Sony | NW-S202 | Sony NW-S202 Használati útmutató

HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való
eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
A felhasználó feljegyzései
A modell és a sorozatszámok a lejátszó hátulján találhatóak. Jegyezze fel ezeket az alábbi
helyekre. Bármikor a Sony márkakereskedőjéhez fordul, ezekkel a számokkal hivatkozhat a
termékre.
Modell szám __________________________
Sorozatszám __________________________
A lejátszó használatának leírását megtalálhatja ebben a „Gyorsbeállítási útmutató”-ban, a
„Kezelési útmutató”-ban (PDF fájl), és a SonicStage súgójában (ez a SonicStage szoftverből
érhető el).
–Gyorsbeállítási útmutató: A lejátszó alapvető működéseit magyarázza el, beleértve az
importálást, a másolást, és a zeneszámok lejátszását.
–Kezelési útmutató: A lejátszó speciális funkcióit magyarázza el és hibaelhárítási
információkat is szolgáltat.
–SonicStage súgó: A SonicStage szoftver használatának részleteit magyarázza el.
Ha bármilyen kérdése vagy problémája van ezzel a termékkel kapcsolatban, látogasson el a
következő weboldalra.
Európai felhasználóknak: http://www.support-nwwalkman.com
© 2006 Sony Corporation
2-699-312-13 (1)
Printed in Czech Republic (EU)
Gyorsbeállítási útmutató
NW-S202F / S203F / S205F / S202
Megjegyzések a használatról
Másolás a számítógépről
Ha műsorszámokat másol a lejátszóra, használja a mellékelt SonicStage szoftvert.
A SonicStage szoftver nélkül a lejátszóra másolt műsorszámok lejátszása nem lehetséges.
A formázásról
Ne felejtse el megformázni a lejátszó beépített flash memóriáját a lejátszó Menu módjának
alkalmazásával, az alábbi eljárás szerint. (A formázás előtt ellenőrizze a készüléken lévő
tartalmat, mert minden adat törlésre kerül.)
1.
Állj módban nyomja meg, és tartsa lenyomva a DISP/HOME gombot, a
HOME (kezdőlap) képernyő megjelenéséig.
2.
Válassza ki a
(SETTINGS - beállítások) – „Advanced Menu>” (további
beállítások) – „Initialize>” (inicializálás) – „Format>” (formázás) – „OK”
parancssort, a megadott sorrendben.
Az elem kiválasztásához forgassa a váltógombot, majd a  gombbal erősítse meg.
Az „OK” kiválasztása és megerősítése után a „FORMATTING...” jelenik meg, és
megkezdődik a formázás. A formázás bejelentkezésekor megjelenik a „COMPLETE”
üzenet.
2-894-106-11(1)
Tartalomjegyzék
Bevezetés......................................................................6
Előkészületek................................................................8
A mellékelt tartozékok......................................................................................................... 8
A SonicStage telepítése................................................................................................... 11
Műsorszámok importálása....................................... 14
Műsorszámok másolása............................................ 16
Műsorszámok lejátszása........................................... 18
Alapvető műveletek – Részegységek és kezelőszervek............................................. 18
Lejátszási módok és beállítások.................................................................................. 22
A sport üzemmód használata...................................................................................... 26
A stopperóra használata.................................................................................................. 27
FM-rádió hallgatása (csak NW-S202F/S203F/S205F)................ 28
Gyakori kérdések....................................................... 30
A lejátszó további funkcióinak megismerése
•A lejátszóval kapcsolatos további információkról, és műszaki problémák hibaelhárításával
kapcsolatban lásd a kezelési útmutatót (PDF fájl). A kezelési útmutató (PDF fájl)
megtekintéséhez kattintson a „Start” – „All Programs” (Minden program) – „SonicStage”
– „NW-S200 Series Operation Guide” (NW-S200 sorozat kezelési útmutató) parancssorra.
•A megtekintéshez Adobe Acrobat Reader 5.0 vagy újabb, vagy Adobe Reader szoftver
szükséges. Az Adobe Reader ingyenesen letölthető az Internetről.
Megjegyzés a felhasználók számára
• A felvett műsorszámok csak magáncélra használhatók fel. A műsorszámok korlátozáson felüli felhasználásához a jogtulajdonos engedélye szükséges.
• A Sony nem felelős a számítógép vagy a lejátszó által okozott befejezetlen felvételért vagy letöltésért,
illetve adatsérülésért.
• Egyes nyelvek megjelenítése a SonicStage-ben a számítógépre telepített operációs rendszertől függ.
A jobb eredmény elérése érdekében biztosítsa, hogy az alkalmazott operációs rendszer kompatibilis
legyen a megjeleníteni kívánt nyelvvel.
– Nem garantáljuk, hogy minden nyelv megfelelően megjeleníthető a SonicStage-ben.
– Elképzelhető, hogy a felhasználó által létrehozott karakterek, és egyes különleges karakterek nem
jelennek meg.
• A szöveg és a karakterek típusától függően elképzelhető, hogy a lejátszón megjelenített szöveg az
eszközön nem jelenik meg megfelelően. Ennek lehetséges okai a következők:
– A csatlakoztatott lejátszó kapacitása.
– A lejátszó nem működik megfelelően.
– A lejátszó nem támogatja a műsorszám ID3 TAG információjának nyelvét vagy karaktereit.
Az emberi testből származó statikus elektromosság
Ritkán előfordulhat, hogy az emberi test erős statikus elektromossága miatt nem tudja kezelni a
készüléket. Ha ez bekövetkezik, ne nyúljon a lejátszóhoz kb. 30–60 másodpercig. Ezután ismét tudja
majd kezelni a lejátszót.
• A SonicStage és a SonicStage logo a Sony Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye.
• Az OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus és logoik a Sony Corporation védjegyei.
• A „WALKMAN” és a „WALKMAN” logo a Sony Corporation bejegyzett védjegyei.
• A Microsoft, Windows, Windows NT és Windows Media a Microsoft Corporation védjegyei, illetve
bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban.
• Az Adobe és az Adobe Reader az Adobe Systems Incorporated védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei
az Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban.
• Az MPEG Layer-3 audio kódolási technológiát és szabadalmat a Fraunhofer IIS és a Thomson
bocsátotta rendelkezésre.
• Az IBM és a PC/AT az International Business Machines Corporation bejegyzett védjegyei.
• A Macintosh az Apple Computer, Inc. védjegye.
• A Pentium az Intel Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye.
• A CD-lemezzel és zenével kapcsolatos Gracenote, Inc.-től származó adatok szerzői jogvédelem alatt
állnak. © 2000–2004 Gracenote.
Gracenote CDDB® kliens szoftver, copyright 2000–2004 Gracenote. A termék és a szolgáltatás
rendelkezik a következő szabadalmak közül eggyel vagy többel U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680;
#6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, valamint további megszerzett,
vagy folyamatban lévő szabadalmak. A szolgáltatás nyújtása, és/vagy a készülék gyártása az Open
Globe, Inc. következő védjegye alapján történik: United States Patent 6,304,523. A Gracenote és
CDDB a Gracenote bejegyzett védjegyei.
A Gracenote logo és logotípus, valamint a „Powered by Gracenote” logo a Gracenote védjegyei.
• A további védjegyek és bejegyzett védjegyek a jogos tulajdonosuk védjegyei, illetve bejegyzett
védjegyei. Ebben az útmutatóban a TM és ® jelölések nincsenek feltüntetve.
Szoftver © 2006 Sony Corporation
Dokumentáció © 2006 Sony Corporation
Audio adatminták
A lejátszóra audio adatminták vannak telepítve, ezért a vásárlás után azonnal kipróbálhatja. Ezeket az
audio adatokat a SonicStage alkalmazásával törölheti.
Bevezetés
Köszönjük, hogy megvásárolta az NW-S202F/S203F/S205F/S202* készüléket.
A lejátszó használatának megkezdéséhez először importáljon műsorszámokat a számítógépre a SonicStage szoftver alkalmazásával, majd másolja át ezeket a lejátszóra.
Miután átmásolta a műsorszámokat a lejátszóra, bárhol élvezheti azokat, akárhová is megy.
A számítógépre telepítse a mellékelt CD-ROM lemezről a „SonicStage” szoftvert.
Előkészületek
(8. oldal)
Műsorszámok
importálása
(14. oldal)
*A vásárlás helyétől (országtól/régiótól) függően elképzelhető, hogy egyes
típusok nem állnak rendelkezésre.
Műsorszámok
másolása
Műsorszámok
lejátszása
(16. oldal)
(18. oldal)
A lejátszó akkumulátorát feltöltheti, ha a mellékelt USB-vezetékkel a számítógéphez csatlakoztatja.
Az első használat előtt töltse fel az akkumulátort.
A töltési idő részleteit lásd a kezelési útmutatóban (PDF fájl).
Előkészületek
A mellékelt tartozékok
Ellenőrizze az alábbi tartozékokat.
 Fejhallgató (1 db)
 USB-vezeték (1 db)
 Karpánt* (1 db)
 Csíptető* (1 db)
A csíptető segítségével a ruhájára rögzítheti a lejátszót.
 CD-ROM** (1 db)
– SonicStage szoftver
– Kezelési útmutató (PDF fájl)
 Gyorsbeállítási útmutató (ez az útmutató) (1 db)
* A mellékelt tartozékok eltérőek lehetnek, attól függően, hogy mely országban/
régióban vásárolta a lejátszót.
**Ne próbálja meg a CD-ROM lemezt audio CD-lejátszóban lejátszani.
A lejátszó rögzítése a karpánttal
A lejátszót az alábbi eljárás szerint rögzítheti a karpánttal.
1
2
Nyissa ki a tépőzárat, helyezze a karjára a karpántot, majd ideiglenesen
zárja vissza a tépőzárat.
Csúsztassa a lejátszót (kijelzővel felfelé) a karpánton található tartóhelyre.
Teljesen tolja be a lejátszót.
3
Állítsa be a kijelzőt a legjobban látható szögbe, majd rögzítse teljesen a
pántot a tépőzárral, hogy ne eshessen le.
Előkészületek (folytatás)
A lejátszó kivétele a karpántból
A lejátszó kivételéhez húzza meg a karpánton lévő tartó hátoldalán lévő fület a nyíl 
irányában, majd vegye ki a lejátszót a karpánton lévő tartóból .
A lejátszó rögzítése a csíptetővel
Csúsztassa a lejátszót (kijelzővel felfelé) a csíptetőbe.
Helyezze be teljesen a lejátszót.
A lejátszó kivétele a csíptetőből
A lejátszó  kioldásához kissé hajtsa ki a csíptető alját a  nyíl irányában, majd vegye ki a
lejátszót a csíptetőből .
10
A SonicStage telepítése
Telepítse a SonicStage szoftvert, az alábbi utasításoknak megfelelően.
Ha a SonicStage már telepítve van, felülírásra kerül. Az előző telepítés minden funkciója és
audio adata elérhető marad az új telepítésben.
Telepítés előtti megjegyzések
•Ne formázza meg a lejátszó beépített flash memóriáját a Windows Intéző segítségével. A formázáshoz válassza ki a „Format” (formázás) parancsot a lejátszó menüjéből. A részleteket lásd a kezelési útmutatóban (PDF fájl).
•A lejátszóhoz szükséges számítógépes környezet:
–Számítógép:
IBM PC/AT, vagy azzal kompatibilis számítógép, melyre az alábbi Windows operációs
rendszerek egyike van telepítve. Windows 2000 Professional (Service Pack 3 vagy újabb)/Windows XP Home Edition/
Windows XP Professional/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Media
Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition 2005
A fentiektől eltéri operációs rendszerek nem támogatottak.
–Processzor: Pentium III 450 MHz vagy gyorsabb.
–RAM: 128 MB vagy több.
–Merevlemez: 200 MB vagy több rendelkezésre álló szabad hely (1,5 GB vagy több
ajánlott). Az operációs rendszer verziójától függően elképzelhető, hogy több helyre van
szükség. A zenei adatok tárolásához további szabad helyre van szükség.
–Monitor: Képernyő felbontás: 800 × 600 képpont (vagy több) (1024 × 768 vagy több ajánlott) Színek: High Color (16 bit) (vagy jobb) (256 vagy annál kevesebb szín beállítása esetén elképzelhető, hogy a SonicStage nem fog megfelelően működni.)
11
Előkészületek (folytatás)
–CD-ROM meghajtó (amely támogatja a Digital Music CD lejátszását WDM alkalmazásával)
Eredeti CD-lemezek, vagy audio CD-lemezekről másolat készítéséhez CD-R/RW
meghajtó szükséges.
–Hangkártya
–USB csatlakozó (nagysebességű USB ajánlott)
•Internet Explorer 5.5 vagy újabb telepítése szükséges.
•A CD adatbázis (CDDB) vagy elektronikus zeneszolgáltató (Electronic Music
Distribution – EMD) igénybevételéhez Internet kapcsolatra van szükség.
•Akkor sem garantáljuk a működést minden számítógépen, ha az megfelel a fenti
rendszerköveteléményeknek.
Az alábbi környezetek nem támogatottak:
–Saját maga által összeállított számítógép vagy operációs rendszer.
–Egy gyártó által eredetileg telepített operációs rendszer frissítését tartalmazó környezet.
–Több operációs rendszert tartalmazó környezet.
–Többmonitoros rendszer.
–Macintosh.
1
2
Kapcsolja be a számítógépet, és indítsa el a Windows-t.
Lépjen be rendszergazdaként.
Lépjen ki minden a számítógépen elindított szoftverből.
12
Lépjen ki a víruskereső szoftverből is, mert az túlságosan terheli a processzort.
3
Helyezze be a mellékelt CD-ROM lemezt a számítógépbe.
4
A telepítés varázsló automatikusan elindul, és megjelenik a főmenü.
Amennyiben a telepítés varázsló nem indul el automatikusan, jobb gombbal kattintson a CD-ROM-ra a Windows Intézőben, majd kattintson kétszer a SetupSS.exe-re.
Megjelenik a telepítés főmenüje.
Telepítse a SonicStage szoftvert és a kezelési útmutatót (Operation
Guide) (PDF fájl).
A főmenüben kattintson az „Install SonicStage”-re (a SonicStage telepítése), majd
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A telepítés 20–30 percet vesz igénybe, a számítógéptől függően. Amennyiben a
telepítő kéri, indítsa újra a számítógépet a telepítés után.
A kezelési útmutató telepítése (PDF fájl)
Kattintson a „Install Hardware Operation Guide (PDF)”-re (a hardver kezelési
útmutatójának telepítése), majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Ha a telepítés nem sikerült
Látogassa meg az alábbi honlapot:
http://www.support-nwwalkman.com.
Ha a hiba továbbra is fennáll:
Lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkaszervizzel.
13
Műsorszámok importálása
Importálja az audio adatokat a számítógépre a SonicStage alkalmazásával.
Az alábbiakban ismertetjük egy CD műsorszámainak importálási eljárását.
14
1
2
Kattintson kétszer az asztalon a
ikonra.
A SonicStage elindul.
Helyezze be, a számítógép merevlemezére importálni kívánt audio CDlemezt.
3
Ha csatlakozik az Internethez, letöltheti a CD információt (műsorszám címe, előadó
neve, stb.).
Mutasson a [Music Source]-ra (zenei forrás) a képernyő tetején, majd
kattintson az [Import a CD]-re (CD importálása).
4
Megjelenik az importálás képernyő, majd a CD-lemez műsorszámainak listája.
Kattintson a képernyő jobb oldalán lévő
gombra.
Az audio adatok importálása megkezdődik.
 Hasznos tudnivaló
•A SonicStage a lentebb felsorolt további funkciókkal is rendelkezik. Részletekért lásd a
SonicStage súgót.
–Az internetről letöltött, és a számítógépen tárolt MP3, AAC vagy ATRAC formátumú audiofájlok* importálása.
–Csak a kiválasztott audiofájlok importálása a CD-lemezről.
–Az audio formátumok és az audio műsorszámok bitsűrűségének megváltoztatása.
*A szerzői jogvédelem alatt álló WMA/AAC formátumú audiofájlok nem játszhatók le a
lejátszón.
Megjegyzés
•Amikor a SonicStage-et először használja a CD-meghajtóval, CD-meghajtó ellenőrzés történik.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
15
Műsorszámok másolása
Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, majd másolja át az audio adatokat a lejátszóra.
USB-vezeték
(tartozék)
Amíg a lejátszó csatlakoztatva van a számítógéphez, az akkumulátora
töltődik.
Ha a következő hátralévő akkumulátor kapacitás kijelzés
látható a képernyőn,
akkor a töltés befejeződött.
Amikor első alkalommal használja a lejátszót vagy, ha hosszabb ideje nem használta, töltse
fel teljesen, és csak azután másoljon adatokat a lejátszóra.
A feltöltési idővel kapcsolatos információkat lásd a kezelési útmutatóban (PDF fájl).
16
1
2
3
4
5
Kattintson kétszer a
ikonra az asztalon.
A SonicStage elindul.
A mellékelt USB-vezetékkel csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
Mutasson a [Transfer]-re (másolás), majd válassza ki az [ATRAC Audio
Device]-t (Atrac audio eszköz) a másolási cél listából.
Válassza ki az átmásolni kívánt audiofájl(oka)t vagy albumot.
A másolás megkezdéséhez kattintson a
A másolás megszakításához kattintson a
gombra.
gombra.
Megjegyzések
•Az adatok másolása közben ne húzza ki az USB-vezetéket.
•Ne hagyja a lejátszót hosszabb ideig olyan laptop számítógéphez csatlakoztatva, amely nincs az
elektromos hálózatra csatlakoztatva, mert a lejátszó lemerítheti a számítógép akkumulátorát.
 Hasznos tudnivalók
•Létrehozhat másolási lejátszási listákat, melyekbe a kedvenc műsorszámait csoportosítja.
A részleteket lásd a SonicStage súgójában.
•A műsorszámok lejátszóról való törléséhez használja a számítógépen lévő SonicStage szoftvert.
17
Műsorszámok lejátszása
Alapvető műveletek – Részegységek és kezelőszervek
Ha a G Sensor (G érzékelő) menü a készenléti állapotban nincs bekapcsolva, a lejátszó
nagyon kevés áramot fogyaszt.
 VOL +*/− gomb
A hangerő beállítása.
 DISP/HOME gomb
 * gomb
A műsorszám lejátszásának megkezdése. A lejátszás elindításakor a  jel jelenik
meg a kijelző bal alsó részén, majd a 
gomb ismételt lenyomásakor a  jel jelenik
meg, és a lejátszás abbamarad.
Ha a  gombot közvetlenül a lejátszó
megvásárlása, vagy a mellékelt USB-vezeték
számítógépből történő kihúzása után nyomja meg, a lejátszás a lejátszón lévő első műsorszámtól kezdődik meg.
 Hasznos tudnivalók
18
•A lejátszón nincs főkapcsoló gomb. Ha a
 gomb megnyomásával leállítja a műsorszám lejátszását, vagy az FM-rádió vételt
(csak NW-S202F/S203F/S205F), néhány
másodperc múlva a kijelző automatikusan
kikapcsol, és a lejátszó készenléti állapotba
kerül. Ha ekkor megnyomja valamelyik
gombot, a lejátszó visszaáll az előző állapotba.
Ha megnyomja a gombot, miközben a lejátszó lejátszás vagy állj módban van, megváltoztathatja a kijelzést. A részleteket lásd a
kezelési útmutatóban (PDF fájl).
Nyomja meg, és tartsa lenyomva a gombot a
HOME (kezdő) képernyő megjelenítéséhez
( 22. oldal).
 Kijelző
Lásd  21. oldal.
 Váltógomb
A váltógomb forgatásával kiválaszthat egy
menüpontot, egy műsorszám elejére ugorhat vagy gyorsan előre/hátra kereshet.
Beállíthatja a mappakezelés (Folder control)
módot, normál (Normal) módot, vagy lezárhatja a billentyűket (HOLD) a váltógomb
eltolásával.
*A gombokon tapintópontok találhatók,
melyek segítik a gombok megtalálását.

Funkció
Teendő
Mappakezelés mód (Lejátszás módban)
Ugrás a következő album/
előadó első műsorszámára.
Ugrás az aktuális album/
előadó első műsorszámára.

Fordítsa a váltógombot a  állás felé.
Fordítsa a váltógombot a  állás felé.
Mappakezelés mód (Állj módban)
(mappakezelés mód)
Normal (normál mód)
HOLD (lezárás)
A lejátszó kezelése a váltógombbal
Funkció
Teendő
Normál mód (Lejátszás módban)
Ugrás a következő
Fordítsa a váltógombot
műsorszám elejére.
egyhén a  állás felé.
Ugrás az aktuális
Fordítsa a váltógombot
műsorszám elejére.
egyhén a  állás felé.
Az aktuális műsorszám
Forgassa a váltógombot a
gyorskeresése előrefelé.
 állásba, majd a kívánt pontnál engedje fel.
Az aktuális műsorszám
Forgassa a váltógombot a
gyorskeresése visszafelé.
 állásba, majd a kívánt pontnál engedje fel.
Normál mód (Állj módban)
Ugrás a következő műsor- Forgassa a váltógombot a
szám elejére, nyomva tartás  állásba, majd tartsa
ott.
esetén továbbugrik a következő műsorszám(ok)ra.
Ugrás az aktuális műsorForgassa a váltógombot a
szám elejére. Nyomva
 állásba, majd tartsa
tartás esetén továbbugrik
ott.
az előző műsorszám(ok)ra.
Ugrás a következő album/
előadó első műsorszámára,
nyomva tartás esetén továbbugrik a következő
albumra/előadó(k)ra.
Ugrás az aktuális album/
előadó első műsorszámára,
nyomva tartás esetén
továbbugrik az előző
albumra/előadó(k)ra.
Forgassa a váltógombot a  állásba,
majd tartsa ott.
Forgassa a váltógombot a  állásba,
majd tartsa ott.
Lezárás (HOLD) funkció
A lezárás funkcióval megakadályozhatja a
lejátszó kezelőszerveinek véletlen működtetését.
Tolja a váltógombot lezárás helyzetbe.
Ekkor a kezelőgombok nem működnek.
Ha a lezárás közben megnyomja valamelyik gombot, vagy elforgatja a váltógombot, a kijelzőn megjelenik a pontos idő, a
„HOLD” felirat, és az
(akkumulátor
állapot) kijelzés.
Ha visszatolja a váltógombot a mappakezelés vagy a normál módba, a lezárás
funkció kikapcsol.
19
Műsorszámok lejátszása (folytatás)
Fejhallgató
 USB aljzat
A kinyitáshoz fordítsa balra a fedelet, OPEN
(nyitott) helyzetbe, majd nyissa ki.
Csatlakoztassa a mellékelt USB-vezeték
kisebbik csatlakozóját a lejátszóhoz.
A bezáráshoz fordítsa a fedelet OPEN helyzetbe, zárja be, majd fordítsa jobbra, a
LOCK (zárt) helyzetbe.
20
 Fejhallgató aljzat
A fejhallgató csatlakoztatásához dugja be a
csatlakozót kattanásig.
Ha a fejhallgató csatlakoztatása nem megfelelő, elképzelhető, hogy a hangzás rossz lesz.
 Hordszíj nyílás
A nyílás alkalmazásával hordszíjat szerelhet
fel (nem tartozék).
Kijelző
 Sorrend kijelző (Sort)/
ikon
A lejátszás közben a ikon, vagy az aktuális
műsorszám sorrend ikonja ( (előadó sorrend),
(album sorrend) vagy (albumok
előadónként sorrend)) látható.
Normál módban a ikon látható, mappakezelés módban pedig a műsorszám sorrend
ikonja.
 Szöveges/grafikus információs
kijelző
Az albumcím, előadó név, műsorszám cím,
dátum és idő, üzenetek, és menü kijelzése.
Normál módban lejátszás közben a „műsorszám cím/előadó név, album név” kijelzés látható.
Mappakezelés módban, lejátszás közben az
„album cím/előadó név/lejátszási lista név”
kijelzés látható.
A kijelzési mód megváltoztatásához nyomja
meg a DISP/HOME gombot. Ha hosszabb
ideig nem használja a készüléket, állítsa a
kijelzőt energiatakarékos módba.
 Lejátszási mód kijelző (Play Mode)
Az aktuális lejátszási mód ikonjának megjelenítése. Ha a „Normal” lejátszási mód van
beállítva, nem jelenik meg ikon.
 Lejátszási állapot kijelző
Az aktuális lejátszási mód megjelenítése (: lejátszás, : állj,  (): gyors
vissza (gyors előre) keresés,  ():
ugrás az aktuális (vagy következő) műsorszám elejére.
 Akkumulátor állapot kijelző
A hátralévő akkumulátor feszültség kijelzése.
 Hasznos tudnivaló
•Az FM-rádió (csak NW-S202F/S203F/S205F)
kijelzőivel kapcsolatban olvassa el a kezelési
útmutatót (PDF fájl).
21
Műsorszámok lejátszása (folytatás)
Lejátszási módok és beállítások
A lejátszó DISP/HOME gombjának nyomva tartásakor megjelenik a HOME (kezdőlap)
képernyő. A HOME képernyő az audio lejátszás, és a beállítások megváltoztatásának
kiindulópontja.
HOME (kezdőlap) képernyő*
* A képernyőn a hétből öt ikon látható az aktuális kiválasztással középen. Az aktuális ikon
az alkalmazott funkciótól függően változik. Válasszon ki egy ikont a váltógomb forgatásával, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
*
22
SEARCH
Műsorszámok keresése a lejátszón.
SPORTS MODE
Műsorszámok lejátszása sport módban. ( 26. oldal)
STOPWATCH
A stopperóra használata. ( 27. oldal)
ALL SONGS
A lejátszó összes műsorszámának lejátszása.
FM
Az FM-rádió hallgatása. ( 28. oldal)
PLAYLIST
A lejátszási listákban lévő műsorszámok lejátszása.
SETTINGS
A beállítások menü megjelenítése.
* csak NW-S202F/S203F/S205F
A HOME (kezdőlap) képernyő kezelése
Amikor a menüpontok láthatók a HOME képernyőn, forgassa a váltógombot a kívánt
menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
Amikor a menüpontok láthatók a HOME képernyőn, és megnyomja a DISP/HOME gombot, a készülék visszalép az előző menübe. Ha nyomva tartja a gombot, a készülék visszatér
a HOME képernyőre.
Például, ha meg akarja változtatni a lejátszási módot, és kiválasztja a
(SETTINGS –
beállítások) menüpontot a HOME képernyőn a lejátszás közben, a kijelzés az alábbiak
szerint változik.
Válassza ki a (SETTINGS ) menüpontot,
majd nyomja meg a  gombot.
Nyomja meg a
DISP/HOME gombot.
Nyomja meg a
DISP/HOME gombot.
Válassza ki a „Play Mode>”-t (lejátszás mód),
majd nyomja meg a gombot.
Válassza ki a (Repeat All – mindent ismétel), majd nyomja meg a
 gombot.
 Hasznos tudnivaló
•A HOME képernyő részleteit és funkcióit, valamint a lejátszó használatának részleteit, lásd a
kezelési útmutatóban (PDF fájl).
23
Műsorszámok lejátszása (folytatás)
A G érzékelő beállítása
A lejátszó beépített G érzékelője felismeri a lépéstípusokat, és olyan funkciókkal is rendelkezik, mint lépésszámlálás, megtett távolság, elégetett kalóriák (számláló funkció). A lejátszási módot megváltoztathatja a készülék háromszori megrázásával (lejátszási mód megváltoztatása megrázással).
Válassza ki a
(SETTINGS – beállítások) – „Advanced Menu>” (további beállítások) –
„G Sensor>” (G érzékelő) parancssort a HOME képernyőn, majd nyomja meg a  gombot
a jóváhagyáshoz.
•ON-MusicPB (lejátszáskor bekapcsolva): bekapcsolja a G érzékelőt lejátszás, vagy FM-rádió
hallgatása (csak NW‑S202F/S203F/S205F). (Alapbeállítás.)
•ON-Anytime (mindig bekapcsolva): a G érzékelő mindig be van kapcsolva.
•OFF (kikapcsolva): a G érzékelő ki van kapcsolva.
Számláló funkció
A G érzékelő bekapcsolásakor a lejátszó tud lépést számolni, valamint távolságot és kalóriát
mérni. Ha a lejátszó lejátszás vagy állj módban van, a DISP/HOME gomb megnyomásával
átválthatja a készüléket a lépésszám, távolság, vagy a kalória-számláló kijelzésre. ha a lépés
kijelzést választja, a lépésszám és a távolság jelenik meg a kijelzőn. Ha a kalória kijelzést választja, az
ikonhoz hasonló kijelzés jelenik meg, az elfogyasztott kalóriáktól függően.
Ezen kívül, ha a
(SETTINGS – beállítások) – „Advanced Menu>” (további beállítások)
parancssort választja ki a HOME képernyőn, megjelenítheti a lépésszám történetet (Count
History), és beállíthatja a tömeget, magasságot és lépéshosszt (Height/Weight).
24
A részleteket lásd a kezelési útmutatóban (PDF fájl).
A lejátszási mód megváltoztatása megrázással
Ha a G érzékelő be van kapcsolva, a lejátszási módot a készülék háromszori megrázásával is
megváltoztathatja (véletlen sorrendű lejátszás be- vagy kikapcsolása).
Tartsa a lejátszót az ábra szerint (a kijelzővel felfelé), majd két másodpercen belül, háromszor ütemesen rázza meg a lejátszót fel-le. Hangjelzés jelzi, ha a megrázás megváltoztatta a
lejátszási módot.
Ha a lejátszót ismét megrázza háromszor, a lejátszási mód visszaáll az előző módba.
Megjegyzés
•A funkció az alábbi esetekben nem elérhető:
–ha 1 az 1 műsorszám ismétléses lejátszása funkció be van kapcsolva
–ha a Music Pacer (mozgáshoz illő zene) funkció be van kapcsolva a SPORTS MODE-ban
(sport üzemmódban) ( 26. oldal)
25
Műsorszámok lejátszása (folytatás)
A sport üzemmód használata
A SPORTS MODE (sport üzemmód) funkció lehetővé teszi elérendő célok beállítását,
például idő, kalória és távolság. Így a zene lejátszása a cél eléréséig folytatódik.
Ezen kívül véletlenszerű sorrendben is lejátszhatja a műsorszámokat, az automatikus kiválasztás funkció alkalmazásával, amely a mozgásának megfelelő ritmusú műsorszámokat
választ ki a lejátszási listába (Music Pacer).
Válassza ki a
(SPORTS MODE – sport üzemmód) – „Set Target>” (cél beállítása) parancssort a HOME képernyőről, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
Válassza ki a célt, és állítsa be az értékét.
Válassza ki a „Start” opciót, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
A lejátszás megkezdődik, és a beállított cél értéke megkezdi a visszaszámlálást. A beállított
cél értékének elérésekor a lejátszás leáll.
A sport üzemmód kikapcsolása
Válassza ki a (SPORTS MODE) – „OFF” (kikapcsolva) parancssort a HOME képernyőn, majd nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.
Megjegyzés
•A
(SPORTS MODE) nem érhető el az FM-rádió, vagy a stopperóra használata közben.
A mozgáshoz illő zene (Music Pacer)
A Music Pacer funkció bekapcsolásakor a „Walk Music” (zene sétához) vagy a „Run Music”
(zene futáshoz) lejátszási lista kerül lejátszásra, véletlen sorrendű üzemmódan, a mozgás
ritmusától függően.
Válassza ki a
(SPORTS MODE) – „Music Pacer>” – „ON” (bekapcsolva) parancssort a
HOME képernyőn, majd nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.
26
A „Walk” (séta) és „Run” (futás) lejátszási listák gyári alapbeállításként léteznek a lejátszón.
A SonicStage szoftver alkalmazásával további lejátszási listákat hozhat létre a számítógépen.
A részleteket lásd a kezelési útmutatóban (PDF fájl).
A stopperóra használata
Válassza ki a
(STOPWATCH – stopperóra) menüt a HOME képernyőn, majd nyomja meg
a  gombot a jóváhagyáshoz.
Nyomja meg a DISP/HOME gombot az időmérés megkezdéséhez. A gomb ismételt megnyomásával az időmérés megszakad. Ha a mérés leállítása után megnyomja a DISP/HOME
gombot, a számláló lenullázódik.
A stopperóra kikapcsolása
Válassza ki az (ALL SONGS – összes műsorszám) vagy a
(PLAYLIST – lejátszási
lista) vagy az
(FM – FM-rádió) (csak NW-S202F/S203F/S205F) menüpontot a HOME
képernyőn, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
Megjegyzés
•A stopperóra funkció használata közben a kijelzőn az időmérő látható.
27
FM- rádió hallgatása (csak NW-S202F/S203F/S205F)
 gomb

Váltógomb
DISP/HOME gomb

(kézi hangolás)
Normál (programozott hangolás)
HOLD (lezárás)
1
2
3
Tartsa lenyomva a DISP/HOME gombot a HOME képernyő megjelenéséig.
Forgassa a váltógombot az (FM) kiválasztásához, majd nyomja
meg a  gombot a megerősítéshez.
Megjelenik az FM-rádió képernyő.
Válassza ki a rádióállomásokat.
Kézi hangolás
 Tolja a váltógombot mappakezelés (kézi hangolás) állásba az
megjelenítéséhez.
 Válassza ki az előző (vagy következő) frekvenciát a váltógomb  () állásba
fordításával.
Programozott hangolás
28
(lásd a „ Hasznos tudnivalók”-at)
 Tolja a váltógombot Normál (programozott hangolás) állásba a
megjelenítéséhez.
 Válassza ki az előző (vagy következő) behangolt állomást a váltógomb 
() állásba fordításával.
 Hasznos tudnivaló
Programozott hangolás esetén nem választhat ki rádióállomásokat, amíg nem programozott be
rádióállomásokat. A lakóhelyén elérhető rádióállomásokat automatikusan beprogramozhatja a
SETTINGS (beállítások) menü „FM Auto Preset” (FM automatikus programozás) menüpontjával.
Ez a módszer kényelmes az FM-rádió első használatakor, vagy ha új lakóhelyre költözik.
 Tartsa lenyomva a DISP/HOME gombot a HOME (kezdőlap) képernyő megjelenéséig.
 A váltógomb forgatásával válassza ki a
(SETTINGS – beállítások) menüt, majd nyomja
meg a  gombot a megerősítéshez.
 A váltógomb forgatásával válassza ki az „FM Auto Preset>” (FM automatikus programozás)
menüpontot, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
 A váltógomb forgatásával válassza ki az „OK” opciót, majd nyomja meg a  gombot a
megerősítéshez.
A programozott hangolás részleteivel kapcsolatban lásd a kezelési útmutatót (PDF fájl).
29
Gyakori kérdések
K.: Milyen operációs rendszerrel használható a lejátszó?
V.: A lejátszó használatához IBM PC/AT, vagy azzal kompatibilis számítógép szükséges,
melyre az alábbi Windows operációs rendszerek egyike van telepítve:
Windows 2000 Professional (Service Pack 3 vagy újabb)/Windows XP Home
Edition/Windows XP Professional/ Windows XP Media Center Edition/Windows
XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition 2005.
A fentiektől eltérő operációs rendszerek nem támogatottak.
K.: A telepítés közben hibaüzenet jelenik meg a számítógépen.
V.: Ellenőrizze, hogy a számítógépen lévő operációs rendszer használható-e a lejátszóval
( 11. oldal).
K.: A telepítés nem kezdődik meg automatikusan a mellékelt CD-ROM
behelyezésekor.
V.: A számítógép beállításaitól függően lehet, hogy a telepítés varázsló nem indul el a
CD‑ROM behelyezésekor.
Ebben az esetben kattintson jobb gombbal a Windows intézőben a CD-ROM-ra,
majd kattintson kétszer a SetupSS.exe-re. Megjelenik a telepítés főmenüje.
K.: A számítógép nem ismeri fel a lejátszót.
V.: Csatlakoztassa a lejátszót a számítógép másik USB aljzatához.
K.: Egyes funkciók nem érhetők el a SonicStage-ben.
V.: A SonicStage használatához rendszergazdaként jelentkezzen be.
K.: A számítógépről átmásolt műsorszámok nem játszhatók le a
lejátszón.
V.: A műsorszámok másolásához használja a SonicStage-et. A SonicStage-től eltérő
programmal átmásolt műsorszámok lejátszása nem lehetséges.
30
K.: A lejátszó alaphelyzetbe állítása.
A lejátszó nem működik megfelelően.
V.: A lejátszó alaphelyzetbe állításához
nyomja meg a DISP/HOME és a
 gombot egyszerre, legalább 7
másodpercre. A lejátszón tárolt műsorszámok és
beállítások nem törlődnek a lejátszó alaphelyzetbe hozásakor.
DISP/HOME gomb
 gomb
K.: A lejátszó inicializálása (formázás).
V.: A lejátszó beépített flash memóriáját a lejátszó menüjéből formázza meg, az alábbi
eljárást követve. (A formázás előtt ellenőrizze a tárolt tartalmat, mert a formázáskor
minden adat törlésre kerül.)
1 Tartsa lenyomva a DISP/HOME gombot lejátszás vagy állj módban, a
HOME (kezdőlap) képernyő megjelenéséig.
2 Válassza ki a (SETTINGS – beállítások) – „Advanced Menu>” (további
beállítások) – „Initialize>” (inicializálás) – „Format>” (formázás) – „OK”
parancssort, a megadott sorrendben.
A váltógomb forgatásával válassza ki a menüpontot, majd nyomja meg a 
gombot a megerősítéshez. Az „OK” megerősítése után megjelenik a
„FORMATTING...” (formázás) üzenet, majd elkezdődik a formázás. A formázás
befejezésekor megjelenik a „COMPLETE” (kész) üzenet.
31
Download PDF

advertising