Sony | SRS-X99 | Sony SRS-X99 Boxă wireless portabilă cu BLUETOOTH®/Wi-Fi Ghid Conexiune Wi-Fi

4-567-505-12(1) (RO)
Acest document prezintă redarea de muzică după conectarea acestei unităţi la reţeaua dvs. Wi-Fi.
Documente furnizate
O reţea Wi-Fi vă permite să vă bucuraţi cu uşurinţă de muzică stocată pe dispozitive wireless din locuinţa dvs., de exemplu, pe un PC sau un telefon inteligent/iPhone. Pentru alte metode de conectare sau de ascultare, consultaţi Ghidul de asistenţă (specificat în partea dreaptă).
Ghidul de pornire despre Wi-Fi (acest document)
Sistem audio personal
Primul pas Conectaţi unitatea la o priză c.a. şi aşezaţi
antena în poziţie verticală.
Ghid de pornire
despre Wi-Fi
Instrucţiuni de utilizare (document separat)
Activaţi partajarea muzicii stocate pe PC cu ajutorul
Media Go, apoi lucraţi cu ajutorul aplicaţiei SongPal*1
care este instalată pe telefonul inteligent.
PC (Media Go)
Xperia
Utilizaţi un telefon inteligent Android pe care este instalată
SongPal (aplicaţie gratuită), pentru a configura setările Wi-Fi
ale unităţii.
iPhone
Utilizaţi un iPhone/iPad/iPod touch pe care este instalat
SongPal (aplicaţie gratuită), pentru a configura setările Wi-Fi
ale unităţii.
WPS
Utilizaţi un router wireless cu buton WPS (AOSS), pentru
a configura setările Wi-Fi ale unităţii cu o singură atingere
de buton.
Ascultarea de muzică prin intermediul reţelei Wi-Fi
90 de grade
Explicaţii despre cum puteţi asculta muzică stocată pe PC sau pe un alt
dispozitiv, cu ajutorul reţelei Wi-Fi.
Alegeţi dispozitivul sau software-ul de redare a muzicii, apoi treceţi la
„ Ascultarea de muzică cu unitatea” pe verso.
Alegeţi o metodă de conectare prin Wi-Fi, în funcţie de dispozitivul
dvs., apoi treceţi la „ Conectarea unităţii la reţeaua Wi-Fi”,
mai jos.
Explică informaţiile importante privind siguranţa, metoda de conectare
prin BLUETOOTH, depanarea etc.
PC (iTunes)
Ghid de asistenţă (document web accesibil de pe PC/
telefonul inteligent)
PC (Windows Media Player)
Telefon inteligent (aplicaţia SongPal)
Descrie în detaliu unitatea, conectarea în reţea şi prin BLUETOOTH la
diferite dispozitive, metoda de redare High-Resolution Audio etc.
Ascultaţi muzica de pe telefonul inteligent/iPhone/
iPad/iPod touch, utilizând SongPal.
Xperia (aplicaţia WALKMAN®)
Asiguraţi-vă că nu este conectat un cablu LAN.
Nu se pot utiliza în acelaşi timp o conexiune wireless
şi una cu fir.
SRS-X99
Configuraţi setările Wi-Fi utilizând un browser de pe un PC. Consultaţi
Instrucţiunile de utilizare din documentul separat, „Ascultarea de
muzică prin intermediul unei reţele Wi-Fi”.
PC
iPhone/iPad/iPod touch
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
*1 Dacă utilizaţi Media Go direct pe PC, fără un telefon inteligent, este necesară şi o altă metodă de conectare, pe lângă reţea
(de exemplu, o conexiune BLUETOOTH).
 Conectarea unităţii la reţeaua Wi-Fi
Xperia
Utilizaţi un telefon inteligent Android,
de exemplu, Xperia, pe care este instalată
SongPal (aplicaţie gratuită), pentru
a configura setările Wi-Fi ale unităţii.
Pentru această metodă este necesară
conectarea prin Wi-Fi a telefonului inteligent
şi o conexiune BLUETOOTH între telefonul
inteligent şi unitate. Informaţiile despre
setările Wi-Fi sunt transmise de telefonul
inteligent către unitate prin BLUETOOTH.
• Unele routere wireless au mai multe
nume SSID.
Conectaţi unitatea şi telefonul inteligent
Android la acelaşi SSID.
Articole necesare: telefon inteligent Xperia™ sau un alt telefon inteligent Android, router wireless
1
2
3
Paşi preliminari:
Atingeţi butonul / (pornit/standby)
pentru a porni unitatea.
Stabiliţi o conexiune BLUETOOTH între
unitate şi telefonul inteligent.
 Conectaţi telefonul inteligent la reţeaua Wi-Fi.
4
Dacă telefonul inteligent nu acceptă funcţia NFC,
consultaţi paşii de la  la  din dreapta.
 Notaţi în spaţiile de mai jos numele SSID
şiparola routerului, la care se conectează
telefonul inteligent.
 Atingeţi şi porniţi [SongPal] pe
telefonul inteligent.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale routerului.
Clipeşte
Clipeşte rar
SSID:
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Indicatorul / (pornit/standby) se aprinde cu
culoarea verde.
Treceţi la pasul următor după ce indicatorul LINK începe
să clipească rar (o dată la 3 secunde). Indicatorul începe
să clipească rar după aproximativ 2 minute.
 Atingeţi [SRS-X99] pe
telefonul inteligent.
(BLUETOOTH)
5
6
Configuraţi setările Wi-Fi urmând
instrucţiunile din SongPal.
Verificaţi dacă indicatorul LINK s-a aprins
cu culoarea portocaliu.
Dacă pe afişaj se cere introducerea
parolei, selectaţi numele SSID
şi introduceţi parola notată
la pasul 1 - .
 Atingeţi şi porniţi
SongPal, apoi atingeţi
[Open the Bluetooth
setting screen].
 Atingeţi o singură dată butonul
(BLUETOOTH) PAIRING de pe unitate.
 Instalaţi SongPal pe telefonul inteligent.
Căutaţi SongPal în
Google Play™
 Activaţi funcţia BLUETOOTH pe telefonul
inteligent.
 Atingeţi marca N de pe unitate cu telefonul
inteligent.
Parolă:
Verificaţi dacă indicatorul
este aprins.
Telefon inteligent necompatibil cu NFC
Clipeşte
Aprins
*2 Prima dată când atingeţi butonul (BLUETOOTH)
PAIRING după ce aţi cumpărat această unitate,
indicatorul (BLUETOOTH) clipeşte des. Pentru
împerecherea cu un alt dispozitiv, ţineţi apăsat
butonul (BLUETOOTH) PAIRING până când
auziţi semnalul sonor.
Clipeşte
Se afişează ecranul din dreapta.
Atingeţi şi ţineţi
apăsat, până
reacţionează
telefonul
inteligent.
Dacă indicatorul rămâne aprins, înseamnă că s-a stabilit
conexiunea Wi-Fi. În funcţie de mediu, procedura poate
dura mai mult de 1 minut.
După stabilirea unei conexiuni BLUETOOTH, indicatorul
(BLUETOOTH) nu mai clipeşte şi rămâne aprins.
Împerecherea este finalizată în circa 1 minut.
Aprins
Indicatorul (BLUETOOTH) începe să
clipească des.*2
Vedeţi pe verso modul de redare
iPhone
Utilizaţi un iPhone pe care este instalat
SongPal (aplicaţie gratuită), pentru
a configura setările Wi-Fi ale unităţii.
Pentru această metodă este necesară
conectarea prin Wi-Fi a dispozitivului iPhone
şi o conexiune BLUETOOTH între iPhone şi
unitate. Informaţiile despre setările Wi-Fi
sunt transmise de iPhone către unitate
prin BLUETOOTH.
Articole necesare: iPhone/iPad/iPod touch, router wireless
1
2
3
4
Paşi preliminari:
Atingeţi butonul / (pornit/standby)
pentru a porni unitatea.
Stabiliţi conexiunea BLUETOOTH între unitate şi iPhone.
Verificaţi dacă indicatorul
este aprins.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul
iPhone este conectat la
reţeaua Wi-Fi.
 Atingeţi o singură dată butonul
PAIRING de pe unitate.
(BLUETOOTH)
 Căutaţi unitatea pe iPhone.
(BLUETOOTH)
5
6
Configuraţi setările Wi-Fi urmând instrucţiunile din SongPal.
Verificaţi dacă indicatorul LINK
s-a aprins cu culoarea portocaliu.
 Atingeţi şi porniţi [SongPal]
pe iPhone.
 Dacă se afişează [Share Wi-Fi settings?],
atingeţi [Allow].
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Se afişează ecranul din dreapta.
Clipeşte
• Unele routere wireless au mai multe nume
SSID. Conectaţi unitatea şi dispozitivul
iPhone la acelaşi SSID.
Atingeţi [Settings]  [Bluetooth].
Clipeşte rar
Clipeşte
 Când se afişează ecranul din
dreapta, atingeţi [OK].
Aprins
Clipeşte
Aprins
Activaţi BLUETOOTH.
 Instalaţi SongPal pe iPhone.
Indicatorul
Căutaţi SongPal în App Store.
Indicatorul / (pornit/standby) se aprinde cu
culoarea verde.
Treceţi la pasul următor după ce indicatorul LINK începe
să clipească rar (o dată la 3 secunde). Indicatorul începe
să clipească rar după aproximativ 2 minute.
(BLUETOOTH) începe să clipească des.*3
*3 Prima dată când atingeţi butonul (BLUETOOTH)
PAIRING după ce aţi cumpărat această unitate,
indicatorul (BLUETOOTH) clipeşte des. Pentru
împerecherea cu un alt dispozitiv, ţineţi apăsat
butonul (BLUETOOTH) PAIRING până când
auziţi semnalul sonor.
Dacă indicatorul rămâne aprins, înseamnă că
s-a stabilit conexiunea Wi-Fi. În funcţie de mediu,
procedura poate dura mai mult de 1 minut.
După stabilirea unei conexiuni BLUETOOTH, indicatorul
(BLUETOOTH) nu mai clipeşte şi rămâne aprins.
Atingeţi [SRS-X99].
Vedeţi pe verso modul de redare
WPS
Configuraţi setările Wi-Fi ale unităţii cu
o atingere a butonului WPS (AOSS) de
pe routerul wireless şi de pe unitate.
• Pentru a verifica dacă routerul wireless este
compatibil cu WPS (Wi-Fi Protected Setup™),
consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale routerului.
Articol necesar: Router wireless cu buton WPS (AOSS)
1
2
3
4
5
Aşezaţi unitatea aproape
de routerul wireless.
Atingeţi butonul / (pornit/standby)
pentru a porni unitatea.
Ţineţi apăsat butonul WPS de pe unitate
până când auziţi semnalul sonor (în jur
de 2 secunde).
În interval de 90 se secunde, apăsaţi
butonul WPS*4 de pe router.
Verificaţi dacă indicatorul LINK s-a aprins
cu culoarea portocaliu.
Clipeşte
În cazul în care conexiunea Wi-Fi eşuează
Puteţi utiliza un browser de pe PC pentru a configura setările Wi-Fi ale unităţii. Conectaţi unitatea la PC,
utilizând un cablu de reţea (LAN) disponibil în comerţ.
Clipeşte rar
Clipeşte
Aprins
Pentru detalii, consultaţi Instrucţiunile de utilizare, „Ascultarea de muzică prin intermediul unei reţele Wi-Fi”.
Indicatorul / (pornit/standby) se aprinde cu
culoarea verde.
Treceţi la pasul următor după ce indicatorul LINK începe
să clipească rar (o dată la 3 secunde). Indicatorul începe
să clipească rar după aproximativ 2 minute.
Butonul WPS se află pe spatele unităţii.
În funcţie de routerul wireless, este posibil să fie necesar
să ţineţi apăsat butonul WPS timp de câteva secunde.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale routerului.
*4 În funcţie de routerul wireless, butonul WPS se poate numi
„buton AOSS”.
Dacă indicatorul rămâne aprins, înseamnă că s-a stabilit
conexiunea Wi-Fi. În funcţie de mediu, procedura poate
dura mai mult de 1 minut.
Vedeţi pe verso modul de redare
Continuare: „  Ascultarea de muzică cu unitatea”, pe verso
 Ascultarea de muzică cu unitatea
Este posibil să suportaţi costuri de comunicare pe internet pentru descărcarea aplicaţiei sau pentru navigarea prin Ghidul de asistenţă. Designul şi ecranele aplicaţiei se pot modifica fără notificare prealabilă.
©2015 Sony Corporation
Muzică stocată pe PC
PC (Media Go)
Muzică stocată pe telefonul inteligent/iPhone
Articole necesare: PC cu Media Go instalat, telefon inteligent/iPhone/iPad/iPod touch cu SongPal instalat
Puteţi asculta muzică stocată pe PC cu
ajutorul unităţii, prin software-ul Media Go.
Media Go necesită un telefon inteligent/
iPhone pe care să fie instalată SongPal
(aplicaţie gratuită), cu rol de controler.
1
2
3
Conectaţi unitatea, PC-ul şi telefonul
inteligent/iPhone la reţeaua Wi-Fi.
Atingeţi butonul NETWORK de pe unitate.
Pregătiţi Media Go.
Telefon inteligent (aplicaţia SongPal)
Puteţi asculta muzica stocată pe telefonul
inteligent/iPhone cu SongPal (aplicaţie
gratuită).
• Pentru detalii despre SongPal, consultaţi
Instrucţiunile de utilizare, „Despre SongPal”.
 Porniţi [Media Go] pe PC.
Articol necesar: Telefon inteligent/iPhone/iPad/iPod touch cu SongPal instalat
1
2
3
Conectaţi unitatea şi telefonul inteligent/
iPhone la reţeaua Wi-Fi.
Setaţi unitatea pe SongPal.
Redaţi muzica de pe telefonul inteligent/
iPhone, utilizând SongPal.
 Selectaţi [Preferences...] din meniul [Tools].
• În prealabil, vizitaţi următorul URL şi instalaţi
Media Go (software gratuit) pe PC.
Pentru clienţii din Europa:
http://www.sony.eu/support
Pentru clienţii din S.U.A.:
http://esupport.sony.com/US
Pentru clienţii din Canada:
http://esupport.sony.com/CA/
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/section/support
 Instalaţi SongPal pe telefonul inteligent/iPhone.
Dacă SongPal este instalat deja, săriţi această procedură
şi treceţi la .
 Atingeţi telefonul inteligent/
iPhone.
Căutaţi SongPal în Google Play sau
App Store.
 Atingeţi şi porniţi [SongPal].
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
 Când se afişează ecranul din
dreapta, atingeţi [SRS-X99].
Preferences
Conectaţi unitatea şi toate dispozitivele la acelaşi nume SSID
al routerului.
Citiţi pe verso pentru a conecta unitatea la reţeaua Wi-Fi şi
asiguraţi-vă că indicatorul LINK de pe unitate se aprinde cu
culoarea portocaliu.
Indicatorul NETWORK se aprinde cu culoarea alb iar unitatea
comută în modul NETWORK.
 Selectaţi o melodie de redat şi reglaţi volumul.
Conectaţi unitatea şi telefonul inteligent/iPhone la acelaşi
nume SSID al routerului.
Citiţi pe verso pentru a conecta unitatea la reţeaua Wi-Fi şi
asiguraţi-vă că indicatorul LINK de pe unitate se aprinde cu
culoarea portocaliu.
Se redă muzica.
4
5
Setaţi Media Go pe PC ca server.
Redaţi muzica de pe PC, utilizând telefonul inteligent/iPhone.
 Selectaţi [Media Sharing], apoi verificaţi
[Library name].
 Instalaţi SongPal pe telefonul inteligent/iPhone.
Dacă SongPal este instalat deja, săriţi această procedură
şi treceţi la .
[Library name] poate fi modificat la un nume arbitrar.
Xperia (aplicaţia WALKMAN®)
 Când se afişează ecranul din
dreapta, atingeţi [SRS-X99].
 Selectaţi [Library name] verificat
la pasul 4 - .
Căutaţi SongPal în Google Play sau App Store.
Library name
 Atingeţi [Music].
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Nu se pot reda conţinuturi video
sau foto.
 Atingeţi [Home Network].
Puteţi asculta muzică stocată pe dispozitivul
Xperia cu ajutorul aplicaţiei WALKMAN®
preinstalate.
• În funcţie de modelul dispozitivului Xperia,
este posibil ca aplicaţia WALKMAN® să nu fie
preinstalată. În acest caz, această funcţie nu
poate fi utilizată.
• În prealabil, actualizaţi SO Android de pe
dispozitivul Xperia la cea mai recentă versiune.
• Este posibil ca dispozitivul Xperia să trebuiască
să dezactiveze [Auto-select wireless option]
din [Throw settings]. Pentru detalii, consultaţi
Ghidul utilizatorului pentru dispozitivul Xperia.
Media Sharing
 Atingeţi şi porniţi [SongPal].
Articol necesar: Xperia compatibil cu aplicaţia WALKMAN®
1
2
Conectaţi unitatea şi dispozitivul Xperia la
reţeaua Wi-Fi.
Redaţi muzica de pe dispozitivul Xperia, utilizând WALKMAN®.
Asiguraţi-vă că sunt bifate toate trei elementele de la
[Media Sharing].
 Atingeţi şi porniţi
([WALKMAN®]) pe
dispozitivul Xperia.
 Redaţi muzica şi reglaţi volumul.
 Atingeţi , apoi
atingeţi [SRS-X99].
 După confirmarea ecranului, selectaţi [OK].
Conectaţi unitatea şi dispozitivul Xperia la acelaşi nume SSID
al routerului.
Citiţi pe verso pentru a conecta unitatea la reţeaua Wi-Fi şi
asiguraţi-vă că indicatorul LINK de pe unitate se aprinde cu
culoarea portocaliu.
 Selectaţi o melodie din listă şi redaţi-o.
Reglaţi volumul, utilizând SongPal.
Se redă muzica.
Se redă muzica.
PC (iTunes)
Articol necesar: PC cu iTunes instalat
iPhone/iPad/iPod touch
Puteţi asculta muzică din iTunes de pe PC cu
ajutorul unităţii, prin AirPlay.
1
2
• În prealabil, actualizaţi iTunes la cea mai
recentă versiune.
Conectaţi unitatea şi PC-ul la reţeaua Wi-Fi.
Redaţi muzica utilizând iTunes de pe PC.
 Porniţi iTunes pe PC.
 Selectaţi
 Selectaţi [SRS-X99] din meniul AirPlay al iTunes.
(AirPlay) din fereastra iTunes.
Articol necesar: iPhone/iPad/iPod touch
Puteţi asculta muzica stocată pe iPhone/iPad/
iPod touch, utilizând AirPlay.
1
2
• În prealabil, actualizaţi dispozitivul iPhone/iPad/
iPod touch la cea mai recentă versiune.
• Ilustraţiile cu ecrane sunt exemple din iOS 8.
Conectaţi unitatea şi dispozitivul iPhone/
iPad/iPod touch la reţeaua Wi-Fi.
Redaţi muzica utilizând dispozitivul iPhone/iPad/iPod touch.
 Trageţi cu degetul în sus pe
ecran pentru a deschide
Control Center.
 Atingeţi [SRS-X99].
 Selectaţi o melodie de redat şi reglaţi volumul.
 Redaţi muzica şi reglaţi volumul.
Conectaţi unitatea şi PC-ul la acelaşi nume SSID al routerului.
Citiţi pe verso pentru a conecta unitatea la reţeaua Wi-Fi şi
asiguraţi-vă că indicatorul LINK de pe unitate se aprinde cu
culoarea portocaliu.
 Atingeţi
(AirPlay).
Conectaţi unitatea şi dispozitivul iPhone/iPad/iPod touch la
acelaşi nume SSID al routerului.
Citiţi pe verso pentru a conecta unitatea la reţeaua Wi-Fi şi
asiguraţi-vă că indicatorul LINK de pe unitate se aprinde cu
culoarea portocaliu.
Se redă muzica.
Se redă muzica.
PC (Windows Media Player)
Puteţi asculta muzică utilizând Windows Media Player de pe PC,
cu ajutorul unităţii.
• Consultaţi Ghidul de asistenţă pentru mai multe detalii.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
SongPal Link:
Pentru mai multe informaţii despre unitate, consultaţi alte documente
Bucuraţi-vă de muzică în orice cameră, prin Wi-Fi.
Puteţi asculta muzica preferată, stocată pe PC sau pe telefoane mobile
şi, mai mult, muzică de pe servicii de streaming, în camere diferite,
cu o calitate excelentă a sunetului.
Instrucţiuni de utilizare (document separat)
Utilizaţi aplicaţia SongPal instalată pe telefonul inteligent/iPhone
pentru a controla această funcţie.
Dacă utilizaţi mai multe dispozitive compatibile cu funcţia SongPal
Link, toate dispozitivele trebuie să fie conectate la aceeaşi reţea Wi-Fi.
Pentru mai multe detalii, consultaţi Ghidul de asistenţă specificat
în dreapta, sau Ghidul de pornire despre Wi-Fi, furnizat împreună
cu fiecare dispozitiv.
•
•
•
•
Informaţii despre siguranţă
Componente şi comenzi
Conexiunea la reţeaua Wi-Fi de pe PC
Metoda de conectare/redare prin BLUETOOTH,
USB sau alte dispozitive
• Cu privire la funcţia NFC
• Depanare
• Specificaţii etc.
Ghid de asistenţă (document web accesibil de pe PC/telefonul inteligent)
• Detalii despre conexiunea la reţeaua Wi-Fi
• Legătura cu aplicaţia SongPal
• Metoda de conectare la reţea şi de redare pentru fiecare
sistem de operare/dispozitiv
• Metoda de conectare şi redare prin BLUETOOTH pe
dispozitive diferite
• Cum să redaţi fişiere în format High-Resolution Audio
• Actualizare software etc.
URL Ghid de asistenţă:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
Download PDF

advertising