Sony | SRS-XB3 | Sony SRS-XB3 Boxă wireless portabilă cu BLUETOOTH® Instrucţiuni de utilizare

4-587-046-21(1) (RO)
Încărcarea unităţii
Ghid de asistenţă
(document web accesibil de pe PC/telefonul
inteligent)
Descrie în detaliu unitatea, metoda de
conectare prin BLUETOOTH etc.
Sistem audio
personal
Încărcarea bateriei pentru prima oară.
Instrucţiuni de utilizare
Notă
Ataşaţi în prealabil un conector adecvat pentru ţara/
regiunea dumneavoastră la adaptorul c.a. Asiguraţi-vă
că introduceţi conectorul până la capăt în adaptorul
c.a., până se aude un declic.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb3/h_zz/
SRS-XB3
Conexiune BLUETOOTH
1
Ascultare
2 Împerecherea unităţii cu telefonul inteligent/iPhone.
Setaţi unitatea în modul de împerechere.
Apăsaţi
Porniţi redarea.
pentru pornire.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat
.
*Pasul  nu mai este
necesar, dacă folosiţi
unitatea pentru prima
dată.
Reglaţi volumul.
Pentru conectarea printr-o singură atingere (NFC)
Ascultarea cu două unităţi (funcţia Speaker Add - modul dublu/stereo)
1
Pregătirea pentru două unităţi SRS-XB3.
A
Unitatea A
2 Setaţi unitatea  şi .
A
Apăsaţi
3 Conectaţi telefonul inteligent/iPhone la unitate  cu indicatorul
pentru pornire.
A

Apăsaţi şi ţineţi apăsat
B
Unitatea B
B
Apăsaţi
aprins.

.
pentru pornire.
* Implicit, este setat modul dublu.
Pentru a comuta modul dublu/modul stereo (Lch/Rch)
Apăsaţi şi ţineţi apăsat
.
Apăsaţi
.
©2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising