Sony SRS-XB31 Reference guide

Sony SRS-XB31 Reference guide
4-734-039-21(1)
Boxă wireless
Ghid de referinţă
SRS-XB31
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
http://www.sony.net/
Română
Boxă wireless
Înainte de a utiliza sistemul, citiţi cu atenţie acest ghid şi păstraţi-l pentru consultare ulterioară.
AVERTISMENT
Dacă pielea dvs. intră în contact cu produsul pe o perioadă îndelungată atunci când alimentarea
este pornită, puteţi suferi arsuri cauzate de temperatură joasă.
Măsuri de precauţie
Referitor la siguranţă
• Plăcuţa de identificare şi informaţiile importante referitoare la siguranţă sunt localizate în
interiorul capacului de pe partea din spate a sistemului.
Referitor la amplasare
• Nu aşezaţi sistemul în poziţie înclinată.
• Nu lăsaţi sistemul în apropierea unor surse de căldură sau în locuri expuse la lumină solară
directă, la praf excesiv sau la şocuri mecanice.
• Nu utilizaţi sau lăsaţi sistemul în autovehicule.
• Nu utilizaţi sistemul în saune.
Despre funcţia Party Booster
Atunci când utilizaţi funcţia Party Booster, luaţi următoarele în
considerare. Dacă sistemul loveşte o persoană sau un lucru, poate
interveni o defecţiune.
• Deconectaţi cablurile şi închideţi capacul când utilizaţi sistemul.
• Nu utilizaţi funcţia cu adaptorul conectat.
• Când utilizaţi funcţia, ţineţi ferm unitatea şi nu agitaţi violent
sistemul, pentru a nu-l scăpa.
• Înainte de a utiliza funcţia, asiguraţi-vă că aveţi suficient spaţiu în
jurul sistemului.
• Nu loviţi sistemul cu un instrument.
• Nu utilizaţi funcţia în timp ce conduceţi sau mergeţi.
• Ţineţi sistemul la cel puţin 20 cm de faţă şi ochi în timpul utilizării.
• Evitaţi utilizarea funcţiei pe o perioadă îndelungată. Faceţi pauze des.
• Când utilizaţi funcţia, dacă obosiţi, vă simţiţi inconfortabil sau simţiţi
durere într-o anumită regiune a corpului, întrerupeţi imediat utilizarea
funcţiei.
Altele
• Nu utilizaţi sau nu lăsaţi sistemul în medii extrem de reci sau de calde (la temperaturi în afara
intervalului 5 °C – 35 °C). Dacă sistemul este utilizat sau este lăsat în medii cu temperaturi în afara
intervalului menţionat mai sus, sistemul se poate opri automat pentru protejarea circuitelor
interne.
• La temperaturi ridicate, încărcarea se poate întrerupe sau volumul se poate reduce pentru a
proteja bateria.
• Chiar dacă nu intenţionaţi să utilizaţi sistemul pentru o perioadă mai îndelungată, încărcaţi
bateria la capacitate maximă la interval de 6 luni, pentru a menţine performanţele acestuia.
Cu privire la drepturile de autor
• Android, Google Play şi alte mărci şi sigle asociate sunt mărci comerciale ale Google LLC.
• LDAC™ şi sigla LDAC sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.
• Marca textuală şi logourile BLUETOOTH® sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de
BLUETOOTH SIG, Inc. şi orice utilizare a unor astfel de mărci de către Sony Corporation se face în
baza unei licenţe. Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale aparţin deţinătorilor de drept ai
acestora.
• N-Mark este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele
Unite ale Americii şi în alte ţări.
• iPhone, iPod touch şi Siri sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite ale
Americii şi în alte ţări.
„Made for iPod” şi „Made for iPhone” înseamnă că un accesoriu electronic a fost conceput pentru
a se conecta în mod specific la iPod sau, respectiv, la iPhone şi că respectarea standardelor de
performanţă Apple a fost certificată de către dezvoltator. Compania Apple nu este responsabilă
pentru funcţionarea acestui dispozitiv şi nici pentru conformitatea acestuia cu standardele de
siguranţă şi de reglementare. Reţineţi că utilizarea acestui accesoriu cu iPod sau iPhone poate
afecta performanţa în regim de funcţionare fără fir.
App Store este o marcă de serviciu a companiei Apple Inc.
• WALKMAN şi sigla WALKMAN sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
• Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale aparţin deţinătorilor de drept ai acestora.
• În acest document, mărcile ™ şi ® sunt omise.
Note cu privire la caracteristicile de rezistenţă
la apă şi la praf
(A se citi înainte de utilizarea sistemului)
Performanţa rezistenţei la apă şi la praf a sistemului
Atunci când capacul este bine strâns, performanţa sistemului pentru rezistenţa la apă este IPX7*1,
după cum se specifică în „Gradul de protecţie împotriva pătrunderii apei” din IEC60529 „Clasificarea
protecţiei la scufundare (Cod IP)”*3, şi o performanţă a rezistenței la praf IP6X*2, după cum se
specifică în „Gradul de protecţie împotriva obiectelor străine solide”*3.
Lichide pentru care se aplică specificațiile de performanță a rezistenţei la apă
Valabile:
apă dulce, apă de la robinet, apă de piscină, apă de mare
Nu sunt valabile:
alte lichide decât cele de mai sus (apă cu săpun, apă cu detergenţi
sau agenţi de spălare, şampon, apă de izvor termal etc.)
*1 IPX7 (Grad de protecție împotriva pătrunderii apei): Pentru detalii, consultaţi Ghidul de Asistenţă.
*2 IP6X (Grad de protecție împotriva prafului): Pentru detalii, consultaţi Ghidul de Asistenţă.
*3 Accesoriul furnizat nu este rezistent la apă sau la praf.
Performanţa rezistenţei la apă şi la praf a acestui sistem se bazează pe măsurătorile noastre
efectuate în condiţiile descrise în acest document. Reţineţi că defecţiunile provocate de
pătrunderea apei sau a prafului, în cazul unei utilizări inadecvate din partea clientului, nu sunt
acoperite de garanţie.
Pentru a evita scăderea performanţei de rezistenţă la apă şi la praf
Verificaţi următoarele aspecte şi utilizaţi corect sistemul.
• Sistemul trece testul rezistenţei la cădere de la 1,22 m pe placaj cu grosime de 5 cm, în
conformitate cu MIL-STD 810 F Metoda 516.5-Shock. Cu toate acestea, acest lucru nu garantează
că nu vor exista deteriorări, defecţiuni sau nu garantează o performanţă perfectă a rezistenţei la
apă şi la praf în toate condiţiile. Deformarea sau deteriorarea cauzată de căderea sistemului sau
de aplicarea şocurilor mecanice asupra acestuia poate cauza scăderea performanţei rezistenţei
la apă şi la praf.
• Nu utilizaţi sistemul în medii în care poate fi stropit cu cantităţi mari de apă sau apă fierbinte.
Sistemul nu este rezistent la apă sub presiune. Utilizarea sistemului în medii în care se aplică o
presiune ridicată a apei, cum ar fi apa curentă sau duşul, poate cauza defecţiuni.
• Nu turnaţi apă cu temperatură mare sau nu utilizaţi un uscător de păr sau un alt dispozitiv similar
ca să suflaţi aer fierbinte direct pe sistem. De asemenea, nu utilizaţi niciodată sistemul în locaţii
cu temperatură mare, de exemplu, la saună sau lângă o plită.
• Manipulaţi capacul cu atenţie. Capacul joacă un rol foarte important în menţinerea performanţei
rezistenţei la apă şi la praf. Când utilizaţi sistemul, asiguraţi-vă că aţi închis în totalitate capacul.
Când închideţi capacul, aveţi grijă să nu se infiltreze obiecte străine sub acesta. În cazul în care
capacul nu este închis complet, performanţa rezistenţei la apă şi la praf poate scădea, iar acest
lucru poate cauza o defecţiune a sistemului, ca urmare a infiltrării apei sau a particulelor de praf
în interiorul sistemului.
Capac
Cum să îngrijiţi sistemul
Deşi partea textilă a sistemului este tratată cu substanţe hidrofuge, puteţi utiliza sistemul într-un
mod mai confortabil şi pentru o perioadă mai lungă de timp dacă respectaţi procedura de
întreţinere de mai jos.
• Dacă suprafaţa sistemului se murdăreşte în următoarele cazuri, spălaţi imediat sistemul cu apă
dulce (apă de la robinet etc.) pentru a elimina murdăria. Dacă murdăria rămâne pe suprafaţă,
partea textilă se poate decolora sau deteriora, sau sistemul se poate defecta.
De ex.
ˋˋDacă rămâne sare, nisip etc. lipit pe sistem după utilizarea acestuia pe plajă, lângă o piscină etc.
ˋˋDacă sistemul este murdărit cu substanţe străine (cremă de protecţie solară, ulei pentru
bronzat etc.)
• Dacă sistemul se udă, ştergeţi imediat urmele de apă folosind o lavetă moale şi uscată. În plus,
uscaţi sistemul într-un loc aerisit până când dispar toate urmele de apă.
• Calitatea sunetului se poate schimba dacă intră apă în secţiunea pentru boxe a sistemului.
Aceasta nu reprezintă o defecţiune. Ştergeţi apa de pe suprafaţă şi aşezaţi sistemul pe o lavetă
moale şi curată, cu sigla SONY în jos, pentru a permite scurgerea apei adunate în interiorul
sistemului. Apoi, uscaţi sistemul într-un loc aerisit până când dispar toate urmele de apă.
Notă
• Dacă suprafaţa sistemului se murdăreşte, nu utilizaţi detergent, diluant, benzină, alcool etc.
pentru a curăţa sistemul, deoarece va afecta funcţia de impermeabilitate a părţii textile a
sistemului.
• În special în regiunile reci, asiguraţi-vă că aţi îndepărtat toate urmele de apă după utilizarea
sistemului. Dacă suprafaţa rămâne umedă, sistemul poate îngheţa şi se poate defecta.
• Nu așezați sistemul direct pe nisip, de exemplu, într-o groapă cu nisip sau pe plajă. Dacă intră
particule de nisip etc. în partea textilă a sistemului, eliminaţi-le cu atenţie. Nu utilizaţi niciodată
un aspirator etc. pe sistem. Aceasta poate cauza deteriorarea unităţii boxei.
Specificaţii
Secţiunea difuzoare
Sistem de boxe
Tip de carcasă
Aprox. 48 mm dia. × 2
model radiator pasiv
BLUETOOTH®
Sistem de comunicare
Specificaţia BLUETOOTH versiunea 4.2
Ieşire
Clasa de putere 1 conform specificaţiei BLUETOOTH
Rază maximă de comunicare
Spaţiu liber, aprox. 30 m*1
Bandă de frecvenţă Bandă 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Metodă de modulare FHSS
Profiluri compatibile cu BLUETOOTH*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Profil de distribuţie audio
avansată)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile - Profil control audio-video
la distanţă)
HSP (Headset Profile - Profil căşti)
HFP (Hands-free Profile - Profil regim „mâini libere”)
SPP (Serial Port Profile - Profil port serial)
3
Codec acceptat* SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Rază de transmisie (A2DP)
20 Hz - 20.000 Hz (frecvenţă de eşantionare 44,1 kHz)
Frecvenţa de funcţionare / Putere maximă de ieşire (BLUETOOTH)
2.400 MHz - 2.483,5 MHz / < 18,55 dBm
*1 Raza efectivă va varia în funcţie de factori precum obstacolele dintre dispozitive, câmpurile
magnetice din jurul unui cuptor cu microunde, electricitatea statică, sensibilitatea recepţiei,
performanţa antenei aeriene, sistemul de operare, aplicaţia software etc.
*2 Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul comunicaţiei BLUETOOTH între dispozitive.
*3 Codec: Format de conversie şi compresie semnal audio
*4 Subband Codec (Codec de bandă secundară)
*5 Advanced Audio Coding (Codificare audio avansată)
*6 LDAC este o tehnologie de codificare audio dezvoltată de Sony care permite transmisia de
conţinuturi audio de înaltă rezoluţie (Hi-Res), chiar şi printr-o conexiune BLUETOOTH. Spre
deosebire de alte tehnologii de codificare compatibile cu BLUETOOTH, precum SBC, aceasta
funcţionează fără a reduce calitatea conţinutului audio Hi-Res*7 şi permite transmiterea prin
reţeaua wireless BLUETOOTH a unui volum de date de aproximativ de trei ori mai mare*8,
comparativ cu celelalte tehnologii, la o calitate a sunetului fără precedent, printr-o codificare
eficientă şi o organizare optimă a pachetelor.
*7 Cu excepţia conţinuturilor în format DSD.
*8 În comparaţie cu SBC (Subband Coding - Codec de bandă secundară), când se selectează rata
de biţi 990 kbps (96/48 kHz) sau 909 kbps (88,2/44,1 kHz).
Microfonul
Tip
Condensator Electret
Caracteristică direcţională
Omnidirecţional
Interval de frecvenţă efectiv
100 Hz - 7.000 Hz
Generalităţi
Intrare
DC OUT
Mufă AUDIO IN (mini mufă stereo)
Mufă USB Tip A (pentru încărcarea bateriei unui dispozitiv conectat)
(5 V, max. 1 A)
Putere
5 V c.c. (utilizând un adaptor c.a. USB disponibil în comerț, capabil de
alimentare la 1,5 A) sau utilizând bateria litiu-ion încorporată
Durata de utilizare a bateriei litiu-ion (utilizând conexiunea BLUETOOTH)
Aprox. 24 ore*9
Dacă nivelul volumului sistemului este setat la maxim, durata de utilizare
va fi de aproximativ 4 ore.
Dimensiuni (inclusiv părţile ieşite în afară şi butoanele de comandă)
Aprox. 231 mm × 87 mm × 81 mm (l/î/a)
Masă
Aprox. 890 g incluzând bateria
Accesoriu furnizat
Cablu micro USB (1)
*9 Dacă se utilizează o sursă de muzică specificată, nivelul volumului de pe sistem este setat la 21,
modul de sunet este setat la STANDARD, iar iluminarea este oprită.
Timpul poate varia în funcţie de temperatură sau de condiţiile de utilizare.
Cerinţe de sistem pentru încărcarea bateriei folosind USB
Utilizând un adaptor c.a. USB disponibil în comerț, capabil de alimentare la 1,5 A
Modele iPhone/iPod compatibile
Tehnologia Bluetooth funcţionează cu iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE,
iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPod touch (a 6-a generaţie), iPod touch (a 5-a generaţie).
Notă
Sony nu poate accepta responsabilitatea în cazul în care datele înregistrate pe iPhone/iPod se
pierd sau se deteriorează atunci când se utilizează un iPhone/iPod conectat la acest sistem.
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement