Sony | NWZ-X1050 | Sony NWZ-X1050 Használati útmutató

Tartalomjegyzék Tárgymutató
Kezelési útmutató
NWZ-X1050 / X1060
©2009 Sony Corporation
4-141-618-91 (1)
A tartalomjegyzékre ugrik
A kívánt információt a kézikönyv témakörei alapján keresheti meg.
A tárgymutatóra ugrik
A kívánt információt a kézikönyv témakörei alapján keresheti meg.
 Tippek
A tartalomjegyzékben, illetve a tárgymutatóban lévő oldalszámokra kattintva az adott
oldalra ugorhat.
Az oldalakon szereplő oldalhivatkozásokra kattintva (pl.  4. oldal) a hivatkozott
oldalra ugorhat.
Ha kulcsszó alapján szeretne megkeresni egy oldalt, írja be a kulcsszót az Adobe Reader
ablakának szövegkereső mezőjébe.
Az Adobe Reader verziójától függően ez a művelet az ismertetettől eltérhet.
Az oldalbeállítás módosítása
Az Adobe Reader ablakának gombjaival kiválaszthatja, hogyan jelenjenek meg
az oldalak.
Szövegkeresési szövegmező
Folyamatos
Az oldalak folyamatos
egymásutánban jelennek meg, és az
oldalak szélessége kitölti az ablakot.
Görgetéskor a folyamatosan egymás
után következő oldalak felfelé vagy
lefelé mozdulnak el.
Egyetlen oldal
Az oldalak egyenként jelennek meg
úgy, hogy kitöltik az ablakot.
Görgetéskor az előző vagy a
következő oldal jelenik meg.
Tárgymutató
A kezelési útmutatóban található gombok használata
A kézikönyv jobb felső sarkában található gombokra kattintva megjeleníthető a
„Tartalomjegyzék” vagy a „Tárgymutató”.
Tartalomjegyzék
A kezelési útmutató használata
Alapvető műveletek és képernyők
A fejhallgató csatlakoztatása............................8
A lejátszó be- és kikapcsolása................ 9
A kezelőgombok és az érintőképernyő
letiltása...........................................................10
Az érintőképernyő használata............. 11
A Home menüről................................. 13
A Home menü használata.................... 14
A beállításmenü használata................. 18
Szövegbevitel........................................ 20
A mellékelt szoftverről......................... 22
Windows Media Player 11.............................22
Media Manager for WALKMAN..................22
Content Transfer.............................................23
A lejátszó előkészítése
A lejátszó töltése.................................. 24
A dátum és az idő beállítása................. 26
Zenék/videók/fényképek/podcastok
beszerzése.......................................... 27
Zenék/videók/fényképek/podcastok
átvitele................................................ 28
Vezeték nélküli hálózati kapcsolat....... 33
A lejátszóval használható vezeték nélküli
hálózatok.......................................................33
Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz.......34
Vezeték nélküli hálózati kapcsolat
bontása...........................................................36
A Detailed Information képernyő
megjelenítése.................................................46
A zenebeállítások módosítása.............. 47
Lejátszási mód.................................................47
Lejátszott tartomány.......................................48
Hangszínszabályozó........................................48
VPT (térhatású hangzás)................................50
DSEE (hangkiemelés).....................................51
Tiszta sztereó...................................................52
Dinamikus normalizáló.................................52
Album megjelenítési formátuma..................53
Videók nézése
Videó lejátszása (Videos). ...................... 54
Videolejátszó képernyő..................................55
Jelenetek tallózása (Scene Scroll). .....................57
Videók keresése.................................... 58
Videók törlése...................................... 59
Az épp lejátszott videó törlése.......................59
Videók törlése listából való
kiválasztással.................................................59
A videobeállítások menü
használata.......................................... 60
A videobeállítások módosítása............ 61
Nagyítási beállítások.......................................61
Csak a videó hangjának lejátszása
(On-Hold Display).............................................63
A videók listájának sorrendje........................63
Fényképek megtekintése
Zene lejátszása
Zene lejátszása (Music).......................... 37
Zenelejátszó képernyő....................................38
Listaképernyő..................................................39
Album kiválasztása a lemezborítók tallózásával
(albumkeresés). .................................................41
Zeneszámok keresése........................... 42
Információk keresése zeneszámról
(Related Links). ...................................... 43
Fényképek megtekintése (Photos).......... 64
Fénykép-megjelenítő képernyő.....................66
Fényképek keresése.............................. 67
Fényképek törlése................................. 68
A fénykép-beállítások menü
használata.......................................... 69
A fénykép-beállítások módosítása....... 70
A fényképlista megjelenítési
formátumának beállítása.............................70
Folytatás 
Tárgymutató
Alkatrészek és kezelőelemek.................. 6
Zeneszámok törlése.............................. 44
A zenebeállítások menü használata..... 45
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék
FM-rádióadás hallgatása . ................... 71
Az FM-rádió beállításainak
módosítása......................................... 75
Keresési érzékenység......................................75
Monó/automatikus.........................................75
Az FM-rádió beállításmenüjének
használata.......................................... 76
A YouTube nézése
A YouTube nézése................................ 77
A YouTube nézése...........................................77
YouTube-lejátszó képernyő............................79
Videók keresése a YouTube-on............ 80
Az ország/régió kiválasztása..........................81
Az időintervallum kiválasztása.....................81
A YouTube beállításmenüjének
használata.......................................... 82
Podcastok lejátszása
Podcastok lejátszása előtt.................... 83
Podcastok keresése..........................................94
Epizódlista-képernyő......................................95
Podcast List képernyő.....................................96
Podcastok törlése................................. 98
Az épp lejátszott epizód törlése.....................98
Epizód törlése az epizódlistában...................98
Egy podcast összes epizódjának törlése.......98
Podcast törlése.................................................98
Az összes podcast törlése...............................99
A podcastbeállítások menü
használata........................................ 100
Webhelyek megtekintése
Webhelyek megtekintése
(Internet Browser)................................. 102
Internetböngésző képernyő........................ 104
Műveletek a kezelőgombokkal........... 105
Using favorites . ........................................... 106
Az előzménylista használata....................... 106
Az internetböngésző beállításainak
módosítása....................................... 107
Nézetmód...................................................... 107
Oldalinformációk......................................... 107
Kezdőoldal.................................................... 108
Részletes beállítások.................................... 108
Adatvédelmi beállítások.............................. 109
Cookie-beállítások....................................... 109
Mit az a podcast?.............................................83
Podcast regisztrálása............................ 84
Podcast regisztrálása a lejátszó
internetböngészőjével..................................84
Epizódok letöltése................................ 86
Letöltés podcastból.........................................86
Letöltés az összes frissítésre kiválasztott
podcastból.....................................................87
A frissítendő podcastok kiválasztása/
kiválasztásának megszüntetése...................88
A letöltendő epizódok számának
kiválasztása....................................................89
Podcast lejátszása................................. 90
Podcast lejátszása............................................90
Podcastlejátszó képernyő...............................91
A zajszűrés használata
A zajszűrésről..................................... 110
Lejátszás a zajszűrés használata
mellett.............................................. 112
Külső hangforrások hallgatása
(External Input Mode)............................ 113
A környezeti zaj csökkentése zene
lejátszása nélkül (Quiet Mode)............ 115
A zajszűrési beállítások
módosítása....................................... 116
A zajszűrési környezet kiválasztása........... 116
A zajszűrési szint beállítása......................... 117
Folytatás 
Tárgymutató
FM-rádióadás hallgatása . .............................72
Állomások automatikus behangolása
(Auto Preset).....................................................73
Állomások kézi behangolása.........................74
Tárolt rádióállomások törlése........................74
Podcastok keresése............................... 94
Tartalomjegyzék
FM-rádióadás hallgatása
A közös beállítások módosítása......... 118
Hibaelhárítás..................................... 143
Üzenetek............................................. 160
További információk
Óvintézkedések.................................. 161
A kijelzővel kapcsolatos
óvintézkedések........................................... 166
Tisztítás......................................................... 167
A szoftverről................................................. 167
A licencre és a védjegyekre vonatkozó
megjegyzések................................... 170
Műszaki adatok.................................. 172
Tárgymutató...................................... 178
A vezeték nélküli hálózati beállítások
módosítása....................................... 127
A WLAN funkció be- és kikapcsolása...... 127
Új regiszráció................................................ 128
Access Points képernyő............................... 133
Az aktuális kapcsolat részletei.................... 136
Részletes információk.................................. 137
A hálózati kapcsolat bontása...................... 137
Hasznos információk
Az akkumulátor élettartamának
maximalizálása................................ 138
Mit jelent a formátum és a
bitsebesség?...................................... 139
Mit jelent a hangformátum?....................... 139
Mit jelent a videoformátum?...................... 140
Mit jelent a fényképformátum?.................. 140
Adatok tárolása.................................. 141
A lejátszó firmware-ének frissítése.... 142
Megjegyzés
A vásárlás helyétől függően előfordulhat, hogy a lejátszó bizonyos modelljei nem érhetők
el.
Tárgymutató
Információk a lejátszóról............................ 118
AVLS (hangerő-korlátozás) funkció.......... 119
Sípszóbeállítások.......................................... 119
Képernyő-kikapcsoló időzítő..................... 120
Fényerő.......................................................... 121
Háttérkép beállításai.................................... 121
A dátum és az idő beállítása....................... 122
A dátum megjelenítési formátuma............ 123
Az idő megjelenítési formátuma................ 123
Lezárási beállítások...................................... 123
Az összes beállítás alaphelyzetbe
állítása......................................................... 124
Beviteli előzmények törlése........................ 124
Formázás....................................................... 125
Az USB-csatlakozás módja......................... 125
Nyelvi beállítások......................................... 126
Ország/régió................................................. 126
Hibaelhárítás
Tartalomjegyzék
Közös beállítások
Alapvető műveletek és képernyők
Tartalomjegyzék
Alkatrészek és kezelőelemek
Elölnézet
Tárgymutató
Képernyő (érintőképernyő)
A lejátszó kezeléséhez érintsen meg a
képernyőn egy ikont, elemet,
kezelőgombot stb. ( 11. oldal).
 HOME gomb
Megnyomására megjelenik a Home
menü ( 13. oldal).
A HOME gomb nyomva tartásával
kikapcsolja a kijelzőt kikapcsol, és a
lejátszó készenléti üzemmódba lép.
Ha megnyom egy gombot, miközben
a lejátszó készenléti üzemmódban
van, újra megjelenik az a képernyő,
amely a készenléti üzemmód előtt
volt látható a kijelzőn (például a
lejátszási képernyő, a listaképernyő
stb.), és a lejátszó működésre kész.
Továbbá ha a lejátszót körülbelül egy
napig készenléti üzemmódban
hagyja, a lejátszó automatikusan
kikapcsol. Ezután ha kikapcsolt
állapotban megnyomja a lejátszó
egyik gombját, akkor először az
üdvözlő képernyő, majd a Home
menü jelenik meg.
Megjegyzés
A lejátszó csekély mértékben ugyan, de
készenléti üzemmódban is fogyaszt
energiát. Ezért az akkumulátor
jelentősen hamarabb lemerülhet, ha a
lejátszót hosszú ideig készenléti
üzemmódban hagyja kikapcsolás nélkül.
 WM-PORT csatlakozó
Ezzel a csatlakozóval a tartozék USBkábelt vagy az opcionális
perifériaeszközöket csatlakoztathatja.
Beépített antenna
Ügyeljen rá, hogy ne takarja le az
antennát a kezével vagy más
tárgyakkal a vezeték nélküli hálózati
kommunikáció közben.
 VOL +*1/– gomb
A hangerő beállítására szolgál.
 NOISE CANCELING kapcsoló
A zajszűrés bekapcsolásához
csúsztassa a NOISE CANCELING
kapcsolót a  nyíl irányába
( 110. oldal).
 RESET gomb
A lejátszó alaphelyzetbe állításához
nyomja meg a RESET gombot például
egy kisebb tűvel ( 143. oldal).
Folytatás 
Alapvető műveletek és képernyők
Tartalomjegyzék
Hátulnézet
Tárgymutató
/ gombok
Megnyomásával megkeresheti a szám
vagy videó kezdetét, illetve
előretekerheti/visszatekerheti a
számot vagy a videót.
 Fejhallgató csatlakozója
A fejhallgató csatlakoztatására
szolgál ( 8. oldal).
 *1 gomb
A  gomb megnyomásával
elindíthatja a szám vagy videó
lejátszását. Lejátszás közben a
 gomb megnyomásával
szüneteltetheti a lejátszást.
 HOLD kapcsoló
A HOLD kapcsoló használatával
letilthatja a gombokat és az
érintőképernyőt, hogy elkerülje a
véletlen műveletek végrehajtását.
*1A gombok felszínén kitapintható
jelzések vannak. Ezek segítik a gomb
kezelését.
Alapvető műveletek és képernyők
Fejhallgató
Megjegyzés
A mellékelt fejhallgatót kizárólag ezzel a lejátszóval való használatra tervezték. Ha a
mellékelt fejhallgatót egy másik eszközhöz csatlakoztatja, előfordulhat, hogy nem
hallható hang.
A zajszűrésről
A zajszűrés ( 110. oldal) a mellékelt fejhallgatók használatakor engedélyezve
van. A mellékelt fejhallgatót kizárólag ehhez a lejátszóhoz szánták, és más
eszközzel nem használható.
A füldugaszok megfelelő felhelyezése
Ha füldugaszok nem illeszkednek megfelelően a fülébe, lehet, hogy a mély
hangok nem lesznek hallhatók és előfordulhat, hogy a zajszűrés ( 110. oldal)
nem fog hatékonyan működni. A jobb hangminőség érdekében cserélje le a
füldugaszt más méretűre, vagy módosítsa annak helyét, hogy kényelmesen a
fülébe üljön.
Vásárláskor a közepes méretű füldugasz van felhelyezve. Ha a
füldugasz nem illeszkedik a fülébe, próbáljon meg egy másik
mellékelt méretet, az S-t vagy az L-t.
A füldugaszok cseréjekor megfelelően rögzítse a füldugaszt a
fejhallgatóhoz annak érdekében, hogy az ne váljon le a
fejhallgatóról, és ne maradjon a fülében.
Ha a füldugasz tönkremegy, vásároljon opcionális füldugaszt (EP-EX1).
L
L
Tárgymutató
Dugja be a lejátszó fejhallgatóját a fejhallgató-csatlakozóba, amíg az a helyére
nem kattan. Ha a fejhallgató nincs megfelelően bedugva, akkor nem hallható
hang.
Tartalomjegyzék
A fejhallgató csatlakoztatása
Alapvető műveletek és képernyők
Tartalomjegyzék
A lejátszó be- és kikapcsolása
Tárgymutató
HOME gomb
A lejátszó bekapcsolása
Nyomja meg az egyik gombot a lejátszó bekapcsolásához.
 Tipp
ábra jelenik meg, csúsztassa a lejátszó hátulján lévő
Ha a képernyő tetején a
HOLD kapcsolót a  nyíllal ellenkező irányba a HOLD funkció kikapcsolásához.
A lejátszó kikapcsolása
Ha nyomva tartja a HOME gombot, akkor megjelenik a „POWER OFF”
képernyő, a lejátszó készenléti üzemmódba lép, és a kijelző kikapcsol.
Ha pedig a lejátszó kb. egy napig készenléti üzemmódban van, akkor a lejátszó
automatikusan kikapcsol.
 Tippek
A „Screen Off Timer” beállításban megadott idő eltelte után ( 120. oldal) a képernyő
kikapcsol, de a képernyőt megérintve visszakapcsolhatja azt.
A lejátszó a képernyő kikapcsolása után kb. 10 perccel kikapcsol, és készenléti módba
lép. Készenléti módban nem használhatja az érintőképernyőt. A lejátszó használata előtt
nyomja meg az egyik gombot a bekapcsoláshoz.
A lejátszó használata előtt állítsa be a dátumot és az időt ( 26. oldal).
Megjegyzések
Nem működtetheti a lejátszót, ha az a számítógéphez van csatlakoztatva. A készülék
használata előtt húzza ki az USB-kábelt.
Ha a lejátszó az USB-kábelen keresztül számítógéphez csatlakozik, az utoljára lejátszott
zeneszám, videó, fénykép stb. eltűnik. A kívánt tartalmat újra ki kell választania a
listaképernyőn.
10
Alapvető műveletek és képernyők
A HOLD kapcsoló segítségével elkerülhető a lejátszó nem kívánatos kezelése.
HOLD kapcsoló
Tartalomjegyzék
A kezelőgombok és az érintőképernyő letiltása
Tárgymutató
A lejátszó lezárása
 Csúsztassa a HOLD kapcsolót a  nyíl irányába.
Ezzel letiltja a kezelőgombokat és az érintőképernyőt, és az információs
felirat jelenik meg ( 13. oldal).
területen a
 Tipp
Lezárhatja csak az érintőképernyőt is, ekkor a kezelőgombok működtethetők
( 123. oldal).
A lejátszó kioldása
 Csúsztassa a HOLD kapcsolót a  nyíl irányába.
Ezzel engedélyezi a kezelőgombokat és az érintőképernyőt, és az
felirat jelenik meg ( 13. oldal).
információs területen a
Megjegyzés
A lejátszó lezárt állapotában nem használhatja az érintőképernyőt. Ha a lezárt állapotban
megnyomja a lejátszó egyik gombját, a
ábra jelenik meg az információs területen.
11
Alapvető műveletek és képernyők
Kiválasztás érintéssel
A kiválasztáshoz érintsen meg egy ikont, elemet, kezelőgombot stb.
Görgetés húzással
Lista görgetéséhez húzza az ujját a listán lefelé vagy felfelé. A lejátszás
kezdetének kiválasztásához húzza a keresőcsúszkán lévő jelzést.
Folytatás 
Tárgymutató
A lejátszó kezelésére használhatja az érintőképernyőt.
A lejátszó kezeléséhez érintsen meg a képernyőn egy ikont, elemet,
kezelőgombot stb. Az ujját felfelé vagy lefelé húzva listákat görgethet,
pöccintéssel pedig gyorsan görgethet a listákban vagy a miniatűrök (azaz a
listákban megjelenő kisméretű képek) között.
Tartalomjegyzék
Az érintőképernyő használata
12
Alapvető műveletek és képernyők
Kesztyűs ujj
Két vagy több ujj
Köröm
Nedves ujj
Toll, golyóstoll, ceruza stb.
Ujj és egy másik tárgy
Tárgymutató
Megjegyzés az érintőképernyős műveletekhez
A lejátszó érintőképernyője nem működik megfelelően, ha a következők
valamelyikével kezelik:
Tartalomjegyzék
Gyors görgetés pöccintéssel
Lista gyors görgetéséhez pöccintsen az ujjával felfelé vagy lefelé a képernyőn.
Ezen kívül a felfelé, lefelé vagy oldalirányú pöccintéssel megtekintheti a
következő/előző albumot az albumkereső képernyőn, illetve megtekintheti a
következő/előző képet a jelenetválasztó képernyőn.
13
Alapvető műveletek és képernyők
Információs terület
FM Radio
YouTube
Internet Browser
Photos
Music
Videos
NC Modes
Settings
Podcasts
Internet Browser
Webhelyeket böngészhet a vezeték nélküli
internetkapcsolaton keresztül ( 102. oldal).
FM Radio
FM-rádióadók műsorát hallgathatja. ( 71. oldal).
YouTube
YouTube videókat nézhet meg a vezeték nélküli
internetkapcsolaton keresztül ( 77. oldal).
Photos
Megtekintheti a lejátszóra átmásolt fényképeket ( 64. oldal).
Music
Meghallgathatja a lejátszóra átmásolt zeneszámokat
( 37. oldal).
Videos
Megnézheti a lejátszóra átmásolt videókat ( 54. oldal).
Settings
Beállíthatja a lejátszót és az alkalmazásokat ( 118. oldal).
Podcasts
Podcastepizódokat tölthet le a vezeték nélküli
internetkapcsolaton keresztül, és lejátszhatja őket
( 83. oldal).
NC Modes
Csökkentheti a nemkívánatos környezeti zajt az aktív
zajszabályozási technológia segítségével ( 110. oldal).
Az információs területről
Az alábbi táblázatban látható ikonok az információs területen jelennek meg. Az
ikonok eltérőek lehetnek a lejátszás állapotától, a beállításoktól és a
képernyőktől függően.
Az ikonokról részletesebben a hivatkozott oldalakon olvashat.
Ikonok
Leírás
, , , , ,  stb.
A lejátszás állapota ( 38., 55., 79., 91., 92. oldal)
Lezárásjelző ( 10. oldal)
A vezeték nélküli kommunikáció állapota ( 129. oldal)
Zajszűrésjelző ( 112. oldal)
Akkumulátortöltöttség-jelző ( 24. oldal)
Tárgymutató
A következő tábla a lejátszó menüpontjainak listáját mutatja.
Az egyes menüpontok részletes ismertetését a hivatkozott oldalakon találja.
Tartalomjegyzék
A Home menüről
14
Alapvető műveletek és képernyők
HOME gomb
A Home menüből az érintőképernyő kezelésével választhatja ki a kívánt elemet
( 11. oldal). A zenék, a videók, a fényképek stb. lejátszási képernyőjén a
lejátszót a kezelőgombok vagy az elemek képernyőn történő kiválasztásával
kezelheti.

Folytatás 
Tárgymutató
A Home menü a kiindulópont az összes alkalmazáshoz, például a zeneszámok
kereséséhez, a beállítások módosításához stb.
A Home menüt a lejátszó HOME gombjának megnyomásával jelenítheti meg.
Tartalomjegyzék
A Home menü használata
15
Alapvető műveletek és képernyők
A fenti példa esetén elvégzendő műveleteket az alábbiakban részletezzük.
Nyomja meg a HOME gombot.
Megjelenik a Home menü.
HOME gomb
Érintse meg a
(Music) ikont.
Megjelenik a zenelejátszó képernyő.
A lejátszót a zenelejátszó képernyőn lévő
kezelőgombok megnyomásával kezelheti.
Érintse meg a
(Search) ikont.
Megjelenik a keresőmenü.
Folytatás 
Tárgymutató
Home menüből válassza a következőket: (Music) 
Példa: A
(Search)  „Album”  a kívánt album  a kívánt zeneszám.
Tartalomjegyzék
A kézikönyvben az alábbi módon ismertetjük a Home menü kezelési
utasításait.
16
Alapvető műveletek és képernyők
Tartalomjegyzék
Érintse meg az „Album” elemet.
Tárgymutató
Megjelenik az albumok listájának
képernyője.
A listát az ujja felfelé vagy lefelé húzásával
görgetheti.
Érintse meg a kívánt albumot.
Megjelenik a kiválasztott album zeneszámait
tartalmazó listaképernyő.
Érintse meg a kívánt zeneszámot.
Megjelenik a zenelejátszó képernyő, és
elkezdődik a lejátszás.
Folytatás 
17
Alapvető műveletek és képernyők
Tárgymutató
Visszatérés az előző képernyőre kezelés közben
Érintse meg a (To List)/ (Up) gombokat.
Tartalomjegyzék
Visszatérés a Home menübe kezelés közben
Nyomja meg a HOME gombot.
18
Alapvető műveletek és képernyők
Lejátszási képernyő
Beállításmenü
(Option Menu)
A beállításmenü kívánt pontját az érintőképernyő műveleteivel választhatja ki
( 11. oldal).
Az alábbi példában a „Play Mode” „Shuffle” értékre állítását láthatja.
 A zenelejátszó képernyőn érintse meg a
(Option Menu) gombot.
Megjelenik a beállításmenü.
(Option Menu)
Folytatás 
Tárgymutató
A beállításmenü elemei funkciónként különböznek, ami lehetővé teszi, hogy az
egyes alkalmazások beállításait megváltoztassa.
A beállításmenü megjelenítéséhez érintse meg a lejátszóképernyőn vagy a
(Option Menu) gombot. A beállításmenü bezárásához
listaképernyőn a
(Option Menu) gombot.
érintse meg újra a
Tartalomjegyzék
A beállításmenü használata
19
Alapvető műveletek és képernyők
Tartalomjegyzék
Érintse meg a „Play Mode” elemet.
Tárgymutató
Érintse meg a „Shuffle” elemet.
Érintse meg az „OK” elemet.
A lejátszási mód új beállítása „Shuffle”.
A beállításmenü elemei attól függően eltérhetnek, hogy melyik képernyőn
(Option Menu) gombot.
nyomta meg a
Részletekért olvassa el a következő oldalakat.
„A zenebeállítások menü használata” ( 45. oldal)
„A videobeállítások menü használata” ( 60. oldal)
„A fénykép-beállítások menü használata” ( 69. oldal)
„Az FM-rádió beállításmenüjének használata” ( 76. oldal)
„A YouTube beállításmenüjének használata” ( 82. oldal)
„A podcastbeállítások menü használata” ( 100. oldal)
20
Alapvető műveletek és képernyők
Példa: Angol alfanumerikus billentyűzet
Beviteli mező
Prediktív szövegmező
(csak angol és kínai nyelv esetén)
Beviteli módot váltó billentyű
A beviteli mód módosítása (billentyűkiosztás)
A szövegbeviteli billentyű megérintésének hatására a billentyűkiosztás
ciklikusan változik. A billentyűkiosztás a nyelvtől függ.
Megjegyzés
A szövegmezőtől függően előfordulhat, hogy nem tudja módosítani a beviteli módot
karakterkorlátozások miatt.
A kínai szövegbevitelről
Kínai szövegek beírásához használhatja az egyszerűsített kínai és a
hagyományos kínai szövegbeviteli módot.
A prediktív szövegbeviteli funkcióról
A képernyőn megjelenő billentyűzet angol és kínai változata tartalmazza a
prediktív szövegbeviteli funkciót. A karakterek beírásakor a prediktív
szövegbeviteli funkció a beírt szöveg alatt megjeleníti a szóba jöhető szavakat.
A szavak egyikének kiválasztásával csökkentheti a billentyűleütések számát.
Szót úgy választhat ki, hogy megérinti a prediktív szövegmezőt a teljes lista
megjelenítéséhez, a lista húzásával megkeresi a kívánt szót, és a a szót
megérintve hozzáfűzi a beírt szöveghez.
 Tipp
Az alfanumerikus beviteli módban az „URL” gomb megérintésével használhatja az URL
prediktív szövegbeviteli funkciót. Az URL mezőbe beírt karakterekkel kezdődő szóba
jöhető szövegek a prediktív szövegmezőben jelennek meg. Ha megérinti a prediktív
szövegmezőt, megjelenik az URL-bevitelhez szóba jöhető szövegek teljes listája.
Folytatás 
Tárgymutató
A képernyőn megjelenő billentyűzet használatával szöveget vihet be.
A képernyőn megjelenő billentyűzet előhozásához válassza ki azt a
szövegmezőt, amelybe szöveget szeretne beírni, például egy webcímbeviteli
mezőt.
Tartalomjegyzék
Szövegbevitel
21
Alapvető műveletek és képernyők
A szövegmezőben megjelenik a „B” karakter.
Ez a karakter a billentyű minden egyes megnyomásának hatására
megváltozik.
 Érintse meg a „” billentyűt.
A szövegkurzor a „B” karakter jobb oldalára áll.
 Érintse meg háromszor a „JKL5” billentyűt.
A beviteli mezőben megjelenik az „l” karakter.
 Érintse meg a „” billentyűt.
A szövegkurzor az „l” karakter jobb oldalára áll.
 Érintse meg kétszer a „TUV8” gombot.
A beviteli mezőben megjelenik az „u” karakter.
 Érintse meg a „” gombot.
A szövegkurzor az „u” karakter jobb oldalára áll.
 Érintse meg kétszer a „DEF3” gombot.
A beviteli mezőben megjelenik az „e” karakter.
 Érintse meg a „Set” gombot.
A beviteli mezőben megjelenik a „Blue” szöveg.
 Érintse meg az „OK” gombot.
A képernyőn megjelenő billentyűzet eltűnik, és a billentyűzetet előhozó
szövegmezőben a „Blue” szöveg jelenik meg.
Tárgymutató
 Érintse meg ötször az „ABC2” billentyűt.
Tartalomjegyzék
Szöveg beírása
Az alábbi példában bemutatjuk, hogyan kell beírni a „Blue” kifejezést az
alfanumerikus beviteli módban.
22
Alapvető műveletek és képernyők
A Windows Media Player programmal importálhatja a hangadatokat a CDkről, és átmásolhatja a lejátszóra. Ha jogvédett WMA-hangfájlt vagy WMVvideofájlt használ, használja ezt az alkalmazást.
Átmásolható fájlok: zene (MP3, WMA), videó (WMV), fénykép (JPEG)
A működés részleteiről lásd a szoftver súgóját, vagy látogasson el a következő
webhelyre.
http://www.support.microsoft.com/
 Tipp
Azokon a számítógépeken, amelyeken a Windows Media Player 10-es verziója van
telepítve, fájlkorlátozások jelentkezhetnek (AAC-fájlok, videofájlok stb. esetén) az
áthúzással történő másolás során. Ha a Windows Media Player 11 programot a mellékelt
CD-ROM-ról telepíti, megoldhatja ezt a problémát, és újra másolhat áthúzással fájlokat.
A Windows Media Player 11 telepítése előtt ellenőrizze, hogy az operációs rendszer és az
egyéb szolgáltatások kompatibilisek-e a Windows Media Player 11 alkalmazással.
Media Manager for WALKMAN*1
Media Manager for WALKMAN programmal zenét, fényképet vagy videót
másolhat át a számítógépről a lejátszóra, és zenét importálhat CD-ről. A Media
Manager for WALKMAN programmal feliratkozhat RSS-hírcsatornákra, és
átmásolhatja a podcastokból letöltött zene- és videofájlokat. A kezeléssel
kapcsolatos tudnivalókért tekintse át a szoftver súgóját. Hangfájlokat (AAC) és
videofájlokat a Windows Intézővel és a Media Manager for WALKMAN
alkalmazással is átmásolhat áthúzással.
Átmásolható fájlok: zene (MP3, WMA, AAC*2, WAV), fénykép (JPEG), videó
(MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*2*3),
Podcast (zene, videó)
*1Az Egyesült Államokban árusított csomagok nem tartalmazzák a Media Manager for
WALKMAN alkalmazást. A programot letöltheti a következő webhelyről:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
2
* A DRM-fájlok nem kompatibilisek.
*3Egyes WMV-fájlok nem játszhatók le, miután a Media Manager for WALKMAN
alkalmazással lettek átmásolva. Ha ismét átmásolja őket a Windows Media Player 11
használatával, akkor lejátszhatóvá válhatnak.
Megjegyzés
A másolásvédett videofájlok, úgy mint a DVD-filmek vagy a rögzített digitális
tévéadások nem támogatottak.
Tárgymutató
Windows Media Player 11
Tartalomjegyzék
A mellékelt szoftverről
23
Alapvető műveletek és képernyők
*1A DRM-fájlok nem kompatibilisek.
*2Egyes WMV-fájlok nem játszhatók le, miután a Content Transfer alkalmazással lettek
átmásolva. Ha ismét átmásolja őket a Windows Media Player 11 használatával, akkor
lejátszhatóvá válhatnak.
 Tippek
A SonicStage által kezelt ATRAC-fájlok azután másolhatók a lejátszóra, hogy azokat
MP3 formátumba konvertálta. Fájlok konvertálásához töltsön le egy MP3-konvertáló
alkalmazást a vevőszolgálati weboldalról ( 169. oldal).
A
 lejátszóra podcastokat regisztrálhat az iTunes® és a Content Transfer programokkal. A
regisztráláshoz húzza a podcast címét az iTunes® programból a Content Transfer
programba.
Tárgymutató
A Content Transfer alkalmazással zenét, videót vagy fényképeket másolhat át a
számítógépről a lejátszóra, egyszerű áthúzással. A Windows Intéző vagy az
iTunes® használatával adatokat húzhat át a Content Transfer programba.
Továbbá ha egy podcastot másol át az iTunes® programból a lejátszóra, akkor a
podcast regisztrálva lesz a lejátszóra, ezzel lehetővé téve, hogy letöltse a podcast
epizódjait a lejátszó vezeték nélküli hálózati funkciójával. A kezeléssel
kapcsolatos tudnivalókért tekintse át a szoftver súgóját.
Átmásolható fájlok: zene (MP3, WMA, AAC*1, WAV), fénykép (JPEG), videó
(MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*1*2),
Podcast (zene, videó)
Tartalomjegyzék
Content Transfer
24
A lejátszó előkészítése
A lejátszó akkumulátorának feltöltéséhez
csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
Amikor a lejátszót a számítógéphez csatlakoztatja,
használja a mellékelt USB-kábelt.
Ha a kijelző jobb felső sarkában látható
ábrát mutatja,
akkumulátortöltöttség-jelző a
akkor a feltöltése befejeződött (a töltési idő kb. 3 óra).
Ha nem jelenik meg az akkumulátortöltöttség-jelző, akkor a lejátszó HOME
gombjának megnyomásával megjelenítheti.
Teljesen töltse fel a lejátszót az első használatkor, illetve ha hosszabb ideje már
jelzés látható a kijelzőn).
nem használta azt. (Ekkor a
Az információs területről
Az információs területen lévő akkumulátor ikon az akkumulátor töltöttségét jelzi.
Ahogy csökken az akkumulátor töltöttsége, az ikon sávjai fokozatosan
eltűnnek. Ha a kijelzőn megjelenik a „LOW BATTERY. Please Charge.” felirat,
akkor a lejátszót nem lehet használni. Ebben az esetben töltse fel az
akkumulátort úgy, hogy a lejátszót a számítógéphez csatlakoztatja. Az
akkumulátor élettartamával kapcsolatban lásd  175. oldal.
 Tipp
Töltés közben a „Screen Off Timer” beállításban megadott idő eltelte után
( 120. oldal) a képernyő kikapcsol. A töltési állapot és egyéb jelzések megjelenítéséhez
nyomja meg a HOME gombot a képernyő bekapcsolásához.
Megjegyzések
Az akkumulátort 5 ºC és 35 ºC közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
Az akkumulátort körülbelül 500-szor lehet újratölteni, mielőtt elhasználódna. Ez a szám
változhat a lejátszó használati körülményeitől függően.
A
 kijelző akkumulátorjelzője csak becslést ad. Például ha egy fekete sáv látható az
akkumulátortöltöttség-jelzőben, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az akkumulátor
töltöttsége pontosan 1/4.
a lejátszó a számítógéphez fér hozzá, a kijelzőn a „Do not disconnect.” felirat
Miközben

olvasható. Ne húzza ki a mellékelt USB-kábelt, miközben a „Do not disconnect.” felirat
látható, különben megsérülhetnek az átvitt adatok.
Az
érintőképernyő és a lejátszó kezelőgombjai le vannak tiltva, miközben a lejátszó a

számítógéphez csatlakozik.
Ha fél évnél hosszabb ideig nem használja a lejátszót, 6–12 havonként egyszer töltse fel
az akkumulátort a karbantartás érdekében.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A lejátszó töltése
25
A lejátszó előkészítése
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Egyes, a számítógéphez csatlakoztatott USB-eszközök negatívan befolyásolhatják a
lejátszó megfelelő működését.
A lejátszó feltöltését nem garantáljuk, ha a feltöltést saját összeszerelésű vagy módosított
számítógépen végzik.
Ha a számítógép energiatakarékos módba, például alvó vagy hibernált üzemmódba lép,
miközben a lejátszó az USB-kábellel csatlakoztatva van, a számítógép nem tölti a lejátszót.
Helyette a lejátszó továbbra is áramot fogyaszt az akkumulátorból, ezzel kisütve azt.
Ne hagyja a lejátszót sokáig olyan hordozható számítógéphez csatlakoztatva, amely nincs
a váltóáramú hálózatra csatlakoztatva, mert a lejátszó kisütheti a számítógép
akkumulátorát.
Ha a lejátszó a számítógéphez csatlakozik, a számítógépet ne kapcsolja be, ne indítsa
újra, ne ébressze fel alvó üzemmódból és ne kapcsolja ki. Ezek a műveletek a lejátszó
hibás működését okozhatják. Ezen műveletek végrehajtása előtt csatlakoztassa le a
lejátszót a számítógépről.
Ha a lejátszó az USB-kábelen keresztül számítógéphez csatlakozik, az utoljára lejátszott
zeneszám, videó, fénykép stb. eltűnik. A kívánt tartalmat újra ki kell választania a
listaképernyőn.
26
A lejátszó előkészítése
A lejátszó egyes alkalmazásai nem működnek megfelelően, amíg be nem állítja
a dátumot és az időt. A lejátszó használata előtt állítsa be az aktuális dátumot és
időt.
HOME gomb
Settings
A Home menüben válassza a (Settings)  „Common Settings” 
„Clock Settings”  „Set Date-Time” lehetőségeket.
A dátum és az idő beállításához húzza vagy pöccintse meg az év,
hónap, nap, óra és perc elemeket.
Válassza az „OK” lehetőséget.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A dátum és az idő beállítása
27
A lejátszó előkészítése
A zenék, videók, fényképek és podcastok lejátszón való élvezéséhez elő kell
készítenie a számítógépen lévő adatokat.
Importálhat zenét audio-CD-kről vagy az internetről stb. Videókat importálhat
felvett videókból vagy az internetről stb. Fényképeket importálhat digitális
fényképezőgépről stb. Az adatokat a számítógépre való importálásához
használja a megfelelő szoftvert.
Az adatok importálásának módjáról az egyes szoftverek súgójában találhat
részletes leírást.
A támogatott fájlformátumokról részleteket a következő helyen talál:
„Támogatott fájlformátumok” ( 172. oldal).
 Tipp
A lejátszóval számítógép használata nélkül tölthet le podcastepizódokat az internetről a
vezeték nélküli hálózati funkció révén ( 84. oldal).
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Zenék/videók/fényképek/podcastok beszerzése
28
A lejátszó előkészítése
A Windows Intézőben áthúzással közvetlenül is átvihet adatokat a
számítógépről.
A lejátszható adathierarchiára szabályok vonatkoznak. A következő útmutatás
ismerteti az adatátvitel helyes módját.
Az adatokat áttöltő mellékelt szoftverről további információkat lásd a
 22. oldalon.
 Tippek
Azokon a számítógépeken, amelyeken a Windows Media Player 10-es verziója van
telepítve, fájlkorlátozások jelentkezhetnek (AAC-fájlok, videofájlok stb. esetén) az
áthúzással történő másolás során. Ez a probléma megoldható, ha a mellékelt CDlemezről telepíti a Windows Media Player 11-es verzióját (részletek a „Quick Start
Guide” „Installing the Operation Guide and software” című fejezetében). Ezt követően
már lehet áthúzással átmásolni fájlokat. A Windows Media Player 11 telepítése előtt
ellenőrizze, hogy az operációs rendszer és az egyéb szolgáltatások kompatibilisek-e a
Windows Media Player 11 alkalmazással.
A számítógépes környezettől függően az adathierarchia eltérő lehet.
Néhány WMV-fájl csak a Windows Media Player 11 programmal való átmásolás esetén
játszható le.
Megjegyzések
Ne húzza ki az USB-kábelt, miközben a lejátszón a „Do not disconnect.” felirat látható,
különben megsérülhetnek az átvitt adatok.
bekapcsolja vagy újraindítja a számítógépet, miközben a lejátszó a számítógéphez
Ha

csatlakozik, azzal a lejátszó meghibásodását okozhatja. Ebben az esetben állítsa
alaphelyzetbe a lejátszót a RESET gomb megnyomásával ( 143. oldal). A számítógép
bekapcsolása vagy újraindítása előtt csatlakoztassa le a lejátszót a számítógépről.
A következő mappáknak nem változtathatja meg a nevét, és nem törölheti őket:
„MUSIC”, „MP_ROOT”, „MPE_ROOT”, „VIDEO”, „PICTURES”, „PICTURE”, „DCIM”,
„PODCASTS” és „FEEDS”.
változtassa meg a közvetlenül az „MP_ROOT” és az „MPE_ROOT” mappában
Ne

található mappák és fájlok neveit. Ellenkező esetben ezek nem fognak megjelenni a
lejátszón.
A mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztassa a lejátszót a
számítógéphez.
Csatlakoztassa az USB-kábel csatlakozóját a lejátszóhoz úgy, hogy a
felfelé nézzen.
jel
Válassza ki a lejátszót a Windows Intézőben, és húzzon rá fájlokat.
A lejátszó a Windows Intézőben [WALKMAN]-ként látható.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Zenék/videók/fényképek/podcastok átvitele
29
A lejátszó előkészítése
(A Windows Intézőben)
Húzza a fájlokat vagy mappákat a „MUSIC” mappába.
A 8. szint alatt azonban a rendszer nem ismeri fel a fájlokat és a
mappákat.
1.
7.
8.
9.
Megjegyzés
A „MUSIC” mappát ne törölje, és ne változtassa meg a nevét.
(A lejátszón)
Először a mappák jelennek meg mappanév szerinti sorrendben, majd a fájlok
fájlnév szerinti sorrendben. Ebben az esetben nincs különbség a kis- és
nagybetűk között.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Zeneszámoknál
30
A lejátszó előkészítése
(A Windows Intézőben)
Húzza a fájlokat vagy mappákat a „VIDEO” mappába.
A lejátszó az 1–8. szint fájljait ismeri fel. Azonban a 8. szintnél
mélyebben lévő fájlokat nem ismeri fel.
1.
7.
8.
9.
Megjegyzés
Ne változtassa meg a „VIDEO” mappa nevét. Átnevezés esetén a mappa nem fog
megjelenni a lejátszón.
(A lejátszón)
Alapértelmezés szerint a videofájlok az áthúzással végzett átvitel sorrendjében
jelennek meg. (A legújabb jelenik meg elsőként.)
 Tippek
A videolistát az átvitel dátuma vagy a videók címe alapján rendezheti ( 63. oldal).
A videofájloknál beállíthat JPEG-fájlokat, melyek indexképként jelennek meg, ha JPEGfájlokat helyez a megfelelő videomappákba. A videólista megjelenítésekor ezeket az
indexképeket (kisméretű képek a menüben) láthatja a lejátszón. Videofájl indexképének
megjelenítéséhez hozzon létre egy JPEG-fájlt (160 képpont széles, 120 képpont magas,
.jpg kiterjesztésű), adja neki ugyanazt a nevet, mint a videofájlé, és tárolja a videofájlok
mappájában.
A lejátszón lejátszható legnagyobb videoméret 320×240. A részleteket lásd a „Műszaki
adatok” részben ( 172. oldal).
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Videóknál
31
A lejátszó előkészítése
(A Windows Intézőben)
Húzza a fájlokat vagy mappákat a „PICTURE”, a „PICTURES”
vagy a „DCIM” mappába.
A lejátszó az 1–8. szint fájljait ismeri fel. Azonban a 8. szintnél
mélyebben lévő fájlokat nem ismeri fel.
1.
7.
8.
9.
Megjegyzés
Ne változtassa meg a „PICTURE”, „PICTURES” és „DCIM” mappák nevét. Átnevezés
esetén a mappa nem fog megjelenni a lejátszón.
(A lejátszón)
A fényképfájlok ábécésorrendben jelennek meg. A „PICTURE,” „PICTURES”
és „DCIM” mappák „PICTURE,” „PICTURES” és „DCIM” nevű mappákként
jelennek meg.
Ha vannak mappák a „PICTURE,” „PICTURES” és „DCIM” mappákban,
akkor azok mappákként jelennek meg. A kívánt mappa fényképfájljainak
megjelenítéséhez érintse meg a mappát.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Fényképeknél
32
A lejátszó előkészítése
(A Windows Intézőben)
Húzza a podcastmappákat a „PODCASTS” mappába és az
epizódfájlokat a podcastmappákba.
Az 1. szinten a „PODCASTS” mappa csak a mappákat ismeri fel.
Az első szinten lévő epizódfájlokat nem ismeri fel. A második
szinten a lejátszó csak a fájlokat ismeri fel, a mappákat nem. A
második szinten túl sem a fájlokat, sem a mappákat nem ismeri
fel.
1.
2.
3.
(A lejátszón)
A „PODCASTS” mappában lévő podcastmappák ábécésorrendben jelennek
meg.
A podcastmappákban lévő epizódfájlok fordított időrendi sorrendben jelennek
meg. A Windows Intézővel átvitt epizódfájlok a fordított időrendi sorrendű
lista alatt, ábécésorrendben jelennek meg.
 Tipp
A lejátszót csatlakoztathatja az internethez a vezeték nélküli hálózati funkció révén, és
podcastokat regisztrálhat, epizódokat tölthet le, amelyeket lejátszhat ( 84. oldal).
Megjegyzések
Ne változtassa meg a „PODCASTS” mappa nevét. Átnevezés esetén a mappa nem fog
megjelenni a lejátszón.
A Windows Intézővel átvitt podcastokat akkor sem frissítheti, ha a lejátszóval csatlakozik
az internetre vezeték nélküli hálózaton keresztül. Podcast frissítéséhez regisztrálja a
podcastot a lejátszó használatával ( 84. oldal) vagy a Media Manager for WALKMAN
alkalmazás használatával ( 22. oldal).
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Podcastoknál
33
A lejátszó előkészítése
A lejátszóval használható vezeték nélküli hálózatok
A lejátszó a következő vezeték nélküli hálózatokhoz tud csatlakozni.
Otthoni vezeték nélküli hálózat.
Irodai vagy iskolai vezeték nélküli hálózat.
Nyilvános vezeték nélküli hálózatok, például kávézókban, hotelekben vagy
könyvtárakban.
Szabvány
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
Biztonság
WEP (128 bit/64 bit, Open System Key)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Kommunikációs
hatótávolság
Kb. 50 m
(A hatótávolság a használat körülményeitől és a beállításoktól
függően változhat.)
Megjegyzések
Hozzáférési ponthoz való csatlakozáskor szükség lehet az SSID azonosítóra és a
titkosítási kulcsra. A megfelelő beállításokat ( 127. oldal) a hozzáférési pontot telepítő
személytől tudhatja meg. A hozzáférési pont beállításait megtudhatja a hozzáférési pont
kezelési útmutatójából vagy a hozzáférési pont gyártójától.
A vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges beállításokért ( 127. oldal)
forduljon a hálózati rendszergazdához (iroda/iskola) vagy a nyilvános
internetszolgáltatóhoz.
A lejátszó nem támogatja az egyes hozzáférési pontokban testreszabott biztonsági
beállításokat. Részletes információkat a hozzáférési pont kezelési útmutatójában találhat.
A lejátszó nem támogatja az AOSS (AirStation One-Touch Secure System) szabványt.
A „WLAN Function On/Off ” beállítást állítsa „Off ” értékre minden olyan helyen, ahol a
hálózati csatlakozás korlátozott vagy tilos, például kórházakban vagy repülőgépen
( 127. oldal).
Egyes nyilvános vezeték nélküli hálózati szolgáltatások esetén be kell jelentkezni
internetböngészőn keresztül.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Vezeték nélküli hálózati kapcsolat
34
A lejátszó előkészítése
Vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz válassza ki a kívánt hozzáférési
pontot a listából, és szükség esetén adja meg a titkosítási kulcsot.
Ha a kapcsolatot az internetböngésző, a YouTube vagy a Podcast funkció
igényli, akkor általában a csatlakozásmegerősítési képernyő automatikusan
megjelenik a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz. A következő
utasításokban az internetböngészőt használjuk példakánt. A művelet
végrehajtása előtt menjen annak a hozzáférési pontnak a kommunikációs
hatótávolságon belülre, amelyhez csatlakozni kíván.
Ha a WPS eljárással szeretne egy hozzáférési ponthoz csatlakozni, akkor
tekintse át az „Új regisztráció” részt ( 128. oldal).
Megjegyzések
Ha a WPS eljárással kíván egy hozzáférési ponthoz csatlakozni, csatlakozás előtt
regisztrálja a hozzáférési pontot az „Új regisztráció” részben ( 128. oldal) leírtak szerint.
Vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozás előtt állítsa a „WLAN Function On/Off ”
beállítást „On” értékre ( 127. oldal). Az alapértelmezett beállítás az „Off ”.
Internet Browser
HOME gomb
A Home menüben válassza a
lehetőséget (Internet Browser).
Megjelenik a csatlakozásmegerősítési képernyő.
Válassza a „Yes” lehetőséget.
Megjelenik a Select Access Point képernyő.
A képernyőn egy listában megjelennek a
regisztrált hozzáférési pontok és azok a
hozzáférési pontok, amelyek a lejátszó
kommunikációs hatótávolságán belül vannak
telepítve.
Yes
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz
35
A lejátszó előkészítése
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Válassza ki a listából azt a hozzáférési
pontot, amelyhez csatlakozni szeretne.
Ha titkosítási kulcs szükséges, megjelenik egy
beviteli képernyő.
Ha nincs szükség titkosítási kulcsra, a
csatlakozási párbeszédpanel jelenik meg. A
kapcsolat létrejötte után megjelenik az
internetböngésző.
Válassza a „WEP Key” vagy a „WPA Key”
lehetőséget, és adja meg a titkosítási
kulcsot, majd válassza az „OK”
lehetőséget.
Megjelenik a csatlakozási párbeszédpanel. A
kapcsolat létrejötte után megjelenik az
internetböngésző.
A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd a
„Szövegbevitel” részt ( 20. oldal).
A hozzáférési pont regisztrálásához jelölje be
a „Save encryption key” jelölőnégyzetet.
Regisztrálás után a hozzáférési ponthoz úgy
csatlakozhat, hogy egyszerűen kiválasztja a
Select Access Point képernyőn.
nem ismeri a hozzáférési pont WEP- vagy
Ha

WPA-kulcsát, tekintse át a hozzáférési pont
kezelési útmutatóját, vagy forduljon a hálózati
rendszergazdához vagy a nyilvános
internetszolgáltatóhoz.
WEP Key vagy
WPA Key
Ha nem tud csatlakozni
Egyes hozzáférési pontokhoz részletes beállításokra lehet szükség. A
beállításhoz lásd „A vezeték nélküli hálózati beállítások módosítása” részt
( 127. oldal). Ha nem biztos a beállításokban, forduljon ahhoz a hozzáférési
pontot telepítő személyhez, a vezeték nélküli hálózat rendszergazdájához vagy a
nyilvános internetszolgáltatóhoz.
Folytatás 
36
A lejátszó előkészítése
Ha a „WLAN Function On/Off ” beállítás értéje „Off ”, a lejátszó nem tud csatlakozni a
vezeték nélküli hálózathoz.
a lejátszó csatlakozik egy vezeték nélküli hálózathoz, és a lejátszó készenléti módba
Ha

lép, kikapcsol, vagy USB-kábellel számítógéphez csatlakoztatják, akkor bontja a
kapcsolatot a vezeték nélküli hálózattal.
nyilvános vezeték nélküli hálózati szolgáltatások esetén be kell jelentkezni
Egyes

internetböngészőn keresztül. Ilyen esetben amíg be nem jelentkezik a bejelentkezési
webhelyen, nem böngészhet webhelyeket, nem nézheti a YouTube-ot és nem tölthet le
podcastepizódokat. Részletes információkért forduljon a nyilvános
internetszolgáltatóhoz.
pont regisztrálása előtt győződjön meg róla, hogy a regisztrálni kívánt
Hozzáférési

hozzáférési pont biztonságos.
 Tipp
(Settings)  „Wireless LAN
Hozzáférési pontot regisztrálhat a Home menüből:
Settings”  „New Registration”, mielőtt csatlakozna a hozzáférési ponthoz
( 128. oldal). Hozzáférési pontot ebben a lépésben is regisztrálhat, ha a kívánt
hozzáférési pont nem jelenik meg a Select Access Point képernyőn lévő listán.
Vezeték nélküli hálózati kapcsolat bontása
A Home menüben válassza a (Settings)  „Wireless LAN
Settings”  „Disconnect from Network”  „Yes” lehetőségeket.
Megjegyzések
Ha a lejátszó vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, az akkumulátortöltöttség gyorsan
csökken. Ha épp nem használja a kapcsolatot, kapcsolja ki a „WLAN Function On/Off ”
beállítás „Off ” értékre állításával.
A „WLAN Function On/Off ” beállítást állítsa „Off ” értékre minden olyan helyen, ahol a
hálózati csatlakozás korlátozott vagy tilos, például kórházakban vagy repülőgépen
( 127. oldal).
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Megjegyzések
37
Zene lejátszása
Zene lejátszásához válassza a (Music) gombot a Home menüből, amelynek
hatására megjelenik a zenelejátszó képernyő.
A kívánt zeneszámokat a zenelejátszó képernyő (Search) gombjával
keresheti meg.
A zenelejátszó képernyő megjeleníti a zeneszám adatait, a kezelőgombokat stb.
Music
HOME gomb
A Home menüben válassza a
(Music) lehetőséget.
Megjelenik a zenelejátszó képernyő.
Ha a zenelejátszó képernyőn a (Search) gombot választja, megjelenik
a keresőmenü. Kiválaszthatja a listaképernyőn használt keresési
módszert, és zeneszámokat kereshet. Részletek a „Zeneszámok
keresése” részben ( 42. oldal).
Válassza a  lehetőséget.
Elkezdődik a zeneszám lejátszása.
A lejátszót a zenelejátszó képernyőn lévő
kezelőgombok, ikonok stb. megérintésével
kezelheti. A zenelejátszás kezelésének
részleteit lásd a „Zenelejátszó képernyő”
részt ( 38. oldal).

Tartalomjegyzék Tárgymutató
Zene lejátszása (Music)
38
Zene lejátszása
A képernyő megérintésével előhozhatja vagy elrejtheti a kezelőgombokat. Ha
egy megadott ideig nem végez semmilyen műveletet, ezek eltűnnek.
Információs terület
Lejátszási mód ( 47. oldal),
Lejátszási tartomány ( 48. oldal),
Hangszínszabályozó ( 48. oldal),
VPT (Surround) ( 50. oldal),
jelzőikonok
Szám neve
Előadó neve
Album címe
Eltelt idő
Teljes hossz
Aktuális zeneszám száma/
Az összes lejátszandó zeneszám
száma
Keresőcsúszka
Műveletek a zenelejátszó képernyőn
A lejátszót a zenelejátszó képernyőn lévő kezelőgombok megnyomásával
kezelheti. Továbbá a lejátszó kezelésére használhatja a lejátszó tokján lévő
// gombokat is.
Művelet (képernyőjel)
Végrehajtandó
Lejátszás ()/szünet ()*
Nyomja meg a  (lejátszás)/ (szünet) gombot.
Nyomja meg a lejátszó tokján lévő  gombot.
Előretekerés ()/
visszatekerés ()
Érintse meg és tartsa nyomva a / gombot.
Nyomja meg és tartsa nyomva a lejátszó tokján lévő
/ gombot.
Az előző (vagy az aktuális)
zeneszám elejére ugrás ()/
a következő szám elejére ugrás
()
Nyomja meg a / gombot.
Nyomja meg a lejátszó tokján lévő / gombot.
Zeneszám tetszőleges pontjára
ugrás
Húzza keresőcsúszkán lévő jelzést (lejátszási pont).
A lejátszás a jelzés helyén indul el.
Lemezborítók tallózása album
kiválasztásához
A lemezborító felfelé vagy lefelé húzásával vagy
pöccintésével megjelenítheti az albumkereső képernyőt.
Húzza vagy pöccintse meg a lemezborítót a képernyőt a
kívánt album kiválasztásához. Részletek az „Album
kiválasztása a lemezborítók tallózásával (albumkereső
képernyő)” részben ( 41. oldal).
1
*1Szünet közben, ha egy ideig nem végez semmilyen műveletet, a lejátszó automatikusan
készenléti módba lép.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Zenelejátszó képernyő
39
Zene lejátszása
Ikon
Leírás
(To List)
Listaképernyőt jelenít meg.
(Search)
A keresőmenüt jeleníti meg. Kiválaszthatja a listaképernyőn
használt keresési módszert, és zeneszámokat kereshet. Részletek a
„Zeneszámok keresése” részben ( 42. oldal).
(Related Links)
Megjeleníti a Kapcsolódó hivatkozások képernyőt. Az aktuálisan
lejátszott zeneszámról információkat kereshet az interneten.
Részletekért lásd az „Információk keresése zeneszámról (Related
Links)” részben ( 43. oldal).
(Option Menu)
A beállításmenüt jeleníti meg. A zenebeállítások menüről
részletes információkat talál a „Zenelejátszó képernyő” részben
( 45. oldal).
Listaképernyő
Az alábbiakban listaképernyőkre láthat példákat.
Tárgymutató
Adja meg a zeneszám nevének, az
album címének, az előadó nevének
stb. kezdőbetűjét, hogy a kívánt
pont a lista tetejére kerüljön.
Zeneszámok listájának képernyője
Albumlista képernyője
(Title & Cover Art)
 Tipp
Az albumlista megjelenítési formátuma módosítható ( 53. oldal).
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A lejátszási képernyő ikonjai
40
Zene lejátszása
Művelet
Elem kiválasztása
Végrehajtandó
Lista felfelé vagy lefelé
görgetése
Húzza vagy pöccintse meg a képernyőt felfelé vagy lefelé.
Érintsen meg egy elemet.
A listaképernyő ikonjai
Ikon
Leírás
(Up)
Megjeleníti a következő felső szint listaképernyőjét (például egy
zeneszámlista-képernyő esetében ezzel az ikonnal egy
albumlista-képernyőt jeleníthet meg).
(Search)
A keresőmenüt jeleníti meg. Részletek a „Zeneszámok keresése”
részben ( 42. oldal).
(To Play Screen)
(Option Menu)
Visszatér a zenelejátszó képernyőre.
A beállításmenüt jeleníti meg. A zenebeállítások menüről
részletes információkat talál a „Zenelejátszó képernyő” részben
( 45. oldal).
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A listaképernyő műveletei
41
Zene lejátszása
A zenelejátszó képernyőn a lemezborító lefelé vagy felfelé húzásával vagy
pöccintésével választhat albumot.
Albumkereső képernyő
Lemezborító
A Home menüben válassza a
(Music) lehetőséget.
Húzza felfelé vagy lefelé a lemezborítót.
Megjelenik az albumkereső képernyő.
A lemezborítók
tallózásához húzza felfelé
vagy lefelé a lemezborítót.
A lemezborítók a címük
szerinti ábécérendben
jelennek meg.
Érintse meg a kívánt album lemezborítóját.
Újra megjelenik a zenelejátszó képernyő, és a elkezdődik a kiválasztott
album lejátszása.
A tallózás megszakítása
Nyomja meg a (Back) gombot.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Album kiválasztása a lemezborítók tallózásával (albumkeresés)
42
Zene lejátszása
Ha a zenelejátszó képernyőn megérinti a (Search) gombot, megjelenik a
keresőmenü. Kiválaszthatja a listában használt keresési módszert, és
zeneszámokat kereshet a listában.
Music
HOME gomb
 Tipp
Az „All Songs”, „Album” és „Artist” listák ábécésorrendbe vannak szedve.
 A Home menüből válassza a következőket: (Music) 
(Search)  a kívánt keresési mód  a kívánt zeneszám.
Válasszon ki elemeket a következők szerint, amíg meg nem jelenik egy
zeneszámlista.
Keresési mód
Mód
Leírás
All Songs
Válasszon egy számot a zeneszámlistából.
Album
Válasszon albumot  zeneszámot.
Artist*1
Válasszon előadót  albumot  zeneszámot.
Genre
Válasszon stílust  előadót  albumot  zeneszámot.
Release Year
Válasszon kiadási évet  előadót  számot.
Playlists*2
Válasszon lejátszási listát  zeneszámot.
Folder
Válasszon mappát  zeneszámot.
*1A lista rendezésénél a lejátszó az előadó nevéből kihagyja a „The” szót.
*2A lejátszási listák létrehozása a Windows Media Player 11 használatával történik. A
lejátszási listák létrehozásáról a Windows Media Player 11 súgójában olvashat
részleteket. A lejátszási listákhoz bejegyzett borítókat a lejátszó nem jeleníti meg.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Zeneszámok keresése
43
Zene lejátszása
Az interneten kulcsszavak alapján információkat kereshet az épp lejátszott
zeneszámról, albumról, előadóról stb. Videókat kereshet a YouTube-on vagy
információkat kereshet egy webhellyel.
A zenelejátszó képernyőn a (Related Links) lehetőség választásával
információkat kereshet a lejátszott zeneszámról az interneten.
Music
HOME gomb
Megjegyzések
A Related Links funkcióhoz vezeték nélküli hálózati kapcsolat szükséges.
A „Service Country/Region” beállítástól függően előfordulhat, hogy a keresés funkció
nem elérhető.
 A zenelejátszó képernyőn válassza a következőket: (Related
Links)  a kívánt kulcsszó  a kívánt keresőwebhely.
A keresés után megjelenik a YouTube alkalmazás vagy az internetböngésző.
Keresési kulcsszónak választhatja az előadó nevét vagy az album címét.
(Yahoo! oneSearch) és a
A keresőwebhely kiválasztásakor a
(Search on YouTube) lehetőségek választhatók.*1
(Search on YouTube) lehetőséget választja a
Ha a
kereséshez, a lejátszó szünetelteti a zeneszám lejátszását. A lejátszás
újraindításához a Home menüben válassza a (Music) lehetőséget.
*1A „Service Country/Region” beállítástól ( 126. oldal) függően a keresőwebhely eltérő
lehet, vagy lehet, hogy nem érhető el.
Megjegyzés
Az ország/régió beállítás megválasztásával elérhető, hogy a keresés az Ön tartózkodási
helye szerinti keresőwebhelyet használja. A YouTube ország/régió beállításának
megválasztásáról lásd „Az ország/régió kiválasztása” részt ( 81. oldal). A Yahoo!
oneSearch ország/régió beállításának megválasztásáról lásd az „Ország/régió” részt
( 126. oldal).
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Információk keresése zeneszámról (Related Links)
44
Zene lejátszása
Ha zeneszámokat szeretne törölni a lejátszóról, használja a számok
átmásolására használt szoftvert vagy a Windows Intézőt.
További részleteket a szoftver használatáról a szoftver súgójában találhat.
Megjegyzés
A lejátszó önmagában, számítógépes csatlakozás nélkül nem tud zeneszámokat törölni.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Zeneszámok törlése
45
Zene lejátszása
A zenebeállítások menüt előhozhatja, ha a zenelista-képernyőn vagy a
(Option Menu) lehetőséget választja. A
zenelejátszó képernyőn a
beállításmenü használatát lásd:  18. oldal.
A beállításmenü pontjai különbözhetnek attól függően, hogy melyik
képernyőről hozza elő a beállításmenüt. A beállításokról és a használat
módjáról további információkat a hivatkozott oldalon talál.
A listaképernyőn megjelenő beállítási lehetőség
Lehetőség
Leírás/oldalszám
Album Display Format
Kiválasztja az albumlista formátumát ( 53. oldal).
A lejátszási képernyőn megjelenő beállítási lehetőségek
Lehetőség
Leírás/oldalszám
Play Mode
Beállítja a lejátszás módját ( 47. oldal).
Playback Range
Beállítja a lejátszott tartományt ( 48. oldal).
Equalizer
Testre szabja a hangminőséget ( 48. oldal).
VPT(Surround)
Testre szabja a „VPT(Surround)” beállításait ( 50. oldal).
DSEE (Sound Enhance)
Be-/kikapcsolja a „DSEE(Sound Enhance)” funkciót
( 51. oldal).
Clear Stereo
Be-/kikapcsolja a „Clear Stereo” funkciót ( 52. oldal).
Dynamic Normalizer
Be-/kikapcsolja a „Dynamic Normalizer” funkciót ( 52. oldal).
Detailed Information
Részletes információt közöl a zeneszámról, például a zeneszám
hosszát, hangformátumát és bitsebességét ( 46. oldal).
Add to Wishlist/Remove
from Wishlist
Hozzáadja a számot a kívánságlistához, hogy a megfelelő
szoftverrel megvásárolható legyen./Eltávolítja a számot a
kívánságlistáról.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A zenebeállítások menü használata
46
Zene lejátszása
 A zenelejátszó képernyőn válassza a
Information” lehetőséget.
(Option Menu)  „Detailed
Detailed Information képernyő
Szám neve
Előadó neve
Album címe
Stílus
Kiadási év
Szám hossza
Kodek
Jogvédett tartalom
Bitsebesség
Változó bitsebességű zeneszámok lejátszásakor a „VBR” jelzés jelenik meg. VBR zeneszámok lejátszása
közben a jelzett eltelt idő és a keresőcsúszka jelzése ingadozhat és pontatlan lehet.
Fájlnév
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A Detailed Information képernyő megjelenítése
47
Zene lejátszása
A zenebeállítások módosításához a Home menüben válassza a
majd a „Music Settings” lehetőséget.
HOME gomb
(Settings),
Settings
Lejátszási mód
A lejátszó többféle lejátszási módot is kínál, beleértve a véletlenszerű és a
különböző ismétlődő lejátszási módokat is.
 A Home menüből válassza a következőket: (Settings)  „Music
Settings”  „Play Mode”  a kívánt lejátszási mód  „OK”.
Beállítás
Leírás
Normal/ nincs ikon
A készülék lejátssza a lejátszott tartomány zeneszámait a
zeneszámok sorrendjében. (Alapbeállítás)
Repeat/
A készülék lejátssza a lejátszott tartomány zeneszámait a
zeneszámok sorrendjében, majd a lejátszás ismétlődik.
Shuffle/
A készülék lejátssza a lejátszott tartomány zeneszámait
véletlenszerű sorrendben.
Shuffle&Repeat/
A készülék lejátssza a lejátszott tartomány zeneszámait
véletlenszerű sorrendben, majd a lejátszás ismétlődik.
Repeat 1 Song/
A lejátszó az aktuális zeneszámot vagy a listából kiválasztott
zeneszámot játssza le ismétlődően.
Megjegyzés
A lejátszott zeneszámok a Playback Range beállítástól függően változnak ( 48. oldal).
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A zenebeállítások módosítása
48
Zene lejátszása
Kiválaszthatja a lejátszandó zeneszámok tartományát.
 A Home menüből válassza a következőket: (Settings)  „Music
Settings”  „Playback Range”  a kívánt lejátszási mód  „OK”.
Beállítás
Leírás
All Range
A kiválasztott keresési mód összes listájának összes zeneszámát
lejátssza.
Például ha a lejátszást egy albumlistából indítja el, akkor a
lejátszó az összes albumot lejátssza.
Selected Range
A kijelzőn a
ikon látható, és a lejátszó csak annak a listának
a zeneszámait játssza le, amelyikből a lejátszás elindult.
(Alapértelmezett beállítások)
Például ha a lejátszást egy albumlistából indítja el, a lejátszó csak
az album zeneszámait játssza le.
Hangszínszabályozó
A hangminőséget például a zene stílusának megfelelően is be lehet állítani.
 A Home menüből válassza a következőket: (Settings)  „Music
Settings”  „Equalizer”  a kívánt hangszínszabályozási mód  „OK”.
Beállítás
Leírás
None
A hangminőség-beállítás nincs bekapcsolva. (Alapbeállítás)
Heavy (
)
Az erőteljes hangzás érdekében kiemeli a magas és a mély
tartományokat.
Pop (
)
A középső tartományt hangsúlyozza, az énekhangok kiemelése
érdekében.
Jazz (
)
Az élethű hangzás érdekében kiemeli a magas és a mély
tartományokat.
Unique (
Kiemeli a magas és a mély tartományokat, hogy a lágy hangok is
jól hallhatók legyenek.
)
Custom 1 (
)
Custom 2 (
)
A felhasználó által megadható egyéni hangbeállítás, ahol minden
frekvenciatartomány külön beállítható. Részletek:  49. oldal.
Megjegyzések
Ha a „Custom 1” és „Custom 2” néven elmentett egyéni beállítások más hangerőt
eredményeznek, mint a többi beállítás, akkor lehet, hogy kézzel kell korrigálni a hangerőt.
A készülék nem alkalmazza az „Equalizer” beállítást videók, YouTube-videók,
podcastvideók vagy FM-rádió lejátszása közben.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Lejátszott tartomány
49
Zene lejátszása
 A Home menüből válassza a következőket: (Settings)  „Music
Settings”  „Equalizer”  „Custom 1” vagy „Custom 2”.
Húzza a CLEAR BASS (tiszta basszus) csúszkát vagy a
frekvenciatartomány-beállítást a szint beállításához, majd
válassza az „OK” lehetőséget.
A CLEAR BASS (tiszta basszus) esetében 4, az 5 frekvenciatartomány
esetében pedig 7 szint közül lehet választani.
Megjegyzés
A készülék nem alkalmazza az „Equalizer” beállítást videók, YouTube-videók,
podcastvideók vagy FM-rádió lejátszása közben.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A hangminőség testre szabása
A „Custom 1” és „Custom 2” beállítások alatt megadhatja a CLEAR BASS
(tiszta basszus) értékét, és 5 sávban állíthatja a hangszínszabályozót.
50
Zene lejátszása
A térhatású hangzást testre szabhatja a VPT*1 (Surround) funkcióval, mellyel
gazdagabban adhatók vissza a lejátszott hangok.
A beállítások a következő sorrend szerint felelnek meg leginkább a valóságnak:
„Studio”  „Live”  „Club”  „Arena” (leginkább térhatású).
 A Home menüből válassza a következőket: (Settings)  „Music
Settings”  „VPT (Surround)”  a VPT (Surround) kívánt
beállítása  „OK”.
Beállítás
Leírás
None
A „VPT(Surround)” nincs bekapcsolva. (Alapbeállítás)
Studio (
Live (
)
Stúdióhangzást biztosít.
)
Club (
Koncerttermi hangzást biztosít.
)
Klubhangzást biztosít.
Arena (
)
Stadionbeli hangzást biztosít.
Matrix (
)
Térhatást biztosít természetes, de mégis jelentős mértékben
fokozott hangzás mellett.
Karaoke (
)
Színpadi hangzást biztosít azáltal, hogy elnyomja az
énekhangokat, és térhatással fokozza a zenét.
*1A VPT, vagyis a virtuális telefontechnológia, a Sony által kifejlesztett hangfeldolgozó
eljárás.
Megjegyzés
A készülék nem alkalmazza a „VPT (Surround)” beállítást videók, YouTube-videók,
podcastvideók, külső forrásból származó hang vagy FM-rádió lejátszása közben.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
VPT (térhatású hangzás)
51
Zene lejátszása
A „DSEE*1(Sound Enhance)” funkció aktiválásával az eredetihez hasonló,
gazdag és természetes hangzás érhető el.
 A Home menüből válassza a következőket: (Settings)  „Music
Settings”  „DSEE(Sound Enhance)”  a DSEE(Sound Enhance)
kívánt beállítása  „OK”.
Beállítás
Leírás
On
A „DSEE*1(Sound Enhance)” funkció aktiválva van, és az eredetihez közeli
hangzást biztosít.
Off
Kikapcsolja a „DSEE (Sound Enhance)” funkciót, és normál hangzást biztosít.
(Alapbeállítás)
*1A DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) technológiát a Sony fejlesztette ki a
tömörített hangfájlok minőségének javítása érdekében. A technológia visszaállítja a
tömörítési folyamat során eltávolított magas tartományokat.
Megjegyzések
A készülék nem alkalmazza a „DSEE (Sound Enhance)” beállítást videók, YouTubevideók, podcastvideók, külső forrásból származó hang vagy FM-rádió lejátszása közben.
A
 „DSEE (Sound Enhance)” funkció hatástalan olyan zeneszámok esetében, amelyek
nem tömörített fájlformátumban vannak, illetve olyan számok esetén, amelyek nagy
bitsebességgel tömörítettek, és ezáltal nem veszítettek a magas hangokból.
A
 nagyon alacsony bitsebességgel tömörített zeneszámok esetén a „DSEE (Sound
Enhance)” funkció nem hatékony.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
DSEE (hangkiemelés)
52
Zene lejátszása
A „Clear Stereo” hangzás esetében a bal és a jobb csatorna digitális
hangfeldolgozása külön történik.
 A Home menüből válassza a következőket: (Settings)  „Music
Settings”  „Clear Stereo”  a Clear Stereo beállítás kívánt értéke 
„OK”.
Beállítás
Leírás
On
Bekapcsolja a „Clear Stereo” hangzást, ha a mellékelt fejhallgatót
használja. (Alapbeállítás)
Off
Kikapcsolja a „Clear Stereo” funkciót, és normál hangzás biztosít.
Megjegyzések
A készülék nem alkalmazza a „Clear Stereo” beállítást videók, YouTube-videók,
podcastvideók, külső forrásból származó hang vagy FM-rádió lejátszása közben.
A „Clear Stereo” funkciót úgy fejlesztették ki, hogy a mellékelt fejhallgatók használata
esetén biztosítsa a legjobb hatást. Más fejhallgatókkal nem biztos, hogy el lehet érni a
„Clear Stereo” hangzást. Ha más fejhallgatót használ, akkor a „Clear Stereo” beállítás
értéke „Off ” legyen.
Dinamikus normalizáló
Csökkenteni lehet a zeneszámok hangereje közötti eltéréseket. Ha véletlenszerű
sorrendben hallgatja egy album számait, akkor ezzel a beállítással minimálisra
csökkentheti a különböző felvételi szintekből adódó hangerőkülönbségeket.
 A Home menüből válassza a következőket: (Settings)  „Music
Settings”  „Dynamic Normalizer”  a dinamikus normalizáló
kívánt beállítása  „OK”.
Beállítás
Leírás
On
Minimalizálja a zeneszámok hangereje közötti különbséget.
Off
Az eredeti hangerővel játssza le a zeneszámokat. (Alapbeállítás)
Megjegyzés
A készülék nem alkalmazza a „Dynamic Normalizer” beállítást videók, YouTube-videók,
podcastvideók, külső forrásból származó hang vagy FM-rádió lejátszása közben.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Tiszta sztereó
53
Zene lejátszása
Kiválaszthatja az albumok megjelenítési formátumát.
 A Home menüből válassza a következőket: (Settings)  „Music
Settings”  „Album Display Format”  a kívánt albummegjelenítési
formátum  „OK”.
Beállítás
Title & Cover Art (alapértelmezett
beállítás)
Cover Art Only
Képernyő
 Tipp
A lemezborító csak akkor jelenik meg, ha az megtalálható a lejátszón. A lemezborítót a
mellékelt Windows Media Player 11 alkalmazás használatával állíthatja be. A program
kezeléséről részletesen a Windows Media Player 11 súgójában olvashat. Felhívjuk
figyelmét, hogy a lejátszó a lejátszási listákhoz csatolt borítókat nem jeleníti meg.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Album megjelenítési formátuma
54
Videók nézése
Videó lejátszásához válassza a
(Videos) lehetőséget, aminek hatására
megjelenik a videolejátszó képernyő.
A kívánt videót a videolejátszó képernyőn a (Search) lehetőséggel
választhatja ki. A videolejátszó képernyő megjeleníti a videó adatait, a
kezelőgombokat stb.
Videos
HOME gomb
A Home menüben válassza a
(Videos) lehetőséget.
Megjelenik a videolejátszó képernyő.
(Search) gombot választja,
Ha a videolejátszó képernyőn a
megjelenik a keresőmenü. Kiválaszthatja a listaképernyőn használt
keresési módszert, és videókat kereshet. Részletek a „Videók keresése”
részben ( 58. oldal).
Válassza a  lehetőséget.
Elkezdődik a videó lejátszása.
A lejátszót a videolejátszó képernyőn
lévő kezelőgombok, ikonok stb.
megérintésével kezelheti. A
zenelejátszás kezelésének részleteit
lásd a „Videolejátszó képernyő”
részben ( 55. oldal).

 Tipp
Ha az „On-Hold Display” beállítás értéke „No”, akkor a videolejátszás közben a HOLD
kapcsoló elcsúsztatásával kikapcsolhatja a képernyőt, hogy csak a hangot hallgassa. Ezzel
csökkentheti a lejátszó fogyasztását, és az akkumulátor tovább fog tartani.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Videó lejátszása (Videos)
55
Videók nézése
A képernyő megérintésével előhozhatja vagy elrejtheti a kezelőgombokat, az
ikonokat stb. Ha egy megadott ideig nem végez semmilyen műveletet, ezek
eltűnnek.
Információs terület
Teljes hossz
Keresőcsúszka
Eltelt idő
Műveletek a videolejátszó képernyőn
A lejátszót a zenelejátszó képernyőn lévő kezelőgombok megnyomásával
kezelheti. Továbbá a lejátszó kezelésére használhatja a lejátszó tokján lévő
// gombokat is.
Művelet (képernyőjel)
Végrehajtandó
Lejátszás ()/szünet ()*1 Nyomja meg a  (lejátszás)/ (szünet) gombot.
Nyomja meg a lejátszó tokján lévő  gombot.
Előretekerés ()/
visszatekerés ()
Érintse meg a / gombot, vagy érintse meg és tartsa
nyomva a / gombot.*2
Nyomja
meg és tartsa nyomva a lejátszó tokján lévő

/ gombot.
Előretekerés ()/
visszatekerés () szünet
közben*3
Szünet közben érintse meg és tartsa nyomva a
/
gombot.
Szünet közben nyomja meg és tartsa nyomva a lejátszó tokján
lévő / gombot.
Ugrás az előző jelenetre*4
vagy fejezetre ()/ugrás
a következő jelenetre vagy
fejezetre ()
Nyomja meg a / gombot.
Nyomja meg a lejátszó tokján lévő / gombot.
Lassú visszatekerés/
előretekerés
Szünet közben érintse meg a
(előretekerés) gombot.
(visszatekerés)/
A videó tetszőleges pontjára A keresőcsúszkán lévő jelzés mozgatásához húzza a jelzést az
ugrás
ujjával (lejátszási pont). A lejátszás a jelzés helyén indul el.
*1Szünet közben, ha egy ideig nem végez műveletet, a lejátszó automatikusan készenléti
üzemmódba lép.
*2Az előretekerés sebessége 3 lépésben változtatható a  többszöri megérintésével
(×10),
(×30),
(×100)). A visszatekerési sebességben is 3 szint van,
(
(×10),
(×30),
amelyek között a  ismételt megnyomásával lehet váltani (
(×100)). A műveletből való kilépéshez és a normál lejátszás folytatásához érintse
meg a  gombot.
3
* A szünet közben való előre- és visszatekerés sebessége a videó hosszától függ.
*4Ha csak egy fejezet van a videóban, a lejátszás helye 5 perces lépésekben változik.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Videolejátszó képernyő
56
Videók nézése
Ikon
Leírás
(To List)
Listaképernyőt jelenít meg.
(Search)
A keresőmenüt jeleníti meg. Kiválaszthatja a listaképernyőn
használt keresési módszert, és videókat kereshet. Részletek a
„Videók keresése” részben ( 58. oldal).
(Scene Scroll)
Megjeleníti a jelenetválasztó képernyőt. A jelenetek vagy a
fejezetek között úgy tallózhat, hogy a képernyőn lévő indexkép*1
pöccintésével kiválasztja a kívánt jelenetet. Részletek a „Jelenetek
tallózása (Scene Scroll)” részben ( 57. oldal).
(Option Menu)
A beállításmenüt jeleníti meg. A videobeállítások menüről
részletes információkat talál „A videobeállítások menü
használata” részben ( 60. oldal).
*1Az indexkép kifejezés a videó egyik jelenetéről készült, kisméretű képet jelent.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A lejátszási képernyő ikonjai
57
Videók nézése
Indexképeket*1 jeleníthet meg a különböző jelenetek vagy fejezetek lejátszásához.
*1 Az indexkép kifejezés a videó egyik jelenetéről készült, kisméretű képet jelent.
Jelenetválasztó képernyő
Jelenetek közötti időtartam beállítása
 Tipp
A jelenetkereső képernyőn beállíthatja az indexképként megjelenített jelenetek közötti
időtartamot. Az időtartamot „15 Sec”, „30 Sec”, „1 Min”, „2 Min” vagy „5 Min” értékre
állíthatja. A képernyő felső részén lévő Scene interval beállítás megérintésével
kiválaszthatja a kívánt időtartamot. A jelenetek indexképei csak útmutatásként
szolgálnak (mivel az egyes indexképek a jelenet pontos idején látható képtől eltérhetnek).
 A Home menüből válassza a következőket
(Scene Scroll).
List)  a kívánt videó 
Megjelenik a jelenetválasztó képernyő.
A tallózáshoz húzza vagy
pöccintse a képeket oldalirányban.
Érintse meg a kívánt képet.
Újra megjelenik a videolejátszó
képernyő, és a elkezdődik a lejátszás a
kiválasztott jelenettől.
A tallózás megszakítása
Érintse meg a (Back) gombot.
(Videos) 
(To
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Jelenetek tallózása (Scene Scroll)
58
Videók nézése
Ha a videolejátszó képernyőn vagy a listaképernyőn megnyomja a (Search)
gombot, megjelenik a keresőmenü. Kiválaszthatja a listában használt keresési
módszert, és videókat kereshet a listában.
Videos
HOME gomb
 A Home menüből válassza a következőket: (Videos) 
(Search)  a kívánt keresési mód  a kívánt videó.
Keresési mód
Mód
Leírás
All Videos
Válasszon egy videót a videolistából.
VIDEO
A videókat mappa alapján keresheti.
Válasszon mappát  videót.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Videók keresése
59
Videók nézése
A lejátszóból törölhet videókat.
Az épp lejátszott videó törlése
 A videolejátszó képernyőn válassza a
Video” „Yes” lehetőséget.
(Option Menu)  „Delete
Videók törlése listából való kiválasztással
 A videolista-képernyőn válassza a (Option Menu)  „Delete
Video” a törölni kívánt videó  „Yes” lehetőséget.
 Tipp
Videókat törölhet a lejátszóból a Media Manager for WALKMAN vagy a Windows
Intéző programokkal is. A Media Manager for WALKMAN programot olyan videók
törlésére használja, amelyeket ezzel a programmal másolt át. A Windows Intézővel az
Intézővel átmásolt videók törlésére használja.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Videók törlése
60
Videók nézése
A videobeállítások menüt előhozhatja, ha a videolista-képernyőn vagy a
(Option Menu) lehetőséget választja. A
videolejátszó képernyőn a
beállításmenü használatát lásd:  18. oldal.
A beállításmenü pontjai különbözhetnek attól függően, hogy melyik
képernyőről hozza elő a beállításmenüt. A beállításokról és a használat
módjáról további információkat a hivatkozott oldalon talál.
A listaképernyőn megjelenő beállítási lehetőség
Lehetőség
Leírás/oldalszám
Order of Video List
A videolista dátum vagy cím alapján való rendezése között
választ ( 63. oldal).
Delete Video
Videókat töröl ( 59. oldal).
A lejátszási képernyőn megjelenő beállítási lehetőségek
Lehetőség
Leírás/oldalszám
Zoom Settings
Beállítja a nagyítást ( 61. oldal).
Brightness
Beállítja a kijelző fényerejét ( 121. oldal).
On-Hold Display
Beállítja, hogy a videoképernyő kikapcsoljon, miközben a lejátszó
le van zárva ( 63. oldal).
Detailed Information
A fájl adatait, például a fájlméretet, a felbontást, a videó-/
hangtömörítés formátumát és a fájlnevet jeleníti meg.
Delete Video
Törli a videókat a lejátszón ( 59. oldal).
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A videobeállítások menü használata
61
Videók nézése
A videobeállítások módosításához a Home menüben válassza a
majd a „Video Settings” lehetőséget.
(Settings),
Settings
HOME gomb
Nagyítási beállítások
A lejátszott videó kinagyítható.
 A Home menüből válassza a következőket: (Settings)  „Video
Settings”  „Zoom settings”  a kívánt nagyítás  „OK”.
Beállítás
Leírás
Auto
A videó mérete automatikusan a kijelzőterület méretéhez igazodik, megtartva
az eredeti képarányt. (Alapbeállítás)
16:9-es képarányú videokép megjelenítése esetén a lejátszó a videót
kinagyítja/lekicsinyíti a rendelkezésre álló kijelzőterület méretének teljes
kitöltéséhez, megtartva az eredeti képarányt.
4:3-as videók lejátszásakor a kép függőlegesen teljesen kitölti a rendelkezésre
álló kijelzőterületet, kétoldalt pedig egy-egy fekete sáv látható.
16:9-es forrás
4:3-as forrás
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A videobeállítások módosítása
62
Videók nézése
Leírás
Full
A videó mérete automatikusan a kijelzőterület méretéhez igazodik, megtartva
az eredeti képarányt.
16:9-es képarányú videokép megjelenítése esetén a lejátszó a videót
kinagyítja/lekicsinyíti a rendelkezésre álló kijelzőterület méretének teljes
kitöltéséhez, megtartva az eredeti képarányt.
4:3-as videók lejátszásakor a kép vízszintesen teljesen kitölti a rendelkezésre
álló kijelzőterületet, a kép teteje és alja pedig levágásra kerül.
16:9-es forrás
4:3-as forrás
A pontozott vonal a videó eredeti méretét mutatja.
Off
A videó nincs kinagyítva és kicsinyítve sem, és az eredeti felbontással jelenik
meg.
16:9-es forrás
4:3-as forrás
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Beállítás
63
Videók nézése
Beállíthatja, hogy a lejátszó lezárt állapotában a videoképernyő kikapcsoljon,
hogy csak hallgassa a videókat.
A beállítás „No” értékre állításával akkumulátorkapacitást spórolhat, és az
akkumulátor tovább fogja bírni.
 A Home menüből válassza a következőket: (Settings)  „Video
Settings”  „On-Hold Display”  az On-Hold Display beállítás
kívánt értéke  „OK”.
Beállítás
Leírás
Yes
Ha a lejátszó le van zárva, akkor az érintőképernyő és a gombok
nem használhatók, a videók azonban normál módon
lejátszhatók. (Alapbeállítás)
No
Ha a lejátszó le van zárva, akkor az érintőképernyő és a gombok
nem használhatók, a képernyő pedig kikapcsol, de az aktuális
videó hangjai hallhatók maradnak.
A videók listájának sorrendje
A videolista dátum vagy cím alapján való rendezése között választ.
 A Home menüből válassza a következőket: (Settings)  „Video
Settings”  „Order of Video List”  a videolista kívánt sorrendje 
„OK”.
Beállítás
Leírás
Date/Time (Oldest)
A videolistát az átmásolás/rögzítés dátuma alapján rendezi, a
legrégebbivel kezdve.
Date/Time (Newest)
A videolistát az átmásolás/rögzítés dátuma alapján rendezi, a
legújabbal kezdve. (Alapbeállítás)
Title (A>Z)
A videolistát a cím alapján rendezi, ábécérendben.
Title (Z>A)
A videolistát a cím alapján rendezi, fordított ábécérendben.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Csak a videó hangjának lejátszása (On-Hold Display)
64
Fényképek megtekintése
Fényképek megtekintéséhez válassza a
(Photos) gombot a Home menüből,
amelynek hatására megjelenik a fénykép-megjelenítő képernyő.
A kívánt fényképeket a fénykép-megjelenítő képernyő (Search) gombjával
keresheti meg.
A fénykép-megjelenítő képernyő megjeleníti a fénykép adatait, a
kezelőgombokat stb.
Photos
HOME gomb
A Home menüben válassza a
(Photos) lehetőséget.
Megjelenik a fénykép-megjelenítő képernyő.
Ha a fénykép-megjelenítő képernyőn a (Search) gombot választja,
megjelenik a keresőmenü. Kiválaszthatja a listaképernyőn használt
keresési módszert, és fényképeket kereshet. Részletek a „Fényképek
keresése” részben ( 67. oldal).
Az előző/következő fénykép
megjelenítéséhez húzza vagy
pöccintse a képeket oldalirányban.
A lejátszót a fénykép-megjelenítő
képernyőn lévő kezelőgombok,
ikonok stb. megérintésével kezelheti.
A fénykép-megjelenítés kezelésének
részleteit lásd a „Fényképmegjelenítő képernyő” részt
( 66. oldal).
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Fényképek megtekintése (Photos)
65
Fényképek megtekintése
A zeneszámok lejátszása akkor is folytatódik, amikor fényképeket keres a
fényképmappák vagy fényképek listájában, illetve amikor a fénykép-megjelenítő
képernyő látszik.
A
 lejátszóra átmásolt fényképeket mappákba rendezheti. Jelölje ki a Windows Intézőben
[WALKMAN] felirattal jelzett lejátszót, majd húzzon át egy új mappát közvetlenül a
„DCIM”, „PICTURES” vagy „PICTURE” mappa alá. Az adathierarchia részletes leírását
lásd:  31. oldal.
Megjegyzés
Ha a fénykép túl nagy, vagy ha a fényképfájl sérült, a
nem jeleníthető meg.
jel jelenik meg, és a fénykép
Tartalomjegyzék Tárgymutató
 Tippek
66
Fényképek megtekintése
A képernyő megérintésével előhozhatja vagy elrejtheti a kezelőgombokat, az
ikonokat stb. Ha egy megadott ideig nem végez semmilyen műveletet, ezek
eltűnnek.
Információs terület
Műveletek a fénykép-megjelenítő képernyőn
A lejátszót a zenelejátszó képernyőn lévő kezelőgombok megnyomásával
kezelheti.
Cél
Végrehajtandó
Az előző/következő fénykép
megjelenítése
Húzza vagy pöccintse a képet balra (következő) vagy jobbra
(előző).
Nyomja
meg a
(következő) vagy a
(előző) gombot.

A következő/előző fényképek Nyomja meg és tartsa nyomva a
egymás utáni megjelenítése
(előző) gombot.
(következő) vagy a
A fénykép-megjelenítő képernyő ikonjai
Ikon
Leírás
(To List)
Listaképernyőt jelenít meg.
(Search)
A keresőmenüt jeleníti meg. Kiválaszthatja a listaképernyőn
használt keresési módszert, és fényképeket kereshet. Részletek
a „Fényképek keresése” részben ( 67. oldal).
(Option Menu)
A beállításmenüt jeleníti meg. A fénykép-beállítások menüről
részletes információkat talál „A fénykép-beállítások menü
használata” részben ( 69. oldal).
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Fénykép-megjelenítő képernyő
67
Fényképek megtekintése
Ha a zenelejátszó képernyőn megnyomja a (Search) gombot, megjelenik a
keresőmenü. Kiválaszthatja a listában használt keresési módszert, és
fényképeket kereshet a listában.
Photos
HOME gomb
 A Home menüből válassza a következőket: (Photos) 
(Search)  a kívánt keresési mód  a kívánt fénykép.
Válasszon ki elemeket a következők szerint, amíg meg nem jelenik egy
fényképlista.
Keresési mód
Beállítás
Leírás
All Photos
Válasszon egy fényképet az összes fénykép listájából.
DCIM
Fénykép kiválasztása mappa alapján.
Válasszon mappát a „DCIM” mappából  fényképet.
PICTURE
Fénykép kiválasztása mappa alapján.
Válasszon mappát a „PICTURE” mappából  fényképet.
PICTURES
Fénykép kiválasztása mappa alapján.
Válasszon mappát a „PICTURES” mappából  fényképet.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Fényképek keresése
68
Fényképek megtekintése
Fényképeket törölhet a lejátszóból a Media Manager for WALKMAN vagy a
Windows Intéző programokkal is.
A Media Manager for WALKMAN programot olyan videók törlésére használja,
amelyeket ezzel a programmal másolt át.
A Media Manager for WALKMAN program használatának részleteit lásd a
szoftver súgójában.
Megjegyzések
Ha a Windows Intézővel átnevez egy fotót a lejátszón, akkor azt a fényképet a Media
Manager for WALKMAN nem tudja törölni. A törléshez használja a Windows Intézőt.
A
 lejátszó önmagában, számítógépes csatlakozás nélkül nem tud fényképeket törölni.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Fényképek törlése
69
Fényképek megtekintése
A fénykép-beállítások menüt előhozhatja, ha a fényképlista-képernyőn vagy a
(Option Menu) lehetőséget választja. A
fénykép-megjelenítő képernyőn a
beállításmenü használatát lásd:  18. oldal.
A beállításmenü pontjai különbözhetnek attól függően, hogy melyik
képernyőről hozza elő a beállításmenüt. A beállításokról és a használat
módjáról további információkat a hivatkozott oldalon talál.
A listaképernyőn megjelenő beállítási lehetőség
Lehetőség
Leírás/oldalszám
Photo List Display Format Beállítja a fényképlista megjelenítési formátumát ( 70. oldal).
A megjelenítési képernyőn megjelenő beállítási lehetőségek
Lehetőség
Leírás/oldalszám
Brightness
Beállítja a kijelző fényerejét ( 121. oldal).
Detailed Information
A fájl adatait jeleníti meg, például a fájl méretét, a felbontást és a
fájlnevet stb.
Set as Wallpaper
Az aktuálisan megjelenített fényképet beállítja háttérképként
( 121. oldal).
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A fénykép-beállítások menü használata
70
Fényképek megtekintése
A fénykép-beállítások módosításához a Home menüben válassza a
(Settings), majd a „Photo Settings” lehetőséget.
HOME gomb
Settings
A fényképlista megjelenítési formátumának beállítása
A lejátszó 2 megjelenítési formátumot kínál. A fényképlista esetében a
„Thumbnail + Title*1” vagy a „Thumbnail Only” megjelenítési formátumok
közül választhat.
 A Home menüben válassza a következőket: (Settings)  „Photo
Settings”  „Photo List Format”  a fényképlista kívánt formátuma
 „OK”.
Beállítás
Leírás
Thumbnail + Title
A fénykép címét és egy indexképet jelenít meg a listában.
Thumbnail Only
Csak indexképeket jelenít meg a listában. (Alapbeállítás)
*1Az indexkép kifejezés a fénykép kicsinyített verzióját jelenti.
Megjegyzés
A fájlformátumtól függően előfordulhat, hogy nem lehet megjeleníteni az indexképet.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A fénykép-beállítások módosítása
71
FM-rádióadás hallgatása
FM-rádióadás hallgatásához válassza a (FM Radio) lehetőséget a Home
menüből, aminek hatására megjelenik az FM Radio képernyő.
Az FM Radio képernyő megjeleníti az FM-rádió adatait, a kezelőgombokat stb.
FM Radio
HOME gomb
Megjegyzés
A fejhallgató zsinórja antennaként működik, ezért húzza ki azt, amennyire csak lehet.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
FM-rádióadás hallgatása
72
FM-rádióadás hallgatása
A Home menüből válassza a
Frekvencia
következőket: (FM Radio)  a kívánt
frekvencia vagy Preset szám
(állomásszám).
A lejátszót az FM Radio képernyőn lévő
kezelőgombok, ikonok stb. megérintésével
kezelheti.
Preset szám
FM Radio képernyő
Művelet
Végrehajtandó
A rádió kézi hangolása
Húzza vagy pöccintse a frekvenciát felfelé vagy lefelé.
Az előző/
következő fogható
rádióállomás
megkeresése*1
Érintse meg a
/
gombot.
A keresés leállításához érintse meg a képernyőt, vagy nyomja
meg a lejátszó tokján lévő // gombok egyikét.
Az előző/
következő tárolt állomás
kiválasztása*2
Nyomja meg a / gombot.
Nyomja meg a lejátszó tokján lévő / gombot.
*1Ha az érzékenység túl nagy, módosítsa a „Scan Sensitivity” beállítást ( 75. oldal)
„Low” értékre.
*2Nem változtathatja meg a Preset számot, ha nincsenek tárolt állomások beállítva.
Hangolja be automatikusan a fogható állomásokat az „Auto Preset” funkció segítségével
( 73. oldal).
Az FM Radio képernyő ikonjai
Ikon
(Option Menu)
Leírás
A beállításmenüt jeleníti meg. Az FM-rádió beállításmenüjéről
részletes információkat talál a „Az FM-rádió beállításmenüjének
használata” részben ( 76. oldal).
Tartalomjegyzék Tárgymutató
FM-rádióadás hallgatása
73
FM-rádióadás hallgatása
Az „Auto Preset” (automatikus hangolás) lehetőség kiválasztásával
automatikusan behangolhatja a körzetében fogható rádióállomásokat
(legfeljebb 30 állomást). Az „Auto Preset” funkció különösen hasznos lehet az
FM-rádió első használatakor, vagy ha elutazik – javasoljuk, hogy ilyenkor
hangolja be a fogható állomásokat az „Auto Preset” lehetőség választásával.
Az FM Radio képernyőn válassza a
Preset”  „Yes” lehetőséget.
(Option Menu)  „Auto
A készülék beállítja a fogható rádióállomásokat a legalacsonyabb
frekvenciától a legmagasabbig haladva.
A hangolás végeztével megjelenik az „Auto Preset completed.” felirat, majd
megszólal az első beállított állomás.
Az automatikus behangolás megszakításához válassza a „No” lehetőséget.
 Tipp
Ha a nagy érzékenység miatt a lejátszó sok nem kívánt állomást vesz, módosítsa a „Scan
Sensitivity” beállítást ( 75. oldal) „Low” értékre.
Megjegyzés
Az „Auto Preset” művelet törli az összes korábban beállított rádióállomást.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Állomások automatikus behangolása (Auto Preset)
74
FM-rádióadás hallgatása
Beállíthatja az „Auto Preset” funkció ( 73. oldal) által nem észlelt
rádióállomásokat is.
Az FM Radio képernyőn válassza ki a kívánt frekvenciát.
Válassza a
(Option Menu)  „Save to Preset” leheőséget.
A készülék eltárolja az . lépésben beállított frekvenciát, és az állomás
sorszáma megjelenik a frekvencia alatt.
 Tipp
Maximum 30 állomást tárolhat el.
Megjegyzés
Az állomások a frekvencia szerint növekvő sorrendben vannak tárolva.
Tárolt rádióállomások törlése
A frekvenciához a kívánt állomásszámot (Preset) az FM Radio
képernyő
Válassza a
/
gombjának megnyomásával választhatja ki.
(Option Menu)  „Delete from Preset” lehetőséget.
A lejátszó törli a kiválasztott tárolt állomást.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Állomások kézi behangolása
75
FM-rádióadás hallgatása
Az FM rádió beállításainak módosításához a Home menüben válassza a
(Settings), majd az „FM Radio Settings” lehetőséget.
HOME gomb
Settings
Keresési érzékenység
Ha az „Auto Preset” funkció ( 73. oldal) vagy a / gomb segítségével
választ ki állomásokat, akkor az FM-rádióvevő több rádióadást is befoghat,
mert az érzékenység túl nagy. Ebben az esetben használja a „Low” beállítást.
Az alapértelmezett beállítás a „High”.
A Home menüből válassza a következőket: (Settings)  „FM
Radio Settings”  „Scan Sensitivity”  „Low”  „OK”.
A vétel érzékenységét visszaállíthatja az alapértelmezettre a „High” érték
beállításával.
Monó/automatikus
Ha az FM-rádióadás vétele zajos, akkor használja a „Mono” beállítást.
Ha az „Auto” beállítást használja, akkor a készülék a vételi körülményektől
függően automatikusan kiválasztja a monó vagy sztereó vételt. Az
alapértelmezett beállítás az „Auto”.
A Home menüből válassza a következőket: (Settings)  „FM
Radio Settings”  „Mono/Auto”  „Mono”  „OK”.
Az automatikus beállításhoz való visszatéréshez válassza az „Auto”
értéket.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Az FM-rádió beállításainak módosítása
76
FM-rádióadás hallgatása
Az FM-rádió beállításmenüjét előhozhatja, ha az FM Radio képernyőn a
(Option Menu) lehetőséget választja. A beállításmenü használatát lásd:
 18. oldal.
Lehetőség
Leírás/oldalszám
Scan Sensitivity
Beállítja a vétel érzékenységét ( 75. oldal).
Mono/Auto
A monó és a sztereó vétel között vált ( 75. oldal).
Save to Preset
Eltárolja a jelenleg beállított állomást ( 74. oldal).
Delete from Preset
Törli az állomást a tárolt állomások közül ( 74. oldal).
Auto Preset
Automatikusan eltárolja az állomásokat ( 73. oldal).
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Az FM-rádió beállításmenüjének használata
77
A YouTube nézése
A YouTube nézéséhez válassza a Home menüben a
(YouTube) lehetőséget,
aminek hatására megjelenik a YouTube-listaképernyő. YouTube-videót úgy
játszhat le, hogy a kívánt videót kiválasztja a listából.
A YouTube-lejátszó képernyő megjeleníti a videó adatait, a kezelőgombokat stb.
YouTube
HOME gomb
Megjegyzések
A YouTube nézéséhez csatlakoznia kell egy vezeték nélküli hálózathoz. A vezeték nélküli
hálózati kapcsolatról a „Vezeték nélküli hálózati kapcsolat” részben talál információt
( 33. oldal).
A YouTube nézése előtt állítsa be a dátumot és az időt ( 26. oldal).
A YouTube nézése
A Home menüben válassza a
(YouTube) lehetőséget.
Ha a lejátszó még nem csatlakozik vezeték nélküli hálózathoz, megjelenik
a csatlakozásmegerősítési képernyő. A csatlakozáshoz kövesse a
„Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz” részben található utasításokat
( 34. oldal).
A kapcsolat létrehozása után megjelenik a YouTube-listaképernyő.
(Search) gombot választja,
Ha a YouTube-lejátszó képernyőn a
megjelenik a keresőmenü. Kiválaszthatja a listaképernyőn használt
keresési módszert, és videókat kereshet. Részletek a „Videók keresése a
YouTube-on” részben ( 80. oldal).
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A YouTube nézése
78
A YouTube nézése
Elkezdődik a YouTube-videó lejátszása.
A lejátszót a YouTube-lejátszó képernyőn
lévő kezelőgombok, ikonok stb.
megérintésével kezelheti. A
videolejátszás kezelésének részleteit lásd
a „YouTube-lejátszó képernyő” részben
( 79. oldal).
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Válassza ki a kívánt videót.
79
A YouTube nézése
A képernyő megérintésével előhozhatja vagy elrejtheti a kezelőgombokat, az
ikonokat stb. Ha egy megadott ideig nem végez semmilyen műveletet, ezek
eltűnnek.
Információs terület
Teljes hossz
Keresőcsúszka
Eltelt idő
Műveletek a YouTube-lejátszó képernyőn
A lejátszót a zenelejátszó képernyőn lévő kezelőgombok megnyomásával
kezelheti. Továbbá a lejátszó kezelésére használhatja a lejátszó tokján lévő
/ gombokat is.
Művelet (képernyőjel)
Végrehajtandó
Lejátszás ()/szünet ()*1 Nyomja meg a  (lejátszás)/ (szünet) gombot.
Nyomja meg a lejátszó tokján lévő  gombot.
Ugrás az aktuális videó
elejére
Nyomja meg a  gombot.
Nyomja meg a lejátszó tokján lévő  gombot.
A videó tetszőleges pontjára A keresőcsúszkán lévő jelzés mozgatásához húzza a jelzést az
ugrás*2
ujjával (lejátszási pont). A lejátszás a jelzés helyén indul el.
*1Szünet közben, ha egy ideig nem végez műveletet, a lejátszó automatikusan készenléti
üzemmódba lép.
2
* Nem léphet a videóban olyan pontra, amelynek adatai még nem lettek a pufferbe
beolvasva.
A lejátszási képernyő ikonjai
Ikon
Leírás
(To List)
Listaképernyőt jelenít meg.
(Search)
A keresőmenüt jeleníti meg. Kiválaszthatja a listaképernyőn
használt keresési módszert, és videókat kereshet. Részletek a
„Videók keresése a YouTube-on” részben ( 80. oldal).
(Option Menu)
A beállításmenüt jeleníti meg. A YouTube beállításmenüjéről
részletes információkat talál „A YouTube beállításmenüjének
használata” részben ( 82. oldal).
Tartalomjegyzék Tárgymutató
YouTube-lejátszó képernyő
80
A YouTube nézése
Ha a YouTube-lejátszó képernyőn megnyomja a (Search) gombot,
megjelenik a keresőmenü. Kiválaszthatja a listában használt keresési módszert,
és videókat kereshet a listában.
YouTube
HOME gomb
 A Home menüből válassza a következőket:
(YouTube) 
(Search)  a kívánt keresési mód  a kívánt videó.
Mód
Leírás
Featured*
A YouTube webhely kiemelt videóinak listájából választhat.
1
Most Viewed* *
A YouTube webhely legnézettebb videóinak listájából választhat.
Keyword Search
Kulcsszó alapján kereshet videókat, és jelenítheti meg a
videolistát.
Kulcsszót úgy adhat meg, hogy beírja a képernyőn megjelenő
billentyűzeten, és a videolista megjelenítéséhez az „OK”
lehetőséget választja. A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd
a „Szövegbevitel” részt ( 20. oldal).
Related Videos
Az utoljára lejátszott videóhoz kapcsolódó videók listájából
választhat.
1, 2
*1A listát szűkítheti az ország/régió kiválasztásával ( 81. oldal).
*2A listát szűkítheti időintervallum kiválasztásával ( 81. oldal).
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Videók keresése a YouTube-on
81
A YouTube nézése
A „Featured” és a „Most Viewed” listát szűkítheti az ország/régió
kiválasztásával is.
A Home menüből válassza a következőket:
(YouTube) 
(Search)  „Featured” vagy „Most Viewed” 
(Option Menu) 
„Country/Region”  a kívánt ország/régió  „OK”.
 Tipp
Az országot/régiót kiválaszthatja a Home menüben a következők kiválasztásával:
(Settings)  „YouTube Settings”  „Country/Region”.
Az időintervallum kiválasztása
A „Most Viewed” listát szűkítheti időintervallum kiválasztásával.
A Home menüből válassza a következőket:
(YouTube) 
(Search)  „Most Viewed” 
(Option Menu)  „Timeframe”  a
kívánt időintervallum  „OK”.
Típus
Leírás
Today
A nap legnézettebb videóinak listáját jeleníti meg.
This Week
A hét legnézettebb videóinak listáját jeleníti meg.
This Month
A hónap legnézettebb videóinak listáját jeleníti meg.
All Time
A valaha volt legnézettebb videók listáját jeleníti meg.
(Alapbeállítás)
 Tipp
Az időintervallumot kiválaszthatja a Home menüben a következők kiválasztásával:
(Settings)  „YouTube Settings”  „Timeframe”.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Az ország/régió kiválasztása
82
A YouTube nézése
A YouTube beállításmenüjét előhozhatja, ha a YouTube-lejátszó képernyőn
(Option Menu) lehetőséget választja. A
vagy a YouTube-listaképernyőn a
beállításmenü használatát lásd:  18. oldal.
A beállításmenü pontjai különbözhetnek attól függően, hogy melyik
képernyőről hozza elő a beállításmenüt. A beállításokról és a használat
módjáról további információkat a hivatkozott oldalon talál.
Csak a listaképernyőn megjelenő beállítási lehetőségek
Lehetőség
Leírás/oldalszám
Country/Region*1
A videolistát az ország kiválasztásával szűkíti ( 81. oldal).
Timeframe*2
A videolistát az időintervallum kiválasztásával szűkíti
( 81. oldal).
*1Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a „Featured” lista vagy a „Most Viewed” lista
látható.
*2Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a „Most Viewed” lista látható.
A lejátszási képernyőn megjelenő beállítási lehetőségek
Lehetőség
Leírás/oldalszám
Zoom Settings
Beállítja a nagyítást ( 61. oldal).
Brightness
Beállítja a kijelző fényerejét ( 121. oldal).
On-Hold Display
Beállítja, hogy a videoképernyő kikapcsoljon, miközben a lejátszó
le van zárva ( 63. oldal).
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A YouTube beállításmenüjének használata
83
Podcastok lejátszása
A lejátszó podcast funkcióját három módon használhatja. A részleteket lásd az
egyes módok ismertetésénél.
Regisztrál egy podcastot a lejátszóval ( 84. oldal), letölti az epizódokat a
lejátszó vezeték nélküli hálózati funkciójával ( 86. oldal), majd lejátssza az
epizódokat ( 90. oldal).
egy podcastot a Media Manager for WALKMAN vagy a
Regisztrálhat

Content Transfer programmal ( 22. oldal), letöltheti az epizódokat a
lejátszó vezeték nélküli hálózati funkciójával ( 86. oldal), majd lejátszhatja
az epizódokat ( 90. oldal).
Letöltheti az epizódokat a számítógépre ( 22. oldal), átmásolhatja őket a
számítógépről a lejátszóra a Media Manager for WALKMAN, Content
Transfer vagy a Windows Intéző programmal ( 22. oldal), majd lejátszhatja
az epizódokat ( 90. oldal).
Megjegyzések
Ha egy podcast epizódjait a Windows Intézővel másolja a számítógépről a lejátszóra,
akkor nem frissítheti a podcastot a vezeték nélküli hálózati funkcióval, amíg nem
regisztrálja a podcastot.
A lejátszó támogatja a video- és audiopodcastokat. A lejátszó nem támogatja a
fotópodcastokat.
Mit az a podcast?
A „podcast” hang- és videofájlok csoportja, amelyet az interneten tesznek
közzé. A fájlok, amelyeket epizódoknak neveznek, automatikusan letölthetők
RSS használatával, és lejátszhatók. Számos híroldal, cég és magánszemély tesz
közzé podcastokat RSS használatával. Podcastot a lejátszóra a webhelyen lévő
RSS ikonra kattintva regisztrálhat. A regisztráció után, ha kiadják a podcast
legújabb epizódját, letöltheti az epizódot.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Podcastok lejátszása előtt
84
Podcastok lejátszása
A podcastepizódok lejátszásához regisztrálnia kell a podcastot a lejátszóra, és le
kell töltenie az epizódokat. Podcastot a lejátszó internetböngészőjében látható
RSS ikonra kattintva regisztrálhat. A lejátszó internetböngészőjének
használatáról lásd a „Webhelyek megtekintése (Internet Browser)” részt
( 102. oldal).
Átmásolhatja a podcastot a Media Manager for WALKMAN vagy a Content
Transfer programmal, és regisztrálhatja a lejátszóra. A podcastok átmásolásával
kapcsolatos tudnivalókért tekintse át az egyes szoftverek súgóját.
Internet Browser
HOME gomb
 Tipp
Egyszerűen regisztrálhat podcastokat a podcasthivatkozások gyűjteményének
használatával. A listaképernyőn válassza a
(Option Menu)  „To Podcast Links”
lehetőséget, majd ugorjon a következő oldal . lépésére.
Podcast regisztrálása a lejátszó internetböngészőjével
A Home menüben válassza a
(Internet Browser) lehetőséget.
Ha a lejátszó még nem csatlakozik vezeték nélküli hálózathoz, megjelenik
a csatlakozásmegerősítési képernyő. A csatlakozáshoz kövesse a
„Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz” részben található utasításokat
( 34. oldal).
A kapcsolat létrehozása után megjelenik az internetböngésző.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Podcast regisztrálása
85
Podcastok lejátszása
ikont.
Az RSS ikon kiválasztásával megtörténik a podcastnak a lejátszóra
történő regisztrálása.
Az RSS ikon webhelyenként eltérő lehet. Kövesse a webhelyen az RSS
ikonra vonatkozó útmutatásokat.
Az internetböngésző használatának módját lásd a „Webhelyek
megtekintése (Internet Browser)” részben ( 102. oldal).
 Tipp
A podcast regisztrálása nélkül is átmásolhat epizódokat a számítógépről a lejátszóra.
Részletek a „Zenék/videók/fényképek/podcastok átmásolása” részben ( 28. oldal).
Megjegyzés
Ha egy podcast epizódjait a Windows Intézővel másolja a számítógépről a lejátszóra,
akkor nem frissítheti a podcastot a vezeték nélküli hálózati funkcióval. Ha szeretné
frissíteni a podcastot, regisztrálja a lejátszóval vagy a Media Manager for WALKMAN
programmal. A podcastoknak a Media Manager for WALKMAN programmal való
regisztrálásának módjáról a program súgójában olvashat.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Nyissa meg a kívánt podcast weboldalát, és nyomja meg az RSS
86
Podcastok lejátszása
Letöltheti a kívánt podcast legfrissebb epizódjait. Ezen kívül letöltheti az összes
olyan podcast legfrissebb epizódjait, amelyet frissítésre kiválasztott.
Podcasts
HOME gomb
Megjegyzés
A lejátszóra regisztrált podcastok epizódjainak letöltéséhez a lejátszónak csatlakoznia
kell egy vezeték nélküli hálózathoz.
Letöltés podcastból
A Home menüben válassza a következő lehetőségeket:
(Podcasts)  (To List)  (Back).
Megjelenik a podcastok listájának képernyője.
Válassza ki a kívánt podcastot 
Podcast”.
(Option Menu)  „Refresh This
Ha a lejátszó még nem csatlakozik vezeték nélküli hálózathoz, megjelenik
a csatlakozásmegerősítési képernyő. A csatlakozáshoz kövesse a
„Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz” részben található utasításokat
( 34. oldal).
A kapcsolat létrehozása után megkezdődik a legfrissebb epizódok
letöltése.
A „Cancel” lehetőséget választva megszakíthatja a letöltést, és
visszatérhet az epizódok listájának képernyőjére.
A „Skip” lehetőség választásával átugorhatja az aktuális epizódot, és a
letöltést a következő epizódtól folytathatja.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Epizódok letöltése
87
Podcastok lejátszása
Letöltheti az összes olyan podcast legfrissebb epizódjait, amelyet frissítésre
kiválasztott. A podcastok frissítésre történő kiválasztásának illetve a kiválasztás
megszüntetésének módjáról lásd „A frissítendő podcastok kiválasztása/
kiválasztásának megszüntetése” ( 88. oldal).
A Home menüben válassza a következő lehetőségeket:
(Podcasts)  (To List)  (Back).
Megjelenik a podcastok listájának képernyője.
Válassza a
(Option Menu)  „Refresh Podcasts” lehetőséget.
Ha a lejátszó még nem csatlakozik vezeték nélküli hálózathoz, megjelenik
a csatlakozásmegerősítési képernyő. A csatlakozáshoz kövesse a
„Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz” részben található utasításokat
( 34. oldal).
A kapcsolat létrehozása után megkezdődik az egyes podcastok legfrissebb
epizódjainak letöltése.
A „Cancel” lehetőseget valasztva megszakithatja a letoltest, es
visszaterhet a Podcast List kepernyőjere.
A „Skip” lehetőség választásával átugorhatja az aktuális epizódot, és a
letöltést a következő epizódtól folytathatja. Ha a podcast utolsó
epizódját ugorja át, a lejátszó a letöltést a következő podcasttól folytatja.
 Tipp
A „Number of Downloads” beállítás megadásával beállíthatja a legújabb letöltendő
epizódok számát ( 89. oldal).
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Letöltés az összes frissítésre kiválasztott podcastból
88
Podcastok lejátszása
Kiválaszthatja a frissítendő podcastokat, illetve megszüntetheti azok
kiválasztását. Ha kiválasztja a frissítendő podcastokat, letöltheti a podcastok
legfrissebb epizódjait a „Refresh Podcasts” lehetőséggel ( 87. oldal).
A Home menüben válassza a következő lehetőségeket:
(Podcasts)  (To List)  (Back).
Megjelenik a podcastok listájának képernyője.
Válassza a következőket: (Option Menu)  „Select Podcast to
Refresh”  a frissítendő podcastok  „OK”.
Jelölje be a podcastot a frissítés kiválasztásához.
A kiválasztás megszüntetéséhez szüntesse meg a bejelölést. Ha egy
podcast regisztrálva van, a frissítés ki van választva.
 Tipp
A frissítendő podcastok kijelöléséhez/kijelölésének megszüntetéséhez választhatja a
Home menüben a
(Settings)  „Podcast Settings”  „Select Podcast to Refresh”
lehetőséget is.
Megjegyzés
Ha egy podcast epizódjait a Windows Intézővel másolja a számítógépről a lejátszóra,
akkor nem frissítheti a podcastot a vezeték nélküli hálózati funkcióval, amíg nem
regisztrálja a podcastot. Ha szeretné frissíteni a podcastot, regisztrálja a lejátszóval vagy a
Media Manager for WALKMAN programmal. A frissítendő podcastokat
jelzés
jelzi a Podcast List képernyőn.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A frissítendő podcastok kiválasztása/kiválasztásának megszüntetése
89
Podcastok lejátszása
Beállíthatja, hogy a podcastok frissítésekor hány új epizódot töltsön le a
lejátszó.
A Home menüből válassza a következőket: (Podcasts)  (To
(Option Menu)  „Number of Downloads”  a letöltendő
List) 
epizódok kívánt száma  „OK”.
Beállítás
Leírás
Latest Episode
Letölti a legfrissebb epizódot. (Alapbeállítás)
Latest 3 Episodes
Letölti a 3 legfrissebb epizódot.
Latest 5 Episodes
Letölti az 5 legfrissebb epizódot.
Latest 10 Episodes
Letölti a 10 legfrissebb epizódot.
Latest 100 Episodes
Letölti a 100 legfrissebb epizódot.
 Tipp
A letöltendő epizódok számának beállításához választhatja a Home menüben a
(Settings)  „Podcast Settings”  „Number of Downloads” lehetőséget is.
Megjegyzés
Ha egy epizódot már letöltöttek, akkor a lejátszó azt nem tölti le a podcastok
frissítésekor. Például a „Latest 3 Episodes” beállítás esetén a 3 legújabb epizódból már
egy le van töltve, akkor a lejátszó csak a hátralévő 2 epizódot tölti le.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A letöltendő epizódok számának kiválasztása
90
Podcastok lejátszása
Podcast lejátszásához válassza a (Podcasts) gombot a Home menüből,
amelynek hatására megjelenik a podcastlejátszó képernyő. A kívánt epizódot a
podcastlejátszó képernyő (To List) gombjával választhatja ki.
A podcastlejátszó képernyő megjeleníti a zeneszám adatait, a kezelőgombokat
stb.
Podcasts
HOME gomb
Podcast lejátszása
A Home menüben válassza a
(Podcasts) lehetőséget.
Megjelenik a podcastlejátszó képernyő.
Ha a podcastlejátszó képernyőn a (To List) lehetőséget választja,
megjelenik az epizódlista ( 95. oldal). Ha az epizódlista-képernyőn a
(Back) lehetőséget választja, megjelenik a Podcast List képernyő
( 96. oldal).
Válassza a  lehetőséget.
Elkezdődik az epizód lejátszása.
A lejátszót a podcastlejátszó képernyőn
lévő kezelőgombok, ikonok stb.
megérintésével kezelheti. A
podcastlejátszás kezelésének részleteit lásd
a „Podcastlejátszó képernyő” részt
( 91. oldal).

Megjegyzés
Podcastepizódokat nem játszhat le folyamatos egymásutánban.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Podcast lejátszása
91
Podcastok lejátszása
A képernyő megérintésével előhozhatja vagy elrejtheti a kezelőgombokat. Ha
egy ideig nem végez semmilyen műveletet, ezek eltűnnek.
A lejátszót a képernyőn lévő kezelőgombok megnyomásával kezelheti. Továbbá
a lejátszó kezelésére használhatja a lejátszó tokján lévő //
gombokat is.
Audiolejátszó képernyő
Információs terület
Epizód neve
Előadó neve
Podcast neve
Eltelt idő
Teljes hossz
Keresőcsúszka
Műveletek az audiolejátszó képernyőn
Művelet (képernyőjel)
Végrehajtandó
Lejátszás ()/szünet ()* Nyomja meg a  (lejátszás)/ (szünet) gombot.
Nyomja meg a lejátszó tokján lévő  gombot.
1
Előretekerés ()/
visszatekerés ()
Érintse meg és tartsa nyomva a / gombot.
Nyomja meg és tartsa nyomva a lejátszó tokján lévő
/ gombot.
Ugrás az epizód elejére*2
Nyomja meg a / gombot.
Nyomja meg a lejátszó tokján lévő / gombot.
Zeneszám tetszőleges
pontjára ugrás
Húzza keresőcsúszkán lévő jelzést (lejátszási pont). A lejátszás a
jelzés helyén indul el.
*1Szünet közben, ha egy ideig nem végez műveletet, a lejátszó automatikusan készenléti
üzemmódba lép.
*2A  és a  gombbal is az epizód elejére ugrik. A következő epizód lejátszásához
(To List) lehetőséget, aminek hatására megjelenik az epizódlista, ahol
válassza a
kiválasztható a kívánt epizód.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Podcastlejátszó képernyő
92
Podcastok lejátszása
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Videolejátszó képernyő
Információs terület
Teljes hossz
Keresőcsúszka
Eltelt idő
Műveletek a videolejátszó képernyőn
Művelet (képernyőjel)
Végrehajtandó
Lejátszás ()/szünet ()*
Nyomja meg a  (lejátszás)/ (szünet) gombot.
Nyomja meg a lejátszó tokján lévő  gombot.
Előretekerés ()/
visszatekerés ()*2*3
Érintse meg a / gombot, vagy érintse meg és tartsa
nyomva a / gombot.*4
Nyomja meg és tartsa nyomva a lejátszó tokján lévő
/ gombot.
Előretekerés ()/
visszatekerés () szünet
közben*5
Szünet közben érintse meg és tartsa nyomva a
/
gombot.
Szünet közben nyomja meg és tartsa nyomva a lejátszó tokján
lévő / gombot.
Ugrás az előző jelenetre
()/ugrás a következő
jelenetre ()
Nyomja meg a / gombot.
Nyomja meg a lejátszó tokján lévő / gombot.
Lassú visszatekerés/
előretekerés
Szünet közben érintse meg a
(előretekerés) gombot.
1
(visszatekerés)/
A videó tetszőleges pontjára A keresőcsúszkán lévő jelzés mozgatásához húzza a jelzést az
ugrás
ujjával (lejátszási pont). A lejátszás a jelzés helyén indul el.
*1Szünet közben, ha egy ideig nem végez műveletet, a lejátszó automatikusan készenléti
üzemmódba lép.
*2Ha előreteker az epizód végére, a lejátszás szünetel. Ha lejátszás közben az epizód elejére
teker, a lejátszás automatikusan újraindul. Ha szünet közben az epizód elejére teker
vissza, a lejátszás továbbra is szünetelni fog.
3
* Ezek a gombok az epizódtól függően lehet, hogy nem az ismertetett szerint működnek.
*4Az előretekerés sebessége 3 lépésben változtatható a  többszöri megérintésével
(×10),
(×30),
(×100)). A visszatekerési sebességben is 3 szint van,
(
(×10),
(×30),
amelyek között a  ismételt megnyomásával lehet váltani (
(×100)). A műveletből történő kilépéshez és a normál lejátszás folytatásához
nyomja meg a  gombot.
*5A szünet közben előre- és visszatekerés a videó hosszától függ.
Folytatás 
93
Podcastok lejátszása
Ikon
Leírás
(To List)
Epizódlista-képernyőt jelenít meg. Ha az epizódlista-képernyőn a
(Back) lehetőséget választja, megjelenik a Podcast List
képernyő. Részletek a „Podcastok keresése” részben
( 94. oldal).
(Option Menu)
A beállításmenüt jeleníti meg. A podcastbeállítások menüről
részletes információkat talál a „A podcastbeállítások menü
használata” részben ( 100. oldal).
(Scene Scroll)*1
Megjeleníti a jelenetválasztó képernyőt. A jelenetek között úgy
tallózhat, hogy a képernyőn lévő kép pöccintésével kiválasztja a
kívánt jelenetet. Részletek a „Jelenetek tallózása (Scene Scroll)”
részben ( 57. oldal).
*1A Scene Scroll ikon csak a videolejátszó képernyőn jelenik meg.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A lejátszási képernyő ikonjai
94
Podcastok lejátszása
Ha a podcastlejátszó képernyőn a (To List) lehetőséget választja, megjelenik
az epizódlista, és kiválaszthatja a lejátszani kívánt epizódot. Ha az epizódlistaképernyőn a (Back) lehetőséget választja, megjelenik a podcastlista, és
kiválaszthatja, hogy melyik podcast epizódlistáját szeretné megtekinteni.
HOME gomb
Podcasts
Podcastok keresése
A Home menüben válassza a következő lehetőségeket:
(Podcasts)  (To List)  (Back).
Megjelenik a podcastok listájának képernyője.
Válassza ki a kívánt podcastot.
Megjelenik az epizódlista-képernyő.
Válassza ki a kívánt epizódot.
Elkezdődik a kiválasztott epizód lejátszása.
 Tippek
A podcastok a nevük alapján vannak rendezve.
Az epizódok a kiadási dátumuk és idejük szerinti fordított sorrendben jelennek meg. A
Windows Intézővel átmásolt epizódok a nevük alapján vannak rendezve, és a fordított
időrendi sorrendű lista alatt jelennek meg.
Az epizódnak a lejátszóra történő letöltése után ha ugyanazt az epizódot a számítógépről
a lejátszóra másolja, mindkét epizódfájl meg fog jelenni az epizódlistában.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Podcastok keresése
95
Podcastok lejátszása
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Epizódlista-képernyő
Podcast neve
Lejátszás ikon
Videó ikon
Audió ikon
Új ikon
Epizódok ikonjai
Az epizód mezőben a következő ikonok jelenhetnek meg.
Ikon
Leírás
(Audió ikon)
Azt jelzi, hogy az epizód audioepizód.
(Videó ikon)
Azt jelzi, hogy az epizód videoepizód.
(Új ikon)
(Lejátszás ikon)
Azt jelzi, hogy az epizódot még soha nem játszották le.
Azt jelzi, hogy az epizódot jelenleg lejátssza.
Az epizódlista-képernyő műveletei
Cél
Végrehajtandó
Epizód kiválasztása
Érintsen meg egy epizódot.
Lista felfelé vagy lefelé
görgetése
Húzza vagy pöccintse meg a képernyőt felfelé vagy lefelé.
Az epizódlista-képernyő ikonjai
Ikon
Leírás
(Back)
(To Play Screen)
(Option Menu)
Megjeleníti a Podcast List képernyőt.
Visszatér az epizódlejátszó képernyőre.
A beállításmenüt jeleníti meg. A podcastbeállítások menüről
részletes információkat talál a „A podcastbeállítások menü
használata” részben ( 100. oldal).
96
Podcastok lejátszása
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Podcast List képernyő
Új ikon
Frissítésre kiválasztva ikon
Frissítési hiba ikon
RSS ikon
Podcastok ikonjai
A podcastok nevének*1 mezőjében a következő ikonok jelenhetnek meg.
Ikon
Leírás
(RSS ikon)
(Frissítésre kiválasztva
ikon)
Jelzi, hogy a podcast regisztrálva van a lejátszóra. Ez az ikon
olyan epizódoknál látható, amelyeket a Windows Intézővel
másoltak át a számítógépről*2.
Azt jelzi, hogy a podcastot kiválasztották a „Refresh Podcasts”
funkcióval történő frissítésre.
(Új ikon)*3
Azt jelzi, hogy le lett(ek) töltve a podcast legfrissebb
epizódja(i).
(Frissítési hiba ikon)*4
Akkor jelenik meg, ha a frissítés vagy a letöltés nem sikerült.
*1Azoknak a podcastoknak az esetében, amelyeket a Windows Intéző használatával
másoltak a számítógépről a lejátszóra, a mappa neve jelenik meg.
*2Azok a podcastok, amelyeket a Windows Intéző használatával másolt a számítógépről a
lejátszóra, nem frissíthetők. Ha szeretné frissíteni a podcastot, regisztrálja a lejátszó vagy
a Media Manager for WALKMAN program használatával.
3
* A podcast epizódlistájának megjelenítése után az Új ikon eltűnik.
*4A podcast helyes frissítése után a Frissítési hiba ikon eltűnik.
Folytatás 
97
Podcastok lejátszása
Cél
Végrehajtandó
Podcast kiválasztása
Érintsen meg egy podcastot.
Lista felfelé vagy lefelé
görgetése
Húzza vagy pöccintse meg a képernyőt felfelé vagy lefelé.
A Podcast List képernyő ikonjai
Ikon
Leírás
(To Play Screen)
(Option Menu)
Visszatér az epizódlejátszó képernyőre.
A beállításmenüt jeleníti meg. A podcastbeállítások menüről
részletes információkat talál „A podcastbeállítások menü
használata” részben ( 100. oldal).
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A Podcast List képernyő műveletei
98
Podcastok lejátszása
Törölhet egyetlen epizódot, egy podcast összes epizódját, a podcastot és az
összes regisztrált podcastot is.
Az épp lejátszott epizód törlése
A törölni kívánt epizód lejátszási képernyőjén válassza az
(Option Menu)  „Delete This Episode” „Yes” lehetőséget.
Epizód törlése az epizódlistában
 Az epizódlista-képernyőn válassza a következőket: (Option
Menu)  „Delete Episode” a törölni kívánt epizód  „Yes”.
Egy podcast összes epizódjának törlése
Ez a művelet a podcast összes epizódját törli, de nem törli a podcastot magát.
A törölni kívánt podcast epizódlistájából válassza az
Menu)  „Delete All Episodes” „Yes” lehetőséget.
(Option
Podcast törlése
Ez a művelet a podcast összes epizódját törli, és törli a podcast regisztrációját is.
A Podcast List képernyőn válassza a következőket: (Option
Menu)  „Delete Podcast”  a törölni kívánt podcast  „Yes”.
vagy,
A törölni kívánt podcast epizódlistájából válassza az
Menu)  „Delete This Podcast” „Yes” lehetőséget.
(Option
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Podcastok törlése
99
Podcastok lejátszása
Ez a művelet az összes podcast összes epizódját törli, és törli a
podcastregisztrációkat is.
A Podcast List képernyőn válassza a következőket:
Menu)  „Delete All Podcasts”  „Yes”.
(Option
Megjegyzés
A podcastepizódokat a lejátszóval törölje. Ha az epizódokat számítógépes szoftverrel
próbálja törölni, lehet, hogy nem fog sikerülni.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Az összes podcast törlése
100
Podcastok lejátszása
A podcast beállítások menüjét előhozhatja, ha a podcastlejátszó képernyőn
(Option Menu) lehetőséget választja. A
vagy a podcastlista-képernyőn a
beállításmenü használatát lásd:  18. oldal.
A beállításmenü pontjai különbözhetnek attól függően, hogy melyik
képernyőről hozza elő a beállításmenüt. A beállításokról és a használat
módjáról további információkat a hivatkozott oldalon talál.
A podcastlejátszó képernyőn megjelenő beállítási lehetőségek
Lehetőség
Leírás/oldalszám
Equalizer (csak audió)
Testre szabja a hangminőséget ( 48. oldal).
VPT (Surround)
(csak audió)
Testre szabja a „VPT(Surround)” beállításait ( 50. oldal).
DSEE (Sound Enhance)
(csak audió)
Be-/kikapcsolja a „DSEE(Sound Enhance)” funkciót
( 51. oldal).
Clear Stereo (csak audió)
Be-/kikapcsolja a „Clear Stereo” funkciót ( 52. oldal).
Dynamic Normalizer
(csak audió)
Be-/kikapcsolja a „Dynamic Normalizer” funkciót ( 52. oldal).
Zoom Settings
(csak videó)
Beállítja a nagyítást ( 61. oldal).
Brightness (csak videó)
Beállítja a kijelző fényerejét ( 121. oldal).
On-Hold Display
(csak videó)
Beállítja, hogy a videoképernyő kikapcsoljon, miközben a lejátszó
le van zárva ( 63. oldal).
Detailed Information
Megjeleníti az epizód részletes információit.
Delete This Episode
Epizódot töröl ( 98. oldal).
Az epizódlista-képernyőn megjelenő beállítási lehetőség
Lehetőség
Leírás/oldalszám
Number of Downloads
Beállítja a letöltendő epizódok számát ( 89. oldal).
Refresh This Podcast
Csatlakozik az internethez a vezeték nélküli hálózaton keresztül,
és letölti az aktuális podcast legújabb epizódját/epizódjait
( 86. oldal).
Delete Episode
Megjeleníti az epizódtörlési képernyőt, amelyen kiválasztható a
törlendő epizód ( 98. oldal).
Delete All Episodes
A podcast összes epizódjának törlése. A podcast regisztrációja
nem kerül törlésre ( 98. oldal).
Delete This Podcast
Törli a podcastot ( 98. oldal).
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A podcastbeállítások menü használata
101
Podcastok lejátszása
Lehetőség
Leírás/oldalszám
Number of Downloads
Beállítja a letöltendő epizódok számát ( 89. oldal).
Select Podcast to Refresh
Kijelöli a „Refresh Podcasts” funkcióval frissítendő podcastokat /
megszünteti a kijelölést ( 88. oldal).
Refresh Podcasts
Csatlakozik az internethez a vezeték nélküli hálózaton keresztül,
és letölti az összes, frissítésre kiválasztott podcast legújabb
epizódját/epizódjait ( 87. oldal).
Delete Podcast
Megjeleníti a Delete Podcast képernyőt, amelyen kiválasztható az
a podcast, amelynek az összes epizódját és a regisztrációját is törli
a lejátszó ( 98. oldal).
Delete All Podcasts
Törli az összes regisztrált podcast összes epizódját és a
regisztrációját is ( 99. oldal).
To Podcast Links
Csatlakozik az internethez a vezeték nélküli hálózaton keresztül,
megnyitja az internetböngészőt, és megjeleníti a javasolt
podcasthivatkozások gyűjteményét.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A Podcast List képernyőn megjelenő beállítási lehetőség
102
Webhelyek megtekintése
Webhelyek megtekintéséhez válassza a Home menüből a
(Internet Browser)
lehetőséget, aminek hatására megjelenik az internetböngésző.
Az internetböngésző jobb alsó részén található (Menü) lehetőséggel
különféle műveleteket végezhet, például beírhatja weboldalak címeit,
megnyithatja a kedvenceket, elérheti a speciális beállításokat stb.
Internet Browser
HOME gomb
Megjegyzés
Az internetböngésző használatához csatlakoznia kell egy vezeték nélküli hálózathoz. A
vezeték nélküli hálózati kapcsolat beállításairól a „Vezeték nélküli hálózati kapcsolat”
részben talál információt ( 33. oldal).
A Home menüben válassza a
(Internet Browser) lehetőséget.
Ha a lejátszó nem csatlakozik vezeték nélküli hálózathoz, megjelenik a
csatlakozásmegerősítési képernyő. A csatlakozáshoz kövesse a „Csatlakozás
vezeték nélküli hálózathoz” részben található utasításokat ( 34. oldal).
A kapcsolat létrehozása után megjelenik az internetböngésző.
Válassza a
(Menü) lehetőséget.
A kapcsolat létrejötte után megjelenik az internetböngésző.
Válassza a
lehetőséget.
(Address Input)
Weboldal
Megjelenik az Enter Address (cím
megadása) képernyő.
Cím beírása
Menü
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Webhelyek megtekintése (Internet Browser)
103
Webhelyek megtekintése
A képernyőn megjelenő billentyűzet megjelenítéséhez érintse meg a
beviteli mezőt.
Írja be a címet, és válassza az „OK” gombot a képernyőn megjelenő
billentyűzeten az Enter Address képernyőre való visszatéréshez. Ha az
Enter Address képernyőn megnyomja az „OK” gombot, elkezdődik a
weboldal betöltése. Töltés közben megjelenik a töltésjelző sáv. Ha a
betöltés befejeződött, megjelenik a weboldal.
A címek beírásának módjával kapcsolatban lásd a „Szövegbevitel” részt
( 20. oldal).
 Tipp
A prediktív URL-beviteli funkció használatával könnyen megadhat olyan gyakran
használt szavakat és karaktersorokat, mint például a „http://”.
Megjegyzések
Ha a „Set Date-Time” beállítás nem megfelelő, lehet, hogy egyes weboldalak nem
jelennek meg ( 26. oldal).
A
 lejátszó nem támogatja az internetes zeneletöltő szolgáltatásokat. A zenefájlokat a
számítógépről másolja a lejátszóra.
hogy egyes weboldalak nem jelennek meg, vagy nem megfelelően
Előfordulhat,

működnek. Emellett előfordulhat, hogy a képeket vagy videókat tartalmazó, nagy méretű
weboldalak nem jelennek meg.
A
 lejátszó internetböngészője nem támogatja a következő funkciókat:
– Flash® tartalmak.
– Fájlok feltöltése/letöltése.
– Folyamatos multimédiás anyagok, például hang- és videoadatfolyamok lejátszása.
– Azok az ablakok, amelyekre rákattintva új ablak nyílik meg.
A lejátszó beállításaitól, a használat körülményeitől vagy a hálózati körülményeiktől
függően előfordulhat, hogy a weboldalak nem jelennek meg megfelelően.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Adja meg a kívánt webhely címét, és válassza az „OK” lehetőséget.
104
Webhelyek megtekintése
Az internetböngészőt a képernyő elemeinek megérintésével és húzásával
kezelheti. Ezen kívül az internetböngésző jobb alsó részén található (Menü)
lehetőséggel különböző műveleteket végezhet el, például beírhatja weboldalak
címét, megnyithatja a kedvenceket, elérheti a speciális beállításokat stb.
Weboldal
Az internetböngésző képernyő műveletei
Cél
Végrehajtandó
Weboldal görgetése
Húzza vagy pöccintse a weboldalt.
Hivatkozott weboldal
megnyitása
Érintse meg a hivatkozást.
Podcast regisztrálása
Érintse meg az RSS ikont ( 84. oldal).
Az internetböngésző képernyő ikonjai
Ikon
Leírás
(Vissza)
Visszatér az előző weboldalra.
(Kicsinyítés)
Kicsinyít.
A méretek sorrendje: nagy  közepes  kicsi  minimális.
(Nagyítás)
Nagyít.
A méretek sorrendje: minimális  kicsi  közepes  nagy.
(Menü)
Megjeleníti a kezelőgombokat. A kezelőgombokról a „Műveletek a
kezelőgombokkal” részben talál részleteket ( 105. oldal).
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Internetböngésző képernyő
105
Webhelyek megtekintése
A kezelőgombok megjelenítéséhez válassza a (Menü) lehetőséget az
internetböngésző jobb alsó részén. A kezelőgombok elrejtéséhez érintse meg a
képernyő kezelőgombokon kívüli részét.
Az internetböngésző kezelőgombjai
Weboldal
Kezelőgombok
(Menü)
Ikon
Leírás
(Vissza)
Visszatér az előző weboldalra.
(Előre)
Azt a weboldalt nyitja meg, amely a
megnyomása előtt volt látható.
(Frissítés) /
(Leállítás)
A
(Frissítés) újra betölti a weboldalt az esetleges változások
megjelenítéséhez. A töltésjelző sáv megjelenítése közben a
(Leállítás) gombbal leállíthatja a betöltést.
(Címbevitel)
Lehetővé teszi, hogy beírja weboldalak címét.
(Vissza) gomb
(Elforgatás)
Elforgatja a weboldalt vízszintesre vagy függőlegesre.
(Kedvencek listája)
Megjeleníti a kedvencek listáját ( 106. oldal).
(Hozzáadás a
kedvencekhez)
(Előzmények)
(Böngészőmenü)
Megjeleníti a kedvencek listáját ( 106. oldal).
Megjeleníti az előzménylistát ( 106. oldal).
Lehetővé teszi az internetböngésző beállítását ( 107. oldal).
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Műveletek a kezelőgombokkal
106
Webhelyek megtekintése
A kedvencek használataHa egy weboldalt hozzáad a kedvencek listájához, a
weboldalt később megnyithatja a listából történő kiválasztással.
 Az internetböngészőben válassza a következőket:
(Hozzáadás a kedvencekhez) vagy
(Menü) 
(Kedvencek listája).
Cél
Végrehajtandó
Az aktuális weboldal
hozzáadása a kedvencek
listájához
Válassza a
(Add To Favorites) lehetőséget  erősítse meg a
nevet és a címet  válassza az „OK” lehetőséget.
Weboldal megnyitása a
kedvencek listájából
Válassza a következőket:
weboldal.
(Kedvencek listája)  a kívánt
A kedvencek listájában
Válassza a
(Kedvencek listája) 
(Option Menu)  „Edit”
lévő weboldal szerkesztése lehetőséget  a kívánt weboldalt  szerkessze a nevet és a címet 
válassza az „OK” lehetőséget.
Érintse meg a szerkesztőképernyőn a nevet vagy a címet a
képernyőn megjelenő billentyűzet előhozásához. A
szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd a „Szövegbevitel”
részt ( 20. oldal).
Weboldal törlése a
kedvencek listájából
Válassza a
(Kedvencek listája) 
(Option Menu) „Delete”
lehetőséget  a törölni kívánt weboldalt  válassza az „OK”
lehetőséget.
Megjegyzések
A kedvencek listáját a / gombokkal görgetheti. A bezáráshoz válassza a
lehetőséget.
Az előre beállított kedvenceket nem törölheti.
Az előzménylista használata
Megjelenítheti az előzménylistában szereplő weboldalakat.
 Az internetböngészőben válassza a következőket
(Előzmények)  a kívánt weboldal.
(Menü) 
Megjegyzés
Az előzmények listáját a
lehetőséget.
/
gombokkal görgetheti. A bezáráshoz válassza a
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Using favorites
107
Webhelyek megtekintése
Az internetböngésző beállításainak módosításához válassza az
internetböngésző képernyőn a (Menü) lehetőséget, majd a
(Böngészőmenü) lehetőséget.
Nézetmód
Módosíthatja a weboldal megjelenését.
 Az internetböngészőben válassza a következőket: (Menü) 
(Böngészőmenü)  „View” fül  „View Mode”  a kívánt
nézetmód.
Beállítás
Leírás
Normal
A weboldalt úgy jeleníti meg, ahogyan az betöltődik.
(Alapbeállítás)
Just-Fit
A weboldalt a képernyő szélességének megfelelőre kicsinyíti le.
Smart-Fit
A weboldal elrendezését a képernyő szélességének megfelelőre
rendezi át. A képernyő szélességének szélesebb képeket lekicsinyíti.
Oldalinformációk
Információkat jeleníthet meg a megtekintett weboldalról.
 Az internetböngészőben válassza a következőket (Menü) 
(Böngészőmenü)  „View” fül  „Page Information”.
Elem
Leírás
Title:
A weboldal neve.
Address:
A weboldal címe.
Type:
A weboldal típusa.
Date of Acquisition:
Az oldal betöltésének dátuma és ideje.
File Size (Byte):
A weboldal fájémérete.
Server Certificate
A webkiszolgáló tanúsítványainak adatai (csak akkor jelenik meg,
ha a megtekintett weboldalnak vannak tanúsítványai).
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Az internetböngésző beállításainak módosítása
108
Webhelyek megtekintése
Beállíthatja azt a kezdőoldalt, amelyet az internetböngésző az elindítás után
megjelenít.
 Az internetböngészőben válassza a következőket: (Menü) 
(Böngészőmenü)  „View” fül  „Startup Page”  a kezdőoldal
kívánt típusa.
Beállítás
Leírás
Blank Page
Az internetböngésző elindításakor üres oldal jelenik meg.
Page Last Displayed
Az internetböngésző elindításakor az utoljára megjelenített
weboldal jelenik meg. (Alapbeállítás)
Részletes beállítások
Engedélyezheti vagy letilthatja a JavaScript használatát, a hitelesítési adatok
mentését és a gyorsítótár használatát. Jelölje be az engedélyezni kívánt elemet.
Kiválaszthatja az időzónát is, és megtekintheti a böngésző adatait.
 Az internetböngészőben válassza a következőket (Menü) 
(Böngészőmenü)  „Settings” fül  „Detailed Settings”.
Elem
Leírás
Enable JavaScript
Engedélyezi a JavaScript használatát.
Save Authentif. Info
Ha engedélyezi, akkor a böngésző elmenti a hitelesítési adatokat. Az
elmentett hitelesítési adatokat a böngésző a következő hitelesítéskor
automatikusan beírja.
Use Cache
Ha engedélyezi, akkor a lejátszó elmenti a betöltött weboldalt egy
gyorsítótárfájlba, ami lehetővé teszi, hogy a lejátszó gyorsabban
jelenítse meg a weboldalt.
Time Zone
Lehetővé teszi, hogy kiválassza az időzónát.
Válasszon egy várost az időzónák listájából. A listát a /
gombokkal görgetheti. A bezáráshoz válassza a
lehetőséget.
Browser Information
Információkat jelenít meg az internetböngészőről.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Kezdőoldal
109
Webhelyek megtekintése
Törölheti a gyorsítótárat, a cookie-kat, az előzmények listáját és a hitelesítési
adatokat.
 Az internetböngészőben válassz a következőket: (Menü) 
(Böngészőmenü)  „Settings” fül  „Privacy Settings”  a kívánt
elem  „OK”  „OK”.
Elem
Leírás
Delete Cache
Törli a gyorsítótárat.
Delete Cookie
Törli a webkiszolgálóktól kapott cookie-kat.
Delete History
Törli az előzményeket.
Delete Authentif. Info
Törli a hitelesítési adatokat.
Cookie-beállítások
Beállíthatja, hogy a lejátszó fogadjon-e cookie-kat a webkiszolgálóktól vagy ne.
 Az internetböngészőben válassz a következőket: (Menü) 
(Böngészőmenü)  „Settings” fül  „Cookie Settings”  a kívánt
elem  „OK”.
Beállítás
Leírás
Accept All
Az összes cookie elfogadása. (Alapbeállítás)
Block All
Az összes cookie blokkolása.
Verify before Accepting
Megerősítő képernyő jelenik meg a cookie-k elfogadása előtt.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Adatvédelmi beállítások
110
A zajszűrés használata
A fejhallgatóba épített belső mikrofon felveszi a környezeti zajt. A lejátszó a
zajjal ellentétes fázisú hanghullámot hoz létre a a zaj csökkentésére. A zajszűrés
csökkentheti a nem kívánatos környezeti zajt, különösen járműveken, pl.
repülőgépen, vonaton, buszon stb., ami lehetővé teszi, hogy a zenét alacsony
hangerőn is élvezhesse.
1A környezeti zaj hullámformája 2A zajjal ellentétes fázisú
(eredeti hang).
hullámforma.
A fejhallgatóba épített belső mikrofon
felveszi a környezeti zajt. Ezután a zajszűrő
áramkör elemzi a zaj hullámformáját.
A lejátszó a zajjal ellentétes fázisú
hanghullámot hoz létre a a zaj
kioltására.
3Az eredő hullámforma. A
két hullámforma kioltotta
egymást.
Az eredeti hullámforma és az
ellentétes fázisú hullámforma együtt
kioltja egymást, ezzel csökkentve a
környezeti zajt.
Megjegyzések
Ha a mellékelt fejhallgatót nem használja megfelelően, a zajszűrés hatása csökkenhet. A
funkciók legjobb kihasználásához használja a fülének megfelelő méretű füldugaszt, és
helyezze el kényelmesen azokat a fülében.
A zajszűrés főleg a mély frekvenciájú hangsávokban található környezeti zajt szűri ki, és
nincs hatással a nagyfrekvenciás hangsávokban lévő környezeti zajra. Egyes hangokra
nincs hatással.
Ne tarkarja el a fejhallgató mikrofonrészét a kezével vagy más testrészével, különben a
zajszűrés nem fok működni.
Mikrofon
Lehet, hogy halk zajt hallhat, amikor a zajszűrés be van kapcsolva. Ez a zajszűrés
működési zaja, nem pedig meghibásodás.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A zajszűrésről
111
A zajszűrés használata
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Csendes környezetben, illetve a zajtól függően előfordulhat, hogy úgy érzi, a zajszűrés
nem működik, vagy hogy nagyobb a zaj. Ebben az esetben kapcsolja ki a zajszűrést.
A mobiltelefonok befolyásolhatják a zajt. Ilyen esetben tartsa távol a lejátszót a
mobiltelefonoktól.
Mielőtt a fejhallgatót bedugja a lejátszó fejhallgató-csatlakozójába vagy kihúzza onnan,
ne felejtse el kivenni a fejhallgatót a füléből. Ha a fejhallgatót lejátszás közben vagy
bekapcsolt zajszűrés mellett húzza ki vagy dugja be, zaj keletkezhet. Ez nem jelent hibás
működést.
Amikor a zajszűrést ki- vagy bekapcsolja, kapcsolási hang hallható. Ezt a hangot a
zajszűrés kapcsolójának áramköre okozza, és nem utal rendellenes működésre.
112
A zajszűrés használata
A nem kívánatos környezeti zajt csökkentheti a lejátszó zajszűrés funkciójával.
A fejhallgató belső mikrofonja felszedi a környezeti zajt, és a fejhallgató a zajjal
ellentétes fázisú hanghullám megszólaltatásával csökkenti a zajt.
NOISE CANCELING kapcsoló
Megjegyzés
Ha nem a mellékelt fejhallgatót használja, a zajcsökkentés-funkció akkor sem működik,
ha a NOISE CANCELING kapcsoló be van kapcsolva.
 Csúsztassa a NOISE CANCELING kapcsolót a  nyíl irányába.
Az információs területen megjelenik a
jel.
 Tippek
jel látható a képernyőn. Ha nem a mellékelt
Amikor a zajszűrés be van kapcsolva, a
fejhallgatót használja, a zajszűrés akkor sem működik, ha a NOISE CANCELING
kapcsoló el van csúsztatva a  nyíl irányába. Ebben az esetben az információs területen
jel.
megjelenik a
A zajszűrés hatása beállítható. Részletek:  116. oldal.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Lejátszás a zajszűrés használata mellett
113
A zajszűrés használata
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Külső hangforrások hallgatása
(External Input Mode)
A zajszűrés bekapcsolható akkor is, ha külső hangforrásból, például
repülőgépen lévő hangeszközből származó hangot hallgat.
Használat külső audioeszközökkel
A fejhallgatócsatlakozóaljzatba
A mellékelt audiokábel
Fedélzeti szórakoztató rendszerrel való használat
A mellékelt adapter
A mellékelt audiokábel
A fedélzeti szórakoztató rendszerhez
NC Modes
HOME gomb
Csatlakoztassa a mellékelt fejhallgatót a lejátszóhoz, és csúsztassa
a NOISE CANCELING kapcsolót a  nyíl irányába.
Csatlakoztassa a hangforrásként szolgáló audioeszközt és a
lejátszót a mellékelt audiokábellel.
A Home menüben válassza a
(NC Modes) lehetőséget.
A külső audioforrás hangját csökkentett környezeti zaj mellett
hallgathatja.
Folytatás 
114
A zajszűrés használata
Az „External Input Mode” és a „Quiet Mode” ( 115. oldal) között a képernyőn lévő
„External Input Mode” vagy „Quiet Mode” elem kiválasztásával válthat.
kihúzza a mellékelt audiokábelt, a zajszűrés automatikusan „Quiet Mode” módba vált
Ha

( 115. oldal).
Megjegyzések
Előfordulhat, hogy egyes fedélzeti szórakoztató rendszerek nem csatlakoztathatók a
lejátszóhoz.
Az audioforráshoz való csatlakoztatáshoz dugja be a mellékelt audiokábelt az eszköz
fejhallgató-csatlakozóaljzatába. Ne dugja a LINE OUT csatlakozóaljzatba.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
 Tippek
115
A zajszűrés használata
A zajszűrés segítségével nyugalmat és csendet teremthet.
NC Modes
HOME gomb
Csatlakoztassa a mellékelt fejhallgatót a lejátszóhoz, és csúsztassa
a NOISE CANCELING kapcsolót a  nyíl irányába.
A Home menüben válassza az
(NC Modes) lehetőséget.
 Tipp
Ha a lejátszó egy bejövő audiojelet kap a mellékelt audiokábelen keresztül a WM-PORTon, a lejátszó az „External Input Mode” módba lép. Az „External Input Mode” és a
„Quiet Mode” között a képernyőn lévő „External Input Mode” vagy „Quiet Mode” elem
kiválasztásával válthat. Továbbá ha az „External Input Mode” közben kihúzza a mellékelt
audiokábelt, a zajszűrés automatikusan „Quiet Mode” módba vált.
Megjegyzés
A zajszűrés főleg a mély frekvenciájú hangsávokban található környezeti zajt szűri ki, és
nincs hatással a nagyfrekvenciás hangsávokban lévő környezeti zajra. Egyes hangokra
nincs hatással.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A környezeti zaj csökkentése zene lejátszása
nélkül (Quiet Mode)
116
A zajszűrés használata
A zajszűrési beállítások módosításához a Home menüben válassza a
(Settings), majd az „NC Settings” lehetőséget.
Settings
HOME gomb
A zajszűrési környezet kiválasztása
Kiválaszthatja azt a digitális szűrőt, amely a legmegfelelőbb az adott helyen
fellépő környezeti zaj csökkentésére.
A Home menüből válassza a következőket: (Settings)  „NC
Settings”  „Select NC Environment”  a kívánt beállítás  „OK”.
Beállítás
Leírás
Bus/Train
Busz vagy vonat zaját csökkenti a leghatékonyabban.
Airplane
Repülőgép zaját csökkenti a leghatékonyabban.
Office
Az irodai zajt csökkenti a leghatékonyabban.
 Tipp
A szűrőt a Noise Cancellation képernyőről is kiválaszthatja, az
„Select NC Environment” lehetőség választásával.
(Option Menu) 
Megjegyzés
Ez a funkció csak akkor hatásos, ha a NOISE CANCELING kapcsoló be van kapcsolva.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A zajszűrési beállítások módosítása
117
A zajszűrés használata
A lejátszó úgy lett kialakítva, hogy a lehető leghatékonyabban használja a
zajszűrést ( 110. oldal). Azonban a fülformájától vagy a használati
környezettől függően lehetséges, hogy növelheti a zajszűrés hatását a
fejhallgatóba szerelt mikrofon érzékenységének növelésével (vagy
csökkentésével).
A mikrofon érzékenységét a zajszűrés szintjének módosításával állíthatja be.
Változtasson a beállításon, ha a zajszűrés hatása nem megfelelő.
A Home menüben válassza a
(Settings)  „NC Settings”  „Set
Noise Cancel Level” lehetőségeket.
Húzza a beállított érték jelzését a kívánt értékre.
A beállítás 31 fokozatban állítható. A csúszka középső helyzete
eredményezi a maximális hatást. A kívánt érték beállításához tolja el a
csúszkát balra vagy jobbra.
Válassza az „OK” lehetőséget.
 Tipp
A beállítást a Noise Cancellation képernyőről is beállíthatja, az
„Set Noise Cancel Level” lehetőség választásával.
(Option Menu) 
Megjegyzések
Ez a funkció csak akkor hatásos, ha a NOISE CANCELING kapcsoló be van kapcsolva.
Az alapértelmezett beállítás (a csúszka középső helyzete) eredményezi a maximális
hatást. A zajszűrés hatékonysága nem feltétlenül változik még akkor sem, ha a mikrofon
érzékenysége maximálisra van állítva.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A zajszűrési szint beállítása
118
Közös beállítások
A közös beállítások módosításához a Home menüben válassza a
majd a „Common Settings” lehetőséget.
HOME gomb
(Settings),
Settings
Információk a lejátszóról
Olyan információk jeleníthetők meg, mint például a modell neve, a firmware
verziószáma stb.
A Home menüben válassza a következő lehetőségeket:
(Settings)  „Common Settings”  „Unit Information”.
Elem
Leírás
Model:
Megjeleníti a lejátszó modelljének nevét.
Firmware:
Megjeleníti a lejátszó firmware-ének verziószámát.
Free/Total Memory Space: Megjeleníti a rendelkezésre álló szabad memória méretét, és a
lejátszó teljes memóriájának méretét.
Total Songs:
Megjeleníti a lejátszón tárolt zeneszámok*1 számát.
Total Videos:
Megjeleníti a lejátszón tárolt videók*1 számát.
Total Photos:
Megjeleníti a lejátszón tárolt fényképek számát.
WM-PORT:
Megjeleníti a WM‑PORT verzióadatait.
*1A zeneszámok teljes számába beletartoznak az audiopodcastok, a videók teljes számába
pedig a videopodcastok.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A közös beállítások módosítása
119
Közös beállítások
Az „AVLS (Volume Limit)” (Automatic Volume Limiter System) segítségével
korlátozhatja a maximális hangerőt, hogy ne zavarjon másokat, és a külső zajok
ne kerüljék el a figyelmét. Az „AVLS (Volume Limit)” segítségével kellemes
hangerő mellett hallgathat zenét.
A Home menüből válassza a következőket: (Settings) 
„Common Settings”  „AVLS (Volume Limit)”  a beállítás  „OK”.
Beállítás
Leírás
On
A hangerőt mérsékelt szinten tartja.
Off
A hangokat az eredeti hangerőn játssza le. (Alapbeállítás)
Sípszóbeállítások
Be- és kikapcsolhatja a lejátszó működési hangjait.
A Home menüből válassza a következőket: (Settings) 
„Common Settings”  „Beep Settings”  a kívánt beállítás  „OK”.
Beállítás
Leírás
On
A lejátszó sípszókat hallat. (Alapbeállítás)
Off
A lejátszó nem ad ki sípszókat.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
AVLS (hangerő-korlátozás) funkció
120
Közös beállítások
Ha egy megadott ideig nem végez semmilyen műveletet, a lejátszó kikapcsolja a
képernyőt. Beállíthatja a képernyő kikapcsolása előtti várakozási időt.
A Home menüből válassza a következőket: (Settings) 
„Common Settings”  „Screen Off Timer”  a kívánt beállítás 
„OK”.
Beállítás
Leírás
After 15 Sec
A lejátszó kikapcsolja a képernyőt, ha 15 másodpercig nem
végeznek műveletet.
After 30 Sec
A lejátszó kikapcsolja a képernyőt, ha 30 másodpercig nem
végeznek műveletet. (Alapbeállítás)
After 1 Min
A lejátszó kikapcsolja a képernyőt, ha 1 percig nem végeznek
műveletet.
After 3 Min
A lejátszó kikapcsolja a képernyőt, ha 3 percig nem végeznek
műveletet.
After 5 Min
A lejátszó kikapcsolja a képernyőt, ha 5 percig nem végeznek
műveletet.
Megjegyzés
A lejátszó a következő helyzetekben nem kapcsolja ki a képernyőt.
– Videó, YouTube-videó, podcastvideó stb. lejátszása közben.
– Az FM-rádió „Auto Preset” funkciója közben.
– Videó, podcastepizód stb törlése közben.
– Podcastregisztráció, tárolt FM-rádióállomás stb. törlése közben.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Képernyő-kikapcsoló időzítő
121
Közös beállítások
A képernyő fényerejét 5 szint közül lehet kiválasztani.
A Home menüben válassza a következő lehetőségeket:
(Settings)  „Common Settings”  „Brightness”.
Húzza a beállított érték jelzését a kívánt szinthez.
A képernyő fényerejét 5 szint közül lehet kiválasztani. Minél nagyobb a
beállított érték, annál világosabb a képernyő. Az alapértelmezett beállítás
a „3”.
Válassza az „OK” lehetőséget.
 Tipp
Ha a kijelző fényerejét lecsökkenti, az akkumulátor egy töltéssel tovább lesz használható
( 175. oldal).
Háttérkép beállításai
Beállíthatja a kijelző háttérképét.
A Home menüből válassza a következőket: (Settings) 
„Common Settings”  „Wallpaper Settings”  a háttérkép kívánt
típusa  „OK”.
Beállítás
Leírás
No Wallpaper
Megjeleníti az alapértelmezett háttérképet.
User’s Wallpaper
Megjeleníti a háttérképnek beállított fényképet. (Lásd a lenti
útmutatást.)
User’s W.p.(dark)
Megjeleníti a háttérképnek beállított fényképet. (Lásd a lenti
útmutatást.)
Ez a beállítás lecsökkenti a fénykép fényerejét, hogy könnyen
felismerhetők legyenek a menüpontok és az ikonok.
Tetszőleges fénykép beállítása háttérképként
Ki kell jelölnie a lejátszón egy fényképet, mielőtt a „User’s Wallpaper” vagy a
„User’s W.p.(dark)” lehetőséggel beállítaná a fényképet háttérképnek.
A Home menüből válassza a következőket: (Photos) 
(Search)  a kívánt keresési mód  a kívánt fénykép 
(Option Menu)  „Set as Wallpaper”.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Fényerő
122
Közös beállítások
Beállíthatja a dátumot és az időt.
A Home menüben válassza a (Settings)  „Common Settings” 
„Clock Settings”  „Set Date-Time” lehetőségeket.
 A dátum és az idő beállításához húzza vagy pöccintse meg az év,
hónap, nap, óra és perc elemeket.
Válassza az „OK” lehetőséget.
 Tipp
A dátum „YYYY/MM/DD”, „MM/DD/YYYY” és „DD/MM/YYYY” formátumban is
megjeleníthető. Az idő megjelenítésénél pedig „12-hour” (12 órás) és „24-hour”
(24 órás) formátumot is választhat. Részletek: „A dátum kijelzési formátuma”
( 123. oldal) vagy „Az idő kijelzési formátuma” ( 123. oldal).
Megjegyzések
Ha sokáig nem használja a lejátszót, és lemerül az akkumulátor, akkor elképzelhető, hogy
újra be kell állítani a dátumot és a pontos időt, és „-” jelek lesznek láthatók az aktuális
dátum és idő helyett.
Az óra havonta legfeljebb 60 másodpercet késhet vagy siethet. Ilyen esetben állítsa be
újra az órát.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A dátum és az idő beállítása
123
Közös beállítások
A pontos idő ( 122. oldal) mellett látható dátum „YYYY/MM/DD”,
„MM/DD/YYYY” és „DD/MM/YYYY” formátumban is megjeleníthető.
A Home menüből válassza a következőket (Settings) 
„Common Settings”  „Clock Settings”  „Date Display Format” 
the desired format type  „OK”.
Beállítás
Leírás
YYYY/MM/DD
A dátum év/hónap/nap formában jelenik meg.
MM/DD/YYYY
A dátum hónap/nap/év formában jelenik meg.
DD/MM/YYYY
A dátum nap/hónap/év formában jelenik meg.
Az idő megjelenítési formátuma
A pontos idő ( 122. oldal) „12-hour” (12 órás) és „24-hour” (24 órás)
formátumban is megjeleníthető.
A Home menüből válassza a következőket: (Settings) 
„Common Settings”  „Clock Settings”  „Time Display Format” 
a kívánt formátum  „OK”.
Beállítás
Leírás
12-hour
12 órás formában jeleníti meg a pontos időt.
24-hour
24 órás formában jeleníti meg a pontos időt.
Lezárási beállítások
Beállíthatja, hogy hogyan legyen a lejátszó lezárva, amikor a HOLD kapcsoló a
 nyíl irányába van kapcsolva.
A Home menüből válassza a következőket: (Settings) 
„Common Settings”  „HOLD Settings”  a kívánt beállítás  „OK”.
Beállítás
Leírás
All Operations Disable
A HOLD állapotban a lejátszó lezárja a gombokat és az
érintőképernyőt.
Touch Panel Disable
A HOLD állapotban a lejátszó lezárja az érintőképernyőt, de a
lejátszó tokján lévő gombok továbbra is működnek.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A dátum megjelenítési formátuma
124
Közös beállítások
A lejátszó alapértelmezett beállításait bármikor visszaállíthatja. A lejátszó
alaphelyzetbe állítása törli a vezeték nélküli hálózat titkosítási kulcsát, de nem
törli az adatokat, így a zenéket, a videókat és a fényképeket sem.
Megjegyzés
Ez a funkció nem érhető el a lejátszás szüneteltetése közben.
A Home menüben válassza a következő lehetőségeket:
(Settings)  „Common Settings”  „Reset/Format”  „Reset All
Settings”  „Yes”.
A kijelzőn megjelenik a „Restored factory settings.” felirat.
A művelet megszakításához a megerősítő képernyőn válassza a „No”
lehetőséget.
Beviteli előzmények törlése
Törölheti a prediktív szövegbeviteli funkcióval bevitt szövegeket. Amikor a
képernyőn megjelenő billentyűzettel szöveget ír be, a lejátszó a beviteli
előzményeket felhasználva mutatja meg a szóba jöhető prediktív szövegeket.
Ha törli a beviteli előzményeket, a korábban beírt szavak és kifejezések
elvesznek, és többé nem jelennek meg a prediktív szövegek listájában.
A Home menüben válassza a következő lehetőségeket:
(Settings)  „Common Settings”  „Reset/Format”  „Clear
Input History”  „Yes”.
A „Deleted the input history.” szöveg jelenik meg.
A művelet megszakításához a megerősítő képernyőn válassza a „No”
lehetőséget.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Az összes beállítás alaphelyzetbe állítása
125
Közös beállítások
A lejátszó beépített flash memóriáját formázhatja.
Megjegyzések
Ha formázza a memóriát, az összes adat (zeneszámok, videók, fényképek stb., illetve a
gyárban telepített mintaadatok) elvesznek. A formázás előtt ellenőrizze le, hogy milyen
adatokat tartalmaz a memória, a szükséges adatokat pedig exportálja a számítógép
merevlemezére.
Ügyeljen,
hogy a beépített flash memóriát ne formázza a Windows Intéző használatával.

Ha mégis formázta a memóriát a Windows Intézővel, formázza újra a lejátszóval.
A Home menüben válassza a következő lehetőségeket:
(Settings)  „Common Settings”  „Reset/Format”  „Format”.
A kijelzőn megjelenik az „All data including songs will be deleted.
Proceed?” felirat.
Válassza a „Yes” lehetőséget.
A kijelzőn megjelenik az „All data will be deleted. Proceed?” felirat.
A művelet megszakításához válassza a „No” lehetőséget.
Válassza a „Yes” lehetőséget.
A formázás befejeztével megjelenik a „Memory formatted.” felirat.
A művelet megszakításához válassza a „No” lehetőséget.
Az USB-csatlakozás módja
Ha a lejátszót USB-kábelen keresztül csatlakoztatja a számítógéphez,
előfordulhat, hogy egyes számítógépek nem tudnak a lejátszóval USBkapcsolatot létrehozni, és a lejátszó nem jeleníti meg a „Connecting.” feliratot.
Ilyen esetben az USB-kapcsolat megbízhatóbb létrehozása érdekében a
csatlakozás előtt megjelenítheti az USB-csatlakozásra való készenléti képernyőt.
A Home menüben válassza a következő lehetőségeket:
(Settings)  „Common Settings”  „USB Connection Mode”.
Megjelenik a „Use when USB connection cannot be established. Use this
mode?” felirat.
 Válassza a „Yes” lehetőséget.
A lejátszó az USB-csatlakozásra való készenléti módba lép, és megjeleníti
az USB-csatlakozásra való készenléti képernyőt. Ha a lejátszót
csatlakoztatta a számítógéphez az USB-kábelen keresztül, megjelenik a
„Connecting” felirat.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Formázás
126
Közös beállítások
A kijelző menüit és üzeneteit több nyelven is megjelenítheti.
A Home menüből válassza a következőket: (Settings) 
„Language Settings”  a beállítani kívánt nyelv.
Nyelv
Az üzenetek és a menük megjelenítésének nyelve
Deutsch
Német
English
Angol
Español
Spanyol
Français
Francia
Italiano
Olasz
Português
Portugál
Русский
Orosz
*1
Japán
Koreai
Egyszerűsített kínai
Hagyományos kínai
*1A lejátszó kiadásának helyétől függően előfordulhat, hogy a japán nyelvet nem lehet
kiválasztani.
Ország/régió
Kiválaszthatja, hogy a Related Links funkció használatakor a lejátszó melyik
ország/régió keresőwebhelyével keressen információkat ( 43. oldal).
A Home menüből válassz a következőket:
(Settings)  „Service
Country/Region”  a kívánt ország/régió  „OK”.
Megjegyzés
A YouTube ország/régió beállításának megválasztásáról lásd „Az ország/régió
kiválasztása” részt ( 81. oldal).
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Nyelvi beállítások
127
Közös beállítások
A vezeték nélküli hálózati beállítások módosításához a Home menüben
(Settings), majd a „Wireless LAN Settings” lehetőséget.
válassza a
HOME gomb
Settings
A WLAN funkció be- és kikapcsolása
Engedélyezheti és letilthatja a vezeték nélküli hálózati funkciót.
A Home menüből válassza a következőket: (Settings) 
„Wireless LAN Settings”  „WLAN Function On/Off”  a kívánt
beállítás  „OK”.
Beállítás
Leírás
On
Engedélyezi a vezeték nélküli hálózati funkciót. Ha egy
alkalmazásnak, például az internetböngészőnek vezeték nélküli
hálózati kapcsolatra van szüksége, a csatlakozáshoz megjelenik a
csatlakozásmegerősítési képernyő.
Off
Letiltja a vezeték nélküli hálózati funkciót. A lejátszó akkor sem
csaltlakozik vezeték nélküli hálózathoz, amikor az alkalmazások
azt igénylik. (Alapbeállítás)
Megjegyzések
Ha a beállítás „Off ”, a lejátszó nem sugároz vezeték nélküli hálózati rádióhullámokat. A
„WLAN Function On/Off ” beállítást állítsa „Off ” értékre minden olyan helyen, ahol a
hálózati csatlakozás korlátozott vagy tilos, például kórházakban vagy repülőgépen.
Ha vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, és a beállítást az „On” értékről „Off ” értékre
változtatja, a lejátszó bontja a vezeték nélküli hálózati kapcsolatot.
A vezeték nélküli hálózati környezettől függően előfordulhat, hogy zaj hallható a
fejhallgatóban vezeték nélküli kommunikáció közben.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A vezeték nélküli hálózati beállítások
módosítása
128
Közös beállítások
A beállításvarázsló segítségével hozzáférési pontot regisztrálhat a lejátszóban.
A Home menüben válassza a következőket: (Settings) 
„Wireless LAN Settings”  „New Registration”  a kívánt pont 
„Next.”
Hozzáférési pontokat 5-féleképpen regisztrálhat. A megfelelő beállítási mód
kiválasztásához tekintse az egyes eljárások leírását.
Beállítás
Leírás
Scan Wireless LANs
A lejátszó hozzáférési pontokat keres a kommunikációs
hatótávolságon belül. A keresés befejeztével megjelenik a Scan
Results képernyő ( 129. oldal).
Manual Registration
Lehetővé teszi, hogy kézzel adja meg a hozzáférési pont SSIDazonosítóját.
Akkor használja ezt a beállítást, ha a hozzáférési pontban be van
állítva az SSID elrejtése. Megjelenik az Enter SSID képernyő
( 130. oldal), és kézzel megadhatja az SSID-t.
WPS Button
A lejátszó a WPS-kompatibilis hozzáférési pontot a Push-Button
eljárással csatlakoztatja. Akkor használja ezt a beállítást, ha a
hozzáférési pont támogatja a Push-Button eljárást.
Megjelenik a WPS Button képernyő ( 130. oldal).
WPS PIN
A lejátszó a WPS-kompatibilis hozzáférési pontot a PIN eljárással
csatlakoztatja. Akkor használja ezt a beállítást, ha a hozzáférési
pont támogatja a PIN eljárást.
Megjelenik a WPS PIN képernyő ( 130. oldal).
<Vezeték nélküli
A lejátszó az előre beállított vezeték nélküli hálózati beállítások
internetszolgáltató neve*1> alapján konfigurálja a kapcsolatot.
Egyes nyilvános internetszolgáltatók beállítási információi előre
be vannak állítva a lejátszóban. Ha valamelyik szolgáltatónál már
előfizetett, a beállításhoz válassza ki a szolgáltató nevét.
A szolgáltatótól függően megjelenhet a használati feltételek
elfogadását kérő képernyő vagy a bejelentkezési képernyő.
A beállítás befejeztével megjelenik a Confirmation képernyő
( 132. oldal).
*1Az országtól/régiótól függően előfordulhat, hogy ez a pont nem jelenik meg. Továbbá
nem használhatja a szolgáltatót, ha az nem érhető el az Ön országában/régiójában, még
akkor sem, ha a szolgáltató neve megjelenik.
A beállítás típusának kiválasztását követően kövesse a beállításvarázsló
képernyőjén megjelenő utasításokat. A beállításvarázsló képernyőjének
részleteit lásd a kézikönyv megfelelő részében.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Új regiszráció
129
Közös beállítások
A hozzáférési pont WPS-beállításairól a hozzáférési pont kezelési útmutatójában talál
további információkat.
A
 lejátszó és a hozzáférési pont közötti vezeték nélküli kapcsolat WPS-beállítása után
előfordulhat, hogy a hozzáférési ponthoz a korábban csatlakoztatott eszközök nem
tudnak csatlakozni. Részletes információkat a hozzáférési pont kezelési útmutatójában
találhat.
A
 hozzáférési pont beállításairól a hozzáférési pont kezelési útmutatójában tudhat meg
többet, vagy forduljon a hozzáférési pont rendszergazdájához vagy a nyilvános
internetszolgáltatóhoz.
32 hozzáférési pontot regisztrálhat.
Maximum

az
új
regisztrációt
a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozás közben, a PushHa

Button eljárással vagy a PIN eljárással végzi, a kapcsolat megszakad.
Scan Results képernyő
Ha a New Registration képernyőn a „Scan Wireless LANs” lehetőséget
választja, megjelenik a kommunikációs hatótávolságon belül található
hozzáférési pontok listája.
Az egyes hozzáférési pontokról az alábbi információk jelennek meg.
Elem
Leírás
A hozzáférési pont rádióhullámának erőssége.
SSID
A hozzáférési pont SSID-azonosítója.
Ha a hozzáférési pontban be van állítva titkosítási eljárás
használata, a jel jelenik meg.
Válassza ki a kívánt hozzáférési pontot  „Next”.
Megjelenik az IP Address Settings képernyő ( 131. oldal).
Ha jelzésű hozzáférési pontot választ, megjelenik az Enter Encryption
Key képernyő ( 131. oldal).
A „Scan” lehetőséggel újrakeresheti a hozzáférési pontokat, és frissítheti a
listát.
Megjegyzés
Azok a hozzáférési pontok, amelyekben be van állítva az SSID elrejtése, nem jelennek
meg a listában. A New Registration képernyőre történő visszatéréshez válassza a „Back”
lehetőséget, majd a „Manual Registration” lehetőség választásával kézzel végezheti el a
beállítást ( 128. oldal).
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Megjegyzések
130
Közös beállítások
Válassza ki az SSID-beviteli mezőt a képernyőn megjelenő
billentyűzet megjelenítéséhez, írja be az SSID-azonosítót, majd
válassza a „Next” lehetőséget.
Megjelenik a Security Settings képernyő.
A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd a „Szövegbevitel” részt
( 20. oldal).
Válassza ki a kívánt hozzáférési pontot  „Next”.
Megjelenik az IP Address Settings képernyő ( 131. oldal).
Ha a hozzáférési ponthoz titkosítási kulcsot kell megadni, megjelenik az
Enter Encryption Key képernyő ( 131. oldal).
Ha titkosítási kulcs megadása szükséges, megjelenik az Enter
Encryption Key képernyő ( 131. oldal).
Beállítás
Leírás
None
Akkor válassza, ha a hozzáférési pont nem alkalmaz titkosítást.
WEP
Akkor válassza, ha a hozzáférési pont a WEP titkosítási protokollt
használja.
WPA/WPA2-PSK TKIP
Akkor válassza, ha a hozzáférési pont WPA-PSK TKIP vagy
WPA2-PSK TKIP titkosítást használ.
WPA/WPA2-PSK AES
Akkor válassza, ha a hozzáférési pont WPA-PSK AES vagy
WPA2-PSK AES titkosítást használ.
Megjegyzés
Ha a „WPA/WPA2-PSK TKIP” vagy a „WPA/WPA2-PSK AES” lehetőséget választja
titkosítási eljárásnak, akkor a kapcsolat létrehozásakor a lejátszó a hozzáférési pont
beállításaitól függően a WPA vagy WPA2 szabványt választja.
WPS Button képernyő
Ha a „WPS Button” lehetőséget választja a New Registration képernyőn, akkor
megjelenik a WPS Button képernyő. Végezze el a beállítást a képernyőn
megjelenő utasításokat követve.
A beállítás elvégzése után megjelenik a Confirmation képernyő ( 132. oldal).
WPS PIN képernyő
Ha a „WPS PIN” lehetőséget választja a New Registration képernyőn,
megjelenik a lejátszó PIN-kódja (amely egy 8 jegyű szám). Írja be a hozzáférési
pont PIN-kódját.
A beállítás elvégzése után megjelenik a Confirmation képernyő ( 132. oldal).
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Enter SSID képernyő/Security Settings képernyő
Ha a „Manual Registration” lehetőséget választja a New Registration
képernyőn, megjelenik az Enter SSID képernyő.
131
Közös beállítások
Válassza a „WEP Key:” vagy a „WPA Key:” mezőt a képernyőn
megjelenő billentyűzet megjelenítéséhez, írja be a titkosítási
kulcsot, majd válassza a „Next” lehetőséget.
Adja meg a hozzáférési ponthoz való csatlakozáshoz használt titkosítási
kulcsot. A titkosítási kulcsnak karakterek vagy hexadecimális számok
sorozatát adhatja meg.
A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd a „Szövegbevitel” részt
( 20. oldal).
A beállítás elvégzése után megjelenik az IP Address Settings képernyő
( 131. oldal).
Megjegyzés
A lejátszó WEP funkciója nem támogatja sem a 152 bites titkosítási kulcsokat, sem a
megosztott kulcsú hitelesítést.
IP Address Settings képernyő
Ha befejezte a New Registration képernyőn a „Scan Wireless LANs” vagy a
„Manual Registration” lehetőségekkel a hozzáférési ponthoz való csatlakozás
beállítását, megjelenik az IP Address Settings képernyő. Válassza ki a
hozzáférési pontnak megfelelő beállítási eljárást.
Elem
Leírás
Automatic Acquisition
A hozzáférési pont, ha támogatja a DHCP-protokollt,
automatikusa beállítja az IP-címet a DHCP használatával.
Manual Settings
Írja be a megfelelő értékeket a Manual Setting képernyőn az IP
Address, Subnet Mask, Default Gateway, Primary DNS és
Secondary DNS mezőkbe.
Válasszon az IP-cím beállításának lehetséges módjai közül.
Ha az „Automatic Acquisition” lehetőséget választja, megjelenik a
Confirmation képernyő ( 132. oldal).
Ha a „Manual Settings” lehetőséget választja, megjelenik a Manual
Settings képernyő.
 Válassza ki az egyes mezőket a képernyőn megjelenő billentyűzet
megjelenítéséhez, írja be a kívánt beállítást, majd válassza a
„Next” lehetőséget.
Megjelenik a Confirmation képernyő ( 132. oldal).
A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd a „Szövegbevitel” részt
( 20. oldal).
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Enter Encryption Key képernyő
Ha a hozzáférési pontban be van állítva titkosítási eljárás használata, megjelenik
az Enter Encryption Key képernyő.
132
Közös beállítások
A beállítások elvégzése után megjelenik a Confirmation képernyő. Erősítse meg
a megjelenített beállításokat, és adjon nevet a kapcsolatnak.
Erősítse meg a regisztrációs beállításokat.
Válassza ki Connection Name beviteli mezőt a képernyőn
megjelenő billentyűzet megjelenítéséhez, írja be a kapcsolat
nevét, majd válassza a „Complete” lehetőséget.
A kapcsolat nevének könnyen érthető nevet adjon meg (pl. Otthoni,
Irodai stb.).
A lejátszó menti a regisztrációs beállításokat, és az új hozzáférési pont
regisztrációja befejeződik.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Confirmation képernyő
133
Közös beállítások
Megjelenítheti a lejátszón regisztrált hozzáférési pontok listáját.
Ha kiválaszt egy hozzáférési pontot, beállítási pontok jelennek meg, amelyek
lehetővé teszik, hogy csatlakozzon a hozzáférési ponthoz, szerkessze annak
beállításait, illetve hogy törölje a hozzáférési pont regisztrációját.
A Home menüből válassza a következőket: (Settings) 
„Wireless LAN Settings”  „Registered Access Points”  a kívánt
hozzáférési pont  a kívánt beállítási pont.
Elem
Leírás
Connect
Csatlakozik a hozzáférési ponthoz.
Edit
Szerkesztheti a hozzáférési pont beállításait. A részleteket lásd:
„A hozzáférési pont beállításainak szerkesztése”.
Delete
Törli a hozzáférési pont regisztrációját. A törléshez válassza a
„Yes” lehetőséget a megerősítő képernyőn.
Megjegyzések
Ha a lejátszóhoz csatlakoztatott hozzáférési pont esetében az „Edit” lehetőséget választja,
a lejátszó automatikusan bontja a kapcsolat.
Ha törli a lejátszóhoz csatlakoztatott hozzáférési pont regisztrációját, a lejátszó
automatikusan bontja a kapcsolat.
A nyilvános vezeték nélküli hálózati szolgáltatás felhasználói azonosítóját nem
módosíthatja. A felhasználói azonosító módosításához törölje a hozzáférési pont
regisztrációját, majd regisztrálja újra.
A hozzáférési pont beállításainak szerkesztése
Szerkesztheti a hozzáférési pont beállításait.
A Home menüből válassza a következőket: (Settings) 
„Wireless LAN Settings”  „Registered Access Points”  a kívánt
hozzáférési pont  „Edit”  a szerkeszteni kívánt beállítási pont.
Szerkessze a beállítást, majd válassza az „OK” lehetőséget.
A beállítások szerkesztésének módját a következőkben ismertetjük.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Access Points képernyő
134
Közös beállítások
Leírás
Connection Name:
Szerkesztheti a hozzáférési ponthoz tartozó kapcsolat nevét.
Válassza ki a beviteli mezőt a képernyőn megjelenő billentyűzet
megjelenítéséhez, és adja meg a nevet.
Célszerű egy könnyen érthető nevet megadni (pl. Otthoni, Irodai
stb.).
SSID:
A hozzáférési pont SSID-azonosítóját szerkesztheti.Válassza ki a
beviteli mezőt a képernyőn megjelenő billentyűzet
megjelenítéséhez, és írja be az SSID-azonosítót.
Security Settings
Megnyithatja a Security Settings képernyőt, és szerkesztheti a
hozzáférési ponttal való kapcsolathoz tartozó titkosítási eljárást
és titkosítási kulcsot.
IP Address Settings
Megnyithatja az IP Address Settings képernyőt, ahol szerkesztheti
a hozzáférési ponton keresztül létrehozott internetkapcsolat IPcímének beállításait.
Részletek: „IP Address Settings képernyő” ( 131. oldal).
Proxy Server Settings
Megnyithatja a Proxy Address Settings képernyőt, ahol
szerkesztheti a hozzáférési ponton keresztül létrehozott
internetkapcsolat proxykiszolgálóval kapcsolatos beállításait.
Részletek: „A proxykiszolgáló beállításainak szerkesztése”
( 135. oldal).
User ID:*
A nyilvános vezeték nélküli hálózati szolgáltatás felhasználói
azonosítójának megjelenítése csak információs célokat szolgál,
nem szerkeszthető. A felhasználói azonosító módosításához
törölje a hozzáférési pont regisztrációját, majd regisztrálja újra.
Password:*
Szerkesztheti a nyilvános vezeték nélküli hálózati szolgáltatásba
történő bejelentkezés jelszavát.
* Csak akkor jelenik meg, ha nyilvános vezeték nélküli szolgáltatás van kiválasztva.
 Tipp
A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd a „Szövegbevitel” részt ( 20. oldal).
Megjegyzések
A hozzáférési pont beállításairól a hozzáférési pont kezelési útmutatójában tudhat meg
többet, vagy forduljon a hozzáférési pont rendszergazdájához vagy a nyilvános
internetszolgáltatóhoz.
A proxykiszolgáló beállításairól a vezeték nélküli hálózat rendszergazdájától vagy a
nyilvános internetszolgáltatótól kaphat információt.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Elem
135
Közös beállítások
Elem
Leírás
Address:
Ha a vezeték nélküli hálózat, amelyhez csatlakozni szeretne, nem
használ proxykiszolgálót, hagyja üresen.
Ha a vezeték nélküli hálózat proxykiszolgálót használ, adja meg a
proxykiszolgáló IP-címét vagy tartománynevét.
Az IP-címet „xxx.xxx.xxx.xxx” formátumban adja meg (ahol xxx
0 és 255 közötti egész).
Port:
Adja meg a proxykiszolgáló portszámát.
0 és 65 535 közötti egész számot adhat meg.
A proxykiszolgáló adott beállítási pontjának szerkesztéséhez
válassza ki a kívánt pontot.
A cím vagy a portszám megadásához válassza ki a beviteli mezőt, aminek
hatására előjön a képernyőn megjelenő billentyűzet.
Adja meg a címet és a portszámot.
A szövegbevitel módjával kapcsolatban lásd a „Szövegbevitel” részt
( 20. oldal).
Válassza az „OK” lehetőséget.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A proxykiszolgáló beállításainak szerkesztése
Szerkesztheti annak a vezeték nélküli hálózatnak a proxykiszolgálóra vonatkozó
beállításait, amelyhez csatlakozni kíván.
136
Közös beállítások
Megjelenítheti azt aktuális kapcsolat állapotát.
A Home menüben válassza a következő lehetőségeket:
(Settings)  „Wireless LAN Settings”  „Current Connection
Details”.
Elem
Leírás
Wireless LAN Function:
A „WLAN Function On/Off ” beállítás értéke ( 127. oldal).
Ha az érték „Off ”, a következő pontok nem jelennek meg.
Connection Name:
Annak a hozzáférési pontnak a neve, amelyhez a lejátszó épp
csatlakozik. Ha a hozzáférési pont nincs regisztrálva a lejátszón,
az „Unknown” felirat jelenik meg. Ha a lejátszó nem csatlakozik
vezeték nélküli hálózathoz, a „None” jelenik meg, és a következő
elemek nem jelennek meg.
SSID:
Annak a hozzáférési pontnak az SSID-azonosítója, amelyhez a
lejátszó jelenleg csatlakozik.
Security Method:
A csatlakozáshoz használt titkosítási eljárás ( 130. oldal).
Channel:
A csatlakozáshoz használ vezeték nélküli hálózati csatorna.
Signal Strength:
A rádióhullám erőssége (százalékos formában kifejezve).
IP Address Settings:
Az IP-cím beállítására használt eljárás ( 131. oldal).
IP Address:
A lejátszóhoz rendelt IP-cím.
Subnet Mask:
A vezeték nélküli hálózat alhálózati maszkja.
Default Gateway:
A vezeték nélküli hálózat átjárójának címe.
Primary DNS:
Az elsődleges DNS-kiszolgáló IP-címe.
Secondary DNS:
A másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címe.
Proxy Server Settings:
A proxykiszolgáló IP-címe és tartományneve.
Ha a lejátszó proxykiszolgáló használata nélkül csatlakozik, a
„Do Not Use” felirat olvasható.
Port:
A proxykiszolgáló portszáma.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Az aktuális kapcsolat részletei
137
Közös beállítások
Megjeleníthető a lejátszó MAC-címét.
A Home menüben válassza a következő lehetőségeket:
(Settings)  „Wireless LAN Settings”  „Detailed Information”.
Elem
Leírás
MAC Address:
A lejátszó MAC-címe.
Megjegyzések
A MAC-címet nem változtathatja meg.
A lejátszó javítása a javítás jellegétől függően megváltoztathatja a MAC-címet. Ha a
hozzáférési pontban MAC-cím alapján történő szűrést használ, akkor állítsa be a lejátszó
új MAC-címét a hozzáférési pontban.
A hálózati kapcsolat bontása
Bonthatja a vezeték nélküli hálózati kapcsolatot.
A Home menüben válassza a (Settings)  „Wireless LAN
Settings”  „Disconnect from Network”  „Yes” lehetőségeket.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Részletes információk
138
Hasznos információk
A megfelelő beállítások alkalmazásával csökkenhető az energiafogyasztás, így
hosszabb ideig lehet használni a lejátszót.
A lejátszó kézi kikapcsolása
Ha lenyomja és nyomva tartja a HOME gombot, akkor a lejátszó készenléti
üzemmódba kerül, és a kisebb energiafogyasztás érdekében kikapcsol a kijelző.
Ha pedig a lejátszó kb. egy napig készenléti üzemmódban van, akkor
automatikusan kikapcsol.
A beállítások módosítása
A következő beállítások megadásával csökkentheti az energiafogyasztást.
A képernyő beállításai
Hanghatások beállításai
„Brightness” ( 121. oldal)
„1”
„Screen Off Timer” ( 120. oldal)
„After 15 sec”
„Equalizer” ( 48. oldal)
Kikapcsolás
„VPT(Surround)” ( 50. oldal)
„DSEE(Sound Enhance)” ( 51. oldal)
„Clear Stereo” ( 52. oldal)
„Dynamic Normalizer” ( 52. oldal)
Zajszűrés ( 110. oldal)
Beállítások videókhoz
Kikapcsolva
„On-Hold Display” ( 63. oldal)
„No”
Az adatformátum és a bitsebesség beállítása
A lejátszott zeneszámok, videók és fényképek formátuma és bitsebessége
befolyásolja az akkumulátor lemerülési sebességét, és ezáltal a lejátszási időt is.
A feltöltés és a használat idejével kapcsolatos tudnivalókat lásd:  24. oldal.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Az akkumulátor élettartamának maximalizálása
139
Hasznos információk
Mit jelent a hangformátum?
A hangformátum arra az eljárásra utal, melynek segítségével a hanganyagot az
internetről vagy zenei CD-lemezekről a számítógépre importálják, majd
elmentik egy hangfájl formájában.
Gyakori formátumok például az MP3 és a WMA.
MP3: Az MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) egy gyakran alkalmazott
hangtömörítési eljárás, melyet az ISO (International Organization for
Standardization) MPEG munkacsoportja fejlesztett ki.
Az MP3 a hangfájlokat a hagyományos zenei CD-ken lévő hanganyagok kb.
1/10-ére tömöríti össze.
WMA: A WMA (Windows Media Audio) egy gyakori hangtömörítési eljárás,
melyet a Microsoft Corporation fejlesztett ki. A WMA formátum ugyanazt a
hangminőséget biztosítja, mint az MP3, de kisebb fájlméret mellett.
AAC: Az AAC (Advanced Audio Coding) egy gyakran használt hangtömörítési
eljárás, melyet az ISO (International Organization for Standardization) MPEG
munkacsoportja fejlesztett ki. Az AAC formátum ugyanazt a hangminőséget
biztosítja, mint az MP3, de kisebb fájlméret mellett.
Linear PCM: A lineáris PCM egy hangfelvételi formátum, mely nem tartalmaz
digitális tömörítést. Ha ebben a formátumban készít felvételt, akkor a CD-vel
megegyező minőségű zenét hallgathat.
Mi az a másolásvédelem?
Egyes, zeneletöltő webhelyről vagy hasonló szolgáltatástól vásárolt zenefájlok,
videofájlok stb. bizonyos hozzáférés-vezérlő technológiákkal, pl. titkosítással
érik el a szerzői jogok tulajdonosainak azon szándékát, hogy korlátozzák a
zene- és videofájlok használatát és másolását.
Mit jelent a bitsebesség?
A bitsebesség arra utal, hogy mekkora adatmennyiség tárol egyetlen
másodpercnyi hanganyagot. Ennek kifejezése kbps-ban (kilobit/másodpercben)
történik, például: 64 kbps. Nagyobb bitsebesség esetén jobb lesz a
hangminőség, de több hely szükséges az azonos hosszúságú hanganyag
tárolásához.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Mit jelent a formátum és a bitsebesség?
140
Hasznos információk
Megjegyzés
Ha alacsony bitsebességgel importál egy CD-n található zeneszámot a számítógépre,
akkor nem növelheti a hangminőséget akkor sem, ha nagyobb bitsebesség
kiválasztásával másolja a számot a lejátszóra.
Mit jelent a videoformátum?
A videoformátum arra a módszerre utal, melynek segítségével a videó- és a
hangadatokat a számítógépre importálják, majd elmentik egy fájl formájában.
Gyakori formátumok: MPEG-4, AVC stb.
MPEG-4: Az MPEG-4 a Moving Picture Experts Group phase 4 rövidítése,
melyet az ISO (International Organization for Standardization) MPEG
munkacsoportja fejlesztett ki. Ez a formátum video- és hangadatok
tömörítésére szolgál.
AVC: Az AVC az Advanced Video Coding rövidítése, melyet az ISO
(International Organization for Standardization) MPEG munkacsoportja
fejlesztett ki. Ez a formátum életszerűbb képeket eredményez alacsonyabb
bitsebességek mellett. Az AVC-fájl négy profilt tartalmaz, melyek egyike az
„AVC Baseline Profile”. Az AVC formátum az ISO (International Organization
for Standardization) MPEG-4 AVC szabványán alapul, és mivel az AVC az
MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding című részében van szabványosítva,
ezért MPEG-4 AVC/H.264 vagy H.264/AVC néven is említik.
WMV: A WMV (Windows Media Video) egy gyakori videotömörítési eljárás,
melyet a Microsoft Corporation fejlesztett ki. Az eljárás az MPEG-4-re épül,
nagy tömörítési arány érhető el vele, és támogatja a DRM alapú
másolásvédelmet.
Mit jelent a fényképformátum?
A fényképformátum arra a módszerre utal, melynek segítségével a képeket a
számítógépre importálják, majd elmentik egy fájl formájában. Gyakori
formátum például a JPEG.
JPEG: A JPEG egy gyakori képtömörítési formátum, melyet a JPEG (Joint
Photographic Experts Group) csoport fejlesztett ki. A JPEG az eredeti képfájlok
1/10-ére vagy akár 1/100-ára tömöríti össze a képfájlokat.
 Tipp
A támogatott formátumok és tömörítések leírása a  172. oldalon található.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Milyen kapcsolatban áll a bitsebesség, a hangminőség és a tárolási méret?
Nagyobb adatsebesség esetén jobb lesz a hangminőség, de több hely szükséges az
azonos hosszúságú hanganyag tárolásához, így kevesebb zeneszám fér el a lejátszón.
Ha kisebb bitsebesség használ, akkor több zeneszámot tárolhat, de gyengébb
hangminőség mellett.
141
Hasznos információk
A Windows Intéző vagy egy másik, adatátvitelre alkalmas szoftver segítségével
bármilyen számítógépes adatot átmásolhat a lejátszó belső flash memóriájába.
Ha a lejátszót a számítógéphez csatlakoztatja, akkor a belső flash memóriát a
[WALKMAN] felirat jelzi a Windows Intézőben.
Megjegyzések
Ne használja a mellékelt szoftvert, miközben a Windows Intézővel a lejátszó beépített
flash memóriáját kezeli.
húzza ki a mellékelt USB-kábelt, miközben a „Do not disconnect.” felirat látható az
Ne

adatátvitelkor. Megsérülhetnek az adatok.
Ne formázza a beépített flash memóriát a Windows Intéző használatával. Ha formázni
szeretné a beépített flash memóriát, akkor azt a lejátszóval tegye ( 125. oldal).
A
 következő mappáknak nem változtathatja meg a nevét, és nem törölheti őket:
„MUSIC”, „MP_ROOT”, „MPE_ROOT”, „VIDEO”, „PICTURES”, „PICTURE”, „DCIM”,
„PODCASTS” és „FEEDS”.
változtassa meg a közvetlenül az „MP_ROOT” és az „MPE_ROOT” mappában
Ne

található mappák és fájlok neveit. Ellenkező esetben ezek nem fognak megjelenni a
lejátszón.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Adatok tárolása
142
Hasznos információk
A lejátszó legfrissebb firmware-ének telepítésével új funkciókkal ruházhatja fel
a lejátszót. A legújabb firmware-rel, illetve a telepítéssel kapcsolatos
információk a következő weboldalon találhatók:
Egyesült Államok: http://www.sony.com/walkmansupport
Kanada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Európa: http://support.sony-europe.com/DNA
Latin-Amerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
Más országok/régiók: http://www.sony-asia.com/support
Azoknak a vevőknek, akik a tengerentúli modelleket vásárolták meg:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Töltse le a frissítőprogramot a weboldalról a számítógépre.
Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, majd indítsa el a
frissítőprogramot.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a lejátszó firmwareének frissítéséhez.
A firmware frissítése befejeződött.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A lejátszó firmware-ének frissítése
143
Hibaelhárítás
Ha a lejátszó nem a várakozásoknak megfelelően működik, akkor az alábbi
lépések végrehajtásával próbálja meg kiküszöbölni a hibát.
1 Keresse meg a probléma tüneteit az alábbi hibaelhárítási táblázatban,
és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.
2 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, és töltse fel az
akkumulátorát.
Bizonyos problémákat megoldhat az akkumulátor feltöltésével.
3 Nyomja meg a RESET gombot például egy tűvel.
Ha a lejátszó kezelése közben nyomja meg a RESET
gombot, akkor a lejátszón tárolt adatok és beállítások
elveszhetnek.
4 Tekintse meg az egyes szoftverek súgóit, hogy
tartalmaznak-e információkat a problémáról.
5 Keressen a problémával kapcsolatos információkat a támogatási
weboldalak egyikén.
Az Egyesült Államokban élő vásárlók: http://www.sony.com/walkmansupport
Kanadai vásárlók: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Európai vásárlók: http://support.sony-europe.com/DNA
Latin-amerikai vásárlók: http://www.sony-latin.com/index.crp
Más országok/régiók: http://www.sony-asia.com/support
Azoknak a vevőknek, akik a tengerentúli modelleket vásárolták meg:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
6 Ha a fentiek egyike sem vezet megoldáshoz, akkor lépjen kapcsolatba a
legközelebbi Sony márkakereskedővel.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Hibaelhárítás
144
Hibaelhárítás
Tünet
Ok/megoldás
Nincs hang.
A hangerő nullára van állítva.
 Tekerje fel a hangerőt ( 6. oldal).
A fejhallgató csatlakozója nincs megfelelően bedugva.
 Csatlakoztassa megfelelően a fejhallgató dugóját
( 8. oldal).
A fejhallgató dugója koszos.
 Tisztítsa meg a fejhallgató dugóját egy puha, száraz
ruhadarabbal.
Nincsenek zeneszámok vagy videók a lejátszón.
 Kövesse az üzenetben megjelenő utasításokat, és másoljon át
zeneszámokat és videókat a számítógépről.
A lejátszó nem játszik le
semmit.
Az akkumulátor lemerült.
 Teljesen töltse fel az akkumulátort ( 24. oldal).
 Ha a lejátszó az akkumulátor feltöltése után sem reagál,
akkor nyomja meg a RESET gombot a lejátszón
( 143. oldal).
Nincsenek adatok a lejátszón.
 Kövesse az üzenetben megjelenő utasításokat, és másoljon át
adatokat a számítógépről.
Az
átmásolt fájlok formátuma nem lejátszható. A részleteket

lásd a „Műszaki adatok” „Támogatott fájlformátumok” című
részében ( 172. oldal).
 Bizonyos fájlformátumú zeneszámokat és videókat nem
lehet lejátszani ( 172. oldal).
 Bizonyos fájlméretű és fájlformátumú fényképeket nem
lehet megjeleníteni ( 65. oldal).
Csak hangot tartalmazó MP4-fájlokat helyezett áthúzással egy
videómappába.
 Helyezze a fájlokat a „MUSIC” mappába.
A zeneszámot már nem lehet többször lejátszani, például az
előfizetés feltételei miatt.
 Nem lehet lejátszani azokat a zeneszámokat, melyeknél
lejárt a lejátszásra engedélyezett időszak. Frissítse ezeket a
másoláshoz használt szoftverrel.
A Windows Intézőben történő áthúzás után az adathierarchia
szintjei nem azonosak a lejátszón ( 28. oldal).
Nem lehet adatokat törölni A lejátszón nem lehet zeneszámokat, videókat vagy
a lejátszón.
fényképeket törölni.
 Törölje a fájlokat az átmásoláshoz használt szoftverrel vagy a
Windows Intézővel.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Üzemeltetés
145
Hibaelhárítás
Tünet
Ok/megoldás
Az átmásolt adatok nem
jelennek meg a listában.
Elérte a megjeleníthető fájlok maximális számát. A fájlok
maximális száma a videóknál 2 000 fájl, fényképeknél 20 000
fájl és podcastepizódoknál 20 000 fájl. A podcastlistában a
mappák maximális száma pedig 1 000.
 Törölje a szükségtelen adatokat.
Ha egy olyan videofájlt, amelyet a számítógépről másolt át,
átnevez vagy másik mappába helyez át, előfordulhat, hogy a
lejátszó nem ismeri fel a fájlt, vagy hogy a fájl nem jelenik meg
a videolistában.
Az
adatot rossz helyen helyezte el az áthúzás során.

 Helyezze az adatfájlokat a megfelelő helyre ( 28. oldal).
Nincs elég szabad tárhely.
 Törölje a szükségtelen adatokat a lejátszóról a tárhely
felszabadításához.
A Windows Intézőben történő áthúzás után az adathierarchia
szintjei nem azonosak a lejátszón ( 28. oldal).
Ha az „All Songs” vagy az
„Album” van kiválasztva,
akkor minden zeneszám
megjelenik, a „Folder”
esetében azonban nem.
A hangfájlok nem a „MUSIC” mappa alatt található
mappákban vannak.
 Helyezze a fájlokat a „MUSIC” mappa alatti mappákba.
Csak egy adott lejátszási
tartomány, például egy
album zeneszámai
szólalnak meg.
A „Playback Range” esetében ( 48. oldal) a „Selected Range”
beállítás van érvényben.
 Módosítsa a lejátszott tartomány beállítását.
Egy átmásolt album kettő
vagy több albumként
jelenik meg a listában.
Ha egy gyűjteményes albumot importál a számítógépről a
Windows Media Player használatával, előfordulhat, hogy az
album kettő vagy több albumként lesz importálva. Ilyen
esetben rendezze el a fájlokat egy albumba a Windows Media
Player használatával, és másolja át újra a lejátszóra. A rendezés
módjáról tekintse meg a Windows Media Player súgóját.
A zeneszámok nem az
átmásolás sorrendjében
jelennek meg.
A zeneszámok nem az átmásolás sorrendjében jelennek meg.
Ha egy adott sorrendben szeretné elrendezni a zeneszámokat, a
zeneszámok átmásolása előtt hozzon létre lejátszási listákat a
Windows Media Player használatával. A lejátszási listákról a
Windows Media Player súgójában talál információkat.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Üzemeltetés (folytatás)
146
Hibaelhárítás
Tünet
Ok/megoldás
Zaj hallható.
Be van kapcsolva a zajszűrés, és a lejátszót csendes helyen használja.
 A zaj jobban hallható csendes helyen, vagy bizonyos
zajtípusok esetén. Kapcsolja ki a zajszűrést ( 110. oldal).
Ezenfelül a mellékelt fejhallgató nagy érzékenységhez van
tervezve a zajcsökkentés hatékonyságának zajos környezetben
(például utcán vagy vonaton) való maximalizálása érdekében.
Emiatt előfordulhat, hogy fehérzajt hall csendes helyen még
akkor is, ha kikapcsolja a zajcsökkentést.
Rádiójeleket kibocsátó készüléket, például mobiltelefont
használnak a lejátszó közelében.
 Használat közben tartsa távol a mobiltelefonhoz hasonló
készülékeket a lejátszótól.
A CD-lemezről vagy más forrásból importált zenei adatok
megsérültek.
 Törölje az adatokat, majd végezze el újra az importálást és a másolást.
Zárjon be minden más alkalmazást, amikor a számítógépre
importálja az adatokat, hogy elkerülje az adatok sérülését.
Az átmásolt fájlok formátuma nem lejátszható. A részleteket
lásd a „Műszaki adatok” „Támogatott fájlformátumok” című
részében ( 172. oldal).
 Egyes számok bizonyos fájlspecifikációktól függően nem
játszhatók le.
A zajszűrés nem hatékony. A NOISE CANCELING kapcsoló kikapcsolt állapotban van.
 Csúsztassa a NOISE CANCELING kapcsolót a  nyíl
irányába.
Nem a mellékelt fejhallgatót használja.
 Használja a mellékelt fejhallgatót.
A mellékelt fejhallgatót nem megfelelően használja.
 Cserélje ki a füldugaszt más méretűre, vagy módosítsa a
füldugaszok helyét, hogy azok kényelmesen üljenek a fülbe
( 8. oldal). Ha lecseréli a füldugaszokat más méretűre,
rögzítse megfelelően azokat a fejhallgatóra, így előzve meg,
hogy leváljanak arról, és a fülében maradjanak.
A mikrofon érzékenysége nincs megfelelően beállítva.
 A lejátszó a gyárban úgy lett beállítva, hogy a zajszűrés
hatása maximális legyen. Azonban a mellékelt fejhallgatóba
beépített mikrofon érzékenységének növelésével vagy
csökkentésével lehet, hogy még hatékonyabbá tehető a
zajszűrés. Állítsa be a zajszűrést ( 117. oldal).
A kiválasztott digitális szűrő nem alkalmas az adott helyen
fellépő környezeti zaj csökkentésére.
 Válassza a helynek legmegfelelőbb digitális szűrőt ( 116. oldal).
A
 lejátszót csendes helyen használja.
 A zajszűrés hatástalan lehet csendes helyen vagy bizonyos
típusú zajok esetében.
A „VPT(Surround)”
beállítás vagy a „Clear
Stereo” funkció nem
érvényesül.
Ha a külön megvásárolható bölcső segítségével külső
hangszórókat használ, akkor előfordulhat, hogy a „VPT
(Surround)” beállítás és a „Clear Stereo” funkció nem lesz
hatásos, mert a lejátszó kizárólag kompatibilis fejhallgatóhoz
lett tervezve. Ez nem jelent hibás működést.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Üzemeltetés (folytatás)
147
Hibaelhárítás
Tünet
Ok/megoldás
Nem látszik a videó, de
hallható.
A lejátszott fájl egy .3gp fájl. (A .3gp csak a hangot támogatja.)
A videofájl nem egy videomappában van.
 Helyezze a videofájlokat áthúzással egy videomappába.
Nem működik az
érintőképernyő vagy a
gombok.
A HOLD kapcsoló a HOLD állásban van.
 Állítsa át a HOLD kapcsolót az ellenkező állásba ( 10. oldal).
A lejátszóban páralecsapódás van.
 Várjon néhány órát, amíg a lejátszó megszárad.
Az akkumulátor nincs kellően feltöltve.
 Töltse fel az akkumulátort egy működő számítógéphez
csatlakoztatva ( 24. oldal).
 Ha az akkumulátor töltése nem oldja meg a problémát,
akkor nyomja meg a RESET gombot a lejátszó alaphelyzetbe
állításához ( 143. oldal).
A lejátszót nem lehet kezelni, amikor a kijelzőn a „Connecting”
vagy a „Connected USB (MTP)” felirat látható.
 Szakítsa meg az USB-kapcsolatot, és újra kezelheti a lejátszót.
A gombok megfelelően
működnek, de az
érintőképernyő nem.
A „HOLD Settings” beállítás értéke „Touch Panel Disable”, és a
HOLD kapcsoló HOLD állásban van.
 Állítsa át a HOLD kapcsolót az ellenkező állásba ( 10. oldal).
Nem áll le a lejátszás.
Ennél a lejátszónál nincs különbség a lejátszás leállítása és
szüneteltetése között. Ha a képernyőn megérinti a  elemet,
vagy megnyomja a  gombot a készülék tokján, a lejátszás
szüntel/leáll.
Nem működik a lejátszó.
Az akkumulátor nincs kellően feltöltve.
 Töltse fel az akkumulátort egy működő számítógéphez
csatlakoztatva ( 24. oldal).
 Ha az akkumulátor töltése nem oldja meg a problémát,
akkor nyomja meg a RESET gombot a lejátszó alaphelyzetbe
állításához ( 143. oldal).
Az átmásolt adatok nem
találhatók meg.
A lejátszó belső flash memóriája a Windows Intéző
használatával lett formázva.
 Formázza a belső flash memóriát a lejátszóval ( 125. oldal).
Kihúzta a mellékelt USB-kábelt a lejátszóból az adatok átvitele
közben.
 Másolja vissza a használható fájlokat a számítógépre, majd
formázza a belső flash-memóriát a lejátszóval
( 125. oldal).
A Windows Intézőben történő áthúzás után az adathierarchia
szintjei nem azonosak a lejátszón ( 28. oldal).
Az átmásolt fájlok formátuma nem lejátszható. A részleteket
lásd a „Műszaki adatok” „Támogatott fájlformátumok” című
részében ( 172. oldal).
 Bizonyos fájlformátumú zeneszámokat és videókat nem
lehet lejátszani ( 172. oldal).
 Bizonyos fájlméretű és fájlformátumú fényképeket nem
lehet megjeleníteni ( 65. oldal).
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Üzemeltetés (folytatás)
148
Hibaelhárítás
Tünet
Ok/megoldás
Nem elég nagy a hangerő.
Az „AVLS (Volume Limit)” funkció be van kapcsolva.
 Kapcsolja ki az „AVLS (Volume Limit)” funkciót ( 119. oldal).
A fejhallgató jobb
A fejhallgató csatlakozója nincs teljesen bedugva.
csatornája néma.
 Ha a fejhallgató nincs megfelelően bedugva, akkor a hangzás
Vagy a jobb csatorna hangja
nem lesz megfelelő. Dugja a fejhallgató csatlakozóját be,
hallható a fejhallgató
amíg az a helyére nem kattan ( 8. oldal).
mindkét oldalán.
A lejátszás váratlanul leállt. Az akkumulátor nincs kellően feltöltve.
 Töltse fel az akkumulátort egy működő számítógéphez
csatlakoztatva ( 24. oldal).
Nem lejátszható zeneszámokat vagy videofájlokat indított el.
 Játsszon le másik zeneszámokat vagy videofájlokat.
Az indexképek nem
jelennek meg.
A zeneszámokhoz nem tartozik olyan lemezborító-információ,
amelyet támogat a lejátszó.
Az indexképek csak akkor jelennek meg, ha a zeneszámokhoz
olyan lemezborító-információ tartozik, amelyet támogat a lejátszó.
 Ismételje meg a másolást a mellékelt Windows Media Player
11 vagy egy másik, másolásra alkalmas szoftverrel. A
Windows Intézővel átmásolt zeneszámok lemezborítója
lehet, hogy nem jelenik meg.
Az indexkép neve nem egyezik meg a videó nevével, és a videó
nincs a megfelelő helyen.
 Helyezzen a videofájllal megegyező nevű JPEG-fájlt a
„VIDEO” mappa alatti mappába.
Ha a fényképek nem rendelkeznek olyan indexképpel, amely
Exif fájlformátumban volt létrehozva, akkor az indexképek
nem jeleníthetők meg.
 Másolja át ismét a fényképeket a Media Manager for
WALKMAN szoftverrel.
A lemezborító nem jelenik Nincs beállítva lemezborító.
meg.
 A lemezborító csak akkor jelenik meg, ha ez is megtalálható
a lejátszón. A Windows Intézővel átmásolt zeneszámok
lemezborítója lehet, hogy nem jelenik meg.
A lemezborítót a mellékelt Windows Media Player 11
segítségével vagy egy másik, átmásolásra is képes szoftverrel
lehet beállítani. A kezeléssel kapcsolatos tudnivalókért tekintse
át a szoftver súgóját, vagy forduljon a szoftver gyártójához.
Bizonyos lemezborítók nem jelennek meg a fájlformátumtól függően.
Nem lehet formázni a
lejátszót.
Az akkumulátor nincs kellően feltöltve.
 Töltse fel az akkumulátort egy működő számítógéphez
csatlakoztatva ( 24. oldal).
A lejátszó váratlanul
kikapcsolt, majd újra
bekapcsolt.
Hiba esetén a lejátszó kikapcsol, majd automatikusan újra bekapcsol.
Nem működik
megfelelően a lejátszó.
A számítógép elindul és újraindul, amíg a lejátszó
csatlakoztatva van hozzá.
 Indítsa újra a lejátszót annak RESET gombja megnyomásával. Húzza
ki a lejátszót, amikor elindítja vagy újraindítja a számítógépet.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Üzemeltetés (folytatás)
149
Hibaelhárítás
Tünet
Ok/megoldás
A cím helyett a „” jelzés
látható.
Ez a lejátszón nem megjeleníthető karaktereket esetében fordul
elő.
 Nevezze át a címet a megfelelő karakterekkel az
átmásoláshoz használt szoftverrel vagy a Windows
Intézővel.
Az album vagy az előadó
helyén az „Unknown”
felirat jelenik meg.
Nincs megadva az album vagy az előadó neve.
Furcsa karakterek jelennek Hibás nyelvet választott ki.
meg.
 Válassza ki a megfelelő nyelvet a „Language Settings”
( 126. oldal) beállításnál, majd másolja át újra az adatokat
a lejátszóra.
A képernyő elsötétül egy
fénykép megjelenítése
közben.
Nem végzett semmilyen műveletet a „Screen Off Timer”
beállításnál megadott ideig ( 120. oldal).
 Nyomja meg az egyik gombot.
A képernyő kikapcsol.
Nem végzett semmilyen műveletet a „Screen Off Timer”
beállításnál megadott ideig ( 120. oldal).
 Nyomja meg az egyik gombot.
Az „On-Hold Display” esetében a „No” beállítás van
érvényben.
 Állítsa a HOLD kapcsolót az ellenkező állásba
( 10. oldal).
 Az „On-Hold Display” esetében használja a „Yes” beállítást
( 63. oldal). A videó akkor is lejátszható, ha a HOLD
funkciót aktiválta.
Megjelenik egy üzenet.
Lásd az „Üzenetek” című részt ( 160. oldal).
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Kijelző
150
Hibaelhárítás
Tünet
Ok/megoldás
Rövid az akkumulátor
élettartama.
Az üzemeltetési hőmérséklet 5 °C alatt van.
 Az akkumulátor élettartama lerövidül annak tulajdonságai
miatt. Ez nem jelent hibás működést.
Nem elég hosszú az akkumulátor töltési ideje.
jelzés.
 Töltse a lejátszót addig, amíg meg nem jelenik a
A megfelelő beállítások alkalmazásával csökkenthető az
energiafogyasztás, így hosszabb ideig lehet használni a lejátszót
( 175. oldal).
Hosszabb ideje nem használta a lejátszót.
 A gyakori feltöltés és lemerítés javítja az akkumulátor
hatékonyságát.
Ha
az akkumulátor a teljes feltöltés után is csak a szokott idő

feléig üzemképes, akkor az akkumulátort le kell cserélni.
 Lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.
Szerzői jog által védett tartalmat játszik le.
 A szerzői jog által védett tartalmak lejátszásakor az
akkumulátor élettartama rövidebb lehet.
A lejátszó nem tudja
Az USB-kábel nincs megfelelően bedugva a számítógépen
feltölteni az akkumulátort.
található USB-portba.
 Húzza ki az USB-kábelt, majd dugja vissza.
 Használja a mellékelt USB-kábelt.
Az akkumulátor töltése nem az 5 °C és 35 °C közötti
tartományban történik.
 Az akkumulátort mindig 5 °C és 35 °C közötti
tartományban kell feltölteni.
A számítógép nincs bekapcsolva.
 Kapcsolja be a számítógépet.
A számítógép alvó vagy hibernált üzemmódba kapcsolt.
 Állítsa vissza a számítógépet az alvó vagy hibernált
üzemmódból.
Olyan
hálózati adaptert használ, amely nem támogatja a

lejátszót.
 Használjon a lejátszó áramforrásaként külön vásárolható
hálózati adaptert.
USB-hubot használ.
 Elképzelhető, hogy a lejátszót nem lehet USB-hubon
keresztül csatlakoztatni. A mellékelt USB-kábel segítségével
csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
A számítógépen telepített operációs rendszert a lejátszó nem
támogatja.
 A lejátszó töltéséhez a lejátszót olyan operációs rendszerrel
rendelkező számítógéphez csatlakoztassa, amelyet a lejátszó támogat.
Ha a fenti megoldások alkalmazása után a probléma továbbra is
fennáll, nyomja meg a lejátszón a RESET gombot, és csatlakoztassa
a számítógéphez a mellékelt USB-kábel használatával.
A lejátszó automatikusan
kikapcsol.
A felesleges energiafogyasztás elkerülése érdekében a lejátszó
automatikusan kikapcsol.
 Nyomja meg az egyik gombot a lejátszó bekapcsolásához.
A töltés nagyon gyorsan
befejeződik.
Ha az akkumulátor majdnem teljesen fel van töltve a töltés
megkezdésekor, akkor rövid idő szükséges a teljes feltöltéshez.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Tápellátás
151
Hibaelhárítás
Tünet
Ok/megoldás
Nem lehet a szoftvert
telepíteni.
A számítógépen olyan operációs rendszer van telepítve,
amelyet a lejátszó nem támogat.
 Ellenőrizze a számítógép operációs rendszerét
( 177. oldal).
Más szoftver fut a Windows rendszeren.
 Ha a telepítés közben más szoftver fut, az zavarhatja a
telepítést. Különösen fontos, hogy a biztonsági szoftvereket
leállítsa, mert azok jelentős terhet rónak a számítógépre.
Nincs elég szabad terület a merevlemezen.
 A szoftvernek legalább 450 MB szabad helyre van szüksége.
Törölje a felesleges fájlokat.
Az
Ön felhasználói fiókjának nincs rendszergazda
jogosultsága, vagy nem rendszergazdaként jelentkezett be.
 A szoftver telepítéséhez olyan fiókkal jelentkezzen be, amely
rendszergazda jogosultságokkal rendelkezik, vagy
rendszergazdaként jelentkezzen be.
Egy
párbeszédpanelt eltakar a telepítő képernyője.

 Tartsa nyomva az [Alt] billentyűt, és nyomja meg többször a
[Tab] billentyűt, amíg meg nem jelenik a párbeszédpanel.
Ezután kövesse az üzenetben olvasható utasításokat.
A telepítőképernyőn lévő Várjon a telepítés befejezéséig, a telepítés rendben halad. A
folyamatjelző sáv nem
telepítés a számítógéptől függően 30 percig vagy még tovább is
halad. Vagy: a merevlemez
eltarthat.
lámpája perceken keresztül
nem gyullad ki.
A telepítő nem indul el
automatikusan.
Ha nem indul el automatikusan a telepítő a CD-ROM
behelyezése után, akkor válassza a [Sajátgép] (Windows XP)
vagy [Számítógép] (Windows Vista) lehetőséget a Windows
tálcáján található [Start] menüből, majd kattintson kétszer a
CD-ROM meghajtó ikonjára a telepítő elindításához.
A Media Manager for
A számítógépen található rendszerkörnyezet megváltozott,
WALKMAN nem indul el.
esetleg a Windows operációs rendszer frissítése miatt.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Csatlakoztatás számítógéphez
152
Hibaelhárítás
Tünet
Ok/megoldás
Nem jelenik meg a
kijelzőn a „Connecting”
vagy a „Connected USB
(MTP)” felirat, amikor a
lejátszó a mellékelt USBkábellel a számítógéphez
csatlakozik.
Az USB-kábel nincs megfelelően bedugva a számítógépen
található USB-portba.
 Húzza ki az USB-kábelt, majd dugja vissza.
 Használja a mellékelt USB-kábelt.
USB-hubot használ.
 Elképzelhető, hogy a lejátszót nem lehet USB-hubon keresztül csatlakoztatni.
A mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
Előfordulhat, hogyy a szoftver hitelesítése van folyamatban,
ami elég sokáig tarthat. Várjon egy ideig.
A szoftver telepítése nem sikerült.
 Telepítse újra a szoftvert a mellékelt CD-ROM-on található
telepítővel. Az importált adatokat ez nem befolyásolja.
A számítógépen nem az a szoftver fut, mint amelyiket a
másoláshoz használta.
 Húzza ki az USB-kábelt, várjon néhány percet, majd csatlakoztassa
újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor húzza ki az USBkábelt, indítsa újra a számítógépet, majd dugja be újra az USB-kábelt.
A számítógépen futó szoftverektől függően előfordulhat, hogy a „Connecting”
vagy „Connected USB (MTP)” felirat nem jelenik meg a lejátszón.
 Használja a Windows Media Playert vagy a Windows Intézőt.
Ha
a lejátszót a számítógéphez való csatlakozás előtt az USB-csatlakozásra

való készenléti módba kapcsolja, akkor előfordulhat, hogy megbízhatóbban
tudja létrehozni a kapcsolatot a lejátszó és a számítógép között.
 Válassza a „Yes” lehetőséget az „USB Connection Mode” beállításnál
( 125. oldal). A lejátszó az USB-csatlakozásra való készenléti módba
lép, és megjeleníti az USB-csatlakozásra való készenléti képernyőt.
Ha a fenti megoldások alkalmazása után a probléma továbbra is
fennáll, nyomja meg a lejátszón a RESET gombot, és csatlakoztassa
a számítógéphez a mellékelt USB-kábel használatával.
A számítógép nem ismeri Az USB-kábel nincs megfelelően bedugva a számítógépen
fel a lejátszót, amikor az a
található USB-portba.
számítógéphez csatlakozik.  Húzza ki az USB-kábelt, majd dugja vissza.
USB-hubot használ.
 Elképzelhető, hogy a lejátszót nem lehet USB-hubon keresztül csatlakoztatni.
A mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
Elképzelhető, hogy meghibásodott a számítógépen található
USB-port. Csatlakoztassa a lejátszót egy másik USB-porthoz.
Nem lehet adatokat
Az átvitelt megszakíthatják a zajok, például a sztatikus
másolni a számítógépről a
elektromosságból eredő zaj. Ez az adatok védelme miatt történik.
lejátszóra.
 Húzza ki a lejátszót, majd dugja vissza.
Ha egy olyan számítógépről másol át fájlokat, amelyiken nincs
telepítve a Windows Media Player 11, akkor nem minden fájlt
(AAC, videofájlok stb.) lehet átmásolni áthúzással.
 Telepítse a Windows Media Player 11 programot a mellékelt CD-ROM
lemezről, majd másolja át újra a fájlokat. A Windows Media Player 11
telepítése előtt ellenőrizze, hogy az operációs rendszer és az egyéb
szolgáltatások kompatibilisek-e a Windows Media Player 11
alkalmazással. A Windows Media Player használatával és támogatásával
kapcsolatos részletekért keresse fel a következő webhelyet:
http://support.microsoft.com/
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Csatlakoztatás számítógéphez (folytatás)
153
Hibaelhárítás
Tünet
Ok/megoldás
Nem lehet adatokat
Az USB-kábel nincs megfelelően bedugva a számítógépen
átmásolni a számítógépről
található USB-portba.
a lejátszóra. (folytatás)
 Húzza ki az USB-kábelt, majd dugja vissza.
Nincs elég szabad terület a belső flash memóriában.
 Helyezze át a szükségtelen adatokat a számítógépre, hogy
helyet szabadítson fel.
Legfeljebb 8 192 lejátszási listát másolhat a lejátszóra. Ha a
lejátszón található lejátszási listák száma eléri a 8 192-t, akkor
nem másolhat több lejátszási listát a lejátszóra. Tovább ha egy
lejátszási lista több mint 65 535 zeneszámot tartalmaz, akkor
nem másolhat több számot a lejátszóra.
Lehet,
hogy a korlátozott lejátszási időtartamú vagy lejátszási

számú zeneszámok nem másolhatók át a szerzői jogok
tulajdonosainak által megszabott korlátozások miatt. Az egyes
hangfájlok részletes beállításairól a terjesztőnél érdeklődhet.
A
 lejátszó hibás adatokat tartalmaz.
 Másolja vissza a használható fájlokat a számítógépre, majd
formázza a belső flash memóriát a lejátszóval
( 125. oldal).
Lehet, hogy nem a mellékelt szoftvert használja az adatoknak a
lejátszóra történő másolásához.
Telepítse
a mellékelt szoftvert, és azt használja az adatok

átmásolására.
Lehet, hogy az adatok sérültek.
 Törölje a számítógépről azokat az adatokat, amelyeket nem
lehet átmásolni, majd importálja újra azokat. Zárjon be
minden más alkalmazást, amikor a számítógépre importálja
az adatokat, hogy elkerülje az adatok sérülését.
Lehet,
hogy olyan fájlt próbál átmásolni, amelynek formátuma

nem lejátszható.
 A részleteket lásd a „Műszaki adatok” „Támogatott
fájlformátumok” című részében ( 172. oldal). A fájl
specifikációjától függően előfordulhat, hogy a fájlt nem lehet
másolni.
Elérte az átmásolható fájlok és mappák felső korlátját.
 Törölje a szükségtelen adatokat.
.m4a, .mp4, .3gp vagy .m4v fájlokat próbál átmásolni egy olyan
számítógépen, amelyiken a Windows Media Player 10 van
telepítve.
 Telepítse a Windows Media Player 11 programot a mellékelt
CD-ROM lemezről.
Ha adatokat másol át egy ehhez készült szoftverrel, de a
másolás nem történik meg, forduljon a szoftver gyártójához.
Az átvitel túl sokáig tart.
Nagy fájlt másol át.
 A nagy fájlok átmásolása sokáig eltarthat.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Csatlakoztatás számítógéphez (folytatás)
154
Hibaelhárítás
Tünet
Ok/megoldás
Csak kevés adatot lehet
átmásolni a lejátszóra.
Nincs elég szabad terület a belső flash memóriában.
 Törölje a szükségtelen adatokat a tárhely felszabadításához.
A lejátszó által nem támogatott adatok vannak a lejátszón.
 Ha a zeneszámok, videók, fényképek és podcastok mellett
más adatokat is tárol a lejátszón, akkor csökken a tárhely.
Másolja vissza a számítógépre azokat az adatokat, amelyeket
a lejátszó nem tud lejátszani, hogy növelje a rendelkezésre
álló helyet.
A lejátszó instabil lesz,
amikor a számítógéphez
csatlakozik.
USB-hubot vagy USB-hosszabbítót használ.
 Elképzelhető, hogy a lejátszót nem lehet USB-hubon vagy
-hosszabbítón keresztül csatlakoztatni. A mellékelt USBkábel segítségével csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
Nem lehet törölni vagy
átnevezni a mappákat.
Nem törölheti a „MUSIC”, „MP_ROOT”, „MPE_ROOT”,
„VIDEO”, „PICTURES”, „PICTURE”, „DCIM”, „PODCASTS”
és a „FEEDS” mappát.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Csatlakoztatás számítógéphez (folytatás)
155
Hibaelhárítás
Tünet
Ok/megoldás
A lejátszó nem csatlakozik A „WLAN Function On/Off ” beállítás értéke „Off ”.
vezeték nélküli hálózathoz.  Állítsa az „On” értékre ( 127. oldal).
Csatlakozzon egy vezeték nélküli hálózathoz manuálisan
( 133. oldal).
Ellenőrizze,
hogy szükség van-e bármilyen további beállításra a

vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz, például
titkosítási kulcsra (WEP/WPA), rögzített IP-címre vagy
proxbeállításra ( 127. oldal).
A hozzáférési pont 152 bites titkosítási kulcsot vagy megosztott
kulcsú hitelesítést használ titkosítási eljárásként.
 A lejátszó WEP funkciója nem támogatja sem a 152 bites
titkosítási kulcsokat, sem a megosztott kulcsú hitelesítést.
A használni kívánt hozzáférési pont úgy van beállítva, hogy
elrejtse a felhasználók elől az SSID-azonosítóját.
 Ebben az esetben előfordulhat, hogy a hozzáférési pont nem
jelenik meg a vezeték nélküli hozzáférési pontok listáján.
Írja be kézzel az SSID-azonosítót ( 130. oldal).
Az
internethez való csatlakozáskor egyes vezeték nélküli

hálózati hozzáférési pontokhoz szükség lehet egy
felhasználóazonosító és egy jelszó megadására az
internetböngészőben.
 Ellenőrizze azt a nyilvános vezeték nélküli hálózati
szolgáltatást, amelyhez csatlakozni kíván.
Lehet,
hogy a vezeték nélküli hálózat hozzáférési pontja egy

olyan biztonsági rendszert használ, amelyet a lejátszó nem
támogat.
 Forduljon a hálózat rendszergazdájához.
Előfordulhat, hogy a hozzáférési pont MAC-cím alapján szűri a
hozzáférést.
 A vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz először
ellenőrizze a lejátszó MAC-címét ( 137. oldal), majd
regisztrálja a MAC-címet a hozzáférési pontban.
A hozzáférési pont hálózati beállításai nem megfelelőek.
 Módosítsa a beállításokat a hozzáférési pont útmutatójában
leírtaknak és a vezeték nélküli hálózat rendszergazdájától
kapott információknak megfelelően.
A
lejátszó
túl messze van a hozzáférési ponttól.

 Helyezze közelebb a lejátszót a hozzáférési ponthoz.
A lejátszó és a hozzáférési pont közötti akadályok, például a
fémet vagy betont tartalmazó falak negatívan befolyásolhatják
a kapcsolat minőségét.
 Próbálja más helyre vinni a lejátszót.
Olyan berendezés van a közelben, amely a 2,4 GHz-es
frekvenciasávot használja (pl. vezeték nélküli telefon,
mikrohullámú sütő vagy Bluetooth-készülék).
 Távolítsa el a berendezést a lejátszótól, vagy kapcsolja ki.
A vezeték nélküli hálózati szolgáltatás átmenetileg nem vagy
csak rosszul elérhető.
 A vezeték nélküli hálózat állapotával kapcsolatban forduljon
annak rendszergazdájához.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Vezeték nélküli hálózati funkció
156
Hibaelhárítás
Tünet
Ok/megoldás
Ön egy vezeték nélküli
hálózat hatósugarán belül
van, és a hálózat elérhető,
de a Selected Acces Point
képernyő 0 jelerősséget
mutat.
A Select Access Point Screen megjelenítésekor és a „Scan”
felirat megérintésekor a lejátszó frissíti a vezeték nélküli hálózat
állapotát.
 A Select Access Point képernyőn válassza a „Scan”
lehetőséget.
Néhány alkalmazás nem
tudja használni a vezeték
nélküli hálózati funkciót.
Egyes vezeték nélküli hozzáférési pontot csak korlátozott
szolgáltatást nyújtanak, amíg az internetböngészővel meg nem
adja a felhasználóazonosítót és a jelszót a szolgáltató
webhelyén.
 Ellenőrizze a nyilvános vezeték nélküli hálózati szolgáltatás
használatának módját.
Egyes vezeték nélküli hozzáférési pontok korlátozzák az
internetszolgáltatás bizonyos típusú használatát.
 Csatlakozzon másik hozzáférési ponthoz.
Az a hozzáférési pont,
amelyhez csatlakozni
kíván, nem jelenik meg a
Select Access Point
képernyőn.
A használni kívánt hozzáférési pont úgy van beállítva, hogy
elrejtse a felhasználók elől az SSID-azonosítóját.
 Ebben az esetben előfordulhat, hogy a hozzáférési pont nem
jelenik meg a vezeték nélküli hozzáférési pontok listáján.
Írja be kézzel az SSID-azonosítót ( 130. oldal).
Az antenna ikon azt
Előfordulhat, hogy a kiszolgáló, amelyhez csatlakozni próbál,
mutatja, hogy a jelerősség
jelenleg nem érhető el.
megfelelő, azonban a
 Kis idő elteltével próbálkozzon újra.
lejátszó nem tud
csatlakozni az internethez.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Vezeték nélküli hálózati funkció (folytatás)
157
Hibaelhárítás
Tünet
Ok/megoldás
Nem hallható jól egy FMrádióadás.
A frekvencia nincs pontosan beállítva.
 A vétel javításához kézzel válassza ki a frekvenciát a
frekvencia felfelé vagy lefelé történő húzásával vagy
pöccintésével ( 72. oldal).
A vétel gyenge, és a
hangminőség rossz.
Gyenge a rádiójel.
 Hallgassa az FM-adást ablak mellett, mivel a jel gyenge lehet
épületen vagy járművön belül.
A
fejhallgató
kábele nincs teljesen kihúzva.

 A fejhallgató kábele antennaként funkcionál. Húzza ki a
fejhallgató kábelét, amennyire csak lehet.
A vevő monó beállítása csökkentheti a zajt.
 Válassza a „Mono” lehetőséget a „Mono/Auto” beállításnál
( 75. oldal).
Az FM-adást interferencia Rádiójeleket kibocsátó készüléket, például mobiltelefont
éri.
használnak a lejátszó közelében.
 Használat közben tartsa távol a mobiltelefonhoz hasonló
készülékeket a lejátszótól.
YouTube
Tünet
Ok/megoldás
A hang vagy a videó
időnként megszakad.
A vezeték nélküli hálózat átviteli sebessége kicsi.
 Vigye közelebb a lejátszót a hozzáférési ponthoz, vagy
csatlakozzon egy másik hozzáférési ponthoz. Vagy:
szüneteltesse a lejátszást a pufferelés befejezéséig, majd
folytassa a lejátszást.
Egyes videók nem
jelennek meg a listában.
Bizonyos videók, amelyek a YouTube szerint nem megfelelőek
kiskorúak számára, nem jelennek meg és nem játszhatók le a
lejátszón.
Nem lehet csatlakozni a
YouTube-hoz.
Ön nem csatlakozik vezeték nélküli hálózathoz ( 33. oldal).
Egyes vezeték nélküli hozzáférési pontot csak korlátozott
szolgáltatást nyújtanak, amíg az internetböngészővel meg nem
adja a felhasználóazonosítót és a jelszót a szolgáltató
webhelyén.
 Ellenőrizze a nyilvános vezeték nélküli hálózati szolgáltatás
használatának módját.
Nem lehet a
keresőcsúszkával egy
későbbi pontra ugrani.
A pufferelés nem fejeződött be.
 Nem helyezheti a lejátszási pont jelzőjét olyan részre,
amelynek adatai még nincsenek beolvasva. Várjon a
pufferelés befejezéséig, és csak ezután helyezze a csúszkát a
kívánt pontra.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
FM-rádió
158
Hibaelhárítás
Tünet
Ok/megoldás
Nem lehet frissíteni egy
podcastot.
Ha egy podcast epizódjait a Windows Intézővel másolja a
számítógépről a lejátszóra, akkor nem frissítheti a podcastot.
 Regisztrálja a podcastot a lejátszóval vagy a Media Manager
for WALKMAN programmal.
Nem lehet epizódokat
letölteni a „Refresh
Podcasts” lehetőséggel.
A podcast nincs kiválasztva frissítésre.
 Válassza ki a podcastot frissítésre ( 88. oldal).
Nem lehet lejátszani egy
epizódot.
A lejátszó nem támogatja az epizód fájlformátumát.
 Ellenőrizze a lejátszón a fájlformátumot ( 172. oldal).
A lejátszó túl kevés
epizódot tölt le.
A lejátszó a már letöltött epizódot nem tölti le ( 89. oldal).
A lejátszó nem tölti le a nem támogatott fájlformátumú
epizódot ( 172. oldal).
Internetböngésző
Tünet
Ok/megoldás
Egy weboldal nem jelenik
meg megfelelően.
A weboldalak felépítésében olyan sok szabvány és technológia
létezik, hogy lehetetlen garantálni, hogy minden weboldal
helyesen jelenjen meg.
Az óra beállítása rossz.
 Állítsa be az órát ( 26. oldal).
A
 JavaScript használata le van tiltva.
 Lehet, hogy a JavaScript engedélyezésének hatására az oldal
megjelenik ( 108. oldal).
Nem lehet görgetni a
listákat az
internetböngészőben.
A kedvencek, az előzmények és az időzónák listáját nem lehet
húzással frissíteni.
 A görgetéshez válassza a / lehetőséget.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Podcast
159
Hibaelhárítás
Tünet
Ok/megoldás
Nem működik
megfelelően az
érintőképernyő.
A képernyővédő fólia vagy a privát szűrő nem megfelelően van
felhelyezve.
 Ha a fólia túllóg a képernyő szélén, vagy beleakad a résbe,
helyezze fel újra. Ha nem a Sony opcionális védőfóliáját
használja, az zavarhatja az érintőképernyő működését.
A
HOLD
kapcsoló a HOLD állásban van.

 Állítsa át a HOLD kapcsolót az ellenkező állásba
( 10. oldal).
Nem hallható csipogás a
lejátszó kezelése közben.
A „Beep Settings” beállítása „Off ”.
 A „Beep Settings” beállítás értéke „On” legyen
( 119. oldal).
A csipogás nem hallható, amikor a lejátszó a külön
megvásárolható bölcsőhöz, vagy más eszközhöz kapcsolódik.
Melegszik a lejátszó.
Az akkumulátor töltése közben, illetve közvetlenül ezután a
lejátszó meleg lehet. A lejátszó nagy mennyiségű adat
másolásakor is felmelegedhet. Ez a normál működés része,
nem jelent hibát. Ne használja a lejátszót egy ideig, és hagyja
lehűlni.
Elállítódott a dátum és a
pontos idő.
Ha a lejátszó akkumulátora hosszabb ideig lemerült állapotban
van, akkor újra be kell állítani a dátumot és a pontos időt. Ez
nem jelent hibás működést. Töltse fel az akkumulátort, amíg a
jelzés meg nem jelenik a kijelzőn ( 24. oldal), majd
állítsa be újra a dátumot és a pontos időt ( 26. oldal).
Zaj hallható a fejhallgató
bedugásakor és
kihúzásakor.
A bedugáskor és kihúzáskor vegye le a fejhallgatót. Ha
zeneszám lejátszása közben vagy a zajszűrés használatakor
bedugja vagy kihúzza a fejhallgatót, zajt hallhat a
fejhallgatóban. Ez nem jelent hibás működést.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Egyéb
160
Hibaelhárítás
Kövesse az alábbiakat, ha a kijelzőn megjelenik egy üzenet.
Üzenet
Jelentés
Megoldás
Cannot play; file format is not
supported.
A lejátszó által nem
támogatott fájlt próbál
lejátszani.
Hangfájlt helyezett
áthúzással egy
videomappába.
A nem támogatott formátumú
zeneszámokat nem lehet
lejátszani ( 172. oldal).
Helyezze a fájlokat a
„MUSIC” mappa alatti
mappákba.
Ha a lejátszó nem tudja
lejátszani a WMV fájlokat,
próbálja meg ezeket a
Windows Media Player 11
segítségével áthelyezni.
Delete failed.
Egy videót próbált törölni, de
a lejátszó nem tudta törölni
Törölje a videót a Media
Manager for WALKMAN
vagy a Windows Intéző
használatával.
Do not disconnect.
A lejátszó számítógéphez vagy Ez nem hibaüzenet. Ne húzza
más külső eszközhöz
ki az USB-kábelt a másolás
csatlakozik adatátvitel
befejezéséig.
céljából.
Firmware update failed.
Nem sikerült frissíteni a
firmware-t.
Kövesse a számítógépen
megjelenő utasításokat, és
ismét próbálja meg frissíteni a
firmware-t.
LOW BATTERY. Please Charge.
A lejátszó akkumulátora
lemerült.
Töltse fel az akkumulátort
( 24. oldal).
Noise Canceling unavailable.
Unable to execute.
Az „NC Modes” nem érhető Győződjön meg arról, hogy a
el, mert a használati környezet NOISE CANCELING kapcsoló
nem felel meg a feltételeknek. bekapcsolt állapotban van
( 112. oldal), és hogy a
mellékelt fejhallgatót használja.
Not enough free space in memory.
Delete files to ensure free space.
Nem elegendő a lejátszó
szabad kapacitása.
A mellékelt USB-kábel
segítségével csatlakoztassa a
lejátszót a számítógéphez,
majd törölje a szükségtelen
adatokat a lejátszóról a
másoláshoz használt
szoftverrel vagy a Windows
Intézővel.
A podcastok epizódjait a
törölheti a lejátszóval
( 98. oldal).
Unable to set photo as wallpaper.
A kijelölt fénykép nem
állítható be háttérképként.
Győződjön meg arról, hogy a
fényképfájl nem sérült, és
hogy a fénykép nem túl nagy.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Üzenetek
161
További információk
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
Megvásárolható tartozékok: Fejhallgató
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Óvintézkedések
162
További információk
Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi információ csak az Európai Unió irányelveit alkalmazó
országokban eladott berendezésekre vonatkozik
A termék gyártója a Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan.
A termék hivatalos képviselője az EMC-vel és a termékbiztonsággal
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Az esetleges szolgáltatásokkal és garanciális kérdésekkel
forduljon a külön dokumentumban feltüntetett címekhez. Az esetleges
szolgáltatásokkal és jótállási kérdésekkel kapcsolatban forduljon a külön
dokumentumban feltüntetett címekhez.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy azt a
használt elemek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi,
illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült szerviz állomány
cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt elektromos és
elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
163
További információk
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Biztonság
Ügyeljen, hogy ne zárja rövidre a lejátszó pólusait más fémtárgyakkal.
Ha az újratölthető akkumulátor szivárog, ne érintse meg puszta kézzel. Az
akkumulátor szivárgása esetén kérjen tanácsot a legközelebbi Sony
márkakereskedőtől, mivel a folyadék a lejátszóban maradhat. Ha a folyadék a
szemébe kerül, akkor ne dörzsölje meg a szemét, mert ez vakságot okozhat.
Öblítse ki a szemét tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
Ha a folyadék a testére vagy a ruhájára kerül, azonnal mossa le. Ha ezt
elmulasztja, akkor égési vagy egyéb sérüléseket szenvedhet. Ha az
akkumulátorból származó folyadék égési vagy egyéb sérülést okozott,
forduljon orvoshoz.
Ne öntsön vizet, és ne tegyen semmilyen idegen tárgyat a lejátszóra. Ez tüzet
vagy áramütést okozhat.
Ilyen esetben azonnal kapcsolja ki a lejátszót, húzza ki az USB-kábelt a
lejátszóból, és forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy Sony
szervizközponthoz.
Ne helyezze a lejátszót tűzbe.
Ne szerelje szét, és ne alakítsa át a lejátszót. Ez elektromos áramütéshez
vezethet. A vizsgálatok és javítások elvégzése, illetve az újratölthető
akkumulátor cseréje céljából forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy Sony szervizközponthoz.
164
További információk
–Ne üljön le, amikor a lejátszó a farzsebében van.
–Ne tegye a lejátszót táskába úgy, hogy a fejhallgató/
fülhallgató zsinórja a lejátszó köré van tekerve, és
később a hátizsákot jelentős erőhatásnak teszi ki.
Figyeljen rá, hogy a lejátszó ne érintkezzen vízzel. A lejátszó nem vízálló.
Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.
–Ne ejtse bele a lejátszót a mosogatóba vagy más, vízzel teli
edénybe.
–Ne használja a lejátszót párás helyeken és rossz időjárás
esetén, például esőben vagy hóban.
–Figyeljen rá, hogy a lejátszó ne legyen nedves.
Ha nedves kézzel fogja meg a lejátszót, vagy beteszi egy
nyirkos ruha zsebébe, akkor a lejátszó nedves lesz, és ez
hibás működéshez vezethet.
Amikor kihúzza a fejhallgatót a lejátszóból, akkor ne a zsinórt, hanem a dugót
fogja meg. Ha a zsinórt húzza meg, akkor az megsérülhet.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Elhelyezés
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a lejátszóra, és ne tegye ki erős ütésnek a
lejátszót. Ez a készülék hibás működéséhez vagy károsodásához vezethet.
Soha ne használja a lejátszót ott, ahol túlzott fénynek, szélsőséges
hőmérsékletnek, párának vagy rázkódásnak van kitéve. A lejátszó
elszíneződhet, deformálódhat vagy megsérülhet.
Soha ne tegye ki a lejátszót magas hőmérsékletnek, például a napon parkoló
autóban vagy közvetlenül a napon.
Ne hagyja a lejátszót túl poros helyen.
Ne hagyja a lejátszót instabil felületen vagy megdöntött helyzetben.
Ha a lejátszó interferenciát okoz a rádiós vagy televíziós vételben, kapcsolja ki
a lejátszót, és távolítsa el a rádió vagy a televízió közeléből.
A lejátszó használatakor ne felejtse el betartani az alábbi óvintézkedéseket a
lejátszó elgörbítésének vagy a helytelen működés előidézésének elkerülése
érdekében.
165
További információk
Felmelegedés
A hosszabb ideig tartó töltés során a lejátszó felmelegedhet.
Fejhallgató
Biztonság az úton
Ne használjon fejhallgatót olyan helyzetekben, ahol a hallást nem tanácsos
korlátozni.
Hallása védelmében
Ne használja a fejhallgatót nagy hangerővel. A szakértők nem javasolják, hogy
hosszú ideig, folyamatosan nagy hangerővel hallgasson zenét vagy más műsort.
Ha csengeni kezd a füle, csökkentse a hangerőt vagy vegye le a fejhallgatót.
Ne csavarja fel teljesen a hangerő egy mozdulattal, különösen ha fejhallgatót
használ. Fokozatosan növelje a hangerőt, hogy az ne tegyen kárt a fülében.
Figyeljen másokra
Mérsékelt hangerővel használja a készüléket. Ekkor hallani fogja a kívülről
érkező hangokat is, és nem zavarja a környezetében tartózkodókat sem.
Figyelem
Ha a lejátszó használata közben villámlást észlel, azonnal vegye le a fejhallgatót.
Ha allergiás panaszai jelentkeznek a mellékelt fejhallgató használata közben,
akkor azonnal vegye le azt, és forduljon orvoshoz.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Statikus elektromosság
Különösen száraz levegő esetén enyhe bizsergést érezhet a fülein. Ez a testben
felhalmozódott statikus elektromos töltés, és nem pedig a lejátszó hibás
működésének eredménye.
A hatás minimálisra csökkenthető természetes anyagokból készült ruhák
viselésével.
166
További információk
A kijelzővel kapcsolatos óvintézkedések
Az OLED (Organic Light Emitting Diode) kijelző
Ne nyomja meg erősen az OLED-kijelzőt. Ezzel az OLED-kijelző
meghibásodását okozhatja.
A kijelző
A lejátszó kijelzőjének felülete üvegből van.
Ügyeljen, nehogy leejtse vagy megüsse a lejátszót, mert eltörhet a kijelző. Ha az
üveg eltörik vagy kicsorbul, ne használja tovább a lejátszót és kerülje a törött
rész érintését, mert megsérülhet a keze.
OLED-kijelző (Organic Light Emitting Diode)
A hosszan megjelenő állóképek vagy ugyanazon kép ismétlődő megjelenése a
képernyő beégését okozhatja. A kijelző meg óvása érdekében kerülje az olyan
képek megjelenítését, amelyekkel a képernyő könnyen beéghet, és a lejátszó
használatakor kövesse az ismertetett óvintézkedéseket.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Használat
Ha a lejátszót (külön megvásárolható) szíjon hordja, ügyeljen arra, hogy
mozgás közben ne akadjon bele semmibe. Ne lóbálja a lejátszót, mert
megüthet másokat.
használja a lejátszót repülőgép felszállása és leszállása közben, és mindig
Ne

kövesse az utastájékoztatás során elmondottakat.
Ne feledje, hogy a lejátszóban páralecsapódás jelentkezhet, ha hidegből
hirtelen melegbe kerül, vagy ha olyan szobában használja, ahol épp
bekapcsolt a fűtés. A lecsapódás során a levegő páratartalma a különböző
felületekkel – például fémmel – érintkezve folyadékká válik.
Ha a lejátszóban páralecsapódás jelentkezik, akkor ne használja, amíg az el
nem tűnik. Ha nem várja meg, amíg felszárad a páralecsapódás, akkor
előfordulhat, hogy a lejátszó hibásan fog működni.
167
További információk
A beégést könnyen előidéző képek
Szélesvásznú képek alul-felül fekete sávval
4:3 képarányú képek
A képernyőn sokáig megjelenő fényképek és állóképek
A beégés megelőzése
A képeket teljes képernyőn jelenítse meg.
Állítsa a „Zoom Settings” beállítást „Auto” vagy „Full” értékre ( 61. oldal).
Tisztítás
A lejátszó házát egy puha ruhával – például a szemüvegek tisztítására szolgáló
ruhadarabbal – tisztítsa meg.
Ha a lejátszó háza nagyon koszos lenne, akkor vízzel vagy kímélő mosószerrel
enyhén megnedvesített puha ruhával tisztítsa meg.
Ne használjon semmilyen dörzsölő szivacsot, súrolószert, oldószert (pl.
alkoholt, benzint) mert ezek tönkretehetik a készülék házának felületét.
engedje, hogy a csatlakozó közelében lévő nyíláson keresztül víz kerüljön
Ne

a lejátszóba.
Rendszeresen tisztítsa meg a fejhallgató csatlakozódugóját.
Ha a lejátszóval kapcsolatban kérdése, problémája merülne fel, forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
A szoftverről
A szerzői jogi törvények értelmében a szerzői jog tulajdonosának engedélye
nélkül tilos a szoftvert, illetve az ahhoz mellékelt kézikönyvet, részben vagy
egészben sokszorosítani.
A SONY semmilyen körülmények között nem felelős a lejátszóhoz mellékelt
szoftver használatából eredő bármilyen anyagi veszteségért vagy elmaradt
haszonért, beleértve a harmadik felek követeléseit is.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A képernyő beégése
Az OLED-kijelzőkön a képernyő beégését jellemzően a nagyfelbontású képek
eléréséhez használt anyagok jellemzői okozzák. Ha a képernyő ugyanazon
területén ugyanazt az állóképet sokáig vagy ismételten megjeleníti, a kép
beleéghet a kijelzőbe, és többé nem lehet eltávolítani.
168
További információk
Megjegyzés a felhasználónak
A felvett zeneszám kizárólag magáncélú használatra engedélyezett. Egyéb célú
felhasználás esetén a szerzői jog tulajdonosának engedélye szükséges.
A Sony nem felelős a lejátszón vagy a számítógépen jelentkező problémák
miatt nem teljesen rögzített/letöltött, illetve sérült adatokért.
A
 számítógépre telepített operációs rendszertől függ, hogy a mellékelt
szoftver milyen nyelveken jeleníthető meg. A legjobb eredmény érdekében
telepítsen a megjeleníteni kívánt nyelvvel kompatibilis operációs rendszert.
–A gyártó nem garantálja, hogy az összes nyelv megfelelően megjeleníthető a
mellékelt szoftverben.
–Elképzelhető, hogy a felhasználó által létrehozott karakterek, illetve bizonyos
speciális karakterek nem jelennek meg.
A
 szöveg és a karakterek típusától függően elképzelhető, hogy a szöveg nem
megfelelően jelenik meg a lejátszón. Ennek a következő okai lehetnek:
–A csatlakoztatott lejátszó képességei.
–A lejátszó nem működik megfelelően.
–A tartalmi információ a lejátszó által nem támogatott nyelven vagy
karakterkészlettel van megírva.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A lejátszóhoz mellékelt szoftver kizárólag azzal a készülékkel használható,
amelyikhez szánták.
feledje, hogy a minőség javítása érdekében tett folyamatos erőfeszítések
Ne

miatt a szoftver specifikációja előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
A jótállás nem vonatkozik arra az esetre, ha nem a mellékelt szoftverrel
üzemelteti a lejátszót.
A számítógépre telepített operációs rendszertől függ, hogy a mellékelt
szoftver milyen nyelveken jeleníthető meg. A legjobb eredmény érdekében
telepítsen a megjeleníteni kívánt nyelvvel kompatibilis operációs rendszert.
–A gyártó nem garantálja, hogy az összes nyelv megfelelően megjeleníthető a
mellékelt szoftverben.
–Elképzelhető, hogy a felhasználó által létrehozott karakterek, illetve bizonyos
speciális karakterek nem jelennek meg.
A kézikönyvben leírt magyarázatok azt feltételezik, hogy Ön tisztában van a
Windows alapvető műveleteivel.
A számítógép és az operációs rendszer használatával kapcsolatos tudnivalókat
a megfelelő kézikönyvekben találhatja meg.
169
További információk
*1Bizonyos országokban a lejátszó nem tartalmaz mintaadatokat.
A felvett zeneszám kizárólag magáncélú használatra engedélyezett. Egyéb
célú felhasználás esetén a szerzői jog tulajdonosának engedélye szükséges.
A Sony nem felelős a lejátszón vagy a számítógépen jelentkező problémák
miatt nem teljesen rögzített/letöltött, illetve sérült adatokért.
A szöveg és a karakterek típusától függően elképzelhető, hogy a szöveg
nem megfelelően jelenik meg a lejátszón. Ennek a következő okai lehetnek:
–A csatlakoztatott lejátszó képességei.
–A lejátszó nem működik megfelelően.
–A tartalmi információ a lejátszó által nem támogatott nyelven vagy
karakterkészlettel van megírva.
Az ügyfélszolgálati webhely
Ha bármilyen kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, vagy
információkat szeretne a termékkel kompatibilis eszközökről, akkor keresse fel
a következő webhelyek egyikét.
Az Egyesült Államokban élő vásárlók: http://www.sony.com/walkmansupport
Kanadai vásárlók: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Európai vásárlók: http://support.sony-europe.com/DNA
Latin-amerikai vásárlók: http://www.sony-latin.com/index.crp
Más országokban élő vásárlók: http://www.sony-asia.com/support
Azok a vevők, akik a tengerentúli modelleket vásárolták meg:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A mintaadatokról*1
A lejátszó előre telepített mintaadatokat tartalmaz.
Ha törli ezeket az adatokat, akkor azokat nem lehet visszaállítani, és a gyártó
sem tudja pótolni azokat.
170
További információk
Az OpenMG, az ATRAC, az ATRAC3, az ATRAC3plus, az ATRAC Advanced Lossless
és ezek logói a Sony Corporation bejegyzett védjegyei.
A „WALKMAN” és a „WALKMAN” logó a Sony Corporation bejegyzett védjegyei.
A Microsoft, a Windows, a Windows Vista és a Windows Media a Microsoft
Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban,
illetve más országokban.
és a
a Sony Corporation védjegyei.
A
Az Adobe és az Adobe Reader az Adobe System Incorporated védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban, illetve más országokban.
A gyártást a Dolby Laboratories licence alapján végezték. A Dolby és a dupla D
szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és szabadalmakat a Fraunhofer IIS és a
Thomson engedélyezte.
Az
IBM és a PC/AT az International Business Machines Corporation bejegyzett védjegyei.

A
QuickTime
és a QuickTime embléma az Apple Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye,

amely licencmegállapodás keretében használható.
A Pentium az Intel Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.
A YouTube és a YouTube logó a Google Inc. védjegyei.
A Yahoo! és a Yahoo! logó a Yahoo! Inc. védjegyei.
A Wi-Fi, a Wi-Fi CERTIFIED logó, a WPA, a WPA2 és a Wi-Fi Protected Setup a Wi-Fi
Alliance védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
A
 termék az ACCESS CO., LTD. NetFront Browser programját tartalmazza.
Az ACCESS, az ACCESS logó és a NetFront a az ACCESS CO., LTD. védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban, Japánban és/vagy más országokban.
©2007 ACCESS CO., LTD. Minden jog fenntartva.
Ez a szoftver részben az Independent JPEG Group munkáján alapul.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER FOR
(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL
STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR
WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO
PROVIDE MPEG-4 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO
PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING
MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
A licencre és a védjegyekre vonatkozó
megjegyzések
171
További információk
A termék bizonyos részeit a Microsoft Corporation szellemi tulajdonhoz
fűződő jogai védik. Az ilyen technológiák terjesztése, illetve terméken kívüli
felhasználása kizárólag a Microsoft vagy egy Microsoft leányvállalat
engedélyével lehetséges.
A tartalomszolgáltatók a készülékben található Windows Media digitális
jogkezelési technológiát („WM-DRM”) alkalmazzák a tulajdonukat képező
tartalom („Védett Tartalom”) sértetlenségének megőrzése érdekében, hogy az
ilyen tartalomhoz mint szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogaikat – ideértve a
szerzői jogokat is – ne lehessen megsérteni.
Ez a készülék WM-DRM szoftvert használ a Védett tartalom lejátszására
(„WM-DRM szoftver”). Ha kétségek merülnek fel a WM-DRM szoftver
biztonságával kapcsolatban, a Védett tartalom tulajdonosai („Védett tartalom
tulajdonosai”) kérelmezhetik a Microsofttól, hogy vonja vissza a WM-DRM
szoftvernek a Védett tartalom másolására, megjelenítésére, illetve lejátszására
vonatkozó jogát A visszavonás nem érinti a WM-DRM szoftvernek a nem
védett tartalmak lejátszásához kapcsolódó képességét. A visszavont WM-DRM
szoftverek listája minden alkalommal elküldésre kerül az Ön készülékére,
amikor Ön Védett Tartalomra vonatkozó licencet tölt le az internetről vagy egy
számítógépről. A Microsoft az ilyen licenchez kapcsolódóan visszavonási
listákat is letölthet az Ön készülékére a Védett tartalom tulajdonosai nevében.
Program ©2009 Sony Corporation
Dokumentáció ©2009 Sony Corporation
Tartalomjegyzék Tárgymutató
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE
FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC
VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN
A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED
FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE
HTTP://MPEGLA.COM
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE
FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD (“VC-1
VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED
IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS
OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1
VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve
bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a TM és az ® jelölések nincsenek feltüntetve.
172
További információk
Támogatott fájlformátumok
Zene (beleértve a podcastokat)
Hangformátum
(kodek)
MP3
Médiafájl-formátum: MP3 (MPEG-1 Layer 3) fájlformátum
Fájlkiterjesztés: .mp3
Bitsebesség: 32–320 kbit/s (támogatja a változó bitsebességet (VBR))
Mintavételi frekvencia*1: 32, 44,1, 48 kHz
WMA
Médiafájl-formátum: ASF fájlformátum
Fájlkiterjesztés: .wma
Bitsebesség: 32–192 kbit/s (támogatja a változó bitsebességet (VBR))
Mintavételi frekvencia*1: 44,1 kHz
Kompatibilis a WM-DRM 10 szabvánnyal
AAC-LC*2
Médiafájl-formátum: MP4 fájlformátum
Fájlkiterjesztés: .mp4, .m4a, .3gp
Bitsebesség: 16–320 kbit/s (támogatja a változó bitsebességet
(VBR))*3
Mintavételi frekvencia*1: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM
Médiafájl-formátum: Wave-Riff fájlformátum
Fájlkiterjesztés: .wav
Bitsebesség: 1 411 kbit/s
Mintavételi frekvencia*1: 44,1 kHz
Videó (beleértve a podcastokat)
Videoformátum
(kodek)
Hangformátum
(kodek)
AVC
(H.264/AVC)
Médiafájl-formátum: MP4 fájlformátum, „Memory Stick”
videóformátum
Fájlkiterjesztés: .mp4, .m4v
Profil: Baseline Profile
Szint: Max. 1,3
Bitsebesség: Max. 768 kbit/s
Képsebesség: Max. 30 kép/s
Felbontás: Max. QVGA (320 × 240)
MPEG-4
Médiafájl-formátum: MP4 fájlformátum, „Memory Stick”
videóformátum
Fájlkiterjesztés: .mp4, .m4v
Profil: Simple Profile
Bitsebesség: Max. 2 500 kbit/s
Képsebesség: Max. 30 kép/s
Felbontás: Max. QVGA (320 × 240)
Windows Media
Video 9
Médiafájl-formátum: ASF fájlformátum
Fájlkiterjesztés: .wmv
Profil: VC1 egyszerű profil, főprofil
Bitsebesség: Egyszerű profil: max. 1 700 kbit/s, főprofil:
max. 5 000 kbit/s
Képfrekvencia: Max. 30 kép/s
Felbontás: Egyszerű profil: max. 480 × 270, főprofil:
max. QVGA (320 × 240)
AAC-LC
(AVC-hez,
MPEG-4-hez)
Csatornák száma: Max. 2 csatorna
Mintavételi frekvencia*1: 24, 32, 44,1, 48 kHz
Bitsebesség: Max. 288 kbit/s csatornánként
WMA
(Windows Media
Video 9-hez)
Bitsebesség: 32 - 192 kbit/s (Támogatja a változó bitsebességet
(VBR))
Mintavételi frekvencia*1: 44,1 kHz
Fájlméret
Max. 2 GB
Fájlok száma
Max. 2 000
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Műszaki adatok
173
További információk
Fényképformátum JPEG
(kodek)
Fájlok száma
Médiafájl-formátum: A DCF 2.0/Exif 2.21 fájlformátummal
kompatibilis
Fájlkiterjesztés: .jpg
Profil: Baseline Profile
Képpontok száma: Max. 4 096 × 4 096 képpont
Max. 20 000
Podcast*5
Fájlok száma
Max. 20 000
*1 A megadott mintavételi frekvencia lehet, hogy nem érvényes az összes kódoló esetében.
*2 A szerzői jog által védett fájlokat nem lehet lejátszani.
*3 A mintavételi frekvenciától függően nem szabványos bitsebességek és nem garantált bitsebességek is
előfordulhatnak.
*4 Bizonyos fényképfájlokat a fájlformátumtól függően nem lehet megtekinteni.
*5 A fényképek nem támogatottak.
A maximálisan rögzíthető zeneszámok száma és időtartama (kb.)
A becsült értékek azt feltételezik, hogy kizárólag 4 perc hosszúságú zeneszámokat másol át
vagy rögzít MP3 formátumban (videókat és fényképeket pedig nem). Más zenei
fájlformátumok esetében a zeneszámok darabszáma és hossza eltérhet az MP3 formátum
esetében megadottól.
NWZ-X1050
NWZ-X1060
Bitsebesség
48 kbit/s
Zeneszámok
10 350
Idő
690 óra 00 perc
Zeneszámok
21 000
Idő
1 400 óra 00 perc
64 kbit/s
7 750
516 óra 00 perc
15 650
1 042 óra 20 perc
128 kbit/s
3 850
256 óra 00 perc
7 800
520 óra 00 perc
256 kbit/s
1 900
130 óra 00 perc
3 900
260 óra 00 perc
320 kbit/s
1 550
102 óra 20 perc
3 150
210 óra 00 perc
A maximálisan rögzíthető videók száma és időtartama (kb.)
A becsült értékek azt feltételezik, hogy kizárólag videókat másol át a lejátszóra. A lejátszó
használatának körülményeitől függően ezek a számok változhatnak.
NWZ-X1050
NWZ-X1060
Bitsebesség*
Idő
Idő
384 kbit/s
61 óra 00 perc
124 óra 30 perc
768 kbit/s
35 óra 00 perc
71 óra 00 perc
1
*1 Videó bitsebessége. Az audió bitsebessége 128 kbit/s.
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Fénykép*4
174
További információk
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Az átmásolható fényképek maximális száma (kb.)
max. 20 000
A fájlok méretétől függően az átmásolható fényképek száma kevesebb is lehet.
Kapacitás (A felhasználó által használható kapacitás)*1
NWZ-X1050: 16 GB (nagyjából 14,6 GB = 15 775 629 312 bájt)
NWZ-X1060: 32 GB (nagyjából 29,6 GB = 31 871 533 056 bájt)
*1A lejátszó rendelkezésre álló kapacitása változhat.
A memória egyik része adatkezelési funkciók tárolására szolgál.
Kimenő teljesítmény (fejhallgató)
Frekvenciaválasz
20–20 000 Hz (44,1 kHz-es mintavételezésű adatfájl lejátszásakor, egy jellel mérve)
Teljes zajelnyomás arány*1
Kb. 17 dB*2
*1A Sony mérési szabványa alapján.
*2Kb. 98,0%-os hangenergia-csökkenés a fejhallgatók mellőzéséhez képes. (Zajcsökkentéskörnyezeti beállítás: Airplane)
FM-rádió
FM-frekvenciatartomány
87,5–108,0 MHz
KF (FM)
128 kHz
Antenna
Fejhallgatózsinór-antenna
Vezeték nélküli hálózati funkció
Szabványok: IEEE 802.11b/g
Kommunikációs hatótávolság*1:
Kb. 50 m
Moduláció:
DSSS (IEEE 802.11b szabvány szerinti), OFDM (IEEE 802.11g szabvány
szerinti)
Biztonság: WEP/WPA/WPA2
*1A hatótávolság a használat körülményeitől és a beállításoktól függően változhat.
Folytatás 
175
További információk
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Csatlakozók
Fejhallgató: Sztereó kisjack
WM‑PORT (többcsatlakozós kivezetés): 22 tűs
Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilis)
Üzemi hőmérséklet
5 °C–35 °C
Tápellátás
Beépített, újratölthető, lítiumion akkumulátor
USB-tápellátás (számítógépről, a mellékelt USB-kábelen keresztül)
Töltési idő
USB-alapú töltés
kb. 3 óra (teljes feltöltés), kb. 1,5 óra (kb. 80%-os feltöltés)
Akkumulátor élettartama (folyamatos lejátszás)
Az alábbi beállítások mellett hosszabb élettartam várható.
Az alábbi becsült időértékek arra az esetre vonatkoznak, amikor az „Equalizer”, a „VPT
(Surround)”, a „DSEE(Sound Enhance)”, a „Clear Stereo”, a „Dynamic Normalizer” és a
„WLAN funcion On/Off ” funkciók ki vannak kapcsolva. Ezenfelül videóknál az idő csak a
kijelző fényereje „3” értéke melletti becsült érték.
A használattól és a környezeti hőmérséklettől függően ezek az időtartamok változhatnak.
Ha a Noise Canceling funkció ki van
kapcsolva
Ha a Noise Canceling funkció be van
kapcsolva
128 kbit/s MP3 formátum lejátszása
Kb. 33 óra
Kb. 21,5 óra
128 kbit/s-os WMA formátum
lejátszása
Kb. 31 óra
Kb. 21,5 óra
Lejátszás AAC-LC 128 kbit/s mellett
Kb. 29 óra
Kb. 20,5 óra
1 411 kbit/s-os lineáris PCM formátum
lejátszása
Kb. 31 óra
Kb. 21,5 óra
768 kbit/s-os MPEG-4 formátum
lejátszása
Kb. 7,5 óra
Kb. 6,5 óra
384 kbit/s-os MPEG-4 formátum
lejátszása
Kb. 9,0 óra
Kb. 7,5 óra
768 kbit/s-os AVC formátum lejátszása
Kb. 7,5 óra
Kb. 6,5 óra
384 kbit/s-os AVC formátum lejátszása
Kb. 8,0 óra
Kb. 7,5 óra
Zene
Videó
Wireless LAN
Webböngészés esetén
Kb. 5,5 óra
Kb. 5,0 óra
A YouTube nézése esetén
Kb. 4,5 óra
Kb. 4,0 óra
FM-adás vételekor
Kb. 17,5 óra
Kb. 14 óra
Folytatás 
176
További információk
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Kijelző
3” (7,5 cm), OLED (Organic Light Emitting Diode) színes kijelző, WQVGA
(432 × 240 képpont), 262 144 szín
Méretek (szélesség/magasság/mélység, kilógó részeket leszámítva)
52 × 96,5 × 9,8 mm
Méretek (szélesség/magasság/mélység)
52,5 × 97,4 × 10,5 mm
Tömeg
Kb. 98 g
Mellékelt tartozékok
Fejhallgató (1)
USB-kábel (1)
Füldugasz (méretek: S, L) (1)
Csatlakozó (1)
Akkor használja, ha a lejátszót pl. külön megvásárolható bölcsőhöz csatlakoztatja.
Audiokábel (1)
Csatlakozóadapter repülőgépen történő használatra (szimpla/dupla) (1)
CD-ROM*1*2 (1)
–Media Manager for WALKMAN*3
–Windows Media Player 11
–Content Transfer
–Kezelési útmutató (PDF-fájl)
Quick Start Guide (1)
*1Ne próbálja a CD-ROM-ot zenei CD-lejátszóval lejátszani.
*2A vásárlás helyétől függően a lejátszóhoz különböző szoftverek lehetnek mellékelve.
*3Az Egyesült Államokban árusított csomagok nem tartalmazzák a Media Manager for
WALKMAN alkalmazást. A programot letöltheti a következő webhelyről:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
Folytatás 
177
További információk
A termék nem támogatja a következő környezeteket:
– Személyesen épített számítógépek vagy operációs rendszerek
– Olyan környezet, amely az eredeti, gyártó által telepített operációs rendszer frissítése
– Több operációs rendszert tartalmazó környezet
– Többmonitoros környezet
– Macintosh
A készülék kivitele és a műszaki specifikációk megváltoztatásának jogát minden külön
értesítés nélkül fenntartjuk.
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Rendszerkövetelmények
Számítógép
IBM PC/AT vagy ezzel kompatibilis számítógép, a következő Windows operációs
rendszerek egyikével:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 vagy újabb) / Windows XP Professional
(Service Pack 2 vagy újabb) / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 vagy újabb) /
Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 vagy újabb) / Windows Vista Business
(Service Pack 1 vagy újabb) / Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 vagy újabb)
* Kivéve a Microsoft által nem támogatott operációsrendszer-verziókat.
* Kivéve Windows® XP Professional x64 Edition
* 64 bites operációs rendszerek esetén a „Media Manager for WALKMAN” alkalmazás
nem használható
Processzor: Pentium 4 1,0 GHz vagy magasabb órajelű
RAM: legalább 512 MB
Merevlemez: legalább 380 MB szabad hely
A mellékelt szoftvernek a Windows verziójától függően a megadottnál több szabad
helyre lehet szüksége. Ezen kívül további szabad helyre van szükség a különböző adatok,
pl. zenék, videók, fényképek stb. tárolására.
Kijelző:
–Képernyőfelbontás: 800 × 600 képpont (vagy több) (1 024 × 768 vagy magasabb ajánlott)
–Színmélység: 8 bites vagy magasabb (16 bites ajánlott)
CD-ROM meghajtó (amely támogatja a digitális zenei CD-k WDM-mel történő
lejátszását)
CD-lemezek létrehozásához CD-R/RW meghajtó szükséges.
Hangkártya
USB-port (Hi-Speed USB ajánlott)
Microsoft® .NET Framework 2.0 vagy 3.0, QuickTime®7.3 (mellékelve), Internet Explorer
6.0 vagy 7.0, Windows Media Player 10 vagy 11 és DirextX9.0 szükséges. (Windows
Media Player 11 ajánlott. Azokon a számítógépeken, amelyeken a Windows Media
Player 10-es verziója van telepítve, fájlkorlátozások jelentkezhetnek (AAC, videofájlok
stb. esetében) az áthúzással történő másolás során).
Telepített Adobe Flash Player 8 vagy újabb szükséges.
Az Electronic Music Distribution (EMD) használatához és a webhely meglátogatásához
szélessávú internetkapcsolat szükséges.
Nem garantáljuk minden számítógép esetében a működést, még akkor sem, ha az megfelel
a fenti rendszerkövetelményeknek
178
További információk
Szimbólumok
(Repeat)....................................... 47
(Shuffle).................................... 47
(Shuffle&Repeat)................ 47
(Repeat 1 song)......................... 47
(Heavy)...................................... 48
(Pop)........................................... 48
(Jazz)........................................... 48
(Unique)..................................... 48
(Custom 1)................................. 48
(Custom 2)................................. 48
(Studio)....................................... 50
(Live)........................................... 50
(Club)......................................... 50
(Arena)....................................... 50
(Matrix)...................................... 50
(Karaoke).................................... 50
(Selected Range)....................... 48
A
AAC.................................................. 139
AAC-LC........................................... 172
A lejátszó kézi kikapcsolása.......... 138
Access point..............................33, 128
Adat.................................................. 141
Adatok átvitele.................................. 28
Address (proxy).............................. 135
Adobe Reader...................................... 2
Akkumulátor.............................24, 175
Akkumulátortöltöttség..................... 24
Album Display Format.................... 53
Albumkeresés.................................... 41
All Range........................................... 48
Arena.................................................. 50
Attachment...................................... 176
Auto Preset........................................ 73
AVC.................................................. 140
AVLS (Volume Limit).................... 119
B
Beállításmenü
. ................18, 45, 60, 69, 76, 82, 100
Beep Settings................................... 119
Bitsebesség....................................... 139
Böngészőkezelő gomb.................... 105
Böngészőmenü...................................105
Elforgatás............................................105
Előre....................................................105
Előzmények........................................105
Frissítés...............................................105
Hozzáadás a kedvencekhez..............105
Kedvencek listája...............................105
Leállítás...............................................105
Vissza...................................................105
Cím beírása.........................................105
Brightness........................................ 121
C
Clear Input History........................ 124
Clear Stereo....................................... 52
Clock Settings...........................26, 122
Club.................................................... 50
Connect (hozzáférési pont)........... 133
Connection Name.......................... 132
Content Transfer............................... 23
Cookie Settings............................... 109
Current Connection Details......... 136
Custom............................................... 49
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
Tárgymutató
179
További információk
E
Edit (hozzáférési pont)................... 133
Előzménylista.................................. 106
Encryption key..........................35, 130
Epizód................................................ 86
Epizódlista......................................... 95
Equalizer............................................ 48
Érintés................................................ 11
Érintőképernyő................................... 6
External Input Mode...................... 113
F
Featured............................................. 80
Fejhallgató........................................... 8
Fejhallgató csatlakozója..................... 7
Fényképek törlése............................. 68
Fényképformátum.......................... 140
Firmware..................................118, 142
FM Radio...................................71, 157
Format (inicializálás)..................... 125
Frissítés......................................86, 142
Füldugasz............................................. 8
Gy
Gyorsítótár...............................108, 109
H
Hangerő............................................... 6
Hangformátum............................... 139
Hangminőség.................................... 48
Heavy................................................. 48
Hibaelhárítás................................... 143
Hitelesítési adat.......................108, 109
HOLD kapcsoló................................ 10
Hold Settings................................... 123
HOME gomb............................... 13, 14
Home menü................................. 13, 14
Húzás.................................................. 11
I
Időintervallum.................................. 57
Indexképek (fénykép)...................... 70
Indexképek (lemezborító)............... 53
Indexképek (videó).......................... 57
Információ....................................... 118
Információk keresése....................... 43
Információs terület........................... 13
Inicializálás (formázás).................. 125
Internetböngésző....................102, 158
Internetböngésző beállításai.......... 107
Intéző................................................. 28
IP Address Settings......................... 131
J
JavaScript......................................... 108
Jazz...................................................... 48
JPEG................................................. 140
Just-Fit.............................................. 107
K
Kapacitás.......................................... 174
Karaoke.............................................. 50
Kedvencek....................................... 106
Kedvencek listája............................ 105
Képernyő (kijelző)...................... 6, 149
Keyword Search................................ 80
Kicsinyítés........................................ 104
Kicsinyítés/nagyítás.......................... 61
Kijelző.......................................... 53, 70
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
D
Date Display Format...................... 123
Dátum/idő....................................... 122
Delete (hozzáférési pont)............... 133
Delete All Episodes.......................... 98
Delete All Podcasts........................... 99
Delete Episode.................................. 98
Delete This Episode.......................... 98
Delete This Podcast.......................... 98
Detailed Information..................... 137
Detailed Settings............................. 108
DHCP............................................... 131
Disconnect from Network.......36, 137
DSEE (Sound Enhance)................... 51
Dynamic Normalizer....................... 52
180
További információk
M
MAC-cím......................................... 137
Mappa................................................ 28
Matrix................................................. 50
Media Manager for WALKMAN.... 22
Menü (internetböngésző).............. 104
Modell.............................................. 118
Mono/Auto........................................ 75
Most Viewed..................................... 80
MP3.................................................. 139
MPEG-4........................................... 140
Music.................................................. 37
N, Ny
Nagyítás............................................. 61
Nagyítási beállítás (videó)............... 61
New Registration............................ 128
Normal............................................... 47
Number of Downloads.................... 89
Nyelv................................................ 126
O
On-Hold Display.............................. 63
Order of Video List.......................... 63
P
Page Information............................ 107
Password.......................................... 134
Photo List Display Format.............. 70
Photos................................................ 64
Play Mode.......................................... 47
Playback Range................................. 48
Playlists.............................................. 42
Podcast.......................................83, 158
Podcasts............................................. 83
Podcast List....................................... 96
Podcast regisztrálása........................ 84
Podcastok frissítése.......................... 86
Podcasts............................................. 86
Pop...................................................... 48
Port................................................... 135
Pöccintés............................................ 12
Privacy Settings............................... 109
Proxy Server Settings..................... 135
Proxykiszolgáló............................... 135
Q
Quiet Mode..................................... 115
R
Rádióhullám erőssége............129, 136
Refresh Podcasts............................... 87
Related Links..................................... 43
Related Videos.................................. 80
Release Year....................................... 42
Repeat................................................ 47
RESET (lejátszó)............................. 143
Reset All Settings............................ 124
RESET gomb............................... 6, 143
RSS ikon.....................................84, 104
Folytatás 
Tartalomjegyzék Tárgymutató
L
Lejátszási képernyő........38, 55, 79, 91
Lemezborító...................................... 41
Lineáris PCM.................................. 139
Live..................................................... 50
181
További információk
T
Tápellátás.............................9, 138, 150
Tartozékok....................................... 176
Time Display Format..................... 123
Time Zone....................................... 108
Timeframe......................................... 81
To Play Screen.......................40, 95, 97
To Podcast Links............................. 101
Total Photos.................................... 118
Total Songs...................................... 118
Total Videos..................................... 118
U
Újratöltés........................................... 24
Unique............................................... 48
USB Connection Mode.................. 125
USB-kábel........................................ 176
User ID............................................. 134
Ü
Üzenetek.......................................... 160
V
Videoformátum.............................. 140
Videók törlése................................... 59
Videos................................................ 54
View Mode...................................... 107
VOL +/– gomb.................................... 6
VPT (Surround)............................... 50
W
Wallpaper Settings.......................... 121
WEP................................................. 130
WEP Key.......................................... 131
Windows Intéző................................ 28
Windows Media Player.................... 22
Wireless LAN Settings................... 127
WLAN Function On/Off............... 127
WMA.......................................139, 172
WM-PORT.................................. 6, 118
WMV............................................... 140
WPA Key......................................... 131
WPA/WPA2-PSK AES................... 131
WPA/WPA2-PSK TKIP................. 131
WPS Button..................................... 131
WPS PIN......................................... 131
Y
YouTube.....................................77, 157
Z
Zajszűrés.......................................... 110
Zeneszámok keresése....................... 42
album.....................................................42
előadó....................................................42
kiadás éve..............................................42
lejátszási listák......................................42
mappa....................................................42
stílus.......................................................42
Zeneszámok törlése.......................... 44
Tartalomjegyzék Tárgymutató
S, Sz
Scan Sensitivity................................. 75
Scene Scroll....................................... 57
Screen Off Timer............................ 120
Security Settings............................. 130
Select NC Environment................. 116
Select Podcast to Refresh................. 88
Selected Range.................................. 48
Service Country/Region................ 126
Set Date-Time...........................26, 122
Set Noise Cancel Level................... 117
Settings............................................. 118
Shuffle................................................ 47
Smart-Fit.......................................... 107
SSID.................................................. 130
Startup Page..................................... 108
Studio................................................. 50
Számítógép........................27, 151, 177
Számítógépes adatok tárolása....... 141
Szövegbevitel..................................... 20
Download PDF

advertising