Sony | CFD-RS60CP | Sony CFD-RS60CP Instrucţiuni de utilizare

Radiocasetofon cu CD
Instrucţiuni de operare
CFD-RS60CP
ATENŢIE
Pentru a reduce riscul producerii unui
incendiu şi pentru a preveni
electrocutarea nu lăsaţi aparatul în
ploaie şi nu îl expuneţi condiţiilor de
umezeală.
Pentru a preveni electrocutarea nu
deschideţi carcasa. Pentru service
apelaţi numai la personal calificat.
Pentru a reduce riscul producerii unui
incendiu, nu acoperiţi fanta de ventilaţie
a aparatului cu ziare, feţe de masă,
draperii, etc. Nu plasaţi lumânări aprinse
pe aparat.
Pentru a reduce riscul producerii unui
incendiu şi pentru a preveni
electrocutarea nu plasaţi pe aparat
obiecte umplute cu lichide, precum
vazele.
Conectaţi aparatul la cea mai accesibilă
priză c.a. Dacă sesizaţi o funcţionare
anormală la aparat, deconectaţi imediat
fişa principală din priza de c.a.
Nu instalaţi dispozitivul într-un spaţiu
închis, precum o bibliotecă sau un dulap.
Nu expuneţi bateriile, sau aparatul cu
bateriile instalate la căldură excesivă
precum soare direct, foc sau altele
asemenea.
2
Volumul excesiv din căşti poate
determina pierderea auzului.
Reciclarea
echipamentelor
electrice şi
electronice vechi
uzate (aplicabil în
ţările Uniunii
Europene şi în alte
ţări europene
cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol prezent pe produs sau pe
ambalaj semnifică faptul că produsul
respectiv nu trebuie tratat ca un deşeu
menajer obişnuit. Produsul respectiv
trebuie dus şi depus la punctele de
colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Asiguraţi-vă de modul corect de
debarasare de acest produs, pentru a
împiedica eventualele consecinţe
negative pe care le-ar putea avea
asupra mediului şi asupra sănătăţii
umane. Prin reciclarea materialelor
ajutaţi la conservarea resurselor
naturale. Pentru detalii suplimentare
referitoare la reciclarea acestor produse,
contactaţi autorităţile locale, serviciul de
colectare deşeuri, sau adresaţi-vă
magazinului de la care aţi achiziţionat
produsul.
Accesorii la care se aplică cele de mai
sus: telecomanda.
Avertismente pentru clienţii din
ţările în care se aplică regulamentele
UE.
Producătorul acestui echipament este
Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokyo, Japonia.
Reprezentanţa Autorizată pentru EMC şi
securitatea produsului este Sony
Deutchland GmbH, Hidelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germania.
Pentru probleme de service sau
garanţie se va vedea adresa furnizată
în documentele de service sau garanţie.
Notă despre discurile duale
Un disc dual este un disc cu două feţe,
care combină materialul înregistrat pe
DVD pe o faţă cu materialul audio
digital pe cealaltă faţă. Totuşi,
deoarece faţa cu materialul audio nu
este conformă cu standardul CD
(compact disc), redarea de pe acest
produs nu este garantată.
Discurile muzicale codificate cu
tehnologie de protecţie drepturi de
autor.
Acest produs este proiectat să redea
discuri conforme cu standardele
Compact Disc (CD). Recent au fost
puse pe piaţă de către companiile de
înregistrări numeroase discuri
codificate cu tehnologie de protecţie a
drepturilor de autor. Trebuie să ţineţi
cont că printre aceste discuri, există
unele care nu sunt conforme cu
standardul CD şi nu pot fi redate de
acest produs.
Specificaţii
Secţiune CD player
Sistem:
Compact disc şi sistem audio digital
Proprietăţi Diodă Laser
Durata emisie: Continuu
Ieşire laser: Mai mică de 44,6µW.
(Această ieşire este valoarea
măsurată la distanţa de 200 mm
de suprafaţa lentilelor obiectivului în
blocul optic cu 7 mm deschidere.)
Viteza de rotaţie:
200 r/min la 500 r/min (rpm) (CLV)
Număr de canale:
2
Răspuns frecvenţă:
20 Hz – 20 000 Hz +1/-2 dB
Variaţii în viteza imprimării şi vibraţii:
Sub limita măsurabilă
Secţiunea radio
Gama de frecvenţă
Modelul de 120 V
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 530 - 1 710 kHz
Alte modele
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 531 - 1 611 kHz (pas de 9 kHz )
530 - 1 610 kHz (pas de 10 kHz )
Tehnologia şi patentele de codificare
audio MPEG Layer-3 sunt licenţiate de
Fraunhofer IIS şi Thomson.
3
Antene
FM: Antenă telescopică
AM: Antenă integrată din bară de
ferită
Secţiunea casetofon
Sistem de înregistrare
4 piste 2 canale stereo
Timp de derulare rapid
Aprox. 120 s (sec) împreună cu
casetă Sony C-60
Răspuns frecvenţă
TYPE I (normal): 80 -10 000 Hz
Secţiunea USB
Bit rate acceptată
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32-320 kbps,VBR
Frecvenţe
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
Port USB
USB-A (Viteză maximă)
Generalităţi
Difuzor
Gama : 10 cm diam., 3,2 Ω, tip con
(2)
Intrare
Port (USB)
: Tip A,
curent maxim 500 mA
Ieşiri:
Mufă căşti (mini-jack stereo)
Impedanţă căşti de 16 - 68 Ω
Putere pe ieşire:
2,3 W + 2,3 W (la 3,2 Ω, 10%
distorsiune armonică)
Cerinţe alimentare:
Pentru radiocasetofon cu CD.
Modele Malaezia, Singapore şi
Tailanda: 230 – 240 V c.a.,
50 Hz
Model Mexic: 120 V c.a., 60 Hz
Alte modele: 230 V c.a., 50 Hz,
9 V c.c., 6 baterii R20 (tip D)
Pentru telecomandă:
3 V c.c., 2 baterii R03 (tip AAA)
Consum de putere:
18 W c.a.
4
Durată de viaţă baterii:
Pentru radiocasetofon cu CD
Înregistrare FM
Sony R20P: aprox. 13,5 h
Sony alcaline LR20: aprox. 20 h
Redare casetă
Sony R20P: aprox. 7 h
Sony alcaline LR20: aprox. 12 h
Redare CD
Sony R20P: aprox. 2.5 h
Sony alcaline LR20: aprox. 7 h
Dimensiuni
Aprox: 420 x 158,5 x 260 mm(l/î/L)
(inclusiv părţile care se extind)
Greutate
Aprox. 3,8 kg (inclusiv bateriile)
Accesorii furnizate
Cablu alimentare c.a. (1)
Telecomandă (1)
Designul şi specificaţiile pot fi modificate
de producător, fără notificarea prealabilă
a acestui lucru.
Accesorii opţionale
Căşti model Sony MDR
Alimentare
1 la AC IN
2 la priză
Conectaţi la cablul c.a.
sau introduceţi 6 baterii R20 (tip D) (nu sunt furnizate) în
compartimentul pentru baterii
.
Note
•
Înlocuiţi bateriile când indicatorul OPR/BATT
luminează slab sau când unitatea nu mai
funcţionează. Înlocuiţi bateriile cu unele noi. Înainte de a înlocui bateriile, scoateţi CD-ul din
unitate.
•
Pentru a folosi unitatea cu baterii, deconectaţi cablul c.a. de la unitate.
•
Când alimentaţi unitatea cu baterii, n-o puteţi porni folosind telecomanda.
Pregătirea telecomenzii
Introduceţi două baterii R03 (tip AAA) (nu sunt furnizate)
Înlocuirea bateriilor
În condiţii normale de utilizare, bateriile trebuie să ţină şase luni. Când telecomanda nu
mai comandă unitatea, înlocuiţi bateriile cu unele noi.
5
Funcţii de bază
Pentru a regla volumul
Apăsaţi VOLUME +,- (VOL +, - pe
telecomandă)
Pentru a asculta la căşti
Conectaţi căştile la mufa
Pentru a selecta caracteristica de sunet
Apăsaţi în mod repetat SOUND
, pe
unitate pentru a selecta intensitatea audio
pe care o doriţi.
Alegeţi
ROCK
POP
JAZZ
VOCAL
OFF
Înainte de a utiliza unitatea
Despre tensiunea de alimentare
Tensiunea de alimentare este indicată în
partea de jos a unităţii. Pentru a modifica
intervalul de acordare AM, gama de
frecvenţă radio şi modul de operare în
c.a., verificaţi tensiunea de alimentare a
unităţii dumneavoastră.
Pentru a porni/opri
Apăsaţi OPERATE
6
Pentru a obţine
sunete clare, puternice,
ce accentuează gama
audio joasă şi înaltă
sunete uşoare,
strălucitoare, ce
accentuează gama
audio înaltă şi medie
sunete percutante, ce
accentuează basul
prezenţa vocalelor,
accentuează gama
audio medie
toată gama audio, în
special pentru muzica
clasică
Pentru a întări basul
Apăsaţi MEGA BASS
pe unitate.
Pe display apare “MEGA BASS”.
Pentru a reveni la sonorizarea normală,
apăsaţi butonul din nou.
Redarea unui disc CD/MP3
1 ApăsaţI CD
pe unitate.
(Pe telecomandă, apăsaţi OPERATE ,
apoi apăsaţi FUNCTION (funcţie) în
mod repetat până apare CD pe display.
2 Apăsaţi
PUSH OPEN/CLOSE pe
unitate şi puneţi un disc cu eticheta în
sus, în compartimentul CD-ului.
Pentru a închide compartimentul CD-ului
apăsaţi
PUSH OPEN/CLOSE
pe
unitate
Pentru
Pune în pauză
redarea
Apăsaţi
(
pe unitate
pe telecomandă)
Pentru a relua
redarea, apăsaţi
butonul din nou.
3 Apăsaţi
pe unitate (
pe
telecomandă)
Unitatea redă toate piesele/ fişierele MP3
o singură dată. Când redaţi discuri MP3,
pe display apare „MP3”, după ce unitatea
citeşte informaţia fişierului.
Opri redarea
Merge la piesa/fişierul
MP3 următor
Merge la piesa/fişierul
MP3 anterior
Selecta un folder pe
discul MP3
Audio CD
Număr piesă
Timp de redare
Localiza un punct în
timp ce ascultaţi
sunetul
Disc MP3
Număr fişier MP3 După ce se afişează
numele fişierului, apare
timpul de redare
Localiza un punct în
timp ce urmăriţi
display-ul
Localiza o piesă/un
fişier MP3 în mod
direct
Scoate CD-ul
pe unitate pentru a
derula înainte şi
Pentru a derula înapoi
(Pe telecomandă folosiţi
FOLDER + sau ).
Executaţi
(înainte)
sau
(înapoi)
pe unitate în timpul redării şi
ţineţi apăsat până găsiţi
punctul (Pe telecomandă,
folosiţi
sau
)
Executaţi
(înainte)
sau
(înapoi)
pe unitate în timpul pauzei şi
ţineţi apăsat până găsiţi
punctul (Pe telecomandă,
folosiţi
sau
)
Tasta numerică
a
piesei/fişierului MP3 pe
telecomandă
PUSH OPEN/CLOSE
(apăsaţi pentru a
deschide/închide)
Sfaturi
•
Redarea porneşte de la piesa/fişierul MP3
la care aţi oprit redarea (redare reluată).
Cât timp redarea este oprită, numărul
piesei/fişierului MP3 de redat este afişat.
•
Pentru a anula opţiunea de reluare a
redării (pentru a porni redarea de la prima
piesă/fişier MP3), apăsaţi
sau
deschideţi compartimentul CD-ului în
modul STOP.
7
Pentru a localiza o piesă după număr
cu ajutorul telecomenzii
(Exemplu)
Pentru piesa/fişierul MP3 numărul 1:
Apăsaţi 1
şi apoi ENTER
Pentru piesa/fişierul MP3 numărul 12:
Apăsaţi 1,2
şi apoi ENTER
Pentru piesa/fişierul MP3 numărul 123:
Apăsaţi 1,2,3
şi apoi ENTER
Notă
Dacă SHUF sau PGM sunt aprinse pe display,
nu puteţi localiza o anume piesă/fişier MP3.
Dezactivaţi aceste indicatoare apăsând MODE
Exemplu de structură de folder şi ordine de
redare
Ordinea de redare a folderelor şi fişierelor este
următoarea:
8
Note despre discurile MP3
•
La introducerea discului, unitatea citeşte
toate fişierele de pe disc. În acest timp se
afişează “READING” (citeşte). Dacă pe
disc există mai multe foldere sau fişiere
non-MP3, redarea poate începe mai greu,
sau durează mai mult până la redarea
următorului fişier MP3. Nu salvaţi fişiere
sau foldere care nu sunt necesare şi care
nu sunt MP3, pe un disc destinat redării
MP3-urilor.
•
Localizarea unui fişier MP3 anume,
folosind tastele numerice
de pe
telecomandă este disponibilă numai
pentru fişierele MP3 din folderul selectat.
•
Un folder care nu conţine fişiere MP3 va fi
sărit.
•
Numărul maxim de fişiere: 255.
•
Numărul maxim de foldere: 150.
•
Numărul maxim de foldere şi fişiere în
total: 300.
•
Numărul maxim de directoare: 8.
•
Pentru numele folderelor şi fişierelor se
pot afişa până la 32 de caractere.
•
Caracterele A-Z, a-z, 0-9 şi „_” pot fi
afişate pe această unitate.Alte caractere
sunt afişate ca „_”.
•
Unitatea este conformă versiunii 1.1 a
formatului de etichetă ID3. Dacă fişierul
are o informaţie de etichetă ID3, „titlul
melodiei”, „numele artistului” şi „numele
albumului”, acestea pot fi afişate.
•
La denumirea fişierului adăugaţi extensia
„mp3”.
•
Dacă puneţi extensia „mp3” la alt tip de
fişier, unitatea nu poate recunoaşte fişierul
corect şi va genera un zgomot neuniform
care poate distruge difuzoarele.
•
Numele fişierului nu corespunde cu
eticheta ID3.
Cum ascultaţi la radio
Redarea unei casete
1 Apăsaţi în mod repetat RADIO
Pentru această operaţie folosiţi butoanele
de pe unitate.
1 Apăsaţi
pe unitate.
pe
unitate (BAND
pe telecomandă).
De fecare dată când apăsaţi tasta,
indicaţia se schimbă după cum
urmează:
„FM”
„AM”
2 Apăsaţi şi ţineţi apăsat TUNE + sau –
până când cifrele frecvenţei încep să se
schimbe pe display.
Unitatea scanează în mod automat
frecvenţele radio şi se opreşte atunci
când găseşte un post distinct.
Dacă nu puteţi acorda un post, apăsaţi
în mod repetat TUNE + sau –
pentru a schimba frecvenţa pas cu pas.
La recepţia unei transmisii FM apare
“ST”.
Sfat
Dacă transmisia FM este zgomotoasă, apăsaţi
MODE
până apare Mono pe display, iar
radioul va reda mono.
Modificarea intervalului de acordare
AM (Cu excepţia modelului de 120 V)
Dacă aveţi nevoie să modificaţi intervalul
AM de acordare, executaţi următorii paşi:
1 Apăsaţi RADIO
pe unitate până se
afişează „AM”.
2 Apăsaţi DISP/ENT/MEMORY
pe
unitate pentru 2 secunde.
3 Apăsaţi RADIO
pe unitate pentru
2 secunde „9K STEP” sau „10K STEP”
încep să se aprindă intermitent.
4 Apăsaţi PRESET + sau pe
unitate pentru a selecta „9K STEP”
pentru intervalul 9kHz sau „10K STEP”
pentru intervalul de 10 kHz.
5 Apăsaţi DISP/ENT/MEMORY
pe
unitate.
După modificarea intervalului de
acordare, trebuie să resetaţi posturile
radio AM pe care le-aţi setat anterior.
2 Apăsaţi
pe unitate şi
introduceţi caseta în compartimentul
pentru casete cu partea pe care doriţi
s-o redaţi cu faţa spre dumneavoastră.
Folosiţi numai casete TYPE I (normal).
Închideţi compartimentul.
Banda nu trebuie să fie slăbită, pentru a
nu deteriora caseta sau unitatea.
3 Apăsaţi
pe unitate .
Unitatea porneşte redarea.
Pentru
A pune redarea în
pauză
A opri redarea
Derulare înainte
sau înapoi
Apăsaţi
pe unitate.
Pentru a relua
redarea, apăsaţi
din nou.
pe unitate.
sau
(derulare înainte
sau înapoi)
pe unitate.
Ejectare casetă
pe unitate.
9
Cum să înregistraţi o casetă
Pentru această operaţie folosiţi butoanele
de pe unitate.
1 Apăsaţi
pe unitate pentru a
deschide compartimentul casetei şi
introduceţi o casetă goală cu partea pe
care doriţi s-o înregistraţi cu faţa către
dumneavoastră. Folosiţi numai casete
TYPE I (normal). Închideţi
compartimentul.
2 Selectaţi un program sursă pe care
doriţi să-l înregistraţi.
Pentru a înregistra din CD player, puneţi
un CD şi apăsaţi CD
pe unitate.
Pentru a înregistra de la radio, alegeţi
programul de radio dorit.
3 Apăsaţi
pe unitate pentru a porni
înregistrarea (
revine automat).
Pentru
A pune înregistrarea
în pauză
Apăsaţi
pe unitate.
Apăsaţi butonul din
nou pentru a relua
înregistrarea.
Cum ascultaţi muzică de la un
dispozitiv USB
Puteţi asculta muzică stocată pe un
dispozitiv USB opţional (player digital sau
media USB de stocare).
Pe această unitate nu se pot reda decât
fişiere în format MP3*.
Se va vedea capitolul “Dispozitive USB ce
pot fi redate/înregistrate” pentru o listă cu
dispozitive USB care pot fi conectate la
această unitate.
*Fişierele protejate prin copyright
(Managementul Drepturilor Digitale) nu pot
fi redate de acest sistem.
1 Selectaţi USB
pe unitate.
2 Conectaţi dispozitivul USB la
portul
(USB)
al unităţii .
Pe display apare
„USB MEMORY”.
3 Apăsaţi
Unitatea începe redarea.
A opri înregistrarea
pe unitate.
Număr de fişier MP3
Sfaturi
•
Reglarea volumului sau accentuarea
audio nu va afecta nivelul de înregistrare.
•
Dacă programul AM scoate un sunet
în pasul
şuierat după ce apăsaţi ●
3, apăsaţi MODE
pe unitate pentru a
selecta poziţia ISS (Interference Suppress
Switch – Comutator de suprimare
interferenţe) care micşorează cel mai bine
zgomotul.
•
Pentru o înregistrare de calitate folosiţi
alimentarea c.a.
•
Pentru a şterge o înregistrare procedaţi în
felul următor.
1 Introduceţi caseta de pe care doriţi să ştergeţi
o înregistrare.
2 Apăsaţi TAPE
pe unitate.
3 Apăsaţi
pe unitate.
10
După afişarea numelui fişierului,
apare durata de redare
4 Apăsaţi VOLUME +/- (sau VOL +/- pe
pe telecomandă)
volumul.
pentru a regla
Alte funcţii
Pentru
Note despre dispozitivul USB
•
Apăsaţi
•
A întrerupe
redarea
(sau
pe
unitate)
Pentru a
relua redarea, apăsaţi
butonul din nou*.
•
A opri
redarea
A selecta un
folder
A selecta un
fişier
A găsi un
punct într-un
fişier
A selecta
modul
“Repeat
Play”
Deconecta
dispozitivul
USB
sau
•
•
sau
Ţineţi apăsat
•
în timpul
redării, apoi eliberaţi
butonul în punctul dorit.
REPEAT
în mod
repetat, până apare
sau
.
•
•
Ţineţi apăsat
pe unitate până apare
“NO DEV” pe afişaj, apoi
deconectaţi dispozitivul
USB.
•
*În timp ce redă un fişier VBR MP3,
unitatea poate relua redarea de la un alt punct.
Pentru a schimba modul de redare
Apăsaţi MODE
în mod repetat în timp
ce dispozitivul USB este oprit. Puteţi
selecta redarea normală (
pentru
toate fişierele din folderul de pe
dispozitivul USB), redarea aleatoare
(shuffle play) (“SHUF” sau
“ SHUF”) sau redarea programată
(„PGM”).
•
•
•
•
•
Nu puteţi schimba modul de redare în
timpul redării.
Redarea poate fi uşor întârziată atunci
când:
- structura folderului este complexă.
- dispozitivul USB este aproape plin.
Când dispozitivul USB este conectat,
unitatea citeşte toate fişierele de pe
dispozitiv. Dacă sunt multe foldere sau
fişiere pe dispozitiv, citirea acestuia poate
dura mai mult.
Nu conectaţi dispozitivul USB şi sistemul
printr-un hub USB.
La unele dispozitive USB conectate, după
execuţia unei operaţiuni pe acesta ,
unitatea poate efectuarea aceeaşi
operaţiune cu întârziere.
Unitatea nu suportă întotdeauna toate
funcţiile dispozitivului USB conectat.
Fişierele înregistrate cu această unitate
sunt redate în ordinea de realizare a
folderului. Este posibil ca fişierele
înregistrate de un dispozitiv diferit de
această unitate (precum un calculator) să
nu fie redate în ordinea în care au fost
înregistrate.
Ordinea de redare a unităţii poate fi diferită
faţă de ordinea de redare a dispozitivului
USB.
Întotdeauna ţineti apăsat
pe unitate,
şi asiguraţi-vă ca mesajul “NO DEV”
apare pe afişaj, înainte să deconectaţi
dispozitivul USB. Deconectarea acestuia
înainte de apariţia mesajului “NO DEV”
poate duce la coruperea datelor de pe
dispozitiv, sau poate avaria dispozitivul
însuşi.
Nu stocaţi alte tipuri de fişiere sau foldere
inutile pe un dispozitiv USB care conţine
fişiere MP3.
În timpul redării folderele care nu conţin
fişiere MP3 sunt sărite.
Unitatea nu poate reda decât fişiere MP3
care au extensia „.MP3”.
Dacă există fişiere pe disc care au
extensia „MP3”, dar nu sunt fişiere MP3
unitatea poate produce zgomote, sau se
poate defecta.
Numărul maxim de fişiere şi foldere pe care
poate sa le conţină un singur dispozitiv USB
este de 999.
Numărul maxim de fişiere si foldere MP3
poate varia în funcţie de structura folderelor
şi a fişierelor.
11
•
Compatibilitatea cu toate programele
de
codificare/înregistrare
MP3,
înregistrare dispozitive şi media de
înregistrare nu poate fi garantată.
Dacă folosiţi un dispozitiv USB
incompatibil, se pot produce scăpări
de sunet sau zgomote, sau acesta nu
va funcţiona deloc.
Înregistrarea de pe un disc pe un
dispozitiv USB
Prin conectarea unui dispozitiv USB
(player digital sau media de stocare) la
portul
(USB)
al unităţii puteţi
înregistra muzică de pe un disc pe un
dispozitiv USB.
Puteţi înregistra numai de pe un disc CDDA sau MP3. Nu puteţi înregistra pe un
dispozitiv USB de pe acest casetofon, sau
de pe radio.
Formatul audio al fişierelor înregistrate de
această unitate este MP3.
Viteza aproximativă a înregistrării de pe
un CD este de 1MB pe minut de
înregistrare. Viteza poate fi mai mare
atunci când se înregistrază de pe un disc
MP3.
Se va vedea capitolul “Dispozitive USB
care pot fi redate /înregistrate”, pentru o
listă cu dispozitive USB care pot fi
conectate la această unitate.
Înregistrare sincronă
Această funcţie vă permite să înregistraţi
un disc întreg pe un dispozitiv USB. Se va
vedea deasemenea capitolul
“Înregistrarea pe un dispozitiv USB, a unei
singure piese sau fişier MP3, în
timpul redării “ (pagina 16).
1 Conectaţi un dispozitiv USB
înregistrabil la portul
(USB)
Când este necesară o conexiune cu
cablu, conectaţi cablul USB furnizat
odată cu dispozitivul de conectat.
Consultaţi manualul de operare furnizat
împreună cu dispozitivul USB, pentru
detalii despre metoda de conectare.
12
2 Apăsaţi CD
, apoi introduceţi
discul pe care doriţi să-l înregistraţi.
3 Când CD playerul este oprit apăsaţi în
mod repetat MODE
pentru
a selecta modul de redare.
Dacă începeţi înregistrarea în modul de
redare aleator (Shuffle Play), repetat
(Repeat Play), sau programat (Program
play) (fără piese sau fişiere MP3
programate), modul de redare trece
automat pe modul normal de redare
Normal Play.
Pentru detalii despre modurile de
redare, se va vedea secţiunea “Pentru
a schimba modul de redare” din “Cum
ascultaţi muzică de la un dispozitiv
USB” .
4 Apăsaţi CD-USB SYNC/REC1
pe
unitate.
“REC” se aprinde intermitent, iar
display-ul afişează pe rând: “CD
SYNC”, “FREExxxM”* (spaţiu liber
Rămas pe dispozitivul USB) şi “PUSH
ENT”.
Dispozitivul USB trece în standby
pentru înregistrare, iar unitatea se
opreşte din redare.
* Dacă spaţiul liber este în gama gigabyte,
unitatea va afişa “FREExxxG”.
5 Apăsaţi DISP/ENT/MEMORY
pe
unitate sau ENTER
pe
telecomandă)
Începe înregistrarea.Când înregistrarea
este completă, unitatea şi dispozitivul
USB se opresc automat.
Pentru a opri înregistrarea
Apăsaţi
Pentru a scoate dispozitivul USB
1 Apăsaţi
USB
când unitatea
s-a oprit din redare.
2 Ţineţi apăsat
pe unitate până
apare “NO DEV”(nici un dispozitiv).
3 Scoateţi dispozitivul USB.
Pentru a şterge fişiere sau foldere MP3
de pe dispozitivul USB
Puteţi şterge fişiere sau foldere MP3 de
pe dispozitivul USB.
Reguli de generare folder sau fişier
Când se înregistrează pentru prima dată
pe un dispozitiv USB, un folder “MUSIC”
(muzică)
este
creat
imediat
sub
“ROOT”(rădăcină). Folderele şi fişierele
sunt generate în acest folder “MUSIC”, în
funcţie de metoda de înregistrare, după
cum urmează:
1)
Înregistrare sincronă
Sursă de
înregistrare
MP3
CD-DA
1 Conectaţi un dispozitiv USB la portul
(USB)
2 Apăsaţi USB
Nume
Nume
folder
fişier
Acelaşi cu cel al sursei de
2)
înregistrare
3)
4)
“FLDR001”
„TRACK001
Înregistrare REC15)
Sursă de
înregistrare
MP3
pe unitate.
3 Apăsaţi în mod repetat
sau
pentru a selecta fişierul sau
folderul MP3 pe care doriţi să-l ştergeţi.
4 Apăsaţi ERASE
(şterge) pe unitate.
Când ştergeţi o piesă, apare „TRACK”
(piesă), urmată de „ERASE?” (şterge)
Când ştergeţi un folder, apare
„FOLDER”, urmat de „ERASE?”.
Pentru a anula ştergerea, apăsaţi
5 Apăsaţi DISP/ENT/MEMORY
pe
unitate sau ENTER
pe
telecomandă).
Fişierul sau folderul MP3 selectat este
şters.
Nume
folder
„REC1”
CD-DA
Nume fişier
6)
Acelaşi cu cel al
sursei de
2)
înregistrare
4)
„TRACK001”
1)
În modul Program Play (redare
programată), numele folderului este
“FLDRxxx” şi numele fişierului depinde
de sursa de înregistrare (disc CD-DA
sau disc MP3). Pentru detalii despre
modul de redare se va vedea secţiunea
„Pentru a schimba modul de redare„ din
capitolul „Cum ascultaţi muzică de la un
dispozitiv USB”.
2)
Numelui îi sunt atribuite pâna la 32 de
caractere.
3)
Numerele folderelor sunt atribuite
consecutiv până la maximum 999
(inclusiv folderele “ROOT”(rădăcină) şi
“MUSIC” (muzică)).
4)
Numele fişierelor sunt atribuite
consecutiv.
5)
Se va vedea “Înregistrarea pe un
dispozitiv USB, a unei singure piese
sau fişier MP3, în timpul redării “
(pagina 16)
6)
Un fişier nou este înregistrat în folderul
„REC1” de fiecare dată când este
executată înregistrarea REC1.
13
Note
• Nu îndepărtaţi dispozitivul USB în timpul
înregistrării sau operaţiunilor de ştergere.
Datele de pe dispozitiv pot deveni corupte
sau puteţi avaria dispozitivul în sine.
• Nu conectaţi sistemul şi dispozitivul USB
printr-un hub USB.
• Când înregistraţi de pe un CD, piesele sunt
înregistrate în format MP3 la 128 kbps.
Când înregistraţi de pe discuri MP3 piesele
sunt înregistrate cu acelaşi bitrate ca
fişierele originale.
• Când înregistraţi de pe un disc MP3, nu
există sunet şi se afişează textul “High
Speed”.
• Informaţia text de pe CD nu este
înregistrată în fişierele MP3 create.
• Dacă întrerupeţi înregistrarea înainte de
finalizare, se crează un fişier MP3 cu
conţinut parţial, până la punctul în care
înregistrarea a fost oprită.
• Înregistrarea se opreşte automat dacă:
Se consumă spaţiul existent pe
dispozitivul USB în timpul înregistrării
sau
Numărul de fişiere de pe dispozitivul
USB atinge limita de fişiere pe care
unitatea le poate recunoaşte.
• Un dispozitiv USB poate conţine maximum
999 de fişiere MP3 şi 999 foldere (inclusiv
rădăcina şi folderul “MUSIC”).
Numărul maxim de fişiere MP3 si foldere
poate varia în funcţie de structura
folderelor şi a fişierelor MP3.
• Nu puteţi şterge foldere şi fişiere MP3 în
modul “Shuffle Play”(redare aleatoare) sau
“Program Play” (redare programată).
• Dacă folderul care urmează a fi şters
conţine fişiere în format non-MP3/
WMA/AAC, acestea nu vor fi şterse.
• Dacă un folder sau un fişier cu acelaşi
nume cu cel pe care doriţi să îl înregistraţi
există deja pe dispozitivul USB, numelui
acestuia i se va adăuga o cifră
consecutivă, fără a se înlocui folderul sau
fişierul original.
• Când înregistraţi piese de pe un disc MP3
pe un dispozitiv USB, nu există ieşire de
sunet.
Utilizarea display-ului
Puteţi verifica informaţia despre CD
folosind display-ul.
Verificarea informaţiei unui CD audio
Pentru a verifica numărul total de piese
şi timpul total de redare de pe un CD
Apăsaţi
pentru a opri redarea CDului.
Numărul total de piese Durata totală de redare
Verificarea informaţiei unui disc MP3
Pentru a verifica numărul total de
foldere de pe CD
Apăsaţi
pentru a opri redarea CDului.
Numărul total de foldere
Pentru a verifica informaţia fişierului
Apăsaţi DISP/ENT/MEMORY pe unitate în
timpul redării unui disc MP3. Display-ul se
modifică după cum urmează:
Numărul curent şi timpul de redare
al fişierului
Titlul melodiei
Numele artistului
Numele albumului
*Dacă fişierul nu are informaţie ID3, numele
fişierului sau folderului apare pe display.
14
Redare repetată a pieselor/
fişierelor MP3 (Repeat Play)
Puteţi reda repetat piese/fişiere MP3, în modul
de redare aleator sau programat.
1 Apăsaţi CD
pe unitate.
Pe display apare „CD”.
2 Procedaţi după cum urmează:
Pentru a
Execută următoarele
repeta
o singură
1 Apăsaţi REPEAT
pe
piesă/
unitate până apare
fişier MP3
2 Apăsaţi
sau
pentru a selecta piesa/
fişierul MP3 pe care doriţi
să-l repetaţi
3 Apăsaţi
pe unitate (
pe telecomandă)
toate
1 Apăsaţi REPEAT
pe
piesele/
unitate până apare
Fişierele
2 Apăsaţi
pe unitate (
MP3 de pe
pe telecomandă)
CD
un folder
1 Apăsaţi REPEAT
pe
selectat
unitate până apare
(numai
şi
discuri
2 Selectaţi folderul apăsând
MP3)
sau
( FOLDER +
sau - pe telecomandă)
piese/fişiere 1 Porniţi Shuffle Play (redare
MP3 în
aleatoare) ( se va vedea
ordine
„Redarea pieselor/fişierelor
aleatoare
MP3 în ordine aleatoare”).
2 Apăsaţi REPEAT
pe
unitate până apare „SHUF”
şi
3 Apăsaţi
pe unitate (
pe telecomandă)
fişiere MP3
1 Porniţi Folder Shuffle Play
dintr-un
(redare aleatoare folder) ( se
folder
va vedea „Redarea pieselor/
selectat, în
fişierelor MP3 în ordine
ordine
aleatoare”).
aleatoare
2 Apăsaţi REPEAT
pe
(numai
unitate până apare
discuri
şi
MP3)
3 Apăsaţi
pe unitate (
pe telecomandă)
piese/
1 Programarea pieselor/
fişiere MP3
fişierelor MP3 (se va vedea
programate
„Crearea programului
propriu”).
2 Apăsaţi REPEAT
pe
unitate până apare
şi
„PGM”
3 Apăsaţi
pe unitate (
pe telecomandă)
Pentru a anula redarea repetată
Apăsaţi REPEAT
pe unitate până
dispare
de pe display.
Redare aleatoare a pieselor/
fişierelor MP3 (Shuffle Play)
Puteţi reda piese/fişiere MP3 în ordine
aleatoare.
1 Apăsaţi CD pe unitate.
Pe display apare „CD”.
2 Apăsaţi MODE
până apare
„SHUFF” (aleatoriu) pe display.
3 Apăsaţi
pe unitate (
pe
telecomandă) pentru a porni Shuffle
Play (redare aleatoare).
Pentru a anula Shuffle Play (redare
aleatoare)
Mai întâi opriţi redarea. Apoi apăsaţi
MODE
până dispare „SHUFF” de pe
display.
Sfaturi
•
În timpul redării aleatoare nu puteţi selecta
piesa/fişierul MP3 anterior apăsând
•
Funcţia de reluare a redării nu
funcţionează în timpul redării aleatoare.
15
Crearea programului propriu
(Program Play)
Puteţi aranja ordinea de redare pentru 25
de piese/fişiere MP3 de pe CD.
1 Apăsaţi CD
pe unitate.
Pe display apare „CD”.
2 Apăsaţi MODE
până apare „PGM”
pe display.
3 Apăsaţi
sau
pentru a
selecta piesa/fişierul MP3 şi apoi
apăsaţi DISP/ENT/MEMORY
pentru a-l adăuga la program.
Repetaţi pentru a programa şi alte piese
în ordinea pe care o doriţi.
După programarea primei piese, apare
„STEP 1” urmat de piesa/fişierul MP3
selectat.
De fiecare dată când adăugaţi o piesă/
fişier MP3 numărul de pas creşte
cu o unitate.
CD audio (Redare programată)
Pentru a şterge ultima piesă din
programare
Apăsaţi CLEAR
pe telecomandă
până la oprirea unităţii.
Sfaturi
•
Puteţi reda acelaşi program din nou,
deoarece programul este salvat până
deschideţi compartimentul CD-ului.
•
Puteţi înregistra propriul program. După
realizarea programului, introduceţi o
casetă goală şi apăsaţi
pe unitate
pentru a înregistra.
•
Funcţia de reluarea a redării nu este
accesibilă pe durata redării programate.
Presetarea posturilor radio
Puteţi preseta posturi radio în memoria
unităţii. Puteţi preseta în orice ordine,
până la 30 de posturi radio, 20 pentru FM
şi 10 pentru AM.
1
Apăsaţi RADIO
în mod repetat pe
unitate pentru a selecta banda.
Durata totală de redare a piesei selectate
2 Apăsaţi
RADIO
pe unitate pentru
2 secunde, până se aprinde intermitent
„AUTO” pe display.
Număr de piesă programat
3 Apăsaţi DISP/ENT/MEMORY
pe
unitate.
Posturile sunt stocate în memorie de la
frecvenţele joase la cele înalte.
Disc MP3 (Redare programată)
Număr de fişier programat
4 Apăsaţi
pe unitate (
pe
telecomandă)
pentru a porni
Program Play (redare programată).
Pentru a anula redarea programată
Mai întâi opriţi redarea. Apoi apăsaţi
MODE
până dispare „PGM” de pe
display.
16
Dacă un post nu poate fi presetat
automat
Un post cu semnal slab trebuie presetat
manual.
1
Apăsaţi RADIO
în mod repetat pe
unitate pentru a selecta banda.
2
Selectaţi postul dorit.
3 Apăsaţi şi ţineţi apăsat DISP/ENT/
MEMORY pe unitate timp de 2
secunde, până se aprinde intermitent pe
display numărul presetat.
4 Apăsaţi PRESET
5
+ sau pe
unitate până când numărul presetat
pentru postul de radio dorit se aprinde
intermitent pe display.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat DISP/ENT/
MEMORY
pe unitate.
Noul post îl înlocuieşte pe cel nou.
Pe telecomandă
1 Apăsaţi BAND
până apare pe
display banda dorită.
2 Selectaţi postul de radio dorit.
3 Apăsaţi şi ţineţi apăsate timp de 2
secunde tastele numerice
pe care
doriţi să presetaţi noul post de radio.
Pentru a selecta un număr format
dintr-o cifră, apăsaţi şi ţineţi apăsat
numărul timp de 2 secunde.
Pentru a selecta un număr format din
două cifre, apăsaţi pe prima cifră şi apoi
ţineţi apăsat pe a doua cifră timp de 2
secunde.
(Exemplu)
Pentru presetarea numărului 1: Ţineţi
apăsat numărul 1
pentru aproximativ
2 secunde.
Pentru presetarea numărului 12: Apăsaţi
pe 1
şi apoi apăsaţi şi ţineţi apăsat pe
2 timp de 2 secunde.
Sfaturi
Posturile de radio presetate rămân în memorie
chiar dacă se deconectează cablul de
alimentare c.a. sau se scot bateriile.
Redarea posturilor de radio
1
Apăsaţi RADIO
în mod repetat pe
unitate pentru a selecta banda.
2 Apăsaţi PRESET + sau –
pe
unitate pentru a selecta posturile
memorate.
Pe telecomandă
1 Apăsaţi BAND
în mod repetat
pentru a selecta banda.
2 Apăsaţi tastele numerice pentru
pentru a selecta postul de radio
memorat.
(Exemplu)
1 Pentru numărul presetat 1: Apăsaţi 1
şi apoi ENTER
2 Pentru numărul presetat 12: Apăsaţi 1,
2,
şi apoi ENTER
Programarea funcţiei SLEEP
1 Selectaţi pentru redare sursa de muzică
dorită.
2 Apăsaţi SLEEP
pentru a afişa
„SLEEP”.
3 Apăsaţi SLEEP
pentru a selecta
durata în minute până la oprirea
automată a unităţii.
De fiecare dată când apăsaţi pe buton,
indicaţia se schimbă după cum
urmează:
„AUTO*” → „60MIN” → „30MIN” →
„20MIN” → „10MIN” → „OFF”
* Când selectaţi „AUTO”, CD player-ul se
opreşte din redare în cel mult 90 min, iar
unitatea se stinge în mod automat. Când
ascultaţi la radio, acesta se opreşte în 90
de minute.
Dacă trec 4 secunde după ce aţi apăsat
SLEEP
, minutele afişate sunt
selectate.
După expirarea timpului setat , unitatea
se stinge automat.
Pentru a anula funcţia SLEEP
Apăsaţi OPERATE
sau SLEEP
pentru a stinge unitatea.
Notă
Când redaţi o casetă folosind această funcţie:
Dacă durata de redare a casetei pe o parte
este mai mare decât timpul setat, unitatea nu
se va stinge până la terminarea casetei.
17
Înregistrarea unei piese sau a
unui fişier MP3 pe un dispozitiv
USB, în timpul redării
Înregistrarea REC1
Această procedură vă permite să
înregistraţi mai uşor piesa sau fişierul
MP3 redat în mod curent, pe un dispozitiv
USB. Se va vedea deasemenea
„Înregistrarea sincronă” (pagina 12) din
capitolul „ Înregistrarea de pe un disc pe
un dispozitiv USB”
1 ConectaţI dispozitivul USB de
înregistrat la portul
(USB)
2 Apăsaţi CD
şi introduceţi discul ce
conţine piesa sau fişierul MP3 pe care
doriţi să-l înregistraţi.
3 Selectaţi piesa sau fişierul MP3 şi
porniţi redarea.
4 Apăsaţi CD-USB SYNC/REC1
pe
unitate în timpul redării piesei sau
fişierului MP3.
“REC” se aprinde intermitent iar pe
display apar alternativ “REC1”,
“FREExxxM*” (spaţiu liber pe
dispozitivul USB) şi “PUSH ENT”.
Dispozitivul USB trece în modul standby
de înregistrare, iar unitatea în pauza de
redare.
* Dacă unitatea de măsură a spaţiului liber
este gigabyte-ul, se va afişa “FREExxxG”.
5 Apăsaţi DISP/ENT/MEMORY
unitate (sau ENTER
pe telecomandă).
Înregistrarea începe.
La finalul înregistrării, CD player-ul
continuă să redea piesele.
Pentru a opri înregistrarea
Apăsaţi
18
pe
Dispozitive USB care pot fi
redate/înregistrate
Pe acestă unitate puteţi folosi următoarele
dispozitive USB Sony.
Alte dispozitive USB nu pot fi
redate/înregistrate pe acestă unitate.
Player digital Sony verificat (din
ianuarie 2007)
Nume produs
Walkman®
Nume model
NWD-B103/B103F/B105/B105F
Media de stocare USB Sony
verificată (din ianuarie 2007)
Nume produs
MICROVAULT
Nume model
USM512EX / 1GEX / 2GEX
USM128J / 256J / 512J / 1GJ /
2GJ / 4GJ
USM512JX / 1GJX / 2GJX /
4GJX
USM256H / 512H / 1GH / 2GH
/4GH
Verificaţi website-urile de mai jos pentru
ultimele informaţii despre dispozitivele
compatibile.
Pentru clienţii din Europa:
<http://sonydigital-link.com/dna>
Pentru clienţii din America Latină:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Pentru clienţii din Asia şi Oceania:
<http://www.css.ap.sony.com/>
Note
•
La formatarea modelelor de mai sus ,
folosiţi modelul însuşi sau un program
dedicat de formatare, pentru acel model.
În caz contrar, este posibil să nu puteţi
înregistra corespunzător dispozitivul USB
pe această unitate.
•
Nu folosiţi alte dispozitive USB decât cele
menţionate mai sus. Funcţionarea altor
tipuri, care nu sunt listate aici, nu este
garantată.
•
Funcţionarea nu poate fi garantată
întotdeauna, nici cînd se folosesc aceste
dispozitive USB.
•
Unele din aceste dispozitive USB nu pot fi
achiziţionate în anumite zone.
Precauţii
Discurile pe care le POATE reda acest
sistem
• CD audio
• CD-R/CD-RW (CD-DA*/fişiere MP3)
* CD-DA este abrevierea pentru Compact
Disc Digital Audio. Este un standard de
înregistrare folosit pentru CD-urile audio.
Discuri pe care acest sistem NU LE POATE
reda
• CD-R/CD-RW înregistrate în alte formate
decât cele de CD muzical sau MP3 care sunt
conforme cu ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet
sau multi-sesiune.
• CD-R/CD-RW cu o calitate slabă a
înregistrării, CD-R/CD-RW care sunt zgâriate
sau sunt murdare sau CD-R/CD-RW
înregistrate cu un dispozitiv de înregistrare
incompatibil.
• CD-R/CD-RW finalizate incorect.
• Discuri ce conţin fişiere care nu sunt MPEG
1 Audio Layer-3 (MP3).
Note despre discuri
• Înainte de redare ştergeţi discul cu o pânză
de curăţat. Ştergeţi din centru spre margine.
Dacă există o zgârietură, murdărie sau
amprente pe CD, acestea pot cauza erori de
redare a pieselor audio.
• Nu ştergeţi discurile cu solvenţi precum
benzină, tiner sau alte soluţii de curăţat, sau
spray anti-static destinat LP-urilor de vinil.
• Nu expuneţi discurile la soare sau la surse
de căldură precum gurile de ventilaţie. Nu
lăsaţi discurile în maşina parcată la soare,
deoarece temperatura în interiorul maşinii
poate creşte considerabil.
Despre siguranţă
• Deoarece raza laser folosită în secţiunea CD
player este dăunătoare pentru ochi, nu
încercaţi să dezasamblaţi carcasa. Pentru
service apelaţi numai la personal calificat.
• În cazul în care în sistem pătrunde un obiect
străin sau lichid, deconectaţi-l de la reţea şi
cereţi unei persoane calificate să-l verifice
înainte de a-l folosi din nou.
• Discuri cu forme în afara standardului (de ex.
inimă, pătrat, stea) nu pot fi redate pe acestă
unitate. Încercarea de a le folosi poate duce
la deteriorarea unităţii. Nu utilizaţi astfel de
discuri.
Despre sursele de alimentare
• Pentru operare în c.a. verificaţi dacă
tensiunea de operare a unităţii este identică
cu tensiunea din reţea (verificaţi la
„Specificaţii”) şi utilizaţi cablul de alimentare
furnizat; nu folosiţi alt tip.
• Unitatea nu este deconectată de la reţea
dacă nu este scoasă din priză, chiar dacă a
fost oprită de la buton.
• Scoateţi unitatea din priză atunci când nu
este folosită o perioadă mai lungă de timp.
• Când bateriile nu sunt folosite trebuie să le
scoateţi din unitate pentru a evita
deteriorarea cauzată de scurgerea acestora
sau de coroziune.
• Eticheta cu informaţiile despre tensiunea de
alimentare, consumul de putere, etc. este
localizată în partea de jos a unităţii.
Despre instalare
• Nu lăsaţi unitatea lângă surse de căldură,
într-un loc expus la soare, praf sau şoc
mecanic, sau în maşina parcată la soare.
• Nu plasaţi unitatea pe suprafeţe înclinate sau
instabile.
• Nu puneţi nimic lângă unitate, la o distanţă
de 10 mm de feţe. Găurile de ventilaţie
trebuie să nu fie obstrucţionate pentru ca
unitatea să funcţioneze corect şi pentru a
prelungi viaţa componentelor.
• Întrucât difuzoarele sunt realizate cu magneţi
puternici, păstraţi departe de unitate cardurile
cu bandă magnetică sau ceasurile de mână,
pentru a preveni o posibilă deteriorare
cauzată de magnet.
19
Despre funcţionare
• Dacă sistemul este adus într-o locaţie caldă
din una rece, sau este plasat într-o încăpere
foarte umedă, este posibil ca umezeala să
condenseze pe lentilele din interiorul CD
player-ului. În acest caz, scoateţi CD-ul şi
lăsaţi sistemul pornit aproximativ o oră, până
la evaporarea condensului.
• Dacă unitatea nu a fost folosită o perioadă
lungă de timp, porniţi-o în modul de redare şi
lăsaţi-o să se încălzească câteva minute
înainte de introducerea casetei.
Note despre casete
• Rupeţi sigiliul casetei din partea A sau B
pentru a preveni înregistrarea accidentală.
Dacă doriţi să reutilizaţi caseta pentru
înregistrare, acoperiţi fanta cu bandă
adezivă.
Partea A
Ghid al problemelor de
funcţionare
Generalităţi
Unitatea nu este pornită.
• Conectaţi corect cablul c.a. la priza de
alimentare.
• Verificaţi dacă bateriile sunt introduse corect.
• Înlocuiţi bateriile cu unele noi dacă sunt
descărcate.
• Nu puteţi porni unitatea cu telecomanda dacă
este alimentată cu baterii.
Unitatea nu este pornită şi se afişează
alternativ „BATTERY” şi „ERROR”.
• Verificaţi dacă bateriile sunt introduse corect.
• Înlocuiţi bateriile cu unele noi dacă sunt
descărcate.
Nu există sunet.
• Scoateţi căştile când ascultaţi la difuzoare.
Sigiliu partea B Sigiliu partea A
• Nu este recomandată utilizarea casetei
pentru redare mai mult de 90 de minute,
exceptând cazurile de înregistrare sau
redare continuă.
Curăţarea carcasei
• Curăţaţi carcasa, panoul frontal şi butoanele
cu o pânză moale uşor umezită într-o soluţie
slabă de detergent. Nu folosiţi pentru
curăţare
obiecte
abrazive,
substanţe
abrazive, sau solvenţi precum alcool sau
benzină.
20
Se aude un zgomot.
• Cineva foloseşte un telefon mobil sau alt
echipament care emite unde radio lângă
unitate. Îndepărtaţi telefonul, etc. de unitate.
CD/MP3 player
Discul nu poate fi redat sau se afişează “NO
DISC” (nu există disc), chiar dacă este disc
in unitate.
• Puneţi discul cu eticheta în sus.
• Curăţaţi discul.
• Scoateţi CD-ul şi lăsaţi compartimentul
deschis timp de o oră pentru a se usca
condensul din interior.
• CD-R/CD-RW este gol.
• Există o problemă cu calitatea CD-R/CD-RW,
cu dispozitivul de înregistrare sau cu
programul utilizat.
• Înlocuiţi toate bateriile cu unele noi, dacă
sunt descărcate.
Sunetul cade.
• Reduceţi volumul.
• Curăţaţi CD-ul, sau înlocuiţi-l dacă este
deteriorat.
• Plasaţi unitatea într-un loc fără vibraţii.
• Curăţaţi lentilele cu un aparat special de
suflat, disponibil în magazine.
• Sunetul poate să cadă sau se poate auzi un
zgomot atunci când se folosesc discuri CDR/CD-RW de slabă calitate, sau când este o
problemă cu dispozitivul de înregistrare sau
cu programul respectiv.
Pornirea redării durează mai mult decât este
normal
• Următoarele discuri au nevoie de mai mult
timp pentru redare.
un disc înregistrat cu o structură
arbore complicată.
un disc care nu a fost finalizat (un
disc la care se pot adăuga date).
un disc care are mai multe foldere
sau fişiere non-MP3.
Radio
Recepţia este slabă.
• Reorientaţi antena
recepţia FM.
pentru
a
îmbunătăţi
Casetofon
Caseta nu porneşte atunci când apăsaţi un
buton.
• Verificaţi dacă este bine închis
compartimentul pentru casetă.
nu funcţionează sau caseta
Butonul ●
nu poate fi redată sau înregistrată
• Verificaţi dacă există siguranţa casetei.
Redare distorsionată, înregistrare sau
calitate a ştergerii slabă.
• Curăţaţi capetele folosind o casetă uscată
sau umedă de curăţare (disponibilă separat)
după fiecare 10 ore de utilizare, înainte de o
înregistrare importantă sau după redarea
unei casete vechi. O curăţare incompletă a
capetelor poate determina degradarea
calităţii sunetului sau incapacitatea unităţii să
înregistreze sau să redea casete.
• S-au folosit casetele TYPE II (poziţie înaltă)
sau TYPE IV (metal). Folosiţi numai casete
TYPE I (normal).
• Demagnetizaţi capetele folosind un
demagnetizator disponibil în magazine.
• Înlocuiţi toate bateriile cu unele noi, dacă
sunt descărcate.
Dispozitiv USB
• Reorientaţi unitatea pentru a îmbunătăţi
recepţia AM.
Sunetul este slab sau de slabă calitate
• Înlocuiţi toate bateriile cu unele noi, dacă
sunt descărcate.
• Mutaţi unitatea de lângă televizor.
• Dacă folosiţi telecomanda când ascultaţi
posturi de radio AM se poate auzi un
zgomot.
Imaginea de pe televizorul dumneavoastră
devine instabilă
• Dacă ascultaţi un post de radio FM lângă
televizorul cu antena integrată, mutaţi
unitatea mai departe de televizor.
Nu puteţi începe înregistrarea pe un
dispozitiv USB.
• Este posibil să fi apărut una din următoarele
probleme.
Dispozitivul USB este plin.
S-a atins numărul limită de fişiere
MP3 şi foldere înregistrate pe
dispozitivul USB.
Dispozitivul USB este protejat la
scriere.
Înregistrarea este întreruptă înainte de
Finalizare.
• Folosiţi un dispozitiv USB neacceptat. Vedeţi
capitolul „Dispozitive USB ce pot fi
redate/înregistrate”,
pentru
tipurile
de
dispozitive acceptate.
• Dispozitivul USB nu este formatat corect.
Pentru a afla cum se formatează
dispozitivului USB consultaţi manualul de
operare al acestuia.
• Opriţi sistemul şi scoateţi dispozitivul
USB.Dacă dispozitivul USB are un comutator
pentru alimentare, opriţi şi porniţi din nou
dispozitivul după scoaterea lui din unitate.
Apoi încercaţi să înregistraţi din nou.
21
• Dacă operaţiunile de înregistrare şi ştergere
sunt executate de multe ori , structura
fişierului din dispozitivul USB devine
fragmentată. Consultaţi manualul de operare
al dispozitivului pentru a găsi modul de
rezolvare al acestei probleme. Dacă
problema persistă, contactaţi cel mai apopiat
dealer Sony
În urma înregistrării pe acest dispozitiv
rezultă o eroare.
• Folosiţi un dispozitiv USB incompatibil. Se va
vedea secţiunea „Dispozitive USB ce pot fi
redate/înregistrate”, pentru tipurile de
dispozitive compatibile.
• Opriţi sistemul şi scoateţi dispozitivul
USB.Dacă dispozitivul USB are un comutator
pentru alimentare, opriţi şi porniţi din nou
dispozitivul după scoaterea lui din sistem.
Apoi încercaţi să înregistraţi din nou.
• Dispozitivul USB a fost deconectat sau
alimentarea a fost întreruptă în timpul
înregistrării. Ştergeţi fişierele parţial
înregistrate şi înregistraţi din nou. Dacă
acesta nu rezolvă problema, dispozitivul
USB poate fi stricat. Consultaţi manualul de
operare al dispozitivului pentru găsi modul
de rezolvare al acestei probleme. Dacă
problema persistă, contactaţi cel mai apopiat
dealer Sony.
Fişierele sau folderele de pe
dispozitivul USB nu pot fi şterse
• Verificaţi dacă dispozitivul USB este protejat
la scriere.
• Dispozitivul USB a fost deconectat sau
alimentarea a fost întreruptă în timpul
ştergerii. Ştergeţi fişierele parţial şterse.
Dacă acesta nu rezolvă problema,
dispozitivul USB poate fi stricat. Consultaţi
manualul de operare al dispozitivului pentru
găsi modul de rezolvare al acestei probleme.
Dacă problema persistă, contactaţi cel mai
apopiat dealer Sony.
22
Folosiţi un dispozitiv USB compatibil?
• Dacă conectaţi un dispozitiv USB
incompatibil, pot apare următoarele
probleme„Dispozitive USB ce pot fi
redate/înregistrate”, pentru lista cu tipurile de
dispozitive acceptate.
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
Numele fişierelor şi folderelor nu sunt
afişate de unitate.
Redarea nu este posibilă.
Există pauze de sunet.
Există zgomote.
Sunetul are distorsiuni.
Înregistrarea se opreşte înainte de a
fi finalizată.
Apar supra-curenţi
• S-a detectat o problemă referitoare la nivelul
curentului electric de la portul (USB)
Opriţi sistemul şi scoateţi dispozitivul USB
din portul
(USB) Asiguraţi-vă că nu
sunt probleme cu dispozitivul USB. Dacă
acestă manifestare persistă, contactaţi cel
mai apropiat dealer Sony.
Nu există sonor.
• Dispozitivul USB nu este conectat corect.
Opriţi unitatea şi apoi reconectaţi dispozitivul
USB şi verificaţi dacă indicatorul „USB
MEMORY” se aprinde sau nu pe display.
Se aud zgomote, sunetul este întrerupt sau
este distorsionat.
• Opriţi unitatea, apoi reconectaţi dispozitivul
USB. Reporniţi unitatea.
• Melodiile însele conţin zgomote, sau sunetul
este dstorsionat. Zgomotele au intrat odată
cu procesul de înregistrare. Ştergeţi fişierul şi
încercaţi sa-l înregistraţi din nou.
Dispozitivul USB nu poate fi conectat în
portul
(USB)
• Conectorul dispozitivului USB sau cablu USB
a fost conectat invers. Conectaţi conectorul
dispozitivului USB sau cablul USB în
orientarea corectă.
Informaţia „Reading” (se citeşte) este
afişată pentru prea mult timp pe display,
sau durează prea mult până începe redarea.
• Procesul de citire poate dura mai mult în
următoarele cazuri.
Pe dispozitivul USB sunt multe
foldere sau fişiere.
Structura fişierului este extrem de
complexă.
Memoria este aproape plină.
Memoria internă este fragmentată.
Pentru a evita aceste probleme, vă
recomandăm să luaţi următoarele măsuri:
Numărul total de foldere pe
dispozitivul USB: 100 sau mai puţin.
Numărul total de fişiere pe folder:
100 sau mai puţin.
Afişare eronată
• Deoarece datele stocate pe dispozitivul USB
ar putea fi corupte, trimiteţi datele muzicale
din nou pe dispozitivul USB.
• Această unitate poate afişa numai numere şi
litere din alfabet. Alte caractere nu sunt
afişate corect.
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
• Stingeţi sistemul şi reconectaţi dispozitivul
USB, apoi porniţi din nou unitatea.
• Conectaţi dispozitivul acceptat (se va vedea
„Dispozitive USB ce pot fi redate/înregistrate”
pentru dispozitivele acceptate).
• Dispozitivul USB nu lucrează corespunzător.
Se va consulta manualul de operare al
dispozitivului pentru găsi modul de rezolvare
al acestei probleme. Dacă problema
persistă, contactaţi cel mai apopiat dealer
Sony.
•
Redarea nu porneşte.
• Stingeţi unitatea şi reconectaţi dispozitivul
USB.
• Conectaţi dispozitivul acceptat (se va vedea
„Dispozitive USB ce pot fi redate/
înregistrate”).
Fişierele MP3 nu pot fi redate
• Fişierele MP3 nu au extensia „.mp3”.
• Datele nu sunt stocate în format MP3.
• Mediul de stocare USB formatat cu alte
fişiere de sistem decât FAT16 sau FAT32.*
• Dacă folosiţi mediu de stocare USB
partiţionat, vor fi redate numai fişierele MP3
de pe prima partiţie.
• Redarea este posibilă până la 8 nivele.
• Numărul de foldere a depăşit 999.
• Fişierele care sunt criptate sau sunt protejate
de parole , etc. nu pot fi redate.
* Acest sistem suportă FAT16 şi FAT32 , dar
unele medii de stocare USB nu suportă
ambele sisteme de fişiere.
Pentru detalii se va consulta manualul de
operare al dispozitivului de stocare USB în
cauză sau contactaţi producătorul.
Telecomanda
Telecomanda nu funcţionează.
• Înlocuiţi toate bateriile cu unele noi, dacă
sunt descărcate.
• Îndreptaţi telecomanda către senzorul
unităţii.
• Îndepărtaţi obstacolele dintre telecomandă şi
unitate.
• Senzorul telecomenzii nu trebuie expus la
lumină puternică precum razele soarelui sau
lămpi fluorescente.
• Mutaţi-vă mai aproape de unitate când
folosiţi telecomanda.
Dacă după ce aţi încercat toate aceste remedii
încă mai aveţi probleme, scoateţi cablul de
alimentare c.a. sau scoateţi bateriile. După ce
dispar toate indicaţiile de pe display,
reconectaţi cablul de alimentare sau introduceţi
bateriile din nou. Dacă problemele persistă,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Redarea nu porneşte de la prima piesă.
• Setaţi modul de redare la modul Normal
Play.
23
Download PDF

advertising