Sony | NWZ-B143F | Sony NWZ-B143F Használati útmutató

Tartalomjegyzék
Menü
Tárgymutató
Kezelési útmutató
NWZ-B142/B143/B142F/B143F
©2009 Sony Corporation
4-145-620-91 (1)
Menü
A Kezelési útmutatóban található gombok használata
A kézikönyv jobb felső sarkában található gombokra kattintva megjeleníthető a
„Tartalomjegyzék”, „A HOME menüről” rész vagy a „Tárgymutató”.
Tartalomjegyzék
A Kezelési útmutató használata
A tartalomjegyzékre ugrik
Tárgymutató
A kívánt információt a kézikönyv témakörei alapján keresheti meg.
A HOME menü bemutatására ugrik
A kívánt információt a lejátszó menüpontjaiban keresheti meg.
A tárgymutatóra ugrik
A kívánt információt a kézikönyvben szereplő kulcsszavak alapján keresheti meg.
 Tippek
A tartalomjegyzékben illetve a tárgymutatóban lévő oldalszámokra kattintva az adott
oldalra ugorhat.
Az oldalakon szereplő oldalhivatkozásokra kattintva (pl.: 3. oldal) a hivatkozott
oldalra ugorhat.
Ha kulcsszó alapján szeretne megkeresni egy oldalt, írja be a kulcsszót az Adobe Reader
ablakának szövegkereső mezőjébe.
Az Adobe Reader verziójától függően ez a művelet az ismertetettől eltérhet.
Az oldalbeállítás módosítása
Az Adobe Reader ablakának gombjaival kiválaszthatja, hogyan jelenjenek meg
az oldalak.
Szövegkeresési szövegmező
Folyamatos
Az oldalak folyamatos
egymásutánban jelennek meg, és az
oldalak szélessége kitölti az ablakot.
Görgetéskor a folyamatosan egymás
után következő oldalak felfelé vagy
lefelé mozdulnak el.
Egyetlen oldal
Az oldalak egyenként jelennek meg
úgy, hogy kitöltik az ablakot.
Görgetéskor az előző vagy a
következő oldal jelenik meg.
Alapvető műveletek és képernyők
Lejátszási képernyő...........................................8
Első lépések
Az akkumulátor feltöltése.................... 14
A kijelző nyelvének kiválasztása
(Language). ........................................... 16
A dátum és az idő beállítása................. 17
Zenék beszerzése.................................. 18
Zenék átvitele....................................... 19
Zene lejátszása
Zene lejátszása (Music Library)................ 21
Zenelejátszás ZAPPIN lejátszással...... 23
Mit jelent a ZAPPIN lejátszás?......................23
Átváltás ZAPPIN lejátszásra..........................24
A zeneszámok lejátszott tartományának
megváltoztatása ZAPPIN lejátszásban......25
Zeneszámok keresése........................... 26
A lejátszás módjának megváltoztatása
(Play Mode)............................................ 28
A hangminőség beállítása.................... 29
A Bass funkció aktiválása...............................29
A hangminőség megváltoztatása
(Equalizer)........................................................30
Zeneszámok törlése.............................. 32
FM-rádióadás hallgatása . ................... 33
FM-rádióadás hallgatása . .............................33
FM-rádió képernyő.........................................34
Állomások automatikus behangolása
(FM Auto Preset). ..............................................35
Állomások kézi behangolása.........................36
Tárolt rádióállomások törlése........................36
FM-rádióadás felvétele......................... 37
Felvett FM-rádióműsorok törlése.................38
Felvett FM-rádióműsorok lejátszása.... 39
Az FM-rádió beállítások
módosítása......................................... 40
Keresési érzékenység......................................40
Hang rögzítése/lejátszása
Hangrögzítés........................................ 41
Rögzített hangfájlok törlése...........................42
A rögzített hangfájlok lejátszása.......... 43
A hangrögzítési beállítások
módosítása......................................... 44
Voice Record Codec.......................................44
Beállítások
A közös beállítások módosítása........... 45
Dátum és idő beállítása (Set Date-Time).....45
Hangerő-korlátozás
(AVLS (Volume Limit))...............................46
Sípszó (Beep)...................................................46
Energiatakarékos mód
(Power Save Mode)......................................47
LED...................................................................47
Kontraszt (Contrast).......................................47
A lejátszó adatainak megjelenítése
(Information)......................................... 48
A kijelző nyelvének kiválasztása
(Language). ........................................... 49
A gyári beállítások visszaállítása
(Reset all Settings).................................. 50
A memória formázása (Format)............. 51
Folytatás 
Tárgymutató
A lejátszó be- és kikapcsolása................ 9
A HOME menüről................................ 10
A HOME menü használata.................. 12
(csak NWZ-B142F/B143F esetén)
Menü
Alkatrészek és kezelőelemek.................. 5
FM-rádióadás hallgatása/felvétele
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék
Az akkumulátorok üzemidejéről......... 52
Mit jelent a formátum és a
bitsebesség?........................................ 53
Tartalomjegyzék
Hasznos információk
Mit jelent a hangformátum?..........................53
Hibaelhárítás....................................... 56
Üzenetek............................................... 64
További információk
Óvintézkedések.................................... 66
A licencre és a védjegyekre vonatkozó
megjegyzések..................................... 74
Műszaki adatok.................................... 76
Tárgymutató........................................ 81
Megjegyzés
A vásárlás helyétől függően előfordulhat, hogy a lejátszó bizonyos modelljei nem érhetők el.
Tárgymutató
Hibaelhárítás
Menü
Adatok tárolása.................................... 54
A lejátszó firmware-ének frissítése...... 55
Alapvető műveletek és képernyők
Tartalomjegyzék
Alkatrészek és kezelőelemek
Elölnézet
Menü
Tárgymutató
Fejhallgató
REC/STOP gomb
Elindítja/leállítja a felvételt.
A lejátszó beépített mikrofonjával
hangot vehet fel ( 41. oldal).
Ezen kívül az épp vett FM-adást is
felveheti (csak NWZ-B142F/B143F
esetén) ( 37. oldal).
 VOL +*1/– gomb
A hangerő beállítására szolgál.
 ZAP gomb
A normál lejátszás és a ZAPPIN
lejátszás között vált ( 23. oldal).
 BASS gomb
Aktiválja a Bass funkciót a mély
hangtartomány kiemeléséhez
( 29. oldal).
 *1 gomb
Be- és kikapcsolja a lejátszót
( 9. oldal).
Elindítja/szünetelteti a lejátszást
( 21. oldal), vagy szünetelteti/
újraindítja a rögzítést
( 37., 41. oldal).
Ha egy menüpont jelenik meg a
kijelzőn, ezzel a gombbal
jóváhagyhatja a menüpontot
( 10. oldal).
 / gomb
A zeneszám elejére ugrik, illetve
előretekeri/visszatekeri a zeneszámot
( 21. oldal).
Ha menü jelenik meg a képernyőn,
ezekkel a gombokkal választhat a
menüpontok közül ( 10. oldal).
Folytatás 
*1A gombok felszínén kitapintható
jelzések vannak. Ezek segítik a gombok
kezelését.
Alapvető műveletek és képernyők
Tartalomjegyzék
Elölnézet
Menü
Fejhallgató
 Kijelző
A kijelző tartalma az épp aktív
alkalmazástól függ ( 8., 10., 21.,
33., 41., 45. oldal).
*2A
jelzéssel ellátott funkciók a
megfelelő gomb lenyomva tartásával
aktiválhatók.
 BACK/HOME*2 gomb
Visszatér az előző menübe. Tartsa
lenyomva a HOME menü
megjelenítéséhez ( 10. oldal).
 Bekapcsolási jelzőfény
LED-megvilágítással rendelkezik
( 47. oldal). A megvilágítási séma
a kezeléstől függően változik.
Folytatás 
Tárgymutató
  Fejhallgató-csatlakozóaljzat
A fejhallgató csatlakoztatásakor úgy
illessze be a dugót, hogy a helyére
kattanjon. Ha a fejhallgató nincs
megfelelően csatlakoztatva, akkor
nem fog megfelelően szólni.
Alapvető műveletek és képernyők
Tartalomjegyzék
Hátoldal
Menü
 RESET gomb
Alaphelyzetbe állítja a lejátszót, ha
például egy tűvel lenyomja a RESET
gombot ( 56. oldal).
Ha a lejátszót alaphelyzetbe állítás
után bekapcsolja, a lejátszó
újraaktiválja a korábban beállított
elemeket.
 A hordszíj rögzítőhelye
Itt lehet rögzíteni a (külön
megvásárolható) hordszíjat.
 HOLD kapcsoló
A HOLD kapcsoló segítségével
elkerülhető a lejátszó hordozás
közben történő akaratlan kezelése.
Ha a HOLD kapcsolót a nyíl ()
irányába csúsztatja, az összes
kezelőgombot letiltja. Ha a HOLD
funkció bekapcsolt állapota mellett
lenyom egy gombot, a kijelzőn a
„HOLD” felirat jelenik meg. A
HOLD funkció kikapcsolásához tolja
vissza a HOLD kapcsolót az
ellenkező állásba.
 USB-csatlakozó kupakja
USB-portra csatlakoztatáskor
távolítsa el az USB-csatlakozó
kupakját.
Az USB-csatlakozó kupakjának
eltávolítása
USB-csatlakozó
Tárgymutató
 Mikrofon
Lásd:  41. oldal.
Alapvető műveletek és képernyők
Tartalomjegyzék
Lejátszási képernyő
012 SHUF BASS
Menü
Song 12
Folder 1
Tárgymutató
 A zeneszám címének/ a
fájlnévnek a kijelzése
 A lejátszási tartomány kijelzése
 Lejátszási állapotsáv
 A lejátszás állapotának kijelzése
A lejátszás aktuális módját jelzi ki.
: lejátszás/: szünet
: visszatekerés/: előretekerés
 Az aktuális zeneszám
sorszámának kijelzése
 A lejátszási mód kijelzése
A lejátszás aktuális módjának
ikonját jelzi ki ( 28. oldal). Ha a
lejátszási mód „Normal”, nem
jelenik meg ikon.
 ZAPPIN lejátszás kijelzése
A ZAPPIN lejátszási állapotot jelzi
( 23. oldal).
 Bass funkció/hangszínszabályozó
mód kijelzése
A Bass funkció ( 29. oldal), illetve
a hangszínszabályozó mód aktivált
állapotát jelzi ( 30. oldal).
 Az akkumulátor töltöttségi
szintjének kijelzése
Alapvető műveletek és képernyők
 gomb
Tartalomjegyzék
A lejátszó be- és kikapcsolása
Menü
 Tipp
Ha a „HOLD” felirat jelenik meg a kijelzőn, csúsztassa a HOLD kapcsolót a ()
nyíllal ellentétes irányba a HOLD funkció kikapcsolásához.
A lejátszó kikapcsolása
Tartsa lenyomva a  gombot a lejátszó kikapcsolásához. Megjelenik a
„POWER OFF” felirat.
 Tippek
Ha megállított lejátszás mellett egy bizonyos ideig semmilyen műveletet nem végez, a
kijelző automatikusan kikapcsol, hogy csökkentse az energiafogyasztást. Ha hosszú ideig
semmilyen műveletet nem végez, a lejátszó teljesen kikapcsol. Ez az állapot kis
mértékben fogyasztja az akkumulátort.
A lejátszót nem lehet kezelni, ha számítógéphez csatlakozik. A lejátszót annak kezelése
előtt csatlakoztassa le.
Tárgymutató
A lejátszó bekapcsolása
Nyomja le a  gombot a lejátszó bekapcsolásához. A lejátszó onnan folytatja
a lejátszást, ahol kikapcsolta.
10
Alapvető műveletek és képernyők
Tartalomjegyzék
A HOME menüről
Menü
Az alábbi táblázat a HOME menü pontjait mutatja. Az egyes menük
menüpontjainak listája:  11. oldal.
Az egyes menüpontokról a hivatkozott oldalon olvashat bővebben.
HOME menü
Tárgymutató
Music Library
Az ikonok a HOME menüben jelennek meg, és a kijelölt ikon színe inverzként
jelenik meg.
Voice
Rögzített hangfájlok lejátszása/törlése ( 41. oldal).
Music Library
Az átmásolt zeneszámok lejátszása a lejátszón ( 21. oldal).
FM*
FM-rádió lejátszása, illetve a felvett FM-műsorok lejátszása
vagy törlése ( 33. oldal).
Settings
A zenelejátszás, az FM-rádió*1, a hangrögzítés vagy a lejátszó
beállításainak elérése ( 45. oldal).
1
*1Csak NWZ-B142F/B143F esetén
Folytatás 
11
Alapvető műveletek és képernyők
(Music Library).......................... 21
Manual............................................ 33
Preset............................................... 33
Play Rec Data................................. 39
Delete Rec Data............................. 38
Add Preset...................................... 36
Delete Preset.................................. 36
*1Csak NWZ-B142F/B143F esetén
Tárgymutató
(FM)*1...................................... 33
Music Settings
Play Mode.................................. 28
Equalizer.................................... 30
ZAPPIN Range......................... 25
FM Settings*1
Scan Sensitivity......................... 40
FM Auto Preset......................... 35
Rec Settings
Voice Record Codec................. 44
Common Settings
Set Date-Time..................... 17, 45
AVLS (Volume Limit).............. 46
Beep............................................ 46
Power Save Mode..................... 47
LED............................................ 47
Contrast..................................... 47
Information.................................... 48
Language..................................16, 49
Initialize
Reset All Settings...................... 50
Format....................................... 51
Menü
Now Playing.............................21, 26
Folder.............................................. 26
All Songs......................................... 26
Artist............................................... 26
Album............................................. 26
Playlists........................................... 26
Genre.............................................. 26
Release Year.................................... 26
(Settings)
Tartalomjegyzék
(Voice).................................... 41
Play Rec Data................................. 43
Delete Rec Data............................. 42
12
Alapvető műveletek és képernyők
Menü
A HOME menüből indíthatók el az egyes alkalmazások, például a zeneszámok
keresése, a beállítások módosítása stb.
A HOME menüt a lejátszó BACK/HOME gombjának nyomva tartásával
hozhatja elő.
Tartalomjegyzék
A HOME menü használata
 gomb
Tárgymutató
Music Library
BACK/HOME gomb
/ gomb
A HOME menüben a kívánt menüpontot a //*1 gombok
megnyomásával választhatja ki.
A / gombokkal válassza ki a menüpontot, majd nyomja meg a
 gombot a jóváhagyáshoz.
*1A gombok felszínén kitapintható jelzések vannak. Ezek segítik a gombok kezelését.
/ gomb: Kiválaszt egy menüpontot.
 gomb: Jóváhagyja a menüpontot.
A kézikönyvben az alábbi módon ismertetjük a HOME menü kezelési
utasításait.
HOME menüből válassza a következőket: (Music Library) 
Példa: A
„Folder”  a kívánt mappa  a kívánt zeneszám.
A fenti példa esetén elvégzendő műveleteket az alábbiakban részletezzük.
Tartsa lenyomva a BACK/HOME
BACK/HOME gomb
gombot, amíg a HOME menü
meg nem jelenik.
Megjelenik a HOME menü.
Folytatás 
13
Alapvető műveletek és képernyők
megerősítéshez.
Megjelenik a Music Library
menüképernyő.
Now Playing
Folder
All Songs
Megjelenik a mappák listájának
képernyője.
A listát a / gombok
megnyomásával görgetheti.
A / gombokkal
Play All
Folder 1
Folder 2
A / gombokkal
Play All
Song 1
Song 2
válassza ki kívánt mappát, majd
nyomja meg a  gombot a
megerősítéshez.
Megjelenik a kiválasztott mappa
zeneszámainak listáját tartalmazó
képernyő.
válassza ki a kívánt zeneszámot,
majd a megerősítéshez nyomja
meg a  gombot.
Megjelenik a zenelejátszó képernyő,
és elkezdődik a lejátszás.
Song 12
Folder 1
012 SHUF BASS
Visszatérés a HOME menübe kezelés közben
Nyomja le és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot.
Visszatérés az előző képernyőre kezelés közben
Nyomja meg a BACK/HOME gombot.
Tárgymutató
válassza ki a „Folder” pontot,
majd nyomja meg a  gombot
a megerősítéshez.
Menü
A / gombokkal
Music Library
Tartalomjegyzék
Nyomja meg a  gombot a
14
Első lépések
Tartalomjegyzék
Az akkumulátor feltöltése
Menü
A lejátszó akkumulátorának feltöltéséhez csatlakoztassa a lejátszót a
számítógéphez.
Vegye le az USB-csatlakozó kupakját, és
csatlakoztassa az USB-csatlakozót a számítógép
USB-portjához. Ha a kijelző
jelzést
akkumulátortöltöttség-jelzője a
mutatja, akkor a töltés befejeződött (a töltés
nagyjából 70 óráig tart).
A lejátszót az első használatkor, illetve ha
hosszabb ideje nem használta, teljesen töltse fel
jelzés meg nem jelenik a kijelzőn).
(amíg a
Tárgymutató
Az akkumulátortöltöttség-jelzőről
A kijelzőn látható akkumulátor ikon ( 8. oldal) az alábbiak szerint változik.
Az akkumulátor lemerülését az akkumulátor ikonja jelzi. Ha a „LOW
BATTERY” kijelzést látja, a lejátszót nem lehet működtetni. Ebben az esetben
töltse fel az akkumulátort úgy, hogy a lejátszót a számítógéphez csatlakoztatja.
Az akkumulátor élettartamával kapcsolatban lásd:  78. oldal.
Folytatás 
15
Első lépések
Menü
Tárgymutató
Az akkumulátort 5 ºC és 35 ºC közötti hőmérsékleten kell tölteni.
Az akkumulátor kb. 500-szor tölthető újra, mielőtt elhasználódna. Ez a szám változhat a
lejátszó használati körülményeitől függően.
A
 kijelző akkumulátorjelzője csak becslést ad. Például ha egy fekete sáv látható az
akkumulátortöltöttség-jelzőben, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az akkumulátor
töltöttsége pontosan 1/4.
a számítógép hozzáfér a lejátszóhoz, a kijelzőn a „DATA ACCESS” felirat
Amíg

olvasható. Ne húzza ki a lejátszót, amíg a „DATA ACCESS” felirat látható, különben
megsérülhetnek az átvitt adatok.
A
 lejátszó kezelőgombjai le vannak tiltva, miközben a lejátszó a számítógéphez
csatlakozik.
fél évnél hosszabb ideig nem használja a lejátszót, 6–12 havonként egyszer töltse fel
Ha

az akkumulátort a karbantartás érdekében.
Egyes, a számítógéphez csatlakoztatott USB-eszközök negatívan befolyásolhatják a
lejátszó megfelelő működését.
A
 lejátszó feltöltését nem garantáljuk, ha a feltöltést saját összeszerelésű vagy módosított
számítógépen végzik.
a a számítógép energiatakarékos módba, például alvó vagy hibernált üzemmódba lép,
Ha

miközben a lejátszó az USB-portra van csatlakoztatva, a számítógép nem tölti a lejátszó
akkumulátorát. Helyette a lejátszó továbbra is áramot fogyaszt az akkumulátorból, ezzel
kisütve azt.
hagyja a lejátszót sokáig olyan hordozható számítógéphez csatlakoztatva, amely nincs
Ne

a váltóáramú hálózatra csatlakoztatva, mert a lejátszó kisütheti a számítógép
akkumulátorát.
a lejátszót sokáig nem használta, a töltéskor előfordulhat, hogy a számítógép nem
Ha

ismeri fel a lejátszót, illetve hogy semmi nem jelenik meg a kijelzőn. Töltse a lejátszót
körülbelül 5 percig, és az megfelelően fog működni.
a lejátszó a számítógéphez csatlakozik, a számítógépet ne kapcsolja be, ne indítsa
Ha

újra, ne ébressze fel alvó üzemmódból és ne kapcsolja ki. Ezek a műveletek a lejátszó
hibás működését okozhatják. Ezen műveletek végrehajtása előtt csatlakoztassa le a
lejátszót a számítógépről.
közben a lejátszó felhevülhet. Ez nem jelent hibás működést.
Töltés

Tartalomjegyzék
Megjegyzések
16
Első lépések
A kijelző menüit és üzeneteit több nyelven is megjelenítheti.
Tartalomjegyzék
A kijelző nyelvének kiválasztása (Language)
 gomb
Menü
/ gomb
 A HOME menüből válassza a következőket:
„Language”  a beállítani kívánt nyelv.
(Settings) 
Language
Az üzenetek és a menük megjelenítésének nyelve
English
Angol
Español
Spanyol
Français
Francia
Português
Portugál
Русский
Orosz
Egyszerűsített kínai
Hagyományos kínai
Koreai
Tárgymutató
BACK/HOME gomb
17
Első lépések
A dátum és az idő nincs gyárilag beállítva. Állítsa be az aktuális dátumot és időt.
Tartalomjegyzék
A dátum és az idő beállítása
 gomb
Menü
 A HOME menüben válassza a
„Set Date-Time”.
/ gomb
(Settings)  „Common Settings” 
 A / gombokkal válassza ki az évet, és nyomja meg a 
gombot a jóváhagyáshoz.
Az évet, a hónapot, a napot, az órát és a percet lehet beállítani. A fenti
lépés megismétlésével beállíthatja az összes értéket.
A pontos idő megjelenítése
Nyomjon meg egy gombot HOLD állapotban.
Megjegyzések
Ha a lejátszó akkumulátora hosszabb ideig lemerült állapotban volt, akkor újra be kell
állítani a dátumot és a pontos időt.
Ha a lejátszót hosszú ideig nem használja, előfordulhat, hogy újra meg kell adni a dátum
és az idő beállításait.
Az óra 1 hónap alatt akár 120 másodpercet is késhet vagy siethet (25 °C-on). Ilyen
esetben állítsa be újra az időt.
Tárgymutató
BACK/HOME gomb
18
Első lépések
Menü
Tárgymutató
Ahhoz, hogy zenét hallgathasson a lejátszón, elő kell készítenie az adatokat
számítógépén. Zenéket importálhat például zenei CD-kről vagy az internetről.
Az adatok számítógépre importálásához használja a megfelelő szoftvert,
például a Windows Media Player 11-et. Az adatok importálásának módjáról az
egyes szoftverek súgójában találhat részletes leírást.
A támogatott fájlformátumokról a „Támogatott fájlformátumok” ( 76. oldal)
részben olvashat részletesen.
Tartalomjegyzék
Zenék beszerzése
19
Első lépések
Adatokat másolhat közvetlenül, áthúzással a számítógépen lévő Windows
Intézővel.
Megjegyzések
A lejátszón csak MP3/WMA fájlok játszhatók le ( 76. oldal).
Ha bekapcsolja vagy újraindítja a számítógépet, miközben a lejátszó a számítógéphez
csatlakozik, azzal a lejátszó meghibásodását okozhatja. Ebben az esetben állítsa
alaphelyzetbe a lejátszót a RESET gomb megnyomásával ( 56. oldal). A számítógép
bekapcsolása vagy újraindítása előtt csatlakoztassa le a lejátszót a számítógépről.
 Csatlakoztassa a lejátszó USB-csatlakozóját a számítógéphez.
Az USB-csatlakozót ütközésig tolja be.
 Nyissa meg a [Számítógép] vagy [Sajátgép] - [WALKMAN] - [Storage
Media] mappát, majd válassza ki azt a mappát, amelyben a
hangfájlokat tárolni akarja.
A számítógépes környezettől függően az adathierarchia eltérő lehet.
 Az egérrel húzza a fájlokat a kijelölt mappába.
Folytatás 
Tárgymutató
A Windows Media Player 11 használatával is másolhat át zenéket. A Windows Media
Player használatával és a támogatással kapcsolatban tekintse át a Windows Media
Playerrel kapcsolatos információkat a következő webhelyen:
http://support.microsoft.com/
Menü
 Tipp
Tartalomjegyzék
Zenék átvitele
20
Első lépések
Menü
Tárgymutató
Ügyeljen rá, hogy ne lökje meg véletlenül vagy tegye ki erőhatásnak a számítógéphez
csatlakoztatott lejátszót. Megsérülhet a lejátszó.
A
 lejátszó nem használja a SonicStage szoftvert (a Sony által kifejlesztett SonicStage
szoftverrel a számítógépen lévő zenék kezelhetők illetve átvihetők más típusú
lejátszókra). Ennek a lejátszónak az esetében a zenéket egyszerűen áthúzással kell
átmásolni, nem pedig a SonicStage használatával. A SonicStage program által kezelt
ATRAC-fájlok azután másolhatók a lejátszóra, hogy azokat MP3 formátumba
konvertálta. Fájlok konvertálásához töltse le az MP3 Conversion Tool programot a
vevőszolgálati webhelyről ( 73. oldal).
másolása közben ne csatlakoztassa le a lejátszót. Ha mégis így tesz, a másolt fájl
Fájlok

meghibásodhat.
Ha a lejátszót fájlok másolása közben lecsatlakoztatja, felesleges fájlok maradhatnak a
lejátszón. Ilyen esetben másolja vissza a használható fájlokat a számítógépre, és formázza
a lejátszót ( 51. oldal).
hogy egyes fájlokat nem lehet a lejátszón lejátszani a szerzői jogi védelem
Előfordulhat,

miatt.
A lejátszó legfeljebb 2 640 fájlt és 500 mappát tud megjeleníteni, a mappákat pedig
8 szintig tudja kezelni.
Habár ennél több fájlt vagy mappát is a lejátszóra másolhat, a lejátszó nem tud több fájlt,
mappát vagy szintet kezelni.
A
 számítógépes környezettől függően az adathierarchia eltérő lehet.
Ha sok fájl vagy mappa van a lejátszón, időbe telhet, amíg a lejátszó elindul vagy
megjeleníti a fájlok és mappák listáját.
Tartalomjegyzék
Megjegyzések
21
Zene lejátszása
Menü
Meghallgathatja a lejátszóra másolt zeneszámokat. Az átvitt zeneszámokat a
lejátszó a „Music Library” helyen tárolja.
Zene lejátszásához válassza a (Music Library) lehetőséget a HOME
menüből, aminek hatására megjelenik a zenelejátszó képernyő.
Tartalomjegyzék
Zene lejátszása (Music Library)
 gomb
Tárgymutató
Music Library
BACK/HOME gomb
/ gomb
A HOME menüben válassza a
lehetőséget.
(Music Library)  „Now Playing”
Megjelenik a zenelejátszó képernyő, és elkezdődik a zeneszámok lejátszása
az utoljára hallgatott számtól.
A lejátszási képernyővel kapcsolatban lásd a „Lejátszási képernyő” részt
( 8. oldal).
Ha a (Music Library) lehetőséget választja, megjelenik a keresőmenü.
Kiválaszthatja a listaképernyőn használt keresési módszert, és zeneszámokat
kereshet. Részletek a „Zeneszámok keresése” részben ( 26. oldal).
Ha
a lejátszót zeneszám lejátszása közben kapcsolt ki, a  gomb

megnyomásával elindíthatja az utoljára meghallgatott zeneszám lejátszását.
Művelet (képernyőjel)
Végrehajtandó
Lejátszás () / szünet ()
Nyomja le a  gombot.
Ugrás az aktuális zeneszám elejére / Nyomja le a / gombot.
a következő számra
Az aktuális zeneszám
visszatekerése () /
előretekerése ()
Lejátszás közben tartsa lenyomva a / gombot,
majd a kívánt pontnál engedje fel.
Zeneszám visszatekerésekor/előretekerésekor
Song 12
01:23
03:38
012
Eltelt idő
A zeneszám/fájl teljes hossza
Folytatás 
22
Zene lejátszása
Menü
A zeneszám lejátszását a normál lejátszási módról ZAPPIN lejátszásra változtathatja
( 23. oldal).
A
 lejátszó többféle lejátszási módot is kínál, beleértve a véletlenszerű és a különböző
ismétlődő lejátszási módokat is ( 28. oldal).
a mély hangtartományt (Bass funkció) ( 29. oldal). A hangminőséget is
Kiemelheti

megváltoztathatja, a hangszínszabályozó beállításával ( 30. oldal).
Tartalomjegyzék
 Tippek
Tárgymutató
23
Zene lejátszása
Tartalomjegyzék
Zenelejátszás ZAPPIN lejátszással
Mit jelent a ZAPPIN lejátszás?
Tárgymutató
Normál lejátszás
Váltás ZAPPIN lejátszásra
ZAPPIN lejátszás
Rövid, jellemző zeneszámrészletek (kb. 45 másodpercre a szám elejétől).
A zeneszámok ZAPPIN lejátszásának tartománya lehet „ZAPPIN Short” vagy „ZAPPIN Long”.
Visszatér a normál lejátszásba, és előröl kezdi az
aktuális zeneszám lejátszását.
Normál lejátszás
Menü
A ZAPPIN lehetővé teszi zeneszámok előre beállított időpontokban történő,
egymás utáni lejátszását.
24
Zene lejátszása
A zeneszám lejátszását a normál lejátszási módról ZAPPIN lejátszásra
változtathatja.
Tartalomjegyzék
Átváltás ZAPPIN lejátszásra
ZAP gomb
Menü
Tárgymutató
 Normál lejátszás és a lejátszási képernyő megjelenítése közben
nyomja meg a ZAP gombot.
A „Zappin in” kifejezés hallható, és elkezdődik a ZAPPIN lejátszás.
A lejátszó az egyes zeneszámokból kb. 4 másodpercet (ZAPPIN Short),
illetve 15 másodpercet (ZAPPIN Long) játszik le.
A ZAPPIN lejátszás kiválasztásakor a ikon látható a képernyőn.
A zeneszám lejátszása a zeneszám kb. 45. másodpercétől indul. Ha a
zeneszám rövidebb, mint 45 másodperc, a szám lejátszása a vége előtt
valahol kezdődik.
Az előző/következő számra ugrás vagy kevert lejátszás ZAPPIN lejátszás közben
Lehetőség van az előző/következő zeneszámra ugrásra, és a számok
véletlenszerű sorrendben is lejátszhatók. Ezek ugyanúgy érhetől el, mint a
normál lejátszás esetén.
Visszatérés a normál lejátszáshoz
Nyomja meg a ZAP gombot ZAPPIN lejátszás közben a lejátszási képernyő
megjelenítésekor. A normál lejátszás visszaállításakor a „Zappin out” kifejezés
hallható.
25
Zene lejátszása
A zeneszámok lejátszási tartományának két beállítása a „ZAPPIN Short” és a
„ZAPPIN Long”.
Tartalomjegyzék
A zeneszámok lejátszott tartományának megváltoztatása ZAPPIN lejátszásban
 gomb
Menü
/ gomb
 A HOME menüből válassza a következőket: (Settings)  „Music
Settings”  „ZAPPIN Range”  a kívánt beállítás.
A ZAPPIN Range beállításainak listája
Beállítási pont
Leírás
ZAPPIN Short
Egyenként kb. 4 másodpercig játssza le a számokat.
(Alapbeállítás)
ZAPPIN Long
Egyenként kb. 15 másodpercig játssza le a számokat.
Tárgymutató
BACK/HOME gomb
26
Zene lejátszása
A kívánt zeneszámokat többféle szempont, pl. mappa, előadó, albumcím stb.
szerint keresheti.
Tárgymutató
BACK/HOME gomb
Menü
 gomb
/ gomb
A HOME menüből válassza a következőket:
kívánt keresési mód  a kívánt zeneszám.
Tartalomjegyzék
Zeneszámok keresése
(Music Library)  a
Válasszon ki elemeket a következők szerint, amíg meg nem jelenik egy
zeneszámlista.
Keresési mód
Mód
Leírás
Now Playing
Elindítja a legutóbb hallgatott fájl lejátszását.
Folder
Válasszon mappát  zeneszámot.
All Songs
Válasszon egy számot a zeneszámlistából.
Artist
Válasszon előadót  albumot  zeneszámot.
Album
Válasszon albumot  zeneszámot.
Playlists*1
Válasszon lejátszási listát  zeneszámot.
Genre
Válasszon stílust  albumot  zeneszámot.
Release Year
Válasszon kiadási évet  számot.
*1HiFi rendszerekben létrehozott lejátszási listákat nem lehet átmásolni.
Visszatérés az előző menübe
Nyomja meg a BACK/HOME gombot.
Folytatás 
27
Zene lejátszása
Megjegyzések
Tárgymutató
A lejátszó csak azokat a zeneszámokat tudja automatikusan osztályozni, amelyek ID3
címkéjében szerepelnek adatok.
Ha egy zeneszám nem tartalmaz az előadóra vagy az albumra vonatkozó információt, az
„Unknown” felirat jelenik meg. Ha a zeneszámnak nincs címe, nevezze el a
számítógépen.
A lejátszó legfeljebb 2 640 fájlt és 500 mappát tud megjeleníteni, a mappákat pedig
8 szintig tudja kezelni. Habár ennél több fájlt vagy mappát is a lejátszóra másolhat, a
lejátszó nem tud több fájlt, mappát vagy szintet kezelni.
Ha sok fájl vagy mappa van a lejátszón, időbe telhet, amíg a lejátszó elindul vagy
megjeleníti a fájlok és mappák listáját.
Menü
A Windows Media Player 11 programmal szerkesztheti vagy módosíthatja az ID3
címkében szereplő adatokat és a lejátszási listákat. A Windows Media Player
használatával és a támogatással kapcsolatban tekintse át a Windows Media Playerrel
kapcsolatos információkat a következő webhelyen:
http://support.microsoft.com/
Tartalomjegyzék
 Tipp
28
Zene lejátszása
A lejátszó többféle lejátszási módot is kínál, beleértve a véletlenszerű és a
különböző ismétlődő lejátszási módokat is.
/ gomb
 A HOME menüből válassza a következőket: (Settings)  „Music
Settings”  „Play Mode”  a kívánt lejátszási mód.
A lejátszási módok listája
Lejátszás módja/ikon
Leírás
Normal/nincs ikon
Az aktuális zeneszám után a lejátszó a kiválasztott mappa/album/
előadó összes számát lejátssza egyszer. (Alapbeállítás)
Az összes ismétlése/
Az aktuális zeneszám után a lejátszó a kiválasztott mappa/album/
előadó összes számát lejátssza, majd mindig újrakezdi.
1 zeneszám ismétlése/
A lejátszó az aktuális zeneszámot ismétli.
Az összes ismétlése
keverve/
Az aktuális zeneszám után a lejátszó a kiválasztott mappa/album/
előadó összes számát lejátssza, véletlenszerű sorrendben.
Tárgymutató
BACK/HOME gomb
Menü
 gomb
Tartalomjegyzék
A lejátszás módjának megváltoztatása (Play Mode)
29
Zene lejátszása
Menü
A mély hangsávot a BASS gomb lenyomásával emelheti ki (Bass funkció).
A hangminőséget például a zene stílusának megfelelően meg lehet változtatni, a
hangszínszabályozás beállításával.
Tartalomjegyzék
A hangminőség beállítása
A Bass funkció aktiválása
BASS gomb
 Nyomja meg a BASS gombot.
A BASS gomb megnyomásával az aktuális állapottól függően be- vagy
kikapcsolja a Bass funkciót.
Ha a Bass funkció aktív, a „BASS” ikon látható a képernyőn.
 Tipp
Nagy hangerőnél a lejátszó korlátozza a Bass funkció hatását az Ön hallásának megóvása
érdekében.
Megjegyzések
Ha a Bass funkciót aktív hangszínszabályozó beállítás mellett kapcsolja be, a lejátszó
átmenetileg kikapcsolja a hangszínszabályozót. A Bass funkció kikapcsolásával újra
engedélyezi a hangszínszabályozó beállítást.
Ha bekapcsolja a Bass funkciót, a bekapcsolási jelzőfény kigyullad ( 6. oldal).
Azonban a bekapcsolási jelzőfény nem világít FM-vétel közben ( 33. oldal), illetve
amikor a „LED” beállítás értéke „LED OFF” ( 47. oldal).
Tárgymutató
Kiemelheti a mély hangtartományt (Bass funkció) a BASS gomb
megnyomásával.
A Bass funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva.
30
Zene lejátszása
Beállíthatja a kívánt hangminőséget például a zene stílusának megfelelően.
 gomb
Tartalomjegyzék
A hangminőség megváltoztatása (Equalizer)
Menü
/ gomb
 A HOME menüből válassza a következőket: (Settings)  „Music
Settings”  „Equalizer”  a hangszínszabályozó kívánt beállítása.
A hangszínszabályozó lehetséges beállításai
Beállítási pont/ikon
Leírás
None
Kikapcsolja a hangszínszabályozót. (Alapbeállítás)
Heavy/
Az erőteljes hangzás érdekében kiemeli a magas és a mély
tartományokat.
Pop/
A középső tartományt hangsúlyozza az énekhangok kiemelése
érdekében.
Jazz/
Az életteli hangzás érdekében kiemeli a magas és a mély
tartományokat.
Unique/
Kiemeli a magas és a mély tartományokat, hogy halkan is szépen
szóljon.
Custom/
A felhasználó által testreszabható beállítás. A beállítást lásd:
 31. oldal.
Megjegyzések
Ha a Bass funkciót aktív hangszínszabályozó beállítás mellett kapcsolja be, a lejátszó
átmenetileg kikapcsolja a hangszínszabályozót. A Bass funkció kikapcsolásával újra
engedélyezi a hangszínszabályozó beállítást.
A Bass funkció bekapcsolt állapota mellett nem módosíthatja a hangszínszabályozó
beállítását.
Ha a kiválasztott hangszínszabályozó beállítás torz hangzást eredményez nagy hangerőn,
akkor csökkentse a hangerőt.
Ha a „Custom” néven elmentett egyéni beállítások más hangerőt eredményeznek, mint a
többi beállítás, akkor lehet, hogy kézzel kell kompenzálni a hangerőt.
Folytatás 
Tárgymutató
BACK/HOME gomb
31
Zene lejátszása
 gomb
Tartalomjegyzék
A Custom értékek beállítása
Beállíthatja a „Custom” beállításhoz az 5 sávos hangszínszabályozót.
Menü
/ gomb
 A HOME menüből válassza a következőket: (Settings)  „Music
Settings”  „Equalizer”  „Edit” a „Custom” lehetőség alatt.
Megjelenik a beállítási képernyő.
 A / gombokkal válassza ki az erősítési szintet (7 szint
érhető el -3-tól +3-ig), majd a megerősítéshez nyomja meg a
 gombot.
5 frekvenciasávban (100 Hz-től 10 kHz-ig) állítható be az erősítés. A fenti
lépés megismétlésével állítsa be az összes sáv szintjét.
Tárgymutató
BACK/HOME gomb
32
Zene lejátszása
Megjegyzés
Menü
Ha zeneszámokat szeretne törölni a lejátszóról, használja a számok
átmásolására használt szoftvert vagy a Windows Intézőt.
További részleteket a szoftver használatáról a szoftver súgójában találhat.
Tartalomjegyzék
Zeneszámok törlése
A lejátszó önmagában, számítógépes csatlakozás nélkül nem tud zeneszámokat törölni.
Tárgymutató
33
FM-rádióadás hallgatása/felvétele
(csak NWZ-B142F/B143F esetén)
FM-rádióadás hallgatásához válassza a
(FM) lehetőséget a HOME
menüben, aminek hatására megjelenik az FM-rádió képernyője.
Menü
 gomb
/ gomb
Megjegyzés
A fejhallgató zsinórja antennaként működik, ezért húzza ki azt, amennyire csak lehet.
FM-rádióadás hallgatása
 A HOME menüből válassza az
(FM)  „Manual” vagy „Preset”
lehetőséget.
Megjelenik az FM-rádió képernyője.
Manual: A kézi hangolási módban frekvencia alapján választhat állomást.
Preset: Az automatikus hangolási módban az állomásszám alapján
választhat állomást.
 Válassza ki a kívánt frekvenciát vagy állomásszámot.
Az FM-rádió kezelésének részleteit lásd az „FM-rádió képernyő” részben
( 34. oldal).
Megjegyzés
Nem választhatja az automatikus hangolási módot („Preset”), ha nincsenek állomások
beállítva. A fogható állomásokat automatikusan eltárolhatja az „FM Auto Preset”
funkcióval ( 35. oldal) vagy kézzel is behangolhatja ( 36. oldal).
Tárgymutató
FM
BACK/HOME gomb
Tartalomjegyzék
FM-rádióadás hallgatása
34
FM-rádióadás hallgatása/felvétele
(csak NWZ-B142F/B143F esetén)
Tartalomjegyzék
FM-rádió képernyő
Az FM-rádió képernyő a kézi hangolási módban
Menü
090.0MHz P01
BASS
Állomásszám*1
*1Az állomásszám csak akkor jelenik meg, ha az aktuális frekvencia már be van állítva
( 36. oldal).
Műveletek a kézi hangolási módban
Művelet
Végrehajtandó
Az előző/következőfrekvencia
kiválasztása*1
Nyomja meg a / gombot.
Az előző/következő fogható
rádióállomás kiválasztása*2
Tartsa lenyomva a / gombot.
Az FM-vétel szüneteltetése/folytatása Nyomja le a  gombot.
*1A frekvencia 0,1 MHz-enként változtatható.
*2Ha túl érzékeny a vétel, módosítsa a „Scan Sensitivity” beállítást ( 40. oldal) „Low”
értékre.
Az FM-rádió képernyő az automatikus hangolási módban
P01
90.0MHz
BASS
Állomásszám
Megjegyzés
Nem választhatja az automatikus hangolási módot („Preset”), ha nincsenek állomások
beállítva. A fogható állomásokat automatikusan eltárolhatja az „FM Auto Preset”
funkcióval ( 35. oldal) vagy kézzel is behangolhatja ( 36. oldal).
Műveletek az automatikus hangolási módban
Művelet
Végrehajtandó
Az előző/következő tárolt állomás Nyomja meg a / gombot.
kiválasztása
Az FM-vétel szüneteltetése/folytatása Nyomja meg a  gombot.
Tárgymutató
Frekvencia
35
FM-rádióadás hallgatása/felvétele
(csak NWZ-B142F/B143F esetén)
(Settings)  „FM
A készülék beállítja a fogható rádióállomásokat a legalacsonyabb
frekvenciától a legmagasabbig haladva.
A hangolás végeztével megjelenik a „COMPLETE” felirat, majd megszólal
az első beállított állomás.
Az automatikus behangolás megszakításához válassza a „Cancel”
lehetőséget.
 Tipp
Ha a nagy érzékenység miatt a lejátszó sok nem kívánt állomást vesz, módosítsa a „Scan
Sensitivity” beállítást ( 40. oldal) „Low” értékre.
Megjegyzés
Az „FM Auto Preset” művelet törli az összes korábban beállított rádióállomást.
Tárgymutató
 A HOME menüből válassza a következőket:
Settings”  „FM Autio Preset”  „OK”.
Menü
Az „FM Auto Preset” (automatikus hangolás) lehetőség kiválasztásával
automatikusan behangolhatja a körzetében fogható rádióállomásokat
(legfeljebb 30 állomást). Javasoljuk, hogy az FM-rádió első használatakor, vagy
ha elutazik, hangolja be a fogható állomásokat az „FM Auto Preset” lehetőség
választásával.
Tartalomjegyzék
Állomások automatikus behangolása (FM Auto Preset)
36
FM-rádióadás hallgatása/felvétele
(csak NWZ-B142F/B143F esetén)
Beállíthatja az „FM Auto Preset” funkció ( 35. oldal) által nem észlelt
rádióállomásokat is.
kívánt frekvencia.
(FM)  „Manual”  a
Menü
 A HOME menüben válassza a következőket:
Tartalomjegyzék
Állomások kézi behangolása
 Nyomja meg a BACK/HOME gombot.
A lejátszó beállítja a kiválasztott állomáshelyre az első lépésben kiválasztott
frekvenciát.
Ha olyan állomásszámot választ, amely már egy másik frekvenciához van
rendelve, megjelenik egy üzenet, amely megkérdezi, cseréli-e a korábbit.
Az „OK” lehetőséggel lecserélhet a korábbi beállítást.
 Tipp
Maximum 30 állomást tárolhat el.
Megjegyzés
Az állomások a frekvencia szerint növekvő sorrendben vannak tárolva.
Tárolt rádióállomások törlése
 Az FM-rádió képernyőn nyomja meg a BACK/HOME gombot.
 Válassza a következőket: „Delete Preset”  a törölni kívánt állomás
száma  „OK”.
A lejátszó törli a tárolt rádióállomást.
Tárgymutató
 Válassza az „Add Preset” lehetőséget  a kívánt állomásszámot.
37
FM-rádióadás hallgatása/felvétele
(csak NWZ-B142F/B143F esetén)
A lejátszóval felvehet az FM-rádióadásból, és lejátszhatja a felvett FMrádióműsorokat.
STOP gombot.
A lejátszó a rögzítés idejére készenléti üzemmódba kapcsol.
FM-rádióadást a REC/STOP gomb megnyomásával is felvehet.
Nyomja meg a REC/STOP gombot. A / gombokkal válassza az
„OK” lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
 Nyomja meg a REC/STOP gombot.
Megkezdődik a rögzítés.
A rögzítés szüneteltetéséhez nyomja meg a  gombot. Ha ismét
lenyomja, a rögzítés folytatódik.
 Nyomja meg újra a REC/STOP gombot a rögzítés leállításához.
A lejátszó a felvételt egy „FRnnnn*1” nevű fájlként menti, a [Record] [FM] mappában.
*1A lejátszó automatikusan ad nevet a fájloknak, „FR0001”-től „FR9999”-ig.
 Tippek
A rossz vételi területeken rögzített felvételek zajosak lehetnek. A rögzítést jó vételi
területen végezze.
A lejátszó által felvett műsorok és hangfájlok lejátszhatók a lejátszón ( 39. oldal) vagy
számítógépen is.
Megjegyzések
Ha a számítógépen átnevezi a [Record] mappa fájljait, vagy a számítógépre importált
fájlokat visszamásolja a [Record] mappába, előfordulhat, hogy nem tudja lejátszani őket.
Az
FM-rádióműsorok rögzítésének bitsebességét nem változtathatja meg. Csak a „High”

lehetőség érhető el.
Tárgymutató
 A felvenni kívánt állomás hallgatása közben tartsa lenyomva a REC/
Menü
REC/STOP gomb
Tartalomjegyzék
FM-rádióadás felvétele
38
FM-rádióadás hallgatása/felvétele
(csak NWZ-B142F/B143F esetén)
 gomb
Tartalomjegyzék
Felvett FM-rádióműsorok törlése
Menü
/ gomb
 A HOME menüből válassza a következőket: (FM)  „Delete Rec
Data”  a törölni kívánt FM-rádióműsor  „OK”.
A lejátszó törli a kiválasztott FM-rádióműsort.
A törlés megszakításához válassza a „Cancel” lehetőséget.
Az összes FM-rádióműsor törléséhez egy felvett FM-rádióműsor helyett
válassza a „Delete All” lehetőséget.
Tárgymutató
BACK/HOME gomb
39
FM-rádióadás hallgatása/felvétele
(csak NWZ-B142F/B143F esetén)
 gomb
Tartalomjegyzék
Felvett FM-rádióműsorok lejátszása
Menü
/ gomb
 A HOME menüből válassza a következőket: (FM)  „Play Rec
Data”  a lejátszani kívánt felvett FM-rádióműsor.
Megjelenik a lejátszási képernyő, és elindul a felvett FM-rádióműsor
lejátszása.
A lejátszási képernyővel kapcsolatban lásd a „Lejátszási képernyő” részt
( 8. oldal).
Az összes felvett FM-rádióműsor lejátszásához egy FM-rádióműsor
helyett válassza a „Play All” lehetőséget.
Tárgymutató
BACK/HOME gomb
40
FM-rádióadás hallgatása/felvétele
(csak NWZ-B142F/B143F esetén)
Az FM-rádió beállításainak módosításához a HOME menüben válassza a
(Settings), majd az „FM Settings” lehetőséget.
Tartalomjegyzék
Az FM-rádió beállítások módosítása
Menü
 gomb
Tárgymutató
BACK/HOME gomb
/ gomb
Keresési érzékenység
Ha az „FM Auto Preset” funkció ( 35. oldal) vagy a kézi hangolással
( 33. oldal)választ ki állomásokat, akkor az FM-rádióvevő több rádióadást is
befoghat, mert az érzékenység túl nagy. Ebben az esetben használja a „Low”
beállítást. Az alapértelmezett beállítás a „High”.
 A HOME menüből válassza a következőket:
„FM Settings”  „Scan Sensitivity”  „Low”.
(Settings) 
A vétel érzékenységét visszaállíthatja az alapértelmezettre a „High” érték
beállításával.
41
Hang rögzítése/lejátszása
Menü
A lejátszó beépített mikrofonjával hangfelvételt készíthet, és lejátszhatja a rögzített
hangfájlokat. A rögzített hangot a lejátszó ADPCM formátumban kódolja.
A rögzített hangfájlok lejátszásához válassza a (Voice) lehetőséget a HOME
menüből ( 43. oldal).
Tartalomjegyzék
Hangrögzítés
REC/STOP gomb
Megjegyzés
FM-vétel (csak NWZ-B142F/B143F esetén érhető el) közben, illetve a „Settings”
funkcióban nem lehet hangfelvételt készíteni. Hangfelvétel készítéséhez válassz a HOME
(Voice) vagy
(Music Library) pontját.
menü
 Nyomja meg és tartsa lenyomva a REC/STOP gombot.
A lejátszó a rögzítés idejére készenléti üzemmódba kapcsol.
A REC/STOP gomb egyszeri megnyomásával is készíthet hangfelvételt.
Nyomja meg a REC/STOP gombot. A / gombokkal válassza az
„OK” lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
 Nyomja meg a REC/STOP gombot.
Megkezdődik a hangrögzítés.
A rögzítés szüneteltetéséhez nyomja meg a  gombot. Ha ismét
lenyomja, a rögzítés folytatódik.
 A rögzítés leállításához nyomja meg újra a REC/STOP gombot.
A lejátszó a felvételt egy „VRnnnn*1” nevű fájlként menti, a [Record] [Voice] mappában.
*1A lejátszó automatikusan ad nevet a fájloknak, „VR0001”-től „VR9999”-ig.
 Tippek
A lejátszó által felvett műsorok és hangfájlok lejátszhatók a lejátszón ( 43. oldal) vagy
számítógépen is.
A
 rögzített hangfájlok bitsebességét megváltoztathatja. Részletes tudnivalók: „A
hangrögzítési beállítások módosítása” ( 44. oldal).
Megjegyzés
Ha a számítógépen átnevezi a [Record] mappa fájljait, vagy a számítógépre importált
fájlokat visszamásolja a [Record] mappába, előfordulhat, hogy nem tudja lejátszani őket.
Tárgymutató
Mikrofon
42
Hang rögzítése/lejátszása
 gomb
Tartalomjegyzék
Rögzített hangfájlok törlése
Menü
/ gomb
 A HOME menüből válassza a következőket: (Voice)  „Delete Rec
Data”  a törölni kívánt felvett hangfájl  „OK”.
A lejátszó törli a kiválasztott hangfájlt.
A törlés megszakításához válassza a „Cancel” lehetőséget.
Az összes felvett hangfájl törléséhez egy hangfájl helyett válassza a
„Delete All” lehetőséget.
Tárgymutató
BACK/HOME gomb
43
Hang rögzítése/lejátszása
A lejátszóval felvett hangfájlokat lejátszhatja.
A hangfájlok lejátszásához válassza a (Voice) lehetőséget a HOME menüből.
/ gomb
 A HOME menüből válassza a következőket:
Data”  a lejátszani kívánt felvett hangfájl.
(Voice)  „Play Rec
Megjelenik a lejátszási képernyő, és elindul a felvett hangfájl lejátszása.
A lejátszási képernyővel kapcsolatban lásd a „Lejátszási képernyő” részt
( 8. oldal).
Az
 összes felvett hangfájl meghallgatásához egy hangfájl helyett válassza
a „Play All” lehetőséget.
Tárgymutató
BACK/HOME gomb
Menü
 gomb
Tartalomjegyzék
A rögzített hangfájlok lejátszása
44
Hang rögzítése/lejátszása
A hangrögzítés beállításainak módosításához a HOME menüben válassza a
(Settings), majd a „Rec Settings” lehetőséget.
Menü
 gomb
Tartalomjegyzék
A hangrögzítési beállítások módosítása
Tárgymutató
BACK/HOME gomb
/ gomb
Voice Record Codec
A hangrögzítés minőségének beállítása „Low”, „Mid” vagy „High” lehet. Minél
nagyobb a rögzítés bitsebessége, annál több helyet foglal a rögzített hang. Az
alapértelmezett beállítás a „Mid”.
 A HOME menüből válassza a következőket: (Settings)  „Rec
Settings”  „Voice Record Codec”  „Low”, „Mid” (alapértelmezett)
vagy „High”.
45
Beállítások
A lejátszó közös beállításainak módosításához a HOME menüben válassza a
(Settings), majd a „Common Settings” lehetőséget.
/ gomb
Dátum és idő beállítása (Set Date-Time)
A dátum és az idő nincs gyárilag beállítva. Állítsa be az aktuális dátumot és időt.
 A HOME menüben válassza a
„Set Date-Time”.
(Settings)  „Common Settings” 
 A / gombokkal válassza ki az évet, és nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.
Az évet, a hónapot, a napot, az órát és a percet lehet beállítani. A fenti
lépés megismétlésével beállíthatja az összes értéket.
A pontos idő megjelenítése
Nyomjon meg egy gombot HOLD állapotban.
Megjegyzések
Ha a lejátszó akkumulátora hosszabb ideig lemerült állapotban volt, akkor újra be kell
állítani a dátumot és a pontos időt.
a lejátszót hosszú ideig nem használja, előfordulhat, hogy újra meg kell adni a dátum
Ha

és az idő beállításait.
Az óra 1 hónap alatt akár 120 másodpercet is késhet vagy siethet (25 °C-on). Ilyen
esetben állítsa be újra az időt.
Tárgymutató
BACK/HOME gomb
Menü
 gomb
Tartalomjegyzék
A közös beállítások módosítása
46
Beállítások
 A HOME menüből válassza a következőket: (Settings) 
„Common Settings”  „AVLS (Volume Limit)”  a kívánt beállítás.
Leírás
AVLS ON
A hangerőt mérsékelt szinten tartja.
AVLS OFF
A hangokat az eredeti hangerőn játssza le. (Alapbeállítás)
 Tipp
Ha az „AVLS (Volume Limit)” beállítás értéke „AVLS ON”, és a hangerő eléri a
maximális határt, az „AVLS” felirat jelenik meg, ha a VOL + gombot megnyomják.
Ebben az állapotban a hangerőt nem lehet tovább növelni.
Sípszó (Beep)
Be- és kikapcsolhatja a lejátszó működési hangjait.
 A HOME menüből válassza a következőket: (Settings) 
„Common Settings”  „Beep”  a kívánt beállítás.
Beállítás
Leírás
Beep ON
A lejátszó sípszókat hallat. (Alapbeállítás)
Beep OFF
A lejátszó nem ad ki sípszókat.
Megjegyzés
A hibahangok és feliratok a „Beep” beállítástól függetlenül bekapcsolva maradnak.
Tárgymutató
Beállítás
Menü
Az „AVLS (Volume Limit)” (automatikus hangerő-korlátozó rendszer)
segítségével korlátozhatja a maximális hangerőt, hogy ne zavarjon másokat, és
a külső zajok ne kerüljék el a figyelmét. Az „AVLS (Volume Limit)” funkció
segítségével kellemes hangerő mellett hallgathat zenét.
Tartalomjegyzék
Hangerő-korlátozás (AVLS (Volume Limit))
47
Beállítások
Ha egy adott ideig (kb. 15 másodpercig) nem kezeli a lejátszót, a kijelző
energiatakarékos képernyőre vált. Az energiatakarékos képernyő beállításait
megváltoztathatja.
Leírás
Save ON Normal
Ha kb. 15 másodpercig nem végez műveletet a lejátszón,
megjelenik az energiatakarékos képernyő. (Alapbeállítás)
Save ON Super
A lejátszó kikapcsolja a képernyőt, ha kb. 15 másodpercig nem
végeznek műveletet. Ez a beállítás fogyasztja a legkevésbé az
akkumulátort.
Save OFF
A képernyőn lejátszás vagy FM-vétel közben állandóan
megjelennek az ikonok és feliratok*1.
*1Csak NWZ-B142F/B143F esetén
LED
Be- és kikapcsolhatja a  gombot körülvevő bekapcsolási jelzőfényt.
 A HOME menüből válassza a következőket: (Settings) 
„Common Settings”  „LED”  a kívánt beállítás.
Beállítás
Leírás
LED ON
Bekapcsolja a bekapcsolási jelzőfényt. (Alapbeállítás)
LED OFF
Kikapcsolja a bekapcsolási jelzőfényt.
Kontraszt (Contrast)
A kijelző kontrasztját 15 szint közül lehet kiválasztani.
 A HOME menüben válassza a következőket:
„Common Settings”  „Contrast”.
(Settings) 
 A / gombokkal állítsa be a kontrasztot, és nyomja meg a
 gombot a jóváhagyáshoz.
15 szint közül választhat. Az alapértelmezett beállítás a „0”.
Tárgymutató
Beállítás
Menü
 A HOME menüből válassza a következőket: (Settings) 
„Common Settings”  „Power Save Mode”  a kívánt beállítás.
Tartalomjegyzék
Energiatakarékos mód (Power Save Mode)
48
Beállítások
Olyan adatokat jeleníthet meg, mint például a modell neve, a belső flash
memória kapacitása vagy a firmware verziószáma.
/ gomb
 A HOME menüben válassza a következő lehetőségeket:
(Settings)  „Information”.
1.modell neve
2.beépített flash memória kapacitása
3.a lejátszó firmware-jének verziószáma
Tárgymutató
BACK/HOME gomb
Menü
 gomb
Tartalomjegyzék
A lejátszó adatainak megjelenítése (Information)
49
Beállítások
A kijelző menüit és üzeneteit több nyelven is megjelenítheti.
Tartalomjegyzék
A kijelző nyelvének kiválasztása (Language)
 gomb
Menü
/ gomb
 A HOME menüből válassza a következőket:
„Language”  a beállítani kívánt nyelv.
(Settings) 
Nyelv
Az üzenetek és a menük megjelenítésének nyelve
English
Angol
Español
Spanyol
Français
Francia
Português
Portugál
Русский
Orosz
Egyszerűsített kínai
Hagyományos kínai
Koreai
Tárgymutató
BACK/HOME gomb
50
Beállítások
A lejátszó alapértelmezett beállításait bármikor visszaállíthatja. A lejátszó
visszaállítása nem törli a lejátszóra másolt zeneszámokat.
/ gomb
 A HOME menüből válassza a következőket:
„Initialize”  „Reset All Settings”  „OK”.
(Settings) 
Megjelenik a „COMPLETE” felirat, és a lejátszó visszaállítja az
alapértelmezett beállításokat.
A művelet megszakításához a megerősítő képernyőn válassza a „Cancel”
lehetőséget.
Megjegyzés
Ha a dátumot és az időt már beállították a „Set Date-Time” pontban, akkor a dátum nem
lesz alapállapotba állítva.
Tárgymutató
BACK/HOME gomb
Menü
 gomb
Tartalomjegyzék
A gyári beállítások visszaállítása (Reset all Settings)
51
Beállítások
Menü
Leformázhatja a lejátszó belső flash memóriáját. A memória formázása az
összes parancsikont és fájlt törli, és az összes beállítás értékét az
alapértelmezettre állítja vissza. A formázás előtt ellenőrizze a memóriában lévő
fájlokat, és a szükséges adatokat exportálja a számítógép merevlemezére vagy
egyéb eszközre.
Tartalomjegyzék
A memória formázása (Format)
 gomb
Tárgymutató
BACK/HOME gomb
/ gomb
Megjegyzések
Alacsony akkumulátortöltöttség esetén a lejátszót nem lehet formázni. Formázás előtt
töltse fel az akkumulátort.
Ne formázza a beépített flash memóriát a Windows Intéző használatával.
Ha a dátumot és az időt már beállították a „Set Date-Time” pontban, akkor a dátum nem
lesz alapállapotba állítva.
 A HOME menüből válassza a következőket:
„Initialize”  „Format”  „OK”.
(Settings) 
Megjelenik a „FORMATTING…” felirat, és elkezdődik a formázás.
A formázás befejeztével a „COMPLETE” felirat jelenik meg.
A művelet megszakításához a megerősítő képernyőn válassza a „Cancel”
lehetőséget.
52
Hasznos információk
Hosszabb akkumulátoros üzemidő beállításai
Takarékoskodhat az akkumulátor kapacitásával, ha az alapbeállításokat a
„Hosszabb akkumulátoros üzemidőt eredményező beállítás” oszlopban
szereplő beállításokra módosítja. Az akkumulátoros üzemidőnek a hosszabb
akkumulátoros üzemidőt eredményező beállítással való meghosszabbításával
kapcsolatos tudnivalókat lásd az „Akkumulátor élettartama (folyamatos
lejátszás)” részben ( 78. oldal).
Beállítás
Alapbeállítás
Hosszabb
akkumulátoros
üzemidőt
eredményező beállítás
„Save ON Normal”
„Save ON Super”
„Equalizer”
( 30. oldal)
„None”
„None”
„Bass” ( 29. oldal)
Bekapcsolás
Kikapcsolva
A bekapcsolási
jelzőfény beállításai
„LED” ( 47. oldal)
„LED ON”
„LED OFF”
Rögzítési minőség
beállításai
„Voice Record Codec”
( 44. oldal)
„Mid”
„Low”
A képernyő beállításai „Power Save Mode”
( 47. oldal)
Hanghatások
beállításai
Az adatformátum és a bitsebesség beállítása
A lejátszott zeneszámok formátuma és bitsebessége befolyásolja az akkumulátor
lemerülési sebességét, és ezáltal a lejátszási időt is.
A feltöltési és a használati idővel kapcsolatos tudnivalókat lásd:  78. oldal.
Tárgymutató
A lejátszó kézi kikapcsolása
A  gomb nyomva tartásának hatására megjelenik a „POWER OFF” felirat, a
kijelző elsötétül és a lejátszó kikapcsol.
Ebben az állapotban a lejátszó kis mértékben fogyasztja az akkumulátort.
Menü
A megfelelő beállítások alkalmazásával csökkenhető az energiafogyasztás, így
hosszabb ideig lehet használni a lejátszót.
Az alábbi tanácsok megfontolásával hosszabb akkumulátoros üzemidő érhető
el.
Tartalomjegyzék
Az akkumulátorok üzemidejéről
53
Hasznos információk
Mit jelent a hangformátum?
WMA: A WMA (Windows Media Audio) egy gyakori hangtömörítési eljárás,
melyet a Microsoft Corporation fejlesztett ki. A WMA formátum ugyanazt a
hangminőséget biztosítja, mint az MP3, de kisebb fájlméret mellett.
Mi az a másolásvédelem?
Egyes, zeneletöltő webhelyről vagy hasonló szolgáltatástól vásárolt zenefájlok,
videofájlok stb. bizonyos hozzáférés-vezérlő technológiákkal, pl. titkosítással
érik el, hogy a szerzői jogok tulajdonosai korlátozhassák a zene- és videofájlok
használatát és másolását.
Mit jelent a bitsebesség?
A bitsebesség arra utal, hogy mekkora adatmennyiség tárol egyetlen
másodpercnyi hanganyagot. Ennek kifejezése kbps-ban (kilobit/másodpercben)
történik, például: 64 kbps. Nagyobb bitsebesség esetén jobb lesz a
hangminőség, de több hely szükséges az azonos hosszúságú hanganyag
tárolásához.
Milyen kapcsolatban áll a bitsebesség, a hangminőség és a tárolási méret?
Nagyobb bitsebesség esetén jobb lesz a hangminőség, de több hely szükséges az
azonos hosszúságú hanganyag tárolásához, így kevesebb zeneszám fér el a
lejátszón.
Ha kisebb bitsebességet használ, akkor több zeneszámot tárolhat, de gyengébb
hangminőség mellett.
A támogatott formátumok és tömörítések leírását lásd:  76. oldal.
Megjegyzés
Ha alacsony bitsebességgel importál egy CD-n található zeneszámot a számítógépre,
akkor nem növelheti a hangminőséget akkor sem, ha nagyobb bitsebesség
kiválasztásával másolja a számot a lejátszóra.
Tárgymutató
MP3: Az MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) egy gyakran alkalmazott
hangtömörítési eljárás, melyet az ISO (International Organization for
Standardization) MPEG munkacsoportja fejlesztett ki.
Az MP3 a hangfájlokat a hagyományos zenei CD-ken lévő hanganyagok kb.
1/10-ére tömöríti össze.
Menü
A hangformátum arra az eljárásra utal, melynek segítségével a hanganyagot az
internetről vagy zenei CD-lemezekről a számítógépre importálják, majd
elmentik egy hangfájl formájában.
Gyakori formátumok például az MP3 és a WMA.
Tartalomjegyzék
Mit jelent a formátum és a bitsebesség?
54
Hasznos információk
Megjegyzések
Tárgymutató
Ne húzza ki a lejátszót, amíg adatátvitel közben a „DATA ACCESS” felirat látható. Az
adatok megsérülhetnek.
 Ne formázza a belső flash memóriát a Windows Intézővel. Ha véletlenül leformázta a
memóriát a Windows Intézővel, végezze el újra a formázást a lejátszóval ( 51. oldal).
Menü
A Windows Intézővel bármilyen számítógépes adatot átmásolhat a lejátszó
belső flash memóriájába. Ha a lejátszót a számítógéphez csatlakoztatja, akkor a
belső flash memóriát a [WALKMAN] felirat jelzi a Windows Intézőben.
Tartalomjegyzék
Adatok tárolása
55
Hasznos információk
 Töltse le a webhelyről a frissítőprogramot a számítógépre.
frissítőprogramot.
 A lejátszó firmware-ének frissítéséhez kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
A firmware frissítése befejeződött.
 Tipp
A lejátszó firmware-ének verziószáma a HOME menü
pontjában jeleníthető meg ( 48. oldal).
(Settings)  „Information”
Tárgymutató
 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, majd indítsa el a
Menü
A lejátszó firmware-ének frissítésével új funkciókkal ruházhatja fel a lejátszót.
A legújabb firmware-rel, illetve a telepítéssel kapcsolatos információkért
látogasson el a vevőszolgálati webhelyre ( 73. oldal).
Tartalomjegyzék
A lejátszó firmware-ének frissítése
56
Hibaelhárítás
Ha a lejátszó nem a várakozásoknak megfelelően működik, akkor az alábbi
lépések végrehajtásával próbálja meg kiküszöbölni a hibát.
és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.
Menü
1 Keresse meg a probléma tüneteit az alábbi hibaelhárítási táblázatban,
Tartalomjegyzék
Hibaelhárítás
2 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, és töltse fel az
3 Nyomja meg a RESET gombot például
Tárgymutató
akkumulátorát.
Bizonyos problémákat megoldhat az akkumulátor feltöltésével.
RESET gomb
egy tűvel.
Ha a lejátszó kezelése közben nyomja meg a
RESET gombot, akkor a lejátszón tárolt
adatok és beállítások elveszhetnek.
A lejátszó alaphelyzetbe állítása után
nyomja le a  gombot a lejátszó bekapcsolásához.
4 Tekintse meg a szoftver súgóját, hogy tartalmaznak-e információkat a
problémáról.
5 Keressen a problémával kapcsolatos információkat a támogatási
weboldalak egyikén ( 73. oldal).
6 Ha a fentiek egyike sem vezet megoldáshoz, akkor lépjen kapcsolatba a
legközelebbi Sony márkakereskedővel.
Folytatás 
57
Hibaelhárítás
Nincs hang.
A hangerő nullára van állítva.
 Tekerje fel a hangerőt ( 5. oldal).
A fejhallgató csatlakozója nincs megfelelően bedugva.
 Csatlakoztassa megfelelően a fejhallgató dugóját
( 6. oldal).
A fejhallgató dugója koszos.
 Tisztítsa meg a fejhallgató dugóját egy puha, száraz
ronggyal.
Nincsenek hangfájlok a belső flash memóriában.
 A „NO DATA” felirat megjelenése esetén másoljon át zenét a
számítógépről.
A zeneszámokat nem lehet Az akkumulátor lemerült.
lejátszani.
 Töltse fel teljesen az akkumulátort ( 14. oldal).
 Ha a lejátszó az akkumulátor feltöltése után sem reagál,
nyomja le a RESET gombot a lejátszó alapállapotba
állításához ( 56. oldal).
A fájltartalomra vonatkozó időkorlát lejárt (pl. előfizetés esetén).
 Az olyan fájlokat, amelyek esetében lejárt az időkorlát, nem
lehet lejátszani. Frissítse a fájlt a megfelelő szoftverrel.
Zaj hallható.
Rádiójeleket kibocsátó készüléket, például mobiltelefont
használnak a lejátszó közelében.
 Használat közben tartsa távol a mobiltelefonhoz hasonló
készülékeket a lejátszótól.
A zeneadatok megsérültek.
 Törölje az adatokat, majd másolja őket át újra. Az adatok
másolása közben zárjon be minden más alkalmazást, hogy
elkerülje a fájlok sérülését.
A fejhallgató dugója koszos.
 Tisztítsa meg a fejhallgató dugóját egy puha, száraz
ronggyal.
A gombok nem
működnek.
A HOLD kapcsoló a nyíl irányába mutat ().
 Csúsztassa a HOLD kapcsolót a nyíllal ellentétes irányba
() ( 7. oldal).
A lejátszóban lecsapódott pára van.
 Várjon néhány órát, amíg a lejátszó megszárad.
Az akkumulátor nincs kellően feltöltve.
 Töltse fel az akkumulátort a számítógépre történő
csatlakoztatással ( 14. oldal).
 Ha a lejátszó az akkumulátor feltöltése után sem reagál,
akkor nyomja meg a RESET gombot a lejátszón
( 56. oldal).
Nem áll le a lejátszás.
Ezen a lejátszón nincs különbség a lejátszás leállítása és
szüneteltetése között. Amikor megnyomja a  gombot, a
kijelzőn megjelenik a  ikon, és a lejátszás szünetel/leáll.
A lejátszó nem indul el
azonnal.
Ha a lejátszóban sok fájl vagy mappa található, vagy ha a
lejátszóra másolt hangadatok sok ID3 címkeinformációt
tartalmaznak, időbe telhet, mire a lejátszó elindul. Várjon,
amíg az üdvözlő képsor meg nem jelenik.
Folytatás 
Tárgymutató
Ok/megoldás
Menü
Tünet
Tartalomjegyzék
Üzemeltetés
58
Hibaelhárítás
Nem találhatók az
átmásolt zeneszámok.
A lejátszó belső flash memóriája a Windows Intéző
használatával lett formázva.
 A belső flash memóriát a lejátszó „Format” menüjének
segítségével kell formázni ( 51. oldal).
A
lejátszót
fájlmásolás közben kihúzták a számítógépből.

 Másolja vissza a használható fájlokat a számítógépre, majd
formázza a belső flash memóriát a lejátszó „Format”
menüjének segítségével ( 51. oldal).
A fejhallgató jobb
csatornája néma. Vagy a
jobb csatorna hangja
hallható a fejhallgató
mindkét oldalán.
A fejhallgató csatlakozója nincs teljesen bedugva.
 Ha a fejhallgató nincs megfelelően bedugva, akkor a hangzás
nem lesz megfelelő. Csatlakoztassa úgy a fejhallgatót, hogy a
helyére pattanjon ( 6. oldal).
A lejátszás váratlanul leállt. Az akkumulátor nincs kellően feltöltve.
 Töltse fel az akkumulátort a számítógépre történő
csatlakoztatással ( 14. oldal).
Nem lehet megformázni a Az akkumulátor nincs kellően feltöltve.
lejátszót.
 Töltse fel az akkumulátort a számítógépre történő
csatlakoztatással ( 14. oldal).
Nem működik a lejátszó. Nincs elég szabad tárhely a belső flash memóriában.
 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, és a szükségtelen
zeneszámok és fájlok törlésével szabadítson fel területet.
Kijelző
Tünet
Ok/megoldás
A zeneszám címe nem
jelenik meg megfelelően.
Ha a cím nem támogatott karaktereket is tartalmaz, azok nem
jelennek meg a kijelzőn.
 A számítógépen adjon meg egy másik címet, megfelelő
karakterekkel.
Furcsa karakterek jelennek Hibás nyelvet választott ki.
meg.
 Válassza ki a megfelelő nyelvet a „Language”
( 16., 49. oldal) beállításnál, majd másolja át újra az
adatokat a lejátszóra.
Folytatás 
Tárgymutató
Ok/megoldás
Menü
Tünet
Tartalomjegyzék
Üzemeltetés (folytatás)
59
Hibaelhárítás
Tünet
Ok/megoldás
Az üzemeltetési hőmérséklet 5 °C alatt van.
 Az akkumulátor élettartama az akkumulátor sajátosságai
miatt idővel csökken.
Ez nem jelent hibás működést.
Nem
elég hosszú az akkumulátor töltési ideje.

jelzés.
 Töltse a lejátszót addig, amíg meg nem jelenik a
A megfelelő beállítások alkalmazásával csökkenhető az
energiafogyasztás, így hosszabb ideig lehet használni a lejátszót
( 52. oldal).
Az akkumulátort ki kell cserélni.
 Lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.
Szerzői jog által védett tartalmat játszik le.
 A szerzői jog által védett tartalmak lejátszásakor az
akkumulátor élettartama rövidebb lehet.
A lejátszó nem tudja
A lejátszó nincs megfelelően bedugva a számítógépen található
feltölteni az akkumulátort.
USB-portba.
 Húzza ki a lejátszót, majd dugja vissza.
Az akkumulátor töltése nem az 5 °C és 35 °C közötti
tartományban történik.
 Az akkumulátort mindig az 5 °C és 35 °C közötti
tartományban kell tölteni.
A számítógép nincs bekapcsolva.
 Kapcsolja be a számítógépet.
A számítógép alvó vagy hibernált üzemmódba kapcsol.
 Állítsa vissza a számítógépet az alvó vagy hibernált üzemmódból.
A töltés nagyon gyorsan
befejeződik.
Ha az akkumulátor majdnem teljesen fel van töltve a töltés
megkezdésekor, akkor rövid idő szükséges a teljes feltöltéshez.
Folytatás 
Tárgymutató
Rövid az akkumulátor
élettartama.
Menü
Nem kapcsol be a lejátszó. A HOLD kapcsoló a nyíl irányába mutat ().
 Csúsztassa a HOLD kapcsolót a nyíllal ellentétes irányba
() ( 7. oldal).
He a lejátszó kikapcsolása után azonnal a  gombra kattint, a
lejátszó a kikapcsolási folyamat miatt nem tud bekapcsolni.
Várjon pár másodpercet, majd kapcsolja be a lejátszót.
Az
akkumulátor nincs kellően feltöltve.

 Töltse fel az akkumulátort a számítógépre történő
csatlakoztatással ( 14. oldal). Ha a lejátszó az akkumulátor
feltöltése után sem reagál, akkor nyomja meg a RESET
gombot a lejátszón ( 56. oldal).
Nincs
elég szabad terület a belső flash memóriában.

 Törölje a szükségtelen fájlokat és mappákat, amíg a fájlok
száma 2 640, a mappák száma pedig 500 alá nem csökken.
 A helyes működéshez legalább 20 MB szabad hely szükséges.
A szabad hely mennyiségének ellenőrzéséhez nyissa meg a
[Számítógép] vagy [Sajátgép] - [WALKMAN] lehetőséget,
majd kattintson a jobb gombbal a [Storage Media]*1
lehetőségre a helyi menü megjelenítéséhez, majd válassza a
[Tulajdonságok] lehetőséget.
*1 A számítógépes környezettől függően az adathierarchia
eltérő lehet.
Tartalomjegyzék
Tápellátás
60
Hibaelhárítás
A hátralévő hangrögzítési
idő a fájlok törlése után
sem módosul.
A rendszer korlátai miatt a hátralévő hangrögzítési idő nem
módosul, ha csak rövid fájlokat töröl.
Nem lehet hangfelvételt
készíteni.
Nincs elég szabad terület a belső flash memóriában.
 Törölje a felesleges fájlokat.
 Másolja a rögzített fájlokat a számítógépre.
A szükséges szabad hely mennyisége a bitsebességtől és a
felvétel hosszától függ.
Elérte a rögzíthető fájlok maximális számát. Legfeljebb 999 fájl
rögzíthető FM-rádióműsorok (csak NWZ-B142F/B143F),
illetve rögzített hangfájlok esetében.
 Törölje a fölösleges fájlokat, még mielőbb a rögzített FMrádióműsorok (csak NWZ-B142F/B143F), illetve a rögzített
hangfájlok száma elérné a 999-et.
 Másolja a rögzített fájlokat a számítógépre.
A lejátszó a számítógéphez csatlakozik.
 Húzza ki a lejátszót a számítógépből.
A rögzített hangfelvételek
idejének és a hátralévő
időnek az összege nem
egyezik meg a maximális
hangrögzítési idővel.
Ha sok kis fájlt rögzít, a rendszer korlátai miatt ezek közé a
rögzítés során automatikusan üres helyek kerülnek. Ez okozza
a két szám közötti különbséget.
A rögzített fájlokat nem
lehet törölni.
A nem törölhető fájl vagy mappa [Csak olvasható] beállítással
rendelkezik a számítógépen.
 Az adatokat a Windows Intéző segítségével törölje.
Az akkumulátor-töltöttség alacsony, vagy az akkumulátor
kimerült.
 Töltse fel teljesen az akkumulátort ( 14. oldal).
A mappát annak ellenére A mappában nem csak rögzített fájlok vannak.
sem lehet törölni, hogy az
 Nyissa meg a mappát a Windows Intézővel, majd törölje
összes rögzített fájl törlésre
belőle az összes, nem a lejátszó által rögzített fájlt.
került.
Folytatás 
Tárgymutató
Ok/megoldás
Menü
Tünet
Tartalomjegyzék
Hangrögzítés
61
Hibaelhárítás
Tünet
Ok/megoldás
Csak kevés zeneszámot
lehet a lejátszóra másolni.
Nincs elég szabad terület a belső flash memóriában.
 Törölje a szükségtelen zeneszámokat a tárhely felszabadításához.
Nem csak hangadatok vannak a belső flash memóriában.
 A tárhely növeléséhez másolja az összes olyan fájlt a
számítógépre, amely nem hangfájl.
A lejátszó instabil lesz,
amikor a számítógéphez
csatlakozik.
USB-hubot használ.
 A lejátszót közvetlenül az USB-porthoz csatlakoztassa, mivel
lehetséges, hogy az adatátvitel USB-hubon keresztül nem
működik. Az árammal működő USB-hubokat azonban lehet
használni.
Folytatás 
Tárgymutató
Nem lehet hangfájlokat
Lehetséges, hogy a másolást pl. sztatikus elektromosság zavarja.
másolni a számítógépről a
 Ez az adatok védelme érdekében történik. Húzza ki a
lejátszóra.
lejátszót, majd dugja vissza.
A lejátszó USB-csatlakozója nem csatlakozik megfelelően a
számítógép USB-portjához. Győződjön meg róla, hogy a
„DATA ACCESS” vagy a „CONNECTED USB” felirat jelenik-e
meg a kijelzőn.
 Húzza ki a lejátszót, majd dugja vissza.
Nincs elég szabad terület a belső flash memóriában.
 Törölje a szükségtelen zeneszámokat a tárhely
felszabadításához.
A
lejátszó
hibás fájl(oka)t tartalmaz.

 Másolja vissza a használható fájlokat a számítógépre, és
formázza a lejátszót ( 51. oldal).
Egy hangfájl megsérült.
 Törölje a hangfájlt, majd másolja át újra. A hangfájl
másolása közben zárjon be minden más alkalmazást, hogy
elkerülje a fájl sérülését.
Menü
A kijelzőn nem jelenik
A lejátszó USB-csatlakozója nem csatlakozik megfelelően a
meg a „CONNECTED
számítógép USB-portjához.
USB” (USB-kapcsolat)
 Húzza ki a lejátszót, majd dugja vissza.
felirat, amikor a lejátszó a USB-hubot használ.
számítógéphez csatlakozik.  A lejátszót közvetlenül az USB-porthoz csatlakoztassa, mivel
lehetséges, hogy az adatátvitel USB-hubon keresztül nem
működik. Az árammal működő USB-hubokat azonban fel
lehet használni.
A számítógépen egy másik alkalmazás fut.
 Húzza ki a lejátszót, várjon néhány percet, majd
csatlakoztassa újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza
ki a lejátszót, indítsa újra a számítógépet, majd
csatlakoztassa újra a lejátszót.
Elképzelhető, hogy meghibásodott a számítógépen található
USB-port. Csatlakoztassa a lejátszót USB-csatlakozóját a
számítógép egy másik USB-portjához.
Tartalomjegyzék
Csatlakoztatás számítógéphez
62
Hibaelhárítás
Nem hallható jól az FMrádióadás.
A frekvencia nincs pontosan beállítva.
 Állítsa be a frekvenciát kézzel, hogy javítsa a vételt
( 34. oldal).
A vétel gyenge és a
hangminőség rossz.
Gyenge a rádiójel.
 Hallgassa az FM-rádióadást ablak mellett, mivel a jel gyenge
lehet épületen vagy járművön belül.
A fejhallgató kábele nincs eléggé kihúzva.
 A fejhallgató kábele antennaként funkcionál. Húzza ki a
fejhallgató kábelét, amennyire csak lehet.
Az FM-adást interferencia Rádiójeleket kibocsátó készüléket, például mobiltelefont
éri.
használnak a lejátszó közelében.
 Használat közben tartsa távol a mobiltelefonhoz hasonló
készülékeket a lejátszótól.
Folytatás 
Tárgymutató
Ok/megoldás
Menü
Tünet
Tartalomjegyzék
FM-rádióvevő (csak NWZ-B142F/B143F esetén)
63
Hibaelhárítás
Tünet
Ok/megoldás
Nem hallható csipogás a
lejátszó kezelése közben.
A „Beep” beállítás értéke „Beep OFF”.
 A „Beep” beállítás értéke „Beep ON” legyen ( 46. oldal).
Melegszik a lejátszó.
Az akkumulátor töltése közben, illetve közvetlenül ezután a
lejátszó meleg lehet. A lejátszó nagy mennyiségű fájl
másolásakor is felmelegedhet. Ez normális működés, nem
jelent hibát. Ne használja a lejátszót egy ideig, és hagyja lehűlni.
Menü
Elállítódott a dátum és a
pontos idő.
Ha a lejátszó akkumulátora hosszabb ideig lemerült állapotban
van, akkor újra be kell állítani a dátumot és a pontos időt.
 Ez nem jelent hibás működést. Töltse fel az akkumulátort,
jelzés meg nem jelenik a kijelzőn ( 14. oldal),
amíg a
majd állítsa be újra a dátumot és a pontos időt
( 17., 45. oldal).
Tárgymutató
Tartalomjegyzék
Egyéb
A lejátszó valamennyi
Ön áthelyezte, törölte vagy átnevezte a rendszerfájlokat. Vagy: a
beállítása vissza lett állítva.
lejátszó belső flash memóriáját nem a lejátszó „Format”
menüjével formázta.
 Ha a fenti műveletek bármelyikét végrehajtja, a rendszer
átszerveződik, és a lejátszó valamennyi beállítása
alaphelyzetbe áll vissza, amint kihúzza a lejátszót a
számítógépből vagy más eszközből.
Ha a lejátszó nem működik helyesen, miután nem a lejátszó
„Format” menüjével formázta, formázza a beépített flash
memóriát a lejátszó „Format” menüjével ( 51. oldal).
64
Hibaelhárítás
Tartalomjegyzék
Üzenetek
Kövesse az alábbiakat, ha a kijelzőn megjelenik egy üzenet.
Megoldás
AVLS (villog)
A hangerő az „AVLS (Volume
Limit)” funkció bekapcsolt
állapota mellett meghaladja a
névleges értéket.
Csökkentse a hangerőt, vagy
tiltsa le az „AVLS (Volume
Limit)” funkciót
( 46. oldal).
CANNOT EXECUTE
Rádióállomásokat próbál
Váltson „FM” módba, és
behangolni/törölni,
azután hangolja be/törölje
miközben a lejátszó nem
az állomásokat.
FM módban van.
Kapcsolja
ki a Bass funkciót,

és azután módosítsa a
A hangszínszabályozó
beállítását próbálja
hangszínszabályozó
megváltoztatni, miközben a
beállítását.
Bass funkció be van
kapcsolva.
CHARGING
Az akkumulátor éppen
töltődik.
Ez nem hiba. Várjon, amíg az
akkumulátor teljesen fel nem
töltődik. A lejátszót azonban
akkor is használhatja, ha az
akkumulátor nincs teljesen
feltöltve.
DRM ERROR
A rendszer egy, a szerzői jogi
védelem szempontjából
illetéktelen disztribúciós fájlt
talált.
Másolja vissza a normál
hangfájlt a számítógépre, majd
formázza a belső flash
memóriát.
EXPIRED
Olyan zeneszámot kíván
lejátszani, amelynek esetében
lejárt az engedélyezett
lejátszási idő.
Frissítse a zeneszám licencét
az átmásoláshoz használt
szoftverrel. Ha a zeneszámra,
amelyet nem tud lejátszani,
már nincs szüksége, törölheti
a belső flash memóriából.
FILE ERROR
A fájl nem olvasható.
A fájl nem megfelelő.
A lejátszó nem tud
lejátszani egyes
inkompatibilis formátumú
fájlokat.
A másolás megszakadt.
Másolja vissza a normál
hangfájlt a számítógépre,
majd formázza a lejátszót.
Ha a zeneszámra, amelyet
nem tud lejátszani, már
nincs szüksége, törölheti a
belső flash memóriából.
HOLD
A lejátszót nem lehet kezelni,
mert a HOLD kapcsoló a
HOLD állásban van.
LOW BATTERY
Az akkumulátor töltöttsége
alacsony.
A lejátszó kezeléséhez állítsa
át a HOLD kapcsolót az
ellenkező állásba ( 7. oldal).
Töltse fel az akkumulátort
( 14. oldal).
Folytatás 
Tárgymutató
Jelentés
Menü
Üzenet
65
Hibaelhárítás
Megoldás
Nincs elég szabad terület a Csatlakoztassa a lejátszót a
belső flash memóriában.
számítógéphez, és a
szükségtelen zeneszámok és
FM-rádióadást
(csak
NWZ
fájlok törlésével szabadítson
B142F/B143F) vagy hangot
fel területet.
próbál felvenni, de a
lejátszón már összesen 999 Törölje a fölösleges rögzített
FM-rádióadás van.
FM-rádióadásokat.
Hangot
próbál
felvenni,
de
a
Törölje
a fölösleges rögzített


lejátszón már összesen 999
hangfájlokat.
rögzített hangfájl van.
NO DATA
Nincsenek hangfájlok a belső
flash memóriában.
Másoljon fel hangfájlokat.
NO ITEM
A kijelölt pontban nincsenek
zeneszámok.
Másoljon fel hangfájlokat.
READ ONLY
[Csak olvasható]
zeneszámokat próbál törölni.
Az adatokat a Windows Intéző
segítségével törölje.
CONNECTED USB
A lejátszó a számítógéphez
csatlakozik.
Ez nem hiba. A lejátszó
vezérlőelemeit nem lehet
kezelni, amíg a lejátszó a
számítógéphez csatlakozik.
Tárgymutató
MEMORY FULL
Menü
Jelentés
Tartalomjegyzék
Üzenet
66
További információk
Tárgymutató
Folytatás 
Menü
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való
eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
Megvásárolható tartozékok: Fejhallgató
Tartalomjegyzék
Óvintézkedések
67
További információk
Tárgymutató
Folytatás 
Menü
Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi információ csak az Európai Unió irányelveit
alkalmazó országokban eladott berendezésekre vonatkozik
A termék gyártója a Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan.
A termék hivatalos képviselője az EMC-vel és a termékbiztonsággal
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Az esetleges szolgáltatásokkal és garanciális kérdésekkel
forduljon a külön dokumentumban feltüntetett címekhez. Az esetleges
szolgáltatásokkal és jótállási kérdésekkel kapcsolatban forduljon a külön
dokumentumban feltüntetett címekhez.
Tartalomjegyzék
Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai
Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy azt a
használt elemek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi,
illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült szerviz állomány
cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt elektromos és
elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
68
További információk
Menü
Tárgymutató
Folytatás 
Tartalomjegyzék
Biztonság
Ügyeljen, hogy ne zárja rövidre a lejátszó pólusait más fémtárgyakkal.
Ha az újratölthető akkumulátor szivárog, ne érintse meg puszta kézzel. Az
akkumulátor szivárgása esetén kérjen tanácsot a legközelebbi Sony
márkakereskedőtől, mivel a folyadék a lejátszóban maradhat. Ha a folyadék a
szemébe kerül, akkor ne dörzsölje meg a szemét, mert ez vakságot okozhat.
Öblítse ki a szemét tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
Ha a folyadék a testére vagy a ruhájára kerül, azonnal mossa le. Ha ezt
elmulasztja, akkor égési vagy egyéb sérüléseket szenvedhet. Ha az
akkumulátorból származó folyadék égési vagy egyéb sérülést okozott,
forduljon orvoshoz.
Ne öntsön vizet, és ne tegyen semmilyen idegen tárgyat a lejátszóra. Ez tüzet
vagy áramütést okozhat.
Ilyen esetben azonnal kapcsolja ki a lejátszót, húzza ki a lejátszót, és forduljon
a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy Sony szervizközponthoz.
Ne helyezze a lejátszót tűzbe.
Ne szerelje szét, és ne alakítsa át a lejátszót. Ez áramütéshez vezethet.
A vizsgálatok és javítások elvégzése, illetve az újratölthető akkumulátor
cseréje céljából forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy Sony
szervizközponthoz.
69
További információk
Figyeljen rá, hogy a lejátszó ne érintkezzen vízzel. A lejátszó nem vízálló.
Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.
–Ne ejtse bele a lejátszót a mosogatóba vagy más, vízzel teli edénybe.
–Ne használja a lejátszót párás helyeken és rossz időjárás esetén, például esőben
vagy hóban.
–Figyeljen rá, hogy a lejátszó ne legyen nedves.
Ha nedves kézzel fogja meg a lejátszót, vagy beteszi egy
nyirkos ruha zsebébe, akkor a lejátszó nedves lesz, és ez
hibás működéshez vezethet.
Amikor kihúzza a fejhallgatót a lejátszóból, akkor ne a zsinórt, hanem a dugót
fogja meg. Ha a zsinórt húzza meg, akkor az megsérülhet.
Folytatás 
Tárgymutató
–Ne tegye a lejátszót táskába úgy, hogy a fejhallgató/
fülhallgató zsinórja a lejátszó köré van tekerve, és
később a hátizsákot jelentős erőhatásnak teszi ki.
Menü
–Ne üljön le, amikor a lejátszó a farzsebében van.
Tartalomjegyzék
Elhelyezés
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a lejátszóra, és ne tegye ki erős ütésnek a
lejátszót. Ez a készülék hibás működéséhez vagy károsodásához vezethet.
Soha ne használja a lejátszót ott, ahol túlzott fénynek, szélsőséges
hőmérsékletnek, párának vagy rázkódásnak van kitéve. A lejátszó
elszíneződhet, deformálódhat vagy megsérülhet.
Soha ne tegye ki a lejátszót magas hőmérsékletnek, például a napon parkoló
autóban vagy közvetlenül a napon.
Ne hagyja a lejátszót túl poros helyen.
Ne hagyja a lejátszót instabil felületen vagy megdöntött helyzetben.
Ha a lejátszó interferenciát okoz a rádiós vagy televíziós vételben, kapcsolja ki
a lejátszót, és távolítsa el a rádió vagy a televízió közeléből.
A
 lejátszó használatakor ne felejtse el betartani az alábbi óvintézkedéseket a
lejátszó elgörbítésének vagy a helytelen működés előidézésének elkerülése
érdekében.
70
További információk
Tartalomjegyzék
Statikus elektromosság
Különösen száraz levegő esetén enyhe bizsergést érezhet a fülein. Ez a testben
felhalmozódott statikus elektromos töltés, és nem pedig a lejátszó hibás
működésének eredménye. A hatás minimálisra csökkenthető természetes
anyagokból készült ruhák viselésével.
Menü
Felmelegedés
A hosszabb ideig tartó töltés során a lejátszó felmelegedhet.
Biztonság az úton
Ne használjon fejhallgatót olyan helyzetekben, ahol a hallást nem tanácsos
korlátozni.
Hallása védelmében
Ne használja a fejhallgatót nagy hangerővel. A szakértők nem javasolják, hogy
hosszú ideig, folyamatosan nagy hangerővel hallgasson zenét vagy más műsort.
Ha csengeni kezd a füle, csökkentse a hangerőt vagy vegye le a fejhallgatót.
Ne csavarja fel teljesen a hangerőt egy mozdulattal, különösen ha fejhallgatót
használ.
Fokozatosan növelje a hangerőt, hogy az ne tegyen kárt a fülében.
Figyeljen másokra
Mérsékelt hangerővel használja a készüléket. Ekkor hallani fogja a kívülről
érkező hangokat is, és nem zavarja a környezetében tartózkodókat sem.
Figyelem!
Ha a lejátszó használata közben villámlást észlel, azonnal vegye le a fejhallgatót.
Ha allergiás panaszai jelentkeznek a mellékelt fejhallgató használata közben,
akkor azonnal vegye le azt, és forduljon orvoshoz.
Folytatás 
Tárgymutató
Fejhallgató
71
További információk
Folytatás 
Tárgymutató
Tisztítás
A lejátszó házát egy puha ruhával – például a szemüvegek tisztítására szolgáló
ronggyal – tisztítsa meg.
a lejátszó háza nagyon koszos lenne, akkor vízzel vagy kímélő mosószerrel
Ha

enyhén megnedvesített puha ruhával tisztítsa meg.
Ne használjon semmilyen dörzsölő szivacsot, súrolószert, oldószert
(pl. alkoholt, benzint) mert ezek tönkretehetik a készülék házának felületét.
Ne engedje, hogy a csatlakozó közelében lévő nyíláson keresztül víz kerüljön
a lejátszóba.
Rendszeresen tisztítsa meg a fejhallgató csatlakozódugóját.
Ha a lejátszóval kapcsolatban kérdése, problémája merülne fel, forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
Menü
Az LCD-kijelző
Ne nyomja meg erősen az LCD-kijelzőt. Az LCD-kijelzőn színes foltok
jelenhetnek meg, és a kijelző károsodhat.
Ha a lejátszót hidegben használja, a képek körül fekete sáv jelenhet meg. Ez
nem jelent hibás működést.
Ha a lejátszót hidegben vagy melegben használja, az befolyásolhatja a
kontrasztot.
Tartalomjegyzék
Használat
Ha a lejátszót (külön megvásárolható) szíjon hordja, ügyeljen arra, hogy
mozgás közben ne akadjon bele semmibe. Ne lóbálja a lejátszót, mert
megüthet másokat.
használja a lejátszót repülőgép felszállása és leszállása közben, és mindig
Ne

kövesse az utastájékoztatás során elmondottakat.
Ne feledje, hogy a lejátszóban páralecsapódás jelentkezhet, ha hidegből hirtelen
melegbe kerül, vagy ha olyan szobában használja, ahol épp bekapcsolt a fűtés.
A lecsapódás során a levegő páratartalma a különböző felületekkel – például
fémmel – érintkezve folyadékká válik. Ha a lejátszóban páralecsapódás
jelentkezik, akkor ne használja, amíg az el nem tűnik. Ha nem várja meg,
amíg felszárad a páralecsapódás, akkor előfordulhat, hogy a lejátszó hibásan
fog működni.
72
További információk
Tárgymutató
Folytatás 
Menü
–A gyártó nem garantálja, hogy az összes nyelv megfelelően megjeleníthető a
mellékelt szoftverben.
–Elképzelhető, hogy a felhasználó által létrehozott karakterek, illetve bizonyos
speciális karakterek nem jelennek meg.
A
 kézikönyvben leírt magyarázatok azt feltételezik, hogy Ön tisztában van a
Windows alapvető műveleteivel.
A számítógép és az operációs rendszer használatával kapcsolatos tudnivalókat
a megfelelő kézikönyvekben találhatja meg.
Tartalomjegyzék
A szoftverről
A szerzői jogi törvények értelmében a szerzői jog tulajdonosának engedélye
nélkül tilos a szoftvert, illetve az ahhoz mellékelt kézikönyvet, részben vagy
egészben sokszorosítani.
A
 SONY semmilyen körülmények között nem felelős a lejátszóhoz mellékelt
szoftver használatából eredő bármilyen anyagi veszteségért vagy elmaradt
haszonért, beleértve a harmadik felek követeléseit is.
A lejátszóhoz mellékelt szoftver kizárólag azzal a készülékkel használható,
amelyikhez szánták.
Ne feledje, hogy a minőség javítása érdekében tett folyamatos erőfeszítések
miatt a szoftver specifikációja előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
A jótállás nem vonatkozik arra az esetre, ha nem a mellékelt szoftverrel
üzemelteti a lejátszót.
A
 számítógépre telepített operációs rendszertől függ, hogy a mellékelt
szoftver milyen nyelveken jeleníthető meg. A legjobb eredmény érdekében
telepítsen a megjeleníteni kívánt nyelvvel kompatibilis operációs rendszert.
73
További információk
Tartalomjegyzék
A mintaadatokról*1
A lejátszó előre telepített mintaadatokat tartalmaz.
Ha törli ezeket az adatokat, akkor azokat nem lehet visszaállítani, és a gyártó
sem tudja pótolni azokat.
*1Bizonyos országokban a lejátszó nem tartalmaz mintaadatokat.
Tárgymutató
Az ügyfélszolgálati webhely
Ha bármilyen kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, vagy
információkat szeretne a termékkel kompatibilis eszközökről, akkor keresse fel
a következő webhelyek egyikét.
Az Egyesült Államokban élő vásárlók: http://www.sony.com/walkmansupport
Kanadai vásárlók: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Európai vásárlók: http://support.sony-europe.com/DNA
Latin-amerikai vásárlók: http://www.sony-latin.com/index.crp
Más országokban élő vásárlók: http://www.sony-asia.com/support
Azok a vásárlók, akik a tengerentúli modelleket vásárolták meg:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Menü
A felvett zeneszám kizárólag magáncélú használatra engedélyezett. Egyéb
célú felhasználás esetén a szerzői jog tulajdonosának engedélye szükséges.
A Sony nem felelős a lejátszón vagy a számítógépen jelentkező problémák
miatt nem teljesen rögzített/letöltött, illetve sérült adatokért.
A szöveg és a karakterek típusától függően elképzelhető, hogy a szöveg
nem megfelelően jelenik meg a lejátszón. Ennek a következő okai lehetnek:
–A csatlakoztatott lejátszó képességei.
–A lejátszó nem működik megfelelően.
–A tartalmi információ a lejátszó által nem támogatott nyelven vagy
karakterkészlettel van megírva.
74
További információk
Tartalomjegyzék
A licencre és a védjegyekre vonatkozó
megjegyzések
A termék bizonyos részeit a Microsoft Corporation szellemi tulajdonhoz
fűződő jogai védik. Az ilyen technológiák terjesztése, illetve terméken kívüli
felhasználása kizárólag a Microsoft vagy egy Microsoft leányvállalat
engedélyével lehetséges.
A tartalomszolgáltatók a készülékben található Windows Media digitális
jogkezelési technológiát („WM-DRM”) alkalmazzák a tulajdonukat képező
tartalom („Védett Tartalom”) sértetlenségének megőrzése érdekében, hogy az
ilyen tartalomhoz mint szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogaikat – ideértve a
szerzői jogokat is – ne lehessen megsérteni.
Ez a készülék WM-DRM szoftvert használ a Védett tartalom lejátszására
(„WM-DRM szoftver”). Ha kétségek merülnek fel a WM-DRM szoftver
biztonságával kapcsolatban, a Védett tartalom tulajdonosai („Védett tartalom
tulajdonosai”) kérelmezhetik a Microsofttól, hogy vonja vissza a WM-DRM
szoftvernek a Védett tartalom másolására, megjelenítésére, illetve lejátszására
vonatkozó jogát A visszavonás nem érinti a WM-DRM szoftvernek azon
képességét, hogy a nem védett tartalmakat lejátssza. A visszavont WM-DRM
szoftverek listája minden alkalommal elküldésre kerül az Ön készülékére,
amikor Ön Védett Tartalomra vonatkozó licencet tölt le az internetről vagy egy
számítógépről. A Microsoft az ilyen licenchez kapcsolódóan visszavonási
listákat is letölthet az Ön készülékére a Védett tartalom tulajdonosai nevében.
Folytatás 
Tárgymutató
®
Menü
A „WALKMAN” és a „WALKMAN” logó a Sony Corporation bejegyzett védjegyei.
A ZAPPIN és annak logója a Sony Corporation védjegyei.
A Microsoft, a Windows, a Windows Vista és a Windows Media a Microsoft
Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült
Államokban, illetve más országokban.
Az Adobe és az Adobe Reader az Adobe System Incorporated védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban, illetve más országokban.
Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és szabadalmakat a Fraunhofer
IIS és a Thomson engedélyezte.
Az IBM és a PC/AT az International Business Machines Corporation
bejegyzett védjegyei.
A Macintosh az Apple Inc. védjegye.
A Pentium az Intel Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.
Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok
védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a TM és az
jelölések nincsenek feltüntetve.
75
További információk
Menü
Tárgymutató
Program ©2009 Sony Corporation
Dokumentáció ©2009 Sony Corporation
Tartalomjegyzék
Information on Expat
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and
Clark Cooper. Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat
maintainers. Permission is hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated documentation files (the
“Software”), to deal in the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS,” WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE
OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
76
További információk
Tartalomjegyzék
Műszaki adatok
Támogatott fájlformátumok
Zene
Médiafájl-formátum: MP3 (MPEG-1 Layer3) fájlformátum
Fájlkiterjesztés: .mp3
Bitsebesség: 32–320 kbit/s (Támogatja a változó bitsebességet
(VBR))
Mintavételi frekvencia*1: 32, 44,1, 48 kHz
WMA
Médiafájl-formátum: ASF fájlformátum
Fájlkiterjesztés: .wma
Bitsebesség: 32–192 kbit/s (Támogatja a változó bitsebességet
(VBR))
Mintavételi frekvencia*1: 44,1 kHz
Kompatibilis a WM-DRM 10 szabvánnyal
*1 A megadott mintavételi frekvencia lehet, hogy nem érvényes az összes kódoló esetében.
A maximálisan rögzíthető zeneszámok száma és időtartama (becslés)
A becsült értékek azt feltételezik, hogy kizárólag 4 perc hosszúságú zeneszámokat másol át
vagy rögzít MP3 formátumban.
Más lejátszható audiofájl-formátumok esetében a zeneszámok darabszáma és hossza
eltérhet az MP3 formátum esetében megadottól.
NWZ-B142/B142F
NWZ-B143/B143F
Bitsebesség
Zeneszámok
Idő
Zeneszámok
Idő
48 kbit/s
1 250
83 óra 20 perc
2 550
170 óra 00 perc
64 kbit/s
960
64 óra 00 perc
1 950
130 óra 00 perc
128 kbit/s
480
32 óra 00 perc
980
65 óra 20 perc
256 kbit/s
240
16 óra 00 perc
490
32 óra 40 perc
320 kbit/s
190
12 óra 40 perc
390
26 óra 00 perc
Folytatás 
Tárgymutató
MP3
Menü
Hangformátum
(kodek)
77
További információk
Idő
Hangrögzítés - „High”
23 óra 20 perc
47 óra 50 perc
Hangrögzítés - „Mid”
46 óra 50 perc
95 óra 50 perc
Hangrögzítés - „Low”
93 óra 50 perc
191 óra 50 perc
Felvétel FM-rádióadásból
11 óra 40 perc
23 óra 50 perc
Tárgymutató
NWZ-B143/B143F
Idő
Menü
NWZ-B142/B142F
Kodek*1
Tartalomjegyzék
Maximális rögzítési idő (becslés)
A becsült értékek azt feltételezik, hogy kizárólag FM-rádióadásból felvett fájlokat (csak
NWZ-B142F/B143F esetében) vagy rögzített hangfájlokat tárol. A lejátszó használatának
körülményeitől függően ezek a számok változhatnak.
*1 A lejátszó az MS-ADPCM tömörítést használja a hangok és az FM-rádióműsorok rögzítéséhez.
Kapacitás (a felhasználó által használható kapacitás)*1
NWZ-B142/B142F: 2 GB (nagyjából 1,73 GB = 1 865 416 704 bájt)
NWZ-B143 / B143F: 4 GB (nagyjából 3,54 GB = 3 810 000 896 bájt)
*1A lejátszó rendelkezésre álló kapacitása változhat.
A memória egyik része adatkezelési funkciók tárolására szolgál.
Kimenő teljesítmény (fejhallgató)
Frekvenciaválasz
20–20 000 Hz (adatfájl lejátszásakor, egy jellel mérve)
FM-rádió (csak NWZ-B142F/B143F esetén)
Állomástárolás
30 állomáshely
FM
frekvenciatartomány*1

87,5–108,0 MHz
*1A frekvencia 0,1 MHz-es lépésekben változtatható.
KF (FM)
Nem támogatott
Antenna
Fejhallgatózsinór-antenna
Csatlakozók
Fejhallgató: Sztereó kisjack
Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilis)
Üzemi hőmérséklet
5 °C–35 °C
Folytatás 
78
További információk
Tartalomjegyzék
Tápellátás
Beépített, 170 mAh-s újratölthető, lítiumion akkumulátor
USB-tápellátás (számítógépről, a lejátszó USB-csatlakozóján keresztül)
Töltési idő
USB-alapú töltés
Kb. 70 perc
Menü
Akkumulátor élettartama (folyamatos lejátszás)
NWZ-B142/B143/B142F/B143F
A lejátszó állapota
Kb. 18 óra
128 kbit/s-os WMA formátum
lejátszása
Kb. 17 óra
FM-rádióadás vétele közben
(csak NWZ-B142F/B143F)
Kb. 6 óra
FM-felvétel
(csak NWZ-B142F/B143F)
Kb. 3 óra
Hangrögzítés
Kb. 6 óra
Tárgymutató
128 kbit/s-os MP3 formátum lejátszása
A tényleges akkumulátorkapacitás függ a beállításoktól. A fenti becsült akkumulátoros
üzemidők a táblázatban látható, „Az akkumulátor üzemidejére vonatkozó alapbeállítás
(Hosszabb akkumulátoros üzemidőt eredményező beállítás)” szerinti tipikus
felhasználáson alapulnak. Megjegyzés: A lejátszás hosszabb idejű kikapcsolt állapotában is
vesz fel némi áramot. Az akkumulátoros üzemidő függ a beállított hangerőtől, a használat
körülményeitől és a külső hőmérséklettől.
Beállítás
Alapbeállítás
Az akkumulátor
üzemidejére vonatkozó
alapbeállítás (Hosszabb
akkumulátoros üzemidőt
eredményező beállítás)
A képernyő beállításai
„Power Save Mode” ( 47. oldal)
„Save ON Normal” „Save ON Super”
Hanghatások
beállításai
„Equalizer” ( 30. oldal)
„None”
„None”
„Bass”* ( 29. oldal)
Bekapcsolás
Kikapcsolva
A bekapcsolási
jelzőfény beállításai
„LED” ( 47. oldal)
„LED ON”
„LED OFF”
Rögzítési minőség
beállításai
„Voice Record Codec” ( 44. oldal)
„Mid”
„Low”
1
*1 Ha bekapcsolja a Bass funkciót, az akkumulátoros üzemidő kb. 40 %-kal rövidebb lesz.
Folytatás 
79
További információk
Tartalomjegyzék
Kijelző
3 soros LCD-kijelző
Méretek (szélesség/magasság/mélység, kilógó részeket leszámítva)
85,5 × 23,2 × 14,1 mm
Menü
Méretek (szélesség/magasság/mélység)
86,0 × 23,6 × 14,5 mm
Tömeg
Kb. 26 g
Folytatás 
Tárgymutató
Mellékelt tartozékok
Fejhallgató (1)
Quick Start Guide (1)
A következő mappák vannak a lejátszó beépített flash memóriájának [Storage Media]
mappájában. A mappákban a következő elemek (PDF-fájlok és parancsikonok) vannak.
[Operation Guide]*1 mappa
A Kezelési útmutató PDF-fájljait tartalmazza.
[Support] mappa
Parancsikonokat tartalmaz az ügyfélszolgálat és az ügyfél-regisztráció eléréséhez az
ország/régió mappában.
[PC_Application_Software] mappa
Egy parancsikont tartalmaz, amely a Windows media Player 11 letöltési webhelyét nyitja meg.
1
* A mappa [xxx_NWZB140.pdf] nevű PDF-fájljai a kezelési útmutatót tartalmazzák. Az
„xxx” helyén a nyelv kódja szerepel. A saját nyelvének megfelelő kezelési útmutatót
válassza ki.
80
További információk
A formaterv és a műszaki adatok megváltoztatásának jogát minden külön értesítés nélkül
fenntartjuk.
Tárgymutató
Nem garantáljuk minden számítógép esetében a működést, még akkor sem, ha az megfelel
a fenti rendszerkövetelményeknek.
Nem támogatott környezetek:
– Saját készítésű számítógépek vagy operációs rendszerek
– Olyan környezet, amely az eredeti, gyártó által telepített operációs rendszer frissítése
– Több operációs rendszert tartalmazó környezet
– Többmonitoros környezet
– Macintosh
Menü
Számítógép
IBM PC/AT vagy ezzel kompatibilis számítógép, a következő Windows operációs
rendszerek egyikével*1:
–Windows XP Home Edition (Service Pack 2 vagy újabb)
–Windows XP Professional (Service Pack 2 vagy újabb)*2
–Windows Vista Home Basic (Service Pack 1)
–Windows Vista Home Premium (Service Pack 1)
–Windows Vista Business (Service Pack 1)
–Windows Vista Ultimate (Service Pack 1)
Nem támogatja a fentiektől eltérő operációs rendszereket.
*1Kivéve a Microsoft által nem támogatott operációsrendszer-verziókat.
*2Kivéve a 64 bites operációs rendszereket
Processzor: Legalább 300 MHz (Windows Vista esetén legalább 800 MHz)
RAM: 128 MB vagy több (Windows Vista esetén 512 MB vagy több)
USB-port (Hi-Speed USB ajánlott)
Internet Explorer 6.0 vagy újabb, Windows Media Player 11 szükséges.
Az Electronic Music Distribution (EMD) használatához és a webhely meglátogatásához
szélessávú internetkapcsolat szükséges.
Tartalomjegyzék
Rendszerkövetelmények (a lejátszóhoz)
81
További információk
B
BACK/HOME gomb.................... 6, 12
Bass funkció.................................. 8, 29
BASS gomb.................................... 5, 29
Beep (sípszó)..................................... 46
Bitsebesség......................................... 53
C
Contrast............................................. 47
D
Dátumbeállítás............................ 17, 45
Delete Rec Data.......................... 38, 42
E
Előretekerés....................................... 21
Equalizer........................................ 8, 30
Explorer............................................. 19
H
Hangerő...................................5, 46, 70
Hangminőség.............................. 29, 30
Hibaelhárítás..................................... 56
HOLD kapcsoló.................................. 7
HOME menü..................................... 10
I
Idő beállítása............................... 17, 45
Information....................................... 48
Initialize (Format)............................ 51
Ismétlés.............................................. 28
K
Kevert lejátszás.................................. 28
Kézi hangolás.................................... 33
Kijelző........................................ 6, 8, 34
L
LED................................................ 6, 47
Lejátszás....................................... 21, 23
Lejátszási képernyő............................ 8
M
Másolás.............................................. 19
Mellékelt tartozékok......................... 79
Mikrofon........................................ 7, 41
MP3........................................19, 53, 76
Music Library........................10, 12, 21
Folytatás 
Tárgymutató
A
ADPCM....................................... 41, 77
Akkumulátor............................... 14, 78
Akkumulátor-töltöttség............... 8, 14
Áramellátás.......................................... 9
Áramellátás-jelzőfény........................ 6
Artist.................................................. 26
Automatikus hangolás..................... 33
AVLS (Volume Limit)...................... 46
F
Fejhallgató.........................6, 70, 77, 79
Felvétel......................................... 37, 41
FM...................................................... 33
FM Auto Preset................................. 35
FM-rádió képernyő.......................... 34
Format (Initialize)............................ 51
Menü
Szimbólumok
(Custom)................................... 30
(Heavy)........................................ 30
(Jazz)............................................ 30
(Pop)............................................ 30
(Unique)...................................... 30
(Az összes ismétlése).................. 28
(1 zeneszám ismétlése)............. 28
(Az összes ismétlése
keverve).......................................... 28
(ZAPPIN lejátszás)................. 8, 24
Tartalomjegyzék
Tárgymutató
82
További információk
S
Scan Sensitivity................................. 40
Set Date-Time............................. 17, 45
Settings............................................... 45
Számítógép............................14, 61, 80
U
Újratöltés........................................... 14
USB-csatlakozó.......................7, 14, 19
Ü
Üzenetek............................................ 64
V
Visszatekerés..................................... 21
Voice............................................. 10, 41
Voice Record Codec......................... 44
VOL +/– gomb.................................... 5
W
WMA.....................................19, 53, 76
Tárgymutató
R
Rádió.................................................. 33
REC/STOP gomb....................5, 37, 41
RESET (lejátszó)............................... 56
Reset All Settings.............................. 50
RESET gomb................................. 7, 56
Menü
P
Play Mode.......................................... 28
Play Rec Data.............................. 39, 43
Power Save Mode.............................. 47
Z
ZAP gomb..................................... 5, 24
ZAPPIN playback............................. 23
ZAPPIN Range................................. 25
Zeneszámok keresése....................... 26
Zeneszámok törlése.......................... 32
Tartalomjegyzék
N
Nyelv............................................ 16, 49
Download PDF