Sony | SRS-HG1 | Sony SRS-HG1 HG1 h.ear go: boxă portabilă cu BLUETOOTH® Instrucţiuni de utilizare

PASUL 2: Conectarea la reţeaua Wi-Fi
PASUL 3: Ascultarea de muzică prin
intermediul unei conexiuni Wi-Fi
O reţea Wi-Fi vă permite să ascultaţi cu uşurinţă muzica stocată pe dispozitivele dumneavoastră wireless.
Sistem audio personal
Cu ajutorul unei reţele Wi-Fi, puteţi reda muzică
din serviciile online de redarea în flux a muzicii sau
puteţi reda muzica stocată pe computer sau pe
telefonul inteligent, cu un sunet de înaltă calitate.
De asemenea, puteţi asculta muzica în mai multe
camere, în acelaşi timp.
Instrucţiuni de utilizare
Pentru a asculta muzică prin intermediul unei conexiuni Wi-Fi, este recomandat să utilizaţi SongPal pe
telefonul inteligent sau iPhone.
Alte metode de a asculta muzică prin intermediul
unei conexiuni Wi-Fi
Ghidul de asistenţă explică modalităţile diferite de redare a muzicii.
Instalarea SongPal pe telefonul inteligent/
iPhone
Puteţi asculta muzica stocată pe dispozitivul dumneavoastră Xperia
din aplicaţia Music sau muzica stocată pe PC cu ajutorul software-ului
gratuit, MediaGo.
Dacă SongPal este instalată deja, săriţi peste instalare. Consultaţi „Ascultarea de muzică
cu unitatea”.
Selectaţi modul de conectare a unităţii la reţeaua Wi-Fi dintre următoarele
opţiuni:
• Conectare prin SongPal
Configuraţi această unitate de pe telefonul inteligent/iPhone pe care aţi instalat SongPal.
• Conectare prin Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Configuraţi această unitate apăsând butonul WPS de pe routerul wireless.
4-589-722-41(2) (RO)
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Alte metode
1
Instalaţi SongPal pe telefonul inteligent/iPhone.
Căutaţi aplicaţia SongPal în Google Play (Play Store) sau App Store.
2
Atingeţi [SongPal] pe telefonul inteligent/iPhone pentru a porni aplicaţia şi urmaţi
instrucţiunile pe ecran.
3
Când se afişează ecranul din dreapta, atingeţi [h.ear go (SRS-HG1)].
• Conectare prin PC
Vă puteţi conecta şi de pe computer. Pentru detalii, consultaţi Ghidul de asistenţă.
SongPal Link
SRS-HG1
Puteţi asculta muzica preferată în stiluri diferite cu ajutorul combinaţiilor de boxe wireless.
Ghid de asistenţă
(document web accesibil de pe PC/telefonul inteligent)
Descrie în detaliu unitatea, conectarea în reţea şi prin BLUETOOTH® la diferite dispozitive, metoda de redare
a fişierelor în format High-Resolution Audio etc.
Conectare prin SongPal
Umpleţi camerele cu muzică, simultan, folosind un grup de boxe.
Articole necesare: Telefon inteligent Android sau iPhone/iPod touch, router wireless
Delectaţi-vă cu sunet surround de calitate superioară cu ajutorul barei
suplimentare de sunet Sony (neinclusă).*
Utilizaţi un telefon inteligent Android sau un iPhone, pe care este instalată SongPal, pentru a configura
setările Wi-Fi ale unităţii.
* Consultaţi următorul URL pentru detalii referitoare la bara de sunet sau
receptorul AV Sony compatibile.
http://sony.net/nasite/
Instalaţi SongPal pe telefonul inteligent sau iPhone. Urmaţi instrucţiunile pe ecran din aplicaţie pentru
a conecta unitatea la o reţea Wi-Fi.
Împerecheaţi două boxe pentru a crea un sunet stereo mai amplu.
Căutaţi SongPal în Google Play™ (Play Store) sau App Store.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-hg1/h_zz/
Ghidul de asistenţă explică:
• Detalii despre conexiunea la reţeaua Wi-Fi
• Modul de legare la aplicaţia SongPal
• Metodele de conectare la reţea şi de redare pentru fiecare sistem de operare pe computer
• Metodele de conectare şi de redare prin BLUETOOTH pe dispozitive diferite
• Cum să redaţi fişiere în format High-Resolution Audio
• Actualizări software
• Cum conectaţi al doilea şi alte dispozitive ulterioare prin intermediul unei conexiuni Wi-Fi etc.
Ascultarea de muzică cu unitatea
• Conectaţi telefonul inteligent sau iPhone la această unitate prin BLUETOOTH. Înainte de a stabili
conexiunea, setaţi funcţia BLUETOOTH pe telefonul inteligent sau iPhone.
• Unele routere wireless au mai multe nume SSID. Conectaţi unitatea şi telefonul inteligent sau iPhone
la acelaşi nume SSID.
Articol necesar: Telefon inteligent Android sau iPhone/iPod touch
1
Atingeţi telefonul inteligent/iPhone pentru a reda muzica de pe telefonul
inteligent/iPhone utilizând SongPal.
Mergeţi la PASUL 3 pentru redarea de muzică
Conectare prin Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Funcţiile Wireless Stereo şi Wireless Surround pot fi utilizate după ce actualizaţi software-ul pe unitate.
Consultaţi Ghidul de asistenţă, pentru informaţii cu privire la actualizare.
SRS-X99
SRS-X99
Pentru mai multe detalii referitoare la conexiunile următoare, metodele de redare şi alte informaţii, consultaţi
Ghidul de asistenţă.
2
BLUETOOTH
După selectarea muzicii, porniţi redarea şi reglaţi volumul.
Puteţi asculta muzică de pe un dispozitiv BLUETOOTH prin intermediul unei conexiuni wireless.
Înainte de a utiliza funcţia BLUETOOTH, realizaţi împerecherea pentru a înregistra dispozitivul BLUETOOTH.
Articol necesar: Router wireless cu buton Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
1
PASUL 1: Încărcarea bateriei
• Dacă nu încărcaţi bateria, această unitate nu va porni.
• Dacă nivelul bateriei este scăzut, unitatea nu porneşte imediat, chiar dacă aţi conectat adaptorul c.a. USB
furnizat. Utilizaţi această unitate după ce aţi încărcat bateria cel puţin o oră.
• Dacă unitatea nu este încărcată după 30 de ore de la oprire, aceasta va comuta în modul de economisire
a energiei. În acest caz, unitatea va porni după 15 - 30 de secunde şi, dacă porniţi unitatea prin NFC,
aceasta nu se va conecta prin BLUETOOTH. Atingeţi din nou dispozitivul de marca N de pe unitate.
Aşezaţi unitatea aproape de routerul
wireless şi apăsaţi butonul  (alimentare)
pentru a porni unitatea.
Înainte de a porni unitatea, conectaţi-o
la adaptorul c.a. USB furnizat.
Indicatorul  (alimentare) începe să
clipească. Aşteptaţi până când indicatorul
nu mai luminează intermitent. Poate dura
aproximativ 30 de secunde.
Pentru a reda muzică cu Google Cast
1. Configuraţi Google Cast.
Dacă aveţi instalată o aplicaţie echivalentă Google Cast, săriţi la pasul 2.
Clipeşte
Aprins
a Atingeţi [Settings].
b Atingeţi [Google Cast].
c Atingeţi [Learn how to cast].
d Verificaţi modul de utilizare a serviciului şi aplicaţia echivalentă
Google Cast, după care selectaţi o aplicaţie pentru instalare.
2. Porniţi aplicaţia instalată care corespunde aplicaţiei Google Cast.
2
3. Atingeţi pictograma Cast şi selectaţi [h.ear go (SRS-HG1)].
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul UPDATE/
WPS de pe unitate până când se aude
un bip (aproximativ două secunde).
În timp ce indicatorul UPDATE/WPS
clipeşte, butonul WPS nu funcţionează.
Componente conectate
Puteţi asculta muzică de pe computer sau de telefonul inteligent, prin conectarea la portul USB de pe această
unitate. Sau puteţi asculta muzică de un player de muzică portabil, prin conectarea la mufa AUDIO IN de pe
această unitate.
4. Porniţi redarea din aplicaţie şi reglaţi volumul.
USB
3
Pentru a încărca bateria, conectaţi unitatea la o priză c.a. cu ajutorul adaptorului c.a. USB furnizat şi al cablului
micro USB.
După 90 de secunde, apăsaţi butonul Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS) de pe router.
AUDIO IN
Clipeşte
Aprins
Mergeţi la PASUL 2 pentru conexiunea wireless
În funcţie de routerul wireless, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul Wi-Fi Protected Setup (WPS) timp de câteva
secunde. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale routerului.
Atunci când indicatorul LINK se aprinde cu culoarea portocaliu, conexiunea la reţeaua Wi-Fi a fost stabilită.
Mergeţi la PASUL 3 pentru redarea de muzică
Acest produs este destinat utilizării în
următoarele ţări:
IE/IT/GB/EE/AT/NL/CY/GR/HR/SE/ES/SK/SI/CZ/
DK/DE/HU/FI/FR/BG/BE/PL/PT/MT/LV/LT/RO/LU/
IS/NO/LI/CH/TR/AL/BA/MK/MD/RS/ME/Kosovo
Componente şi comenzi
Aviz pentru clienţii din Europa
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
echipament este în conformitate cu cerinţele de
bază şi cu alte prevederi relevante ale Directivei
1999/5/CE.
Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
Banda 5.150 MHz - 5.350 MHz este restricţionată
doar la operaţiile de interior.
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat
că respectă limitele specificate în Regulamentul
privind compatibilitatea electromagnetică,
utilizând un cablu de conectare mai scurt
de 3 metri.
 Indicator LINK
 Indicator NETWORK
 Indicator BLUETOOTH
 Indicator USB
 Indicator AUDIO IN
(apel)*3
 Buton
 Buton/indicator EXTRA BASS
 Buton VOLUME –
 Buton VOLUME +*3
 Indicator CHARGE
 Buton/indicator  (alimentare)/ PAIRING
 Marca N
 Buton/indicator UPDATE, buton WPS
 Buton SET UP*1
 Buton STEREO PAIR*1
 Indicator L*1
 Indicator R*1
 Mufă AUDIO IN
 Port USB
 Mufă DC IN 5V*2
 Buton RESET
 Manetă de demontare a grilei
 Buton FUNCTION
 Microfon
*1 Se va activa după actualizarea software a acestei unităţi. Pentru detalii, consultaţi Ghidul de asistenţă.
*2 Pentru a încărca această unitate, conectaţi adaptorul c.a. USB la această mufă.
*3 Butoanele
(apel) şi VOLUME + au un punct tactil.
Dacă indicatorul este aprins sau clipeşte
Culoarea indicatoarelor aprinse/intermitente indică starea setărilor. Pentru detalii, consultaţi Ghidul de
asistenţă.
Pentru a verifica puterea semnalului Wi-Fi (sensibilitatea de recepţie)
Ţineţi apăsat butonul VOLUME – şi butonul SET UP. În funcţie de puterea semnalului, indicatoarele de la  până
la  vor fi aprinse. Numărul indicatoarelor aprinse este corelat cu puterea semnalului. Dacă semnalul este slab,
nu va fi aprins niciun indicator. Pentru detalii, consultaţi Ghidul de asistenţă.
Dacă indicatorul este aprins sau clipeşte
Indicator  (alimentare)
Starea indicatorului
(culoare)
Starea unităţii
Se aprinde (verde)
Unitatea este pornită.
Se aprinde (portocaliu)
Unitatea este în modul
standby BLUETOOTH/reţea.
Se aprinde (roşu)
Unitatea este în modul
standby.
Se stinge
Unitatea este în modul de
economisire a energiei.
Clipeşte (verde)
Clipeşte (roşu).
• Când porniţi unitatea,
indicatorul clipeşte rar cu
culoarea verde, după care
rămâne aprins continuu.
• Când apăsaţi butoanele
VOLUME –/+, indicatorul
clipeşte o dată sau de trei
ori în funcţie de reglajul
volumului.
O actualizare software nu
a reuşit sau unitatea este
în modul de protecţie.
Indicator LINK
Starea indicatorului
(culoare)
Starea unităţii
Se aprinde (portocaliu)
Unitatea este conectată
la o reţea Wi-Fi.
Clipeşte (portocaliu)
Unitatea se conectează
la o reţea Wi-Fi.
Clipeşte (roşu).
Conectarea la reţea nu a reuşit.
Se aprinde (roşu)
Conectarea la reţea nu a reuşit
sau conectarea nu a reuşit
chiar dacă configurarea
reţelei a fost finalizată.
Indicator NETWORK
Starea indicatorului
(culoare)
Starea unităţii
Se aprinde (alb)
Unitatea este în modul
NETWORK.
Culoarea indicatorului aprins/intermitent se
modifică în funcţie de serviciul de muzică conectat.
Pentru detalii, consultaţi Ghidul de asistenţă.
Indicator UPDATE
Starea indicatorului
(culoare)
Starea unităţii
Se aprinde (portocaliu)
Unitatea detectează ultima
versiune software în timp ce
este conectată la Internet.
Clipeşte (portocaliu)
Unitatea actualizează
software-ul. În timpul
actualizării, nu puteţi
opera unitatea.
Înainte de a utiliza unitatea, citiţi cu atenţie acest
ghid şi păstraţi-l pentru consultare ulterioară.
AVERTISMENT
Casarea bateriilor şi
a echipamentelor electrice şi
electronice uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în alte ţări
din Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau
pe ambalaj indică faptul că produsul şi bateria nu
trebuie tratate ca deşeuri menajere. Este posibil
ca pe anumite baterii, acest simbol să fie utilizat
în combinaţie cu un simbol chimic. Se adaugă
simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau
plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Asigurânduvă că aceste produse şi baterii sunt eliminate în
mod corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă a deşeurilor. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă,
de performanţă sau de integritate a datelor,
necesită o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de către
personal de service calificat. Pentru a vă asigura
că bateria şi echipamentele electrice şi electronice
vor fi tratate în mod corespunzător, predaţi aceste
produse la sfârşitul duratei de exploatare la
punctul de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Pentru
toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă
a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor
uzate. Pentru informaţii mai detaliate referitoare
la reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul sau bateria.
Depanare
Dacă apare o problemă în timp ce utilizaţi unitatea,
verificaţi următoarele soluţii ale problemei înainte
de a consulta cel mai apropiat distribuitor Sony.
• Verificaţi Ghidul de asistenţă.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-hg1/h_zz/
Pentru a reduce riscul de incendiu sau
de electrocutare, nu expuneţi acest
aparat la ploaie sau umezeală.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi
orificiul de ventilare al aparatului cu ziare,
feţe de masă, draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără deschisă
(de exemplu lumânări aprinse).
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu închis,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii
instalate la căldură excesivă, precum lumina
directă a soarelui, focul sau altele asemenea.
Adaptorul c.a. USB rămâne sub tensiune chiar
şi atunci când unitatea principală este oprită,
atât timp cât este conectat la priza c.a.
Deoarece pentru deconectarea unităţii de la priză
se foloseşte ştecărul principal, conectaţi unitatea la
o priză CA uşor accesibilă. Dacă observaţi nereguli
în funcţionarea unităţii, deconectaţi imediat
ştecărul principal de la priza c.a.
Reţineţi că trebuie să evitaţi stropirea cu apă
deoarece acest produs nu este rezistent la apă.
ATENŢIE
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii sunt
valabile doar în cazul echipamentelor vândute
în statele ce aplică directivele UE
Acest produs a fost fabricat de sau în numele
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Întrebările referitoare la modul
în care acest produs respectă legislaţia Uniunii
Europene trebuie să fie adresate reprezentantului
autorizat, Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgia. Comunicaţi orice probleme
legate de service sau garanţie la adresele oferite
în documentele separate de service sau garanţie.
Valabilitatea marcajului CE este limitată doar la
ţările în care aceasta este inclusă în prevederile
legale, în principal în ţările SEE (Spațiul Economic
European).
• Verificaţi informaţiile despre problemă pe site-ul
web de asistenţă pentru clienţi.
http://www.sony.eu/support
• Conectaţi unitatea la o priză c.a. (de la reţea) cu
ajutorul adaptorului c.a. USB pentru a încărca
bateria. Este posibil ca unele probleme să se
rezolve prin încărcarea bateriei.
• Apăsaţi butonul RESET de pe spatele unităţii
cu un obiect ascuţit, de exemplu cu un ac.
Dacă apăsaţi butonul RESET fără adaptorul c.a.
USB, unitatea porneşte dacă apăsaţi şi ţineţi
apăsat butonul  (alimentare) sau atunci
când o conectaţi la adaptorul c.a. USB.
Dacă problema persistă după ce faceţi toate
cele de mai sus, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Măsuri de precauţie
Notă privind utilizarea împreună cu un
telefon mobil
• Pentru detalii referitoare la utilizarea telefonului
dvs. mobil când primiţi un apel telefonic în
timp ce transmiteţi sunet folosind conexiunea
BLUETOOTH, consultaţi instrucţiunile de utilizare
furnizate împreună cu telefonul mobil.
Siguranţa
Plăcuţa de identificare şi informaţii importante
privind siguranţa se află în exterior, pe partea
de dedesubt a unităţii principale şi pe suprafaţa
adaptorului c.a. USB.
• Înainte de a utiliza unitatea, asiguraţi-vă ca
tensiunea de alimentare a unităţii este aceeaşi
cu cea a sursei locale de alimentare electrică.
Locul de achiziţie
Tensiune de
alimentare
Toate ţările/regiunile
100 V – 240 V AC,
50 Hz/60 Hz
Note cu privire la adaptorul c.a. USB
Note cu privire la licenţă
• Înainte de a conecta sau deconecta adaptorul
c.a. USB, opriţi unitatea. În caz contrar, poate
interveni o defecţiune.
• Folosiţi doar cablul de alimentare CA (de la
reţea), adaptorul c.a. USB şi cablul micro USB
furnizate. Pentru a evita deteriorarea unităţii,
nu utilizaţi niciun alt adaptor c.a. USB.
Acest produs conţine software pe care Sony
îl utilizează în baza unui acord de licenţă
încheiat cu deţinătorul drepturilor de autor
corespunzătoare. Suntem obligaţi să prezentăm
clienţilor conţinutul acordului, în conformitate
cu cerinţele deţinătorului drepturilor de autor
pentru software.
Accesaţi următorul URL şi citiţi conţinutul
licenţei.
http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/16/
Polaritatea conectorului
• Conectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea)
cuplat la adaptorul c.a. USB, la cea mai apropiată
priză c.a. (de la reţea). În cazul în care apare
o problemă, deconectaţi-l imediat de la priza
de perete c.a. (de la reţea).
• Nu instalaţi adaptorul c.a. USB într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap
încorporat.
Adresa MAC a reţelei Wi-Fi este amplasată la
exterior, pe partea inferioară acestei unităţi.
• Înainte de a utiliza unitatea, asiguraţi-vă ca
tensiunea de alimentare a unităţii este aceeaşi
cu cea a sursei locale de alimentare electrică.
Cu privire la amplasare
• Nu aşezaţi unitatea în poziţie înclinată.
• Nu lăsaţi unitatea în apropierea unor surse de
căldură sau în locuri expuse la lumină solară
directă, praf excesiv, umezeală, ploaie sau
şocuri mecanice.
Cu privire la funcţionare
• Nu introduceţi obiecte mici etc. în mufele sau
în orificiul de ventilaţie de pe partea din spate
a unităţii. Unitatea se poate scurtcircuita
sau defecta.
Cu privire la curăţare
• Nu utilizaţi alcool, benzină sau diluant pentru
a curăţa carcasa.
Altele
• Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire
la această unitate care nu sunt prezentate în
acest document, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
• Când aruncaţi sau înstrăinaţi unitatea, nu uitaţi
să o iniţializaţi pentru a reseta toate setările
la valorile implicite din fabrică. Pentru detalii,
consultaţi Ghidul de asistenţă.
Cu privire la drepturile
de autor
• Acest produs este protejat prin anumite
drepturi de proprietate intelectuală ale
Microsoft Corporation. Utilizarea sau distribuirea
unei astfel de tehnologii în afara acestui produs
este interzisă fără a deţine o licenţă din partea
Microsoft sau a unui subsidiar autorizat al
Microsoft.
• iPhone şi iPod touch sunt mărci comerciale ale
Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
„Made for iPod” şi „Made for iPhone” înseamnă
că un accesoriu electronic a fost conceput pentru
a se conecta în mod specific la iPod sau iPhone
şi că respectarea standardelor de performanţă
Apple a fost certificată de către dezvoltator.
Compania Apple nu este responsabilă pentru
funcţionarea acestei unităţi şi nici pentru
conformitatea acestuia cu standardele de
siguranţă şi de reglementare. Reţineţi că
utilizarea acestui accesoriu cu iPod sau iPhone
poate afecta performanţa în regim de
funcţionare wireless.
App Store este o marcă de serviciu a companiei
Apple Inc.
•„
” este marcă a Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® şi Wi-Fi Alliance®
sunt mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ şi Wi-Fi
Protected Setup™ sunt mărci ale Wi-Fi Alliance.
• Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3 şi
brevetele sunt utilizate sub licenţă Fraunhofer IIS
şi Thomson.
• Marca N este marcă comercială sau marcă
comercială înregistrată a NFC Forum, Inc.
în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
• Marca şi siglele BLUETOOTH® sunt deţinute de
Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor
mărci de către Sony Corporation se face sub
licenţă. Alte mărci comerciale şi denumiri
comerciale aparţin deţinătorilor de drept ai
acestora.
• Google Play şi Android sunt mărci comerciale
ale Google Inc.
• Google Cast şi Google Cast Badge sunt mărci
comerciale ale Google Inc.
• „Xperia” şi „Xperia Tablet” sunt mărci comerciale
ale Sony Mobile Communications AB.
• LDAC™ şi sigla LDAC sunt mărci comerciale ale
Sony Corporation.
• DLNA™, sigla DLNA şi DLNA CERTIFIED™ sunt
mărci comerciale, mărci de servicii sau mărci de
certificare ale Digital Living Network Alliance.
• Acest produs încorporează software-ul Spotify
în baza unei licenţe terţe pe care o găsiţi aici:
https://developer.spotify.com/
esdkthird-party-licenses/
• Spotify şi siglele Spotify sunt mărci comerciale
ale Spotify Group.
• Numele de unitate şi numele de produs indicate
în acest document sunt, în general, mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale producătorului.
În acest document, mărcile ™ şi ® sunt omise.
(B)
Cablul de alimentare CA (de la reţea) (B) nu este
furnizat clienţilor din Hong Kong.
*1 Dacă se utilizează sursa de muzică specificată iar nivelul
volumului de pe unitate este setat la valoarea 33. Dacă
nivelul volumului de pe unitate este setat la valoarea
maximă, durata de utilizare va fi aprox. 4 ore. Timpul poate
varia în funcţie de temperatură sau de condiţiile de utilizare.
*2 Dacă se utilizează sursa de muzică specificată iar nivelul
volumului de pe unitate este setat la valoarea 33. Dacă
nivelul volumului de pe unitate este setat la valoarea
maximă, durata de utilizare va fi aprox. 4 ore. Timpul poate
varia în funcţie de temperatură sau de condiţiile de utilizare.
Secţiune pentru port USB
Notificare privind software-urile
aplicate GNU GPL/LGPL
Acest produs conţine software-uri supuse
următoarei Licenţe publice generale (General
Public License, „GPL”) GNU (denumită în
continuare „GPL”) sau următoarei Licenţe
publice secundare/de bibliotecă (Lesser General
Public License - „LGPL”) GNU (denumită în
continuare „LGPL”). Aceste licenţe stipulează
faptul că clienţii au dreptul de a obţine, modifica
şi redistribui codul sursă al software-ului
amintit, în conformitate cu termenii impuşi de
licenţele GPL sau LGPL furnizate. Codul sursă al
software-ului menţionat mai sus este disponibil
pe web.
Pentru descărcare, accesaţi următorul URL şi
selectaţi numele modelului „h.ear go (SRS-HG1)”.
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Reţineţi că Sony nu poate răspunde niciuneia
dintre întrebările referitoare la conţinutul
codului sursă.
Note cu privire la actualizare
Dacă utilizaţi această unitate în timp ce este
conectată la Internet prin intermediul unei
reţele Wi-Fi, unitatea poate actualiza automat
ultima versiune software.
În urma actualizării software, vor fi adăugate
caracteristici noi care vor permite o utilizare
simplificată şi mai stabilă.
Dacă nu doriţi să actualizaţi automat softwareul, puteţi dezactiva această funcţie folosind
aplicaţia SongPal instalată pe telefonul
inteligent/iPhone.
Cu toate acestea, software-ul se poate
actualiza automat pentru o utilizare stabilă etc.,
chiar dacă această funcţie este dezactivată.
De asemenea, dacă dezactivaţi această funcţie,
puteţi actualiza software-ul manual.
Pentru detalii referitoare la setare şi operare,
consultaţi Ghidul de asistenţă.
Este posibil să nu puteţi utiliza unitatea
în timpul procesului de actualizare.
Declinarea răspunderii privind
serviciile oferite de terţi
Serviciile oferite de terţi pot fi modificate,
suspendate sau terminate fără notificare
prealabilă. Sony nu are nicio răspundere
în astfel de situaţii.
Specificaţii
Generalităţi
Alimentare
5 V c.c. 1,5 A (folosind adaptorul c.a. USB furnizat,
conectat la o sursă de alimentare de 100 V - 240 V c.a.,
50 Hz/60 Hz) sau folosind bateria litiu-ion încorporată
Consum de energie
12 W
Consum de energie (în modul standby)
Sub 0,2 W
Consum de energie (în modul standby
BLUETOOTH/reţea)
Sub 0,2 W
Durata de utilizare a bateriei litiu-ion pentru
conexiunea BLUETOOTH (dacă reţeaua Wi-Fi
nu este conectată)
Aprox. 12 ore*1
Durata de utilizare a bateriei litiu-ion pentru
conexiunea Wi-Fi
Aprox. 8 ore*2
Durata de încărcare a bateriei litiu-ion
Aprox. 5 ore
Dimensiuni (inclusiv componentele şi butoanele
ieşite în afară)
Aprox. 204 mm x 62 mm x 60 mm (l/î/a)
Masă
Aprox. 790 g
Accesorii furnizate
Adaptor c.a. USB (1)
Cablu micro USB (1)
Cablu de alimentare CA (de la reţea) (2)
Instrucţiuni de utilizare (acest document)
Card de garanţie (1)
Pentru clienţii din marea Britanie, Irlanda, Malta,
Cipru şi Hong Kong:
Folosiţi cablul de alimentare c.a. (de la reţea) (A).
Din motive de siguranţă, cablul de alimentare c.a.
(de la reţea) (B) nu este destinat ţărilor/regiunilor
menţionate mai sus şi nu va fi utilizat.
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
Folosiţi cablul de alimentare CA (de la reţea) (B).
(A)
Port USB
Puteţi conecta un dispozitiv compatibil, de exemplu
un PC etc. la această unitate, utilizând un cablu USB
disponibil în comerţ.
Format acceptat*3
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/24/32 bit)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8/5,6 MHz (1bit)
*3 Nu poate fi garantată compatibilitatea cu toate softwareurile de codificare/scriere, dispozitivele de înregistrare şi
suporturile de înregistrare.
Modele iPhone/iPod compatibile
Tehnologia Bluetooth funcţionează cu
iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6,
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPhone 4, iPod touch (a 5-a generaţie), iPod touch
(a 6-a generaţie).
Notă
Sony nu poate accepta responsabilitatea în cazul în
care datele înregistrate pe iPhone/iPod se pierd sau se
deteriorează atunci când se utilizează un iPhone/iPod
conectat la această unitate.
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare
prealabilă.
Download PDF

advertising