3
Keresett előadó
album listája
All Album
Album1
Album2
Kiválasztott előadó minden
műsorszáma (album sorrend)
Track1
Track2
Track3
Kiválasztott album
műsorszámai
Track1
Track2
Track3
Album lista
All Album
Album1
Album2
Minden műsorszám
(album sorrend)
1
Track1
Track2
Track3
Kiválasztott album
műsorszámai
Track1
Track2
Track3
Csoport lista
Minden műsorszám
(csoport sorrend)
All Group
Group1
Group2
Track1
Track2
Track3
2
Kiválasztott csoport
műsorszámai
Track1
Track2
Track3
* Amikor az „All Track – Minden műsorszám” opciót választja, minden műsorszám lista
lejátszásra kerül, és a lejátszási tartomány „All – Minden” lesz.
3
A lejátszási mód kiválasztása
Vezérlőgomb
Nx
a>
jelzéshez
to .
jelzéshez
SEARCH/MENU
REPEAT/SOUND
1 Állj üzemmódban tartsa
nyomva a SEARCH/
MENU gombot fél
másodpercig.
A menüképernyő megjelenik.
2 A vezérlőgomb
forgatásával válassza
ki a „Repeat Mode>”
funkciót, és nyomja
meg a Nx gombot a
megerősítéshez.
3 A vezérlőgomb
forgatásával válassza
ki a „Track Rep”
opciót, és nyomja
meg a Nx gombot a
megerősítéshez.
4 A SEARCH/MENU
gomb többszöri
megnyomásával lépjen ki
a menü üzemmódból.
5 A REPEAT/SOUND
gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza
ki a kívánt műsorszám
ismétlési módot, és
nyomja meg a gombot a
megerősítéshez.
nincs (normál lejátszás)
(összes műsorszám
ismétlése)
(1 műsorszám ismétlése)
(műsorszámok
véletlenszerű ismétlése)
Lejátszás
További információk K&V (kérdések és válaszok)
K1 Létezik-e korlát az audio fájlok Network Walkman-re
történő letöltésére vonatkozóan?
V1 A SonicStage szoftverrel legfeljebb 65 535 műsorszámot, és 4096 csoportot másolhat
át a készülék beépített memóriájába. Minden csoport legfeljebb 999 műsorszámot
tartalmazhat. Ha a beépített memória nagyméretű fájlokat tartalmaz, előfordulhat, hogy a
kívánt fájlok akkor sem tölthetők át, ha a fenti korlátot még nem lépte túl. Ilyen esetben
törölje a felesleges fájlokat, töltse vissza a nem hallgatott fájlokat a számítógépre, vagy
módosítsa az audio fájlok bitsebesség értékét. A bitsebesség a másodpercenként továbbított
adatmennyiség jelzőszáma. Ezt fejezi ki a bps (bits per second) mértékegység. Ha a
bitsebesség nagy, a zene lejátszásához nagyobb mennyiségű információt használ fel a
rendszer, ezért a hangminőség jobb. Gyári beállítás szerint a Network Walkman a 64 kbps
bitsebességet alkalmazza. A bitsebesség módosításához kattintson a [Settings] menüre a
SonicStage szoftverben.
K2 Lejátszhatok MP3 audio műsorszámokat a Network
Walkman-nel?
V2 A SonicStage szoftverrel importálhat MP3 műsorszámokat is, és azokat áttöltheti a
Network Walkman memóriájába. (Nem lehet lejátszani azokat az audio fájlokat, amelyeket
a Windows Explorerrel másol át a Network Walkman memóriájába. Az audio CD-lemez
műsorszámait nem másolhatja át MP3 formátumban a Network Walkman memóriájába.)
A használható MP3 formátum:
– MPEG-1 Audio Layer-3
– Mintavételezési frekvencia: 44,1 kHz
– Bitsebesség: 32–320 kpbs, változó bitsebesség támogatott
K3 A Network Walkman önmaga is képes felvételt készíteni?
V3 A Network Walkman önmaga nem képes felvételkészítésre. A kívánt audio fájlokat a
SonicStage szoftverrel kell importálni, majd áttölteni a Network Walkman memóriájába.
K4 Bővíthető a beépített memória?
V4 A beépített memória nem bővíthető.
K5 Megóvhatom a Network Walkman készüléket a véletlen
működtetéstől?
V5 A véletlen működtetés megakadályozása érdekében kapcsolja a GROUP/HOLD kapcsolót
HOLD pozícióba. A HOLD funkcióval megakadályozhatja azt, hogy szállítás közben
véletlenül működésbe hozza a készüléket, és az elem kimerüljön. Az összes kezelőszerv
funkcióképtelenné válik. Ha a HOLD funkció aktiválása után megnyomja valamelyik
gombot, a „HOLD” felirat villog a kijelzőn.
K6
V6
ott
s
et
t
K6 Tárolhatok nem audio adatokat is a Network Walkman
memóriájában?
V6 A Windows Explorer segítségével adatokat továbbíthat a számítógép merevlemezéről a
beépített memóriába. A beépített memória külső (cserélhető) adattárolóként jelenik meg a
Windows Explorer ablakban (például D meghajtóként). Ha a beépített memóriában nagy
mennyiségű egyéb adatot tárol, a zenei adatok számára fennmaradó hely ugyanannyival
csökken.
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés
elkerülése érdekében ne tegye ki
a készüléket csapadék, nedvesség
hatásának.
A készüléket ne működtesse zárt helyen,
például könyvespolcon, beépített
szekrényben.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel, stb. Soha
ne állítson égő gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében soha ne tegyen folyadékkal teli
edényt, például virágvázát a készülékre.
Megjegyzés a készülék
elhelyezéséhez
Ha a készülék működését statikus vagy elektromos
zaj zavarja, a műsorszámok átviteli információi
megsérülhetnek. Ez megakadályozhatja az
adatátviteli művelet normális működését a
számítógépen.
2
Használt elektromos és
elektronikus készülékek
elhelyezése hulladékként
Ez a szimbólum, mely általában a
készüléken vagy a csomagoláson
van feltüntetve, azt jelenti, hogy
a terméket nem szabad háztartási
hulladékként kezelni. Ahelyett,
hogy a háztartási hulladék közé
dobná, vigye el az elektromos és
elektronikus készülékek kijelölt újrahasznosító
telepére. E készülék szakszerű megsemmisítésével
segíthet abban, hogy megelőzzük azt a környezetre
és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatást,
ami a helytelen hulladékkezelésből adódik. Az
anyagok újrahasznosítása abban is segít, hogy
megőrizzük természeti erőforrásainkat. E készülék
újrahasznosításáról további információkat a helyileg
illetékes hivatalban, a hulladékkezelő telepen vagy
vásárlás helyén kaphat.
A tartozékok közül a fejhallgatóra is érvényes a
fenti előírás.
Me
Az
Am
akk
„U
rés
Af
Ne
Wa
a
n
i
Megjegyzés a használatról
Az átvitelről
Amikor a SonicStage használatával számítógépéről visz át audio fájlokat a Network Walkmanre,
akkor ne szüntesse meg az USB vezeték csatlakozását, ha a Network Walkman kijelzőjén az
„USB Connect” felett látható ikon mozog, vagy amíg a SonicStage képernyőjének [Status]
részén a „Transferred” felirat meg nem változik a „–” szimbólumra.
A formattálásról
Ne felejtse el megformattálni a beépített memóriát a SonicStage szoftverrel, vagy a Network
Walkman menüjét használva.
el
re
ék
ileg
gy
3
Megjegyzés a
felhasználók
számára
A mellékelt szoftverről
• A szoftver és az ahhoz mellékelt kézikönyv
másolását – részben vagy egészben –, illetve a
szoftver felhatalmazás nélküli kölcsönzését a
másolásvédelmi (szerzői jogvédelmi) törvény
tiltja.
• A SONY semmilyen körülmények között nem
vállal felelősséget az ehhez a készülékhez
mellékelt szoftver használatából eredő anyagi
károkért, profit veszteségért, beleértve a harmadik
fél által benyújtott jogi kereseteket is.
• A gyártási hiba miatt használhatatlan szoftvert a
SONY pótolja.
A SONY azonban semmilyen más felelősséget
nem visel.
• A készülékhez mellékelt szoftvert csak az előírt
berendezésekhez szabad használni.
• A minőség folyamatos javítása érdekében végzett
fejlesztésből adódóan a szoftver jellemzői
előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
• A garancia érvényét veszti abban az esetben,
ha a készüléket a mellékelt szoftvertől eltérő
alkalmazással használja.
Program © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony
Corporation
Dokumentáció © 2005 Sony Corporation
Ebben az útmutatóban a Network
Walkman kezelésének módját
ismertetjük. A mellékelt szoftver
(SonicStage) használatának módját lásd
a SonicStage kezelési útmutatójában.
A SonicStage kezelési útmutató
telepítésre kerül a SonicStage
szoftverrel.
4
A „WALKMAN” a Sony Corporation bejegyzett
védjegye, mely itt a sztereó fejhallgatós
készülékeket reprezentálja.
A
a Sony Corporation védjegye.
Az OpenMG és annak emblémája a Sony
Corporation védjegye.
A SonicStage és annak emblémája a Sony
Corporation védjegye.
Az ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus és a megfelelő
emblémák a Sony Corporation védjegyei.
A Microsoft, a Windows és a Windows Media a
Microsoft Corporation Egyesült Államokban és
egyéb országokban bejegyzett védjegye.
Bármely más, a használati útmutatóban előforduló
márkanév annak jogos tulajdonosának védjegye
vagy bejegyzett védjegye.
A továbbiakban a „™” és „®” szimbólumokat nem
mindenhol tüntetjük fel ebben az útmutatóban.
T
Átt
M
E
Ac
A
E
H
K
A
Au
a
Zen
H
(
P
K
K
K
T
A
Kü
Ism
A
M
(
M
(
M
(
A
Ak
A
A
(
Am
(
A
A
Ak
Ha
ye.
elő
ló
em
Tartalomjegyzék
Áttekintés ................................................... 7
Mire használható a Network Walkman? . 7
Egyéb jellemzők ..................................... 8
A csomag tartalmának ellenőrzése............. 9
A kezelőszervek .................................... 10
Elülső oldal ........................................... 10
Hátoldal ................................................ 10
Kijelző .................................................. 11
Alapműveletek
Audio fájlok másolása a számítógépről
a Network Walkmanre/Töltés ............... 12
Zenehallgatás a Network Walkmannel..... 15
Hallgatni kívánt műsorszám keresése
(SEARCH) ........................................... 17
Példa a keresésre .................................. 18
Keresés előadó név alapján, lejátszás ... 19
Keresés album cím alapján, lejátszás ... 21
Keresés csoport alapján, lejátszás ........ 22
További műveletek................................ 24
A csoportvezérlés üzemmódról ............ 25
Különleges műveletek
Ismétlési mód ........................................... 26
Az ismétlési mód kiválasztása .............. 26
Műsorszámok megismétlése
(műsorszám ismétlés) ........................... 28
Műsorszámrészlet megismétlése
(A-B ismétlés) ...................................... 29
Mondatok megismétlése
(mondat ismétlés) ................................. 31
Az ismétlés-szám beállítása .................. 33
A kijelzés módosítása .............................. 34
A kijelzés módosítása ........................... 35
A kijelzési típusok kiválasztása
(kijelző tartalom) .................................. 35
A mély és magas hangok beállítása
(digitális hangzásbeállítás) ................... 37
A hangzásminőség kiválasztása ............ 37
A hangzásminőség beállítása ................ 38
A kezelőszervek zárolása (HOLD) .......... 40
Ha nem audio fájlokat kíván tárolni ......... 40
A Network Walkman beállításainak
módosítása
Az időbeállítás módosítása (dátum-idő)... 41
A hangerő korlátozása (AVLS) ................ 42
A hangerő beállítása tárolt hangerőszintek
segítségével (hangerő üzemmód) .......... 44
A hangerőmemóriában tárolt
hangerőszint beállítása (tárolt hangerő) .. 44
Átkapcsolás kézi üzemmódba
(kézi hangerő) ....................................... 46
Energia megtakarítás
(energiatakarékos mód) ........................ 47
A hangjelzések kikapcsolása (BEEP) ...... 49
További funkciók
A memória formázása (FORMAT) .......... 50
Az USB kapcsolat beállításának
módosítása (USB Bus Powered) .......... 52
A lejátszó információinak megjelenítése
(Information) ........................................ 54
További információk
Óvintézkedések ........................................ 55
A Network Walkman hulladékként
történő elhelyezése ............................... 57
Hibaelhárítás ............................................ 58
A készülék memóriájának törlése ......... 58
Mi történt? ............................................ 58
Hibaüzenetek ........................................ 62
Minőségtanúsítás...................................... 64
Fogalom magyarázat ................................ 67
Menülista.................................................. 69
Tárgymutató ............................................. 52
5
Áttekintés
E
Mire használható a Network Walkman?
Első lépésként telepítenie kell a „SonicStage” szoftvert a számítógépre. Ezt követően a
számítógépről könnyedén letöltheti a digitális audio fájlokat a készülék beépített memóriájába, és
bárhová magával viheti kedvenc zenéjét.
EMD (elektronikus
zeneterjesztés)
szolgáltatás
Audio CD-k
MP3, WAV és
Windows® Média
formátumú audio fájlok
1 Tárolja a digitális
audio fájlokat
számítógépén.
2 Töltse le a fájlokat a
Töltse le a
legújabb
zenéket!
Tárolja
kedvenc
műsorszámait!
•K
•K
•F
N
N
N
•A
tá
m
•A
•M
•S
•S
•K
m
•A
*1
*2
Network Walkmanre.
M
•
USB kapcsolat
•
•
3 Élvezze a zenét a
Network Walkman
készülékkel!
6
Egyéb jellemzők
ok
• Kompakt méret, kis súly, rázkódásvédett működés, kiváló hordozhatóság.
• Körülbelül 50 óra*1 folyamatos lejátszási a lítium-ion akkumulátorral.
• Felvételi idő*2:
NW-E403: A beépített 256 MB-os memóriával több mint 11 óra 40 perc.
NW-E405: A beépített 512 MB-os memóriával több mint 23 óra 30 perc.
NW-E407: A beépített 1 GB-os memóriával több mint 47 óra 00 perc.
• A mellékelt SonicStage szoftver lehetővé teszi, hogy audio CD lemezeiről felvett zeneszámokat
tároljon ATRAC3plus formátumban (kiváló hangminőség, nagyfokú tömörítés) számítógépe
merevlemezén.
• Az MP3 fájlok egyszerűen másolhatók a Network Walkmanre a SonicStage szoftverrel.
• Mondat ismétlés: Hasznos funkció idegen nyelvek tanulásához.
• Speciális USB kábel gondoskodik a nagysebességű adatátvitelről.
• Szerves EL kijelző: a műsorszámok címe és az előadó neve megjeleníthető.
• Keresési funkció: előadó, album vagy csoport szerint keresheti a lejátszani kívánt
műsorszámokat.
• Adattárolási funkció: az audio fájlokon kívül változatos típusú adatokat tárolhat a készülékkel.
ait!
*1 Az adatformátum, energiatakarékos üzemmód beállítása, stb. függvényében. Ebben az esetben az
elemkapacitás 105 kbps-os ATRAC3 formátumú audio fájlok folyamatos lejátszására vonatkozik, normál
energiatakarékos üzemmódban.
*2 A felvételi bitsebesség függvényében változhat. Példánkban az időtartam a 48 kbps bitsebességű
ATRAC3plus formátumú felvételre vonatkozik.
t
és
MEGJEGYZÉSEK:
• A felvett műsorszámok kizárólag személyes célokra használhatók. Ettől eltérő célú felhasználáshoz a
szerzői jog tulajdonosának engedélye szükséges.
• A Sony nem vállal felelősséget a Network Walkman vagy a számítógép hibájából eredő felvételi/
lejátszási hibákért vagy adatsérülésekért.
• A szöveg és karakterek típusától függően elképzelhető, hogy a Network Walkmanen megjelenő szöveg
nem megfelelő. Ez a következők miatt lehetséges:
– A csatlakoztatott lejátszó jellemzője.
– A lejátszó nem működik megfelelően.
– A lejátszott műsorszám ID3 TAG információja olyan nyelven vagy karakterkészlettel került felvételre,
melyet nem támogat a lejátszó.
7
A csomag tartalmának ellenőrzése
A
Ellenőrizze a csomagban található tartozékokat.
Ar
El
• Network Walkman (1 db)
• Fejhallgató hosszabbító vezeték (csak az
NW-E407 esetében) (1 db)
• Hordtáska (csak az NW-E407 esetében)
(1 db)
• Csíptető (1 db)
• CD-ROM lemez a SonicStage szoftverrel,
a PDF kezelési útmutatóval, és a
PDF formátumú SonicStage kezelési
útmutatóval (1 db)
• Egyszerűsített kezelési útmutató
• Fejhallgató (1 db)
NW-E403/E405
A sorozatszámról
A készülék sorozatszámára szüksége lesz
a vevőregisztrációhoz. A szám a Network
Walkman hátoldalán található.
1
2
3
4
NW-E407
Sorozatszám
5
6
• Speciális USB csatlakozóvezeték (1 db)
8
Jegyezze fel a sorozatszámot. Hivatkozzon
erre a számra, ha Sony kereskedőjével beszél
a termékről.
A sorozatszám látható a menüképernyőn is
(39. oldal).
l,
A kezelőszervek
A részleteket lásd a zárójelben feltüntetett oldalakon.
Elülső oldal
Hátoldal
9
1
5
2
6
3
7
0
8
4
qa
1 Vezérlőgomb (17–22., 25., 27–39. oldal)
2 Nx gomb
(14–25., 27–29., 31–39. oldal)
3 SEARCH/MENU gomb
(15., 17–25., 27–29., 31–39. oldal)
4 Kijelző (10., 15., 22., 26. oldal)
A kijelzővel és ikonokkal kapcsolatos
részleteket a 10. oldalon találja.
7 REPEAT/SOUND gomb
(22–24., 28. oldal)
8 Fül a szíj rögzítéséhez
9 Fejhallgató aljzat (14. oldal)
q; Memóriatörlő gomb (42. oldal)
qa USB aljzat (12. oldal)
5 VOL (hangerő) +/− gomb
(14., 33. oldal)
6 DISPLAY gomb (26–27. oldal)
zél
folytatódik
9
A kezelőszervek
Kijelző
1
2
Track 1
Artist
01:23
SHUF
3
4
1 Szöveges/grafikus kijelző (15., 22. oldal)
Az album cím, az előadó név, a
műsorszám sorszám, a műsorszám név,
a jelenlegi dátum és idő (26–28., 31.
oldal), MESSAGE (46. oldal) és a menü
kijelzések helye.
Nyomja meg a DISPLAY gombot a kijelző
üzemmód módosításához (26–28. oldal).
Kapcsolja a kijelzőt energiatakarékos vagy
kikapcsolt üzemmódba, ha egy darabig
nem használja a készüléket (35. oldal).
2 Aktuális műsorszám sorszám/a lejátszási
tartományban található műsorszámok
száma.
A kiválasztott vagy lejátszott műsorszám
sorszáma és az lejátszási tartományban
található műsorszámok száma jelenik
meg.
10
2
5
1/32
6
3 Lejátszási állapot jelző
Megjeleníti az aktuális lejátszási
üzemmódot (N: lejátszás,
x: állj), és az eltelt játékidőt.
4 Ismétlés üzemmód jelző (22. oldal)
Megjelenik az aktuális ismétlés
üzemmódra vonatkozó ikon.
5 Digitális hangbeállítás jelző (28–29.
oldal).
Az aktuális digitális hangbeállítás jelzése
látható, ha beállított ilyen üzemmódot.
6 Maradék elemkapacitás kijelzés (12–13.
oldal).
A maradék elemkapacitás kijelzése.
Alapműveletek
Megjegyzés
Mielőtt Network Walkman készülékét legelőször a számítógéphez csatlakoztatná, telepítse
a számítógépre a mellékelt CD-ROM-on lévő „SonicStage” szoftvert. Ha a SonicStage
szoftvert korábban már telepítette, a Network Walkman csatlakoztatása előtt újra kell
telepítenie a SonicStage szoftvert (időközben frissítések jelenhettek meg).
1
Telepítse a számítógépre a mellékelt CD-ROM-on lévő „SonicStage” szoftvert.
Ezt az 1. lépést csak a Network Walkman legelső csatlakoztatása előtt kell elvégezni.
A részleteket lásd az egyszerűsített kezelési útmutatóban.
A részleteket lásd a SonicStage kezelési útmutatóban.
z Hasznos tudnivaló
A SonicStage kezelési útmutató a számítógépre került a SonicStage szoftver telepítésekor.
2
Importálja az audio fájlokat a SonicStage szoftverbe.
A részleteket lásd a SonicStage kezelési útmutatóban.
folytatódik
11
Alapműveletek
Audio fájlok másolása a számítógépről a
Network Walkmanre/Töltés
Audio fájlok másolása a számítógépről a Network Walkmanre/Töltés
Am
Az
3
Csatlakoztassa a Network Walkmant a számítógéphez, és töltse fel.
A mellékelt USB vezeték kisebbik csatlakozódugóját a Network Walkman USB aljzatához,
míg a nagyobbik csatlakozódugót a számítógép USB portjához kell csatlakoztatni.
Az „USB Connect” felirat megjelenik kijelzőn.
Az
nem
csa
M
az USB aljzathoz
az USB porthoz
Speciális USB vezeték (tartozék)
A Network Walkman feltölthető, amikor a speciális USB vezetékkel a
számítógéphez csatlakozik
Ha a maradék elemkapacitás a kijelzőn a
FULL állapotot mutatja, akkor a töltés befejeződött
(a töltési idő kb. 120 perc*1). Az első használat előtt teljesen töltse fel a Network Walkmant (a
maradék elemkapacitás kijelzés a
FULL állapotot mutassa).
*1 Ez megközelítő töltési idő, amikor az elemkapacitás alacsony, és az „USB Bus Powered” beállítás a „Highpower 500mA” opció (38. oldal), szobahőmérséklet mellett. A töltési idő a maradék elemkapacitástól és
elemállapottól függően eltérő lehet. Ha alacsony környezeti hőmérséklet mellett tölti az akkumulátort, akkor
hosszabb lesz a töltési idő. Akkor is hosszabb lesz, ha audio fájl(oka)t másol a Network Walkmanre töltés
közben.
Elemkapacitás*2
ATRAC3 formátum: körülbelül 50 óra
ATRAC3plus formátum: körülbelül 45 óra
MP3 formátum: körülbelül 40 óra
*2 Ez normál energiatakarékos üzemmód esetén érvényes (35. oldal). Az elemkapacitás a hőmérséklet és a
használat függvényében változhat.
12
• 5
• A
sz
m
• H
n
v
• A
m
• A
• H
W
4
z
Az
Son
M
Ha
ma
ada
h-
kor
Az elemkapacitás jelző az alábbiaknak megfelelően változik.
Az elemkapacitás az elem ikonnak megfelelően csökken. Ha a „LOW BATTERY” felirat jelenik meg, akkor
nem indíthat el lejátszást a Network Walkmanen. Ebben az esetben töltse fel az akkumulátort a számítógéphez
csatlakoztatva a készüléket.
Megjegyzések
• 5 és 35°C környezeti hőmérsékletben töltse az akkumulátort.
• Az ikon a kijelzőn megjelenő „USB Connect” felirat fölött mozog, miközben a Network Walkman a
számítógéppel kommunikál. Ne szüntesse meg az USB vezeték csatlakozását, amikor az ikon mozog, mert
megsérülhetnek az átvitt adatok.
• Ha a Network Walkmant USB elosztón vagy USB hosszabbítón keresztül csatlakoztatja, a hibátlan működés
nem garantált. A Network Walkmant mindig közvetlenül csatlakoztassa a számítógéphez (a mellékelt USB
vezetékkel).
• A számítógéphez csatlakoztatott egyéb USB eszközök üzemzavart okozhatnak a Network Walkman
működésében.
• A számítógéphez történő csatlakoztatást követően a Network Walkman kezelőszervei nem funkcionálnak.
• Ha a Network Walkman a számítógéphez van csatlakoztatva, a beépített memória tartalma megjeleníthető a
Windows Intéző segítségével.
4
Töltse át az audio fájlokat a Network Walkmanre.
Az audio fájlok beépített memóriába történő átvitelének módját lásd a SonicStage kezelési
útmutatóban.
z Hasznos tudnivaló
Az audio fájlok számítógépre történő visszatöltéséről bővebben a SonicStage kezelési útmutatóban, vagy a
SonicStage szoftver elektronikus súgójában olvashat.
Megjegyzés
Ha megszünteti az USB vezeték csatlakozását az adatok másolása közben, akkor felesleges adatok
maradhatnak a Network Walkmanben. Ilyen esetben töltse át a használható audio fájlokat (a nem audio
adatokkal együtt) a számítógépre, és formattálja (37. oldal) a Network Walkmant.
13
Alapműveletek
z,
A maradék elemkapacitás jelzőről
Zenehallgatás a Network Walkmannel
Zenehallgatás előtt kérjük, töltse fel az akkumulátort (12. oldal), és töltse át a kívánt
zeneszámokat a Network Walkman memóriájába.
Megjegyzés
Mielőtt a Network Walkman-nel zeneszámokat játszana le, szüntesse meg a Network Walkman és a számítógép
közötti csatlakoztatást.
1
Ha
Ak
•K
•K
•K
(
*
Csatlakoztassa a fejhallgatót.
A fejhallgató vezetékhosszabbító
használata (csak az NW-E407 esetében)
A csatlakoztatást kattanás jelzi.
fejhallgató
aljzathoz
fejhallgató
aljzathoz
A
Jel
Lép
SE
Ak
ker
aut
Fejhallgató
vezetékhosszabbító
2
Indítsa el a lejátszást.
1 Nyomja meg a Nx gombot.
Ha a lejátszás nem kezdődik meg
Ellenőrizze, hogy a HOLD kapcsoló nincs-e
bekapcsolt állapotban (30. oldal).
GROUP
Normal
HOLD
2 A VOL +/−
gombbal állítsa
be a hangerőt.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a Nx gombot.
A hangerő beállítása
A hangerő memorizált és kézi üzemmódban
szabályozható (33–34. oldal).
Vezérlőgomb
Ha az ismétlés üzemmód (21. oldal) nincs
beállítva, a lejátszás automatikusan megáll az
utolsó műsorszám lejátszása után.
z Hasznos tudnivaló
A kijelzőt energiatakarékos vagy kikapcsolt
állapotba kapcsolhatja, ha nem használja a
készüléket egy ideig (35. oldal).
* A
l
14
en)
A következő 3 módszerrel kereshet meg egy lejátszani kívánt műsorszámot.
• Keresés előadó neve szerint ( Artist),
• Keresés album címe szerint ( Album).
• Keresés csoport* szerint, mely a számítógépről került áttöltésre a SonicStage szoftverrel
( Group)
* A SonicStage szoftverrel számítógépről átmásolt audio fájlok mindig csoportosítva kerülnek a beépített
memóriába.
A keresési folyamatról és a lejátszási tartományról
Jelenítse meg a keresés menüképernyőt a SEARCH/MENU gombbal.
Lépjen a következő oldalra a Nx gombbal, majd térjen vissza az előző állapotra, megnyomva a
SEARCH/MENU gombot a keresés menüképernyőn.
A keresett műsorszámok (
jelzés az alábbi ábrán) lejátszási tartománnyá válnak (ezek
kerülnek lejátszásra). Ha nem állítja be az ismétlés üzemmódot (21. oldal), akkor lejátszás
automatikusan megáll a lejátszás tartomány végén.
Műsorszám-lista
(lejátszási tartomány)
Keresés menüképernyő
All Track
Artist
Album
Group
*
Előadó lista
Minden műsorszám (előadó sorrend)
Track1
Track2
Track3
All Artist
Artist1
Artist2
Keresett előadó
album listája
All Album
Album1
Album2
Kiválasztott előadó minden
műsorszáma (album sorrend)
Track1
Track2
Track3
Kiválasztott album műsorszámai
Track1
Track2
Track3
Album lista
All Album
Album1
Album2
Minden műsorszám
(album sorrend)
Track1
Track2
Track3
Kiválasztott album műsorszámai
Track1
Track2
Track3
Csoport lista
All Group
Group1
Group2
Minden műsorszám
(csoport sorrend)
Track1
Track2
Track3
Kiválasztott csoport
műsorszámai
Track1
Track2
Track3
* Amikor az „All Track” (Minden műsorszám) opciót választja, minden műsorszám-lista lejátszásra kerül, és a
lejátszási tartomány „All” (összes) lesz.
folytatódik
15
Alapműveletek
gép
Hallgatni kívánt műsorszám keresése (SEARCH)
Ke
al
Zenehallgatás a Network Walkmannel
Példa a keresésre
N
1 Jelenítse meg a keresés menüképernyőt, hogy kiválassza az „ Artist” opciót.
2 Válassza az „ Artist B” opciót az előadó listából.
3 Válassza az „ Album5” opciót az ArtistB album listájából.
Megjelenik az Album 5 műsorszám-listája.
Ebben az esetben a műsorszám-lista lesz a lejátszási tartomány.
4 Válassza a „ Track 15” opciót a műsorszám-listából.
5 Nyomja meg a Nx gombot.
A lejátszás a Track 15-tel kezdődik el.
A lejátszás automatikusan megáll a Track 16 végén (ebben az esetben a lejátszási tartomány
vége).
1
Minden műsorszám a beépített
memóriában
2
Artist B album listái
Album 5 műsorszámai
3
16
Keresés előadó név
alapján, lejátszás
Nx gomb
a>
a.
jelzéshez jelzéshez
Amikor az „All Artist” opciót választja az előadó
lista felső részén, és megerősíti a választást a
Nx gombbal, akkor minden műsorszám-lista
megjelenítésre kerül az előadó neve szerinti sorrendben
(egyazon előadóhoz tartozó műsorszámok az album
szerinti sorrendben jelennek meg). A megjelenített lista
lesz a lejátszási tartomány. Folytassa az 5-ös lépéssel
az eljárást, és indítsa el a lejátszást.
4
MENU gomb
y
1
Nyomja meg a SEARCH/MENU
gombot.
Megjelenik a keresés menüképernyő.
All Track
Artist
Album
2
A vezérlőgomb elforgatásával
válassza ki az „ Artist” opciót,
majd nyomja meg a Nx gombot
a megerősítéséhez.
Megjelennek az előadók listái.
All Artist
Artist A
Artist B
3
A vezérlőgomb elforgatásával
válassza ki a kívánt előadót, majd
nyomja meg a Nx gombot a
megerősítéséhez.
A kiválasztott előadó album listái
jelennek meg.
All Album
Album 1
Album 2
A vezérlőgomb elforgatásával
válassza ki a kívánt albumot, majd
nyomja meg a Nx gombot a
megerősítéséhez.
A kiválasztott előadó albumához
tartozó műsorszám-lista jelenik meg.
A megjelenített lista lesz a lejátszási
tartomány.
Track 1
Track 2
Track 3
z Hasznos tudnivaló
Amikor az „All Album” opciót választja az album
lista felső részén, és megerősíti a választást a
Nx gombbal, akkor a 3-as lépésben kiválasztott
előadó minden műsorszám-listája megjelenítésre
kerül album sorrendben. A megjelenített lista lesz a
lejátszási tartomány.
5
A vezérlőgomb elforgatásával
válassza ki a kívánt műsorszámot,
majd nyomja meg a Nx gombot
a megerősítéséhez.
A kiválasztott műsorszám lejátszásra kerül.
Ha nem állítja be az ismétlés üzemmódot
(21. oldal), akkor a lejátszás automatikusan
befejeződik a lejátszási tartomány végén.
Visszatérés az előző képernyőre
Nyomja meg a SEARCH/MENU gombot. Ismét
a lejátszási képernyő látható, ha megnyomja a
SEARCH/MENU gombot, miközben a keresés
képernyő első lépése (az első lépés képernyője)
jelenik meg.
folytatódik
17
Alapműveletek
Vezérlőgomb
z Hasznos tudnivaló
Zenehallgatás a Network
Walkmannel
3
Keresés album cím alapján,
lejátszás
Nx gomb
MENU gomb
1
Nyomja meg a SEARCH/MENU
gombot.
Megjelenik a keresés menüképernyő.
All Track
Artist
Album
2
A vezérlőgomb elforgatásával
válassza ki az „ Album” opciót,
majd nyomja meg a Nx gombot
a megerősítéséhez.
Megjelennek az album listák.
All Album
Album 1
Album 2
18
Ke
le
N
Track 1
Track 2
Track 3
Vezérlőgomb
a>
a.
jelzéshez jelzéshez
A vezérlőgomb elforgatásával
válassza ki a kívánt albumot, majd
nyomja meg a Nx gombot a
megerősítéséhez.
A kiválasztott album műsorszám-listái
jelennek meg. A megjelenített lista lesz a
lejátszási tartomány.
z Hasznos tudnivaló
Amikor az „All Album” opciót választja az album
lista felső részén, és megerősíti a választást a Nx
gombbal, akkor minden műsorszám-lista album
sorrendben kerül megjelenítésre. A megjelenített
lista lesz a lejátszási tartomány.
4
A vezérlőgomb elforgatásával
válassza ki a kívánt műsorszámot,
majd nyomja meg a Nx gombot
a megerősítéséhez.
A kiválasztott műsorszám lejátszásra
kerül. Ha nem állítja be az ismétlés
üzemmódot (21. oldal), akkor a lejátszás
automatikusan befejeződik a lejátszási
tartomány végén.
Visszatérés az előző képernyőre
Nyomja meg a SEARCH/MENU gombot. Ismét
a lejátszási képernyő látható, ha megnyomja a
SEARCH/MENU gombot, miközben a keresés
képernyő első lépése (az első lépés képernyője)
jelenik meg.
1
2
jd
Keresés csoport alapján,
lejátszás
Nx gomb
Vezérlőgomb
1
Nyomja meg a SEARCH/MENU
gombot.
Megjelenik a keresés menüképernyő.
All Track
Artist
Album
ot,
ot
ás
Track 1
Track 2
Track 3
a>
a.
jelzéshez jelzéshez
MENU gomb
2
A vezérlőgomb elforgatásával
válassza ki a „ Group” opciót,
majd nyomja meg a Nxgombot a
megerősítéséhez.
Megjelennek a csoport listák.
All Group
Group 1
Group 2
A vezérlőgomb elforgatásával
válassza ki a kívánt csoportot,
majd nyomja meg a Nx gombot
a megerősítéséhez.
A kiválasztott csoport műsorszám-listái
jelennek meg. A megjelenített lista lesz a
lejátszási tartomány.
z Hasznos tudnivaló
Amikor az „All Group” opciót választja az album
lista felső részén, és megerősíti a választást a
Nxgombbal, akkor minden műsorszám-lista
csoport sorrendben (számítógépről másolt csoport)
kerül megjelenítésre. A megjelenített lista lesz a
lejátszási tartomány.
4
A vezérlőgomb elforgatásával
válassza ki a kívánt műsorszámot,
majd nyomja meg a Nx gombot
a megerősítéséhez.
A kiválasztott műsorszám lejátszásra
kerül. Ha nem állítja be az ismétlés
üzemmódot (21. oldal), akkor a lejátszás
automatikusan befejeződik a lejátszási
tartomány végén.
Visszatérés az előző képernyőre
Nyomja meg a SEARCH/MENU gombot. Ismét
a lejátszási képernyő látható, ha megnyomja a
SEARCH/MENU gombot, miközben a keresés
képernyő első lépése (az első lépés képernyője)
jelenik meg.
folytatódik
19
Alapműveletek
za
m
x
3
Zenehallgatás a Network
Walkmannel
A csoportvezérlés
üzemmódról
További műveletek
A csoportvezérlés üzemmódot a vezérlőgomb
GROUP pozíciójában használhatja.
Nx gomb
GROUP
Normal
HOLD
Vezérlőgomb
a.
a>
jelzéshez jelzéshez
MENU gomb
Funkció
Ugrás a következő
műsorszám elejére.*1
Ugrás a jelenlegi
műsorszám elejére.*1
Gyorskeresés előre.*2
Gyorskeresés hátra.*2
Vezérlőgomb
művelet
Forgassa a vezérlőgombot
a > irányba.
Forgassa a vezérlőgombot
a .irányba.
Forgassa a vezérlőgombot
a > irányba és tartsa
ott.
Forgassa a vezérlőgombot
a . irányba és tartsa
ott.
*1 Ha állj üzemmódban a vezérlőgombot
elfordítja a > (vagy .) irányba, és ott
tartja, folyamatosan léphet a következő (vagy
aktuális) műsorszám elejére. Ha hosszabban
nyomva tartja, akkor a következő (vagy előző)
műsorszámokra léphet.
*2 A keresés fokozatosan felgyorsul.
20
Csoportvezérlés üzemmódban a lejátszási
tartományon belül a csoport vagy album
elejére léphet.
Funkció
Ugrás a következő
album/csoport
kezdetére.*1*2
Ugrás a jelenlegi
album/csoport
kezdetére.*1*2
Vezérlőgomb
művelet
Kapcsolja a
vezérlőgombot a
GROUP pozícióba, majd
forgassa a > irányba.
Kapcsolja a
vezérlőgombot a
GROUP pozícióba, majd
forgassa a .irányba.
*1 A következő (vagy jelenlegi) album első
műsorszámára lép, amikor a lejátszási tartomány
egy album cím vagy előadó név szerint történő
keresés eredménye. A következő (vagy jelenlegi)
csoport első műsorszámára lép, amikor a
lejátszási tartomány egy csoport szerint történő
keresés eredménye.
*2 Ha állj üzemmódban a vezérlőgombot elfordítja
a > (vagy .) irányba, és ott tartja,
folyamatosan léphet a következő (vagy aktuális)
album/csoport elejére. Ha hosszabban nyomva
tartja, akkor a következő (vagy előző) albumra/
csoportra léphet.
B Különleges műveletek
Ismétlési mód
Háromféle ismétlési mód közül választhat:
műsorszám ismétlés, A-B ismétlés és mondat
ismétlés.
• Műsorszám ismétlés (Track Rep)
Ennél az ismétlési módnál háromféle
módon ismételheti a műsorszámokat.
Single Repeat
Shuffle Repeat
Ismétlés
működése:
A lejátszási tartomány
(kiválasztott műsorszámok)
minden műsorszáma
ismétlésre kerül.
Az aktuális műsorszám
ismétlésre kerül.
A lejátszási tartomány
(kiválasztott műsorszámok)
minden műsorszáma
véletlen sorrendben
ismétlésre kerül.
• A-B ismétlés (A-B Rep)
Ennél az ismétlési módnál a kijelölt
műsorszámrészletet ismételheti meg.
• Mondat ismétlés (Sentence Rep)
Ennél az ismétlési módnál a készülék a
kijelölt műsorszámrészleten belüli szöveges
részeket ismétli.
Nx gomb
Vezérlőgomb
a.
a>
jelzéshez jelzéshez
MENU gomb
1
Állj üzemmódban tartsa nyomva
fél másodpercig a SEARCH/MENU
gombot.
A menüképernyő megjelenik.
Repeat Mode
Sound
Volume Mode
2
A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki a „Repeat Mode>”
funkciót, és nyomja meg a Nx
gombot a megerősítéshez.
folytatódik
21
Különleges műveletek
Műsorszám
ismétlési mód:
Repeat
Az ismétlési mód
kiválasztása
Ismétlési mód
3
A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki a kívánt ismétlési
módot, és nyomja meg a Nx
gombot a megerősítéshez.
Track Rep
A-B Rep
Sentence Rep
Az alábbi ismétlési módok közül
választhat: „Track Rep”, „A-B Rep”
és „Sentence Rep”. Az egyes ismétlési
módok leírását az alábbi fejezetekben
ellenőrizheti:
• Track Rep: lásd a „Műsorszámok
megismétlése (műsorszám ismétlés)”
című fejezetet.
• A-B Rep: lásd a „Műsorszámrészlet
megismétlése (A-B ismétlés)” című
fejezetet.
• Sentence Rep: lásd a „Mondatok
megismétlése (mondat ismétlés)” című
fejezetet.
4
A SEARCH/MENU gomb többszöri
megnyomásával lépjen ki menü
üzemmódból.
Megjegyzések
• Ha 60 másodpercig semmilyen műveletet nem
végez, a kijelző automatikusan visszakapcsol a
normál képernyőre.
• Ha a beépített memóriában nincsenek audio
fájlok, egyik lejátszási mód sem választható ki.
• Amikor a Network Walkman-t a számítógéphez
csatlakoztatja, a kiválasztott ismétlési mód
kikapcsol.
• Amikor megváltoztatja a lejátszási tartományt,
a kiválasztott ismétlés üzemmód kikapcsolásra
kerül.
• Az ismétlési mód csak állj üzemmódban
választható ki.
22
Műsorszámok
megismétlése (műsorszám
ismétlés)
A kívánt műsorszám ismétlési mód a
REPEAT/SOUND gombbal választható
ki. Az aktuális műsorszám ismétlési
mód a kijelzőn megjelenő ikon alapján
azonosítható.
M
m
Mű
ism
(A)
N
REPEAT/SOUND
gomb
1
Track 1
Artist
01:23
SHUF
2
1/32
Műsorszám ismétlési mód ikonja
Első lépésként kapcsoljon
műsorszám ismétlési (Track Rep)
üzemmódba (21. oldal). Ezután a
REPEAT/SOUND gomb megfelelő
számú megnyomásával válassza
ki a kívánt műsorszám ismétlési
módot.
A gomb többszöri megnyomásakor az alábbi
ikonok jelennek meg:
nincs (normál lejátszás)
(összes műsorszám ismétlése
(1 műsorszám ismétlése)
(minden műsorszám
véletlen ismétlése)
2
3
m
bi
Műsorszám lejátszás közben kijelölheti az
ismételni kívánt műsorszámrészlet kezdő(A) és végpontját (B).
4
A REPEAT/SOUND gombbal jelölje
ki az ismételni kívánt szakasz
végpontját (B).
Az „AtB” felirat megjelenik, és a
kijelölt szakaszt megismétli a készülék.
Track 1
Artist
Nx gomb
01:23
A
1/32
B
2
Megjegyzések
REPEAT/SOUND
gomb
1
2
3
Válassza ki az A-B ismétlési (A-B
Rep) módot (21. oldal).
Indítsa el a lejátszást a Nx
gombbal.
Az „A t” villog.
Lejátszás közben a REPEAT/
SOUND gombbal jelölje ki
az ismételni kívánt szakasz
kezdőpontját (A).
Az „t”világít, és a „B” villog.
Track 1
Artist
01:23
A
1/32
B
• Az A-B ismétlési funkciónál az ismételni kívánt
szakasz csak a műsorszámon belül jelölhető ki.
• Ha nem jelöli ki a szakasz végpontját (B), a
készülék automatikusan a műsorszám végét
tekinti a szakasz végpontjának.
• A vezérlőgomb elforgatása törli a beállított
kezdőpontot (A).
A kezdő- (A) és a végpont (B) törlése
• Nyomja meg a REPET/SOUND gombot az A-B
ismétlés közben.
• Nyomja meg a SEARCH/MENU gombot az A-B
ismétlés közben.
• Válassza ki a csoportvezérlés üzemmódot a
GROUP pozícióba állítva a vezérlőgombot az
A-B ismétlés közben.
• A vezérlőgombbal ugorjon a következő vagy az
előző műsorszámra az A-B ismétlés közben.
(Az A-B ismétlési mód nem kapcsol ki.)
Az A-B ismétlés kikapcsolása
A menüképernyőn válasszon ki egy másik ismétlés
üzemmódot (21. oldal).
2
folytatódik
23
Különleges műveletek
p)
a
ő
a
Műsorszámrészlet
megismétlése (A-B ismétlés)
3
Ismétlési mód
Mondatok megismétlése
(mondat ismétlés)
Ez a funkció a kijelölt kezdőponttól kezdve
automatikusan érzékeli az üres szakaszok
közötti szöveges részt, és a beállított
ismétlés-számnak megfelelően megismétli
azt. Kiválóan használható nyelvtanuláshoz
vagy nyelvgyakorláshoz.
z Hasznos tudnivaló
Az alapértelmezés szerint ismétlés-szám 2 (minden
mondatra). Az ismétlés-szám azonban módosítható.
Olvassa el „Az ismétlés-szám beállítása” című
fejezetet a 25. oldalon.
Lejátszás közben a REPEAT/
SOUND gombbal jelölje ki
az ismételni kívánt szakasz
kezdőpontját.
A Network Walkman a kezdőponttól
kezdve érzékeli a szöveges részt az
üres részig (csendes rész), és a mondat
ismétlés megkezdődik a beállított
ismétlési számnak megfelelően
(25. oldal). Ha például a 3 ismétlési
számot állítja be, akkor minden részt
4 alkalommal hall – első lejátszás,
valamint 3 ismétlés.
Track 1
Artist
01:23
2
1/32
Nx gomb
Az
Be
ism
üze
N
1
Megjegyzések
REPEAT/SOUND
gomb
• Az 1 másodpercnél rövidebb szöveges és szöveg
nélküli részeket a készülék nem érzékeli.
• Ha a készülék nem érzékel szöveges részt a
műsorszám végéig, a műsorszám végét szöveg
nélküli résznek tekinti, és a korábbi szöveges rész
ismétlése megkezdődik.
A kezdőpont törlése
1
2
Válassza ki a mondat ismétlési
(Sentence Rep) módot (21. oldal).
Indítsa el a lejátszást a Nx
gombbal.
• Nyomja meg a REPET/SOUND gombot a
mondat ismétlés közben.
• Nyomja meg a SEARCH/MENU gombot a
mondat ismétlés közben.
• Kapcsoljon csoportosított lejátszási módba a
GROUP gombbal a mondat ismétlés közben.
• A vezérlőgombbal ugorjon a következő vagy az
előző műsorszámra a mondat ismétlés közben.
(A mondat ismétlési mód nem kapcsol ki.)
A mondat ismétlés kikapcsolása
A menüképernyőn válasszon ki egy másik ismétlés
üzemmódot (21. oldal).
24
2
Az ismétlés-szám beállítása
Beállíthatja az érzékelt szöveges rész
ismétlési számát (1–9) a mondatismétlés
üzemmódban (Sentence Rep).
Nx gomb
t
Repeat Count
[2]
Vezérlőgomb
a.
a>
jelzéshez jelzéshez
MENU gomb
1
eg
Állj üzemmódban tartsa nyomva
a SEARCH/MENU gombot fél
másodpercig.
A menüképernyő megjelenik.
A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki a „Sentence Rep”
üzemmódot, és nyomja meg a
Nx gombot a megerősítéshez.
A „Repeat Count” érték megjelenik a [ ]
zárójelben.
4
A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki a kívánt ismétlésszámot, és nyomja meg a Nx
gombot a megerősítéshez.
A menüképernyő kikapcsolása
Nyomja meg a SEARCH/MENU gombot az előző
képernyőre történő visszatéréshez. Nyomja meg
többször a menü üzemmódból történő kilépéshez.
Repeat Mode
Sound
Volume Mode
ész
2
A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki a „Repeat Mode>”
funkciót, és nyomja meg a Nx
gombot a megerősítéshez.
z
és
25
Különleges műveletek
2
3
A kijelzés
módosítása
• Clock: Megjeleníti a pontos időt és
dátumot.
Óra
Zenelejátszás közben vagy állj üzemmódban
a kijelzőn megjelenítheti az aktuális
információkat. A kijelzést a DISPLAY
gombbal módosíthatja. 4-féle kijelzés
lehetséges, és beállíthatja a kívánt kijelzést a
menü üzemmódban (27. oldal).
• Property: Megjeleníti az aktuális
lejátszási tartományt, az aktuális album
sorszámát/az albumok számát a lejátszási
tartományban, az aktuális műsorszám
sorszámát/a műsorszámok számát a
lejátszási tartományban, a CODEC típusát
(tömörítési típus), valamint a bitsebességet.
A
Perc
2005
12/14
Dátum
Ny
lej
üz
• Bubble: Animált buborékokat jelenít meg.
(no
All Artist
25/545
35/980
ATRAC3 plus 64 kbps
• Lap Meter: Megjeleníti az aktuális
műsorszám pozíciót a lejátszási
tartományban, az eltelt játékidőt, és az
aktuális hangerőt.
Aktuális
műsorszám
pozíció a
lejátszási
tartományban
Eltelt játékidő
03:23
Aktuális
hangerő
24
VOL
26
M
Af
min
jelö
egy
kije
DISPLAY gomb
A kijelzési típusok
kiválasztása (kijelző
tartalom)
Kiválaszthatja, hogy melyiket szeretné
használni a 4 kijelzési típus közül:
„Property”, „Lap Meter”, „Clock”
és „Bubble”, a DISPLAY gomb
megnyomásával.
A kijelzési típusok kiválaszthatók egy jelölés
elhelyezésével a beállítás mellett.
Nx gomb
Nyomja meg a DISPLAY gombot
lejátszás közben, vagy állj
üzemmódban.
(normál kijelzés)
Property
Bubble
Vezérlőgomb
Lap Meter
a.
a>
jelzéshez jelzéshez
Clock
Megjegyzés
A fenti ábra azt a sorrendet mutatja, amikor
minden kijelzési típust bekapcsolt (ki van
jelölve) a menü üzemmód képernyőjén. Ha
egyes típusokat nem választott ki (nincs
kijelölés), akkor azok nem jelennek meg.
SEARCH/
MENU gomb
1
Tartsa nyomva a SEARCH/MENU
gombot fél másodpercig állj
üzemmódban.
A menüképernyő megjelenik.
Repeat Mode
Sound
Volume Mode
folytatódik
27
Különleges műveletek
g.
A kijelzés módosítása
A kijelzés módosítása
2
A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki a „Display Screen>”
funkciót, és nyomja meg a Nx
gombot a megerősítéshez.
Property
Lap Meter
Clock
3
Állítsa be a kijelöléseket a
„Property”, „Lap Meter”, „Clock”
és „Bubble” képernyőkhöz.
1 A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki a „Property” opciót,
és nyomja meg a Nx gombot a
megerősítéshez.
2 A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki a „Lap Meter” opciót,
és nyomja meg a Nx gombot a
megerősítéshez.
3 A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki a „Clock” opciót, és nyomja meg a
Nx gombot a megerősítéshez.
4 A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki a „Bubble” opciót, és nyomja meg
a Nx gombot a megerősítéshez.
Ha egy funkció már ki van jelölve, akkor
a fenti eljárás megszünteti a kijelölést.
A menüképernyő kikapcsolása
Nyomja meg a SEARCH/MENU gombot az előző
képernyőre történő visszatéréshez. Nyomja meg
többször a menü üzemmódból történő kilépéshez.
A mély és magas
hangok beállítása
(digitális
hangzásbeállítás)
Beállíthatja a mély és a magas hangokat. Két
beállítást tárolhat, melyeket lejátszás közben
bármikor előhívhat.
A hangzásminőség
kiválasztása
Be
han
Ha
Mé
Ma
Ab
és
Lej
beá
N
Alapbeállítási értékek
Hangzás Sound 1
( 1)
Mély
+1
Magas
±0
Sound 2
( 2)
+3
±0
Sound OFF
(normál hang)
±0
±0
REPEAT/SOUND
gomb
Tartsa nyomva fél másodpercig a
REPEAT/SOUND gombot.
A beállítási értékek az alábbi sorrendben
jelennek meg:
1
2
Sound OFF (nincs)
Visszakapcsolás normál hangzásra
Válassza ki a „Sound Off (nincs)” beállítást.
28
A
be
1
Beállíthatja a magas és a mély
hangtartomány hangzásminőségét.
Hangminőség
Mély
Magas
Kiemelés szintje
−4 és +3 között
−4 és +3 között
A beállított hangzásminőséget a „Sound 1”
és a „Sound 2” memóriahelyen tárolhatja.
Lejátszás közben a tárolt hangzásminőség
beállítást bármikor bekapcsolhatja.
Nx gomb
Vezérlőgomb
FF
g)
a
2
a.
a>
jelzéshez jelzéshez
3
A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki a „Sound>” funkciót,
és nyomja meg a Nxgombot a
megerősítéshez.
Állítsa be a „Sound 1”
hangzásminőségét.
1 A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki a „Sound 1>” memóriát,
és nyomja meg a Nx gombot a
megerősítéshez.
2 A vezérlőgomb forgatásával állítsa be
a mély hangok minőségét (kiemelési
szint), majd nyomja meg a Nx
gombot a megerősítéshez.
3 A vezérlőgomb forgatásával állítsa
be a magas hangok minőségét
(kiemelési szint), majd nyomja meg a
Nx gombot a megerősítéshez.
A „Sound 2” memória beállítása
MENU gomb
A 3. lépésben válassza ki a „Sound 2>” memóriát.
A menüképernyő kikapcsolása
1
Tartsa nyomva a SEARCH/MENU
gombot fél másodpercig.
A menüképernyő megjelenik.
Nyomja meg a SEARCH/MENU gombot az előző
képernyőre történő visszatéréshez. Nyomja meg
többször a menü üzemmódból történő kilépéshez.
Repeat Mode
Sound
Volume Mode
29
Különleges műveletek
Két
en
A hangzásminőség
beállítása
A kezelőszervek
zárolása (HOLD)
A HOLD funkció használatával elkerülheti
a Network Walkman véletlen működtetését,
amikor szállítja azt.
GROUP
Normal
HOLD
Ha nem audio
fájlokat kíván
tárolni
A Windows Intéző segítségével adatokat
továbbíthat a számítógép merevlemezéről a
beépített memóriába.
A beépített memória külső (cserélhető)
adattárolóként jelenik meg a Windows Intéző
ablakban (például D meghajtóként).
Megjegyzések
Állítsa a vezérlőgombot a HOLD
pozícióba.
Az összes kezelőszerv funkcióképtelenné
válik. Ha a HOLD funkció aktiválása után
megnyomja valamelyik gombot, a „HOLD”
felirat villog a kijelzőn.
A HOLD funkció kikapcsolása
Állítsa a vezérlőgombot középső (normál)
pozícióba.
30
• Ha a beépített memóriában nagy mennyiségű
egyéb adatot tárol, a zenei adatok számára
fennmaradó hely ugyanannyival csökken.
• Ne módosítson semmilyen fájlt a beépített
memória [OMGAUDIO] mappájában a Windows
Intézővel, mert az audio fájlok nem lesznek
lejátszhatók.
B A Network Walkman
beállításainak módosítása
2
Az időbeállítás
módosítása
(dátum-idő)
Y
M D h m
[2005] 01 / 01 15 : 00
Beállíthatja és megjelenítheti a pontos időt.
Nx gomb
Vezérlőgomb
Y
M D h m
2005 [01]/ 01 15 : 00
SEARCH/MENU
gomb
Tartsa nyomva a SEARCH/MENU
gombot fél másodpercig állj
üzemmódban.
A menüképernyő megjelenik.
Repeat Mode
Sound
Volume Mode
A vezérlőgomb forgatásával állítsa
be az „év” értéket, és nyomja meg
a Nx gombot a megerősítéshez.
A hónap számjegyei a [ ] zárójelben
láthatók.
4
A 3. lépésnek megfelelően állítsa
be a „hónap”, „dátum”, „óra” és
„perc” értékeket.
Miután a vezérlőgomb forgatásával
beállította az időt és a dátumot, nyomja
meg a Nx gombot a megerősítéshez.
folytatódik
31
A Network Walkman beállításainak módosítása
3
a.
a>
jelzéshez jelzéshez
1
A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki a „Date-Time>”
funkciót, és nyomja meg a Nx
gombot a megerősítéshez.
Az év számjegyei a [ ] zárójelben
láthatók.
Az időbeállítás módosítása
(dátum-idő)
A menüképernyő kikapcsolása
Nyomja meg a SEARCH/MENU gombot az előző
képernyőre történő visszatéréshez. Nyomja meg
többször a menü üzemmódból történő kilépéshez.
A pontos idő megjelenítése
Nyomja meg annyiszor a DISPLAY gombot, hogy
az „óra” jelenjen meg (26. oldal).
Ne felejtse el, hogy a kijelző menüben kikapcsolt
„óra” esetén (27. oldal) nem jelenítheti meg a
pontos időt a fenti eljárással.
A hangerő
korlátozása (AVLS)
2
Az AVLS (automatikus hangerőkorlátozó)
funkcióval korlátozhatja a készülék
maximális hangerejét, így minimalizálhatja
a környezetében lévő személyek zavarását,
és figyelemelvonását. Az AVLS funkcióval
optimális hangerőn hallgathatja a készüléket.
3
Nx gomb
Vezérlőgomb
Megjegyzések
• Ha a készüléket hosszú ideig nem használja, a
beállított dátum és idő törlődhet.
• Ha a pontos idő nincs beállítva, a dátum és az idő
helyén a „--” kijelzés jelenik meg.
a.
a>
jelzéshez jelzéshez
SEARCH/MENU
gomb
1
Tartsa nyomva fél másodpercig a
SEARCH/MENU gombot.
A menüképernyő megjelenik.
Repeat Mode
Sound
Volume Mode
32
Át
A3
beá
A
Ny
kép
töb
z
Az
has
(„O
S)
2
A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki az „AVLS>” funkciót,
és nyomja meg a Nx gombot a
megerősítéshez.
AVLS ON
AVLS OFF
a
et.
Átkapcsolás „OFF” beállításra
A hangerő beállításának két módja közül
választhat.
Kézi beállítás:
A VOL +/− gombbal állítsa be a
hangerőt a 0–31 tartományban.
Memorizált hangerő:
A VOL +/− gombbal három tárolt
beállítás közül választhat: Low
(alacsony), Mid (közepes) vagy High
(magas).
A 3. lépésben válassza ki az „AVLS OFF”
beállítást.
Nx gomb
3
A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki az „AVLS ON”
beállítást, és nyomja meg a Nx
gombot a megerősítéshez.
A hangerő egy bizonyos szinten túl nem
növelhető.
A menüképernyő kikapcsolása
Vezérlőgomb
Nyomja meg a SEARCH/MENU gombot az előző
képernyőre történő visszatéréshez. Nyomja meg
többször a menü üzemmódból történő kilépéshez.
a.
a>
jelzéshez jelzéshez
z Hasznos tudnivaló
Az „AVLS” felirat jelenik meg a VOL +/− gomb
használatakor, ha bekapcsolta az AVLS funkciót
(„ON”).
VOL +/− gomb
SEARCH/MENU
gomb
A hangerőmemóriában
tárolt hangerőszint
beállítása (tárolt hangerő)
1
Tartsa nyomva a SEARCH/MENU
gombot fél másodpercig.
A menüképernyő megjelenik.
Repeat Mode
Sound
Volume Mode
folytatódik
33
A Network Walkman beállításainak módosítása
a
A hangerő
beállítása tárolt
hangerőszintek
segítségével
(hangerő üzemmód)
A hangerő beállítása tárolt
hangerőszintek segítségével
(hangerő üzemmód)
Átkapcsolás kézi
üzemmódba (kézi hangerő)
2
1
A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki a „Volume Mode>”
funkciót, és nyomja meg a Nx
gombot a megerősítéshez.
Repeat Mode
Sound
Volume Mode
Manual Volume
Preset Volume
3
2
A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki a „Preset Volume>”
funkciót, és nyomja meg a Nx
gombot a megerősítéshez.
A „Low” érték [ ] zárójelben látható.
Low
[ 5]
4
Mid
10
High
20
Állítsa be a hangerőt a 3 szinthez:
Low, Mid vagy High.
1 A vezérlőgomb forgatásával állítsa be a
„Low” hangerőt, és nyomja meg a Nx
gombot a megerősítéshez.
2 A vezérlőgomb forgatásával állítsa be a
„Mid” hangerőt, és nyomja meg a Nx
gombot a megerősítéshez.
3 A vezérlőgomb forgatásával állítsa be a
„High” hangerőt, és nyomja meg a Nx
gombot a megerősítéshez.
A menüképernyő kikapcsolása
Nyomja meg a SEARCH/MENU gombot az előző
képernyőre történő visszatéréshez. Nyomja meg
többször a menü üzemmódból történő kilépéshez.
Megjegyzés
Ha az AVLS funkciót (32. oldal) bekapcsolja, az
aktuális hangerő alacsonyabb lehet a tárolt értéknél.
Az AVLS kikapcsolásával a hangerő ismét a
beállított szintre áll vissza.
34
Tartsa nyomva a SEARCH/MENU
gombot fél másodpercig.
A menüképernyő megjelenik.
A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki a „Volume Mode>”
funkciót, és nyomja meg a Nx
gombot a megerősítéshez.
Manual Volume
Preset Volume
3
A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki a „Manual Volume”
funkciót, és nyomja meg a Nx
gombot a megerősítéshez.
Ennél a beállításnál a VOL +/− gombbal
beállíthatja a hangerőt.
E
m
(e
m
Be
aut
nem
má
•N
le
k
•S
a
le
N
A menüképernyő kikapcsolása
Nyomja meg a SEARCH/MENU gombot az előző
képernyőre történő visszatéréshez. Nyomja meg
többször a menü üzemmódból történő kilépéshez.
1
ő)
U
Energia
megtakarítás
(energiatakarékos
mód)
Save ON
Save OFF
3
4
• Super (Disp OFF): semmi nem látható
a kijelzőn. Ez a beállítás használja a
legkevesebb energiát.
Nx gomb
A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki a „Power Save Mode>”
funkciót, és nyomja meg a Nx
gombot a megerősítéshez.
A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki a „Save ON>” funkciót,
és nyomja meg a Nx gombot a
megerősítéshez.
A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki a kívánt beállítást,
és nyomja meg a Nx gombot a
megerősítéshez.
Normal
Super(Disp OFF )
Vezérlőgomb
Az energiatakarékos üzemmód
kikapcsolása
bal
a.
a>
jelzéshez jelzéshez
ző
SEARCH/MENU
gomb
.
1
Tartsa nyomva a SEARCH/MENU
gombot fél másodpercig.
A menüképernyő megjelenik.
Válassza a „Save OFF” funkciót a 3. lépésben.
A menüképernyő kikapcsolása
Nyomja meg a SEARCH/MENU gombot az előző
képernyőre történő visszatéréshez. Nyomja meg
többször a menü üzemmódból történő kilépéshez.
z Hasznos tudnivaló
A lejátszás képernyő mindig megjelenik, amikor az
energiatakarékos üzemmód ki van kapcsolva.
Repeat Mode
Sound
Volume Mode
35
A Network Walkman beállításainak módosítása
Beállíthatja a Network Walkmant, hogy
automatikusan kapcsolja ki a kijelzőt, ha
nem használja a készüléket egy ideig (15
másodperc).
• Normal: a ( szimbólum mozog zene
lejátszása közben (energiatakarékos
kijelzés).
2
A hangjelzések
kikapcsolása
(BEEP)
A Network Walkman hangjelzései
kikapcsolhatók.
Nx gomb
3
A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki a „Beep OFF”
beállítást, és nyomja meg a Nx
gombot a megerősítéshez.
Átkapcsolás „ON” beállításra
A 3. lépésben válassza ki a „Beep ON” beállítást.
A menüképernyő kikapcsolása
Vezérlőgomb
a.
a>
jelzéshez jelzéshez
SEARCH/MENU
gomb
1
Tartsa nyomva a SEARCH/MENU
gombot fél másodpercig.
A menüképernyő megjelenik.
Repeat Mode
Sound
Volume Mode
2
A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki a „BEEP>” funkciót,
és nyomja meg a Nx gombot a
megerősítéshez.
Beep ON
Beep OFF
36
Nyomja meg a SEARCH/MENU gombot az előző
képernyőre történő visszatéréshez. Nyomja meg
többször a menü üzemmódból történő kilépéshez.
B További funkciók
A memória
formázása
(FORMAT)
A Network Walkman segítségével
megformázhatja a beépített memóriát.
A memória formázásakor a memóriában
tárolt összes adat törlődik. Formázás előtt
többször is ellenőrizze a memória tartalmát.
Nx gomb
Vezérlőgomb
A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki a „Format>” funkciót,
és nyomja meg a Nx gombot a
megerősítéshez.
Format OK?
OK
Cancel
4
A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki a „OK” beállítást, és
nyomja meg a Nx gombot a
megerősítéshez.
A „Formatting…” felirat villog, és a
formázás megkezdődik.
Amikor a formázás befejeződik, a
„Complete” felirat jelenik meg.
A menüképernyő kikapcsolása
SEARCH/MENU
gomb
1
A formázás leállítása
Tartsa nyomva a SEARCH/MENU
gombot fél másodpercig.
A menüképernyő megjelenik.
Repeat Mode
Sound
Volume Mode
2
Nyomja meg a SEARCH/MENU gombot az előző
képernyőre történő visszatéréshez. Nyomja meg
többször a menü üzemmódból történő kilépéshez.
A vezérlőgomb forgatásával válassza ki a „Cancel”
beállítást, és nyomja meg a Nx gombot a
megerősítéshez.
Megjegyzés
Lejátszás közben a memória nem formázható.
A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki az „Advanced Menu>”
funkciót, és nyomja meg a Nx
gombot a megerősítéshez.
37
További funkciók
a.
a>
jelzéshez jelzéshez
3
Az USB kapcsolat
beállításának
módosítása (USB
Bus Powered)
Az Ön számítógépétől függően, ha nem
kielégítő az áramellátás, nem lesz megfelelő
az adatátvitel a számítógép és a Network
Walkman között. Ilyen esetben az USB
csatlakozás (USB Bus Powered) beállításnál
a „Low-power 100mA” funkció választása
javíthatja az adatátvitelt.
Nx gomb
Vezérlőgomb
a.
a>
jelzéshez jelzéshez
SEARCH/MENU
gomb
1
38
4
A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki az „USB Bus
Powered>” funkciót, és
nyomja meg a Nx gombot a
megerősítéshez.
A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki a kívánt beállítást,
és nyomja meg a Nx gombot a
megerősítéshez.
USB Bus Powered
High-power500mA
Low-power 100mA
A
in
m
(I
Oly
pél
kap
N
A menüképernyő kikapcsolása
Nyomja meg a SEARCH/MENU gombot az előző
képernyőre történő visszatéréshez. Nyomja meg
többször a menü üzemmódból történő kilépéshez.
z Hasznos tudnivalók
• Ha a Network Walkmant notebook számítógéphez
csatlakozatja, a notebook számítógépet hálózati
áramforrásról kell üzemeltetni.
• A töltési idő hosszabb lesz, ha az „USB Bus
Powered” funkciónál a „Low-power 100mA”
beállítást választja.
1
Tartsa nyomva a SEARCH/MENU
gombot fél másodpercig.
A menüképernyő megjelenik.
Repeat Mode
Sound
Volume Mode
2
3
A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki az „Advanced Menu>”
funkciót, és nyomja meg a N
gombot a megerősítéshez.
2
A lejátszó
információinak
megjelenítése
(Information)
Olyan információkat jeleníthet meg, mint
például a terméknév, beépített memória
kapacitása, sorozatszám és szoftververzió.
Nx gomb
Vezérlőgomb
A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki az „Information>”
funkciót, és nyomja meg a Nx
gombot a megerősítéshez.
Forgassa el a vezérlőgombot a következő
információ megjelenítéséhez.
1: terméknév
2: beépített memória kapacitása
3: sorozatszám
4: szoftververzió
A menüképernyő kikapcsolása
Nyomja meg a SEARCH/MENU gombot az előző
képernyőre történő visszatéréshez. Nyomja meg
többször a menü üzemmódból történő kilépéshez.
.
hez
i
SEARCH/MENU
gomb
1
Tartsa nyomva a SEARCH/MENU
gombot fél másodpercig.
A menüképernyő megjelenik.
Repeat Mode
Sound
Volume Mode
2
A vezérlőgomb forgatásával
válassza ki az „Advanced Menu>”
funkciót, és nyomja meg a Nx
gombot a megerősítéshez.
39
További funkciók
a.
a>
jelzéshez jelzéshez
ző
3
B További információk
Óvintézkedések
A készülék elhelyezéséről
• Soha ne használja a Network Walkman
készüléket olyan helyen, ahol
közvetlen napsugárzásnak, szélsőséges
hőmérsékletnek, nedvességnek vagy
vibrációnak van kitéve.
• Soha ne hagyja magas hőmérsékletnek
kitéve a készüléket, például egy napon
parkoló gépkocsiban, és ne hagyja
közvetlen napfényben.
A felmelegedésről
Töltés közben a Network Walkman
felmelegedhet, ha hosszú ideig használta.
Néhány szó a használatról
A
W
h
tö
• Szíj használata esetén ügyeljen rá, hogy ne
akadjon bele más tárgyba a szíj.
• Ne használja repülőgépen a Network
Walkmant.
Ez
ion
Ne
min
Figyelem
Ha a Network Walkman használata közben
villámlást észlel, azonnal vegye le a
fejhallgatót.
Néhány szó a tisztításról
• Vízzel vagy kímélő tisztítószerrel enyhén
megnedvesített puha ruhával törölje le a
Network Walkman készülék burkolatát.
• Rendszeresen tisztítsa meg a fejhallgató
csatlakozódugóját.
Megjegyzés
A fejhallgatóról
Közúti biztonság
Járművezetés vagy kerékpározás közben
ne használja a készüléket. Ez közlekedési
balesetet okozhat, és egyes területeken
törvénybe ütközik. Potenciális veszélyt
jelenthet a Network Walkman készülék túl
magas hangerőn történő hallgatása sétálás
közben is, különösen gyalogátkelőhelyek
közelében. Veszélyes helyeken ezért különös
körültekintéssel kell közlekedni, illetve ilyen
esetekben a készüléket ki kell kapcsolni.
Halláskárosodás
Ne hallgassa túl nagy hangerőn a készüléket.
A szakorvosok véleménye szerint a
folyamatos, magas hangerőn történő
zenehallgatás halláskárosodást okozhat. Ha
zenehallgatás közben fülcsengést észlel,
csökkentse a hangerőt vagy kapcsolja ki a
készüléket.
Mások zavarása
Ha a készüléket közepes hangerőn hallgatja,
akkor a szükséges külső környezeti hangokat
is hallani fogja, és a kiszűrődő zajok másokat
nem fognak zavarni.
40
A tisztításhoz soha ne használjon súrolószivacsot,
súrolószert, benzint vagy alkoholt, mert a külső
burkolat megsérülhet.
E
ha
L
M
Soh
am
A
elt
1
Ha a Network Walkman készülékkel
kapcsolatban bármilyen kérdése vagy
problémája merül fel, keresse fel a vásárlás
helyét.
2
3
ne
n
4 Távolítsa el a csatlakozót.
Ez a Network Walkman beépített lítiumion akkumulátorral rendelkezik. Amikor a
Network Walkmant hulladékként helyezi el,
mindig megfelelően tegye azt.
5 Távolítsa el az áramköri lapot.
Egyes országok szabályozzák a termékben
használt akkumulátorok kezelését.
Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal.
6 Távolítsa el az akkumulátort
Megjegyzés
Soha ne szerelje szét a Network Walkmant, csak
amikor hulladékként helyezi el.
További információk
t,
A Network
Walkman
hulladékként
történő elhelyezése
A lítium-ion akkumulátor
eltávolítása
1 Távolítsa el a csavarokat egy keresztfejű
csavarhúzóval.
s
2 Távolítsa el az A fedelet.
3 Távolítsa el a B fedelet.
41
Hibaelhárítás
Jel
Ha a Network Walkman készülék használata közben hibajelenséget tapasztal, próbálja meg
orvosolni az alább javasolt módon, mielőtt a Sony szakszervizhez fordulna. Ha a problémát nem
sikerül megoldani, forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez. Ha a probléma a számítógépes
kapcsolat során keletkezik, kérjük, olvassa el a mellékelt szoftver elektronikus súgója
„Hibaelhárítás” című fejezetében leírtakat is.
Ah
Af
nem
A készülék memóriájának törlése
Ha a Network Walkman nem működik
megfelelően, vagy a hibaelhárítási
műveletek végrehajtása után sincs hang,
tartsa nyomva legalább egy másodpercig a
memóriatörlő gombot egy hegyes tárggyal.
A
Memóriatörlő gomb
z Hasznos tudnivaló
A memóriában tárolt audio fájlok nem kerülnek törlésre a gomb megnyomásával.
Jel
Ac
jele
Mi történt?
Az
Működés közben
Jel
Jelenség
Ok/Megoldás
Nincs hang.
Zaj hallható.
• A hangerőt teljesen lecsökkentette.
c Növelje a hangerőt (14. oldal).
• A fejhallgató csatlakozódugót nem megfelelően csatlakoztatta.
c Csatlakoztassa megfelelően a fejhallgatót (14. oldal).
• A fejhallgató csatlakozódugó piszkos.
c Száraz, tiszta ruhával tisztítsa meg a csatlakozódugót.
• A memóriában nincsenek zeneszámok.
c Ha a „NO DATA” felirat jelenik meg, vigyen át műsorszámo(ka)t
a számítógépről.
A kezelőszervek nem
működnek.
• A vezérlőgombot HOLD pozícióba kapcsolta.
c Kapcsolja középső (normál) pozícióba (30. oldal).
• Páralecsapódás történt a Network Walkman belsejében.
c Néhány óráig ne használja a készüléket.
• A maradék elemkapacitás nem elegendő.
c Töltse fel az akkumulátort (12. oldal).
Az átvitt zeneszámok nem
találhatók.
• A lejátszási tartomány lerövidült.
c Válassza az „All Track” opciót a keresési menüképernyőn
(15. oldal).
42
Az
ide
m
es
Ok/Megoldás
Bekapcsolta az AVLS funkciót.
c Kapcsolja ki az AVLS funkciót (32. oldal).
A fejhallgató jobb csatornája
nem szól.
• Nem tolta be ütközésig a fejhallgató csatlakozódugót.
c Tolja be ütközésig a fejhallgató csatlakozódugót az aljzatba
(14. oldal).
• A vezetékhosszabbítót (csak az NW-E407 esetében) nem
csatlakoztatta megfelelően a Network Walkman fejhallgató
aljzatához, vagy a fejhallgató vezetékéhez.
c Csatlakoztassa megfelelően (14. oldal).
A kijelző
Jelenség
Ok/Megoldás
A cím helyén a „s” karakter
jelenik meg.
A Network Walkman által nem megjeleníthető karakter szerepel a
címben.
c A mellékelt SonicStage szoftverrel módosítsa a nevet.
Az akkumulátor töltése
Jelenség
Ok/Megoldás
Az akkumulátor használati
ideje rövid.
• A környezeti hőmérséklet 5°C alatt van.
c A használati idő rövidebb lesz az akkumulátor jellemzői miatt. Ez
nem jelent hibás működést.
• Ki kell cserélnie az akkumulátort.
c Lépjen kapcsolatba a Sony kereskedővel.
• Az akkumulátor töltési idő nem volt elegendő.
c Hosszabb ideig töltse az akkumulátort, ha az USB kapcsolatnál
(USB Bus Powered) a „Low-power 100mA” opciót választotta
(38. oldal).
folytatódik
43
További információk
a)t
Jelenség
A hangerő nem növelhető.
Hibaelhárítás
Jel
Számítógépes kapcsolat vagy a mellékelt szoftver
Csa
átv
felv
Jelenség
Ok/Megoldás
A szoftvert nem lehet
telepíteni.
A szoftverrel nem kompatibilis operációs rendszert használ.
c A részleteket lásd a „SonicStage kezelési útmutatóban”.
Amikor a készüléket a
mellékelt USB kábellel a
számítógéphez csatlakoztatja,
nem jelenik meg az „USB
Connect” felirat.
• Várjon türelmesen, míg a SonicStage szoftver hitelesítési folyamata
lezajlik.
• Egy másik alkalmazás fut a számítógépen.
c Várjon egy rövid ideig, majd csatlakoztassa újból az USB kábelt.
Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza ki az USB kábelt, indítsa
újra a számítógépet, majd csatlakoztassa újból az USB kábelt.
• Kilazult a mellékelt USB kábel.
c Csatlakoztassa az USB kábelt.
• USB elosztót (hub) használ.
c USB elosztón keresztüli csatlakoztatás esetén a hibátlan működés
nem garantált. Csatlakoztassa az USB kábelt közvetlenül a
számítógéphez.
• A Network Walkman USB kapcsolat (USB Bus Powered)
beállításnál a „High-power 500mA” opciót választotta.
c Az „USB Bus Powered” beállításnál válassza a „Low-power
100mA” opciót (38. oldal).
A csatlakoztatott Network
Walkman készüléket nem
megfelelően ismeri fel a
számítógép.
• Kilazult a mellékelt USB kábel.
c Csatlakoztassa az USB kábelt.
• Nem telepített a Network Walkman eszközmeghajtót.
c Telepítse a Network Walkman eszközmeghajtót a mellékelt
CD-ROM lemezen található SonicStage szoftver telepítésével. A
meghajtó a SonicStage szoftverrel együtt telepítésre kerül.
A zeneszámokat nem lehet
• A mellékelt USB kábelt nem megfelelően csatlakoztatta.
átvinni a Network Walkmanre.
c Csatlakoztassa megfelelően az USB kábelt.
• A beépített memória szabad kapacitása nem elegendő a zenei
állományok átviteléhez.
c A felesleges zeneszámok visszatöltésével szabadítson fel helyet.
• Már 65 535 zeneszámot vagy 4096 csoportot átvitt a beépített
memóriába a SonicStage szoftverrel.
c Legfeljebb 65 535 zeneszámot vagy 4096 csoportot vihet át a
beépített memóriába a SonicStage szoftverrel. Egy csoport 999
zeneszámot tartalmazhat.
• Az időkorlátozásos vagy eseménykorlátozásos audio fájlokat a
szerzői jogok védelme érdekében nem lehet átvinni. Az audio fájlok
aktuális korlátozásainak ellenőrzése érdekében lépjen kapcsolatba a
zeneszolgáltatóval.
44
As
csa
Wa
biz
A„
De
me
mik
Wa
csa
Eg
Jel
AN
fun
nem
AN
felm
a
t.
ítsa
és
Ok/Megoldás
• A beépített memória szabad kapacitása nem elegendő az adott
méretű zeneszámok átviteléhez.
c A felesleges zeneszámok számítógépre való visszatöltésével
szabadítson fel helyet.
• A beépített memóriában más jellegű adatokat is tárol.
c Az egyéb adatokat helyezze át a számítógépre, így helyet
szabadíthat fel.
A számítógéphez
csatlakoztatott Network
Walkman működése
bizonytalanná válik.
USB elosztót vagy USB hosszabbítót használ.
c USB elosztón vagy USB hosszabbítón keresztüli csatlakoztatás
esetén a hibátlan működés nem garantált. Csatlakoztassa az USB
kábelt közvetlenül a számítógéphez.
A Network Walkman készüléket nem megfelelően csatlakoztatta a
A „Failed to authenticate
számítógéphez.
Device/Media” felirat jelenik
meg a számítógép képernyőjén, c Zárja be a SonicStage szoftvert, és ellenőrizze a mellékelt USB
kábel csatlakoztatását. Indítsa újra a SonicStage szoftvert.
miközben a Network
Walkman a számítógéphez van
csatlakoztatva.
További információk
A
Jelenség
Csak kevés zeneszámot lehet
átvinni. (A rendelkezésre álló
felvételi idő túl rövid.)
Egyéb
Jelenség
Ok/Megoldás
A Network Walkman
funkcióinak működtetésekor
nem hallható hangjelzés.
A hangjelzés funkció „Beep OFF” beállítása van kiválasztva.
c Válassza ki a hangjelzés funkció „Beep ON” beállítását a
menüben (36. oldal).
A Network Walkman
felmelegszik.
Normál körülmények között a lejátszó működés közben enyhén
felmelegedhet
.
ok
a
folytatódik
45
Hibaelhárítás
Hib
US
Hibaüzenetek
Ha az alábbi hibaüzenetek valamelyike megjelenik a kijelzőn, ellenőrizze a következő táblázatot.
Hibaüzenet
Jelentés
Elhárítás
AVLS
A hangerő meghaladta az AVLS
funkció által engedélyezett szintet.
Csökkentse a hangerőt, vagy kapcsolja ki
az AVLS funkciót (32. oldal).
CANNOT PLAY
• Az inkompatibilis formátum miatt a
Network Walkman nem tud
lejátszani bizonyos típusú fájlokat.
• Az átviteli műveletet szándékosan
megszakították.
A le nem játszható fájlokat törölheti a
memóriából.
A részleteket lásd a „Használhatatlan
fájlok törlése a beépített memóriából”
című fejezetben (47. oldal).
A
Ha
me
rés
CHARGE ERROR Az áramellátás nem megfelelő.
Használjon másik számítógépet.
Kö
DATA ACCESS
Várjon, amíg a művelet befejeződik. Ez az
üzenet az audio fájlok továbbítása, illetve
a beépített memória törlése közben jelenik
meg.
1
Beépített memória olvasása/írása.
ERROR
Üzemzavar fordult elő.
Forduljon a Sony márkaszervizhez.
EXPIRED
A lejátszás-korlátozással ellátott
zeneszám lejárt.
A le nem játszható fájlokat törölheti a
memóriából.
A részleteket lásd a „Használhatatlan
fájlok törlése a beépített memóriából”
című fejezetben (47. oldal).
FILE ERROR
• A fájl nem olvasható.
• A fájl nem szabványos.
Töltse vissza a számítógépre a normál
audio fájlokat, majd formázza a Network
Walkman memóriáját. A részleteket lásd a
„Használhatatlan fájlok törlése a beépített
memóriából” című fejezetben (47. oldal).
HOLD
Minden kezelőszerv zárolva van,
mert vezérlőgombot HOLD
pozícióba kapcsolta.
A Network Walkman használatához
kapcsolja a vezérlőgombot középső
(normál) pozícióba (30. oldal).
LOW BATTERY
Az elem kimerülőben van.
Töltse fel az akkumulátort (12. oldal).
MG ERROR
A másolásvédelmi rendszer nem
engedélyezett másolatot fedezett fel.
Töltse vissza a számítógépre a normál
audio fájlokat, majd formázza a Network
Walkman memóriáját. A részleteket lásd a
„Használhatatlan fájlok törlése a beépített
memóriából” című fejezetben (47. oldal).
NO DATA
Nincsenek audio fájlok a beépített
memóriában.
Ha a beépített memóriában nincsenek
audio fájlok, a SonicStage szoftverrel
vigyen át néhányat.
46
2
3
4
ot.
Hibaüzenet
Jelentés
Elhárítás
USB Connect
A Network Walkman a
számítógéphez van csatlakoztatva.
Ez nem hibajelenség. A Network
Walkman készüléket ilyenkor csak a
SonicStage szoftverrel működtetheti, a
kezelőszervekkel nem.
Az ikon balról jobbra mozog:
a készülék a beépített memóriát
használja.
A Network Walkman a beépített memóriát
használja. Várjon, amíg a művelet
befejeződik. Ez az üzenet az audio fájlok
továbbítása, illetve a beépített memória
törlése közben jelenik meg.
ki
az
e
nik
A használhatatlan fájlok törlése a beépített memóriából
Ha a „CANNOT PLAY”, „EXPIRED”, „FILE ERROR”, vagy „MG ERROR” felirat jelenik
meg, valamilyen probléma történt a beépített memóriában tárolt adatokkal, vagy azok egy
részével.
Kövesse az alábbi eljárást a használhatatlan adatok törléséhez.
1 Csatlakoztassa a Network Walkmant a számítógéphez és indítsa el a SonicStage szoftvert.
2 Ha már tudja, melyik fájl okozta a problémát (például egy lejárt zeneszám), törölje azt a
További információk
SonicStage szoftver használatával.
3 Ha a probléma továbbra is fennáll, töltse vissza az összes zeneszámot a számítógépre a
SonicStage szoftverrel, miközben a Network Walkman a számítógéphez csatlakozik.
4 Válassza le a Network Walkmant a számítógépről, és formázza meg a beépített memóriát a
formázási menü segítségével (37. oldal).
k
da
ett
).
k
da
ett
).
47
Minőségtanúsítás
Mintavételezési frekvencia
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a Sony
NW-E403/E405/E407 típusú hordozható
IC audio lejátszó Network Walkman az
IpM-BkM. 2/1984. (III. 10.) számú együttes
rendeletben előírtak szerint megfelel a
következő műszaki jellemzőknek.
Hangtömörítési technológia
Maximális felvételi idő (kb.)
Frekvencia átvitel
ATRAC3, ATRAC3plus, MP3: 44,1 kHz
Adaptív transzformációs akusztikus kódolás 3
(ATRAC3)
Adaptív transzformációs akusztikus kódolás 3plus
(ATRAC3plus)
MPEG1 Audio Layer-3 (MP3): 32–320 kbps,
változó bitsebesség kompatibilis
20–20 000 Hz (egyszerű jelmérés)
NW-E403
ATRAC3
4 óra 10 perc (132 kbps)
5 óra 20 perc (105 kbps)
8 óra 30 perc (66 kbps)
ATRAC3plus
2 óra 10 perc (256 kbps)
8 óra 40 perc (64 kbps)
11 óra 40 perc (48 kbps)
Csatlakozók
Fejhallgató: sztereó minijack
USB
Jel/zaj arány (S/N)
80 dB vagy több (kivéve az ATRAC3 66 kbps
tömörítést)
MP3
2 óra 10 perc (256 kbps)
4 óra 20 perc (128 kbps)
Dinamika
85 dB vagy több (kivéve az ATRAC3 66 kbps
tömörítést)
NW-E405
ATRAC3
8 óra 30 perc (132 kbps)
10 óra 40 perc (105 kbps)
17 óra 00 perc (66 kbps)
ATRAC3plus
4 óra 20 perc (256 kbps)
17 óra 30 perc (64 kbps)
23 óra 30 perc (48 kbps)
Üzemi hőmérséklet
5–35°C
Áramforrás
MP3
4 óra 20 perc (256 kbps)
8 óra 50 perc (128 kbps)
• Beépített lítium-ion akkumulátor
• USB áramellátás (számítógépről a mellékelt USB
vezetékkel)
NW-E407
Elemkapacitás (folyamatos
lejátszás)*
ATRAC3
17 óra 00 perc (132 kbps)
21 óra 40 perc (105 kbps)
34 óra 10 perc (66 kbps)
MP3
8 óra 50 perc (256 kbps)
17 óra 40 perc (128 kbps)
48
ATRAC3plus
8 óra 50 perc (256 kbps)
35 óra 00 perc (64 kbps)
47 óra 00 perc (48 kbps)
ATRAC3 formátum: kb. 50 óra
(105 kbps-os lejátszás)
ATRAC3plus formátum: kb. 45 óra
(48 kbps-os lejátszás)
MP3 formátum: kb. 40 óra
(128 kbps-os lejátszás)
* Ha az energiatakarékos üzemmód beállítása
„Normal” (35. oldal). A kapacitás a környezeti
hőmérséklettől és a használat módjától is függ.
Mé
84,9
kiny
Tö
Kb.
Me
Fej
Spe
Fej
esté
Ho
Csí
CD
form
PD
Kez
Egy
Am
bej
Az
aD
felh
us
Méretek
84,9 × 28,8 × 13,9 mm (szé/ma/mé, maximális
kinyúlások nélkül)
Tömeg
Kb. 47 g (elem nélkül)
Mellékelt tartozékok
Fejhallgató (1)
Speciális USB kábel (1)
Fejhallgató vezetékhosszabbító (csak az NW-E407
estében) (1)*
Hordtáska (csak az NW-E407 estében) (1)*
Csíptető (1)
CD-ROM a SonicStage szoftverrel, PDF
formátumú kezelési útmutatóval, és a SonicStage
PDF formátumú kezelési útmutatójával (1)
Kezelési útmutató (1)
Egyszerűsített kezelési útmutató
További információk
A modell és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
Az Egyesült Államokbeli és az egyéb licencek
a Dolby Laboratories engedélyével kerültek
felhasználásra.
SB
49
Fogalom magyarázat
MagicGate
Másolásvédelmi technológia, mely hitelesítési és kódolási technológiából áll. A hitelesítés
biztosítja azt, hogy a védett tartalom csak a megfelelő eszközök és adathordozók között
cserélődhessen, illetve hogy a védett tartalom kódolt formában kerüljön felvételre és továbbításra
a jogosulatlan másolás vagy lejátszás megakadályozása érdekében.
Megjegyzés
A
a Sony által kifejlesztett másolásvédelmi rendszert leíró szakkifejezés. Nem garantálja
az átjárhatóságot egyéb adathordozók felé.
OpenMG
Zeneszolgáltatóktól (EMD) vagy audio CD lemezekről származó zenei tartalom biztonságos
számítógépes kezelésére szolgáló másolásvédelmi technológia. Az OpenMG rendszerrel
kompatibilis szoftver használatával a zenei fájlok a számítógép merevlemezén történő
tárolást megelőzően kódolásra kerülnek. Így a zenei fájlok csak azon a számítógépen lesznek
lejátszhatók, és a rendszer megakadályozza a zenei tartalmak engedély nélküli terjesztését az
Interneten vagy egyéb hálózaton keresztül. Ez a számítógépes másolásvédelmi technológia
a „MagicGate” rendszerrel kiegészülve lehetővé teszi a digitális zene letöltését a számítógép
merevlemezéről a megfelelő audio eszközre.
ATRAC3
Az ATRAC3 (Adaptív transzformációs akusztikus kódolás 3) egy olyan hangtömörítési
technológia, mely kielégíti a kiváló hangminőséggel és nagy tömörítési aránnyal szemben
támasztott igényeket.
Az ATRAC3 kompressziós aránya mintegy 10-szer nagyobb, mint az audio CD formátumé, és
ezáltal megnövelt adatkapacitást tesz lehetővé.
ATRAC3plus
Az ATRAC3plus (Adaptív transzformációs akusztikus kódolás 3plus) egy hangtömörítési
technológia, melynek kompressziós aránya meghaladja az ATRAC3 eljárásét. Az ATRAC3plus
egy olyan új hangtömörítési technológia, melynek hangminősége azonos vagy nagyobb, mint az
ATRAC3 eljárásé.
Bitsebesség
Ez a másodpercenként továbbított adatmennyiség jelzőszáma. Mértékegysége a bps (bit/
másodperc).
64 kbps értéknél másodpercenként 64 000 bitnyi információ kerül feldolgozásra. Ha a
bitsebesség nagy, a zene lejátszásához nagymennyiségű információt használ fel a rendszer.
Azonos formátumú zene esetén (pl. ATRAC3plus) a 64 kbps bitsebességű műsorszámok jobb
hangminőséget biztosítanak, mint a 48 kbps bitsebességű műsorszámok. Mivel azonban az MP3
és az ahhoz hasonló audio fájl formátumok különböző kódolási módszert alkalmazhatnak, a
hangminőséget nem csupán a bitsebesség határozza meg.
50
MP
Az
töm
egy
Ez
töm
tám
sra
MP3
Az MPEG-1 Audio Layer-3 rövidítéseként ismert MP3 egy szabványos formátum zenei fájl
tömörítésre. A Motion Picture Experts Group hozta létre, mely az ISO (Nemzetközi Szabványhivatal)
egyik munkacsoportja.
Ez az eljárás az eredeti méret körülbelül egytizedére tömöríti a hangadatokat. Mivel az MP3
tömörítési algoritmus mindenki számára elérhető, számos kódoló és dekódoló létezik, mely
támogatja ezt a szabványt.
ja
További információk
az
3
51
T
Menülista
Tartsa nyomva fél másodpercig a SEARCH/MENU gombot, hogy menü
üzemmódba kapcsolja a készüléket, majd a vezérlőgombbal (elforgatva) válassza
ki az adott beállítást. A kiválasztást a Nxgomb megnyomásával (megerősítés)
fogadhatja el.
Az egyes menüpontok részletesebb leírását lásd a zárójelben szereplő oldalakon. Ha a menü
nevében egy „>” jel is szerepel, a Nx gomb megnyomása után megjelenik egy részletes
beállító képernyő.
Funkció
Kijelzés
(Menü üzemmód)
Funkció
Kijelzés
(Menü üzemmód)
Repeat Mode> Kiválaszthatja a kívánt
ismétlési módot (21. oldal).
Advanced
Menu>
Sound>
Tárolhatja a beállított
(Digitális
hangzásminőséget (28. oldal).
hangzásbeállítás)
Volume Mode> Tárolhatja a beállított
(Hangerő
hangerőszintet (33. oldal).
memória)
AVLS>
Korlátozhatja a hangerőt,
(Automatikus
hogy kényelmes legyen a
hangerőkorlátozás) hallgatás (32. oldal).
Beep> (Üzemi
hangjelzések)
Az „ON” vagy az „OFF”
beállítás közül választhat
(36. oldal).
Power Save
Kiválaszthatja a kívánt
Mode>
energiatakarékos üzemmódot
(Energiatakarékos (35. oldal).
beállítás)
Display
Screen>
(Kijelzési mód)
Kiválaszthatja a kívánt
kijelzési módot (27. oldal).
Date-Time>
(Pontos idő
beállítása)
Beállíthatja és kijelezheti
az évet/hónapot/napot és a
pontos időt (31. oldal).
Format>
(Memóriaformázás)
Formázhatja a Network
Walkman beépített
memóriáját (37. oldal).
USB Bus Powered> (USB
kapcsolat beállítása)
Kiválaszthatja az USB
kapcsolat megfelelő
beállítását (38. oldal).
Information> Speciális
információkat jeleníthet meg,
mint például a termék neve, a
beépített memória kapacitása
és a sorozatszám (39. oldal).
A
A-B
AT
AT
Átv
Au
AV
B
Bit
C
CD
CD
Cso
D
Dá
E
EM
En
F
Fej
For
G
Gy
Gy
52
za
SB
eg,
,a
sa
).
Tárgymutató
A
A-B ismétlés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ATRAC3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
ATRAC3plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Átvitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 11
Audio CD-k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
AVLS (hangerőkorlátozó) . . . . . . . . . . . . 32
B
Bitsebesség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
C
CD (Audio CD-k) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CD-ROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 11
Csoport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 19, 20
D
Dátum-idő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
E
EMD szolgáltatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Energiatakarékos üzemmód . . . . . . . . . . 35
F
Fejhallgató. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 14, 40
Formattálás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
G
Gyorskeresés előre . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Gyorskeresés hátra . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
H
Hallgatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Hangerő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 33
Hangerőkorlátozás (AVLS) . . . . . . . . . . . 32
Hangjelzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Hangzásbeállítás
(digitális hangzásbeállítás) . . . . . . . . . . . 28
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
HOLD funkció (kezelőszervek zárolása) 30
I, J
Időbeállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Információ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Intéző (Windows Intéző) . . . . . . . . . . 13, 30
Ismétlés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ismétlési számláló . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
K
Keresés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15–19
Kezelőszervek zárolása
(HOLD funkció) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kijelző üzemmód . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kijelző . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 15, 22, 26
L
Lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Lejátszási tartomány . . . . . . . . . . . . . 15–21
Letöltés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
M, N
Maradék elemkapacitás kijelzés . . . . . . 13
Menülista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Mondatismétlés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 51
Műsorszám ismétlés . . . . . . . . . . . . . . . . 22
folytatódik
Index
O
OpenMG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Óra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 31
S
SEARCH/MENU
gomb . . . . . . . . . . . . . 15–25, 27–29, 31–39
SonicStage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sorozatszám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Számítógép . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 11, 12
T
Tartozékok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Töltés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
© 2005 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
zst 14076
U
Ugrás a műsorszám elejére . . . . . . . . . . .
Újraindítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USB csatlakozóvezeték . . . . . . . . . . . . . .
USB kapcsolat beállítás
(USB áramellátás) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
42
12
38
V
Véletlen sorrendű ismétlés . . . . . . . . . . . 21
W, X, Y, Z
WAV formátum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Windows Intéző . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 30
NW-E403/E405/E407_UCA (GB) 2-630-434-12(1)
Sony Corporation
Download PDF

advertising