Sony | NW-WS623 | Sony NW-WS623 Vízálló és porálló Walkman® BLUETOOTH® vezeték nélküli technológiával Használati útmutató

4-688-891-52(1)
Kezelési útmutató
©2017 Sony Corporation Printed in Czech Republic
A kézikönyvekről
1. Kezelési útmutató (ez az útmutató)
2. (Használatbavételi útmutató)
A Használatbavételi útmutató az alábbiakat tartalmazza:
• A WALKMAN® alapvető kezelési utasításai
• Hol találhatók hasznos számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatos
honlapok az interneten
3. Súgóútmutató (számítógépen/okostelefonon
megjeleníthető webes dokumentum)
A Súgóútmutatóban talál többek között részletesebb
kezelési útmutatót, műszaki adatokat és az
ügyfélszolgálat honlapjának címét.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwws620/h_ww/
Megjegyzés
•A riasztás és figyelmeztetés törlését követően megemelheti a hangerőt.
•A kezdeti figyelmeztetést követően a riasztás és a figyelmeztetés 20 óránként
ismétlődni fog, amíg a hangerő a füleire káros szint fölött van. Amikor ez
történik, a hangerő automatikusan alacsonyabb szintre csökken.
• Ha a Walkmant halláskárosító szintű hangerőnél kapcsolja ki, a hangerő
automatikusan a hallására nézve biztonságos szintre csökken.
A környezeti zaj üzemmódról
A környezeti zaj üzemmód lehetővé teszi, hogy a fejhallgató viselése
közben is meghallja a környezetéből eredő hangokat, zajokat. Tudni
kell azonban, hogy nem feltétlenül hallható meg minden környezeti zaj
ebben az üzemmódban. A környezeti zajok érzékelését megnehezítheti
maga a környezet, illetve a Walkmanen lejátszott zene a jellege vagy a
hangereje miatt. Legyen nagyon óvatos, ha a Walkmant olyan helyen
használja, ahol veszélyes lehet a környezeti zajok figyelmen kívül
hagyása (például útközben, amikor az autó- vagy kerékpárforgalomra is
ügyelni kell).
NW-WS623/WS625
A kézikönyvek böngészése ingyenes, de előfordulhat,
hogy a szolgáltatási szerződésnek megfelelően
kommunikációs díjat kell fizetnie.
A távirányítóhoz (csak az NW-WS625 esetében)
Előfordulhat, hogy bizonyos modellek egyes országokban vagy
régiókban nem kaphatók.
Lásd az „Olvassa el a Walkman® medencében vagy tengerben való
használata előtt” című részt.
VIGYÁZAT
Megjegyzések a Walkman használatával
kapcsolatban
A Walkman üzemi hőmérséklete a –5 °C és +45 °C közötti tartományba
esik.
Az elemet nem szabad lenyelni! Vegyi égés veszélye áll fenn.
Csak az NW-WS625 esetében
A készülékhez mellékelt távvezérlő egy érme méretű elemet tartalmaz.
Ha az érme méretű elemet lenyelik, az 2 órán belül súlyos, akár halálos
kimenetelű belső égéseket okozhat.
Az új és használt elemeket gyermekektől távol kell tartani.
Ha az elemrekesz nem zárható le biztonságosan, akkor ne használja
tovább a készüléket, és tartsa távol gyermekektől.
Ha feltételezhető, hogy az elemeket valaki lenyelte, vagy a testén belül
bárhová bejutott, azonnal forduljon orvoshoz az illetővel.
Megjegyzés az akkumulátorral kapcsolatban
•Az akkumulátor-teljesítmény romlásának megakadályozása érdekében legalább
félévente egyszer töltse fel az akkumulátort.
A hangerő-szabályozásról (kizárólag az európai és
koreai irányelveknek megfelelő országok/térségek
esetében)
A „Check the volume level” szöveges figyelmeztetés a hallása
védelme érdekében aktiválódik, amikor a hangerőt első alkalommal
a halláskárosító szint fölé emeli. Bármelyik gomb megnyomásával
törölheti a riasztást és figyelmeztetést.
Megjegyzés a medencében vagy tengerben való
használattal kapcsolatban
A Walkman üzemi hőmérsékletéről
Bluetooth funkciók
Ha az okostelefont és a Walkmant Bluetooth kapcsolattal egymáshoz
csatlakoztatja, akkor a Walkmanen hallgathatja az okostelefonon tárolt
zenét, és fogadhatja rajta az okostelefonra érkező hívásokat.
Párosítás és csatlakoztatás az okostelefonhoz
A párosítás indítása csak akkor lehetséges, ha a Walkmanen a
Bluetooth üzemmód ki van kapcsolva.
1. A Walkman jobb () oldalán lévő  (bekapcsoló) gombot
3 másodpercig nyomva tartva kapcsolja be a készüléket.
2. Tartsa lenyomva a Walkman bal () oldalán lévő AMB/ gombot
7 másodpercig.
A jobb () oldali OPR jelzés felváltva kéken és pirosan fog gyorsan
villogni.
Ha megtörtént a Walkman és az okostelefon első csatlakoztatása,
utána az AMB/ gombot 2 másodpercig nyomva tartva is
csatlakoztathatja őket egymáshoz.
3. Kapcsolja be az okostelefonon a Bluetooth funkciót, és keresse meg
a Walkmant a Bluetooth-beállító képernyőn.
A képernyőn megjelenő utasításokat követve adja meg a
beállításokat.
Az észlelt eszközök listájában válassza a [NW-WS623] vagy
[NW-WS625] lehetőséget.
Ha kér párosítási kódot, adjon meg „0000”-t.
A Walkman és az okostelefon regisztrálja egymást, és létrejön a
kapcsolat.
A jobb () oldali OPR jelzés kéken fog világítani.
A Bluetooth kapcsolat megszakítása
1. Tartsa lenyomva a Walkman bal () oldalán lévő AMB/ gombot
2 másodpercig.
A jobb () oldali OPR jelzés zöld színűre vált.
Tünet és megoldás
A Walkman nem tölti az akkumulátort vagy azt nem ismeri fel a
számítógép.
• Megfelelően és biztonságosan csatlakoztassa a Walkmant az
USB-bölcsőbe (mellékelve). A töltés akkor is elkezdődik (az OPR
jelzés narancssárgán világít), ha a csatlakozás nem megfelelő, de
előfordulhat, hogy a számítógép nem ismeri fel a Walkmant. Ilyen
esetben vegye ki a Walkmant az USB-bölcsőből, majd helyezze vissza
az USB-bölcsőbe.
• Amikor használatba veszi a Walkmant, vagy hosszú ideig nem
használta, néhány percet igénybe vehet, amíg a számítógép
felismeri a készüléket. Körülbelül 10 perccel a számítógéphez történő
csatlakoztatás után ellenőrizze, hogy a számítógép felismerte-e a
Walkmant.
• Ha a fentiek nem oldják meg a problémát, kapcsolja ki a
számítógépet, és válassza le a Walkmant. Utána húzza ki a
tápkábelt, vegye ki az akkumulátort, és válasszon le minden
egyebet, ami még esetleg a számítógéphez van csatlakoztatva, és
öt percre áramtalanítsa. Az áramtalanítás után kapcsolja be újra a
számítógépet, és csatlakoztassa újra a Walkmant.
Megfelelőség és információk
Törvényi előírásokkal és védjegyekkel kapcsolatos
információk
Olvassa el a mellékelt szoftverben található „Fontos tudnivalók” című
részt a jogszabályokra, szabályozásokra és védjegyekre vonatkozó
részletekért. Az elolvasásához telepítse a számítógépére a mellékelt
szoftvert.
A telepítéshez a számítógéphez csatlakoztatás után nyissa meg a
Walkman adattárolóján a [WALKMAN] mappát.
Windows felhasználók: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]
Mac felhasználók: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]
A szoftver telepítése után kattintson duplán a számítógép asztalán
létrehozott parancsikonra vagy alias ikonra.
A fülhallgatókról
A füldugaszok légmentesen zárják a fülcsatornát. Vigyázni kell, mert
fül- vagy dobhártyasérülés kockázata áll fenn, ha erős nyomást
gyakorolnak a füldugaszokra, vagy ha hirtelen kirántják őket a fülből.
Használat után óvatosan vegye ki a füléből a füldugaszokat.
A fejhallgatóról
• Ne hallgassa a készüléket olyan magas hangerőn, amelynél a tartós
zenehallgatás halláskárosodást okozhat.
• A magas hangerő elnyomja a külvilág zaját. Ne hallgassa a
készüléket olyan helyzetekben - pl: vezetés, kerékpározás közben -,
amikor a füllel való tájékozódás különösen fontos.
• Mivel a fejhallgatók nyitott kivitelűek, a hangok a fejhallgatón
keresztül is hallhatók. Ügyeljen arra, hogy a közelben tartózkodó
személyeket ne zavarja.
Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi információ csak
az Európai Unió irányelveit alkalmazó országokban
eladott berendezésekre vonatkozik
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán
Európai uniós termékbiztonság: Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium
A lehetséges halláskárosodás megelőzése érdekében ne
használja hosszú ideig, nagy hangerővel.
A Sony Corporation igazolja, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU
irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő
internetes címen: http://www.compliance.sony.de/
Vezeték nélküli funkció
Üzemi frekvencia
2 400 – 2 483,5 MHz (NW-WS623 / NW-WS625 / RMT-NWS10B)
13,56 MHz (NW-WS623 / NW-WS625)
Maximális kimenő teljesítmény
< 20,0 dBm [2 400 – 2 483,5 MHz]
(NW-WS623 / NW-WS625 / RMT-NWS10B)
• Ne szerelje szét, ne nyissa fel és ne darabolja szét a másodlagos
cellákat vagy akkumulátorokat.
• A cellákat vagy akkumulátorokat ne tegye ki hőhatásnak vagy tűznek.
Kerülni kell a közvetlen napfényen tárolást.
• Ha egy cella szivárog, vigyázni kell, hogy a kifolyt folyadék ne
kerüljön bőrre vagy szembe. Ha mégis odakerült, mossa le az érintett
területet bőséges vízzel, és forduljon orvoshoz.
• Használat előtt a másodlagos cellákat vagy akkumulátorokat fel kell
tölteni. A feltöltés helyes módjára vonatkozó útmutatást megtalálja a
gyártói utasításokban vagy a készülék kézikönyvében.
• Hosszabb idejű tárolás után a maximális teljesítmény elérése
érdekében szükség lehet a cellák vagy akkumulátorok többszöri
feltöltésére és lemerítésére.
• Az előírások szerint kell hulladékba helyezni.
A távirányítóhoz (csak az NW-WS625 esetében)
FIGYELEM!
Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúval helyettesíti, fennáll a
robbanásveszély.
Az elhasznált akkumulátorokat ártalmatlanítsa az utasításoknak
megfelelően.
A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül
megváltozhatnak.
Download PDF

advertising